Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Graviditetstest. Indhold. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument"

Transkript

1 re_Da.fm Page 1 Monday, August 18, :30 AM Graviditetstest Indhold REF Indhold Antal test 1760 ( ) 25 foliepakkede (enkeltvis) Clinitest hcg-testkassetter, hver indeholdende en engangspippette 1 indlægsseddel , Tilsigtet anvendelse Siemens Healthcare Diagnostics Clinitest hcg graviditetstest er beregnet til in vitro-diagnosticering som en kvalitativ metode til hurtig detektion af human choriongonadotropin (hcg) i urinprøver. Testen anvendes sammen med Clinitek Status -analyseinstrumentet og er beregnet til lokale behandlingssteder og centrale laboratorier. Nødvendige, men ikke medfølgende materialer Prøveopsamlingsbeholder Clinitek Status-analyseinstrument Testoversigt og -forklaring HChorion Gonadotropin (hcg) er et glykoproteinhormon, som produceres i placenta og udskilles i urinen. I normal graviditet kan hcg detekteres i serum så tidligt som 7 dage efter befrugtning. 1-4 Nye undersøgelser antyder, at hcg-koncentrationen i urin er ca. det halve eller mindre end det halve af de tilsvarende hcg-koncentrationer i serum. 5-8 Dermed kan hcg med stor sandsynlighed detekteres i urinen så tidligt som 14 dage efter befrugtning (ca. 28 dage efter sidste menstruationscyklus), og fordobles i koncentration ca. hver anden dag, indtil det topper ca uger efter sidste menstruation. Forekomsten af hcg kort efter befrugtning og den efterfølgende koncentrationsstigning i det tidlige svangerskab, gør hormonet yderst velegnet som markør ved en tidlig konstatering af graviditet. Clinitest hcg graviditetstest er en immunologisk test baseret på kromatografi ved en semi-kvantitativ bestemmelse af hcg i urin. Hormonniveauer over 25 miu/ml rapporteres som positive. Prøver, som rapporteres som grænsetilfælde, betragtes som ubestemmelige, og systemet beder operatøren om at gentage testen i løbet af timer. Testen detekterer ved hjælp af monoklonale antistoffer forhøjede værdier af hcg i urinprøver. Testkittets immunologiske specificitet eliminerer i høj grad interferens fra krydsreaktivitet fra de strukturelt beslægtede glykoproteinhormoner hfsh, hlh og htsh på de fysiologiske niveauer. Testprincip Clinitest hcg graviditetstest er en immunologisk test baseret på kromatografi (CIA) til hurtig bestemmelse af hcg i urin. Membranen i testkassetten er belagt med anti-alfa hcg-antistoffer på testlinjen (T), og ged anti-mus IgG-antistof på kontrollinjen (C). Urin tilsættes i prøvekammeret på testkassetten og prøven reagerer med kolloide guldpartikler som er belagt (coatet) med anti-beta hcg monoklonale antistoffer. Blandingen bevæger sig kromatografisk langs membranen ved hjælp af kapillærkræfterne. I positive eller grænseresultater vil der på membranen i testlinjeområdet dannes en rosafarvet linje med et specifikt antistof-hcg-kolloid guldpartikelkompleks. En rosa referencelinje (R) mellem testlinjen og kontrollinjen svarer til en koncentration på ca. 25 miu/ml hcg. Ingen rosafarvet linje ved T indikerer et negativt resultat. Fremkomsten af en rosa linje ved kontrol- og referenceområdet er kontrol for korrekt prøvemængde og væskeflow. Udtagning og håndtering af prøver Opsaml urin i en ren og tør beholder. Der kan anvendes prøver, som er indsamlet på et hvilket som helst tidspunkt på dagen. Prøverne kan opbevares på køl ved 2 til 8 C (36 til 46 F) i op til 72 timer, hvis testen ikke udføres med det samme. Hvis prøverne opbevares på køl, skal de tilpasse sig stuetemperaturen, før testen udføres. Opbevaring og holdbarhed Testkittet kan enten opbevares på køl eller ved stuetemperatur, 2 til 30 C (36 til 86 F) indtil udløbsdatoen. 25

2 re_Da.fm Page 2 Monday, August 18, :30 AM 2 - Dansk Bør ikke benyttes efter udløbsdato. Opbevaret på køl, skal testkassetten bringes til stuetemperatur inden folien brydes, for at undgå kondens på membranen. Kvalitetskontrol Hver test indeholder to procedurekontroller, som indikerer, at der er tilføjet en tilstrækkelig mængde prøve til opnåelse af kapillærflow, og at den korrekte procedureteknik er anvendt. Hvis instrumentet registrerer en fejl i en af disse to procedurekontroller, rapporteres en fejl og testen skal gentages. Det anbefales, at det enkelte laboratorium kører kontroller i henhold til de interne kvalitetskontrolprogrammer for at sikre overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. Kontakt din lokale udbyder af teknisk support eller distributøren for at få en liste over anbefalede kvalitetskontrolmaterialer. Se instruktionerne på den indlægsseddel, der følger med kvalitetskontrolmaterialerne, for at få oplysninger om de forventede værdier og brug af materialerne. Hvis resultatet ikke falder inden for godkendelsesområdet eller laboratoriets etablerede værdier, gøres følgende: Læs instruktionen igen for at sikre, at testproceduren er udført efter Siemens retningslinjer. Kontroller udløbsdatoen for kassetterne og kontrolmaterialerne. Genanalyser om nødvendigt kontrollen eller kontakt Siemens for at få yderligere hjælp.

3 re_Da.fm Page 3 Monday, August 18, :30 AM Dansk - 3 Prøvevolumen Denne analyse kræver ca. 200 µl til en enkelt test. 1 Resultatvindue 2 Pipette 3 Prøvebrønd 4 Testområde (T) 5 Referenceområde (R) 6 Kontrolområde (C) Analyseprocedure 1 Se brugermanualen til Clinitek Status-analyseinstrumentet. 2 Tænd for Clinitek Status-analyseinstrumentet, og drej bordindsatsen, så kassetteholderen vender opad. 3 Klik på knappen Cassette Test. Tag en kassette ud af beskyttelsesposen, og placer den på testbordet. Tryk på knappen Clinitest hcg. 4 Tryk på Start. (Du har 8 sekunder til at udføre trin 5).

4 re_Da.fm Page 4 Monday, August 18, :30 AM 4 - Dansk ADVARSEL! POTENTIEL BIOLOGISK SMITTEFARE Bær personbeskyttelsesudstyr. Anvend universelle forholdsregler. Se brugermanualen til dit Clinitek Status-analyseinstrument under Appendiks H for at få angivet de anbefalede forholdsregler for arbejde med biologiske risikomaterialer. 5 Hold pipetten let vinklet, tryk den øverste pipettebold sammen og opsug tilstrækkeligt prøvemateriale i pipetten til at fylde pipetten fuldstændigt, med den overskydende mængde i reservoiret (nederste pipettebold). Tøm derefter prøven i pipetten i prøvebrønden på testkassetten ved at trykke den øverste pipettebold sammen i ét tryk. Den overskydende væske vil forblive i reservoiret. Undgå at skubbe eller trække i testbordet. Den medfølgende pipette må ikke genanvendes, og der må ikke anvendes andre pipetter sammen med Clinitest hcg-produktet. 6 Testbordet trækkes automatisk ind i instrumentet. Skærmen "Results" vises, når analysen er fuldført. 7 Fjern kassetten, når analysen er fuldført. Tolkning af resultater 1 POSITIV: Instrumentet bestemmer automatisk, om intensiteten i testområdet (T) er lig med eller er større end ved en urinprøve på 25 miu/ml, og bekræfter, at kontrol- (C) og referenceområderne (R) opfylder mindstekravene til intensitet. 2 GRÆNSETILFÆLDE: Resultatet er ubestemmeligt, gentag inden for timer. 3 NEGATIV: Instrumentet bestemmer automatisk, om intensiteten i testområdet (T) er mindre end det 25 miu/ml hcg-koncentrationsniveau, som apparatet kan detektere, og bekræfter, at kontrol- (C) og referenceområderne (R) lever op til minimumsintensitetsspecifikationerne. 4 UGYLDIG: Instrumentet bestemmer automatisk, om der er opstået en procedurefejl eller sket en nedbrydning af testreagenset ved at bekræfte, at kontrol- (C) og referenceområderne (R) opfylder mindstekravene til intensitet. Opfyldes disse ikke, bliver brugeren bedt om at gentage testen og om at kontakte den lokale udbyder af support eller distributør. BEMÆRK! Hvis negativt testresultat og en graviditet er forventet, bør ny prøve tages efter timer eller udføres som kvantitativ test. Bortskaffelse Risiko- og biologisk affald skal bortskaffes i henhold til laboratoriets gældende praksis. Begrænsninger Testen er ikke beregnet til påvisning af andet en graviditet. Der kan ses forhøjede hcg-niveauer ved andre tilstande end graviditet, herunder choriocarcinom eller blæremola. Som ved enhver anden diagnostisk test bør klinisk diagnose ikke baseres udelukkende på et enkelt testresultat. Klinisk diagnose bør indbefatte alle kliniske data og laboratoriedata. På grund af forsinkelsen mellem befrugtning og forekomsten af hcg i urinen (se "Testoversigt og -forklaring"), for at udelukke graviditet med den højest mulige grad af sikkerhed, er det almindeligt brugt at gentage testen på en ny prøve, taget 2 3 dage efter, at den første prøve gav et "negativt" resultat. Patienter i antistofbehandling kan vise ugyldige resultater pga. interferens fra antistoffer i lægemidlerne. Tilstedeværelse af heterofile antistoffer eller ikke-specifikke proteinbindinger kan give falsk positive resultater i sensitive immuntest. Hvis en kvalitativ fortolkning er modstridende med den kliniske observation, bør resultatet valideres på en alternativ hcg-metode.

5 re_Da.fm Page 5 Monday, August 18, :30 AM Dansk - 5 Forventede resultater Raske mænd og raske ikke-gravide kvinder har ikke målbar hcg-koncentrationer på Clinitest hcg graviditetstest. For gravide kvinder kan hcg-koncentrationer på 100 miu/ml ses første dag efter udeblevet menstruation. hcg når maksimum 8 10 uger efter sidste menstruation, og falder herefter til lavere niveau gennem resten af graviditeten. hcg niveauet falder hurtigt til normalt niveau få dage efter fødslen. Effektivitetskarakteristika Sensitivitet Clinitest hcg graviditetstest detekterer urin hcg-koncentrationer på mindst 25 miu/ml (kalibreret efter World Health Organization 3rd International Reference Preparation). Til evaluering af sensitiviteten af Clinitest hcg graviditetstest over for lave hcg-værdier er der udført følgende eksperiment: Urinprøver fra fem kendte ikke-gravide kvinder blev samlet og tilsat forskellige hcg-koncentrationer. Resultaterne blev indsamlet fra tredobbelte målinger på hvert af de 6 instrumenter ved hjælp af to forskellige reagenslot til 36 bestemmelser i alt pr. hcg-koncentration. Typiske Clinitest hcg-resultater er vist i den følgende tabel. Eksempel på Clinitest hcg-undersøgelse 2 reagenslot Tredobbelte målinger på hvert af 6 instrumenter hcg Positive i procent (miu/ml) Specificitet 0 0* , , *Alle prøver rapporteres som negative. Specificiteten på Clinitest hcg graviditetstest er evalueret for krydsreaktivitet med kendte koncentrationer af humant luteiniserende hormon (hlh), humant follikelstimulerende hormon (hfsh) og humant thyreoideastimulerende hormon (htsh). Alle test gav negativt resultat i koncentrationer på 300 miu/ml hlh, 1000 miu/ml hfsh og 1000 µiu/ml htsh. Interferenstest Følgende substanser blev tilsat til hcg-fri urin og 20 miu/ml hcg-beriget urin og blev testet med analysen. Ingen interferens blev observeret ved nedennævnte substanser ved de opgivne koncentrationer. Også effekt af ph fra 5 til 9 blev testet ved ovennævnte hcg koncentrationer. ph påvirkede ikke resultatet. Substans Tilsat mængde Substans Tilsat mængde Acetaminophen 20 mg/dl Diphenhydramine 20 mg/dl Acetylsalicylic Acid 20 mg/dl Ephedrine 10 mg/dl Albumin, Human Serum 10 mg/dl Ethanol 1% Ampicillin 20 mg/dl Gentesic Acid 20 mg/dl Ascorbic Acid 20 mg/dl Glucose 2 g/dl Atropine 20 mg/dl Hemoglobin 1 mg/dl Bilirubin 1 mg/dl Ibuprofen 20 mg/dl Brompheniramine 20 mg/dl Methamphetamin 10 mg/dl

6 re_Da.fm Page 6 Monday, August 18, :30 AM 6 - Dansk Substans Tilsat mængde Substans Tilsat mængde Caffeine 20 mg/dl Morfin 600 µg/dl Cannabinol 10 mg/dl Ranitidine 20 mg/dl Codeine 10 mg/dl Salicylic Acid 20 mg/dl Dextromethorphan 20 mg/dl Metodesammenligning Mere end 3000 rutineprøver blev testet for graviditet på Clinitek Status-instrumentet på fire laboratorier. Resultaterne fra de testede prøver blev sammenlignet med visuelle aflæsninger af de samme prøver på en sammenlignelig enhed. Uoverensstemmende resultater blev analyseret ved hjælp af et kommercielt tilgængeligt hcg RIA-testkit til urin. Disse testresultater blev opnået på i alt 16 forskellige instrumenter med 2 forskellige Clinitest hcg-lots. Clinitest hcg ved hjælp af Clinitek Status Kliniske prøver på Clinitest hcg sammenlignet med en sammenlignelig enhed Resultat fra sammenlignelig enhed Frekvens i procent (N) Negativ Positiv I alt Standardisering Clinitest hcg graviditetstest er standardiseret ved hjælp af World Health Organization Third International Reference Preparation (3rd IRP). "Hook effect" "Hook effect" ses ikke ved brug af dette produkt, før urin hcg-niveauet overstiger miu/ml, et niveau, som er to eller tre gange højere end det højeste niveau, der ses ved gravide patienter. Teknisk hjælp Ved behov for hjælp kontaktes den lokale udbyder af teknisk support eller distributøren. Negativ 99,7% (1999) 0,3% (3) 2002 Grænsetilfælde 0,3% (7) 0,6% (7) 14 Positiv 99,1% (1051) 1051 I alt

7 re_Da.fm Page 7 Monday, August 18, :30 AM Dansk - 7 Symbolforklaring Symbol Forklaring Symbol Forklaring Medicinsk in vitro-diagnosticeringsenhed Se den medfølgende betjeningsvejledning Kategorinummer Temperaturbegrænsning (2 30 C) Producent Batchkode Autoriseret repræsentant i EU Brug af CE-mærke Indhold tilstrækkeligt til (n) tests Advarsel! Potentiel Biologisk Smittefare Kun til engangsbrug Clinitek og Clinitek Status er varemærker tilhørende Siemens Healthcare Diagnostics Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Alle rettigheder forbeholdes. US Pats D456,082 S; 5,408,535; 5,477,326; 5,876,944; 5,877,863

8 re_Da.fm Page 8 Monday, August 18, :30 AM 8 - Dansk

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING

SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING SYSTEM TIL Måling AF BLODSUKKER BRUGERVEJLEDNING Tak, fordi du har valgt Contour -systemet til måling af blodsukker! Vi er stolte over, at du har valgt os til at hjælpe dig i behandlingen af din diabetes.

Læs mere

Maxwell 16 Blood DNA Purification System

Maxwell 16 Blood DNA Purification System Teknisk vejledning Maxwell 16 Blood DNA Purification System Forsigtig - håndter kassettene med omhu, kanterne på forsejlingen kan være skarpe. 2800 Woods Hollow Rd. Madison, WI USA In vitro diagnostisk

Læs mere

Mercodia Proinsulin ELISA

Mercodia Proinsulin ELISA Mercodia Proinsulin ELISA Brugsanvisning 10-1118-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug

UASure. Brugermanual. System til måling af urinsyre i blodet. In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug 1 UASure System til måling af urinsyre i blodet Brugermanual In vitro diagnostisk udstyr til hjemmebrug Læs brugervejledningen omhyggeligt før monitoren tages i brug 2 Indholdsfortegnelse: Kittet indeholder

Læs mere

Affirm VPIII Microbial Identification Test

Affirm VPIII Microbial Identification Test Affirm VPIII Microbial Identification Test 670160JAA 2009/01 Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. Dansk TILSIGTET BRUG Affirm VPIII Microbial Identification Test (Affirm VPIII mikrobiel identifikationsundersøgelse)

Læs mere

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER

MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER MYGLUCOHEALTH TRÅDLØST METER HÅNDBOG mmol/l vist mg/dl tilgængelige Model MGH-BT1 Rev 6-8.12 DK/da VIGTIG INFORMATION MyGlucoHealth giver en hurtig og nem måde for personer med diabetes til at måle og

Læs mere

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål...

Bachelorprojekt Andelen af højtitret trombocytportioner ved anvendelsen af EU - Rådets anbefaling. Indledning... 3. Formål... 3. Mål... Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Problemformulering:... 4 Begrebsdefinitioner... 4 Teori... 5 HTR... 5 Trombocytter... 6 AB0 antistoffer... 7 Saltvands teknik... 8 Glas- /Mikrotiterpladermetoden...

Læs mere

Mercodia Insulin ELISA

Mercodia Insulin ELISA Mercodia Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1113-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER 10-1113-10 REAGENS TIL 10 x 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB Sylveniusgatan 8A SE-754

Læs mere

Uddannelses- og brugervejledning

Uddannelses- og brugervejledning Pub. Nr. J23848_DA 2010-12-10 Version 1.06 Uddannelses- og brugervejledning ORTHO AutoVue Innova ORTHO AutoVue Ultra Uddannelses- og brugervejledning til ORTHO AutoVue Innova/Ultra Mærkebeskyttelse Dette

Læs mere

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG

2- INDIKATIONER VEDR. BRUG PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 plade 96 62794 Platelia Aspergillus Ag er en immunenzymatisk mikrotiterplade-baseret sandwich-assay til påvisning af Aspergillus galactomannan antigen i serum og bronchoalveolær

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

Mercodia Iso-Insulin ELISA

Mercodia Iso-Insulin ELISA Mercodia Iso-Insulin ELISA Brugsanvisning 10-1128-01 REAGENS TIL 96 BESTEMMELSER Til in vitro-diagnosticering Fremstillet af Mercodia AB, Sylveniusgatan 8A, SE-754 50 Uppsala, Sverige FORKLARING AF SYMBOLER

Læs mere

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose

Brugermanual. totalkolesterol triglycerid glukose Brugermanual totalkolesterol triglycerid glukose INDHOLD Systemet bag multicare IN 1 multicare IN apparatet 2 Skærmen 3 Billederne på skærmen 3 Målinger 4 Indstilling af apparatet 4 En dråbe blod 6 Afsætning

Læs mere

INTERCEPT LYSBOKS INT100

INTERCEPT LYSBOKS INT100 Brugermanual INTERCEPT LYSBOKS INT100 INT100-50 til 50 Hz INT100-60 til 60 Hz EC REP Cerus Corporation Cerus Europe B.V. 2550 Stanwell Drive Stationsstraat 79-D Concord, CA 94520 USA 3811 MH Amersfoort

Læs mere

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her.

Brugerhåndbog. 2. Systemoversigt. 1. Beregnet brug. Blodsukkermåler DANSK. 2.1 Måler FRONT. TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. DANSK 2. Systemoversigt 2.1 Måler FRONT TESTSTRIMMEL PORT Blodsukkermåler ENTER ( ) KNAP OP/NED ( / ) KNAPPERNE TESTSTRIMMEL PORT Teststrimmelen skal sættes ind her. ENTER ( ) KNAP Tryk, og hold 2 sekunder

Læs mere

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING

SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING 03/09/2012 Rel 1.1.5 SOFT PLUS BRUGERVEJLEDNING Callegari S.p.A. Via Adamello 2/a 43122 Parma ITALY - ph: +39 0521 273274 - www.callegari1930.com 1 CONTENTS FILE 0 ADVARSLER... 7 GENEREL INFORMATION...

Læs mere

Leica PELORIS Leica PELORIS II

Leica PELORIS Leica PELORIS II Leica PELORIS Leica PELORIS II Rapid vævsprocessor Brugerhåndbog Living up to Life Lovbekendtgørelser Erklæring vedrørende tilsigtet anvendelse Peloris hurtig vævsprocessor med dobbeltretort klargører

Læs mere

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet.

Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. 334-22174 Danish 7/6/04 4:00 PM Page 1 Accu-Chek Aviva er et af de bedste og mest sikre blodsukkerapparater på markedet. Uanset om Accu-Chek Aviva er dit første blodsukkerapparat, eller du tidligere har

Læs mere

Validation of f-calprotectin assay by ELISA

Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection- and extraction procedures. Karina Jensen BEP 2000 Advance ScheBo Quick-prep Quantum Blue Validation of f-calprotectin assay by ELISA - As well as comparison of collection-

Læs mere

~ Side 1 ~ ThermoDock

~ Side 1 ~ ThermoDock ThermoDock 1 Forbindelse porten på din iphone / ipod touch / ipad _ 2 Forbindelse stik til dit ThermoDock modul 3 ThermoDock infrarød temperatur målings modul 4 Temperaturføler for berøringsfri temperatur

Læs mere

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 50874 V7/1 06410219001(02) Black Proof Print Number 209 Roche USA 50874 V7/2 06410219001(02) Cyan Proof Print

Læs mere

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by

IoC - View. Version 2.1. Morpheus Medical. Brugermanual. designed by IoC - View Version 2.1 Brugermanual IoC EMG ESR designed by Morpheus Medical Morpheus Medical Calle/ Llacuna, 162 08018, Barcelona Tel.. +34-933090668 Fax: +34-934019762 www. morpheus-medical.com info@morpheus-medical.com

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum

Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Ny metode: Detektion af 3-epi-25-hydroxy-D3 i serum Antal sider: Tegn uden mellemrum Modul 14 Bachelorprojekt 67 sider 68786 tegn Anders Blomsen Født: 10. september 1985 Klinisk vejleder: Martin Skygge

Læs mere

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave

Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Thermo Scientific Excelsior AS Brugervejledning A82310100 6. Udgave Information om virksomheden Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Alle rettigheder forbeholdt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning

Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Kvalitetssikring af trombocytpools mht. AB0-systemets kliniske betydning Professionsbachelorprojekt 2012 Bioanalytikeruddannelsen VIA university college Produceret af Nanna Haahr Vorsaa (99906) I perioden

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: 1.0.1 Til brug med softwareversion 3.12.12 Copyright Topcon Precision

Læs mere