Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning"

Transkript

1 Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning - Urinvejsinfektioner - Fluor vaginalis Tove Højbjerg Kirsten Inger Paulsen Peter Bystrup

2 Udarbejdet af: Overlæge, Tove Højbjerg Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Aalborg Sygehus og Afdelingsbioanalytiker, Kirsten Inger Paulsen Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Aalborg Sygehus og Praktiserende læge, Peter Bystrup, Nordjylland Layout og tryk er sponseret af LEO Pharma Nordic November 2010.

3 Indhold Baggrund... 5 Definitioner... 5 Diagnostik... 5 Prøvetagning... 6 Opbevaring og forsendelse... 7 Stiksundersøgelse... 7 Nitritstiks... 7 Leukocytstiks... 7 Aflæsning af stiks... 8 Tolkning af stiksundersøgelse... 8 Mikroskopi... 8 Skema til tolkning af mikroskopi... 9 Dyrkning Dipslides CLED (Cystein-Lactose-Electrolyte-Deficient) agar (dipslidens blågrønne side) MacConkey agar (dipslidens røde side) E. coli agar (farveløs agar) Opbevaring Tilsåning Aflæsning Flow chart til aflæsning af dipslide Plademedier Flexicult Tilsåning af Flexicult Aflæsning af Flexicult Kromogen agar plade Tilsåning af kromogen agar plade Aflæsning af kromogen agar plade Resistensbestemmelse Plademedium Dipslide (Sensicult ) Antibiotika-tabletter og -disks Skema over antibiotika-tabletter og -disks Tilsåning Tilsåning af plademedium Tilsåning af dipslide (Sensicult ) Aflæsning af resistensbestemmelse Fejlkilder og faldgruber Kvalitetssikring Fluor vaginalis

4

5 Baggrund Urinvejsinfektion (UVI) er årsag til 2 5% af alle henvendelser i al men praksis. Patienterne henvender sig med symptomer i form af dysuri og pollakisuri, evt. med feber og lændesmerter. Diagnosen hviler på påvisning af signifikant bakteriuri, og kan stilles ved ty pisk anamnese, stiksundersøgelse, mikroskopi og dyrkning, evt. i kombination med resistensbestemmelse. UVI forårsages af E. coli (70 80%), andre enterobakterier (5 10%), enterokokker (5 10%), Staphylococcus saprophyticus (5 10%) og Pseudomonas aeruginosa (< 2%). Definitioner Ved håndtering af patienter med UVI må der skelnes mellem ukompliceret UVI (akut ukompliceret cystitis) og kompliceret UVI. Asymptomatisk bakteriuri er ikke UVI, og skal normalt ikke behandles, hvor for der heller ikke skal undersøges herfor. En vigtig undtagelse er gravide, som altid skal behandles for asymptomatisk bakteriuri. Akut ukompliceret cystitis ses udelukkende hos ikke-gravide kvinder i den fertile alder. Kompliceret UVI betegner alle andre UVI, dvs. UVI hos børn, mænd og postmenopausale kvinder UVI i forbindelse med sten eller afløbshindringer UVI hos gravide Recidiverende UVI Akut pyelonefritis Diagnostik Ved ukompliceret cystitis kan diagnosen stilles ved typisk klinik samt mikroskopi og/eller stiks, der påviser leukocytesterase og nitrit. For både mikroskopi og stiks-undersøgelse gælder, at der er både falsk positive og falsk negative resultater. Ved kompliceret UVI bør der ud over ovenstående som minimum foretages dyrkning og resistensbestemmelse, men der anbefales også identifikation af isolerede bakterier. Dyrkning kan ske ved kvantitativ dyrkning i Klinisk Mikrobiologisk 5

6 Afdeling (KMA) eller ved dyrkning på dipslide eller plademedium i praksis. I tilfælde af akut ukompliceret cystitis med symptomer (smer ter ved vandladning, hyppig vandladning og smerter over symfysen) og leukocyturi, bør signifikansgrænsen for E. coli og Staphylococcus saprophyticus sænkes fra 10 5 bakterier pr. ml til 10 3 bakterier pr. ml. Resistensundersøgelse kan foregå i KMA eller i praksis ved resistensbestemmelse på dipslide eller plademedium. Identifikation foregår som regel i KMA, men visse dyrkningssystemer til anvendelse i praksis giver mulighed for at identificere E. coli., Proteus og enterokokker. I det efterfølgende gennemgås de forskellige metoder, der udføres i praksis, og der gives vejledning i korrekt udførelse af disse. Laboratorieundersøgelser som ovenfor anført bør kvalitetssikres. Der henvises til afsnittet om kvalitetssikring side 34. Prøvetagning Det er bedst at opsamle morgenurin. Alternativt kan undersøges urin opsamlet mindst 2 timer efter sidste vandladning. Det vil ofte være mest praktisk, at urinprøven opsamles i konsultationen. Herved fås en frisk urinprøve, der kan undersøges straks. Afvaskning spiller ikke nogen væsentlig rolle for prøvens kvalitet. Vigtigt er midtstråleprincippet for at undgå tilblanding af bakterier fra urethralåbningen. Patienten lader en portion urin i toiletkummen for at skylle urethra. Herefter opsamles ml urin i et rent engangsbæger. Patien ten færdiggør vandladningen i toiletkummen. Kvinder kan med fordel sidde omvendt på toilettet med ansigtet mod væggen. Herved adskilles labiae uden brug af hænderne, og tilblanding af vaginalflora mindskes. 6

7 Opbevaring og forsendelse Prøven skal helst undersøges straks. Såfremt den ikke undersøges straks, skal den opbevares i køleskab ved 5 o C. Forsendelse af ukølet urin til dyrkning og resistensbestemmelse i KMA kan ske i urinprøveglas tilsat borsyre (borsyreglas), der rekvireres fra Ind købskontoret Aalborg Sygehus med varenummer Borsyre virker ved at tillade overlevelse af bak terier og samtidig hindre yderligere vækst. Det er vigtigt, at mængden af urin i borsyreglasset er korrekt. Koncentrationen af borsyre i glasset er afstemt til ca. 10 ml. For lille mængde urin medfører for høj koncentration af borsyre, således at Gram-positive kokker vil gå til grunde og prøven give falsk negativt resultat. Urin i borsyreglas bør udsås inden for 48 timer, idet antallet af Gram-positive kokker reduceres ved henstand ud over 2 døgn. En praktisk fremgangsmåde er at dyrke urinen kom bineret med resistensbestemmelse. Resistensbestemmelse bør aldrig stå alene, men bør altid forudgås eller ledsages af dyrkning. Når urin sættes til dyrkning evt. kombineret med resistensbestemmelse, gemmes resten af urinen i køleskab. I tilfælde af vækst hvor der ønskes resistensbestemmelse eller ved tvivl om aflæsning af resistensbestemmelse, opsuges urinprøven i borsyreglas og fremsendes til KMA i godkendt emballage. Stiksundersøgelse Nitritstiks Nitratreducerende bakterier omdanner nitrat til nitrit, som kan på vises med stiks. Reaktionen kræver imidlertid, at urinen har stået mindst 2 timer i blæren, så bakterierne har nået at omdanne nitrat fra protein i føden til nitrit. Nitritstiksen kan derfor være negativ hos pa tienter, som for nylig har ladt vandet. Gram-positive kokker (enterokokker og stafylokokker) reducerer ikke ni trat, og infektioner med disse bakterier giver således ikke positiv nitritstiks. Leukocytstiks Ved urinvejsinfektion findes betændelsesreaktion med forekomst af leukocytter. Disse kan ses ved mikroskopi, men også påvises med stiks. Stiksen påviser enzymet leukocytesterase, som findes i leukocytter. Man må huske, at der kan findes leukocytter i urin 7

8 af andre årsager end UVI, f.eks. som følge af Chla mydiainfektion i urethra eller cervix, blæresten, tumor, kemisk irritation etc. Aflæsning af stiks Aflæsning af stiks kan ske både visuelt og maskinelt. I begge tilfælde er det vigtigt at følge fabrikantens anvisninger. Især ved aflæsning af feltet for leukocytesterase er tiden en vigtig faktor. Oftest må feltet først aflæses efter 120 sekunder. For tidlig aflæsning giver falsk negative resultater. Det anbefales at bruge stopur. Tolkning af stiksundersøgelse Nitrit Leukocyt Tolkning + + Patienten har med stor sandsynlighed UVI Patienten har næppe UVI. OBS: op til 40% falsk negative* + Patienten har bakteriuri, muligvis UVI + Patienten har muligvis UVI, 50% er ikke inficeret * Hyppigheden af falsk negative afhænger af, hvilken population der undersøges. Mikroskopi Der anvendes altid friskladt ucentrifugeret urin. Prøveglasset vendes nogle gange eller engangsbægeret roteres for at opblande urinen. En lille dråbe urin anbringes midt på et objektglas ved hjælp af et hårrør, og der lægges dækglas på. Mikroskoperes straks ved 400 gange forstørrelse (objektiv x 40 og okular x 10) med fasekontrast mikroskop. I fasekontrast mikroskopet fremstår bakterier og svampe som mørke skygger på en lys baggrund. Man kan se levende bakterier bevæge sig. 1 bakterie pr. synsfelt svarer til 10 5 bakterier pr. ml. Bakteriemængder < 10 5 bakterier pr. ml vil i over halvdelen af tilfældene ikke findes ved mikroskopi. Bakteriemængder < 10 3 bakterier pr. ml kan ikke påvises ved mikroskopi. Der bør gennemses syns felter før en prøve kaldes negativ. Det bemærkes endvidere, om der er leukocytter tilstede i urinen. Leukocytter går i de fleste tilfælde til grunde i urin i løbet af en time efter prøvetagning. 8

9 Ved fund af bakterier vurderes morfologi (stave, kokker eller blandet flora) og for stavenes vedkommende, om de er bevægelige, og evt. hvordan de bevæger sig (peritrikt eller polært). Kokker er ubevægelige. Skema til tolkning af mikroskopi Morfologi * Bakteriernes flageller (svingtråde) ses ikke ved mikroskopi Eksempler på bakterieart Naturligt resistensmønster (resistens kan dog udvikles for et eller flere stoffer) Peritrikt bevægelig stav (tumler, slår kolbøtter) * E. coli Følsom for sulfonamid, ampicillin og mecillinam Ubevægelig stav Pseudomomas E. Coli Klebsiella E. Klebsilla Candida Følsom for sulfonamid og mecillinam, altid resistent for ampicillin E udomomas Polært bevægelig stav (hurtige E. Coli bevægelser i lige linie som en raket eller en skøjteløber) Kokker i kæde (kokker bevæger sig ikke) Pseudomomas E. Klebsilla * Candida Pseudomonas E. Coli Enterokokker Resistent for de almindelige Enterokokker perorale antibiotika, ses ofte ved afløbshindring, blærekateter eller kompliceret E. Klebsilla UVI. Følsom for ampicillin og nitrofurantoin, intermediært følsom for trimetoprim, altid resistent for sulfonamid og mecillinam. Candida bsilla Candida Kokker i hobe Meget små, ligner næsten»grums«(kokker bevæger sig ikke) Enterokokker Staph Stafylokokker Følsom for sulfonamid, altid resistent for mecillinam, de fleste stammer har erhvervet resistens for ampicillin. E. Klebsilla Candida Gærceller Enterokokker Staph Staph meget større end bakterier, evt. med knopskydning (gærceller bevæger sig ikke) Enterokokker Staph Resistent for antibiotika, ses ved blærekateter og Candida arter afløbshindring, kan være slutresultat af talrige antibiotikakure Stave, E. Klebsilla kokker og evt. gærceller Candida Enterokokker Ses ved blærekateter Staph og Blandingsflora afløbshindring * Tilblanding Dårlig prøvetagning med tilblanding af bakterier fra hud eller slimhinder 9

10 Dyrkning Dipslides Der findes adskillige dipslides fra forskellige firmaer. Fælles for dem er, at de består af en rektangulær plade beklædt på begge sider med dyrkningsmedier i form af 2 3 forskellige agarmedier. CLED (Cystein-Lactose-Electrolyte-Deficient) agar (dipslidens blågrønne side) Ikke-selektiv agar indeholdende laktose. Tillader vækst af næsten alle typer bakterier, både urinvejspatogene bakterier og bakterier, der stammer fra forurening fra hud og slimhinder. Laktosefor gæ ren de bakterier som E. coli og Klebsiella ændrer substratets blågrønne farve til gul (Fig. 1). Manglende farveskift kan skyldes vækst af ikke laktoseforgærende bakterier som Proteus og Pseu do monas. Fig. 1: CLED agar med lak tose for gærende E. coli. MacConkey agar (dipslidens røde side) Selektiv agar indeholdende laktose og galdesalte. Sidstnævnte virker hæmmende på væksten af Gram-positive bakterier. Tillader vækst af Gram-negative stave og kun i mindre grad enterokokker. Laktose for gærende Gram-negative stave vokser med stærkt røde til violette kolonier (Fig. 2). Ikke laktoseforgærende Gram-negative stave vok ser med farveløse kolonier. De fleste Gram-positive kokker vokser ikke eller kun meget svagt. Fig. 2: MacConkey agar med lak toseforgærende E. coli. 10

11 E. coli agar (farveløs agar) Selektiv, kromogen agar, som påviser en zy met betaglucuronidase. Dette en zym findes hos ca. 95% af alle E. coli stammer og er yderst sjældent forekommende hos an dre Gram-negative stave. E. coli vokser med farvede kolonier (brune til sorte, blå eller gule, afhængig af fabrikat) (Fig. 3). Andre Gram-negative stave vokser med farve løse ko lonier. Gram-positive kokker vok ser ikke eller kun meget svagt. Fig. 3: E. coli på CLED agar, E. coli agar (sorte kolonier) og MacConkey agar. Opbevaring Dipslide opbevares ved stuetemperatur i originalpakning, som be skytter mod lys. Må ikke an ven des efter ud løbs dato. I øvrigt henvises til fabrikantens anvisninger. Tilsåning Påsæt dipsliden patientidentifikation. Uringlasset vendes et par gange, eller urinbægeret roteres for at opblande urinen. Skru dipsliden ud af røret uden at berøre agarfladerne. Sliden dyppes i urin, således at beg ge agar flader dækkes (Fig. 4). Ved utilstrækkelig mængde urin holdes dipsliden vandret, og der tilsættes mindst 6 dråber urin på den op advendte flade, som herefter vugges forsigtigt, indtil hele overfladen er fugtet. Samme procedure gentages på den anden side. Overskydende urin løber af dipsliden ved at placere den nederste kant på bægerets kant. De sidste dråber fjernes ved at placere dipslidens nederste kant på et stykke sugende papir. Dipsliden skrues tilbage i røret og inkuberes i varmeskab, med skruelåget opad, ved 35o C til næste dag. Kan evt. efterlades på bordet ved stuetemperatur i weekends og bør ved manglende vækst herefter inkuberes i varmeskab ved 35o C til næste dag. Fig. 4: Tilsåning af dipslide. 11

12 Fig. 5: Aflæsning Der henvises til fabrikantens modelkort. Man bedømmer både vækst grad (mængden af bakterier) og arten af bakterier (renkultur eller blanding, Gram-negative stave eller Gram-positive kokker, laktoseforgærende eller ikke laktoseforgærende). Tæt vækst af fx Proteus kan erfaringsmæssigt være svært at erkende. Derfor bør man altid skrabe lidt i agarfladen fx med en vatpind, før en prøve kaldes negativ, se (Fig. 5). Sammenflydende eller næsten sammenflydende vækst svarer til bakterier pr. ml urin (Fig. 6). Spredt vækst svarer til bakterier pr. ml urin (Fig. 7). Fig. 6: CLED agar med ca Klebsiella pr. ml. Fig. 7: CLED agar med ca Klebsiella pr. ml. Tæt ensartet vækst på både CLED agar og MacConkey agar tyder på signifikant vækst af Gram-negative stave. CLED agar gul tyder på E. coli eller Klebsiella (Fig. 8). CLED agar blågrøn tyder på Pro teus eller Pseudomonas. Fig. 8: CLED agar (til venstre) og Mac Conkey agar (til højre) med vækst af E. coli. 12

13 Tæt ensartet vækst på CLED agar og ingen vækst på MacConkey agar (Fig. 9) tyder på signifikant vækst af Gram-positive kokker (streptokokker eller stafylokokker). Fig. 9: Vækst af stafylokok ker på CLED agar, ingen vækst på Mac Con key agar og E. coli agar. Tæt broget vækst på både CLED agar og MacConkey agar tyder på blandingsflora (Fig. 10). Fig. 10: MacConkey agar med vækst af blandingsflora. Spredt broget vækst på CLED agar tyder på tilblanding fra hud og slimhinder (Fig. 11). Fig. 11: CLED agar med vækst af tilblanding fra hud og slimhinder. 13

14 Flow chart til aflæsning af dipslide CLED agar ingen vækst urin negativ + vækst (agar: grøn/gul) urin positiv, vækst kan bestå af kokker/stave MacConkey agar ingen vækst vækst på CLED agar består af kokker + god vækst vækst på CLED agar og MacConkey agar består af stave + svag vækst vækst på CLED agar og MacConkey agar består af enterokokker Plademedier Flexicult Flexicult er udformet som en agarplade inddelt i felter, og den kan anvendes både til kvantitativ dyrkning og resistensbestemmelse. Der er et stort felt til kvantitering af bakterievæksten og 5 mindre felter med hvert sit antibiotikum: trimetoprim, sulfamethizol, ampicillin, nitrofurantoin og mecillinam. Rækkefølgen af antibiotika fremgår af fabrikantens modelkort. Agaren er tilsat forskellige kromogener, der påviser forskellige bakterielle enzymer ved hjælp af farveskift. Der er således mulighed for direkte identifikation af E. coli og en terokokker samtidig med, at andre bakteriearter optræder med andre farver. (Fig. 12). 14

15 Fig. 12: Rød vækst: > 10 5 E. coli pr. ml. Blå vækst: ca enterokokker pr. ml. Opbevaring Flexicult skal opbevares i køleskab og bør først tages ud af karton emballagen umiddelbart inden brug. Må ikke anvendes efter ud løbs dato. Må ikke anvendes, hvis agaren er skrumpet eller indtørret. Tilsåning af Flexicult Først vendes uringlasset et par gange, eller urinbægeret roteres for at opblande urinen. Urinprøven hældes kortvarigt (1 2 sekunder) over pladen, der vippes, så urinen kommer i kontakt med hele pladen. Overskydende urin hæl des fra. Pladen inkuberes med låget nedad ved 35 o C til næs te dag. 15

16 Aflæsning af Flexicult Aflæsning af dyrkningen sker i det store felt ved bedømmelse af vækstgraden (mængden af bakterier) og arten af bakterier (renkultur eller blanding). Mængden af bakterier vurderes ud fra fabrikantens modelkort. Arten af bakterier vurderes ud fra bakteriekolonier nes farve, der sammenlignes med fabrikantens modelkort. Til aflæsning af resistensbestemmelse undersøges de 5 antibiotikafelter for vækst. Er der vækst i kontrolfeltet, men ikke i antibiotikafeltet, er stammen følsom for det pågældende antibiotikum. Er der vækst i et antibiotikafelt, er bakterien resistent for det pågældende antibiotikum. Kromogen agar plade Der findes flere forskellige kromogene agarplader. Kromogen agar påviser forskellige bakterielle enzymer ved hjælp af farveskift. Der er således mulighed for direkte identifikation af E. coli, Proteus og enterokokker, samtidig med at andre bakteriearter vil optræde med forskellige farver (Fig. 13). Opbevaring Kromogene plader skal opbevares i køleskab og bør først tages ud af kartonemballagen umiddelbart inden brug. Må ikke anvendes efter udløbsdato. Må ikke anvendes, hvis agaren er skrumpet eller indtørret. Fig. 13: Kromogen agar med vækst af > 10 5 E. coli pr. ml. 16

17 Tilsåning af kromogen agar plade Først vendes uringlasset et par gange, eller urinbægeret roteres for at opblande urinen. Pladen tilsås med 10 µl urin vha. standardiseret engangs-øjenål. Urinen afsættes i en stribe 1/3 ned over pladen (Fig. 14a), hvorefter der spredes med jævne strøg vinkelret på striben ned over hele pladen (Fig. 14b). Fig. 14a: Tilsåning af kromogen agar. Urinen afsættes i en stribe 1/3 ned over pladen. Fig. 14b: Der spredes med jævne strøg vinkelret på striben ned over hele pladen. 17

18 Aflæsning af kromogen agar plade Der henvises til fabrikantens modelkort. Man bedømmer både vækstgrad (mængden af bakterier) og arten af bakterier (renkultur eller blanding). Vækstgraden bedømmes ved at tælle/vurdere an tallet af bakteriekolonier på pladen (Fig. 15). Herefter om regnes til bakterier pr. ml urin. Se skema. Fig. 15: Grøn vækst: Klebsiella pr. ml. Rød vækst: E. coli pr. ml. Vækstgrad 10 µl urin antal kolonier Antal bakterier/ml 0 < 10 2 /ml /ml ca 10 ca 10 3 /ml /ml ca.100 ca.10 4 /ml /ml ca.1000 ca.10 5 /ml > 1000 > 10 5 /ml 18

19 Resistensbestemmelse Resistensbestemmelse bør aldrig stå alene, men bør altid forudgås eller ledsages af dyrkning. Resistensbestemmelse skal foregå un der kontrollerede omstændigheder, idet faktorer som sammensætning af resistensagar, agartykkelse, inkubationstemperatur, inkuba tionstid og bakterietæthed influerer stærkt på resultatet. Der anbefales konfluerende (sammenflydende) vækst, antibiotikastyrker og zonestørrelser som anført af EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Det er der for vigtigt at overholde gældende regler for opbevaring, udløbsdato, varmeskabskontrol og tilsåning for at opnå retvisende resultater. I de tilfælde, hvor resistensbestemmelse findes indiceret, vil det være relevant at resistensbestemme for sulfonamid, ampicillin, me ci l linam, trimetoprim og nitrofurantoin. Det frarådes at resistensbestemme for ciprofloxacin, da mutationer med nedsat følsomhed ikke kan detekteres ved anvendelse af ciprofloxacintabletter /disks. Der imod kan det beslægtede nalidixan anvendes. Nalidixan-følsomme stammer kan i almindelighed anses for at være ciprofloxacin-følsom me, og nalidixan-resistente stammer anses for at være nedsat følsomme eller resistente for ciprofloxacin. Ciprofloxacin er ikke effektivt til Gram-positive kokker (stafylokokker og streptokokker). Tolkning af resistensbestemmelse er afhængig af bakteriens art. Det anbefales derfor at anvende en kromogen agar til dyrkning, da man herved får et fingerpeg om bakteriens art. Det er muligt at anvende enten plademedium beregnet til resistensbestemmelse, dipslide beregnet til resistensbestemmelse eller Flexicult (se side vedr. Flexicult ). Plademedium Til resistensbestemmelse anbefales Mueller Hinton agar. Plademedier opbevares i henhold til fabrikantens henvisninger. Skal altid anvendes inden udløbsdato. Hvis pladerne opbevares uhensigtsmæssigt kan der ske en fordampning, så agartykkelsen formindskes. Dette kan medføre fejlagtig resistensbestemmelse. 19

20 Dipslide til resistensbestemmelse Dipslide beklædt på begge sider med modificeret Mueller Hinton agar beregnet til resistensbestemmelse. Opbevares i henhold til fabrikantens anvisninger. Skal altid anvendes inden udløbsdato. Hvis dipslides opbevares uhensigtsmæssigt kan der ske en fordampning, så agartykkelsen formindskes. Dette kan medføre fejlagtig resistensbestemmelse. Antibiotika-tabletter og -disks Følgende antibiotika-tabletter og disks anvendes: Neo-Sensitabs fra Rosco: 9 mm tablet, der indeholder antibiotika af en given koncentration. Skal opbevares ved stuetemperatur. Revnede og knuste tabletter må ikke anvendes. Skal anvendes inden udløbsdato. Er efter åbning holdbare i 12 måneder. Disks fra Oxoid: Lapper af filtrerpapir imprægneret med antibiotika af en given koncentration. Åbne pakker kan opbevares i køleskab i op til en uge. Opbevaring i længere tid skal foregå i fryser ved -20 C. For at undgå fugt på disks, skal de opnå stuetemperatur inden blisterpakken åbnes og disks anvendes. Skal tilbage i køleskab straks efter anvendelse. Anvendes inden udløbsdato. Udløbsdatoen forudsætter korrekt opbevaring. Skema over antibiotika-tabletter og -disks Opbevaring Holdbarhed efter åbning Medium Tæthed Neo-Sensitabs fra Rosco Stuetemperatur 12 mdr. Mueller Hinton agar Konfluerende* Disks fra Oxoid Fryser - 20 C Åbne rør i køleskab I køleskab max. 1 uge. Mueller Hinton agar Dipslide til resistensbestemmelse Konfluerende* * Tæt vækst, hvor bakteriekolonierne flyder sammen (>10 6 bakterier pr. ml) 20

21 Tilsåning Tilsåning af plademedium til resistensbestemmelse Først vendes uringlasset et par gange eller urinbægeret roteres for at opblande urinen. Pladen tilsås med steril vatpind dyppet i den friskladte urin. Vatpinden trykkes af mod glassets eller bægerets side for at fjerne overskydende urin. Pladen tilsås med tætte strøg først i én retning og derefter vinkelret herpå. Antibiotika-tabletter eller -disks anbringes med dispenser eller pincet. De gives et let tryk og må herefter ikke flyttes. Pladen in kuberes i varmeskab ved 35 o C til næste dag. Resistensplader må ikke efterlades på bordet i weekends til senere aflæsning, da den langsommere vækst ved stuetemperatur kan medføre misvisende store zonestørrelser. Kan efter inkubation anbringes i køleskab til senere aflæsning. Tilsåning af dipslide til resistensbestemmelse Dipslide tilsås som beskrevet under dipslide side 11. Anti bio ti ka-disks anbringes med pincet eller kanyle på agarfladerne, højst 2 disks på hver side, ca. 1 cm fra hver agarflades ende og midt på agar fladen med lige stor afstand til agarfladens sider. Disks trykkes forsigtigt fast og må herefter ikke flyttes. Dipslide inkuberes i varmeskab ved 35 o C til næste dag. Tilsået dipslide til resistensbestemmelse må ikke efterlades på bordet i weekends til senere aflæsning, da den langsommere vækst ved stuetemperatur kan medføre misvisende store zonestørrelser. Kan efter inkubation anbringes i køleskab til senere aflæsning. 21

22 Aflæsning af resistensbestemmelse Inden aflæsning vurderes mængden af bakterier (bakterietætheden) (Fig. 16) og arten af bakterier (renkultur eller blanding). Aflæsning kan ske ved hjælp af skabelon eller ved måling af zonediameter med lineal. Zonediameter måles i mm (Fig. 17). Det anbefales at aflæse pladen fra bagsiden mod en sort baggrund med belysningen rettet mod pladen. Der skal aflæses til 100 % hæmning, dvs. til inderste koloni, der kan ses med det blotte øje. Tolkning af zonestørrelser sker efter fabrikantens anvisninger. Fig. 16: Semikonfluerende vækst (venstre) og konfluerende vækst (højre plade). Fig. 17: Aflæsning kan ske ved hjælp af skabelon eller ved måling af zonediameter med lineal. Zonediameter måles i mm. 22

23 Mueller Hinton agar med Neo-Sensitabs fra Rosco Tæthed: konfluerende (sammenflydende) vækst (Fig. 18) Tolkning af zonestørrelse sker efter fabrikantens anvisninger. Fig. 18: Konfluerende vækst på Mueller Hinton agar med Neo-Sensitabs fra Rosco. Zonestørrelser for Mueller Hinton agar med Neosensitabs fra Rosco Antibiotikum Tablet betegnelse Bemærk Zonestørrelse i mm Konfluerende vækst S = følsom R = resistent Trimetoprim TRIM Sulfonamid SULFA 17 < 13 Ampicillin AMP10 17 < 14 Nitrofurantoin NI < 15 Mecillinam MEC10 15 < 15 Ciprofloxacin CIPR5 Gælder enterobakterier Virker ikke på Grampositive kokker 22 < 19 Zonestørrelser angivet af Rosco 23

24 Mueller Hinton agar med disks fra Oxoid: Tæthed: konfluerende (sammenflydende) vækst (Fig. 19). Tolkning af zone størrelse sker efter fabrikantens anvisninger. Fig. 19: Konfluerende vækst på Mueller Hinton agar med disks fra Oxoid. Zonestørrelser for Mueller Hinton agar med disks fra Oxoid Antibiotikum Trimetoprim Sulfonamid Ampicillin Nitrofurantoin Nitrofurantoin Mecillinam Ciprofloxacin Disk betegnelse W 5 S3 300 AMP 10 F 100 F 100 MEL 10 CIP 5 Bemærk S R Gælder enterobakterier og enterokokker Følsom Resistent < < 14 Gælder E.coli 11 < 11 Galder enterokokker og streptokokker Gælder enterobakterier Virker ikke på Grampositive kokker 15 < < < 19 Zonestørrelser angivet af Oxoid 24

25 Dipslide til resistensbestemmelse med disks fra Oxoid: Tæthed: sammenflydende vækst (zonestørrelserne gælder for > 10 5 bakterier/ml og < 10 7 bakterier/ml) (Fig. 20). Tolkning af zonestørrelser sker efter fa brikantens anvisninger. Fig. 20: Dipslide med disks korrekt placeret. Zonestørrelser for dipslide til resistensbestemmelse med disks fra Oxoid. Antibiotikum Disk - betegnelse Bemærk Zonestørrelse i mm konfluerende vækst Følsom Resistent Trimetoprim Sulfonamid Nitrofurantoin Ampicillin Mecillinam Ciprofloxacin W 5 > 12 < 12 S3 300 > 12 < 12 F 100 > 12 < 12 AMP 10 > 12 < 12 MEL 10 Disse antibiotika > 12 < 12 virker ikke på Grampositive kokker CIP 10 > 22 < 22 Zonestørrelser angivet af Orion 25

26 E. coli E. coli i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. 26 Fig. 21: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >105 E. coli. Fig. 22: Mueller Hinton agar med antibiotikatabletter. Sammenflydende vækst af E. coli. Resistent for ampicillin. Ca. 40% af E. coli i Danmark er ampicillinresistente. Fig. 23: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af E. coli. Resistent for ampicillin. Ca. 40% af E. coli i Danmark er ampicillinresistente. Fig. 24: Flexicult med ca. 105 E. coli. Resistent for sulfamethizol og ampicillin.

27 Klebsiella Klebsiella i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. Fig. 25: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >10 5 Klebsiella. Fig. 26: Mueller Hinton agar med antibiotikatabletter. Sammenflydende vækst af Klebsiella. Resistent for ampicillin og nitrofurantoin. Fig. 27: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af Klebsiella. Resistent for ampicillin og nitrofurantoin. Fig. 28: Flexicult med 10 5 Klebsiella. Resistent for ampicillin og nitrofurantoin. Enkelte kolonier i mecillinamfeltet er ikke udtryk for resistens. 27

28 Proteus Proteus i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. Fig. 29: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >10 5 Proteus. Fig. 30: Mueller Hinton agar med antibiotikatabletter. Sammenflydende vækst af Proteus. Resistent for nitrofurantoin. Fig. 31: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af Proteus. Resistent for nitrofurantoin. Fig. 32: Flexicult med >10 5 Proteus. Resistent for ampicillin og nitrofurantoin. 28

29 Pseudomonas Pseudomonas i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. Fig. 33: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >10 5 Pseudomonas. Fig. 34: Mueller Hinton agar med antibiotika tabletter. Sammenflydende vækst af Pseudomonas. Resistent for samtlige antibiotika. Fig. 35: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af Pseudomonas. Resistent for samtlige antibiotika. Fig. 36: Flexicult med >10 5 Pseudomonas. Resistent for samtlige antibiotika. 29

30 Enterokokker Enterokokker i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. 30 Fig. 37: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >105 enterokokker. Fig. 38: Mueller Hinton agar med antibiotikatabletter. Sammenflydende vækst af enterokokker. Resistent for sulfametizol og mecillinam. Fig. 39: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af enterokokker. Resistent for sulfametizol og mecillinam. Fig. 40: Flexicult med ca. 105 enterokokker. Resistent for trimetoprim, mecillinam og sulfamethizol.

31 Stafylokokker Stafylokokker i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. Fig. 41: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >105 stafylokokker. Fig. 42: Mueller Hinton agar med antibiotikatabletter. Sammenflydende vækst af stafylokker. Resistent for mecillinam. Fig. 43: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af stafylokokker. Resistent for mecillinam. Fig. 44: Flexicult med >105 stafylokokker (S. sapro phyticus). Følsom til samtlige antibiotika. Mecillinam bør ikke anvendes til Gram-positive kokker. 31

32 Fejlkilder og faldgruber Fig. 45: To plader tilsået med samme bakterie, men med forskellig tæthed. Bemærk forskel i zonestørrelse. For tynd vækst giver for store zoner. Fig. 46: Ved vækst af sværmende Proteus, må sværm ind i hæmnings zonen ikke tolkes som resistens. 32 Fig. 47: Ved måling af hæmningszonen ses bort fra sværm ind i zonen.

Urinvejsinfektioner i almen praksis

Urinvejsinfektioner i almen praksis Undersøgelser for urinvejslidelser ligger oftest hos praksispersonalet. Af en eller anden grund har det i mange praksis været rutine, at patienterne ved symptomer bare kan komme og aflevere en urinprøve

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

Jeg har i øvrigt lige en urin med

Jeg har i øvrigt lige en urin med Jeg har i øvrigt lige en urin med 12. september 2014 Jan Berg Gertsen, Overlæge Kirsten Paulsen, Afsnitsledende bioanalytiker Hvorfor er prøven taget? Symptomer? Hvornår, hvor og hvordan er prøven taget?

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP).

Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). Forår 2012 Hermed resultater for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen praksis (MIKAP). I alt er 61 lægepraksis med tilknytning Sydvestjysk Sygehus tilmeldt

Læs mere

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015

VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 VELKOMMEN TIL : URINVEJSINFEKTIONER OG URINMIKROSKOPI 17.03.2015 Klamydia Nielsen, 7 år Klamydia 7 år Feber, mavesmerter og smerter ved vandladning Dårlig trivsel Urinvejsinfektion - definition: Den nuværende

Læs mere

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis

Urinundersøgelser i almen praksis Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis Sanne Kjær Hansen og Pia Steinicke Gurli 44 år Gurli fik for 10 dage siden en 3 dages kur med sulfametizol mod blærebetændelse Hun ringer til konsultationen,

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis

Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Velegnet til praksispersonale Diagnostik af urinvejsinfektion i almen praksis Af Lars Bjerrum, Per Grinsted og Tove Højbjerg Biografi Lars Bjerrum er praktiserende læge og professor ved Københavns Universitet,

Læs mere

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

02-02-2015. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation at opdatere deltagernes viden om diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis med fokus på praksispersonalets rolle: Kathrine Bagger, yngre læge Lars Bjerrum, professor, praktiserende

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

Dyrkning og Resistens

Dyrkning og Resistens Mikrobiologi i LKO Dyrkning og Resistens Per Søgaard og Pia Steinicke LeoPharma Dennis Nielsen tlf 40562569, lægemiddelkonsulent i Region Syddanmark. http://www.mikapnord.dk/vejled ninger/mikrobiologiskdiagnostik-i-almen-praksis-enpraktisk-vejledning.aspx

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2011 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG EFTERÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis.

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica

FLEXICULT SSI-URINKIT. SSI Diagnostica FLEXICULT SSI-URINKIT SSI Diagnostica Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Professor, overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Kristian Teilmann Frederiksen 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit

Læs mere

MIKAP REGION NORDJYLLAND

MIKAP REGION NORDJYLLAND MIKAP REGION NORDJYLLAND KURSUS KATALOG FORÅR 2012 KURSUS A: MIKROSKOPI AF URIN OG VAGINAL SEKRET FOR BEGYNDERE Målgruppe: Personale, der skal varetage mikroskopi af urin og vaginal sekret i praksis. Kurset

Læs mere

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 1 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2006 Laboratoriefuldmægtig Rene S. Hendriksen 1, Forskningsprofessor, dyrlæge Frank M. Aarestrup 1, Dyrlæge Kaspar Krogh 2.

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik 2017 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle URINVEJENES ANATOMI OG MIKROBIOLOGI ASYMPTOMATISK BAKTERIURI Asymptomatisk bakteriuri Bakterier

Læs mere

Validering af gramfarvning af bakterier

Validering af gramfarvning af bakterier Valideringsrapport Gramfarvning af bakterier Formålet med valideringen At dokumentere at KMA, OUHs kan anvende gramfarvning til at identificere grampositive og negative bakterier, samt karakterisere morfologi/lejring.

Læs mere

Professionsbachelorprojekt

Professionsbachelorprojekt A f l æ s n i n g a f r e s i s t e n s b e s t e m m e l s e r f o r u r i n p r ø v e r m e d E s c h e r i c h i a c o l i o g K l e b s i e l l a p n e u m o n i a e e f t e r 6, 9 o g 1 6 t i m e

Læs mere

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis

Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Svarrapport 39 praksis 1 Kolofon: Forbedret diagnostik og behandling af urinvejsinfektioner i almen praksis Udgivet af: Audit Projekt

Læs mere

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge Københavns Universitet At opdatere viden om diagnostik og behandling af de mest almindelige infektionssygdomme i almen praksis. Vi tager udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Hvorfor fokus på UVI? Udsagn fra hjemmeplejen og plejecentre jeg synes vi har så mange urinvejsinfektioner Undervisning gav indikation på flere indsatsområder: Opbevaring

Læs mere

URINENS VEJ I PRAKSIS

URINENS VEJ I PRAKSIS URINENS VEJ I PRAKSIS Afsnitsledende bioanalytiker Kirsten Inger Paulsen Overlæge, ph.d. Jette Brommann Kornum Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital CASE 1 Ung kvinde med symptomer på urinvejsinfektion

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

KMA - I Urindyrkning_prøvetagningsvejledning, ver. 1.9

KMA - I Urindyrkning_prøvetagningsvejledning, ver. 1.9 Side 1 af 6 Sygehus Lillebælt - Kl. Mikrobiologi, VS - 10 Registreringer og arkivering - 10. 1 Laboratorieinformationssystem Dokumentbrugere: SLB/Mikrobiolo Læseadgang: Alle Kl. Mikrobiologi, VS Udskrevet

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetskrav. til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis

Kvalitetssikring og kvalitetskrav. til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis Regionernes Lønningsog Takstnævn (RLTN) og Praktiserende Lægers Organisation (PLO) 2010 Kvalitetssikring og kvalitetskrav

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Urin-analyse ALERE AFINION ACR TEST. Alere Afinion ACR test. Til brug i Afinion AS100 multianalyseinstrument.

Urin-analyse ALERE AFINION ACR TEST. Alere Afinion ACR test. Til brug i Afinion AS100 multianalyseinstrument. Urin-analyse ALERE AFINION ACR TEST Alere Afinion ACR test. Til brug i Afinion AS100 multianalyseinstrument. 1116044 1 Æske Alere 2017 URIN-ANALYSE 1 DKK EKSKL. MOMS Resistensbestemmelse ROSCO DISPENSER

Læs mere

Laboratoriekonsulentordningen (LKO) i Region Syddanmark.

Laboratoriekonsulentordningen (LKO) i Region Syddanmark. Kvalitetssikring af laboratorieydelser Region Syddanmark Til praktiserende læger i Region Syddanmark 2017. Laboratoriekonsulentordningen (LKO) i Region Syddanmark. I henhold til protokollat til 60 i overenskomst

Læs mere

Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis?

Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Kan mikroskopi reducere omkostningerne i cystitudredning i almen praksis? Forskningsopgave i almen medicin Aarhus universitet Januar 2014 Af Ali Maghsoudi Toke Østerby Vejleder Jette Kolding Kristensen

Læs mere

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014

Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Ringtest for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2014 Lina Cavaco Bjørn Lorenzen Jacob Dyring Jensen

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2008 Rene S. Hendriksen Frank M. Aarestrup Kaspar

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002

FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 FORELÆSNING OM KLINISK ANVENDELSE AF ANTIBIOTIKA-2. EFTERÅRET 2002 Professor, overlæge dr. med. Niels Høiby, IMMI & Klin. Mikrobiol. afd. på Rigshospitalet Akut urinretention hos patient med prostatahypertrofi

Læs mere

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007

Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Bethesda klassifikation Oversat af Preben Sandahl og Marianne Lidang december 2007 Normale celler og prøvens egnethed Billeder fra: http://nih.techriver.net/atlas.php Anvendte cytologiske klassifikationer

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE

OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE OPGØRELSE OVER OMLØBER- UNDERSØGELSERNE NOTAT NR. 1417 Undersøgelser af sæd fra ornestationer i Danmark har vist, at der er antibiotikaresistente bakterier, bl.a. Proteus og Chlamydier, til stede i en

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Side 3 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del

Læs mere

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt

Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Analyse og monitorering af hospitalserhvervede infektioner på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Infektionsregistrering

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

Hvad er en urinvejsinfektion?

Hvad er en urinvejsinfektion? Patientinformation Hvad er en urinvejsinfektion? Børneambulatoriet 643 HVORDAN STILLES DIAGNOSEN URINVEJSINFEKTION? Ud fra: symptomerne stix af urin og evt. mikroskopi af samme dyrkning af urinen. Det

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N. Marlene Egeskov Vigen,

Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N. Marlene Egeskov Vigen, Verificering af Mueller Hinton plader fra Becton Dickinson Professionsbachelorprojekt Bioanalytikeruddannelsen VIA University College, Aarhus N Udarbejdet af: Anne Dissing Dæncker, 205427@via.dk Fransine

Læs mere

Forebyggelse af urinvejsinfektioner

Forebyggelse af urinvejsinfektioner Forebyggelse af urinvejsinfektioner Mie Andersen Hygiejnesygeplejerske, MPH annemand@rm.dk 06-11-2013 Mie Andersen 1 Definition på urinvejsinfektion Positiv urindyrkning med >10 4 kolonier/ml urin med

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2009 Rene S. Hendriksen Susanne Karlsmose Frank

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm)

PRODUKTRESUMÉ. for. Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 27. september 2010 PRODUKTRESUMÉ for Canesten, vaginaltabletter (Orifarm) 0. D.SP.NR. 3105 1. LÆGEMIDLETS NAVN Canesten 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Clotrimazol 100 mg og 500 mg 3. Lægemiddelform

Læs mere

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN!

BIOZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! BIZYMER ØVELSE 3 BEKÆMP DIN β-lactamase - TEST DIN EGEN MEDICIN! FAGLIG BAGGRUND For at få det maksimale udbytte af denne øvelse er det en forudsætning, at teorien bag enzymer, enzymkinetik og resistensmekanismer

Læs mere

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr

Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr Præanalytiske fejlkilder ved brug af POC udstyr LKO temadag 2012 POC udstyr hvor der anvendes Kuvette/Kasette/Strips/Kapillærrør Fyldning af kuvetter/strips/kapillærrør Skal fyldes helt op, der må ikke

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK

FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK FYSISKE MÅLINGER PÅ MÆLK Fysiske målinger på mælk - Hvordan måler man, om koen er syg? 1 Introduktion til forsøget Yverbetændelse, også kaldet mastitis, er en ofte forekommende produktionssygdom hos malkekøer

Læs mere

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre

Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre MADS ONLINE MANUAL: RAPPORT -> STATISTIK -> STATISTIKUDTRÆK: AFGRÆNSNINGSPARAMETRE (D.4.1.) - Revideret 26-03-08 - SIDE 1 Statistikudtræk: Afgrænsningsparametre *-mark: Bruges til at markere, at der alene

Læs mere

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter

Patient vejledning. Hickmann-kateter central venekateter Patient vejledning Hickmann-kateter central venekateter 2 Vejledning til patienter med hickmann-kateter Hygiejne og opbevaring... side 4 Forbindskift... side 7 Indledning Mennesker, som af en eller anden

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle

Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik. Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Urinvejsinfektioner (UVI) diagnostik Efterår 2016 Claus Østergaard Overlæge Klinisk Mikrobiologi Sygehus Lillebælt, Vejle Pointer ~50% af behandlinger for urinvejsinfektion er overflødige Positiv urinstix

Læs mere

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt

Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Infektionsmonitorering på Sygehus Lillebælt Jens Kjølseth Møller, Specialechef, Professor & Jacob Dvinge Redder, Ph.d.-studerende, cand.scient.med Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt,Vejle

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP

Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Resistensovervågning i Danmark: DANMAP Af læge Thomas Lund Sørensen, Statens Seruminstitut I juni 1995 bevilgede Sundhedsministeriet og det daværende Landbrugs- og Fiskeriministerium midler til at øge

Læs mere

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011

Case 1 (ikke helt dagens emne) Graviditet. Case 1. Case 1. Case 1. Case 1 12/5/2011 (ikke helt dagens emne) Graviditet Infektion Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i lænden Tentative diagnoser: 05-12-2011 Infektion og graviditet 2 Kl 22.00: turvise smerter strækkende sig om i

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 14 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering af Zinacef

Læs mere

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen.

PRØVETAGNING. Kontrol af patientforberedelse Nogle analyser kræver, at patienten er fastende inden prøvetagningen. PRØVETAGNING Identifikation af patienten Identifikation følger Region Hovedstadens vejledning: Identifikation af patienter [1] Bed patienten om at oplyse fulde navn og CPR-nr. Det er ikke tilladt at bede

Læs mere

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver

Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Find enzymer til miljøvenligt vaskepulver Enzymer, der er aktive under kolde forhold, har adskillige bioteknologiske anvendelsesmuligheder. Nye smarte og bæredygtige produkter kan nemlig blive udviklet

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural

18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ. for. Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209. 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 18. maj 2011 PRODUKTRESUMÉ for Canaural, øredråber, suspension 0. D.SP.NR. 3209 1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN Canaural 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 g suspension indeholder: Aktive stoffer:

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

Gynækologi INDIKATION

Gynækologi INDIKATION INDIKATION Gynækologi Den gynækologiske undersøgelse er en vigtig del af den almindelige objektive undersøgelse af den gynækologiske patient. Undersøgelsen udføres som et led i afklaring og diagnostik

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Patient- information

Patient- information Patientinformation Denne patient information er en vejledning, som kan bruges under behandlingsperioden. Den er tænkt som et supplement til den information, der gives af lægen eller sygeplejersken. Behandlingen

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse til prøveforsendelse:

Indholdsfortegnelse til prøveforsendelse: Indholdsfortegnelse til prøveforsendelse: Orientering om kræftpakkeforløb Åbningstider for klinisk mikroafd. Patientidentifikation Patientinformation Podning abces infektion Podning svamp Knoglebiopsi

Læs mere

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015

Steen Hoffmann, SSI Jordemoderforeningen, den 8. januar 2015 SSI, Neonatal konjunktivit forårsaget af gonokokker eller Chlamydia trachomatis Steen Hoffmann Afd. for Mikrobiologi og Infektionskontrol, Statens Serum Institut Conjunctivitis neonatorum Purulent konjunktivit

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens

Læs mere

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose

Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Neonatal screeningsalgoritme for cystisk fibrose Forslag til dansk screeningsalgoritme for CF 1. First tier: Alle nyfødte får målt immunoreaktiv trypsinogen (IRT) i den etablerede filterpapirblodprøve,

Læs mere

Medicinsk honning til sårbehandling revamil

Medicinsk honning til sårbehandling revamil Medicinsk honning til sårbehandling Revamil Revamil sårbehandlingsprodukter til professionel sårbehandling Med langvarig og effektiv antibakteriel virkning. Det brede udvalg er fokuseret på brugervenlighed,

Læs mere

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai

Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker. Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Påvisning av methicillinresistens i Stafylokokker Truls Leegaard NordicAST workshop Göteborg 27. mai Bakgrunn Methicillin/oxacillin resistente stafylokokker, både Staphylococcus aureus (MRSA) og koagulase

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Hudens infektioner. Bakterielle infektioner. Virus infektioner. Svampe infektioner. Parasitære infektioner

Hudens infektioner. Bakterielle infektioner. Virus infektioner. Svampe infektioner. Parasitære infektioner Hudens infektioner Bakterielle infektioner Virus infektioner Svampe infektioner Parasitære infektioner Svampeinfektioner Superficielle svampeinfektioner omfatter slægterne: Dermatofytter Trichosporum (Trichopyton

Læs mere

GENITALIAS MIKROBIOLOGI VAGINAS MIKROFLORA VAGINAS MIKROFLORA DEN FERTILE KVINDE ÆNDRINGER VED PUBERTETEN. LACTOBACILLEN - vaginas forsvarer -

GENITALIAS MIKROBIOLOGI VAGINAS MIKROFLORA VAGINAS MIKROFLORA DEN FERTILE KVINDE ÆNDRINGER VED PUBERTETEN. LACTOBACILLEN - vaginas forsvarer - GENITALIAS MIKROBIOLOGI LACTOBACILLEN - vaginas forsvarer - Sterilt miljø i uterincaviteten og adnexae Cervikalsekret: Barrierre mod ascenderende infektion Vaginalflora i ligevægt med tarmflora mm - Som

Læs mere