Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning"

Transkript

1 Mikrobiologisk diagnostik i almen praksis en praktisk vejledning - Urinvejsinfektioner - Fluor vaginalis Tove Højbjerg Kirsten Inger Paulsen Peter Bystrup

2 Udarbejdet af: Overlæge, Tove Højbjerg Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Aalborg Sygehus og Afdelingsbioanalytiker, Kirsten Inger Paulsen Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (KMA), Aalborg Sygehus og Praktiserende læge, Peter Bystrup, Nordjylland Layout og tryk er sponseret af LEO Pharma Nordic November 2010.

3 Indhold Baggrund... 5 Definitioner... 5 Diagnostik... 5 Prøvetagning... 6 Opbevaring og forsendelse... 7 Stiksundersøgelse... 7 Nitritstiks... 7 Leukocytstiks... 7 Aflæsning af stiks... 8 Tolkning af stiksundersøgelse... 8 Mikroskopi... 8 Skema til tolkning af mikroskopi... 9 Dyrkning Dipslides CLED (Cystein-Lactose-Electrolyte-Deficient) agar (dipslidens blågrønne side) MacConkey agar (dipslidens røde side) E. coli agar (farveløs agar) Opbevaring Tilsåning Aflæsning Flow chart til aflæsning af dipslide Plademedier Flexicult Tilsåning af Flexicult Aflæsning af Flexicult Kromogen agar plade Tilsåning af kromogen agar plade Aflæsning af kromogen agar plade Resistensbestemmelse Plademedium Dipslide (Sensicult ) Antibiotika-tabletter og -disks Skema over antibiotika-tabletter og -disks Tilsåning Tilsåning af plademedium Tilsåning af dipslide (Sensicult ) Aflæsning af resistensbestemmelse Fejlkilder og faldgruber Kvalitetssikring Fluor vaginalis

4

5 Baggrund Urinvejsinfektion (UVI) er årsag til 2 5% af alle henvendelser i al men praksis. Patienterne henvender sig med symptomer i form af dysuri og pollakisuri, evt. med feber og lændesmerter. Diagnosen hviler på påvisning af signifikant bakteriuri, og kan stilles ved ty pisk anamnese, stiksundersøgelse, mikroskopi og dyrkning, evt. i kombination med resistensbestemmelse. UVI forårsages af E. coli (70 80%), andre enterobakterier (5 10%), enterokokker (5 10%), Staphylococcus saprophyticus (5 10%) og Pseudomonas aeruginosa (< 2%). Definitioner Ved håndtering af patienter med UVI må der skelnes mellem ukompliceret UVI (akut ukompliceret cystitis) og kompliceret UVI. Asymptomatisk bakteriuri er ikke UVI, og skal normalt ikke behandles, hvor for der heller ikke skal undersøges herfor. En vigtig undtagelse er gravide, som altid skal behandles for asymptomatisk bakteriuri. Akut ukompliceret cystitis ses udelukkende hos ikke-gravide kvinder i den fertile alder. Kompliceret UVI betegner alle andre UVI, dvs. UVI hos børn, mænd og postmenopausale kvinder UVI i forbindelse med sten eller afløbshindringer UVI hos gravide Recidiverende UVI Akut pyelonefritis Diagnostik Ved ukompliceret cystitis kan diagnosen stilles ved typisk klinik samt mikroskopi og/eller stiks, der påviser leukocytesterase og nitrit. For både mikroskopi og stiks-undersøgelse gælder, at der er både falsk positive og falsk negative resultater. Ved kompliceret UVI bør der ud over ovenstående som minimum foretages dyrkning og resistensbestemmelse, men der anbefales også identifikation af isolerede bakterier. Dyrkning kan ske ved kvantitativ dyrkning i Klinisk Mikrobiologisk 5

6 Afdeling (KMA) eller ved dyrkning på dipslide eller plademedium i praksis. I tilfælde af akut ukompliceret cystitis med symptomer (smer ter ved vandladning, hyppig vandladning og smerter over symfysen) og leukocyturi, bør signifikansgrænsen for E. coli og Staphylococcus saprophyticus sænkes fra 10 5 bakterier pr. ml til 10 3 bakterier pr. ml. Resistensundersøgelse kan foregå i KMA eller i praksis ved resistensbestemmelse på dipslide eller plademedium. Identifikation foregår som regel i KMA, men visse dyrkningssystemer til anvendelse i praksis giver mulighed for at identificere E. coli., Proteus og enterokokker. I det efterfølgende gennemgås de forskellige metoder, der udføres i praksis, og der gives vejledning i korrekt udførelse af disse. Laboratorieundersøgelser som ovenfor anført bør kvalitetssikres. Der henvises til afsnittet om kvalitetssikring side 34. Prøvetagning Det er bedst at opsamle morgenurin. Alternativt kan undersøges urin opsamlet mindst 2 timer efter sidste vandladning. Det vil ofte være mest praktisk, at urinprøven opsamles i konsultationen. Herved fås en frisk urinprøve, der kan undersøges straks. Afvaskning spiller ikke nogen væsentlig rolle for prøvens kvalitet. Vigtigt er midtstråleprincippet for at undgå tilblanding af bakterier fra urethralåbningen. Patienten lader en portion urin i toiletkummen for at skylle urethra. Herefter opsamles ml urin i et rent engangsbæger. Patien ten færdiggør vandladningen i toiletkummen. Kvinder kan med fordel sidde omvendt på toilettet med ansigtet mod væggen. Herved adskilles labiae uden brug af hænderne, og tilblanding af vaginalflora mindskes. 6

7 Opbevaring og forsendelse Prøven skal helst undersøges straks. Såfremt den ikke undersøges straks, skal den opbevares i køleskab ved 5 o C. Forsendelse af ukølet urin til dyrkning og resistensbestemmelse i KMA kan ske i urinprøveglas tilsat borsyre (borsyreglas), der rekvireres fra Ind købskontoret Aalborg Sygehus med varenummer Borsyre virker ved at tillade overlevelse af bak terier og samtidig hindre yderligere vækst. Det er vigtigt, at mængden af urin i borsyreglasset er korrekt. Koncentrationen af borsyre i glasset er afstemt til ca. 10 ml. For lille mængde urin medfører for høj koncentration af borsyre, således at Gram-positive kokker vil gå til grunde og prøven give falsk negativt resultat. Urin i borsyreglas bør udsås inden for 48 timer, idet antallet af Gram-positive kokker reduceres ved henstand ud over 2 døgn. En praktisk fremgangsmåde er at dyrke urinen kom bineret med resistensbestemmelse. Resistensbestemmelse bør aldrig stå alene, men bør altid forudgås eller ledsages af dyrkning. Når urin sættes til dyrkning evt. kombineret med resistensbestemmelse, gemmes resten af urinen i køleskab. I tilfælde af vækst hvor der ønskes resistensbestemmelse eller ved tvivl om aflæsning af resistensbestemmelse, opsuges urinprøven i borsyreglas og fremsendes til KMA i godkendt emballage. Stiksundersøgelse Nitritstiks Nitratreducerende bakterier omdanner nitrat til nitrit, som kan på vises med stiks. Reaktionen kræver imidlertid, at urinen har stået mindst 2 timer i blæren, så bakterierne har nået at omdanne nitrat fra protein i føden til nitrit. Nitritstiksen kan derfor være negativ hos pa tienter, som for nylig har ladt vandet. Gram-positive kokker (enterokokker og stafylokokker) reducerer ikke ni trat, og infektioner med disse bakterier giver således ikke positiv nitritstiks. Leukocytstiks Ved urinvejsinfektion findes betændelsesreaktion med forekomst af leukocytter. Disse kan ses ved mikroskopi, men også påvises med stiks. Stiksen påviser enzymet leukocytesterase, som findes i leukocytter. Man må huske, at der kan findes leukocytter i urin 7

8 af andre årsager end UVI, f.eks. som følge af Chla mydiainfektion i urethra eller cervix, blæresten, tumor, kemisk irritation etc. Aflæsning af stiks Aflæsning af stiks kan ske både visuelt og maskinelt. I begge tilfælde er det vigtigt at følge fabrikantens anvisninger. Især ved aflæsning af feltet for leukocytesterase er tiden en vigtig faktor. Oftest må feltet først aflæses efter 120 sekunder. For tidlig aflæsning giver falsk negative resultater. Det anbefales at bruge stopur. Tolkning af stiksundersøgelse Nitrit Leukocyt Tolkning + + Patienten har med stor sandsynlighed UVI Patienten har næppe UVI. OBS: op til 40% falsk negative* + Patienten har bakteriuri, muligvis UVI + Patienten har muligvis UVI, 50% er ikke inficeret * Hyppigheden af falsk negative afhænger af, hvilken population der undersøges. Mikroskopi Der anvendes altid friskladt ucentrifugeret urin. Prøveglasset vendes nogle gange eller engangsbægeret roteres for at opblande urinen. En lille dråbe urin anbringes midt på et objektglas ved hjælp af et hårrør, og der lægges dækglas på. Mikroskoperes straks ved 400 gange forstørrelse (objektiv x 40 og okular x 10) med fasekontrast mikroskop. I fasekontrast mikroskopet fremstår bakterier og svampe som mørke skygger på en lys baggrund. Man kan se levende bakterier bevæge sig. 1 bakterie pr. synsfelt svarer til 10 5 bakterier pr. ml. Bakteriemængder < 10 5 bakterier pr. ml vil i over halvdelen af tilfældene ikke findes ved mikroskopi. Bakteriemængder < 10 3 bakterier pr. ml kan ikke påvises ved mikroskopi. Der bør gennemses syns felter før en prøve kaldes negativ. Det bemærkes endvidere, om der er leukocytter tilstede i urinen. Leukocytter går i de fleste tilfælde til grunde i urin i løbet af en time efter prøvetagning. 8

9 Ved fund af bakterier vurderes morfologi (stave, kokker eller blandet flora) og for stavenes vedkommende, om de er bevægelige, og evt. hvordan de bevæger sig (peritrikt eller polært). Kokker er ubevægelige. Skema til tolkning af mikroskopi Morfologi * Bakteriernes flageller (svingtråde) ses ikke ved mikroskopi Eksempler på bakterieart Naturligt resistensmønster (resistens kan dog udvikles for et eller flere stoffer) Peritrikt bevægelig stav (tumler, slår kolbøtter) * E. coli Følsom for sulfonamid, ampicillin og mecillinam Ubevægelig stav Pseudomomas E. Coli Klebsiella E. Klebsilla Candida Følsom for sulfonamid og mecillinam, altid resistent for ampicillin E udomomas Polært bevægelig stav (hurtige E. Coli bevægelser i lige linie som en raket eller en skøjteløber) Kokker i kæde (kokker bevæger sig ikke) Pseudomomas E. Klebsilla * Candida Pseudomonas E. Coli Enterokokker Resistent for de almindelige Enterokokker perorale antibiotika, ses ofte ved afløbshindring, blærekateter eller kompliceret E. Klebsilla UVI. Følsom for ampicillin og nitrofurantoin, intermediært følsom for trimetoprim, altid resistent for sulfonamid og mecillinam. Candida bsilla Candida Kokker i hobe Meget små, ligner næsten»grums«(kokker bevæger sig ikke) Enterokokker Staph Stafylokokker Følsom for sulfonamid, altid resistent for mecillinam, de fleste stammer har erhvervet resistens for ampicillin. E. Klebsilla Candida Gærceller Enterokokker Staph Staph meget større end bakterier, evt. med knopskydning (gærceller bevæger sig ikke) Enterokokker Staph Resistent for antibiotika, ses ved blærekateter og Candida arter afløbshindring, kan være slutresultat af talrige antibiotikakure Stave, E. Klebsilla kokker og evt. gærceller Candida Enterokokker Ses ved blærekateter Staph og Blandingsflora afløbshindring * Tilblanding Dårlig prøvetagning med tilblanding af bakterier fra hud eller slimhinder 9

10 Dyrkning Dipslides Der findes adskillige dipslides fra forskellige firmaer. Fælles for dem er, at de består af en rektangulær plade beklædt på begge sider med dyrkningsmedier i form af 2 3 forskellige agarmedier. CLED (Cystein-Lactose-Electrolyte-Deficient) agar (dipslidens blågrønne side) Ikke-selektiv agar indeholdende laktose. Tillader vækst af næsten alle typer bakterier, både urinvejspatogene bakterier og bakterier, der stammer fra forurening fra hud og slimhinder. Laktosefor gæ ren de bakterier som E. coli og Klebsiella ændrer substratets blågrønne farve til gul (Fig. 1). Manglende farveskift kan skyldes vækst af ikke laktoseforgærende bakterier som Proteus og Pseu do monas. Fig. 1: CLED agar med lak tose for gærende E. coli. MacConkey agar (dipslidens røde side) Selektiv agar indeholdende laktose og galdesalte. Sidstnævnte virker hæmmende på væksten af Gram-positive bakterier. Tillader vækst af Gram-negative stave og kun i mindre grad enterokokker. Laktose for gærende Gram-negative stave vokser med stærkt røde til violette kolonier (Fig. 2). Ikke laktoseforgærende Gram-negative stave vok ser med farveløse kolonier. De fleste Gram-positive kokker vokser ikke eller kun meget svagt. Fig. 2: MacConkey agar med lak toseforgærende E. coli. 10

11 E. coli agar (farveløs agar) Selektiv, kromogen agar, som påviser en zy met betaglucuronidase. Dette en zym findes hos ca. 95% af alle E. coli stammer og er yderst sjældent forekommende hos an dre Gram-negative stave. E. coli vokser med farvede kolonier (brune til sorte, blå eller gule, afhængig af fabrikat) (Fig. 3). Andre Gram-negative stave vokser med farve løse ko lonier. Gram-positive kokker vok ser ikke eller kun meget svagt. Fig. 3: E. coli på CLED agar, E. coli agar (sorte kolonier) og MacConkey agar. Opbevaring Dipslide opbevares ved stuetemperatur i originalpakning, som be skytter mod lys. Må ikke an ven des efter ud løbs dato. I øvrigt henvises til fabrikantens anvisninger. Tilsåning Påsæt dipsliden patientidentifikation. Uringlasset vendes et par gange, eller urinbægeret roteres for at opblande urinen. Skru dipsliden ud af røret uden at berøre agarfladerne. Sliden dyppes i urin, således at beg ge agar flader dækkes (Fig. 4). Ved utilstrækkelig mængde urin holdes dipsliden vandret, og der tilsættes mindst 6 dråber urin på den op advendte flade, som herefter vugges forsigtigt, indtil hele overfladen er fugtet. Samme procedure gentages på den anden side. Overskydende urin løber af dipsliden ved at placere den nederste kant på bægerets kant. De sidste dråber fjernes ved at placere dipslidens nederste kant på et stykke sugende papir. Dipsliden skrues tilbage i røret og inkuberes i varmeskab, med skruelåget opad, ved 35o C til næste dag. Kan evt. efterlades på bordet ved stuetemperatur i weekends og bør ved manglende vækst herefter inkuberes i varmeskab ved 35o C til næste dag. Fig. 4: Tilsåning af dipslide. 11

12 Fig. 5: Aflæsning Der henvises til fabrikantens modelkort. Man bedømmer både vækst grad (mængden af bakterier) og arten af bakterier (renkultur eller blanding, Gram-negative stave eller Gram-positive kokker, laktoseforgærende eller ikke laktoseforgærende). Tæt vækst af fx Proteus kan erfaringsmæssigt være svært at erkende. Derfor bør man altid skrabe lidt i agarfladen fx med en vatpind, før en prøve kaldes negativ, se (Fig. 5). Sammenflydende eller næsten sammenflydende vækst svarer til bakterier pr. ml urin (Fig. 6). Spredt vækst svarer til bakterier pr. ml urin (Fig. 7). Fig. 6: CLED agar med ca Klebsiella pr. ml. Fig. 7: CLED agar med ca Klebsiella pr. ml. Tæt ensartet vækst på både CLED agar og MacConkey agar tyder på signifikant vækst af Gram-negative stave. CLED agar gul tyder på E. coli eller Klebsiella (Fig. 8). CLED agar blågrøn tyder på Pro teus eller Pseudomonas. Fig. 8: CLED agar (til venstre) og Mac Conkey agar (til højre) med vækst af E. coli. 12

13 Tæt ensartet vækst på CLED agar og ingen vækst på MacConkey agar (Fig. 9) tyder på signifikant vækst af Gram-positive kokker (streptokokker eller stafylokokker). Fig. 9: Vækst af stafylokok ker på CLED agar, ingen vækst på Mac Con key agar og E. coli agar. Tæt broget vækst på både CLED agar og MacConkey agar tyder på blandingsflora (Fig. 10). Fig. 10: MacConkey agar med vækst af blandingsflora. Spredt broget vækst på CLED agar tyder på tilblanding fra hud og slimhinder (Fig. 11). Fig. 11: CLED agar med vækst af tilblanding fra hud og slimhinder. 13

14 Flow chart til aflæsning af dipslide CLED agar ingen vækst urin negativ + vækst (agar: grøn/gul) urin positiv, vækst kan bestå af kokker/stave MacConkey agar ingen vækst vækst på CLED agar består af kokker + god vækst vækst på CLED agar og MacConkey agar består af stave + svag vækst vækst på CLED agar og MacConkey agar består af enterokokker Plademedier Flexicult Flexicult er udformet som en agarplade inddelt i felter, og den kan anvendes både til kvantitativ dyrkning og resistensbestemmelse. Der er et stort felt til kvantitering af bakterievæksten og 5 mindre felter med hvert sit antibiotikum: trimetoprim, sulfamethizol, ampicillin, nitrofurantoin og mecillinam. Rækkefølgen af antibiotika fremgår af fabrikantens modelkort. Agaren er tilsat forskellige kromogener, der påviser forskellige bakterielle enzymer ved hjælp af farveskift. Der er således mulighed for direkte identifikation af E. coli og en terokokker samtidig med, at andre bakteriearter optræder med andre farver. (Fig. 12). 14

15 Fig. 12: Rød vækst: > 10 5 E. coli pr. ml. Blå vækst: ca enterokokker pr. ml. Opbevaring Flexicult skal opbevares i køleskab og bør først tages ud af karton emballagen umiddelbart inden brug. Må ikke anvendes efter ud løbs dato. Må ikke anvendes, hvis agaren er skrumpet eller indtørret. Tilsåning af Flexicult Først vendes uringlasset et par gange, eller urinbægeret roteres for at opblande urinen. Urinprøven hældes kortvarigt (1 2 sekunder) over pladen, der vippes, så urinen kommer i kontakt med hele pladen. Overskydende urin hæl des fra. Pladen inkuberes med låget nedad ved 35 o C til næs te dag. 15

16 Aflæsning af Flexicult Aflæsning af dyrkningen sker i det store felt ved bedømmelse af vækstgraden (mængden af bakterier) og arten af bakterier (renkultur eller blanding). Mængden af bakterier vurderes ud fra fabrikantens modelkort. Arten af bakterier vurderes ud fra bakteriekolonier nes farve, der sammenlignes med fabrikantens modelkort. Til aflæsning af resistensbestemmelse undersøges de 5 antibiotikafelter for vækst. Er der vækst i kontrolfeltet, men ikke i antibiotikafeltet, er stammen følsom for det pågældende antibiotikum. Er der vækst i et antibiotikafelt, er bakterien resistent for det pågældende antibiotikum. Kromogen agar plade Der findes flere forskellige kromogene agarplader. Kromogen agar påviser forskellige bakterielle enzymer ved hjælp af farveskift. Der er således mulighed for direkte identifikation af E. coli, Proteus og enterokokker, samtidig med at andre bakteriearter vil optræde med forskellige farver (Fig. 13). Opbevaring Kromogene plader skal opbevares i køleskab og bør først tages ud af kartonemballagen umiddelbart inden brug. Må ikke anvendes efter udløbsdato. Må ikke anvendes, hvis agaren er skrumpet eller indtørret. Fig. 13: Kromogen agar med vækst af > 10 5 E. coli pr. ml. 16

17 Tilsåning af kromogen agar plade Først vendes uringlasset et par gange, eller urinbægeret roteres for at opblande urinen. Pladen tilsås med 10 µl urin vha. standardiseret engangs-øjenål. Urinen afsættes i en stribe 1/3 ned over pladen (Fig. 14a), hvorefter der spredes med jævne strøg vinkelret på striben ned over hele pladen (Fig. 14b). Fig. 14a: Tilsåning af kromogen agar. Urinen afsættes i en stribe 1/3 ned over pladen. Fig. 14b: Der spredes med jævne strøg vinkelret på striben ned over hele pladen. 17

18 Aflæsning af kromogen agar plade Der henvises til fabrikantens modelkort. Man bedømmer både vækstgrad (mængden af bakterier) og arten af bakterier (renkultur eller blanding). Vækstgraden bedømmes ved at tælle/vurdere an tallet af bakteriekolonier på pladen (Fig. 15). Herefter om regnes til bakterier pr. ml urin. Se skema. Fig. 15: Grøn vækst: Klebsiella pr. ml. Rød vækst: E. coli pr. ml. Vækstgrad 10 µl urin antal kolonier Antal bakterier/ml 0 < 10 2 /ml /ml ca 10 ca 10 3 /ml /ml ca.100 ca.10 4 /ml /ml ca.1000 ca.10 5 /ml > 1000 > 10 5 /ml 18

19 Resistensbestemmelse Resistensbestemmelse bør aldrig stå alene, men bør altid forudgås eller ledsages af dyrkning. Resistensbestemmelse skal foregå un der kontrollerede omstændigheder, idet faktorer som sammensætning af resistensagar, agartykkelse, inkubationstemperatur, inkuba tionstid og bakterietæthed influerer stærkt på resultatet. Der anbefales konfluerende (sammenflydende) vækst, antibiotikastyrker og zonestørrelser som anført af EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). Det er der for vigtigt at overholde gældende regler for opbevaring, udløbsdato, varmeskabskontrol og tilsåning for at opnå retvisende resultater. I de tilfælde, hvor resistensbestemmelse findes indiceret, vil det være relevant at resistensbestemme for sulfonamid, ampicillin, me ci l linam, trimetoprim og nitrofurantoin. Det frarådes at resistensbestemme for ciprofloxacin, da mutationer med nedsat følsomhed ikke kan detekteres ved anvendelse af ciprofloxacintabletter /disks. Der imod kan det beslægtede nalidixan anvendes. Nalidixan-følsomme stammer kan i almindelighed anses for at være ciprofloxacin-følsom me, og nalidixan-resistente stammer anses for at være nedsat følsomme eller resistente for ciprofloxacin. Ciprofloxacin er ikke effektivt til Gram-positive kokker (stafylokokker og streptokokker). Tolkning af resistensbestemmelse er afhængig af bakteriens art. Det anbefales derfor at anvende en kromogen agar til dyrkning, da man herved får et fingerpeg om bakteriens art. Det er muligt at anvende enten plademedium beregnet til resistensbestemmelse, dipslide beregnet til resistensbestemmelse eller Flexicult (se side vedr. Flexicult ). Plademedium Til resistensbestemmelse anbefales Mueller Hinton agar. Plademedier opbevares i henhold til fabrikantens henvisninger. Skal altid anvendes inden udløbsdato. Hvis pladerne opbevares uhensigtsmæssigt kan der ske en fordampning, så agartykkelsen formindskes. Dette kan medføre fejlagtig resistensbestemmelse. 19

20 Dipslide til resistensbestemmelse Dipslide beklædt på begge sider med modificeret Mueller Hinton agar beregnet til resistensbestemmelse. Opbevares i henhold til fabrikantens anvisninger. Skal altid anvendes inden udløbsdato. Hvis dipslides opbevares uhensigtsmæssigt kan der ske en fordampning, så agartykkelsen formindskes. Dette kan medføre fejlagtig resistensbestemmelse. Antibiotika-tabletter og -disks Følgende antibiotika-tabletter og disks anvendes: Neo-Sensitabs fra Rosco: 9 mm tablet, der indeholder antibiotika af en given koncentration. Skal opbevares ved stuetemperatur. Revnede og knuste tabletter må ikke anvendes. Skal anvendes inden udløbsdato. Er efter åbning holdbare i 12 måneder. Disks fra Oxoid: Lapper af filtrerpapir imprægneret med antibiotika af en given koncentration. Åbne pakker kan opbevares i køleskab i op til en uge. Opbevaring i længere tid skal foregå i fryser ved -20 C. For at undgå fugt på disks, skal de opnå stuetemperatur inden blisterpakken åbnes og disks anvendes. Skal tilbage i køleskab straks efter anvendelse. Anvendes inden udløbsdato. Udløbsdatoen forudsætter korrekt opbevaring. Skema over antibiotika-tabletter og -disks Opbevaring Holdbarhed efter åbning Medium Tæthed Neo-Sensitabs fra Rosco Stuetemperatur 12 mdr. Mueller Hinton agar Konfluerende* Disks fra Oxoid Fryser - 20 C Åbne rør i køleskab I køleskab max. 1 uge. Mueller Hinton agar Dipslide til resistensbestemmelse Konfluerende* * Tæt vækst, hvor bakteriekolonierne flyder sammen (>10 6 bakterier pr. ml) 20

21 Tilsåning Tilsåning af plademedium til resistensbestemmelse Først vendes uringlasset et par gange eller urinbægeret roteres for at opblande urinen. Pladen tilsås med steril vatpind dyppet i den friskladte urin. Vatpinden trykkes af mod glassets eller bægerets side for at fjerne overskydende urin. Pladen tilsås med tætte strøg først i én retning og derefter vinkelret herpå. Antibiotika-tabletter eller -disks anbringes med dispenser eller pincet. De gives et let tryk og må herefter ikke flyttes. Pladen in kuberes i varmeskab ved 35 o C til næste dag. Resistensplader må ikke efterlades på bordet i weekends til senere aflæsning, da den langsommere vækst ved stuetemperatur kan medføre misvisende store zonestørrelser. Kan efter inkubation anbringes i køleskab til senere aflæsning. Tilsåning af dipslide til resistensbestemmelse Dipslide tilsås som beskrevet under dipslide side 11. Anti bio ti ka-disks anbringes med pincet eller kanyle på agarfladerne, højst 2 disks på hver side, ca. 1 cm fra hver agarflades ende og midt på agar fladen med lige stor afstand til agarfladens sider. Disks trykkes forsigtigt fast og må herefter ikke flyttes. Dipslide inkuberes i varmeskab ved 35 o C til næste dag. Tilsået dipslide til resistensbestemmelse må ikke efterlades på bordet i weekends til senere aflæsning, da den langsommere vækst ved stuetemperatur kan medføre misvisende store zonestørrelser. Kan efter inkubation anbringes i køleskab til senere aflæsning. 21

22 Aflæsning af resistensbestemmelse Inden aflæsning vurderes mængden af bakterier (bakterietætheden) (Fig. 16) og arten af bakterier (renkultur eller blanding). Aflæsning kan ske ved hjælp af skabelon eller ved måling af zonediameter med lineal. Zonediameter måles i mm (Fig. 17). Det anbefales at aflæse pladen fra bagsiden mod en sort baggrund med belysningen rettet mod pladen. Der skal aflæses til 100 % hæmning, dvs. til inderste koloni, der kan ses med det blotte øje. Tolkning af zonestørrelser sker efter fabrikantens anvisninger. Fig. 16: Semikonfluerende vækst (venstre) og konfluerende vækst (højre plade). Fig. 17: Aflæsning kan ske ved hjælp af skabelon eller ved måling af zonediameter med lineal. Zonediameter måles i mm. 22

23 Mueller Hinton agar med Neo-Sensitabs fra Rosco Tæthed: konfluerende (sammenflydende) vækst (Fig. 18) Tolkning af zonestørrelse sker efter fabrikantens anvisninger. Fig. 18: Konfluerende vækst på Mueller Hinton agar med Neo-Sensitabs fra Rosco. Zonestørrelser for Mueller Hinton agar med Neosensitabs fra Rosco Antibiotikum Tablet betegnelse Bemærk Zonestørrelse i mm Konfluerende vækst S = følsom R = resistent Trimetoprim TRIM Sulfonamid SULFA 17 < 13 Ampicillin AMP10 17 < 14 Nitrofurantoin NI < 15 Mecillinam MEC10 15 < 15 Ciprofloxacin CIPR5 Gælder enterobakterier Virker ikke på Grampositive kokker 22 < 19 Zonestørrelser angivet af Rosco 23

24 Mueller Hinton agar med disks fra Oxoid: Tæthed: konfluerende (sammenflydende) vækst (Fig. 19). Tolkning af zone størrelse sker efter fabrikantens anvisninger. Fig. 19: Konfluerende vækst på Mueller Hinton agar med disks fra Oxoid. Zonestørrelser for Mueller Hinton agar med disks fra Oxoid Antibiotikum Trimetoprim Sulfonamid Ampicillin Nitrofurantoin Nitrofurantoin Mecillinam Ciprofloxacin Disk betegnelse W 5 S3 300 AMP 10 F 100 F 100 MEL 10 CIP 5 Bemærk S R Gælder enterobakterier og enterokokker Følsom Resistent < < 14 Gælder E.coli 11 < 11 Galder enterokokker og streptokokker Gælder enterobakterier Virker ikke på Grampositive kokker 15 < < < 19 Zonestørrelser angivet af Oxoid 24

25 Dipslide til resistensbestemmelse med disks fra Oxoid: Tæthed: sammenflydende vækst (zonestørrelserne gælder for > 10 5 bakterier/ml og < 10 7 bakterier/ml) (Fig. 20). Tolkning af zonestørrelser sker efter fa brikantens anvisninger. Fig. 20: Dipslide med disks korrekt placeret. Zonestørrelser for dipslide til resistensbestemmelse med disks fra Oxoid. Antibiotikum Disk - betegnelse Bemærk Zonestørrelse i mm konfluerende vækst Følsom Resistent Trimetoprim Sulfonamid Nitrofurantoin Ampicillin Mecillinam Ciprofloxacin W 5 > 12 < 12 S3 300 > 12 < 12 F 100 > 12 < 12 AMP 10 > 12 < 12 MEL 10 Disse antibiotika > 12 < 12 virker ikke på Grampositive kokker CIP 10 > 22 < 22 Zonestørrelser angivet af Orion 25

26 E. coli E. coli i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. 26 Fig. 21: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >105 E. coli. Fig. 22: Mueller Hinton agar med antibiotikatabletter. Sammenflydende vækst af E. coli. Resistent for ampicillin. Ca. 40% af E. coli i Danmark er ampicillinresistente. Fig. 23: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af E. coli. Resistent for ampicillin. Ca. 40% af E. coli i Danmark er ampicillinresistente. Fig. 24: Flexicult med ca. 105 E. coli. Resistent for sulfamethizol og ampicillin.

27 Klebsiella Klebsiella i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. Fig. 25: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >10 5 Klebsiella. Fig. 26: Mueller Hinton agar med antibiotikatabletter. Sammenflydende vækst af Klebsiella. Resistent for ampicillin og nitrofurantoin. Fig. 27: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af Klebsiella. Resistent for ampicillin og nitrofurantoin. Fig. 28: Flexicult med 10 5 Klebsiella. Resistent for ampicillin og nitrofurantoin. Enkelte kolonier i mecillinamfeltet er ikke udtryk for resistens. 27

28 Proteus Proteus i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. Fig. 29: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >10 5 Proteus. Fig. 30: Mueller Hinton agar med antibiotikatabletter. Sammenflydende vækst af Proteus. Resistent for nitrofurantoin. Fig. 31: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af Proteus. Resistent for nitrofurantoin. Fig. 32: Flexicult med >10 5 Proteus. Resistent for ampicillin og nitrofurantoin. 28

29 Pseudomonas Pseudomonas i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. Fig. 33: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >10 5 Pseudomonas. Fig. 34: Mueller Hinton agar med antibiotika tabletter. Sammenflydende vækst af Pseudomonas. Resistent for samtlige antibiotika. Fig. 35: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af Pseudomonas. Resistent for samtlige antibiotika. Fig. 36: Flexicult med >10 5 Pseudomonas. Resistent for samtlige antibiotika. 29

30 Enterokokker Enterokokker i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. 30 Fig. 37: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >105 enterokokker. Fig. 38: Mueller Hinton agar med antibiotikatabletter. Sammenflydende vækst af enterokokker. Resistent for sulfametizol og mecillinam. Fig. 39: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af enterokokker. Resistent for sulfametizol og mecillinam. Fig. 40: Flexicult med ca. 105 enterokokker. Resistent for trimetoprim, mecillinam og sulfamethizol.

31 Stafylokokker Stafylokokker i fasekontrast mikroskopi med 400 ganges forstørrelse. Fig. 41: Kromogen agar tilsået med 10 µl urin med >105 stafylokokker. Fig. 42: Mueller Hinton agar med antibiotikatabletter. Sammenflydende vækst af stafylokker. Resistent for mecillinam. Fig. 43: Mueller Hinton agar med antibiotikadisks. Sammenflydende vækst af stafylokokker. Resistent for mecillinam. Fig. 44: Flexicult med >105 stafylokokker (S. sapro phyticus). Følsom til samtlige antibiotika. Mecillinam bør ikke anvendes til Gram-positive kokker. 31

32 Fejlkilder og faldgruber Fig. 45: To plader tilsået med samme bakterie, men med forskellig tæthed. Bemærk forskel i zonestørrelse. For tynd vækst giver for store zoner. Fig. 46: Ved vækst af sværmende Proteus, må sværm ind i hæmnings zonen ikke tolkes som resistens. 32 Fig. 47: Ved måling af hæmningszonen ses bort fra sværm ind i zonen.

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis

MIKAP Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Mikrobiologisk Kvalitetssikring i Almen Praksis Forår 2014 Hermed de samlede er for udsendte simulerede urinprøver i forbindelse med (MIKAP) den 6. maj 2014. Kvalitetskrav Kvalitetskravene for MIKAP er beskrevet i Kvalitetssikring og kvalitetskrav til

Læs mere

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007)

i Det naturlige resistensmønster for bakterier ved UVI (Bente Gahrn-Hansen, OUH -2007) Urinvejsinfektion Ætiologi til Urinvejsinfektion Incidens Kvinder 2-6% per år Hyppigst ukomplicerede UVI Gravide: 30% kompliceres med ascenderende infektioner Mænd 0,5-1% per år Når mænd får UVI er der

Læs mere

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus

Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011. Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion hos ældre 16. og 23. marts 2011 Tove Højbjerg overlæge KMA Aalborg sygehus Urinvejsinfektion (UVI) baggrund definition anatomi inddeling ætiologi signifikansgrænser diagnostik og behandling

Læs mere

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation

Øvre og nedre luftvejsinfektioner % som skyldes virus 02-02-2014. Almen praksis: Fordeling af infektioner efter lokalisation Lars Bjerrum, professor, praktiserende læge Københavns Universitet At opdatere viden om diagnostik og behandling af de mest almindelige infektionssygdomme i almen praksis. Vi tager udgangspunkt i konkrete

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener 2011 Rene S. Hendriksen Lars Kunstmann Jacob Dyring

Læs mere

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd

Den sunde skede baggrundsviden og gode råd Den sunde skede baggrundsviden og gode råd De almindeligste gener fra skeden er kløe, klart udflåd, ildelugtende udflåd (fiskeagtig) og tørhed. Alle kvinder kender disse generende forhold, og for nogle

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1

Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del 1 Side 3 Kvalitetssikring og kvalitetskrav til laboratoriemedicinske aktiviteter i almen praksis 2010 Del

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener

Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener Ringtesten for identifikation og resistensbestemmelse af mastitispatogener - Uddrag af Mastitisringtest rapporten 21*) Forsker Rene S. Hendriksen 1 Levnedsmiddelingeniør Susanne Karlsmose 1 Laborant Jacob

Læs mere

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005

DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 DSKM-resistensovervågningsmøde, SSI, 25.01.2005 Til stede: Dennis Schrøder Hansen, Thøger Gorm Jensen, Jens K. Møller, Bent L. Røder, Hanne Juncker, Helga Schumacher, Ingrid Astrup, Ole Heltberg, Jens

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve

PRODUKTRESUMÉ. for. Terramycin-Polymyxin B, salve Produktinformation for Terramycin-Polymyxin B (Oxytetracyclin og Polymyxin B) Salve 30+1 mg/g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 13 50 46 Salve 30+1 mg/g 15 g Dagsaktuel

Læs mere

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug

Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug 980205_Rev06 07-2014 Urinopsamlingssystem med vakuum Til in vitro-diagnostisk brug Anvendelse: VACUETTE urinrør, urinbæger og urinoverføringsdel anvendes sammen som et system til opsamling, forsendelse,

Læs mere

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse

Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse Udgave efter høringsrunde, 20.4.2004 Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologis Referencegruppe vedrørende Antibiotika Resistensbestemmelse KLARINGSRAPPORT 1 Disposition for Klaringsrapport : Side 1. Forklaring

Læs mere

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde

Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Kimberly-Clark Mic-Key udskiftningssonde Trouble shooter Indholdsfortegnelse Spørgsmål vedr. brug og pleje Side Mic-Key sonden 1. Det er svært at få Mic-Key knappen sat i igen, hvorfor?... 2 2. Skal Mic-Key

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling

KØBENHAVNS UNIVERSITET. Den neutropene patient og den empiriske behandling KØBENHAVNS UNIVERSITET Den neutropene patient og den empiriske behandling Neutropeni = neutrocyttal < 0,5 mia./l (summen af stav- og segmentkærnede) eller < 1 mia./l med forventet fald under 0,5 mia./l

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Øregangsbetændelse hos hund

Øregangsbetændelse hos hund s NYHEDSBREV for KÆLEDYRSEJERE Nr. 02 - juni 2007 er en hudklinik for kæledyr Øregangsbetændelse hos hund Øregangsbetændelse er meget almindeligt hos hund. Det er såvel svampe, bakterier som øremider,

Læs mere

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI

CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Årsmøde Dansk Cytologiforening 2015 CEREBROSPINALVÆSKER: KLINIK OG MORFOLOGI Ved Helle Broholm Overlæge Patologiafd. Rigshospitalet CSV -CSF cerebro spinal væske (rygmarvsvæske) Hvad er cerebrospinalvæske?

Læs mere

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS

Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau. Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Muligheder for egenkontrol af bakterieforekomster og rengøringsniveau Katrine Nørrelund Produktchef Mikrobiologi Food Diagnostics ApS Fakta Skandinavisk virksomhed der arbejder i Danmark, Færøerne, Grønland

Læs mere

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk

KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis. www.sst.dk www.sst.dk KLAMYDIAINFEKTIONER Vejledning for diagnose og behandling i almen praksis 2005 Sundhedsstyrelsen Center for Forebyggelse Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22

Læs mere

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del

MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG INFEKTIONSPATOLOGI Biologisk del Studiespørgsmål Kapitel 2. Almen mikrobiologi 1 Nævn hvilke grupper der findes af humanpatogene organismer. 2 Hvilke af disse grupper er mikroskopiske? 3 Hvad er forskellen på eukaryote og prokaryote organismer?

Læs mere

Na + -selektiv elektrode

Na + -selektiv elektrode C.11.1 Na + -selektiv elektrode Formål: Øvelsens formål er at kalibrere en Na + -ISE (ionselektiv elektrode) finde elektrodens linearitetsområde anvende elektroden til koncentrationsbestemmelse belyse

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm

Svampesygdomme. i huden. Dansk dermatologisk Selskab. Hudlægen informerer om. svamp.htm Hudlægen informerer om Svampesygdomme i huden Dansk dermatologisk Selskab http://www.danderm-pdv.is.kkh.dk/dds/infofolders/svamp/svamp.htm (1 of 5)04-01-2006 15:39:12 SVAMPESYGDOMME l HUDEN Svampe er en

Læs mere

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter

Privat. Tæpper. Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Privat Tæpper Forebyggelse Vedligeholdelse Rengøring Pletter Vedligeholdelse Tæpper korrekt vedligeholdelse giver størst udbytte Tæpper har en lang række gode egenskaber, der bedst bliver bevaret, hvis

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

EKSPERIMENTER. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger.

EKSPERIMENTER. Eksemplarfremstillingen skal ske inden for aftalens begrænsninger. EKSPERIMENTER 1. Mikroskopi, dyrkning og tælling af gærsvampe (side 10 i bogen). 2. En høinfusion (side 10 og side 32 i bogen). 3. Selektion af varmetolerante jordbakterier (side 14 i bogen). 4. Gramfarvning

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL

Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Kursus i ekstern blegning FOR TANDLÆGER JIM GROSER NYT SMIL Agenda 1. Indikationsområder 2. Hvorfor gule tænder? 3. Lidt kemi 4. Tandlægestyret hjemmeblegning 5. Klinik blegning (1-times blegning) 6. Forventningsstyring

Læs mere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere

vejledning om ordination af antibiotika Til landets læger med flere vejledning om ordination af antibiotika 2012 Til landets læger med flere Vejledning om ordination af antibiotika Sundhedsstyrelsen, 2012. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig

Obstetriske Infektioner. Rikke Bek Helmig Obstetriske Infektioner Rikke Bek Helmig Infektioner i graviditeten Anbefalinger for svangreomsorgen 2009: kun undersøgelse, hvor der er en konsekvens af undersøgelsesresultatet i form af enten forebyggelse

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår)

KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KPLL-nyt 2009-3 (jul-nytår) KØBENHAVNS PRAKTISERENDE LÆGERS LABORATORIUM Indhold i dette nummer TEST Reg.nr. 434 Administrationschefens klumme...............................................................................1

Læs mere

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi

Mod Infektioner. Foto Aktiveret Terapi Mod Infektioner Foto Aktiveret Terapi PACT er et varemærke fra: Hahn Medical Systems Foto Aktiveret Terapi Foto Aktiveret Terapi har været uundværlig i moderne medicin siden 1990 erne, i behandlingen af

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Rendyrkning og identifikation af bakterier

Rendyrkning og identifikation af bakterier Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg www.nucleus.dk 3 Rendyrkning og identifikation af bakterier Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvilke mikroorganismer man har i sin prøve.

Læs mere

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m

Neglesvamp. I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp I n fo r m at i o n o m e t a l m i n d e l i g t p ro b l e m Neglesvamp er et almindeligt problem. Fodsvamp forekommer endnu hyppigere og er ofte årsagen til, at man får neglesvampinfektion

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

Test dit eget DNA med PCR

Test dit eget DNA med PCR Test dit eget DNA med PCR Navn: Forsøgsvejledning Formål med forsøget Formålet med dette forsøg er at undersøge jeres arvemateriale (DNA) for et transposon kaldet Alu. Et transposon er en DNA sekvens,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

Urologi i almen praksis -plan

Urologi i almen praksis -plan Urologi i almen praksis -plan UVI Inkontinens/LUTS /Overaktiv blære Prostata-cancer Hæmaturi Erektil dysfunktion Nyrebækkenbetændel se Uretetrit/epididymit Sten Børn, kirurgiske emner Gen. Ext. Opsamling

Læs mere

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1

Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). Dyrkning (urin - vækst) 1 Indtast prøvetypen og vælg den [F12] (valg). 1 Indtast prøvenummer og søg prøven med [F8] (udfør søg). 2 Grundoplysninger, registreret i Forside-programmet, står nu i øverste blok, og indtastning af dyrkningssvar

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko.

Ofte smitter en sygdom stadig, selvom symptomerne er væk. Her en guide og ideer til, hvordan man håndterer sygdom og smitterisiko. Sygdom/smitte Kære Forældre. Vi oplever alle, at vores vidunderlige børn bliver syge- især om vinteren, hvor børnene leger tæt og derfor nemt smitter hinanden. Mange børn kommer sig heldigvis hurtigt,

Læs mere

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef

Odense. OBH Indeklima. Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima. Århus Kolding. Hillerød. Niels Skals, Biolog PhD Produktchef Ny DNA-teknologi til vurdering af arbejdspladsens indeklima Århus Kolding Odense Hillerød, Biolog PhD Produktchef Dagens Danmark - en ny arbejdsplads bliver til! Der er gener men.. årsagen? Luftprøver

Læs mere

Når tårerne løber ned ad kinden

Når tårerne løber ned ad kinden Når tårerne løber ned ad kinden Tårer er vigtige for et godt syn og for at øjnene kan være sunde og raske. Men når tåre-systemet med alderen kommer ud af balance - kan der så gøres noget? Ikke for alle

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet

clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet clotrimazol Information til dig om svamp i underlivet Indhold Svamp i underlivet hvad er det?...4 Faktorer der kan forårsage svampeinfektion... 6 Hvad er symptomerne?...8 Smitter svamp?... 8 Kan mænd få

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Sådan laver du sundere juleguf

Sådan laver du sundere juleguf Sådan laver du sundere juleguf Læs Rasmus Fredslunds seks sunde og e-numre-fri opskrifter på julegodter. Orangestænger 3 appelsiner, helst økologiske (lav eventuelt lidt ekstra og gem i køleskabet) 1 liter

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde

Program. 13.15 Præsentation. 13.20 Oplæg om infektionspakken. 13.25 Håndhygiejne. 13.45 Gruppearbejde. 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde Infektionspakken Program 13.15 Præsentation 13.20 Oplæg om infektionspakken 13.25 Håndhygiejne 13.45 Gruppearbejde 14. 00 Opfølgning på gruppearbejde 14.15 Information om E-learning Mål på plejecentrene

Læs mere

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv

DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv DNA ANALYSE Sct. Jørgensgade 22, 1. tv Rapport dato 1. september 2015 Vurdering Analysen viser unormale forekomster af skimmelsvamp, hvilket indikerer tegn på fugtskadede bygningsdele i lejligheden. Der

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol

Indlægsseddel: Information til brugeren. CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN, vaginalcreme 1 % Aktivt stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Canesten uden recept. For at

Læs mere

Gynækologi i almen praksis

Gynækologi i almen praksis Gynækologi i almen praksis M E T T E R O H D E T E R P F E B R U A R 2 0 0 9 Dagens program Undersøgelsesteknik Udflåd Blødningsforstyrrelser Spiraloplæggelse på fantom GU Ordentligt lys Lejet i passende

Læs mere

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse

Plasmidoprensning med kogemetode Oprensning af plasmid DNA med kogemetode for brug til transformation og restriktionsanalyse www.volvoxdk.dk C. Girnth-Diamba og B. Fahnøe, 2010 Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Solrød Gymnasium, Solrød Center 2 DK 2680 Solrød Strand, Denmark E: sgcg@solgym.dk og sgbf@solgym.dk Plasmidoprensning

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres?

Nethinden, glaslegemesammenfald. Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation ved nethindeløsning forbedres? Årehinde Retinalt pigmentepitel (RPE) Sanseceller (Neuroretina) Glaslegeme Nethinden består af neuroretina og det retinale pigmentepitel (RPE) 1 Nyt fra forskningsfronten Kan succesraten for operation

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark

Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Luftvejsinfektioner i almen praksis Region Syddanmark Svarrapport 47 deltagere 2014 Audit om luftvejsinfektioner Region Syddanmark 2014 Denne rapport beskriver resultaterne af den registrering 47 praktiserende

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om

FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om FOLKESYGDOMMEN man ikke taler om Kontinensforeningen Vester Farimagsgade 6, 1. 1029 1606 København V Tlf. 33 32 52 74 info@kontinens.dk www.kontinens.dk Tekst: Kontinensforeningen Redigering: Aase Randstoft,

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Prioderm shampoo 10 mg/g malathion INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Prioderm shampoo 10 mg/g malathion Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Prioderm uden recept. For at opnå den bedste

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut

Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Referat fra 6. møde den 24. okt. 2013 i Kvalitetsudvalget Patologisk Institut Tilstede: Fraværende: Karen Roed Larsen (KRL) Lillan Wagner (LW) Torsten Frederickson (TF) Steen Jensen (SJ) Gitte Møller (GM)

Læs mere

Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide

Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide 2014 Evaluering af to forskellige screeningsmetoder til detektion af Streptococcus agalactiae hos gravide Evaluation of two different screening methods for the detection of Streptococcus agalactiae in

Læs mere

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo.

LUS LUS. Lus kan hverken hoppe eller flyve, men de bevæger sig hurtigt rundt i hovedbunden, mens de holder fast i et hårstrå med den ene klo. Lus LUS Lusen er et insekt. Den er en blodsugende snylter, som alt efter arten kan leve på forskellige pattedyr. Kun tre arter kan leve på mennesker: hovedlus, kropslus og fladlus. Hovedlus er den mest

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren CANESTEN vaginaltabletter 100 mg, vaginaltabletter 500 mg, vaginaltabletter 500 mg + 1 % creme Aktive stof: Clotrimazol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier Metoder til detektion og identifikation af ESβL producerende bakterier Forfatter: Christina Mejdahl Nielsen, født den 29.06.84 Projektgruppe: Rosa Helena Sinivuori, født den 04.10.84 Jeanette Olsen, født

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber

Litochrom STARLIKE. Planspartler Forsegler Klæber Litochrom STARLIKE Planspartler Forsegler Klæber DK Tre funktioner i ét produkt Planspartler Forsegler Klæber Smudsafvisende og vandafvisende. Forebygger udbredelsen af svamp og mug. Ideel til at forny

Læs mere