Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning"

Transkript

1 Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011

2 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer 5 Bosætning og erhverv 6 Infrastruktur, kollektiv trafik og trafiksikkerhed 7 Kultur og fritidsaktiviteter 8 Natur oglandskab 9 Lokalt engagement, samarbejde og partnerskaber 10

3 Forord I Ikast-Brande Kommune bor halvdelen af befolkningen i mindre bysamfund eller i landdistrikter. Der er derfor et stort fokus på landdistrikterne i kommunen. Der er bl.a. udarbejdet udviklingsplaner for landsbyerne, der er afsat forskellige udviklingspuljer og senest er der udarbejdet retningslinjer for kommunens opkøb af faldefærdige ejendomme. Med landdistriktspolitikken ønsker Byrådet at sætte yderligere fokus på udviklingen i landdistrikterne. På de følgende sider kan du læse mere målsætningerne for de 5 udvalgte indsatsområder i politikken: 1. Bosætning og erhverv 2. Infrastruktur og trafiksikkerhed 3. Kultur- og fritidsaktiviteter 4. Natur og landskab 5. Lokalt engagement, samarbejde og partnerskaber Udviklingen i landdistrikterne afhænger i høj grad af de mennesker, der bor der. Derfor var det meget vigtigt, at landsbybeboerne havde mulighed for at præge politikken. Som følge deraf har vi i forbindelse med udarbejdelsen af politikken holdt en række møder med Landdistriktsrådet, bestyrelsen for LAG Ikast-Brande og de forskellige landsbyers borgerforeninger. Politikken var også i offentlig høring i foråret. Der er kommet mange gode konstruktive forlag til politikken. Nogle forslag er blevet indarbejdet i politikken og andre vil i stedet kunne indgå i andre relevante sammenhænge. For eksempel i forbindelse med revideringen af kommuneplanen. Den udgave af politikken, som du har i hånden, er kun et uddrag af den politik, som Byrådet har vedtaget. Politikken kan læses i sin fulde længde på kommunens hjemmeside under landdistrikter/landdistriktspolitik. Med venlig hilsen Preben Christensen Formand for Erhvervskontaktudvalget 3

4 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune er en kommune med et samlet areal på 736,41 km 2. Ikast-Brande Kommune havde pr indbyggere. Mange af kommunens indbyggere bor i landsbyer eller mindre bebyggelser: 18,3 pct. bor i landområder og landsbyer op til 200 indbyggere 27,5 pct. bor i byer mellem 200 og indbyggere 54,2 pct. bor i byer med over indbyggere En landsby defineres som en bebyggelse med mellem 200 og indbyggere. Ud fra den definition er der otte landsbyer i Ikast-Brande Kommune - nemlig Klovborg, Isenvad, Blåhøj,Hampen, Gludsted, Uhre, Pårup og Tulstrup. Dertil kommer en række mindre bebyggelser, som har under 200 indbyggere. Disse landsbyer og mindre bebyggelser samt deres opland, er alle omfattet af landdistriktspolitikken, og benævnes i det følgende alle som landsbyer. Byrådets visioner I Byrådets Vision 2016 er der tre visioner, der vedrører landsbyerne: attraktive bycentre med et centermiljø, som borgerne har lyst til at være i og bruge. Vision 1: Alle byer og landsbyer har deres egen identitet og profil. Dette er i høj grad initieret af borgerne, der skaber forskellige byer og landsbyer. Vision2: Ikast-Brande Kommune har et godt samarbejde med de mindre byers lokalråd. Vi har en politik om lokaldemokrati, der omfatter alle borgere og lokale samfund. Byer og landsbyer udvikles, så de fremstår pæne med god æstetik, og vi har Vision3: Ikast-Brande Kommune arbejder aktivt for sanering og er kendt for at være en aktiv aktør på byfornyelsesområdet, hvor gammel industri/nedslidte boliger renoveres eller nedrives. Ud fra byrådets visioner og bl.a. landsbyernes udviklingsplaner, udviklingsstrategien for LAG og vedtægterne for Landdistriktsrådet er der udvalgt fem forslag til indsatsområder. Disse præsenteres på de efterfølgende sider. 4

5 Landsbyer i Ikast-Brande Kommune Landsbyer med over 200 indbyggere: Klovborg Isenvad Blåhøj Hampen Gludsted Uhre Pårup Tulstrup Landsbyer med under 200 indbyggere: Christianshede St. By Drantum St. Thorlund Munklinde Smedebæk Bording Kirkeby Stubkær Fauerholt Moselund Klode Mølle Boest Krondal 5

6 Bosætning og erhverv Det er vigtigt, at landsbyer og landdistrikter i IkastBrande Kommune fremstår attraktive og som livskraftige alternativer til byer som Ikast og Brande. Dette er en fælles opgave for landdistrikterne og Ikast-Brande Kommune. Erhvervsudviklingen skal ske i de områder, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det betyder, at nogle landdistrikter primært skal fungere som boligområder, hvorimod der i andre landdistrikter aktivt skal arbejdes for at udvikle og udnytte uudnyttet erhvervspotentiale. Mål: Befolkningstallet i landdistrikterne skal opretholdes. Ikast-Brande Kommune vil Understøtte livet i landdistrikterne Aktivt arbejde for sanering af gammel industri og nedslidte boliger Arbejde sammen med landdistrikterne for by forskønnelse, som fremmer bosætning Tilbyde erhvervsservice til virksomhederne i landdistrikterne Skabe de nødvendige rammer for flere levedygtige virksomheder i landdistrikterne Udvikle idéer til, hvordan fremtidens erhverv kan se ud i samarbejde med erhvervslivet og landdistrikterne Eksempler på handlinger Opkøb af faldefærdige bygninger og grunde Særlig indsats for iværksætteri og viksomhedsudvikling i landdistrikterne Udlægning af erhvervsareal i Pårup Afsøgning af mulighederne for Landsbypedelordning

7 Infrastruktur, kollektiv trafik og trafiksikkerhed En forudsætning for det gode liv i landdistrikterne er, at der er sammenhæng mellem landdistrikterne og større byer, så der er mulighed for at blive transporteret til og fra skole, arbejdspladsen og indkøbssteder. En smidig kollektiv trafik, gode vejforbindelser og sikre cykelstier spiller derfor en væsentlig rolle. Mål: At skabe en god fysisk og digital infrastruktur, der også gør det atraktivt at bo i landdistrikterne. Ikast-Brande Kommune vil Skabe en sammenhængende kollektiv trafik, der er med til at knytte kommunen sammen Sikre gode kollektive forbindelser mellem byerne i kommunen og til de væsentligste større byer uden for kommunegrænsen Skabe gode busforbindelser til ungdomsuddannelserne Løbende etablere trafikdæmpning og asfalterede/grusbelagte cykelstier Understøtte udviklingen af den digitale infrastruktur Eksempler på handlinger Gratis bustrafik internt i kommunen Etablering og vedligelse af cykelstier Etablering af trafikdæmpning Kortlægning og udbedring af den diditale infrastruktur, bredbånds- og mobilforbindelser 7

8 Kultur og fritidsaktiviteter En forudsætning for at tiltrække og fastholde beboere til kommunens landdistrikter er, at der sikres et mangfoldigt og stabilt tilbud af kultur og fritidsaktiviteter, som samtidig matcher borgernes behov. Et bredt udbud af aktiviteter i fritiden bidrager også til at skabe sociale netværk, og derved øges sammenhængskraften i landdistrikterne. Mål: Et mangfoldigt og stabilt udbud af kultur og fritidsaktiviteter i landdistrikterne. Ikast-Brande Kommune vil Sikre at borgerne i kommunens landdistrikter oplever nærhed til kulturelle tilbud Støtte op om foreningsdannelsen i landdistrikterne Sikre en udvikling af idrætsfaciliteterne i landdistrikterne, tilpasset behovet, og gerne med utraditionelle og enkle løsninger Synliggøre aktiviteterne i landdistrikterne Arbejde for at landsbyerne arbejder med og udvikler en egen identitet og profil Eksempler på handlinger Midler til Kulturelt samråd Facilitetsanalyse af fritidsfaciliteterne i kommunen Kalender på kommunens hjemmeside, hvor foreningerne kan offentliggøre arrangementer Landsbypuljemidler til landsbyernes foreninger

9 Natur og landskab Landdistrikterne rummer en stor naturrigdom med skove, søer og hedelandskabet. Naturen giver mulighed for oplevelse og bevægelse eller fordybelse i stilheden langt væk fra hverdagens larm, men det forudsætter, at der er tilgængelighed til naturen. Det må dog aldrig være på bekostning af naturbeskyttelsen. Naturen kan fungere som en øjenåbner for landdistrikternes kvaliteter også blandt byboere. Naturen Mål: At øge mulighederne for at nyde naturen i landdistrikterne, uden at det går ud over naturen. Ikast-Brande Kommune vil Øge muligheden for sanselige oplevelser i naturen og formidle disse muligheder Sikre mulighed for motion og bevægelse i naturen og formidle disse muligheder Bevare og sikre natur- og landskabspleje Sikre bevidsthed om de lokale natur- og landskabsaktiviteter Reducere brugen af fossile brændstoffer med % frem mod år 2050 kan således være det redskab, der åbner mulighed for en tættere relation mellem by og land. Eksempler på handlinger Natur- og stipulje, der giver tilskud til genoprettelse af naturen og oprettelse af stier Deltagelse i projektet Hærvejen - et moderne op-levelsesrum med historiske rammer Handlingsplan, der giver bedre mulighed for at anlægge miljøvenlige energianlæg Mulig etablering af et naturcenter i Harrild Hede 9

10 Lokalt engagement, samarbejde og partnerskaber Ildsjælene, foreningslivet og andre landdistriktsaktører spiller en afgørende rolle i forhold til udviklingen af landdistrikterne. Det er væsentligt at sikre samarbejde og dialog mellem de forskellige aktører internt såvel som på tværs. Det sikrer en koordineret indsats og skaber gode synergieffekter. Mål: At gøre det attraktivt at yde en frivillig indsats i landdistrikterne, og at skabe et tæt samarbejde blandt de forskellige landdistriktsaktører både internt i det enkelte distrikt og på tværs af de forskellige områder. Ikast-Brande Kommune vil Sikre et nært og stærkt sammenspil med de frivillige og andre ildsjæle Støtte op om landdistriktsrådet og andre lokale repræsentanter i forhold til at sikre samarbejder og koordinering på tværs Stimulere det lokale engagement og aktiv deltagelse Eksempler på handlinger Frivilligprojekt, der anerkender ildsjæle og understøtter det frivillige arbejde på kulturområdet Etablering af Center for frivilligt socialt arbejde Landdistriktsrådet, rådet er officiel høringspart i fohold til sager, der vedrører landdistrikterne Udviklingsplaner for landsbyerne 10

11

12 For mere information kontakt: Konsulent Julie K. Olsen Ikast-Brande Kommune Tlf.: Udarbejdet af Fotos: COWI

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6.

Skabelon. til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi. LAG IBK version 6. Skabelon til udarbejdelse af Lokal udviklingsstrategi for lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Februar 2015 LAG IBK version 6. 1 Indledning og praktiske oplysninger:

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015

Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011. Landdistriktspolitik 2011-2015 Vedtaget af Viborg Byråd den 12. oktober 2011 Landdistriktspolitik 2011-2015 Indledning Viborg Byråd har i aktivt samspil med kommunens borgere udformet en Landdistriktspolitik. Politikken tager afsæt

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR

Forord. Indhold. Venlig hilsen Jens E. Pedersen Formand for LDR Forord Landdistriktsrådet - også kaldet LDR - så dagens lys som et resultat af arbejdet i 2008 med udviklingsplaner for de enkelte landsbyer. Den nye Ikast-Brande Kommune kom til at bestå af ikke mindre

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune

Høringsudkast. Lokal UdviklingsPlan. Hejninge - Stillinge Lokalråd. Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune Lokal UdviklingsPlan Hejninge - Stillinge Lokalråd Udarbejdet af Lokalrådet i Hejninge-Stillinge i samarbejde med Slagelse Kommune 2 DEL 1 - Visioner og planer for Hejninge-Stillinge 4 1. Indledning 5

Læs mere

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR VEDTAGET - 22. NOVEMBER 2011 UDVIKLINGSSTRATEGI TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Udviklingsstrategien er byrådets politiske strategi, der rummer en bred og langsigtet tilgang til den fremtidige udvikling

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Skabelon til lokal udviklingsstrategi

Skabelon til lokal udviklingsstrategi Skabelon til lokal udviklingsstrategi Lokal udviklingsstrategi for integrerede lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2 Lokal udviklingsstrategi for den lokale aktionsgruppe

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse

Områdefornyelse i Rønbjerg. Program. Investeringsredegørelse Områdefornyelse i Rønbjerg Program Investeringsredegørelse Skive Kommune Marts 2011 Mors Salling Skive RØNBJERG Investeringsredegørelsen er udarbejdet af BN Byfornyelsen i samarbejde med Skive Kommune,

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig

Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig LAG-LEMVIG Lokale Ressourcer Et udviklingsprojekt LAG-Lemvig 2011 V E S T V I D E N A P S LOKALE RESSOURCER ET UDVIKLINGSPROJEKT... 4 Kort om projektet... 4 Indledning... 4 Baggrund for projektet.... 5

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Lokal Udviklings Plan

Lokal Udviklings Plan Lokal Udviklings Plan Indholdsfortegnelse DEL 1 Visioner og planer for Kr. Stillinge 1. Forord 2. Indledning 2.2. Baggrund 2.3. Proces og metode 2.4. Ressourceprofil 3. Vision 3.2. Det langsigtede 3.3.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere