Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Modulbeskrivelse. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11. VIA, Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg"

Transkript

1 Modul 6 E13 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, kronisk syge patienter og borgere i eget hjem Modulet retter sig mod folkesygdomme, patienter/borgere med kroniske sygdomme og kliniske metoder til observation og intervention. Modulet retter sig ligeledes mod at udføre sundhedspædagogisk virksomhed. Modulet tilrettelægges i primær og/eller i sekundær sundhedstjeneste i forhold til gravide, nyfødte, børn, familier og eller ældre. Efter modulet har den studerende opnået følgende læringsudbytte: At forklare menneskets kulturelle opfattelser og samfundsmæssige forholds betydning for sundhed og sygdom. At reflektere over etiske problemstillinger i relation til patienter/borgere med kroniske sygdomme. At observere og identificere fænomener knyttet til folkesygdomme, kroniske sygdomme og reaktioner herpå. At begrunde og anvende kliniske metoder til observation, vurdering og intervention i forhold til patienter/borgere med kroniske sygdomme. At tilrettelægge, koordinere, udføre og evaluere sygepleje til udvalgte patienter/borgere under hensyntagen til den kronisk syges livssituation. At anvende metoder, procedurer og redskaber til administration af medicin til udvalgte patienter/borgere. At identificere og analysere udvalgte fænomener og sygeplejefaglige problemstillinger, herunder risikofaktorer og sundhedsfremmende tiltag hos gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere. At beskrive samfundets tilbud til gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere. At indgå i relationer, dialog og samspil med gravide, nyfødte, børn, familier og ældre patienter/borgere og undervise, vejlede og informere disse. At udvælge og anvende praksis-, udviklings- og forskningsbaseret viden om sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende virksomhed. Modulets struktur og opbygning ECTS-point Teoretisk Klinisk Sygepleje 1 11 Side 1 af 7

2 Folkesundhedsvidenskab herunder epidemiologi og miljømedicin 2 1 Modul 6 indeholder 2 ugers teoretisk undervisning. Den efterfølgende kliniske periode foregår i primær sundhedstjeneste med 6 uger tilknyttet hjemmesygeplejen og 2 uger tilknyttet sundhedsplejen M og opbygning Modulets indhold Modulets indhold er beskrevet i læseplanen med centrale begreber. Fagenes indhold er udvalgt således, at det sygeplejefaglig læringsudbyttet som helhed kan opnås. Modulets sygeplejefaglige tema Sygeplejefaglige problemstillinger ved kronisk sygdom og muligheder for sundhedsfremme og forebyggelse Fænomenerne hukommelsessvækkelse, træthed, aktivitet Observationer af barnet, moderen og familien Den tidlige forældre-barn kontakt Krise, stress og mestring i forhold til graviditet, fødsel og efterfødsel Amning og ernæring generelt Sygeplejeprofessionens metoder Teoretiske og kliniske metoder til observation, vurdering, beslutningstagning, intervention, dokumentation og evaluering i relation til sygepleje. Kliniske metoder til vurdering af patientens tilstand f.eks. demens Motivationssamtalen Refleksionsmetoder til systematiske overvejelser vedrørende en velbegrundet, videnbaseret patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed. Seminar med faglig sparring Forskningsmetoder eller delelementer heraf til udvikling af sygeplejens videnskabelige grundlag, evidensgrundlag og interventionsgrundlag. Naturvidenskab som metode f.eks. epidemiologiske metoder Side 2 af 7

3 Samfundsvidenskab som metode f.eks. feltobservation Humanvidenskab som metode f.eks. fortolkning Systematisk informationssøgning Undervisnings- og arbejdsformer På modulet anvendes følgende undervisnings- og arbejdsformer: Forelæsninger - og diskussionsbaseret undervisning Gruppearbejde Oplæg Selvstudium Seminar Udover skemalagte timer er der selvstudium i alle fag. Gennemsnitligt er en studieuge på ca. 40 timer det kan være mere i forbindelse med er opgaver og prøver. Bedømmelse Modulet afsluttes med en intern klinisk prøve Deltagelse i en planlagt studieaktivitet i teorien seminar og en fastlagt studieaktivitet om risikovurdering i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse er en forudsætning for, at den studerende indstilles til prøven. Læseplan Sygepleje arbejdsformer Temaer Sygeplejefaglige problemstillinger ved kronisk sygdom og muligheder for sundhedsfremme og forebyggelse Fænomenerne hukommelsessvækkelse, træthed, aktivitet Observationer af barnet, moderen og familien Den tidlige forældre-barn kontakt Krise, stress og mestring i forhold til graviditet, fødsel og efterfødsel Amning og ernæring generelt Side 3 af 7

4 arbejdsformer 1-4 Sygepleje til mennesker med Forelæsning demenssygdom Lock, A. (2010). Demens og andre organiske tilstande. In H. Day Poulsen (Ed.), Basisbog i psykiatri (1st ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark (side ) (26 sider) Graviditet. Krise, stress og mestring i forbindelse med fødsel. Amning og ernæring. Observationer af barn, mor, familie. Tidlig forældre-barn kontakt. Forelæsning Søndergaard, M. (2009). Ældre med demens i et livsperspektiv. In S. Glasdam (Ed.), Gerontologi: Livet som ældre i det moderne samfund (1st ed.). Kbh.: Nyt Nordisk Forlag (Side ) (13 sider). Bondesen, A. (2005). Obstetrisk sygepleje. In G. Jørgensen, & A. Bondesen (Eds.), Børn og unge: Sundheds- og sygepleje (1st ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark (side ) (40 sider). Jørgensen, G. (2005). Ernæring. In G. Jørgensen, & A. Bondesen (Eds.), Børn og unge: Sundheds- og sygepleje (1st ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark (87-97) (11 sider). Storm, K. (2005). Børns vækst og udvikling. In G. Jørgensen, & A. Bondesen (Eds.), Børn og unge: Sundheds- og sygepleje (1st ed.). Kbh.: Munksgaard Danmark (73-86) (14 sider). Kronborg, H. (2012). Amning i dag. In J. Rasmussen, & V. Samberg (Eds.), Sundhedspleje: Et fag i forandring (1st ed.). Kbh.: Munksgaard (Side ) (15 sider). Nielsen, C. W. (2012). Sundhedsplejens lovmæssige grundlag. In J. Rasmussen, & V. Samberg (Eds.), Sundhedspleje: Et fag i forandring (1st ed.). Kbh.: Munksgaard (Side 29-43) (15 sider). Rasmussen, J., & Samberg, V. (2012). Introduktion til sundhed og sygepleje. In J. Rasmussen, & V. Samberg (Eds.), Sundhedspleje: Et fag i forandring (1st ed.). Kbh.: Munksgaard (Side 17-27) (11 sider). Smith-Nielsen, J., & Munck, L. A. (2012). Den vigtige relationsdannelse. In J. Rasmussen, & V. Samberg (Eds.), Sundhedspleje: Et fag i forandring (1st ed.). Side 4 af 7

5 arbejdsformer Introduktion til sundhedsplejerskens virksomhedsområder Kbh.: Munksgaard (Side 79-98) (20 sider). Oplæg Se litteratur til lektionerne i sygepleje Seminar Selvvalgt Folkesundhed herunder epidemiologi og miljømedicin arbejdsmetoder Temaer Sundhedspædagogik Arbejdsmiljø 1-4 Arbejdsmiljø generelt Forelæsning Sygeplejerskens fysiske og psykiske arbejdsmiljø Søndergård Kristensen, T., & Dansk Sygeplejeråd. (2013). Psykisk arbejdsmiljø blandt sygeplejersker Dansk Sygeplejeråd (side 14-21) (8 sider). Retrieved 16/12/2014 from Poulsen, K. (2011). Arbejdsmiljøforskning i praksis et godt bud på fremtidens udfordringer In S. Brock (Ed.), Folkesundhed: Perspektiver på dansk samfundsmedicin (1st ed.). Århus: Philosophia (s ) (10 sider). Klausen, H. (2011). Arbejde en sund tilbøjelighed. In S. Brock (Ed.), Folkesundhed: Perspektiver på dansk samfundsmedicin (1st ed.). Århus: Philosophia (s ) (16 sider). Bonde, J. P. (2010). Stress og psykiske lidelser. In T. Sigsgaard, J. P. Bonde & K. Rasmussen (Eds.), Miljø- og arbejdsmedicin (3rd ed.). Kbh.: FADL (side ) (16 sider). Rasmussen, K., & Bonde, J. P. (2010). Miljø, arbejde og sygdom - en introduktion. In T. Sigsgaard, J. P. Bonde & K. Rasmussen (Eds.), Miljø- og arbejdsmedicin (3rd ed.). Kbh.: FADL (side ) (16 sider). Side 5 af 7

6 arbejdsmetoder 5-9 Sundhedspædagogik Kronisk sygdom og fænomenerne træthed, aktivitet Forelæsning Øvelser Steenberg, D. (2007). Stress - et fælles ansvar. Tidsskrift for Arbejdsliv (5 Sider), 9(2), Dansk Sygeplejeråd. Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred (SATH) Retrieved 16/12/2014 from Jensen, B. B. (2013). Sundhedsfremme og forebyggelse. In G. Niklasson (Ed.), Sundhed, menneske og samfund (1st ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur (side 63-86) (24 sider). Jensen, J. M. (2012). Sundhedsfremmende settings In V. Simovska, & J. M. Jensen (Eds.), Sundhedspædagogik i sundhedsfremme (1st ed.). Kbh.: Gad (s ) (16 sider). Simovska, V.(2012) Deltagelse: Et nøglebegreb, princip og strategi inden for sundhedspædagogik og sundhedsfremme.. In V. Simovska, & J. M. Jensen (Eds.), Sundhedspædagogik i sundhedsfremme (1st ed.). Kbh.: Gad (s ) (19 sider). Grøn, L. (2012). På hverdagens præmisser hverdagen som kontekst for livsstilsforandringer. In V. Simovska, & J. M. Jensen (Eds.), Sundhedspædagogik i sundhedsfremme (1st ed.). Kbh.: Gad (s ) (16 sider). Levinsen, V. D. H., & Pedersen, U. (2012). Motivationssamtalen i et sundhedspædagogisk perspektiv In V. Simovska, & J. M. Jensen (Eds.), Sundhedspædagogik i sundhedsfremme (1st ed.). Kbh.: Gad (s ) (16 sider). Ørtenblad, L. (2013). At leve med en kronisk sygdom - patientperspektivet. In B. H. Dahl, A. Døssing & G. Ølsgaard (Eds.), Livet med kronisk sygdom - et samfunds- og sundhedsfagligt perspektiv (1st ed.). Kbh.: Gads Forlag (side 19-43) (25 sider). Side 6 af 7

7 Studiekompetence arbejdsmetoder 1 Introduktion til modulet Oplæg 2 E-portfolio brush-up Øvelser 3 Introduktion til klinisk praksis Oplæg dialog modul 6 Side 7 af 7

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje

At anvende teoretiske og kliniske metoder til at observere, identificere og beskrive udvalgte fænomener i sygepleje Modul 1 F15 Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, fag og profession Modulet retter sig mod introduktion til studiet af sygepleje, fag og profession og mod problemstillinger, fænomener

Læs mere

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem.

Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. kl 2015 Modul 6. Sygepleje - kronisk syge patienter og borgere i eget hjem. Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle University College Lillebælt 10-08-2015 Indhold 1. Efter modulet har den studerende opnået følgende

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 12 Tema: Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulet retter sig mod enkelte eller grupper af patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme samt disses sociale

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE. Studieplan SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Studieplan SOA09 MODUL 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Sygepleje Farmakologi Sygdomslære University College Lillebaelt 1 Studieplan Modul 8 Psykisk syge

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1.

Disse læringsudbytter danner grundlag for vores planlægning af undervisningen på modul 1. Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 1 Fag og profession Modulbeskrivelse Tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje fag og profession Modulet indeholder en introduktion

Læs mere

Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. et eksempel på omlagt undervisning.

Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. et eksempel på omlagt undervisning. Fokus på velfærdsteknologi i klinisk forberedende undervisning i sygeplejerskeuddannelsen et eksempel på omlagt undervisning. 1 Modul 6 Velfærdsteknologi i relation til ældre TEMA: SYGEPLEJE, KRONISK SYGE

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang

Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan 8. modul, Holstebro Kommune Forsorgshjemmet Skovvang Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3

VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus. Modulbeskrivelse - Modul 3 Modulets tema og studerendes læringsudbytte Tema: Sygepleje Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet retter sig mod viden om det at være patient med somatisk sygdom, herunder intervention af lindrende

Læs mere

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS

Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Fysioterapiuddannelsen Nordsjælland - Modul 10 Samfund, sundhed og forebyggelse 15 ECTS Modulet starter i uge 17 og 46 Modulets tema Modulet retter sig i overvejende grad mod deltagelsesniveauet i ICF.

Læs mere

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler

Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Ansøgning om merit for fag/forløb/moduler Merit bevilliges på baggrund af en individuel vurdering af dine kompetencer i forhold til det læringsudbytte/mål du søger merit for. Navn: Generelle oplysninger

Læs mere

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Sygeplejerskeuddannelsen Lektionskatalog Klinisk undervisning Bachelor i sygepleje 6.semester Hold 2010 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/

Læs mere

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen

Modul 11- Sygeplejerskeuddannelsen MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje Kompleks klinisk virksomhed Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje. BEK nr.

Læs mere

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M)

STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) STUDIEORDNING: PROFESSIONSBACHELOR I JORDEMODERKUNDSKAB Bachelor Degree in Midwifery (B.M) Kapitel 1: Uddannelsens formål I henhold til 1 i Bekendtgørelse om jordemoderuddannelsen (nr. 234 af 30. marts

Læs mere

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus

Studieordning. September 2006. Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Studieordning September 2006 Sygeplejerskeuddannelsen Randers Sygeplejerskeuddannelsen Silkeborg Sygeplejerskeuddannelsen Århus Jysk Center for Videregående Uddannelse Revideret juli 2007 Efter indhentet

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab Lektionskatalog teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 5. semester Hold 2010 August 2012 Indholdsfortegnelse OVERSIGT OVER

Læs mere

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8

Generel klinisk studieplan Akut Døgntilbud, Silkeborg Kommune. Modul 8 Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune. Akut Døgntilbud. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Akut Døgntilbud er beliggende

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10)

Social- og sundhedsuddannelsen (15/3-10) Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 270 Praktikmål social og sundhedshjælper, trin 1 Uden niveau 0,0 uger Praktikmål Praktikerklæring, -, -. 1 Eleven kan i samarbejde med borgeren arbejde støttende,

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA)

Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Generel Klinisk Studieplan for modul 6 For Medicinsk sengeafsnit (MSA) Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk

Læs mere

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 1. Semester - Modul 1. Hold ss2013va & ss2013vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 1. Semester - Modul 1 Hold ss2013va & ss2013vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 1 FAG OG PROFESSION... 2 INTRODUKTION

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Horsens Kommune har ca. 80.000 indbyggere. Af de 80.000 bliver ca. 5.000 serviceret af ældreområdet fordelt på brugere,

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Undervisningssted: Kommune Generel Klinisk Studieplan for modul 8 Udvidet Bostøtte, Kafferisteriet, Skivevej 7, Kommune Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering

Læs mere

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet:

Det er hensigten at du som studerende har opnået følgende læringsudbytte efter modulet: VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modul 3 Somatisk sygdom og lidelse Modulbeskrivelse Modulbetegnelse, tema og læringsudbytte Tema: Sygepleje, somatisk sygdom og lidelse Modulet handler

Læs mere

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul

Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Generel Studieplan for sygeplejestuderende Klinisk undervisning - 8. modul Psykiatrien i Region Syddanmark Psykiatrisk Afdeling Odense Universitetsfunktion Lokalpsykiatri Odense + TIT Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed

Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 9 Sygepleje etik og videnbaseret virksomhed Hold: Sept./13 Netunderstøttet uddannelse Efterår 2015 Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen,

Læs mere