Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Demografisk Forening 29. oktober 2008"

Transkript

1 Emner Ufrivillig barnløshed og fertilitetsbehandling omfang og betydning Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. Dansk Demografisk Forening 29. oktober 28 Historisk rids Omfanget af barnløshed Infertilitet og ufrivillig barnløshed definition, prævalenser, risikofaktorer Fertilitetsbehandling typer, omfang, registerdata, lovgivning Reproduktive udfald i en kohorte af fertilitetspatienter Forebyggelse af infertilitet fremover? Dias 1 Dias 2 Ufrivillig barnløshed en gammel historie Løsninger også en gammel historie v1 Da Rakel så, at hun ikke fødte Jakob nogen børn, blev hun skinsyg på sin søster og sagde til Jakob:»Skaf mig børn, ellers dør jeg!«v2 Men Jakob blev vred på Rakel og sagde:»er jeg i Guds sted? Det er ham, der har nægtet dig livsfrugt.«v3 Hun sagde:»her er min trælkvinde Bilha. Gå ind til hende; hun skal føde på mine knæ, så jeg kan få sønner ved hende.«v4 Hun gav ham sin trælkvinde Bilha til kone, og Jakob gik ind til hende. v5 Bilha blev gravid og fødte Jakob en søn; v9 v22 Gud glemte ikke Rakel; han bønhørte hende og åbnede hendes moderliv, v23 så hun blev gravid og fødte en søn; hun sagde:»gud har fjernet min vanære.«1. Mosebog Skriftlige fremstillinger igennem de sidste 3 år fra barnløse kvinder og fra professionelle om belastningerne ved ufrivillig barnløshed og om behandlingerne 16-tallet blev æggestokkene og sædcellerne beskrevet 192 erne blev hormonerne som regulerer menstruationscyklus identificeret 1944 første befrugtning af et æg uden for kvindens krop Siden 196 erne behandling med donor insemination i det offentlige sundhedsvæsen 1978 fødsel af første barn skabt med IVF/reagensglas behandling 1992 fødsel af første barn skabt efter ICSI/mikroinsemination Dias 3 Dias 4 Det nye Barnløshed blandt 44-årige kvinder 1952 og Danmarks Statistik; 1962 og 26. At behandlingerne ofte resulterer i fødsel af mindst et levendefødt barn At der her i landet er adgang til højt kvalificeret fertilitetsbehandling At udbud af behandling her i landet aktuelt svarer til behovet for behandling At både ufrivillig barnløshed og assisteret befrugtning er blevet et offentligt debatemne Antal barnløse 44- årige kvinder/1 kvinder Dias 5 Dias 6 1

2 Barnløshed blandt mænd ,% af de 45-årige mænd var ikke registret som fædre (kvinder 9,4%) 2 22,5% af de 44-årige åi mænd var ikke registret som fædre (kvinder 14,%) Barnløshed og socio-økonomisk position 2% af 44-årige kvinder med lang videregående uddannelse har aldrig født 1% af 44-årige kvinder med erhvervsfaglig grunduddannelse har aldrig født Omvendt sammenhæng mellem barnløshed og socioøkonomisk position blandt mænd Knudsen LB. Fertility trends in Denmark in the 198s. Statistics Denmark, Dias 7 Dias 8 Infertilitet - definitioner Manglende opnåelse af graviditet A lack of conception after at least 12 months of unprotected intercourse (Rowe, WHO, 1993) Primær infertilitet at en kvinde aldrig har opnået en graviditet Sekundær infertilitet t at en kvinde tidligere har været gravid men trods forsøg herpå ikke har opnået en efterfølgende graviditet Infertilitet - prævalenser Repræsentative befolkningsundersøgelser i industrialiserede lande Infertilitetsvarighed > 1 år Nævneren i prævalensen omfatter de kvinder, der har forsøgt at få mindst et barn Infertilitet livstidsprævalensen 17-28% Svar på spørgsmål af typen: Har du nogensinde prøvet på at blive gravid i mere end 1 år uden at du er blevet det? Dias 9 Dias 1 Infekunditet ufrivillig barnløshed Tidligere ,5% af gifte 5-årige kvinder havde ikke født et barn. 6,1% havde kun født et barn. (Högberg & Åkerman. J Biosoc Sci 199,22,13-18.) Begyndelsen af 19 8,2-19,3% af ægteskaber, der havde varet 1-15 år var barnløse. (Westergaard. Barnet. København: 197) Infekunditet ufrivillig barnløshed Nutiden Samme slags studier som vedr. infertilitet Primær 3-6% af 45-årige kvinder er primært infekunde dvs har trods forsøg herpå uønsket aldrig født et barn Sekundær 4-6% af 45-årige kvinder er sekundært infekunde dvs har trods forsøg herpå uønsket ikke født et næste barn Dias 11 Dias 12 2

3 Risikofaktorer for infertilitet Alder særligt kvinders alder Overvægt Rygning Sexuelt overførte infektioner Arbejdsmiljøet Miljøet hormonforstyrrende stoffer? Brug af sundhedsvæsenet I gennemsnit søgte 56% af infertile par i de industrialiserede lande hjælp i sundhedsvæsenet Der er social ulighed i kontakt til sundhedsvæsenet pga infertilitet længere skolegang/højere socio-økonomisk position er sammenhængende med en højere andel af de infertile søger kontakt til sundhedsvæsenet. Dette gælder også i lande med lige adgang til behandling i et offentligt finansieret sundhedsvæsen Boivin et al. Hum Reprod 27;22: Schmidt. Dan Med Bull 26;53: Dias 13 Dias 14 Assisteret befrugtning In vivo behandlinger befrugtning i kvindens krop IUI-H intrauterin insemination med partners sæd IUI-D intrauterin insemination med donor sæd In vitro behandlinger befrugtning udenfor kvindens krop IVF in vitro fertilisation ICSI intracytoplasmatisk sædcelle injektion ED æg donation FER - behandling med nedfrosne, optøede befrugtede æg Bekendtgørelse til lov om kunstig befrugtning lægelig behandling, 27 Omfatter forsøg på etablering af graviditet hos en kvinde på anden måde end ved samleje mellem en kvinde og en mand Omfatter både par og enlige kvinder Enlige kvinder må ikke have børn i forvejen par må ikke have fælles børn i forvejen Ingen behandling til kvinder > 45 år Ægdonation tillades æg kan doneres af kvinder, der ikke selv er i fertilitetsbehandling Anonym sæddonation Befrugtede, nedfrosne æg kan opbevares op til 5 år destrueres ved skilsmisse eller den ene partners død Dias 15 Dias 16 Fertilitetsbehandling i Danmark Årsrapport, Fertilitetsbehandling i Danmark In vitro In vivo Det europæiske land med det højeste antal behandlinger ift befolkningstallet af kvinder i fertil alder Registerdata Sundhedsstyrelsens IVF register fra 1994 Omfatter in vitro behandlinger og fra 1. januar 28 også inseminationsbehandlingerne CPR nummer inkluderet Dansk Fertilitetsselskab l Årsrapporter fra 1997 Omfatter in vitro og inseminationsbehandlinger (21) Indtil nu baseret på behandlingscykli (og ikke individer) Fra 1. januar 28 er CPR nummer inkluderet Det eneste land i verden med nationale data for såvel in vitro som for in vivo behandlingerne Nyboe Andersen et al. Hum Reprod 28 Dias 17 Dias 18 3

4 Børn født efter assisteret befrugtning Årsrapporter, The Copenhagen Multi-centre Psychosocial Infertility (COMPI) Cohort % børn født efter assisteret befrugtning 225 konsekutive, nye fertilitetspatienter fra fem forskellige fertilitetsklinikker fulgt med tre spørgeskemaer fra påbegyndelse af behandling og 5 år frem Reproduktive resultater 5 år efter inklusion 1338 kvinder, komplette kohorte inkluderet ved fire offentlige klinikker koblet med Det Medicinske Fødselsregister, IVF-registret, LPR 817 kvinder (74,7%) besvaret 5-års spørgeskema Schmidt. Dan Med Bull 26;53: Pinborg et al. ESHRE, 27. Dias 19 Dias 2 Fødsler blandt de 1338 kvinder (registerdata) Fødsler og adoptioner blandt de 817 kvinder (spørgeskema) 69,4% opnåede mindst en levendefødsel 76,% blandt kvinder < 35 år fødte mindst en gang 57,9% blandt kvinder > 35 år fødte mindst en gang I gennemsnit fik kvinderne 1,6 barn I gennemsnit fødte kvinderne 1,4 gang 52,1% fik flere end et barn 74,7% har født mindst en gang 848 fødsler i alt 672 efter assisteret befrugtning og 176 efter spontan graviditet 68,1% (556/817) opnåede første fødsel efter assisteret befrugtning 6,6% (54/817) opnåede første fødsel efter spontan graviditet I alt 18,2% (149/817) havde en fødsel efter spontan graviditet - 1,7% (16/149) skiftet partner -,7% (1/149) havde forinden adopteret - 36,2% (54/149) opnåede første fødsel efter spontan graviditet - 63,1% (94/149) opnåede fødsel efter en fødsel med assisteret befrugtning Kun 3,1% fødte efter en spontan graviditet uden forinden at have været i behandling med assisteret befrugtning I alt 5,9% (48/817) havde adopteret mindst et barn Dias 21 Dias 22 Vil infertilitet og fertilitetsbehandling være stigende fremover? 1. Udskydelse af fødslerne Sidste 3 år er kvinders gennemsnitlige alder ved fødsel af første barn steget 1 år for hver 6 kalenderår Er nu gennemsnitligt 28,9 år store regionale forskelle Blandt de 35-årige kvinder, som opnår graviditet, er ventetid til graviditet dobbelt så lang som hos en 25-årig Fødsler efter assisteret befrugtning In vitro behandlinger kvinder < 4 år: 25,1% fødsler/behandling kvinder > 4 år: 1,9% fødsler/behandling En fortsat udskydelse af fødslerne vil betyde at en stigende andel af de par, der ønsker sig børn vil forblive barnløse eller vil få færre børn end ønsket og forsøgt trods adgang til fertilitetsbehandling 2. Chlamydia Stigning i forekomsten af Chlamydia blandt unge 5-1% er smittet Chlamydia er associeret med underlivsbetændelse, infertilitet, graviditet udenfor livmoderen, kroniske underlivssmerter, forringet sædkvalitet? Ingen national screening for Chlamydia 3% af de 2-29-årige ved ikke, at Chlamydia kan medføre infertilitet Østergaard. Medicinsk Teknologivurdering. 22 Sundhedsstyrelsen. Viden og holdninger. 26 Dias 23 Dias 24 4

5 3. Overvægt Kvinder og mænd - befolkningen Forlænget ventetid til graviditet > 12 mdr ved BMI > 25 Fertilitetspatienter Lavere sandsynlighed for opnåelse af graviditet Øget forekomst af spontane aborter Utilstrækkelig evidens ift levende fødsler, overstimulation og aflyste behandlingscykli Overvægt blandt både kvinder og mænd er stigende, og alene af den grund er det sandsynligt at infertilitet vil stige Maheshwari et al. Hum Reprod Update 27;13: Ramlau-Hansen et al. Hum Reprod 27;22: a. Rygning - kvinder Forlænget ventetid til graviditet, forøget prævalens af infertilitet for kvindelige rygere vs. ikke-rygere Højere hormon doser til rygere i fertilitetsbehandling Toksiske nedbrydningsprodukter fra tobak findes i æggestokkene og i celler/væske om ægget Øget forekomst af graviditeter udenfor livmoderen, spontane aborter, lavere fødselsvægt Lavere sandsynlighed for at opnå graviditet efter fertilitetsbehandling Siderøg og hovedrøg er lige farligt for fertiliteten Practice Committee of ASRM, Fertil Steril 24;81: Neal et al. Hum Reprod 25;2: Dias 25 Dias 26 4b. Rygning mænd Sædvolumen falder med stigende forbrug af cigaretter Begrænset effekt af rygning ift abnormiteter og konventionelle sædparametre Gravide rygere og deres voksne sønner Sæd koncentrationen var 48% lavere blandt de mænd, hvis mødre havde røget > 1 cigaretter dagligt i graviditeten Dosis-afhængig association mellem prænatal udsættelse for rygning og lavere sæd koncentration samt forhøjet risiko for at have få sædceller Marinelli et al. Int J Hyg Environ Health 24;27: Pasqualotto et al. BJU Int 25;97: Storgaard et al. Epidemiol 23;14: Jensen et al. Hum Reprod 25;2: Ramlau-Hansen et al. Am J Epidemiol 27;165: Hormonforstyrrende stoffer Fx pesticidrester, phtalater 2% blandt unge mænd på session havde så dårlig sædkvalitet, at det forventes de får problemer med at få børn Testikulært dysgenetisk syndrom (TDS) Testikel cancer Manglende nedsynkning af testikler ved fødslen Misdannelse af urinrørets udmunding Forringet sædkvalitet Sammenhæng mellem hormonforstyrrende stoffer og TDS? Andersson et al. Hum Reprod 2,15, Skakkebaek et al. Hum Reprod 21,16, Dias 27 Dias 28 Det er sandsynligt at Forekomsten af infertilitet Forekomsten af ufrivillig barnløshed Forekomsten af sekundær infekunditet Forekomsten af fertilitetsbehandling er stigende i fremtiden Hvad kan vi gøre for at ændre på udviklingen? Indse at infertilitet er et folkesundhedsproblem, der kræver handling Øge befolkningens, sundhedsprofessionelles og politikernes viden om frugtbarhed, infertilitet, risikofaktorer for infertilitet og resultater af fertilitetsbehandling Gøre det økonomisk, boligmæssigt mm. muligt og attraktivt at få børn inden de 3 år også selvom man er under langvarig uddannelse National screeningsindsats overfor Chlamydia Nationale indsatser for at reducere overvægt og rygning oplysning om at de er risikofaktorer for infertilitet Dias 29 Dias 3 5

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark

Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark 134 ORIGINALARTIKEL Infertilitet og assisteret befrugtning i Danmark Epidemiologiske og psykosociale aspekter* LONE SCHMIDT REPRODUKTIV SUNDHED Begrebet reproduktiv sundhed er defineret af FN:»Reproductive

Læs mere

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre?

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Fertilitetsrådgivningen Øresund Bevar frugtbarheden Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Indhold Fertilitet og frugtbarhed... 4 Vær tålmodig, at blive gravid kan tage tid!... 5 Menstruationscyklus...

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan øger du dine chancer for graviditet Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd 28 sider Når

Læs mere

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling

IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling IVF-behandlinger i Danmark i perioden 1994 2000 Del 1: Fertilitetsbehandling Kontaktperson: Indledning Cand.scient. Lone Mortensen, direkte 7222 7615, lmo@sst.dk Denne publikation er baseret på Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003

Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Tro, håb og risiko Et projekt om fertilitesbehandling og regulering i 2003 Birgitte Klock Clausen Roskilde Universitetscenter Institut for Miljø, teknologi og samfundsvidenskab 2. dobbelt modul 2003 Vejledere:

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring)

Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) J. Nr. 3-7010-10/2/PSJ Vejledning om sundhedspersoners og vævscentres virksomhed og forpligtelser i forbindelse med kunstig befrugtning (udkast i høring) INDHOLD Indledning... 1 Kapitel 1: Tilbud om behandling...

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

Baggrundsoplysninger. Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN

Baggrundsoplysninger. Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN FERTILITETSRÅDGIVNINGEN SPØRGESKEMA MANDEN Fertilitetsrådgivningen Øresund. Spørgeskema manden. 03.01.12 Udfyld venligst kun hvide felter Fertilitetsrådgivningen Øresund er et nyt initiativ med det formål

Læs mere

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning?

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? politica, 46. årg. nr. 2 2014, 204-218 Thomas Søbirk Petersen For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? Bør det være lovligt for sundhedspersoner at hjælpe

Læs mere

Ufrivillig barnløshed

Ufrivillig barnløshed Ufrivillig barnløshed Denne folder er udarbejdet af: Ferring Lægemidler A/S i samarbejde med Anders Nyboe Andersen, professor, klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet, København Indhold Indledning

Læs mere

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling

Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Information til kvinder, der skal have frosset væv fra en æggestok før behandling med kemoterapi og/eller strålebehandling Baggrund Dine æggestokke indeholder alle de æg, der fra pubertet til overgangsalder

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439

TEMA. Infertilitet. Udvikling og udfordringer i fertilitetsbehandling i Danmark VIDENSKAB 2439 VIDENSKAB 2439 Infertilitet Knap 10% af danske børn kommer i dag til verden efter en eller anden form for fertilitetsbehandling. I dette temanummer belyses faktorer, der er årsag til infertilitet, og konsekvenser

Læs mere

Æg og sæd - med eller uden afsender

Æg og sæd - med eller uden afsender Nr. 18 maj 2004 Æg og sæd - med eller uden afsender Børn har ret til at kende ophav > Sverige: Anonymitet ophævet > Danmark mangler ægdonorer > Når et barn bliver født, skal der så et til- og frakort på

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del

Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination og præimplantationsdiagnostik REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2003 Etiske problemer vedrørende kunstig befrugtning, 3. del Mikroinsemination

Læs mere

Fertilitetsbehandling

Fertilitetsbehandling DETTE NUMMERS TEMA Fertilitetsbehandling Stjernen 1/2012 side 10 TEMA: Fertilitetsbehandling Børn født efter assisteret befrugtning ligner alle andre børn Tekst: Anja Pinborg, overlæge, dr.med., Fertilitetsklinikken

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 188 Offentligt UDKAST HØRING Forslag til lov om ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning

Læs mere

Information om insemination

Information om insemination Information om insemination Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Du har nu taget det første skridt til at blive

Læs mere