Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem."

Transkript

1 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt. (Læs Salme 1) 1 Kor 15,58 Lad jer ikke bringe ud af fatningen, giv ikke op med at arbejde for Herren. I ved jo, at jeres anstrengelser takket være Kristus aldrig er forgæves. DDS 360,3 Arbejd til natten kommer; bliv i Guds gerning ved; går du med bøn i kaldet, går din Herren med. Arbejd med frygt og bæven ydmygt på frelsens værk; Gud er dog den, som giver viljen og gør stærk. 2 Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. DDS 373,1 Herre, jeg vil gerne tjene, tjene dig, og dig alene, tag og brug mig, som du vil! Hvad jeg ejer, har du givet, hver en evne, selve livet, dig det hele hører til. 3 Salme 3,4 Du er altid et skjold omkring mig. (Læs Sl 3,1-5) 1 Kor 1,31 Hvis nogen ønsker at rose sig, så lad det være en ros over at kende Herren. DDS 49,2 Herren selv på Zions bjerge for sit folk er skjold og værge, vil sig over os forbarme, bære os på faderarme.

2 4 Salme 3,9 HERRE, frels os. Lad din velsignelse spredes over dit folk. (Læs Sl 3,6-9) Matt. 1,20b-21 Maria skal blive givet en søn. Ham skal du give navnet Jesus, for han er den, der skal frelse sit folk fra dets synder. DDS 59,1 Jesus os til trøst og gavn frelser-navnet ville bære; men han måtte tidlig lære, at det var et smerte-navn; dog, for han er Jesus blevet og min jammer på sig tog, derfor står mit navn indskrevet dejligt udi Livets Bog. 5 Salme 4,5 Stands op, når du bliver vred, så du ikke synder. Tænk godt efter, når du er gået til ro og glem din vrede. (Læs Sl 4,1-9) Ef 4,26 Lad ikke din vrede give sig udtryk i handling. Solen må ikke gå ned over din vrede. DDS 757,7 Giv os en rolig nat og god, lad os i synden ej sovne, lad os ej gøre det, dig er imod, ej heller i sorgen opvågne! 6 Salme 5,8 Men takket være din overvældende nåde må jeg få adgang til dit hus og i dyb ærefrygt knæle for dig i din helligdom. (Læs Sl 5,1-8) Rom 5,2 Det er Kristus Jesus, som ved troen har åbnet adgangen til den nåde, som vi står i. DDS 48,6 Søde Gud, lad mig din nåde altid have her! Du må gerne for min lykke råde, når det hist mig vel må gå. Når jeg kun i nåden står, uforsagt, ihvor det går.

3 7 Salme 5,13 Herre, du velsigner den retfærdige, dit skjold er den nåde, som du dækker ham med. (Læs Sl 5,9-13) Ef 6,16 Dæk dig altid med troens skjold, med det skjold kan du slukke alle ondskabens brændende pile. DDS 631,2 Op kun at tage Guds fulde rustning på! Gå kun, du svage, Guds Søn vil med os gå! Lær kun at føre det stærke troens skjold, det er at gøre sin Jesus til sin vold! Hvem vil dig røre? Du er i god behold. 8 Salme 6,3 Herre, vær nådig, jeg kan ikke mere: gør mig rask, Herre, jeg er fuldstændig uden kraft. (Læs Sl 6,1-6) Luk 18,3 O Gud, vis mig dog nåde, for jeg er kommet helt til kort! DDS 518,1 På Guds nåde i al våde stoler vi og bygger fast; den ej glipper, om end klipper og med dem skyhimlen brast. 9 Salme 6,11 Mine fjender skal blive til skamme, de skal fyldes af rædsel, pludselig og rødmende af skam skal de blive drevet tilbage. (Læs Sl 6,7-11) Rom 12,19 Tag ikke jer selv til rette, kære menighed, det tilkommer ikke os, men Gud at blive vred, sådan som der står skrevet: Mig tilkommer det at hævne, Jeg vil gengælde, siger Herren. DDS 336,4a Guds Ord de nok skal lade stå og dertil utak have, thi Herren selv vil med os gå alt med sin Ånd og gave;

4 10 Salme 7,4 Herre, min Gud, har jeg gjort noget sådant, klæber der uret til mine hænder? (Læs Sl 7,1-6) 1 Kor 4,4 Selvom jeg ikke er mig noget bevidst, går jeg af den grund ikke fri. Herren er den, der fælder dom over mig. DDS 512,2a Hvo vil mig fordømme? Jesu blodestrømme sænker jeg mig i. Gud for alle riger dømmer selv og siger: Denne han er fri! 11 Salme 7,12 Gud er en dommer, som er retfærdig, hver dag står han op på ny for at stå det onde imod. (Læs Sl 7,7-12) Joh 3,36 Den, der tror på Sønnen, besidder evigt liv, men den, der ikke lægger øre til Sønnen, skal ikke se livet, derimod skal Guds vrede blive hængende over ham. DDS 109,4a Gud er nu ikke længer vred, det kan vi deraf vide, at han har sendt sin Søn herned for verdens synd at lide. 12 Salme 7,15 Sådan går det: Den, der bliver befrugtet med ondt og er gravid med ulykke, vil sætte blind skuffelse til verden. (Læs Sl 7,13-18) 1 Thess 2,16b Således er de uafbrudt i færd med at gøre syndens mål fuldt. Men da vil Guds vrede ligeledes i fuldt mål komme over dem. DDS 122,5 Forhærdede tidsel-gemytter, så stive som torne og støtter, hvi holder I eder så ranke i stoltheds fordærvede tanke!

5 13 Salme 8,5 Hvad er et menneske, at du tænker på ham, et menneskebarn, at du sørger for ham. (Læs Sl 8,1-10) Hebr 2,16 For det er ikke englene, som ligger ham på sinde, men Abrahams slægt. _ DDS 3,5 Faderen tager vel barnet til nåde, så tager trælbårne syndere du, Gud! for du kender vor skabelses gåde, støvtråde-værket du kommer i hu. 14 Salme 9,5 Du tager dig af min sag, du står ved min side, på tronen har du indtaget din plads som en retfærdig dommer. (Læs Sl 9,1-9) 2 Thess 1,6 Det er retfærdigt i Guds øjne at gengælde dem, der volder jer trængsel, med trængsel. DDS 4,6 Dine fjender gå til grunde, ja, som avner skal de onde hvirvles, vejres hen, mens i alderdommens dage herlig kræfterne tiltage hos din gode ven. 15 Salme 9,11 Den, der kender dit navn, kan stole på dig; den, der søger dig, lader du aldrig i stikken, Herre. (Læs Sl 9,10-17) 2 Tim 4,17 Men Herren lod mig ikke alene, han gav mig kraft for ved mig at fuldføre forkyndelsen af evangeliet, så at alle folkeslag skulle få det at høre, og jeg blev frelst ud af løvens gab. DDS 35,1 På Gud alene jeg haver sat min lid, hans ord det rene er hjælp i rette tid; mit liv, min ære, mit sind, min ganske sjæl og alt, hvad mere du undte mig så vel, befalet være dig, Gud Immanuel!

6 16 Salme 9,21 Ja, slå dem med rædsel, Herre, lad folkene indse, at de kun er mennesker. (Læs Sl 9,18-21) Luk 4,36 De blev alle grebet af frygt, og de sagde til hinanden: Hvad er det han siger? Med myndighed og kraft befaler han over de urene ånder, så de må forsvinde! DDS 385,4a Så lad, o hjertesøde Gud, dit ord i kraft forkyndes og dette milde Himmel-bud i hele verden yndes. 17 Salme 10,3 Den onde praler af sine onde planer. Den begærlige forbander og taler spottende om Herren. (Læs Sl 10,1-11) Fil 3,19 Deres livsløb ender med undergang, madglæde er deres gud, de sætter en ære i deres skam, alle deres sanser er kun rettet mod det jordiske. DDS 615,4 O rigdom og guld, du jorderigs afgud i skinnende muld! Du er dog af verdens bedragelig ting, som vokser, aftager og veksles omkring, du er dog, i højeste mærke og med, forfængelighed, forfængelighed. 18 Salme 10,17 Herre, lyt dog til hvad staklen ønsker, giv ham nyt mod og svar ham på hans bøn. (Læs Sl 10,12-18) Hebr 13,9 Vi finder med rette vor fasthed i Guds nåde. DDS 753,5 Styrk du og støt os, da faste vi stå, stride og sejre i striden! Frelser og Fører, du æren skal få nu og evindelig siden!

7 19 Salme 11,4 Herren er i sit hellige tempel, i Himlen har Herren sin trone. Hans øjne ser, hans øjne gennemskuer, alle menneskebørn. (Læs Sl 11,1-7) Hebr 4,13 Ingen skabning er skjult for Ham, alt ligger åbent og blottet for øjnene af Ham, for hvem vi skal aflægge regnskab. DDS 493,3 Men du vil ingen synders død, og råd har du udgrundet, derfor det over jorden lød: Den rene jeg har fundet, det er min Søn, men dog en mand, og blive skal for mig som han enhver, som tror på Sønnen Salme 12,7 Herrens ord er purt, lutret som sølv i en smelteovn af ler, lutret syv gange. (Læs Sl 12,1-9) Ap G 24,14 Jeg tror på alt, hvad loven siger, og alt, som står skrevet hos profeterne. DDS 401a Guds ord det er vort arvegods, det skal vort afkoms være; Gud, giv os i vor grav den ros, vi holdt det højt i ære! Salme 13,4 Se til mig, Herre min Gud, svar mig! (Læs Sl 13,1-6) Matt 6,22-23 Øjet er legemets lys. Hvis dit øje således er sundt, vil hele legemet være oplyst. Men er øjet sygt, er hele legemet i mørke. DDS 619,7 Øjne fuld af længsels lue dig at skue giv os, milde frelsermand! Den er hårdt med blindhed slagen, som om dagen lyset ikke finde kan.

8 22 Salme 14,2 Herren ser ned fra Himlen; han ransager menneske-børnene, om der skulle være én forstandig, én der søger Gud. (Læs Sl 14,1-7) ApG 17,27 De skulle søge Gud, om de dog famlende kunne finde ham; Han er jo ikke langt borte fra en eneste af os. DDS 592,1a I dag er nådens tid, i dag er Gud at vinde, nu kan alvorlig flid hans milde hjerte finde Salme 15,4a Han foragter dem, der fortjener foragt, men ærer dem, der frygter Herren. (Læs Sl 15,1-5) 1 Kor 5,11a Du må ikke have samvær med nogle, som kalder sig troende og alligevel lever løsagtigt og er pengegriske, eller med en afgudsdyrker, spotter, drukkenbolt eller bedrager. DDS 61,4 Min Jesus, før mig selv i alle mine dage, ej uden dig et trin på denne jord at tage! Skal jeg mig føre selv, forføres jeg så let, men fører du mig, da er al min vandring ret. Salme 16,2 Om Herren siger jeg nu: Du er min Herre, du er min lykke, dig sætter jeg over alle andre ønsker. (Læs Sl 16,1-6) 1 Thess 5,18 Tak Gud under alle omstændigheder. Dette er, hvad Gud ønsker af jer i Kristus Jesus. DDS 621,4 Vil du det trolig mene din Gud at tjene her, så er han, han alene, dig over alting kær; men er dig verden stor og skøn i dine tanker, så har du tabt dit anker og sejler uden ror.

9 25 Salme 16,10 Mit liv overlader du ikke til dødsriget du lader ikke din Hellige se graven. (Læs Sl 16,7-11) ApG 2,31 David talte med profetisk klarsyn om Kristi opstandelse: Han skulle ikke overgives til dødsriget, og hans legeme skulle ikke se forrådnelse. DDS 233,1 Jesus lever, graven brast, han stod op med guddomsvælde, trøsten står som klippen fast: at hans død og blod skal gælde. Lynet blinker, jorden bæver, graven brast, og Jesus lever! 26 Salme 17,2 Tal du min sag, for dine øjne ser, hvad der er ret. (Læs Sl 17,1-12) Åb 6,10 Hvor længe endnu, hellige og troværdige Herre, skal det vare, før du dømmer og hævner vort blod på jordens befolkning. DDS 79,1 Stat op i gry, min Gud, stat op! Adspredes, flygt, du fjendetrop, lær, hvad det er at grue! Forsvind som røg i luftens skød, hensmelt som voks for ild og glød! Kan du Guds ansigt skue? 27 Salme 17,15 Men jeg, som du har kendt retfærdig, jeg skal få lov til at se dit ansigt. Når jeg vågner, skal jeg sole mig i dit ansigts lys. (Læs Sl 17,13-15) 1 Joh 3,2 Elskede, allerede nu må vi kaldes Guds børn, og hvad vi engang skal blive, ser vi endnu ikke; men vi ved, at når Han kommer til syne, skal vi helt og fuldt komme til at ligne ham, for vi skal se Ham, som Han er. DDS 564, 4 Tænk, når engang med utildækket øje jeg ham skal se, hvem her jeg tro'de på, tænk, når jeg hist mit knæ for ham skal bøje, når jeg med tak skal for hans åsyn stå!

10 28 Salme 18,2 Jeg holder af dig, Herre, du er min styrke. (Læs Sl 18,1-7) 1 Kor 16,22 Den, der ikke elsker Herren, lad ham være forbandet. Marana ta! i DDS 682,2 Han dog ene er og bliver den, jeg elsker idelig. Jesus er det, som jeg giver, hvad han selv har givet mig; har dit blod Guds vrede stilt, o, så før mig, som du vilt! 29 Salme 18,8 Jorden skælvede og bævede, bjergene rystede i deres grundvold, for Herrens vrede brød ud i flammer (Læs Sl 18,8-16) Hebr 12,26 Dengang fik hans røst jorden til at bæve, nu gælder hans løfte: Endnu én gang vil jeg få jorden til at bæve, og ikke alene jorden, men også himlen. DDS 274,9 Da gjalder luren for sidste gang, da luer bavnen i blomstervang, da styrter dødens trone, da lutres herlig den gamle jord i skærsilds-luer på Herrens ord, da stråler livets krone! 30 Salme 18,17 Herren rakte sin hånd ud til mig fra det høje, Han holdt mig fast, Hij trak mig op af de vældige vande. (Læs Sl 18,17-20) Fil 3,12 Ikke at jeg allerede har opnået det alt sammen eller allerede er blevet fuldkommen! Men med brændende iver stræber jeg efter at gribe det, grebet som jeg er af Kristus Jesus. DDS 5,4c du altid mig ved hånden fik, når vandene til sjælen gik.

11 31 Salme 18,18 Ja, du frelser de hjælpeløse, men det stolte blik slår du ned. (Læs Sl 18,21-28) 1 Pet 5,5b Gud står de stolte imod, men de ydmyge skænker han sin nåde. DDS 47,2b Jeg på min Gud fortrøster mig, han skabte himmel, hav og jord, han er min hjælp, det er hans ord.

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog

www.reitoft.dk HISTORIE I FUGLEPERSPEKTIV Salmernes bog 1 Salme 1 v1 Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudeliges råd, som ikke går på synderes vej og ikke sidder blandt spottere, v2 men har sin glæde ved Herrens lov og grunder på hans lov dag og nat. v3

Læs mere

Sjølundkirkens lovsange

Sjølundkirkens lovsange Sjølundkirkens lovsange 6. oktober 2011 Indhold Notater... 4 Alle som tørster... 5 Almægtig Gud... 6 Alt bli r stille... 7 Børnekirkesangen... 8 et her er en go dag... 9 in, din er æren... 10 in himmel,

Læs mere

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1

Katekismus. Indholdsfortegnelse. Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Katekismus Indholdsfortegnelse Forord spørgsmål nr. Indledning Menneskets bestemmelse: At herliggøre og ære Gud 1 Første afsnit Guds inspirerede Ord: den eneste rettesnor for kristen tro og pligt 2-4 A.

Læs mere

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud

Anne-Lise Madsen. Ester, en konges brud 1 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud 2 Anne-Lise Madsen Ester, en konges brud Denne PALMA-bog blev udgivet af Løbner Communications nu cbooks - 1994 Eftertryk er kun tilladt med forfatterens eller

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Simon Grotrian Et digterprotræt i tekster og musik 2009

Simon Grotrian Et digterprotræt i tekster og musik 2009 Simon Grotrian Et digterprotræt i tekster og musik 2009 Introitus: Dvorak: Rings um den Herren (Ps. 97,2-6) Skyer og mulm er om Herren, retfærd og ret er hans trones støtte; ild farer frem foran ham og

Læs mere

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse.

Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN. Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. 1 Anne-Lise og Peter Madsen BRUDEN OG BRUDGOMMEN Eftertryk er kun tilladt med forfatternes tilladelse. En Palma-bog udgivet af Løbner Communications 1994, nu cbooks. Forside: Tegning af Line Jørgensen

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1

Wudasie Maryam. Etiopiske Mariasprisninger. Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Wudasie Maryam Etiopiske Mariasprisninger 2009 3 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 1 Oversættelse er til review og afventer godkendelse. www.tewahedo.dk 2 Indhold Mandag...

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller:

Angelica Zambrano fra Ecuador fortæller: En autentisk beretning fra en ung pige, der havde en stærk oplevelse ved at dø og blive vist både himmel og helvede, inden hun kom tilbage til livet. (Se forskellige links på sidste side) Er du i tvivl

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9

dette hellige Evangelium skriver Evangelisten Lukas Ev.t.9.s.e.tr. 1.rk.luk.16.1-9 9.søndag efter trin. 2.august 2015 Gårslev kl.9 Skærup kl.10.30 736-den mørke nat forgangen er 212-den bitre død dig trængte 275- uforsagt vær på vagt... 518- på Guds nåde, i al våde (koral 211 - Herrens

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger

Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 - 4. søndag efter helligtrekonger Rom 13, 8-10 v8 Vær ingen noget andet skyldig end at elske hinanden; for den, der elsker andre, har opfyldt loven. v9 Budene:»Du må ikke bryde et ægteskab;

Læs mere

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011

Sjølundkirkens lovsangsarkiv. 22. september 2011 Sjølundkirkens lovsangsarkiv 22. september 2011 Indhold Notater... 4 Alletiders at du er her... 5 Der er en forløser... 6 Der er glæde i Guds hus... 7 Det håb den fred... 8 Din glæde fylder mig... 10 Dit

Læs mere

Jesus af Nazarets ord

Jesus af Nazarets ord Jesus af Nazarets ord 1 Jesu Ord Oversat af Robert Lee Cantelon Oversat til dansk af Leon Have Thomsen 1999 2 Forord Denne bog er en færdiggørelse af en samtale, der fandt sted i midten af firserne på

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

Markus-evangeliet. Kapitel 1

Markus-evangeliet. Kapitel 1 Markus-evangeliet Kapitel 1 1. Jesu Kristi, Guds Søns, Evangeliums Begyndelse er således, 2. som der er skrevet hos Profeten Esajas: 'Se, jeg sender min Engel for dit Ansigt, han skal berede din Vej. 3.

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Om denne udgave: Dette er en revideret udgave af den danske oversættelse af Heidelberg katekismus fra 1928 (udgivet af Richard

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere