KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)"

Transkript

1 KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6)

2 Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon Redaktionen er afsluttet torsdag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side 3 af Danmark Stort fald i ledigheden i marts Lille stigning i udlånet i marts Uændrede konjunkturbarometre i april Internationalt Euroområdet: BNP steg,6 pct. i. kvartal. Forbrugerpriserne faldt i april, mens forbrugertilliden steg og erhvervstilliden var uændret i april. Ledigheden faldt og udlån til private var uændret i marts USA: BNP steg med, pct. i. kvartal 6. Det samlede hussalg steg i marts og boligpriserne steg i februar Tyskland: Ledigheden var uændret i marts. Detailsalget og erhvervstilliden faldt i marts Storbritannien: BNP steg med, pct. i. kvartal Sverige: Ledigheden var uændret og detailsalget faldt i marts Norge: Ledigheden faldt i februar og detailsalget faldt i marts Japan: Forbrugerpriserne faldt i marts Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Fed fastholder renten på, pct. Bank of Japan fasholder renten på -, pct. De ledende aktiekursindeks samt OMXC-indekset er faldet Det effektive kronekursindeks er omtrent uændret Olieprisen er steget

4 Side af. Dansk konjunkturnyt Stort fald i ledigheden i marts Bruttoledigheden faldt med.3 personer til.8 personer i marts 6. Det dækker over lidt færre aktiverede og et stort fald i antallet af ikke-aktiverede ledige, hovedsageligt ledige dagpengemodtagere. Alene i de tre første måneder af 6 er der dermed blevet.7 færre ledige, og ledigheden ligger nu omtrent på samme niveau som for seks år siden. Ledigheden har generelt været faldende siden midten af, og siden toppen i juli er der blevet. færre ledige, jf. figur.. Ledighedsprocenten faldt med, pct.-point til, pct. af arbejdsstyrken. Den lavere ledighed skal ses i sammenhæng med, at beskæftigelsen er steget. I steg beskæftigelsen med 3. personer på årsbasis i forhold til, og alene i. kvartal kom. flere i job. Samtidig peger tal fra lønmodtagerbeskæftigelsen på, at beskæftigelsen er fortsat med at stige i 6. Den faldende ledighed tegner sammen med fremgangen i beskæftigelsen et billede af et fortsat styrket arbejdsmarked. Figur. Bruttoledighed. personer. personer Anm.: Sæsonkorrigerede tal. Kontanthjælpsreformen påvirker bruttoledigheden i starten af, fordi den rent teknisk reducerer antallet af unge kontanthjælpsmodtagere i ledighedsstatistikken. Kilde: Danmarks Statistik.

5 Side af Lille stigning i udlånet i marts Det samlede udlån fra den konsoliderede MFI-sektor, som består af penge- og realkreditinstitutternes udlån, til husholdninger steg,3 pct. fra februar til marts. I forhold til den samme måned året før steg det samlede udlån til husholdningerne med,9 pct., jf. figur.. Dermed fortsætter de seneste års afdæmpede udvikling i kreditgivningen. Den afdæmpede udvikling skal ses i lyset af kravet om mindst pct. i udbetaling ved boligkøb (gældende fra november ) og skærpede krav i ny vejledning fra Finanstilsynet (udstedt i februar 6) til kreditvurdering af købere af boliger i områder med høje prisstigninger og et højt prisniveau. Udlånet til erhverv udvikler sig ligeledes afdæmpet, men stærkere end udlån til husholdninger. Penge- og realkreditinstitutternes samlede udlån til erhverv steg således med, pct. i marts i forhold til februar. I forhold til samme måned året før steg udlånet til erhverv med,6 pct., jf. figur.. Den afdæmpede udvikling i det samlede udlån for både husholdninger og virksomheder er hidtil blevet modsvaret af en stigende tendens i det samlede indlån, men denne har siden midten af været faldende, jf. figur.3. Siden august er det samlede indlån til husholdninger således faldet med 3 mia. kr., og det samlede indlån til virksomheder er faldet med knap 3 mia. kr. Figur. Indeks over nominelle beholdninger udlån fra realkredit- og pengeinstitutter Figur.3 Samlet indlån Pct. Pct. Mia. kr. Mia. kr Erhverv Husholdninger Ikke-finansielle selskaber Husholdninger Anm.: Indeks over nominelle beholdninger er et mål, der viser bevægelser i balanceposterne, som følger af fak-tiske transaktioner. Figur.3 viser ultimobalancen i den pågældende måned. Kilde: Danmarks Nationalbank.

6 Side 6 af Uændrede konjunkturbarometre i april Den sammensatte konjunkturindikator for industrien var -6 i april, hvilket er uændret i forhold til marts, jf. figur.. Udviklingen i april dækker blandt andet over en gunstig udvikling i ordrebeholdningen og en stigning i færdigvarelagrene. Konjunkturindikatoren for industrien har været stigende siden starten af. Forventningerne i byggeriet faldt i april med indekspoint til -, jf. figur.. Faldet skyldes blandt andet et fald i ordrebeholdningen. Andelen af virksomheder, der rapporterer mangel på arbejdskraft, er uændret pct. i forhold til marts. Trods faldet i april har konjunkturindikatoren i byggeriet været stigende siden starten af Konjunkturbarometret for serviceerhvervene var uændret i april, og holder niveauet fra udgangen af, jf. figur.. I detailhandel faldt konjunkturbarometret til 6 i marts mod 9 i februar, jf. figur.. De seneste to måneder er indikatoren i detailsalget faldet, men ligger fortsat på et niveau svarende til midten af. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for industri og byggeri Figur. Sammensatte konjunkturbarometre for serviceerhverv og detailhandel Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Pct. (nettotal) Industri Byggeri Serviceerhverv Detailhandel Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve, som Danmarks Statistik foretager. Kilde: Danmarks Statistik.

7 Side 7 af. Internationalt konjunkturnyt Euroområdet BNP-væksten i euroområdet var,6 pct. i. kvartal ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Sammenlignet med samme kvartal sidste år var væksten,6 pct. Der foreligger ikke BNP-tal for alle lande, men i Spanien voksede BNP med,8 pct., og i Frankrig voksede BNP med, pct. Det er. kvartal i træk, at væksten i euroområdet har været positiv. Den foreløbige opgørelse af forbrugerprisindekset viser fald på, pct. i april sammenlignet med året før, jf. figur.. Faldet i forbrugerpriserne tilskrives lavere energipriser. Kerneforbrugerprisindekset, der er forbrugerprisindekset ekskl. energipriser og friske fødevarer, steg med,8 pct. i forhold til året før. Figur. BNP, Euroområdet Figur. Inflation, Euroområdet Pct. (å/å) Pct. (k/k) Pct. Pct Kvartalsvis BNP-vækst (h. akse) Årlig BNP-vækst Inflation Kerneinflation

8 Side 8 af Den sæsonkorrigerede ledighed var i marts, pct., hvilket er et fald på, pct.-point siden februar, jf. figur.3. Ledigheden er på det laveste niveau siden august. For EU8 var ledigheden 8,8 pct., hvilket er det laveste niveau siden april 9. Udlån til private var omtrent uændret i marts i forhold til februar, men var,3 pct. højere i forhold til samme måned året før, jf. figur.. Den årlige stigning kom hovedsageligt fra udlån til husholdninger, der steg med pct., mens udlån til ikke-finansielle virksomheder faldt med,3 pct. Figur.3 Ledighed, Euroområdet Figur. Udlån, Euroområdet Pct. af arbejdsstyrken Pct. af arbejdsstyrken Mia. euro Mia. euro Husholdninger Ikke-finansielle virksomheder

9 Side 9 af Den foreløbige forbrugertillid, målt ved DG ECFIN s flash-estimat, steg i april med, point, jf. figur.. Det er den første stigning i forbrugertilliden siden december, og tendensen har generelt været negativ over det seneste år. Den foreløbige erhvervstillid for både service- og fremstillingssektoren, målt ved Markits PMI-indikatorer, har været uændret for april, jf. figur.6. Antallet af nye ordrer steg, mens produktionspriserne faldt. Figur. Forbrugertillid, Euroområdet Figur.6 Erhvervstillid, Euroområdet Indeks Indeks Indeks Indeks Forbrugertillid Historisk gnst. (98-6) PMI fremstilling PMI service

10 Side af USA I USA steg BNP med, pct. i. kvartal 6 i forhold til foregående kvartal ifølge den foreløbige opgørelse. Her bidrog det private forbrug med,3 pct.- point til væksten, lagerinvesteringerne med -, pct.-point, mens nettoeksporten bidrog med -, pct.-point, hvilket afspejler et fald i eksporten på,6 pct. I forhold til samme kvartal året før var BNP,9 pct. højere, jf. figur.7. Figur.7 BNP, USA Pct. (k/k) Pct. (å/å) Kvartalvis BNP-vækst Årlig BNP-vækst (h. akse)

11 Side af I marts steg det samlede hussalg med, pct. i forhold til februar, jf. figur.8. Denne stigning var drevet af salget af eksisterende boliger, der steg med, pct., mens salget af nye boliger faldt med, pct. Boligpriserne steg, ifølge Federal Housing Finance Agencys boligprisindeks, med, pct. fra januar til februar, jf. figur.9. I forhold til samme måned året før lå boligpriserne,6 pct. højere, hvilket er en forsættelse af den stabile fremgang, der har været siden starten af. Figur.8 Hussalg, USA Figur.9 Huspriser, USA. boliger. boliger. 6. Indeks (7M = ) Indeks (7M = ) Salg af nye boliger Salg af eksisterende boliger (h. akse)

12 Side af Tyskland Ledigheden forblev uændret i marts, ifølge ILO-definitionen, på,3 pct., jf. figur.. Ifølge den nationale definition var ledigheden tilsvarende uændret i april på 6, pct., hvilket den har været de første fire måneder i 6. Figur. Ledighed, Tyskland Pct. af arbejdsstyrken Mio. personer, 9 3, 8 3, 7, 6,, , Ledighed (national definition) Ledighed (ILO-definition) Antal ledige (ILO, h. akse) Detailsalget aftog fra februar til marts med, pct., mens det sammenlignet med samme måned sidste år er steget med,6 pct., jf. figur.. Faldet er det største siden september. Den samlede erhvervstillid faldt med, pct. fra marts til april, jf. figur.. Faldet er drevet af en forværret aktuel vurdering af erhvervstilstanden, mens forventningerne til fremtiden trækker op. Figur. Detailsalg, Tyskland Figur. Erhvervstillid, Tyskland Indeks (M=) Indeks (M=) Indeks (=) Indeks (=) Samlet Forventninger Tilstand

13 Side 3 af Storbritannien Ifølge det foreløbige nationalregnskab voksede BNP med, pct.. kvartal, hvilket er, pct.-point lavere end i foregående kvartal, jf. figur.3. Væksten har hovedsageligt været drevet af en fremgang inden for servicesektoren, mens der har været tilbagegang i bygge- og anlægs-, landbrugs- og fremstillingssektorerne. Figur.3 BNP, Storbritannien Pct. (å/å) Pct. (k/k),,,, -, -, -, -, , Kvartalsvis BNP-vækst (h.akse) Årlig BNP-vækst

14 Side af Sverige Både ledigheden og beskæftigelsen var omtrent uændrede i marts, jf. figur.. Ledigheden har efterhånden stabiliseret sig omkring 7 pct., efter den udviste en faldende tendens igennem. I marts var ledighedsprocenten 7, pct., når der tages højde for sæsonudsving. Detailsalget faldt med,7 pct. i marts i forhold til måneden før (sæsonkorrigeret), jf. figur.. Trods faldet er detailsalget steget med pct. i forhold til samme måned året før. Figur. Ledighed, Sverige Figur. Detailsalg, Sverige Pct. af arbejdsstyrken. personer 6 Indeks ( = ) Indeks ( = ) Beskæftigelse (ændring, h.akse) Ledighed (sk.)

15 Side af Norge Ledigheden faldt i februar og udgør nu,6 pct. af arbejdsstyrken (sæsonkorrigeret) mod,7 pct. i januar, jf. figur.6. Faldet skyldes en stigning i arbejdsstyrken, mens beskæftigelsen forblev uændret. Trods faldet er ledigheden fortsat på et højt niveau. I marts faldt detailsalget med,7 pct. i forhold til måneden før (sæsonkorrigeret), jf. figur.7. Det var særligt salget i dagligvarebutikker samt salget af mad- og drikkevarer der bidrog til faldet. Detailsalget lå i marts 7,6 pct. lavere end samme måned året før. Figur.6 Ledighed, Norge Figur.7 Detailsalg, Norge Pct. af arbejdsstyrken Ændringer i. personer Indeks ( = ) Indeks ( = ) Ændring i beskæftigelse (h. akse) Ledighed

16 Side 6 af Japan Forbrugerprisindekset faldt i marts med, pct. i forhold til samme måned året før, jf. figur.8. Forbrugerprisudviklingen har generelt været afdæmpet gennem det seneste år, men det er første gang siden maj 3, at inflationstakten er negativ. Kerneforbrugerprisindekset, der er forbrugerprisindekset ekskl. friske fødevarepriser, var i marts,3 pct. lavere end samme måned året før. Figur.8 Inflation, Japan Pct. (å/å) Pct. (å/å) Inflation Kerneinflation -3

17 3. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, valgte på rentemødet onsdag den 7. april at fastholde den ledende rente på, pct. Bank of Japan fastholdte ligeledes sin pengepolitiske rente på rentemødet torsdag den 8. april. Den ledende japanske rente har siden januar 6 været negativ på -, pct. Både det danske OMXC-indeks og de ledende internationale aktieindeks er faldet siden sidste torsdag. Det japanske Nikkei-indeks er faldet med godt pct., mens de resterende indeks blot er faldet svagt med under pct. Det effektive kronekursindeks er omtrent uændret siden sidste torsdag. Den danske krone er styrket over for den amerikanske dollar (, pct.), men svækket over for de resterende toneangivende valutaer. Mest markant er svækkelsen over for det britiske pund, på, pct. Olieprisen er steget med, USD pr. tønde siden sidste torsdag og ligger nu på knap 6 USD.

18 Side 8 af Tabel 3. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 8/ sidste torsdag 8/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: Ledende renter, pct. p.a.: 3-md. pengemarkedsrente -,33, pct.-point USA (federal funds rate),, pct.-point Stat. -årig,, pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter : Sverige (repo) -,, pct.-point Euroområdet Kort realkreditlån -, -, pct.-point (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,63 -,3 pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,8 -, pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan -,8, pct.-point Indskudsbeviser -,6, pct.-point Tyskland,6, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien,6, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (3-mdr.),, pct.-point JPY/EUR,8,68 pct. Langt (-årigt):,3, pct.-point GBP/EUR 8,73,3 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 88, -,7 pct. OMXC (3/7-89 = ) 96,97 -,8 pct. CNY/EUR 3,6 -,6 pct. Valutakurser : USD/CNY 67,3 -, pct. EUR/DKK 7,3,3 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 6,6 -, pct. USD, S&P.76 -,7 pct. SEK/DKK 8,7,3 pct. Japan, Nikkei , pct. NOK/DKK 8,7,6 pct. Kina, Shanghai composite.96 -, pct. Euroomr., Eurostoxx GBP/DKK 98,9,6 pct. indeks 33 -,3 pct. JPY/DKK 6,7,7 pct. Storbritannien, FTSE 6.3 -,93 pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),7 -,3 pct.-point Oliepriser: Brent (USD),88, USD Brent (DKK) 3,8,93 DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af 3-årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx. vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

19 Side 9 af Figur 3. Pengepolitiske renter Figur 3. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,,,,8,,6,,,,,, -, -, -, -, -, -,6 -, -,8 -, -, apr aug dec apr aug dec apr 6 -årig, rentespænd (h.a.) 3-mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk 3-mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3.3 Rentespænd i forhold til Tyskland Figur 3. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point apr aug dec apr aug dec apr 6 Euro Dollar apr aug dec apr aug dec apr 6 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur 3. Udvalgte aktieindeks Figur 3.6 Udvalgte valutakurser Pct. Indeks (=) Indeks (=) Pct apr aug dec apr aug dec apr 6 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) EUR/USD JPY/USD,,,,98,3,96,3,9,9,,9,,88,,86,,8,,8,,8 apr aug dec apr aug dec apr 6 EUR/USD JPY/USD (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg.

20 fm.dk

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 34 ( august 2016) KonjunkturNyt Uge (.-6. august 6) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 39 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 39 (6.-3. september 16) Side af 19 KonjunkturNyt Uge 39, 16 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 25 ( juni 2016) KonjunkturNyt Uge 2 (2.-2. juni 26) Side 2 af 8 KonjunkturNyt Uge 2, 26 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 28 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 42 og 43 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge og (7.-8. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge og Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017

KonjunkturNYT uge februar 3. marts 2017 KonjunkturNYT uge 9 7. februar. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 38 ( september 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (9.-. september 6) Side af 6 KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 46 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (.-8. november ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8 8. november. december Danmark BNP steg i. kvartal Ledigheden var uændret i oktober Blandede signaler fra konjunkturbarometrene i november Prisfald på både enfamiliehuse og ejerlejligheder

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017

Opbremsning i dansk økonomi i 3. kvartal 2017 KonjunkturNYT uge 8 7. november-. december 7 Opbremsning i dansk økonomi i. kvartal 7 -,6 pct. 6 7 Danmark Opbremsning i dansk økonomi ifølge nyt nationalregnskab Omtrent uændrede konjunkturbarometre i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere