2. KVARTALSRAPPORT 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. KVARTALSRAPPORT 2001"

Transkript

1 T D C 2. KVARTALSRAPPORT august 2001 Hovedtal for Nettoomsætningen er steget med 18 pct. til DKK mio. Nettoomsætningen fra mobiltelefoni udgør DKK mio., hvilket er en stigning på 32 pct. Antallet af kunder, opgjort på pro rata-basis, er steget med 37 pct. til 13,7 mio. EBITDA beløber sig til DKK mio. Resultat efter minoritetsinteresser udgør DKK 131 mio. TDC Switzerlands EBITDA er bedre end forventet. Resultatforventningerne for hele året fastholdes.

2 Hovedtal for TDC DKK mio. 2K00 2K01 Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsudgifter Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster Resultat før skat Skat af periodens resultat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af periodens resultat Periodens resultat Resultat pr. aktie, DKK 4,16 0,61 KØBENHAVN, den 2. august 2001 TDC har i dag offentliggjort, at nettoomsætningen for 2. kvartal 2001 udgør DKK mio., hvilket er en stigning på 18 pct. Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) beløber sig til DKK mio. Periodens resultat udgør DKK 131 mio. I november 2000 erhvervede TDC kontrollerende ejerandele i diax og sunrise og dannede herefter TDC Switzerland, som er blevet fuldt konsolideret i TDC's regnskab fra den 1. februar Formålet med opkøbene har været at skabe yderligere værdi til gavn for aktionærerne ved at etablere TDC som den klart næststørste teleoperatør på det svejtsiske marked og derved forstærke væksten i TDC's EBITDA og årsresultat. TDC Switzerland vil komme til at øge TDC's kundeantal og omsætning betydeligt, mens EBITDA og årets resultat udvandes på kort sigt. TDC Switzerlands økonomiske resultater i 2001 er blevet bedre end planlagt, hvorfor forventningerne til selskabets EBITDA i 2001 er øget til DKK -0,2 mia. mod tidligere DKK -0,4 mia. TDC kan fortsat bekræfte forventningerne til Således forventes EBITDA stadig at beløbe sig til DKK 12,8 mia., og årets resultat forbliver på DKK 0,6 mia. Der forudses fortsat en stigning i EBITDA i 2. halvår 2001, først og fremmest som følge af forbedringer i TDC Tele Danmark, TDC Mobil A/S 1 og TDC Switzerland. Forventningen til højere EBITDA i TDC Tele Danmark er baseret på øgede trafikmængder samt voksende efterspørgsel efter Internet/IPtjenester og ISDN-tjenester. For TDC Mobil A/S skyldes den forventede resultatforbedring større trafikvolumener. 1 TDC Mobil A/S forventes dannet i anden halvdel af Selskabet omfatter de indenlandske aktiviteter i TDC Mobile International. Side 2 af 15

3 TDC s samlede kundebase, opgjort på pro rata-basis, steg med 37 pct. til 13,7 mio. Således steg antallet af mobilkunder med 65 pct. til 6,3 mio., antallet af Internetkunder med 73 pct. til 1,6 mio., antallet af fastnetkunder med 12 pct. til 5,0 mio. og antallet af kabel-tv kunder med 1,5 pct. til forløber som planlagt. Det går fortsat godt for vores væsentligste vækst- og indtægtsskabende forretninger, og siden vi tidligere på året overtog den fulde kontrol over TDC Switzerland, har vi koncentreret indsatsen om hurtigt at forbedre selskabets drift. udtaler administrerende direktør Henning Dyremose. Det er nu snart et år siden, at vi informerede om TDC's omstrukturering, og i den mellemliggende periode har vi opbygget en forretningsmæssig platform, hvor vi lægger vægt på at følge og hurtigt kunne reagere på - markedsudviklingen og dermed opnå de bedst mulige resultater. Derfor forventer vi, at EBITDA øges i indeværende års sidste halvdel." Talkline opnåede i en nettoomsætning på DKK mio., hvilket er en stigning på 2,4 pct., og et EBITDA på DKK 54 mio. sammenlignet med DKK 119 mio. i 2. kvartal Efter 1. kvartal meddelte vi, at Talklines strategier ville blive væsentligt ændret for at opnå en forbedret drift af selskabet. Disse ændringer er undervejs og omfatter forbedringer af selskabets løbende drift. Derudover foretages der yderligere undersøgelser af de strategiske alternativer, hvilket kan lede frem til frasalg af selskabet eller dele heraf. Pengestrømme fra driftsaktiviteter udgjorde i 2. kvartal DKK mio., hvilket er en stigning på 30 pct. Anlægsinvesteringerne udgjorde i alt DKK mio., sammenlignet med DKK mio. i 2. kvartal EBIT udgjorde DKK 865 mio. mod DKK mio. i 2. kvartal 2000, hvilket afspejler stigende afskrivninger, herunder på goodwill, hvilket især relaterer sig til TDC Switzerland. Ultimo udgjorde TDC s rentebærende nettogæld DKK 34,8 mia. TDC etablerede i juni 2001 en revolverende multi currency kreditfacilitet på i alt EUR 1,5 mia. Denne vil blive anvendt som likviditetsreserve, bl.a. i forbindelse med udstedelser under TDC s europæiske commercial paper program. Derudover udstedte TDC i 5-årige obligationer for EUR 1,35 mia. Provenuet fra salget er blevet brugt til at nedbringe den kortfristede gæld, der primært kan henføres til TDC s opkøb af diax og sunrise. Finansielle poster opgjort netto udgjorde DKK -391 mio. sammenlignet med DKK -261 mio. i 2. kvartal Stigningen er hovedsagelig relateret til erhvervelsen af TDC Switzerland. Periodens resultat efter minoritetsinteresser udgjorde DKK 131 mio. mod DKK 901 mio. i 2. kvartal Faldet kan primært henføres til påvirkningen fra TDC Switzerland, der er fuldt konsolideret i. Side 3 af 15

4 TDC Tele Danmark DKK mio. 2K00 2K01 Ændring i pct. Nettoomsætning Fastnettelefoni ,9 Mobiltelefoni ,7 Servicetelefontjenester ,4 Datakommunikation ,0 Terminaler, installationer mv ,6 Udleje af faste kredsløb ,7 Andre aktiviteter ,7 Nettoomsætning i alt ,9 Danske forretninger ,4 Udenlandske forretninger ,8 EBITDA ,5 Danske forretninger ,0 Udenlandske forretninger ,9 Nettoomsætningen udgjorde i DKK mio. Når bortses fra salg af virksomheder og ejerskabsændringer, eksempelvis sunrise og Telenordia, steg nettoomsætningen med 1,5 pct. Aktiviteterne i TDC Tele Danmark omfatter primært den danske fastnetforretning samt mobiltelefoni fra Duét abonnementer og trafik. TDC Tele Danmark fortsatte i den fremskyndede udbygning af ADSLinfrastrukturen i Danmark. Der er gode udsigter for værdiskabelse inden for ADSL og bredbåndstjenester. Omsætningen fra fastnettelefoni omfatter indtægter fra inden- og udenlandske fastnetaktiviteter. Væksten har været -12 pct., men når der korrigeres for frasalg og ændringer i ejerandele (sunrise og Telenordia), har væksten været 0,2 pct. Omsætningen fra danske fastnetabonnementer var DKK mio., hvilket er på niveau med 2. kvartal Omsætningen fra indenlandsk fastnettrafik udgjorde DKK mio. mod DKK mio. i 2. kvartal Antallet af solgte trafikminutter udgjorde 6,1 mia., hvilket er uændret sammenlignet med 2. kvartal Omsætningen fra udlandstrafik beløb sig til DKK 662 mio. mod DKK 508 mio. i 2. kvartal EBITDA for TDC Tele Danmark udgjorde DKK mio. mod DKK mio. i 2. kvartal Nedgangen i resultatet skyldes primært lavere trafikomsætning på detailmarkedet. Resultatet forventes forbedret i 3. og 4. kvartal TDC Tele Danmarks anlægsinvesteringer, inklusive investeringer i ADSL-udrulningen, udgjorde DKK 913 mio. i, mod DKK 867 mio. i 2. kvartal Side 4 af 15

5 Ved udgangen af havde TDC Tele Danmark 3,4 mio. indenlandske kunder, heraf 2,8 mio. PSTN-abonnenter, ISDN2-abonnenter og Duét-abonnenter. TDC Tele Danmarks markedsandel har stabiliseret sig i 2001 efter flere år med faldende markedsandel i forlængelse af liberaliseringen af det danske telemarked. TDC Mobile International DKK mio. 2K00 2K01 Ændring i pct. Nettoomsætning Mobiltelefoni ,7 Fastnettelefoni ,7 Terminaler, installationer mv ,3 Andet Nettoomsætning i alt ,0 Danske forretninger ,6 Udenlandske forretninger ,0 EBITDA ,2 Danske forretninger ,7 Udenlandske forretninger ,8 TDC Mobile Internationals forretningsaktiviteter omfatter hovedsagelig mobilaktiviteter fra TDC Mobil A/S, der er den førende mobiloperatør i Danmark, samt Talkline, Polkomtel, Bité, Ben, UMC og Connect Austria. I omsætningen indgår indtægter fra fastnettelefoni og Internet i Talkline. TDC Mobile International realiserede en nettoomsætning på DKK mio., svarende til en stigning på 12 pct. EBITDA udgjorde DKK 591 mio. mod DKK 592 mio. i 2. kvartal TDC Mobil A/S realiserede en nettoomsætning på DKK mio., svarende til en stigning på 18 pct. EBITDA udgjorde DKK 322 mio., et fald på 20 pct., hvilket især skyldes øgede udgifter til markedsføring og akkvisition af nye kunder, hvortil kommer omkostninger til IT og nye aktiviteter. Ved udgangen af er kundeantallet steget med 36 pct. til 1,6 mio. sammenholdt med 2. kvartal TDC Mobil A/S's kundebase steg i løbet af med Trafikvolumen er steget markant, nemlig med 21 pct. til 646 mio. minutter. Antallet at SMSbeskeder er steget med 96 pct. til 92 mio., primært blandt privatkunder. 5,4 pct. af nettoomsætningen i TDC Mobil A/S stammer fra mobildatatjenester, overvejende SMS-trafik. Den tilsvarende omsætningsandel var 2,8 pct. i 2. kvartal 2000 og 4,8 pct. i 1. kvartal I lancerede vi sammen med radiostationen The Voice ringetoner til særtakst, og vi er i færd med at lancere flere trafikstimulerende tiltag, som vil øge anvendelsen af SMS og datatjenester yderligere. Side 5 af 15

6 Nettoomsætningen i Talkline, som TDC ejer 100 pct., og som udbyder mobil-, Internet- og fastnettjenester i Tyskland, udgjorde DKK mio., og EBITDA udgjorde DKK 54 mio. mod DKK 119 mio. i 2. kvartal Driftsresultaterne i 2. kvartal har været signifikant bedre end i årets 1. kvartal. Ved udgangen af havde Talkline mobilkunder, fastnetkunder med fast operatørvalg og Internet dial-up kunder. Bité, den 100 pct. ejede GSM-mobiloperatør i Litauen, øgede sin nettoomsætning med 47 pct. til DKK 94 mio. og realiserede et EBITDA på DKK 45 mio., hvilket er en fremgang på 181 pct. Kundeantallet er steget med 71 pct. til i forhold til 2. kvartal Polkomtel, der er mobiloperatør i Polen, og hvori TDC har en ejerandel på 19,6 pct., realiserede en nettoomsætning på DKK 427 mio., hvilket er en stigning på 41 pct. EBITDA udgjorde DKK 153 mio., svarende til en stigning på 78 pct. i forhold til 2. kvartal Ultimo var antallet af mobilkunder i Polkomtel , opgjort på pro rata-basis, svarende til en stigning på 45 pct. Andre mobilaktiviteter, der omfatter TDC's ejerandele i Ben på 14,7 pct., i UMC på 16,3 pct. og i Connect Austria på 15 pct., resulterede i en omsætning på DKK 346 mio., mens EBITDA udgjorde DKK 18 mio. Kundeantallet for disse selskaber, opgjort på pro rata-basis, var ved periodens udgang , svarende til en fremgang på 59 pct. TDC Switzerland DKK mio. 2K01 Nettoomsætning Mobiltjenester 913 Fastnettjenester 883 Internettjenester 140 Nettoomsætning i alt EBITDA -91 Etableringen af TDC Switzerland er sket ved opkøbet og den efterfølgende fusion af sunrise og diax. Nettoomsætningen udgjorde i DKK mio. og EBITDA DKK 91 mio. I løbet af opnåede TDC Switzerland væsentlige forbedringer i driften, og selskabet iværksatte en ny imagekampagne. De økonomiske resultater er blevet bedre end planlagt. Som resultat heraf er forventningerne for TDC Switzerlands EBITDA i 2001 øget til DKK -0,2 mia. mod tidligere forventet DKK -0,4 mia. Side 6 af 15

7 Der er gennemført en række omkostningsbesparende tiltag, herunder reduktioner i antallet af call centre og andre lokationer samt besparelser inden for administration, markedsføring og transmission. Desuden er antallet af ansatte, målt som fuldtidsbeskæftigede, blevet nedbragt til ca ved udgangen af 2. kvartal. Endelig har ledelsen i TDC Switzerland forberedt en styrket markedsføring og initiativer til at få forøget den gennemsnitlige omsætning pr. kunde samt tilgangen af nye kunder. TDC Switzerlands samlede kundebase bestod ultimo af mobilkunder, hvilket svarer til en stigning på 28 pct. siden udgangen af Antallet af Internetkunder er steget med 11 pct. til , og antallet af fastnetkunder er steget med 7,3 pct. til pct. af mobilkunderne er abonnementskunder. Det er lykkedes at nedbringe afgangen af mobilkunder (churn rate) til under 3 pct. pr. måned. Efter at TDC havde fået kontrollen over TDC Switzerland, iværksatte ledelsen straks en omstillings- og konsolideringsproces. Selskabet vil markedsføre sig under varemærket sunrise og med det nye slogan communication is life profilerer sunrise sig i det schweiziske marked som udbyderen af personlig telekommunikation. TDC Internet DKK mio. 2K00 2K01 Ændring i pct. Nettoomsætning i alt ,7 Danske forretninger ,9 Udenlandske forretninger EBITDA ,9 Danske forretninger ,4 Udenlandske forretninger TDC Internets aktiviteter består overvejende af danske Internet dial-up kunder og webtjenester som hosting og sikkerhed. Hertil kommer ejerskabet af de østeuropæiske Internetudbydere Contactel og TDC Internet S.A (Polen) samt Dan Net A/S, der er den førende udbyder af clearingtjenester inden for GSM-roaming og andre data. Nettoomsætningen i TDC Internet steg med 51 pct. til DKK 226 mio. sammenlignet med 2. kvartal EBITDA udgjorde DKK -176 mio. mod DKK -71 mio. i 2. kvartal Resultatudviklingen afspejler opstarten af nye internationale aktiviteter og ADSL-udrulningen i Danmark. Ultimo var antallet af Internet dial-up kunder steget med 29 pct. til , mens antallet af ADSL-kunder 4-dobledes til i forhold til udgangen af Den store vækst i antallet af ADSL-kunder er resultatet af en fælles indsats fra TDC Tele Danmark, der leverer ADSL-infrastrukturen, og TDC Internet, der står for markedsføring og kundesupport. Side 7 af 15

8 Den succesfulde udvikling i salget af Internet dial-up og ADSL kan tilskrives, at TDC Internet leverer fleksible løsninger, der sikrer hjemme-pc'en til privatfamilier i form af firewalls, krypterings- og antivirusprogrammer. TDC Internet er førende på det danske marked for små og mellemstore virksomheder, og med lanceringen af nye værdiskabende hosting- og ASP-tjenester forventes denne position yderligere styrket. Med udbuddet af ADSL har TDC Internet gode muligheder for at forbedre sin førerposition i dette værdiskabende segment. Dan Net A/S har realiseret en vækst i nettoomsætning på 23 pct., som steg til DKK 59 mio., og et EBITDA på DKK 11 mio. Andre forretningsenheder TDC Forlags nettoomsætning udgjorde i DKK 383 mio., hvilket er en stigning på 8,8 pct. EBITDA udgjorde DKK 110 mio. mod DKK 140 mio. i 2. kvartal 2000, hvilket primært afspejler ekspansionen i Norden. TDC Forlag er markedsleder på det danske forlagsmarked samt på markedet for specialiserede business-to-business fagbøger. Siden 1999 har selskabet ekspanderet sine forlagsaktiviteter til Sverige og Norge. Nettoomsætningen fra TDC Kabel TV udgjorde i DKK 292 mio., hvilket er en stigning på 10 pct. EBITDA udgjorde DKK 0 mio. mod DKK -41 mio. i 2. kvartal Kundebasen er steget med 1,5 pct. til Med afskaffelsen af seerafstemningerne i juni vil TDC Kabel TV kunne opnå bedre kontrakter med tv-programudbyderne. Dette vil få en gunstig indvirkning på forretningen. TDC Services opnåede en nettoomsætning på DKK 853 mio. eller en stigning på 18 pct. EBITDA forblev uændret på DKK 254 mio. sammenlignet med 2. kvartal TDC Services leverer tjenesteydelser til TDC s øvrige forretningsenheder inden for fakturering, bogføring, lønadministration, logistik, indkøb og IT. Forventninger til fremtiden TDC s økonomiske forventninger til 2001 er detaljeret beskrevet i henholdsvis regnskabsmeddelelsen og årsrapporten for Resultaterne i har medført mindre justeringer i forventningerne til 2001 for de enkelte forretningsenheder. TDC Switzerlands drift er blevet rettet op hurtigere end planlagt, og som følge heraf er vores forventninger til EBITDA blevet forhøjet til DKK -0,2 mia. mod tidligere skønnet DKK -0,4 mia. Side 8 af 15

9 For TDC er forventningerne til indtægter i alt på DKK 54,2 mia. mod tidligere DKK 53,9 mia. EBITDA er uændret DKK 12,8 mia., og årets resultat før engangsposter på DKK 0,6 mia. er ligeledes uændret i forhold til de tidligere forventninger. Forventningerne til de større forretningsenheder for 2001 er som følger: TDC Forventninger til 2001 (ekskl. engangsposter) DKK mia TDC Tele Danmark Vækst 2000/2001 i pct. Indtægter i alt 21,0 22,0 21,5-2 EBITDA 7,5 6,9 7,0 2 TDC Mobile International Indtægter i alt 12,9 16,9 17,1 1 EBITDA 1,2 1,9 2,3 20 TDC Internet Indtægter i alt 0,4 0,6 1,2 90 EBITDA -0,3-0,4-0,6-71 TDC Kabel TV Indtægter i alt 0,8 1,1 1,2 8 EBITDA -0,0-0,1-0,1 - TDC Forlag Indtægter i alt 0,9 1,4 1,6 17 EBITDA 0,4 0,6 0,5-12 TDC Services Indtægter i alt 3,1 3,4 3,7 9 EBITDA 0,9 1,0 1,0-1 TDC Switzerland Indtægter i alt - - 7,7 - EBITDA ,2 - Årets resultat ,3 - TDC Indtægter i alt 40,4 46,8 54,2 16 EBITDA 12,3 13,0 12,8-1 Årets resultat 3,8 3,6 0,6-83 Side 9 af 15

10 Safe harbor erklæring De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne regnskabsmeddelelse, afspejler ledelsens nuværende forventninger til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn vedrørende fremtiden er ifølge sagens natur forbundet med usikkerhed, og de realiserede resultater vil derfor kunne afvige væsentligt fra de anførte forventninger. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger om fremtidige begivenheder, som kan vise sig ikke at være korrekte. Forhold, der kan medføre, at de realiserede resultater afviger væsentligt fra ovennævnte forventninger, er blandt andet - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder; den teknologiske udvikling; ændringer i danske regler og lovgivning og EU-regler; ændringer i samtrafikpriser; udviklingen i konkurrencen inden for telekommunikation i Danmark og i udlandet; introduktion af og efterspørgsel efter nye tjenester og produkter; udvikling i efterspørgslen, produktsammensætningen og priserne på mobilområdet, herunder markedsføringsudgifter; udviklingen på markedet for multimedieydelser; mulighederne for at opnå licenser; udviklingen i TDC s udenlandske forretninger, hvortil der tillige er knyttet en vis politisk risiko, samt investeringer i og frasalg af inden- og udenlandske selskaber. Telekonference TDC inviterer til deltagelse i en telekonference i dag kl Konferencen forestås af administrerende direktør Henning Dyremose og finansdirektør Hans Munk Nielsen. For at deltage skal man, 10 minutter før konferencen begynder, ringe på fra Danmark og , hvis man befinder sig i udlandet. På telekonferencen vil der blive henvist til plancher, som kan hentes på For at få fuldt udbytte af telekonferencen anbefales interesserede at hente disse plancher på vores hjemmeside inden telekonferencens begyndelse. Såfremt der måtte være yderligere spørgsmål, kan henvendelse ske til vores Investor Relation afdeling på telefon Opdateret finanskalender TDC's regnskabsmeddelelse for 3. kvartal vil blive offentliggjort 1. november TDC's investordag 2001 er planlagt til den 9. november 2001 i Zürich. TDC's årsregnskabsmeddelelse for 2001 vil blive offentliggjort den 27. februar Side 10 af 15

11 TDC Resultatopgørelse DKK mio. 2K00 2K01 Ændring i pct. 1H00 1H01 Ændring i pct. Fastnettelefoni , ,4 Mobiltelefoni , ,9 Terminaler, installationer mv , ,7 Internettjenester ,0 Udleje af faste kredsløb , ,7 Servicetelefontjenester , ,0 Telefonbøger , ,4 Datakommunikation , ,4 Kabel TV , ,9 Andre aktiviteter (inkl. Belgacom) , ,2 Nettoomsætning , ,8 heraf danske forretninger , ,5 heraf udenlandske forretninger , ,4 Indtægter i alt , ,0 Driftsudgifter i alt , ,7 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) , ,7 heraf danske forretninger , ,4 heraf udenlandske forretninger , ,7 Af- og nedskrivninger , ,5 heraf afskrivning på goodwill , ,9 Resultat af primær drift (EBIT) før engangsposter , ,4 Engangsposter Resultat af primær drift (EBIT) , ,2 Finansielle poster, netto , ,8 Resultat før skat , ,5 Skat af periodens resultat , ,1 heraf skat vedrørende ordinært resultat , ,0 heraf vedrørende engangsposter Resultat før minoritetsinteresser , ,8 Minoritetsinteressers andel af periodens resultat heraf vedr. ordinære poster heraf vedr. engangsposter Periodens resultat , ,3 Side 11 af 15

12 Resultatopgørelser for forretningsenhederne DKK mio. TDC Tele Danmark TDC Mobile International TDC Internet TDC Kabel TV 2K00 2K01 2K00 2K01 2K00 2K01 2K00 2K01 Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder Andre indtægter 1) Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før engangsposter Anlægsinvesteringer TDC Forlag TDC Switzerland Andre 2) TDC 2K00 2K01 2K00 2K01 2K00 2K01 2K00 2K01 Nettoomsætning, eksterne kunder Nettoomsætning, andre forretningsenheder Andre indtægter Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger ) Resultat af primær drift før engangsposter Anlægsinvesteringer Omfatter andre driftsindtægter og arbejde udført for egen regning opført under aktiver (anlægsproduktion). 2 Omfatter Belgacom, TDC Services og eliminering af handel mellem forretningsenhederne. 3 Omfatter afskrivninger på goodwill. Side 12 af 15

13 Balance TDC ultimo perioden (DKK mio.) 2K00 2K01 Aktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger i alt Tilgodehavender i alt Værdipapirer Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt heraf rentebærende aktiver Aktiver i alt Passiver og egenkapital Egenkapital Hensættelser i alt Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld i alt Minoritetsinteressers andel af egenkapital Hensættelser og gæld i alt heraf rentebærende gæld Passiver i alt Pengestrømsopgørelse TDC (DKK mio.) 2K00 2K01 Ændring i pct. 1H00 1H01 Ændring i pct. Pengestrømme fra driftsaktiviteter , ,6 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter , Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter Ændring i likvider Likvider , ,0 Side 13 af 15

14 Egenkapital TDC (DKK mio.) 2K00 2K01 Egenkapital pr. 1. april Periodens resultat Køb af egne aktier Salg af egne aktier 3 0 Valutakursreguleringer Egenkapital pr. 30. juni Statistik Abonnementer (1000) ultimo perioden 2K00 2K01 Ændring i pct. Danske abonnementer: Fastnetabonnementer, inkl. Branchesalg og ADSL ,3 Mobilabonnementer inkl. Duét og Branchesalg 1) ,8 Internet dial-up abonnementer ,8 Kabel-tv-abonnementer 2) ,5 Danske abonnementer i alt ,4 Udenlandske abonnementer: Fastnetabonnementer ,7 Mobilabonnementer ,7 Internet dial-up abonnementer ,3 Udenlandske abonnementer (pro rata), i alt ,5 Abonnementer i alt ,9 Indenlandsk trafik Trafikmængde (mio. minutter): 2K00 2K01 Ændring i pct. Indenlandsk fastnettrafik ,3 International trafik ,8 Mobiltrafik ,9 Antal medarbejdere TDC samt 100 pct. ejede dattervirksomheder 2K00 2K01 Ændring i pct. Antal medarbejdere ,9 1) Opgørelsesmetoden vedrørende mobiltidkunder er ændret i ) Opgørelsesmetoden vedrørende kabel-tv-kunder er ændret i Side 14 af 15

15 Udvalgte hoved- og nøgletal, H H 2001 Resultatopgørelse DKK mio. Nettoomsætning Indtægter i alt Driftsudgifter i alt Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift før engangsposter Engangsposter, netto Resultat af primær drift (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af periodens resultat Periodens resultat Periodens resultat før engangsposter Balance DKK mia. Aktiver i alt 55,9 58,8 53,4 62,2 75,1 91,5 Egenkapital 32,7 32,1 24,3 25,9 32,6 33,1 Cirkulerende aktier (mio.) 262,0 262,0 216,5 216,5 216,5 216,5 Pengestrømme DKK mia. Driftsaktiviteter 7,5 7,7 9,0 8,5 8,9 5,0 Investeringsaktiviteter -10,1-8,9-5,9-11,3-7,5-16,6 Finansieringsaktiviter -0,7-1,0-8,9 3,0 3,3 8,7 Ændring i likvider -3,3-2,2-5,8 0,2 4,7-2,9 Nøgletal Resultat pr. aktie (EPS) DKK 11,49 4,49 19,22 17,34 41,98 1,95 Resultat pr. aktie (EPS) før engangsposter DKK 11,49 10,06 15,27 17,34 16,59 1,33 Proformaresultat pr. aktie 1) DKK 13,20 12,39 18,14 20,52 20,47 4,87 Udbytte pr. aktie DKK 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 - Rentebærende gæld, netto DKK mia. -2,6 0,0 8,6 13,6 14,1 34,8 Overskudsgrad (EBIT/nettoomsætning) Pct. 18,7 15,6 16,8 17,6 15,2 6,7 Afkast af investeret kapital (ROCE) 2) Pct. 15,3 14,0 18,4 21,1 17,9 4,5 Yderligere oplysninger Antal (1.000, ultimo året) Taletelefonlinier (64 kb ækvivalenter) Mobiltelefonikunder 3) Kabel-tv kunder 3) Trafikmængde (i mio. minutter) Fastnettrafik i alt Udlandstelefoni Mobiltelefoni Antal medarbejdere Anlægsinvesteringer (DKK mio.) Valutakurs USD/DKK 5,94 6,83 6,39 7,40 8,02 8,79 Valutakurs EUR/DKK 7,46 7,44 1) Proforma resultat pr. aktie (EPS) defineres som periodens resultat før goodwillafskrivninger og engangsposter 2) Afkast af investeret kapital (ROCE) defineres som resultat før skat, engangsposter og renteudgifter divideret med egenkapital plus rentebærende gæld 3) Der er ændret opgørelsesmetode for Kabel-tv kunder og taletids mobilkunder fra og med Side 15 af 15

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2002 4. november 2002 Hovedpunkter 3. kvartal 2002 sammenlignet med 3. kvartal 2001 viser, at: - resultat før af- og nedskrivninger er vokset 18,1 pct. til DKK 3,9 mia.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T T E L E D A N M A R K F Ø R S T E K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. april 2000 Meddelelse nr. 212 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. kvartal 2000

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006

Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 3. august 2006 EBITDA 1 er på DKK 3.175 mio., et fald på 0,7 pct. Uændrede forventninger til året Hovedpunkter for 2. kvartal 2006 Omsætningen er steget med 1,8 pct. EBITDA

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T

T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T T E L E D A N M A R K H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 Til fondsbørserne i København og New York 27. juli Meddelelse nr. 220 Tele Danmark har opnået solid vækst i 1. halvår Nettoomsætningen steg 18,9

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 Regnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 22. februar 2006 Hovedpunkter for 2005 Omsætningen er steget med 10,0 pct. Resultatet af driften 1 steg med 8,4 pct. Årets resultat steg med 19,2 pct. til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2008

Delårsrapport januar marts 2008 Delårsrapport januar marts 2008 8. maj 2008 Hovedpunkter Omsætningen faldt 0,7% til DKK 9.605 mio. i forhold til 1. kvartal 2007 som følge af lavere omsætning fra traditionel fastnettelefoni, mobilterminerings-

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal

Halvårsrapport 1. januar juni Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. Gyldendal-koncernens hovedtal Halvårsrapport 1. januar2004-30. juni 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Gyldendal-koncernens hovedtal 2002 2003 2004 Nettoomsætning 292,7 264,2 287,7 Resultat af primær drift 8,0 3,7 11,3

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz

Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz Til fondsbørserne i 13. november 2000 København og New York Meddelelse 230 Tele Danmark bliver næststørste teleoperatør i Schweiz KØBENHAVN - Tele Danmark har i dag indgået aftale om at øge sin ejerandel

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst

Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst Til fondsbørserne i 23. august 2000 København og New York Meddelelse 223 Tele Danmark omstruktureres for fokus og vækst KØBENHAVN, Danmark - Tele Danmarks bestyrelse har i dag besluttet at omstrukturere

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 4. maj 2006 Omsætningen er steget med 4,8 pct. Resultatet af driften 1 er steget med 7,8 pct. Uændrede forventninger til omsætning og resultat af driften. Hovedpunkter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K

TELE Greenland A/S. Kvartalsrapport 1K TELE Greenland A/S Kvartalsrapport Godt resultat båret frem af vækst i omsætningen, specielt på mobil internet, samt reduktion af omkostninger 1K - 2012 Væsentlige forhold Nettoomsætningen steg med 2,5

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef

DFF Virksomhedsdag. 26. maj, Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef DFF Virksomhedsdag 26. maj, 2005 Henning Dyremose, adm. direktør og koncernchef Dagsorden TDC's vision: Europas bedste! TDC og TDC's strategi - vækstmuligheder TDC's vækstudfordringer og forventninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere