MuligHeden. Flere skibe i søen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen"

Transkript

1 wwwikast-banddk Fl skib i søn

2 wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav af magasint, som ha væt t kspimnt Målguppn ha væt båd bog og mdabjd i Ikast-Band Kommun Rdaktionn ha s fokus på innoviv og nyskabnd aktivitt i kommunn Nu dt tid til valu, og daktionn vil gn hø, hvad d skal til fo, du vil læs Hvis du ha input til, hvad d kan gø magasint bd (og også gn hvad d fung godt), må du mgt gn mail dt til daktionn på: Væ md! Væ md! Find all fi udgav af på wwwikast-banddk Læs i dnn udgav 4 Samfundsansva und åbn himml 5 4 Socialt ansva n god fotning På md støttstømpn 6 5 Bvidst lg i Boding stafttn Hvad gø hvvslivt fo fasthold abjdsplads lokalt? Bad 7 Hjnmad på mnun 8 Fotokonkunc S vindbilldt t magasin md histoi om innoviv og nyskabnd aktivitt i Ikast-Band Kommun du kan læs om idé, foanding og ny tiltag, d udsping af abjdt md Ikast-Band som Mntal Fikommun Målt udvikl ny måd tænk og løs opgav omking fmtidns vlfæd hnvnd sig båd til kommunns bog og mdabjd udkomm i ms, juni, sptmb og dcmb uddls md FOCUS til all husstand i kommunn og på kommunns abjdsplads wwwikast-banddk Udgiv: Ikast-Band Kommun Ansvh chfdaktø: Kommunaldiktø Hnning Hansn Rdaktion: Kommunikionskonsulnt Mtt Ladgaad (ansvalig) Kommunikionskonsulnt Bian Møll Nilsn Kommunikionskonsulnt Ing Ramsing Rdaktionl bistand: Focus Ikast-Band 2 Rdaktionsgupp: Bibliotksld Min Lundsgaad-Lth Chfkonsulnt Lisa Gamkow Østgaad Chfsktæ Tina Knudsn HR-konsulnt Gitt Juulsgaad HR-konsulnt Hll Lontsn Kultu- og udviklingskonsulnt Mai Louis Bich-Jnsn Pojktmdabjd John Kvistgaad Udviklingskonsulnt Elln Bach Fjndsbo Kontakt daktionn: Tlf mail: Tykning: OMT Avistyk Hning-Ikast A/S Oplag: 41 stk Til samtlig Ikast-Band Kommuns anst og bog Foto: Fosid og sid 4 øvst: Flmming Staal, Ikast-Band Kommun Øvig: Rdaktionn

3 p o p x vo Hvad dn bdst idé, du nognsind ha fåt? Gda Abildgaad Robt Bagg Ikast Ld Lægdsgåd Fo t pa månd sidn fik jg n opingning fa n hlt ukndt pson En opingning, som vndt op og nd på min hvdag Psonn i samm situion som min mand, nmlig han lid af n konisk kæftsygdom Fosklln ba, han ha tagt skn i gn hånd Han nøjs ikk md dn lægodind mdicin, mn fokus på, hvad kostn btyd fo n kæftamt Fo sig dt mildt, så blv jg mgt optagt af dn ku, han følg isæ da kun plus omlægning af kostn ha gjot ham symptomfi fo kæft sks å ft han va opgivt af lægn Dfo dt nok dn bdst tlfonopingning, jg ha fåt Udov giv håb ha dn givt mig idn til fokus på kost og kæft udvikl opskift på kæftvnlig mad stud dt omftnd mial, d alld finds om mnt og få dt skvt nd, så ikk ba min mand, mn mang and i samm situion, kan få glæd af d faing, som vi gø Hvis man amms af kæft, ha man oft slv nok gø md kla divs bhandlingsfom, samtidig md man måsk også pass sit abjd At skull sætt sig ind i n måsk lidt bsvælig ku kan syns hlt uovskuligt Dfo vil dt fo mang væ djligt, hvis and kan gø faingn og giv dm vid Dt dn id, jg vil gå vid md God id ha ingn opindls, d foms i fællsskab Dfo dt svæt md n id som Musikbønhavn tag hl æn fo dt, mn jg ha n sto andl i udfoldlsn af idn Dt ikk dt få n god id, som dt vigtigst, mn m dt kunn få dt oms til viklighd, som kan væ udfodingn At kunn få idn til væ stynd ov n læng piod oft dt, som gø, idé ikk aliss Så nå man få d god id, dt vigtigt dl dm Dt skab n syngi og dltagls samt ikk mindst ngagmnt omking udviklingn af idn Gnnm fl å ha vi sammn md Ikast-Band Musikskol diskutt mulighdn fo lav nogt m måltt musik fo bøn i bønhavn I fobindls md udviklingn ha psonalt, musikskoln og bstylsn fo Lægdsgåd væt på bsøg i Kolding fo s Musikbønhavn og hø om samabjdt mllm dn og Kolding Musikskol Eftfølgnd ha vi som altid i Ikast skabt vos gt koncpt Et koncpt som ha fåt fl and kommun til kigg på dn Musikbønhav, som vi ha skabt sammn md Ikast-Band Musikskol På Lægdsgåd dltag all bøn ugntligt i musik, planlagt mllm Lægdsgåd og Ikast-Band Musikskol Musikkn n fast bstanddl af Lægdsgåd på linj md udliv, nu og dy Musikkn bidag md hlt and indfaldsvinkl i dt pædagogisk abjd og md til gø dagligdagn ndnu bd fo båd sto og små dt mntal fium Nå vi ha t fantastisk godt stisystm, hvofo d så ikk skiltt fo ndn af all stin? Dt kan væ igtig svæt find undt i t ukndt omåd, fks hvis man skal hnt sit ban ft n fødslsdag Fa Dot Kistnsn, Ikast Dt djligt md nogt positiv opmæksomhd på d mang god kiv sti, som vi ha i Ikast-Band Kommun, som d så mang god mulighd fo vidudvikl ndnu m på, så d kan bliv ndnu m taktiv fo ndnu fl bog D jo fl gund til, d ikk skiltt vd all vos sti i kommunn Dls d dn ovliggnd åsag, dt simplthn vil kost igtig mang png opsætt dm, og dt ha vi ikk fåt afs midl til Og midln ha vi jo ikk fåt afs til dt, da d ikk ha væt t tilpas stot ønsk om dt D også i fobindls md skiltning dn udfoding, dt svæt lig gø dt på dn måd, man lav t skilt slv til slv hovdstin, idt d skilt d skal stå ud vd n offntlig vj skal opfyld nogl hlt bstmt kiti i vjgln Så all d std hvo man ønsk skilt i næhdn af t vjaal, ll n pimæ sti, skal skiltn væ godkndt til dt ft vjgln Hvofo lapp man ikk d hull i asfaltn i Ikast-Band Kommun, som til fa fo all i tafikkn, i stdt fo asfalt på n blind vj hvo d kun få husstand? Fa Ib Kistnsn, Ikast Vi ha omking 11 km offntlig vj og sti i Ikast-Band Kommun og ikk mulighdn fo slv hl tidn hold øj md dm, og d hull d skull opstå Vi dfo afhængig af, bogn slv kan indbtt d hull, d opstå i båd vj og fotov Til dtt ha vi fåt udviklt n app til smphons og tabs, BogTip, hvo bog kan indbtt diss samt mgt m på vjomådt På dn måd bliv vi opmæksomm på d nklt hull og kan fohåbntlig få dm lappt, fø d til fa fo tafikant Dtt gæld båd på d stø vj og d blind vj Annika Aahus Ingniø Vinni Stølvi Skov- og Landskabsingniø 3

4 Samfundsansva und åbn himml Til foåt 214 hyd Ann Mai Pdsn og hnds mdabjd kvi i ng og ovdv undt omking i kommunn Hydindn og Studn n socialøkonomisk abjdsplads md bas på hnds og mandns kvæggåd nod fo Band H vil Ann Mai Pdsn bskæftig pson, d bfind sig på kantn af abjdsmakdt af dn n ll dn andn åsag Skab n god histoi Ann Mai Pdsn ha tidlig væt salgsld i COOP, hvo hun gnnm fl å havd kontaktn til mdabjd, d va ans på sælig vilkå Nogl va i flksjob og havd blot bug fo hnsyn til ds fysisk fomån, mns and havd bug fo n mnto til i dt hl tagt find ud af, hvodan man bgå sig i t job og på n abjdsplads Nå jg vil hav dn slags mdabjd i Hydindn og Studn, handl dt ikk aln om giv dm nogt Dt faktisk også givnd fo mig hjælp mnnsk til få fodfæst på abjdsmakdt Væ md til skab n god histoi om, dt kan lad sig gø få t mnnsk på fod ign, så d kan komm til kla sig Dfo kostd dt mig ikk mang ovvjls bslutt, min viksomhd udov nupljn også skal tag dn fom fo samfundsansva, sig Ann Mai Pdsn Jobbt som salgsld og butikschf va ikk fonligt md få hvdagn md to små pig og mandns landbug til gå op Eft n tid som hjmmgånd tængt Ann Mai Pdsn til, d skull sk nogt: Job fo kvind på landt Jg havd bug fo skab mit gt, og samtidig stod min mand md t konkt bhov fo få sin kvi på gæs, og dt øjnd jg mulighd i Et af d ovodnd mål md viksomhdn skab abjdsplads fo kvind i landbugt Jg ha fåt tilskud fa d lokal LAG-midl til komm i gang Mn viksomhdn kø på makdsvilkå, fotæll hun Ann Mai Pdsn fovnt ikk, hun ligfm komm til spind guld på Hydindn og Studn, slvom dt ikk skot på idé til udviklingsmulighd Hun i føst omgang godt tilfds md, hun slv ha t job og kan tilbyd t mind antal socialøkonomisk abjdsplads: Jg vil hlst ansætt kvind D ha n hlt sælig sans fo fonmm, hvodan dyn tivs Og så dt da sundt fo ntop d kvind, som jg vil bskæftig, væ ud i nun, få fisk luft og omgås dyn, undstg Ann Mai Pdsn Ansv Min nst bkyming, om jg vil komm i n situion md n mdabjd, hvo dt ikk lykks få hnd til tivs i abjdt Dt vil væ ulykkligt fo bgg p Man kan ikk ba ansætt mdabjd på d vilkå og så to, d kan pass sig slv Isæ nå man ha n mnto-oll, skal man indstill sig på væ nævænd og bug mgt af sig slv Dt ansva skal man som viksomhdsj gø sig hlt kl, indn man st socialøkonomisk viksomhd Mn dt t ansva, som dt ligg mig nuligt tag, sig Ann Mai Pdsn Kvin lukks på gæs 1 maj 214 Indn da skal Ann Mai Pdsn hav ans sin mdabjd, og d skal sammn gø kla til sæsonn D skal blandt andt sætt hgn omking d aal, hvo kundns kvi skal gå i sæsonn til udgangn af sptmb Hydindn og Studn : Ejs af Ann Mai Pdsn og stiftt 1 novmb 212 Uanst viksomhdns navn svicn indtil vid koncntt om kvi 2-3 socialøkonomisk abjdsplads fa 1 apil 214 Svicpoduktt fon intss mllm lodsj, d ha bhov fo få pljt nuaal som ng og ovdv, og landmænd, d mangl gæsning til ds ku og samtidig udfø opsynt md dy og aal Nuplj: Ku æd ut, gæss og ny skud af tæ D hold slvsåd tæ og busk nd, så nuaaln ikk go til og bliv til uignnmtænglig k Nå aaln åbn, fo lyst kan tæng nd til jodn, giv dt gobund fo t ig plant- og dyliv Kontakt: Tlf ll mail: og hø m Socialt ansva n god fotning Socialøkonomisk viksomhd (SØV) Ha t socialt, sundhds- ll miljømæssigt fomål Ovskud skal gninvsts i viksomhdn ll fomålt Sælg ydls ll podukt på makdsvilkå Ha gt CVR-numm og uafhængig af dn offntlig skto og af tilskud fa dt offntlig Ansætt udst ldig i flksjob, paktik ll foløb, fks afklaing, mntoodning osv Btal løn og fipng ft ovnskomst til mdabjdn aln fo ffktiv abjdstid Kontakt John Kvistgaad, Ikast- Band Kommun: Tlf Dt fom båd din og min idntitt, vi vd, vi kan nogt, og vi bidag md nogt på abjdsmakdt Dt styk dn nklts slvvæd og livskvalitt, og dt skal ndnu fl hav lov oplv Om d så ba kan abjd få tim om ugn Dt n af gundtankn bag pojktt Vild Vision, som i d kommnd å skyd op i Vstgad i Ikast Pojktmdabjd John Kvistgaad, Abjdsmakdsafdlingn i Ikast-Band Kommun, ans til sætt skub i opttlsn af 1 ny socialøkonomisk abjdsplads fm til 217 i og omking d ny fysisk amm i Vstgad Målt fosigtigt s én viksomhd md dn slags abjdsplads om åt Mn vi tænkt, hvofo gntlig vnt på, d kan ykk ind i Vstgad? Vi kan ligså godt st, fo d også bhov fo socialøkonomisk abjdsplads nu, fotæll John Kvistgaad To ny socialøkonomisk viksomhd Blåhøj Multisvic ApS og Hydindn og Studn ha alld st dagns lys Ydlig to langt fmm i pocssn på vj mod tabling, og d udov ha John Kvistgaad kontakt til fm and intssd 4 Vi skal nok nå målt, smil han skævt og fotsætt: D hldigvis mang, d gn vil bidag til dn god fotning, som dt fo hl samfundt, diss mnnsk få n plads på abjdsmakdt Socialøkonomisk viksomhd divs på makdsvilkå og hlt udn offntlig tilskud Aln fo Ikast- Band Kommun vil 1 socialøkonomisk abjdsplads btyd fl million m til vlfæd om åt Udst ldig: Føtidspnsionist Bog til flksjob D svagst gupp af kontanthjælpsmodtag Pson i paktik, foskllig foløb, mntoodning mm Socialt udst som fks hjmløs, misbug og postitud Vision Vstgad Vil du vid m om plann fo Vision Vstgad, så gå ind på: wwwikast-banddk og skiv Vision Vstgad i søgfltt John Kvistgaad ha blandt andt væt salgs- og maktingschf i viksomhd jt af ARLA, tammanag i Royal Gnland og and sto viksomhd md tilknytning til Dansk Dagligvahandl, så han fostå og tal viksomhdns gt spog

5 På md støttstømpn I ms 212 blv tøjfim Handy Wa koblt på t EU-pojkt, hvo missionn va udvikl støttstømp, som bugn slv kan tag af og på Slv om dt ikk va t ønskpojkt, indvilligd Handy Wa i dltag i samabjdt md fosk fa England, Finland, Schwiz og Danmak Handy Wa, d poduc tøj til køstolsbug, skull få pojktt nd på jodn og sik, dt ikk blot blv skivbodsfoskning, mn poduktt fik hold i viklighdn Vi ha altid udviklt vos tøj i tæt samabjd md bugn Dfo ønskd vi snakk md dm, d skull hav støttstømpn af og på, og psonalt d hjælp dm Vi hnvndt os til Ikast-Band Kommun og va md undt fo tag støttstømp af og på i t pa dag, fotæll diktø fo Handy Wa, Claus Castnsn og fotsætt: Dt gav os n ballast til gå ind i pojktt Dt va djligt, kommunn vill gå ind i dn kiv pocs, og d ikk va all d kav Vi ingd til kommunn mandag og fik lov til tag md undt om tosdagn Hvis d fo langt mllm fa tank og handling, fung dt ikk i vos viklighd Et stot potntial D t stot potntial i udvikl støttstømp, som bugn slv kan håndt båd på t økonomisk og mnnskligt plan Og slv om Handy Wa va skptisk ov fo pojktt fa stn, ha dt væt fascinnd væ md D ligg mulighd gmt i nytænkningn Og bspals ikk altid af dt ond Som dt nu, d mang mænd, d ikk gå md støttstømp, fodi d skal hav hjælp til tag dm af og på Dn ny støttstømp kan væ md til giv mænd md bhov fo støttstømp t læng liv, da d stø chanc fo, d vil gå md dm D også t stot økonomisk potntial i dn ny støttstømp, da d bugs i næhdn af 5 milliad kon på EU-plan om åt til svic pocssn md få støttstømp af og på, fokla diktø Claus Castnsn og slutt: Vi ld ft n kommcil pn, d kan gå ind i pojktt og væ md til løft dt Dt fint md d t, vi i fim, mn dt kæv nogt m man-pow løft pojktidn til t fædigt podukt Målt fo pojktt, n god dl af d ksistnd bug af støttstømp slv kan stå fo tag støttstømp af og på Dt gæld ikk ba om gø n kiv pocs så avanct som mulig Dt altid godt tag to skift fm og t tilbag, mn dt kan væ svæt gå tilbag, nå man vant til gå fmad Diktø fo Handy Wa, Claus Castnsn Claus Castnsn diktø fo Handy Wa, d poduc tøj til køstolsbug Hos Boding SFO d ligsom stn af kommunns skol og SFO vd tæn til Folkskolfomn H bug d blandt andt billd til gø bønn m bvidst om, hvad d kan læ af lgn H dt ld Stfan Kistnsn, som vis tavln md billd fm Bvidst lg i Boding Rundt omking på kommunns skol og SFO pøvs ny tiltag af, indn Folkskolfom tæd i kaft til næst å Folkskolfomn skal skab t nyt læingshus fo bønn, hvo vi ikk tænk på, om d i skol ll SFO Vi skal tænk dt som n hlhd fo bønn Diss tiltag n dl af vjn til skab n mastplan fo dt ny læingshus, fokla konsulnt Anna Magth Landbo Tiltagn, hun hntyd til, sks tma Kommunns skol og SFO skal vælg to ud af diss tma, som d så skal abjd vid md dt næst halv ås tid Dt h små fosøg fo bliv klog Ud på skoln og i SFO n d i gang md foskllig fosøg, og til foåt skal vi så dl dn vidn, som d opnåt d foskllig std, fotæll Anna Magth Landbo I Boding SFO ha d valgt sætt fokus på tman: bvidstgøls af lgn og udndøspædagogik I føst omgang dt SFO n slv, som abjd md dt, mn læn vlkommn til væ md Vi vd fom indholdt af bvidstgøls af lgn Vi skal abjd md nogl af d faglig komptnc, og hvodan vi få dt implmntt gnnm lgn, fotæll ld Stfan Kistnsn Udfodingn handl om få tænkt fagundvisning ind ov lgn, hvodan man fo ksmpl få mmik og stavning md, nå d lgs Stfan Kistnsn pg på, psonalt ha fåt m fokus på dokumnt lgn gnnm fotos og på skift og på dn måd gø båd lv og læ m bvidst om, hvad d komm ud af lgn D også kommt m fokus på, hvad d nklt mdabjd ha byd ind md, så lvn oplv nogt fosklligt i lgn, som d også kan læ nogt af Pædagog Ann-Mtt Kus tilføj: Vi også mgt bvidst om vos lgmiljø Fo ksmpl: dtt miljø skal vi bva, fo h lg dngn igtig godt, og dt giv d h dng nogl lion I hl vos indtning og tank om indtning, d også n bvidstgøls af lgn, sig hun I Boding SFO d alld fokus på udliv, og dfo va dt oplagt også s næm på udndøspædagogik Båd Ann-Mtt Kus og Stfan Kistnsn mn, dt ha væt n god pocs i SFO n pøv tænk andlds fo komm i fom til Folkskolfomn Dt h n god øvban, så på dn måd dt t godt tidspunkt, dt komm på Vi glæd os til t fots fugtb samabjd md lv, læ og foæld, sig Stfan Kistnsn I fom til fom Vi i Ikast-Band Kommun godt md, nå dt handl om komm i fom til Folkskolfomn Dt std md 14 idékoncpt, som blv til i fobindls md Mntal Fikommun-tm 2 pocnt m læing i undvisning og fitid Dm va d alld fokus på, da Folkskolfomn blv vdtagt D 14 idé blv kogt nd til d 6 tm, som kan væ md til fobd skol og SFO på dn ny fom All kommunns skol og SFO anbfals vælg 2 indssomåd, d igangsætts i skolåt H tman: 1 Undvisnings- og fitidsdln abjd ft fælls læingsplan 2 Fysisk aktivitt til bønn i samabjd md foning 3 Pædagog som social faglæ i indskolingn 4 Bvidstgøls af lgn 5 Udndøspædagogik 6 Entpnant SFO I Boding SFO d også mgt bvidst om, hvodan indtningn af um og miljø kan hjælp bønn til læ gnnm lgn H dt t um, hvo lvn kan sidd skæmt af, hvis d ha bug fo koncnt sig 5

6 stafttn Hvodan fasthold hvvslivt lokal abjdsplads? Sådan lyd spøgsmålt til stafttn dnn gang H komm t sva fa fabikschf Pbn Funch fa viksomhdn OK Snacks A/S i Ejstupholm: Vækstn på OK Snacks ha sikt, dansk abjdsplads bv En sto invsting ha i løbt af d snst fm å fmdoblt omsætningn og fodoblt volumn Vi ha invstt omking 1 million kon indn fo d snst fm å, dls på automis viksomhdn og dls på opkøb Dt jo ikk nødvndigvis dét, man fobind md fasthold abjdsplads, mn dt dét, d ha btydt, vi ha n konkuncvn, så vi kan væ på makdt, og ud ov dt ha vi udvidt vos sotimnt md n poduktion af popcon og nødd, fotæll Pbn Funch Da viksomhdn OK Snacks og Lyka blv slåt sammn i 29 va d 69 mdabjd, og d fl i dag Abjdsopgavn blvt m tknisk d snst å, og d ikk læng så mgt manult abjd Dt still stø kav til mdabjdns uddannls Vi ha n bd plfom i dag, mn dt still faktisk stø kav til vos mdabjd, så vi ha bug fo n m højtkvalifict abjdsstyk En af vos udfoding i øjblikkt, hvad d n uddannt mdabjd hos os: dt n tænt mdabjd, ll kunn dt væ n akadmik udfa, spøg Pbn Funch og undstg, d kun n fabik i Danmak, som s ud som dn h som poduc snacks og flæsksvæ til discountmakdt Dfo dn spcil isæ nå dt komm til få uddannt mdabjdn Jg mn, abjdspladsn h dt bdst std uddann vos mdabjd Mn vi også nødt til hav n åmass, som kan udvikls Vos pojkt md uddann vos folk kald vi fa hænd til hovd Man tag folk, d god og komptnt md hændn og putt vidn ovn på, fokla han Som plfom til få ny mdabjd ha OK Snacks valgt kun samabjd md Jobcnt Ikast-Band Dt vigtigt fo os udvikl ntn vos gn mdabjd, ll dm d komm ind i hust Vi ha s t uddannlsspogam i gang fo vos ld intnt, så vi bliv bd til udvikl vos mdabjd i fmtidn, fokla Pbn Funch I dag kspot snacks-poducntn til 18 land og stå stækt ustt til fmtidn Viksomhdn ha ingn plan om flytt poduktionn til udlandt Kommunn ha n af vdns fønd poducnt af flæsksvæ H dt fabikschf Pbn Funch fa OK Snacks, som kigg på n kass md knas Viksomhdn ha på dt snst invstt cika 1 million kon Dt ha skabt vækst og fastholdls af mdabjd d a B slv i gang md suscntt Focus ku k gi fo D k n, som kan hjælp fandts ik app n Husktavl kl vi Dt d va bug fo ud til d D nu m g opgav s på mulighdn på hvdagns man y st ld ho d ig, fotæll m m m slvstænd ldig md ADHD dagn og gø d på hv flyv kaotisk dsn fa Focus lj aftal, nå tankn sk jobkonsulnt Nils P hu t kommunns idépu svæ, Dt idé n d d fik t 2 kon fa st få i Ika ha s t cu nt Fo t sc nt su Ku sc undt Hos kusu g mobiln ll n app, d ADHD kunn bu til udvikl sådan nn hjælp bugn d ldig bog m ting, d skal d n på n app, d ku g all nin om øg t s nd t ft mi D v d nd bli Un lla til Sjæ n på til t compu vjn til bliv kla md n app-udvikl n god hjælp på kom man i kontakt n og tknologi fandts t husks på n dag ikk d samabjd, hvo vid, ba gtb va fu t t m til t tt af to bl v Po bl kla til bliv ts pass t abjd havd bug fo n til n app, som mm sa m kunn dt, man so t p, lt ap sm n ll pogam, bug, d kunn ld nogt til vos pson md ADHD Vi så, d mang n Dt h ag d hv i tu uk st t g no skab ha n tlfon på sig motiv sm, fodi d altid Giv tyghd og t væktøj, så d ikk n hjælp fo bugn få d ll n tab Dt ka gh ty giv, t vid D få d få bugn til glmm ting Nå skal væ bang fo t plott dt ind i stuktu mogn, kan d blo i 1 d skal mød kl lann, så dt t billd af busp Husktavln og tag n sig Nils Pds ltt ovsku,, d g st d Damgaad un Vjld Elsbth gn vil husk md ADHD, som mang af bogn så glmm dagn, og nå d d mang ting i hv dt Hun to, v få t bank i ho tingn, dt som k ds sty og n n gavn bug Husktavln ka Dn n y ap p Hu n sto hjælp sktavln n i dt d H v fom is v aglig fo ka jld fo bo lnd n ts N g, som il tmod s P md A d l på kan b s DHD n fa mobil liv Focus og tab 6 slvtillid sig slv og and op til aftal md Ba dt lv sigt bliv n tisk også på læng mnnsk kan fak sit liv fks i i vid til komm vil, motivion i fohold t, som man gn gø man faktisk d uddannls, fo nu Damgaad fokla Elsbth tt og ttt til vil app n bliv ts I dn kommnd tid g, nå man bu fl v udbdt til Hft vil dn bli lighd fo køb idn kan all få mu kla til dt I fmt Husktavln vln App n Huskta Husktavln p n Kot fotalt ap, hvo d n n slags kalnd ind om ting og alam, d kan m, o og billd af tidspunkt Vid skal husk til n hvad man fks også vdhæfts jobsamtal, kan nktion, hvo D også n fu ælp md vjldn kan hj kalndn og sætt ting ind i aftaln bliv hold øj md, ovholdt Få 2 k til alis din idé Læs m på wwwikast-ba nddk/id idba nkn

7 Hjnmad på mnun Fl bbo på Band Åcnt vill ikk spis aftnsmad Dt va dngang, madn blv bagt i vamkass I august blv dn opvamd mad skiftt ud md ndkølt og sund mad fa køkknt på Øbæklund Favstålnd mad som psonalt vam op og tilbd lig indn spistid Dt ha vækkt sansn og apptittn på Band Åcnt - Dt btyd igtig mgt, bbon kan duft, nå kofl og gøntsag bliv kogt, kødt tilbdt og sovsn vamt Madn skal væ favig og lækk Jg mgt optagt af, hvad kostn btyd fo koppn og fo vos vlbfindnd gnlt Nun t hlt mdicinskab, som vi vil gå på opdagls i Fo hvofo nøjs hvis vi kan få mad, d båd stimul kop og hjn, fotæll ld af Band Åcnt, Claus Elsbog Kostns små miakl Samabjdt md køkknt på Øbæklund føst skidt på vjn til t bd og sund liv fo bbon på Band Åcnt udviklingshæmmd voksn, d bo på Band Åcnt - Vi kan ikk ænd madn adikalt fa dn n dag til dn andn, da vi vælg på bbons vgn Vi nødt til tag små skidt ad gangn Mn tænk nu, hvis vi vd lægg kostn om kan væ md til mindsk bhovt fo mdicin? Ell fostil dig, vi gnnm kostn kan væ md til styk nogl af d ssouc, bbo ha mistt Jg ovbvist om, vi kan ænd mgt i positiv tning gnnm kostn og spændt på, hvo vi nd Hjnmad vjn fm, og vi alld godt på vj, undstg Claus Elsbog Band Åcnt ha haft fi mdabjd på diplomuddannls i valuing og dokumntion I stn af 214 bliv ssouc fa dnn gupp koblt på pojktt fo valu og undsøg, hvilkn ffkt kostomlægningn ha fo bbon på Band Åcnt Hv dag lv køkknt på Øbæklund 19 kilo gønt og kofl til Band Åcnts 32 bbo Eft nytå bliv nuopn Kistn Hvig koblt på pojktt, og sammn md kokkn, Min Wütz og Rbkka Klyv, skal hun intg nuns gn åva i kostn Kistn Hvig skal md sin vldokumntd vidn om plant, ut og bæ inspi d to kokk til udvikl ny tt, d kan styk d 32 Tilkaldvika Gamz Aka lav madn fædig på Band Åcnt Rbkka Klyv i gang md tilbd madn til d 32 udviklingshæmmd voksn, d bo på Band Åcnt 7

8 Foto Konkunc Dt n sup god idé, find n motivo nå dålig van skal ænds Vi n lill famili på 3, som fo t pa å sidn bsluttd ænd dn dålig van md (næstn) altid tag biln, slvom vi bo mgt tæt på skol, job, indkøbsmulighd mv Dfo indføt vi n cyklspagis, hvoi vi putt 1 kon i, hv gang vi vælg lad biln stå Cykl-spagisns indhold bugs md jævn mllmum til nogt fælls Tha, Min og Chistina Sig Nøbjg blv udtukkt som vind af n ipad blandt åts indsndt fotos til Tillykk! V1 ind af ipad Dnn kæmp solsikk på ca 3 mt ha pydt havn i sommn Nu skal dn fælds og tøs, så vi kan plant n mass solsikk næst somm Camilla Stn Nøgaad En tu på Haild Hd n god idé til få n på oplvn Nils Pt Bøgg En aftntu gnnm Band vd solndgang n god id Hann Muay En dag i somm sad jg lig så still og nød stilhdn på Haild Hd Pludslig kom t kondy tæt på 8

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y

KRIDTEN. Holme Skoles Skoleblad. 22. årgang nr. 2 - december. tegneserie af Sofie D 6.y KRIDTEN Holm Skols Skolblad 22. ågang n. 2 - dcmb g n a g å. 6 å p i s n g T 6. s n ls g ø s d n u s d h s d f il t g u B : 5 P TO 2 9 11 tgnsi af Sofi D 6.y Vlkommn til KRIDTEN åg. 22.2 Kæ læs Så KRIDTEN

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

34. årgang Nr. 38 28. september 2014

34. årgang Nr. 38 28. september 2014 34. ågang N. 38 28. sptmb 2014 E-mail: Bakkanaln@bf-bakkn.dk Hjmmsid: www.bf-bakkn.dk Rdaktion Hjødis Dadlin søndag kl. 16 00 Rdigs af bofæll Indlæg til Bakkanaln: Skiv tkstn i aial 11 pkt Ovskift i aial

Læs mere

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik.

Vi har brug for dig... Til at reparere store maskiner med høje krav til teknik, hydraulik og elektronik. mkanikud dannlsndk ns tid m f al l s a t s Vi ha bug fo dig Til at pa sto maskin md høj kav til tknik, hydaulik og lktonik n uddannls Uddannls: Landbugsmaskinmkanik Vaighd: Op til 4 1/2 å Uddannlssstd:

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Tilværelsespsykologisk samtalekort

Tilværelsespsykologisk samtalekort g l a d di ål h find dn fgangsåd og væåd d bd sva il din vædi væ dl god og næ nvæk foå vdn og d sy & gl d ha bydning fo ilvælsn s ilvælsn fa ands pspkiv æk vdn oking dig d sansn æk din kop H du vad ka n

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne.

På CD en findes også en facitliste til opgavesiderne. Food. Opgavn æn om upplmn il læbøgn, hvi bhov d. Opgavn n god mulighd fo: - a lv og læ an j d læ of, f.. i fobindl md læuu i lan - a vidudvil lvn poglig ompnc. Opgavn y lvn i a unn - foå og hu n - udy

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv

Den smarte seng. Sikre patienter Patientsikkerhed handler bl.a. om at lytte til patienterne og om at fokusere på. De svære beslutninger på intensiv din kollg Om dig og ddanmak i Rgion Sy Sid 22 Sik patint Patintsikkhd handl bl.a. om at lytt til patintn og om at fokus på dt, d fung. Sid 06 04 16 26 Vis mig din foskning God åd Socialt ansva D svæ bslutning

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen

Side 2 Diskrimination på arbejdsmarkedet. Side 3 Generalfuldmagter. Side 4 Boligjobplanen S tat S a u t o i S d v i S o 3 2011 Sid 2 Diskimination på abjdsmakdt Sid 3 Gnalfuldmagt Sid 4 Boligjobplann Sid 4 Bskatning af aktivitt og udlodning fa psonal- og kunstfoning Sid 6 Skattfitagls fo mind

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 2011 Sid 2 Moms vd salg af bygggund fa 2011 Sid 3 Ænding i konkuslovn. Ny gl om konstuktion og afskaffls af btalingsstandsning Sid 4 Hvofo skal man optt tstamnt? Sid 5 Konvtibl

Læs mere

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her...

N Å DADA. - Et blad for børn og juniorer. Jens måtte ikke blive ked af det Ægge-lys Vind en radiostyret helikopter. LÆS her... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 2 2 0 1 5 Jns mått ikk bliv kd af dt Ægg-lys Vind n adiostyt hlikopt LÆS h... N Å DADA - Et blad fo bøn og junio 141. ågang Udkomm 8 gang om åt Udgiv LM Kids Rdaktø Maia

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler

Temanummer: HR-strategi. Fokus på mennesket i organisationen. De blå piger på vej. 2010 - et skridt tilbage hvad angår vold og trusler N. 5 Dcmb 2010 17. ågang Tmanumm: HR-statgi Fokus på mnnskt i oganisationn D blå pig på vj 2010 - t skidt tilbag hvad angå vold og tusl BO OG THOMAS HAR ORDET FYNBOLD Udgiv: Bo Blankholm Pdsn, sktaiatschf

Læs mere

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok

Temanummer: Klubudvikling: Det handler om, at løfte i flok N. 4 Oktob 2010 17. ågang Tmanumm: Klubudvikling: Dt handl om, at løft i flok Fodboldklubbn d ikk vill dø Fodbold i bønhavn Sælg din klub - mn ikk fo dyt THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, fomand FYNBOLD

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører.

L andbrugsha. Vi har brug for dig.... til lagerstyring, kundekontakt, salg og rådgivning hos landbrugets maskinleverandører. L andbugha n d l Vi ha bug fo dig n l l a a id fm il lagying, kundkonak, alg og ådgivning ho landbug makinlvandø uddannln vi ha bug fo dig Uddannl: Handlain, ælg indn fo ago Vaighd: 4 1/2 å Uddannld: Ehvvkoln

Læs mere

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene.

Fag: Tysk Hold: 3 Lærer: Tine Kent Jensen og Lars-Peter Junager. Faglige aktiviteter. Læse tekster om sportsgrene. Fag: Tysk Hold: 3 Læ: Tin Knt Jnsn Las-Pt Junag U- g Læing smål Faglig aktivitt Emn Tma Undvi sningsmål ITinddagl s Evalu ing 32-43 10. klass Dltag i samtal om cntal næ mn Fostå hovdindho ldt væsntlig

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG

Amager Bladet. GRATIS rådgivning opmåling tegning MAVERICK JEANS LIVVIDDE 76 CM TIL 124 CM ONSDAG-TORSDAG FREDAG-LØRDAG Vi saml Amag Amag Bladt 32 51 51 51 MANDAG 17. DECEMBER 2007 NR. 51 133. ÅRGANG INTERNETAVIS: WWW.AMAGERBLADET.DK TIL SAMTLIGE HUSSTANDE E-MAIL: REDAKTIONEN@AMAGERBLADET.DK PLESS I Ø-RÅDET Flmming Plss

Læs mere

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g

April 2011 Nr. 35 9. å r g a n g Glimt af kampn fo fih Dn gyptisk lgation, sammn m 9 an nation fa Mllmøstn bsøgt skoln i ug 10, gav tilhøn n føllssmæssig fonmmls af, hva kampn fo fih bty. S si 4 Apil 2011 N. 35 9. å g a n g APRIL 2011

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL

Kvalitet og relevans i professionsuddannelserne. Dansk Sygepleje Selskab 21. maj 2015 NYE VEJE OG HØJE MÅL Kva og van i pofionddannn Dan Sygpj Sab 21. maj 2015 OG HØJE MÅL M f ib M f ib d d a n n Dan niv om i vdnm, d d å aæ n vd, n i foning. Nioaj Lbani Danma igg i fohod i in ø innaiona i op, an om man må på

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

rlæsning InspIratIon: somme

rlæsning InspIratIon: somme n ning ass /s l æs fisk a T h om m n m a G J o : d a S t : a u n a o g io Lay ndby iat : Sta Insp T yk sign 0 0 D ITK g: 1.0 kn 1 O pl a pa C M øl l s u Aah 8000 Haold Fys usandsynlig pilgimsfæd Rachl

Læs mere

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL,

Budgetter vedr. etablering og drift af fabrikken Høvedstensvej 47-49. Dri f EL, 4. Rabudgt vd. indkøb ti bødfabikkn. Budgtt vd. tabing dift af fabikkn Høvdtnvj 47-49. Di f EL, t vd. bygningvdighod, va, afgift foiking. 575.550. O by - V - E - V - S B ø gning: ntiati jvf. bygningkav

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole

1nr. Ny konkurrence for fotoholdene Med USK ud i den store verden Husk du kan også stemme. Oktober 2012/13. Ikast-Brande Kommunale Ungdomsskole 1n 2012/13 Oktob Ikast-Band Kommunal Ungdomsskol Ny konkunc fo fotoholdn Md USK ud i dn sto vdn Husk du kan også stmm ottoman 1_CS6.indd 1 16/10/13 07.44 Indhold Opgav... sid 2 Nyt lvåd...sid 3 Godawfst...

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 46 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 49 Si 4 Dnn si må ikk kopis Glæ & Bøn v/louis Timan Inholsfotgnls Om fofattn s 6 Foo s 7 Positiv psykoli styk s 7 Matialts mål s 8 D 24 styk s 8 Hvofo abj m styk?s 11 Såan bug u matialts 13 Læns olls 15 Intouktion

Læs mere

The Lutheran World Federation Uganda Program

The Lutheran World Federation Uganda Program Th Luthan Wod Fdation Uganda Pogam LWF und-pogam: Rappot sndt ti: Pojkttit: Katakwi/ Amuia pojkt Fokkikns Nødhjæp Støtt ti foædøs bøn og pjbøn, d bo i j fo intnt ksid pson (Intnay Dispacd Psons) i Amuia

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undvisningsbskivls Stamoplysning til bug vd pøv til gymnasial uddannls Tmin Tmin hvo undvisningn afslutts (Juni 2016) Institution Uddannls Rybns HTX Fag og nivau Matmatik B/A Læ Jack Sandbæk Hold 1.c Ovsigt

Læs mere

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27.

EgebjergBLADET. Så er det jul igen... Kom til julehygge den 4. december. Hyggeligt risengrødsarrangement i Fælleshuset den 27. EgbjgBLADET N. 10, novmb 2014, 46. ågng N. Så dt jul ign... Kom til julhygg dn 4. dcmb Hyggligt isngødsngmnt i Fællshust dn 27. novmb Ny kultuskol slå ødd i vos omåd 1 Ønsk du t lj lokl i Egbjg Fællshus?

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg.

KIRKE OG SOGN. Lyngå tog skraldet Læs artiklen inde i bladet LYNGÅ SKJØD LERBJERG. Juni Juli August 2012. Nr. 2 32. årg. KIRKE OG SOGN LYNGÅ SKJØD LERBJERG Juni Juli August 2012 N. 2 32. åg. Lyngå tog skldt Læs tikln ind i bldt 2 INDHOLD Kiklig vjvis...sid 2 St f pæstvælst...sid 3 Sidn sidst...sid 4 Nyt nsigt...sid 4 Konfimnd...

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.:

FLEXI-TRAPPER. Sammensæt deres trappe præcis som De ønsker, kombiner frit.: BV BV Tappn Tappn BV-Tappn A/S - Dansk kvalitt nå man skal opad. FLEXI-TRAPPER Sammnsæt ds tapp pæcis som D ønsk, kombin fit.: Tapptyp Glændtyp Håndlisttyp Stolp Tæsot Ovfladbhandling. Og mgt m FLEXI-TRAPPER,

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture

UDSALG DET STORE. N o 19 UDSALG STARTER UDSALG TORSDAG DEN 3. JANUAR. starter torsdag den 3. januar HOLDER IKKE. gardiner. Marie D ete Couture # Mandag dn 17. dcmb blv d sidst ott tstfamili til tst n l-bil sndt af std fa Fax Fosynings administation. Dt 100 å sidn, at Sydsjællands Elkticitts Aktislskab, SEAS, blv gundlagt af Nils Jøgn Andsn. Haslv

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig.

Velkommen til Greve. Greve Kommune. Natur og skønne grønne områder. Mange typer dagtilbud og skoler. Kulturen er både fin og folkelig. Gv Kommun Vlkommn til Gv Mosd Havn Fott Hdland Vlkommn til Gv Mang typ dagtilbud og skol Kultun båd fin og folklig Motion n dl af hvdagn Køb ind i stocnt ll langs standvjn Natu og skønn gønn omåd Gv Kommun

Læs mere

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER:

Fakta TOYOTA. Arne Stubbe Automobiler A/S. Hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk TRYGHED VI TILBYDER: FJORDBYERNE ROSKILDE UGE NR. 36 ONSDAG 8. SEPTEMBER 2010 WWW.ROSKILDEAVIS.DK Rosild hlt i font En ny undsøgls fa fagfoningn 3F vis, at Rosild ligg på n 9. plads ud af Danmas 98 ommun, nå dt omm til lvvilå

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Dansk Stålmontage A/S

Dansk Stålmontage A/S Hm? Dn Såmon A/S n nnø- m n- o mon omhd d bæ bdmbnchn Vo bdomåd pænd o: - Bnn m nn 3D Inno - Konu onm nomonnudundndéopæ - Udø onp - Poc- ndbhndn- ndu- oødnæmmcu næ o mnopbynn - Enonu on - Abdmdu åumnum

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden.

Tekniknørd hos Alpha-Elektronik Side 12. Atleter i gaderne. 200 idrætsudøvere fra Næstveds nordiske venskabsbyer dystede med hinanden. Ug 27 Lødag 5. juli 2014 17. ågang WEEKEND LÆS I AVISEN Vind t wkndophold i Hazn Sid 10 Tkniknød hos Alpha-Elktonik Sid 12 Jannik Hastup md ny film Sid 12 Tigtilling født i ZooPak Næstvd Sid 2 Foto: P

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget

Arbejdsskadestatistik for perioden 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovedudvalget Arbjdsskadstatistik for priodn 1. januar 2015 til 19. marts 2015 - Hovdudvalgt 09-01-2015 Rødby (1019695774) Ejndomsinspktøra rbjd Ovrfladisk skadr hovdt Børn og Kultur 19-01-2015 09:10 Kl. ca. 09.10 onsdag

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Vi skal være mere åbne om stress

Vi skal være mere åbne om stress UdVst Mats 2010 N. 01 3 UdVst Jui 2010 N. 02 Vi skal væ m åb om stss Læs Gitt Mølls histoi sid 10 Mdicisk Afdlig vil abjd smat Læs hvoda på sid 6 HMU om Gødstup: Vi må vid Læs potag fa åts HMU-døg, hvo

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere