MuligHeden. Flere skibe i søen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen"

Transkript

1 wwwikast-banddk Fl skib i søn

2 wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav af magasint, som ha væt t kspimnt Målguppn ha væt båd bog og mdabjd i Ikast-Band Kommun Rdaktionn ha s fokus på innoviv og nyskabnd aktivitt i kommunn Nu dt tid til valu, og daktionn vil gn hø, hvad d skal til fo, du vil læs Hvis du ha input til, hvad d kan gø magasint bd (og også gn hvad d fung godt), må du mgt gn mail dt til daktionn på: Væ md! Væ md! Find all fi udgav af på wwwikast-banddk Læs i dnn udgav 4 Samfundsansva und åbn himml 5 4 Socialt ansva n god fotning På md støttstømpn 6 5 Bvidst lg i Boding stafttn Hvad gø hvvslivt fo fasthold abjdsplads lokalt? Bad 7 Hjnmad på mnun 8 Fotokonkunc S vindbilldt t magasin md histoi om innoviv og nyskabnd aktivitt i Ikast-Band Kommun du kan læs om idé, foanding og ny tiltag, d udsping af abjdt md Ikast-Band som Mntal Fikommun Målt udvikl ny måd tænk og løs opgav omking fmtidns vlfæd hnvnd sig båd til kommunns bog og mdabjd udkomm i ms, juni, sptmb og dcmb uddls md FOCUS til all husstand i kommunn og på kommunns abjdsplads wwwikast-banddk Udgiv: Ikast-Band Kommun Ansvh chfdaktø: Kommunaldiktø Hnning Hansn Rdaktion: Kommunikionskonsulnt Mtt Ladgaad (ansvalig) Kommunikionskonsulnt Bian Møll Nilsn Kommunikionskonsulnt Ing Ramsing Rdaktionl bistand: Focus Ikast-Band 2 Rdaktionsgupp: Bibliotksld Min Lundsgaad-Lth Chfkonsulnt Lisa Gamkow Østgaad Chfsktæ Tina Knudsn HR-konsulnt Gitt Juulsgaad HR-konsulnt Hll Lontsn Kultu- og udviklingskonsulnt Mai Louis Bich-Jnsn Pojktmdabjd John Kvistgaad Udviklingskonsulnt Elln Bach Fjndsbo Kontakt daktionn: Tlf mail: Tykning: OMT Avistyk Hning-Ikast A/S Oplag: 41 stk Til samtlig Ikast-Band Kommuns anst og bog Foto: Fosid og sid 4 øvst: Flmming Staal, Ikast-Band Kommun Øvig: Rdaktionn

3 p o p x vo Hvad dn bdst idé, du nognsind ha fåt? Gda Abildgaad Robt Bagg Ikast Ld Lægdsgåd Fo t pa månd sidn fik jg n opingning fa n hlt ukndt pson En opingning, som vndt op og nd på min hvdag Psonn i samm situion som min mand, nmlig han lid af n konisk kæftsygdom Fosklln ba, han ha tagt skn i gn hånd Han nøjs ikk md dn lægodind mdicin, mn fokus på, hvad kostn btyd fo n kæftamt Fo sig dt mildt, så blv jg mgt optagt af dn ku, han følg isæ da kun plus omlægning af kostn ha gjot ham symptomfi fo kæft sks å ft han va opgivt af lægn Dfo dt nok dn bdst tlfonopingning, jg ha fåt Udov giv håb ha dn givt mig idn til fokus på kost og kæft udvikl opskift på kæftvnlig mad stud dt omftnd mial, d alld finds om mnt og få dt skvt nd, så ikk ba min mand, mn mang and i samm situion, kan få glæd af d faing, som vi gø Hvis man amms af kæft, ha man oft slv nok gø md kla divs bhandlingsfom, samtidig md man måsk også pass sit abjd At skull sætt sig ind i n måsk lidt bsvælig ku kan syns hlt uovskuligt Dfo vil dt fo mang væ djligt, hvis and kan gø faingn og giv dm vid Dt dn id, jg vil gå vid md God id ha ingn opindls, d foms i fællsskab Dfo dt svæt md n id som Musikbønhavn tag hl æn fo dt, mn jg ha n sto andl i udfoldlsn af idn Dt ikk dt få n god id, som dt vigtigst, mn m dt kunn få dt oms til viklighd, som kan væ udfodingn At kunn få idn til væ stynd ov n læng piod oft dt, som gø, idé ikk aliss Så nå man få d god id, dt vigtigt dl dm Dt skab n syngi og dltagls samt ikk mindst ngagmnt omking udviklingn af idn Gnnm fl å ha vi sammn md Ikast-Band Musikskol diskutt mulighdn fo lav nogt m måltt musik fo bøn i bønhavn I fobindls md udviklingn ha psonalt, musikskoln og bstylsn fo Lægdsgåd væt på bsøg i Kolding fo s Musikbønhavn og hø om samabjdt mllm dn og Kolding Musikskol Eftfølgnd ha vi som altid i Ikast skabt vos gt koncpt Et koncpt som ha fåt fl and kommun til kigg på dn Musikbønhav, som vi ha skabt sammn md Ikast-Band Musikskol På Lægdsgåd dltag all bøn ugntligt i musik, planlagt mllm Lægdsgåd og Ikast-Band Musikskol Musikkn n fast bstanddl af Lægdsgåd på linj md udliv, nu og dy Musikkn bidag md hlt and indfaldsvinkl i dt pædagogisk abjd og md til gø dagligdagn ndnu bd fo båd sto og små dt mntal fium Nå vi ha t fantastisk godt stisystm, hvofo d så ikk skiltt fo ndn af all stin? Dt kan væ igtig svæt find undt i t ukndt omåd, fks hvis man skal hnt sit ban ft n fødslsdag Fa Dot Kistnsn, Ikast Dt djligt md nogt positiv opmæksomhd på d mang god kiv sti, som vi ha i Ikast-Band Kommun, som d så mang god mulighd fo vidudvikl ndnu m på, så d kan bliv ndnu m taktiv fo ndnu fl bog D jo fl gund til, d ikk skiltt vd all vos sti i kommunn Dls d dn ovliggnd åsag, dt simplthn vil kost igtig mang png opsætt dm, og dt ha vi ikk fåt afs midl til Og midln ha vi jo ikk fåt afs til dt, da d ikk ha væt t tilpas stot ønsk om dt D også i fobindls md skiltning dn udfoding, dt svæt lig gø dt på dn måd, man lav t skilt slv til slv hovdstin, idt d skilt d skal stå ud vd n offntlig vj skal opfyld nogl hlt bstmt kiti i vjgln Så all d std hvo man ønsk skilt i næhdn af t vjaal, ll n pimæ sti, skal skiltn væ godkndt til dt ft vjgln Hvofo lapp man ikk d hull i asfaltn i Ikast-Band Kommun, som til fa fo all i tafikkn, i stdt fo asfalt på n blind vj hvo d kun få husstand? Fa Ib Kistnsn, Ikast Vi ha omking 11 km offntlig vj og sti i Ikast-Band Kommun og ikk mulighdn fo slv hl tidn hold øj md dm, og d hull d skull opstå Vi dfo afhængig af, bogn slv kan indbtt d hull, d opstå i båd vj og fotov Til dtt ha vi fåt udviklt n app til smphons og tabs, BogTip, hvo bog kan indbtt diss samt mgt m på vjomådt På dn måd bliv vi opmæksomm på d nklt hull og kan fohåbntlig få dm lappt, fø d til fa fo tafikant Dtt gæld båd på d stø vj og d blind vj Annika Aahus Ingniø Vinni Stølvi Skov- og Landskabsingniø 3

4 Samfundsansva und åbn himml Til foåt 214 hyd Ann Mai Pdsn og hnds mdabjd kvi i ng og ovdv undt omking i kommunn Hydindn og Studn n socialøkonomisk abjdsplads md bas på hnds og mandns kvæggåd nod fo Band H vil Ann Mai Pdsn bskæftig pson, d bfind sig på kantn af abjdsmakdt af dn n ll dn andn åsag Skab n god histoi Ann Mai Pdsn ha tidlig væt salgsld i COOP, hvo hun gnnm fl å havd kontaktn til mdabjd, d va ans på sælig vilkå Nogl va i flksjob og havd blot bug fo hnsyn til ds fysisk fomån, mns and havd bug fo n mnto til i dt hl tagt find ud af, hvodan man bgå sig i t job og på n abjdsplads Nå jg vil hav dn slags mdabjd i Hydindn og Studn, handl dt ikk aln om giv dm nogt Dt faktisk også givnd fo mig hjælp mnnsk til få fodfæst på abjdsmakdt Væ md til skab n god histoi om, dt kan lad sig gø få t mnnsk på fod ign, så d kan komm til kla sig Dfo kostd dt mig ikk mang ovvjls bslutt, min viksomhd udov nupljn også skal tag dn fom fo samfundsansva, sig Ann Mai Pdsn Jobbt som salgsld og butikschf va ikk fonligt md få hvdagn md to små pig og mandns landbug til gå op Eft n tid som hjmmgånd tængt Ann Mai Pdsn til, d skull sk nogt: Job fo kvind på landt Jg havd bug fo skab mit gt, og samtidig stod min mand md t konkt bhov fo få sin kvi på gæs, og dt øjnd jg mulighd i Et af d ovodnd mål md viksomhdn skab abjdsplads fo kvind i landbugt Jg ha fåt tilskud fa d lokal LAG-midl til komm i gang Mn viksomhdn kø på makdsvilkå, fotæll hun Ann Mai Pdsn fovnt ikk, hun ligfm komm til spind guld på Hydindn og Studn, slvom dt ikk skot på idé til udviklingsmulighd Hun i føst omgang godt tilfds md, hun slv ha t job og kan tilbyd t mind antal socialøkonomisk abjdsplads: Jg vil hlst ansætt kvind D ha n hlt sælig sans fo fonmm, hvodan dyn tivs Og så dt da sundt fo ntop d kvind, som jg vil bskæftig, væ ud i nun, få fisk luft og omgås dyn, undstg Ann Mai Pdsn Ansv Min nst bkyming, om jg vil komm i n situion md n mdabjd, hvo dt ikk lykks få hnd til tivs i abjdt Dt vil væ ulykkligt fo bgg p Man kan ikk ba ansætt mdabjd på d vilkå og så to, d kan pass sig slv Isæ nå man ha n mnto-oll, skal man indstill sig på væ nævænd og bug mgt af sig slv Dt ansva skal man som viksomhdsj gø sig hlt kl, indn man st socialøkonomisk viksomhd Mn dt t ansva, som dt ligg mig nuligt tag, sig Ann Mai Pdsn Kvin lukks på gæs 1 maj 214 Indn da skal Ann Mai Pdsn hav ans sin mdabjd, og d skal sammn gø kla til sæsonn D skal blandt andt sætt hgn omking d aal, hvo kundns kvi skal gå i sæsonn til udgangn af sptmb Hydindn og Studn : Ejs af Ann Mai Pdsn og stiftt 1 novmb 212 Uanst viksomhdns navn svicn indtil vid koncntt om kvi 2-3 socialøkonomisk abjdsplads fa 1 apil 214 Svicpoduktt fon intss mllm lodsj, d ha bhov fo få pljt nuaal som ng og ovdv, og landmænd, d mangl gæsning til ds ku og samtidig udfø opsynt md dy og aal Nuplj: Ku æd ut, gæss og ny skud af tæ D hold slvsåd tæ og busk nd, så nuaaln ikk go til og bliv til uignnmtænglig k Nå aaln åbn, fo lyst kan tæng nd til jodn, giv dt gobund fo t ig plant- og dyliv Kontakt: Tlf ll mail: og hø m Socialt ansva n god fotning Socialøkonomisk viksomhd (SØV) Ha t socialt, sundhds- ll miljømæssigt fomål Ovskud skal gninvsts i viksomhdn ll fomålt Sælg ydls ll podukt på makdsvilkå Ha gt CVR-numm og uafhængig af dn offntlig skto og af tilskud fa dt offntlig Ansætt udst ldig i flksjob, paktik ll foløb, fks afklaing, mntoodning osv Btal løn og fipng ft ovnskomst til mdabjdn aln fo ffktiv abjdstid Kontakt John Kvistgaad, Ikast- Band Kommun: Tlf Dt fom båd din og min idntitt, vi vd, vi kan nogt, og vi bidag md nogt på abjdsmakdt Dt styk dn nklts slvvæd og livskvalitt, og dt skal ndnu fl hav lov oplv Om d så ba kan abjd få tim om ugn Dt n af gundtankn bag pojktt Vild Vision, som i d kommnd å skyd op i Vstgad i Ikast Pojktmdabjd John Kvistgaad, Abjdsmakdsafdlingn i Ikast-Band Kommun, ans til sætt skub i opttlsn af 1 ny socialøkonomisk abjdsplads fm til 217 i og omking d ny fysisk amm i Vstgad Målt fosigtigt s én viksomhd md dn slags abjdsplads om åt Mn vi tænkt, hvofo gntlig vnt på, d kan ykk ind i Vstgad? Vi kan ligså godt st, fo d også bhov fo socialøkonomisk abjdsplads nu, fotæll John Kvistgaad To ny socialøkonomisk viksomhd Blåhøj Multisvic ApS og Hydindn og Studn ha alld st dagns lys Ydlig to langt fmm i pocssn på vj mod tabling, og d udov ha John Kvistgaad kontakt til fm and intssd 4 Vi skal nok nå målt, smil han skævt og fotsætt: D hldigvis mang, d gn vil bidag til dn god fotning, som dt fo hl samfundt, diss mnnsk få n plads på abjdsmakdt Socialøkonomisk viksomhd divs på makdsvilkå og hlt udn offntlig tilskud Aln fo Ikast- Band Kommun vil 1 socialøkonomisk abjdsplads btyd fl million m til vlfæd om åt Udst ldig: Føtidspnsionist Bog til flksjob D svagst gupp af kontanthjælpsmodtag Pson i paktik, foskllig foløb, mntoodning mm Socialt udst som fks hjmløs, misbug og postitud Vision Vstgad Vil du vid m om plann fo Vision Vstgad, så gå ind på: wwwikast-banddk og skiv Vision Vstgad i søgfltt John Kvistgaad ha blandt andt væt salgs- og maktingschf i viksomhd jt af ARLA, tammanag i Royal Gnland og and sto viksomhd md tilknytning til Dansk Dagligvahandl, så han fostå og tal viksomhdns gt spog

5 På md støttstømpn I ms 212 blv tøjfim Handy Wa koblt på t EU-pojkt, hvo missionn va udvikl støttstømp, som bugn slv kan tag af og på Slv om dt ikk va t ønskpojkt, indvilligd Handy Wa i dltag i samabjdt md fosk fa England, Finland, Schwiz og Danmak Handy Wa, d poduc tøj til køstolsbug, skull få pojktt nd på jodn og sik, dt ikk blot blv skivbodsfoskning, mn poduktt fik hold i viklighdn Vi ha altid udviklt vos tøj i tæt samabjd md bugn Dfo ønskd vi snakk md dm, d skull hav støttstømpn af og på, og psonalt d hjælp dm Vi hnvndt os til Ikast-Band Kommun og va md undt fo tag støttstømp af og på i t pa dag, fotæll diktø fo Handy Wa, Claus Castnsn og fotsætt: Dt gav os n ballast til gå ind i pojktt Dt va djligt, kommunn vill gå ind i dn kiv pocs, og d ikk va all d kav Vi ingd til kommunn mandag og fik lov til tag md undt om tosdagn Hvis d fo langt mllm fa tank og handling, fung dt ikk i vos viklighd Et stot potntial D t stot potntial i udvikl støttstømp, som bugn slv kan håndt båd på t økonomisk og mnnskligt plan Og slv om Handy Wa va skptisk ov fo pojktt fa stn, ha dt væt fascinnd væ md D ligg mulighd gmt i nytænkningn Og bspals ikk altid af dt ond Som dt nu, d mang mænd, d ikk gå md støttstømp, fodi d skal hav hjælp til tag dm af og på Dn ny støttstømp kan væ md til giv mænd md bhov fo støttstømp t læng liv, da d stø chanc fo, d vil gå md dm D også t stot økonomisk potntial i dn ny støttstømp, da d bugs i næhdn af 5 milliad kon på EU-plan om åt til svic pocssn md få støttstømp af og på, fokla diktø Claus Castnsn og slutt: Vi ld ft n kommcil pn, d kan gå ind i pojktt og væ md til løft dt Dt fint md d t, vi i fim, mn dt kæv nogt m man-pow løft pojktidn til t fædigt podukt Målt fo pojktt, n god dl af d ksistnd bug af støttstømp slv kan stå fo tag støttstømp af og på Dt gæld ikk ba om gø n kiv pocs så avanct som mulig Dt altid godt tag to skift fm og t tilbag, mn dt kan væ svæt gå tilbag, nå man vant til gå fmad Diktø fo Handy Wa, Claus Castnsn Claus Castnsn diktø fo Handy Wa, d poduc tøj til køstolsbug Hos Boding SFO d ligsom stn af kommunns skol og SFO vd tæn til Folkskolfomn H bug d blandt andt billd til gø bønn m bvidst om, hvad d kan læ af lgn H dt ld Stfan Kistnsn, som vis tavln md billd fm Bvidst lg i Boding Rundt omking på kommunns skol og SFO pøvs ny tiltag af, indn Folkskolfom tæd i kaft til næst å Folkskolfomn skal skab t nyt læingshus fo bønn, hvo vi ikk tænk på, om d i skol ll SFO Vi skal tænk dt som n hlhd fo bønn Diss tiltag n dl af vjn til skab n mastplan fo dt ny læingshus, fokla konsulnt Anna Magth Landbo Tiltagn, hun hntyd til, sks tma Kommunns skol og SFO skal vælg to ud af diss tma, som d så skal abjd vid md dt næst halv ås tid Dt h små fosøg fo bliv klog Ud på skoln og i SFO n d i gang md foskllig fosøg, og til foåt skal vi så dl dn vidn, som d opnåt d foskllig std, fotæll Anna Magth Landbo I Boding SFO ha d valgt sætt fokus på tman: bvidstgøls af lgn og udndøspædagogik I føst omgang dt SFO n slv, som abjd md dt, mn læn vlkommn til væ md Vi vd fom indholdt af bvidstgøls af lgn Vi skal abjd md nogl af d faglig komptnc, og hvodan vi få dt implmntt gnnm lgn, fotæll ld Stfan Kistnsn Udfodingn handl om få tænkt fagundvisning ind ov lgn, hvodan man fo ksmpl få mmik og stavning md, nå d lgs Stfan Kistnsn pg på, psonalt ha fåt m fokus på dokumnt lgn gnnm fotos og på skift og på dn måd gø båd lv og læ m bvidst om, hvad d komm ud af lgn D også kommt m fokus på, hvad d nklt mdabjd ha byd ind md, så lvn oplv nogt fosklligt i lgn, som d også kan læ nogt af Pædagog Ann-Mtt Kus tilføj: Vi også mgt bvidst om vos lgmiljø Fo ksmpl: dtt miljø skal vi bva, fo h lg dngn igtig godt, og dt giv d h dng nogl lion I hl vos indtning og tank om indtning, d også n bvidstgøls af lgn, sig hun I Boding SFO d alld fokus på udliv, og dfo va dt oplagt også s næm på udndøspædagogik Båd Ann-Mtt Kus og Stfan Kistnsn mn, dt ha væt n god pocs i SFO n pøv tænk andlds fo komm i fom til Folkskolfomn Dt h n god øvban, så på dn måd dt t godt tidspunkt, dt komm på Vi glæd os til t fots fugtb samabjd md lv, læ og foæld, sig Stfan Kistnsn I fom til fom Vi i Ikast-Band Kommun godt md, nå dt handl om komm i fom til Folkskolfomn Dt std md 14 idékoncpt, som blv til i fobindls md Mntal Fikommun-tm 2 pocnt m læing i undvisning og fitid Dm va d alld fokus på, da Folkskolfomn blv vdtagt D 14 idé blv kogt nd til d 6 tm, som kan væ md til fobd skol og SFO på dn ny fom All kommunns skol og SFO anbfals vælg 2 indssomåd, d igangsætts i skolåt H tman: 1 Undvisnings- og fitidsdln abjd ft fælls læingsplan 2 Fysisk aktivitt til bønn i samabjd md foning 3 Pædagog som social faglæ i indskolingn 4 Bvidstgøls af lgn 5 Udndøspædagogik 6 Entpnant SFO I Boding SFO d også mgt bvidst om, hvodan indtningn af um og miljø kan hjælp bønn til læ gnnm lgn H dt t um, hvo lvn kan sidd skæmt af, hvis d ha bug fo koncnt sig 5

6 stafttn Hvodan fasthold hvvslivt lokal abjdsplads? Sådan lyd spøgsmålt til stafttn dnn gang H komm t sva fa fabikschf Pbn Funch fa viksomhdn OK Snacks A/S i Ejstupholm: Vækstn på OK Snacks ha sikt, dansk abjdsplads bv En sto invsting ha i løbt af d snst fm å fmdoblt omsætningn og fodoblt volumn Vi ha invstt omking 1 million kon indn fo d snst fm å, dls på automis viksomhdn og dls på opkøb Dt jo ikk nødvndigvis dét, man fobind md fasthold abjdsplads, mn dt dét, d ha btydt, vi ha n konkuncvn, så vi kan væ på makdt, og ud ov dt ha vi udvidt vos sotimnt md n poduktion af popcon og nødd, fotæll Pbn Funch Da viksomhdn OK Snacks og Lyka blv slåt sammn i 29 va d 69 mdabjd, og d fl i dag Abjdsopgavn blvt m tknisk d snst å, og d ikk læng så mgt manult abjd Dt still stø kav til mdabjdns uddannls Vi ha n bd plfom i dag, mn dt still faktisk stø kav til vos mdabjd, så vi ha bug fo n m højtkvalifict abjdsstyk En af vos udfoding i øjblikkt, hvad d n uddannt mdabjd hos os: dt n tænt mdabjd, ll kunn dt væ n akadmik udfa, spøg Pbn Funch og undstg, d kun n fabik i Danmak, som s ud som dn h som poduc snacks og flæsksvæ til discountmakdt Dfo dn spcil isæ nå dt komm til få uddannt mdabjdn Jg mn, abjdspladsn h dt bdst std uddann vos mdabjd Mn vi også nødt til hav n åmass, som kan udvikls Vos pojkt md uddann vos folk kald vi fa hænd til hovd Man tag folk, d god og komptnt md hændn og putt vidn ovn på, fokla han Som plfom til få ny mdabjd ha OK Snacks valgt kun samabjd md Jobcnt Ikast-Band Dt vigtigt fo os udvikl ntn vos gn mdabjd, ll dm d komm ind i hust Vi ha s t uddannlsspogam i gang fo vos ld intnt, så vi bliv bd til udvikl vos mdabjd i fmtidn, fokla Pbn Funch I dag kspot snacks-poducntn til 18 land og stå stækt ustt til fmtidn Viksomhdn ha ingn plan om flytt poduktionn til udlandt Kommunn ha n af vdns fønd poducnt af flæsksvæ H dt fabikschf Pbn Funch fa OK Snacks, som kigg på n kass md knas Viksomhdn ha på dt snst invstt cika 1 million kon Dt ha skabt vækst og fastholdls af mdabjd d a B slv i gang md suscntt Focus ku k gi fo D k n, som kan hjælp fandts ik app n Husktavl kl vi Dt d va bug fo ud til d D nu m g opgav s på mulighdn på hvdagns man y st ld ho d ig, fotæll m m m slvstænd ldig md ADHD dagn og gø d på hv flyv kaotisk dsn fa Focus lj aftal, nå tankn sk jobkonsulnt Nils P hu t kommunns idépu svæ, Dt idé n d d fik t 2 kon fa st få i Ika ha s t cu nt Fo t sc nt su Ku sc undt Hos kusu g mobiln ll n app, d ADHD kunn bu til udvikl sådan nn hjælp bugn d ldig bog m ting, d skal d n på n app, d ku g all nin om øg t s nd t ft mi D v d nd bli Un lla til Sjæ n på til t compu vjn til bliv kla md n app-udvikl n god hjælp på kom man i kontakt n og tknologi fandts t husks på n dag ikk d samabjd, hvo vid, ba gtb va fu t t m til t tt af to bl v Po bl kla til bliv ts pass t abjd havd bug fo n til n app, som mm sa m kunn dt, man so t p, lt ap sm n ll pogam, bug, d kunn ld nogt til vos pson md ADHD Vi så, d mang n Dt h ag d hv i tu uk st t g no skab ha n tlfon på sig motiv sm, fodi d altid Giv tyghd og t væktøj, så d ikk n hjælp fo bugn få d ll n tab Dt ka gh ty giv, t vid D få d få bugn til glmm ting Nå skal væ bang fo t plott dt ind i stuktu mogn, kan d blo i 1 d skal mød kl lann, så dt t billd af busp Husktavln og tag n sig Nils Pds ltt ovsku,, d g st d Damgaad un Vjld Elsbth gn vil husk md ADHD, som mang af bogn så glmm dagn, og nå d d mang ting i hv dt Hun to, v få t bank i ho tingn, dt som k ds sty og n n gavn bug Husktavln ka Dn n y ap p Hu n sto hjælp sktavln n i dt d H v fom is v aglig fo ka jld fo bo lnd n ts N g, som il tmod s P md A d l på kan b s DHD n fa mobil liv Focus og tab 6 slvtillid sig slv og and op til aftal md Ba dt lv sigt bliv n tisk også på læng mnnsk kan fak sit liv fks i i vid til komm vil, motivion i fohold t, som man gn gø man faktisk d uddannls, fo nu Damgaad fokla Elsbth tt og ttt til vil app n bliv ts I dn kommnd tid g, nå man bu fl v udbdt til Hft vil dn bli lighd fo køb idn kan all få mu kla til dt I fmt Husktavln vln App n Huskta Husktavln p n Kot fotalt ap, hvo d n n slags kalnd ind om ting og alam, d kan m, o og billd af tidspunkt Vid skal husk til n hvad man fks også vdhæfts jobsamtal, kan nktion, hvo D også n fu ælp md vjldn kan hj kalndn og sætt ting ind i aftaln bliv hold øj md, ovholdt Få 2 k til alis din idé Læs m på wwwikast-ba nddk/id idba nkn

7 Hjnmad på mnun Fl bbo på Band Åcnt vill ikk spis aftnsmad Dt va dngang, madn blv bagt i vamkass I august blv dn opvamd mad skiftt ud md ndkølt og sund mad fa køkknt på Øbæklund Favstålnd mad som psonalt vam op og tilbd lig indn spistid Dt ha vækkt sansn og apptittn på Band Åcnt - Dt btyd igtig mgt, bbon kan duft, nå kofl og gøntsag bliv kogt, kødt tilbdt og sovsn vamt Madn skal væ favig og lækk Jg mgt optagt af, hvad kostn btyd fo koppn og fo vos vlbfindnd gnlt Nun t hlt mdicinskab, som vi vil gå på opdagls i Fo hvofo nøjs hvis vi kan få mad, d båd stimul kop og hjn, fotæll ld af Band Åcnt, Claus Elsbog Kostns små miakl Samabjdt md køkknt på Øbæklund føst skidt på vjn til t bd og sund liv fo bbon på Band Åcnt udviklingshæmmd voksn, d bo på Band Åcnt - Vi kan ikk ænd madn adikalt fa dn n dag til dn andn, da vi vælg på bbons vgn Vi nødt til tag små skidt ad gangn Mn tænk nu, hvis vi vd lægg kostn om kan væ md til mindsk bhovt fo mdicin? Ell fostil dig, vi gnnm kostn kan væ md til styk nogl af d ssouc, bbo ha mistt Jg ovbvist om, vi kan ænd mgt i positiv tning gnnm kostn og spændt på, hvo vi nd Hjnmad vjn fm, og vi alld godt på vj, undstg Claus Elsbog Band Åcnt ha haft fi mdabjd på diplomuddannls i valuing og dokumntion I stn af 214 bliv ssouc fa dnn gupp koblt på pojktt fo valu og undsøg, hvilkn ffkt kostomlægningn ha fo bbon på Band Åcnt Hv dag lv køkknt på Øbæklund 19 kilo gønt og kofl til Band Åcnts 32 bbo Eft nytå bliv nuopn Kistn Hvig koblt på pojktt, og sammn md kokkn, Min Wütz og Rbkka Klyv, skal hun intg nuns gn åva i kostn Kistn Hvig skal md sin vldokumntd vidn om plant, ut og bæ inspi d to kokk til udvikl ny tt, d kan styk d 32 Tilkaldvika Gamz Aka lav madn fædig på Band Åcnt Rbkka Klyv i gang md tilbd madn til d 32 udviklingshæmmd voksn, d bo på Band Åcnt 7

8 Foto Konkunc Dt n sup god idé, find n motivo nå dålig van skal ænds Vi n lill famili på 3, som fo t pa å sidn bsluttd ænd dn dålig van md (næstn) altid tag biln, slvom vi bo mgt tæt på skol, job, indkøbsmulighd mv Dfo indføt vi n cyklspagis, hvoi vi putt 1 kon i, hv gang vi vælg lad biln stå Cykl-spagisns indhold bugs md jævn mllmum til nogt fælls Tha, Min og Chistina Sig Nøbjg blv udtukkt som vind af n ipad blandt åts indsndt fotos til Tillykk! V1 ind af ipad Dnn kæmp solsikk på ca 3 mt ha pydt havn i sommn Nu skal dn fælds og tøs, så vi kan plant n mass solsikk næst somm Camilla Stn Nøgaad En tu på Haild Hd n god idé til få n på oplvn Nils Pt Bøgg En aftntu gnnm Band vd solndgang n god id Hann Muay En dag i somm sad jg lig så still og nød stilhdn på Haild Hd Pludslig kom t kondy tæt på 8

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling

AKTUELT 12-13 MARK OG STALD 16 MAD OG MARKED. Rekorddeltagelse på generalforsamling E nvnt foælt? Hv gul Pæstø Mmk gnåbn På gnlfosmlingn i Økologisk Lnsfoning foslg, skl bts. t hnl om foningns nvn, som bstylsn ønsk t æn. Jn Volm, Bn sp mng png på fo, ft hn bgynt t fskll og fo m hv. Og

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere