MuligHeden. Flere skibe i søen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen"

Transkript

1 wwwikast-banddk Fl skib i søn

2 wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav af magasint, som ha væt t kspimnt Målguppn ha væt båd bog og mdabjd i Ikast-Band Kommun Rdaktionn ha s fokus på innoviv og nyskabnd aktivitt i kommunn Nu dt tid til valu, og daktionn vil gn hø, hvad d skal til fo, du vil læs Hvis du ha input til, hvad d kan gø magasint bd (og også gn hvad d fung godt), må du mgt gn mail dt til daktionn på: Væ md! Væ md! Find all fi udgav af på wwwikast-banddk Læs i dnn udgav 4 Samfundsansva und åbn himml 5 4 Socialt ansva n god fotning På md støttstømpn 6 5 Bvidst lg i Boding stafttn Hvad gø hvvslivt fo fasthold abjdsplads lokalt? Bad 7 Hjnmad på mnun 8 Fotokonkunc S vindbilldt t magasin md histoi om innoviv og nyskabnd aktivitt i Ikast-Band Kommun du kan læs om idé, foanding og ny tiltag, d udsping af abjdt md Ikast-Band som Mntal Fikommun Målt udvikl ny måd tænk og løs opgav omking fmtidns vlfæd hnvnd sig båd til kommunns bog og mdabjd udkomm i ms, juni, sptmb og dcmb uddls md FOCUS til all husstand i kommunn og på kommunns abjdsplads wwwikast-banddk Udgiv: Ikast-Band Kommun Ansvh chfdaktø: Kommunaldiktø Hnning Hansn Rdaktion: Kommunikionskonsulnt Mtt Ladgaad (ansvalig) Kommunikionskonsulnt Bian Møll Nilsn Kommunikionskonsulnt Ing Ramsing Rdaktionl bistand: Focus Ikast-Band 2 Rdaktionsgupp: Bibliotksld Min Lundsgaad-Lth Chfkonsulnt Lisa Gamkow Østgaad Chfsktæ Tina Knudsn HR-konsulnt Gitt Juulsgaad HR-konsulnt Hll Lontsn Kultu- og udviklingskonsulnt Mai Louis Bich-Jnsn Pojktmdabjd John Kvistgaad Udviklingskonsulnt Elln Bach Fjndsbo Kontakt daktionn: Tlf mail: Tykning: OMT Avistyk Hning-Ikast A/S Oplag: 41 stk Til samtlig Ikast-Band Kommuns anst og bog Foto: Fosid og sid 4 øvst: Flmming Staal, Ikast-Band Kommun Øvig: Rdaktionn

3 p o p x vo Hvad dn bdst idé, du nognsind ha fåt? Gda Abildgaad Robt Bagg Ikast Ld Lægdsgåd Fo t pa månd sidn fik jg n opingning fa n hlt ukndt pson En opingning, som vndt op og nd på min hvdag Psonn i samm situion som min mand, nmlig han lid af n konisk kæftsygdom Fosklln ba, han ha tagt skn i gn hånd Han nøjs ikk md dn lægodind mdicin, mn fokus på, hvad kostn btyd fo n kæftamt Fo sig dt mildt, så blv jg mgt optagt af dn ku, han følg isæ da kun plus omlægning af kostn ha gjot ham symptomfi fo kæft sks å ft han va opgivt af lægn Dfo dt nok dn bdst tlfonopingning, jg ha fåt Udov giv håb ha dn givt mig idn til fokus på kost og kæft udvikl opskift på kæftvnlig mad stud dt omftnd mial, d alld finds om mnt og få dt skvt nd, så ikk ba min mand, mn mang and i samm situion, kan få glæd af d faing, som vi gø Hvis man amms af kæft, ha man oft slv nok gø md kla divs bhandlingsfom, samtidig md man måsk også pass sit abjd At skull sætt sig ind i n måsk lidt bsvælig ku kan syns hlt uovskuligt Dfo vil dt fo mang væ djligt, hvis and kan gø faingn og giv dm vid Dt dn id, jg vil gå vid md God id ha ingn opindls, d foms i fællsskab Dfo dt svæt md n id som Musikbønhavn tag hl æn fo dt, mn jg ha n sto andl i udfoldlsn af idn Dt ikk dt få n god id, som dt vigtigst, mn m dt kunn få dt oms til viklighd, som kan væ udfodingn At kunn få idn til væ stynd ov n læng piod oft dt, som gø, idé ikk aliss Så nå man få d god id, dt vigtigt dl dm Dt skab n syngi og dltagls samt ikk mindst ngagmnt omking udviklingn af idn Gnnm fl å ha vi sammn md Ikast-Band Musikskol diskutt mulighdn fo lav nogt m måltt musik fo bøn i bønhavn I fobindls md udviklingn ha psonalt, musikskoln og bstylsn fo Lægdsgåd væt på bsøg i Kolding fo s Musikbønhavn og hø om samabjdt mllm dn og Kolding Musikskol Eftfølgnd ha vi som altid i Ikast skabt vos gt koncpt Et koncpt som ha fåt fl and kommun til kigg på dn Musikbønhav, som vi ha skabt sammn md Ikast-Band Musikskol På Lægdsgåd dltag all bøn ugntligt i musik, planlagt mllm Lægdsgåd og Ikast-Band Musikskol Musikkn n fast bstanddl af Lægdsgåd på linj md udliv, nu og dy Musikkn bidag md hlt and indfaldsvinkl i dt pædagogisk abjd og md til gø dagligdagn ndnu bd fo båd sto og små dt mntal fium Nå vi ha t fantastisk godt stisystm, hvofo d så ikk skiltt fo ndn af all stin? Dt kan væ igtig svæt find undt i t ukndt omåd, fks hvis man skal hnt sit ban ft n fødslsdag Fa Dot Kistnsn, Ikast Dt djligt md nogt positiv opmæksomhd på d mang god kiv sti, som vi ha i Ikast-Band Kommun, som d så mang god mulighd fo vidudvikl ndnu m på, så d kan bliv ndnu m taktiv fo ndnu fl bog D jo fl gund til, d ikk skiltt vd all vos sti i kommunn Dls d dn ovliggnd åsag, dt simplthn vil kost igtig mang png opsætt dm, og dt ha vi ikk fåt afs midl til Og midln ha vi jo ikk fåt afs til dt, da d ikk ha væt t tilpas stot ønsk om dt D også i fobindls md skiltning dn udfoding, dt svæt lig gø dt på dn måd, man lav t skilt slv til slv hovdstin, idt d skilt d skal stå ud vd n offntlig vj skal opfyld nogl hlt bstmt kiti i vjgln Så all d std hvo man ønsk skilt i næhdn af t vjaal, ll n pimæ sti, skal skiltn væ godkndt til dt ft vjgln Hvofo lapp man ikk d hull i asfaltn i Ikast-Band Kommun, som til fa fo all i tafikkn, i stdt fo asfalt på n blind vj hvo d kun få husstand? Fa Ib Kistnsn, Ikast Vi ha omking 11 km offntlig vj og sti i Ikast-Band Kommun og ikk mulighdn fo slv hl tidn hold øj md dm, og d hull d skull opstå Vi dfo afhængig af, bogn slv kan indbtt d hull, d opstå i båd vj og fotov Til dtt ha vi fåt udviklt n app til smphons og tabs, BogTip, hvo bog kan indbtt diss samt mgt m på vjomådt På dn måd bliv vi opmæksomm på d nklt hull og kan fohåbntlig få dm lappt, fø d til fa fo tafikant Dtt gæld båd på d stø vj og d blind vj Annika Aahus Ingniø Vinni Stølvi Skov- og Landskabsingniø 3

4 Samfundsansva und åbn himml Til foåt 214 hyd Ann Mai Pdsn og hnds mdabjd kvi i ng og ovdv undt omking i kommunn Hydindn og Studn n socialøkonomisk abjdsplads md bas på hnds og mandns kvæggåd nod fo Band H vil Ann Mai Pdsn bskæftig pson, d bfind sig på kantn af abjdsmakdt af dn n ll dn andn åsag Skab n god histoi Ann Mai Pdsn ha tidlig væt salgsld i COOP, hvo hun gnnm fl å havd kontaktn til mdabjd, d va ans på sælig vilkå Nogl va i flksjob og havd blot bug fo hnsyn til ds fysisk fomån, mns and havd bug fo n mnto til i dt hl tagt find ud af, hvodan man bgå sig i t job og på n abjdsplads Nå jg vil hav dn slags mdabjd i Hydindn og Studn, handl dt ikk aln om giv dm nogt Dt faktisk også givnd fo mig hjælp mnnsk til få fodfæst på abjdsmakdt Væ md til skab n god histoi om, dt kan lad sig gø få t mnnsk på fod ign, så d kan komm til kla sig Dfo kostd dt mig ikk mang ovvjls bslutt, min viksomhd udov nupljn også skal tag dn fom fo samfundsansva, sig Ann Mai Pdsn Jobbt som salgsld og butikschf va ikk fonligt md få hvdagn md to små pig og mandns landbug til gå op Eft n tid som hjmmgånd tængt Ann Mai Pdsn til, d skull sk nogt: Job fo kvind på landt Jg havd bug fo skab mit gt, og samtidig stod min mand md t konkt bhov fo få sin kvi på gæs, og dt øjnd jg mulighd i Et af d ovodnd mål md viksomhdn skab abjdsplads fo kvind i landbugt Jg ha fåt tilskud fa d lokal LAG-midl til komm i gang Mn viksomhdn kø på makdsvilkå, fotæll hun Ann Mai Pdsn fovnt ikk, hun ligfm komm til spind guld på Hydindn og Studn, slvom dt ikk skot på idé til udviklingsmulighd Hun i føst omgang godt tilfds md, hun slv ha t job og kan tilbyd t mind antal socialøkonomisk abjdsplads: Jg vil hlst ansætt kvind D ha n hlt sælig sans fo fonmm, hvodan dyn tivs Og så dt da sundt fo ntop d kvind, som jg vil bskæftig, væ ud i nun, få fisk luft og omgås dyn, undstg Ann Mai Pdsn Ansv Min nst bkyming, om jg vil komm i n situion md n mdabjd, hvo dt ikk lykks få hnd til tivs i abjdt Dt vil væ ulykkligt fo bgg p Man kan ikk ba ansætt mdabjd på d vilkå og så to, d kan pass sig slv Isæ nå man ha n mnto-oll, skal man indstill sig på væ nævænd og bug mgt af sig slv Dt ansva skal man som viksomhdsj gø sig hlt kl, indn man st socialøkonomisk viksomhd Mn dt t ansva, som dt ligg mig nuligt tag, sig Ann Mai Pdsn Kvin lukks på gæs 1 maj 214 Indn da skal Ann Mai Pdsn hav ans sin mdabjd, og d skal sammn gø kla til sæsonn D skal blandt andt sætt hgn omking d aal, hvo kundns kvi skal gå i sæsonn til udgangn af sptmb Hydindn og Studn : Ejs af Ann Mai Pdsn og stiftt 1 novmb 212 Uanst viksomhdns navn svicn indtil vid koncntt om kvi 2-3 socialøkonomisk abjdsplads fa 1 apil 214 Svicpoduktt fon intss mllm lodsj, d ha bhov fo få pljt nuaal som ng og ovdv, og landmænd, d mangl gæsning til ds ku og samtidig udfø opsynt md dy og aal Nuplj: Ku æd ut, gæss og ny skud af tæ D hold slvsåd tæ og busk nd, så nuaaln ikk go til og bliv til uignnmtænglig k Nå aaln åbn, fo lyst kan tæng nd til jodn, giv dt gobund fo t ig plant- og dyliv Kontakt: Tlf ll mail: og hø m Socialt ansva n god fotning Socialøkonomisk viksomhd (SØV) Ha t socialt, sundhds- ll miljømæssigt fomål Ovskud skal gninvsts i viksomhdn ll fomålt Sælg ydls ll podukt på makdsvilkå Ha gt CVR-numm og uafhængig af dn offntlig skto og af tilskud fa dt offntlig Ansætt udst ldig i flksjob, paktik ll foløb, fks afklaing, mntoodning osv Btal løn og fipng ft ovnskomst til mdabjdn aln fo ffktiv abjdstid Kontakt John Kvistgaad, Ikast- Band Kommun: Tlf Dt fom båd din og min idntitt, vi vd, vi kan nogt, og vi bidag md nogt på abjdsmakdt Dt styk dn nklts slvvæd og livskvalitt, og dt skal ndnu fl hav lov oplv Om d så ba kan abjd få tim om ugn Dt n af gundtankn bag pojktt Vild Vision, som i d kommnd å skyd op i Vstgad i Ikast Pojktmdabjd John Kvistgaad, Abjdsmakdsafdlingn i Ikast-Band Kommun, ans til sætt skub i opttlsn af 1 ny socialøkonomisk abjdsplads fm til 217 i og omking d ny fysisk amm i Vstgad Målt fosigtigt s én viksomhd md dn slags abjdsplads om åt Mn vi tænkt, hvofo gntlig vnt på, d kan ykk ind i Vstgad? Vi kan ligså godt st, fo d også bhov fo socialøkonomisk abjdsplads nu, fotæll John Kvistgaad To ny socialøkonomisk viksomhd Blåhøj Multisvic ApS og Hydindn og Studn ha alld st dagns lys Ydlig to langt fmm i pocssn på vj mod tabling, og d udov ha John Kvistgaad kontakt til fm and intssd 4 Vi skal nok nå målt, smil han skævt og fotsætt: D hldigvis mang, d gn vil bidag til dn god fotning, som dt fo hl samfundt, diss mnnsk få n plads på abjdsmakdt Socialøkonomisk viksomhd divs på makdsvilkå og hlt udn offntlig tilskud Aln fo Ikast- Band Kommun vil 1 socialøkonomisk abjdsplads btyd fl million m til vlfæd om åt Udst ldig: Føtidspnsionist Bog til flksjob D svagst gupp af kontanthjælpsmodtag Pson i paktik, foskllig foløb, mntoodning mm Socialt udst som fks hjmløs, misbug og postitud Vision Vstgad Vil du vid m om plann fo Vision Vstgad, så gå ind på: wwwikast-banddk og skiv Vision Vstgad i søgfltt John Kvistgaad ha blandt andt væt salgs- og maktingschf i viksomhd jt af ARLA, tammanag i Royal Gnland og and sto viksomhd md tilknytning til Dansk Dagligvahandl, så han fostå og tal viksomhdns gt spog

5 På md støttstømpn I ms 212 blv tøjfim Handy Wa koblt på t EU-pojkt, hvo missionn va udvikl støttstømp, som bugn slv kan tag af og på Slv om dt ikk va t ønskpojkt, indvilligd Handy Wa i dltag i samabjdt md fosk fa England, Finland, Schwiz og Danmak Handy Wa, d poduc tøj til køstolsbug, skull få pojktt nd på jodn og sik, dt ikk blot blv skivbodsfoskning, mn poduktt fik hold i viklighdn Vi ha altid udviklt vos tøj i tæt samabjd md bugn Dfo ønskd vi snakk md dm, d skull hav støttstømpn af og på, og psonalt d hjælp dm Vi hnvndt os til Ikast-Band Kommun og va md undt fo tag støttstømp af og på i t pa dag, fotæll diktø fo Handy Wa, Claus Castnsn og fotsætt: Dt gav os n ballast til gå ind i pojktt Dt va djligt, kommunn vill gå ind i dn kiv pocs, og d ikk va all d kav Vi ingd til kommunn mandag og fik lov til tag md undt om tosdagn Hvis d fo langt mllm fa tank og handling, fung dt ikk i vos viklighd Et stot potntial D t stot potntial i udvikl støttstømp, som bugn slv kan håndt båd på t økonomisk og mnnskligt plan Og slv om Handy Wa va skptisk ov fo pojktt fa stn, ha dt væt fascinnd væ md D ligg mulighd gmt i nytænkningn Og bspals ikk altid af dt ond Som dt nu, d mang mænd, d ikk gå md støttstømp, fodi d skal hav hjælp til tag dm af og på Dn ny støttstømp kan væ md til giv mænd md bhov fo støttstømp t læng liv, da d stø chanc fo, d vil gå md dm D også t stot økonomisk potntial i dn ny støttstømp, da d bugs i næhdn af 5 milliad kon på EU-plan om åt til svic pocssn md få støttstømp af og på, fokla diktø Claus Castnsn og slutt: Vi ld ft n kommcil pn, d kan gå ind i pojktt og væ md til løft dt Dt fint md d t, vi i fim, mn dt kæv nogt m man-pow løft pojktidn til t fædigt podukt Målt fo pojktt, n god dl af d ksistnd bug af støttstømp slv kan stå fo tag støttstømp af og på Dt gæld ikk ba om gø n kiv pocs så avanct som mulig Dt altid godt tag to skift fm og t tilbag, mn dt kan væ svæt gå tilbag, nå man vant til gå fmad Diktø fo Handy Wa, Claus Castnsn Claus Castnsn diktø fo Handy Wa, d poduc tøj til køstolsbug Hos Boding SFO d ligsom stn af kommunns skol og SFO vd tæn til Folkskolfomn H bug d blandt andt billd til gø bønn m bvidst om, hvad d kan læ af lgn H dt ld Stfan Kistnsn, som vis tavln md billd fm Bvidst lg i Boding Rundt omking på kommunns skol og SFO pøvs ny tiltag af, indn Folkskolfom tæd i kaft til næst å Folkskolfomn skal skab t nyt læingshus fo bønn, hvo vi ikk tænk på, om d i skol ll SFO Vi skal tænk dt som n hlhd fo bønn Diss tiltag n dl af vjn til skab n mastplan fo dt ny læingshus, fokla konsulnt Anna Magth Landbo Tiltagn, hun hntyd til, sks tma Kommunns skol og SFO skal vælg to ud af diss tma, som d så skal abjd vid md dt næst halv ås tid Dt h små fosøg fo bliv klog Ud på skoln og i SFO n d i gang md foskllig fosøg, og til foåt skal vi så dl dn vidn, som d opnåt d foskllig std, fotæll Anna Magth Landbo I Boding SFO ha d valgt sætt fokus på tman: bvidstgøls af lgn og udndøspædagogik I føst omgang dt SFO n slv, som abjd md dt, mn læn vlkommn til væ md Vi vd fom indholdt af bvidstgøls af lgn Vi skal abjd md nogl af d faglig komptnc, og hvodan vi få dt implmntt gnnm lgn, fotæll ld Stfan Kistnsn Udfodingn handl om få tænkt fagundvisning ind ov lgn, hvodan man fo ksmpl få mmik og stavning md, nå d lgs Stfan Kistnsn pg på, psonalt ha fåt m fokus på dokumnt lgn gnnm fotos og på skift og på dn måd gø båd lv og læ m bvidst om, hvad d komm ud af lgn D også kommt m fokus på, hvad d nklt mdabjd ha byd ind md, så lvn oplv nogt fosklligt i lgn, som d også kan læ nogt af Pædagog Ann-Mtt Kus tilføj: Vi også mgt bvidst om vos lgmiljø Fo ksmpl: dtt miljø skal vi bva, fo h lg dngn igtig godt, og dt giv d h dng nogl lion I hl vos indtning og tank om indtning, d også n bvidstgøls af lgn, sig hun I Boding SFO d alld fokus på udliv, og dfo va dt oplagt også s næm på udndøspædagogik Båd Ann-Mtt Kus og Stfan Kistnsn mn, dt ha væt n god pocs i SFO n pøv tænk andlds fo komm i fom til Folkskolfomn Dt h n god øvban, så på dn måd dt t godt tidspunkt, dt komm på Vi glæd os til t fots fugtb samabjd md lv, læ og foæld, sig Stfan Kistnsn I fom til fom Vi i Ikast-Band Kommun godt md, nå dt handl om komm i fom til Folkskolfomn Dt std md 14 idékoncpt, som blv til i fobindls md Mntal Fikommun-tm 2 pocnt m læing i undvisning og fitid Dm va d alld fokus på, da Folkskolfomn blv vdtagt D 14 idé blv kogt nd til d 6 tm, som kan væ md til fobd skol og SFO på dn ny fom All kommunns skol og SFO anbfals vælg 2 indssomåd, d igangsætts i skolåt H tman: 1 Undvisnings- og fitidsdln abjd ft fælls læingsplan 2 Fysisk aktivitt til bønn i samabjd md foning 3 Pædagog som social faglæ i indskolingn 4 Bvidstgøls af lgn 5 Udndøspædagogik 6 Entpnant SFO I Boding SFO d også mgt bvidst om, hvodan indtningn af um og miljø kan hjælp bønn til læ gnnm lgn H dt t um, hvo lvn kan sidd skæmt af, hvis d ha bug fo koncnt sig 5

6 stafttn Hvodan fasthold hvvslivt lokal abjdsplads? Sådan lyd spøgsmålt til stafttn dnn gang H komm t sva fa fabikschf Pbn Funch fa viksomhdn OK Snacks A/S i Ejstupholm: Vækstn på OK Snacks ha sikt, dansk abjdsplads bv En sto invsting ha i løbt af d snst fm å fmdoblt omsætningn og fodoblt volumn Vi ha invstt omking 1 million kon indn fo d snst fm å, dls på automis viksomhdn og dls på opkøb Dt jo ikk nødvndigvis dét, man fobind md fasthold abjdsplads, mn dt dét, d ha btydt, vi ha n konkuncvn, så vi kan væ på makdt, og ud ov dt ha vi udvidt vos sotimnt md n poduktion af popcon og nødd, fotæll Pbn Funch Da viksomhdn OK Snacks og Lyka blv slåt sammn i 29 va d 69 mdabjd, og d fl i dag Abjdsopgavn blvt m tknisk d snst å, og d ikk læng så mgt manult abjd Dt still stø kav til mdabjdns uddannls Vi ha n bd plfom i dag, mn dt still faktisk stø kav til vos mdabjd, så vi ha bug fo n m højtkvalifict abjdsstyk En af vos udfoding i øjblikkt, hvad d n uddannt mdabjd hos os: dt n tænt mdabjd, ll kunn dt væ n akadmik udfa, spøg Pbn Funch og undstg, d kun n fabik i Danmak, som s ud som dn h som poduc snacks og flæsksvæ til discountmakdt Dfo dn spcil isæ nå dt komm til få uddannt mdabjdn Jg mn, abjdspladsn h dt bdst std uddann vos mdabjd Mn vi også nødt til hav n åmass, som kan udvikls Vos pojkt md uddann vos folk kald vi fa hænd til hovd Man tag folk, d god og komptnt md hændn og putt vidn ovn på, fokla han Som plfom til få ny mdabjd ha OK Snacks valgt kun samabjd md Jobcnt Ikast-Band Dt vigtigt fo os udvikl ntn vos gn mdabjd, ll dm d komm ind i hust Vi ha s t uddannlsspogam i gang fo vos ld intnt, så vi bliv bd til udvikl vos mdabjd i fmtidn, fokla Pbn Funch I dag kspot snacks-poducntn til 18 land og stå stækt ustt til fmtidn Viksomhdn ha ingn plan om flytt poduktionn til udlandt Kommunn ha n af vdns fønd poducnt af flæsksvæ H dt fabikschf Pbn Funch fa OK Snacks, som kigg på n kass md knas Viksomhdn ha på dt snst invstt cika 1 million kon Dt ha skabt vækst og fastholdls af mdabjd d a B slv i gang md suscntt Focus ku k gi fo D k n, som kan hjælp fandts ik app n Husktavl kl vi Dt d va bug fo ud til d D nu m g opgav s på mulighdn på hvdagns man y st ld ho d ig, fotæll m m m slvstænd ldig md ADHD dagn og gø d på hv flyv kaotisk dsn fa Focus lj aftal, nå tankn sk jobkonsulnt Nils P hu t kommunns idépu svæ, Dt idé n d d fik t 2 kon fa st få i Ika ha s t cu nt Fo t sc nt su Ku sc undt Hos kusu g mobiln ll n app, d ADHD kunn bu til udvikl sådan nn hjælp bugn d ldig bog m ting, d skal d n på n app, d ku g all nin om øg t s nd t ft mi D v d nd bli Un lla til Sjæ n på til t compu vjn til bliv kla md n app-udvikl n god hjælp på kom man i kontakt n og tknologi fandts t husks på n dag ikk d samabjd, hvo vid, ba gtb va fu t t m til t tt af to bl v Po bl kla til bliv ts pass t abjd havd bug fo n til n app, som mm sa m kunn dt, man so t p, lt ap sm n ll pogam, bug, d kunn ld nogt til vos pson md ADHD Vi så, d mang n Dt h ag d hv i tu uk st t g no skab ha n tlfon på sig motiv sm, fodi d altid Giv tyghd og t væktøj, så d ikk n hjælp fo bugn få d ll n tab Dt ka gh ty giv, t vid D få d få bugn til glmm ting Nå skal væ bang fo t plott dt ind i stuktu mogn, kan d blo i 1 d skal mød kl lann, så dt t billd af busp Husktavln og tag n sig Nils Pds ltt ovsku,, d g st d Damgaad un Vjld Elsbth gn vil husk md ADHD, som mang af bogn så glmm dagn, og nå d d mang ting i hv dt Hun to, v få t bank i ho tingn, dt som k ds sty og n n gavn bug Husktavln ka Dn n y ap p Hu n sto hjælp sktavln n i dt d H v fom is v aglig fo ka jld fo bo lnd n ts N g, som il tmod s P md A d l på kan b s DHD n fa mobil liv Focus og tab 6 slvtillid sig slv og and op til aftal md Ba dt lv sigt bliv n tisk også på læng mnnsk kan fak sit liv fks i i vid til komm vil, motivion i fohold t, som man gn gø man faktisk d uddannls, fo nu Damgaad fokla Elsbth tt og ttt til vil app n bliv ts I dn kommnd tid g, nå man bu fl v udbdt til Hft vil dn bli lighd fo køb idn kan all få mu kla til dt I fmt Husktavln vln App n Huskta Husktavln p n Kot fotalt ap, hvo d n n slags kalnd ind om ting og alam, d kan m, o og billd af tidspunkt Vid skal husk til n hvad man fks også vdhæfts jobsamtal, kan nktion, hvo D også n fu ælp md vjldn kan hj kalndn og sætt ting ind i aftaln bliv hold øj md, ovholdt Få 2 k til alis din idé Læs m på wwwikast-ba nddk/id idba nkn

7 Hjnmad på mnun Fl bbo på Band Åcnt vill ikk spis aftnsmad Dt va dngang, madn blv bagt i vamkass I august blv dn opvamd mad skiftt ud md ndkølt og sund mad fa køkknt på Øbæklund Favstålnd mad som psonalt vam op og tilbd lig indn spistid Dt ha vækkt sansn og apptittn på Band Åcnt - Dt btyd igtig mgt, bbon kan duft, nå kofl og gøntsag bliv kogt, kødt tilbdt og sovsn vamt Madn skal væ favig og lækk Jg mgt optagt af, hvad kostn btyd fo koppn og fo vos vlbfindnd gnlt Nun t hlt mdicinskab, som vi vil gå på opdagls i Fo hvofo nøjs hvis vi kan få mad, d båd stimul kop og hjn, fotæll ld af Band Åcnt, Claus Elsbog Kostns små miakl Samabjdt md køkknt på Øbæklund føst skidt på vjn til t bd og sund liv fo bbon på Band Åcnt udviklingshæmmd voksn, d bo på Band Åcnt - Vi kan ikk ænd madn adikalt fa dn n dag til dn andn, da vi vælg på bbons vgn Vi nødt til tag små skidt ad gangn Mn tænk nu, hvis vi vd lægg kostn om kan væ md til mindsk bhovt fo mdicin? Ell fostil dig, vi gnnm kostn kan væ md til styk nogl af d ssouc, bbo ha mistt Jg ovbvist om, vi kan ænd mgt i positiv tning gnnm kostn og spændt på, hvo vi nd Hjnmad vjn fm, og vi alld godt på vj, undstg Claus Elsbog Band Åcnt ha haft fi mdabjd på diplomuddannls i valuing og dokumntion I stn af 214 bliv ssouc fa dnn gupp koblt på pojktt fo valu og undsøg, hvilkn ffkt kostomlægningn ha fo bbon på Band Åcnt Hv dag lv køkknt på Øbæklund 19 kilo gønt og kofl til Band Åcnts 32 bbo Eft nytå bliv nuopn Kistn Hvig koblt på pojktt, og sammn md kokkn, Min Wütz og Rbkka Klyv, skal hun intg nuns gn åva i kostn Kistn Hvig skal md sin vldokumntd vidn om plant, ut og bæ inspi d to kokk til udvikl ny tt, d kan styk d 32 Tilkaldvika Gamz Aka lav madn fædig på Band Åcnt Rbkka Klyv i gang md tilbd madn til d 32 udviklingshæmmd voksn, d bo på Band Åcnt 7

8 Foto Konkunc Dt n sup god idé, find n motivo nå dålig van skal ænds Vi n lill famili på 3, som fo t pa å sidn bsluttd ænd dn dålig van md (næstn) altid tag biln, slvom vi bo mgt tæt på skol, job, indkøbsmulighd mv Dfo indføt vi n cyklspagis, hvoi vi putt 1 kon i, hv gang vi vælg lad biln stå Cykl-spagisns indhold bugs md jævn mllmum til nogt fælls Tha, Min og Chistina Sig Nøbjg blv udtukkt som vind af n ipad blandt åts indsndt fotos til Tillykk! V1 ind af ipad Dnn kæmp solsikk på ca 3 mt ha pydt havn i sommn Nu skal dn fælds og tøs, så vi kan plant n mass solsikk næst somm Camilla Stn Nøgaad En tu på Haild Hd n god idé til få n på oplvn Nils Pt Bøgg En aftntu gnnm Band vd solndgang n god id Hann Muay En dag i somm sad jg lig så still og nød stilhdn på Haild Hd Pludslig kom t kondy tæt på 8

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Talentpris Lederpris Foreningspris

Talentpris Lederpris Foreningspris v b s d h y N 4 1 0 a 2 u n a j Kåing af ås aln-, ld- og foningspis Rpæsnanskabsmød onsdag d. 12. mas Løbsdikø Jsp Wo og Jan Pylick ÅsPå pæsnanskabsmød få vi bsøg af løbsdikø Jsp Wo fa Danmaks Cykl Union.

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til?

Kvarteret. At bo i Frydenlund Afdelingsmøder og medindflydelse Fuglene med de gule jakker Hvad kan du bruge husordenen til? 08 / JUNI 2013 BEBOERBLAD fo bolikono åhus Kva A bo i Fydnlund Afdlinsød o dindflydls Fuln d d ul jakk Hvad kan du bu husodnn il? Ld Af Søn Høsb Kva På afdlinsød disku vi fosklli fosla il, hvodan vi udfold

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer

Statistisk set er det umuligt, men to gange Tove jubilerer Nybygg Om- og tlbygnng Dø og vndu Tagabjd TsDAG dn 25. jun 2013 - sdn 1910 103. Ågang - n. 26 Rødmvj 62 5762 V. Sknng Mobl 5132 8990 ban@kkby-tom.dk www.kkbytøm.dk Statstsk st dt umulgt, mn to gang Tov

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009

Dimittendundersøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Dimittendundesøgelse 2008-2009 Afspændingspædagoguddannelsen Dimittendundesøgelse, 2009 Dato: 3. juni 2009 Opsummeing af undesøgelse foetaget blandt dimittende fa Afspændingspædagoguddannelsen Datagundlag

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Vær med! www.ikast-bande.dk Væ med! Vi vil godt væe med I te månede ha bogee i Nøe Snede taget skald og skidt i eg hånd. Det e histoi om by, de også e ved at tage ejeskab fo at tage sig godt ud. Skald på bys offtlige

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere