Rapport 19. januar 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport 19. januar 2016"

Transkript

1 Rapport 9. januar Proj.nr. Holdbarhed af svinekødsudskæringer efter simuleret Version transport ved frost (- o C) LHHR/MT Louise Hededal Hofer Baggrund og formål Sammendrag I projektet Afklaring af maksimal holdbarhed er et af formålene at fastlægge holdbarheden af forskellige svinekødsudskæringer efter simuleret transport til Kina ved frost. Konceptet bygger på, at kødet detailpakkes inden transport og sælges i detailpakningen uden ompak. I dette forsøg er to forskellige indfrysningsmetoder, en hurtig (impingement) og en langsom (frysehus), blevet benyttet. Endvidere blev de to indfrysningsmetoders indflydelse på holdbarheden vurderet. Holdbarheden blev vurderet igennem en lagringsperiode ved simuleret detaildisplay på og C. Konklusion For produkterne halsben, koteletter og hjerter blev det, for detaildisplay ved både og C, fundet, at udviklingen i rå lugt fulgte den ved DMRIPredict prædikterede udvikling. Holdbarheden af disse produkter kan derfor angives på baggrund af DMRIPredicts holdbarhedsmodel. For alle tre produkter var holdbarheden dage ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. For hjerter og koteletter var holdbarheden dage ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. For produkterne hakket kød, tunger og tæer fulgte udviklingen i rå lugt ikke den prædikterede. Holdbarheden for disse produkter blev derfor fastlagt ud fra den i forsøget fundne udvikling i rå lugt. For hakket kød og tæer medførte det en holdbarhed på dage ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. For tunger var holdbarheden - dage ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Indfrysningsmetoden blev ikke fundet til at have signifikant betydning på holdbarheden for nogen af produkterne, når de, efter den simulerede transport, blev lagret ved simuleret detaildisplay på C. For koteletterne lagret ved simuleret detaildisplay på C blev der fundet forskel, idet indfrysning ved impingement resulterede i lavere karakterer for den rå lugt. Koteletter indfrosset ved både impingement og frysehus fulgte dog begge den prædikterede udvikling i rå lugt, og det kan derfor konkluderes, at forskellen mellem indfrysningsmetoderne ikke er større end den naturlige variation, der kan forventes. Displaytemperaturen blev for begge indfrysningsmetoder af både koteletter og hjerter fundet til at have signifikant indflydelse på udviklingen af rå lugt. Holdbarheden blev forringet betydeligt ved en øget displaytemperatur.

2 Holdbarhed af de seks udskæringer efter forskellig indfrysningsmetode og temperatur ved detaildisplay. Holdbarheden er angivet antal dage ved simuleret detaildisplay. Produkt Detaildisplay Nedkølingsmetode temperatur [ o C] Hakket kød Halsben - Tunger - - Tæer Koteletter Koteletter Hjerter Hjerter

3 Bagrund og formål Indledning I projektet Afklaring af maksimal holdbarhed er et af formålene at fastlægge holdbarheden af forskellige svinekødsudskæringer efter simuleret transport til Kina ved frost. Konceptet bygger på, at kødet detailpakkes inden transport og sælges i detailpakningen uden ompak. I dette forsøg er to forskellige indfrysningsmetoder, en hurtig (impingement) og en langsom (frysehus), blevet benyttet. Endvidere blev de to indfrysningsmetoders indflydelse på holdbarheden vurderet. Holdbarheden blev vurderet igennem lagringsperiode ved en simuleret detaildisplay på og C. I samarbejde med Danish Crown er følgende seks udskæringer blevet fundet relevante: koteletter, hakket kød, halsben, fortæer, tunger og hjerter. Forsøgsdesign Fremgangsmåde Det overordnede forsøgsdesign bestod af en pakning, indfrysning ved enten impingement eller frysehus og simuleret transport på - dage ved frost. Efter transport blev prøverne lagt på simuleret detaildisplay ved enten eller C. Det fulde forsøgsdesign blev kun udført for hjerter og koteletter. For de resterende produkter blev der kun simuleret detaildisplay ved C. Forsøgsdesignet fremgår af figur. Indfrysning Simuleret transport Simuleret detaildisplay Pakning Opbevaring ved frost Opbevaring v. o C Opbevaring v. o C Opbevaring ved frost Opbevaring v. o C Opbevaring v. o C Figur. Forsøgsdesign Råvarer I samarbejde med Danish Crown blev følgende seks udskæringer valgt og indsamlet: hakket kød, halsben, tunger, fortæer, koteletter, hjerter.

4 Produkt Alder ved pakning Historik Hakket kød dage Mandag d. /-: Slagtning (Bornholm) Tirsdag d. /-: Udbening Onsdag d. /-: Hakning og pakning Halsben dag Tirsdag d. /-: Slagtning Onsdag d. /-: Pakning Tunger dage Tirsdag d. /-: Slagtning og pakning Fortæer dage Tirsdag d. /-: Slagtning og pakning Koteletter dag Tirsdag d. /-: Slagtning Onsdag d. /-: Pakning Hjerter dage Tirsdag d. /-: Slagtning og pakning Udskæring af koteletter Kammene blev skalfrosset, inden de blev maskinskåret. Kammene havde en gennemløbshastighed på min. igennem impingement ved - C. Kammene blev slicet, så koteletterne endte med en vægt på g, hvilket svarer til en tykkelse på ca. cm. Koteletterne blev direkte efter slicening sendt igennem spiralimpingement i, minutter. Pakning Produkterne blev dybtrukket på Repak RE thermoformer med Plastopil FW- ( mm x Mic, OTR: <,9 cc/m bar h at C & % RH, COTR: < cm /m bar h at C & % RH) som underfilm og Cryovac T9 ( mm x m, OTR:< cm /m bar h at C & % RH) som overfilm. Pakningsvolumen fremgår af tabel. Tabel. Pakningsvolumen for de forskellige udskæringer. Produkt Pakningsstørrelse Hakket kød g pr. pakke Halsben stk. pr. pakke Tunger stk. pr. pakke Fortæer stk. pr. pakke Koteletter stk. pr. pakke ( g) Hjerter stk. pr. pakke

5 Indfrysning ved impingement Produkterne, som blev indfrosset ved impingement, blev efter pakning kørt igennem impingementfryseren. Tiden var afhængig af produktstørrelse. Hastigheden på båndet kunne ikke indstilles præcist på den benyttede impingementfryser, og tiden blev derfor målt med stopur. Da det ikke var muligt at indstille impingementfryseren langsomt nok, kørte produkterne to gange igennem impingementfryseren. Koteletterne blev dog kørt igennem impingement inden pakning, da det ikke var muligt at dybtrække dem ferske, og de fik derfor kun en enkelt gang igennem impingementfryseren. I impingementfryseren faldt produkterne fra det øvre bånd til det nedre bånd. Dette fald gjorde, at produkterne ikke kom ud i samme rækkefølge, som de kom ind. Gennemløbshastigheden for produkterne er derfor cirkatider. Tiderne, de forskellige produkter fik igennem impingementfryseren, fremgår af tabel. På grund af faldet var det ikke muligt at indfryse halsbenene i impingementfryseren, uden at pakningerne blev utætte. Efter indfrysning blev prøverne pakket i kartoner, stillet på paller og fik derefter samme behandling som produkterne indfrosset på frysehus. Tabel. Tider og temperaturer for produkter indfrosset ved impingementfryseren. Tid [min] Temperatur [ C] Hakket kød - til - Halsben - - Tunger - til - Tæer - til - Koteletter 9 - til - Hjerter - til - Indfrysning på frysehus Produkterne, som blev indfrosset på frysehus, blev efter dybtræk pakket direkte i kartoner og stillet på paller. Pallerne blev transporteret til frysehus, hvor de blev kørt i indfryseren i timer. Lagring Produkterne blev efter indfrysning lagret ved - C i - dage for at simulere transporten til Kina (tager dage). Da det tidligere er vist, at lagringstiden på frost ikke har stor betydning for holdbarheden, blev produkterne af praktiske årsager lagret mere end de nødvendige dage ved frost. Den simulerede transport fandt sted på Engesvang frysehus, og prøverne ankom først til DMRI, da de skulle flyttes til simuleret detaildisplay. Prøverne blev efter den simulerede transport flyttet til kølerum til simulering af detaildisplay ved C. For hjerter og koteletter blev halvdelen af prøverne flyttet til en inkubator til simulering af detaildisplay ved C. Det første døgn, prøverne lå på simuleret detaildisplay, blev betragtet som optøning. Udtag til analyser blev først påbegyndt efter dette døgn. Analyser Prøvernes startkimtal blev målt to dage efter indsamling. Prøverne til startkimtal blev lagret ved - C indtil analyse. Igennem lagringsperioden ved simuleret detaildisplay blev prøvernes kimtal analyseret, udviklingen i rå lugt og udseende blev fulgt, og dryptabet fra prøverne målt.

6 I tabel er angivet en oversigt over udtagsdage samt analyser udført i løbet af lagringstiden ved simuleret detaildisplay. Der blev ikke udført nogen analyser før dag, da dag - blev betragtet som en optøningsperiode. Tabel. Oversigt over analyser for de forskellige produkter. Efter produkttype er det angivet, hvilken temperatur produktet er opbevaret ved under simuleret detaildisplay. Lagringstiden er angivet som antal dage ved simuleret detaildisplay. Hakket kød C Analyser 9 Kimtal X X X og udseende X X X X X X Dryptab X X X X X X Halsben C Analyser 9 Kimtal X X X og udseende X X X X X X Dryptab X X X X X X Tunger C Analyse 9 Kimtal X X X og udseende X X X X X X Dryptab X X X X X X Tæer C Analyse 9 Kimtal X X X og udseende X X X X X X Dryptab X X X X X X Hjerter o C Analyse Kimtal X X X og udseende X X X X X X X Dryptab X X X X X X X Hjerter C Analyse Kimtal X X og udseende X X X X X Dryptab X X X X X Koteletter C Analyse Kimtal X X X X og udseende X X X X X X X X Dryptab X X X X X X X X Koteletter C Analyse Kimtal X X og udseende X X X X X Dryptab X X X X X og udseende Der bedømmes prøver ved hvert udtag. De fem prøver åbnes straks ved udtag fra kølerum. Rå lugt og udseende bedømmes minutter efter åbning. Rå lugt og udseende bedømmes på en -trinsskala fra -. Karaktererne og medfører en

7 accepteret prøve, mens karaktererne og medfører en uacceptabel prøve. Fastlæggelse af holdbarheden ud fra den rå lugt er det antal dage, der går, indtil den gennemsnitlige rå lugt er. Rå lugt Frisk lugt (kan være lidt syrlig) Lidt afvigende lugt men stadig acceptabel Tydelig afvigende lugt uacceptabel Meget afvigende lugt Beskriv afvigende lugt, som kan være: sur, gammel (træt), svovl, putrid, råddent m.m. Ingen misfarvning Begyndende misfarvning Tydelig misfarvning Meget misfarvning Beskriv misfarvninger, der kan være: brunfarvning af kød og hvide pletter på kød Psykrotroft kimtal Dryptab Statistik Prøverne blev analyseret for psykrotroft kimtal. Til startkimtal blev der analyseret prøver. De resterende analyser blev lavet på prøver. Prøveudtagning foregik mellem åbning af pakninger og lugt-/udseendebedømmelsen. Kimtallene måles ved dyrkning på PCA v., C i dage (SM ). Prøverne udtages fra overfladen, cm, med rundbor og skalpel. Dryptab blev målt på de udtag efter lugt- og udseendebedømmelser. Kødet blev taget ud af pakkerne og vejet. Den væske, som kunne hældes ud af pakningen, blev vejet for den første prøve. For de resterende fire prøver blev den tomme emballage benyttet som tara. Der blev lavet variansanalyse (ANOVA) for at teste, hvorvidt de forskellige indfrysningsmetoder, lagringstider samt displaytemperaturer havde indflydelse på lugt, udseende og dryptab. For lugt og udseende blev variansanalysen udført på logtransformerede data. Model: Log()=log(µ)+ indfrysningsmetode+lagringstid+ indfrysningsmetode *lagringstid+ε Log()=log(µ)+display temperatur+lagringstid+display temperatur*lagringstid+ε Model: Log()=log(µ)+ indfrysningsmetode +lagringstid+ indfrysningsmetode *lagringstid+ε

8 Dryptab Model: Dryptab=µ+ indfrysningsmetode +lagringstid+ indfrysningsmetode *lagringstid+ε Råvarer Resultater dage efter indsamling blev der målt startkimtal på de seks produkter. prøver blev analyseret for hvert produkt, på nær for halsben hvor kun pakker blev analyseret, da den sidste var blevet utæt. Resultaterne fremgår af tabel. Tabel. Startkimtal for de seks produkter. Målt to dage efter indsamling. Kimtal [log CFU/cm ] Hakket kød,9 ±, Halsben, ±, Tunger, ±, Tæer, ±, Hjerter, ±, Koteletter, ±, Temperaturprofil og udseende Lufttemperaturen i de forskellige kartoner blev logget igennem hele forløbet. Temperaturprofilerne kan ses i Bilag. Hakket kød Bedømmelserne af lugt og udseende blev opgjort i acceptable/uacceptable. De procentvise accepter af prøverne er vist i tabel. Tabel. Bedømmelser af lugt og udseende af hakket kød opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Lagringstid [dage] 9 Den rå lugt af hakket kød blev i forsøget fundet uacceptabel efter dage for prøverne indfrosset ved impingement. Prøvernes rå lugt blev dog efterfølgende fundet acceptable igen ved udtag på dag 9. For prøverne indfrosset på frysehus blev den rå lugt fundet uacceptabel efter 9 dage ved simuleret detaildisplay på C. t af prøverne blev fundet uacceptabelt efter dage ved simuleret detaildisplay for begge indfrysningsmetoder.

9 karaktere [-] De gennemsnitlige lugtkarakterer er for hakket kød vist i figur sammen med den prædikterede vækst. Fra tidligere arbejde er det kendt, at frosne svinekødsudskæringer (koteletter og kamben) har en holdbarhed på uger. Da produkterne i dette forsøg blev lagret ved frost i knap uger, kan det forventes, at / af produkternes holdbarhed er blevet brugt under frostlagringen. For hakket kød betyder det, at perioden på frost har reduceret den prædikterede holdbarhed ved C med, dage. Prædikteret lugt Figur. Gennemsnitlige lugtkarakterer samt den prædikterede udvikling i lugt for hakket kød lagret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. karaktererne følger i den første del af lagringsperioden den prædikterede vækst. I slutningen af lagringsperioden er den rå lugt dog værre end den prædikterede. Den prædikterede holdbarhed på dage (9 dage efter optøning) kan derfor forventes at være for lang. Ud fra den lineære sammenhæng mellem de i forsøget givne karakterer findes holdbarheden til dage for begge indfrysningsmetoder. Der blev ved statistisk analyse ikke fundet nogen forskel i udviklingen af den rå lugt for de to indfrysningsmetoder (P<,). Kimtal De i forsøget fundne kimtal blev ligeledes sammenlignet med en prædikteret vækst, figur. Kimtallene blev fundet til at følge den prædikterede vækst. 9

10 Dryptab [%] Kimtal [log CFU/cm ] Prædikteret kimtal Figur. Prædikterede samt målte kimtal for hakket kød lagret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Dryptab Dryptabet fra hakket kødet blev målt i løbet af lagringstiden ved simuleret detaildisplay, figur. Dryptabet var overordnet set under % og meget varierende. Ved mange udtag var der intet dryptab.,, 9 Figur. Dryptab for hakket kød opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter en simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. og udseende Halsben Bedømmelser af lugt og udseende opgjort i procent acceptable/uacceptable er for halsben vist i tabel.

11 karakter [-] Tabel. Bedømmelser af lugt og udseende for halsben opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Lagringstid [dage] Den rå lugt af halsbenene blev fundet uacceptabel efter dage. Det er dog kun få procent, den er under acceptgrænsen, og prøverne blev også fundet acceptable igen ved næste udtag, dag 9. t af halsbenene blev ikke fundet uacceptabelt i løbet af den undersøgte lagringstid. De gennemsnitlige lugtkarakterer er for halsben vist i figur sammen med den prædikterede vækst. For halsben har perioden på frost reduceret den prædikterede holdbarhed ved C med, dage. 9 Prædikteret lugt Figur. Gennemsnitlige lugtkarakterer samt den prædikterede udvikling i lugt for halsben. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Resultaterne fra lugtanalyserne følger den prædikterede kurve inden for den forventelige variation. Da udviklingen i rå lugt i modellen er baseret på en større mængde data med mere variation, end det var muligt at medtage i dette forsøg, kan den modellerede holdbarhed baseret på rå lugt forventes at gøre sig gældende. Modellen angiver en holdbarhed på dage ved C (inklusiv optøningsperiode) efter en transport ved frost i uger.

12 Dryptab [%] Kimtal [Log CFU/cm ] Kimtal De gennemsnitlige kimtal blev ligeledes sammenlignet med en prædikteret kurve, figur. Kimtallene er i den første periode af lagringstiden lavere end det prædikterede, men stemmer i slutningen af lagringsperioden overens med det prædikterede. Prædikteret kimtal Figur. Prædikterede samt målte kimtal for halsben lagret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Dryptab Dryptabet blev målt i løbet af lagringsperioden, figur. Dryptabet var overordnet set under %, og der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem lagringstid og dryptab.,,,,, 9 Figur. Dryptabet for halsbenene målt i procent gennem lagringsperioden ved simuleret detaildisplay på C. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C.

13 karaktere [-] og udseende Tunger Bedømmelser af lugt og udseende opgjort i procent acceptable/uacceptable er for tunger vist i tabel. Tabel. Bedømmelser af lugt og udseende for tunger opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved simuleret detaildisplay. Lagringstid [dage] Den rå lugt af tungerne blev efter henholdsvis og dage fundet uacceptabel. For indfrysning ved impingement blev den rå lugt efter at have været fundet uacceptabel på dag fundet acceptabel ved udtag på dag 9. t blev ikke fundet uacceptabelt i løbet af den undersøgte lagringstid. De gennemsnitlige lugtkarakterer er for tunger vist i figur sammen med den prædikterede vækst. For tunger har perioden på frost reduceret den prædikterede holdbarhed ved C med dage. Prædikteret lugt Figur. Gennemsnitlige lugtkarakterer samt prædikterede udvikling i lugt for tunger. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C.

14 Dryptab [%] Kimtal [log CFU/cm ] Den rå lugt følger til dels den prædikterede kurve, men har ved flere udtag dårligere lugt end forventet. Holdbarheden for tunger må derfor forventes kortere end den prædikterede ( dage). Ud fra den lineære sammenhæng mellem de opnåede karakterer er holdbarheden - dage. Der blev ved statistisk analyse ikke fundet nogen forskel mellem de to indfrysningsmetoder (P>,). Kimtal Kimtallene blev ligeledes sammenlignet med en prædikteret vækst, figur 9. Kimtallene lå for de to indfrysningsmetoder meget ens og væsentlig lavere end det prædikterede. Prædikteret kimtal Figur 9. Prædikterede samt målte kimtal for tunger lagret ved detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Dryptab Dryptabet blev målt i løbet af lagringsperioden ved simuleret detaildisplay, figur. Det blev ikke fundet, at indfrysningsmetoden havde signifikant indflydelse på dryptabet (P>,). Lagringstiden havde signifikant indflydelse på dryptabet, en øget lagringstid medfører en stigning i dryptab (P<,). 9 Figur. Dryptab for tunger lagret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C.

15 karakter [-] og udseende Tæer Bedømmelser af lugt og udseende opgjort i procent acceptable/uacceptable er for tæer vist i tabel. Tabel. Bedømmelser af lugt og udseende for tæer opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved simuleret detaildisplay. Lagringstid [dage] 9 9 Den rå lugt blev for tæer fundet uacceptabel efter henholdsvis og 9 dage ved simuleret detaildisplay på C. Der blev lavet et udtag færre for tæerne indfrosset ved impingement, da for mange prøver blev utætte, og der derfor ikke var nogen tæer, der kunne analyseres på dag. Udtaget på dag er kun baseret på to prøver, og ikke fem som de resterende udtag, også grundet mangel på prøver. Det forventes, at faldet i impingementfryseren har haft betydning for det høje antal utætte pakninger. t blev ikke fundet uacceptabelt i den undersøgte lagringstid. De gennemsnitlige lugtkarakterer er for tæer vist i figur sammen med den prædikterede vækst. For tæer har perioden på frost reduceret den prædikterede holdbarhed ved C med dage. 9 Prædikteret Figur. Gennemsnitlige lugtkarakterer samt prædikteret udvikling i lugt for tæer. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C.

16 Kimtal [log CFU/cm ] Den rå lugt følger til dels den prædikterede kurve. De sidste udtag i lagringsperioden ligger dog lidt højere end forventet. For indfrysning ved impingement er det sidste udtag dog kun lige lidt over øvre konfidensgrænse, og der kan argumenteres for, at modellens holdbarhed på dage gør sig gældende. For indfrysning på frysehus falder flere udtag over den prædikterede kurve, og den prædikterede holdbarhed forventes derfor ikke at gøre sig gældende. Der blev ved statistisk analyse ikke fundet nogen forskel mellem udviklingen af rå lugt for de to indfrysningsmetoder (P>,). Ud fra den lineære sammenhæng mellem de opnåede karakterer er holdbarheden dage. Kimtal Kimtallene blev ligeledes sammenlignet med en prædikteret vækst, figur. Kimtallene for begge indfrysningsmetoder ligger ved første udtag lavere end den prædikterede kurve. Ved de sidste udtag ligger kimtallene som forventet. Prædikteret kimtal Figur. Prædikterede samt målte kimtal for tæer lagret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Dryptab Igennem lagringsperioden ved simuleret detaildisplay blev prøvernes dryptab målt, figur. Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem indfrysningsmetode og dryptab (P>,). Dryptabet er generelt under % igennem lagringsperioden.

17 Dryptab [%],,,,, 9 Figur. Dryptab for tæer i gennem lagringsperioden ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Hjerter For hjerter blev det fulde forsøgsdesign gennemført. Der forekommer derfor resultater for hjerter ved simuleret detaildisplay på både og C. Resultaterne for simuleret detaildisplay på C vil blive præsenteret først. Efterfølgende vil resultaterne for detaildisplay på C blive præsenteret og afrundingsvis en sammenholdning af eventuelle forskelle ved den øgede temperatur under detaildisplay. og udseende, C Bedømmelser af lugt og udseende opgjort i procent acceptable/uacceptable er for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C, vist i tabel 9. Tabel 9. Bedømmelse af lugt og udseende for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved simuleret detaildisplay. Lagringstid [dage] For begge indfrysningsmetoder blev den rå lugt af prøverne fundet uacceptabel efter dage ved C. Den rå lugt af prøver blev dog for begge indfrysningsmetoder fundet acceptabel igen ved senere udtag. Det var ikke muligt at opnå % uacceptable ved to udtag i træk på grund af mangel på prøver. t af prøverne blev ikke fundet uacceptabelt i løbet af den undersøgte lagringsperiode.

18 Kimtal [log CFU/cm ] karaktere [-] Udviklingen i den rå lugt blev sammenlignet med en prædikteret udvikling, figur. De ugers frostlagring betød for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C en reduktion i holdbarheden på dage. Prædikteret lugt Figur. Gennemsnitlige lugtkarakterer samt prædikteret udvikling i rå lugt for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Udviklingen i den rå lugt for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C følger den prædikterede vækst. Da holdbarheden i modellen er baseret på en større mængde data med mere variation, end det var muligt at medtage i dette forsøg, angiver modellen en bedre indikation af holdbarheden end de fem udtag i forsøget. Modellen angiver en holdbarhed på dage ved C (inklusiv optøningsperiode) efter en transport ved frost i uger. Der blev ved statistisk analyse ikke fundet nogen forskel på de to indfrysningsmetoder (P>,). Tilsvarende den rå lugt blev væksten i kimtal sammenlignet med en prædikteret vækst, figur. Kimtallene fra prøverne ligger alle lavere end de prædikterede. Lagrignstid [dage] Prædikteret kimtal Figur. Prædikterede samt målte kimtal for hjerter lagret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Dryptab, C Dryptabet af prøverne blev målt igennem lagringstiden ved simuleret detaildisplay, figur. For hjerter fremstod det tydeligt, at der var dryptab i pakningen før åbning. Dryptabet blev fundet til at stige igennem lagringstiden (P<,).

19 Dryptab [%],,,,, Figur. Dryptab for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. og udseende, C Bedømmelser af lugt og udseende opgjort i procent acceptable/uacceptable er for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C, vist i tabel. Tabel. Bedømmelser af lugt og udseende for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved simuleret detaildisplay. Lagringstid [dage] Den rå lugt blev fundet uacceptabel efter og dage for henholdsvis indfrysning ved impingement og frysehus. t af prøverne blev for begge indfrysningsmetoder fundet acceptabelt gennem lagringsperioden ved simuleret detaildisplay. Ved udtag dag var udseendet dog på grænsen til uacceptabelt. Udviklingen i den rå lugt af prøverne blev sammenlignet med en prædikteret udvikling, figur. Lagringstiden på frost betød en reduktion i holdbarheden på simuleret detaildisplay ved C på ca. dag. 9

20 Kimtal [log CFU/cm ] karaktere [-] Prædikteret lugt Figur. Gennemsnitlige lugtkarakterer samt prædikteret udvikling i rå lugt for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Udviklingen i den rå lugt for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C følger den prædikterede vækst. Da holdbarheden i modellen er baseret på en større mængde data med mere variation, end det var muligt at medtage i dette forsøg, angiver modellen en bedre indikation af holdbarheden end de fem udtag i forsøget. Modellen angiver en holdbarhed på dage ved C (inklusiv optøningsperiode) efter en transport ved frost i uger. Der blev ikke fundet nogen sammenhæng mellem udvikling i rå lugt og indfrysningsmetoden (P>,). Kimtal, C Prøvernes kimtal blev ligeledes sammenlignet med en prædikteret vækst, figur. Kimtallene blev i prøverne fundet lavere end den prædikterede vækst for begge indfrysningsmetoder. Der var ikke forskel i prøvernes kimtal. Prædikteret kimtal øvre Figur. Prædikterede samt målte kimtal for hjerter lagret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Dryptab, C Dryptabet blev i løbet af lagringstiden ved simuleret detaildisplay målt, figur 9. Dryptabet blev fundet til at stige gennem lagringsperioden (P<,). Der var ingen forskel i dryptabet for de to indfrysningsmetoder (P>,).

21 Dryptab [%],,, Displaytemperatur, Figur 9. Dryptab for hjerter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Ved sammenligning af de to detaildisplaytemperaturer og C blev det fundet, at den rå lugt hurtigere blev fundet uacceptabel ved den højere temperatur under detaildisplay (P<,). For dryptabet havde temperaturen under detaildisplay ingen betydning. Koteletter For koteletter blev det fulde forsøgsdesign gennemført. Der forekommer derfor resultater for koteletter ved simuleret detaildisplay på både og C. Resultaterne for simuleret detaildisplay på C vil blive præsenteret først, efterfølgende vil resultaterne for detaildisplay på C blive præsenteret og afrundingsvis en sammenholdning af konsekvenserne ved den øgede temperatur under detaildisplay. og udseende, C Bedømmelser af lugt og udseende opgjort i procent acceptable/uacceptable er for koteletter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C, vist i tabel. Tabel. Bedømmelser af lugt og udseende for koteletter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet ved antal dage ved simuleret detaildisplay. Lagringstid [dage] Den rå lugt af prøverne blev for koteletter fundet uacceptabel efter dage ved simuleret detaildisplay på C. For begge indfrysningsmetoder blev den rå lugt dog fundet acceptabel igen ved de to efterfølgende udtag, dag og. På dag var den rå lugt igen uacceptabel. Det var ikke muligt at foretage flere udtag på grund af mangel på prøver. t af koteletterne var acceptabelt igennem hele lagringsperioden ved simuleret detaildisplay på C.

22 Kimtal [log CFU/cm ] karaktere [-] Udviklingen i den rå lugt af prøverne blev sammenlignet med en prædikteret udvikling, figur. Prædikteret lugt Figur. Gennemsnitlige lugtkarakterer samt prædikteret udvikling i rå lugt for koteletter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Udviklingen i rå lugt følger til dels den prædikterede vækst. Der forekommer dog enkelte udtag både over og under den forventede variation. Det forventes, at den i modellen angivne holdbarhed stadig gør sig gældende. Modellen angiver en holdbarhed på dage ved simuleret detaildisplay på C efter en transport ved frost i uger. Kimtal, C Prøvernes kimtal blev ligeledes sammenlignet med en prædikteret vækst, figur. Ved alle udtag gennem lagringsperioden ved simuleret detaildisplay var kimtallene lavere end prædikteret. Prædikteret kimtal Figur. Prædikterede samt målte kimtal for koteletter lagret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C.

23 Dryptab [%] Dryptab, C Dryptabet blev målt gennem lagringsperioden ved simuleret detaildisplay, figur. Der var ingen tydelig sammenhæng mellem dryptab og indfrysning eller dryptab og lagringstid. Figur. Dryptab for koteletter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. og udseende, C Bedømmelser af lugt og udseende opgjort i procent acceptable/uacceptable er for koteletter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C vist i tabel. Tabel. Bedømmelser af lugt og udseende for koteletter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet ved antal dage ved simuleret detaildisplay. Lagringstid [dage] 9 Den rå lugt blev efter dage fundet uacceptabel. t blev for prøver indfrosset med impingementfryseren ikke fundet uacceptabelt i løbet af den undersøgte lagringsperiode. af prøverne indfrosset på frysehus blev ved udtag dag fundet uacceptabelt. Udviklingen i den rå lugt blev sammenholdt med en prædikteret udvikling, figur. Lagringstiden på frost betød for koteletter en reduktion i holdbarheden på, dage, ved simuleret detaildisplay på C.

24 Kimtal [log CFU/cm ] karaktere [-] Prædikteret lugt Figur. Gennemsnitlige lugtkarakterer samt prædikteret udvikling i rå lugt for koteletter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Udviklingen i den rå lugt følger til dels den prædikterede vækst. I slutningen af lagringsperioden opnår prøverne i forsøget dog lavere karakterer end det prædikterede. Modellens holdbarhed forventes dog stadig at gøre sig gældende. Modellen angiver en holdbarhed på dage ved C (inklusiv optøningsperiode) efter en transport ved frost i uger. Prøverne indfrosset ved impingement opnår signifikant lavere karakterer end prøverne indfrosset på frysehus (P<,). Kimtal, C Kimtallene blev ligeledes sammenlignet med en prædikteret vækst, figur. De i forsøget målte kimtal lå lavere end den prædikterede kurve. Prædikteret kimtal Figur. Prædikterede samt målte kimtal for koteletter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Dryptab, C I løbet af lagringstiden ved simuleret detaildisplay blev prøvernes dryptab målt, figur. Indfrysningsmetoden havde ikke betydning for dryptabet (P>,). Dryptab synes at aftage med den øgede lagringstid ved simuleret detaildisplay.

25 Dryptab [%] Displaytemperatur Figur. Dryptab for koteletter opbevaret ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Lagringstiden er angivet som antal dage ved C. Ved sammenligning af de to detaildisplaytemperaturer og C blev det fundet, at den rå lugt hurtigere blev fundet uacceptabel ved den højere temperatur under detaildisplay (P<,). For dryptabet havde temperaturen under detaildisplay ingen betydning ved indfrysning i impingementfryseren. For prøverne indfrosset på frysehus resulterede den højere temperatur under simuleret detaildisplay i et højere dryptab. Konklusion For produkterne halsben, koteletter og hjerter blev det, for detaildisplay ved både og C, fundet, at udviklingen i rå lugt fulgte den ved DMRIPredict prædikterede udvikling. Holdbarheden af disse produkter kan derfor angives på baggrund af DMRIPredicts holdbarhedsmodel. For alle tre produkter var holdbarheden dage ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. For hjerter og koteletter var holdbarheden dage ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. For produkterne hakket kød, tunger og tæer fulgte udviklingen i rå lugt ikke den prædikterede. Holdbarheden for disse produkter blev derfor fastlagt ud fra den i forsøget fundne udvikling i rå lugt. For hakket kød og tæer medførte det en holdbarhed på dage ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. For tunger var holdbarheden - dage ved simuleret detaildisplay på C efter simuleret transport ved frost. Indfrysningsmetoden blev ikke fundet til at have signifikant betydning på holdbarheden for nogen af produkterne, når de efter den simulerede transport blev lagret ved simuleret detaildisplay på C. For koteletterne lagret ved simuleret detaildisplay på C blev der fundet forskel, idet indfrysning ved impingement resulterede i lavere karakterer for den rå lugt. Koteletter indfrosset ved både impingement og frysehus fulgte dog begge den prædikterede udvikling i rå lugt, og det kan derfor konkluderes, at forskellen mellem indfrysningsmetoderne ikke er større end den naturlige variation, der kan forventes. Displaytemperaturen blev for begge indfrysningsmetoder af både koteletter og hjerter fundet til at have signifikant indflydelse på udviklingen af rå lugt. Holdbarheden blev forringet betydeligt ved den øgede displaytemperatur.

26 -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: 9-- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: 9-- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: 9-- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: 9-- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: 9-- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: -- :9: 9-- :9: Bilag Temperaturlogninger Palle (impingement + frost) Hjerter Tæer Tunger Hjerter Tunger Tæer

27 -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: Palle (frysehus + frost) Hjerter Tæer Tunger Hjerter Tunger Tæer

28 -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- 9:: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- 9:: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- 9:: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- 9:: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- 9:: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- 9:: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- 9:: Palle (impingement + frost),,, -, -, -, -, -, -, -, -, Koteletter Hakket kød Hakket kød

29 -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- 9:: -- 9:: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- 9:: -- 9:: -- 9:: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: -- :: 9-- :: -- :: -- :: -- :: -- :: Palle (frysehus + frost) Koteletter Hakket kød Koteletter Hakketkød Halsben 9

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig

Rapport. Baggrund. Formål. Gennemførelse. Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød. Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Rapport Forbedret holdbarhed og kvalitet af detailpakket kyllingekød 23. januar 2012 Proj.nr. 2000711 Version 1 MATN/AGG/MT Mari Ann Tørngren & Mie Gunvig Baggrund Fersk kyllingekød afsættes typisk i detailhandlen

Læs mere

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C.

Formålet er at udvikle antimikrobielle lager, som sikrer, at holdbarheden for kyllingefileter altid er mindst 9-12 dage ved 5 C. Rapport Holdbarhed af kyllingeudskæringer tilsat lage 23. december 2014 Projekt nr. 2003032 JBOE/JUSS Jannie Bøegh-Petersen Sammendrag Baggrund Marinerede kyllingelår og brystfileter sælges med en holdbarhed

Læs mere

Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød

Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød Rapport Innovativ detailpakning Holdbarhedsmodel for MA-pakket hakket oksekød Dato 16 december 2015 Proj.nr. 2003031-15 Version 01 HCh Hardy Christensen Sammendrag Baggrund og formål I projektet skal der

Læs mere

Anvisninger om integration af efterkøling i produktionen Milepæl 3.6 Louise Hededal Hofer

Anvisninger om integration af efterkøling i produktionen Milepæl 3.6 Louise Hededal Hofer Notat GlobalMeat maksimal holdbarhed Anvisninger om integration af efterkøling i produktionen Milepæl 3.6 Louise Hededal Hofer 1. september 2016 Projekt nr. 2003027-16 Version 1 Init. LHHR/MT Baggrund

Læs mere

Rapport. Holdbarhed på frost. Hardy Christensen og Lene Meinert. Sammendrag. Baggrund og formål

Rapport. Holdbarhed på frost. Hardy Christensen og Lene Meinert. Sammendrag. Baggrund og formål Rapport Holdbarhed på frost 1. december 2015 Proj.nr. 2001468-15 Version 01 HCH/LME/JUSS Hardy Christensen og Lene Meinert Sammendrag Baggrund og formål Frostlagring har været anvendt i mange år. Men informationer

Læs mere

Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace.

Formål At sammenligne spisekvalitet og holdbarhed af økologisk svinekød, detailpakket med og uden oxygen i nye detailemballager med lille headspace. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet 16. juni 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/MT Holdbarhed og kvalitet af detailpakkede økologiske svinekoteletter Mari Ann Tørngren & Mianne Darré

Læs mere

Metoden med traditionel pakning i karton og fuldstændig optøning i en standard reefer kan således ikke anbefales ved just in time-konceptet.

Metoden med traditionel pakning i karton og fuldstændig optøning i en standard reefer kan således ikke anbefales ved just in time-konceptet. Just in time-optøning af frosne produkter til eksport Fase 2 forsøg 3. Optøning i reefer Betydning af forskellige optøningsprofiler for holdbarhed, dryptab og kvalitet af hele midterstykker 1. december

Læs mere

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet.

At vurdere om NitFom kan anvendes på slagtelinjen til prædiktion af slagtekroppes fedtkvalitet. Rapport Fedtkvalitet i moderne svineproduktion NitFom til måling af fedtkvalitet i svineslagtekroppe Chris Claudi-Magnussen, DMRI og Mette Christensen, Carometec 23. maj 2014 Projektnr. 2001474 CCM Indledning

Læs mere

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. God slagtehygiejne ved høj hastighed. Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport God slagtehygiejne ved høj hastighed 13. november 2013 Proj.nr. 2001472 Version 1 VHR/JUSS Bestemmelse af nølefase for udvalgte salmonella isolater Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter

Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter Rapport Optimeret produktion af forædlede produkter 16.6.216 Proj.nr.22983 HVHE/LNG/JUSS Tilsætning af fugt og reduktion af procestider og temperaturer ved fremstilling af frankfurter mhp at minimere svind

Læs mere

At undersøge kølegassernes betydning for holdbarhed og spisekvalitet af MA-pakket

At undersøge kølegassernes betydning for holdbarhed og spisekvalitet af MA-pakket Kølegassernes betydning for kvalitet og holdbarhed af hakket oksekød Innovativ detailpakning optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren 10. november 2014 Proj.nr. 2003031-14 Version 1 MATN/MT

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER

BAGGRUND OG FORMÅL METODE OG RESULTATER KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Slagtehygiejne i små slagtehuse. SVIN 2010-2011 J. nr.: 2008-20-64-00914 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet var at undersøge om små slagtehuse overholder gældende

Læs mere

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen

Rapport. Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen Rapport Kvalitetsbestemmelse af spæk og brystflæsk fra raps- og CLA-fodrede grise Lars Kristensen 26. april 2012 Proj.nr. 2001028 Version 1 LRK/MT Sammendrag Brug af alternative fodermidler som f.eks.

Læs mere

Formål At dokumentere holdbarhed og spisekvalitet, når oxygenkoncentrationen sænkes i MA-pakkede modnede oksebøffer.

Formål At dokumentere holdbarhed og spisekvalitet, når oxygenkoncentrationen sænkes i MA-pakkede modnede oksebøffer. Gassammensætningens betydning for kvalitet og holdbarhed af bøffer pakket i 3-gas MAP Innovativ detailpakning optimering gennem nye gasblandinger Mari Ann Tørngren og Mianne Darré 21. januar 2015 Proj.nr.

Læs mere

Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden. Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier,

Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden. Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier, Kødindustriens kvalitetsudfordringer nu og i fremtiden Mestermøde for Danish Crown, november 2016 Susanne Støier, sst@dti.dk Agenda Trends Kvalitetsbegrebet Udfordringer og muligheder Initiativer for kvalitetsoptimering

Læs mere

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng

Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse. Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise. Margit Dall Aaslyng Rapport Hangrisekød i industriel anvendelse 24. maj 2016 Proj.nr. 2004282 Version 1 MDAG/MT Spisekvalitet af kammerskinker fra ukastrerede hangrise Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag Ved et stop for

Læs mere

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter

Rapport. Optimeret produktion af forædlede kødprodukter Rapport Optimeret produktion af forædlede kødprodukter 8. marts 216 Proj.nr. 22983 Version 1 LNG/MT Varmebehandling af hamburgerryg til lavere kernetemperatur mhp. at reducere svind og procestid samt forbedre

Læs mere

15 Svind under tilberedning og frem til servering

15 Svind under tilberedning og frem til servering 15 Svind under tilberedning og frem til servering Her kan du læse om Variationer i svind Tilberedningssvind Ovntemperaturens betydning Skal stegen hvile? Hvile- og nedkølingssvind Varmholdningssvind Skæresvind

Læs mere

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng

Rapport. Spisegrisen - alternative racer. Sensorisk kvalitet af ribbenssteg. Margit D. Aaslyng Rapport Spisegrisen - alternative racer 24. august 2010 Proj.nr. 1378783-01 Version 1 AG/MT Sensorisk kvalitet af ribbenssteg Margit D. Aaslyng Formål Sammendrag Formålet med forsøget er at sammenligne

Læs mere

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne.

Formål Projektets mål i 2010 var at tilpasse og dokumentere effekt af et værktøj/en procesforbedring, der kan medvirke til forbedret slagtehygiejne. Slutrapport 10. august 2010 Proj.nr. 1378910 HDLN/NTM/MT Metodetest - optimering af slagtehygiejne Udvikling og test af nyt dampsugeværktøj Indledning I de skandinaviske lande er dampsugning en alment

Læs mere

Rapport. Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere. Hardy Christensen og Vinnie H.

Rapport. Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere. Hardy Christensen og Vinnie H. Rapport Optimal brug af ressourcer i den sorte ende Forsøg med recirkulering af vand i hårstødere 26. november 2013 Proj.nr. 2002277 Version 01 HCH/VHR/JUSS Hardy Christensen og Vinnie H. Rasmussen Sammendrag

Læs mere

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød.

En akkrediteret sensorisk analyse blev gennemført af et trænet dommerpanel på otte deltagere med erfaring i bedømmelse af kyllingekød. Rapport Sensorisk bedømmelse af kyllingebryst 19. februar 2014 Proj.nr. 1379429 Version 1 CB/MT Camilla Bejerholm Baggrund Sammendrag Iflg. aftale med Brian Eskildsen, Agro Food Park er der gennemført

Læs mere

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 Slutrapport for kampagnen Hygiejnisk kvalitet af hakket kød INDLEDNING Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet mod kvaliteten

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.:

Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Salmonella i svinekød i detailslagterforretninger håndteringens betydning J. nr.: 2009-20-64-00171 BAGGRUND OG FORMÅL Formålet med projektet er at afklare håndteringens

Læs mere

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig

Slutrapport. Udvidelse af Listeria-model. Annemarie Gunvig Slutrapport Udvidelse af Listeria-model 28. december 203 Proj.nr.200026 0 AGG/JUSS Annemarie Gunvig Baggrund Formål Konklusion Indledning Den eksisterende Listeria model ønskes udvidet, så der kan prædikteres

Læs mere

HYGIEJNE OG MADLAVNING

HYGIEJNE OG MADLAVNING HYGIEJNE OG MADLAVNING 2 Hygiejne og madlavning 02 // Hygiejne og madlavning 02 // Varm op 03 // Køl af 05 // Spred ikke bakterier 06 // Spred ikke virus 06 // Opbevaring af fødevarer 06 // Holdbarhed

Læs mere

2 Baggrunden for specifikationerne til udskæringerne

2 Baggrunden for specifikationerne til udskæringerne 2 Baggrunden for specifikationerne til udskæringerne Her kan du læse om ESS-FOOD's nummerbetegnelse ESS-FOOD's skærekrav Fremmedlegemer Ensretning af udskæringsnavne Svær, spæk, fedt eller talg? Metoder

Læs mere

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund

Rapport. Tilvækstproblematik Slutrapport. Hardy Christensen. Sammendrag. Baggrund Rapport Tilvækstproblematik Slutrapport 18. august 2010 Proj.nr. 1379712 Version 01 HCH/LHAN Hardy Christensen Sammendrag Baggrund Der er gennemført en række forsøg i forbindelse med marinering af kyllingeprodukter.

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk

KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk KvægKongres 24. feb. 2014 Den bedste start med den bedste råmælk Mette Marie Løkke, Postdoc, Institut for Fødevarer, Aarhus Universitet Rikke Engelbrecht, Kalveekspert, Vestjysk Landboforening Mere fokus

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575

Mærkning af kød. 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 NOTAT 15. september 2006 J.nr.: 2006-20-23-01575 Mærkning af kød Dette notat omhandler kun kød, dvs. fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og kødprodukter. Når der enkelte steder i notatet anvendes udtrykket

Læs mere

Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler

Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Udviklingen i håndteringen af levnedsmidler Fordelene ved at opbevare ferskvarer på køl har været kendt længe. I Kina har man kunnet spore metoden med at bruge

Læs mere

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY.

Sammendrag Der er produceret fem forskellige krydsninger: DLY, MD, MLY, ID, ILY. Rapport Spisegrisen - alternative racer Effekt af modning på tekstur afhængig af krydsning Af Camilla Pauli/Margit D. Aaslyng 24. august 2010 Proj.nr 1378783-01 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Der

Læs mere

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag

Rapport. Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter. Flemming Hansen. Sammendrag Rapport 16. dec 2015 2003017-15 FH Optimering af recept og proces for bevarelse af nitrits effekt i kogte kødprodukter Flemming Hansen Sammendrag Baggrund Na-nitrit er stadig et af de vigtigste konserveringsmidler

Læs mere

Rapport. Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød. Slutrapport. Baggrund

Rapport. Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød. Slutrapport. Baggrund Rapport Optimeret kvalitet af centralpakket case-ready svinekød Dato: 24. marts 2010 Proj.nr. 03774 MATN/MT Slutrapport Mari Ann Tørngren Baggrund Et stigende salg af case-ready pakninger har medført et

Læs mere

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker

Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker Fremstilling af varmebehandlede kødprodukter En guide til slagterbutikker 1 Varmebehandlede kødprodukter I denne guide beskrives nogle metoder, der hyppigt anvendes ved frems lling af kødprodukter, som

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe

1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe 1 Baggrunden for specifikationerne til de hele slagtekroppe Her kan du læse om Anbefalet specifikation til slagtekroppen for svinekød Forklaring til specifikationen svinekød Anbefalet specifikation til

Læs mere

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP

Hygiejne 4. Program. Opsamling Mandag d. 3/11. Kan i huske hvad i havde om sidste gang? Opsamling. KP og KKP Hygiejne 4 Mandag d. 3/11 Program Opsamling KP og KKP Opgave Kritiske punkter og kritiske kontrolpunkter Oplæg om egenkontrol Opgave Temperaturer og levnedsmidler Opsamling Kan i huske hvad i havde om

Læs mere

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT

AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT AKTIVITET 4: OPBEVAR FØDEVARER KORREKT Læringsmål Du kan fortælle, hvordan forskellige fødevarer skal opbevares. Du kan tjekke en fødevares friskhed ved at bruge dine sanser. Fødevarer skal opbevares korrekt

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Sagsnr. 1-23-4-101-9-15 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 Udbud af Konventionelt kød og pålæg samt økologisk kød KONTRAKTBILAG 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY

Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Rapport 19. juni 2015 RENPÅNY Proj.200302 Version 1 AGLK/JUSS Udvikling af hazards på forskellige båndtyper af plast med varierende kødbelægninger og miljøforhold (temperatur, luftfugtighed (deliverable

Læs mere

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen

Rapport. Sammendrag. Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet. Chris Claudi-Magnussen Rapport Afprøvning af NIR online udstyr til måling af oksekøds spisekvalitet Afprøvning af mørhedsmåling med LabSpec Portable Spectrometer og VideometerLab 2. august 2010 Proj.nr. 1378902 Version 1 Chris

Læs mere

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA

EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA EKSEMPEL PÅ PRØVEPLAN FOR KONTROL AF LISTERIA FISKEVIRKSOMHED DER PRODUCERER KOLDRØGET OG GRAVAD FISK Når en fiskevirksomhed laver en prøveplan, skal planen blandt andet beskrive hvor, hvor mange og hvor

Læs mere

Opbevaring og holdbarhed

Opbevaring og holdbarhed Opbevaring og holdbarhed Forskellige madvarer skal opbevares forskelligt. Maden kan holde sig længere og smager meget bedre hvis du opbevarer den rigtigt. Det står ofte på emballagen, hvor længe maden

Læs mere

Leverandør Rederi. Gode råd når du provianterer tørvarer og ferske råvarer til skibet

Leverandør Rederi. Gode råd når du provianterer tørvarer og ferske råvarer til skibet Leverandør Rederi Gode råd når du provianterer tørvarer og ferske råvarer til skibet Opmærksomhedspunkter, når rederiet indgår et samarbejde med en fødevareleverandør eller når du selv bestiller proviant

Læs mere

Udstyrenes evne til at finde fremmedlegemer afhænger af røntgenkildens energi og effekt, produktet/emnets tykkelse og detektorens følsomhed.

Udstyrenes evne til at finde fremmedlegemer afhænger af røntgenkildens energi og effekt, produktet/emnets tykkelse og detektorens følsomhed. InSPIRe Demonstrationsprojekt - Resultater Lavenergi røntgen til detektion af brusk i kødprodukter 28. nov. 2014 2000857-13-11-01 MAHD/MADL Sammendrag Formål Metode Brusk forekommer naturligt men er ofte

Læs mere

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet

Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Test af koncept for økologisk svinekød med høj spisekvalitet 1. juli 2014 Proj.nr. 2002284 Version 1 MDAG/MT Baggrund Sammendrag Det ønskes at producere

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

DMRI. EU s fødevaredatabase er online NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING NR. 6 NOVEMBER 2009 TEKNOLOGISK INSTITUT. I dette nyhedsbrev kan du læse om:

DMRI. EU s fødevaredatabase er online NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING NR. 6 NOVEMBER 2009 TEKNOLOGISK INSTITUT. I dette nyhedsbrev kan du læse om: TEKNOLOGISK INSTITUT DMRI Danish Meat Research Institute NY VIDEN OM SLAGTERI OG FORÆDLING EU s fødevaredatabase er online Medlemslandene i EU har i de sidste 30 år indrapporteret til fødevaredatabasen

Læs mere

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Under Grønt Center projektet: Algeinnovationscenter Lolland, AIC Malene L Olsen og Marvin Poulsen 1 Indledning: I vinteren 2011 udførte Grønt Center i forbindelse

Læs mere

I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter.

I projektet Kødprodukter med mindre salt, nitrit og fosfat skal fosfat- og nitriterstattere undersøges for deres funktionalitet i kødprodukter. Rapport Undersøgelse af fosfat- og nitriterstattere i kogt skinke Opdateret mht nitriterstattere NatPre T-10 der indeholder nitrit Jens Møller og Lise Nersting 20. oktober 2016 P.nr. 2003820-15 Version

Læs mere

Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen

Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen Årsrapport for inspektion af salg af håndkøbslægemidler i detailhandlen 2008-9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 1. Baggrund...1 1.1. Kort om reglerne...2 1.2. Udvikling i antallet af virksomheder...2

Læs mere

MISDANNELSESREGISTERET *

MISDANNELSESREGISTERET * MISDANNELSESREGISTERET 1994-2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 13 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde.

Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. 1 Test af laks Af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Danskerne spiser for lidt fisk selv om vi er omgivet

Læs mere

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer

Om fødevarer ved midlertidlige og lejlighedsvise arrangementer Publikationsliste Forside. Komplet printvenlig version Om fødevarer ved midlertidige og lejlighedsvise arrangementer Denne folder handler om tilberedning og salg af mad i forbindelse med midlertidige og

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid

Figur 1. Temperaturforløb i prøven (75 ml vand med 5 g spæk) over tid Human nose Notat Praktiske aspekter vedrørende kolbemetoden 20. september 2011 Projektnr.2000666 Init. LME/MT Baggrund Under valideringsarbejdet med kolbemetoden er der gennemført en række mindre forsøg

Læs mere

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD

SOP #1, HÅNDTERING AF BLOD Introduktion Følgende standard operating procedure (SOP) beskriver arbejdsgangen i forbindelse med indsamling og håndteringen af blod til opbevaring i (DRB). Blod tappes fra reumatologiske patienter én

Læs mere

Sorter af gulerødder til økologisk dyrkning

Sorter af gulerødder til økologisk dyrkning Sorter af gulerødder til økologisk dyrkning Ved dyrkning under økologiske dyrkningsbetingelser udviste gulerodssorterne forskelle i deres tolerance over for sygdomme. De fleste sorter opnåede acceptable

Læs mere

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB

NOTAT. Definition af trængsel. Trængselskommissionen CAB NOTAT Til Trængselskommissionen Vedr. Definition af trængsel Fra DTU Transport 7. oktober 2012 CAB En definition af trængsel skal sikre en ensartet forståelse af, hvad der menes med trængsel, hvad enten

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

Kan kritisk rodlængde test forudsige markfremspiring i bøg?

Kan kritisk rodlængde test forudsige markfremspiring i bøg? Kan kritisk rodlængde test forudsige markfremspiring i bøg? Kirsten Thomsen (kth@sns.dk) og Henrik Knudsen (hgk@sns.dk), Statsskovenes Planteavlsstation, Skov- og Naturstyrelsen, Krogerupvej 21, 3050 Humlebæk.

Læs mere

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012

OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 OAO NYHEDSBREV OM LØN MAJ 2012 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen i perioden fra februar 20 til november 201 Det vil sige hele OK og en del af

Læs mere

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber

Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Bilagsnotat til: De nationale tests måleegenskaber Baggrund Der er ti obligatoriske test á 45 minutters varighed i løbet af elevernes skoletid. Disse er fordelt på seks forskellige fag og seks forskellige

Læs mere

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1

Fakta om Fjerkræ. EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 EU handelsnormer for Fjerkrækød 1 Senest opdateret: Januar 2009 Siden 1990 har der eksisteret handelsnormer for fjerkrækød, der omsættes indenfor EU. Handelsnormerne er et sæt spilleregler for, hvordan

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af kød fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 28. august 2015 Proj.nr. 2002286-15 Version 2 MDAG/EBHR/MT Sensorisk kvalitet Sammendrag

Læs mere

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk

29-10-2012. Muligheder for saltreduktion i kødprodukter. Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk Muligheder for saltreduktion i kødprodukter Anette Granly Koch, Faglig leder, aglk@teknologisk.dk 1 Udviklingsprojekter med fokus på saltreduktion i kødprodukter Deltagere: Fødevareinstituttet-DTU, Syddansk

Læs mere

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014)

KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) Støttet af: KONTROL AF FÆRDIGFODER (2014) MEDDELELSE NR. 1021 Kontrol af færdigfoder fra seks firmaer viser, at der er forskel på, hvor godt de enkelte firmaer overholder indholdsgarantierne. INSTITUTION:

Læs mere

Verdens mest fleksible køle-/fryseskab

Verdens mest fleksible køle-/fryseskab Køle-/fryseskabe Verdens mest fleksible køle-/fryseskab 7 C 6 C 5 C 4 C 3 C 2 C 1 C Døråbningsfrekvens Med den nye adaptive temperaturstyring tilpasser dit ASKO køle-/fryseskab sig til dine vaner og styrer

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse

Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse Rapport Forbrugerundersøgelser i Danmark af koteletter, schnitzler og rullepølse fra hangrise Margit Dall Aaslyng og Eva Honnens de Lichtenberg Broge 3. oktober 2014 Proj.nr. 2002686-13 Version 1 MDAG/EBHR/MT

Læs mere

Test af paneret og frossen fisk

Test af paneret og frossen fisk Test af paneret og frossen fisk af Heidi Friis Hansen, cand. brom, udviklingskonsulent i VIFFOS og underviser på procesteknologuddannelsen Erhvervsakademi Roskilde. Paneret fisk findes i mange forskellige

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 25. november 2014

Læs mere

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen

GRUNDSKOLEN. 9. august 2004. Af Søren Jakobsen 9. august 2004 Af Søren Jakobsen GRUNDSKOLEN Det gennemsnitlige tilskud pr. elev på grundskoleniveauet er faldet med 1,6 procent eller med 750 kr. fra 2001 til 2004 i gennemsnit (2004 prisniveau). Den

Læs mere

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle

Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Markbrug nr. 283 September 2003 Udnyttelse og tab af kvælstof efter separering af gylle Peter Sørensen, Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø, Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Analyse af ammoniakemission efter udspredning af svinegylle med 4 forskellige ph værdier

Analyse af ammoniakemission efter udspredning af svinegylle med 4 forskellige ph værdier US AARH Analyse af ammoniakemission efter udspredning af svinegylle med 4 forskellige ph værdier Notat om effekt af forsuret gylle ved udspredning på ubevokset jord Tavs Nyord og Kristian Kristensen, Det

Læs mere

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6)

6 Medicinrådets kategorisering af den kliniske merværdi (Forslag til ny formulering af afsnit 6) Høringsmateriale 2/2: Høring over forslag til ændring afsnit 6 vedrørende kategorisering af klinisk merværdi i Metodehåndbog for Medicinrådets arbejde med at udarbejde fælles regionale vurderinger af nye

Læs mere

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser

Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Økonomisk analyse af forskellige strategier for drægtighedsundersøgelser Jehan Ettema, SimHerd A/S, 28-10-15 Indholdsfortegnelse Metoden... 2 Design af scenarierne... 2 Strategier for drægtighedsundersøgelser...

Læs mere

God og dårlig frossen fisk hvorfor er der forskel?

God og dårlig frossen fisk hvorfor er der forskel? Flemming Jessen & Jette Nielsen Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning God og dårlig frossen fisk hvorfor er der forskel? Frysning er den mest anvendte konserveringsform

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Afprøvning af betoners styrkeudvikling ved forskellige lagringstemperaturer Test til eftervisning af prøvningsmetode TI-B 103

Afprøvning af betoners styrkeudvikling ved forskellige lagringstemperaturer Test til eftervisning af prøvningsmetode TI-B 103 Afprøvning af betoners styrkeudvikling ved forskellige lagringstemperaturer Test til eftervisning af prøvningsmetode TI-B 103 Baggrund Modenhedsbegrebet, som beskriver temperaturens indflydelse på hærdehastigheden,

Læs mere

FORHOLD MELLEM VÆGTEN AF LEVENDE OG FORARBEJDEDE DYBHAVSREJER (Pandalus borealis)

FORHOLD MELLEM VÆGTEN AF LEVENDE OG FORARBEJDEDE DYBHAVSREJER (Pandalus borealis) FORHOLD MELLEM VÆGTEN AF LEVENDE OG FORARBEJDEDE DYBHAVSREJER (Pandalus borealis) Udført i samarbejde mellem: DIFTA Dansk Institut for FiskeriTeknologi og Akvakultur GFLK Grønlands Fiskeri Licens Kontrol

Læs mere

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE

MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE MINERALSKE FODERBLANDINGER OVERHOLDT I 2013 INDHOLDSGARANTIERNE MEDDELELSE NR. 976. & European Agricultural Fund for Rural Development Kontrol af 64 mineralske foderblandinger fra 4 firmaer viste, at der

Læs mere

Rapport. Anvendelse af kød fra lugtende hangrise Hangriseatlas Lene Meinert og Margit Dall Aaslyng

Rapport. Anvendelse af kød fra lugtende hangrise Hangriseatlas Lene Meinert og Margit Dall Aaslyng Rapport Anvendelse af kød fra lugtende hangrise Hangriseatlas Lene Meinert og Margit Dall Aaslyng 25. marts 2014 Proj.nr. 2001444 LME/MDAG/MT Baggrund Hensigtserklæringer om stop for kirurgisk kastration

Læs mere

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken.

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. November 2010 Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. Troels Kristensen, Seniorforsker Karen Søegaard, Seniorforsker Århus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

Varespecifikation for DANABLU

Varespecifikation for DANABLU Varespecifikation for DANABLU BGB 1. Navn Danablu 50+ eller Danablu 60+ (afhængig af fedtindholdet) 2. Beskrivelse af DANABLU Skimmelost, fuldfed eller ekstra fuldfed, halvfast til blød, blåskimmelmodnet,

Læs mere

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning.

Det kan konkluderes, at den sensoriske bedømmelse viste en større effekt af fedtindhold i spegepølserne end af krydsning. Rapport Spisegrisen: Alternative racer Kvalitet af spegepølser Dato: 14. marts 2011 Proj.nr.: 2000219-01 Version: 1 CB/MDAG/MT Camilla Bejerholm og Margit Dall Aaslyng Baggrund Sammendrag I projektet:

Læs mere

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv

Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Smør og blandingsprodukter i et sensorisk perspektiv Birthe Madvig Sørensen, teamleder sensorisk afdeling Udgangspunkt Udgangspunktet er kvalitetskontrol af Lurpak produkter - Sensorisk kontrol på 15 points

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1.

Denne rapport dokumenterer betydningen af forskellige LTLT-behandlinger på de tre økologiske foodserviceprodukter listet under forsøg 2 i tabel 1. Rapport Økologisk svinekød med høj spisekvalitet Optimeret sous vide-tilberedning af økologisk svinekød Kamsteg, kotelet og hamburgerryg (Forsøg 2) 10. juli 2014 Proj.nr. 2002284-14 Version 1 MATN/MTDE/AGG/MT

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen

Årsrapport. Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 2011 Årsrapport Inspektion af lægemidler i håndkøb i detailhandlen 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og kort om reglerne... 2 1.1. Typer af håndkøbslægemidler... 2 1.2. Fælles regler... 3 1.3. Salg via

Læs mere

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT

INSTITUT FOR HUSDYRBIOLOGI OG -SUNDHED DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET RAPPORT RAPPORT Næringsværdien i gastæt lagret korn sammenlignet med lagerfast korn Hanne Damgaard Poulsen Forskningsleder Dato: 24. september 2010 Side 1/5 Baggrund: Traditionelt lagres korn ved at det tørres

Læs mere

Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik. Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012

Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik. Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012 Råd og vink 2012 om den skriftlige prøve i Musik Ministeriet for Børn og Undervisning Center for Kvalitetsudvikling, Prøver og Eksamen August 2012 Fagkonsulent Claus Levinsen I. De skriftlige censorers

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 9. november 2015

Læs mere

Module 4: Ensidig variansanalyse

Module 4: Ensidig variansanalyse Module 4: Ensidig variansanalyse 4.1 Analyse af én stikprøve................. 1 4.1.1 Estimation.................... 3 4.1.2 Modelkontrol................... 4 4.1.3 Hypotesetest................... 6 4.2

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere