Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)"

Transkript

1 Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

2 Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter i Haderslev Kommune? Nationalt er Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige 1 retningsvisende for samspillet mellem den frivillige verden og det offentlige. Visionen ( ) er sammen at bidrage til et inkluderende, ansvarsfuldt og meningsbærende samfund, hvor borgeren finder mening i at være med til at udvikle samfundet. Charteret kan ikke stå alene, men skal omsættes til virkelighed og konkretiseres i en lokal sammenhæng. Politik for medborgerskab og samspil med frivillige er tænkt som det lokale bud på, hvordan arbejdet med medborgerskab og frivillighed i Haderslev Kommune kan videreudvikles til størst mulig gavn for borgere, kommune og politikere. Politik for medborgerskab og samspil med frivillige er en invitation til alle borgere og kommunens ansatte om at deltage i udviklingen af det lokale demokrati. Det aktive medborgerskab handler om: At udvikle nye måder at arbejde og samarbejde om opgaver mellem borgere og kommunens ansatte At støtte en bevægelse fra system møder borger til konkret medarbejder møder konkret borger. Herunder: At styrke den enkeltes muligheder for at tage vare på sit eget liv At skabe værdige løsninger, der skaber mest mulig værdi for borgeren/grupper af borgere 1 Ministerier, foreninger, organisationer, råd, Kommuner, KL og Regioner: Charter for samspil mellem den frivillige verden og det offentlige (2013) 2

3 Derfor er formålet med denne politik: At udfordre vores forståelse for muligheder og begrænsninger i det aktive medborgerskab At inspirere til en mangfoldig dialog og at udfordre borgere og kommunale medarbejdere i Haderslev Kommune At signalere, at der er brug for alle Politikken indeholder flere spørgsmål end svar for svarene fremkommer gennem dialog vidt og bredt i hele Haderslev Kommune. Derfor vil der også blive behov for, at politikken ændres og opdateres i løbet af et par år. Medborgerskabet er grundlaget for innovation og udvikling Der er tre væsentlige skridt, der har ført frem til politik for medborgerskab og samspil med frivillige: Visionen, planstrategien og Indsatsudvalget for Velfærd og Frivillighed. Vision for Haderslev Kommune: Kommunen har med sin vision markeret, at det aktive medborgerskab er et centralt element i kommunens fortsatte udvikling (se tekstboks). I Haderslev Kommune er det aktive medborgerskab grundlaget for innovation og udvikling. Den attraktive og varierede bosætning og de gode levesteder bygger på et fundament af bæredygtighed og sundhed. Her samarbejder borgere, erhvervsliv og uddannelser for at skabe og udvikle fremtidens muligheder. Kommunens stærke kvaliteter er i enhver sammenhæng synlige, tydelige og nemt tilgængelige (Byrådet december 2011). Haderslev Kommunes planstrategi: Temaerne i planstrategien udgør blomstens kronblade: Sundhed og bæredygtighed, Bosætning og levesteder, Sammenhæng og tilgængelighed, Erhverv og uddannelse samt Synlighed. Medborgerskabet, i blomstens centrum, holder 3

4 sammen på det hele og giver energi til kronbladene. Samtidig symboliserer blomsten livskraft, bevægelighed og vilje til vækst. Indsatsudvalget for Velfærd og Frivillighed Indsatsudvalget for Velfærd og Frivillighed blev nedsat af byrådet i efteråret Udvalget har medvirket til at afdække og beskrive, hvordan Haderslev Kommune kan blive endnu bedre til at skabe gode vilkår for det frivillige arbejde og være med til at igangsætte initiativer, der såvel på kort som på langt sigt kan understøtte en positiv udvikling omkring frivillighed og medborgerskab. Indsatsområder - Det vil vi arbejde for Det følgende er vokset ud af anbefalingerne fra de tre indsatser omtalt ovenfor: Visionen, planstrategien og Indsatsudvalget for Velfærd og Frivillighed. Indsatserne er grupperet efter planstrategi-blomsten: Synlighed Vi skal være gode til at synliggøre vores mange tilbud, aktiviteter og kvaliteter både, når det gælder fritidstilbud og natur- og kultur/kulturarvsværdier - og vi skal være villige til at prøve kræfter med nye ting. Hvordan bliver vi stolte af vores kommune? Det lokale engagement og den viden, du som borger har om for eksempel natur, kultur, traditioner, historie og øvrige lokale forhold, er af stor betydning for at skabe synlighed omkring og udvikling af kommunens kvaliteter og aktiviteter Samarbejde mellem borgere og kommune om at understøtte og udvikle forskellige initiativer o At borgere fungerer som ambassadører for den by, det område, den egn, de kommer fra o Kommunale medarbejdere kan være behjælpelige i processen omkring ansøgning af puljemidler og lign. At foreningslivets ildsjæle og jubilarer hyldes ved årlige arrangementer Fælles Forum 4

5 o Byrådet inviterer alle frivillige aktører i kommunen til et årligt dialogmøde, hvor ønsker og rammer for den frivillige indsats drøftes o At der sker en optimering af den nuværende organisering af det samlede frivillighedsområde i råd og bestyrelser o At der oprettes lokale råd i det omfang, det skønnes nødvendigt Internetbaseret møde- og netværkssted for frivillige aktører o Muliggør kommunikation omkring tilbud og efterspørgsel mellem borgere og foreninger i forhold til frivillige bidrag og hjælp i forskellige henseender Platformen etableres som en selvstændig hjemmeside/app og drives af frivillige for frivillige Det nordiske venskabsbysamarbejde fortsættes og levendegøres o Faste og længerevarende kontakter gerne blandt ildsjæle Bosætning og levesteder At Haderslev Kommune er et attraktivt sted at bo og leve. Hus og hjem, muligheder for aktiviteter og samvær, liv, leg, læring, arbejde, oplevelser, omsorg, pleje og service af mange forskellig slags er vigtige elementer for et godt levested. En vigtig forudsætning for det gode levested er, at der er sammenhæng i og tilgængelighed til de forskellige tilbud. Hvordan hjælper vi med til at skabe liv og aktivitet? At alle bidrager med det, de kan, i de sammenhænge, de indgår i Det gode naboskab og det lokale engagement er nøgleord Forslag til hvordan der skabes udvikling i Haderslev Kommunes landdistrikter o Sikre at forslagene bliver afvejet ud fra fællesskabets interesser, og at kommunen er aktiv deltager i at facilitere processen At lokalsamfund ønsker samarbejde med kommunen omkring anvendelse og understøttelse af dialogmodellen (partnerskabsaftaler) 5

6 Erhverv og uddannelse Vi vil være kendetegnet ved, at erhvervslivets/virksomhedernes behov for kvalificeret og engageret arbejdskraft kan opfyldes i området. Det skal være attraktivt at uddannelse sig i Haderslev Kommune. Hvordan skaber og driver vi arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner? Samarbejdet med og fokuseringen i forhold til Haderslev Erhvervsråds indsats er en vigtig forudsætning for inddragelse og samarbejde Ambassadørkorpset o Studerende på ungdomsuddannelser hjælper skoleelever i klasse med at finde den rette uddannelse Sammenhæng og tilgængelighed At Haderslev Kommune fortsat styrkes som en samlet geografisk enhed. At byernes forskellige styrker, potentialer og begrænsninger anerkendes. Byernes sociale aktiviteter og behov, herunder kultur-, idræts- og fritidstilbud understøttes, og byernes potentialer og ressourcer i området udforskes og udfordres. Hvordan kan vi bidrage til en bedre kommune? Fælles opsyn med veje, parker og anlæg o Praj om for eksempel huller i vejene, ujævne fortove og hærværk Projekter på privat initiativ for eksempel grundejerforeninger, virksomheder eller sammenslutning af borgere er med til at udvikle, skabe sammenhold og måske endda muliggøre nye måder til, at vores fysiske omgivelser er renholdte og i god stand Fysisk møde- og netværkssteder for frivillige o FrivilligCenter Haderslev og Selvhjælp Haderslev, de kommende sundhedscentre, biblioteker og lign. Internetbaseret møde- og netværkssted for frivillige aktører 6

7 o Muliggør kommunikation omkring tilbud og efterspørgsel mellem borgere og foreninger i forhold til frivillige bidrag og hjælp i forskellige henseender og annoncering af aktiviteter Platformen bør etableres som en selvstændig hjemmeside/app og drives af frivillige for frivillige Sundhed og bæredygtighed At borgere i Haderslev Kommune har de bedste rammer for et godt og sundt liv både fysisk og mentalt. Borgere, der har et godt fysisk og/eller mentalt helbred, er ofte mere selvhjulpne og har overskud til at deltage aktivt i medborgerskabet. Hvordan kan vi bidrage til bedre sundhed og bæredygtighed? Det sunde liv og de sunde valg bygger i høj grad på den enkeltes handlinger og valg i dagligdagen Vores adfærd fysisk og socialt - har betydning for os selv og for vores omgivelser Aktiv deltagelse i foreningsliv og sociale netværk understøtter mental og fysisk trivsel Udvikle samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige o et årligt borgermøde, der arrangeres af kommunen for kommunens frivillige o Fokus på samarbejdsudfordringer og udvikling i samarbejdsflader Fortsætte og udbygge samarbejdet mellem kommune og frivillige organisationer omkring forskellige temaer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse 7

8 Politik for medborgerskab og samspil med friviilige er godkendt af byrådet den 24. september Haderslev Kommune Gåskærgade Haderslev

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til?

Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Hvordan børn og unge-politikken er blevet til? Århus Kommune præsenterer UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge UDGIVET: December 2008 LAYOUT: U28 FOTO: Hartmann Schmidt Fotografi TRYK: Århus Kommunes

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil!

Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil! Vision for Holbæk Kommune Holbæk Kommunes byråd, maj 2010 Holbæk Kommunes vision: Der er noget, vi skal, og der er noget, vi vil Vi skal: - sikre en sund

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

Aftale om budget 2014

Aftale om budget 2014 BORGMESTEREN Dato: 7. oktober 2013 Sagsnr: 2013-18140 Dok.nr: 2013-150609 Aftale om budget 2014 Indhold 1. Forord... 4 2. Budget 2014 økonomiske målsætninger og strategi... 5 2.1. Generelle målsætninger

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere