til naturfagene apps spil ipad film 10 spændende undervisningsforløb cooperative learning naturskoler virksomheder smartphones

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til naturfagene apps spil ipad film 10 spændende undervisningsforløb cooperative learning naturskoler virksomheder smartphones"

Transkript

1 Inspiration til naturfagene 10 spændende undervisningsforløb cooperative learning naturskoler virksomheder smartphones faglig læsning QR-koder concept cartoons science centre e-læringsplatform narrativ tilgang IBSE animationer sygehuse ipad film apps spil

2 Inspiration til Naturfagene 2013 NTS-Centeret Redaktion: Guldager, Ida Andersen, Beth W. Auning, Claus Ahrenkiel, Linda ISBN Printed in Denmark by One2One Layout og film: Rune Skeel-Gjørling Illustrationer med elever: Keld Petersen Foto af Harteværket: Kolding Stadsarkiv Udgiver: NTS-Centeret Hæftet er udarbejdet af ProjektSyd. ProjektSyd er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og det Nationale center for undervisning i natur, teknik og sundhed læs mere på nts-centeret.dk. Undervisningsmaterialer og dertilhørende forsøg m.m. udføres på eget ansvar. Der tages forbehold for fejl.

3 InspiratioN TIL NATURFAGENE -10 spændende undervisningsforløb

4 FORORD Kære Underviser Hvordan bruges naturfagene på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan man arbejde med naturfagene i undervisningen? Disse og mange andre spørgsmål har undervisere fra Region Syddanmark beskæftiget sig med og har dertil udviklet 10 undervisningsforløb. Alle undervisningsforløb er udviklet i samarbejde mellem et formelt og et uformelt læringsmiljø. Se forløbene på: ntsnet.dk/projektsyd. Materialet er til for dig, som underviser i naturfagene i grundskolens ældste klasser, på erhvervsskoler og på ungdomsuddannelserne. Undervisningsforløbene er baseret på forskellige pædagogiske metoder og tilgange. Materialet kan bruges som det er, men vi håber også, at det kan inspirere dig til at kombinere elementerne og udfolde dem i nye og lokale sammenhænge. Dette hæfte er et inspirations- og opslagshæfte, som kort beskriver undervisningsforløbene. Til hvert forløb findes desuden små film, en lærervejledning og ofte også en form for elevmateriale samt ipad-applikationer. Alt dette kan tilgås ved at scanne QR-koderne i dette hæfte. God fornøjelse! På vegne af ProjektSyd Beth W. Andersen, University College Lillebælt, Projektleder Claus Auning, University College, Syddanmark Linda Ahrenkiel, Syddansk Universitet 4

5 INDHOLD Undervisningsforløb Grundskolen: klasse Evolution - Scan Verden... 6 Udfordring - Afkøling... 8 Rensning af spildevand Harteværket - Fysik ud af huset Naturgenopretning af Vester Nebel Å Solens stråler Erhvervsuddannelser NaturFAGSmælk Gymnasiale uddannelser En dag som Radiograf Evolutionsstien - Fra Big Bang til Nutid Vindens energi

6 GRUNDSKOLEN: KLASSE Evolution - Scan Verden Et forløb i biologi med fokus på fagbegreber inden for evolution med narrative tilgange. Evolutionsforløbet Forløbet om evolution består af tre faser - før, under og efter et besøg på det naturhistoriske museum, Naturama. Igennem forløbet er der fokus på en række fagbegreber, som skaber sammenhæng i forløbet om evolution. Evolutionsforløbet inddrager en narrativ tilgang. Til forløbet er portalen naturdrama.dk udviklet, som kan koble aktiviteterne før, under og efter besøget. Naturvidenskabsteater I videnskabsteateret på Naturama tager en opdagelsesrejsende ca milliarder år tilbage i tiden og oplever livets udvikling sammen med eleverne. Eleverne hører om livets udvikling fra encellet til flercellede organismer, planter, fisk, padder, krybdyr, dinosaurer/ fugle, pattedyr for til sidst at slutte ved homo sapiens. En række fagbegreber danner en rød tråd gennem forløbet, hvor eleverne formidler fagbegreberne gennem dramaoptrin. Desuden bruges en række IT-værktøjer i undervisningen. Portalen naturdrama.dk Med udleverede ipads går eleverne på jagt efter QR-koder på museet. Eleverne arbejder online, scanner og får adgang til film, opgaver, tests og evalueringer. Underviserne kan via portalens redskaber følge elevernes arbejde. De opgaver, som løses på Naturama via ipad kan viderebearbejdes hjemme på skolen. 6

7 GRUNDSKOLEN: KLASSE Drama på Naturama I grupper skal eleverne også selv tilrettelægge og fremføre små fortællinger med drama-optrin. I hver fortælling skal et par fagbegreber som f.eks. økosystem eller niche anskueliggøres for klassekammeraterne. Efter hver gruppe har fremført deres dramaoptrin, skal de øvrige elever gætte, hvilke fagbegreber fortællingen omhandler. Faglige begreber Artsdiversitet, vækstbetingelser, fotosyntesen, respiration, indikatorarter, økosystem, næringsstoffer og niche. Udviklet af Ørstedskolen, Naturama, ProjektSyd 7 Se film hvor folkeskoleelever besøger Naturama på Sydfyn [4:19 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 7

8 GRUNDSKOLEN: KLASSE Udfordring - Afkøling Forløb i fysik/kemi med IBSE tilgange, hvor eleverne undersøger hvordan isolering og afkøling fungerer. Et spørgsmålsfremmende læringsmiljø I dette forløb er der fokus på at skabe et læringsmiljø, der fremmer og målretter elevernes spørgsmål til at kunne arbejde med fænomener omkring isolering og afkøling. Til dette benyttes to tilgange - den eksperimenterende og den observerende. I undervisningslokalet sammensættes en udstilling med forskelligt udstyr såsom termometre, dataloggere, udstoppede pattedyr, samt materialer til eksperimenter med isolering m.m. Dette inspirerer eleverne til at formulere egne undringsspørgsmål om, hvorledes isolering og afkøling fungerer. Et undervisningsforløb med fokus på den naturvidenskabelige metode. Concept Cartoons Et spørgefremmende miljø kan desuden skabes ved brug af Concept Cartoons, der er opbygget omkring et naturfagligt fænomen. I en tegning ses 3-4 bud på forklaringer og en tom taleboble. Hermed aktiveres elevernes forforståelser og skaber undringsspørgsmål. At formulere en hypotese og designe egne eksperimenter Hypoteserne og spørgsmålene kommer fra eleverne. De spørgsmål der opstår, skal eleverne ikke kende svarene på i forvejen, og spørgsmålene danner grundlag for elevernes undersøgelser i grupper. Fagsproget styrkes, når eleverne skal uddybe deres hypoteser, diskutere egne iagttagelser og formidle deres resultater. 8

9 GRUNDSKOLEN: KLASSE Validering I dette forløb tog klasserne til Danfoss Universe for at se og afprøve, hvordan køleskabe fungerer. Man kan i denne fase også besøge andre virksomheder, der arbejder med apparater til isolering/afkøling. Desuden kan man validere ved hjælp af internet og bøger eller få besøg af en ekspert. Faglige begreber Kuldeblanding, fordampning, varmekapacitet, afkøling og isolering, fordampningsvarme. Udviklet af Tandslet Friskole, Broagerskole, Nydamskolen, Danfoss Universe, ProjektSyd 9 Se film hvor folkeskoleelever besøger Danfoss Universe [4:26 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 9

10 GRUNDSKOLEN: KLASSE Rensning af spildevand Et undervisningsforløb i fysik/kemi, hvor elevernes arbejde er relateret til deres eget vandforbrug. Et møde med virkeligheden Undervisningsforløbet om rensning af spildevand knytter arbejdet med Fælles Mål i faget fysik/kemi tæt sammen med virkeligheden uden for skolen. Eleverne erfarer, hvordan rensning af spildevand foregår på et rensesanlæg, samtidig med at de får et kendskab til en virksomhed i lokalområdet. Et virksomhedsbesøg på det lokale rensningsanlæg giver eleverne en kobling mellem fysik/ kemi undervisningen og deres liv. Fysik/kemi i praksis En række forsøg giver eleverne indblik i de processer, der foregår på et rensningsanlæg. I rensningsanlæggets laboratorium gennemfører eleverne forsøg med udfældning og biologisk nedbrydning samt leder efter mikroorganismer i vandprøver. Derved oplever eleverne, hvordan fysiske/kemiske kernebegreber anvendes i praksis, hvilket er medvirkende til, at den daglige undervisning giver mere mening for eleverne. Undervisningsmaterialer et spil om spildevandets vej Til forløbet er udviklet en række spillekort, som giver eleverne mulighed for at spille sig til viden om spildevandets vej gennem rensningsanlægget. Kortene kan printes og klippes ud eller bruges på smartboard. 10

11 GRUNDSKOLEN: KLASSE Eleverne som formidlere Eleverne skal afslutningsvis fremstille et formidlingsprodukt. Det kan være en avis, film eller andet medie, hvor eleverne kan formidle emner omkring spildevand og rensningsanlæg. Gennem formidlingsproduktet styrkes elevernes bevidsthed omkring brugen af fagbegreber. Perspektivering Forløbet kan let integreres i et tværfagligt forløb med biologi, geografi, historie og samfundsfag. Det vil desuden være oplagt, at arbejde med vandets kredsløb før eller efter forløbet. Faglige begreber Fosfor- og kvælstofkredsløb, mekanisk-, biologisk - samt kemisk rensning af spildevand. Udviklet af Birkhovedskolen, Nyborg Heldagsskole, Nyborg Rensningsanlæg, ProjektSyd 11 Se film hvor folkeskoleelever besøger Nyborg Rensningsanlæg [3:26 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 11

12 GRUNDSKOLEN: KLASSE Harteværket - Fysik ud af huset Forløbet bringer fysik/kemi-undervisningen ud af huset i et virkelighedsnært forløb omkring energiomsætning og el-produktion. Besøg på Harteværket et vandkraftværk Eleverne skal vise, at de kan sammenkoble deres fysikforsøg på skolen med Harteværkets el-produktion. Forløbet giver dem mulighed for at konkretisere deres viden om energiomsætning og el-produktion. De konkrete erfaringer sættes ind i et større perspektiv, når eleverne sammenligner deres modelforsøg med Harteværkets virkelighed. Tværfaglighed Da Harteværket blev opført måtte man omlægge en del af vandløbene for at skaffe vand til værket. I dag har man genetableret de gamle åløb pga. et ændret natursyn. Derfor kan man i forbindelse med dette forløb arbejde tværfagligt med biologi, geografi, historie og samfundsfag. Forløbet kan med fordel kobles til Naturgenopretning af Vester Nebel Å, som er beskrevet på næste opslag. Et forløb med mulighed for tværfagligt samarbejde. Undervisningsfilm Til forløbet er der produceret en række korte film, som blandt andet illustrerer hvordan man ved hjælp af dæmninger og gravede kanaler førte vandet til Harteværket i Og hvordan man senere lavede naturgenopretning af netop samme område. Disse film findes også i området ved at scanne QR-koder ved forskellige poster. 12

13 GRUNDSKOLEN: KLASSE Elevproducerede fagfilm På Harteværket skal eleverne filme med deres smartphones, ipads eller lignende og producere en film, der kort fortæller om energiens omsætning fra vand til el. I filmen skal der være mindst et forsøg, hvor eleverne forklarer fremgangsmåden og beskriver resultaterne. På denne måde styrkes fagsproget, og forsøget kobles til teorien. Faglige begreber Energiomsætning, elproduktion, magnetisme, elektromagnetisme, induktion og transformation. Udviklet af Brændkjærskolen, Bramdrup Skole, Harteværket, ProjektSyd 13 Se film hvor folkeskoleelever besøger Harteværket [3:11 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 13

14 GRUNDSKOLEN: KLASSE Naturgenopretning af Vester Nebel Å Et forløb i biologi hvor eleverne arbejder med naturbevaring og -genopretning samt vandkvalitet. Feltbiologi Eleverne arbejder her med vandkvalitetsundersøgelser i den reetablerede Vester Nebel Å i Kolding. Dette undervisningsforløb er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med feltbiologi og natursyn ud fra et lokalt naturgenopretningsprojekt. I dette tilfælde i Kolding. Undervisningen i felten er kombineret med læsning af multimodale tekster på internettet. Naturgenopretning foregår over hele landet, og man kan finde hjemmesider, der beskriver kommunale naturprojekter. Desuden kan man samarbejde med kommunens naturvejleder. Undervisningsmaterialer - natursyn i forandring Der er udviklet materiale om forskellige natursyn, som eleverne kan arbejde med inden besøget ved det naturgenoprettede vandløb. I materialet får eleverne indblik i de skiftende natursyn de sidste 100 år. En viden som de efterfølgende kan relatere til den historiske udvikling i området - Kolding og Harteværket. Fokus på fagliglæsning øger elevernes bevidsthed om de faglige begreber. App til vandkvalitetsundersøgelse Til forløbet er der udviklet en digital bestemmelsesnøgle som en app. App en er et feltundersøgelsesværktøj til bestemmelse af vandkvalitet i rindende vand, på lignende måde som Miljøstyrelsen. I app`en opfordres eleverne samtidig til at tage billeder af dyrene og fastholder på denne måde data, der kan viderebearbejdes hjemme. 14

15 GRUNDSKOLEN: KLASSE Film og vendekort Til forløbet findes fire korte film, som forklarer omlægningen af Vester Nebel Å i forbindelse med opførslen af Harteværket i og ikke mindst den senere reetablering af åen. Endvidere kan man vælge at printe de såkaldte vendekort med tegninger, så man lettere kan anskueliggøre åens forløb gennem tiden overfor eleverne. Vandkvalitetsskemaer Til forløbet findes desuden vandkvalitetsskemaer, som kan downloades og udprintes til brug. Faglige begreber Natursyn, naturforvaltning, vandkvalitet, økologi, indikatorarter og insekters forvandling. Udviklet af Brændkjærskolen, Bramdrup Skole, Harteværket, ProjektSyd 15 Se film hvor folkeskoleelever besøger Vester Nebel Å [3:19 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 15

16 GRUNDSKOLEN: KLASSE Solens stråler Et tværfagligt forløb i fysik/kemi og biologi omkring solens stråler, elektromagnetisk stråling, lys, farver og liv. Eleverne undersøger Eleverne arbejder med naturvidenskabelige processer og metoder. De udvikler herigennem deres evner til at ræsonnere og argumentere i forbindelse med fænomener i deres omverden. Eleverne designer selv deres undersøgelser fremfor at følge kogebogs-agtige forsøgsbeskrivelser. Tværfaglighed Forløbet lægger i høj grad op til et samarbejde mellem fysik/kemi, biologi og geografi. Emnet solens stråler er oplagt til en evt. ny tværfaglig naturfagsprøve, da alle tre naturfag kan bidrage til denne. Forløbet er knyttet til Naturskolen Trente Mølle, men alle andre naturskoler kan indgå i samarbejdet. Forløbet er bygget op omkring åbne opgaver, hvor eleverne selv er med til at designe deres undersøgelser. Netbaseret undervisning Solens stråler er et netbaseret forløb, hvor man gør brug af hjemmesiden openscience.dk under hele forløbet. Der er ikke en lineær vej gennem hjemmesiden som i en lærebog, hvilket giver mulighed for undervisningsdifferentiering. Hjemmesiden kan også bruges til at søge forskellige informationer om lys, stråling, farver mm. 16

17 GRUNDSKOLEN: KLASSE Liv og lys Et eksempel på en åben opgave er liv og lys, hvor eleverne skal undersøge, om der er sammenhæng mellem træets vækst og lysmængden. Til venstre ses hvorledes eleverne dokumenterer træernes vækst i skoven. Ud fra disse data kan de konkludere, om der er en sammenhæng mellem træets vækst og lysmængden på det sted træet vokser. Forløbet kræver, at eleverne har adgang til bærbare computere eller tablets. Endvidere kan eleverne bruge deres mobiltelefoner til at tage billeder og video. Faglige begreber Lysets egenskaber, solens stråler, uv-stråling, ir-stråling, det hvide lys, farver og absorption, lysets brydning, plantesamfund og abiotiske faktorer. Udviklet af Svanninge Skole, Toftegårdskolen, Trente Mølle, ProjektSyd 17 Se film hvor folkeskoleelever besøger naturskolen Trente Mølle [3:14 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 17

18 ERHVERVSUDDANNELSER NaturFAGSmælk Et undervisningsforløb i naturfag, hvor eleverne skal undersøge, hvilke parametre der påvirker fremstillingen af tykmælk. Inspireret af IBSE tilgangen Der tages udgangspunkt i elevernes forforståelse og erfaringer fra naturfagsundervisningen. IBSE er kendetegnet ved en højere grad af deltagerrefleksion, hvor eleverne i fællesskab diskuterer faglige spørgsmål, lærer i praksisfællesskaber - og der er et tydeligt samspil mellem hypotesedannelse og praktisk/eksperimentelt arbejde. Den didaktiske læringscirkel I undervisningsforløbet arbejder eleverne i følgende tre faser: 1. at undre sig, formulere spørgsmål samt opstille hypoteser. 2. at udvikle, udvælge og gennemføre eksperimentelt arbejde. Indsamle og vurdere relevant data. 3. at formulere og formidle arbejdsprocessen og resultater. At konkludere, validere og perspektivere deres resultat. IBSE-tilgangen ligger op til at eleverne arbejder med den naturvidenskabelige metode. E-læringsbaseret undervisning Til forløbet er der udviklet en e-læringsplatform, som tager udgangspunkt i læringscirklen. Her kan eleverne frit veksle mellem film, animationer, teori og opgaver, hvilket tilgodeser elevernes forskellige læringsforudsætninger samt læringstilgange. Platformen giver mulighed for differentiering og gentagelser. 18

19 ERHVERVSUDDANNELSER Film og animationer I e-læringprogrammet findes fire film: - Mælkens vej fra ko til køledisk - Mælkens indhold og bearbejdning - Anvendelse af mælkesyrebakterier - Mælkens betydning for et sundere liv Filmene er produceret til forløbet i samarbejde med mejerister fra Naturmælk. En række animationer viser og forklarer de faglige begreber og fænomener. Man kan se filmene og animationerne undervejs i forløbet og tilegne sig viden om mikroorganismer, vækstbetingelser, ph mm. Eleverne kan frit opsøge denne viden, når de har behov for det i forløbet. Faglige begreber Mikroorganismer, hygiejne, næringsstoffer, ph og eksponentiel vækst. Udviklet af Social- og Sundhedsskolen Syd, Naturmælk, ProjektSyd 19 Se film hvor SOSU-elever afprøver forløbet på deres skole [3:24 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 19

20 GYMNASIALE UDDANNELSER En dag som Radiograf Med afsæt i et forløb om radioaktivitet arbejder eleverne med en række cases fra sygehusvæsenet i fysikundervisningen. Av min arm! K-n-æ-k. Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Hånden hæver, og enhver berøring får Peter til at skrige højt. Han må en tur på skadestuen. Anvendt fysik Gennem undervisningsforløbet arbejder eleverne med cases og får derigennem en oplevelse af, hvorledes fysik anvendes i sygehusvæsenet. Side om side med radiograferne på Radiologisk Afdeling får eleverne indblik i dosisberegninger og billedoptagelser af kroppens knogler og organer. Forløbet sætter fokus på hvorledes radioaktivitet anvendes i sygehusvæsenet. Tværfaglighed Det er oplagt at samarbejde mellem fysik og biologi, da forløbet kræver faglig viden omkring strålingsdosis og de deraf følgende biologiske skadevirkninger. Røntgen-applikation og terningespil Til forløbet er der udviklet en applikation til ipad i form af en såkaldt røntgen-simulator. Eleverne kan også spille sig frem til en forståelse af, hvordan sandsynlighederne bestemmer skarpheden i et røntgenbillede via et terningespil find svulsten. En forståelse de får brug for på Radiologisk Afdeling. 20

21 GYMNASIALE UDDANNELSER Forsøg på sygehuset På Radiologisk Afdeling er det eleverne, der tager blyforklædet på, drejer på knapperne, starter en måling og oplever, hvordan resultaterne bruges i praksis. Eleverne besøger Radiologisk Afdeling, hvor de blandt andet udfører en række forsøg med røntgen stråler, som de arbejder videre med i fysiklokalet. Undervisningsmaterialer Til forløbet findes en række elevmaterialer omkring radioaktivitet, der er unikt tilpasset et forløb med en sundhedsorienteret vinkel på emnet. Faglige begreber Røntgenstråling, røntgenkilder, absorptionsloven, afstandskvadratloven, ioniserende stråling, dosisbegreber, biologiske skadesvirkninger, tælletal og spredning. Udviklet af Rybners Gymnasium, Sydvestjysk Sygehus, ProjektSyd 21 Se film hvor gymnasieelever besøger Sydvestjysk Sygehus. [3:59 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 21

22 GYMNASIALE UDDANNELSER Evolutionstien fra Big Bang til Nutid Oplev universets dannelse og livets udvikling på jorden på en gåtur fra Big Bang til nutiden i naturvidenskabeligt grundforløb. Fra Big Bang til Nutid Hvordan er det hele opstået? Dette spørgsmål er et af de helt store indenfor naturvidenskaben og har altid undret mennesket. Når eleverne følger Evolutionsstien og bevæger sig fra Big Bang til nuet, vil de få et indtryk af de enorme tidsforløb, der ligger bag Universets dannelse og udvikling samt Jordens og livets dannelse og udvikling. Evolutionsstien og tidsportene Evolutionsstien er opbygget sådan at afstanden afspejler tiden 1 km svarer til 1 mia. år. Ruten strækker sig således over ca. 14 km, med start ved Orion Planetarium, hvor Big Bang er placeret og slut ved Gram Lergrav, hvor nutiden er placeret. På ruten er der 10 poster eller tidsporte, som hver markerer en vigtig begivenhed i udviklingen fra Big Bang til menneske. Evolutionsstien kan både bruges som test af elevernes forhåndsviden omkring emnet og som evaluering af forløbet. Forunden evolutionsstien består undervisningsforløbet af en række lektioner. Alle lektionerne i forløbet er inspireret af Cooperative Learning (CL) strukturer. Arbejd med universets udvikling ud fra Cooperative Learning og ipads i undervisningen. Applikation til ipad og iphone EVO er en app, som grafisk skildrer den 13,7 km lange rute - evolutionsstien. Via GPS kan man se sin egen placering på et kort og tilmed de 10 anlagte poster, som man møder undervejs. Ved hver post scanner man en QR-kode og får adgang til film, billeder, tekst/speak og en quiz omkring den pågældende tidsperiode. 22

23 GYMNASIALE UDDANNELSER Undervisningsmaterialer I tilknytning til projektet er udarbejdet et terninge spil, Verdensspillet. Spillet kan anvendes enten som introduktion til eller evaluering af forløbet. Det er et simpelt terningespil, hvor Tids raketten skal flyttes fra Big Bang til nu, og hvor der opstår forskellige hændelser undervejs samtidig med, at der er spørgsmålskort i en bunke. Endvidere er det muligt at udprinte QR-koderne, som anvendes til applikationen EVO. Derved er man uafhængig af lokalitet og kan gennemføre Evolutionstien på f.eks. skolen. Faglige begreber Big Bang, grundstofsyntese/ grundstofdannelse, solens dannelse, planternes dannelse, livets opståen, pladetektonik, geoevolution. Udviklet af Vejen Gymnasium og HF, Studenterkurset i Sønderjylland (STUK), Orion Planetariet, Gram Lergrav, ProjektSyd 23 Se film hvor gymnasieelever besøger Gram Lergrav [3:14 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 23

24 GYMNASIALE UDDANNELSER Vindens energi Et forløb i fysik, der undersøger en vindmølles energiproduktion som funktion af vindhastigheden og antallet af møllevinger. I Poul la Cours fodspor Et besøg på Poul la Cour Museet er en god mulighed for at give eleverne en oplevelse af, hvordan fysikken er blevet anvendt i et historisk perspektiv. De oprindelige bygninger i Askov danner rammerne for en større historisk forståelse for betydningen af den danske forskning omkring udnyttelsen af vindenergi på verdensplan. Gennem elevaktiverende undervisningsmetoder får eleverne mulighed for at forstå, hvordan vindens energi kan udnyttes som energikilde i fremtidens samfund. Eleverne eksperimenterer Eleverne har muligheder for at eksperimentere sig frem til en forståelse af sammenhænge mellem møllevingernes form, antal og møllens energiproduktion. De får mulighed for at anvende udstyr til målinger, der normalt ikke kan foretages på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Igennem forløbet arbejder eleverne anvendelsesorienteret med en storskala-model af en vindtunnel. Vindtunneller og møllevinger På museet undersøges vingeantallets betydning for en mølles energiproduktion og eleverne kan teste deres hypoteser i museets vindtunnel. Vingetypen på museets installation kan hurtigt skiftes ud. På billedet til højre undersøges effekten med seks vinger. 24

25 GYMNASIALE UDDANNELSER Formidling på museet I undervisningen på museet formidles teknologihistorie af ressourcepersoner fra det uformelle læringsmiljø - Poul la Cour Museet. Dette bidrager til, at eleverne oplever en inspirerende undervisning i fysik, som har en meget tydelig relevans for deres daglige liv. Forløbet vil desuden være velegnet som et AT-forløb, hvor forløbet f. eks. kan afsluttes med en poster-session. Endvidere kunne en forsøgsrække på Poul la Cour museet anvendes i forbindelse med en SRP-opgave, hvor eleven beskæftiger sig med fysik og historie. Faglige begreber Powerkurver for vindmøller, vindens energi, energiomsætning i en vindmølle og virkningsgradens afhængighed af vingeantal. Udviklet af Rybners Gymnasium, Poul la Cour Museet, ProjektSyd 25 Se film hvor gymnasieelever besøger Poul la Cour museet [2:55 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 25

26

27

28 Undervisningsforløb Evolution - Scan Verden Grundskolen: klasse, biologi, økologi, narrativ tilgang, QR-koder, it-portal. Udfordring - Afkøling Grundskolen: klasse, fysik/kemi, nedkøling, isolering, IBSE, Concept Cartoons. Rensning af spildevand Grundskolen: klasse, fysik/kemi, spildevand, kortspil. Harteværket - Fysik ud af huset Grundskolen: klasse, fysik/kemi, Elproduktion, Energiomsætning, QR-koder, film. Naturgenopretning af Vester Nebel Å Grundskolen: klasse, biologi, natursyn, vandkvalitet, QR-koder, film, app. Solens stråler Grundskolen: klasse, fysik/kemi, biologi, liv, lys, farver, it-portal. NaturFAGSmælk SOSU uddannelsen, Naturfag C-niveau, mikroorganismer, IBSE, film, it-portal. En dag som Radiograf Gymnasiale uddannelser, fysik, røntgenstråling, terningespil, app. Evolutionsstien - Fra Big Bang til Nutid Gymnasiale uddannelser, fysik, Cooperative Learning, film, app. Vindens energi Gymnasiale uddannelser, fysik, energiproduktion. ISBN

Evolution. Lærervejledning. Indhold

Evolution. Lærervejledning. Indhold Evolution Lærervejledning Indhold Projektet søger at skabe et stærkt samarbejde og etablere kobling mellem skole og Naturama omkring naturfagsundervisningen. På skolen bliver der arbejdet med det aktuelle

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese

Portfolio. Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk. 1 Hypotesedannelse. Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese Portfolio Fremstilling af den bedste hjemmelavede tykmælk Klik på teksterne herunder, for automatisk at springe til den aktuelle opgave: 1 Hypotesedannelse Lav jeres hypotese Præsentation af hypotese 2

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø.

Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. Det er vores mål at inspirere eleverne til at interessere sig for den naturvidenskabelige verden, der omgiver dem i form af varme, energi og miljø. LÆRERVEJLEDNING Varmelab 2015 VarmeLab en skoletjeneste

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Fysik/Kemi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Fysik/kemi KLASSE:

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance Fag: Fysik/kemi Hold: 20 Lærer: Harriet Tipsmark Undervisningsmål 9/10 klasse Læringsmål Faglige aktiviteter 33-35 36-37 Jordens dannelse Kende nogle af nutidens forestillinger om universets opbygning

Læs mere

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi.

Den studerende skal i studiet anvende lærings- og arbejdsformer, der baserer sig på informations og kommunikationsteknologi. 11.2 Fysik/kemi Fagets identitet Fysik og kemi handler om menneskets udforskning og fortolkning af den fysiske verden og interaktion med verden lige fra subatomare fænomener til universet efter big bang.

Læs mere

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole

Fagbeskrivelse for Fysik/kemi. Aabenraa friskole Fagbeskrivelse for Fysik/kemi på Aabenraa friskole Grundlæggende tanker og formål Fysik og Kemi på Aabenraa Friskole 9. klasse 8. klasse 5. og 6. klasse 7. klasse Overordnet beskrivelse og formål: Formålsbeskrivelse:

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer

Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 3 lektioner Præsentation: Forløbet Drikkevandsforsyning for fremtidige generationer er et tværfagligt forløb, der inddrager

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE

UNDERVISNINGSBESKRIVELSE UNDERVISNINGSBESKRIVELSE Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni, 14/15 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse HF 2-årigt Fag og niveau Naturfag Biologi C Lærer(e)

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012

UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 UNDERVISNINGSPLAN FOR FYSIK/KEMI 2012 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Fysik/kemi. Centrale kundskabs- og færdighedsområder Fysikkens

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning

Gymnasium. Osteproduktion. Lærervejledning Osteproduktion Vejledning Generelt vedrørende lærervejledningen en herunder er beskrevet tværfagligt for fagene kemi, biologi og bioteknologi. Som udgangspunkt er forløbets niveau tænkt som C-niveau for

Læs mere

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik

Av min arm! Røntgenstråling til diagnostik Røntgenstråling til diagnostik Av min arm! K-n-æ-k! Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Det

Læs mere

Skolernes EnergiForum

Skolernes EnergiForum Skolernes EnergiForum Kursus katalog 2011 Skolernes EnergiForum arbejder med energibesparelser, klima og vedvarende energi på undervisningsområdet. Skolernes EnergiForum har eksisteret siden 1997 og er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC Ringsted

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Hvad finder du i skoven? Makkerarbejde, ekskursion Tværfagligt med matematik. 38-39 Masseeksperiment 2013 Individuelt

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Røntgenøvelser på SVS

Røntgenøvelser på SVS Røntgenøvelser på SVS Øvelsesvejledning Endelig vil du se hvordan radiograferne kan styre kvaliteten af billedet ved hjælp af mængden af stråling og energien af strålingen. Ved CT-scanneren vil du kunne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Vest, Esbjerg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Biologi C Anna Muff

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Undervisningsbeskrivelse. Termin maj-juni 12/13. Uddannelse. Inger Klit Schierup (IS) Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 12/13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Biologi B Inger Klit Schierup (IS) 3biB1 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt!

Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Lav animationer i undervisningen det er sjovt og lærerigt! Af Pernille Ulla Andersen & Benny Lindblad Johansen, lektorer I biologiundervisningen ved Læreruddannelsen i Århus arbejder de studerende med

Læs mere

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi

Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Fællesfaglige trinmål Biologi, fysik/kemi og geografi Pæd. konsulent Brian Ravnborg brr@ucn.dk 72690855 Vejr og klima 8. klasse Fysik/kemi - Geografi anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen

Læs mere

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506

ITMF projekt 506. Elevernes egne data i undervisningen. Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004. ITMF projekt 506 Elevernes egne data i undervisningen Slutrapport af Claus Herbert, 03-05-2004 1. Perioden Denne rapportering omfatter perioden august 2003 til og med maj 2004. 2. Resumé Projektet har sat fokus på betydningen

Læs mere

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Energiteknologi. Præsentation: Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Energiteknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: Forløbet Energiteknologi er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, og det bygger på viden fra forløbet Energi. Forløbet hænger tæt

Læs mere

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning

Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning Projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning CASE Center for Applied Science in Education I projekt CASE Fremtidssikret naturvidenskabelig undervisning har det været målet at gøre naturfagsundervisningen

Læs mere

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål

Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Side 1 af 6 Klima og Klode og folkeskolens Fælles Mål Det tværfaglige undervisningsforløb Klima og Klode bidrager i særlig grad til opfyldelse af trinmålene for fagene natur/teknik, biologi, geografi,

Læs mere

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet

Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet Lær med mælk Spændende opgaver til natur/teknik på mellemtrinnet 1 Lær med mælk Lær med mælk Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Skole, Landbrug & Fødevarer. Det tager afsæt i Skole, Landbrug

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug

Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser. elforbrug Teenagere & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser elforbrug Juli 2007 Teenagere og elforbrug Undervisningskoncept Undervisningsmaterialet om Teenagere & Elforbrug har til formål at styrke

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Gaia Fagplan for Gaia Introduktion til faget Gaia Gaia er Vester Skerninge Friskoles naturvidenskabelige fag, der rækker over de fire klassiske fag: Kemi, fysik, biologi og geografi. Gaia er samtidig også det

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling

Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Lærervejledning til naturfagligt projektforløb Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Organisering og klassetrin Projektets problemstilling Formulering af læringsmål for projektforløbet Eksempler på

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg

Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Science på Gærum Skole Baggrund for fællesfaglig naturfagsprøve Eksempel på forløb Gruppearbejde om inddragelse af alle tre fag Eksempler på oplæg Erfaringer Projektet Projektet 3. årigt forløb med start

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen

Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen Space Challenge og Undervisningsminsteriets Fælles Mål for folkeskolen I dette kapitel beskrives det, hvilke Fælles Mål man kan nå inden for udvalgte fag, når man i skolen laver aktiviteter med Space Challenge.

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

Kolding kommunes naturfagsstrategi

Kolding kommunes naturfagsstrategi Kolding kommunes naturfagsstrategi Vision Visionen med denne naturfagsstrategi er at løfte naturfagsundervisningen i Kolding Kommune, således at naturfagsundervisningen i Kolding Kommune er kendt for at

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014

Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Natur og Teknik Fysik og Kemi 6. og 7 klasse 2013/2014 Underviser: Torben Rosenørn Lektor Center for Design, Læring og Innovation Aalborg Universitet Esbjerg Jeg er uddannet civilingeniør i Kemi og har

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde

Danish Science Factory 10. april 2014 Dialogmøde 1 Danish Science Factory 10. april 2014 Titel ISI 2015 er et samarbejde mellem Industriens Fond, Odense Kommune og Danish Science Factory Fem skoler deltager med den årgang, som startede i 6. klasse i

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen.

Kursusforløbet har til formål at inspirere og understøtte skolernes igangværende arbejde med at realisere erhvervsuddannelsesreformen. Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Invitation til "Skoleudvikling i Praksis"

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2015 Institution HTX Vibenhus Københavns Tekniske Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne:

Scenariet kan benyttes ud fra flere forskellige fokusområder. I udarbejdelsen af scenariet har forfatterne særligt haft følgende mål i tankerne: Lærervejledningen giver supplerende oplysninger og forslag til scenariet. En generel lærervejledning fortæller om de gennemgående træk ved alle scenarier samt om intentionerne i Matematikkens Univers.

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt.

Ideen om at processen har gyldighed, støttes af et fokus der ligger på et produkt. Anvendelse af Iphone, Ipad og apps i undervisning. Pædagogikken bag ved brugen af Iphone, Ipad og apps i undervisningen, er et ønske om en tilgang til læring der bygger på erfaring, oplevelse og løsning/handling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A

Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Undervisningsbeskrivelse for Teknologi A Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau EUC Ringsted Htx Teknologi A Lærer Peter Benediktson/Christian

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK)

FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) FAGUNDERVISNING OG SPROGLIG UDVIKLING (I MATEMATIK) Ministeriets Informationsmøde, Hotel Nyborg Strand, 5. marts 2015 Rasmus Greve Henriksen (rgh-skole@aalborg.dk) Det ambitiøse program! 1. Afsæt - Projekt

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni, 2014/15 Institution Thy-Mors HF & VUC, Thisted afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Naturvidenskabelig faggruppe- toårigt hf, niveau C Rene Günter,

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys eller lyd.

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys eller lyd. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg GSK Fysik, niveau B Gert

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Digital læring styrker forståelsen af geografi. - med eksempler fra Geografifaget.dk

Digital læring styrker forståelsen af geografi. - med eksempler fra Geografifaget.dk Undervisningsportalen Geografifaget.dk Geografifaget.dk følger Fælles Mål 2009 og er den første større, digitale indgang til faget geografi i folkeskolen. Digital læring styrker forståelsen af geografi

Læs mere

Prøverne i naturfagene maj 2015. - og ændringer de kommende år

Prøverne i naturfagene maj 2015. - og ændringer de kommende år Prøverne i naturfagene maj 2015 - og ændringer de kommende år Rødovre Maj-Britt Berndtsson CFU Program Digital prøve i biologi og geografi Praktisk/mundtlig prøve i fysik/kemi Tekstopgivelser (fællesfaglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15 Institution VUC Thy-Mors Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Fysik niveau B Knud Søgaard

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Indhold Det naturvidenskabelige område... 2 Definition... 2 Formål... 2 Matematik... 3

Indhold Det naturvidenskabelige område... 2 Definition... 2 Formål... 2 Matematik... 3 Indhold Det naturvidenskabelige område... 2 Definition... 2 Formål... 2 Matematik... 3 Beskrivelse... 3 Del- og slutmål... 3 Emneoversigt... 3 Geografi/biologi:... 6 Beskrivelse... 6 Mulig emneoversigt:...

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011

Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Dansk Naturvidenskabsfestival d. 26. - 30. september 2011 Velkommen til Odense Tekniske Gymnasium side 1 Fysik Show side 2 Mordgåde side 3 Kemi i hverdagen side 4 Mikroskopisk liv side 5 PhysiQue Du Soleil

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2010 Institution Københavns tekniske Gymnasium/Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Eksaminationsgrundlag for selvstuderende Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieretningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2013 Teknisk Gymnasium

Læs mere

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER

SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER SKOLE-VIRKSOMHEDS- SAMARBEJDE I UDSKOLINGEN GUIDE TIL VIRKSOMHEDER Skole-virksomhedssamarbejde i udskolingen - Guide til virksomheder Redaktion: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Deloitte

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys og bølger Projket med valgfrit emne

Projekt arbejde om ensretning, strømforsyninger og netladere (adapter til mobil telefon mv.) Projekt om lys og bølger Projket med valgfrit emne Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC-Vest, Esbjerg GSK Fysik, niveau B Gert

Læs mere