til naturfagene apps spil ipad film 10 spændende undervisningsforløb cooperative learning naturskoler virksomheder smartphones

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til naturfagene apps spil ipad film 10 spændende undervisningsforløb cooperative learning naturskoler virksomheder smartphones"

Transkript

1 Inspiration til naturfagene 10 spændende undervisningsforløb cooperative learning naturskoler virksomheder smartphones faglig læsning QR-koder concept cartoons science centre e-læringsplatform narrativ tilgang IBSE animationer sygehuse ipad film apps spil

2 Inspiration til Naturfagene 2013 NTS-Centeret Redaktion: Guldager, Ida Andersen, Beth W. Auning, Claus Ahrenkiel, Linda ISBN Printed in Denmark by One2One Layout og film: Rune Skeel-Gjørling Illustrationer med elever: Keld Petersen Foto af Harteværket: Kolding Stadsarkiv Udgiver: NTS-Centeret Hæftet er udarbejdet af ProjektSyd. ProjektSyd er et samarbejdsprojekt mellem Region Syddanmark og det Nationale center for undervisning i natur, teknik og sundhed læs mere på nts-centeret.dk. Undervisningsmaterialer og dertilhørende forsøg m.m. udføres på eget ansvar. Der tages forbehold for fejl.

3 InspiratioN TIL NATURFAGENE -10 spændende undervisningsforløb

4 FORORD Kære Underviser Hvordan bruges naturfagene på arbejdsmarkedet? Og hvordan kan man arbejde med naturfagene i undervisningen? Disse og mange andre spørgsmål har undervisere fra Region Syddanmark beskæftiget sig med og har dertil udviklet 10 undervisningsforløb. Alle undervisningsforløb er udviklet i samarbejde mellem et formelt og et uformelt læringsmiljø. Se forløbene på: ntsnet.dk/projektsyd. Materialet er til for dig, som underviser i naturfagene i grundskolens ældste klasser, på erhvervsskoler og på ungdomsuddannelserne. Undervisningsforløbene er baseret på forskellige pædagogiske metoder og tilgange. Materialet kan bruges som det er, men vi håber også, at det kan inspirere dig til at kombinere elementerne og udfolde dem i nye og lokale sammenhænge. Dette hæfte er et inspirations- og opslagshæfte, som kort beskriver undervisningsforløbene. Til hvert forløb findes desuden små film, en lærervejledning og ofte også en form for elevmateriale samt ipad-applikationer. Alt dette kan tilgås ved at scanne QR-koderne i dette hæfte. God fornøjelse! På vegne af ProjektSyd Beth W. Andersen, University College Lillebælt, Projektleder Claus Auning, University College, Syddanmark Linda Ahrenkiel, Syddansk Universitet 4

5 INDHOLD Undervisningsforløb Grundskolen: klasse Evolution - Scan Verden... 6 Udfordring - Afkøling... 8 Rensning af spildevand Harteværket - Fysik ud af huset Naturgenopretning af Vester Nebel Å Solens stråler Erhvervsuddannelser NaturFAGSmælk Gymnasiale uddannelser En dag som Radiograf Evolutionsstien - Fra Big Bang til Nutid Vindens energi

6 GRUNDSKOLEN: KLASSE Evolution - Scan Verden Et forløb i biologi med fokus på fagbegreber inden for evolution med narrative tilgange. Evolutionsforløbet Forløbet om evolution består af tre faser - før, under og efter et besøg på det naturhistoriske museum, Naturama. Igennem forløbet er der fokus på en række fagbegreber, som skaber sammenhæng i forløbet om evolution. Evolutionsforløbet inddrager en narrativ tilgang. Til forløbet er portalen naturdrama.dk udviklet, som kan koble aktiviteterne før, under og efter besøget. Naturvidenskabsteater I videnskabsteateret på Naturama tager en opdagelsesrejsende ca milliarder år tilbage i tiden og oplever livets udvikling sammen med eleverne. Eleverne hører om livets udvikling fra encellet til flercellede organismer, planter, fisk, padder, krybdyr, dinosaurer/ fugle, pattedyr for til sidst at slutte ved homo sapiens. En række fagbegreber danner en rød tråd gennem forløbet, hvor eleverne formidler fagbegreberne gennem dramaoptrin. Desuden bruges en række IT-værktøjer i undervisningen. Portalen naturdrama.dk Med udleverede ipads går eleverne på jagt efter QR-koder på museet. Eleverne arbejder online, scanner og får adgang til film, opgaver, tests og evalueringer. Underviserne kan via portalens redskaber følge elevernes arbejde. De opgaver, som løses på Naturama via ipad kan viderebearbejdes hjemme på skolen. 6

7 GRUNDSKOLEN: KLASSE Drama på Naturama I grupper skal eleverne også selv tilrettelægge og fremføre små fortællinger med drama-optrin. I hver fortælling skal et par fagbegreber som f.eks. økosystem eller niche anskueliggøres for klassekammeraterne. Efter hver gruppe har fremført deres dramaoptrin, skal de øvrige elever gætte, hvilke fagbegreber fortællingen omhandler. Faglige begreber Artsdiversitet, vækstbetingelser, fotosyntesen, respiration, indikatorarter, økosystem, næringsstoffer og niche. Udviklet af Ørstedskolen, Naturama, ProjektSyd 7 Se film hvor folkeskoleelever besøger Naturama på Sydfyn [4:19 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 7

8 GRUNDSKOLEN: KLASSE Udfordring - Afkøling Forløb i fysik/kemi med IBSE tilgange, hvor eleverne undersøger hvordan isolering og afkøling fungerer. Et spørgsmålsfremmende læringsmiljø I dette forløb er der fokus på at skabe et læringsmiljø, der fremmer og målretter elevernes spørgsmål til at kunne arbejde med fænomener omkring isolering og afkøling. Til dette benyttes to tilgange - den eksperimenterende og den observerende. I undervisningslokalet sammensættes en udstilling med forskelligt udstyr såsom termometre, dataloggere, udstoppede pattedyr, samt materialer til eksperimenter med isolering m.m. Dette inspirerer eleverne til at formulere egne undringsspørgsmål om, hvorledes isolering og afkøling fungerer. Et undervisningsforløb med fokus på den naturvidenskabelige metode. Concept Cartoons Et spørgefremmende miljø kan desuden skabes ved brug af Concept Cartoons, der er opbygget omkring et naturfagligt fænomen. I en tegning ses 3-4 bud på forklaringer og en tom taleboble. Hermed aktiveres elevernes forforståelser og skaber undringsspørgsmål. At formulere en hypotese og designe egne eksperimenter Hypoteserne og spørgsmålene kommer fra eleverne. De spørgsmål der opstår, skal eleverne ikke kende svarene på i forvejen, og spørgsmålene danner grundlag for elevernes undersøgelser i grupper. Fagsproget styrkes, når eleverne skal uddybe deres hypoteser, diskutere egne iagttagelser og formidle deres resultater. 8

9 GRUNDSKOLEN: KLASSE Validering I dette forløb tog klasserne til Danfoss Universe for at se og afprøve, hvordan køleskabe fungerer. Man kan i denne fase også besøge andre virksomheder, der arbejder med apparater til isolering/afkøling. Desuden kan man validere ved hjælp af internet og bøger eller få besøg af en ekspert. Faglige begreber Kuldeblanding, fordampning, varmekapacitet, afkøling og isolering, fordampningsvarme. Udviklet af Tandslet Friskole, Broagerskole, Nydamskolen, Danfoss Universe, ProjektSyd 9 Se film hvor folkeskoleelever besøger Danfoss Universe [4:26 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 9

10 GRUNDSKOLEN: KLASSE Rensning af spildevand Et undervisningsforløb i fysik/kemi, hvor elevernes arbejde er relateret til deres eget vandforbrug. Et møde med virkeligheden Undervisningsforløbet om rensning af spildevand knytter arbejdet med Fælles Mål i faget fysik/kemi tæt sammen med virkeligheden uden for skolen. Eleverne erfarer, hvordan rensning af spildevand foregår på et rensesanlæg, samtidig med at de får et kendskab til en virksomhed i lokalområdet. Et virksomhedsbesøg på det lokale rensningsanlæg giver eleverne en kobling mellem fysik/ kemi undervisningen og deres liv. Fysik/kemi i praksis En række forsøg giver eleverne indblik i de processer, der foregår på et rensningsanlæg. I rensningsanlæggets laboratorium gennemfører eleverne forsøg med udfældning og biologisk nedbrydning samt leder efter mikroorganismer i vandprøver. Derved oplever eleverne, hvordan fysiske/kemiske kernebegreber anvendes i praksis, hvilket er medvirkende til, at den daglige undervisning giver mere mening for eleverne. Undervisningsmaterialer et spil om spildevandets vej Til forløbet er udviklet en række spillekort, som giver eleverne mulighed for at spille sig til viden om spildevandets vej gennem rensningsanlægget. Kortene kan printes og klippes ud eller bruges på smartboard. 10

11 GRUNDSKOLEN: KLASSE Eleverne som formidlere Eleverne skal afslutningsvis fremstille et formidlingsprodukt. Det kan være en avis, film eller andet medie, hvor eleverne kan formidle emner omkring spildevand og rensningsanlæg. Gennem formidlingsproduktet styrkes elevernes bevidsthed omkring brugen af fagbegreber. Perspektivering Forløbet kan let integreres i et tværfagligt forløb med biologi, geografi, historie og samfundsfag. Det vil desuden være oplagt, at arbejde med vandets kredsløb før eller efter forløbet. Faglige begreber Fosfor- og kvælstofkredsløb, mekanisk-, biologisk - samt kemisk rensning af spildevand. Udviklet af Birkhovedskolen, Nyborg Heldagsskole, Nyborg Rensningsanlæg, ProjektSyd 11 Se film hvor folkeskoleelever besøger Nyborg Rensningsanlæg [3:26 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 11

12 GRUNDSKOLEN: KLASSE Harteværket - Fysik ud af huset Forløbet bringer fysik/kemi-undervisningen ud af huset i et virkelighedsnært forløb omkring energiomsætning og el-produktion. Besøg på Harteværket et vandkraftværk Eleverne skal vise, at de kan sammenkoble deres fysikforsøg på skolen med Harteværkets el-produktion. Forløbet giver dem mulighed for at konkretisere deres viden om energiomsætning og el-produktion. De konkrete erfaringer sættes ind i et større perspektiv, når eleverne sammenligner deres modelforsøg med Harteværkets virkelighed. Tværfaglighed Da Harteværket blev opført måtte man omlægge en del af vandløbene for at skaffe vand til værket. I dag har man genetableret de gamle åløb pga. et ændret natursyn. Derfor kan man i forbindelse med dette forløb arbejde tværfagligt med biologi, geografi, historie og samfundsfag. Forløbet kan med fordel kobles til Naturgenopretning af Vester Nebel Å, som er beskrevet på næste opslag. Et forløb med mulighed for tværfagligt samarbejde. Undervisningsfilm Til forløbet er der produceret en række korte film, som blandt andet illustrerer hvordan man ved hjælp af dæmninger og gravede kanaler førte vandet til Harteværket i Og hvordan man senere lavede naturgenopretning af netop samme område. Disse film findes også i området ved at scanne QR-koder ved forskellige poster. 12

13 GRUNDSKOLEN: KLASSE Elevproducerede fagfilm På Harteværket skal eleverne filme med deres smartphones, ipads eller lignende og producere en film, der kort fortæller om energiens omsætning fra vand til el. I filmen skal der være mindst et forsøg, hvor eleverne forklarer fremgangsmåden og beskriver resultaterne. På denne måde styrkes fagsproget, og forsøget kobles til teorien. Faglige begreber Energiomsætning, elproduktion, magnetisme, elektromagnetisme, induktion og transformation. Udviklet af Brændkjærskolen, Bramdrup Skole, Harteværket, ProjektSyd 13 Se film hvor folkeskoleelever besøger Harteværket [3:11 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 13

14 GRUNDSKOLEN: KLASSE Naturgenopretning af Vester Nebel Å Et forløb i biologi hvor eleverne arbejder med naturbevaring og -genopretning samt vandkvalitet. Feltbiologi Eleverne arbejder her med vandkvalitetsundersøgelser i den reetablerede Vester Nebel Å i Kolding. Dette undervisningsforløb er et eksempel på, hvordan man kan arbejde med feltbiologi og natursyn ud fra et lokalt naturgenopretningsprojekt. I dette tilfælde i Kolding. Undervisningen i felten er kombineret med læsning af multimodale tekster på internettet. Naturgenopretning foregår over hele landet, og man kan finde hjemmesider, der beskriver kommunale naturprojekter. Desuden kan man samarbejde med kommunens naturvejleder. Undervisningsmaterialer - natursyn i forandring Der er udviklet materiale om forskellige natursyn, som eleverne kan arbejde med inden besøget ved det naturgenoprettede vandløb. I materialet får eleverne indblik i de skiftende natursyn de sidste 100 år. En viden som de efterfølgende kan relatere til den historiske udvikling i området - Kolding og Harteværket. Fokus på fagliglæsning øger elevernes bevidsthed om de faglige begreber. App til vandkvalitetsundersøgelse Til forløbet er der udviklet en digital bestemmelsesnøgle som en app. App en er et feltundersøgelsesværktøj til bestemmelse af vandkvalitet i rindende vand, på lignende måde som Miljøstyrelsen. I app`en opfordres eleverne samtidig til at tage billeder af dyrene og fastholder på denne måde data, der kan viderebearbejdes hjemme. 14

15 GRUNDSKOLEN: KLASSE Film og vendekort Til forløbet findes fire korte film, som forklarer omlægningen af Vester Nebel Å i forbindelse med opførslen af Harteværket i og ikke mindst den senere reetablering af åen. Endvidere kan man vælge at printe de såkaldte vendekort med tegninger, så man lettere kan anskueliggøre åens forløb gennem tiden overfor eleverne. Vandkvalitetsskemaer Til forløbet findes desuden vandkvalitetsskemaer, som kan downloades og udprintes til brug. Faglige begreber Natursyn, naturforvaltning, vandkvalitet, økologi, indikatorarter og insekters forvandling. Udviklet af Brændkjærskolen, Bramdrup Skole, Harteværket, ProjektSyd 15 Se film hvor folkeskoleelever besøger Vester Nebel Å [3:19 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 15

16 GRUNDSKOLEN: KLASSE Solens stråler Et tværfagligt forløb i fysik/kemi og biologi omkring solens stråler, elektromagnetisk stråling, lys, farver og liv. Eleverne undersøger Eleverne arbejder med naturvidenskabelige processer og metoder. De udvikler herigennem deres evner til at ræsonnere og argumentere i forbindelse med fænomener i deres omverden. Eleverne designer selv deres undersøgelser fremfor at følge kogebogs-agtige forsøgsbeskrivelser. Tværfaglighed Forløbet lægger i høj grad op til et samarbejde mellem fysik/kemi, biologi og geografi. Emnet solens stråler er oplagt til en evt. ny tværfaglig naturfagsprøve, da alle tre naturfag kan bidrage til denne. Forløbet er knyttet til Naturskolen Trente Mølle, men alle andre naturskoler kan indgå i samarbejdet. Forløbet er bygget op omkring åbne opgaver, hvor eleverne selv er med til at designe deres undersøgelser. Netbaseret undervisning Solens stråler er et netbaseret forløb, hvor man gør brug af hjemmesiden openscience.dk under hele forløbet. Der er ikke en lineær vej gennem hjemmesiden som i en lærebog, hvilket giver mulighed for undervisningsdifferentiering. Hjemmesiden kan også bruges til at søge forskellige informationer om lys, stråling, farver mm. 16

17 GRUNDSKOLEN: KLASSE Liv og lys Et eksempel på en åben opgave er liv og lys, hvor eleverne skal undersøge, om der er sammenhæng mellem træets vækst og lysmængden. Til venstre ses hvorledes eleverne dokumenterer træernes vækst i skoven. Ud fra disse data kan de konkludere, om der er en sammenhæng mellem træets vækst og lysmængden på det sted træet vokser. Forløbet kræver, at eleverne har adgang til bærbare computere eller tablets. Endvidere kan eleverne bruge deres mobiltelefoner til at tage billeder og video. Faglige begreber Lysets egenskaber, solens stråler, uv-stråling, ir-stråling, det hvide lys, farver og absorption, lysets brydning, plantesamfund og abiotiske faktorer. Udviklet af Svanninge Skole, Toftegårdskolen, Trente Mølle, ProjektSyd 17 Se film hvor folkeskoleelever besøger naturskolen Trente Mølle [3:14 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 17

18 ERHVERVSUDDANNELSER NaturFAGSmælk Et undervisningsforløb i naturfag, hvor eleverne skal undersøge, hvilke parametre der påvirker fremstillingen af tykmælk. Inspireret af IBSE tilgangen Der tages udgangspunkt i elevernes forforståelse og erfaringer fra naturfagsundervisningen. IBSE er kendetegnet ved en højere grad af deltagerrefleksion, hvor eleverne i fællesskab diskuterer faglige spørgsmål, lærer i praksisfællesskaber - og der er et tydeligt samspil mellem hypotesedannelse og praktisk/eksperimentelt arbejde. Den didaktiske læringscirkel I undervisningsforløbet arbejder eleverne i følgende tre faser: 1. at undre sig, formulere spørgsmål samt opstille hypoteser. 2. at udvikle, udvælge og gennemføre eksperimentelt arbejde. Indsamle og vurdere relevant data. 3. at formulere og formidle arbejdsprocessen og resultater. At konkludere, validere og perspektivere deres resultat. IBSE-tilgangen ligger op til at eleverne arbejder med den naturvidenskabelige metode. E-læringsbaseret undervisning Til forløbet er der udviklet en e-læringsplatform, som tager udgangspunkt i læringscirklen. Her kan eleverne frit veksle mellem film, animationer, teori og opgaver, hvilket tilgodeser elevernes forskellige læringsforudsætninger samt læringstilgange. Platformen giver mulighed for differentiering og gentagelser. 18

19 ERHVERVSUDDANNELSER Film og animationer I e-læringprogrammet findes fire film: - Mælkens vej fra ko til køledisk - Mælkens indhold og bearbejdning - Anvendelse af mælkesyrebakterier - Mælkens betydning for et sundere liv Filmene er produceret til forløbet i samarbejde med mejerister fra Naturmælk. En række animationer viser og forklarer de faglige begreber og fænomener. Man kan se filmene og animationerne undervejs i forløbet og tilegne sig viden om mikroorganismer, vækstbetingelser, ph mm. Eleverne kan frit opsøge denne viden, når de har behov for det i forløbet. Faglige begreber Mikroorganismer, hygiejne, næringsstoffer, ph og eksponentiel vækst. Udviklet af Social- og Sundhedsskolen Syd, Naturmælk, ProjektSyd 19 Se film hvor SOSU-elever afprøver forløbet på deres skole [3:24 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 19

20 GYMNASIALE UDDANNELSER En dag som Radiograf Med afsæt i et forløb om radioaktivitet arbejder eleverne med en række cases fra sygehusvæsenet i fysikundervisningen. Av min arm! K-n-æ-k. Den meget ubehagelige lyd gennemtrænger den spredte støj i idrætshallen, da Peters hånd bliver ramt af en hård bold fra modstanderens venstre back. Hånden hæver, og enhver berøring får Peter til at skrige højt. Han må en tur på skadestuen. Anvendt fysik Gennem undervisningsforløbet arbejder eleverne med cases og får derigennem en oplevelse af, hvorledes fysik anvendes i sygehusvæsenet. Side om side med radiograferne på Radiologisk Afdeling får eleverne indblik i dosisberegninger og billedoptagelser af kroppens knogler og organer. Forløbet sætter fokus på hvorledes radioaktivitet anvendes i sygehusvæsenet. Tværfaglighed Det er oplagt at samarbejde mellem fysik og biologi, da forløbet kræver faglig viden omkring strålingsdosis og de deraf følgende biologiske skadevirkninger. Røntgen-applikation og terningespil Til forløbet er der udviklet en applikation til ipad i form af en såkaldt røntgen-simulator. Eleverne kan også spille sig frem til en forståelse af, hvordan sandsynlighederne bestemmer skarpheden i et røntgenbillede via et terningespil find svulsten. En forståelse de får brug for på Radiologisk Afdeling. 20

21 GYMNASIALE UDDANNELSER Forsøg på sygehuset På Radiologisk Afdeling er det eleverne, der tager blyforklædet på, drejer på knapperne, starter en måling og oplever, hvordan resultaterne bruges i praksis. Eleverne besøger Radiologisk Afdeling, hvor de blandt andet udfører en række forsøg med røntgen stråler, som de arbejder videre med i fysiklokalet. Undervisningsmaterialer Til forløbet findes en række elevmaterialer omkring radioaktivitet, der er unikt tilpasset et forløb med en sundhedsorienteret vinkel på emnet. Faglige begreber Røntgenstråling, røntgenkilder, absorptionsloven, afstandskvadratloven, ioniserende stråling, dosisbegreber, biologiske skadesvirkninger, tælletal og spredning. Udviklet af Rybners Gymnasium, Sydvestjysk Sygehus, ProjektSyd 21 Se film hvor gymnasieelever besøger Sydvestjysk Sygehus. [3:59 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 21

22 GYMNASIALE UDDANNELSER Evolutionstien fra Big Bang til Nutid Oplev universets dannelse og livets udvikling på jorden på en gåtur fra Big Bang til nutiden i naturvidenskabeligt grundforløb. Fra Big Bang til Nutid Hvordan er det hele opstået? Dette spørgsmål er et af de helt store indenfor naturvidenskaben og har altid undret mennesket. Når eleverne følger Evolutionsstien og bevæger sig fra Big Bang til nuet, vil de få et indtryk af de enorme tidsforløb, der ligger bag Universets dannelse og udvikling samt Jordens og livets dannelse og udvikling. Evolutionsstien og tidsportene Evolutionsstien er opbygget sådan at afstanden afspejler tiden 1 km svarer til 1 mia. år. Ruten strækker sig således over ca. 14 km, med start ved Orion Planetarium, hvor Big Bang er placeret og slut ved Gram Lergrav, hvor nutiden er placeret. På ruten er der 10 poster eller tidsporte, som hver markerer en vigtig begivenhed i udviklingen fra Big Bang til menneske. Evolutionsstien kan både bruges som test af elevernes forhåndsviden omkring emnet og som evaluering af forløbet. Forunden evolutionsstien består undervisningsforløbet af en række lektioner. Alle lektionerne i forløbet er inspireret af Cooperative Learning (CL) strukturer. Arbejd med universets udvikling ud fra Cooperative Learning og ipads i undervisningen. Applikation til ipad og iphone EVO er en app, som grafisk skildrer den 13,7 km lange rute - evolutionsstien. Via GPS kan man se sin egen placering på et kort og tilmed de 10 anlagte poster, som man møder undervejs. Ved hver post scanner man en QR-kode og får adgang til film, billeder, tekst/speak og en quiz omkring den pågældende tidsperiode. 22

23 GYMNASIALE UDDANNELSER Undervisningsmaterialer I tilknytning til projektet er udarbejdet et terninge spil, Verdensspillet. Spillet kan anvendes enten som introduktion til eller evaluering af forløbet. Det er et simpelt terningespil, hvor Tids raketten skal flyttes fra Big Bang til nu, og hvor der opstår forskellige hændelser undervejs samtidig med, at der er spørgsmålskort i en bunke. Endvidere er det muligt at udprinte QR-koderne, som anvendes til applikationen EVO. Derved er man uafhængig af lokalitet og kan gennemføre Evolutionstien på f.eks. skolen. Faglige begreber Big Bang, grundstofsyntese/ grundstofdannelse, solens dannelse, planternes dannelse, livets opståen, pladetektonik, geoevolution. Udviklet af Vejen Gymnasium og HF, Studenterkurset i Sønderjylland (STUK), Orion Planetariet, Gram Lergrav, ProjektSyd 23 Se film hvor gymnasieelever besøger Gram Lergrav [3:14 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 23

24 GYMNASIALE UDDANNELSER Vindens energi Et forløb i fysik, der undersøger en vindmølles energiproduktion som funktion af vindhastigheden og antallet af møllevinger. I Poul la Cours fodspor Et besøg på Poul la Cour Museet er en god mulighed for at give eleverne en oplevelse af, hvordan fysikken er blevet anvendt i et historisk perspektiv. De oprindelige bygninger i Askov danner rammerne for en større historisk forståelse for betydningen af den danske forskning omkring udnyttelsen af vindenergi på verdensplan. Gennem elevaktiverende undervisningsmetoder får eleverne mulighed for at forstå, hvordan vindens energi kan udnyttes som energikilde i fremtidens samfund. Eleverne eksperimenterer Eleverne har muligheder for at eksperimentere sig frem til en forståelse af sammenhænge mellem møllevingernes form, antal og møllens energiproduktion. De får mulighed for at anvende udstyr til målinger, der normalt ikke kan foretages på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Igennem forløbet arbejder eleverne anvendelsesorienteret med en storskala-model af en vindtunnel. Vindtunneller og møllevinger På museet undersøges vingeantallets betydning for en mølles energiproduktion og eleverne kan teste deres hypoteser i museets vindtunnel. Vingetypen på museets installation kan hurtigt skiftes ud. På billedet til højre undersøges effekten med seks vinger. 24

25 GYMNASIALE UDDANNELSER Formidling på museet I undervisningen på museet formidles teknologihistorie af ressourcepersoner fra det uformelle læringsmiljø - Poul la Cour Museet. Dette bidrager til, at eleverne oplever en inspirerende undervisning i fysik, som har en meget tydelig relevans for deres daglige liv. Forløbet vil desuden være velegnet som et AT-forløb, hvor forløbet f. eks. kan afsluttes med en poster-session. Endvidere kunne en forsøgsrække på Poul la Cour museet anvendes i forbindelse med en SRP-opgave, hvor eleven beskæftiger sig med fysik og historie. Faglige begreber Powerkurver for vindmøller, vindens energi, energiomsætning i en vindmølle og virkningsgradens afhængighed af vingeantal. Udviklet af Rybners Gymnasium, Poul la Cour Museet, ProjektSyd 25 Se film hvor gymnasieelever besøger Poul la Cour museet [2:55 min] Vil du se mere? Så hent lærervejledning og tilhørende materialer her. 25

26

27

28 Undervisningsforløb Evolution - Scan Verden Grundskolen: klasse, biologi, økologi, narrativ tilgang, QR-koder, it-portal. Udfordring - Afkøling Grundskolen: klasse, fysik/kemi, nedkøling, isolering, IBSE, Concept Cartoons. Rensning af spildevand Grundskolen: klasse, fysik/kemi, spildevand, kortspil. Harteværket - Fysik ud af huset Grundskolen: klasse, fysik/kemi, Elproduktion, Energiomsætning, QR-koder, film. Naturgenopretning af Vester Nebel Å Grundskolen: klasse, biologi, natursyn, vandkvalitet, QR-koder, film, app. Solens stråler Grundskolen: klasse, fysik/kemi, biologi, liv, lys, farver, it-portal. NaturFAGSmælk SOSU uddannelsen, Naturfag C-niveau, mikroorganismer, IBSE, film, it-portal. En dag som Radiograf Gymnasiale uddannelser, fysik, røntgenstråling, terningespil, app. Evolutionsstien - Fra Big Bang til Nutid Gymnasiale uddannelser, fysik, Cooperative Learning, film, app. Vindens energi Gymnasiale uddannelser, fysik, energiproduktion. ISBN

Lærervejledning Mobil Lab 2

Lærervejledning Mobil Lab 2 Lærervejledning Mobil Lab 2 I Mobil Lab 2-traileren er der udstyr, som gør eleverne i stand til at lave forsøg, eksperimentere og udforske. Mobil Lab 2 er udviklet til at blive brugt i folkeskolens i naturfagsundervisningen

Læs mere

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune

Naturfagsstrategi 2012-2016. Fredericia Kommune 2012-2016 Indholdsfortegnelse VISION... 3 FORMÅL MED EN NATURFAGSSTRATEGI... 3 FORMÅLSPUNKTER:... 4 RESUMÉ... 4 FORMÅL OG PRINCIPPER FOR LÆRINGEN I DAGTILBUD... 5 INDHOLDET I ARBEJDET MED NATURFAGENE I

Læs mere

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning

Innovativ energiundervisning. Innovativ energiundervisning 1 Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Innovativ energiundervisning Lisa Gjedde Finn Horn Helene Sørensen Institut for uddannelse og pædagogik (DPU) Aarhus University 2011

Læs mere

NTS-centerets årsberetning

NTS-centerets årsberetning ÅRSBERETNING 2013 NTS-centerets årsberetning 2013 blev året, hvor NTS-centeret for alvor skulle se sig tilbage for at kunne se frem. Centeret blev evalueret og fik sin karakter. Vi blev både vurderet bestået

Læs mere

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING

Klima og Innovation. Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING Foto: www.sxc.hu LÆRERVEJLEDNING 1 Generelle oplysninger Klima og Innovation Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til 13.00. Forløbet udbydes i perioden 15. marts til 15. maj og 15. september til 15. november.

Læs mere

Sustainable.dk. - lærervejledning

Sustainable.dk. - lærervejledning Lærervejledning Til det interaktive undervisningsmateriale Sustainable.dk Udviklet med støtte fra Fonden Roskilde Festival og Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottomidler. Sustainable.dk

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler

Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler Inspiration til undervisning 2015 Grundskoler 1 Indhold Rundvisninger og undervisning 0.-3. klasse 4.-6. klasse 7.-10. klasse Natur Tangeværket x x x Hjælp dyrene hjem x x Når naturen flytter ind x x x

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9 Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, natur og menneske. Fakta og dilemmaer i biologi, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, natur og menneske Fakta og dilemmaer i, fysik/kemi og matematik i 7.-9. klasse GÅ OP

Læs mere

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6

1. Identitet og formål 2 1.1 Identitet 2 1.2 Formål 2. 2. Faglige mål og fagligt indhold 3 2.1 Faglige mål 3 2.2 Fagligt indhold 6 Naturvidenskabeligt grundforløb - Stx Vejledning / Råd og vink Gymnasieafdelingen 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011

Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Årsberetning 2011 Velkommen til NTS-centerets årsberetning 2011 Endnu et år er gået. Et år hvor tankerne omkring samarbejde og arbejdet med et fælles løft har båret frugt. NTS-centeret er ved at få solidt

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb.

Eksemplerne er bygget over en fælles læst: Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb. dékatalog Differentierede undervisningsforløb ndholdsfortegnelse ndledning... 1 Vigtige begreber... 3 Skabelon til beskrivelse af undervisningsforløb... 4 Forløbsbeskrivelser... 5 Mad til mennesker...

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse

Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse - 1 - Naturfag på Lilleskolen Odense Fagbeskrivelse Det naturfaglige arbejde 3 Helheden i naturfag 4 De 10 hovedområder 4 Naturfag og rejserne 5 Arbejdsformen

Læs mere

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING

I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING I DE OG OP BYGN I NG 1 LÆRERVEJLEDNING Undersøg: Energi, Klimaforandringer, Transport, Bæredygtigt forbrug, Hverdagens kemi 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Nina Troelsgaard

Læs mere

SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE

SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE SÆT BEVÆGELSE I NATURFAGENE Indhold Kære lærer.... 3 5 perspektiver på bevægelse i skolen... 4 Bevægelsesøvelser Kredsløb og udvikling.... 6 Sorter og kategoriser... 8 Få styr på begreberne....1 0 Mindmap...1

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø

Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Undervisningsvejledning for teknikfag A, natur og miljø Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentar til læreplanens enkelte punkter. Citater fra læreplanen er anført i kursiv. Det er vejledningens

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15

Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Årsplan for faget Natur/Teknik i 6. kasse, 2014/15 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN

Undervisningsmaterialer udviklet til GRUNDSKOLEN Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode ideer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Værdien kan være af økonomisk, kulturel eller social art. Undervisningsmaterialer udviklet

Læs mere