Musikskolens virksomhedsplan Resultatmål Resultatopgørelse Nøgletal Statistik 2007.

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Musikskolens virksomhedsplan Resultatmål Resultatopgørelse Nøgletal Statistik 2007."

Transkript

1 Musikskolens virksomhedsplan 2008 Resultatmål Resultatopgørelse Nøgletal Statistik 2007.

2 1. Resultatmål Vi skal have alle med Strategisk mål Indsats 2008 Forventet resultat Horsens Musikskole opleves af brugere og ansatte som én samlet skole. Fællesarrangementer - koncerter, workshops, sociale aktiviteter, musikskolefestival i Søvind juni Mindst 12 fælles arrangementer. Musikskolen vil udbygge samarbejdet til skoler, daginstitutioner og dagpleje. Vi vil fastholde og udvikle folkeskolernes engagement i den lokale musikskoleundervisning. Øge antallet af instrumentelever 1 skole mere med i Musik til alle projektet. Fortsat udvikling af instrumentundervisning i skoletiden. Undersøgelse af værdien af kurser i daginstitutioner samt. evt. øget samarbejde med enkelte daginstitutioner Udbyde flere kurser til skolelærere og daginst. personale. Oprettelse af flere børnehold decentralt. Styrke samarbejdet med kontaktlærerne på folkeskolerne. Implementering af instrumentholdundervisning. Venteliste undersøgelse. Projektet er udvidet med 1 skole. Fra 4 til 6 lektioner pr. uge. Der er lavet et formaliseret samarbejde med mindst 1 daginstitution. Mindst 2 kurser er gennemført. Der er oprettet yderligere 4 hold. Kontaktlærerne er inddraget i planlægningen af skoleåret 08/09. Gennemført på mindst 2 skoler. Gennemført og drøftet i bestyrelse

3 - alsidig musikskole Strategisk mål Indsat 2008 Forventet resultat Musikskolen skal også have et levende miljø indenfor akustisk sammenspil. Oprette flere små sammenspilsgrupper Fra 2 til 6 ensembler heraf 2 uden lærer. Eleverne skal også være i stand til selv at komponere og skabe deres egen musik Komponistprojekt 1 projekt gennemført. - kvalitetsbetonet musikskole Strategiske mål Indsat 2008 Forventet resultat Musikskolen skal udbyde højt kvalificeret undervisning i egnede lokaler. Fokus på lærernes efteruddannelse og gensidige inspiration. 50 kursusdage + pædagogisk dag. Sundhedspolitik med særlig fokus på høreskader. Øge standarden på vores klaverer. Herunder flere lokaler med 2 klaverer. Hovedgård projekt længere tid i musikskolen Handlingsplan for det forebyggende sundhedsarbejde. 6 lokaler med 2 klaverer. Projektet er evalueret og indgår muligvis i skemalægningen for 08/09. - spændende fællesskab Strategiske mål Indsat 2008 Forventet resultat Musikskolens elever skal - udover fokus på deres hovedinstrument - opleve et spændende og alsidigt musikmiljø med vægt på fællesskab og udvikling. Øget deltagelse i udenbys koncerter og kurser med særlig fokus på de let øvede elever. Adgang til at øve og opholde sig i musikskolen udenfor undervisningstiden. 5 grupper og deres lærere har deltaget i sådanne arrangementer. 3 grupper øver selv. Talenteleverne indspiller CD. Gennemført og præsenteret

4 2. Resultatopgørelse vi skal have alle med Strategiske mål Indsat 2007 Forventet resultat Resultat Horsens Musikskole opleves af brugere og ansatte som én samlet skole for hele den nye kommune. Der etableres tilbud til 0-25 årige i Gl.Gedved kommune. Musikskolefestivalen i juni for hele musikskolen - skal føles naturlig.. Festival gennemføres 08. Alle nuværende elever bør have tilbud om at fortsætte. Alle gamle elever i musikskolen fik plads. Fælles PR, presse, hjemmeside, skriftlige materialer ect. Fælles arrangementer Udvikle de decentrale miljøer Fælles personale aktiviteter Etablere faggrupper Samarbejdsstrukturen på plads herunder fælles løn, lokalaftaler, arbejdstidsaftale. Fælles støttekreds Gennemført Afviklet 7 fællesarrangementer. Kontaktlærer ordning er etableret i Gl. Gedved samt nye børnehold. Minigolf, pæd. dag og fest Der er etableret 10 faggrupper. Gennemført Delvis Gedved er ikke med. Synlige medarbejdere/ledelse Ledelsen har overværet de fleste arrangementer. Mødeaktivitet er i

5 stort omfang placeret decentralt. Musikskolen vil arbejde på at udbygge samarbejdet til skoler, daginstitutioner og dagpleje. Forsøg med instrumentundervisning i skoletiden. Musik til alle er udvidet med 1 skole og evalueret. Musikskolen udbyder kurser til folkeskole og daginstitutions personale Gennemført og beskrevet i fagblade samt i evalueringsrapport fra Danmarks pædagogiske universitet Der er repræsentanter i musikskolens bestyrelse fra alle 3 gamle kommuner. Der undervises 4 lektioner pr. uge i skoletiden. Ikke beskrevet. Musik til alle er ikke udvidet med 1 skole. Evaluerings rapport for Musik til alle er færdig 1/ Musikskolen har ikke afholdt kurser i år. Musikskolen samarbejder med erhvervslivet Arbejdsgruppe. Samarbejdsmuligheder undersøges og beskrives. Emnet er bearbejdet og drøftet i musikskolens bestyrelse. Ikke gennemført. - alsidig musikskole Strategiske mål Indsats 07 Forventet resultat Resultat Musikskolen skal også have et levende miljø indenfor akustisk sammenspil. Oprette flere små sammenspilsgrupper som f.eks. blæserkvintet, klavertrio, strygekvartet, sax-ensemble, slagtøj, guitar/fløjte m.fl. 2 nye ensembler er oprettet. Der er oprettet 1 ensemble - en blæserkvartet.

6 - kvalitetsbetonet musikskole Strategiske mål Indsats 07 Forventet resultat resultat Musikskolen skal udbyde højt kvalificeret undervisning i egnede lokaler og elever/forældre skal mødes med klare krav og forventninger. Fokus på lærernes efteruddannelse og gensidige inspiration. Målsætning og opfølgning af hvert enkelt sammenspilshold Antallet af kursustimer er øget. Skriftlig dokumentation Målsætning og opfølgning af hver enkel talentelev Skriftlig dokumentation Antallet af kursustimer er ikke øget. Ikke gennemført har vist sig at være for bureaukratisk. Gennemført hos de fleste elever med succes. I sæsonbrochure 07/08 præciseres musikskolens forventninger til forældre og elever og der følges op. Tilbyde individuel undervisningsplan for særlig unge talenter. Alle musikskoleelever mødes med præcise krav om et tilfredsstillende fremmøde og engagement. 2-3 elever har fået særlig undervisningsplan og erfaringerne er drøftet i musikskolens bestyrelse. Gennemført med den ønskede virkning en mild opstramning. Gennemført. ikke drøftet i bestyrelse Der etableres flere lokaler med 2 klaverer. Indkøbt 2 klaverer. Vi har nu 4 lokaler med 2 klaverer. Musikskolens undervisningslokaler i Dagnæs indrettes så de mere udstråler musik og børn. Undervisning i klasselokaler reduceres yderligere. Gennemført Gennemført Ikke gennemført vi har afventet udviklingen omkring Kulturstationen. Der vil nu blive investeret i lokalerne i Dagnæs. Forbedret. 5 lærere underviser stadig i helt utilfredsstillende lokaler.

7 Spændende fællesskab Strategiske mål Indsats 07 Forventet resultat resultat Musikskolens elever skal - udover fokus på deres hovedinstrument - opleve et spændende og alsidigt musikmiljø med vægt på fællesskab og udvikling. Der afholdes workshops og temaaftener. Herunder projekter af mere eksperimenterende karakter. Der er afholdt 2-3 arrangementer og projekter af denne type. Adgang til at øve og opholde sig i musikskolen udenfor undervisningstiden. Erfaringer fra Brædstrup søges overført til Dagnæs afdelingen. 5 arrangementer. Grieg aften, høreskade foredrag, sommerfest, banko, juletræ. Ingen eksperimenter. Ikke gennemført Flere sammenspilsdage, rejser og weekends. Musikskolernes dag i Tivoli, USA, Legoland, Dansk skole i Slesvig, Fagdøgn. Gennemført Den enkelte lærer underviser i perioder sine egne elever på nye måder. Gennemført Ikke gennemført

8 3. Nøgletal Musikskolen har siden august 2007 undervist 1328 elever pr. uge. Musikskolen har gennemført over 75 arrangementer og koncerter Økonomi Samlet økonomisk resultat kr kr kr kr Ikke afsluttet men det slutter i minus. Elevbetaling kr kr kr kr. Kommunalt tilskud kr kr kr kr. Statstilskud kr kr kr Sponsorgaver/projektmidler kr kr kr Medarbejdere Antal medarbejdere Lærernes sygefravær 2,9 % 3,4 % 3,4 % Ikke opgjort 3,9% Opgøres feb.08 at møde alle Elever pr. uge i 36 uger Venteliste (oktober) Faste undervisningsskoler % af målgruppen af 0-25 år 3,7 % 4,5 % 4,4 % 4,74 % 4,3% 4,8% Kursusforløb i daginstitutioner Kurser for pædagoger/lærere Koncerter og arrangementer projektskoler Over 75 Presse omtale af Musikskolen Ikke opgjort Ikke opgjort 32 gange 21 (pr. 1/11) 46 gange Ikke afsluttet (lokalt/land/radio/fagskrifter) Klager Skriftlige klagesager

9 4. Statistik Hvor kommer eleverne fra? Musikskoleelever i forhold til skolens elevtal April Langmarkskolen 1,8 % 5,8 % 7,2 % 7,5 % 8,2% 7,0 % Søndermarkskolen 3 % 5,7 % 2,7 % 1,9 % 4 % 3,5% Vestbyskolen 0,8 % 4,6 % 4,6 % 3,1 % 2% 2,2% Bankagerskolen - 3,4 % 2,9 % 2,8 % 1,4% 1,4% Dagnæsskolen - - 4,4 % 2,9 % 3,8% 2,5% Egebjergskolen - 7,0 % 5,0 % 6,5 % 6,8% 5,5% Hattingskolen - 12,8% 9,5 % 8 % 6,3% 3,3% Hulvejskolen - 5,6 % 6,0 % 6,5 % 4,7% 4,7% Højvangskolen - 6,4 % 7,4 % 7,7 % 9,7% 4,4% Lundskolen - 5,8 % 5,5 % 5,6 % 4,2% 4,0% Midtbyskolen - 7,8 % 6,7 % 6,3 % 5,8% 5,5% Skt. Ib - 1,9 % 1,3 % 2,7 % 2,6% 2,5% Stensballeskolen - 13,1% 10,8% 11,1 % 8,7% 8,0% Torstedskolen - 6,1 % 5,0 % 5,1 % 3,7% 3,6% Bakkelandets Friskole 1,4% Brædstrup Skole 5,3% Sdr. Vissing skole 5,2% Tønning Træden Friskole 8,3% Nim-Underup skole 8,35 Østbirk skole 15,2% Gedved skole 14,3% Hovedgård skole 19,4% Søvind skole 16,1% 10. klasse centeret 1,2% 0,7% Horsens Amtsgymnasium ,4% 2,8% Horsens Statsskole ,3% 5,7% (tallene er cpr. elever og uden de børn vi underviser i skoletiden)

10 - Oversigt over udviklingen i Gl. Gedved før og efter sammenlægningen: Skoleåret Skoleåret Aktivitetselever Instrumentelever LærerNormering 2,82 3,07 Venteliste 0 29 Der bruges i år flere undervisningstimer på lidt færre instrumentalelever, fordi: - der undervises 36 uger, hvor det tidligere var 32 uger - en del elever får flere minutters undervisning pr. uge - der er oprettet 6 nye børnehold - Oversigt over udviklingen i Brædstrup før og efter sammenlægningen: Skoleåret Skoleåret Aktivitetselever Instrumentelever Venteliste Hvad spiller eleverne på? Største instrumentgrupper Klaver Guitar Trommer Før Sammenspil

11 - Udviklingen indenfor orkesterinstrumenterne Violin Bratsch Cello Kontrabas Tværfløjte Klarinet Saxofon Trompet Trækbasun I alt Kommunalt tilskud pr årig i 2007 (Kunststyrelsens tal). Kommune Horsens* 142,82 Viborg 173,98 Fredericia 208,58 Skanderborg 256,88 Herning 225,47 Silkeborg 262,81 Kolding 343,53 Randers 198,64 Vejle 309,29 *) I 2008 forventes det tilsvarende tal for Horsens at blive 175,06 kr.

12 Arrangementer og koncerter i 2007 Musikskolen har i 2007 gennemført over 75 koncerter og arrangementer. Af større arrangementer kan nævnes produktion og opførelse af Musical i Brædstrup, Big band tur til USA samt besøg af kor fra Egernförde og Berlin. 16. januar Temaaften Pas på ørene 20. januar Klassik matine i Vor Frelsers kirke 26. januar Klaverfestival, Søndergade 1. februar Blæs i Kulissen, Kulisselageret 3. februar Klassisk Horsens. Vor Frelsers Kirke 1. marts Lindehøj marts Strygerdøgn 15. marts Gallakoncert på Horsens Ny Teater - De store 16. marts Holmboe festival. Unge spiller klassisk. Horsens Ny Teater. 18. marts Gallakoncert på Horsens Ny Teater - De små 27. april Matine Brædstrup skole 2. maj Forårskoncert, Østbirk skole 12. og 13. maj Musical forestillinger på Pejsegården 15. maj Talentelevernes årsprøve. 21. maj Forårskoncert Søvind skole 22. maj Forårskoncert på Gedved 26. maj Wanna Be og Minirock Piratscenen Legoland 29. maj Forårskoncert Hovedgård skole 29. maj Forårskoncert på Stensballe skole 30. maj Friluftsscenen i Lunden Musik til alle. 30. juni Musikskolernes dag i Tivoli Horsens strygerne 3. juni Sommerfest for alle elever og forældre hos Støttekredsens formand, 17. juni Big Bandet holder afskedskoncert på rådhuset inden rejsen til USA Juli Big Bandet Michigan, USA 23. august Big Band: Billed og koncertaften Besøg fra Regenbogen september

13 8. september Koncert med gæstekor fra Berlin 8. september Wanna Be Kulturdage I Østbyen 9. september Grieg-koncert i Horsens Ny Teater 12. oktober Grieg-klaverdag 25. oktober Spil Dansk-dag Kulisselageret og Gedved Skole 31. oktober Stensballeorkestret kl oktober Besøg fra Eckernförde 2. november 1. november Koncert med gæstekor november Suzuki-døgn 6. november Støttekredsens bankospil og generalforsamling 22. november Blæs i Kulissen 1. december Unge spiller klassisk i Århus 8. december Julekoncert i Vor Frelser Kirke 8. december Julekoncert i Hovedgård 11. december Julekoncert på Stensballe Skole 14. december Julebus Lindehøj, Nørrevang, Bytorv Horsens og Julebyen. 15. december Julekoncert i Tønning Kirke 16. december Julekoncert i Ørridslev Kirke 17. december Julekoncert på Brædstrup Skole 18. december Julekoncert på Hovedgård Skole 19. december Julekoncert Dagnæs 20. december Juletræsfest i Kilden 24. december Vor Frelser Kirke - tårnmusik Hertil kommer big bandet og Spiloppernes lokale koncerter samt projekter og koncerter i samarbejdet med Langmarkskolen, Søndermarkskolen og Vestbyskolen. januar 2008 Jørn Steffensen, musikskoleleder

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole

Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Resultataftale 2011 Horsens Musikskole Prisen som Årets Musikskolekommune 2010 overrækkes til Kulturudvalgsformanden. Plænen Tivoli juni 2010 Indsatsområder 2011. Creative Academy Musikskolen vil arbejde

Læs mere

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2012 WEBUDGAVE HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2012 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2012 Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen vil arbejde med at øge sin synlighed bl.a. ved at lave flere arrangementer

Læs mere

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2013 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2013. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen har 44 højtuddannede musiklærere, som alle er meget kompetente på deres instrumenter.

Læs mere

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE

Resultataftale Webudgave HORSENS MUSIKSKOLE Resultataftale 2014 HORSENS MUSIKSKOLE Indsatsområder 2014. Den levende by kunst, kultur og bevægelse i byrummet. Musikskolen deltager i Middelalderfestivalen. Musikskolen afvikler 2 lærerkoncerter. Musikskolen

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 MUSIKSKOLEN Indhold Mission...3 Vision...3 Værdier...3 Resultatberetning for 2014...4 Den levende by...5 kunst, kultur og bevægelse i byrummet..5 Kant og kvalitet eksperimenterende

Læs mere

Resultatberetning 2016

Resultatberetning 2016 Resultatberetning 2016 MUSIKSKOLEN Resultatberetning for 2016 AKTIVITETSNIVEAU Musikskolen har i 2016 øget sit aktivitetsniveau 113 koncerter og arrangementer 1150 elever er undervist ugentlig i musikskolen

Læs mere

Resultatberetning 2015

Resultatberetning 2015 Resultatberetning 2015 MUSIKSKOLEN Resultatberetning for 2015 Musikskolen har i 2015 fastholdt sit aktivitetsniveau hvilket vil sige: 91 koncerter og arrangementer i musikskoleregi 1100 elever undervises

Læs mere

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN

Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Horsens Musikskole Undervisningstilbud 2011-2012 MUSIKSKOLEN Velkommen i Horsens Musikskole år 2011-2012 Musik er fællesskab. Jørn Steffensen, Musikskoleleder I musikskolen lærer du at spille og synge

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004

Rapport. om musikskolevirksomheden 2004 Rapport om musikskolevirksomheden 2004 Indhold 3 Indledning 4 Sæsonlængde 4 Organisationsform 5 Eleverne 5 Aldersfordeling 6 Instrumentfordeling 10 Ventelister 11 Sammenspil 12 Lokaler 12 Samarbejdet med

Læs mere

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem

Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Udmøntning af økonomisk prioriteringsrum i 2019 og frem Prioriteringsmuligheder inden for rammen Skabelse af økonomisk råderum 2019 2020 2021 2022 Tilbageløb af indfasningsmidler i forbindelse med implementering

Læs mere

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud!

Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014. Idékatalog. Be happy and sing it out loud! 1 Musikskolen i folkeskolen Skolereform 2014 Idékatalog Be happy and sing it out loud! Mere sang og musik i skolen skaber grobund for fordybelse, faglighed og trivsel 2 Forord: Folkeskolen står over for

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 28.946.145 Beskæftigelsesudvalget 841.647 Børne- og Skoleudvalget 36.518.081 Kulturudvalget 5.883.674 Teknik- og Miljøudvalget 3.574.330 Beredskabskommission -157.400

Læs mere

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder.

Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Notat om Rødovre Musikskoles aktiviteter og undervisningssteder. Rødovre Musikskoles undervisning foregår mange steder, og undervisningsstederne er jævnt fordelt rent geografisk og dækker størstedelen

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomiudvalget 33.230.454 Beskæftigelsesudvalget -6.005 Børne- og Skoleudvalget 28.815.137 Kulturudvalget 5.613.817 Teknik- og Miljøudvalget -4.963.651 Beredskabskommission 173.683

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Bilag til udviklingsplan Fakta om Faxe Musikskole

Bilag til udviklingsplan Fakta om Faxe Musikskole Bilag til udviklingsplan 2018-21 Fakta om Faxe Musikskole Faxe Musikskoles formål ifølge vedtægterne 2. Formål Musikskolen har til formål at udvikle og fremme elevernes musikalske evner og kundskaber gennem

Læs mere

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014

Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 Den åbne skole Forslag til konkrete partnerskaber mellem grundskole og musikskole januar 2014 1. Music Mind Games i 0. klasse 2. Stryg, strenge og Blæs i 2. klasse 3. Kor- og sangskole i 3. klasse 4. Blæserklasse

Læs mere

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:.

Fraværet beregnes som antal fraværsdage pr. elev da dette muliggør sammenligning skolerne imellem. Dette findes ved følgende:. Notat vedrørende status på fravær, august 2014 Der anvendes data fra KMD elev for skoleåret 2012/13 samt de første 3 kvartaler af skoleåret 2013/14. Skoleårene består af følgende kvartaler: Skoleåret 2012/13-3.

Læs mere

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010

Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Musiktilbud Sct. Ibs Skole 2009/2010 Til forældrene Hermed information om musikvalgfag på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2009 / 2010. Undervisningen i alle instrumenter foregår på Sct. Ibs Skole, men da

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2015-2016 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2015-2016. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005

Rapport. om musikskolevirksomheden 2005 Rapport om musikskolevirksomheden 2005 Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling 12 Ventelister 13 Sammenspil 13 Lokaler 14 Samarbejdet med

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2018-2019 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2018-2019. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.

Vedtægter for. Hedensted Musikskole. (ændring fra: Musikskolen. Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted. Vedtægter for Hedensted Musikskole (ændring fra: Musikskolen Hedensted Kommune ) Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. Navn Hedensted Musikskole er en kommunal musikskole med

Læs mere

AABENRAA MUSIKSKOLE STRATEGI

AABENRAA MUSIKSKOLE STRATEGI AABENRAA MUSIKSKOLE STRATEGI 2018-2021 MISSION: Musikskolen vil være kendt som Aabenraa Kommunes musikalske fyrtårn. VISION: Vi vil være musikskole for alle kommunens borgere med særligt fokus på børn

Læs mere

Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens Kommune

Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens Kommune Økonomi og Administration Sagsbehandler: Marianne Møller Sørensen Louise Bové Villadsen Sagsnr. 17.01.04-P05-1-16 Dato:4.10.2016 Evaluering af muligheder og potentialer ved små og store skoler i Horsens

Læs mere

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen

Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Horsens Byråd Hvervsfortegnelsen Byrådsperioden 2018-21 Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Indhold Udvalg og nævn mv....3 Diverse...3 Byrådsrepræsentanter i skolebestyrelser og dagtilbud...3 Bestyrelser for

Læs mere

Restbevilling Netto Kr.

Restbevilling Netto Kr. 1 Bilag 1 - Overførsel 2018-19 drift Restbevilling Netto Kr. Resume: Rammebelagt: Økonomi- og Erhvervsudvalget 58.274.922 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 12.432.341 Børne- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato:

Rammer. Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration UA Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-18 Dato:23.3.2018 Temaer til Børne- og Uddannelsesudvalgets drøftelse af driftsbudget 2019 Som oplæg til Børne-

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Frivillig musikundervisning

Frivillig musikundervisning Frivillig musikundervisning Sct. Ibs Skole 2017-2018 Til forældrene Hermed information om frivillig musikundervisning på Sct. Ibs Skole for skoleåret 2017-2018. Undervisningen i alle instrumenter foregår

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Rapport om musikskolevirksomheden 2006

Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Rapport om musikskolevirksomheden 2006 Kunststyrelsen Musikcentret H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Indhold 3 Indledning 5 Sæsonlængde 5 Organisationsform 6 Eleverne 8 Aldersfordeling 9 Instrumentfordeling

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps.

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om musikskolens kommende arrangementer, om aktuelle Bazartilbud og om to Summer Camps. Sæson 2015/16 Volume 3 Nyhedsbrev Februar Indhold Vinterhilsen...1 Mød tre af underviserne...2 Vil du forandre noget?...3 Kommende arrangementer.4 Om Rock Chok...5 Nyt om sommerskole: MUSIC & ARTS i Sløjfen...5

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 1 Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2015-2016 2 Aftalekontrakt 2015 og 2016 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

Yngste aldersgruppe, der tilbydes undervisning førskole elever medregnet:

Yngste aldersgruppe, der tilbydes undervisning førskole elever medregnet: KLADDE TIL INDBERETNING AF STATISTIK FOR MUSIKSKOLER Skal ikke indsendes! Indberetning skal ske digitalt Almindelige oplysninger 1. Almindelige oplysninger Musikskolens navn - adresse - postnr/by - tlf.numre

Læs mere

Skovens Børn. Undervisningsprogram 2019/2020

Skovens Børn. Undervisningsprogram 2019/2020 Skovens Børn Undervisningsprogram 2019/2020 Velkommen til Skovens Børn Skovens Børn tilbyder sine medlemmer fritidsundervisning i musik, sang og dans etc. Aktivitetstilbuddene varierer fra år til år, afhængigt

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Forord Virksomhedsplan 2013 er en gennemgribende justering af Virksomhedsplan 2012.

Forord Virksomhedsplan 2013 er en gennemgribende justering af Virksomhedsplan 2012. Virksomhedsplan 2013 Forord Virksomhedsplan 2013 er en gennemgribende justering af Virksomhedsplan 2012. I det følgende beskrives både det daglige liv på Musikskolen, udvalgenes arbejde og drømmene om

Læs mere

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi

Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Økonomisk oversættelse af musikskolebestyrelsens strategi Med udgangspunkt i musikskolebestyrelsens strategi følger her en økonomisk redegørelse for udmøntning af mål i strategiperioden. Investeringerne

Læs mere

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK

MUSIKSKOLENS TEMAUGE TEMA: NORDISK MUSIK PROGRAM FOR MUSIKSKOLENS TEMAUGE Fra den 3. til den 8. marts 2014 TEMA: NORDISK MUSIK DE FLESTE AKTIVITETER AFSLUTTES PÅ DAGEN FORÆLDRE (OG ANDRE) ER DERFOR VELKOMNE TIL AT OVERVÆRE DET AFSLUTTENDE KVARTER

Læs mere

giv dit barn en gave for livet

giv dit barn en gave for livet Spillelyst giv dit barn en gave for livet Musik er sundt for sjælen Alle ved hvad musik kan gøre ved os. Den kan gøre os glade, den kan få os til at gyse, den kan vække minder, den kan få os til at danse,

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO

Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Fælleskommunal mål- og indholdsbeskrivelse for SFO Indhold Forord...2 Lovgivningen på området...3 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...4 Folkeskolens formålsparagraf...5 Horsens Kommunes sammenhængende

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 dec I denne søde juletid...

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 dec I denne søde juletid... GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Nr 2 dec. 2017 I denne søde juletid... Kære forældre og elever. På tirsdag den 19. december er det sidste undervisningsgang i Musikskolen, og jeg sender jer i den anledning de bedste

Læs mere

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO

UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO UDKAST Horsens Kommunes fælleskommunale Mål- og indholdsbeskrivelser for SFO Indhold Forord...1 Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO...2 Et sammenhængende skole- og fritidstilbud...3 Folkeskolens formålsparagraf...3

Læs mere

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed

SKANDERBORG MUSIKSKOLE. Skanderborg. Musikskole. kreativitet og faglighed SKANDERBORG MUSIKSKOLE infofolder til forældre og elever 2009/10 Velkommen til Velkommen til I denne folder finder du de fleste grundoplysninger om, men hvis der er noget du er i tvivl om. Så skal du ikke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSIKSKOLEN I VALLENSBÆK KOMMUNE. Center for Børn og Kultur. September 2013 KAPITEL 1 KOMMUNALBESTYRELSEN

VEDTÆGTER FOR MUSIKSKOLEN I VALLENSBÆK KOMMUNE. Center for Børn og Kultur. September 2013 KAPITEL 1 KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTÆGTER FOR MUSIKSKOLEN I VALLENSBÆK KOMMUNE Center for Børn og Kultur September 2013 KAPITEL 1 KOMMUNALBESTYRELSEN 1. Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for kommunens musikskole og fastlægger

Læs mere

UMV - Undervisningsmiljøvurdering Gentofte Musikskole 2016 Resultat og Handleplan

UMV - Undervisningsmiljøvurdering Gentofte Musikskole 2016 Resultat og Handleplan UMV - Undervisningsmiljøvurdering Gentofte Musikskole 2016 Resultat og Handleplan UMV Undervisningsmiljøvurdering er en lovpligtig undersøgelse og skal gennemføres hvert tredje år. Spørgeundersøgelsen

Læs mere

Velkommen til Den Kreative Skole

Velkommen til Den Kreative Skole Velkommen til Den Kreative Skole Jeg vil gerne byde velkommen til Den Kreative Skoles nye sæson 2018/2019. Vi vil hermed præsentere en bred palet af tilbud til den enkelte elev med mulighed for individuel

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område

Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Introduktion til Børne- og Uddannelsesudvalgets område Den fælles opgave fra barn til beskæftigelse Sammenhængende børne- og ungepolitik: Fælles vision Alle skal have en uddannelse I Horsens har vi ambitioner

Læs mere

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet

Fredensborg Musikskole. - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet Fredensborg Musikskole Fredensborg Musikskole - Spil dig ind i fællesskabet En verden fuld af musik Musikskolen handler ikke

Læs mere

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

IND I MUSIKKEN. 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver musik skolen IND I MUSIKKEN Det ku være sjovt at lære at spille... Ja og du kan sagtens lære det 0 2 år: Babyrytmik 3 5 år: Minimusik på hold 6 8 år: Kæmpe musikværksted Fra 0. klasse: Cello/violin/klaver

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 3 Kære elever og forældre, Foråret nærmer sig og her i musikskolen glæder vi os over at kunne byde på en buket med nyheder om de kommende måneder - men også om næste sæson 14/15, hvor vi har nye, spændende

Læs mere

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne!

Sæson 2013/2014 Nyhedsbrev 5. Der afholdes ÅBENT HUS i Favrskov Musikskole. i Kulturhus Sløjfen i Hadsten. Alle er velkomne! Kære elever og forældre, Her får du de seneste nyheder fra musikskolen. I denne udgave kan du læse om bl.a. Summer Camp i uge 27, Åbent Hus på lørdag, tilmelding til sæson 2014/15, datoer for sommerkoncerter

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Vedtægt for Musikskole i Københavns Kommune

Vedtægt for Musikskole i Københavns Kommune Vedtægt for Musikskole i Københavns Kommune I henhold til lovbekendtgørelse nr. 142 af 28. februar 1994 om musik fastsættes følgende vedtægt for Musikskolen i Københavns Kommune: 1 Navn og status Københavns

Læs mere

INfoRMATIONS folder. forældre og elever

INfoRMATIONS folder. forældre og elever INfoRMATIONS folder til forældre og elever JANUAR 2011 VELKOMMEN TIL SKANDERBORG MUSIKSKOLE I denne folder findes de fleste grundoplysninger om Skanderborg Musikskole. Skanderborg Musikskole har omkring

Læs mere

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012

Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 - 1 - Statistik fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Horsens Hedensted, november 2012 Resume: Status for de 16-19-årige Status i maj 2012 for de 6854 16-19-årige i Horsens og Hedensted kommuner er: 16-19-årige

Læs mere

Musikundervisning efter skolen på skolen

Musikundervisning efter skolen på skolen Musikundervisning efter skolen på skolen Sankt Petri Musikskole har gjort det til sin opgave, at finde, vække og fremme musikalske interesser og talenter hos den enkelte elev. Elevernes motivation skal

Læs mere

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme

Rammer. Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr Ø Dato: Børne- og Skoleudvalgets ramme Økonomi og Administration Sagsbehandler: Peter Plougmann Knudsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:28.03.2017 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget 2018 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne

Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Samarbejde mellem musikskolen og folkeskolerne Idékatalog Randers Musikskole, september 2015 Randers Musikskole tilbyder et samarbejde med folkeskolerne om undervisning, som udvider skolernes musiske aktiviteter.

Læs mere

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD

INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD INTET OPSTÅR AF INTET UNDTAGEN LOMMEULD Musik kræver ikke bare musikinstrumenter men også nogen, der har lært at spille på dem. Fra 1. januar 2007 er det er lovkrav, at alle kommuner har en musikskole.

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2016/17 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Sokkelundlille Børnekulturhus Utterslev Skole Korsager

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: 17 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Dorthe Mogensen (Afbud.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BS Skole IT Anlæg 2 BS Tilskud

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2019-2022 Billede: Musikskolekoncert i Turbinen 2016 1 Aftalekontrakt 2019-2022 1. Formål med aftalen De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. eller 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2017

Læs mere

Anderledes Uge på Musikskolen

Anderledes Uge på Musikskolen Anderledes Uge på Musikskolen Vær med når musikskolen laver Anderledes Uge fra den 9.-17 marts. Der er ikke almindelig undervisning i denne uge. Til gengæld sker der en masse andre spændende aktiviteter

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014

Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 1 Aftale mellem Randers Byråd og Randers Musikskole 2013-2014 2 Aftalekontrakt 2013 og 2014 1. Formål med aftalen: Randers Byråd har besluttet, at der skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers

Læs mere

MUSIKSKOLELEDER HERNING MUSIKSKOLE

MUSIKSKOLELEDER HERNING MUSIKSKOLE MUSIKSKOLELEDER HERNING MUSIKSKOLE Ny leder til er en selvejende institution med egen, moderne bygning med gode faciliteter. Vi er centralt placeret i Herning bymidte i et inspirerende, kulturmiljø med

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Tidspunkt: Onsdag den 28. oktober 2009, kl. 17.00 21.00. Sted: Scandic Bygholm Parkhotel, Horsens Tilmeldingsfrist: Den 9. oktober 2009 på e-mail: buahg@horsens.dk Inviterede: Medlemmer

Læs mere

KOLDING MUSIKSKOLE VISIONS- OG HANDLEPLAN

KOLDING MUSIKSKOLE VISIONS- OG HANDLEPLAN 2018-28 VISIONS- OG HANDLEPLAN V E R D E N S B E D S T E M U S I K S K O L E F O R D I G 2 3 Kolding Musikskoles Visions- og Handleplan...... er en ambitiøs vision der understøtter Kolding Kommunes samlede

Læs mere

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune

Talentklasser i musik. Haderslev Kommune Talentklasser i musik Haderslev Kommune Organisation Haderslev Musikskole - Kommunal institution - Kultur og fritid - Leder: Jesper Ry - Bestyrelse - 1200 elever (inkl. folkeskoleprojekter) - 30 lærere

Læs mere

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole.

kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s SÆSONPROGRAM TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ mariagerfjordkulturskole. SÆSONPROGRAM 2017-2018 kulturskolen Musik Billedkunst Scenekunst Da n s TILMELDING 3. APRIL - 5. MAJ MARIAGERFJORD KULTURSKOLE MUSIK BØRN OG UNGE MUSIKALSK BABYLEGESTUE Her bliver din babys musiske, sproglige

Læs mere

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr.

7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Tabel 7b. Årlige nettodriftsudgifter til befordring pr. 7 FOLKESKOLEN Tabel 7a. Folkeskolen. Årlige nettodriftsudgifter pr. elev Faste 28-priser Regnskab Budget 27 28 Herning 57.82 56.378 Holstebro 52.521 51.444 Horsens 63.153 57.898 Randers 55.823 55.79 Silkeborg

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008

Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Aftale mellem Byrådet og Randers Musikskole & MGK 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Musikskole Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Økonomi 6. Gensidige aftaleforhold

Læs mere

Symfoniorkester i skolen. Hvordan omdanner man en folkeskole til et symfoniorkester?

Symfoniorkester i skolen. Hvordan omdanner man en folkeskole til et symfoniorkester? Hvordan omdanner man en folkeskole til et symfoniorkester? Idéen opstår: Ved en Spil Dansk-debataften med temaet Musikken ind i skolen Skal et samarbejdsprojekt ml. en musikskole og folkeskole fungere,

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014

Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Evaluering af For Fuld Musik Samarbejdsprojekter mellem musikskolen og folkeskolerne Efterår 2014 Resumé: Musikskolen har gennemført syv projekter i samarbejde med syv forskellige folkeskoler i Lyngby-

Læs mere

Kortlægning af musiktilbud i fritiden for børn og unge i København

Kortlægning af musiktilbud i fritiden for børn og unge i København KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Kortlægning af musiktilbud i fritiden for børn og unge i København Baggrund Kultur- og fritidsborgmester Pia Allerslev

Læs mere

virksomhedsplan

virksomhedsplan 2018-2019 virksomhedsplan Grafisk design: vandand design Denne virksomhedsplan for 2018/2019 er udarbejdet af musikskolens leder. Virksomhedsplanen er dels et øjebliksbillede af musikskolen dels et blik

Læs mere

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område

Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-3-16 Dato:19.4.2016 Vurdering af anlægsbehov på Børne- og Skoleudvalgets område 2017-22 Indhold Principper for prioritering

Læs mere

Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler

Bilag 3 Spørgsmål til og svar fra musikskoler *1. Hvilke af følgende orkestertyper tilbød musikskolen i sæson 2010-2011? Hvis musikskolen ikke tilbød nogen af disse orkestre, er spørgeskemaet ikke relevant. Type Blæseorkester, harmoniorkester, concert

Læs mere

Rapport om musikskolevirksomheden Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V

Rapport om musikskolevirksomheden Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard København V Rapport om musikskolevirksomheden 2006-10 Kunststyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Indholdsfortegnelse Indledning 3 Sæsonlængde 5 Fordelingen mellem kommunale og selvejende musikskoler

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7. 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2016 optager

Læs mere

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16

I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 I KALVEHALLEN KØBENHAVNS KOMMUNES MUSIKSKOLE SÆSON 2015/16 Det er aldrig for sent at starte. Musikskolen tilbyder undervisning for børn og unge 0-25 år. Korsager Skole Sokkelundlille Børnekulturhus Brønshøj

Læs mere

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE

Odense Musikskoles MUSIKKLASSE Odense Musikskoles MUSIKKLASSE HVAD ER MUSIKKLASSE? Mere musik Musikklassen er et tilbud til elever i 7., 8. og 9. klasse, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2019 optager

Læs mere

N. Kochs Musikskole 2012/2013

N. Kochs Musikskole 2012/2013 Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil Combo Workshops Trommer Bass Guitar Trompet Saxofon Sang Klaver Teori/hørelære Garagerock Sang, dans og rytmeleg Uden Strøm Multimusik Sammenspil

Læs mere

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever.

GMnyt 2. Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10. Kære forældre og elever. GMnyt 2 Nyhedsbrev fra Gentofte Musikskole Nr 2 oktober 10 Kære forældre og elever. Jeg håber I er kommet godt i gang med sæsonen i Musikskolen, og at I trives hos os. GMnyt er vores nyhedsbrev, som vi

Læs mere

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov

Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov Effektiv Læring Om at tilgodese alle elevers behov De lærer os en masse om fag; vi skal da lære at lære Kursus for ledelser, undervisere og forældre i grundskolen Effektiv Læring I skolen lærer eleverne

Læs mere

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune

Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Styrkelse af udskolingen i Horsens Kommune Uddannelse og Arbejdsmarked Peter Sinding Poulsen Sagsnr. 17.01.04-A00-2-15 Dato:20.5.2015 Indledning Det er en politisk ambition, at flere unge får en ungdomsuddannelse

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO!

LAD MUSIKKEN SPIRE OG GRO! Velkommen i Favrskov Musikskole FAVRSKOV MUSIKSKOLE vil gerne hjælpe dig med at vokse i musikken. Der er mange forskellige ting som kan hjælpe dig til, at du kan gro i musikskolen. Denne folder er en hjælp

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere