Diplomingeniørprojekt. Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomingeniørprojekt. Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter"

Transkript

1 Diplomingeniørprojekt Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter Hajar H. Al-Khafaji Diplomingeniør- Kemi og Bioteknologi Danmarks Tekniske Universitet Lyngby Institut for systembiologi DTU DTU-vejleder: Mhairi Workman Virksomhed: Cercell Virksomheds-vejledere: Per Stobbe og Rasmus Kirstrand Periode 01/ /

2 Diplomingeniørprojekt Dansk titel: Sammenligning af procesparametre mellem engangsfermenter og konventionelle glas- og stål fermenter English title: Comparison of process parameters in single use and conventional glass and steel fermentors Forfatter: Hajar H. Al-Khafaji Studie nummer: ECTS Point: 20 Periode: 01/ / Universitet: Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut: Institut for Systembiologi (DTU) Virksomhed: Cercell Vejledere: Mhairi Workman (DTU), Per Stobbe og Rasmus Kirstrand (Cercell) Underskrift: Dato: 2

3 Forord Det er et samarbejdes diplomingeniørprojekt, mellem instituttet for System Biologi DTU og virksomheden Cercell. Formålet med dette speciale er sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter. Perioden for projektforløbet var fra september 2014 til februar Forsøgene blev udført på instituttet for systembiologi, DTU. Udstyret, værktøjer og apparater blev delvist leveret af DTU og af virksomheden Cercell. E.coli stammen blev leveret af Statens Serum Institut, SSI. Jeg vil gerne takke mine vejledere Mhairi Workman, Per Stobbe og Rasmus Kirstrand for alt deres hjælp, støtte, råd og vejledning gennem projektets forløb. En særlig tak til Per Stobbe for hans støtte og hjælp i laboratoriet og igennem projekt forløbet. Det har været fantastisk at samarbejde med ham. Desuden vil jeg takke Kevin Klejn fra Cercell for hans hjælp med udbringning af bioreaktor. Tak til Bent Svanholm for hans hjælp med sensorerne. Jeg takker Statens Serum Institut for deres samarbejde og udlevering af en E.coli stamme. Sidst men ikke mindst vil jeg takke min søde familie, for deres støtte og motivation til mig igennem projekt forløbet, og jeg vil takke dem for deres pasning af min lille datter. 3

4 Abstract The decision to use single-use systems for manufacturing pharmaceuticals depend on many factors, but the major driving force is a desire to save cost and time. Single-use-fermentor can offer many advantages relative to conventional glass/steel fermentor and has gained wide acceptance in the bio-pharmaceutical industry. The advantages of single-use-fermentor are among others elimination of cross contamination, reductions in water consumption, and eliminating clean in place (CIP) and steam in place (SIP). The project concerns the comparison of process parameters between conventional glass/steel- and single use-fermentor. The process parameters are compared by examining the growth data for a wild-type E. coli bacterium. The transfer coefficient KLa value for two different sizes bioreactor with different turbines and different agitation speed. To investigate the growth data for the wild-type E. coli optical density, dry weight and specific growth rate are determined. For KLa determination, two optical sensors Presens and Hamilton Visiferm are used. KLa values are compared relative to the different sizes of bioreactors, turbines, and the stirring speed sensors. Finally, the KLa values of conventional glass/steel fermentors are compared with KLa values for single-use-fermentors. A KLa value is very crucial for the maximum productivity in microbial fermentation and it can only be achieved by appropriate combination of aeration and agitation. An optimal KLa value will be used as an informative tool to overcome the problem of the difference in geometry and turbines among a variety of bioreactors during upscale from laboratory- to pilot scale fermentors. The optimal KLa value used to prove how much oxygen transfer rate a given bioreactor can provide. The project objective was conducted with satisfactory results. The wild type E.coli showed results that coincide well for conventional glass/steel- and single-use-fermentor. The same applies to KLa values. The deviation of the KLa values are very small for the conventional glass/steel fermentor compared to single-usefermentor. This suggests that single-use-fermentor can deliver the same results as conventional glass/steel fermentor. The two used optical sensors Presens and Hamilton Visiferm can measure almost the same DO concentration in all bioreactor types. The used turbines, Rushton, Smith and Bakker showed some different results. Bakker turbines had the highest KLa value, than Smith turbines and Rushton turbines. The agitation speed had a great influence on the KLa value. The KLa value increases with increasing agitation speed, but at very high agitation speed (2000 rpm) the KLa value can be affected. As well, the bioreactor size have an effect on the KLa value. The KLa value increases with increasing bioreactor size. This applies are both for conventional glass/steel- and single-use-fermentor. 4

5 Resume Beslutningen om anvendelse af engangs-fermenter afhænger af mange faktorer, men den største drivkraft er ønsket om besparelse af omkostninger og tid. Engangs-fermenter kan tilbyde mange fordele i forhold til konventionelle glas/stål fermenter og har opnået bred accept i den bio-farmaceutiske industri. Fordelene ved engangs-fermenter er såsom eliminering af krydskontaminering, reducering af vand forbruget og fjerne clean-in-place (CIP) og steam in place (SIP). Projektet omhandler en sammenligning af procesparametre mellem konventionelle glas/stål- og engangsfermenter. Procesparametrene sammenlignes ved at undersøge vækstdata for en vildtype E.coli bakterie. Desuden bestemmes oxygen masseoverføringskoefficienten KLa for to forskellige fermenter størrelser med forskellige turbiner og forskellige omrøringshastigheder. For at undersøge vækstdata for vildtypen E.coli bestemmes optisk densitet, tørvægt og den specifikke væksthastighed. Til KLa bestemmelse anvendes to optiske sensorer, Presens og Hamilton Visiferm. KLa værdier sammenlignes i forhold til de forskellige fermenter størrelser, turbiner, omrøringshastigheder og sensorer. Sidst men ikke mindst sammenlignes KLa værdier for konventionelle glas/stål fermenter med KLa værdier for engangs-fermenter. En KLa værdi er meget afgørende for den maksimale produktivitet i mikrobiel fermentering og det kunne kun opnås ved en passende kombination af beluftning og omrøring. Den optimale KLa værdi vil blive anvendt som en informativ værktøj til at overvinde problemet med forskellen i geometri og turbiner blandt en række forskellige bioreaktorer under opskalering fra laboratorieskala- til pilotskala fermenter. Samt anvendes den optimale KLa værdi til at bevise, hvor meget oxygen overførselshastighed et givet fermenter kan levere. Projektets formål blev gennemført med nogle tilfredsstillende resultater. Vildtypen E.coli viste resultater som stemmer fint overens med konventionelle glas/stål - og engangs-fermenter. Det samme gælder for KLa værdier. Afvigelsen af KLa værdierne er meget lille for konventionelle glas/stål fermenter i forhold til engangs-fermenter. Dette tyder på at engangs-fermenter kan levere de samme resultater som konventionelle glas/stål fermenter, under disse betingelser som vi udsætter dem for. Desuden ses at de to anvendte optiske sensorer, Presens og Hamilton Visiferm kan måle næsten de samme DO koncentrationer i alle fermenter typer. De anvendte turbiner, Rushton, Smith og Bakker viste nogle forskellige resultater. Bakker turbinen havde den højeste KLa værdi, dernæst Smith turbinen og til sidst Rushton turbinen. Omrøringshastigheden viste en stor indflydelse på KLa værdien. KLa værdien stiger med stigende omrøringshastighed, dog ved meget høje omrøringshastigheder (2000 rpm) kan KLa værdien blive påvirket. Samt har fermenter størrelsen en stor rolle for KLa værdien, KLa værdien stiger med stigende fermenter størrelse. Alt dette gælder for både konventionelle glas/stål- og engangs-fermenter. 5

6 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Abstract... 4 Resume... 5 Indledning... 8 Introduktion... 9 Fermenterings historie... 9 Fermenterings-proces... 9 Den specifikke væksthastighed µ Fermenters opbygning Fordel og økonomiske analyse af konventionel glas/ stål - og engangs-fermenter Opskalering Biologiske processer Omrøring Effekt tallet og Reynolds tal Effektforbruget Viskositet og Reologi Baffles KLa Oxygen overførsel fra gas boble til celle Proces teori Faktorer, som påvirker KLa værdien: Effekten af luftmængde på KLa værdien Mekanisk omrørte reaktorer: Ikke mekanisk omrørte reaktorer: Sparger Effekten af omrøring på KLa værdien Effekten af temperaturen på KLa værdien Fordelen ved anvendelse af KLa værdien Sensorer Presens DO sensor Hamilton Visiferm DO sensor

7 Biomasse sensor Materialer og Metoder Vækst bestemmelse Fermentering Forkultur Inokulering af fermenter Prøve udtagning OD DW KLa bestemmelse Resultater Fermentering KLa værdier Konventionelle glas/stål fermenter Engangs-fermenter Diskussion Fremtiden Konklusion Referencer Appendiks A. Fremgangsmåde til vask af engangs-bioreaktor B. LB- medie-sammensætning C. NaCI-opløsning D. Beregning af µ max E. Beregning af KLa værdi

8 Indledning Succesen med konventionelt glas/stål bioreaktor og fermenter har i løbet af de sidste 60 år bekræftet gyldigheden af teori og tekniske principper for skalerbar designs. Den konventionelle glas/stål fermenter kan skaleres fra en liter op til liter og bioreaktor op til liter. Industriens krav til øget effektivitet og reduceret anlægs investeringer har dannet grundlag for design af nye skalerbare engangs- bioreaktor. Største engangsbrug bioreaktor er på 2000 L (arbejdsvolumen) og kan tilbydes fra de 5 store men sælges kun i 500 stk. om året. Der er ingen udsigt at dette volumen øges. Ganske interessant findes der ingen engangfermenter på market. Alene Cercell tilbyder et engang-fermenter produkt i volumen fra 100 ml til 50 liter (arbejdsvolumen). Dette studie beskæftige sig med fermentering. Engangs-fermenter skal kunne leverer rigeligt med oxygen til systemet, fjerne varme fra kulturen meget hurtigt og kontrollerer opløst oxygen, temperaturen, ph osv. Disse udfordringer har konventionelt glas/stål fermenter løst problematikken i små og store skala via en række funktioner og metoder, som er blevet perfektioneret i løbet af de sidste 80 år [1]. Oxygen overførselshastigheden fra en gas-fase til et medie i aerob fermentering er en vigtig parameter i udformningen af en bioreaktor og især en fermenter. Aerobe organismer har brug for ilt for vækst, produktdannelse, og celle vedligeholdelse. Den volumetriske masseoverførselskoefficient, KLa angiver hastigheden af oxygen, der anvendes til fermentering, under hensyntagen til alle oxygen forbrugende variabler i en fermenter. Bestemmelsen af KLa værdi for en fermentering er vigtigt for at opretholde tilstrækkelig overførsel af oxygen i en fermenter [2]. Overførsel af oxygen fra en gas-fase til en væske-fase kompliceres af tilstedeværelsen af celler, produktdannelsen og anti-skummidler. Disse kan ændre boble størrelsen og grænsefladen, som påvirker opløseligheden af oxygen [3]. I dette studie, undersøges de relative effekter af omrøringshastighed, beluftningshastighed og forskellige turbine typer på KLa værdien af engangs-fermenter og konventionelle glas/stål fermenter. Der er mange metoder til at bestemme KLa værdien. Alle metoder anvendes til at evaluere KLa værdien i ideelle blandinger af to faser i en fermenter og en ubetydelig modstand af gasfasen til oxygen overførsel på tværs af grænsefladen [2]. Til denne undersøgelse anvendes den dynamiske gasning ud metode. Denne metode kan direkte bestemme den volumetriske masseoverførselskoefficient i en fermenter, og estimater den volumetriske mikrobielle oxygen optagelse og den gennemsnitlige iltmætning koncentration ved gasvæske-grænseflade [4]. Desuden bliver vækstdata (optisk densitet OD og tørvægt DW) for en vildtype E.coli dyrket i LB medie undersøgt ved anvendelse konventionelle glas/stålfermenter og engangs-fermenter af med samme omrøringshastighed og forskellige fermenter størrelser og forskellige turbiner. 8

9 Introduktion Fermenterings historie Fermentering er en vigtig del af den industrielle mikrobiologi. Kontrolleret fermenteringsteknologi fik sin oprindelse første gang ved fremstilling af vin, og blev perfektioneret i 1940'erne med produktion af antibiotika [5]. Efterhånden begyndte man at fremstille enzymer ved fermentering. Det startede på Grindstedværket og mange andre steder ud i verden, hvor man fremstillede svampeenzymer, og på Kongens Bryghus, hvor en bakteriel amylase blev produceret. I begge tilfælde benyttedes overfladedyrkning, hvor mikroorganismerne sidder på en fast, befugtet fase, og i begge tilfælde var der betydelige produktionsvanskeligheder, fordi dyrkning på fast fase er vanskelig at kontrollere. I dag bliver enzymer (proteiner) fremstillet ved submers fermentering med en veldefinerede kulstof - og kvælstofkilder. Submers fermentering er en proces, hvor kulturen holdes opslemmet og ofte beluftet i en velomrørt tank. Omkring 1950 blev en storskala dansk gæringsindustri til fremstilling af industrielle enzymer etableret, og Novo virksomheden var alt væsentligt den dominerende aktør [6]. I 1995 skrev J. W. Frost og K. M. Draths [5], at "kemien er på vej ind i en ny æra", hvor vedvarende ressourcer og mikrobielle bio-katalysatorer vil være fremtrædende. Plantestivelse, som cellulose affald fra landbruget, og valle fra oste fremstilling er rigelige og vedvarende fermenterbare kulhydrater. I dag er fermenteringsteknologien den primære metode til produktionen i den bioteknologiske industri. Fordelen ved fermenterings teknologien er, at de ikke bruger giftige reagenser eller kræver tilsætning af mellemliggende reagenser. Mikrobiologer søger nu naturligt forekommende mikrober, der producerer ønskede kemikalier. Derudover er de nu i stand til at manipulere mikrober at øge produktionen af disse kemikalier. I de seneste år har mikrobielle fermenteringer blevet revolutioneret ved anvendelse af genetisk manipulerede organismer. Mange fermenteringer bruger bakterier, men et stigende antal involverer dyrkning af mammale celler[5]. Fermenterings-proces Fermentering er et almindeligt anvendt proces i industrien samt i produktionen af mange fødevarer, drikkevarer og lægemidler. Fermenterings-processen bruger mikroorganismer til at konvertere råvarer til et produkt. Fermenteringsprocesser indbefatter kemiske reaktioner, såsom oxidationer, reduktioner, hydrolyse og bio-syntese og dannelsen af celler. Nogle processer kan kræve tilstedeværelsen af luft (aerob), andre uden luft (anaerob). Hastigheden af fermentering afhænger af mikroorganismers koncentrationen, celler, cellulære komponenter og enzymer samt temperatur og ph [7]. Komponenterne i en fermenteringsproces: Uanset typen af fermentering (måske med undtagelse af nogle omdannelse) kan grundlæggende komponenter for fermenteringsproces opdeles i seks trin: 1) Udarbejdelse af medie, der skal anvendes til dyrkning af processens-organisme under udviklingen af podnings kultur og produktions-fermenter. 2) Sterilisering af mediet, fermenter og hjælpeudstyr 3) Udarbejdelse af en aktiv, renkultur i tilstrækkelig mængde til at pode mediet 4) Væksten i organisme i produktions-fermenter under optimale forhold for produktdannelse 5) Ekstraktion af produkt og dets oprensning 6) Bortskaffelse af spildevand produceret ved fremgangsmåden 9

10 Figur 1 viser en generaliseret, skematisk repræsentation af en fermenteringsproces. Figur 1 En generaliseret, skematisk repræsentation af en fermenteringsproces [8] De indbyrdes forhold mellem de 6 komponenter i en fermenteringsproces er illustreret i Figur 1. Hvor et sterilt medie (A) bliver podet med en stok kultur (B) i en ryste kolbe (C) som anvendes til at pode en lille fermenter (D) og en produktions-fermenter (E) med. Når fermenteringsprocessen er overstået, fjernes dyrknings-væsken (F) fra produktions-fermenteren (E) og føres videre til separations processen (G). Her bliver cellerne separerede og bliver derefter sendt videre til oprensnings-proces [8]. Mikrobiel vækst kinetik i en batch-fermentering Mikrobiel vækst kinetik, er forholdet mellem den specifikke vækst hastighed (μ) og koncentrationen af substratet [9]. Batch-fermentering er et lukket system, der indeholder en indledende begrænset mængde næringsstof [8]. Batch-fermentering har nogle fordel og ulemper, ligesom alle andre fermenteringstyper. Disse fordel og ulemper ses for neden. Fordel/ ulemper ved batch-fermentering: Høje koncentration af f.eks. sukker er nødvendigt i begyndelsen, ellers slutter fermenteringen for hurtigt Højt produkt koncentration til slut er muligt Inhibering af fermentering (eller uønsket metabolisme) kan sker på grund af højt substrat eller produkt koncentration Problemer med forureninger er minimalt (pga. kort fermenterings tid) 10

11 En typisk vækstkurve for en bakteriel population, kan ses i Figur 2. Her ses lag, eksponentiel, deceleration vækst, stationær og døde faserne. Figur 2 Typisk vækstkurve for en bakteriel population [9] Denne batch cyklus er opdelt i 5 forskellige faser: Lag fase, eksponentielfase, deceleration vækstfase, stationærfase og dødefasen. Lag fase: Når et friskt medie bliver inokuleret med et mikroorganisme, vil væksten først begynde efter et stykke tid. Denne tidsperiode kaldes lagfasen, og har følgende karakteristika: En periode hvor cellerne tilpasser sig i det nye omgivelser Nye enzymer syntetiseres. En lille stigning i celle masse og volumen, men ingen stigning i celle nummer Længden af denne fase varierer med typen af organisme, podnings-volumen og dyrkningsbetingelser, dårlig podnings tilstand (høj% af døde celler) og næringsfattigt medie Eksponentiel fase: I denne fase har cellerne justeret sig til det nye omgivelser og formerede sig hurtigt (eksponentielt) Balanceret vækst Vækst hastigheden er afhængig af næringsstof Cellepopulation fordobler med regelmæssige tidsintervaller (fordoblingstid) Etableringen af den eksponentiel vækst er afhængig af en række faktorer, en levedygtig podnings kultur, en egnet energikilde, tilstedeværelsen af overskydende næringsstoffer og vækstfaktorer og et passende miljø (temperatur, ph, opløst ilt) Deceleration vækst fase: En meget kort fase, hvor væksten accelererer og dette skyldes: Vigtigt næringsstof i kultur begynder at løbe ud. Dette næringsstof er ofte benævnt vækstbegrænsende substrat. Medier er ofte udformet på en sådan måde, at dette næringsstof er generelt karbon-kilde (dvs. glukose eller andre kulhydrater) Periode af ubalanceret vækst: Celler gennemgå intern omstrukturering for at øge deres chancer for at overleve 11

12 Stationærfase: Med udtømning af næringsstoffer (S 0) og akkumulering af affald og sekundære stofskifteprodukter: Der er ingen vækst i organismen population. Vækst hastigheden er i ligevægt med dødeligheden. Dette kan være som et resultat af følgende: o Udtømning af en eller flere essentielle næringsstoffer o Akkumulering af giftige vækst er forbundet med biproduktet Primære metabolit, eller vækst er forbundet, produktion stopper Sekundær metabolit, eller ikke vækst er forbundet, kan produktionen fortsætte såsom antibiotika, pigmenter Længden af den stationære fase er ofte afhængig af organismen Generelt har bakterier korte stationære faser. Dødefase Den levende organisme population falder med tiden, på grund af en mangel på næringsstoffer og giftige metaboliske biprodukter og Største delen af cellerne vil dør [8],[9],[10]. Den specifikke væksthastighed µ Den specifikke væksthastighed μ er hastigheden af biomassedannelse i en fermenteringsproces. Væksthastigheden er afhængige af generations tiden for organismen, da det er den hastighed organismen formerer sig med [11]. Den specifikke væksthastighed er interessant, da det er vigtige i mange sammenhæng at kende til de forhold, hvor organismen formerer sig hurtigst. Ved en eksponentielt vækst forstås at biomassen øges eksponentielt. Den maksimale væksthastighed bestemmes ud fra eksperimentelle fermenterings data som plottes ind i Excel og vha. den eksponentiel regression bestemmes µ max ved et R- kvadrat større end 0,95. Når organismen vokser eksponentielt, kan dette beskrives ved følgende Ligning 1. Ligning 1 xx = xx 0 ee µtt Her er x biomassekoncentrationen til tiden t, og x 0 er biomassekoncentration til tiden t = 0 og μ er den specifikke væksthastighed, som angives i enheden timer -1 [12]. Fermenters opbygning En fermenter (bioreaktor) er en beholder der indeholder vækstmedie, som består af alle de næringsstoffer en celle skal bruge for at opnå optimal vækst. En fermenter er general forsynet med en omrører vha. en motor, 2 sensorer (ph - og DO- elektroder), sparger, baffles, luftindtag, prøveudtage og køling/varme regulator. Identifikationen af fermenterer illustrerede på nedenstående Figur 3. I de fleste tilfælde vil en fermenter være tilsluttet en computer, som samler alle data fra vækstmediet såsom ilt koncentration, ph, temperatur, gas-flow og omdrejningshastighed. Figur 3 Identifikation af de enkelte dele på en fermenter [10] 12

13 En fermenter kan består af glas/stål og af Polycarbonat, Nylon og rustfrit stål. Begge fermenter består af de samme delelementer, som er vist på Figur 3. Figur 4 viser en konventionel glas/stål fermenter af Sartorius Biostat. Figur 4 Konventionel glas/stål fermenter [13] Figur 5 Viser en engangs-fermenter og en engangs-bioreaktor, som er designet af Cercell Figur 5 Engangs-fermenter Engangs-bioreaktor [14] 13

14 Fordel og økonomiske analyse af konventionel glas/ stål - og engangs-fermenter Engangs-fermenter blev først introduceret til bio-fremstillings-industrien omkring år 1999, og er blevet en alvorlig konkurrent til de konventionelle glas/stål fermenter [15]. I dag er bio-farmaceutiske produkter karakteriseret ved mangfoldighed, stigende efterspørgsel og høje udviklingsomkostninger, som tvinger et stigende antal af bio-videnskabelige virksomheder til at anvende engangs-fermenter [16]. I dag er der en accelererende udvikling inden for brugen af engangsfermenter [17], da engangsfermenter tilbyder mange fordele, såsom reducering i tid og omkostninger i forhold til konventionelle glas/stål fermenter og har opnået en bred accept i den bio-farmaceutiske industri [18]. Engangs-fermenter bliver hovedsaglig anvendt af den farmaceutiske industri, da den farmaceutiske industri fokuserer på den kliniske side af branchen og kræver en stor sterilitet under fremstillingsprocessen af lægemidler [19]. Engangs-fermenter spænder fra lav profil forgæring til høj profil farmaceutiske kompatibel cellekulturer. Den høje indeslutningsniveau af engangsbrug systemer er ikke kun nyttigt for produktion i den bio-farmaceutiske industri, men også til fremstilling af papir, bio-raffinaderier og mælkesyrebakterier i fødevarer[20]. Den mest anvendt form for aerob fermenter i dag, er konventionelle glas/stål fermenter. Ideel til vækst af høj-celle-densitet kulturer i store volumen tanke har konventionelle glas/stål fermenter opstået som industriens foretrukne teknologi [21]. Men høj-celle-densitet kulturer har været en succes for kun et begrænset antal af mikroorganismer eller celletyper, der kan overleve i storskala reaktorer [22]. Desuden har konventionelle glas/stål fermenter været plaget af store ulemper[23]: Investeringer af høj kapital, energi krav og vedligeholdelse behov Forskydning Behov for intensiv rengøring og sterilisation Risikoen for krydskontaminering Der findes mange artikler, undersøgelser, konferencer og møder, som diskuterer økonomi og fordele ved anvendelse af engangs-fermenter i forhold til konventionel glas/stål fermenter Ved anvendelse af glas/stål fermenter går omkostningerne til rengøring og sterilisation, såsom til vand, damp til autoklavering og andre rengøringsmidler [17]. Fordelene ved engangs-fermenter er såsom stigninger i batch succes sats, eliminerer potentiel krydskontaminering, hurtigere overgang mellem kampagner, reduktion i vand- og spildevandsanlæg, og eliminerer clean-in-place (CIP) og steam-in-place (SIP)(Autoklavering). Men en af de primære fordele ved engangs-fermenter er ønsket om at reducere omkostninger og tiden [18]. Risikovurdering for kontaminering er reducerede eller næsten elimineret ved anvendelse af at engangsfermenter. Da hvert system er nyt og sterilt før brug og kan derefter kasseres. I forhold til konventionelle glas/stål fermenter vil høje risiko for kontaminering forekommer fra forkert praktisk udførsel eller menneskelige fejl. Samtidigt kan bekymring for farlige bio-materialer, inddampning og bortskaffelse ikke være et problem, da engangs-bioreaktor kan anvendes som beholdere og kasseres med farligt biomateriale [17],[24]. Jeff Craig [16], global direktør for forretningsudvikling og markedsføring for ATMI Life Sciences, har udtalt, at "De fleste, hvis ikke alle, af bio-producenter overvejer, hvordan man kan integrere engangs-fermenter i deres fremstillinger for at forbedre driftseffektiviteten og reducere omkostningerne". En anden undersøgelse foretaget af BioPlan Associates [16] i 2008, en virksomhed, der sporer tendenser i bio-fremstillinger, afslørede, at engangsfermenter er voksende, og bliver stadig mere populære. Steve Wilkowski fra Dow Corning fortæller, at flere virksomheder begynder at anerkende fleksibilitet og omkostningsmæssige fordele ved anvendelse af engangs-fermenter [16]. 14

15 Ifølge 2009 BioPlan Associates [16] er brugen af engangs-fermenter blevet for doblet fire gang siden 2005 og er stadige i stigende udvikling iblandt bio-farmaceutiske industri for at reducere omkostninger og tiden. Gottschalk siger, at "Ingen fremstillings modeller kan opfylde alle krav til produkter og processer, og der er ingen værdi i at holde sig kun til engangs-fermenter. Han og andre hævder, at i den nærmeste fremtid vil bioproduktionsanlæg sandsynligvis være hybride operationer, som både indeholder konventionelle glas/stål fermenter og engangs-fermenter. Ikke desto mindre vil den stigende brug af engangs-fermenter fortsatte med at sænke omkostningerne og forbedre driftseffektiviteten [16]. En væsentlig fordel ved at bruge engangs-fermenter er besparelsen i generelle produktionsomkostninger på arbejdskraft og materialer. Ved behandlingen af omkostninger af arbejdskraft til montering, sterilisering, rengøring samt udgifter til kemikalier og vand, kan den besparelse opnås signifikant igennem engangsfermenter [24]. Sammenligning af driftsomkostningerne for konventionelle glas/stål- og engangs-fermenter er komplekse, som det ses på Figur 6, Figur 7 og Figur 8. Driftsomkostningerne er beregnet over 10 år ( ). Driftsomkostninger såsom vand, personale, og forsyningsselskaber skal skaleres til en procent, som afspejler de lokale økonomiske markedsforhold. Figur 7 viser priser og mængder som er anvendt til at estimere besparelsen af drift omkostnings for engangsfermenter. Plant kapacitet (antal batch fermenteringer) stiger over den 10-årige periode, som er typisk for mange faciliteter. Plant kapacitet ændrer sig igennem tiden, og det er en vigtig del af evalueringen driftsomkostninger, fordi kapaciteten påvirker udgifterne til engangs-fermenter. Mange driftsomkostninger for konventionelle glas/stål fermenter vil også stige med stigende anlægskapacitet (vand, CIP kemikalier), men nogle, såsom udgifter til rutinemæssig vedligeholdelse, idriftsættelse, validering, og kapital vil ikke ændre sig. Figur 6 Priser, der anvendes til at estimere besvarelse af drift omkostninger for engangs-fermenter [18] 15

16 Figur 7 Priser og mængder som er anvendt til at estimere besvarelse af drift omkostninger for engangsbrug-systemer [18] Figur 8 Estimeret besvarelse af driftsomkostninger for engangsbrug-systemer [18] 16

17 Betydelige besparelser forventes i idriftsættelse og kvalifikation til dette alternativ, som er typisk for engangsbrug applikationer. Dette anvendes som en tidsbesparelse for kun Erfaringen er, at løbende Validerings omkostninger til engangsbrug- og glas/stål fermenter er ens. Figur 8 viser, besparelse af drift omkostninger, og dette varierer med årene med en maksimal besparelse på $ i 2010 og et tab på $ 57,000 i De høje besparelser i 2010 afspejler den ene gang kredit for besparelser i idriftsættelse og kvalificering. Til dette alternativ, forøges besparelsen og anlægskapacitet stiger, dette viser at udgifterne til bortskaffelse af engangs-fermenter er minde end udgifterne til CIP og arbejdskraft for glas/stål fermenter. Ved anvendelse af engangsfermenter vil der tydeligt være en reducering af driftstimerne, hvor der bliver en mindre fuldtidsansat (FTE). Tankegangen er, at spare nogle få hundred timer og ikke reducerer driftsomkostningerne, men blot lysne arbejdsplanen [18],[25]. Opskalering Proces udvikling for stor skala bio-produktion er generelt mere arbejdskrævende, tidskrævende og dyrt end for sammenlignelige ikke-biologiske processer på grund af det store antal individuelle processer og potentielle variabler involveret [26]. Opskalering er et vigtigt og potentielt tidskrævende trin i udvikling af industrielle processer. Det omfatter meget mere end blot at gøre det samme på et større volumen. Det kræver frembringelsen af fast proces forståelse på forskellige skalaer til sikre ensartet kvalitet og titer hele opskalering fra tidlig klinisk forsøg til endelig produktionsskala. Detaljeret forståelse af bioreaktor egenskaber på forskellige skalerer har betydeligt letter udvikling og opskalering af solide produktionsprocesser [27]. Typisk parametre bekymring er ilt overførsel, blanding, og varme-overførsel karakteristika samt den genererede forskydningskræfter. I løbet af de seneste 30 år, har konventionelle glas/stål fermenter udviklet sig som den gyldne standard ved både laboratorier størrelse og ved opskalering [28]. Opskalering kan være en meget kompliceret proces, da reaktor design, omrører design, og gasning strategi kan afvige fra den klassiske tankreaktorer design og principper [29]. Design ændringerne på tværs af skalaer kunne påvirke blande adfærd, oxygen transfer, boble dispersion, og forskellige andre vigtige parametre. Derimod er en homogen kultur miljø på tværs af skalaer en vigtige dyrkningsmetode for parametre som ph, oxygen partialtryk, temperatur, og næringsstofforsyning for at opnår en velkontrollerede og sikker produktionsprocessen [30]. Sartorius Stedim Biotech er en førende leverandør af avanceret udstyr og service til udvikling, kvalitetssikring og produktion af bio-farmaceutiske produkter. Figur 9 viser en oversigt over volumener for engangsfermenter designet af Sartorius Biostat. Af ses at Sartorius Biostat har designet engangs-bioreaktor i op til 1000 l (arbejdsvolumen). Figur 9 Opskalering af engangs-fermenter designet af Sartorius Biostat 17

18 Biologiske processer Biologiske processer er nogle af de mest komplicerede processer. Mange parametre kan påvirke fermenteringsprocessen, og det er ikke altid at disse parametre er kendte. Nogle af parametrene kan være inden for meget kritiske intervaller. Indlysende parametre er fx. impellers type, størrelse og - hastighed. Ikke så indlysende parametre som påvirkes ved blanding, såsom varmeoverførsel, pumpekapacitet, strømningsmønstre, forskydningshastighed og energispredning [31],[32],[33]. Omrøring Omrøring har flere formål i en fermenteringsproces: At holde uopløselige partikler jævnt fordelt i et medie Reducere boble diameter af beluftning og derved at øge gas - væske grænseflade areal Sprede de tilførte komponenter til fermenterings tanken, som fx medie og syre-base, der anvendes til ph regulering Blande indholdet i en fermenter for at sikre en ensartet blanding I de fleste industrielle fermenter udføres omrøringen af en eller flere impeller. En lang række forskellige impeller er blevet udviklet til forskellige væskeforhold [34],[35]. Størstedelen af impeller kan opdeles i to hovedkategorier, aksial - og radial strømning. Den aksiale strømnings impeller er egnet til partikelsuspensioner og høj volumenstrøm. Til fermentering er høj konnektiv strømning vigtig, pga. varmeoverførsel og til suspensionspartikler, til disse formål vil aksiale strømnings impeller være effektive. Energioptagelse er mindre i forbindelse med radiale strømnings impeller sammenlignet med aksiale strømnings impeller, som resulterer i store hastighedsgradienter i en fermenterings væske [36]. Impeller er et aksialt roterende element, som leverer eller absorberer energi. Impellers dynamik kan modelleres ved både Bernoulli's princip og Newtons' 3 lov. Aksial-strømnings-impeller indfører væsentlig forskydningshastighed til væsken og anvendes fx til at blande ikke - blandbare væsker samt til at blande væsker med høj viskositet [37]. Desuden er aksial strømning meget nyttig til at blande væske-faste suspensioner, fordi den forhindrer faste partikler i at stabilisere sig på bunden af tanken [38]. Aksiale strømnings impeller anvender bulk-bevægelse og bruges på homogeniserings processer, hvor øget væske volumenstrøm er vigtig [37].Med en aksial strømning impeller opnås en strømning parallelt med rotationsaksen, som vist på Figur 10. Figur 10 Aksial strømnings impeller i en tank med baffles, (a) tank ses fra siden, (b) tank ses nedefra [39] 18

19 Turbiner er et radialt roterende element i en fermenter. Ambitionen er at reducere ikke ensartethed i væsken, blande opløselige komponenter, sprede gasser og faste partikler såsom celler [40]. Med radiale strømning impeller opnås en strømning vinkelret på rotationsakse, som vist på Figur 11. Figur 11 Radial strømnings impeller i en tank med baffles. (a) tank ses fra siden, (b) tank ses nedefra [38] Rushton, Smith og Bakker turbinerne er relevante for den bioteknologiske industri. Turbinernes navne er opkaldt efter designernes/opfindernes navne. Rushton turbinen har 90 grader vinklede flade blade, som er symmetriske og genererer en stærk radial strømning. En variant af Rushton turbinen er Smith turbinen, hvor bladene er halvcirkel formede, og den genererer radial strømning. Bakker turbinen har asymmetrisk dybt konkave blade design, og den har langt højere gas spredning end Smith og Rushton turbinerne. For både Rushton, Smith og Bakker turbinerne er det nødvendigt at anvende marine impeller til aksial strømning [40]. Figur 12 viser Rushton, Smith og Bakker turbiner Figur 12 Rushton, Smith og Bakker turbiner [41] Figur 13 viser gas spredning for Rushton, Smith og Bakker turbine. Ud fra figuren ses at gas spredning er største ved anvendelse af Bakker turbine. Figur 13 Gas spredning for Rushton, Smith og Bakker turbinerne [41] 19

20 Inden valg af omrører type er det vigtigt at vide, hvilket strømningsmønster der er brug for til formålet. Samtidigt vil andre hensyn spille en rolle, som fx viskositeten. Hvis formålet er at danne en ensartet suspension, ville det være en god ide at anvende en impeller, da den har et gunstigt strømningsbillede og bruger meget mindre energi end turbiner. Hvis omrøreren også skal findele boblerne af en gas, som skal reagere med væsken, vil det være bedst at anvende en turbine-omrører [42]. Design af de forskellige typer impeller er afstemt efter typen af viskositeten og organismer i fermenteringsvæsken. Viskositeten af en blanding kan øges markant under fermenteringsprocessen. En impeller kan være egnet til en fermenteringsproces i begyndelsen, og derefter kan den vise sig at være ineffektiv ved slutning af processen [35],[43]. Som vist på Figur 14 [44] anbefales brug af propeller eller flade-blade turbiner for lavt viskositet væske. Og for højt viskositet anbefales brug af Anchor, Paddles, Gate anchors, Helical screws og Helical ribbons. Figur 14 viser viskositetsområder for de forskellige impeller typer Figur 14 Viskositetsområder for forskellige impeller [45] Til aerobe fermenteringer anvendes mest radialt strømnings turbinen, da den er god for gas spredning [46]. Samtidigt kan der opstå problemer ved ilttilførsel ved aerobe fermenteringer. Da viskositeten af fermenteringsvæske kan blive rigtig høj i løbet af fermenteringsprocessen. Løsningen kunne være anvendelse af langsom omrører med skråtstillede vinger[42], som er vist Figur 15. Figur 15 Langsom omrører med skråtstillede vinger [47] 20

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Opdrift og modstand på et vingeprofil

Opdrift og modstand på et vingeprofil Opdrift og modstand på et vingeprofil Thor Paulli Andersen Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 1 Vingens anatomi Et vingeprofil er karakteriseret ved følgende bestanddele: forkant, bagkant, korde, krumning

Læs mere

Opholdstidsfordeling i Kemiske Reaktorer

Opholdstidsfordeling i Kemiske Reaktorer Opholdstidsfordeling i Kemiske Reaktorer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 Introduktion Strømningsmønsteret i kemiske reaktorer modelleres ofte gennem to ydertilfælde, Ideal stempelstrømning, hvor

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på?

Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? Måling af ledningsevne: Hvordan og hvad skal man være opmærksom på? www.insatech.com Agenda Kort om mig Hvad er ledningsevne Ledende opløsninger Termer, teori Måleteknikker Valg af sensor udfordringer

Læs mere

Måling af turbulent strømning

Måling af turbulent strømning Måling af turbulent strømning Formål Formålet med at måle hastighedsprofiler og fluktuationer i en turbulent strømning er at opnå et tilstrækkeligt kalibreringsgrundlag til modellering af turbulent strømning

Læs mere

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi.

I denne artikel vil der blive givet en kort beskrivelse af systemet design og reguleringsstrategi. Transkritisk CO2 køling med varmegenvinding Transkritiske CO 2 -systemer har taget store markedsandele de seneste år. Baseret på synspunkter fra politikerne og den offentlige mening, er beslutningstagerne

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering

Name: FW 846003-001. Quick guide for Oxix kalibrering Ny kalibreringsmenu.... 2 Nulpunkts kalibrering.... 3 Span kalibrering... 4 Saltindholdskorrektions faktor... 5 Genskab fabrikskalibrering... 6 Iltfri opløsning til check af D.O. sensor 0-punkt... 7 Metode...

Læs mere

Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning

Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning - herunder brug af iltningstest som dokumentation for energieffektivitet Peter Andreasen, DHI Beluftning og terminologi Målinger i tanken - iltningstest

Læs mere

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling

Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Videreudvikling af LDV til on-sitemåling Sammenligning mellem LDV og gasnormal i naturgasanlæg 19-21. maj 2010 Rapportforfattere: Matthew Adams, Teknologisk Institut Kurt Rasmussen, Force Technology LDV

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12

Biogas. Biogasforsøg. Page 1/12 Biogas by Page 1/12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvad er biogas?... 3 Biogas er en form for vedvarende energi... 3 Forsøg med biogas:... 7 Materialer... 8 Forsøget trin for trin... 10 Spørgsmål:...

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr

Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Stofskiftets afhængighed af temperatur og aktivitet hos vekselvarme dyr Besøget retter sig primært til elever med biologi på B eller A niveau Program for besøget Hvis besøget foretages af en hel klasse,

Læs mere

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar.

Måling af niveau med mikrobølgeteknologi radar og guidet radar. www.insatech.com Sammenligning af måleprincipper Kapacitiv Ultralyd Radar Guidede Flyder Tryk Radiometrisk Kilde Damping dependent on density Diff. Vejeceller Hydrostatisk www.insatech.com 2 Sammenligning

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Spontan biologisk mønsterdannelse på basis af reaktions-diffusions mekanismer: Turing strukturer

Spontan biologisk mønsterdannelse på basis af reaktions-diffusions mekanismer: Turing strukturer Spontan biologisk mønsterdannelse på basis af reaktions-diffusions mekanismer: Turing strukturer Axel Hunding Spontan dannelse af komplekse strukturer i biologien kan synes at stride mod sund fornuft (og

Læs mere

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet

Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet 2008 Evaluering af Biogas som Bæredygtig Energikilde til Masanga hospitalet Lars Rønn Olsen DTU biosys Ingeniører Uden Grænser Udarbejdet for Masangas Venner Introduktion Som behovet for bæredygtig energi

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen

Teknologiudvikling indenfor biomasse. Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Teknologiudvikling indenfor biomasse Claus Felby Faculty of Life Sciences University of Copenhagen Fremtidens teknologi til biomasse Flere faktorer spiller ind: Teknologi Love og afgifter Biologi, økologi

Læs mere

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi

OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi OPGAVER ØL -verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk SMÅ OPGAVER Nedskriv

Læs mere

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen

Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen Stop cylinderen rigtigt i endestillingen Af Peter Windfeld Rasmussen I nogle applikationer skal en cylinder køres helt i bund ved høj hastighed. For at afbøde det mekaniske chok kan alle cylinderleverandører

Læs mere

Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50%

Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50% Stjernholm dagen den 18. 19. og 20. August 2009 Beluftning reducerer energiforbruget med 30-50% v/ Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning og blæsere -

Læs mere

Forskningsnetkonference

Forskningsnetkonference Data center eller serverrum optimering for energiforbrug og Total Cost of Ownership Forskningsnetkonference November 2010 Niels E. Raun niels.raun@globalconnect.dk Oversigt Total Cost of Ownership: investering

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Bernoulli s lov. Med eksempler fra Hydrodynamik og aerodynamik. Indhold

Bernoulli s lov. Med eksempler fra Hydrodynamik og aerodynamik. Indhold Bernoulli s lov Med eksempler fra Indhold 1. Indledning...1 2. Strømning i væsker...1 3. Bernoulli s lov...2 4. Tømning af en beholder via en hane i bunden...4 Ole Witt-Hansen Køge Gymnasium 2008 Bernoulli

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Alfa Laval Mixing. Michael Stenderup Portfolio Manager, Mixers and Agitators

Alfa Laval Mixing. Michael Stenderup Portfolio Manager, Mixers and Agitators Alfa Laval Mixing Michael Stenderup Portfolio Manager, Mixers and Agitators Økonomisk påvirkning på mixer-relaterede problemer Estimerede tal: Chemical industry US: Up to US$ 10 billion/year Pharma industry:

Læs mere

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012

Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Rensning af byspildevand vha. alger forår 2012 Under Grønt Center projektet: Algeinnovationscenter Lolland, AIC Malene L Olsen og Marvin Poulsen 1 Indledning: I vinteren 2011 udførte Grønt Center i forbindelse

Læs mere

Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance

Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance REPORT INDSÆT BILLEDE HER Afsluttende rapport EUDP WP 4.4 Improved Environmental Performance Prepared Laila Thirup, 12 April 2013 Checked Accepted Approved Doc. no. 1516653 Ver. no. 1516653A Project no.

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning

Agenda. Flowcomputer / Purgesystem - Menu opsætning Agenda Midlende Pitotrør - Primær og sekundær element - Bernoullis ligning - Kalibreringsfaktor - Tryktab - Versioner - Direkte eller remote monteret transmitter - Montage retning - Respektafstande - Spool

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Udbytteberegning ved fermentering

Udbytteberegning ved fermentering Bioteknologi 2, Tema 3 Opgave www.nucleus.dk 6 Udbytteberegning ved fermentering Opgaven bygger videre på Bioteknologi 2, side 11-18. Ved fermenteringsprocesser er det af stor teknisk og økonomisk betydning

Læs mere

Egnen virksomhed - Carbon Capture

Egnen virksomhed - Carbon Capture Egnen virksomhed - Carbon Capture Emil Hansen Jonas Fardrup Hennecke Mathias Brodersen Simon Paw Dam Bodholt Indholdsfortegnelse: Forside Side 1 Indholdsfortegnelse: Side 2 Forord Side 3 Indledning Side

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?:

7 QNL 2PYHQGWSURSRUWLRQDOLWHW +27I\VLN. 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: 1 Intro I hvilket af de to glas er der mest plads til vand?: Hvorfor?: Angiv de variable: Check din forventning ved at hælde lige store mængder vand i to glas med henholdsvis store og små kugler. Hvor

Læs mere

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse Udført for: Emineral A/S Nefovej 50 9310 Vodskov Udført af: Jørn Bødker Anette Berrig Taastrup, 21. april 2006 Byggeri Titel: Forfatter: Ammoniak i flyveaske Ligevægtsbestemmelse

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Grøn energi - biogas. Teknologi, Fysik og biologi. Grøn energiproduktion - biogas. Svendborg Htx og Haarhs skole. Grundforløbet, uge 47-49 2013

Grøn energi - biogas. Teknologi, Fysik og biologi. Grøn energiproduktion - biogas. Svendborg Htx og Haarhs skole. Grundforløbet, uge 47-49 2013 Brobygning på Htx Teknologi, Fysik og biologi Grøn energi - biogas Svendborg Htx og Haarhs skole 1 Grundforløbet, uge 47-49 2013 HTX Svendborg Tekniske Gymnasium Metoder og Samspil mellem fag Grøn energiproduktion

Læs mere

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor

Drevet af den nyeste Dyson digitale motor Den har taget syv år at udvikle, men nu har vi opnået noget helt revolutionerende inden for motordesign en af verdens mindste, fuldt integrerede 1600 W motorer. Det var bare begyndelsen for vores nyeste

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 36 Offentligt

Miljøudvalget MIU Alm.del Bilag 36 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 36 Offentligt Bilag 1 Normgivende definitioner af kvalitetsklasser for økologisk tilstand og økologisk potentiale 1. Generel definition for vandløb, søer, overgangsvande

Læs mere

Kemiøvelse 2 1. Puffere

Kemiøvelse 2 1. Puffere Kemiøvelse 2 1 Puffere Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 3 ved bioanalytikeruddannelsen. Kemiundervisningen i dette modul indeholder blandt andet

Læs mere

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm)

Elektroder for ph-, redox- og temperatur op til 135 C Elektroderne opfylder normen DIN (120 mm 12mm) Generelt Til måling af ph, redox og temperatur leveres elektroder og tilbehør. ne fremstilles efter de mest moderne metoder, så krav til teknologi, kvalitet og nøjagtighed opfyldes. Til elektroderne leveres

Læs mere

Dynamisk bio reaktor teknologi i industrielle recirkulations anlæg Jens Ole Olesen Inter Aqua Advance A/S Teknologisk udvikling Klassificering af anlæg Hovedkom ponenter Mekanisk 1. genera- tion Mikrosigte

Læs mere

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil

Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Bedre mad i stor skala: Fødevarekvalitet og teknologi i samspil Jens Adler-Nissen professor, dr. techn. Konference om strategisk fødevareforskning som grundlag for en vækstdagsorden 22. marts 2012 Afdeling

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3

Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Høfde 42: Vurdering af specifik ydelse og hydraulisk ledningsevne i testcellerne TC1, TC2 og TC3 Søren Erbs Poulsen Geologisk Institut Aarhus Universitet 2011 Indholdsfortegnelse Sammendrag...2 Indledning...2

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Anvendt BioKemi: MM4. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM4- Opsummering. Små molekyler: fedtsyre. Store molekyler: fedt, lipids, lipoproteiner

Anvendt BioKemi: MM4. Anvendt BioKemi: Struktur. 1) MM4- Opsummering. Små molekyler: fedtsyre. Store molekyler: fedt, lipids, lipoproteiner Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk

Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer. Jeanett N. Sørensen Martin Madsen. Novo Nordisk 1 Ledningsevne - Måling og kalibrering i farmaceutiske vandsystemer Jeanett N. Sørensen Martin Madsen Novo Nordisk 2 Novo Nordisk en farmaceutisk virksomhed Novo Nordisk produces: Insulins, hormones and

Læs mere

Vandafstrømning på vejen

Vandafstrømning på vejen Øvelse V Version 1.5 Vandafstrømning på vejen Formål: At bremse vandet der hvor det rammer. Samt at styre hastigheden af vandet, og undersøge hvilke muligheder der er for at forsinke vandet, så mindst

Læs mere

Fælles mål 1 : Tværfaglighed:

Fælles mål 1 : Tværfaglighed: Vands hårdhed Introduktion / Baggrund: Kalk og kridt i Danmarks undergrund har i årtusinder haft vekslende betydning for samfundsøkonomien. I stenalderen var flinten i kridtet et vigtigt råstof til fremstilling

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn

Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Ændring af dyrkningspraksis kan reducere behovet for ukrudtsbekæmpelse i korn Fordelingen og antal af planter i marken kan have betydning for planternes vækst. Nye forsøg har vist, at en høj afgrødetæthed

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14

Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Måling af flow - Generelt INSA 1 / 14 Agenda Generelle flowterminologier Måleprincipper anvendelse og muligheder Dimensionering Montage / installation Spørgsmål INSA 2 / 14 Generelle flowterminologier

Læs mere

Sæt Turbo på energibesparelser. Af Martin Carlsen, Howden Water Technology A/S

Sæt Turbo på energibesparelser. Af Martin Carlsen, Howden Water Technology A/S Sæt Turbo på energibesparelser. Af Martin Carlsen, Howden Water Technology A/S SPAR MERE END 50% ENERGI VED AT SKIFTE FRA OVERFLADEBELUFTNING TIL BUNDBELUFTNING! SPAR MERE END 30% VED AT VÆLGE DEN RIGTIGE

Læs mere

Kalibrering i praksis.

Kalibrering i praksis. Kalibrering i praksis Kalibrering i praksis Agenda Onsdag 15/3 14.30-15.15 Kalibrering hvorfor? Hvad er en kalibrering? Torsdag 16/3 11.00-12.00 - Reference / sporbarhed - Måleevne - Præcision og Nøjagtighed

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse E Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Formål: På renseanlægget renses spildevandet mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes mikroorganismer

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 27. maj 2014 kl

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. Tirsdag d. 27. maj 2014 kl Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik Tirsdag d. 27. maj 2014 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis),

Læs mere

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. 25. August 2011 kl. 9 00-13 00

Aalborg Universitet. Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik. 25. August 2011 kl. 9 00-13 00 Aalborg Universitet Skriftlig eksamen i Grundlæggende Mekanik og Termodynamik 25. August 2011 kl. 9 00-13 00 Ved bedømmelsen vil der blive lagt vægt på argumentationen (som bør være kort og præcis), rigtigheden

Læs mere

Drikkevandsrør af plast i forurenet jord

Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Vurdering af risiko Seniorprojektleder Kim Haagensen, Orbicon Civilingeniør, kemi Drikkevandsrør af plast i forurenet jord Disposition Baggrund Permeation generelt

Læs mere

On site teknikker Kalibrering af korte følere

On site teknikker Kalibrering af korte følere Måletekniske Dage d. 31-05-2012 On site teknikker Kalibrering af korte følere Abstract og problematik: I forbindelse med procesanlæg inden for specielt den farmaceutiske og fødevareindustri, er det en

Læs mere

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden

CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden CIP-optimering uden risiko for fødevaresikkerheden LARS HOUBORG REGIONAL R&D/APPLICATION MANAGER 26. MAJ 2016 CIP optimering og fødevaresikkerhed Når man optimerer CIP-processen for at opnå besparelser,

Læs mere

Procesoptimering med online fotometre

Procesoptimering med online fotometre www.insatech.com Procesoptimering med online fotometre ON-14 Procesoptimering med online fotometre Ansat ved Insatech A/S siden marts 2014 Uddannet (industri-) laborant 18 års erhvervserfaring - Kemisk

Læs mere

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect

Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Instruktion for test af de nye operationsafdækninger Foliodrape Protect Plus og Foliodrape Protect Bedre er mere end godt. Den perfekte kombination til større økonomisk effektivitet og bedre kvalitet.

Læs mere

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning

Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Center for Undervisningsmidler, afdeling København Analyse af proteiner Øvelsesvejledning Formål At separere og analysere proteiner i almindelige fødevarer ved brug af gelelektroforese. Teori Alle dele

Læs mere

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole

BILAGSHÆFTE. Besparelse på energivandssystemet. Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole BILAGSHÆFTE Besparelse på energivandssystemet Jonas Risvig Lysgaard E20131004 Fredericia Maskinmester Skole Indhold Bilag 1 - Projektskabelon... 2 Bilag 2 - Anlægstegning af EV tanken... 5 Bilag 3 - Anlægstegning

Læs mere

Ammoniaktolerante mikroorganismer til behandling af ammoniakholdigt affald

Ammoniaktolerante mikroorganismer til behandling af ammoniakholdigt affald Ammoniaktolerante mikroorganismer til behandling af ammoniakholdigt affald Ioannis Fotidis, Dimitar Karakashev og Irini Angelidaki Anaerob udrådning (AD) er en af de mest succesfulde vedvarende energiteknologier

Læs mere

Enzymer og katalysatorer

Enzymer og katalysatorer Enzymer og katalysatorer Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: I forløbet Enzymer og katalysatorer arbejdes der med, hvordan den naturlige reaktionshastighed kan ændres ved hjælp af enzymer

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 19 TAPNING I FLASKE 19.1 Procesidentifikation Tapning i flaske har til formål at overføre bulk øl til en beholder (flaske) der kan distribueres til kunder og sluttelig forbrugeren. Tapningen skal ske med

Læs mere

Billund Bygger Musik: Lærervejledning

Billund Bygger Musik: Lærervejledning Billund Bygger Musik: Lærervejledning Science of Sound og Music Velkommen til Billund Builds Music! Vi er så glade og taknemmelige for, at så mange skoler og lærere i Billund er villige til at arbejde

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

HVOR FORSVINDER RØGEN HEN?

HVOR FORSVINDER RØGEN HEN? KAPITEL 4: HVOR FORSVINDER RØGEN HEN? 36 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 37 Kapitel 4: Indhold: Dette kapitel ligger især vægt på, hvordan partiklerne og gasserne i røgen

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2013 Skive

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2012 Skive

Læs mere

Starterkulturer & Probiotika

Starterkulturer & Probiotika Starterkulturer & Probiotika på godt og ondt CED / Innovation Michelle M. Madsen Chr. Hansen A/S Senior Drying Scientist Bøge Allé 10-12 DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 4574 7474 Dir +45 4574 8491 Fax

Læs mere

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken.

Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. November 2010 Estimering af hvidkløver i afgræsningsmarken. Troels Kristensen, Seniorforsker Karen Søegaard, Seniorforsker Århus Universitet Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Institut for Jordbrugsproduktion

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? 24 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 25 Kapitel 2: Indhold Kapitlet giver en indføring i de kemiske processer,

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Hastighedsprofiler og forskydningsspænding

Hastighedsprofiler og forskydningsspænding Hastighedsprofiler og forskydningsspænding Formål Formålet med de gennemførte forsøg er at anvende og sammenligne 3 metoder til bestemmelse af bndforskydningsspændingen i strømningsrenden. Desden er formålet,

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere