Diplomingeniørprojekt. Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Diplomingeniørprojekt. Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter"

Transkript

1 Diplomingeniørprojekt Sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter Hajar H. Al-Khafaji Diplomingeniør- Kemi og Bioteknologi Danmarks Tekniske Universitet Lyngby Institut for systembiologi DTU DTU-vejleder: Mhairi Workman Virksomhed: Cercell Virksomheds-vejledere: Per Stobbe og Rasmus Kirstrand Periode 01/ /

2 Diplomingeniørprojekt Dansk titel: Sammenligning af procesparametre mellem engangsfermenter og konventionelle glas- og stål fermenter English title: Comparison of process parameters in single use and conventional glass and steel fermentors Forfatter: Hajar H. Al-Khafaji Studie nummer: ECTS Point: 20 Periode: 01/ / Universitet: Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut: Institut for Systembiologi (DTU) Virksomhed: Cercell Vejledere: Mhairi Workman (DTU), Per Stobbe og Rasmus Kirstrand (Cercell) Underskrift: Dato: 2

3 Forord Det er et samarbejdes diplomingeniørprojekt, mellem instituttet for System Biologi DTU og virksomheden Cercell. Formålet med dette speciale er sammenligning af procesparametre mellem engangs-fermenter og konventionelle glas- og stål fermenter. Perioden for projektforløbet var fra september 2014 til februar Forsøgene blev udført på instituttet for systembiologi, DTU. Udstyret, værktøjer og apparater blev delvist leveret af DTU og af virksomheden Cercell. E.coli stammen blev leveret af Statens Serum Institut, SSI. Jeg vil gerne takke mine vejledere Mhairi Workman, Per Stobbe og Rasmus Kirstrand for alt deres hjælp, støtte, råd og vejledning gennem projektets forløb. En særlig tak til Per Stobbe for hans støtte og hjælp i laboratoriet og igennem projekt forløbet. Det har været fantastisk at samarbejde med ham. Desuden vil jeg takke Kevin Klejn fra Cercell for hans hjælp med udbringning af bioreaktor. Tak til Bent Svanholm for hans hjælp med sensorerne. Jeg takker Statens Serum Institut for deres samarbejde og udlevering af en E.coli stamme. Sidst men ikke mindst vil jeg takke min søde familie, for deres støtte og motivation til mig igennem projekt forløbet, og jeg vil takke dem for deres pasning af min lille datter. 3

4 Abstract The decision to use single-use systems for manufacturing pharmaceuticals depend on many factors, but the major driving force is a desire to save cost and time. Single-use-fermentor can offer many advantages relative to conventional glass/steel fermentor and has gained wide acceptance in the bio-pharmaceutical industry. The advantages of single-use-fermentor are among others elimination of cross contamination, reductions in water consumption, and eliminating clean in place (CIP) and steam in place (SIP). The project concerns the comparison of process parameters between conventional glass/steel- and single use-fermentor. The process parameters are compared by examining the growth data for a wild-type E. coli bacterium. The transfer coefficient KLa value for two different sizes bioreactor with different turbines and different agitation speed. To investigate the growth data for the wild-type E. coli optical density, dry weight and specific growth rate are determined. For KLa determination, two optical sensors Presens and Hamilton Visiferm are used. KLa values are compared relative to the different sizes of bioreactors, turbines, and the stirring speed sensors. Finally, the KLa values of conventional glass/steel fermentors are compared with KLa values for single-use-fermentors. A KLa value is very crucial for the maximum productivity in microbial fermentation and it can only be achieved by appropriate combination of aeration and agitation. An optimal KLa value will be used as an informative tool to overcome the problem of the difference in geometry and turbines among a variety of bioreactors during upscale from laboratory- to pilot scale fermentors. The optimal KLa value used to prove how much oxygen transfer rate a given bioreactor can provide. The project objective was conducted with satisfactory results. The wild type E.coli showed results that coincide well for conventional glass/steel- and single-use-fermentor. The same applies to KLa values. The deviation of the KLa values are very small for the conventional glass/steel fermentor compared to single-usefermentor. This suggests that single-use-fermentor can deliver the same results as conventional glass/steel fermentor. The two used optical sensors Presens and Hamilton Visiferm can measure almost the same DO concentration in all bioreactor types. The used turbines, Rushton, Smith and Bakker showed some different results. Bakker turbines had the highest KLa value, than Smith turbines and Rushton turbines. The agitation speed had a great influence on the KLa value. The KLa value increases with increasing agitation speed, but at very high agitation speed (2000 rpm) the KLa value can be affected. As well, the bioreactor size have an effect on the KLa value. The KLa value increases with increasing bioreactor size. This applies are both for conventional glass/steel- and single-use-fermentor. 4

5 Resume Beslutningen om anvendelse af engangs-fermenter afhænger af mange faktorer, men den største drivkraft er ønsket om besparelse af omkostninger og tid. Engangs-fermenter kan tilbyde mange fordele i forhold til konventionelle glas/stål fermenter og har opnået bred accept i den bio-farmaceutiske industri. Fordelene ved engangs-fermenter er såsom eliminering af krydskontaminering, reducering af vand forbruget og fjerne clean-in-place (CIP) og steam in place (SIP). Projektet omhandler en sammenligning af procesparametre mellem konventionelle glas/stål- og engangsfermenter. Procesparametrene sammenlignes ved at undersøge vækstdata for en vildtype E.coli bakterie. Desuden bestemmes oxygen masseoverføringskoefficienten KLa for to forskellige fermenter størrelser med forskellige turbiner og forskellige omrøringshastigheder. For at undersøge vækstdata for vildtypen E.coli bestemmes optisk densitet, tørvægt og den specifikke væksthastighed. Til KLa bestemmelse anvendes to optiske sensorer, Presens og Hamilton Visiferm. KLa værdier sammenlignes i forhold til de forskellige fermenter størrelser, turbiner, omrøringshastigheder og sensorer. Sidst men ikke mindst sammenlignes KLa værdier for konventionelle glas/stål fermenter med KLa værdier for engangs-fermenter. En KLa værdi er meget afgørende for den maksimale produktivitet i mikrobiel fermentering og det kunne kun opnås ved en passende kombination af beluftning og omrøring. Den optimale KLa værdi vil blive anvendt som en informativ værktøj til at overvinde problemet med forskellen i geometri og turbiner blandt en række forskellige bioreaktorer under opskalering fra laboratorieskala- til pilotskala fermenter. Samt anvendes den optimale KLa værdi til at bevise, hvor meget oxygen overførselshastighed et givet fermenter kan levere. Projektets formål blev gennemført med nogle tilfredsstillende resultater. Vildtypen E.coli viste resultater som stemmer fint overens med konventionelle glas/stål - og engangs-fermenter. Det samme gælder for KLa værdier. Afvigelsen af KLa værdierne er meget lille for konventionelle glas/stål fermenter i forhold til engangs-fermenter. Dette tyder på at engangs-fermenter kan levere de samme resultater som konventionelle glas/stål fermenter, under disse betingelser som vi udsætter dem for. Desuden ses at de to anvendte optiske sensorer, Presens og Hamilton Visiferm kan måle næsten de samme DO koncentrationer i alle fermenter typer. De anvendte turbiner, Rushton, Smith og Bakker viste nogle forskellige resultater. Bakker turbinen havde den højeste KLa værdi, dernæst Smith turbinen og til sidst Rushton turbinen. Omrøringshastigheden viste en stor indflydelse på KLa værdien. KLa værdien stiger med stigende omrøringshastighed, dog ved meget høje omrøringshastigheder (2000 rpm) kan KLa værdien blive påvirket. Samt har fermenter størrelsen en stor rolle for KLa værdien, KLa værdien stiger med stigende fermenter størrelse. Alt dette gælder for både konventionelle glas/stål- og engangs-fermenter. 5

6 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Abstract... 4 Resume... 5 Indledning... 8 Introduktion... 9 Fermenterings historie... 9 Fermenterings-proces... 9 Den specifikke væksthastighed µ Fermenters opbygning Fordel og økonomiske analyse af konventionel glas/ stål - og engangs-fermenter Opskalering Biologiske processer Omrøring Effekt tallet og Reynolds tal Effektforbruget Viskositet og Reologi Baffles KLa Oxygen overførsel fra gas boble til celle Proces teori Faktorer, som påvirker KLa værdien: Effekten af luftmængde på KLa værdien Mekanisk omrørte reaktorer: Ikke mekanisk omrørte reaktorer: Sparger Effekten af omrøring på KLa værdien Effekten af temperaturen på KLa værdien Fordelen ved anvendelse af KLa værdien Sensorer Presens DO sensor Hamilton Visiferm DO sensor

7 Biomasse sensor Materialer og Metoder Vækst bestemmelse Fermentering Forkultur Inokulering af fermenter Prøve udtagning OD DW KLa bestemmelse Resultater Fermentering KLa værdier Konventionelle glas/stål fermenter Engangs-fermenter Diskussion Fremtiden Konklusion Referencer Appendiks A. Fremgangsmåde til vask af engangs-bioreaktor B. LB- medie-sammensætning C. NaCI-opløsning D. Beregning af µ max E. Beregning af KLa værdi

8 Indledning Succesen med konventionelt glas/stål bioreaktor og fermenter har i løbet af de sidste 60 år bekræftet gyldigheden af teori og tekniske principper for skalerbar designs. Den konventionelle glas/stål fermenter kan skaleres fra en liter op til liter og bioreaktor op til liter. Industriens krav til øget effektivitet og reduceret anlægs investeringer har dannet grundlag for design af nye skalerbare engangs- bioreaktor. Største engangsbrug bioreaktor er på 2000 L (arbejdsvolumen) og kan tilbydes fra de 5 store men sælges kun i 500 stk. om året. Der er ingen udsigt at dette volumen øges. Ganske interessant findes der ingen engangfermenter på market. Alene Cercell tilbyder et engang-fermenter produkt i volumen fra 100 ml til 50 liter (arbejdsvolumen). Dette studie beskæftige sig med fermentering. Engangs-fermenter skal kunne leverer rigeligt med oxygen til systemet, fjerne varme fra kulturen meget hurtigt og kontrollerer opløst oxygen, temperaturen, ph osv. Disse udfordringer har konventionelt glas/stål fermenter løst problematikken i små og store skala via en række funktioner og metoder, som er blevet perfektioneret i løbet af de sidste 80 år [1]. Oxygen overførselshastigheden fra en gas-fase til et medie i aerob fermentering er en vigtig parameter i udformningen af en bioreaktor og især en fermenter. Aerobe organismer har brug for ilt for vækst, produktdannelse, og celle vedligeholdelse. Den volumetriske masseoverførselskoefficient, KLa angiver hastigheden af oxygen, der anvendes til fermentering, under hensyntagen til alle oxygen forbrugende variabler i en fermenter. Bestemmelsen af KLa værdi for en fermentering er vigtigt for at opretholde tilstrækkelig overførsel af oxygen i en fermenter [2]. Overførsel af oxygen fra en gas-fase til en væske-fase kompliceres af tilstedeværelsen af celler, produktdannelsen og anti-skummidler. Disse kan ændre boble størrelsen og grænsefladen, som påvirker opløseligheden af oxygen [3]. I dette studie, undersøges de relative effekter af omrøringshastighed, beluftningshastighed og forskellige turbine typer på KLa værdien af engangs-fermenter og konventionelle glas/stål fermenter. Der er mange metoder til at bestemme KLa værdien. Alle metoder anvendes til at evaluere KLa værdien i ideelle blandinger af to faser i en fermenter og en ubetydelig modstand af gasfasen til oxygen overførsel på tværs af grænsefladen [2]. Til denne undersøgelse anvendes den dynamiske gasning ud metode. Denne metode kan direkte bestemme den volumetriske masseoverførselskoefficient i en fermenter, og estimater den volumetriske mikrobielle oxygen optagelse og den gennemsnitlige iltmætning koncentration ved gasvæske-grænseflade [4]. Desuden bliver vækstdata (optisk densitet OD og tørvægt DW) for en vildtype E.coli dyrket i LB medie undersøgt ved anvendelse konventionelle glas/stålfermenter og engangs-fermenter af med samme omrøringshastighed og forskellige fermenter størrelser og forskellige turbiner. 8

9 Introduktion Fermenterings historie Fermentering er en vigtig del af den industrielle mikrobiologi. Kontrolleret fermenteringsteknologi fik sin oprindelse første gang ved fremstilling af vin, og blev perfektioneret i 1940'erne med produktion af antibiotika [5]. Efterhånden begyndte man at fremstille enzymer ved fermentering. Det startede på Grindstedværket og mange andre steder ud i verden, hvor man fremstillede svampeenzymer, og på Kongens Bryghus, hvor en bakteriel amylase blev produceret. I begge tilfælde benyttedes overfladedyrkning, hvor mikroorganismerne sidder på en fast, befugtet fase, og i begge tilfælde var der betydelige produktionsvanskeligheder, fordi dyrkning på fast fase er vanskelig at kontrollere. I dag bliver enzymer (proteiner) fremstillet ved submers fermentering med en veldefinerede kulstof - og kvælstofkilder. Submers fermentering er en proces, hvor kulturen holdes opslemmet og ofte beluftet i en velomrørt tank. Omkring 1950 blev en storskala dansk gæringsindustri til fremstilling af industrielle enzymer etableret, og Novo virksomheden var alt væsentligt den dominerende aktør [6]. I 1995 skrev J. W. Frost og K. M. Draths [5], at "kemien er på vej ind i en ny æra", hvor vedvarende ressourcer og mikrobielle bio-katalysatorer vil være fremtrædende. Plantestivelse, som cellulose affald fra landbruget, og valle fra oste fremstilling er rigelige og vedvarende fermenterbare kulhydrater. I dag er fermenteringsteknologien den primære metode til produktionen i den bioteknologiske industri. Fordelen ved fermenterings teknologien er, at de ikke bruger giftige reagenser eller kræver tilsætning af mellemliggende reagenser. Mikrobiologer søger nu naturligt forekommende mikrober, der producerer ønskede kemikalier. Derudover er de nu i stand til at manipulere mikrober at øge produktionen af disse kemikalier. I de seneste år har mikrobielle fermenteringer blevet revolutioneret ved anvendelse af genetisk manipulerede organismer. Mange fermenteringer bruger bakterier, men et stigende antal involverer dyrkning af mammale celler[5]. Fermenterings-proces Fermentering er et almindeligt anvendt proces i industrien samt i produktionen af mange fødevarer, drikkevarer og lægemidler. Fermenterings-processen bruger mikroorganismer til at konvertere råvarer til et produkt. Fermenteringsprocesser indbefatter kemiske reaktioner, såsom oxidationer, reduktioner, hydrolyse og bio-syntese og dannelsen af celler. Nogle processer kan kræve tilstedeværelsen af luft (aerob), andre uden luft (anaerob). Hastigheden af fermentering afhænger af mikroorganismers koncentrationen, celler, cellulære komponenter og enzymer samt temperatur og ph [7]. Komponenterne i en fermenteringsproces: Uanset typen af fermentering (måske med undtagelse af nogle omdannelse) kan grundlæggende komponenter for fermenteringsproces opdeles i seks trin: 1) Udarbejdelse af medie, der skal anvendes til dyrkning af processens-organisme under udviklingen af podnings kultur og produktions-fermenter. 2) Sterilisering af mediet, fermenter og hjælpeudstyr 3) Udarbejdelse af en aktiv, renkultur i tilstrækkelig mængde til at pode mediet 4) Væksten i organisme i produktions-fermenter under optimale forhold for produktdannelse 5) Ekstraktion af produkt og dets oprensning 6) Bortskaffelse af spildevand produceret ved fremgangsmåden 9

10 Figur 1 viser en generaliseret, skematisk repræsentation af en fermenteringsproces. Figur 1 En generaliseret, skematisk repræsentation af en fermenteringsproces [8] De indbyrdes forhold mellem de 6 komponenter i en fermenteringsproces er illustreret i Figur 1. Hvor et sterilt medie (A) bliver podet med en stok kultur (B) i en ryste kolbe (C) som anvendes til at pode en lille fermenter (D) og en produktions-fermenter (E) med. Når fermenteringsprocessen er overstået, fjernes dyrknings-væsken (F) fra produktions-fermenteren (E) og føres videre til separations processen (G). Her bliver cellerne separerede og bliver derefter sendt videre til oprensnings-proces [8]. Mikrobiel vækst kinetik i en batch-fermentering Mikrobiel vækst kinetik, er forholdet mellem den specifikke vækst hastighed (μ) og koncentrationen af substratet [9]. Batch-fermentering er et lukket system, der indeholder en indledende begrænset mængde næringsstof [8]. Batch-fermentering har nogle fordel og ulemper, ligesom alle andre fermenteringstyper. Disse fordel og ulemper ses for neden. Fordel/ ulemper ved batch-fermentering: Høje koncentration af f.eks. sukker er nødvendigt i begyndelsen, ellers slutter fermenteringen for hurtigt Højt produkt koncentration til slut er muligt Inhibering af fermentering (eller uønsket metabolisme) kan sker på grund af højt substrat eller produkt koncentration Problemer med forureninger er minimalt (pga. kort fermenterings tid) 10

11 En typisk vækstkurve for en bakteriel population, kan ses i Figur 2. Her ses lag, eksponentiel, deceleration vækst, stationær og døde faserne. Figur 2 Typisk vækstkurve for en bakteriel population [9] Denne batch cyklus er opdelt i 5 forskellige faser: Lag fase, eksponentielfase, deceleration vækstfase, stationærfase og dødefasen. Lag fase: Når et friskt medie bliver inokuleret med et mikroorganisme, vil væksten først begynde efter et stykke tid. Denne tidsperiode kaldes lagfasen, og har følgende karakteristika: En periode hvor cellerne tilpasser sig i det nye omgivelser Nye enzymer syntetiseres. En lille stigning i celle masse og volumen, men ingen stigning i celle nummer Længden af denne fase varierer med typen af organisme, podnings-volumen og dyrkningsbetingelser, dårlig podnings tilstand (høj% af døde celler) og næringsfattigt medie Eksponentiel fase: I denne fase har cellerne justeret sig til det nye omgivelser og formerede sig hurtigt (eksponentielt) Balanceret vækst Vækst hastigheden er afhængig af næringsstof Cellepopulation fordobler med regelmæssige tidsintervaller (fordoblingstid) Etableringen af den eksponentiel vækst er afhængig af en række faktorer, en levedygtig podnings kultur, en egnet energikilde, tilstedeværelsen af overskydende næringsstoffer og vækstfaktorer og et passende miljø (temperatur, ph, opløst ilt) Deceleration vækst fase: En meget kort fase, hvor væksten accelererer og dette skyldes: Vigtigt næringsstof i kultur begynder at løbe ud. Dette næringsstof er ofte benævnt vækstbegrænsende substrat. Medier er ofte udformet på en sådan måde, at dette næringsstof er generelt karbon-kilde (dvs. glukose eller andre kulhydrater) Periode af ubalanceret vækst: Celler gennemgå intern omstrukturering for at øge deres chancer for at overleve 11

12 Stationærfase: Med udtømning af næringsstoffer (S 0) og akkumulering af affald og sekundære stofskifteprodukter: Der er ingen vækst i organismen population. Vækst hastigheden er i ligevægt med dødeligheden. Dette kan være som et resultat af følgende: o Udtømning af en eller flere essentielle næringsstoffer o Akkumulering af giftige vækst er forbundet med biproduktet Primære metabolit, eller vækst er forbundet, produktion stopper Sekundær metabolit, eller ikke vækst er forbundet, kan produktionen fortsætte såsom antibiotika, pigmenter Længden af den stationære fase er ofte afhængig af organismen Generelt har bakterier korte stationære faser. Dødefase Den levende organisme population falder med tiden, på grund af en mangel på næringsstoffer og giftige metaboliske biprodukter og Største delen af cellerne vil dør [8],[9],[10]. Den specifikke væksthastighed µ Den specifikke væksthastighed μ er hastigheden af biomassedannelse i en fermenteringsproces. Væksthastigheden er afhængige af generations tiden for organismen, da det er den hastighed organismen formerer sig med [11]. Den specifikke væksthastighed er interessant, da det er vigtige i mange sammenhæng at kende til de forhold, hvor organismen formerer sig hurtigst. Ved en eksponentielt vækst forstås at biomassen øges eksponentielt. Den maksimale væksthastighed bestemmes ud fra eksperimentelle fermenterings data som plottes ind i Excel og vha. den eksponentiel regression bestemmes µ max ved et R- kvadrat større end 0,95. Når organismen vokser eksponentielt, kan dette beskrives ved følgende Ligning 1. Ligning 1 xx = xx 0 ee µtt Her er x biomassekoncentrationen til tiden t, og x 0 er biomassekoncentration til tiden t = 0 og μ er den specifikke væksthastighed, som angives i enheden timer -1 [12]. Fermenters opbygning En fermenter (bioreaktor) er en beholder der indeholder vækstmedie, som består af alle de næringsstoffer en celle skal bruge for at opnå optimal vækst. En fermenter er general forsynet med en omrører vha. en motor, 2 sensorer (ph - og DO- elektroder), sparger, baffles, luftindtag, prøveudtage og køling/varme regulator. Identifikationen af fermenterer illustrerede på nedenstående Figur 3. I de fleste tilfælde vil en fermenter være tilsluttet en computer, som samler alle data fra vækstmediet såsom ilt koncentration, ph, temperatur, gas-flow og omdrejningshastighed. Figur 3 Identifikation af de enkelte dele på en fermenter [10] 12

13 En fermenter kan består af glas/stål og af Polycarbonat, Nylon og rustfrit stål. Begge fermenter består af de samme delelementer, som er vist på Figur 3. Figur 4 viser en konventionel glas/stål fermenter af Sartorius Biostat. Figur 4 Konventionel glas/stål fermenter [13] Figur 5 Viser en engangs-fermenter og en engangs-bioreaktor, som er designet af Cercell Figur 5 Engangs-fermenter Engangs-bioreaktor [14] 13

14 Fordel og økonomiske analyse af konventionel glas/ stål - og engangs-fermenter Engangs-fermenter blev først introduceret til bio-fremstillings-industrien omkring år 1999, og er blevet en alvorlig konkurrent til de konventionelle glas/stål fermenter [15]. I dag er bio-farmaceutiske produkter karakteriseret ved mangfoldighed, stigende efterspørgsel og høje udviklingsomkostninger, som tvinger et stigende antal af bio-videnskabelige virksomheder til at anvende engangs-fermenter [16]. I dag er der en accelererende udvikling inden for brugen af engangsfermenter [17], da engangsfermenter tilbyder mange fordele, såsom reducering i tid og omkostninger i forhold til konventionelle glas/stål fermenter og har opnået en bred accept i den bio-farmaceutiske industri [18]. Engangs-fermenter bliver hovedsaglig anvendt af den farmaceutiske industri, da den farmaceutiske industri fokuserer på den kliniske side af branchen og kræver en stor sterilitet under fremstillingsprocessen af lægemidler [19]. Engangs-fermenter spænder fra lav profil forgæring til høj profil farmaceutiske kompatibel cellekulturer. Den høje indeslutningsniveau af engangsbrug systemer er ikke kun nyttigt for produktion i den bio-farmaceutiske industri, men også til fremstilling af papir, bio-raffinaderier og mælkesyrebakterier i fødevarer[20]. Den mest anvendt form for aerob fermenter i dag, er konventionelle glas/stål fermenter. Ideel til vækst af høj-celle-densitet kulturer i store volumen tanke har konventionelle glas/stål fermenter opstået som industriens foretrukne teknologi [21]. Men høj-celle-densitet kulturer har været en succes for kun et begrænset antal af mikroorganismer eller celletyper, der kan overleve i storskala reaktorer [22]. Desuden har konventionelle glas/stål fermenter været plaget af store ulemper[23]: Investeringer af høj kapital, energi krav og vedligeholdelse behov Forskydning Behov for intensiv rengøring og sterilisation Risikoen for krydskontaminering Der findes mange artikler, undersøgelser, konferencer og møder, som diskuterer økonomi og fordele ved anvendelse af engangs-fermenter i forhold til konventionel glas/stål fermenter Ved anvendelse af glas/stål fermenter går omkostningerne til rengøring og sterilisation, såsom til vand, damp til autoklavering og andre rengøringsmidler [17]. Fordelene ved engangs-fermenter er såsom stigninger i batch succes sats, eliminerer potentiel krydskontaminering, hurtigere overgang mellem kampagner, reduktion i vand- og spildevandsanlæg, og eliminerer clean-in-place (CIP) og steam-in-place (SIP)(Autoklavering). Men en af de primære fordele ved engangs-fermenter er ønsket om at reducere omkostninger og tiden [18]. Risikovurdering for kontaminering er reducerede eller næsten elimineret ved anvendelse af at engangsfermenter. Da hvert system er nyt og sterilt før brug og kan derefter kasseres. I forhold til konventionelle glas/stål fermenter vil høje risiko for kontaminering forekommer fra forkert praktisk udførsel eller menneskelige fejl. Samtidigt kan bekymring for farlige bio-materialer, inddampning og bortskaffelse ikke være et problem, da engangs-bioreaktor kan anvendes som beholdere og kasseres med farligt biomateriale [17],[24]. Jeff Craig [16], global direktør for forretningsudvikling og markedsføring for ATMI Life Sciences, har udtalt, at "De fleste, hvis ikke alle, af bio-producenter overvejer, hvordan man kan integrere engangs-fermenter i deres fremstillinger for at forbedre driftseffektiviteten og reducere omkostningerne". En anden undersøgelse foretaget af BioPlan Associates [16] i 2008, en virksomhed, der sporer tendenser i bio-fremstillinger, afslørede, at engangsfermenter er voksende, og bliver stadig mere populære. Steve Wilkowski fra Dow Corning fortæller, at flere virksomheder begynder at anerkende fleksibilitet og omkostningsmæssige fordele ved anvendelse af engangs-fermenter [16]. 14

15 Ifølge 2009 BioPlan Associates [16] er brugen af engangs-fermenter blevet for doblet fire gang siden 2005 og er stadige i stigende udvikling iblandt bio-farmaceutiske industri for at reducere omkostninger og tiden. Gottschalk siger, at "Ingen fremstillings modeller kan opfylde alle krav til produkter og processer, og der er ingen værdi i at holde sig kun til engangs-fermenter. Han og andre hævder, at i den nærmeste fremtid vil bioproduktionsanlæg sandsynligvis være hybride operationer, som både indeholder konventionelle glas/stål fermenter og engangs-fermenter. Ikke desto mindre vil den stigende brug af engangs-fermenter fortsatte med at sænke omkostningerne og forbedre driftseffektiviteten [16]. En væsentlig fordel ved at bruge engangs-fermenter er besparelsen i generelle produktionsomkostninger på arbejdskraft og materialer. Ved behandlingen af omkostninger af arbejdskraft til montering, sterilisering, rengøring samt udgifter til kemikalier og vand, kan den besparelse opnås signifikant igennem engangsfermenter [24]. Sammenligning af driftsomkostningerne for konventionelle glas/stål- og engangs-fermenter er komplekse, som det ses på Figur 6, Figur 7 og Figur 8. Driftsomkostningerne er beregnet over 10 år ( ). Driftsomkostninger såsom vand, personale, og forsyningsselskaber skal skaleres til en procent, som afspejler de lokale økonomiske markedsforhold. Figur 7 viser priser og mængder som er anvendt til at estimere besparelsen af drift omkostnings for engangsfermenter. Plant kapacitet (antal batch fermenteringer) stiger over den 10-årige periode, som er typisk for mange faciliteter. Plant kapacitet ændrer sig igennem tiden, og det er en vigtig del af evalueringen driftsomkostninger, fordi kapaciteten påvirker udgifterne til engangs-fermenter. Mange driftsomkostninger for konventionelle glas/stål fermenter vil også stige med stigende anlægskapacitet (vand, CIP kemikalier), men nogle, såsom udgifter til rutinemæssig vedligeholdelse, idriftsættelse, validering, og kapital vil ikke ændre sig. Figur 6 Priser, der anvendes til at estimere besvarelse af drift omkostninger for engangs-fermenter [18] 15

16 Figur 7 Priser og mængder som er anvendt til at estimere besvarelse af drift omkostninger for engangsbrug-systemer [18] Figur 8 Estimeret besvarelse af driftsomkostninger for engangsbrug-systemer [18] 16

17 Betydelige besparelser forventes i idriftsættelse og kvalifikation til dette alternativ, som er typisk for engangsbrug applikationer. Dette anvendes som en tidsbesparelse for kun Erfaringen er, at løbende Validerings omkostninger til engangsbrug- og glas/stål fermenter er ens. Figur 8 viser, besparelse af drift omkostninger, og dette varierer med årene med en maksimal besparelse på $ i 2010 og et tab på $ 57,000 i De høje besparelser i 2010 afspejler den ene gang kredit for besparelser i idriftsættelse og kvalificering. Til dette alternativ, forøges besparelsen og anlægskapacitet stiger, dette viser at udgifterne til bortskaffelse af engangs-fermenter er minde end udgifterne til CIP og arbejdskraft for glas/stål fermenter. Ved anvendelse af engangsfermenter vil der tydeligt være en reducering af driftstimerne, hvor der bliver en mindre fuldtidsansat (FTE). Tankegangen er, at spare nogle få hundred timer og ikke reducerer driftsomkostningerne, men blot lysne arbejdsplanen [18],[25]. Opskalering Proces udvikling for stor skala bio-produktion er generelt mere arbejdskrævende, tidskrævende og dyrt end for sammenlignelige ikke-biologiske processer på grund af det store antal individuelle processer og potentielle variabler involveret [26]. Opskalering er et vigtigt og potentielt tidskrævende trin i udvikling af industrielle processer. Det omfatter meget mere end blot at gøre det samme på et større volumen. Det kræver frembringelsen af fast proces forståelse på forskellige skalaer til sikre ensartet kvalitet og titer hele opskalering fra tidlig klinisk forsøg til endelig produktionsskala. Detaljeret forståelse af bioreaktor egenskaber på forskellige skalerer har betydeligt letter udvikling og opskalering af solide produktionsprocesser [27]. Typisk parametre bekymring er ilt overførsel, blanding, og varme-overførsel karakteristika samt den genererede forskydningskræfter. I løbet af de seneste 30 år, har konventionelle glas/stål fermenter udviklet sig som den gyldne standard ved både laboratorier størrelse og ved opskalering [28]. Opskalering kan være en meget kompliceret proces, da reaktor design, omrører design, og gasning strategi kan afvige fra den klassiske tankreaktorer design og principper [29]. Design ændringerne på tværs af skalaer kunne påvirke blande adfærd, oxygen transfer, boble dispersion, og forskellige andre vigtige parametre. Derimod er en homogen kultur miljø på tværs af skalaer en vigtige dyrkningsmetode for parametre som ph, oxygen partialtryk, temperatur, og næringsstofforsyning for at opnår en velkontrollerede og sikker produktionsprocessen [30]. Sartorius Stedim Biotech er en førende leverandør af avanceret udstyr og service til udvikling, kvalitetssikring og produktion af bio-farmaceutiske produkter. Figur 9 viser en oversigt over volumener for engangsfermenter designet af Sartorius Biostat. Af ses at Sartorius Biostat har designet engangs-bioreaktor i op til 1000 l (arbejdsvolumen). Figur 9 Opskalering af engangs-fermenter designet af Sartorius Biostat 17

18 Biologiske processer Biologiske processer er nogle af de mest komplicerede processer. Mange parametre kan påvirke fermenteringsprocessen, og det er ikke altid at disse parametre er kendte. Nogle af parametrene kan være inden for meget kritiske intervaller. Indlysende parametre er fx. impellers type, størrelse og - hastighed. Ikke så indlysende parametre som påvirkes ved blanding, såsom varmeoverførsel, pumpekapacitet, strømningsmønstre, forskydningshastighed og energispredning [31],[32],[33]. Omrøring Omrøring har flere formål i en fermenteringsproces: At holde uopløselige partikler jævnt fordelt i et medie Reducere boble diameter af beluftning og derved at øge gas - væske grænseflade areal Sprede de tilførte komponenter til fermenterings tanken, som fx medie og syre-base, der anvendes til ph regulering Blande indholdet i en fermenter for at sikre en ensartet blanding I de fleste industrielle fermenter udføres omrøringen af en eller flere impeller. En lang række forskellige impeller er blevet udviklet til forskellige væskeforhold [34],[35]. Størstedelen af impeller kan opdeles i to hovedkategorier, aksial - og radial strømning. Den aksiale strømnings impeller er egnet til partikelsuspensioner og høj volumenstrøm. Til fermentering er høj konnektiv strømning vigtig, pga. varmeoverførsel og til suspensionspartikler, til disse formål vil aksiale strømnings impeller være effektive. Energioptagelse er mindre i forbindelse med radiale strømnings impeller sammenlignet med aksiale strømnings impeller, som resulterer i store hastighedsgradienter i en fermenterings væske [36]. Impeller er et aksialt roterende element, som leverer eller absorberer energi. Impellers dynamik kan modelleres ved både Bernoulli's princip og Newtons' 3 lov. Aksial-strømnings-impeller indfører væsentlig forskydningshastighed til væsken og anvendes fx til at blande ikke - blandbare væsker samt til at blande væsker med høj viskositet [37]. Desuden er aksial strømning meget nyttig til at blande væske-faste suspensioner, fordi den forhindrer faste partikler i at stabilisere sig på bunden af tanken [38]. Aksiale strømnings impeller anvender bulk-bevægelse og bruges på homogeniserings processer, hvor øget væske volumenstrøm er vigtig [37].Med en aksial strømning impeller opnås en strømning parallelt med rotationsaksen, som vist på Figur 10. Figur 10 Aksial strømnings impeller i en tank med baffles, (a) tank ses fra siden, (b) tank ses nedefra [39] 18

19 Turbiner er et radialt roterende element i en fermenter. Ambitionen er at reducere ikke ensartethed i væsken, blande opløselige komponenter, sprede gasser og faste partikler såsom celler [40]. Med radiale strømning impeller opnås en strømning vinkelret på rotationsakse, som vist på Figur 11. Figur 11 Radial strømnings impeller i en tank med baffles. (a) tank ses fra siden, (b) tank ses nedefra [38] Rushton, Smith og Bakker turbinerne er relevante for den bioteknologiske industri. Turbinernes navne er opkaldt efter designernes/opfindernes navne. Rushton turbinen har 90 grader vinklede flade blade, som er symmetriske og genererer en stærk radial strømning. En variant af Rushton turbinen er Smith turbinen, hvor bladene er halvcirkel formede, og den genererer radial strømning. Bakker turbinen har asymmetrisk dybt konkave blade design, og den har langt højere gas spredning end Smith og Rushton turbinerne. For både Rushton, Smith og Bakker turbinerne er det nødvendigt at anvende marine impeller til aksial strømning [40]. Figur 12 viser Rushton, Smith og Bakker turbiner Figur 12 Rushton, Smith og Bakker turbiner [41] Figur 13 viser gas spredning for Rushton, Smith og Bakker turbine. Ud fra figuren ses at gas spredning er største ved anvendelse af Bakker turbine. Figur 13 Gas spredning for Rushton, Smith og Bakker turbinerne [41] 19

20 Inden valg af omrører type er det vigtigt at vide, hvilket strømningsmønster der er brug for til formålet. Samtidigt vil andre hensyn spille en rolle, som fx viskositeten. Hvis formålet er at danne en ensartet suspension, ville det være en god ide at anvende en impeller, da den har et gunstigt strømningsbillede og bruger meget mindre energi end turbiner. Hvis omrøreren også skal findele boblerne af en gas, som skal reagere med væsken, vil det være bedst at anvende en turbine-omrører [42]. Design af de forskellige typer impeller er afstemt efter typen af viskositeten og organismer i fermenteringsvæsken. Viskositeten af en blanding kan øges markant under fermenteringsprocessen. En impeller kan være egnet til en fermenteringsproces i begyndelsen, og derefter kan den vise sig at være ineffektiv ved slutning af processen [35],[43]. Som vist på Figur 14 [44] anbefales brug af propeller eller flade-blade turbiner for lavt viskositet væske. Og for højt viskositet anbefales brug af Anchor, Paddles, Gate anchors, Helical screws og Helical ribbons. Figur 14 viser viskositetsområder for de forskellige impeller typer Figur 14 Viskositetsområder for forskellige impeller [45] Til aerobe fermenteringer anvendes mest radialt strømnings turbinen, da den er god for gas spredning [46]. Samtidigt kan der opstå problemer ved ilttilførsel ved aerobe fermenteringer. Da viskositeten af fermenteringsvæske kan blive rigtig høj i løbet af fermenteringsprocessen. Løsningen kunne være anvendelse af langsom omrører med skråtstillede vinger[42], som er vist Figur 15. Figur 15 Langsom omrører med skråtstillede vinger [47] 20

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Intra- og intermolekylære bindinger.

Intra- og intermolekylære bindinger. Intra- og intermolekylære bindinger. Dipol-Dipol bindinger Londonbindinger ydrogen bindinger ydrofil ydrofob 1. Tilstandsformer... 1 2. Dipol-dipolbindinger... 2 3. Londonbindinger... 2 4. ydrogenbindinger....

Læs mere

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN

PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN KemiF1 laboratorieøvelser 2008 ØvelseF1-2 PARTIELT MOLÆRT VOLUMEN Indledning I en binær blanding vil blandingens masse være summen af komponenternes masse; men blandingens volumen vil ikke være summen

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Studieretningsprojekter i machine learning

Studieretningsprojekter i machine learning i machine learning 1 Introduktion Machine learning (ml) er et område indenfor kunstig intelligens, der beskæftiger sig med at konstruere programmer, der kan kan lære fra data. Tanken er at give en computer

Læs mere

Bioprocessering af proteinafgrøder

Bioprocessering af proteinafgrøder FOOD-SCIENCE-KU Bioprocessering af proteinafgrøder Keld Ejdrup Markedal Biokemi og Bioprocessering Institut for Fødevarevidenskab FOOD-SCIENCE-KU 7. Oktober 2014 - Agro Business Park Enhedens navn Udvikling

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Dansk referat. Dansk Referat

Dansk referat. Dansk Referat Dansk referat Stjerner fødes når store skyer af støv og gas begynder at trække sig sammen som resultat af deres egen tyngdekraft (øverste venstre panel af Fig. 6.7). Denne sammentrækning fører til dannelsen

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse

Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Beregning af laminare flammehastigheder og selvantændelse Projektrapport November 2013 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta

Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta Centralisering af vakuum i pakkemaskiner Af Civilingeniør Diego Gugliotta I forbindelse med at vakuumpakke fødevarer, så som ost, kød, pandekager, m.m. er der hos flere af vores kunder opstået et behov

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares.

Bioteknologi A. Studentereksamen. Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. Bioteknologi A Studentereksamen Af opgaverne 1 og 2 skal begge opgaver besvares. Af opgaverne 3 og 4 skal en og kun en af opgaverne besvares. frs111-btk/a-31052011 Tirsdag den 31. maj 2011 kl. 9.00-14.00

Læs mere

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Et NANOMATERIALE i EU s administrative definition

Læs mere

Energioptimering og -audit

Energioptimering og -audit Energioptimering og -audit Få mest muligt ud af din energi Få yderligere information på: www.schneider-electric.dk Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitets effektivisering? Et konkurrencepræget

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Hvorfor kører Michael Rasmussen så hurtigt op ad bakke? Og hvorfor vinder Tom Boonen spurterne?

Hvorfor kører Michael Rasmussen så hurtigt op ad bakke? Og hvorfor vinder Tom Boonen spurterne? Hvorfor kører Michael Rasmussen så hurtigt op ad bakke? Og hvorfor vinder Tom Boonen spurterne? - en fortælling om potensfunktioner 133 Af Seniorforsker Ken H. Andersen, DTU Aqua Tour de France søndag

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

Svanholm.com. Fermentering og cellekultur katalog Oktober 2012

Svanholm.com. Fermentering og cellekultur katalog Oktober 2012 Svanholm.com Nordisk Pharma og Analyzer Center Online NIR spektrometre Volumen levende celler Single Use Bioreaktorer Massespektrometer Optisk CO 2 - O 2 - DO Fermenter systemer OD optisk densitet Online

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent

Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Fødevarers kvalitet en måleteknisk udfordring? v/lone Søvad Madsen, Teknologisk Institut cand.brom, seniorkonsulent Introduktion Lone Søvad Madsen M.Sc. Fødevareteknologi (Bromatologi 1996) Speciale i

Læs mere

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark -

1st April 2014 Task A. Alt om olivenolie. - Svarark - 1st April 2014 Task A Alt om olivenolie - Svarark - Country and Team No. Denmark Team: Name Signature Name Signature Name Signature OPGAVE A1: Undersøgelse af fordampning Biologi - Svarark (TOTAL MARKS

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

Isolering af DNA fra løg

Isolering af DNA fra løg Isolering af DNA fra løg Formål: At afprøve en metode til isolering af DNA fra et levende væv. At anvende enzymer.. Indledning: Isolering af DNA fra celler er første trin i mange molekylærbiologiske undersøgelser.

Læs mere

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi

Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Skalerbare elektrolyse anlæg til produktion af brint i forbindelse med lagring af vedvarende energi Dato: 26.8.2013 Kontaktoplysninger: Kirsten Winther kwi@greenhydrogen.dk Tel.: +45 21 66 64 25 GreenHydrogen.dk.

Læs mere

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV

SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV SLANGEPUMPER TIL ETHVERT BEHOV Selvansugende op til 9 meter Tåler tørløb Reversibel Tætningsløst design Slangebrudsovervågning Nøjagtig dosering Fra 0,16 ml/omdr. og helt op til 20 l/omdr Se, hvad realax-pumper

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren?

FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? FAQ SyreN system: Hvorfor sidder syretanken foran på traktoren? 1. SyreN system er bygget til eftermontage på en gyllevogn. Der er ganske enkelt ikke andre steder hvor den kan sidde. 2. For at undgå at

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Kemi Kulhydrater og protein

Kemi Kulhydrater og protein Kemi Kulhydrater og protein Formål: Formålet med forsøget er at vise hvordan man kan påvise protein, fedtstof, simple sukkerarter eller stivelse i forskellige fødevarer. Samtidig kan man få en fornemmelse

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof?

Skal vegetabilsk olie bruges som brændstof? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabsundervisning for scientific Literacy

Læs mere

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi

Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Sektion for Mikrobiologi & Center for Geomikrobiologi Ca. 60 personer, 60% internationale, i bygning 1540 + 1535, 1.sal Hans Røy Rikke Meyer (inano) Niels Peter Revsbech Kai Finster Kjeld Ingvorsen Kasper

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Eksempler på nye lovende værdikæder 1

Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Eksempler på nye lovende værdikæder 1 Biomasse Blå biomasse: fiskeudsmid (discard) og fiskeaffald Fødevareingredienser, proteinrigt dyrefoder, fiskeolie til human brug Lavværdi foder, biogas kystregioner

Læs mere

Brombærsolcellen - introduktion

Brombærsolcellen - introduktion #0 Brombærsolcellen - introduktion Solceller i lommeregneren, solceller på hustagene, solceller til mobiltelefonen eller solceller til den bærbare computer midt ude i regnskoven- Solcellen har i mange

Læs mere

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator

Bygninger nr. 36 2007. FarmTest. Gylleseparering med Vredo tromleseparator Bygninger nr. 36 2007 FarmTest Gylleseparering med Vredo tromleseparator Gylleseparering med Vredo tromleseparator Af Karl Jørgen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Byggeri & Teknik I/S Titel: Gylleseparering

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Er der gift i vandet?

Er der gift i vandet? Er der gift i vandet? Hvordan måler man giftighed? Og hvordan fastsætter man grænseværdier? Introduktion I pressen ser man ofte overskrifter som Gift fundet i grundvandet eller Udslip af farlige miljøgifte

Læs mere

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner

Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Kort informativ sammenfatning af projektets resultater og konklusioner Indledning Passiv rygning på grund af luftoverføring mellem lejligheder, såkaldt naborøg, er en vigtig sag for mange beboere i etageboliger.

Læs mere

Fra madaffald til vand

Fra madaffald til vand Fra madaffald til vand Brugervenlig med kontinuerlig fyldning Lugtfri proces Forbedrer hygiejnen i køkkenet Et perfekt system, der konverter madaffald til vand Lave driftsomkostninger Se video: https://www.youtube.com/watch?v=z-ahrd3hoco

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2

Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 Svarnøgle til opgaver - Naturfag 2 (2014) af Henning Vinther Rasmussen En pølse mellem fingrene (øvelse s. 14) En hypotese kunne fx lyde sådan: Man ser en pølse, fordi man ser dobbelt undtagen dér, hvor

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien

Skoletjenesten Aalborg kommune energiundervisning- Tjek på energien Lærervejledning Materialer: Tiliters spande Målebægre Lommeregnere/mobiler http://aalborg.energykey.dk (Login fås af Teknisk Serviceleder på skolen) Om energi, effekt og kilowatttimer. Energi måles i Joule

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller.

Oste-kemi. Størstedelen af proteinerne i mælken findes som små kugleformede samlinger, kaldet miceller. Man behøver ikke at sætte sig ind i de mere tekniske eller kemiske forhold for at lave ost selv, men for dem som gerne vil vide mere om hvad der grundlæggende sker ved forvandlingen af mælk til ost, så

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Biotechnology Explorer

Biotechnology Explorer Biotechnology Explorer Oprensning af genomisk DNA fra plantemateriale Manual Katalog nr. 166-5005EDU explorer.bio-rad.com Oversat og bearbejdet af Birgit Sandermann Justesen, Nærum Gymnasium, februar 2009

Læs mere

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft

Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Gennemgang af Sol, vind, Hydro og A-kraft Vind Geografiske begrænsninger Kræver områder med regelmæssige vinde. Som regel er det flade områder uden store forhindringer, der kan bremse vinden, som er ideelle.

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Oliven. www.hjemmeriet.dk

Oliven. www.hjemmeriet.dk Jeg er kommet på den ide at det kunne være interessant at fremstille sine egne oliven. Altså ikke at plante et træ for at dyrke oliven fra grunden af, men at sætte sig ind i og gennemføre forarbejdningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B

Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Undervisningsbeskrivelse for STX 2m Kemi B Termin Afslutning i juni skoleår 13/14 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold STX Kemi A valgfag Hasse Bonde Rasmussen 3gKE Denne

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Energitekniske grundfag 5 ECTS

Energitekniske grundfag 5 ECTS Energitekniske grundfag 5 ECTS Kursusplan 1. Jeg har valgt energistudiet. Hvad er det for noget? 2. Elektro-magnetiske grundbegreber 3. The Engineering Practice 4. Elektro-magnetiske grundbegreber 5. Termodynamiske

Læs mere

Energirigtig Brugeradfærd

Energirigtig Brugeradfærd Energirigtig Brugeradfærd Rapport om konklusioner fra fase 1 brugeradfærd før energirenoveringen Rune Vinther Andersen 15. april 2011 Center for Indeklima og Energi Danmarks Tekniske Universitet Institut

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013

-CHOPPER. Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 -CHOPPER Foreningen for Danske Biogasanlæg Driftslederseminar Besøg på V. Hjermitslev Energiselskab 19/6-2013 Udviklingsingeniør Henrik Kjeldgaard Hansen Xergi A/S HKHa@Xergi.Com Tlf. 30 94 86 04 Salgschef

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi...

1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... . 1. EN NY TIDS TEKNOLOGI... 3 2. NOVO GRUPPENS BRUG AF GENTEKNOLOGI... 3 Derfor anvender vi genteknologi... 4 Vigtig erfaring med genteknologi... 4 Etiske overvejelser... 4 Dialog med omverdenen... 4

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 5.3 Pb datering af sediment Henrik Fossing Finn Adser Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 5.3-1 Indhold 5.3 Pb datering

Læs mere

Højintens træning for løbere

Højintens træning for løbere Højintens træning for løbere Tanja Ravnholt Cand. Scient Humanfysiologi tanjaravnholt@hotmail.com Indhold Intensitetsbegrebet Højintens træning Uholdenhedspræstationens 3 faktorer Fysiologiske adaptationer

Læs mere

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING

ADAP-KOOL kompressorstyring. Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL kompressorstyring Regulering på flere niveauer REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ADAP-KOOL Solutions you can grow with Kompressorstyring og optimering ADAP-KOOL kølestyringer giver stor fleksibilitet

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere