I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året."

Transkript

1 Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede sygefravær i forhold til følgende fire fraværsårsager: Sygedage, arbejdsskader, delvis syg og 56 timer. Fraværsårsagerne barns 1. og 2. sygedag samt graviditetskomplikationer indgår ikke i sygefraværsstatistikken. Sygefraværet generelt Det gennemsnitlige sygefravær for ansatte ved Region Midtjylland under ét var i 2015 på 10,89 sygedage svarende til et sygefravær på 4,57 %. Det samlede sygefravær i 2015 svarer til fuldtidsstillinger. Der er en lille stigning i sygefraværet fra 2014 til 2015, men som det fremgår, er der samlet set tale om et pænt fald i sygefraværet fra Figur 13: Udvikling i sygefravær Gns. sygedage pr. fuldtidsstilling ,29 12,12 11,82 11,51 11,44 10,9 10,74 10,84 10,89 7,49 7,12 7,10 7,00 6,72 6,41 6,59 6,25 6,36 5,18 4,72 4,63 4,51 4,72 4,49 4,59 4,54 4, År Gns. sygedage pr. fuldtidsstilling Gns. sygedage (lang) pr. fuldtidsstilling Gns. sygedage (kort) pr. fuldtidsstilling Tabel 10: Sygefravær 2014 og 2015 Regionsniveau År Antal fuldtidsstillinger pr. fuldtidsstilling (kort) pr. fuldtidsstilling (lang) pr. fuldtidsstilling Fravær i procent ,84 6,25 4,59 4,54 % ,89 6,36 4,54 4,57 %

2 Sygefraværet fordelt på enheder, stabe og fællesfunktioner Sygefraværet på de somatiske hospitaler og Præhospitalet var i 2015 på 10,03 sygedage pr. fuldtidsstilling svarende til en sygefraværsprocent på 4,24 %. Det højeste gennemsnitlige sygefravær på de fem hospitalsenheder var på Aarhus Universitetshospital med 10,36 sygedage pr. fuldtidsstilling. Det laveste sygefravær på et somatisk hospital var på Hospitalsenheden Vest med 9,46 sygedage i gennemsnit. Tabel 11: Sygefravær 2015 Somatiske hospitaler samt Præhospitalet Hospitalsenhed Antal fuldtids- pr. fuldtidsstilstillinger ling (kort) pr. fuldtidsstilling (lang) pr. fuldtidsstilling Fravær i procent Aarhus Universitetshospital ,36 6,37 3,98 4,34 % Hospitalsenhed Midt* ,08 6,10 3,99 4,28 % Hospitalsenheden Vest ,46 5,66 3,80 4,10 % Regionshospitalet Randers ,67 6,09 3,57 4,06 % Regionshospitalet Horsens ,73 5,81 3,92 4,02 % Præhospitalet 109 8,52 4,92 3,60 4,10 % Somatiske hospitaler og Præhospitalet ,03 6,12 3,91 4,24 % * Sammenligner man sygefraværet på Hospitalsenhed Midt med de øvrige somatiske hospitaler, så udgør sygefraværet på Hammel Neurocenter i ,04 sygedage pr. fuldtidsstilling. Eksklusiv Hammel Neurocenter, så ligger sygefraværet på Hospitalsenheden Midt på 9,44 sygedage pr. fuldtidsansat. Sygefraværet i Psykiatri og Social var i 2015 på 14,48 sygedage pr. fuldtidsstilling svarende til en sygefraværsprocent på 6,08 %. Socialområdet havde et gennemsnitligt sygefravær på henholdsvis 16,62 sygedage og 7,06 %, mens Psykiatrien (inkl. Psykiatri og Social, administrationen) havde et gennemsnitligt sygefravær på 12,83 sygedage i gennemsnit svarende til en sygefraværsprocent på 5,33 %. Tabel 12: Sygefravær 2015 Psykiatri og Social Antal fuldtidsstillinger pr. fuldtidsstilling (kort) pr. fuld- (lang) pr. fuldtidsstilling tidsstilling Fravær i procent Psykiatrien inkl. PS, administrationen ,83 7,27 5,55 5,33 % Socialområdet ,62 7,84 8,79 7,06 % Total Psykiatri og Social ,48 7,52 6,96 6,08 % Sygefraværet i Regional Udvikling var i 2015 på 7,52 sygedage i gennemsnit svarende til en sygefraværsprocent på 3,03 %. Tabel 13: Sygefravær 2015 Regional Udvikling Antal fuldtidsstilli pr. fuldtidsstilling Gnsn. syge- dage (kort) pr. fuldtidsstilling Gnsn. Sygedage (lang) pr. fuldtidsstilling Fravær i procent Regional Udvikling 129 7,52 4,01 3,52 3,03 %

3 Sygefraværet i stabe og fællesfunktioner var i 2015 på 8,75 sygedage i gennemsnit svarende til en sygefraværsprocent på 3,37 %. Tabel 14: Sygefravær 2015 Stabe og fællesfunktioner Antal fuldtidsstillinger pr. fuldtidsstilling (kort) pr. fuldtidsstilling Gnsn. Sygedage (lang) pr. fuldtidsstilling Fravær i procent Stabe og fællesfunktioner ,75 5,43 3,31 3,37 % Sygefraværets udvikling Somatiske hospitaler og Præhospitalet Tabel 15 viser sygefraværets udvikling i perioden 2007 til 2015 på de somatiske hospitaler og præhospitalet. I 2015 var sygefraværet næsten status quo set i forhold til 2014, dog samlet set med en marginal stigning fra 10,02 til 10,03. Tabel 15: Gennemsnit antal sygedage pr. fuldtidsstilling i perioden Navn i tidligere organisering ( ) Hospitalsenhed Aarhus Universitetshospital Århus Sygehus 13,36 12,07 12,19 11,70 Skejby Sygehus 10,54 10,18 10,20 9,59 10,73 10,42 10,35 10,34 Hospitalsenheden Vest 10,65 11,05 11,75 10,63 10,32 9,11 9,65 8,98 9,46 Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Viborg, Skive mv. 11,40 10,58 10,13 9,56 Regionshospitalet Silkeborg mv. 14,35 12,06 14,42 12,51 10,99 9,66 9,57 10,07 Regionshospitalet Randers 10,70 10,25 11,05 9,93 9,95 9,32 9,67 9,88 9,67 Regionshospitalet Horsens 11,61 11,70 12,40 10,74 9,63 9,02 9,47 10,59 9,73 Præhospitalet* ,05 6,30 9,03 5,91 6,84 8,52 Total for somatiske hospitaler og Præhospitalet 11,90 11,17 11,63 10,76 10,53 9,85 9,93 10,02 10,03 * Præhospitalet har kun eksisteret en del af perioden og indgår derfor først fra ,36 10,08 Psykiatri og Social, Regional Udvikling, stabe og fællesfunktioner Tabel 16 viser sygefraværets udvikling i perioden for Psykiatri og Social inkl. PS administrationen. Det fremgår, at sygefraværet i Psykiatri og Social har været nogenlunde konstant i perioden dog med en svagt faldende tendens fra Fra 2012 til 2013 var faldet mere markant med 0,77 sygedage pr. fuldtidsansat. Fra 2013 til 2015 er der sket en lille stigning. Som det fremgår af tabel 12, var sygefraværet højere på socialområdet (16,62) end i Psykiatrien (12,83). Tabel 16: Gennemsnit antal sygedage pr. fuldtidsstilling i perioden Område Psykiatri og Social 14,74 14,81 14,75 14,61 14,57 14,47 13,70 14,14 14,48

4 I tabel 17 kan man se sygefraværet på de øvrige områder. Tabel 17: Gennemsnit antal sygedage pr. fuldtidsstilling i perioden Område Regional Udvikling 6,57 5,22 7,60 10,37 10,52 7,95 4,89 7,50 7,52 Stabe og fællesfunktioner 6,52 9,48 8,89 9,18 10,19 9,82 8,36 8,17 8,75 Det skal bemærkes, at de enkelte områder vist i tabel 16 og 17 ikke umiddelbart kan sammenlignes på grund af forskelligartede funktioner og deraf følgende meget forskelligartet personalesammensætning. Sygefravær og faggrupper Tabel 18 viser sygefraværet i 2014 og 2015 samt forskellen fordelt på større faggrupper. Der er store forskelle i niveauet for sygefraværet faggrupperne imellem. Husassistenter havde et gennemsnitligt sygefravær på 16,90 sygedage pr. fuldtidsansat, mens ansatte på chefaftalen havde det laveste sygefravær med et gennemsnit på 4,61 sygedage pr. fuldtidsansat. Det fremgår også af tabellen, at det gennemsnitlige sygefravær er faldet mest for rengøringsassistenter med 4,1 sygedage pr. fuldtidsstilling, mens det steg mest for farmakonomer med en stigning på 7,49 sygedage pr. fuldtidsstilling. Man bør bemærke, at faggruppernes meget forskellige størrelse har betydning for de ret store ændringer, der kommer i de mindre faggrupper.

5 Tabel 18: Sygefravær på faggrupper Fordelt på faggrupper Fuldtids-ansatte 2015 Sygedage pr. fuldtidsansat 2015 Sygedage pr. fuldtidsansat 2014 Forskel Husassistenter 84 16,90 17,07-0,17 Erhvervsuddannelse, serviceassistenter/-elever ,84 16,96-0,12 Farmakonomer ,74 9,25 7,49 Pædagoger, døgninstitutioner ,69 16,26 0,43 Social- og sundhedspersonale ,40 14,66 1,74 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere ,45 14,21 1,24 Servicemedarbejder ,27 16,54-1,27 Sygehusportører ,73 12,71 2,02 SOSU elever ,22 15,96-1,74 Lægesekretærer ,19 12,67 0,52 Ergoterapeuter ,12 10,74 1,38 Rengøringsassistenter ,84 11,78 0,06 Lærere, specialundervisning ,99 12,19-1,2 Region Midtjylland i alt ,89 10,84 0,05 Radiografer ,85 9,65 1,2 Socialrådgivere 93 10,80 14,90-4,1 Sygeplejersker ,50 10,88-0,38 Administration og IT-personale (HK) ,18 10,33-0,15 Håndværkere ,02 9,53 0,49 Jordemødre 348 9,14 10,20-1,06 Bioanalytikere ,13 10,34-1,21 Fysioterapeuter 466 9,11 10,50-1,39 Akademikere ,23 7,17 0,06 Ledere Sundhedskartellet 665 6,31 5,63 0,68 Yngre Læger ,58 5,67-0,09 Overlæger, lægelige chefer ,22 5,40-0,18 Chefaftaler 100 4,61 4,19 0,42

6 Sygefravær og køn Tabel 19 viser, at omkring 4/5 af de ansatte i Region Midtjylland er kvinder, og de havde i 2015 i gennemsnit et sygefravær på 11,46 sygedage svarende til 4,80 %. Mænds sygefravær lå på 8,60 sygedage svarende til 3,63 %. Kvinders højere sygefravær kan ses i sammenhæng med tabel 18: Sygefravær på faggrupper. Der er tilsyneladende et højere sygefravær i faggrupper med høj andel af kvinder. I disse faggrupper har mænd også et højere sygefravær end generelt set for mændene. Tabel 19: Sygefravær fordelt på køn Køn Antal fuldtidsstillinger Sygefravær i procent 2015 Gns. sygedage i 2015 Kvinder ,80 % 11,46 Mænd ,63 % 8,60 Total ,57 % 10,89 Udviklingen i sygefraværet fordelt på køn vises i figur 14. Det ses, at sygefraværet for mænd var nogenlunde stabilt fra 2007 til 2015, dog med et udsving i Sygefraværet for kvinder er samlet set faldet fra 13,19 sygedage til 11,46 sygedage pr. fuldtidsstilling fra 2007 til Isoleret set er der dog sket en stigning fra 2013 til Der med andre ord sket en kraftig indsnævring af forskellene på sygefraværet kønnene imellem. I 2007 var sygefraværet 56 % højere hos kvinderne, mens det i 2015 i gennemsnit var 33 % højere for kvinder end for mænd. Figur 14: Udvikling i sygefravær fordelt på køn ,50 12,11 11,91 11,4411,46 11,4011,20 9, ,30 8,30 8,60 8,41 8, ,51 11,44 10,9010,74 10,8410, Kvinder Mænd I alt Køn

7 Sygefravær og alder Belyser man sygefraværet fordelt efter medarbejdernes alder, er der følgende tendenser. Sygdom i perioder på 1-28 dage (korttids sygefravær) er nogenlunde konstant på tværs af aldersintervaller, mens langtidssygdom (29 dage og opefter) stiger med alderen. Sidstnævnte er en konsekvens af, at jo ældre man er, jo større er risikoen for at blive ramt af alvorlige længerevarende sygdomme. Sygefravær fordelt på 5 års intervaller for alle regionens ansatte vises i tabel 20. Tabel 20: Sygefravær 2015 fordelt efter aldersgrupper Alder Antal fuldtidsstillinger Gns. sygedage i 2015 Gns. sygedage (kort) i 2015 Gns. sygedage (lang) i 2015 Sygefravær i procent ,48 5,13 1,35 2,49 % ,58 7,31 3,27 4,37 % ,78 6,26 2,52 3,81 % ,77 6,38 3,39 4,20 % ,24 6,35 4,89 4,72 % ,19 6,56 4,64 4,75 % ,04 6,55 4,49 4,64 % ,83 6,29 5,54 4,93 % ,91 6,48 5,43 4,94 % ,93 5,57 5,36 4,44 % Total ,89 6,36 4,54 4,57 %

8 Sygefraværet fordelt på måneder Sygefraværet varierer henover året, som det fremgår af figur 15. I vintermånederne er der typisk mindst en influenzaepidemi og smitterisikoen er generelt højere, idet flere vira florerer. I sommermånederne holder de faste medarbejdere endvidere typisk sommerferie, og hvis sygdommen indtræffer, efter at medarbejderen er gået på ferie, tæller det ikke med i statistikken. Det forklarer, at sygefraværet i februar 2015 var næsten dobbelt så stort som i juli 2015 Selv om det ved OK11 blev muligt at få erstatningsferie ved sygdom under ferie dog først efter 5 sygedage og fremvisning af lægeerklæring vurderes dette ikke at have haft nogen stor effekt. Figur 15: Sygefraværet fordelt på månederne i ,00% 5,00% 4,00% 3,00% 5,29% 5,68% 5,46% 4,10% 3,96% 4,22% 2,86% 3,65% 4,89% 4,86% 5,37% 4,69% 2,00% 1,00% 0,00% Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

9 Sygefraværets fordeling på ugedage Figur 16 viser, at der ikke er stor forskel i sygefraværet fordelt på hverdage i Region Midtjylland. Fraværet er jævnt fordelt på ugens fem første dage med den højeste andel på tirsdage (16,11 %) efterfulgt af onsdage (16,01 %) og fredage, som er den hverdag, der har det laveste sygefravær (14,83 %). Søndag og lørdag er de dage, som har den laveste andel af sygefraværet med hhv. 10,97 % og 11,00 %. Forklaringen er formentlig, at medarbejdere, der bliver syge eksempelvis fredag aften, og ikke har arbejdsdag før mandag, typisk først sygemelder sig mandag morgen, hvis de til den tid stadigvæk er syge. Derfor vil der udelukkende være registreret sygefravær af helt kort varighed på lørdage og søndage for de medarbejdere, der har vagter på disse dage. Figur 16: Sygefravær fordelt på ugedage ,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% 16,11% 16,01% 15,26% 15,81% 14,83% 11,00% 10,97% mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Definitioner og afgrænsninger: Kilde Sygefraværsstatistikken for 2015 er baseret på udtræk fra Region Midtjyllands BI-værktøj (Business Intelligens), Tableau, hvor det er muligt at trække fraværsstatistik på alle organisatoriske niveauer fra regionsniveau til personniveau. Tableau baseret på data fra Silkeborg Data. Indholdt i datagrundlag Sygefraværsstatistikken for 2015 bygger på de oplysninger, der er indberettet til Silkeborg Data ud fra de registreringer, der er foretaget i vagtplanlægningssystemer (primært Tjenestetid) eller i fraværsregistreringssystemet (Regionshusene mv.). Metodemæssigt er der taget udgangspunkt i en fælles forståelse mellem de fem regioner om grundlaget for udarbejdelse af fraværsstatistiker. Samtlige regionens

10 ansatte inkl. timelønnede, ansatte i arbejdstilbud, fleksjob og skånejob i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 indgår i fraværsstatistikken. Fraværsårsager Sygefraværsstatistikken viser det registrerede sygefravær i forhold til følgende fire fraværsårsager: Arbejdsskader, delvis syg, sygedage og 56 timer. Fuldtidsansatte/fuldtidsstillinger: Antal fuldtidsansatte/fuldtidsstillinger er en opgørelse af antal præsterede arbejdsårsværk i opgørelsesperioden. Antal arbejdsårsværk beregnes ud fra antallet af normtimer for fastlønnede og det indberettede timetal for timelønnede på baggrund af den generelle fuldtidsnorm for opgørelsesperioden. Årsnormen i 2015 var 1931,4 timer. Sygedage pr. fuldtidsstilling Det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling er opgjort som antallet af fraværsdage på arbejdsdage. Sygedage (arbejdsdage) Det samlede antal fraværsdage opgjort i arbejdsdage. Det vil sige, at kun dage, hvor der er registreret fraværstimer, er medregnet (det vil sige dage, hvor medarbejderen skulle have været på arbejde). Sygedage (kalenderdage) Det samlede antal registrerede fraværsdage i en fraværsperiode, det vil sige inklusiv lørdage/søndage og helligdage, selvom medarbejderen ikke skulle have været på arbejde disse dage. Kort- og langtidssygdom Det korte sygefravær er defineret som det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling opgjort som antallet af fraværsdage på arbejdsdage, hvor antallet af sammenhængende sygedage er 28 dage eller mindre. Det længerevarende sygefravær er defineret som det gennemsnitlige antal sygedage pr. fuldtidsstilling opgjort som antallet af fraværsdage på arbejdsdage, hvor antallet af sammenhængende sygedage er højere end 28 dage. Fravær i procent Det procentvise sygefravær er beregnet som forholdet mellem antal sygetimer og antal præsterede årsværk opgjort i timer.

Sygefravær og personaleomsætning - Psykiatri og Social Sygefravær Perioden juli 2012 juni 2013 Antal fuldtidsstillinger Gennemsnitligt antal sygedage pr. fuldtidsstilling Gennemsnitligt antal sygedage

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Personaleredegørelse. Region Midtjylland Koncern HR

Personaleredegørelse. Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2014 Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2014 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Forside foto: Niels Aage Skovbo Personaleredegørelsen findes

Læs mere

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007

Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Sygefraværsstatistik for ansatte i Region Midtjylland 2007 Regionshuset Viborg HR Indledning HR har udarbejdet sygefraværsstatistikken for 2007. Statistikken er den første årlige fraværsstatistik for Region

Læs mere

Personaleredegørelse 2010

Personaleredegørelse 2010 Personaleredegørelse 2010 Region Midtjylland Koncern HR PERSONALEREDEGØRELSE 2010 1 Personaleredegørelse 2010 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Personaleredegørelsen findes også

Læs mere

Personaleredegørelse Region Midtjylland Koncern HR

Personaleredegørelse Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2012 Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Personaleredegørelsen findes også på www.hr.rm.dk Grafisk Service,

Læs mere

HR nøgletal Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt. Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel

HR nøgletal Hospitalsenhed Midt. Hospitalsenhed Midt. Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel HR nøgletal 2018 Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Sygefravær... 4 Sygefravær fordelt på faggrupper...

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

HR nøgletal Kvartalsrapport for 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Kvartalsrapport for 3. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Kvartalsrapport for 3. Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning...2 2. Fakta vedrørende ansatte...3 Antal ansatte samt antal fuldtidsstillinger...4

Læs mere

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

HR nøgletal Kvartalsrapport for 1. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Kvartalsrapport for 1. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Kvartalsrapport for Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning...2 2. Fakta vedrørende ansatte...2 Antal ansatte samt antal er...3 Figur Antal

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal 2015

HR nøgletal 3. kvartal 2015 HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger... 4 Figur 1.

Læs mere

Sygefravær 2013 Psykiatri og Social

Sygefravær 2013 Psykiatri og Social Sygefravær 2013 Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Marts 2014 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Samlet sygefravær i Psykiatri og Social... 5 3. Sygefravær på Specialområderne...

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 Region Syddanmark Sygefravær 2012 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på områder 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 6 Sygefravær fordelt

Læs mere

HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Kvartalsrapport for 2. kvartal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning...3 2. Fakta vedrørende ansatte...3 Antal ansatte samt antal

Læs mere

Personaleredegørelse. Region Midtjylland Koncern HR

Personaleredegørelse. Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2015 Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2015 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Forside foto: Niels Aage Skovbo Personaleredegørelsen findes

Læs mere

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 1. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen.

Tabel 1 nedenfor viser kønsfordelingen for medarbejdere i udvalgte faggrupper og den tilsvarende kønsfordeling for ledere indenfor faggruppen. Bilag til oplæg om mangfoldighedspolitik/strategi Udvalgt statistik om kønsfordeling, etnicitet og aldersfordeling på basis- og lederstillinger samt optag på uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland

Læs mere

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder

2. Afdækning af årsager og initiativer til nedbringelse af sygefraværet på de respektive direktørområder Notat Vedrørende: Sygefravær 1. kvartal 2015 Sagsnavn: Sygefravær 2013-2015 Sagsnummer: 81.28.00-A00-2-13 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: HR team Dato: 18-05-2015

Læs mere

HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 2. Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 1. kvartal 2019 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 4. kvartal 2018 og hele 2018 Resume: Den gennemsnitlige

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 2017 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2017. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015

Ishøj Kommune. Lærernes sygefravær, skoleåret 2014/2015 Ishøj Kommune Lærernes sygefravær, skoleåret 214/215 Center for Børn og Undervisning August 215 Indhold 1. Om opgørelsen... 3 2. Sygefraværsdage pr. fuldtidsansat... 4 3. Udviklingen i sygefravær fra skoleåret

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 De sociale institutioner Region Syddanmark Sygefravær 2012 De sociale institutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 3 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH

Region Syddanmark. Sygefravær 2012 OUH Region Syddanmark Sygefravær 2012 OUH 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 3 Måltal 3 Sygefraværet fordelt på sygehusene 4 Sygefraværet fordelt på varighed 4 Sygefravær fordelt på faggrupper 5 Sygefravær

Læs mere

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sygefravær 2010 - Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sammenfatning I dette notat er fremstillet en række statistiske analyser af sygefraværet i Region Syddanmark. Udgangspunktet

Læs mere

HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Årsrapport Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 2. Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt

Læs mere

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social

Sygefravær 2012 Psykiatri og Social Sygefravær Psykiatri og Social Indholdsfortegnelse: Psykiatri og Social Administrationen 1 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Sygefraværet i Psykiatri og Social... 4 2.1 Sygefraværet i store

Læs mere

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden

KONGRES 2012. baggrundsbilag. Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden KONGRES 2012 baggrundsbilag Medlemmernes lønstigninger, ledighed, aldersfordeling m.m. i kongresperioden 1 Indholdsfortegnelse: Lønstigninger regionsansatte 3 o Ikke-ledende bioanalytikere og laboranter

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2015 1 Sygefravær i regionerne 2011 til 2015 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2015. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes

Læs mere

Personaleredegørelse 2013

Personaleredegørelse 2013 Personaleredegørelse 2013 Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2013 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Forside foto: Niels Aage Skovbo Personaleredegørelsen findes

Læs mere

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Region Syddanmark. Sygefravær 2013

Region Syddanmark. Sygefravær 2013 Region Syddanmark 3 Sygefravær 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2 Måltal for sygefravær 4 3. Udvikling i sygefravær over tid 2009-2013 på de forskellige enheder 4 4. Sygefraværet for forskellige

Læs mere

Fraværsstatistik (FLD sygefravær) opgjort i sygefraværsprocent samt dagsværk

Fraværsstatistik (FLD sygefravær) opgjort i sygefraværsprocent samt dagsværk Fraværsstatistik (FLD sygefravær) opgjort i sygefraværsprocent samt dagsværk Forklaringer Opgørelsen omfatter kun månedslønnet personale som har modtaget "fast løn" i perioden Opgørelsesperioden er januar

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2011-2016 1 Sygefravær i regionerne 2011 Der er nu data for det regionale sygefravær for 2016. I nedenstående tabeller er det valgt, at sammenligne regionernes sygefravær

Læs mere

Personaleredegørelse Region Midtjylland Koncern HR

Personaleredegørelse Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2017 Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2017 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Forside foto: Niels Aage Skovbo Personaleredegørelsen findes

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 2. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 3 Fakta vedrørende ansatte... 4 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

Sygefravær 2015 Psykiatri og Social

Sygefravær 2015 Psykiatri og Social Sygefravær 2015 Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen Maj 2016 1. Indledning... 3 1.1 Datagrundlaget... 3 2. Samlet sygefravær i Psykiatri og Social... 5 3. Sygefravær på Socialområdet...

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK. - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked. 3. kvartal Periode

SYGEFRAVÆR I DANMARK. - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked. 3. kvartal Periode SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked Periode 3. kvartal 2011 Leveres af: MedHelp A/S e: analyse@medhelp.dk t: 70 207 203 INDHOLD Indhold Side Forord

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11

Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 N O T A T Nøgletal for ansatte i den regionale sektor ved OK-11 Nedenstående beskrives i kort form en række centrale nøgletal for den regionale sektor baseret på det særlige beregningsgrundlag SBG-11,

Læs mere

NOTAT Udvikling i antal sygeplejersker ansat i regionerne

NOTAT Udvikling i antal sygeplejersker ansat i regionerne jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-17 apr-17 jul-17 okt-17 jan-18 Dan Yu Wang Maj 2018 NOTAT Udvikling i antal sygeplejersker

Læs mere

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO

Tip en 13 er Sandt eller falsk om sygefravær i MSO 1 Medarbejderne er oftest syge når de skal have weekendvagt? 2 Hvis nærmeste leder er syg, er medarbejderne også mere syge? 3 Medarbejderne i Plejeboliger er mest syge? 4 Medarbejdere med mange weekendvagter

Læs mere

Personaleredegørelse 2018

Personaleredegørelse 2018 Personaleredegørelse 2018 Region Midtjylland Koncern HR Personaleredegørelse 2018 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg konchr@rm.dk Forside foto: Niels Aage Skovbo Personaleredegørelsen findes

Læs mere

Region Nordjylland i alt

Region Nordjylland i alt Region Nordjylland i alt Akademikere 464,3 12,55 6 Bioanalytikerne 447 10 0 Ergoterapeuter 93 2 1 Ernæringsassistenter 255 4 4 Fysiotarapeuter 192 1 0 Husassistenter 13 8 3 Håndværkere m. fl 27 5 1 Jordemødre

Læs mere

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads

Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Indhold Medarbejdersammensætning ift. køn og alder... 1 Etnisk ligestilling... 2 Ansættelser på særlige vilkår... 6 Rummelighed i Region Syddanmark som arbejdsplads Medarbejdersammensætning ift. køn og

Læs mere

SYGEFRAVÆR I DANMARK

SYGEFRAVÆR I DANMARK SYGEFRAVÆR I DANMARK - en analyse af sygefraværet på det erhvervsaktive danske arbejdsmarked 2. kvartal 2011 INDHOLD Indhold Side Forord og definitioner 3 Resume 4 Oversigt over kvartalets sygefravær 5

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane

L2 | Odder - Mårslet - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Lystrup | Gyldig 12~August~2019 | Aarhus Letbane - - Aarhus - Universitetshospitalet - Lisbjerg - Hverdage, ikke 24/12, 31/12 og 5/6 4.33 4.35 4.36 4.38 4.40 4.41 4.42 4.44 4.46 4.47 4.50 4.52 4.53 4.54 4.56 4.57 4.59 5.01 5.04 4.49 4.51 4.52 4.54 4.56

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Den månedlige fraværsstatistik

Den månedlige fraværsstatistik Den månedlige fraværsstatistik Den aktuelle udgivelse omfatter alle måneder i årene 2013 og 2014 samt data for januar til og med november 2015. Månedsstatistikken er tilgængelig under Lokale Løndata. Dog

Læs mere

Personalepolitisk Rapportering 2017 SOLRØD KOMMUNE

Personalepolitisk Rapportering 2017 SOLRØD KOMMUNE Personalepolitisk Rapportering 2017 SOLRØD KOMMUNE Personaleafdelingen, maj 2018 Den personalepolitiske rapportering for Solrød Kommune afgives en gang årligt til Økonomi-, Teknik- og Miljøudvalget og

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2017 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013

Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 Benchmarkinganalyse af sygefravær i regionerne Baseret på data fra 2013 1 Indhold Resumé... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Sygefravær... 4 Afgrænsning af områder... 5 sområdet... 5 Somatik, psykiatri, social

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2008 INDHOLD Overordnede tendenser Beskæftigelse Løn Overenskomster /fagområder Løn og overenskomster En enkelt overenskomst Hermed udgives Ligestillingsstatistikken 2008 for

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden

Region Midtjylland. Lønstatistikker. Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i. perioden Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2016 Region Midtjylland [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet set skal belyse

Læs mere

Region Midtjylland "solsikkepapiret"

Region Midtjylland solsikkepapiret Region Midtjylland "solsikkepapiret" Lønstatistikker Analyse af udviklingen i lokale løndele for Region Midtjylland i perioden 2007-2018 [I denne publikation gennemgås en række lønstatistikker, der samlet

Læs mere

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder

Regionens samlede lønsum i mio. kr. fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Ændring, mio. kr. Akademikere, Regioner 229,480 233,251 237,266 251,248 259,167 29,687 Husassistenter, Regioner 53,336 49,135 49,916 48,451 50,803-2,534 Håndværkere m.fl., Regioner 52,282

Læs mere

Personale- redegørelse 2018

Personale- redegørelse 2018 Personaleredegørelse 2018 Indhold Forord... 5 Ansatte... 6 Indledning.... 6 fuldtids pr. 1.000 indbyggere... 6 Ansatte pr. forvaltning.... 7 fordelt på overenskomstområder.... 8 Aldersfordeling... 9 Aldersfordeling

Læs mere

Fravær i Region Syddanmark 2009

Fravær i Region Syddanmark 2009 Fravær i Region Syddanmark 2009 Silkeborg Data har lavet et nyt modul vedrørende fravær, der gør det meget nemmere at hente data for hele regionen. Løn og Personale har derfor udarbejdet nedenstående grafer,

Læs mere

Fravær. Rapport dannet kl. 14:46:59. Afgrænsning. Data sidst opdateret

Fravær. Rapport dannet kl. 14:46:59. Afgrænsning. Data sidst opdateret Fravær Rapport dannet 02.09.2013 kl. 14:46:59 Afgrænsning Valg Data sidst opdateret 16.08.2013 Institution Organisation Modelgruppe Model Ansættelsesform Haderslev Kommune (HB) Staben i EB Personlig Service-MED

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

!"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-.

!!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. !"!!#$!! %&'#(#) (*+(,-. %/"'#0#(((#, 12. %/"'#0"#13#(#,,-. %#(4("'#5 100,0 (%10*( 1.,(1"0 "##1( 100. %&" 6# #(10#1(# 6# #(100101#'("13+ "1#'0(% 77. 7 89"1#'0() 14#((+#*#(( : 810*#4511+8'#11# "1#'0(% 777

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

Figur 1. Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner, i antal personer. Jul Sep Jan Sep Maj Nov 2008.

Figur 1. Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner, i antal personer. Jul Sep Jan Sep Maj Nov 2008. Mar 2012 Jan 2012 Sep 2011 Jul 2011 Mar 2011 Jan 2011 Sep 2010 Jul 2010 Mar 2010 Jan 2010 Sep 2009 Jul 2009 Mar 2009 Jan 2009 Sep 2008 Jul 2008 Mar 2008 Jan 2008 Sep 2007 Jul 2007 Mar 2007 Jan 2007 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik.

Københavns Kommune har ikke leveret data for november måned 2005, og er derfor ikke omfattet af nærværende statistik. NYHEDSBREV Personaleomsætningsstatistik 2005/2006 for den kommunale sektor Hermed udgives personaleomsætningsstatistikken for den kommunale sektor 2005/2006. Statistikken udgives som publikation, men kan

Læs mere

Driftområde for Hoved-MED. Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet

Driftområde for Hoved-MED. Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet Fraværsrapport i systemet Fraværsrapport for driften til og med Business Objects november 200 Driftområde for Hoved-MED Udtræk af fraværsdata fra KMD WEB Fraværs systemet Udtræk på 5-dagesuge for månedslønnede

Læs mere

Notat om TULE resultater i Region Midtjylland 2014

Notat om TULE resultater i Region Midtjylland 2014 Notat om TULE resultater i Region Midtjylland 2014 Grundlaget for regionens TULE-rapporter er indsamling af data og er en lang række spørgeskemaundersøgelser som gennemføres i alle driftsenheder, fællesfunktioner

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde

Antal ansatte og timer pr. uge fordelt på køn og forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN 19-11-2012 Nøgletal for ansatte i den regionale sektor OK-13 Nedenstående beskriver

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009

LEDIGHED OG INDSATS 2010 NR. 1 November 2009 LEDIGHED OG INDSATS 21 NR. 1 November 2 Ledighed og indsats indeholder information om: Udviklingen i ledigheden i Randers frem til november 2 Antallet af arbejdsfordelinger i 21 Opfølgning på ministermålene

Læs mere

Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning

Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning 20.december 2017 Analyse af udvikling i arbejdstid for ansatte i fleksjob under ny fleksjobordning J.nr. Viden og Analyse ABO/CHN Sammenfatning I denne analyse ses der på udviklingen i arbejdstid for personer

Læs mere

Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold

Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold Tabel 1: Undersøgte regionalt ansatte efter, om de er på fuldtid eller deltid... 4 Tabel 2: Fuldtidsansatte efter deres overvejelser om at

Læs mere

Modtagere af integrationsydelse

Modtagere af integrationsydelse Sep 215 Okt 215 Nov 215 Dec 215 Jan 216 Feb 216 Mar 216 Apr 216 Maj 216 Jun 216 Jul 216 Aug 216 Sep 216 Okt 216 Nov 216 Dec 216 Jan 217 Feb 217 Mar 217 Apr 217 Maj 217 Jun 217 Jul 217 Aug 217 Sep 217 Okt

Læs mere

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor

FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor FLD s arbejdstidsrelaterede statistik for den regionale sektor Med henblik på at indgå i den samlede afrapportering af resultaterne fra projektet om arbejdstidsaftaler på det regionale område mellem Danske

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2007 I 2007 blev der foretaget 1234 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 340 (27,6 %) rådgivningssamtaler 1, 45 (3,6 %) informationsopkald 2 og 849 (68,8

Læs mere

Sygefravær & Trivsel 2015

Sygefravær & Trivsel 2015 Område: Human Resources Afdeling: Overenskomst og Løn Journal nr.: 11/12952 Dato: 4. november 2013 Udarbejdet af: Lise Rasmussen E mail: Lise.Rasmussen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631086 Notat Sygefravær

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for:

Fuldtidsansættelse. I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: I nedenstående skemaer er der ikke taget højde for: Evt. kommunal aftale om hele eller halve fridage for kommunens ansatte på 1. 1. maj, fredag efter Kr. himmelfart og 1. maj Evt. afspadsering overført

Læs mere

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund

Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland. Status på Sygefraværsindsatsen. i Frederikssund Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Status på Sygefraværsindsatsen i Frederikssund Februar 2010 Sygefraværsområdet i Frederikssund Kommune 1. Indledning status siden sidste dialogmøde Notatet beskriver

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006

PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 PAARISA s årsopgørelse for Børne-Ungetelefonen 2006 I 2006 blev der foretaget 964 opkald til Børne-Ungetelefonen. Heraf var 269 (28 %) rådgivningssamtaler 1, 47 (5 %) informationsopkald 2 og 648 (67 %)

Læs mere