Deutsch(land) (kennen)lernen. Lær tysk og Tyskland at kende! Det tyske sprog åbner mange døre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deutsch(land) (kennen)lernen. Lær tysk og Tyskland at kende! Det tyske sprog åbner mange døre."

Transkript

1 Deutsch(land) (kennen)lernen. Lær tysk og Tyskland at kende! Det tyske sprog åbner mange døre.

2 2 3 Indholdsfortegnelse Engelsk er et must, det tyske sprog et plus* 1 Engelsk er et must, det tyske sprog et plus Tysk i Europa og i verden Tysk er fast forankret i det danske skolesystem Tysk er nemt Vores handelspartner nr. 1: Tyskland Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden 8 Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Links og kilder, kolofon 34 35»Fordelene ved at kunne fremmedsprog er hævet over al tvivl. Sprog er en måde at forstå andres levevis, hvilket igen åbner muligheden for en bred kulturtolerance. Sprogkundskaber gør det tilmed lettere at arbejde, studere og rejse i Europa og muliggør kommunikation mellem kulturerne.«kilde: Die Europäer und ihre Sprachen, Europäische Kommission, 2006 I en globaliseret verden får andre fremmedsprog end engelsk en større og større betydning i kulturel, politisk og økonomisk henseende. I tilknytning til et fremmedsprog får man også en speciel kulturforståelse og har derfor direkte tilgang til mennesker i andre lande og deres kultur. Kombinationen af sproglig og interkulturel kompetence forbedrer også chancerne for job og karriere og understøtter virksomhedernes konkurrenceevne i erhvervslivet. At lære et fremmedsprog tjener ikke kun til mellemfolkelig forståelse og til at forbedre karrieremulighederne, den fremmer i høj grad også den personlige udvikling, fordi et fremmedsprog åbner en ny verden til en anden kultur, til andre tanke- og fremgangsmåder. Tysk er det mest udbredte sprog i den Europæiske Union, for det tales ikke kun i Tyskland, men også i Østrig og Svejts, i Luxemburg og andre lande. Det tyske sprogområde karakteriseres ved sin centrale beliggenhed i Europa, det er attraktivt på det kulturelle område og samtidig økonomisk højt udviklet. * Jutta Limbach, præsident for Goethe-Instituttet,

3 4 5 Tysk i Europa og i verden Den, der taler tysk, kan kommunikere med millioner af mennesker i denne verden. Vidste du, at 125 millioner mennesker i verden taler tysk, heraf 101 millioner som modersmål 017 millioner som fremmedsprog 007 millioner som andet sprog af de ca. 500 millioner mennesker i 27 EU-medlemsstater taler hver 5. tysk tysk er det officielle sprog i 7 europæiske lande, 22% af alle europæere tror, at tysk er det mest nyttige fremmedsprog tysk efter engelsk er det mest lærte fremmedsprog i sekundærundervisning II (1. g 3. g) i EU tysk er specielt udbredt i de fleste lande i Mellem- og Østeuropa, hvor gennemsnitlig over 40 % af alle elever lærer tysk. I nogle lande oven i købet endnu flere: Den Tjekkiske Republik 73,5 %, Slovakiet 78,2 %, Slovenien 83 %.

4 6 7 Tysk i Europa og i verden De mest talte sprog i EU - i % Det tyske sprog på verdensplan Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Polsk Russisk Modersmål 16 % 15 % 10 % 7 % 26 % Fremmedsprog 32 % 51 % I alt B Kilde: Eurobarometer, Europäische Kommission, 2006 Mest lærte sprog i sekundærundervisning II (1. g 3. g.) i EU Engelsk: 90,5 % Tysk: 26,4 % Fransk: 25,7 % Spansk: 15 % Kilde: Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa, Eurydice, 2005 A Tysk er det officielle sprog i Tyskland Belgien Liechtenstein Luxemburg Østrig Schweiz Italien (kun Trentino-Sydtirol) A Nationalsprog B Fælles omgangssprog, regionalt nationalsprog Tysksprogede mindretal Kilde: Deutsche Sprache, Wikipedia, 2008

5 8 9 Tysk er fast forankret i det danske uddannelsessystem Tysk er fast forankret i det danske uddannelsessystem. I folkeskolen lærer over 80 % af alle elever tysk. Dermed har danskerne et udmærket grundlag for at kunne lære tysk på et højere niveau og opnå en høj sproglig kompetence. Tysk er også lettere at lære, fordi dansk og tysk ligner hinanden ret meget. Ifølge en europæisk undersøgelse lærer 69,3 % af alle elever i Danmark tysk på gymnasiet. Ved universiteterne tilbydes tysk som hovedfag eller som en del af talrige studieforløb, og også på området voksenundervisning finder man mange almene og specielle tyskkurser på forskellige niveauer. For at fremme undervisningen af fremmedsprog opfordrer eksperter til en tidligere start på tysk- eller fremmedsprogsundervisningen.

6 10 11 Tysk er fast forankret i det danske uddannelsessystem Andel af elever i gymnasiet, som lærer engelsk, fransk eller tysk som fremmedsprog I Danmark: Engelsk Fransk Tysk 21,9 % 69,3 % 96,4 % Tidlig fremmedsproglig begyndelse Siden 2004 tilbydes tyskundervisning i mange folkeskoler allerede fra 6. klassetrin. Eksperter er enige om, at det bedste fremmedsproglige resultat opnås, jo tidligere man starter på sproget. Derfor argumenterer Ingrid Stuart, formand for den danske sproglærerforening for at:»2. fremmedsprog starter senest i 6. klasse med obligatorisk valg mellem tysk og fransk.«kilde: Fem visioner og ønsker, Sproglærerforeningen, 2007 Kilde: Plaudern mit Nachbarn, Europa: Portal der EU-Institutionen, 2005 Men hvad betyder det i absolutte tal? Nogle aktuelle tal tydeliggør, hvilke dimensioner vi taler om: tyskelever i grundskoler ( klasse): tyskelever på gymnasier: Kilde: Tal fra grundskolen: Uni-C Statistik & Analyse Tal fra gymnasiet: Gymnasiale uddannelser Karakterer for stx, hf, hhx og htx, , Uni-C Statistik & Analyse. Tysk på videregående uddannelse: 5 universiteter + 2 handelshøjskoler med i alt 1430 studerende 20 seminarer»der er en række fordele ved en tidlig fremmedsprogsstart, bl.a. at yngre børn har færre hæmninger i forhold til at tilegne sig nye sprog, ligesom flere forskere påpeger, at yngre børn har lettere ved at tilegne sig lingvistiske strukturer og udvikle deres ordforråd.«kilde: The earlier the better?, Undervisningsministeriet, 2006»Undersøgelsen viser klart, at elevernes modenhed og parathed i 6. klasse giver gode vilkår for fremmedsprogstilegnelsen.«kilde: Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisningen, Undervisningsministeriet, 2006 Tysk på voksenområdet 30 videreuddannelsesinstitutioner (CVU, pædagogiske centrer) 73 videreuddannelsescentre (VUC, AMU) 27 aftenskoler og højskoler (FOF, folkehøjskoler) 104 sprogskoler

7 12 13 Tysk er nemt I Kina lærer ca elever tysk, i Thailand lidt over 3000 elever, i Rusland oven i købet 2,5 mio. Disse elever har det ikke så nemt, fordi deres modersmål benytter andre skrifttegn, og de først skal lære den latinske skrift, før de kan lære tysk. Forskellene mellem dansk og tysk er ikke så store, for begge sprog er germanske sprog. Derfor er det specielt nemt for danskerne at lære tysk, da ordforrådet og de sproglige strukturer er meget ens. Danskerne forstår mange gloser uden vanskeligheder. Også udtalen er relativ nem for danskerne at lære. Hvad hører sammen? Knyt begreberne sammen. 1) Ausgang 2) Gute Reise! 3) Es dreht sich um 4) arbeiten 5) Ferien 6) Was kostet das? 7) Bild 8) wichtig 9) Der Artikel handelt von 10) Tasche 11) lesen A) ferie B) taske C) udgang D) God rejse! E) arbejde F) Artiklen handler om G) Hvad koster det? H) vigtig I) billede J) læse K) Det drejer sig om

8 14 15 Moderne tyskundervisning Efter skolen: og hvordan forsætter det? På de 5 universiteter og de 2 handelshøjskoler i Danmark tilbydes forskellige studieretninger med tysk: Med moderne undervisningsmetoder læres det tyske sprog nemt og med et godt resultat. Attraktive og motiverende undervisningsmaterialer og medier gør undervisningen spændende og interessant. Film er ligeså meget del af undervisningen, som tysk Pop-Musik konkurrencer quiz plakater landkort Pod-Casts Web-Quests og Blogs Ud af klasseværelset! Men tysk lærer man ikke kun i klasseværelset, af og til er der specielle arrangementer for tyskeleverne, f. eks. Rap-Workshops Filmforevisninger i biografer UDSTILLInger for unge Ungdomsteater og videoclipshows En helt speciel oplevelse er også klasse rejser, især til Berlin. Her lærer eleverne ved selvsyn et stykke af Tyskland at kende. Germanistik International erhvervskommunikation og tysk Sproglig og kulturel formidling International virksomhedskommunikation og tysk Diplomingeniør for fagområdet eksport Informations- og telekommunikation (IT) og tysk Driftsøkonomi og tysk Erhvervssproget tysk International turisme og tysk Kommunikation og tysk Europæiske studier og tysk Et studie med tysk åbner mange erhvervsområder og arbejdsmuligheder: EKSport eksportmedarbejder eksportmanager eksportleder salgsingeniør salgskoordinator distriktssælger distriktschef Informationsteknologi (IT) IT-systemplanlægger IT- projektleder udvikler og supporter International turisme/ fritidsmanagement marketing- og produktmanager i turismebranchen International erhvervskommunikation sprogmedarbejder sprogkonsulent sprogingeniør oversætter Marketing og salg marketingmedarbejder marketingkoordinator marketingmanager Kulturformidling og kulturmanagement kulturmanager andre erhvervsmuligheder virksomhedskonsulent coach produktplanlægger produktudvikler PR-Konsulent Kommunikationskonsulent

9 16 17 Vores handelspartner nr. 1: Tyskland Tyskland er, både hvad angår eksport og import, Danmarks vigtigste handelspartner: Med 21,8 % kommer den største del af de importerede varer fra Tyskland. Det svarer til et finansvolumen på 51,61 milliard Euro. Med 16,9 % eksporteres de fleste danske produkter til Tyskland. Det svarer til et finansvolumen på 11,81 milliard Euro. Tyske direktinvesteringer i Danmark har en størrelsesorden på ca. 3,5 milliarder Euro. I Danmark beskæftiger 243 tyske virksomheder ca medarbejdere. 264 danske virksomheder beskæftiger ca medarbejdere i Tyskland.»Tysk er et væsentligt sprog i erhvervslivet. I erhvervssammenhænge er den menneskelige kontakt meget central, og derfor har vi en kæmpe fordel, hvis vi er i stand til at kommunikere med vores partnere på tysk.«bo Lybæk, Hydro Aluminium, 2007

10 18 19 Vores handelspartner nr. 1: Tyskland Hovedleveringslande (lande, der eksporterer til Danmark) andel i % Hovedaftagerlande (lande, som Danmark eksporterer til) andel i % Diverse 34,4 Tyskland 21,2 Frankrig 3,7 Norge 4,7 Italien 3,9 England 5,2 Kina 5,9 Holland 6,8 Sverige 14,2 Kilde: Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, 2009 Diverse 39,1 Tyskland 17,5 Frankrig 4,5 Holland 4,4 Norge 6,0 USA 5,5 England 8,4 Sverige 14,6 Kilde: Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, 2009 De vigtigste importvarer fra Tyskland MasKiner 14,5 % Fødevarer 9,2 % Kemiske produkter 12,2 % Elektronik 6,0 % Biler og bildele 11,6 % Elektroteknik 5,9 % Kilde: Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, 2009 Tysk-dansk handel i mia. DKK Hvis man sammenligner tiåret mellem 1997 og 2007, kan man konstatere, at de tyske virksomheder har øget deres eksport til Danmark med 86 %. De danske virksomheder leverede i år % flere varer til Tyskland set i forhold til år Eksport til Danmark Import fra Danmark Kilde: Deutsch-Dänische Handelskammer, 2008

11 20 21 Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog I nutidens globaliserede verden er kendskab til fremmedsprog og interkulturel kompetence vigtige nøglekvalifikationer for en succesrig og økonomisk effektiv kommunikation. Disse kompetencer skaffer en bæredygtig basis for varige internationale forretningsforhold og bidrager derfor til produktiviteten og eksportdriften. Dette gælder især Danmarks vigtigste handelspartner Tysklands sprog. Tyske sprogkompetencer byder for det første individet en klar konkurrence fordel i karriere og profession, for det andet fremmer de selskabers konkurrenceevne i den internationale handel med tysksprogede lande.»tyskland er Danmarks vigtigste samhandelspartner. Meget, meget større end Kina og andre fjerne markeder. Og vores eksport til Tyskland vokser. Danmark er en global spiller, men vi handler altså mest med vores naboer. Og et sprog er nøglen til et lands kulturforståelse. Så det er på ingen måde ligegyldigt, om man kan tale andre sprog end dansk og engelsk. F.eks. tysk.«charlotte Rønhof, Dansk Industri, 2007

12 Tysk Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Viden om fremmedsprog og interkulturel kompetence i EUROPA Den europæiske ELAN-undersøgelse* har forsket i betydningen af kendskab til fremmedsprog og interkulturel kompetence i forhold til virksomhedernes forretningsresultater. Ifølge denne går mindre og middelstore virksomheder glip af ca. 11 % forretningsmuligheder og forhandlingsafslutninger, fordi forhandlingspartnerne hverken kender sprog eller forretningskulturen hos den anden. * Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, European Commission, 2005 Især for små og mellemstore virksomheder kunne en flersproglig kommunikation og en forbedret forståelse for de andres (virksomheds)-kultur være udslaggivende for succes og fiasko.»kendskab til sprog er en gevinst for alle aktiviteter i virksomheden, ikke kun salg og marketing. En direkte kommunikation hos alle deltagere på alle niveauer fører til en hurtigere løsning af problemer, og forsinkelser undgås.«kilde: Wettbewerbsfähiger durch Sprachkenntnisse, Europäischen Kommission, 2008»I østeuropæiske lande som Polen og Tjekkiet taler man ofte bedre tysk end engelsk, og derfor er det vigtigt at kunne tale tysk, hvis man vil ind på disse markeder, som er kendetegnet ved en høj vækst i disse år.«kilde: Charlotte Rønhof, Dansk Industri, 2007 Tyskkundskaber og interkulturel kompetence i DANMARK I den danske handel spiller tyskkundskaber en betydelig rolle. Det viser en undersøgelse fra 2007 som CBS har gennemført med støtte fra Dansk Industri. Tyskkundskaber 80% af alle virksomhederne har medarbejdere med tyskkundskaber.»mere end 80 % angiver, at de kommunikerer med Tyskland, mens 19 procent p.t. har behov for medarbejdere med kompetencer i tysk.«kilde: Jens Holger Laursen, erhvervsjournalist, 2008 Hvilke fremmdesproglige kompetencer er aktuelt repæsenteret i virksomheden? (Det har været muligt at sætte flere kryds.) 100 % 96,7 84,5 83,6 31,6 55,7 13,6 47,5 52,9 63,9 SMV Store SMV: Små og Mellemstore Viksomheder 7,3 24,6 1 9,8 7,3 21,3 2,4 13,1 7,3 29,5 10,7 21,3 Engelsk Fransk Spansk Russisk Nordisk Kinesisk Portugisisk Arabisk Andet Italiensk Kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008

13 24 25 Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Kommunikationsproblemer i den internationale handel 14,5 % af virksomhederne svarede, at de havde kommunikationsproblemer med tyske virksomheder. Som grund blev angivet almene forståelsesvanskeligheder, især dårlige engelskkundskaber.»af de 33,5 % (...), der har svaret bekræftende på spørgsmålet, har 11,6 % oplevet at have mistet en ordre pga. manglende fremmedsproglige kompetencer, mens 81,2 % har oplevet vanskeligheder i forhandlinger. 31,9 % har afstået fra et markedsfremstød pga. manglende fremmedsproglige kompetencer.«kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008 Med hvilke lande har virksomheden oplevet kommunikationsproblemer? (Det var muligt at angive flere lande.)»en nylig undersøgelse har vist, at mere end 4 ud af 10 danske virksomheder oplever, at de ikke kan klare sig tilfredsstillende med engelsk ude i verden, og det gælder ikke mindst Tyskland. Det kunne tyde på, at der er situationer, som danske virksomheder kunne håndtere bedre, hvis de ud over faglig viden var opmærksomme på vigtigheden af at møde deres udenlandske kolleger med solidt kendskab til deres sprog og kultur. Det er en illusion at tro, at engelsk har gjort andre fremmedsprog overflødige.«lisbeth Verstraete Hansen, CBS, 2007 Fremtidigt behov for tysk I fremtiden er behovet for medarbejdere, der har tyskkundskaber 19,4 % efter engelsk. Hvilke andre sprog kan der blive behov for inden for de næste par år? (Det har været muligt at sætte flere kryds.) 26,1 21,7 14,5 14,5 13,0 11,6 26,3 % 11,5 19,4 3,3 13,6 6,6 9,7 4,9 21,3 10,7 14,1 8,2 2,4 1,6 13,1 11,2 6,6 1,5 9,8 5,3 5,8 4,9 Kina Tysk Italien Fransk Spansk Andet Frankrig Rusland Tyskland Spanien Engelsk Russisk Nordisk Portugisisk Kinesisk Arabisk Italiensk Kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008 Kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008

14 26 27 Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden Danmark og Tyskland er nabolande. Derfor er det ikke så mærkeligt, at mange danskere rejser til Tyskland og mange tyskere til Danmark. Her handler det ikke kun om det at lære hinanden at kende, men at turismen også er en betydelig handelsfaktor, som tilbyder mange ar bejdspladser. Berlin er værd at rejse til:»en spændende by, hvor man kan finde en masse dejlige ting og samtidig opleve historien!«fie (tv. i billedet), elev i 9. klasse»en perfekt blanding mellem det moderne og historien.«amanda (th. i billedet), elev i 9. klasse

15 28 29 Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden Danskernes hovedrejsemål mhp. udlandsrejser i 2008 Andel i % Tyskland 25,0 Sverige 11,0 Spanien 9,0 7,0 Frankrig 7,0 England Danskernes ferieformer i Tyskland 2008 Andel i % 22,0 Rundrejse Ferie i ferieområder 17,0 28,0 By/eventrejse samlet 6,0 Særlig privat anledning Danmark er et populært rejsemål for mange tyskere Tyskland er det største udenlandske marked i Danmark. I 2008 var omsætningen i forbindelse med turister 8,6 milliarder kroner 92 % var på ferie ved havet, 4 % holdt ferie i byen Hvad kan tyskerne bedst lide ved Danmark: naturen landets renhed sikkerheden børnevenligheden Antallet af tyske over natninger var på 5,5 nætter i Antallet af tyske turister i 2008 var over 9 millioner. Kilder: Markedsprofil for Tyskland, 2009, VisitDenmark Danmarks position i Tyskland 2008, VisitDenmark Tyskland er danskernes populæreste rejsemål Tyskland var i 2008 med 25 % danskernes fortrukne udlandsrejsemål 2,1 millioner danskere rejste i 2007 til Tyskland 38 % danskere holdt deres ferie i Tyskland deraf holdt de fleste byferie: næsten 28 % antallet af danske turisters gennemsnitlige overnatninger var 3,6 nætter Berlin er danskernes foretrukne by med overnatninger Kilde: Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen Kilde: Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen

16 30 31 Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Har man tyske sprogkundskaber, får man et mere direkte og levende indblik i den tysksprogede kultur og samfund, end hvis man kun var afhængig af danske oversættelser. Den tyske kultur er rig og har mange facetter: den spænder lige fra de gamle mestre til den moderne netkunst. Den omfatter teater, dans, musik, billedkunst, litteratur, filosofi, film, presse, medier, ligesom ungdomskultur, mode og arkitektur.»tyskland anno 2007 har Europas hotteste storby, checkede modeller a la Claudia Schiffer, sportsikoner a la Boris Becker og Bastian Schweinsteiger. For slet ikke at tale om tyske film som Oskar-vinderen De Andres Liv.«Lykke Friis, Københavns Universitet, 2007

17 32 33 Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Fra Beethoven til Tokio Hotel Fra Goethe til Annette Pehnt Fra Marlene Dietrich til Claudia Schiffer Fra Beckenbauer til Ballack Fra Oktoberfest til Love Parade Information og kommunikation Når man behersker det tyske sprog, har man en direkte tilgang til informationer og mennesker, og man kan hurtigere finde mere viden om Tyskland og tyskerne. Ved hjælp af sproget udvider man ikke kun sin personlige horisont, man siger også farvel til stereotyperne omkring Tyskland og opdager meget mere om landet og dets indbyggere. Udviklingen på området medier og in formationsteknologi muliggør en flersproget kommunikation. Hvis man har tyskkundskaber, kan man skaffe informationer direkte, fordi mange bøger, aviser og tidsskrifter udgives på tysk. Også på Internettet er tysk i forreste række. Fra Metropolis til Das Leben der Anderen Fra documenta til Berlinale Fra Albrecht Dürer til Georg Baselitz Fra Bayreuther Festspielen til popkomm Berlin Fra Immanuel Kant til Jürgen Habermas Tyskland er en stor bognation. Hver tiende bog udgives på tysk. Pressen omfatter 350 dagblade og 2300 tidsskrifter, hvoraf et stort antal også kan købes i Danmark, f.eks. Die Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Focus, Stern, Bravo På Internettet er tysk nr. 2 i rækken af domæneregistreringer..de er efter.com det mest populære Top Level Domain. Kilde: Tatsachen über Deutschland, Auswärtiges Amt, 2007

18 34 35 Links og kilder Til 1. Engelsk er et must, det tyske sprog et plus Jutta Limbach, Goethe-Instituttets præsident , ved forskellige lejligheder: Spezialeurobarometer243, Die Europäer und ihre Sprachen, Brüssel 2006 (EU + Europarat: Muttersprache + 2, (Barcelona 2002) og Wettbewerbsfähiger durch Sprachkenntnisse, Abschlussbericht des Wirtschaftsforums für Mehrsprachigkeit, Europäische Kommission, Juli 2008 Citat Die Vorteile von Fremdsprachenkenntnissen : Europäische Kommission (2006): Die Europäer und ihre Sprachen. S. 1; kilde: ebs_243_sum_de.pdf ( ) Til 2. Tysk i Europa og i verden Billede: Globus, colourbox.com Sted i teksten 22 % aller Europäer : Europäische Kommission (2006): Eurobarometer Spezial. Die Europäer und ihre Sprachen. Bericht. S. 31. Sted i teksten Deutsch besonders in den meisten Ländern : Eurydice (2005): Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa. S. 50. Mehr als eine Fremdsprache effizient lernen: Tertiärsprachen lehren und lernen in Europa. Beispiel: B Hufeisen, G Neuner Workshop Bericht, Billede Die meistgesprochenen Sprachen in der EU in % : Europäische Kommission (2006): Eurobarometer Spezial. Die Europäer und ihre Sprachen. Zusammenfassung. S. 4. Billede Meistgelernte Sprachen in der EU in der Sekundarschule : tallene er taget fra Eurydice (2005): Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa. S. 52. Billede Det tyske sprog på verdensplan : de.wikipedia.org/ wiki/bild:map_german_world.png (til fri benyttelse) ( ). Til 3. Tysk er fast forankret i det danske skolesystem Billede: Jugendliche, Wolfgang Bellwinkel, Goethe-Institut Billede Anteil der Schüler in allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II, EUROPA: Portal der EU-Institutionen, Plaudern mit Nachbarn, 2005, kilde: keyfigures/livingtogether/chattingwithneighbours/index_ de.htm#chart52 ( ) Statistiske tal: Uni C Statistik & Analyse, 2008 Citat af Ingrid Stuart: doc eller det per mail tilsendte dokument fra Ingrid Stuart: Fem visioner / ønsker fra Danmarks Sproglærerforening, 2007 Sted i teksten Der er en række fordele ved en tidlig : Undervisningsministeriet: The earlier the better? Et internationalt perspektiv på den tidligere start på fremmedsprogsundervisningen, 2006, S. 6. Sted i teksten Undersøgelsen viser klart :Undervisningsministeriet: Evaluering af tidligere start på fremmedsprogs un dervisningen Kvalitativ undersøgelse af erfaringer med tidligere start på 2. fremmedsprog tysk/fransk fra 6. klasse, 2006, S. 22. Til 4. Tysk er nemt Billede: BuchaufdemKopf, Johannes Volz, Goethe-Institut Sted i teksten In China lernen knapp : StADaF (2006): Deutsch als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung S. 8 ff. Billede: Schülerveranstaltungen, Ursula Kreher, Goethe- Institut Dänemark Billede: Theater, Marco Donatiello, Goethe-Institut Sammenstilling af erhvervsområder ved hjælp af følgende hjemmesider: www1.sdu.dk/hum/studier/tysk/stud/alternative.html Til 5. Vores handelspartner nr.1: Tyskland Billede: Reichstagsgebäude, Deutscher Bundestag/ Stephan Erfurt Sted i teksten 264 dänische Unternehmen beschäftigen : Deutsche Botschaft in Kopenhagen, Sted i teksten Tysk er et væsentligt sprog i erhvervslivet. : Citat af Bo Lybæk, på daværende tidspunkt DI s regionalforeningsformand i Sønderjylland og adm. Direktør for Hydro Aluminium, i dag administrerende direktør og koncernchef i GPV Industri-koncernen, i Mere Claudia Schiffer og mindre sauerkraut, DI Business, Billede af Bo Lybæk, GPV Industri A/S Wirtschaftsdaten kompakt: Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, Mai 2009 Billede Hauptlieferländer : Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai): Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Mai 2009, S. 2. Sted i teksten Wichtigste Einfuhrgüter aus Deutschland : Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai): Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark. S. 4. Billede Hauptabnehmerländer : Bundesagentur f. Außenwirtschaft (bfai): Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Mai 2009, S. 3. Billede Deutsch-Dänischer Handel in Mrd. Dkk : php?id=deutscherexport ( ) Til 6. Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Billede: Henning Hraban Ramm / PIXELIO Billede af Charlotte Rønhof, Dansk Industri: Presse/Pressefoto/Andre+chefer+i+DI/ (vederlagsfrit) Sted i teksten Tyskland er Danmarks vigtigste samhandelspartner. : Citat af Charlotte Rønhof, Forskningspolitisk chef i Dansk Industri, i Så står man der med alle sine talenter, blogindlæg, Sted i teksten Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Kompetenz : Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, Eurpoean Commission 2005, gennemført af CILT, National Centre for Languages in Großbritannien Sted i teksten Sprachkenntnisse sind ein Gewinn : Wettbewerbsfähiger durch Sprachkenntnisse Empfehlungen des Wirtschaftsforums für Mehrsprachigkeit bei der Europäischen Kommission, Juli 2008 Sted i teksten I østeuropæiske lande som Polen og, interview med Charlotte Rønhof, Forskningspolitisk chef i Dansk Industri, i Industrien vil have mere tysk, Århus Stiftstidende, Sted i teksten 80 % der Firmen haben : Lisbeth Verstraete- Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 20. Citat Mere end 80 % angiver, at : Jens Holger Laursen, journalist ved Jydske Vestkysten, i Erhvervslivet: Vi er for dårlige til tysk, Jydske Vestkysten, Billede Hvilke fremmedsproglige kompetencer : egen grafisk gengivelse på grundlag af Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 22. Sted i teksten: Af de 33,5 % ( ) : Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 33. Billede Med hvilke lande har virksomheden oplevet : egen grafisk gengivelse på grundlag af Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog I danske virksomheder I et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 36. Billede af Lisbeth Verstraete Hansen, CBS Sted i teksten En nylig undersøgelse har vist, at mere : Lisbeth Verstraete Hansen, Post.doc. (forskningsadjunkt) ved CBS Billede Hvilke andre sprog kan der blive behov : egen grafisk gengivelse på grundlag af Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 24. Til 7. Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden Billede: Torsten Schröder / PIXELIO Citater om Berlin: udtalelser fra Fie og Amanda, elever i 9. klasse Billede af Amanda og Fie: Joachim Schade Billede: Jugendliche Goethe-Institut Billede: Disko, Goethe-Institut Billede: Biergarten, Storz, BPA, Goethe-Institut Billede Die Hauptreiseziele der Dänen og Urlaubsarten der Dänen in Deutschland : Kurz-Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen. S.1 und 2 Billede: Strandsurfen, Brigitte Allig, Goethe-Institut Billede: Heringsdorf, Engelbert Reinike, Goethe-Institut Billede: Kajak, Goethe-Institut Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen, S Markedsprofil for Tyskland, 2009, VisitDenmark Danmarks position i Tyskland 2008, VisitDenmark Sted i teksten 2,1 Millionen Dänen reisten 2007 nach Deutschland : single-view/?tx_ttnews%5btt_news%5d=223&tx_ttnews%5b backpid%5d=82&chash=6945f968df ( ) Til 8. Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Billede: Tokio Hotel, Ronald Wittek, picture-alliance/dpa Sted i teksten Tyskland anno 2007 har : Citat af Lykke Friis i Mere Claudia Schiffer og mindre sauerkraut, DI Business, Billede af Lykke Friis, prorektor på Københavns Universitet: Claus Peter Wiedmayer (frikøbt) Billede: Düsseldorfer Modemesse, Oliver Multhaup, picture-alliance/dpa Billede: Museum, Engelbert Reineke, BPA Billede: Tanztheater, Márcio Lima, Goethe-Institut Billede: Live Band, Goethe-Institut Taschkent Billede: Die fetten Jahre sind vorbei, Kahuuna films GmbH Billede: Michael Ballack, Ronald Wittek, picture-alliance/dpa Sted i teksten Deutschland ist eine große Buchnation : Dialog/Sprache/DeutscheSprache.html ( ) Sted i teksten Die Presselandschaft umfasst 350 Tageszeitungen : ( ) Sted i teksten Im Internet liegt Deutsch auf : main-content-09/top ( ) Titelblad Billede: Medienhafen, Düsseldorf Tourismus kol of on Herausgeber: Goethe-Institut Dänemark Goethe-Institut Dänemark 2009 Konzeption: Ursula Kreher Redaktion: Ursula Kreher, Britta Clausen Gestaltung: Produktion: Kristian Krach Druck: Color-Offset, München

19 Goethe-Institut Dänemark Frederiksborggade 1, 2. th. DK 1360 København, Dänemark Tel Fax

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Deutsch(land) (kennen)lernen. Die deutsche Sprache eröffnet vielfältige Möglichkeiten.

Deutsch(land) (kennen)lernen. Die deutsche Sprache eröffnet vielfältige Möglichkeiten. Deutsch(land) (kennen)lernen. Die deutsche Sprache eröffnet vielfältige Möglichkeiten. 2 3 Überblick Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus * 1 Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus 2 3 2 Deutsch

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG

INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG d Gør tanke til handling VIA University College INGENIØRERS BEHOV FOR SPROG ECML Sprog på Kryds og Tværs Odense, den 26. september 2016 6. oktober 2016 Birgitte Balsløv og Marianne Lippert 1 Bring ideas

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Gram Skole. September Skoleåret er i gang. Kommende begivenheder. Kort nyt : Forældremøde i 1. årg.

Gram Skole. September Skoleåret er i gang. Kommende begivenheder. Kort nyt : Forældremøde i 1. årg. Kommende begivenheder 9.9.2014: Forældremøde i 1. årg. September 2014 Gram Skole Slotsvej 6, 6510 Gram E-mail: gramskole@haderslev.dk Tlf.: 74 34 33 01 Skoleåret er i gang Vi har nu været i gang på skolen

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet.

stadig innovation ser fremtiden dyster ud for danske virksomheder, for det danske samfund og for den enkelte borger i landet. Da jeg gik i grundskolen, havde vi en geografilærer, der gjorde meget ud af at indprente sine elever, at Danmarks eneste råstof var det danskerne havde mellem ørerne. Jeg har siden fået en mistanke om,

Læs mere

Lars Bundgaard Sørensen

Lars Bundgaard Sørensen Side 1 af 6 Lars Bundgaard Sørensen Fra: "Kirsten Markussen" Dato: 16. april 2010 10:47 Til: "Lars Bundgaard Sørensen" ; "lasoe96 forward"

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-maj 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juli 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: maj 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold hhx Tysk fortsættersprog

Læs mere

Deutschland und andere deutschsprachige Länder

Deutschland und andere deutschsprachige Länder Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013-2014 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Tysk b Mette

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-august 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar 2016 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: marts 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: Januar 2016

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-september 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: november 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Februar 2011 Side 1 af 7 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Danskerne er kulturelle EU-mestre

Danskerne er kulturelle EU-mestre Danskerne er kulturelle EU-mestre Danmark har EU-rekord i at bruge kulturlivet, viser en ny opgørelse. Den væsentligste forklaring er ifølge forsker danskernes og velfærdsstatens rigdom og en kulturpolitik,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München

Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Key Trends i Tyskland muligheder for din eksport NEXT STEP: Tyskland 15. maj 2017 v/ Helle Meinertz, Generalkonsul München Program Den økonomiske situation i Tyskland Dansk-tysk samhandel Sektormuligheder

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

REFERENCERAMMEN FOR PLURALISTISKE TILGANGE TIL SPROG OG KULTURER ET ECML PROJEKT. Petra Daryai-Hansen, ph.d. Roskilde Universitet

REFERENCERAMMEN FOR PLURALISTISKE TILGANGE TIL SPROG OG KULTURER ET ECML PROJEKT. Petra Daryai-Hansen, ph.d. Roskilde Universitet REFERENCERAMMEN FOR PLURALISTISKE TILGANGE TIL SPROG OG KULTURER ET ECML PROJEKT Petra Daryai-Hansen, ph.d. Roskilde Universitet HVAD ER EN PLURALISTISK TILGANG TIL SPROG OG KULTURER OG HVAD SKAL VI MED

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for tysk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk I tysk i 8. klasse vil vi arbejde med følgende fem temaer: Mit Musik geht alles besser Familie

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Rapport om knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet - og virkningerne på den europæiske økonomi Rapporten er udarbejdet for Europa-Kommissionen,

Læs mere

Indien. Markedsprofil 2017

Indien. Markedsprofil 2017 Indien Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Brasilien. Markedsprofil VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Brasilien Markedsprofil 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Indhold Side Formål Nøgletal 3 VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet

Læs mere

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen

Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Kontakt Frederik I. Pedersen 29. januar 2018 Danmark ligger i den lave ende, hvad angår manglen på arbejdskraft i EU Alle EU-lande, som det har været muligt at måle på, melder om mangel på arbejdskraft. Helt overordnet ligger indikatorerne

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

Kina. Markedsprofil 2017

Kina. Markedsprofil 2017 Kina Markedsprofil 2017 Introduktion Indhold VisitDenmarks markedsprofiler præsenterer centrale nøgletal for de vigtigste markeder i dansk turisme. Formålet er at give turismeaktører og andre interessenter

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark

Den syddanske turisme i tal. Turismens betydning for Syddanmark Den syddanske turisme i tal Turismens betydning for Syddanmark FORORD Globalt vil turismen skabe 65 mio. nye arbejdspladser over de næste 10 år og omsætningen vil andrage 9.200 mia. dollars i 2021. Lige

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B Maja Foged HH15Tysk1

Læs mere

Talentudvikling i uddannelsessystemet INTERNATIONALE ERFARINGER. hahanne Hautop/talentchef

Talentudvikling i uddannelsessystemet INTERNATIONALE ERFARINGER. hahanne Hautop/talentchef Talentudvikling i uddannelsessystemet INTERNATIONALE ERFARINGER hahanne Hautop/talentchef To skoler i New York Privatskole: The Speyer Legacy School for Advanced Learners Offentlig skole: The Hunters College

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010

Venstres turismekonference. Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Venstres turismekonference Christiansborg fredag den 29. oktober 2010 Turismen skaber omsætning i Danmark Omsætning: 73 mia. kr. Turismeomsætning fordelt på formål Danske: 36 mia. kr. Udenlandske: 37 mia.

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar september 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Bilag om folkeskolens resultater 1

Bilag om folkeskolens resultater 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om folkeskolens resultater 1 I. Oversigt over danske

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved

Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis. kultkit-kickoff 28. 11. 2015. Rønnebæksholm Næstved Kompetencer interaktion forståelse Kompetenz Interaktion Verständnis kultkit-kickoff 28. 11. 2015 Rønnebæksholm Næstved Velkomst Begrüßung Linda Frederiksen Kulturudvalgsformand i Næstved Kommune Vorsitzende

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juli 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien

Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Benchmark af turismen Titel i Danmark med Europa og Skandinavien Om analysen (1) Udviklingen Brød 1 i overnatninger i Danmark er velkendt, men hvordan ser billedet ud, hvis vi sætter udviklingen i perspektiv?

Læs mere

7 Overnatningsprognose for Danmark 2014-2017 Marked 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* Udlandet 4,6% 0,5% -0,3% 2-4 % 1½ - 3½ % 1-3 % 1-3 % Danmark 2,5% 0,0% 0,9% 1-3 % ½ - 2½ % 0-2 % 0-2

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland www.visitdenmark.com Markedsprofil af Rusland Det russiske rejsemarked Fakta om Rusland Befolkning 142,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 2,3 pct. (5,6 pct.) Samlet forbrug på udlandsrejser

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2009/11 Handelsskolen Silkeborg Hhx Tysk B Jenny

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar april 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: juni 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

FREMTIDSVÆRKSTED. Resume:

FREMTIDSVÆRKSTED. Resume: FREMTIDSVÆRKSTED Resume: Fremtidsværkstedet, der havde til hensigt at afdække de studerendes forventninger til/forestillinger om fremtidige uddannelsesønsker og jobfunktioner, blev gennemført med deltagelse

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere