Deutsch(land) (kennen)lernen. Lær tysk og Tyskland at kende! Det tyske sprog åbner mange døre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deutsch(land) (kennen)lernen. Lær tysk og Tyskland at kende! Det tyske sprog åbner mange døre."

Transkript

1 Deutsch(land) (kennen)lernen. Lær tysk og Tyskland at kende! Det tyske sprog åbner mange døre.

2 2 3 Indholdsfortegnelse Engelsk er et must, det tyske sprog et plus* 1 Engelsk er et must, det tyske sprog et plus Tysk i Europa og i verden Tysk er fast forankret i det danske skolesystem Tysk er nemt Vores handelspartner nr. 1: Tyskland Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden 8 Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Links og kilder, kolofon 34 35»Fordelene ved at kunne fremmedsprog er hævet over al tvivl. Sprog er en måde at forstå andres levevis, hvilket igen åbner muligheden for en bred kulturtolerance. Sprogkundskaber gør det tilmed lettere at arbejde, studere og rejse i Europa og muliggør kommunikation mellem kulturerne.«kilde: Die Europäer und ihre Sprachen, Europäische Kommission, 2006 I en globaliseret verden får andre fremmedsprog end engelsk en større og større betydning i kulturel, politisk og økonomisk henseende. I tilknytning til et fremmedsprog får man også en speciel kulturforståelse og har derfor direkte tilgang til mennesker i andre lande og deres kultur. Kombinationen af sproglig og interkulturel kompetence forbedrer også chancerne for job og karriere og understøtter virksomhedernes konkurrenceevne i erhvervslivet. At lære et fremmedsprog tjener ikke kun til mellemfolkelig forståelse og til at forbedre karrieremulighederne, den fremmer i høj grad også den personlige udvikling, fordi et fremmedsprog åbner en ny verden til en anden kultur, til andre tanke- og fremgangsmåder. Tysk er det mest udbredte sprog i den Europæiske Union, for det tales ikke kun i Tyskland, men også i Østrig og Svejts, i Luxemburg og andre lande. Det tyske sprogområde karakteriseres ved sin centrale beliggenhed i Europa, det er attraktivt på det kulturelle område og samtidig økonomisk højt udviklet. * Jutta Limbach, præsident for Goethe-Instituttet,

3 4 5 Tysk i Europa og i verden Den, der taler tysk, kan kommunikere med millioner af mennesker i denne verden. Vidste du, at 125 millioner mennesker i verden taler tysk, heraf 101 millioner som modersmål 017 millioner som fremmedsprog 007 millioner som andet sprog af de ca. 500 millioner mennesker i 27 EU-medlemsstater taler hver 5. tysk tysk er det officielle sprog i 7 europæiske lande, 22% af alle europæere tror, at tysk er det mest nyttige fremmedsprog tysk efter engelsk er det mest lærte fremmedsprog i sekundærundervisning II (1. g 3. g) i EU tysk er specielt udbredt i de fleste lande i Mellem- og Østeuropa, hvor gennemsnitlig over 40 % af alle elever lærer tysk. I nogle lande oven i købet endnu flere: Den Tjekkiske Republik 73,5 %, Slovakiet 78,2 %, Slovenien 83 %.

4 6 7 Tysk i Europa og i verden De mest talte sprog i EU - i % Det tyske sprog på verdensplan Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Polsk Russisk Modersmål 16 % 15 % 10 % 7 % 26 % Fremmedsprog 32 % 51 % I alt B Kilde: Eurobarometer, Europäische Kommission, 2006 Mest lærte sprog i sekundærundervisning II (1. g 3. g.) i EU Engelsk: 90,5 % Tysk: 26,4 % Fransk: 25,7 % Spansk: 15 % Kilde: Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa, Eurydice, 2005 A Tysk er det officielle sprog i Tyskland Belgien Liechtenstein Luxemburg Østrig Schweiz Italien (kun Trentino-Sydtirol) A Nationalsprog B Fælles omgangssprog, regionalt nationalsprog Tysksprogede mindretal Kilde: Deutsche Sprache, Wikipedia, 2008

5 8 9 Tysk er fast forankret i det danske uddannelsessystem Tysk er fast forankret i det danske uddannelsessystem. I folkeskolen lærer over 80 % af alle elever tysk. Dermed har danskerne et udmærket grundlag for at kunne lære tysk på et højere niveau og opnå en høj sproglig kompetence. Tysk er også lettere at lære, fordi dansk og tysk ligner hinanden ret meget. Ifølge en europæisk undersøgelse lærer 69,3 % af alle elever i Danmark tysk på gymnasiet. Ved universiteterne tilbydes tysk som hovedfag eller som en del af talrige studieforløb, og også på området voksenundervisning finder man mange almene og specielle tyskkurser på forskellige niveauer. For at fremme undervisningen af fremmedsprog opfordrer eksperter til en tidligere start på tysk- eller fremmedsprogsundervisningen.

6 10 11 Tysk er fast forankret i det danske uddannelsessystem Andel af elever i gymnasiet, som lærer engelsk, fransk eller tysk som fremmedsprog I Danmark: Engelsk Fransk Tysk 21,9 % 69,3 % 96,4 % Tidlig fremmedsproglig begyndelse Siden 2004 tilbydes tyskundervisning i mange folkeskoler allerede fra 6. klassetrin. Eksperter er enige om, at det bedste fremmedsproglige resultat opnås, jo tidligere man starter på sproget. Derfor argumenterer Ingrid Stuart, formand for den danske sproglærerforening for at:»2. fremmedsprog starter senest i 6. klasse med obligatorisk valg mellem tysk og fransk.«kilde: Fem visioner og ønsker, Sproglærerforeningen, 2007 Kilde: Plaudern mit Nachbarn, Europa: Portal der EU-Institutionen, 2005 Men hvad betyder det i absolutte tal? Nogle aktuelle tal tydeliggør, hvilke dimensioner vi taler om: tyskelever i grundskoler ( klasse): tyskelever på gymnasier: Kilde: Tal fra grundskolen: Uni-C Statistik & Analyse Tal fra gymnasiet: Gymnasiale uddannelser Karakterer for stx, hf, hhx og htx, , Uni-C Statistik & Analyse. Tysk på videregående uddannelse: 5 universiteter + 2 handelshøjskoler med i alt 1430 studerende 20 seminarer»der er en række fordele ved en tidlig fremmedsprogsstart, bl.a. at yngre børn har færre hæmninger i forhold til at tilegne sig nye sprog, ligesom flere forskere påpeger, at yngre børn har lettere ved at tilegne sig lingvistiske strukturer og udvikle deres ordforråd.«kilde: The earlier the better?, Undervisningsministeriet, 2006»Undersøgelsen viser klart, at elevernes modenhed og parathed i 6. klasse giver gode vilkår for fremmedsprogstilegnelsen.«kilde: Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisningen, Undervisningsministeriet, 2006 Tysk på voksenområdet 30 videreuddannelsesinstitutioner (CVU, pædagogiske centrer) 73 videreuddannelsescentre (VUC, AMU) 27 aftenskoler og højskoler (FOF, folkehøjskoler) 104 sprogskoler

7 12 13 Tysk er nemt I Kina lærer ca elever tysk, i Thailand lidt over 3000 elever, i Rusland oven i købet 2,5 mio. Disse elever har det ikke så nemt, fordi deres modersmål benytter andre skrifttegn, og de først skal lære den latinske skrift, før de kan lære tysk. Forskellene mellem dansk og tysk er ikke så store, for begge sprog er germanske sprog. Derfor er det specielt nemt for danskerne at lære tysk, da ordforrådet og de sproglige strukturer er meget ens. Danskerne forstår mange gloser uden vanskeligheder. Også udtalen er relativ nem for danskerne at lære. Hvad hører sammen? Knyt begreberne sammen. 1) Ausgang 2) Gute Reise! 3) Es dreht sich um 4) arbeiten 5) Ferien 6) Was kostet das? 7) Bild 8) wichtig 9) Der Artikel handelt von 10) Tasche 11) lesen A) ferie B) taske C) udgang D) God rejse! E) arbejde F) Artiklen handler om G) Hvad koster det? H) vigtig I) billede J) læse K) Det drejer sig om

8 14 15 Moderne tyskundervisning Efter skolen: og hvordan forsætter det? På de 5 universiteter og de 2 handelshøjskoler i Danmark tilbydes forskellige studieretninger med tysk: Med moderne undervisningsmetoder læres det tyske sprog nemt og med et godt resultat. Attraktive og motiverende undervisningsmaterialer og medier gør undervisningen spændende og interessant. Film er ligeså meget del af undervisningen, som tysk Pop-Musik konkurrencer quiz plakater landkort Pod-Casts Web-Quests og Blogs Ud af klasseværelset! Men tysk lærer man ikke kun i klasseværelset, af og til er der specielle arrangementer for tyskeleverne, f. eks. Rap-Workshops Filmforevisninger i biografer UDSTILLInger for unge Ungdomsteater og videoclipshows En helt speciel oplevelse er også klasse rejser, især til Berlin. Her lærer eleverne ved selvsyn et stykke af Tyskland at kende. Germanistik International erhvervskommunikation og tysk Sproglig og kulturel formidling International virksomhedskommunikation og tysk Diplomingeniør for fagområdet eksport Informations- og telekommunikation (IT) og tysk Driftsøkonomi og tysk Erhvervssproget tysk International turisme og tysk Kommunikation og tysk Europæiske studier og tysk Et studie med tysk åbner mange erhvervsområder og arbejdsmuligheder: EKSport eksportmedarbejder eksportmanager eksportleder salgsingeniør salgskoordinator distriktssælger distriktschef Informationsteknologi (IT) IT-systemplanlægger IT- projektleder udvikler og supporter International turisme/ fritidsmanagement marketing- og produktmanager i turismebranchen International erhvervskommunikation sprogmedarbejder sprogkonsulent sprogingeniør oversætter Marketing og salg marketingmedarbejder marketingkoordinator marketingmanager Kulturformidling og kulturmanagement kulturmanager andre erhvervsmuligheder virksomhedskonsulent coach produktplanlægger produktudvikler PR-Konsulent Kommunikationskonsulent

9 16 17 Vores handelspartner nr. 1: Tyskland Tyskland er, både hvad angår eksport og import, Danmarks vigtigste handelspartner: Med 21,8 % kommer den største del af de importerede varer fra Tyskland. Det svarer til et finansvolumen på 51,61 milliard Euro. Med 16,9 % eksporteres de fleste danske produkter til Tyskland. Det svarer til et finansvolumen på 11,81 milliard Euro. Tyske direktinvesteringer i Danmark har en størrelsesorden på ca. 3,5 milliarder Euro. I Danmark beskæftiger 243 tyske virksomheder ca medarbejdere. 264 danske virksomheder beskæftiger ca medarbejdere i Tyskland.»Tysk er et væsentligt sprog i erhvervslivet. I erhvervssammenhænge er den menneskelige kontakt meget central, og derfor har vi en kæmpe fordel, hvis vi er i stand til at kommunikere med vores partnere på tysk.«bo Lybæk, Hydro Aluminium, 2007

10 18 19 Vores handelspartner nr. 1: Tyskland Hovedleveringslande (lande, der eksporterer til Danmark) andel i % Hovedaftagerlande (lande, som Danmark eksporterer til) andel i % Diverse 34,4 Tyskland 21,2 Frankrig 3,7 Norge 4,7 Italien 3,9 England 5,2 Kina 5,9 Holland 6,8 Sverige 14,2 Kilde: Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, 2009 Diverse 39,1 Tyskland 17,5 Frankrig 4,5 Holland 4,4 Norge 6,0 USA 5,5 England 8,4 Sverige 14,6 Kilde: Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, 2009 De vigtigste importvarer fra Tyskland MasKiner 14,5 % Fødevarer 9,2 % Kemiske produkter 12,2 % Elektronik 6,0 % Biler og bildele 11,6 % Elektroteknik 5,9 % Kilde: Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, 2009 Tysk-dansk handel i mia. DKK Hvis man sammenligner tiåret mellem 1997 og 2007, kan man konstatere, at de tyske virksomheder har øget deres eksport til Danmark med 86 %. De danske virksomheder leverede i år % flere varer til Tyskland set i forhold til år Eksport til Danmark Import fra Danmark Kilde: Deutsch-Dänische Handelskammer, 2008

11 20 21 Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog I nutidens globaliserede verden er kendskab til fremmedsprog og interkulturel kompetence vigtige nøglekvalifikationer for en succesrig og økonomisk effektiv kommunikation. Disse kompetencer skaffer en bæredygtig basis for varige internationale forretningsforhold og bidrager derfor til produktiviteten og eksportdriften. Dette gælder især Danmarks vigtigste handelspartner Tysklands sprog. Tyske sprogkompetencer byder for det første individet en klar konkurrence fordel i karriere og profession, for det andet fremmer de selskabers konkurrenceevne i den internationale handel med tysksprogede lande.»tyskland er Danmarks vigtigste samhandelspartner. Meget, meget større end Kina og andre fjerne markeder. Og vores eksport til Tyskland vokser. Danmark er en global spiller, men vi handler altså mest med vores naboer. Og et sprog er nøglen til et lands kulturforståelse. Så det er på ingen måde ligegyldigt, om man kan tale andre sprog end dansk og engelsk. F.eks. tysk.«charlotte Rønhof, Dansk Industri, 2007

12 Tysk Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Viden om fremmedsprog og interkulturel kompetence i EUROPA Den europæiske ELAN-undersøgelse* har forsket i betydningen af kendskab til fremmedsprog og interkulturel kompetence i forhold til virksomhedernes forretningsresultater. Ifølge denne går mindre og middelstore virksomheder glip af ca. 11 % forretningsmuligheder og forhandlingsafslutninger, fordi forhandlingspartnerne hverken kender sprog eller forretningskulturen hos den anden. * Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, European Commission, 2005 Især for små og mellemstore virksomheder kunne en flersproglig kommunikation og en forbedret forståelse for de andres (virksomheds)-kultur være udslaggivende for succes og fiasko.»kendskab til sprog er en gevinst for alle aktiviteter i virksomheden, ikke kun salg og marketing. En direkte kommunikation hos alle deltagere på alle niveauer fører til en hurtigere løsning af problemer, og forsinkelser undgås.«kilde: Wettbewerbsfähiger durch Sprachkenntnisse, Europäischen Kommission, 2008»I østeuropæiske lande som Polen og Tjekkiet taler man ofte bedre tysk end engelsk, og derfor er det vigtigt at kunne tale tysk, hvis man vil ind på disse markeder, som er kendetegnet ved en høj vækst i disse år.«kilde: Charlotte Rønhof, Dansk Industri, 2007 Tyskkundskaber og interkulturel kompetence i DANMARK I den danske handel spiller tyskkundskaber en betydelig rolle. Det viser en undersøgelse fra 2007 som CBS har gennemført med støtte fra Dansk Industri. Tyskkundskaber 80% af alle virksomhederne har medarbejdere med tyskkundskaber.»mere end 80 % angiver, at de kommunikerer med Tyskland, mens 19 procent p.t. har behov for medarbejdere med kompetencer i tysk.«kilde: Jens Holger Laursen, erhvervsjournalist, 2008 Hvilke fremmdesproglige kompetencer er aktuelt repæsenteret i virksomheden? (Det har været muligt at sætte flere kryds.) 100 % 96,7 84,5 83,6 31,6 55,7 13,6 47,5 52,9 63,9 SMV Store SMV: Små og Mellemstore Viksomheder 7,3 24,6 1 9,8 7,3 21,3 2,4 13,1 7,3 29,5 10,7 21,3 Engelsk Fransk Spansk Russisk Nordisk Kinesisk Portugisisk Arabisk Andet Italiensk Kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008

13 24 25 Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Kommunikationsproblemer i den internationale handel 14,5 % af virksomhederne svarede, at de havde kommunikationsproblemer med tyske virksomheder. Som grund blev angivet almene forståelsesvanskeligheder, især dårlige engelskkundskaber.»af de 33,5 % (...), der har svaret bekræftende på spørgsmålet, har 11,6 % oplevet at have mistet en ordre pga. manglende fremmedsproglige kompetencer, mens 81,2 % har oplevet vanskeligheder i forhandlinger. 31,9 % har afstået fra et markedsfremstød pga. manglende fremmedsproglige kompetencer.«kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008 Med hvilke lande har virksomheden oplevet kommunikationsproblemer? (Det var muligt at angive flere lande.)»en nylig undersøgelse har vist, at mere end 4 ud af 10 danske virksomheder oplever, at de ikke kan klare sig tilfredsstillende med engelsk ude i verden, og det gælder ikke mindst Tyskland. Det kunne tyde på, at der er situationer, som danske virksomheder kunne håndtere bedre, hvis de ud over faglig viden var opmærksomme på vigtigheden af at møde deres udenlandske kolleger med solidt kendskab til deres sprog og kultur. Det er en illusion at tro, at engelsk har gjort andre fremmedsprog overflødige.«lisbeth Verstraete Hansen, CBS, 2007 Fremtidigt behov for tysk I fremtiden er behovet for medarbejdere, der har tyskkundskaber 19,4 % efter engelsk. Hvilke andre sprog kan der blive behov for inden for de næste par år? (Det har været muligt at sætte flere kryds.) 26,1 21,7 14,5 14,5 13,0 11,6 26,3 % 11,5 19,4 3,3 13,6 6,6 9,7 4,9 21,3 10,7 14,1 8,2 2,4 1,6 13,1 11,2 6,6 1,5 9,8 5,3 5,8 4,9 Kina Tysk Italien Fransk Spansk Andet Frankrig Rusland Tyskland Spanien Engelsk Russisk Nordisk Portugisisk Kinesisk Arabisk Italiensk Kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008 Kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008

14 26 27 Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden Danmark og Tyskland er nabolande. Derfor er det ikke så mærkeligt, at mange danskere rejser til Tyskland og mange tyskere til Danmark. Her handler det ikke kun om det at lære hinanden at kende, men at turismen også er en betydelig handelsfaktor, som tilbyder mange ar bejdspladser. Berlin er værd at rejse til:»en spændende by, hvor man kan finde en masse dejlige ting og samtidig opleve historien!«fie (tv. i billedet), elev i 9. klasse»en perfekt blanding mellem det moderne og historien.«amanda (th. i billedet), elev i 9. klasse

15 28 29 Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden Danskernes hovedrejsemål mhp. udlandsrejser i 2008 Andel i % Tyskland 25,0 Sverige 11,0 Spanien 9,0 7,0 Frankrig 7,0 England Danskernes ferieformer i Tyskland 2008 Andel i % 22,0 Rundrejse Ferie i ferieområder 17,0 28,0 By/eventrejse samlet 6,0 Særlig privat anledning Danmark er et populært rejsemål for mange tyskere Tyskland er det største udenlandske marked i Danmark. I 2008 var omsætningen i forbindelse med turister 8,6 milliarder kroner 92 % var på ferie ved havet, 4 % holdt ferie i byen Hvad kan tyskerne bedst lide ved Danmark: naturen landets renhed sikkerheden børnevenligheden Antallet af tyske over natninger var på 5,5 nætter i Antallet af tyske turister i 2008 var over 9 millioner. Kilder: Markedsprofil for Tyskland, 2009, VisitDenmark Danmarks position i Tyskland 2008, VisitDenmark Tyskland er danskernes populæreste rejsemål Tyskland var i 2008 med 25 % danskernes fortrukne udlandsrejsemål 2,1 millioner danskere rejste i 2007 til Tyskland 38 % danskere holdt deres ferie i Tyskland deraf holdt de fleste byferie: næsten 28 % antallet af danske turisters gennemsnitlige overnatninger var 3,6 nætter Berlin er danskernes foretrukne by med overnatninger Kilde: Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen Kilde: Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen

16 30 31 Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Har man tyske sprogkundskaber, får man et mere direkte og levende indblik i den tysksprogede kultur og samfund, end hvis man kun var afhængig af danske oversættelser. Den tyske kultur er rig og har mange facetter: den spænder lige fra de gamle mestre til den moderne netkunst. Den omfatter teater, dans, musik, billedkunst, litteratur, filosofi, film, presse, medier, ligesom ungdomskultur, mode og arkitektur.»tyskland anno 2007 har Europas hotteste storby, checkede modeller a la Claudia Schiffer, sportsikoner a la Boris Becker og Bastian Schweinsteiger. For slet ikke at tale om tyske film som Oskar-vinderen De Andres Liv.«Lykke Friis, Københavns Universitet, 2007

17 32 33 Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Fra Beethoven til Tokio Hotel Fra Goethe til Annette Pehnt Fra Marlene Dietrich til Claudia Schiffer Fra Beckenbauer til Ballack Fra Oktoberfest til Love Parade Information og kommunikation Når man behersker det tyske sprog, har man en direkte tilgang til informationer og mennesker, og man kan hurtigere finde mere viden om Tyskland og tyskerne. Ved hjælp af sproget udvider man ikke kun sin personlige horisont, man siger også farvel til stereotyperne omkring Tyskland og opdager meget mere om landet og dets indbyggere. Udviklingen på området medier og in formationsteknologi muliggør en flersproget kommunikation. Hvis man har tyskkundskaber, kan man skaffe informationer direkte, fordi mange bøger, aviser og tidsskrifter udgives på tysk. Også på Internettet er tysk i forreste række. Fra Metropolis til Das Leben der Anderen Fra documenta til Berlinale Fra Albrecht Dürer til Georg Baselitz Fra Bayreuther Festspielen til popkomm Berlin Fra Immanuel Kant til Jürgen Habermas Tyskland er en stor bognation. Hver tiende bog udgives på tysk. Pressen omfatter 350 dagblade og 2300 tidsskrifter, hvoraf et stort antal også kan købes i Danmark, f.eks. Die Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Focus, Stern, Bravo På Internettet er tysk nr. 2 i rækken af domæneregistreringer..de er efter.com det mest populære Top Level Domain. Kilde: Tatsachen über Deutschland, Auswärtiges Amt, 2007

18 34 35 Links og kilder Til 1. Engelsk er et must, det tyske sprog et plus Jutta Limbach, Goethe-Instituttets præsident , ved forskellige lejligheder: Spezialeurobarometer243, Die Europäer und ihre Sprachen, Brüssel 2006 (EU + Europarat: Muttersprache + 2, (Barcelona 2002) og Wettbewerbsfähiger durch Sprachkenntnisse, Abschlussbericht des Wirtschaftsforums für Mehrsprachigkeit, Europäische Kommission, Juli 2008 Citat Die Vorteile von Fremdsprachenkenntnissen : Europäische Kommission (2006): Die Europäer und ihre Sprachen. S. 1; kilde: ebs_243_sum_de.pdf ( ) Til 2. Tysk i Europa og i verden Billede: Globus, colourbox.com Sted i teksten 22 % aller Europäer : Europäische Kommission (2006): Eurobarometer Spezial. Die Europäer und ihre Sprachen. Bericht. S. 31. Sted i teksten Deutsch besonders in den meisten Ländern : Eurydice (2005): Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa. S. 50. Mehr als eine Fremdsprache effizient lernen: Tertiärsprachen lehren und lernen in Europa. Beispiel: B Hufeisen, G Neuner Workshop Bericht, Billede Die meistgesprochenen Sprachen in der EU in % : Europäische Kommission (2006): Eurobarometer Spezial. Die Europäer und ihre Sprachen. Zusammenfassung. S. 4. Billede Meistgelernte Sprachen in der EU in der Sekundarschule : tallene er taget fra Eurydice (2005): Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa. S. 52. Billede Det tyske sprog på verdensplan : de.wikipedia.org/ wiki/bild:map_german_world.png (til fri benyttelse) ( ). Til 3. Tysk er fast forankret i det danske skolesystem Billede: Jugendliche, Wolfgang Bellwinkel, Goethe-Institut Billede Anteil der Schüler in allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II, EUROPA: Portal der EU-Institutionen, Plaudern mit Nachbarn, 2005, kilde: keyfigures/livingtogether/chattingwithneighbours/index_ de.htm#chart52 ( ) Statistiske tal: Uni C Statistik & Analyse, 2008 Citat af Ingrid Stuart: doc eller det per mail tilsendte dokument fra Ingrid Stuart: Fem visioner / ønsker fra Danmarks Sproglærerforening, 2007 Sted i teksten Der er en række fordele ved en tidlig : Undervisningsministeriet: The earlier the better? Et internationalt perspektiv på den tidligere start på fremmedsprogsundervisningen, 2006, S. 6. Sted i teksten Undersøgelsen viser klart :Undervisningsministeriet: Evaluering af tidligere start på fremmedsprogs un dervisningen Kvalitativ undersøgelse af erfaringer med tidligere start på 2. fremmedsprog tysk/fransk fra 6. klasse, 2006, S. 22. Til 4. Tysk er nemt Billede: BuchaufdemKopf, Johannes Volz, Goethe-Institut Sted i teksten In China lernen knapp : StADaF (2006): Deutsch als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung S. 8 ff. Billede: Schülerveranstaltungen, Ursula Kreher, Goethe- Institut Dänemark Billede: Theater, Marco Donatiello, Goethe-Institut Sammenstilling af erhvervsområder ved hjælp af følgende hjemmesider: www1.sdu.dk/hum/studier/tysk/stud/alternative.html Til 5. Vores handelspartner nr.1: Tyskland Billede: Reichstagsgebäude, Deutscher Bundestag/ Stephan Erfurt Sted i teksten 264 dänische Unternehmen beschäftigen : Deutsche Botschaft in Kopenhagen, Sted i teksten Tysk er et væsentligt sprog i erhvervslivet. : Citat af Bo Lybæk, på daværende tidspunkt DI s regionalforeningsformand i Sønderjylland og adm. Direktør for Hydro Aluminium, i dag administrerende direktør og koncernchef i GPV Industri-koncernen, i Mere Claudia Schiffer og mindre sauerkraut, DI Business, Billede af Bo Lybæk, GPV Industri A/S Wirtschaftsdaten kompakt: Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, Mai 2009 Billede Hauptlieferländer : Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai): Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Mai 2009, S. 2. Sted i teksten Wichtigste Einfuhrgüter aus Deutschland : Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai): Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark. S. 4. Billede Hauptabnehmerländer : Bundesagentur f. Außenwirtschaft (bfai): Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Mai 2009, S. 3. Billede Deutsch-Dänischer Handel in Mrd. Dkk : php?id=deutscherexport ( ) Til 6. Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Billede: Henning Hraban Ramm / PIXELIO Billede af Charlotte Rønhof, Dansk Industri: Presse/Pressefoto/Andre+chefer+i+DI/ (vederlagsfrit) Sted i teksten Tyskland er Danmarks vigtigste samhandelspartner. : Citat af Charlotte Rønhof, Forskningspolitisk chef i Dansk Industri, i Så står man der med alle sine talenter, blogindlæg, Sted i teksten Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Kompetenz : Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, Eurpoean Commission 2005, gennemført af CILT, National Centre for Languages in Großbritannien Sted i teksten Sprachkenntnisse sind ein Gewinn : Wettbewerbsfähiger durch Sprachkenntnisse Empfehlungen des Wirtschaftsforums für Mehrsprachigkeit bei der Europäischen Kommission, Juli 2008 Sted i teksten I østeuropæiske lande som Polen og, interview med Charlotte Rønhof, Forskningspolitisk chef i Dansk Industri, i Industrien vil have mere tysk, Århus Stiftstidende, Sted i teksten 80 % der Firmen haben : Lisbeth Verstraete- Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 20. Citat Mere end 80 % angiver, at : Jens Holger Laursen, journalist ved Jydske Vestkysten, i Erhvervslivet: Vi er for dårlige til tysk, Jydske Vestkysten, Billede Hvilke fremmedsproglige kompetencer : egen grafisk gengivelse på grundlag af Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 22. Sted i teksten: Af de 33,5 % ( ) : Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 33. Billede Med hvilke lande har virksomheden oplevet : egen grafisk gengivelse på grundlag af Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog I danske virksomheder I et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 36. Billede af Lisbeth Verstraete Hansen, CBS Sted i teksten En nylig undersøgelse har vist, at mere : Lisbeth Verstraete Hansen, Post.doc. (forskningsadjunkt) ved CBS Billede Hvilke andre sprog kan der blive behov : egen grafisk gengivelse på grundlag af Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 24. Til 7. Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden Billede: Torsten Schröder / PIXELIO Citater om Berlin: udtalelser fra Fie og Amanda, elever i 9. klasse Billede af Amanda og Fie: Joachim Schade Billede: Jugendliche Goethe-Institut Billede: Disko, Goethe-Institut Billede: Biergarten, Storz, BPA, Goethe-Institut Billede Die Hauptreiseziele der Dänen og Urlaubsarten der Dänen in Deutschland : Kurz-Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen. S.1 und 2 Billede: Strandsurfen, Brigitte Allig, Goethe-Institut Billede: Heringsdorf, Engelbert Reinike, Goethe-Institut Billede: Kajak, Goethe-Institut Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen, S Markedsprofil for Tyskland, 2009, VisitDenmark Danmarks position i Tyskland 2008, VisitDenmark Sted i teksten 2,1 Millionen Dänen reisten 2007 nach Deutschland : single-view/?tx_ttnews%5btt_news%5d=223&tx_ttnews%5b backpid%5d=82&chash=6945f968df ( ) Til 8. Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Billede: Tokio Hotel, Ronald Wittek, picture-alliance/dpa Sted i teksten Tyskland anno 2007 har : Citat af Lykke Friis i Mere Claudia Schiffer og mindre sauerkraut, DI Business, Billede af Lykke Friis, prorektor på Københavns Universitet: Claus Peter Wiedmayer (frikøbt) Billede: Düsseldorfer Modemesse, Oliver Multhaup, picture-alliance/dpa Billede: Museum, Engelbert Reineke, BPA Billede: Tanztheater, Márcio Lima, Goethe-Institut Billede: Live Band, Goethe-Institut Taschkent Billede: Die fetten Jahre sind vorbei, Kahuuna films GmbH Billede: Michael Ballack, Ronald Wittek, picture-alliance/dpa Sted i teksten Deutschland ist eine große Buchnation : Dialog/Sprache/DeutscheSprache.html ( ) Sted i teksten Die Presselandschaft umfasst 350 Tageszeitungen : ( ) Sted i teksten Im Internet liegt Deutsch auf : main-content-09/top ( ) Titelblad Billede: Medienhafen, Düsseldorf Tourismus kol of on Herausgeber: Goethe-Institut Dänemark Goethe-Institut Dänemark 2009 Konzeption: Ursula Kreher Redaktion: Ursula Kreher, Britta Clausen Gestaltung: Produktion: Kristian Krach Druck: Color-Offset, München

19 Goethe-Institut Dänemark Frederiksborggade 1, 2. th. DK 1360 København, Dänemark Tel Fax

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011

Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet. Konference 14. december 2011 Perspektiver for fremmedsprog i gymnasiet Konference 14. december 2011 Hvem er vi? Dorthe Jensen Lundqvist Rektor Handelsgymnasiet i Ballerup (hhx) Fransk og retorik Mette Andersen Rektor Handelsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Økonomilinjen - Businessklassen

Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Økonomilinjen - Businessklassen Virksomhedsøkonomi A Matematik B International økonomi A Du er lidt af en børshaj og interesserer dig for økonomi både i virksomheden og

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Rapport om knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet - og virkningerne på den europæiske økonomi Rapporten er udarbejdet for Europa-Kommissionen,

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN

VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN VILJE TIL AT PRIORITERE KONKURRENCEEVNEN Liberal Alliances indspark til finansloven for 2013 Skatter har selvfølgelig en indvirkning på konkurrenceevnen. Det er et vigtigt rammevilkår. Sådan sagde statsminister

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012

Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber. Aalund 2012 Erfaringer med salg af Skandinavisk succesprodukt via strategiske partnerskaber Aalund 2012 Case - agenda - Kort om Aalund - PR Barometret historien kort - Udbredelsen og udfordringerne - Ny platform nye

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

8 studieretninger KHS.DK

8 studieretninger KHS.DK Handelsgymnasiet HHX 8 studieretninger KHS.DK LYNGVEJ 19 4600 KØGE TEL 5667 0400 KHS@KHS.DK WWW.KHS.DK 8 Stærke studieretninger på Køge Handelsgymnasium På Køge Handelsgymnasium kan du vælge mellem 8 studieretninger,

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

HR/Personalerekruttering

HR/Personalerekruttering HR/Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg September 2012 Side 1 af 10 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark?

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur

! ÅRSPLAN!!2015/2016!!TYSK!10.klasse!! UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38. Berlin! Mein Leben in Kreuzberg (1,4 ns) 38 Studietur ÅRSPLAN2015/2016 TYSK10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-38 Berlin Mein Leben in Kreuzberg (1,4 38 Studietur Dänen in Berlin (1,0 Junge Obdachlose (0,7 Freibad (1,9 Berlinische Sprach Verwirrung (1,4

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg September 2010 Seite 1 von 6 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i

Læs mere

Hvorfor tysk? Materialesamling til tysklærere til præsentation i (5) 6. klasse

Hvorfor tysk? Materialesamling til tysklærere til præsentation i (5) 6. klasse Hvorfor tysk? Materialesamling til tysklærere til præsentation i (5) 6. klasse Kære Tysklærere Dette materiale er tænkt til brug for præsentation af tysk som 2. fremmedsprog i 5. eller 6. klasse. Mange

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1

Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om undervisning i fremmedsprog 1 I det følgende

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

HHX - Studieretninger 2013-16

HHX - Studieretninger 2013-16 zbc.dk HHX - Studieretninger 2013-16 Næstved Tre spændende år med oplevelser for livet zealand business college Handelsskolevej 3 4700 Næstved Tlf. 5578 8888 Fra studietur til Argentina Det er spændende

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology

Udvikling på det internationale træpillemarked. Jonas Dahl FORCE Technology Udvikling på det internationale træpillemarked Jonas Dahl FORCE Technology Internationale træpillemarked 1 Indhold European Pellet Centre Træpilleforbrug i europæiske lande Træpilleproduktion i europæiske

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40

ÅRSPLAN 2014/2015 TYSK 10.klasse UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 UGE EMNE MÅL MATERIALER 34-40 uge 36 liniefagsuge uge 38 studietur Deutschland - Anvende grundlæggende viden om geografi og historie og om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande. - Vise forståelse

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel

FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel FDIH Vi videndeler, inspirerer og styrke dansk e handel Agenda Om FDIH E business er Danmarks vækstmotor FDIH E Handelsanlyse: Hvem handler på nette,hvad handler de og hvorfor? Eksporteventyr www.fdih.dk

Læs mere

Sprog er nøglen til verden

Sprog er nøglen til verden Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 277 Offentligt Sprog er nøglen til verden ----------------------anbefalinger fra arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog ---------- Juni

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark

Destination Fyn Overnatningstal 2014. Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark Destination Fyn Overnatningstal 214 Kilde: Danmarks Statistik og VisitDenmark 214 - rekordår for dansk turisme 214 blev et rekord år for dansk turisme. De 23,2 mio. udenlandske overnatninger i Danmark

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010

Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark. Claus Frelle-Petersen København 29. oktober 2010 Problemet i dansk turisme Konsekvenser for Danmark Agenda 1. Situationen i dansk turisme 2. Hvad er forklaringerne? 3. Hvad kan vi gøre og skal vi gøre noget? Hvordan går det med dansk turisme? Turisterhvervet

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. vi giver dig nye muligheder 2015-2016 STUDIERETNINGER HNDELSGYMNSIET HHX vi giver dig nye muligheder 2015-2016 VELKOMMEN TIL HNDELSGYMNSIET HHX HHX-UDDNNELSEN HNDELSGYMNSIET ER ET GODT VLG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med fokus

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 7.01 December 2002 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2001 x Ultimo juli 2001 var der i Århus Amt 51 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED

TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED DANISH DESK TYSKLAND SOM EKSPORTMARKED Tyskland er Danmarks største handelspartner. Ca. en femtedel af både den danske import og eksport sker inden for rammerne af den dansk-tyske samhandel. (kilde: Udenrigsministeriet

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg December 2011 Side 1 af 5 VI HAR KANDIDATERNE! Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003

TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor August 2004 TURISMEN I ÅRHUS KOMMUNE OG ÅRHUS AMT, 2003 x Ultimo juli 2003 var der i Århus Amt 48 hoteller o.l. med mindst 40 faste senge. x Sengekapaciteten

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER DEM MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler Et udvalg Juli 2010 Seite 1 von 6 VI HAR KANDIDATERNE! Søger De kvalificeret, flersproget personale i Tyskland

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET

Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Januar 2013 Præsentation #02 UDENLANDSKE INVESTERINGER OG DANMARKS ATTRAKTIVITET Præsentation udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Udenlandske investeringer og Danmarks attraktivitet Udenlandske

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Spild af sprogundervisning

Spild af sprogundervisning Spild af sprogundervisning De sidste mange års sprogpolitik har satset på de forkerte sprog og svigtet de virkeligt nødvendige, viser en analyse fra en professor i kulturøkonomi Chr. Hjorth-Andersen fra

Læs mere

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse

Destinationsmonitor Status 2014. VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Destinationsmonitor VisitDenmark, maj 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Maj 2015 Adresse Islands Brygge, 43, 3 2300 København S Tlf. +45 32 88 99 00 Kontakt: Viden & Analyse analyse@visitdenmark.com

Læs mere

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio.

2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. MULIGHEDER 2014 Bedste år i dansk turisme siden 2003 23,4 mio. udenlandske overnatninger. Det højeste siden 2003 Samlede antal overnatninger = 47 mio. Det er 5,5% højere end i 2013, og det højeste nogensinde

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015 INDHOLDSOVERSIGT: 01 Indledning 02 Rammer for undervisningen i fremmedsprog 03 Fremmedsprog i andre sammenhænge 04 Internationalisering og interkulturel kompetence

Læs mere

HR/ Personalerekruttering

HR/ Personalerekruttering HR/ Personalerekruttering VI HJÆLPER JER MED REKRUTTERING AF NYE MEDARBEJDERE Kandidatprofiler et udvalg Oktober 2012 Side 1 af 8 Søger I kvalificeret, flersproget personale i Tyskland eller Danmark? VI

Læs mere