Deutsch(land) (kennen)lernen. Lær tysk og Tyskland at kende! Det tyske sprog åbner mange døre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Deutsch(land) (kennen)lernen. Lær tysk og Tyskland at kende! Det tyske sprog åbner mange døre."

Transkript

1 Deutsch(land) (kennen)lernen. Lær tysk og Tyskland at kende! Det tyske sprog åbner mange døre.

2 2 3 Indholdsfortegnelse Engelsk er et must, det tyske sprog et plus* 1 Engelsk er et must, det tyske sprog et plus Tysk i Europa og i verden Tysk er fast forankret i det danske skolesystem Tysk er nemt Vores handelspartner nr. 1: Tyskland Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden 8 Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Links og kilder, kolofon 34 35»Fordelene ved at kunne fremmedsprog er hævet over al tvivl. Sprog er en måde at forstå andres levevis, hvilket igen åbner muligheden for en bred kulturtolerance. Sprogkundskaber gør det tilmed lettere at arbejde, studere og rejse i Europa og muliggør kommunikation mellem kulturerne.«kilde: Die Europäer und ihre Sprachen, Europäische Kommission, 2006 I en globaliseret verden får andre fremmedsprog end engelsk en større og større betydning i kulturel, politisk og økonomisk henseende. I tilknytning til et fremmedsprog får man også en speciel kulturforståelse og har derfor direkte tilgang til mennesker i andre lande og deres kultur. Kombinationen af sproglig og interkulturel kompetence forbedrer også chancerne for job og karriere og understøtter virksomhedernes konkurrenceevne i erhvervslivet. At lære et fremmedsprog tjener ikke kun til mellemfolkelig forståelse og til at forbedre karrieremulighederne, den fremmer i høj grad også den personlige udvikling, fordi et fremmedsprog åbner en ny verden til en anden kultur, til andre tanke- og fremgangsmåder. Tysk er det mest udbredte sprog i den Europæiske Union, for det tales ikke kun i Tyskland, men også i Østrig og Svejts, i Luxemburg og andre lande. Det tyske sprogområde karakteriseres ved sin centrale beliggenhed i Europa, det er attraktivt på det kulturelle område og samtidig økonomisk højt udviklet. * Jutta Limbach, præsident for Goethe-Instituttet,

3 4 5 Tysk i Europa og i verden Den, der taler tysk, kan kommunikere med millioner af mennesker i denne verden. Vidste du, at 125 millioner mennesker i verden taler tysk, heraf 101 millioner som modersmål 017 millioner som fremmedsprog 007 millioner som andet sprog af de ca. 500 millioner mennesker i 27 EU-medlemsstater taler hver 5. tysk tysk er det officielle sprog i 7 europæiske lande, 22% af alle europæere tror, at tysk er det mest nyttige fremmedsprog tysk efter engelsk er det mest lærte fremmedsprog i sekundærundervisning II (1. g 3. g) i EU tysk er specielt udbredt i de fleste lande i Mellem- og Østeuropa, hvor gennemsnitlig over 40 % af alle elever lærer tysk. I nogle lande oven i købet endnu flere: Den Tjekkiske Republik 73,5 %, Slovakiet 78,2 %, Slovenien 83 %.

4 6 7 Tysk i Europa og i verden De mest talte sprog i EU - i % Det tyske sprog på verdensplan Engelsk Tysk Fransk Italiensk Spansk Polsk Russisk Modersmål 16 % 15 % 10 % 7 % 26 % Fremmedsprog 32 % 51 % I alt B Kilde: Eurobarometer, Europäische Kommission, 2006 Mest lærte sprog i sekundærundervisning II (1. g 3. g.) i EU Engelsk: 90,5 % Tysk: 26,4 % Fransk: 25,7 % Spansk: 15 % Kilde: Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa, Eurydice, 2005 A Tysk er det officielle sprog i Tyskland Belgien Liechtenstein Luxemburg Østrig Schweiz Italien (kun Trentino-Sydtirol) A Nationalsprog B Fælles omgangssprog, regionalt nationalsprog Tysksprogede mindretal Kilde: Deutsche Sprache, Wikipedia, 2008

5 8 9 Tysk er fast forankret i det danske uddannelsessystem Tysk er fast forankret i det danske uddannelsessystem. I folkeskolen lærer over 80 % af alle elever tysk. Dermed har danskerne et udmærket grundlag for at kunne lære tysk på et højere niveau og opnå en høj sproglig kompetence. Tysk er også lettere at lære, fordi dansk og tysk ligner hinanden ret meget. Ifølge en europæisk undersøgelse lærer 69,3 % af alle elever i Danmark tysk på gymnasiet. Ved universiteterne tilbydes tysk som hovedfag eller som en del af talrige studieforløb, og også på området voksenundervisning finder man mange almene og specielle tyskkurser på forskellige niveauer. For at fremme undervisningen af fremmedsprog opfordrer eksperter til en tidligere start på tysk- eller fremmedsprogsundervisningen.

6 10 11 Tysk er fast forankret i det danske uddannelsessystem Andel af elever i gymnasiet, som lærer engelsk, fransk eller tysk som fremmedsprog I Danmark: Engelsk Fransk Tysk 21,9 % 69,3 % 96,4 % Tidlig fremmedsproglig begyndelse Siden 2004 tilbydes tyskundervisning i mange folkeskoler allerede fra 6. klassetrin. Eksperter er enige om, at det bedste fremmedsproglige resultat opnås, jo tidligere man starter på sproget. Derfor argumenterer Ingrid Stuart, formand for den danske sproglærerforening for at:»2. fremmedsprog starter senest i 6. klasse med obligatorisk valg mellem tysk og fransk.«kilde: Fem visioner og ønsker, Sproglærerforeningen, 2007 Kilde: Plaudern mit Nachbarn, Europa: Portal der EU-Institutionen, 2005 Men hvad betyder det i absolutte tal? Nogle aktuelle tal tydeliggør, hvilke dimensioner vi taler om: tyskelever i grundskoler ( klasse): tyskelever på gymnasier: Kilde: Tal fra grundskolen: Uni-C Statistik & Analyse Tal fra gymnasiet: Gymnasiale uddannelser Karakterer for stx, hf, hhx og htx, , Uni-C Statistik & Analyse. Tysk på videregående uddannelse: 5 universiteter + 2 handelshøjskoler med i alt 1430 studerende 20 seminarer»der er en række fordele ved en tidlig fremmedsprogsstart, bl.a. at yngre børn har færre hæmninger i forhold til at tilegne sig nye sprog, ligesom flere forskere påpeger, at yngre børn har lettere ved at tilegne sig lingvistiske strukturer og udvikle deres ordforråd.«kilde: The earlier the better?, Undervisningsministeriet, 2006»Undersøgelsen viser klart, at elevernes modenhed og parathed i 6. klasse giver gode vilkår for fremmedsprogstilegnelsen.«kilde: Evaluering af tidligere start på fremmedsprogsundervisningen, Undervisningsministeriet, 2006 Tysk på voksenområdet 30 videreuddannelsesinstitutioner (CVU, pædagogiske centrer) 73 videreuddannelsescentre (VUC, AMU) 27 aftenskoler og højskoler (FOF, folkehøjskoler) 104 sprogskoler

7 12 13 Tysk er nemt I Kina lærer ca elever tysk, i Thailand lidt over 3000 elever, i Rusland oven i købet 2,5 mio. Disse elever har det ikke så nemt, fordi deres modersmål benytter andre skrifttegn, og de først skal lære den latinske skrift, før de kan lære tysk. Forskellene mellem dansk og tysk er ikke så store, for begge sprog er germanske sprog. Derfor er det specielt nemt for danskerne at lære tysk, da ordforrådet og de sproglige strukturer er meget ens. Danskerne forstår mange gloser uden vanskeligheder. Også udtalen er relativ nem for danskerne at lære. Hvad hører sammen? Knyt begreberne sammen. 1) Ausgang 2) Gute Reise! 3) Es dreht sich um 4) arbeiten 5) Ferien 6) Was kostet das? 7) Bild 8) wichtig 9) Der Artikel handelt von 10) Tasche 11) lesen A) ferie B) taske C) udgang D) God rejse! E) arbejde F) Artiklen handler om G) Hvad koster det? H) vigtig I) billede J) læse K) Det drejer sig om

8 14 15 Moderne tyskundervisning Efter skolen: og hvordan forsætter det? På de 5 universiteter og de 2 handelshøjskoler i Danmark tilbydes forskellige studieretninger med tysk: Med moderne undervisningsmetoder læres det tyske sprog nemt og med et godt resultat. Attraktive og motiverende undervisningsmaterialer og medier gør undervisningen spændende og interessant. Film er ligeså meget del af undervisningen, som tysk Pop-Musik konkurrencer quiz plakater landkort Pod-Casts Web-Quests og Blogs Ud af klasseværelset! Men tysk lærer man ikke kun i klasseværelset, af og til er der specielle arrangementer for tyskeleverne, f. eks. Rap-Workshops Filmforevisninger i biografer UDSTILLInger for unge Ungdomsteater og videoclipshows En helt speciel oplevelse er også klasse rejser, især til Berlin. Her lærer eleverne ved selvsyn et stykke af Tyskland at kende. Germanistik International erhvervskommunikation og tysk Sproglig og kulturel formidling International virksomhedskommunikation og tysk Diplomingeniør for fagområdet eksport Informations- og telekommunikation (IT) og tysk Driftsøkonomi og tysk Erhvervssproget tysk International turisme og tysk Kommunikation og tysk Europæiske studier og tysk Et studie med tysk åbner mange erhvervsområder og arbejdsmuligheder: EKSport eksportmedarbejder eksportmanager eksportleder salgsingeniør salgskoordinator distriktssælger distriktschef Informationsteknologi (IT) IT-systemplanlægger IT- projektleder udvikler og supporter International turisme/ fritidsmanagement marketing- og produktmanager i turismebranchen International erhvervskommunikation sprogmedarbejder sprogkonsulent sprogingeniør oversætter Marketing og salg marketingmedarbejder marketingkoordinator marketingmanager Kulturformidling og kulturmanagement kulturmanager andre erhvervsmuligheder virksomhedskonsulent coach produktplanlægger produktudvikler PR-Konsulent Kommunikationskonsulent

9 16 17 Vores handelspartner nr. 1: Tyskland Tyskland er, både hvad angår eksport og import, Danmarks vigtigste handelspartner: Med 21,8 % kommer den største del af de importerede varer fra Tyskland. Det svarer til et finansvolumen på 51,61 milliard Euro. Med 16,9 % eksporteres de fleste danske produkter til Tyskland. Det svarer til et finansvolumen på 11,81 milliard Euro. Tyske direktinvesteringer i Danmark har en størrelsesorden på ca. 3,5 milliarder Euro. I Danmark beskæftiger 243 tyske virksomheder ca medarbejdere. 264 danske virksomheder beskæftiger ca medarbejdere i Tyskland.»Tysk er et væsentligt sprog i erhvervslivet. I erhvervssammenhænge er den menneskelige kontakt meget central, og derfor har vi en kæmpe fordel, hvis vi er i stand til at kommunikere med vores partnere på tysk.«bo Lybæk, Hydro Aluminium, 2007

10 18 19 Vores handelspartner nr. 1: Tyskland Hovedleveringslande (lande, der eksporterer til Danmark) andel i % Hovedaftagerlande (lande, som Danmark eksporterer til) andel i % Diverse 34,4 Tyskland 21,2 Frankrig 3,7 Norge 4,7 Italien 3,9 England 5,2 Kina 5,9 Holland 6,8 Sverige 14,2 Kilde: Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, 2009 Diverse 39,1 Tyskland 17,5 Frankrig 4,5 Holland 4,4 Norge 6,0 USA 5,5 England 8,4 Sverige 14,6 Kilde: Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, 2009 De vigtigste importvarer fra Tyskland MasKiner 14,5 % Fødevarer 9,2 % Kemiske produkter 12,2 % Elektronik 6,0 % Biler og bildele 11,6 % Elektroteknik 5,9 % Kilde: Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, 2009 Tysk-dansk handel i mia. DKK Hvis man sammenligner tiåret mellem 1997 og 2007, kan man konstatere, at de tyske virksomheder har øget deres eksport til Danmark med 86 %. De danske virksomheder leverede i år % flere varer til Tyskland set i forhold til år Eksport til Danmark Import fra Danmark Kilde: Deutsch-Dänische Handelskammer, 2008

11 20 21 Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog I nutidens globaliserede verden er kendskab til fremmedsprog og interkulturel kompetence vigtige nøglekvalifikationer for en succesrig og økonomisk effektiv kommunikation. Disse kompetencer skaffer en bæredygtig basis for varige internationale forretningsforhold og bidrager derfor til produktiviteten og eksportdriften. Dette gælder især Danmarks vigtigste handelspartner Tysklands sprog. Tyske sprogkompetencer byder for det første individet en klar konkurrence fordel i karriere og profession, for det andet fremmer de selskabers konkurrenceevne i den internationale handel med tysksprogede lande.»tyskland er Danmarks vigtigste samhandelspartner. Meget, meget større end Kina og andre fjerne markeder. Og vores eksport til Tyskland vokser. Danmark er en global spiller, men vi handler altså mest med vores naboer. Og et sprog er nøglen til et lands kulturforståelse. Så det er på ingen måde ligegyldigt, om man kan tale andre sprog end dansk og engelsk. F.eks. tysk.«charlotte Rønhof, Dansk Industri, 2007

12 Tysk Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Viden om fremmedsprog og interkulturel kompetence i EUROPA Den europæiske ELAN-undersøgelse* har forsket i betydningen af kendskab til fremmedsprog og interkulturel kompetence i forhold til virksomhedernes forretningsresultater. Ifølge denne går mindre og middelstore virksomheder glip af ca. 11 % forretningsmuligheder og forhandlingsafslutninger, fordi forhandlingspartnerne hverken kender sprog eller forretningskulturen hos den anden. * Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, European Commission, 2005 Især for små og mellemstore virksomheder kunne en flersproglig kommunikation og en forbedret forståelse for de andres (virksomheds)-kultur være udslaggivende for succes og fiasko.»kendskab til sprog er en gevinst for alle aktiviteter i virksomheden, ikke kun salg og marketing. En direkte kommunikation hos alle deltagere på alle niveauer fører til en hurtigere løsning af problemer, og forsinkelser undgås.«kilde: Wettbewerbsfähiger durch Sprachkenntnisse, Europäischen Kommission, 2008»I østeuropæiske lande som Polen og Tjekkiet taler man ofte bedre tysk end engelsk, og derfor er det vigtigt at kunne tale tysk, hvis man vil ind på disse markeder, som er kendetegnet ved en høj vækst i disse år.«kilde: Charlotte Rønhof, Dansk Industri, 2007 Tyskkundskaber og interkulturel kompetence i DANMARK I den danske handel spiller tyskkundskaber en betydelig rolle. Det viser en undersøgelse fra 2007 som CBS har gennemført med støtte fra Dansk Industri. Tyskkundskaber 80% af alle virksomhederne har medarbejdere med tyskkundskaber.»mere end 80 % angiver, at de kommunikerer med Tyskland, mens 19 procent p.t. har behov for medarbejdere med kompetencer i tysk.«kilde: Jens Holger Laursen, erhvervsjournalist, 2008 Hvilke fremmdesproglige kompetencer er aktuelt repæsenteret i virksomheden? (Det har været muligt at sætte flere kryds.) 100 % 96,7 84,5 83,6 31,6 55,7 13,6 47,5 52,9 63,9 SMV Store SMV: Små og Mellemstore Viksomheder 7,3 24,6 1 9,8 7,3 21,3 2,4 13,1 7,3 29,5 10,7 21,3 Engelsk Fransk Spansk Russisk Nordisk Kinesisk Portugisisk Arabisk Andet Italiensk Kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008

13 24 25 Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Kommunikationsproblemer i den internationale handel 14,5 % af virksomhederne svarede, at de havde kommunikationsproblemer med tyske virksomheder. Som grund blev angivet almene forståelsesvanskeligheder, især dårlige engelskkundskaber.»af de 33,5 % (...), der har svaret bekræftende på spørgsmålet, har 11,6 % oplevet at have mistet en ordre pga. manglende fremmedsproglige kompetencer, mens 81,2 % har oplevet vanskeligheder i forhandlinger. 31,9 % har afstået fra et markedsfremstød pga. manglende fremmedsproglige kompetencer.«kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008 Med hvilke lande har virksomheden oplevet kommunikationsproblemer? (Det var muligt at angive flere lande.)»en nylig undersøgelse har vist, at mere end 4 ud af 10 danske virksomheder oplever, at de ikke kan klare sig tilfredsstillende med engelsk ude i verden, og det gælder ikke mindst Tyskland. Det kunne tyde på, at der er situationer, som danske virksomheder kunne håndtere bedre, hvis de ud over faglig viden var opmærksomme på vigtigheden af at møde deres udenlandske kolleger med solidt kendskab til deres sprog og kultur. Det er en illusion at tro, at engelsk har gjort andre fremmedsprog overflødige.«lisbeth Verstraete Hansen, CBS, 2007 Fremtidigt behov for tysk I fremtiden er behovet for medarbejdere, der har tyskkundskaber 19,4 % efter engelsk. Hvilke andre sprog kan der blive behov for inden for de næste par år? (Det har været muligt at sætte flere kryds.) 26,1 21,7 14,5 14,5 13,0 11,6 26,3 % 11,5 19,4 3,3 13,6 6,6 9,7 4,9 21,3 10,7 14,1 8,2 2,4 1,6 13,1 11,2 6,6 1,5 9,8 5,3 5,8 4,9 Kina Tysk Italien Fransk Spansk Andet Frankrig Rusland Tyskland Spanien Engelsk Russisk Nordisk Portugisisk Kinesisk Arabisk Italiensk Kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008 Kilde: Hvad skal vi med sprog?, CBS, 2008

14 26 27 Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden Danmark og Tyskland er nabolande. Derfor er det ikke så mærkeligt, at mange danskere rejser til Tyskland og mange tyskere til Danmark. Her handler det ikke kun om det at lære hinanden at kende, men at turismen også er en betydelig handelsfaktor, som tilbyder mange ar bejdspladser. Berlin er værd at rejse til:»en spændende by, hvor man kan finde en masse dejlige ting og samtidig opleve historien!«fie (tv. i billedet), elev i 9. klasse»en perfekt blanding mellem det moderne og historien.«amanda (th. i billedet), elev i 9. klasse

15 28 29 Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden Danskernes hovedrejsemål mhp. udlandsrejser i 2008 Andel i % Tyskland 25,0 Sverige 11,0 Spanien 9,0 7,0 Frankrig 7,0 England Danskernes ferieformer i Tyskland 2008 Andel i % 22,0 Rundrejse Ferie i ferieområder 17,0 28,0 By/eventrejse samlet 6,0 Særlig privat anledning Danmark er et populært rejsemål for mange tyskere Tyskland er det største udenlandske marked i Danmark. I 2008 var omsætningen i forbindelse med turister 8,6 milliarder kroner 92 % var på ferie ved havet, 4 % holdt ferie i byen Hvad kan tyskerne bedst lide ved Danmark: naturen landets renhed sikkerheden børnevenligheden Antallet af tyske over natninger var på 5,5 nætter i Antallet af tyske turister i 2008 var over 9 millioner. Kilder: Markedsprofil for Tyskland, 2009, VisitDenmark Danmarks position i Tyskland 2008, VisitDenmark Tyskland er danskernes populæreste rejsemål Tyskland var i 2008 med 25 % danskernes fortrukne udlandsrejsemål 2,1 millioner danskere rejste i 2007 til Tyskland 38 % danskere holdt deres ferie i Tyskland deraf holdt de fleste byferie: næsten 28 % antallet af danske turisters gennemsnitlige overnatninger var 3,6 nætter Berlin er danskernes foretrukne by med overnatninger Kilde: Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen Kilde: Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen

16 30 31 Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Har man tyske sprogkundskaber, får man et mere direkte og levende indblik i den tysksprogede kultur og samfund, end hvis man kun var afhængig af danske oversættelser. Den tyske kultur er rig og har mange facetter: den spænder lige fra de gamle mestre til den moderne netkunst. Den omfatter teater, dans, musik, billedkunst, litteratur, filosofi, film, presse, medier, ligesom ungdomskultur, mode og arkitektur.»tyskland anno 2007 har Europas hotteste storby, checkede modeller a la Claudia Schiffer, sportsikoner a la Boris Becker og Bastian Schweinsteiger. For slet ikke at tale om tyske film som Oskar-vinderen De Andres Liv.«Lykke Friis, Københavns Universitet, 2007

17 32 33 Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Fra Beethoven til Tokio Hotel Fra Goethe til Annette Pehnt Fra Marlene Dietrich til Claudia Schiffer Fra Beckenbauer til Ballack Fra Oktoberfest til Love Parade Information og kommunikation Når man behersker det tyske sprog, har man en direkte tilgang til informationer og mennesker, og man kan hurtigere finde mere viden om Tyskland og tyskerne. Ved hjælp af sproget udvider man ikke kun sin personlige horisont, man siger også farvel til stereotyperne omkring Tyskland og opdager meget mere om landet og dets indbyggere. Udviklingen på området medier og in formationsteknologi muliggør en flersproget kommunikation. Hvis man har tyskkundskaber, kan man skaffe informationer direkte, fordi mange bøger, aviser og tidsskrifter udgives på tysk. Også på Internettet er tysk i forreste række. Fra Metropolis til Das Leben der Anderen Fra documenta til Berlinale Fra Albrecht Dürer til Georg Baselitz Fra Bayreuther Festspielen til popkomm Berlin Fra Immanuel Kant til Jürgen Habermas Tyskland er en stor bognation. Hver tiende bog udgives på tysk. Pressen omfatter 350 dagblade og 2300 tidsskrifter, hvoraf et stort antal også kan købes i Danmark, f.eks. Die Süddeutsche Zeitung, Spiegel, Focus, Stern, Bravo På Internettet er tysk nr. 2 i rækken af domæneregistreringer..de er efter.com det mest populære Top Level Domain. Kilde: Tatsachen über Deutschland, Auswärtiges Amt, 2007

18 34 35 Links og kilder Til 1. Engelsk er et must, det tyske sprog et plus Jutta Limbach, Goethe-Instituttets præsident , ved forskellige lejligheder: Spezialeurobarometer243, Die Europäer und ihre Sprachen, Brüssel 2006 (EU + Europarat: Muttersprache + 2, (Barcelona 2002) og Wettbewerbsfähiger durch Sprachkenntnisse, Abschlussbericht des Wirtschaftsforums für Mehrsprachigkeit, Europäische Kommission, Juli 2008 Citat Die Vorteile von Fremdsprachenkenntnissen : Europäische Kommission (2006): Die Europäer und ihre Sprachen. S. 1; kilde: ebs_243_sum_de.pdf ( ) Til 2. Tysk i Europa og i verden Billede: Globus, colourbox.com Sted i teksten 22 % aller Europäer : Europäische Kommission (2006): Eurobarometer Spezial. Die Europäer und ihre Sprachen. Bericht. S. 31. Sted i teksten Deutsch besonders in den meisten Ländern : Eurydice (2005): Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa. S. 50. Mehr als eine Fremdsprache effizient lernen: Tertiärsprachen lehren und lernen in Europa. Beispiel: B Hufeisen, G Neuner Workshop Bericht, Billede Die meistgesprochenen Sprachen in der EU in % : Europäische Kommission (2006): Eurobarometer Spezial. Die Europäer und ihre Sprachen. Zusammenfassung. S. 4. Billede Meistgelernte Sprachen in der EU in der Sekundarschule : tallene er taget fra Eurydice (2005): Schlüsselzahlen zum Sprachenlernen an den Schulen in Europa. S. 52. Billede Det tyske sprog på verdensplan : de.wikipedia.org/ wiki/bild:map_german_world.png (til fri benyttelse) ( ). Til 3. Tysk er fast forankret i det danske skolesystem Billede: Jugendliche, Wolfgang Bellwinkel, Goethe-Institut Billede Anteil der Schüler in allgemeinbildenden Schulen der Sekundarstufe II, EUROPA: Portal der EU-Institutionen, Plaudern mit Nachbarn, 2005, kilde: keyfigures/livingtogether/chattingwithneighbours/index_ de.htm#chart52 ( ) Statistiske tal: Uni C Statistik & Analyse, 2008 Citat af Ingrid Stuart: doc eller det per mail tilsendte dokument fra Ingrid Stuart: Fem visioner / ønsker fra Danmarks Sproglærerforening, 2007 Sted i teksten Der er en række fordele ved en tidlig : Undervisningsministeriet: The earlier the better? Et internationalt perspektiv på den tidligere start på fremmedsprogsundervisningen, 2006, S. 6. Sted i teksten Undersøgelsen viser klart :Undervisningsministeriet: Evaluering af tidligere start på fremmedsprogs un dervisningen Kvalitativ undersøgelse af erfaringer med tidligere start på 2. fremmedsprog tysk/fransk fra 6. klasse, 2006, S. 22. Til 4. Tysk er nemt Billede: BuchaufdemKopf, Johannes Volz, Goethe-Institut Sted i teksten In China lernen knapp : StADaF (2006): Deutsch als Fremdsprache weltweit. Datenerhebung S. 8 ff. Billede: Schülerveranstaltungen, Ursula Kreher, Goethe- Institut Dänemark Billede: Theater, Marco Donatiello, Goethe-Institut Sammenstilling af erhvervsområder ved hjælp af følgende hjemmesider: www1.sdu.dk/hum/studier/tysk/stud/alternative.html Til 5. Vores handelspartner nr.1: Tyskland Billede: Reichstagsgebäude, Deutscher Bundestag/ Stephan Erfurt Sted i teksten 264 dänische Unternehmen beschäftigen : Deutsche Botschaft in Kopenhagen, Sted i teksten Tysk er et væsentligt sprog i erhvervslivet. : Citat af Bo Lybæk, på daværende tidspunkt DI s regionalforeningsformand i Sønderjylland og adm. Direktør for Hydro Aluminium, i dag administrerende direktør og koncernchef i GPV Industri-koncernen, i Mere Claudia Schiffer og mindre sauerkraut, DI Business, Billede af Bo Lybæk, GPV Industri A/S Wirtschaftsdaten kompakt: Dänemark, Bundesagentur für Außenwirtschaft, Mai 2009 Billede Hauptlieferländer : Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai): Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Mai 2009, S. 2. Sted i teksten Wichtigste Einfuhrgüter aus Deutschland : Bundesagentur für Außenwirtschaft (bfai): Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark. S. 4. Billede Hauptabnehmerländer : Bundesagentur f. Außenwirtschaft (bfai): Wirtschaftsdaten kompakt Dänemark, Mai 2009, S. 3. Billede Deutsch-Dänischer Handel in Mrd. Dkk : php?id=deutscherexport ( ) Til 6. Tysk i erhvervslivet: at tale kundens sprog Billede: Henning Hraban Ramm / PIXELIO Billede af Charlotte Rønhof, Dansk Industri: Presse/Pressefoto/Andre+chefer+i+DI/ (vederlagsfrit) Sted i teksten Tyskland er Danmarks vigtigste samhandelspartner. : Citat af Charlotte Rønhof, Forskningspolitisk chef i Dansk Industri, i Så står man der med alle sine talenter, blogindlæg, Sted i teksten Fremdsprachenkenntnisse und interkulturelle Kompetenz : Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language Skills in Enterprise, Eurpoean Commission 2005, gennemført af CILT, National Centre for Languages in Großbritannien Sted i teksten Sprachkenntnisse sind ein Gewinn : Wettbewerbsfähiger durch Sprachkenntnisse Empfehlungen des Wirtschaftsforums für Mehrsprachigkeit bei der Europäischen Kommission, Juli 2008 Sted i teksten I østeuropæiske lande som Polen og, interview med Charlotte Rønhof, Forskningspolitisk chef i Dansk Industri, i Industrien vil have mere tysk, Århus Stiftstidende, Sted i teksten 80 % der Firmen haben : Lisbeth Verstraete- Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 20. Citat Mere end 80 % angiver, at : Jens Holger Laursen, journalist ved Jydske Vestkysten, i Erhvervslivet: Vi er for dårlige til tysk, Jydske Vestkysten, Billede Hvilke fremmedsproglige kompetencer : egen grafisk gengivelse på grundlag af Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 22. Sted i teksten: Af de 33,5 % ( ) : Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 33. Billede Med hvilke lande har virksomheden oplevet : egen grafisk gengivelse på grundlag af Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog I danske virksomheder I et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 36. Billede af Lisbeth Verstraete Hansen, CBS Sted i teksten En nylig undersøgelse har vist, at mere : Lisbeth Verstraete Hansen, Post.doc. (forskningsadjunkt) ved CBS Billede Hvilke andre sprog kan der blive behov : egen grafisk gengivelse på grundlag af Lisbeth Verstraete-Hansen (2008): Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Copenhagen Business School. S. 24. Til 7. Turisme: Tyskere og danskere kan godt lide at besøge hinanden Billede: Torsten Schröder / PIXELIO Citater om Berlin: udtalelser fra Fie og Amanda, elever i 9. klasse Billede af Amanda og Fie: Joachim Schade Billede: Jugendliche Goethe-Institut Billede: Disko, Goethe-Institut Billede: Biergarten, Storz, BPA, Goethe-Institut Billede Die Hauptreiseziele der Dänen og Urlaubsarten der Dänen in Deutschland : Kurz-Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen. S.1 und 2 Billede: Strandsurfen, Brigitte Allig, Goethe-Institut Billede: Heringsdorf, Engelbert Reinike, Goethe-Institut Billede: Kajak, Goethe-Institut Marktinformation Dänemark 2009, Deutsche Zentrale für Tourismus Kopenhagen, S Markedsprofil for Tyskland, 2009, VisitDenmark Danmarks position i Tyskland 2008, VisitDenmark Sted i teksten 2,1 Millionen Dänen reisten 2007 nach Deutschland : single-view/?tx_ttnews%5btt_news%5d=223&tx_ttnews%5b backpid%5d=82&chash=6945f968df ( ) Til 8. Det moderne Tyskland: Kultur og samfund Billede: Tokio Hotel, Ronald Wittek, picture-alliance/dpa Sted i teksten Tyskland anno 2007 har : Citat af Lykke Friis i Mere Claudia Schiffer og mindre sauerkraut, DI Business, Billede af Lykke Friis, prorektor på Københavns Universitet: Claus Peter Wiedmayer (frikøbt) Billede: Düsseldorfer Modemesse, Oliver Multhaup, picture-alliance/dpa Billede: Museum, Engelbert Reineke, BPA Billede: Tanztheater, Márcio Lima, Goethe-Institut Billede: Live Band, Goethe-Institut Taschkent Billede: Die fetten Jahre sind vorbei, Kahuuna films GmbH Billede: Michael Ballack, Ronald Wittek, picture-alliance/dpa Sted i teksten Deutschland ist eine große Buchnation : Dialog/Sprache/DeutscheSprache.html ( ) Sted i teksten Die Presselandschaft umfasst 350 Tageszeitungen : ( ) Sted i teksten Im Internet liegt Deutsch auf : main-content-09/top ( ) Titelblad Billede: Medienhafen, Düsseldorf Tourismus kol of on Herausgeber: Goethe-Institut Dänemark Goethe-Institut Dänemark 2009 Konzeption: Ursula Kreher Redaktion: Ursula Kreher, Britta Clausen Gestaltung: Produktion: Kristian Krach Druck: Color-Offset, München

19 Goethe-Institut Dänemark Frederiksborggade 1, 2. th. DK 1360 København, Dänemark Tel Fax

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen

Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv. Lisbeth Verstraete-Hansen Hvad skal vi med sprog? Holdninger til fremmedsprog i danske virksomheder i et uddannelsespolitisk perspektiv Lisbeth Verstraete-Hansen Udgivet af Institut for Internationale Kulturog Kommunikationsstudier

Læs mere

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE

magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 40 / maj / 2009 FLERSPROGLIG KOMMUNIKATION VI DUMPER I FREMMEDSPROG / SPROGLIG HØFLIGHED TROVÆRDIGHED SÅDAN! / DIREKTØREN FOR DET HELE 05 / VI DUMPER

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed

GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Grænseforeningen fremsætter forslag til at bevare dansk som komplet og samfunds- bærende sprog GRÆNSEFORENINGEN for en åben danskhed Indhold Grænseforeningens formål: Det er Grænsefor enin gens formål

Læs mere

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Rapport om knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet - og virkningerne på den europæiske økonomi Rapporten er udarbejdet for Europa-Kommissionen,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Fremmedsprog til fremtiden. Sprogpolitiske udfordringer for Danmark

Fremmedsprog til fremtiden. Sprogpolitiske udfordringer for Danmark Fremmedsprog til fremtiden Sprogpolitiske udfordringer for Danmark Fremmedsprog til fremtiden Sprogpolitiske udfordringer for Danmark FREMMEDSPROG TIL FREMTIDEN 3 Udgivet af Institut for Internationale

Læs mere

AARHUS HERNING KØBENHAVN

AARHUS HERNING KØBENHAVN AARHUS HERNING KØBENHAVN e bach l or bachelor studieguide 91 måder at starte på På Aarhus Universitet vil du blive inspireret, glemme tid og sted, blive fanget og drevet til den fordybelse, som gør studielivet

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Danmark har ondt i modersmålet

Danmark har ondt i modersmålet Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Udarbejdet af Lene Timm Udgivet med støtte fra Egmont Fonden 1. udgave 2008 Trykt i København ISBN

Læs mere

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY

VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY VELKOMMEN, BIENVENUE, WITAMY Har vi overhovedet brug for udenlandsk arbejdskraft? Kan den danske arbejdsmarkedsmodel håndtere social dumping? Strømmer udlændinge som velfærdsturister til Danmark? FORORD

Læs mere

på universitetet Janus Mortensen og Hartmut Haberland

på universitetet Janus Mortensen og Hartmut Haberland sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 46, oktober 2009 Engelsk spiller en så central rolle, at man i mange sammenhænge ligefrem taler om parallelsproglighed mellem dansk og engelsk,

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Magasinet. Klar til kick-off

Magasinet. Klar til kick-off Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv Maj 2012 Annoncefinancieret Magasinet Dansk Erhverv Klar til kick-off Med udspillet Denmark United giver Dansk Erhverv bolden op til styrket samarbejde for at øge

Læs mere

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL

Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Når døre åbnes INTEGRATION OG MANGFOLDIGHED I ORD OG TAL Forord For første gang i næsten 100 år oplever Danmark, at den erhvervsaktive del af befolkningen

Læs mere

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010

K O MmagasinET BERØMT BEDRE ANDERS HAR EN MISSION: magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 50 / september / 2010 KOMMUNIKATION OG SPROG 40 ÅR DA MUKHTAR HAVDE FØDSELSDAG OG BLEV BERØMT NINA & NICKY ANDERS HAR EN MISSION:

Læs mere

TALENT. Den globale forbindelse

TALENT. Den globale forbindelse TALENT Den globale forbindelse Udarbejdet af: Research Manager, Peter Munkholm Nielsen 1. februar 2012 Indholdsfortegnelse 1 RESUMÉ... 3 2 INDLEDNING... 3 3 MANGEL PÅ TALENT... 4 3.1 Men kan Danmark præstere

Læs mere

Opdag esperanto. et medrivende sprog. www.ikso.net

Opdag esperanto. et medrivende sprog. www.ikso.net Opdag esperanto et medrivende sprog www.ikso.net Grundlæggende informationer om esperanto Esperanto er et sprog i lighed med andre sprog. På esperanto kan man udtrykke følelser og tanker, ligesom man gør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Der er penge i Kommunikation. At skabe forståelse på et globalt marked er den store udfordring

Der er penge i Kommunikation. At skabe forståelse på et globalt marked er den store udfordring Der er penge i Kommunikation At skabe forståelse på et globalt marked er den store udfordring Der findes i dag omkring 80 uddannelser, der på en eller anden måde har integreret kommunikation. Blandt de

Læs mere

Oversættelse og sprog et kig ind i fremtiden

Oversættelse og sprog et kig ind i fremtiden Karl-Johan Lönnroth Generaldirektør Generaldirektoratet for Oversættelse Europa-Kommissionen Oversættelse og sprog et kig ind i fremtiden Carlsberg Akademi, København, den 27. november 2008 2/18 1. Indledning

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Forårskoncerten og forårsudstillingen

Forårskoncerten og forårsudstillingen Duborg-Skolens avis April 2001 Indhold: Når skolen har besøg Kreative elever Elevforeningen Temasider: Duborg-Skolen Dansk og international Fra elev til elev: Nyd Duborg-slottet Kunst på gangene NOERDside

Læs mere

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld

Årsberetning 2007 vvv-uhrhscdml`qj-bnl.c`mrjstqhrld Årsberetning 2007 VisitDenmark er Danmarks nationale turismeorganisation. Gennem viden, værktøjer og aktiviteter udvikler og markedsfører vi dansk turisme i samarbejde med partnere og bidrager hermed til

Læs mere

Det danske sprogs status i 1990'erne

Det danske sprogs status i 1990'erne Pia Jarvad Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab Dansk Sprognævns skrifter 32 Dansk Sprognævn 2001 Det danske sprogs status i 1990'erne med særligt henblik på domænetab

Læs mere

POLEN TÆT PÅ. Polen er et kæmpe potentiale i vores baghave

POLEN TÆT PÅ. Polen er et kæmpe potentiale i vores baghave Tillægget er udgivet af Polish-Danish Chamber of Commerce (Det Polsk-Danske Handelskammer) TÆT PÅ POLEN LYKKE FRIIS Polen er et kæmpe potentiale i vores baghave ÅBN ØJNENE Polen er et kæmpe marked for

Læs mere