PIST praktikforløb for internationale Studerende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIST praktikforløb for internationale Studerende"

Transkript

1 PIST praktikforløb for internationale Studerende Til offentlige og private virksomheder der, overvejer at tage internationale studerende fra erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne i praktik

2 FBE FORUM FOR BUSINESS EDUCATION Forfattere: Susanne Brandenborg Boeck, chefkonsulent, Julie Lynge, studentermedhjælp og Sofie Bejbro Andersen, studentermedhjælp, FBE Forum for Business Education Udgiver: FBE Forum for Business Education, august 2009 Grafisk design og produktion: Rumfang Tryk: CoolGray Oplag: 1000 ISBN Praktikhåndbogen er udarbejdet af FBE Forum for Business Education i et projektsamarbejde med personer fra en række erhvervsakademier og professionshøjskoler: Gry Salling Larsen, VIA University College Henning Skov, Københavns Erhvervsakademi Jytte Mansfeld, Niels Brock Copenhagen Business Academy Jørgen Hansen, Ingeniørhøjskolen i København Lonnie Butler, University College Sjælland Michael Wrangel, Professionshøjskolen Metropol Ole Faaborg, Nordjyllands University College Regitze Sparre Kristensen, TietgenSkolen - Erhvervsakademiet Lillebælt Susanne Lund, Københavns Erhvervsakademi Ulrich Skytte, Vejle Handelsskole - Erhvervsakademiet Lillebælt (Projektleder) De deltagende personer har alle været med i et FoU-projekt med midler fra Undervisningsministeriet. Formålet med projektet har været at sætte fokus på en styrkelse af praktikken for internationale studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

3 Indholdsfortegnelse Forord 05 Internationale studerende på erhvervsakademi- og 06 professionsbacheloruddannelserne Profil af uddannelserne og de studerende Hvad er praktikforløb på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne? Internationale studerende i praktik - What s in it for me? Modeller for praktikforløb 12 Model 1: Arbejdspladspraktik 15 Model 2: Projektorienteret praktik 19 Model 3: Delt praktik mellem to virksomheder 22 Model 4: Praktik i det virtuelle rum 24 Model 5: Iværksætterpraktik 26 Rollen som praktikvært 28 Det praktiske forløb Rollen som praktikvært Her kan du hente mere viden 30 Kontakt os hvis du vil vide mere bagside 3

4 4

5 Forord en række uddannelser har i mange år haft obligatorisk praktik. det gælder fx professionsbacheloruddannelserne. Fra efteråret 2009 træder en ny lov i kraft, så praktik nu også er obligatorisk på alle erhvervsakademiuddannelserne. den nye lov betyder, at endnu fl ere studerende nu skal ud og fi nde et praktiksted. det er i sig selv en stor udfordring både for de studerende og for institutionerne. For de internationale studerende bliver det særlig vanskeligt, da de typisk mangler det personlige netværk, der kan føre til et praktikforløb. samtidig har de sværere ved at begå sig på arbejdsmarkedet, fordi de ikke mestrer det danske sprog. det er synd og skam, for som eksemplerne i denne håndbog viser, så tilfører de internationale studerende stor værdi til deres praktiksteder. samtidig vil mange internationale studerende gerne blive i danmark efter endt uddannelse. desværre rejser mange af dem hjem igen, da de ikke kan få fodfæste på det danske arbejdsmarked. vi får således ikke gavn af den uddannelse og viden, de har fået her i landet. denne praktikhåndbog er resultatet af et Fou-projekt, hvor en række nøglepersoner fra erhvervsakademier og professionshøjskoler har ønsket at sætte fokus på internationale studerendes praktik. som de mange cases i håndbogen illustrerer, kan et praktikforløb i dag designes sådan, at det skræddersyes den enkelte virksomheds behov og den måde, man arbejder på netop der. vi håber derfor, at guiden vil inspirere rigtig mange virksomheder til at se potentialet i at tage internationale studerende i praktik. god læselyst. Stina vrang Elias adm. direktør for Fuhu/dea/Fbe/noca Peter Højland Formand for Fbe Ingo Østerskov rektor for kea 5

6 Internationale studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Profil af uddannelserne og de studerende Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne tager mellem 1½ og 4 år. Adgangskravet er en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse. Uddannelserne er selvstændige, afrundede forløb, der sigter mod et specifikt erhvervs- eller professionsområde fra datamatiker, diplomingeniør, multimediedesigner, finans- og markedsføringsøkonom til socialrådgiver, lærer, pædagog og sygeplejerske. Et særligt kendetegn ved uddannelserne er, at de kobler teori med praktisk undervisning og praktik i virksomheder, institutioner mv. Inden for uddannelserne findes der følgende ni hovedområder, der retter sig mod forskellige fagområder: Hvis du vil vide mere om uddannelserne, kan du læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside 1. Pædagogik: Folkeskolelærer, pædagog og tegnsprogstolk hører til blandt de pædagogiske uddannelser. 2. Sundhed: Inden for sundhedsområdet findes der 11 uddannelser, blandt andet afspændingspædagog, jordemoder, radiograf og sygeplejerske. 3. Merkantilt: Finans-, markedsførings- og serviceøkonom samt Leisure Management er nogle af de uddannelser, der findes inden for det økonomisk-merkantile område. 4. Teknisk: Inden for det tekniske hører uddannelserne bygningskonstruktør, diplomingeniør og driftsteknolog. 5. It: Her hører uddannelserne til datamatiker, it- og elektronikteknolog og multimediedesigner. 6. Bio- og laboratorieteknik: Inden for det bio- og laboratorietekniske område findes der fire uddannelser: Bioanalytiker, jordbrugsteknolog, laborant og procesteknolog. 7. Medier og kommunikation: Uddannelserne til journalist og multimediedesigner hører til i denne gruppe. 8. Samfund: På det samfundsfaglige område finder du tre uddannelser: Offentlig administration, socialrådgiver og administrationsøkonom. 9. Design: Inden for design findes uddannelserne til designteknolog, e-designer og forsøgsuddannelsen industriel designer. 6

7 7

8 Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne tilbyder erhvervsakademiuddannelser. Varighed: 1½ til 2½ år som heltidsuddannelse. Uddannelsen består af både teori og praktik (mindst 3 måneder). professionsbacheloruddannelser tilrettelagt som en selvstændig overbygning på en erhvervsakademiuddannelse eller lignende. Varighed: mindst 1½ år som heltidsstudium. Uddannelsen kobler teori og praktik (mindst 3 måneder). professionsbacheloruddannelser. Varighed: 3 til 4 år som heltidsuddannelse. Uddannelserne består af teori og praktik (mindst 6 måneder). Fakta om de internationale studerende I studieåret 2006/07 var der samlet set 4069 internationale studerende på erhvervsakademi- og professionsuddannelserne fordelt på de forskellige fagområder. Af dem var 2016 på et udvekslingsophold, mens de resterende 2053 tog en hel uddannelse i Danmark. De studerende kommer fra mange forskellige lande dog med en overvægt af studerende fra Europa (CIRIUS 2008). 8

9 Hvad er praktikforløb på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne? erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne spænder over et bredt fagligt felt, og den store variation i uddannelsernes faglighed, karakter og arbejdsområder kommer således også til udtryk i den måde, som praktikken er organiseret på. det ses i forhold til praktikkens længde, deltagelsespligt, fi nansiering, bestemmelser om praktikpladser og om ansvar samt tilsyn i praktikken. alt dette kan din lokale uddannelsesinstitution fortælle dig mere om. kort om uddannelserne, så gælder det, at: På en erhvervsakademiuddannelse er der tale om en 3 måneders praktikperiode, som typisk starter efter 1½ års studie og udgør en afsluttende del af studiet. På professionsbacheloruddannelserne er det et fællestræk, at der er tale om en 5-7 måneders praktikperiode, som typisk ligger efter 2½-3½ års studie. praktikken løber af stablen to gange om året dog fl est fra august/september til februar. efter praktikken skal den studerende tilbage og evt. tage nogle semestre og skrive bachelorprojekt. De studerende følger en underviser/praktikvejleder fra uddannelsesinstitutionen. det er en person, du som praktikvært kan sparre med. Der udarbejdes en praktikaftale, og praktikken afsluttes med en evaluering. 9

10 Internationale studerende i praktik - What s in it for me? Ved første tanke synes det måske besværligt at skulle tage en praktikant ind i din virksomhed og oven i købet en international studerende. Det er naturligvis heller ikke omkostningsfrit at lukke dørene op for de studerende. Udbyttet kan dog blive større, hvis forløbet designes, så det matcher både din virksomheds og den studerendes behov. Den studerende kommer som led i sin uddannelse og har derfor masser af ny teoretisk viden, som bare venter på at blive koblet med praktisk erfaring. Der er således et stort læringspotentiale for både din virksomhed og den studerende, som I modtager. Udover at løse helt almindelige arbejdsopgaver kan de internationale studerende særligt: En international studerende kan kort sagt bringe internationaliseringen ind i din virksomhed. Og hvis de studerende bliver i Danmark efter endt uddannelse, kan de bidrage til at dække efterspørgslen efter velkvalificeret arbejdskraft. Det er måske også interessant for dig at vide, at de studerende på disse uddannelser, danske som internationale, ofte er mellem år, og det er således en moden studerende, der får plads i din virksomhed. For en stor del af praktikstederne ligger der en personlig udvikling i det at være personlig vejleder som praktikvært og dermed være med til at planlægge udviklingsforløb for en praktikant. Være brobyggere til udenlandske markeder, fx ved at kommunikere med samarbejdspartnere og kunder på lokalsprog. Løse opgaver, der har med fremmesprog at gøre, fx udvikling og opbygning af hjemmesider. Tilføre din virksomhed åbenhed og forståelse for andre kulturer, fx ved at bringe viden ind om andre kulturer og virksomhedstyper. 10

11 11

12 Modeller for praktikforløb Du har måske kendskab til og/eller erfaring med selv at have en dansk praktikant, mens erfaringerne med en international er mindre. Som de danske studerende kan de internationale studerende i praktikperioden arbejde med netop det, som du i samarbejde med uddannelsesinstitutionen og den studerende - finder fagligt relevant for læringsforløbet. Den internationale studerende kan fx indgå i virksomhedens/afdelingens hverdag, fx ved at følge en funktionsansvarlig til diverse møder samtidig med, at hun har selvstændige opgaver eller et selvstændigt projekt, hvor hun løser en specifik udviklings- og/eller analyseopgave. Der er mange måder at organisere praktikforløbet på. Praktik er ikke kun noget, der behøver at finde sted ved, at den studerende sidder i virksomheden fra 9-17 i en bestemt periode. I en dialog med praktikvejlederen fra uddannelsesinstitutionen og praktikanten kan du selv spille ind med forslag til, hvordan det i praksis skal foregå i din virksomhed. Kort sagt - din virksomhed har gode muligheder for at få en international studerende, som kan bidrage med teori af relevans for din virksomhed. Og vedkommende kan samtidig indgå i et læringsforløb, hvor I danner den praktiske ramme og virkelighedsnære kontekst, der skal komplementere den studerendes teoretiske kompetencer. Har du tænkt på: at din virksomhed kan have mere end én praktikant og således få flere øjne på praktikforløbets opgaver - både danske og internationale studerende eller studerende fra flere forskellige studieretninger. 12

13 opgaveløsningen kan finde sted inden for mange fagområder Fagligt kan de internationale studerende på de forskellige erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser løse opgaver indenfor nogle af følgende fagområder: Handel, økonomi og service Salg, indkøb og markedsføring Industriel produktion og logistik Socialt og pædagogisk arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Undervisning Nærings- og nydelsesmiddel Bygge og anlæg Informationsteknologi Ingeniør og teknik Design, formgivning og grafi sk arbejde Tekstil og beklædning Medier, kultur og turisme 13

14 På de næste sider vil vi beskrive konkrete modeller for, hvordan et praktikforløb kan forløbe og samtidig inspirere med cases fra forskellige virksomheder, offentlige som private, der har erfaring med at have internationale studerende i praktik. I oversigtsform byder vi på følgende koncepter: Model 1: Arbejdspladspraktik Model 2: Projektorienteret praktik Model 3: Delt praktik mellem to virksomheder Model 4: Praktik i det virtuelle rum Model 5: Iværksætterpraktik 14

15 Model 1: Arbejdspladspraktik Det mest almindelige og mest kendte praktikforløb er kendetegnet ved, at de studerende i en bestemt periode sidder i virksomheden og deltager i praktikstedets dagligdag. Denne model har vi valgt at kalde arbejdspladspraktik. Den studerende er ofte på sidste del af sin uddannelse og har dermed opnået et solidt teoretisk fundament, som vil kunne danne grundlag for et godt fagligt samarbejde. Når den studerende først har praktikken sidst i uddannelsesforløbet, fungerer praktikken også som en direkte udslusning til arbejdsmarkedet, og du får mulighed for at stifte bekendtskab med en eventuel fremtidig medarbejder. I den mere traditionelle praktik fra professionsbacheloruddannelserne som fx lærer, sygeplejerske, pædagog og fysioterapeut, hvor den studerende deltager i din dagligdag på afdelingen/institutionen, og hvor formålet med praktikken handler om at tilvejebringe de rette professionskompetencer, er der også særlige fordele at hente ved internationale praktikanter. Med viden og erfaring fra andre kulturer kan de fx være med til at stille spørgsmålstegn ved de daglige rutiner, og de kan derved bidrage med nye input til udvikling af organisationen. To skarpe grunde til at vælge denne model Samarbejdet kan bruges som en hurtig rekrutteringskanal. Du får nye internationale trends og berigelsen fra en anden kultur tæt på din hverdag. 15

16 SANOVO International A/S og internationale, lyse hoveder trodser krisen Det har indtil videre ikke været et problem at finde virksomheder, der vil have en praktikant, men nu er de fleste virksomheder ramt af krisen og derfor mere tøvende, udtaler Lars Hoest Madsen, der er ERASMUSkoordinator på TietgenSkolen. Hos SANOVO International har man alligevel haft en indisk pige fra markedsføringsøkonomuddannelsen, Shaheen Paveen, som praktikant, hvilket var en meget positiv oplevelse både for hende og for virksomheden. Vi er en international organisation, så derfor lå det lige til højrebenet, at vi ansatte en international studerende, udtaler Heidi Knudsen, Marketing Manager fra SANOVO International. I stedet for at finde en overordnet opgave til Shaheen Paveen, som passede til hendes hovedopgave, planlagde Heidi Knudsen opgaverne i forhold til praktikantens behov, det gjorde det til et positivt samarbejde for begge parter. Heidi Knudsen mener, at det er en samfundspligt at tage imod de studerende, men at det jo er positivt, at virksomheden samtidig får noget ud af samarbejdet. Heidi Knudsen afviser ikke, at Shaheen Paveen kunne være en potentiel fast medarbejder senere hen, hvis de får brug for det, og siger, at de sagtens kunne finde på at tage en studerende fra udlandet i praktik igen. SANOVO International A/S Køber, producerer og distribuerer æg, æggeprodukter og andre relaterede produkter. 16

17 ess-food FIk bygget bro til det bulgarske marked Hos ess-food blev de kontaktet af en bulgarsk pige, ekatarina llieva koleva, der gerne ville i praktik i tre måneder i løbet af hendes markedsføringsøkonomuddannelse på niels brock, Copenhagen business academy. da ess-food er en international virksomhed, og de gerne ville ekspandere til bulgarien og få mere kendskab til det bulgarske marked, var det relevant for dem at ansætte en bulgarer. under opholdet hos ess-food lavede praktikanten en markedsanalyse af det bulgarske marked, hvori hun afdækkede alle ender og kanter. I contacted the company because I felt I could help them specifically with the Bulgarian market. In this company everybody is a little bit different than the rest and there is an international culture, so I feel at home here, udtaler Ekaterina Llieva Koleva. dette samarbejde viste sig nyttigt for begge parter og resulterede i en fastansættelse. og det er således et eksempel på, hvordan du som virksomhed kan drage nytte af en international studerende, når du vil gøre dig gældende på det internationale marked. Vi tilbød hende efterfølgende fastansættelse, fordi hun udviste så stort gåpåmod og godt humør og samtidig havde en god profil. Det var også en fordel, at vi havde haft mulighed for at se hende an på de 3 måneder, udtaler HR manager Birgitte Norup fra ESS-Food. ESS-Food ess-food a/s, der er en del af danish Crown koncernen, handler med ca tons kød hver dag og har kontorer i 13 lande over det meste af verden. ekaterina llieva koleva fortæller i telefonen om sit praktikforløb og job hos ess-food, og om hvordan det hele startede. 17

18 Zahles Gymnasieskole International lærerpraktik Træningsenheden Med vilje er der vej På Zahles Gymnasieskole har man hvert år 8-10 internationale ERASMUS-studerende i praktik. De studerende er primært tilknyttet engelskundervisningen. Lektor Ib Mathisson, der er ansat på Zahles Seminarium, får uddelt en liste med de studerende og finder efterfølgende en praktikplads til dem. Han har bl.a. faste aftaler med engelsklærere fra Zahles Gymnasieskole om at tage internationale praktikanter. Gymnasieskolen er international, så det er afgørende at tage imod internationale studerende for at bidrage til at gøre skolen rigtig international, udtaler Ib Mathisson. Engelsklærer Tina Siersbæk fortæller: De internationale Erasmus-studerende har bidraget til engelskundervisningen på meget positiv vis. Eksempelvis har studerende fra Irland formået at give eleverne et godt indblik i de irske værdier og traditioner, herunder de irske folkeviser. Omvendt tager de studerende konkrete erfaringer med sig fra det danske skolesystem. En særlig oplevelse fik de tyrkiske Erasmusstuderende, da de erfarede, at undervisning i engelsk ikke nødvendigvis behøver at være baseret på udenadslæring. Oplevelserne med de internationale Erasmus-studerende er derfor på alle måder en win-win situation. Erasmus er en del af EU s uddannelsesprogram for Livslang Læring (LLP). Med Erasmus kan de studerende komme på studieophold i mellem 3 og 12 måneder i et andet europæisk land. Opholdet støttes med et stipendium på ca kr. pr. måned. De studerende kan også søge Erasmus-stipendium til et praktikophold. I Træningsenheden i Vordingborg har man haft flere internationale studerende i praktik, og klinisk underviser Heidi Hartvig har haft flere positive oplevelser med at have internationale fysioterapistuderende: Med de udenlandske studerende får man udvidet sin horisont og set ting på en anden måde, fordi de stiller spørgsmålstegn ved de vante rutiner. Der kan være sproglige barrierer, men med den rette indstilling og vilje går det næsten altid godt., udtaler Heidi Hartvig. Heidi Hartvig mener, at det i de fleste tilfælde er muligt at forstå hinanden og samarbejde på trods af kultur- og sprogforskelle. De udenlandske studerende var seriøse og øjenåbnende for enheden. Træningsenheden Vordingborg Vordingborg Kommune tilbyder genoptræning og vedligeholdende træning til personer, der på grund af sygdom eller ulykke oplever et nedsat funktionsniveau og således har problemer i forhold til hverdagen, arbejdslivet eller fritiden. 18

19 Model 2: Projektorienteret praktik Projektorienteret praktik er et projektforløb, hvor din virksomhed samarbejder med en eller flere studerende om løsningen af en konkret opgave, som I definerer i fællesskab. Med denne model er der ikke lagt op til, at de studerende nødvendigvis skal være fysisk tilstede i virksomheden hver dag. Derimod kan samarbejdet foregå i form af løbende møder og briefing over mailen. Det aftales fra gang til gang. Samtidig kan du, hvis kapaciteten og opgaven er stor nok, have et team af flere studerende (internationale og evt. danske studerende) eller af to eller flere studerende, der kommer fra forskellige studieretninger. På den måde kan din virksomhed få praktikanter, der sparrer med hinanden om løsningen af en konkret opgave. Udover at flere øjne kan bidrage mere konstruktivt til opgaveløsningen, så kan din virksomhed med et tværfagligt team få flere vinkler på en problemstilling. Med andre ord du kan bruge de studerende til at lave et servicetjek på et forretningsområde i din virksomhed. Tre skarpe grunde til at vælge denne model Der er ikke lagt op til, at de studerende sidder fysisk i din virksomhed hver dag. Flere øjne kan bidrage mere konstruktivt til opgaveløsningen. Du kan nyde godt af fordelene ved at have flere studerende og i vinklingen af en problematik, kan du have flere fagområder repræsenteret. 19

20 Københavns Kommune og Star Tour Fra praktikprojekt til implementering af nyt produkt Det var en succes for både Københavns Kommune og Star Tour at samarbejde med en gruppe fra Multimediedesigneruddannelsen på Københavns Erhvervsakademi. I Københavns Kommune Center for Økonomi samarbejdede man med en international studerende omkring en hjemmeside. De havde en italiensk studerende i praktik, der selv havde taget kontakt. Samarbejdet fungerede som ugentlige møder eller efter behov, hvor den studerende i den resterende tid arbejdede hjemmefra. Erfaringerne er de samme som med andre studerende at det er godt arbejde, der selvfølgelig kræver lidt mere overvågning end for faste medarbejdere, men det er det værd, udtaler Rune Rasmussen, fuldmægtig fra Københavns Kommune. Det var oplagt for dem at benytte en international studerende til at lave materiale til andre internationale studerende. Også hos Star Tour har de været tilfredse med denne praktikmodel. Web Administrator Mie Lundgreen Larsen fra Star Tour var meget tilfreds med forløbet og det endelige resultat: De skulle udvikle en ny hjemmeside for os til vores rejselederrekruttering, og resultatet blev så godt, at vi sletter den gamle og erstatter den med den nye. Og vi har i øjeblikket kontakt til Star Tour i de andre nordiske lande om, at de kan få hjemmesiden på deres sprog. Star Tour Star Tour er en del af TUI Nordic, som er en nordisk koncern med ledende rejsearrangører i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Hovedarrangøren er Star Tour i Danmark, Fritidsresor i Sverige, Star Tour i Norge og Finnmatkat i Finland. Københavns Kommunes Center for Økonomi Center for Økonomi skal i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen kan opretholde en langsigtet bæredygtig økonomisk politik og en effektiv ressourceudnyttelse i kommunen. 20

21 Kræftens Bekæmpelse Projektbaseret organisation perfekt til teamwork I Kræftens Bekæmpelse har de særdeles gode erfaringer med internationale praktikanter. Faktisk i en sådan grad, at de på løbende basis modtager praktikanter fra SUHR s internationale linje Global Bachelor in Nutrition and Health. Afdelingen Fysisk aktivitet og kost havde således otte praktikanter dette forår. Fælles for praktikforløbene er, at de er baseret på et projekt, der ofte på forhånd er relativt afgrænset af Kræftens Bekæmpelse. Afhængig af projekternes omfang kan de studerende arbejde sammen i grupper eller have et projekt alene. I dette forår arbejdede fire af otte internationale studerende sammen om et større projekt og de fire studerende havde alle forskellig national baggrund. De blev tilknyttet et projekt, der var skitseret med en ekstern samarbejdspartner fra Sverige, og udarbejdede to rapporter samt en præsentation, der blev afholdt på et internt seminar på engelsk. Det ser vi ikke som nogen hindring, udtaler Gitte L. Hansen, som er tovholder på projekterne, og fortsætter: Ofte er det rent faktisk en fordel, at engelsk helt naturligt bliver fælles sprog. Flere af afdelingens projekter baserer sig i forvejen på engelsksproget materialer eller har involveret en international samarbejdspartner. Da afdelingen generelt foretrækker det nære, fysiske samarbejde med praktikanterne, var de dog ærgerlige over, at de pga. pladsproblemer dette forår til tider var nødt til at henvise praktikanterne til fysisk at arbejde på projektet på deres uddannelsesinstitution. På trods af dette blev det endnu engang en succes, og som regel fortsætter mange af deres praktikanter med at skrive deres bacheloropgave i tilknytning til enten projektet eller organisationen (hvilket fem ud af de otte har valgt dette forår). Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelses (KB) formål er at bekæmpe kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret arbejder KB med forskning, forebyggelse og støtte af patienter og deres pårørende, ligesom KB taler patienternes sag over for myndighederne. 21

22 Model 3: Delt praktik mellem to virksomheder Denne model lægger op til, at to praktiksteder samarbejder om at oprette et praktikforløb for en eller flere studerende. Det kan fx være en idé, hvis der er to virksomheder, der begge har interesse i at skabe større kendskab til deres branche og har en egnet praktikopgave. Eller hvis én virksomhed kan levere en case, og en anden virksomhed kan levere en specifik knowhow. Det kan også være en offentlig og en privat virksomhed, der går sammen i et partnerskab. De to parter kan således supplere hinanden i forhold til en praktik, hvor de studerende både får stillet en konkret og virkelig opgave og samtidig får mulighed for specifik faglig sparring omkring opgaveløsningen. To skarpe grunde til at vælge denne model Sammen med en anden virksomhed deles I om kontakten til og ansvaret for de studerende. Mulighed for løsning af en konkret opgave, hvor din virksomhed ikke selv er i besiddelse af den viden, der er nødvendig for opgaveløsningen. 22

23 Grontmij Carl Bro A/S går sammen med kommuner om praktik Grontmij Carl Bro og Århus Kommunes Trafik og Veje har taget initiativ til en ny og anderledes model for praktik, som de kalder delt praktik. Initiativet fungerer således, at kommunen agerer bygherre ved at levere en case, og Carl Bro leverer teoretisk knowhow og er rådgivende part for det enkelte projekt. Arbejdet er halvt så stort, når vi er to parter, der deles om at tage os af de studerende. Fordelene for Grontmij Carl Bro er klart det relationsskabende aspekt i samarbejdet, og at vi er synlige over for de studerende, udtaler Michael Aakjer Nielsen, afdelingschef i Grontmij Carl Bro A/S. Vi forsøger at gøre de studerende opmærksomme på vores branche og præsenterer dem for muligheden med delt praktik. Indtil videre har én studerende meldt sig på ordningen, udtaler vejchef Niels Schmidt fra Århus Kommune. Om GRONTMIJ CARL BRO Grontmij Carl Bro er en del af hollandske Grontmij, der er en af Europas største rådgivende ingeniørvirksomheder. De rådgiver inden for anlæg, byggeri, miljø, vand, industri og energi. Projektet defineres ud fra den studerendes behov, så der er mulighed for stor medbestemmelse fra den studerendes side. Århus Kommunes Trafik og Veje har haft gæsteforelæsninger på VIA University College, hvor de har forsøgt at udbrede kendskabet til deres fagområde og har i samme forbindelse præsenteret praktikordningen for de studerende. Århus Kommunes Trafik og Veje Trafik og Vejes opgave er at skabe en optimal infrastruktur med de givne fysiske forudsætninger og de økonomiske rammer og betingelser, som Byrådet og lovgivningen i øvrigt fastsætter. 23

24 Model 4: Praktik i det virtuelle rum Den virtuelle praktik er kendetegnet ved, at den inddrager de digitale medier som hovedformidlingsværktøj. Den studerende kommunikerer via og får sine opgaver tilsendt elektronisk, og/eller der afholdes videokonferencer. For den studerende giver det træning i de specielle metoder og modeller til online projektstyring og udnyttelsen af avancerede virtuelle kontaktformer, der bruges i arbejdslivet. Denne form for praktik sikrer din virksomhed en fleksibilitet i samarbejdet og giver mulighed for mobilitet, uden at den studerende skal rejse verden rundt. Modellen åbner således op for muligheden for at samarbejde med virksomheder i andre lande, fx datterselskaber eller samarbejdspartnere. To skarpe grunde til at vælge denne model Stor fleksibilitet i forhold til opgaver over landegrænser. De studerende er vant til de digitale medier og mestrer i stor stil denne kommunikationsform. 24

25 Virtuel praktik om markedsføring af LEGO produkter LEGO (Danmark og USA), Tietgen Skolen og Bay Path College i USA har samarbejdet med en gruppe studerende om et virtuelt praktikophold på Markedsøkonomuddannelsen, hvor kommunikationen for det meste foregik via elektroniske medier. Formålet var at give gruppen af studerende en indsigt i det 21. århundredes arbejdsplads, og dermed skulle de benytte sig af elektroniske medier til samarbejdet over Atlanterhavet. De studerendes projekt skulle omhandle markedsføring af LEGO produkter. Forløbet var vellykket, men både studerende og virksomheder, der lader sig inspirere af LEGO skal være indstillet på, at det kræver noget særligt ikke at være til stede fysisk hver dag. LEGO LEGO er en danskejet global virksomhed, der producerer legetøj. LEGO er den sjette største producent af legetøj i verden. Tietgen Skolen TietgenSkolen er i dag et moderne videns- og kompetencecenter, der udvikler målrettede uddannelser i tæt samarbejde med store og mellemstore virksomheder over hele landet. Denne form for praktikforløb kræver stor selvdisciplin af de studerende, idet de kun er styrede af resultatmål og deadlines, udtaler Regitze Sparre Kristensen, projektleder på Tietgen Skolen. 25

26 model 5. IværksætterpraktIk som det allerede er kommet frem i beskrivelsen af førnævnte modeller, så er der mange måder at organisere et praktikforløb på. det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan praktikforløb kan se ud i fremtiden. man kunne fx forestille sig en iværksættermodel: din virksomhed er i sin spæde start; du kæmper med at få gennemført dine mange projekter, oparbejde netværksrelationer og få ordrer i hus. umiddelbart lyder det måske ikke til at være sagen at ansætte unge mennesker, der skal vejledes og hjælpes igennem et læringsforløb. det er her, du skal tænke på, at det også betyder, at din virksomhed er et fl eksibelt og spændende sted at komme i praktik, at du kan have glæde af de studerendes energi, gåpåmod og åbenhed over for at afprøve og udvikle ny viden. med andre ord kan din tid og vejledning være givet rigtig godt ud. Iværksættermodellen lægger op til, at den studerende indgår på individuel basis i samarbejde med en iværksættervirksomhed, hvor målet er at få iværksættererfaring eller afprøve innovative ideer. To skarpe grunde til at vælge netop denne model Du kan få hjælp til nye innovative ideer. Den studerende ser med åbent sind på koblingen mellem teori og praksis. 26

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

Ta et talent ind i din virksomhed

Ta et talent ind i din virksomhed 1 Ta et talent ind i din virksomhed Byggetekniker * Bygningskonstruktør ** Designteknolog / Fashion design * Driftsteknolog - offshore * Installatør stærkstrøm * Multimediedesigner * Produktionsteknolog

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Datamatiker-uddannelsen ved Roskilde Handelsskole Maj 2010 Manual til praktikophold / Datamatiker 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Praktikpladser. Et plus for din virksomhed

Praktikpladser. Et plus for din virksomhed Praktikpladser Et plus for din virksomhed En ny lovgivning med krav om obligatorisk praktik i alle videregående professionsorienterede uddannelser er trådt i kraft, hvilket betyder, at de studerende ikke

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM)

Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) Information til praktikvirksomheder 2016 (SERVICEØKONOM) 1 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution, der sætter en stor ære i høj faglighed og i at uddanne de studerende

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne:

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne: Turnusakkrediteringsplan for videregående uddannelser Uddannelsesudbuddene er opdelt i to grupper med et vist tidsmæssigt overlap for at give muligheder for fleksibilitet i opgavevaretagelsen under hensyn

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Ansøgertallet pr. 15. marts til Undervisningsministeriets videregående uddannelser Nedenfor opdeles ansøgerne på type, område og

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM)

Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) Information til virksomhederne om praktik på Professionsbachelor uddannelsen i International Handel og Markedsføring (PBA ISMM) 1 Det er uddannelsens formål at uddanne professionsbachelorer inden for International

Læs mere

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4

International Hospitality Management. Orientering om virksomhedspraktik. November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 International Hospitality Management Orientering om virksomhedspraktik 2016 November 2015 Cphbusiness, Campus Nørrebro Side 0 af 4 HVAD ER CPHBUSINESS? Cphbusiness er en erhvervsrettet uddannelsesinstitution,

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Rekrutteringsopgave Efterår 2014

Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Rekrutteringsopgave Efterår 2014 Camilla Skov Nielsen Michael Lindgaard Hedemann 8912- HR Valg af stilling og organisation Vi har valgt University College Lillebælt (UCL) som organisation. Stillingen vi

Læs mere

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL

Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Standard for den gode praktik på Socialrådgiveruddannelsen ved UCL Baggrunden for denne standard er krav til undervisningens kvalitet. Kravene er defineret i bekendtgørelse om akkreditering og godkendelse

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015

PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 PROJEKTBESKRIVELSE - PRAKTIKEKSAMEN - 2015 Studie Semester Klasse Ansvarlige undervisere Multimediedesign 4. semester msmmd13a4, msmmd13c4, msmmd13d4 Tildelte praktikvejledere Periode 5. januar 27. marts

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland

Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland Tirsdag d. 14. januar 2014 Notat til Region Sjælland vedr. initiativer i Nordvestsjælland I følgende notat præsenterer University College Sjælland (UCSJ) en række initiativer, der alle positivt vil bidrage

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation

TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation TILBUD TIL VIRKSOMHEDER: Få tilknyttet en erhvervsøkonomistuderende (HA) inden for Entreprenørskab og Innovation Studienævn for Erhvervsøkonomi i Kolding Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Bygningskonstruktøruddannelsen

Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen 100% professionsbachelorvilkår ja tak, og gerne hurtigt Med loven om professionshøjskoler (2007) er rammerne skabt for de praksisnære videregående uddannelser. Et særligt

Læs mere

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2010 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på optagelsesr med optagelsesprøve

Læs mere

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og

bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og Skal vi bytte Jeg får en praktikplads Du får en kvalificeret medarbejder i et år, nye øjne og frisk viden i laboratoriet og mulighed for at realisere nye projekter 1 Derfor får du denne appel... Der er

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER. Praktik. VIA University College. Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College SEMESTERORIENTERING 6. SEMESTER Praktik Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør VIA University College Horsens, Holstebro, Aarhus Efteråret 2014 VIA University

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Speciale 2013 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Speciale 2013 Septemberoptag 2011 1 Specialebeskrivelsen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune

Videregående uddannelser og eliteidræt. Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Videregående uddannelser og eliteidræt Fleksible vilkår for eliteidrætsudøvere på de videregående uddannelser i Esbjerg Kommune Aalborg Universitet Aalborg Universitet Esbjerg udbyder ingeniør og IT-relaterede

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Praktikmanual. Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt Praktikmanual Bygningskonstruktøruddannelsen og Byggeteknikeruddannelsen ved Erhvervsakademiet Lillebælt 16. november 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1. Om praktikmanualen 3 1.2. Regler om praktik

Læs mere

Dansk i et professionsperspektiv. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf

Dansk i et professionsperspektiv. Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf Dansk i et professionsperspektiv Sune Weile Fagkonsulent i dansk STX/Hf En styrket Hf-uddannelse Faglighed Motivation Afklaring Formål Den toårige hf er primært rettet mod professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelserne

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ØKONOMI ØKONOMI ADMINISTRATIONSØKONOM FINANSØKONOM LOGISTIKØKONOM ADGANGSKRAV: Gymnasial uddannelse Uddannelse inden for hvordan samarbejdet mellem borger og forvaltninger samt kunder og virksomheder fungerer.

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Internationale studerende i din virksomhed

Internationale studerende i din virksomhed Gør en forskel VIA University College Internationale studerende i din virksomhed indsæt billede Indhold 3 Om denne brochure 4 Din virksomheds muligheder 6 Stor succes med udenlandske studerende 10 Høj

Læs mere

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo

Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Praktik-politik for pædagogstuderende i CenterCampo Dato: 27/11 2013 Ref. Lars Haase Indhold Indledning... 1 Fordeling af de studerende i CenterCampo... 2 Forbesøget... 2 Roller og ansvar... 3 Vejledning...

Læs mere

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik

Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Retningslinjer for diplomingeniørpraktik Alle diplomingeniørstuderende skal som et led i uddannelsen gennemføre et praktikophold af en varighed på 30 ECTS. Praktikken er placeret på den sidste del af 6.

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg

Jobcenter Svendborg. Anja Jørgensen. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Jobcenter Svendborg Anja Jørgensen Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd i Svendborg Vedlagt denne skrivelse er ansøgning fra JYSK A/S, hvor vi søger om tilskud til medfinansiering fra Det Lokale

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Praktikant eller studiejobber

Praktikant eller studiejobber Hej studerende Praktikant eller studiejobber også noget for dig! I en praktik eller et studiejob kan du som studerende fra en relevant uddannelse byde ind på at løse opgaver ude hos virksomhederne med

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Få en studerende fra Leisure Management. i praktik

Få en studerende fra Leisure Management. i praktik Få en studerende fra Leisure i praktik Fritids- og oplevelsesindustrien Hvad er leisure management Leisure er en professionsbachelor uddannelse der fokusere på fritids- og oplevel-sesindustrien. Gennem

Læs mere

AALBORG HANDELSSKOLE

AALBORG HANDELSSKOLE AALBORG HANDELSSKOLE EUX Business kombinerer gymnasiale fag med seriøs erhvervserfaring. Med EUX Business får du dobbelt op på muligheder, uddannelse og faglighed. HAR DU ADGANG TIL EUX BUSINESS? HAR

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER

ADMINISTRATIVE UDDANNELSER ADMINISTRATIVE UDDANNELSER SERVICEØKONOM erhvervsuddannelse + specifikke krav SPORTSMANAGEMENT, PROF.BA (overbygning) ADGANGSKRAV: Markedsføringsøkonom, serviceøkonom, finansøkonom INTERNATIONAL HOSPITALITY

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

REFERAT Uddannelsesudvalg Design

REFERAT Uddannelsesudvalg Design REFERAT Uddannelsesudvalg Design Mødetidspunkt: Mødested: Referent Deltagere: Fraværende: Mødeleder Onsdag den 15 februar Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV SD - 1.1.0.5 LBD Casper Sørensen Elsebeth Gabel

Læs mere

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB

Campus Odense. Miljøplanlægning. samfundsfag. 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Campus Odense Miljøplanlægning samfundsfag 3-årig Bacheloruddannelse SAMFUNDSVIDENSKAB Et bredt samfundsengagement Samfundsfag er for dig, der har en bred interesse i politiske og samfundsmæssige problemstillinger

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 Mentor-netværksmøde Certificering John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 1 Agendaen Velkomst og præsentation JMJ (12:00) Frokost (12:15-12:45) Introduktion til UCN (rundvisning) fortid, nutid for altid JMJ

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed

Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Vejledning til praktikophold i en dansk eller udenlandsk virksomhed Kortere Videregående Uddannelser KVU Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde August 2011 Manual til praktikophold. Erhvervsakademi Sjælland

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012

Erhvervsakademi Sjælland. Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Orientering til KKR møde på Sørup Herregård den 7. november 2012 Erhvervsakademi Sjælland Vi udbyder 27 korte og mellemlange erhvervsrettede videregående uddannelser. Fuldtids-

Læs mere

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser

Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Uddannelsesudvalget, Uddannelsesudvalget (2. samling) L 25 - Bilag 6,L 47 - Bilag 4 Offentligt Udnyt Erhvervsakademiernes potentiale i udviklingen af de teknisk-merkantile videregående uddannelser Et oplæg

Læs mere

Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik

Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik Vil din virksomhed være med til at uddanne fremtidens grønne drifts- og projektledere? Få en have- og parkingeniør i praktik skal to gange i praktik som led i deres uddannelse. Formålet er, at den studerende

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere