PIST praktikforløb for internationale Studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIST praktikforløb for internationale Studerende"

Transkript

1 PIST praktikforløb for internationale Studerende Til offentlige og private virksomheder der, overvejer at tage internationale studerende fra erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne i praktik

2 FBE FORUM FOR BUSINESS EDUCATION Forfattere: Susanne Brandenborg Boeck, chefkonsulent, Julie Lynge, studentermedhjælp og Sofie Bejbro Andersen, studentermedhjælp, FBE Forum for Business Education Udgiver: FBE Forum for Business Education, august 2009 Grafisk design og produktion: Rumfang Tryk: CoolGray Oplag: 1000 ISBN Praktikhåndbogen er udarbejdet af FBE Forum for Business Education i et projektsamarbejde med personer fra en række erhvervsakademier og professionshøjskoler: Gry Salling Larsen, VIA University College Henning Skov, Københavns Erhvervsakademi Jytte Mansfeld, Niels Brock Copenhagen Business Academy Jørgen Hansen, Ingeniørhøjskolen i København Lonnie Butler, University College Sjælland Michael Wrangel, Professionshøjskolen Metropol Ole Faaborg, Nordjyllands University College Regitze Sparre Kristensen, TietgenSkolen - Erhvervsakademiet Lillebælt Susanne Lund, Københavns Erhvervsakademi Ulrich Skytte, Vejle Handelsskole - Erhvervsakademiet Lillebælt (Projektleder) De deltagende personer har alle været med i et FoU-projekt med midler fra Undervisningsministeriet. Formålet med projektet har været at sætte fokus på en styrkelse af praktikken for internationale studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

3 Indholdsfortegnelse Forord 05 Internationale studerende på erhvervsakademi- og 06 professionsbacheloruddannelserne Profil af uddannelserne og de studerende Hvad er praktikforløb på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne? Internationale studerende i praktik - What s in it for me? Modeller for praktikforløb 12 Model 1: Arbejdspladspraktik 15 Model 2: Projektorienteret praktik 19 Model 3: Delt praktik mellem to virksomheder 22 Model 4: Praktik i det virtuelle rum 24 Model 5: Iværksætterpraktik 26 Rollen som praktikvært 28 Det praktiske forløb Rollen som praktikvært Her kan du hente mere viden 30 Kontakt os hvis du vil vide mere bagside 3

4 4

5 Forord en række uddannelser har i mange år haft obligatorisk praktik. det gælder fx professionsbacheloruddannelserne. Fra efteråret 2009 træder en ny lov i kraft, så praktik nu også er obligatorisk på alle erhvervsakademiuddannelserne. den nye lov betyder, at endnu fl ere studerende nu skal ud og fi nde et praktiksted. det er i sig selv en stor udfordring både for de studerende og for institutionerne. For de internationale studerende bliver det særlig vanskeligt, da de typisk mangler det personlige netværk, der kan føre til et praktikforløb. samtidig har de sværere ved at begå sig på arbejdsmarkedet, fordi de ikke mestrer det danske sprog. det er synd og skam, for som eksemplerne i denne håndbog viser, så tilfører de internationale studerende stor værdi til deres praktiksteder. samtidig vil mange internationale studerende gerne blive i danmark efter endt uddannelse. desværre rejser mange af dem hjem igen, da de ikke kan få fodfæste på det danske arbejdsmarked. vi får således ikke gavn af den uddannelse og viden, de har fået her i landet. denne praktikhåndbog er resultatet af et Fou-projekt, hvor en række nøglepersoner fra erhvervsakademier og professionshøjskoler har ønsket at sætte fokus på internationale studerendes praktik. som de mange cases i håndbogen illustrerer, kan et praktikforløb i dag designes sådan, at det skræddersyes den enkelte virksomheds behov og den måde, man arbejder på netop der. vi håber derfor, at guiden vil inspirere rigtig mange virksomheder til at se potentialet i at tage internationale studerende i praktik. god læselyst. Stina vrang Elias adm. direktør for Fuhu/dea/Fbe/noca Peter Højland Formand for Fbe Ingo Østerskov rektor for kea 5

6 Internationale studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Profil af uddannelserne og de studerende Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne tager mellem 1½ og 4 år. Adgangskravet er en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse. Uddannelserne er selvstændige, afrundede forløb, der sigter mod et specifikt erhvervs- eller professionsområde fra datamatiker, diplomingeniør, multimediedesigner, finans- og markedsføringsøkonom til socialrådgiver, lærer, pædagog og sygeplejerske. Et særligt kendetegn ved uddannelserne er, at de kobler teori med praktisk undervisning og praktik i virksomheder, institutioner mv. Inden for uddannelserne findes der følgende ni hovedområder, der retter sig mod forskellige fagområder: Hvis du vil vide mere om uddannelserne, kan du læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside 1. Pædagogik: Folkeskolelærer, pædagog og tegnsprogstolk hører til blandt de pædagogiske uddannelser. 2. Sundhed: Inden for sundhedsområdet findes der 11 uddannelser, blandt andet afspændingspædagog, jordemoder, radiograf og sygeplejerske. 3. Merkantilt: Finans-, markedsførings- og serviceøkonom samt Leisure Management er nogle af de uddannelser, der findes inden for det økonomisk-merkantile område. 4. Teknisk: Inden for det tekniske hører uddannelserne bygningskonstruktør, diplomingeniør og driftsteknolog. 5. It: Her hører uddannelserne til datamatiker, it- og elektronikteknolog og multimediedesigner. 6. Bio- og laboratorieteknik: Inden for det bio- og laboratorietekniske område findes der fire uddannelser: Bioanalytiker, jordbrugsteknolog, laborant og procesteknolog. 7. Medier og kommunikation: Uddannelserne til journalist og multimediedesigner hører til i denne gruppe. 8. Samfund: På det samfundsfaglige område finder du tre uddannelser: Offentlig administration, socialrådgiver og administrationsøkonom. 9. Design: Inden for design findes uddannelserne til designteknolog, e-designer og forsøgsuddannelsen industriel designer. 6

7 7

8 Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne tilbyder erhvervsakademiuddannelser. Varighed: 1½ til 2½ år som heltidsuddannelse. Uddannelsen består af både teori og praktik (mindst 3 måneder). professionsbacheloruddannelser tilrettelagt som en selvstændig overbygning på en erhvervsakademiuddannelse eller lignende. Varighed: mindst 1½ år som heltidsstudium. Uddannelsen kobler teori og praktik (mindst 3 måneder). professionsbacheloruddannelser. Varighed: 3 til 4 år som heltidsuddannelse. Uddannelserne består af teori og praktik (mindst 6 måneder). Fakta om de internationale studerende I studieåret 2006/07 var der samlet set 4069 internationale studerende på erhvervsakademi- og professionsuddannelserne fordelt på de forskellige fagområder. Af dem var 2016 på et udvekslingsophold, mens de resterende 2053 tog en hel uddannelse i Danmark. De studerende kommer fra mange forskellige lande dog med en overvægt af studerende fra Europa (CIRIUS 2008). 8

9 Hvad er praktikforløb på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne? erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne spænder over et bredt fagligt felt, og den store variation i uddannelsernes faglighed, karakter og arbejdsområder kommer således også til udtryk i den måde, som praktikken er organiseret på. det ses i forhold til praktikkens længde, deltagelsespligt, fi nansiering, bestemmelser om praktikpladser og om ansvar samt tilsyn i praktikken. alt dette kan din lokale uddannelsesinstitution fortælle dig mere om. kort om uddannelserne, så gælder det, at: På en erhvervsakademiuddannelse er der tale om en 3 måneders praktikperiode, som typisk starter efter 1½ års studie og udgør en afsluttende del af studiet. På professionsbacheloruddannelserne er det et fællestræk, at der er tale om en 5-7 måneders praktikperiode, som typisk ligger efter 2½-3½ års studie. praktikken løber af stablen to gange om året dog fl est fra august/september til februar. efter praktikken skal den studerende tilbage og evt. tage nogle semestre og skrive bachelorprojekt. De studerende følger en underviser/praktikvejleder fra uddannelsesinstitutionen. det er en person, du som praktikvært kan sparre med. Der udarbejdes en praktikaftale, og praktikken afsluttes med en evaluering. 9

10 Internationale studerende i praktik - What s in it for me? Ved første tanke synes det måske besværligt at skulle tage en praktikant ind i din virksomhed og oven i købet en international studerende. Det er naturligvis heller ikke omkostningsfrit at lukke dørene op for de studerende. Udbyttet kan dog blive større, hvis forløbet designes, så det matcher både din virksomheds og den studerendes behov. Den studerende kommer som led i sin uddannelse og har derfor masser af ny teoretisk viden, som bare venter på at blive koblet med praktisk erfaring. Der er således et stort læringspotentiale for både din virksomhed og den studerende, som I modtager. Udover at løse helt almindelige arbejdsopgaver kan de internationale studerende særligt: En international studerende kan kort sagt bringe internationaliseringen ind i din virksomhed. Og hvis de studerende bliver i Danmark efter endt uddannelse, kan de bidrage til at dække efterspørgslen efter velkvalificeret arbejdskraft. Det er måske også interessant for dig at vide, at de studerende på disse uddannelser, danske som internationale, ofte er mellem år, og det er således en moden studerende, der får plads i din virksomhed. For en stor del af praktikstederne ligger der en personlig udvikling i det at være personlig vejleder som praktikvært og dermed være med til at planlægge udviklingsforløb for en praktikant. Være brobyggere til udenlandske markeder, fx ved at kommunikere med samarbejdspartnere og kunder på lokalsprog. Løse opgaver, der har med fremmesprog at gøre, fx udvikling og opbygning af hjemmesider. Tilføre din virksomhed åbenhed og forståelse for andre kulturer, fx ved at bringe viden ind om andre kulturer og virksomhedstyper. 10

11 11

12 Modeller for praktikforløb Du har måske kendskab til og/eller erfaring med selv at have en dansk praktikant, mens erfaringerne med en international er mindre. Som de danske studerende kan de internationale studerende i praktikperioden arbejde med netop det, som du i samarbejde med uddannelsesinstitutionen og den studerende - finder fagligt relevant for læringsforløbet. Den internationale studerende kan fx indgå i virksomhedens/afdelingens hverdag, fx ved at følge en funktionsansvarlig til diverse møder samtidig med, at hun har selvstændige opgaver eller et selvstændigt projekt, hvor hun løser en specifik udviklings- og/eller analyseopgave. Der er mange måder at organisere praktikforløbet på. Praktik er ikke kun noget, der behøver at finde sted ved, at den studerende sidder i virksomheden fra 9-17 i en bestemt periode. I en dialog med praktikvejlederen fra uddannelsesinstitutionen og praktikanten kan du selv spille ind med forslag til, hvordan det i praksis skal foregå i din virksomhed. Kort sagt - din virksomhed har gode muligheder for at få en international studerende, som kan bidrage med teori af relevans for din virksomhed. Og vedkommende kan samtidig indgå i et læringsforløb, hvor I danner den praktiske ramme og virkelighedsnære kontekst, der skal komplementere den studerendes teoretiske kompetencer. Har du tænkt på: at din virksomhed kan have mere end én praktikant og således få flere øjne på praktikforløbets opgaver - både danske og internationale studerende eller studerende fra flere forskellige studieretninger. 12

13 opgaveløsningen kan finde sted inden for mange fagområder Fagligt kan de internationale studerende på de forskellige erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser løse opgaver indenfor nogle af følgende fagområder: Handel, økonomi og service Salg, indkøb og markedsføring Industriel produktion og logistik Socialt og pædagogisk arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Undervisning Nærings- og nydelsesmiddel Bygge og anlæg Informationsteknologi Ingeniør og teknik Design, formgivning og grafi sk arbejde Tekstil og beklædning Medier, kultur og turisme 13

14 På de næste sider vil vi beskrive konkrete modeller for, hvordan et praktikforløb kan forløbe og samtidig inspirere med cases fra forskellige virksomheder, offentlige som private, der har erfaring med at have internationale studerende i praktik. I oversigtsform byder vi på følgende koncepter: Model 1: Arbejdspladspraktik Model 2: Projektorienteret praktik Model 3: Delt praktik mellem to virksomheder Model 4: Praktik i det virtuelle rum Model 5: Iværksætterpraktik 14

15 Model 1: Arbejdspladspraktik Det mest almindelige og mest kendte praktikforløb er kendetegnet ved, at de studerende i en bestemt periode sidder i virksomheden og deltager i praktikstedets dagligdag. Denne model har vi valgt at kalde arbejdspladspraktik. Den studerende er ofte på sidste del af sin uddannelse og har dermed opnået et solidt teoretisk fundament, som vil kunne danne grundlag for et godt fagligt samarbejde. Når den studerende først har praktikken sidst i uddannelsesforløbet, fungerer praktikken også som en direkte udslusning til arbejdsmarkedet, og du får mulighed for at stifte bekendtskab med en eventuel fremtidig medarbejder. I den mere traditionelle praktik fra professionsbacheloruddannelserne som fx lærer, sygeplejerske, pædagog og fysioterapeut, hvor den studerende deltager i din dagligdag på afdelingen/institutionen, og hvor formålet med praktikken handler om at tilvejebringe de rette professionskompetencer, er der også særlige fordele at hente ved internationale praktikanter. Med viden og erfaring fra andre kulturer kan de fx være med til at stille spørgsmålstegn ved de daglige rutiner, og de kan derved bidrage med nye input til udvikling af organisationen. To skarpe grunde til at vælge denne model Samarbejdet kan bruges som en hurtig rekrutteringskanal. Du får nye internationale trends og berigelsen fra en anden kultur tæt på din hverdag. 15

16 SANOVO International A/S og internationale, lyse hoveder trodser krisen Det har indtil videre ikke været et problem at finde virksomheder, der vil have en praktikant, men nu er de fleste virksomheder ramt af krisen og derfor mere tøvende, udtaler Lars Hoest Madsen, der er ERASMUSkoordinator på TietgenSkolen. Hos SANOVO International har man alligevel haft en indisk pige fra markedsføringsøkonomuddannelsen, Shaheen Paveen, som praktikant, hvilket var en meget positiv oplevelse både for hende og for virksomheden. Vi er en international organisation, så derfor lå det lige til højrebenet, at vi ansatte en international studerende, udtaler Heidi Knudsen, Marketing Manager fra SANOVO International. I stedet for at finde en overordnet opgave til Shaheen Paveen, som passede til hendes hovedopgave, planlagde Heidi Knudsen opgaverne i forhold til praktikantens behov, det gjorde det til et positivt samarbejde for begge parter. Heidi Knudsen mener, at det er en samfundspligt at tage imod de studerende, men at det jo er positivt, at virksomheden samtidig får noget ud af samarbejdet. Heidi Knudsen afviser ikke, at Shaheen Paveen kunne være en potentiel fast medarbejder senere hen, hvis de får brug for det, og siger, at de sagtens kunne finde på at tage en studerende fra udlandet i praktik igen. SANOVO International A/S Køber, producerer og distribuerer æg, æggeprodukter og andre relaterede produkter. 16

17 ess-food FIk bygget bro til det bulgarske marked Hos ess-food blev de kontaktet af en bulgarsk pige, ekatarina llieva koleva, der gerne ville i praktik i tre måneder i løbet af hendes markedsføringsøkonomuddannelse på niels brock, Copenhagen business academy. da ess-food er en international virksomhed, og de gerne ville ekspandere til bulgarien og få mere kendskab til det bulgarske marked, var det relevant for dem at ansætte en bulgarer. under opholdet hos ess-food lavede praktikanten en markedsanalyse af det bulgarske marked, hvori hun afdækkede alle ender og kanter. I contacted the company because I felt I could help them specifically with the Bulgarian market. In this company everybody is a little bit different than the rest and there is an international culture, so I feel at home here, udtaler Ekaterina Llieva Koleva. dette samarbejde viste sig nyttigt for begge parter og resulterede i en fastansættelse. og det er således et eksempel på, hvordan du som virksomhed kan drage nytte af en international studerende, når du vil gøre dig gældende på det internationale marked. Vi tilbød hende efterfølgende fastansættelse, fordi hun udviste så stort gåpåmod og godt humør og samtidig havde en god profil. Det var også en fordel, at vi havde haft mulighed for at se hende an på de 3 måneder, udtaler HR manager Birgitte Norup fra ESS-Food. ESS-Food ess-food a/s, der er en del af danish Crown koncernen, handler med ca tons kød hver dag og har kontorer i 13 lande over det meste af verden. ekaterina llieva koleva fortæller i telefonen om sit praktikforløb og job hos ess-food, og om hvordan det hele startede. 17

18 Zahles Gymnasieskole International lærerpraktik Træningsenheden Med vilje er der vej På Zahles Gymnasieskole har man hvert år 8-10 internationale ERASMUS-studerende i praktik. De studerende er primært tilknyttet engelskundervisningen. Lektor Ib Mathisson, der er ansat på Zahles Seminarium, får uddelt en liste med de studerende og finder efterfølgende en praktikplads til dem. Han har bl.a. faste aftaler med engelsklærere fra Zahles Gymnasieskole om at tage internationale praktikanter. Gymnasieskolen er international, så det er afgørende at tage imod internationale studerende for at bidrage til at gøre skolen rigtig international, udtaler Ib Mathisson. Engelsklærer Tina Siersbæk fortæller: De internationale Erasmus-studerende har bidraget til engelskundervisningen på meget positiv vis. Eksempelvis har studerende fra Irland formået at give eleverne et godt indblik i de irske værdier og traditioner, herunder de irske folkeviser. Omvendt tager de studerende konkrete erfaringer med sig fra det danske skolesystem. En særlig oplevelse fik de tyrkiske Erasmusstuderende, da de erfarede, at undervisning i engelsk ikke nødvendigvis behøver at være baseret på udenadslæring. Oplevelserne med de internationale Erasmus-studerende er derfor på alle måder en win-win situation. Erasmus er en del af EU s uddannelsesprogram for Livslang Læring (LLP). Med Erasmus kan de studerende komme på studieophold i mellem 3 og 12 måneder i et andet europæisk land. Opholdet støttes med et stipendium på ca kr. pr. måned. De studerende kan også søge Erasmus-stipendium til et praktikophold. I Træningsenheden i Vordingborg har man haft flere internationale studerende i praktik, og klinisk underviser Heidi Hartvig har haft flere positive oplevelser med at have internationale fysioterapistuderende: Med de udenlandske studerende får man udvidet sin horisont og set ting på en anden måde, fordi de stiller spørgsmålstegn ved de vante rutiner. Der kan være sproglige barrierer, men med den rette indstilling og vilje går det næsten altid godt., udtaler Heidi Hartvig. Heidi Hartvig mener, at det i de fleste tilfælde er muligt at forstå hinanden og samarbejde på trods af kultur- og sprogforskelle. De udenlandske studerende var seriøse og øjenåbnende for enheden. Træningsenheden Vordingborg Vordingborg Kommune tilbyder genoptræning og vedligeholdende træning til personer, der på grund af sygdom eller ulykke oplever et nedsat funktionsniveau og således har problemer i forhold til hverdagen, arbejdslivet eller fritiden. 18

19 Model 2: Projektorienteret praktik Projektorienteret praktik er et projektforløb, hvor din virksomhed samarbejder med en eller flere studerende om løsningen af en konkret opgave, som I definerer i fællesskab. Med denne model er der ikke lagt op til, at de studerende nødvendigvis skal være fysisk tilstede i virksomheden hver dag. Derimod kan samarbejdet foregå i form af løbende møder og briefing over mailen. Det aftales fra gang til gang. Samtidig kan du, hvis kapaciteten og opgaven er stor nok, have et team af flere studerende (internationale og evt. danske studerende) eller af to eller flere studerende, der kommer fra forskellige studieretninger. På den måde kan din virksomhed få praktikanter, der sparrer med hinanden om løsningen af en konkret opgave. Udover at flere øjne kan bidrage mere konstruktivt til opgaveløsningen, så kan din virksomhed med et tværfagligt team få flere vinkler på en problemstilling. Med andre ord du kan bruge de studerende til at lave et servicetjek på et forretningsområde i din virksomhed. Tre skarpe grunde til at vælge denne model Der er ikke lagt op til, at de studerende sidder fysisk i din virksomhed hver dag. Flere øjne kan bidrage mere konstruktivt til opgaveløsningen. Du kan nyde godt af fordelene ved at have flere studerende og i vinklingen af en problematik, kan du have flere fagområder repræsenteret. 19

20 Københavns Kommune og Star Tour Fra praktikprojekt til implementering af nyt produkt Det var en succes for både Københavns Kommune og Star Tour at samarbejde med en gruppe fra Multimediedesigneruddannelsen på Københavns Erhvervsakademi. I Københavns Kommune Center for Økonomi samarbejdede man med en international studerende omkring en hjemmeside. De havde en italiensk studerende i praktik, der selv havde taget kontakt. Samarbejdet fungerede som ugentlige møder eller efter behov, hvor den studerende i den resterende tid arbejdede hjemmefra. Erfaringerne er de samme som med andre studerende at det er godt arbejde, der selvfølgelig kræver lidt mere overvågning end for faste medarbejdere, men det er det værd, udtaler Rune Rasmussen, fuldmægtig fra Københavns Kommune. Det var oplagt for dem at benytte en international studerende til at lave materiale til andre internationale studerende. Også hos Star Tour har de været tilfredse med denne praktikmodel. Web Administrator Mie Lundgreen Larsen fra Star Tour var meget tilfreds med forløbet og det endelige resultat: De skulle udvikle en ny hjemmeside for os til vores rejselederrekruttering, og resultatet blev så godt, at vi sletter den gamle og erstatter den med den nye. Og vi har i øjeblikket kontakt til Star Tour i de andre nordiske lande om, at de kan få hjemmesiden på deres sprog. Star Tour Star Tour er en del af TUI Nordic, som er en nordisk koncern med ledende rejsearrangører i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Hovedarrangøren er Star Tour i Danmark, Fritidsresor i Sverige, Star Tour i Norge og Finnmatkat i Finland. Københavns Kommunes Center for Økonomi Center for Økonomi skal i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen kan opretholde en langsigtet bæredygtig økonomisk politik og en effektiv ressourceudnyttelse i kommunen. 20

21 Kræftens Bekæmpelse Projektbaseret organisation perfekt til teamwork I Kræftens Bekæmpelse har de særdeles gode erfaringer med internationale praktikanter. Faktisk i en sådan grad, at de på løbende basis modtager praktikanter fra SUHR s internationale linje Global Bachelor in Nutrition and Health. Afdelingen Fysisk aktivitet og kost havde således otte praktikanter dette forår. Fælles for praktikforløbene er, at de er baseret på et projekt, der ofte på forhånd er relativt afgrænset af Kræftens Bekæmpelse. Afhængig af projekternes omfang kan de studerende arbejde sammen i grupper eller have et projekt alene. I dette forår arbejdede fire af otte internationale studerende sammen om et større projekt og de fire studerende havde alle forskellig national baggrund. De blev tilknyttet et projekt, der var skitseret med en ekstern samarbejdspartner fra Sverige, og udarbejdede to rapporter samt en præsentation, der blev afholdt på et internt seminar på engelsk. Det ser vi ikke som nogen hindring, udtaler Gitte L. Hansen, som er tovholder på projekterne, og fortsætter: Ofte er det rent faktisk en fordel, at engelsk helt naturligt bliver fælles sprog. Flere af afdelingens projekter baserer sig i forvejen på engelsksproget materialer eller har involveret en international samarbejdspartner. Da afdelingen generelt foretrækker det nære, fysiske samarbejde med praktikanterne, var de dog ærgerlige over, at de pga. pladsproblemer dette forår til tider var nødt til at henvise praktikanterne til fysisk at arbejde på projektet på deres uddannelsesinstitution. På trods af dette blev det endnu engang en succes, og som regel fortsætter mange af deres praktikanter med at skrive deres bacheloropgave i tilknytning til enten projektet eller organisationen (hvilket fem ud af de otte har valgt dette forår). Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelses (KB) formål er at bekæmpe kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret arbejder KB med forskning, forebyggelse og støtte af patienter og deres pårørende, ligesom KB taler patienternes sag over for myndighederne. 21

22 Model 3: Delt praktik mellem to virksomheder Denne model lægger op til, at to praktiksteder samarbejder om at oprette et praktikforløb for en eller flere studerende. Det kan fx være en idé, hvis der er to virksomheder, der begge har interesse i at skabe større kendskab til deres branche og har en egnet praktikopgave. Eller hvis én virksomhed kan levere en case, og en anden virksomhed kan levere en specifik knowhow. Det kan også være en offentlig og en privat virksomhed, der går sammen i et partnerskab. De to parter kan således supplere hinanden i forhold til en praktik, hvor de studerende både får stillet en konkret og virkelig opgave og samtidig får mulighed for specifik faglig sparring omkring opgaveløsningen. To skarpe grunde til at vælge denne model Sammen med en anden virksomhed deles I om kontakten til og ansvaret for de studerende. Mulighed for løsning af en konkret opgave, hvor din virksomhed ikke selv er i besiddelse af den viden, der er nødvendig for opgaveløsningen. 22

23 Grontmij Carl Bro A/S går sammen med kommuner om praktik Grontmij Carl Bro og Århus Kommunes Trafik og Veje har taget initiativ til en ny og anderledes model for praktik, som de kalder delt praktik. Initiativet fungerer således, at kommunen agerer bygherre ved at levere en case, og Carl Bro leverer teoretisk knowhow og er rådgivende part for det enkelte projekt. Arbejdet er halvt så stort, når vi er to parter, der deles om at tage os af de studerende. Fordelene for Grontmij Carl Bro er klart det relationsskabende aspekt i samarbejdet, og at vi er synlige over for de studerende, udtaler Michael Aakjer Nielsen, afdelingschef i Grontmij Carl Bro A/S. Vi forsøger at gøre de studerende opmærksomme på vores branche og præsenterer dem for muligheden med delt praktik. Indtil videre har én studerende meldt sig på ordningen, udtaler vejchef Niels Schmidt fra Århus Kommune. Om GRONTMIJ CARL BRO Grontmij Carl Bro er en del af hollandske Grontmij, der er en af Europas største rådgivende ingeniørvirksomheder. De rådgiver inden for anlæg, byggeri, miljø, vand, industri og energi. Projektet defineres ud fra den studerendes behov, så der er mulighed for stor medbestemmelse fra den studerendes side. Århus Kommunes Trafik og Veje har haft gæsteforelæsninger på VIA University College, hvor de har forsøgt at udbrede kendskabet til deres fagområde og har i samme forbindelse præsenteret praktikordningen for de studerende. Århus Kommunes Trafik og Veje Trafik og Vejes opgave er at skabe en optimal infrastruktur med de givne fysiske forudsætninger og de økonomiske rammer og betingelser, som Byrådet og lovgivningen i øvrigt fastsætter. 23

24 Model 4: Praktik i det virtuelle rum Den virtuelle praktik er kendetegnet ved, at den inddrager de digitale medier som hovedformidlingsværktøj. Den studerende kommunikerer via og får sine opgaver tilsendt elektronisk, og/eller der afholdes videokonferencer. For den studerende giver det træning i de specielle metoder og modeller til online projektstyring og udnyttelsen af avancerede virtuelle kontaktformer, der bruges i arbejdslivet. Denne form for praktik sikrer din virksomhed en fleksibilitet i samarbejdet og giver mulighed for mobilitet, uden at den studerende skal rejse verden rundt. Modellen åbner således op for muligheden for at samarbejde med virksomheder i andre lande, fx datterselskaber eller samarbejdspartnere. To skarpe grunde til at vælge denne model Stor fleksibilitet i forhold til opgaver over landegrænser. De studerende er vant til de digitale medier og mestrer i stor stil denne kommunikationsform. 24

25 Virtuel praktik om markedsføring af LEGO produkter LEGO (Danmark og USA), Tietgen Skolen og Bay Path College i USA har samarbejdet med en gruppe studerende om et virtuelt praktikophold på Markedsøkonomuddannelsen, hvor kommunikationen for det meste foregik via elektroniske medier. Formålet var at give gruppen af studerende en indsigt i det 21. århundredes arbejdsplads, og dermed skulle de benytte sig af elektroniske medier til samarbejdet over Atlanterhavet. De studerendes projekt skulle omhandle markedsføring af LEGO produkter. Forløbet var vellykket, men både studerende og virksomheder, der lader sig inspirere af LEGO skal være indstillet på, at det kræver noget særligt ikke at være til stede fysisk hver dag. LEGO LEGO er en danskejet global virksomhed, der producerer legetøj. LEGO er den sjette største producent af legetøj i verden. Tietgen Skolen TietgenSkolen er i dag et moderne videns- og kompetencecenter, der udvikler målrettede uddannelser i tæt samarbejde med store og mellemstore virksomheder over hele landet. Denne form for praktikforløb kræver stor selvdisciplin af de studerende, idet de kun er styrede af resultatmål og deadlines, udtaler Regitze Sparre Kristensen, projektleder på Tietgen Skolen. 25

26 model 5. IværksætterpraktIk som det allerede er kommet frem i beskrivelsen af førnævnte modeller, så er der mange måder at organisere et praktikforløb på. det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan praktikforløb kan se ud i fremtiden. man kunne fx forestille sig en iværksættermodel: din virksomhed er i sin spæde start; du kæmper med at få gennemført dine mange projekter, oparbejde netværksrelationer og få ordrer i hus. umiddelbart lyder det måske ikke til at være sagen at ansætte unge mennesker, der skal vejledes og hjælpes igennem et læringsforløb. det er her, du skal tænke på, at det også betyder, at din virksomhed er et fl eksibelt og spændende sted at komme i praktik, at du kan have glæde af de studerendes energi, gåpåmod og åbenhed over for at afprøve og udvikle ny viden. med andre ord kan din tid og vejledning være givet rigtig godt ud. Iværksættermodellen lægger op til, at den studerende indgår på individuel basis i samarbejde med en iværksættervirksomhed, hvor målet er at få iværksættererfaring eller afprøve innovative ideer. To skarpe grunde til at vælge netop denne model Du kan få hjælp til nye innovative ideer. Den studerende ser med åbent sind på koblingen mellem teori og praksis. 26

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen

Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen Vejledning om praktik på it-teknologuddannelsen - med studieretninger inden for netværk og elektronik Praktikvejledning til virksomheder i Danmark Invitation til et værdifuldt samarbejde Den 1. august

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT

PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT PRAKTIK GUIDE KEA.DK/PRAKTIKANT CHALLENGE THE ORDINARY 3 FIND EN PRATIKANT PÅ KEA VIL VI GERNE GØRE DET NEMT FOR VIRKSOMHEDER AT TAGE EN AF VORES STUDERENDE I PRAKTIK, SÅ VI HAR FORSØGT AT SAMLE DEN INFORMATION,

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob

BRUG FOR EN. x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob BRUG FOR EN x-tra? Hvordan arbejder jeg sammen med studerende? Find din perfekte praktikant eller den helt rette til dit studiejob Forord Uddannelsesrådet ved Aalborg Kommune har i samarbejde med University

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på handelsøkonomuddannelsen Oktober 2014 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores handelsøkonomer Her har vi

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Information til virksomheder om Datamatiker & Pba i Softwareudvikling i praktik Business Unit Erhvervsakademiet Lillebælt hse@vejlehs.dk tlf: 7216 2898 Hvorfor er det en god ide at have en IT-studerende

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på logistikøkonomuddannelsen August 2013 Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores logistikøkonomer. Her har vi

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Multimediedesigneruddannelsen

Multimediedesigneruddannelsen Aftale om praktik for Multimediedesigneruddannelsen Erhvervsakademi MidtVest I perioden fra: 04.01.2016 til: 01.04.2016 Mellem de tre parter: Virksomheden: Navn: Adresse: Postnr.: By: T: E: Kontaktperson:

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1

FKB-Kredsmøde. Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Side 1 FKB-Kredsmøde Katastrofe- og Side 1 Agenda Hvad er status på Katastrofe og og hvor langt er vi nået? Uddannelsessystemet Forskellige typer af efteruddannelsesmuligheder Side 2 Uddannelsens forløb Side

Læs mere

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE

EUX ER EN DOBBELTUDDANNELSE EUX BUSINESS en ny dobbeltuddannelse VELKOMMEN TIL EUX BUSINESS Med EUX Business får du både EN ERHVERVSUDDANNELSE OG EN GYMNASIAL EKSAMEN. EUX Business gennemføres på HANDELSSKOLEN, enter for Kontor og

Læs mere

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende

Gode råd om praktik. i professionsbacheloruddannelser. Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Til uddannelsessteder, praktiksteder og studerende Gode råd om praktik i professionsbacheloruddannelser Denne folder bygger på EVA s rapport Praktik

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK Vi er meget glade for de friske input, praktikanterne giver os. De er ofte rigtig gode til at vinkle helt anderledes eller sige til, hvis den måde, man har gjort tingene på længe, er dybt uhensigtsmæssig.

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne - kom godt i gang med projektværktøjet og få overblik over hvordan det kan anvendes. Tusindvis

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende

DM dansk magisterforening praktik. Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb. dm.dk/studerende 1 Praktik Råd og vejledning til et godt praktikforløb dm.dk/studerende 2 råd og vejledning til et godt praktikforløb Råd og vejledning til et godt praktikforløb Overvejer du et praktikforløb? Har du overblik

Læs mere

Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser

Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2010 1 Praktik i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser Forfatter: Rambøll Management

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1

Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i Norge, Sverige og Finland 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om struktur, indhold og styring i de erhvervsrettede

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER -

EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER - EN QUICKGUIDE TIL PRAKTIKPORTALEN - BRUGERGUIDE FOR PRAKTIKSTEDER - INTRODUKTION TIL PRAKTIKPORTALEN Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser, der hører ind under De

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse

Lean Six Sigma Sponsoruddannelse Lean Six Sigma Sponsoruddannelse For dig, der skal til at fungere som sponsor på et Lean Six Sigma forbedringsprojekt og er interesseret i at være klædt bedst muligt på til denne nye rolle. Baggrund Vores

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden

Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Uddannelsesaftale En sund investering i fremtiden Indhold Vækst med afsæt i traditionerne 3 Uddannelsesaftaler på virksomhedens betingelser 4 Den almindelige aftale 5 Ny mesterlæreaftale 6 Kombinationsaftale

Læs mere

Kontrakt om Professionspraktik

Kontrakt om Professionspraktik Kontrakt om Professionspraktik Denne kontrakt er indgået mellem Fredericia Maskinmesterskole, den studerende og virksomheden, hvor den studerende er i bachelorpraktik. Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Ta' praktik i udlandet (PIU)

Ta' praktik i udlandet (PIU) Ta' praktik i udlandet (PIU) OM... Praktik I Udlandet Som elev på en erhvervsuddannelse har du mulighed for, at gennemføre hele eller dele af din uddannelse i udlandet med PIUordningen. Man kan godt gennemføre

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne

Handelsøkonom AKADEMICENTRET ZBC. Praktikforløbet på 3. og 4. semester. Orientering til virksomhederne Handelsøkonom Praktikforløbet på 3. og 4. semester Orientering til virksomhederne AKADEMICENTRET ZBC Det er det, fordi: Hvorfor er det en god idé at have en handelsøkonomstuderende i praktik? det giver

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor

Det merkantile grundforløb. Detail handel event kontor Det merkantile grundforløb Detail handel event kontor 2. del Velkommen til det merkantile grundforløb Med EUX kan du gå alle veje, du vil 2. del på det merkantile grundforløb er for dig, som sigter efter

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2010 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side 05 1.1 Institutioner... side 05 1.2 Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015

Administrationsbachelor. - katalog over valgmoduler. september 2015 Administrationsbachelor - katalog over valgmoduler september 2015 Professionshøjskolen Metropol VIA University College (VIA UC) University College Lillebælt (UCL) University College Sjælland (UCSJ) University

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Samspil mellem uddannelse og erhverv

Samspil mellem uddannelse og erhverv Samspil mellem uddannelse og erhverv PROGRAM 2: SAMSPIL MELLEM UDDANNELSE OG ERHVERV UDVIKLINGSLABORATORIET FOR TRANSFER Hvad er på spil? Erhvervsrettede uddannelser er kendetegnet ved at de kombinerer

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune.

LEDERAKADEMIET 2013-2014. Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. LEDERAKADEMIET 2013-2014 Et personligt uddannelsesforløb for kommende, nye og nuværende foreningsaktive frivillige i Egedal Kommune. Lederakademiets deltagere vil efter akademiets afslutning modtage et

Læs mere

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans

MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER. GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Merkantil HG - Student GENVEJ FOR STUDENTER TIL ET GODT JOB INDEN FOR Butik - Handel - Kontor - Finans Læs mere på KHS.DK/MERKANTILSTUDENT MERKANTIL HG STUDENT HANDELSSKOLENS GRUNDFORLØB FOR STUDENTER

Læs mere