PIST praktikforløb for internationale Studerende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PIST praktikforløb for internationale Studerende"

Transkript

1 PIST praktikforløb for internationale Studerende Til offentlige og private virksomheder der, overvejer at tage internationale studerende fra erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne i praktik

2 FBE FORUM FOR BUSINESS EDUCATION Forfattere: Susanne Brandenborg Boeck, chefkonsulent, Julie Lynge, studentermedhjælp og Sofie Bejbro Andersen, studentermedhjælp, FBE Forum for Business Education Udgiver: FBE Forum for Business Education, august 2009 Grafisk design og produktion: Rumfang Tryk: CoolGray Oplag: 1000 ISBN Praktikhåndbogen er udarbejdet af FBE Forum for Business Education i et projektsamarbejde med personer fra en række erhvervsakademier og professionshøjskoler: Gry Salling Larsen, VIA University College Henning Skov, Københavns Erhvervsakademi Jytte Mansfeld, Niels Brock Copenhagen Business Academy Jørgen Hansen, Ingeniørhøjskolen i København Lonnie Butler, University College Sjælland Michael Wrangel, Professionshøjskolen Metropol Ole Faaborg, Nordjyllands University College Regitze Sparre Kristensen, TietgenSkolen - Erhvervsakademiet Lillebælt Susanne Lund, Københavns Erhvervsakademi Ulrich Skytte, Vejle Handelsskole - Erhvervsakademiet Lillebælt (Projektleder) De deltagende personer har alle været med i et FoU-projekt med midler fra Undervisningsministeriet. Formålet med projektet har været at sætte fokus på en styrkelse af praktikken for internationale studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne.

3 Indholdsfortegnelse Forord 05 Internationale studerende på erhvervsakademi- og 06 professionsbacheloruddannelserne Profil af uddannelserne og de studerende Hvad er praktikforløb på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne? Internationale studerende i praktik - What s in it for me? Modeller for praktikforløb 12 Model 1: Arbejdspladspraktik 15 Model 2: Projektorienteret praktik 19 Model 3: Delt praktik mellem to virksomheder 22 Model 4: Praktik i det virtuelle rum 24 Model 5: Iværksætterpraktik 26 Rollen som praktikvært 28 Det praktiske forløb Rollen som praktikvært Her kan du hente mere viden 30 Kontakt os hvis du vil vide mere bagside 3

4 4

5 Forord en række uddannelser har i mange år haft obligatorisk praktik. det gælder fx professionsbacheloruddannelserne. Fra efteråret 2009 træder en ny lov i kraft, så praktik nu også er obligatorisk på alle erhvervsakademiuddannelserne. den nye lov betyder, at endnu fl ere studerende nu skal ud og fi nde et praktiksted. det er i sig selv en stor udfordring både for de studerende og for institutionerne. For de internationale studerende bliver det særlig vanskeligt, da de typisk mangler det personlige netværk, der kan føre til et praktikforløb. samtidig har de sværere ved at begå sig på arbejdsmarkedet, fordi de ikke mestrer det danske sprog. det er synd og skam, for som eksemplerne i denne håndbog viser, så tilfører de internationale studerende stor værdi til deres praktiksteder. samtidig vil mange internationale studerende gerne blive i danmark efter endt uddannelse. desværre rejser mange af dem hjem igen, da de ikke kan få fodfæste på det danske arbejdsmarked. vi får således ikke gavn af den uddannelse og viden, de har fået her i landet. denne praktikhåndbog er resultatet af et Fou-projekt, hvor en række nøglepersoner fra erhvervsakademier og professionshøjskoler har ønsket at sætte fokus på internationale studerendes praktik. som de mange cases i håndbogen illustrerer, kan et praktikforløb i dag designes sådan, at det skræddersyes den enkelte virksomheds behov og den måde, man arbejder på netop der. vi håber derfor, at guiden vil inspirere rigtig mange virksomheder til at se potentialet i at tage internationale studerende i praktik. god læselyst. Stina vrang Elias adm. direktør for Fuhu/dea/Fbe/noca Peter Højland Formand for Fbe Ingo Østerskov rektor for kea 5

6 Internationale studerende på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Profil af uddannelserne og de studerende Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne tager mellem 1½ og 4 år. Adgangskravet er en gymnasial uddannelse eller en relevant erhvervsuddannelse. Uddannelserne er selvstændige, afrundede forløb, der sigter mod et specifikt erhvervs- eller professionsområde fra datamatiker, diplomingeniør, multimediedesigner, finans- og markedsføringsøkonom til socialrådgiver, lærer, pædagog og sygeplejerske. Et særligt kendetegn ved uddannelserne er, at de kobler teori med praktisk undervisning og praktik i virksomheder, institutioner mv. Inden for uddannelserne findes der følgende ni hovedområder, der retter sig mod forskellige fagområder: Hvis du vil vide mere om uddannelserne, kan du læse mere på Undervisningsministeriets hjemmeside 1. Pædagogik: Folkeskolelærer, pædagog og tegnsprogstolk hører til blandt de pædagogiske uddannelser. 2. Sundhed: Inden for sundhedsområdet findes der 11 uddannelser, blandt andet afspændingspædagog, jordemoder, radiograf og sygeplejerske. 3. Merkantilt: Finans-, markedsførings- og serviceøkonom samt Leisure Management er nogle af de uddannelser, der findes inden for det økonomisk-merkantile område. 4. Teknisk: Inden for det tekniske hører uddannelserne bygningskonstruktør, diplomingeniør og driftsteknolog. 5. It: Her hører uddannelserne til datamatiker, it- og elektronikteknolog og multimediedesigner. 6. Bio- og laboratorieteknik: Inden for det bio- og laboratorietekniske område findes der fire uddannelser: Bioanalytiker, jordbrugsteknolog, laborant og procesteknolog. 7. Medier og kommunikation: Uddannelserne til journalist og multimediedesigner hører til i denne gruppe. 8. Samfund: På det samfundsfaglige område finder du tre uddannelser: Offentlig administration, socialrådgiver og administrationsøkonom. 9. Design: Inden for design findes uddannelserne til designteknolog, e-designer og forsøgsuddannelsen industriel designer. 6

7 7

8 Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne tilbyder erhvervsakademiuddannelser. Varighed: 1½ til 2½ år som heltidsuddannelse. Uddannelsen består af både teori og praktik (mindst 3 måneder). professionsbacheloruddannelser tilrettelagt som en selvstændig overbygning på en erhvervsakademiuddannelse eller lignende. Varighed: mindst 1½ år som heltidsstudium. Uddannelsen kobler teori og praktik (mindst 3 måneder). professionsbacheloruddannelser. Varighed: 3 til 4 år som heltidsuddannelse. Uddannelserne består af teori og praktik (mindst 6 måneder). Fakta om de internationale studerende I studieåret 2006/07 var der samlet set 4069 internationale studerende på erhvervsakademi- og professionsuddannelserne fordelt på de forskellige fagområder. Af dem var 2016 på et udvekslingsophold, mens de resterende 2053 tog en hel uddannelse i Danmark. De studerende kommer fra mange forskellige lande dog med en overvægt af studerende fra Europa (CIRIUS 2008). 8

9 Hvad er praktikforløb på erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne? erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne spænder over et bredt fagligt felt, og den store variation i uddannelsernes faglighed, karakter og arbejdsområder kommer således også til udtryk i den måde, som praktikken er organiseret på. det ses i forhold til praktikkens længde, deltagelsespligt, fi nansiering, bestemmelser om praktikpladser og om ansvar samt tilsyn i praktikken. alt dette kan din lokale uddannelsesinstitution fortælle dig mere om. kort om uddannelserne, så gælder det, at: På en erhvervsakademiuddannelse er der tale om en 3 måneders praktikperiode, som typisk starter efter 1½ års studie og udgør en afsluttende del af studiet. På professionsbacheloruddannelserne er det et fællestræk, at der er tale om en 5-7 måneders praktikperiode, som typisk ligger efter 2½-3½ års studie. praktikken løber af stablen to gange om året dog fl est fra august/september til februar. efter praktikken skal den studerende tilbage og evt. tage nogle semestre og skrive bachelorprojekt. De studerende følger en underviser/praktikvejleder fra uddannelsesinstitutionen. det er en person, du som praktikvært kan sparre med. Der udarbejdes en praktikaftale, og praktikken afsluttes med en evaluering. 9

10 Internationale studerende i praktik - What s in it for me? Ved første tanke synes det måske besværligt at skulle tage en praktikant ind i din virksomhed og oven i købet en international studerende. Det er naturligvis heller ikke omkostningsfrit at lukke dørene op for de studerende. Udbyttet kan dog blive større, hvis forløbet designes, så det matcher både din virksomheds og den studerendes behov. Den studerende kommer som led i sin uddannelse og har derfor masser af ny teoretisk viden, som bare venter på at blive koblet med praktisk erfaring. Der er således et stort læringspotentiale for både din virksomhed og den studerende, som I modtager. Udover at løse helt almindelige arbejdsopgaver kan de internationale studerende særligt: En international studerende kan kort sagt bringe internationaliseringen ind i din virksomhed. Og hvis de studerende bliver i Danmark efter endt uddannelse, kan de bidrage til at dække efterspørgslen efter velkvalificeret arbejdskraft. Det er måske også interessant for dig at vide, at de studerende på disse uddannelser, danske som internationale, ofte er mellem år, og det er således en moden studerende, der får plads i din virksomhed. For en stor del af praktikstederne ligger der en personlig udvikling i det at være personlig vejleder som praktikvært og dermed være med til at planlægge udviklingsforløb for en praktikant. Være brobyggere til udenlandske markeder, fx ved at kommunikere med samarbejdspartnere og kunder på lokalsprog. Løse opgaver, der har med fremmesprog at gøre, fx udvikling og opbygning af hjemmesider. Tilføre din virksomhed åbenhed og forståelse for andre kulturer, fx ved at bringe viden ind om andre kulturer og virksomhedstyper. 10

11 11

12 Modeller for praktikforløb Du har måske kendskab til og/eller erfaring med selv at have en dansk praktikant, mens erfaringerne med en international er mindre. Som de danske studerende kan de internationale studerende i praktikperioden arbejde med netop det, som du i samarbejde med uddannelsesinstitutionen og den studerende - finder fagligt relevant for læringsforløbet. Den internationale studerende kan fx indgå i virksomhedens/afdelingens hverdag, fx ved at følge en funktionsansvarlig til diverse møder samtidig med, at hun har selvstændige opgaver eller et selvstændigt projekt, hvor hun løser en specifik udviklings- og/eller analyseopgave. Der er mange måder at organisere praktikforløbet på. Praktik er ikke kun noget, der behøver at finde sted ved, at den studerende sidder i virksomheden fra 9-17 i en bestemt periode. I en dialog med praktikvejlederen fra uddannelsesinstitutionen og praktikanten kan du selv spille ind med forslag til, hvordan det i praksis skal foregå i din virksomhed. Kort sagt - din virksomhed har gode muligheder for at få en international studerende, som kan bidrage med teori af relevans for din virksomhed. Og vedkommende kan samtidig indgå i et læringsforløb, hvor I danner den praktiske ramme og virkelighedsnære kontekst, der skal komplementere den studerendes teoretiske kompetencer. Har du tænkt på: at din virksomhed kan have mere end én praktikant og således få flere øjne på praktikforløbets opgaver - både danske og internationale studerende eller studerende fra flere forskellige studieretninger. 12

13 opgaveløsningen kan finde sted inden for mange fagområder Fagligt kan de internationale studerende på de forskellige erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser løse opgaver indenfor nogle af følgende fagområder: Handel, økonomi og service Salg, indkøb og markedsføring Industriel produktion og logistik Socialt og pædagogisk arbejde Sundhed, omsorg og personlig pleje Undervisning Nærings- og nydelsesmiddel Bygge og anlæg Informationsteknologi Ingeniør og teknik Design, formgivning og grafi sk arbejde Tekstil og beklædning Medier, kultur og turisme 13

14 På de næste sider vil vi beskrive konkrete modeller for, hvordan et praktikforløb kan forløbe og samtidig inspirere med cases fra forskellige virksomheder, offentlige som private, der har erfaring med at have internationale studerende i praktik. I oversigtsform byder vi på følgende koncepter: Model 1: Arbejdspladspraktik Model 2: Projektorienteret praktik Model 3: Delt praktik mellem to virksomheder Model 4: Praktik i det virtuelle rum Model 5: Iværksætterpraktik 14

15 Model 1: Arbejdspladspraktik Det mest almindelige og mest kendte praktikforløb er kendetegnet ved, at de studerende i en bestemt periode sidder i virksomheden og deltager i praktikstedets dagligdag. Denne model har vi valgt at kalde arbejdspladspraktik. Den studerende er ofte på sidste del af sin uddannelse og har dermed opnået et solidt teoretisk fundament, som vil kunne danne grundlag for et godt fagligt samarbejde. Når den studerende først har praktikken sidst i uddannelsesforløbet, fungerer praktikken også som en direkte udslusning til arbejdsmarkedet, og du får mulighed for at stifte bekendtskab med en eventuel fremtidig medarbejder. I den mere traditionelle praktik fra professionsbacheloruddannelserne som fx lærer, sygeplejerske, pædagog og fysioterapeut, hvor den studerende deltager i din dagligdag på afdelingen/institutionen, og hvor formålet med praktikken handler om at tilvejebringe de rette professionskompetencer, er der også særlige fordele at hente ved internationale praktikanter. Med viden og erfaring fra andre kulturer kan de fx være med til at stille spørgsmålstegn ved de daglige rutiner, og de kan derved bidrage med nye input til udvikling af organisationen. To skarpe grunde til at vælge denne model Samarbejdet kan bruges som en hurtig rekrutteringskanal. Du får nye internationale trends og berigelsen fra en anden kultur tæt på din hverdag. 15

16 SANOVO International A/S og internationale, lyse hoveder trodser krisen Det har indtil videre ikke været et problem at finde virksomheder, der vil have en praktikant, men nu er de fleste virksomheder ramt af krisen og derfor mere tøvende, udtaler Lars Hoest Madsen, der er ERASMUSkoordinator på TietgenSkolen. Hos SANOVO International har man alligevel haft en indisk pige fra markedsføringsøkonomuddannelsen, Shaheen Paveen, som praktikant, hvilket var en meget positiv oplevelse både for hende og for virksomheden. Vi er en international organisation, så derfor lå det lige til højrebenet, at vi ansatte en international studerende, udtaler Heidi Knudsen, Marketing Manager fra SANOVO International. I stedet for at finde en overordnet opgave til Shaheen Paveen, som passede til hendes hovedopgave, planlagde Heidi Knudsen opgaverne i forhold til praktikantens behov, det gjorde det til et positivt samarbejde for begge parter. Heidi Knudsen mener, at det er en samfundspligt at tage imod de studerende, men at det jo er positivt, at virksomheden samtidig får noget ud af samarbejdet. Heidi Knudsen afviser ikke, at Shaheen Paveen kunne være en potentiel fast medarbejder senere hen, hvis de får brug for det, og siger, at de sagtens kunne finde på at tage en studerende fra udlandet i praktik igen. SANOVO International A/S Køber, producerer og distribuerer æg, æggeprodukter og andre relaterede produkter. 16

17 ess-food FIk bygget bro til det bulgarske marked Hos ess-food blev de kontaktet af en bulgarsk pige, ekatarina llieva koleva, der gerne ville i praktik i tre måneder i løbet af hendes markedsføringsøkonomuddannelse på niels brock, Copenhagen business academy. da ess-food er en international virksomhed, og de gerne ville ekspandere til bulgarien og få mere kendskab til det bulgarske marked, var det relevant for dem at ansætte en bulgarer. under opholdet hos ess-food lavede praktikanten en markedsanalyse af det bulgarske marked, hvori hun afdækkede alle ender og kanter. I contacted the company because I felt I could help them specifically with the Bulgarian market. In this company everybody is a little bit different than the rest and there is an international culture, so I feel at home here, udtaler Ekaterina Llieva Koleva. dette samarbejde viste sig nyttigt for begge parter og resulterede i en fastansættelse. og det er således et eksempel på, hvordan du som virksomhed kan drage nytte af en international studerende, når du vil gøre dig gældende på det internationale marked. Vi tilbød hende efterfølgende fastansættelse, fordi hun udviste så stort gåpåmod og godt humør og samtidig havde en god profil. Det var også en fordel, at vi havde haft mulighed for at se hende an på de 3 måneder, udtaler HR manager Birgitte Norup fra ESS-Food. ESS-Food ess-food a/s, der er en del af danish Crown koncernen, handler med ca tons kød hver dag og har kontorer i 13 lande over det meste af verden. ekaterina llieva koleva fortæller i telefonen om sit praktikforløb og job hos ess-food, og om hvordan det hele startede. 17

18 Zahles Gymnasieskole International lærerpraktik Træningsenheden Med vilje er der vej På Zahles Gymnasieskole har man hvert år 8-10 internationale ERASMUS-studerende i praktik. De studerende er primært tilknyttet engelskundervisningen. Lektor Ib Mathisson, der er ansat på Zahles Seminarium, får uddelt en liste med de studerende og finder efterfølgende en praktikplads til dem. Han har bl.a. faste aftaler med engelsklærere fra Zahles Gymnasieskole om at tage internationale praktikanter. Gymnasieskolen er international, så det er afgørende at tage imod internationale studerende for at bidrage til at gøre skolen rigtig international, udtaler Ib Mathisson. Engelsklærer Tina Siersbæk fortæller: De internationale Erasmus-studerende har bidraget til engelskundervisningen på meget positiv vis. Eksempelvis har studerende fra Irland formået at give eleverne et godt indblik i de irske værdier og traditioner, herunder de irske folkeviser. Omvendt tager de studerende konkrete erfaringer med sig fra det danske skolesystem. En særlig oplevelse fik de tyrkiske Erasmusstuderende, da de erfarede, at undervisning i engelsk ikke nødvendigvis behøver at være baseret på udenadslæring. Oplevelserne med de internationale Erasmus-studerende er derfor på alle måder en win-win situation. Erasmus er en del af EU s uddannelsesprogram for Livslang Læring (LLP). Med Erasmus kan de studerende komme på studieophold i mellem 3 og 12 måneder i et andet europæisk land. Opholdet støttes med et stipendium på ca kr. pr. måned. De studerende kan også søge Erasmus-stipendium til et praktikophold. I Træningsenheden i Vordingborg har man haft flere internationale studerende i praktik, og klinisk underviser Heidi Hartvig har haft flere positive oplevelser med at have internationale fysioterapistuderende: Med de udenlandske studerende får man udvidet sin horisont og set ting på en anden måde, fordi de stiller spørgsmålstegn ved de vante rutiner. Der kan være sproglige barrierer, men med den rette indstilling og vilje går det næsten altid godt., udtaler Heidi Hartvig. Heidi Hartvig mener, at det i de fleste tilfælde er muligt at forstå hinanden og samarbejde på trods af kultur- og sprogforskelle. De udenlandske studerende var seriøse og øjenåbnende for enheden. Træningsenheden Vordingborg Vordingborg Kommune tilbyder genoptræning og vedligeholdende træning til personer, der på grund af sygdom eller ulykke oplever et nedsat funktionsniveau og således har problemer i forhold til hverdagen, arbejdslivet eller fritiden. 18

19 Model 2: Projektorienteret praktik Projektorienteret praktik er et projektforløb, hvor din virksomhed samarbejder med en eller flere studerende om løsningen af en konkret opgave, som I definerer i fællesskab. Med denne model er der ikke lagt op til, at de studerende nødvendigvis skal være fysisk tilstede i virksomheden hver dag. Derimod kan samarbejdet foregå i form af løbende møder og briefing over mailen. Det aftales fra gang til gang. Samtidig kan du, hvis kapaciteten og opgaven er stor nok, have et team af flere studerende (internationale og evt. danske studerende) eller af to eller flere studerende, der kommer fra forskellige studieretninger. På den måde kan din virksomhed få praktikanter, der sparrer med hinanden om løsningen af en konkret opgave. Udover at flere øjne kan bidrage mere konstruktivt til opgaveløsningen, så kan din virksomhed med et tværfagligt team få flere vinkler på en problemstilling. Med andre ord du kan bruge de studerende til at lave et servicetjek på et forretningsområde i din virksomhed. Tre skarpe grunde til at vælge denne model Der er ikke lagt op til, at de studerende sidder fysisk i din virksomhed hver dag. Flere øjne kan bidrage mere konstruktivt til opgaveløsningen. Du kan nyde godt af fordelene ved at have flere studerende og i vinklingen af en problematik, kan du have flere fagområder repræsenteret. 19

20 Københavns Kommune og Star Tour Fra praktikprojekt til implementering af nyt produkt Det var en succes for både Københavns Kommune og Star Tour at samarbejde med en gruppe fra Multimediedesigneruddannelsen på Københavns Erhvervsakademi. I Københavns Kommune Center for Økonomi samarbejdede man med en international studerende omkring en hjemmeside. De havde en italiensk studerende i praktik, der selv havde taget kontakt. Samarbejdet fungerede som ugentlige møder eller efter behov, hvor den studerende i den resterende tid arbejdede hjemmefra. Erfaringerne er de samme som med andre studerende at det er godt arbejde, der selvfølgelig kræver lidt mere overvågning end for faste medarbejdere, men det er det værd, udtaler Rune Rasmussen, fuldmægtig fra Københavns Kommune. Det var oplagt for dem at benytte en international studerende til at lave materiale til andre internationale studerende. Også hos Star Tour har de været tilfredse med denne praktikmodel. Web Administrator Mie Lundgreen Larsen fra Star Tour var meget tilfreds med forløbet og det endelige resultat: De skulle udvikle en ny hjemmeside for os til vores rejselederrekruttering, og resultatet blev så godt, at vi sletter den gamle og erstatter den med den nye. Og vi har i øjeblikket kontakt til Star Tour i de andre nordiske lande om, at de kan få hjemmesiden på deres sprog. Star Tour Star Tour er en del af TUI Nordic, som er en nordisk koncern med ledende rejsearrangører i Danmark, Sverige, Norge og Finland. Hovedarrangøren er Star Tour i Danmark, Fritidsresor i Sverige, Star Tour i Norge og Finnmatkat i Finland. Københavns Kommunes Center for Økonomi Center for Økonomi skal i samarbejde med kommunens øvrige forvaltninger sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen kan opretholde en langsigtet bæredygtig økonomisk politik og en effektiv ressourceudnyttelse i kommunen. 20

21 Kræftens Bekæmpelse Projektbaseret organisation perfekt til teamwork I Kræftens Bekæmpelse har de særdeles gode erfaringer med internationale praktikanter. Faktisk i en sådan grad, at de på løbende basis modtager praktikanter fra SUHR s internationale linje Global Bachelor in Nutrition and Health. Afdelingen Fysisk aktivitet og kost havde således otte praktikanter dette forår. Fælles for praktikforløbene er, at de er baseret på et projekt, der ofte på forhånd er relativt afgrænset af Kræftens Bekæmpelse. Afhængig af projekternes omfang kan de studerende arbejde sammen i grupper eller have et projekt alene. I dette forår arbejdede fire af otte internationale studerende sammen om et større projekt og de fire studerende havde alle forskellig national baggrund. De blev tilknyttet et projekt, der var skitseret med en ekstern samarbejdspartner fra Sverige, og udarbejdede to rapporter samt en præsentation, der blev afholdt på et internt seminar på engelsk. Det ser vi ikke som nogen hindring, udtaler Gitte L. Hansen, som er tovholder på projekterne, og fortsætter: Ofte er det rent faktisk en fordel, at engelsk helt naturligt bliver fælles sprog. Flere af afdelingens projekter baserer sig i forvejen på engelsksproget materialer eller har involveret en international samarbejdspartner. Da afdelingen generelt foretrækker det nære, fysiske samarbejde med praktikanterne, var de dog ærgerlige over, at de pga. pladsproblemer dette forår til tider var nødt til at henvise praktikanterne til fysisk at arbejde på projektet på deres uddannelsesinstitution. På trods af dette blev det endnu engang en succes, og som regel fortsætter mange af deres praktikanter med at skrive deres bacheloropgave i tilknytning til enten projektet eller organisationen (hvilket fem ud af de otte har valgt dette forår). Kræftens Bekæmpelse Kræftens Bekæmpelses (KB) formål er at bekæmpe kræftsygdomme og deres følgevirkninger. Konkret arbejder KB med forskning, forebyggelse og støtte af patienter og deres pårørende, ligesom KB taler patienternes sag over for myndighederne. 21

22 Model 3: Delt praktik mellem to virksomheder Denne model lægger op til, at to praktiksteder samarbejder om at oprette et praktikforløb for en eller flere studerende. Det kan fx være en idé, hvis der er to virksomheder, der begge har interesse i at skabe større kendskab til deres branche og har en egnet praktikopgave. Eller hvis én virksomhed kan levere en case, og en anden virksomhed kan levere en specifik knowhow. Det kan også være en offentlig og en privat virksomhed, der går sammen i et partnerskab. De to parter kan således supplere hinanden i forhold til en praktik, hvor de studerende både får stillet en konkret og virkelig opgave og samtidig får mulighed for specifik faglig sparring omkring opgaveløsningen. To skarpe grunde til at vælge denne model Sammen med en anden virksomhed deles I om kontakten til og ansvaret for de studerende. Mulighed for løsning af en konkret opgave, hvor din virksomhed ikke selv er i besiddelse af den viden, der er nødvendig for opgaveløsningen. 22

23 Grontmij Carl Bro A/S går sammen med kommuner om praktik Grontmij Carl Bro og Århus Kommunes Trafik og Veje har taget initiativ til en ny og anderledes model for praktik, som de kalder delt praktik. Initiativet fungerer således, at kommunen agerer bygherre ved at levere en case, og Carl Bro leverer teoretisk knowhow og er rådgivende part for det enkelte projekt. Arbejdet er halvt så stort, når vi er to parter, der deles om at tage os af de studerende. Fordelene for Grontmij Carl Bro er klart det relationsskabende aspekt i samarbejdet, og at vi er synlige over for de studerende, udtaler Michael Aakjer Nielsen, afdelingschef i Grontmij Carl Bro A/S. Vi forsøger at gøre de studerende opmærksomme på vores branche og præsenterer dem for muligheden med delt praktik. Indtil videre har én studerende meldt sig på ordningen, udtaler vejchef Niels Schmidt fra Århus Kommune. Om GRONTMIJ CARL BRO Grontmij Carl Bro er en del af hollandske Grontmij, der er en af Europas største rådgivende ingeniørvirksomheder. De rådgiver inden for anlæg, byggeri, miljø, vand, industri og energi. Projektet defineres ud fra den studerendes behov, så der er mulighed for stor medbestemmelse fra den studerendes side. Århus Kommunes Trafik og Veje har haft gæsteforelæsninger på VIA University College, hvor de har forsøgt at udbrede kendskabet til deres fagområde og har i samme forbindelse præsenteret praktikordningen for de studerende. Århus Kommunes Trafik og Veje Trafik og Vejes opgave er at skabe en optimal infrastruktur med de givne fysiske forudsætninger og de økonomiske rammer og betingelser, som Byrådet og lovgivningen i øvrigt fastsætter. 23

24 Model 4: Praktik i det virtuelle rum Den virtuelle praktik er kendetegnet ved, at den inddrager de digitale medier som hovedformidlingsværktøj. Den studerende kommunikerer via og får sine opgaver tilsendt elektronisk, og/eller der afholdes videokonferencer. For den studerende giver det træning i de specielle metoder og modeller til online projektstyring og udnyttelsen af avancerede virtuelle kontaktformer, der bruges i arbejdslivet. Denne form for praktik sikrer din virksomhed en fleksibilitet i samarbejdet og giver mulighed for mobilitet, uden at den studerende skal rejse verden rundt. Modellen åbner således op for muligheden for at samarbejde med virksomheder i andre lande, fx datterselskaber eller samarbejdspartnere. To skarpe grunde til at vælge denne model Stor fleksibilitet i forhold til opgaver over landegrænser. De studerende er vant til de digitale medier og mestrer i stor stil denne kommunikationsform. 24

25 Virtuel praktik om markedsføring af LEGO produkter LEGO (Danmark og USA), Tietgen Skolen og Bay Path College i USA har samarbejdet med en gruppe studerende om et virtuelt praktikophold på Markedsøkonomuddannelsen, hvor kommunikationen for det meste foregik via elektroniske medier. Formålet var at give gruppen af studerende en indsigt i det 21. århundredes arbejdsplads, og dermed skulle de benytte sig af elektroniske medier til samarbejdet over Atlanterhavet. De studerendes projekt skulle omhandle markedsføring af LEGO produkter. Forløbet var vellykket, men både studerende og virksomheder, der lader sig inspirere af LEGO skal være indstillet på, at det kræver noget særligt ikke at være til stede fysisk hver dag. LEGO LEGO er en danskejet global virksomhed, der producerer legetøj. LEGO er den sjette største producent af legetøj i verden. Tietgen Skolen TietgenSkolen er i dag et moderne videns- og kompetencecenter, der udvikler målrettede uddannelser i tæt samarbejde med store og mellemstore virksomheder over hele landet. Denne form for praktikforløb kræver stor selvdisciplin af de studerende, idet de kun er styrede af resultatmål og deadlines, udtaler Regitze Sparre Kristensen, projektleder på Tietgen Skolen. 25

26 model 5. IværksætterpraktIk som det allerede er kommet frem i beskrivelsen af førnævnte modeller, så er der mange måder at organisere et praktikforløb på. det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan praktikforløb kan se ud i fremtiden. man kunne fx forestille sig en iværksættermodel: din virksomhed er i sin spæde start; du kæmper med at få gennemført dine mange projekter, oparbejde netværksrelationer og få ordrer i hus. umiddelbart lyder det måske ikke til at være sagen at ansætte unge mennesker, der skal vejledes og hjælpes igennem et læringsforløb. det er her, du skal tænke på, at det også betyder, at din virksomhed er et fl eksibelt og spændende sted at komme i praktik, at du kan have glæde af de studerendes energi, gåpåmod og åbenhed over for at afprøve og udvikle ny viden. med andre ord kan din tid og vejledning være givet rigtig godt ud. Iværksættermodellen lægger op til, at den studerende indgår på individuel basis i samarbejde med en iværksættervirksomhed, hvor målet er at få iværksættererfaring eller afprøve innovative ideer. To skarpe grunde til at vælge netop denne model Du kan få hjælp til nye innovative ideer. Den studerende ser med åbent sind på koblingen mellem teori og praksis. 26

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

2009 eren -arets beretninger

2009 eren -arets beretninger 2009 eren -arets beretninger Indhold 4 Handelsgymnasiet - HHX 8 Erhvervsuddannelserne - HG 12 Kursusafdelingen 18 Tæt samarbejde med erhvervslivet 22 Iværksætteri & innovation 24 Internationalitet 26 Drømme

Læs mere

MARKEDSLEDER I BIRKERØD

MARKEDSLEDER I BIRKERØD RHVERVSINFO Erhvervsmagasin fra Rudersdal Kommune no 1 / 2015 MARKEDSLEDER I BIRKERØD Tyskejet familie-virksomhed styrer sin nordiske salgsorganisation fra Birkerød s 4-7 Mere fokus på energi og ressourcer

Læs mere

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen

Elever fra afgangsklasserne på Køge Handelsskole har måske et ekstra kort på hånden til eksamen SJ 1. JUNI - 15. AUGUST 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 5 PRIS KR. 29.75 MØBELPOLSTRER Der er grøde i det gamle fag møbelpolstring Der er stigende efterspørgsel efter møbelpolstrere med fornemmelse for både

Læs mere

i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne

i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Nye veje til talentpleje i erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne Indhold 4 Nye veje til talentpleje Undervisningsministerens forord 6 Reportage fra innovationsdagen 9. oktober 2007 10 Den

Læs mere

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK

BUSINESS-STUDERENDE I PRAKTIK Vi er meget glade for de friske input, praktikanterne giver os. De er ofte rigtig gode til at vinkle helt anderledes eller sige til, hvis den måde, man har gjort tingene på længe, er dybt uhensigtsmæssig.

Læs mere

Effektive læringsformer

Effektive læringsformer Effektive læringsformer der skaber bedre resultater for din virksomhed En guide til praktikeren Bag guiden Indhold I foråret 2010 nedsatte DEA, NOCA og Mannaz A/S sammen en ekspertgruppe, der skulle hjælpe

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION

FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION FRA TVÆRFAGLIGHED TIL INNOVATION En forskningsbaseret evaluering af projekt VIP Viden- og InnovationsPartnerskaber DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid FRA TVÆRFAGLIGHED

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009

Kompetenceudvikling i kontekst. Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen. København, november 2009 Kompetenceudvikling i kontekst af Oline Pedersen Jane Rohde Voigt Niels Larsen Steen Høyrup Pedersen Morten Lassen København, november 2009 Forord Nationalt Center for Kompetenceudvikling fremlægger her

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match

guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match guiden til dit første job 2007/2008 karriereråd jobsøgning nyuddannet mulige match GODE DM-MEDLEMMER KØRER SIG IGEN TIL REKORDOVERSKUD Christina Geertsen - medlem af GF Bonuscheck på 38,07% til medlemmerne

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige

Frivillige skaber. livskvalitet. Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til samarbejdet mellem den frivillige verden og det offentlige Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet 5 Grundlag for samarbejdet 7 Udgiver: Ældre Sagen

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

KVINDER FOR FREMTIDEN

KVINDER FOR FREMTIDEN KVINDER FOR FREMTIDEN Slutevaluering DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Sprogpris Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid skal erstattes med ny fil Slutevaluering Kvinder for fremtiden September

Læs mere

Messedebut i Herning får topkarakter

Messedebut i Herning får topkarakter SJ 22. FEBRUAR - 3. MAJ 2006 WWW.UA.DK 14. ÅRGANG NR. 3 PRIS KR. 29.75 UDDANNELSE UDEN GRÆNSER 2006 Messedebut i Herning får topkarakter Uddannelsesmessen Uddannelse Uden Grænsers første optræden i Herning

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011

corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 corporate volunteerin en drejebo om frivilli t arbejde i arbejdstiden Genoptrykt i forbindelse med Frivilli hedens da 2011 Forord Karen Jespersen tidl. Velfærdsminister Der er en stigende interesse for

Læs mere