Internt udkast 30. marts Handleplan ZebraBy Viby. VIBY Sjælland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internt udkast 30. marts Handleplan ZebraBy Viby. VIBY Sjælland"

Transkript

1 Internt udkast 30. marts 2015 Handleplan ZebraBy Viby VIBY Sjælland

2 Indhold Forord Kvaliteter Viby bygger videre på... Status - Sommer 2014 Det kommende års udvikling Indsatsområde: Ny dynamik og optimisme Indsatsområde: Samlekraft og spændende bymidte Indsatsområde: Stærke rammer for liv og fællesskab Indsatsområde: Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Indsatsområde: Sammenhæng og gode forbindelser Budgetforslag Økonomioversigt Forsidebilledet er malet af Kisser Weber-Hansen med bidrag fra Vibys borgere. Originalen kan ses på KulturCosmos i Viby Side Forord I 2014 blev Udviklingsprogrammet for Viby politisk vedtaget. Med udviklingsprogrammet har borgere og aktører, i fællesskab med medarbejdere fra Roskilde Kommune, lagt en retning og nogle rammer for fremtidens Viby. Udviklingsprogrammet kan læses på Roskilde Kommunes hjemmeside. Som grundlag for realisering af Udviklingsprogrammet er denne Handleplan 2015 til Den beskriver de konkrete aktiviteter og anlægsinvesteringer, som Roskilde Kommune i samarbejde med de lokale borgere og aktører i Viby enten har eller vil sætte i gang i de kommende år. Handleplanen er et dynamisk dokument, som opdateres årligt. Handleplanen er opbygget omkring de 5 indsatsområder i Udviklingsprogram for Viby: Det er en forudsætning for realiseringen af Handleplanen at borgere og aktører i Viby og Roskilde Kommune samarbejder om opgaven. Kommunen vil også aktivt opsøge aktører, som kan være med til at bidrage til Viby positive udvikling. Det kan fx være private bygherrer og investorer, der kan sætte gang i større byggeprojekter. Handleplanen afsluttes med et budgetforslag, som søger at give et samlet overblik over økonomien i realiseringen af udviklingsprogrammet for Viby. God læselyst! Viby Å Dåstrup Skole Viby Friskole Viby station Bymidten Syvholme mose Skousbo-området Peder Syv Skolen Ny dynamik og optimisme Kraftfelt og spændende bymidte Stærke rammer for liv og fællesskab Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Sammenhæng og gode forbindelser Kultur Kosmos Viby bibliotek Omsorgscenteret Toftehøjen Indsatsområderne tydeliggør hvor de konkrete projekter har deres udgangspunkt. En stor del af projekterne bidrager dog til opfyldelse af målene for flere af indsatsområderne. Viby Ådal Viby Idrætscenter 1 2

3 Kvaliteter vi bygger videre på... Status Udviklingsprogrammet, vedtaget i 2014, tegner et visionært og ambitiøst billede af fremtidens Viby. Vi skal sikre kvaliteten i at bo i et trygt lokalsamfund og samtidig kunne udnytte denn dynamik, der er i hovedstadsområdet. Ny dynamik og optimisme Udvikling af Vibys identitet skal sikre at nye indbyggere og nye erhvervsformer tiltrækkes. Indsatserne tager udgangspunkt i, at Viby er en børnevenlig by med mange gode servicetilbud. De gode forbindelser til Roskilde og København og fine muligheder for etablering af virksomheder er vigtige at styrke og få formidlet. Kraftfelt og spændende bymidte Mere liv og flere mødesteder skal understøttes. En lettere opfriskning af gadebilledet og en sammenhængende bymidte skal afspejle Vibys liv og mange aktiviteter. Det unikke kulturhistoriske bymiljø styrkes, da den er en vigtig kulturbærer og historiefortæller om Vibys rødder. Fremtidens Viby skal bygge på stærkt medborgerskab, et trygt lokalsamfund og Vibys smukke grønne rammer natur, parker og åndehuller. Visionen koncentrerer sig om de 5 indsatsområder: Stærke rammer for liv og fællesskab Nye områder og nye aktiviteter skal udvikles. Nye fællesskaber på kryds og tværs af etablerede foreninger og kommunale institutioner skal understøttes så der opnås flere synergieffekter for borgerne i Viby. Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Vibys smukke grønne områder skal bindes bedre sammen med byen. Nye og gamle pladser og steder kan sammen med naturpleje og nyplantning indbyde til aktiviteter og ophold. Samtidig skal Vibystierne gøre det muligt frit at bevæge sig rundt på cykel og gåben. Sammenhæng og gode forbindelser Viby skal hænge sammen trafikalt både hvad angår stier, kollektiv trafik og bilisme. Der skal skabes smidige løsninger i takt med at byen udbygges. Dynamikken i hovedstadsområdet skal udnyttes. Bedre parkering og omstigning ved stationen samt gode og trygge skift mellem transportformer. Stærkt medborgerskab Grønne rammer Trygt lokalsamfund Dette er den første version af handleplanen, som skal sikre handling bag udviklingsprogrammet. Handleplanen danner grundlag for de økonomiske prioriteringer i årene og koordinerer de forskellige indsatser i Viby. Her er den første status. Ny dynamik og optimisme Der er mange gode historier at fortælle om Viby, hvilket forenings- og erhvervsliv er vidner om. I starten af foråret 2014 åbnede Vibys hjemmeside: Her kan du orientere dig om Vibys mange aktiviteter og de handlende, samt om Vibys historie som stationsby. Viby handelsliv er samlet i Cityforeningen. Foreningen samlede i 2014, i et samarbejde med Erhvervsforum Roskilde og kommunen, de erhvervsdrivende til en fælles session der satte fokus på de mange muligheder, de erhvervsdrivende har for at indgå i fx offentlige udbud. I løbet af efteråret 2014 blev der afholdt en en arkitektkonkurrence om udviklingen af Skousboarealet. Der blev udpeget to vinderprojekter. De skal arbejdes sammen til én helhdsplan som skal danne ramme om efterfølgende lokalplaner. De første grunde forventes at blive sat til salg i Kraftfelt og spændende bymidte Der er skabt nye muligheder i bymidten efter kommunens overtagelse af Pharmacosmosgrunden. KulturCosmos er flyttet ind i Søndergade 13 og i fællesskab med borgerne er CosmosHave og skaterpark åbnet til fælles glæde for unge som ældre. KulturCosmos har været med til at igangsætte midlertidige eksperimenterende aktiviteter som åben have, koncerter og filmaftener. I august 2014 var nedrivningen af de udtjente Pharmacosmosbygninger færdig. Den store fabrikshal er nu nødtørftigt renoveret, så den kan bruges til kulturelle aktiviteter. Hallen blev indviet ved en stor indvielsesfest i november. Festen var arrangeret i et tæt samarbejde mellem Ramsø Musikhus, KulturCosmos og kommunen og programmet indeholdt noget for alle aldersgrupper. I det næste års tid skal der eksperimenteres med at bruge hallen på alle mulige tænkelige områder. Målet er at finde ud af om hallen skal bevares. Der er lavet en samarbejdsaftale med KulturCosmos om CosmosHallen så borgere der har lyst til at bruge den store hal til arrangementer kan henvende sig til dem. CosmosGrunden er også blevet åbnet for alle, og den er nu også tilgængelig fra Bytorvet. Nedrivningen af laboratoriefløjen har betydet nye muligheder for brug og indretning af Bytorvet. Allerede ved Høstfesten i august 2014 blev både torvets og CosmosGrundens nye muligheder udforsket. Både KulturCosmos - og mejeriets facade er blevet renoveret, så de nu bidrager positivt til gadebilledet. Stærke rammer for liv og fællesskab Idræts- og kulturlivet i Viby og omegn har en lang historie med mangeartede aktiviteter, som Idrætscentret, musikforeninger og senest KulturCosmos. Alle er med til at skabe gode rammer for et aktivt liv. Til at understøtte idrætten er en ny kunstgræsbaner blevet indviet i november Idrætshallens tag er også blevet renoveret. Folkeskolereformens nye krav om sammenhæng mellem skole, undervisning, trivsel og det omkringliggende samfund vil skabe grobund for endnu flere tilbud som læring i naturen og samarbejder på tværs af foreninger og institutioner. Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Vibys grønne områder skal i højere grad indtages af borgerne, hvorfor der i 2014 er opsat træningsredskaber og bænke, der skal give mulighed for aktiviteter og hvil i naturens rum. Der er igangsat en dialog med flere af Vibys lodsejere, så de planlagte Viby-stier kan etableres og der kan skabes et sammenhængende stisystem med bla. stier til de attraktive omkringliggende naturarealer. Der er også skabt kontakt til lokale borgere, der kunne være interesserede i at deltage i naturpleje på udvalget arealer, så naturværdien øges i fællesskab. Sammenhæng og gode forbindelser Der er blevet etableret cykelstier langs Dalen og under viadukten. Den nye cykelsti betyder, at børn nu langt tryggere kan cykle til skole. 3 4

4 De kommende års udvikling Kort over indsatser i Viby Bymidte N2 Kort over indsatser i Viby og omegn Indsatsområder: B1 Helhedsplan, bymidtestrategi D1 Byggemodning Skousbo D1 D2 Byggemodning Skousbo Boliger i bymidten D1 B2 B3 Mejeriet Cosmoshallen D6 K1 Byggemodning Langdyssegård Viby Idrætscenter, Nybygning af omklædning og badefaciliteter S10 N5 D3 Styrket handelsliv D4 Erhverv D5 N1 Tiltrækning af nye borgere og virksomheder Blomster og forskønnelse D4 S4 S6 S2 S3 B1 B5 D3 B3 B2 N1 B4 D5 B4 B5 S2 S3 S4 S6 Cosmosgrunden Søndergade, Bytorv, Stationstorv Ændring af busholdeplads og parkeringsforhold ved stationen Stationstorvet Af- og påsætningsplads mod vest Etablering af cykelparkering vest for station K2 K3 N2 N3 N4 N5 N6 Viby Idrætscenter, Renovering af gulv Viby Idrætscenter, Undersøgelse af akustikforhold Udvikling af byens parker Bynær natur; Viby å Bynær natur, Skousbo Skov Bynær natur, Ramsødalen Bynær natur, Syvholme mose N3 N2 S11 S9 D1 N9 N4 N6 D2 N7 Bynær natur, Viby-stierne S9 Trafikafvikling til og fra Skousboarealet N2 K1 K2 K3 S10 Trafikløsninger Herunder Sydvejen N7 N3 S11 Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen-Ørstedvej D6 5 6

5 Indsatsområde Ny dynamik og optimisme Indsatsområde Kraftfelt og spændende bymidte 7 Viby skal udvikle sin identitet og tiltrække nye borgere og nye erhvervsformer. Udgangspunktet er godt: Viby er en børnevenlig by med mange gode servicetilbud. En stationsby med god forbindelse til Roskilde og København, og fine muligheder for etablering af virksomheder. Projekter i D1 Byggemodning Skousbo På Skousboarealet er i efteråret 2014 afviklet en arkitektkonkurrence. Konkurrencen har taget afsæt i visionerne fra udviklingsprogrammet for Viby. Der blev udpeget to vinderprojekter. De skal arbejdes sammen til én helhedsplan, som skal danne ramme om efterfølgende lokalplaner. Derefter følger planlægning, byggemodning og realisering. Den fulde udbygning af Skousbo strækker sig over længere tid og sker i takt med efterspørgsel. Arbejdet med helhedsplanen og lokalplan pågår. De første grunde forventes at blive sat til salg i D2 Boliger i bymidten Der skal undersøges hvordan planlægningen kan understøtte muligheden for, at etablerer boliger i bymidten fx på Vestergade og Cosmosgrunden. Det skal undersøges, om Søndergades udtjente butikslokaler kan omdannes til boligformål (ikke omkring bymidten) og/eller liberalt erhverv. Er påbegyndt forår 2015 som en del af arbejdet med Helhedplan for bymidten (se også B1). D3 Styrket handelsliv Butikslivet skal centreres i bymidten, og det skal være lettere for små butikker at etablere sig i byen. Indgår bla. som en del af arbejdet med Helhedsplanen for bymidten (se også B1). D4 Erhverv De erhvervsdrivende skal sikres gode rammevilkår, der giver mulighed for vækst og udvikling. I samarbejde med de erhvervsdrivende arbejdes der kontinuerligt for forbedring af disse vilkår. Der skal arbejdes for, at området umiddelbart vest for stationen kan udnyttes mere intensivt og på en måde så nærheden til stationen udnyttes fx ved at omdanne området til mere kontorprægede erhverv. I tæt dialog med virksomhederne skal det undersøges, om der planmæssigt kan foretages forbedringer af erhversområderne herunder en større fleksibilitet i lokalplanerne. Tages op i forbindelse med den kommende kommuneplanlægning efterår D5 Tiltrækning af nye borgere og virksomheder Den gode historie om Viby skal fortsat fortælles og understøttes, således at Vibys mange styrker og værdier bliver klar for enhver. Pågår løbende af både borgere og kommune og indeholdes så vidt muligt indenfor driften. Vibys kulturelle historie skal ligeledes styrkes og synliggøres. Det undersøges i øjeblikket om bevaringsværdige bygninger kan mærkes med skilte der fortæller om bygningens historiske betydning. Det skal ligeledes undersøges, hvordan man i samarbejde med beboerne i Søndergade sikre en nænsom bevaring og renovering af husene langs gaden. Forventes opstartet Projekter efter 2018 D6 Byggemodning Langdyssegård, 27,5 ha udviklingsareal Der er flere områder i Viby, som har plads til nye parcelhuskvarterer. For eksempel skal muligheden for byggemodning ved Langdyssegård udnyttes i takt med et stigende behov. Vibys bymidte savner liv og mødesteder, og gadebilledet kan bruge en opfriskning. Der skal laves en sammenhængende bymidte, som afspejler Vibys mange aktiviteter, og som kan inspirere byens udvikling. Det unikke kulturhistoriske bymiljø, kan bruges til at skabe en helt speciel stemning. Projekter i B1 Helhedsplan for bymidten Viby bymidtes forskellige byrum, pladser og gader har brug for en samlet plan. Planen skal sikre sammenhæng, koordinere og styrke bymidtens udvikling. I 2014 blev et overordnet Strukturbillede for Vibys langsigtede udvikling udviklet. Strukturbilledet følges op af en helhedsplan for bymidten, som kan samle og koordinere de forskellige tiltag og danne grundlag for fremtidige byggerier, fysiske tiltag og aktiviteter. Er påbegyndt forår B2 Bevarelse af Mejeriet Det kulturhistorisk værdifulde gamle mejeri har nu fået facaderne restaureret. Mejeriet var fra starten fællesskabets bygning, og den fortæller historien om samarbejde og fremdrift. Det skal undersøges, om bygningen er i en stand, så den kan bevares og eventuelt hvilke formål den ville egne sig til at rumme. Er påbegyndt forår 2015 som en del af arbejdet med Helhedplan for bymidten. B3 Cosmoshallen De mest forfaldne Pharmacosmosbygninger er revet ned. Det har givet plads til nye formål. Tilbage er den store fabrikshal, der er renoveret, så den kan danne rammen om kulturelle aktiviteter. I 2015 afprøves det om Cosmoshallen skaber værdi for Viby. Det skal ligeledes afprøves, hvordan Cosmoshallen og Bytorvet kan fungere sammen som ramme for torvehandel, kulturelle og andre fælles arrangementer. Pågår og evalueres november B4 Cosmosgrunden Cosmosområdet rummer en unik mulighed for, at skabe et nyt dynamisk centrum, der kan sikre Vibys fremtidige udvikling og handel. Det skal derfor undersøges, hvordan grunden bedst muligt udnyttes, så den skaber mest mulig værdi for Viby - herunder om flere eksisterende bygninger skal rives ned, om nye skal bygges og hvordan samspillet med bytorvet skal være. Er påbegyndt forår 2015 som en del af arbejdet med Helhedplan for bymidten. B5 Søndergade, Bytorv og Stationstorv. Nye træer og blomster skal gøre Søndergade endnu mere indbydende ligesom en ændring af gadens belysning kan gøre den tryg, imødekommende og interessant at færdes i efter mørkes frembrud. Det skal undersøges om belægning, byinventar eller lign. kan signalere en bedre sammenhæng mellem bytorv og stationstorv. Bytorvet skal understøttes som byens sociale samlingspunkt. Bytorvets skal gentænkes så det bliver et naturligt omdrejningspunkt for en levende bymidte med butikker, boliger, erhverv og kulturelle arrangementer. Stationstorvet skal være en imødekommende, grøn velkomstplads til byen. Som en del af helhedsplanen skal der udarbejdes et forslag til indretning af pladsen med opholdsmuligheder, træer og fornuftig trafikal afvikling. Er påbegyndt forår 2015 som en del af arbejdet med Helhedplan for bymidten. 8

6 Indsatsområde Stærke rammer for liv og fællesskab Indsatsområde Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen Vi skal eksperimentere med at bruge nye områder og lave nye aktiviteter. Det kan give nye fællesskaber på kryds og tværs af etablerede foreninger og kommunale institutioner. Projekter i 2015 til 2018 Aktiviteter der udvikler nye sociale fællesskaber - gerne på tværs af generationer og interesser - skal støttes. De hidtige rammer indenfor idrætslivet skal udfordres og nye stømninger indenfor idræts- og motionsformer skal afprøves fx streetbasket og -volley. Her kan Cosmosgrunden samt klubbernes og skolernes arealer bruges. Påbegyndes forsommer Der skal eksperimenteres med biblioteketes rolle som aktiv medspiller i lokalsamfundet fx som en del af et lokalt communitycenter. Er opstartet marts 2015 med Åbne bibiblioteker. K1 Viby Idrætscenter, Nybygning af omklædningsrum og badefaciliteter I takt med øget brug af idrætscentret er der behov for løbende at renovere og udbygge faciliteterne. Der er planlagt tilbygning af omklædningsrum og badefaciliteter. Forventes påbegyndt i K2 Viby Idrætscenter, Renovering af gulv Gulvet i hallen renoveres. Forventes igangsat i K3 Viby Idrætscenter, Undersøgelse af akustikforhold Udnyttelsen af idrætshallen skal optimeres. Det skal undersøges om hallens akustik kan forbedres, så der kan være koncerter og lignende arrangementer i Idrætscentret. Forventes igangsat K4 Etablering af dyrehold Muligheden for et samarbejde mellem institutioner og foreninger omkring hold af husdyr skal undersøges. Forventes igangsat rekreative områder. Forventes igangsat Et sammenhængende system af stier kan binde naturen bedre sammen med byen. Nye pladser og steder kan sammen med naturpleje og nyplantning indbyde til aktiviteter og ophold. Projekter i 2015 til 2018 N1 Blomster og forskønnelse Forslaget om at der plantes flere roser på private arealer langs Søndergade, skal understøttes. Der er allerede roser mange steder i Søndergade, og der kommer mere sammenhæng i gadebilledet, hvis der suppleres med roser i hele gaden. Påbegyndes forsommer N2 Udvikling af byens parker Byens parker og grønne arealer skal udvikles, så de understøtter aktivitet og oplevelsesmuligheder - gerne i sociale fællesskaber. Forventes igangsat N3 Bynær natur; Viby å Viby Å nord for Viby: Der kan på sigt laves et vådområde, som også kan få rekreativ værdi på de fugtige enge nord for Viby. Viby Å igennem Viby: Områderne langs åen blive til bynær natur. Viby Å syd for Viby: Afgræsning eller høslæt af engene vil på sigt forbedre naturværdien af engene. Se nærmere om opstart i Blå/Grøn Strategi. N4 Bynær natur; Skousbo skov (E6 i Grøn/ Blå)* I forbindelse med byudvikling af Skousboarealet skal det undersøges, om der kan skabes offentlig adgang til skoven og om den rekreative oplevelse i den tilgrænsende bynære natur kan forbedres. Se nærmere om opstart i Blå/Grøn Strategi. N5 Bynær natur; Ramsødalen (O9 i Grøn/Blå)** Dalen er fredet og udpeget som Natura 2000-område. Kommunen vil i de kommende år arbejde for at få større områder i dalen afgræsset samt for bedre adgangsforhold og p-forhold ved Vandværksvej. Se nærmere om opstart i Blå/Grøn Strategi. N6 Bynær natur; Syvholme mose (N23 i Grøn/ Blå)*** En rydning af pilekrattet og efterfølgende græsning skal forbedre naturværdien af mosen og med mulighed for at lave en offentlig sti på sigt. Se nærmere om opstart i Blå/Grøn Strategi. N7 Viby-stierne (S14 i Grøn/Blå) Viby-stierne er et forslag til et sammenhængende stinet for hele Viby, som giver mulighed for ture af forskellig længde i og omkring Viby. Forslaget skal i de kommende år udvikles. Stierne etableres i etaper i løbet af de kommende år. Stiernes forløb kunne fx være som skitseret i udviklingsprogrammet for Viby. På private arealer skal etablering af stier ske i samarbejde med lodsejerne. Se nærmere om opstart i Blå/Grøn Strategi. N8 Forbedring af levevilkår Forbedring og pleje af leveforholdene for den fredene stor vandsalamander og andre vandhulsdyr og -planter. Se nærmere om opstart i Blå/Grøn Strategi. 9 K5 Læring i naturen De foreninger, der bruger naturen som læringsted, skal med på råd i udviklingen af de 10

7 Indsatsområde Sammenhæng og gode forbindelser Budget og økonomioversigt Projekter i 2015 til 2018 S1 Information om flextursordning Kendskabet til Flextursordningen skal udbredes til alle borgere i Viby. Forventes igangsat Samtidig er der i Byrådet fokus på, at sikre bedre togforbindelser til og fra Viby og der skal særligt arbejdes for flere myldretidstog. Indgår i det samlede arbejde med at optimere togbetjeningen i Roskilde Kommune. S2 Ændring af parkeringsforhold ved station og busholdeplads Det skal undersøges om en ændring kan optimere 11 Der skal der være fokus på gode og trygge skift mellem transportformer fremover. Vi skal se på parkering og omstigning ved stationen. Bedre stier vil gøre det mere oplagt at tage cyklen til tog eller bus. En aflastning af de eksisterende forbindelser på tværs af banen vil bidrage til et bedre trafikflow. forholdene. Er påbegyndt forår 2015 som en del af arbejdet med Helhedplan for bymidten. S3 Stationstorvet (sammen med B5) Der skal undersøges hvordan stationsområdet, kan opleves som mere trygt. Der skal blandt andet ses på om en ændring af parkeringsforholdene og busholdepladsen, vil sikre en mere sikker og smidig trafikafvikling. Er påbegyndt forår 2015 som en del af arbejdet med Helhedplan for bymidten. S4 Af- og påsætningsplads vest for station Forsøgsvis kan der afprøves en af- og påsætningsplads vest for stationen med tilkørsel fra Fabriksvænget. Opstart og finansiering endnu ikke afklaret. S5 Trafiksikkerhed Der arbejdes kontinuerligt på at forbedre trafiksikkerheden. Der er især fokus på de bløde tafikanter og skolebørn. Indgår i igangværende trafik- og mobilitetsplanlægning for Viby. S6 Etablering af cykelparkering vest for station Der skal etableres mere cykelparkering. Forventes påbegyndt S7 Viby-stierne (sammen med N4) Der skal arbejdes for at binde allerede eksisterende stier sammen (se foregående side) og gøre det etablerede stisystem tilgængeligt for alle cykelformer herunder ladcykler. Indgår i igangværende trafik- og mobilitetsplanlægning for Viby. S8 Øvrige stier Der skal arbejdes for cykelstiforbindelser fra Viby, ud i landskab og til andre byer. Indgår i igangværende trafik- og mobilitetsplanlægning for Viby. Projekter efter 2018 S9 Trafikafvikling til og fra Skousboarealet Der skal ske en ombygning af krydset Dalen/ Ørstedvej/Dangårdsvej/Toftehøjvej. Ankomsten til Viby skal tydeliggøres og en fornuftig trafikafvikling til det færdigudbyggede Skousboareal skal sikres. Udformning og udsmykning skal fortælle om et Viby i vækst. Der skabes flere muligheder for sammenhængende stier på tværs af banen ved Skouboarealet. Når viadukten ved Dalen på et tidspunkt udskiftes af BaneDanmark, skal der sikres plads til stier i begge retninger. S10 Trafikløsninger - herunder Sydvejen og S11 Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen- Ørstedvej I begge tilfælde skal det undersøges, hvilke trafikløsninger der vil skabe de bedste trafikale vilkår - set både i forhold til fx liv og handel i byen, erhverv, sikkerhed og økonomi. Forundersøgelser er igangsat. I skemaet på næste side ses et bud på økonomien i handleplan for indsatserne i Viby. Budgettet er opbygget omkring de umiddelbare indsatser, som allerede nu er kendte og budgetterede udgifter i årene og fremover. Projekter, der er realiseret i 2013 og 2014 fremgår ikke af økonomioversigten, men er beskrevet i afsnittet Status. Økonomisk grundprincip Det økonomiske grundprincip for udviklingen af Viby er, at kommende indtægter fra salg af kommunale arealer anvendes til gennemførelse af udviklingen af Viby. Dermed kan en del af udviklingen realiseres uden yderligere kommunale udgifter. Dog må kommunen prioritere ressourcer til udvikling af bymidten, arkitektkonkurrencen omkring Skousboarealet samt anlæg, der skal sikre, at nye borgere og erhvervsdrivende vælger at flytte til Viby. Roskilde Kommune oplever en befolkningstilvækst. Dette giver Viby et udviklingspotentiale som også fonde og medinvestorer kunne ønske at bidrage med økonomiske midler til. Disse midler kan dels være med til at fremskynde investeringer, og sikre nogle mere spændende løsninger. I budgetoverslaget indgår som sagt en forventet ekstern medfinansiering fra kommende indtægter ved salg af grunde. Hvis ikke der er investorer til indsatserne, går udviklingen af området ikke nødvendigvis i stå, men det kommer til at ske i et lavere tempo. Samarbejde mellem kommunen og øvrige aktører I det videre arbejde med realisering af udviklingsprogrammet, vil Roskilde Kommune fortsætte den tætte dialog med borgere, foreninger, erhvervsliv mv. i Viby, med henblik på forankring af de forskellige indsatser. Fra ide til realisering Roskilde Kommune har fokus på den fortsatte udvikling af Viby og vil fortsætte dialogen med borgere, foreninger og erhvervsliv efter vedtagelsen af handlingsprogrammet. Der skal etableres to årlige møder, hvor Roskilde Kommune mødes med centrale borgere, foreninger, aktører, erhvervsliv samt kommunale medarbejdere og ledere i området. På disse møder sættes dagsordenen for de kommende prioriterede emner. Karakteren af budgetoversigten Budgetoversigten er lavet på baggrund af skøn over udgifterne til de forskellige indsatser, der er beskrevet her i handleplanen. Detaljeringsgraden er derfor på samme overordnede niveau som beskrivelserne, og det må derfor forventes, at beløbene kan afvige, når de nærmere detaljer i projekterne bliver fastlagt. Handleplanen bliver opdateret årligt, og i takt med realisering af udviklingsprogrammet for Viby, vil beløbene afspejle de forskellige projekters fremdrift. Handleplanen fungerer som input til Roskilde Kommunes strategiske anlægsplan. 12

8 Økonomioversigt Projekter markeret med t indgår i arbejdet med Helhedsplanen for Viby bymidte og finasieres af samlet pulje for aktuelle og fysiske tiltag i bymidten. Økonomioversigten er opdelt efter indsatsområde. Alle beløb er i 1000 kr. ANLÆGSUDGIFTER MED KOMMUNAL MEDFINANSIERING (beløb i 1000 kr.) efter 2020 I alt 13 Ny dynamik og optimisme D1 Byggemodning Skousbo D2 Boliger i bymidten D3 Styrket handelsliv D4 Erhverv D5 Tiltrækning af nye borgere og virksomheder D6 Byggemodning Langdyssegård, 27,5 ha udviklingsareal Kraftfelt og spændende bymidte B1 Helhedsplan for bymidten 0 B2 Bevarelse af Mejeriet B3 Cosmoshallen B4 Cosmosgrunden B2 Søndergade, Bytorv, Stationstorv (sammen med D3 og S3) Delsum Stærke ramme for liv og fællesskaber K1 Viby Idrætscenter, Nybygning af omklædningsrum og badefaciliteter K2 Viby Idrætscenter, Renovering af gulv K3 Viby Idrætscenter, Undersøgelse af akustikforhold (finansieres af driften) 0 K4 Etablering af dyrehold 0 K5 Læring i naturen (sammen med N3-N8 og evt N2) 0 Delsum Naturen ind i Viby - Viby ud i naturen N1 Blomster og forskønnelse N2 Udvikling af byens parker N3-N8Bynær natur; Viby-stierne (S14 i Grøn/Blå)**, Viby Å** (fortsættes næste linie) 0 Skousbo* (E6 i Grøn/Blå)*, Klosterskov, (fortsættes næste linie) 0 Ramsødalen (O9 i Grøn/Blå)**, Syvholme mose (N23 i Grøn/Blå)*** Delsum Sammenhæng og gode forbindelser S1 Information om flextursordning 0 S2 Ændring af parkeringsforhold ved station og busholdeplads (sammen med B2 og D3) 0 S3 Stationstorvet (sammen med B2 og D3) 0 S4 Af- og påsætningsplads vest for station 0 S5 Trafiksikkerhed 0 S6 Etablering af cykelparkering vest for station S7 Viby-stierne (sammen med N4) 0 S8 Øvrige stier 0 S9 Ombygning af kryds; Dalen / Ørstedvej / Damgårdsvej Tofthøjvej* 0 S10 Trafikløsninger (herunder Sydvejen) S11 Udvidelse af jernbaneviadukt, Dalen - Ørstedvej Delsum INDTÆGTER OG DRIFT I alt ANLÆGSOMKOSTNINGER Indtægt Cosmosgrunden salg af grund og/eller byggeret Trekanten, grundsalg Byggemodning Skousbo, grundsalg Byggemodning Langdyssegård, grundsalg Vestergade 11, salg af grund og/eller byggeret Finansieret via Grøn/blå strategi**** Delsum Afledt drift Bymidten Kommunal nettoudgift (- positiv, + negativ) Heraf allerede i budget (KIU projekter) * Finansieres af Skousbo Byggemodning Finansieres af ** Finansieres af grøn/blå strategi *** Finansieres delt af Skousbo udstykningen (200) og Grøn/Blå (100) 14

9 Jyllinge Ågerup / Store Valby Roskilde ZebraBy Viby Gadstrup Viby Sj. Roskilde Kommune ZebraBy Viby Rådhusbuen Roskilde Maj

VIBY Sjælland. Det skal der ske 2016-2019. ZebraBy Viby

VIBY Sjælland. Det skal der ske 2016-2019. ZebraBy Viby VIBY Sjælland Det skal der ske 2016-2019 ZebraBy Viby maj 2015 Indhold Forord Kvaliteter Viby bygger videre på... Status - Sommer 2014 Det kommende års udvikling Indsatsområde: Ny dynamik og optimisme

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland

Udviklingsprogram. ZebraBy Viby. VIBY Sjælland Udviklingsprogram ZebraBy Viby VIBY Sjælland Side Forord 2 Kort om ZebraBy i Viby 3 Kvaliteter vi bygger videre på... 4 De fem udvalgte indsatsområder 5 Ny dynamik og optimisme 7 Samlekraft og spændende

Læs mere

VIBY Sjælland. Det skal der ske ZebraBy Viby

VIBY Sjælland. Det skal der ske ZebraBy Viby VIBY Sjælland Det skal der ske 2017-2020 ZebraBy Viby December 2016 Indhold Forord Kvaliteter Viby bygger videre på... Status - forår 2016 Det kommende års udvikling Indsatsområde: Ny dynamik og optimisme

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT -

UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - UDVIKLINGSPROGRAM JYLLINGE BYMIDTE - ØKONOMINOTAT - November 212 Realisering Udviklingsprogrammet udstikker en retning for de kommende mange års udvikling af Jyllinge Bymidte. Det er samtidigt en ramme

Læs mere

Viby & Skousbo. Søren Andersen, Arkitekt og Planlægger Plan & Udvikling, Roskilde Kommune

Viby & Skousbo. Søren Andersen, Arkitekt og Planlægger Plan & Udvikling, Roskilde Kommune Viby & Skousbo Søren Andersen, Arkitekt og Planlægger Plan & Udvikling, Roskilde Kommune Svogerslev Jyllinge Gadstrup Viby Sj. Gundsømagle Ågerup Roskilde Vindinge Viby i Roskilde Kommune Birkevad Assendløse

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017

Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 Boligpolitik Ballerup Kommune 2017 INDLEDNING Ballerup Kommune er et dejligt sted at bo omgivet af natur, tæt på storbyen, med mange arbejdspladser og et aktivt foreningsliv. Kommunalbestyrelsen har store

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag

Ny drift Nummer Projektnavn Fagudvalg Funktion Aftaleenhed Indsatsområde Område Beskrivelse af forslag Nummer 130 Udvidelse af landdistriktspujen Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Område Hele kommunen Landdistriktspuljen er idag på 309.000 kr om året. Puljens formål er at støtte lokale udviklingsprojekter

Læs mere

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG

VISION VEJEN. Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG VISION VEJEN Fra visioner til handling HANDLINGSKATALOG Forord Missionen, visionen og indsatsområderne er rammen for det videre arbejde. Handlingskataloget konkretiserer det kommende arbejde og vil i foråret

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske 2014-2017. vedtaget Maj 2013

JYLLINGE BYMIDTE. Det skal der ske 2014-2017. vedtaget Maj 2013 JYLLINGE BYMIDTE Det skal der ske 2014-2017 vedtaget Maj 2013 Indhold Med Udviklingsprogram for jyllinge bymidte har borgere og aktører i Jyllinge sammen med Roskilde Byråd lagt en retning og rammerne

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016.

I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter på 10,2 mio. kr. i 2016. Investeringsoversigt Bemærkninger Konto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 002.008 Hvissinge Øst 2. etape I Hvissinge Øst sættes et område til salg i 2016. Der er forventede nettoindtægter

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG

Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej OPLÆG Oplæg til Trafikpolitik - altid en grøn vej Oktober 2014 Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde,

Læs mere

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16

Nye former for bymidtesamarbejde. Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Nye former for bymidtesamarbejde Konference om vækst og udvikling i de mindre byer og i provinsbyerne gennem byfornyelse Randers, 28SEP16 Julie Holck Cand.mag., Ph.D.: Butikkerne og de levende byer Indehaver

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015

Plan og Udvikling Sagsnr Brevid Ref. PKA Dir. tlf december 2015 ØKONOMIUDVALGET Plan og Udvikling Sagsnr. 246187 Brevid. 2229089 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Almene boligprojekter i Roskilde 3. december 2015 Indledning: Der er behov for flere

Læs mere

Trafik - altid en grøn vej. Politik

Trafik - altid en grøn vej. Politik Trafik - altid en grøn vej Politik Indledning Transport af mennesker og varer udløser trafik på gader, veje, stier og i kollektiv trafik og har betydning for os alle. Vi skal på arbejde, i skole, på indkøb,

Læs mere

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde

Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Planstrategier og strategisk byudvikling i Roskilde Esben Haarder Paludan, Planchef Seminar i Køge den 20. marts Det vil jeg fortælle.. Planstrategi 2011 - hvad ville vi - hvordan gik det Planstrategi

Læs mere

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM BILAG TIL VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - BORGERNES PRIORITERING PÅ BORGERMØDET D. 18 FEBRUAR 2013 BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE: STATIONSOMRÅDET

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR OG 21 MARTS. BYFORNYELSESGRUPPEN - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN MARTS 2013 VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM TRAFIKALE FORHOLD VISION

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen

I det nedenstående er givet et visionært bud på de resultater, der kan opnås gennem en omhyggelig planlægning af indsatsen Glostrup Station Forslag til strategiproces Plan Rådhusparken 2 2600 Glostrup www.glostrup.dk Tlf: 4323 6100 Strategiprocessen 25. august 2015 Dette notat beskriver et forslag til en strategiproces, hvor

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning

PROJEKTBESKRIVELSE. Kommuneplanlægning Kommuneplanlægning Vordingborg kommune er centralt placeret i Øresundsregionen og den ny Femernregion som vigtig transportkorridor mellem Skandinavien og Europa via Gedser og den kommende faste forbindelse

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer

Sindal. Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Side 1 Sindal Publiceret af Cathrine Borg 06 januar 2016 klokken 14:01 Powered by Enalyzer Svar status Ikke svaret Afvist

Læs mere

Stationsbyer i forandring

Stationsbyer i forandring Stationsbyer i forandring AA b y f o r n y e l s e Velkommen til Glamsbjerg Beliggenhed Tidligere vestfynsk stationsby opstået ca. 1890 i krydset mellem jernbanen Odense/Assens og landevejen Bogense/Fåborg

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM

VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM VISION FOR BYMIDTEN I STOHOLM - PÅ BAGGRUND AF BORGERMØDE D. 18 FEBRUAR BYFORNYELSESUDVALGET - STOHOLM HANDELSSTANDSFORENINGEN FEBRUAR 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE TEMAOMRÅDER TIL IDÉVÆRKSTED & BORGERMØDE

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Infrastruktur, forslag til forandringer:

Infrastruktur, forslag til forandringer: Infrastruktur, forslag til forandringer: 1. Vejnettet skal planlægges, så byerne bindes tættere sammen. I den forbindelse skal bl.a. en mulig vejforbindelse fra Veng til Galten vurderes. Skal ses som et

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet

NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet Kultur og Idræt Sagsnr. 251967 Brevid. 1980469 Ref. KONU Dir. tlf. 4631 4067 kristofferon@roskilde.dk NOTAT: Byfortætning, flere boliger i bymidten og et kraftcenter for forenings- og fritidslivet 13.

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse

Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Køge Kyst fra Udviklingsplan til gennemførelse Projektområdet Collstrop-grunden 3 ha Stationsområdet 6 ha Søndre Havn 15 ha 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Kildegården - Indledende offentlig høring

Kildegården - Indledende offentlig høring Kildegården - Indledende offentlig høring Indkaldelse af idéer og forslag OPFORDRING TIL DEBAT Byrådet har besluttet, at Kildegårdsområdet skal udvikles til et nyt kraftcenter for forenings- og fritidslivet.

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser.

SIKALEDDET. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige byggegrunde med direkte adgang til naturskønne omgivelser. Ledige boliggrunde tæt på by, indkøbsmuligheder, S-tog og med direkte adgang til fælleden. Dato 6.06.205 Version 0 Revideret - SIKALEDDET

Læs mere

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet).

Roskilde Byråd besluttede den 31. august 2011 en vision for udvikling af Ny Østergade-arealet (Røde Portområdet). Bilag 8 Økonomiudvalgets møde den 20. september 2012 Plan og Udvikling Sagsnr. 73182 Brevid. 1338739 Ref. MOKP Dir. tlf. 46 31 35 46 dorteo@roskilde.dk NOTAT: Bilag 1 Forslag til rammer og krav for udviklingen

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram

Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Ringbysamarbejdets arbejdsprogram Med arbejdsprogrammet igangsætter vi mange nye projekter Som tilsammen skal realisere by- og erhvervsudviklingspotentialet Hovedtemaerne Internationalt demonstrationsprojekt

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011

Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011. Lokalrådet December 2011 Alsønderup Sogns Lokalråd Landsbyvision 2011 Lokalrådet December 2011 1 Kilde. Kms/Hillerød kommune 2 Baggrund Sommeren 2011 afholdt lokalrådet for Alsønderup sogn en visionsdag på Kulsviergården i Alsønderup,

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed

Byen til Vandet. Notat. Projektbeskrivelse - forundersøgelse. Baggrund. Vision Byen til Vandet. Fra vision til virkelighed Notat Sagsnavn: Byen til Vandet projektbeskrivelse - forundersøgelse Sagsnummer: 01.00.05-P20-14 Forvaltning: Miljø & Teknik, Dato: 15. august 2014 Byen til Vandet Projektbeskrivelse - forundersøgelse

Læs mere

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1

Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference maj 2014 SIDE 1 Workshop: Forbindelser mellem land og by Åben Land Konference 27.-27. maj 2014 SIDE 1 Green Infrastructure Enhancing Europe s Natural Capital Udfordringer Små og fragmenterede naturområder Klimaændringer

Læs mere

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017

Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Kommissorium for det særlige udvalg vedrørende Skanderborg by, inkl. Sølund, jf. Byrådets Udviklingsstrategi 2014-2017 Dato: 9. april 2015 Sagsnr.: 14/83874 1. Rammen for udvalgets arbejde Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø

Borgmesteren. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Borgmesteren Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 4631 3000 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk 15. maj

Læs mere

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser.

Dialogmødets bemærkninger sammenfattes i notat fra samtlige dialogmøder. Se link under statusmeddelelser. Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Efterår 2013 Til: Efterår 2013 : Nej: Fritekst Søg Demokratieksperimentariet, Dialogudvalgets fremlæggelse, understøttelse og oplæg Strategi

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005

Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 bilag 7 Notat om den videre proces efter afholdelse af tre Bilfri Dage i København i 2005 den 09. november 2005 I forbindelse med planlægningen af de Bilfri Dage i 2005 har der været nedsat en arbejdsgruppe

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Cykelstiplan 2015. Indledning

Cykelstiplan 2015. Indledning Cykelstiplan 2015 En del af trafikplan 2015 Indledning Kommunale mål På landsplan er der i følge Transportvaneundersøgelsen 1992-2013 tendens til et generelt fald i cykelandelen af alle ture. I modsætning

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO

HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO HOLBÆK KOMMUNE SOM STED AT BO BORGERPANELUNDERSØGELSE HIGH LIGHTS JANUAR 2017 Indhold Rapporten er inddelt i: Om undersøgelsen.. Side 2 Om resultat og rapport Side 3 Sammenfatning. Side 4 Holbæk by som

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020

UDVIK- LINGS- PLAN. Lydum 2020 UDVIK- LINGS- PLAN Lydum 2020 Naturen er vores styrke og kilde til store oplevelser. Gå selv på opdagelse i naturen, pas på den og del den med andre. Sammen fortæller vi verden om vores natur - #viinaturen

Læs mere

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard

AARHUS Ø. Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard AARHUS Ø Rekreativ forbindelse Nord Bernhardt Jensens Boulevard 5448 VISIONEN I begyndelsen af dette årtusinde satte Aarhus Kommune en vision for Aarhus: Aarhus en god by for alle og en by i bevægelse.

Læs mere

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger

Helhedsplan Præstø. 19. januar Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger 19. januar 2017 Helhedsplan Præstø Oversigt over høringssvar og planafdelingens bemærkninger og indstillinger Høringssvar fra beboerne, Fasanvej 6, 4720 Præstø: I Forslag til helhedsplan Præstø ses på

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund

NOTAT. Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter. Baggrund UDVIKLING & ERHVERV Kultur & fritid Dato: 20-10-2014 Kontaktperson: Henning Steen Jensen Dir. tlf.: 7996 6380 E-mail: hsj@vejenkom.dk NOTAT Udvidelser og opgraderinger i og ved Vejen Idrætscenter Baggrund

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning

Budget 2013 Udvalget for Kultur- og Planlægning Politikområde 1: Tankefuld 1.000 kr. Etape 1 2013 2014 2015 2016 1. Projektudvikling 1.037 1.037 2. Salgsfremme 1.016 508 508 508 3. Afdrag lån -2.600 2.300 600-600 4. Grundsalg 5.000-13.000 6.000 5. Grønne

Læs mere

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre

Se yderligere beskrivelse under anlægsskemaet: Modernisering af lokale aktivitetscentre Anlæg Nummer 78 Projektnavn Ekstra midler til modernisering af lokale aktivitetscentre Fagudvalg Kultur- og Fritidsudvalget Funktion 03.22.18 Aftaleenhed Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Bosætning

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.

REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17. REFERAT AF BORGERMØDE om Lokalplan 92 samt forslag til tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2013-2025 Vallensbæk Rådhus den 14. april 2016 kl. 17.30 Til stede Borgere: 76 Politikere: 11 Administration: 14 PROGRAM

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere