Årsberetning Polyteknisk Forening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2009. Polyteknisk Forening"

Transkript

1 Årsberetning 2009 Polyteknisk Forening 15. april 2010

2

3 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen Bestyrelsen Formanden Næstformand Forretningsrådsformand S-husformand Socialpolitiskkoordinator (socialudvalgsformand) Event Manager Uddannelsespolitiske koordinator Uddannelses Politisk Ordfører PFs Fællesråd Fællesrådets Forretningsudvalg Fællesrådsmøder Fagligt råds kontaktudvalg (FAKU) BRUTTO Valg Faglige råd - Civil Civil Byg Rådet Civil Designrådet Civil Elko Rådet Civil KBioS Rådet Civil Medico Civil Miljø Rådet Civil P&K Civil S&M rådet Civil FN Rådet Faglige råd - Diplom Diplom Byg Rådet Diplom IT Rådet Diplom Kemi og Bioteknologi Rådet

4 4 INDHOLD 3 Forretningssektoren Ansatte Forretningsrådet Ekstern revision Kritisk revision Regnskab og økonomi Investeringer Polyteknisk Telefoni Forening Socialsektoren Socialudvalget Konstituerende socialudvalgsmøde 8/ Socialudvalgsmøde 18/ Socialudvalgsmøde 17/ Socialudvalgsmøde 29/ Socialudvalgsmøde 11/ Socialudvalgsmøde 9/ Socialudvalgsmøde 7/ Socialudvalgsmøde 12/ PFIU Lokale udvalget Campusnet følgegruppe Idrætten ved DTU Kantinepanelet Fælles Fredagsbar Udvalg Klubudvalget Sikkerhedsudvalg HovedsikkerhedsUdvalget (HSIU) Sikkerhedsudvalget på DTU Byg Sikkerhedsudvalget på DTU Elektro Sikkerhedsudvalg DTU Fotonik Sikkerhedsudvalg DTU Fysik Sikkerhedsudvalg DTU Informatik Sikkerhedsudvalg DTU Kemi Sikkerhedsudvalg DTU Kemiteknik Samarbejds- og Sikkerhedsudvalget på DTU Management Sikkerhedsudvalg DTU Mekanik Sikkerhedsudvalg DTU Miljø Sikkerhedsudvalg DTU Nanotech Sikkerhedsudvalget på DTU Space Sikkerhedsudvalget på DTU Systembiologi Studiestartsgrupper DVUK Civil Studiestarts Koordinering

5 INDHOLD Kandidatstudiestarten Buddy ordningen TKU TKU 2005 i perioden Arrangementer DTUs Årsfest PFs reception ved Årsfesten Årets underviser Formandens tale ved Årsfesten DTU Idols CO2PENHAGEN PF Studiestartsmesse PF festen Foreningens uddannelsesdag PF s Motionsløb Uddannelsespolitisk sektor Uddannelsespolitisk råd (UPR) DTUs kollegiale organer DTUs bestyrelse Akademisk Råd CUU DUU Institutstudienævn på DTUs institutter og centre DTU Byg DTU Elektro DTU Fotonik DTU Fysik DTU Fødevareinstistuttet DTU Informatik DTU Kemi DTU Kemiteknik DTU Management DTU Matematik DTU Mekanik DTU Miljø DTU Nanotech Risø DTU DTU Space DTU Systembiologi DTU Transport

6 6 INDHOLD 7 S-Huset PF Caféen Kaffestuen Kælderbaren S-hus Crew PolyJoint Booking S-husets Pr gruppe Scenelys Samarbejde Fakturering og rapportering Oprydning og strukturering Indbrud Produktioner Samarbejde og kommunikation internt Det kommende år Eksterne samarbejdspartnere Danske Studerendes Fællesråd - DSF Politikkonferencer UPU Levevilkårsudvalget Ingeniør Koordineringen Ingeniørforeningen i Danmark IDA samarbejde IDA - Representantskab IDAs Kvindeudvalg IUS Udvikling fra Ingeniørforum til Ministeriel følgegruppe for diplomingeniører Ingeniørkampagnen Høringer Ingeniørforum debat Endeligt Student Samarbetet Öresund Diverse beretninger PR i PF PFnyt PFs hjemmeside PFs nyhedsbrev Infoskærme PFs stand på DTUs Åbenthus arrangement DSE messe Arkivering

7 INDHOLD PF og Th. Mogensen legat PF s Studentersociale Fond Bestyrelsen for Polyteknisk Boghandel og Forlag BEST Iaeste KKO årsberetning Hvem Sad Hvor PFs udvalg Organisation S-husets udvalg PFs repræsentanter i DTU udvalg Eksterne udvalg Udvalg i DSF Udvalg i IDA Andre udvalg

8

9 1 Forord Så er 2009 afsluttet og dermed endnu et begivenhedsrigt år i PF. PFs beretning er et vigtigt dokument, der beskriver det vigtige arbejde PFere udfører i alle grene af vores forening lige fra studiestarten til DTUs bestyrelse. Beretningen skal dels ses som et overleverings værktøj for aktive PFere som kan se hvad der blev arbejdet for i 2009 og kan arbejde videre derfra i 2010, men det er i ligeså høj grad en dokumentation af foreningens udvikling har været et år med store forandringer specielt på det organisatoriske plan, men også indenfor socialsektoren og den uddannelsespolitiske sektor, hvilket er beskrevet i beretningens forskellige dele. Solveig Thorsteinsson

10 2 Organisationen 2.1 Bestyrelsen I det forgangne år har PFs bestyrelse bestået af 8 personer med arbejdsopgaver fordelt ud på følgende poster; formand, næstformand, forretningsrådsformand, s- hus formand, socialpolitisk koordinator, uddannelsespolitisk ordfører, uddannelsespolitisk koordinator og eventmanager. I løbet af året har vi holdt mindst et ugenligt møde i undervisningsperioden samt møder efter behov i eksamens og ferie perioder. Derudover er der blandt andet afholdt formøder før fællesrådsmøder og kvartalsmøder med rektoratet og enkelte medlemmer af direktionen. Alle bestyrelsesmedlemmer har haft mindst en sekretariatsvagt om ugen fra ca eller 12-15, dels for at assistere Inge på sekretariatet, og dels for at der så vidt muligt altid har været et bestyrelsesmedlem til at få kontakt til i sekretariatets åbningstid. I de følgende afsnit har hvert bestyrelsesmedlem berettet om sin bestyrelsespost samt de opgaver, som ikke naturligt hører under andre afsnit i beretningen. Bestyrelsen for Polyteknisk Forening i 2009 vil samtidig takke for et godt år samt takke de frivillige og ansatte for deres store indsats i PF. Det er de aktives fortjeneste at PF er kendt for at skabe et godt studiemiljø ved at afholde succesrige sociale arrangementer, store koncerter og rusture. Samtidig er det aktive PFere der er med deres indsats i studienævn og andre råd og udvalg på DTU er med til at sikre at de ingeniør studerende på DTU får en uddannelse i særklasse under gode forhold. Bestyrelsen håber at sætter stor pris på det arbejde de aktive udfører og vi håber at aktive PFere fortsat vil lægge det arbejde i foreningen. PFs bestyrelse Formanden Året 2009 har budt på mange udfordringer for både Polyteknisk Forening og bestyrelsen. I modsætning til tidligere år var det lykkedes at finde 8 personer, der ville engagere sig i bestyrelsesarbejdet, hvilket resulterede i en divers gruppe med ambitioner om en mere gennemskuelig og flad organisation med en højere grad

11 2.1 Bestyrelsen 11 af tilstedeværelse på DTU. Et forhøjet antal bestyrelsesmedlemmer har resulteret i en forhøjet aktivitet fra bestyrelsen, men har samtidigt forhøjet arbejdsbyrden i arbejdet med at samle trådene i både bestyrelsen og foreningen generelt. Der har dog igennem året været flere store sager, som har krævet megen opmærksomhed. Nogle af disse sager har medvirket til en til tider mere topstyret organisation med meget lav gennemsigtighed, hvilket jo ellers går imod de principper, bestyrelsen grundlæggende efterstræbte. Det er klart, at disse sager vil kunne ses i flere beretninger, da flere af sagerne har gjort et ganske stort indtryk på bestyrelsesmedlemmerne som enkelt personer. Hovedsageligt tænkes der her på årets opsigelse af en bogholder og afvikling af festivalen CO2penhagen, men ligeledes har den daglige drift af et studenterhus uden en bestyrer krævet mange kræfter i det første halvår. De 3 ovenstående sager har selvfølgelig haft en signifikant indflydelse på formandens opgaver gennem hele året. Der har igennem året været fokuseret på at sikre en økonomisk stabil fremtid for Polyteknisk Forening. Arbejdet med studenterhuset i det første halvår og samarbejdet med den nye studenterhusbestyrer har givet anledning til ændring af aftaler med leverandører i studenterhuset. Der er desuden blevet arbejdet med den nye økonomifunktion, og en leasingaftale på kopimaskiner er blevet opsagt, idet den ikke var tidssvarende. Polyteknisk Forening har dog stadig behov for en stadig stigende gennemsigtighed, både for at sikre et informationsflow til medlemmerne, men også for at bestyrelsen og især formanden har mulighed for at holde sig orienteret omkring det arbejde og de tanker, der opstår blandt medlemmer og aktivitetsudvalg. Opgaven, at holde sig informeret omkring aktiviteter i foreningen, er stor, og kan til tider være en hæmsko i arbejdet overfor DTU. Specielt kunne man styrke dette arbejde ved at gentænke PFnyt. Tillige er det vigtigt at holde fokus på gode ansættelsesforhold i hele foreningen, således at de studerende, der er medarbejdere, har lyst til at gøre en ekstra indsats for foreningen og melde tilbage, hvis der er behov for ekstra opmærksomhed. Vi har i bestyrelsen arbejdet for, at foreningen har en endnu mere positiv profil overfor alle de nystartende, både i forbindelse med besøg på rusture og oplæg på DTU efter studiestart. De studerende er kommet med mange positive tilbagemeldinger, og det har samtidigt sikret endnu højere antal af indmeldinger i foreningen. Desuden er der blevet arbejdet med information til udenlandske studerende omkring de muligheder foreningen tilbyder, selvom dette område stadig kan styrkes både fra PF og DTU s side. Årets gang for formandsposten har ligeledes en del opgaver som ikke på samme måde er gennemskuelige for de studerende, men som sikrer god kommunikation mellem PF og samarbejdspartnere. Specielt tænkes der her på Årsfesten, som for

12 12 Organisationen både PF og DTU er en vigtig begivenhed, repræsentation i forbindelse med forefaldende arrangementer og receptioner (internt på DTU og eksternt), ligesom taler ved modtagelses- og dimittendreceptioner på DTU. Tillige har der hos DTU været en stor udskiftning på nogle af de pladser, der har stor betydning for PF, særligt er der blevet lagt arbejde i at opbygge et godt forhold til de 2 nye dekaner. At sikre et godt samarbejdsmiljø med administrationen letter arbejdsbyrden i mange andre sammenhænge, og formanden er i mange henseender påkrævet til dette arbejde, om end det til tider kan virke trivielt. Torben Schmidt Ommen Næstformand Posten som næstformand i PFs bestyrelse i 2009 har budt på spændende udfordringer og opgaver. Da jeg satte mig i bestyrelsen var mit kendskab til PF ikke så dybdegående hvilket har jeg i starten mærkede en del til, både positivt og negativt. Positivt i den forstand at jeg er kommet med et friskt pust til nogle diskusioner i bestyrelsen, men det har også betydet at en del opgaver i starten tog længere tid. I det forgangne år har postens hovedopgaver omfattet ansvar for PR, som er beskrevet i et selvstændigt afsnit, samt boligpolitik og dermed en plads i PFIU. Derudover har jeg haft opgaver som indkaldelse og udsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøder, planlægning af nytårskur for B08 og B09, PFs stand på DTUs åbenthus, studiestartsmesse (i samarbejde med Eventmanager og Formand), udfærdigelse af invitationer til årsfest receptioner, fordeling af PFs gæster ved bordene til årsfesten samt løsning af rigtig mange småopgaver og ad hoc opgaver. Samtidig har næstformandsposten omfattet projekter af anden karakter. Blandt andet har jeg haft fokus på problematikken omkring lukningen af studenterrådgivningens afdeling på DTU, på at øge kendskabet til PF på DTUs adgangskursus, samt deltaget i arbejdet med at udarbejde en handlingsplan for implementeringen af den nye studiestart. Medlemsfordele til foreningens medlemmer har været et andet fokusområde både lokalt i Lyngby men også gennem samarbejde med DSF og derigennem et svensk firma Mecenat, der arbejder med medlemsfordele for medlemmer af svenske studenterforeninger. Dette arbejde har dog ikke været særlig succesfuldt, dels da DSFs projektmedarbejder blev opsagt og dels da Mecenat havde nedskæringer og efterfølgende ikke har vist så stor interesse for at gå ind på det danske marked. Medlemsfordele er et område PF bør arbejde på at udvide i de kommende år - det skal være attraktivt at være medlem af PF. Som næstformand i PF har jeg holdt to taler som repræsentant for PF, først i januar før vi blev konstitueret ved modtagelsesreceptionen for de nystartende

13 2.1 Bestyrelsen 13 diplomstuderende og senest i juni holdt jeg båltale til Bergsøe kollegiets Sankt Hans fest. Generelt har jeg brugt meget tid på at assistere andre bestyrelsesmedlemmer i deres store arbejdsopgaver såsom ansættelse af vores nye S-hus bestyrer og udarbejdelse af formandens årsfesttale. Solveig Thorsteinsson Forretningsrådsformand I det forgangene år har opgaven som forretningsrådsformand været en udfordring med mange forskellige arbejdsopgaver, og det er en stor opgave i sig selv at sætte sig ind i hvordan hele PF s økonomiske og organisatoriske struktur er opbygget. Derfor gik de første måneder med at skabe et overblik over PF s forretningssektor, og der var ikke den store tid til at få gang i nogle af de idéer som jeg kom med som ny forretningsrådsformand. Jeg blev hurtigt opmærksom, og overrasket over mængden af dagligdagsopgaver der konstant skulle løses. En af de ting der dog fra starten var fokus på var S-huset. Da man i slutningen af 2008 valgte at opsige S-huset bestyrer var det selvsagt en nødvendighed at finde og ansætte en ny. Denne proces startede allerede inden vores tiltrædelse med stillingsopslag, og senere efter vores tiltrædelse skulle der så findes kvalificerede ansøgere, og afholdes samtaler. Efter 2 samtale runder endte vi med at ansætte Erik Pouret- Frydendahl. Hele foråret havde jeg som en ekstra tjans ansvaret for drift, og varebestilling til kaffestuen i S-huset, da der ingen bestyrer var, og da han blev ansat skulle han først sættes ind i det hele. En anden stor opgave der sprang i øjnene fra starten af vores periode var CO2PENHAGEN, der også er beskrevet andet steds i denne beretning. Det viste sig hurtigt for os og mig at festivalen umiddelbart var baseret på et tyndt grundlag, og vi valgte derfor at forsøge at stoppe afviklingen af denne. Da dette ikke lykkedes, var det min/vores opgave at komme ud af projektet, så vi ikke længere havde noget ansvar for arrangementet. I den forbindelse brugte jeg megen tid på at snakke med advokaten, og finde en løsning så festivalen ikke længere var vores ansvar. Efter denne lidt svære stormfyldte, og brandslukningsagtige start på perioden, kom tiden for udarbejdelsen af budget for 09/10. Budgettet blev lagt på månedsbasis og ned på konto niveau, altså blev hver eneste drift konto i foreningen blev budgetteret for sig selv, således at budgettet nemt overskues og der kunne laves opfølgninger på det. Efter denne opgave forsøgte formanden og jeg at få et overblik over forenin-

14 14 Organisationen gens kopi aftaler, endte med efter at have hentet tilbud fra 2 forskellige firmaer at købe 2 nye maskiner samtidig med en opsigelse af den gamle leasing aftale på de 3 maskiner vi havde i forvejen. Dette kontante køb betyder at vi fremover har væsentlig mindre udgifter til kopiering på trods af at udgiften i år vil være betragtelig. I juni måned kom så årets største og sværeste beslutning, da bestyrelsen besluttede at opsige vores bogholder Irene Kofoed. Denne beslutning blev truffet ud fra en overvejelse omkring hvilke service foreningen havde brug for fra deres økonomiske sektor. Det blev vurderet at der for lettere at kunne få et overblik over foreningens økonomi, ville være fordelagtigt for foreningen at outsource denne opgave til et eksternt firma, som så udover normal bogholderi også skulle stå for at levere opfølgninger, og være behjælpelige med at finde foreningens svage punkter. Det var i denne proces min opgave at have kontakten med vores opsagte medarbejder, og forsøge at få overgangen til at gå så smertefrit som muligt. Opsigelsen af vores bogholder betød samtidig at denne skulle nå at afholde en masse ferie, og derfor blev en del af bogholderiets arbejdsopgaver overtaget af mig, og jeg havde derfor l løbet af efteråret ansvaret for en del af bogholderiet. Da vi i slutningen af oktober valgte at fritstille vores bogholder var det firma der var hyret til opgaven endnu ikke klar til dette, og i den mellemliggende periode på ca. 3 uger havde jeg derfor det fulde ansvar for bogholderiet. Disse ekstra arbejdsopgaver betød at jeg i en meget stor del af efteråret havde meget travlt, og faktisk var på PF-gangen stort set hver dag. Den 1. november overtog Time vision opgaven, og resten af efteråret gik med få sat dem ind i hele systemet, da de selvsagt ikke havde styr på alt omkring PF fra starten. Hen i mod slutningen af november arbejdede jeg med TH Mogensen legatet, i et forsøg på at få lukket fonden, og en anmodning til civilstyrelsen er pt. under behandling. Anders Schlaikjer S-husformand I 2009 har S-huset prøvet nogle nye tiltag. Disse tiltag vil være beskrevet så vidt muligt i afsnittet for deres afdeling. Dette afsnit vil indeholde S-husformandens beretning om S-huset set i et større perspektiv, og detaljer vil ikke blive berørt. Dette afsnit kan ses som et delvist referat af underafsnittende set fra et lederperspektiv. S-husets er det samme på mange måder som det altid har været fysisk, dog har der i efteråret været en lang række tiltag for at forbedre Kælderbaren, især mht. at

15 2.1 Bestyrelsen 15 modernisere den og gøre den til en mere attraktiv bar for de studerende. Lanceringen af den moderniserede bar er tiltænkt primo/medio februar. Polyjoint Booking har været en meget selvstændig enhed, som i tæt samarbejde med S-husets PR-afdeling har sørget for at S-huset har haft et meget positivt år på arrangementsiden. Den ovennævnte fremgang skal dog også tilskrives S-husets nye bestyrer, Erik Pouret-Frydendahl, som blev ansat medio marts. Erik har haft en stor og positiv virkning på S-huset, som før ham stod uden en bestyrer. Bestyrerrollen blev før marts passet af tidl. S-husformand Hans Peter Hastrup i januar, og efter ham blev rollen delt i fire dele: Kælderbaren, Kaffestuen, PF-caféen og management. Denne opdeling viste mange positive tendenser, og kan påtænkes prøvet igen, dog med klausulen om at have en fastansat som Erik til at have managementrollen. Denne rolle er for vigtig til at kunne være neddroslet i perioder f.eks. ved eksamensperioder. S-huset har til efteråret haft en række utilfredse medarbejdere der følte at de blev trådt på af ledelsen, værende både S-husformanden og resten af PFs bestyrelse. For at imødekomme dette problem blev der nedsat et trivselsudvalg som skal varetage medarbejdernes interesser overfor ledelsen. Udvalget er ikke konstitueret og er selvopfyldende. Man bør overveje om man bør konstituere et sådant udvalg og give dem en række retningslinjer eller en reel magt. PR-udvalget er blevet mere formaliseret med roller og ansvarsposter. Der er ligeledes budgetteret penge til dem. Dette har haft en positiv indvirken på PRudvalget og dets produktivitet. Denne fremgang skyldes også kompetente kræfter i udvalget hele året igennem og tæt samarbejde med booking. Det er lykkedes S-huset at hyre dets kompetencer ud til en konference i Bellacenteret, hvor en lang række S-husmedarbejdere deltog som konsulenter. Dette har været en stor gevinst for S-huset og dets ansatte, og det anbefales kraftigt at en sådan konsulentvirksomhed udvides. Der har været arbejdet på forholdet mellem PFs bestyrelse og Polyteknisk Scenelys i 2009, grundet at det tidligere har været anstrengt. Der er indikationer af at det har været en enorm succes, og det anbefales at man opretholder et positivt forhold, selvom ledelsesvejen er lang fra PFs bestyrelse til en underafdeling af S- huset. CO2PENHAGEN var en stor skuffelse for S-huset og gav ikke det resultat som var forventet. Det anbefales kraftigt at man får lovninger og underskudsdækninger inden man forpligtiger sig til sådanne projekter. Dette gælder også Gensynsdagen på DTU. Dog var denne dækket af en underskudsgaranti.

16 16 Organisationen Mathias Holm Andersen Socialpolitiskkoordinator (socialudvalgsformand) Dette års bestyrelse talte 8 personer og derfor blev posterne og rollerne byttet lidt rundt og nogle bestyrelsesmedlemmers betegnelser blev heraf ændret. Som Socialpolitiskkoordinator har undertegnede været formand for Socialudvalget, ansvarlig for klubberne, medlem af Rektors Lokale Udvalg, repræsentant for Polyteknisk Forening i Danske Studerendes Fællesråds Levevilkårs Udvalg (DSF-LU). Dog har arbejdet ikke involveret bolig politik da det blev håndteret af Næstformanden som også sad som medlem i Socialudvalget. Året har budt på mange udfordringer og nye tiltag. Som Socialpolitiskkoordinator har der været mange bolde i luften og der har ofte været et behov for at prioriteres imellem forskellige opgaver. Der har fra undertegnedes side været en tendens til at være lidt sent ude med mødeindkaldelser og samtidig har klubberne også lidt, dog er klub situationen den sidste store opgave før min aftrædelse og arbejdet ser i skrivende stund rigtig positivt ud. Tiderne ændrer sig og vi har på DTU set mange af vores fredagsbarer få mere og mere succes. Det skal ses som en positiv ting, på trods af fald i indtægter fra S-huset, da det overordnet er med til at gavne de studerendes sociale liv på campus. For at få et øget samarbejde imellem fredagsbarer og S-huset blev der fra undertegnedes initiativ oprettet et Fælles Fredagsbar Udvalg (FFU). Dette udvalg kan der læses mere om i de kommende afsnit. Derudover blev der i forbindelse med den noget skræntende klub situation indkaldt til møde imellem alle klubberne, hvilket var en succes og vil blive gentaget med Klubledelsen som afholder af dette. Anders Friis Event Manager Posten som arrangements ansvarlig blev oprettet af bestyrelsen for PF 2009, og har derfor ingen præcedens for arbejdsopgaver. Tanken med posten var at aflaste de andre medlemmer af bestyrelsen i forbindelse med afviklingen af mange af de arrangementer der traditionelt optager ressourcer. Posten er således en konsekvens af de anbefalinger tidligere bestyrelser er kommet med. Beretninger fra bestyrelserne har båret præg af at meget visionært og politisk arbejde er blevet nedprioriteret pga. ad hoc opgaver og arrangementer man først bliver opmærksom på med meget kort varsel. Den personlige oplevelse af posten er udpræget at muligheden for at trække på den ekstra arbejdskraft har været værdsat af samtlige af de resterende poster i

17 2.1 Bestyrelsen 17 bestyrelsen. Meget af foråret blev brugt på at håndtere CO2PENHAGEN projektet, se særskilt beretning herom. Herefter er en del tid gået med at formulere ansøgninger til fonde i forbindelse med fornyelse af køkkenet på studentercenteret. Af årets andre projekter kan nævnes studiestartsmesse, og hjælp til fodboldturnering og motionsløb, alle med særskilt beretning. Christen Malte Markussen Uddannelsespolitiske koordinator Posten som uddannelsespolitisk koordinator blev i år forsøgt i en ny konstellation med ændret fokus indad til mod uddannelsespolitik på DTU. Gennem året var der gradvise ændringer i både arbejdsområder og ansvar. Med dette i mente har mine arbejdsopgaver gennem året ændret sig betydeligt. Diverse opgaver Som resten af bestyrelsen i PF består arbejdet af en masse uforudsete opgaver som ingen ved hvor stammer fra. Et sådant konstant flow af små opgaver og andre projekter som opstår andre steder i foreningen tager en væsentlig del af tiden man bruger i PF. Det betyder at opgaver bliver prioriteret og at man som bestyrelsesmedlem aldrig får lavet helt hvad man gerne ville. En af de opgaver der opstod ud af intet men som viste sig forbavsende givtig var et sideprojekt til studiemessen. Da der også afholdes studiemesse på andre universiteter, blev det valgt at undersøge hvilken form og med hvilket indhold disse studiemesser foregik. Dette har bl.a. betydet at vi nu har kontakt til lederen af studiemessen på Århusuniversitet. Derfor står der nu kun tilbage for PF at finde ud af om man vil bruge resurser på en større og bedre studiemesse, startende fra februar. Brug af Dekanatet og Direktionen Gennem det forgangene år er hele dekanatet udskiftet lige som deres indbyrdes arbejdsopgaver er blevet omfordelt. Nødvendigheden af kontakt med dekanatet er dog ikke ændret, hvilket har vist sig i en række møder mellem den uddannelsespolitiskekoordinator (Udd.Pol.koo.) og dekanerne. Ligeledes har der i nogle tilfælde været samtaler med universitetsdirektøren. Et udpluk af de omtalte møder er nævnt herunder. I forbindelse med diverse talmateriale produceret af AUS har der været møde med Martin Vigild for at afklare AUS s rolle og ikke mindst hvilke procedurer som

18 18 Organisationen AUS benytter sig af for at skabe en bedre oplevelse for de studerende der måtte have behov for AUS hjælp. Mulighederne for brug af selvevaluering samt evaluering af AUS præstation af et panel af studerende blev diskuteret. I forbindelse med arbejdet med de forskellige Institut studienævn i gennem UPR er der nu taget kontakt til Martin Bendsøe omkring centrale dele af uddannelsen i Bæredygtig energi. Da der er tale om en ny kandidatuddannelse har det vist sig at der er behov for støtte fra de studerende for at få det faglige grundlag i de centrale fag helt på plads. Arbejdet med dette føres videre ind i 2010, og forventes afsluttet ved efterårs semesterets start. En stor del af de studenterpolitisk aktive har i løbet af året stiftet bekendtskab med universitetsevalueringen. Som følge af de store potentielle konsekvenser denne evaluering kan have for den danske universitetsverden, var PF officielt repræsenteret i evalueringspanelet på DTU. Derud over har der været en række møder mellem universitetsdirektøren og den udd. Pol. Koo. for at afklare DTU s høringssvar samt for at fremlægge PF s holdning til de evaluerede enheder. Ekstern repræsentation Igennem året er der væsentlig aktivitet som ekstern repræsentation ved den andre uddannelsesinstitutioner. Dette bærer en masse politisk kapital med sig, men efterlader til stadighed mange muligheder ubrugte. Ofte er det kun politikere der deltager, og ofte kun medlemmer af bestyrelsen. Ved mange af disse repræsentationer kunne almindelige PFere have meget ud af at se et andet universitet. Da mængden af ekstern repræsentation ikke ændres vil jeg lade dette stå som en opfordring. Ved samme lejlighed vil der være mulighed for samarbejde med andre studenterorganisationer. Der er et meget stort uudnyttet potentiale her. pt. samarbejdes der kun på det politiske område, men samtlige studenterorganisationer har en lang række områder hvor man med fordel kunne lave strategiske samarbejder. Dette kunne være i forbindelse tryksager, administration og økonomi. Dette har til dels været forsøgt ved at få CBS til at byde på kantinedriften på DTU. En langt mere formel tilgang til dette kunne formentlig gavne. En ny politisk fremtid Igennem det faste arbejde tilknyttet rollen som udd. pol. koo. er det naturligt at evaluere på om de metoder vi arbejder med og de samarbejdspartnere vi har, er tidssvarende. Som følge heraf er der specielt i år blevet arbejdet med mulige ændringer i vores egen struktur og med eventuelle nye strategiske samarbejder

19 2.1 Bestyrelsen 19 I forhold til vores landspolitiske samarbejde har der i år været flere overvejelser om at ændre vores involvering. Dette kunne være gennem etablering af egne alternative lands organisationer. Under alle omstændigheder kan vi konstatere at vores fortsatte medlemskab af DSF er en praktisk nødvendighed som tingene står nu. I forbindelse hermed kunne det være en oplagt mulighed at formalisere vores samarbejde med CBS students. CBS students har igennem længere tid været en politisk allieret på landsplan da vi deler mange holdninger. Der er mulighed for at forøge samarbejdet på landsplan, hvilket begge parter har udvist interesse i. Dette vil bringe os i en styrket og samlet position i forhold til resten af DSF. Parallelt har vores egen struktur internt i PF behov for et eftersyn. Som det er nu understøtter den politiske del af PF ikke de enkelte politikere godt nok, lige som organisationen ikke har formået at ændre sig efter indførelsen af DTU-loven. Dette har betydet at PF som studenterorganisation på nogen punkter ikke er i stand til at gøre sit arbejde da PF ikke organisationsmæssigt matcher den nye struktur på universitetet. En del af forarbejdet er påbegyndt men papirarbejdet og den reelle strukturændring står stadig og lurer i horisonten. Daniel Kunisch Eriksen Uddannelses Politisk Ordfører I 2009 afprøvede vi en ny opdeling af bestyrelsesposterne. Vi fandt en opdeling indenfor intern og ekstern uddannelsespolitik relevant, da man således kunne få lov at fordybe sig i ét emne, nemlig uddannelsespolitik på DTU og udenfor DTU. Det blev dog hurtigt erfaret, at ekstern uddannelsespolitik er langt sværere at forholde sig til når man ikke har det kendskab til den uddannelsespolitik der foregår intern på DTU. Der for anbefales det ikke at lave en sådan opdeling i fremtiden, da det er vigtig at have et samlet og bredt kendskab til uddannelsespolitikken som helhed. Undertegnet har sammen med Uddannelses Politisk Koordinator siddet som PF repræsentant i Uddannelses Politisk Udvalg (UPU) under Danske Studerendes Fællesråd (DSF). Arbejdet i denne gruppe kan læses under eksterne samarbejdspartnere afsnit UPU. Udover den almene plads i UPU har undertegnet siddet i en baggrundsgruppe som beskæftigede sig med akkreditering. I denne gruppe har vi afholdt opkvalificerings kurser for studerende der beskæftigede sig med akkreditering på deres respektive universiteter eller havde interesse i at sidde i et af de ekspertpanel der er med til at akkreditere en given uddannelse. Arbejdet i udvalget mundede ud i et politikpapir omkring DSF s akkrediteringspolitik som blev vedtaget ved DSF s

20 20 Organisationen politik konference i efteråret Arbejdet omkring akkreditering har fået undertegnet til at indgå i en dialog med begge dekaner vedrørende bl.a. erfarings og holdnings udveksling omkring akkrediteringsprocessens udvikling blandt henholdsvis studerende og universiteterne. Endvidere er undertegnet blevet en del af ACE Denmarks dialog fora der er en sammenslutning af universiteternes ledelse, forskere, studerende samt udviklere hos ACE Denmark. Forumet har til formål at diskutere akkrediteringsprocessen og eventuelle fornedrelse og andre anskuelses måder. Af andre eksterne udvalg har undertegnet været repræsentant i Ingeniør Koordineringen (Ing.Koo) under DSF. Dette har budt på en erfaringsudvekslings konference på Island (SUNTU), se nærmere under eksterne samarbejdspartnere afsnit Ingeniør Koordineringen, som bidrog til en ny viden omkring vores nabolandes tekniske universiteter. I efteråret 2009 afholdt undertegnet samme konference i København med hjælp fra den daværende ingeniør koordinator samt PF s eventmanager. Det var en udfordrende men sjov oplevelse, at planlægge konferencen samt agere vært under den. Dog må det siges at have været meget lærerigt. Ing.Koo er stadig ikke så vel fungerende som dette kunne være, derfor mener undertegnet at PF burde ligge en større energi i udvalget, da det kunne være gavnligt med en dialog på tværs af danske ingeniørstuderende. Som den største ingeniør uddannende institution i Danmark mener undertegnet at PF burde have ressourcerne til at få udvalget optimalt kørende. Undertegnet blev af FR valgt til at være repræsentant i IDA s kvindeudvalg i I denne forbindelse er der sket en række misforståelser, og det har i stedet været en repræsentant fra DTU s kvindenetværk Hypatia women in engineering, der har haft pladsen. Dette er grunden til beretning fra dette udvalg mangler; PF har ikke haft en repræsentant. Undertegnede mener at det er i orden, at Hypatia har en repræsentant i kvindenetværket, og har derfor kontaktet IDA s kvindeudvalg for at anmode om to studenterpladser; en til Hypatia og en til PF. Undertegnede mener at dette vil bidrag til større diversitet i udvalget og således en bredere dialog. Svaret for anmodningen er på nuværende tidspunkt ikke kommet. Udover at beskæftige sig med uddannelsespolitik har undertegnet forsat sit arbejde i socialudvalget og i dette siddet som næstformand. Gennem socialudvalget har undertegnet været repræsentant i kantinepanelet samt hjulpet med det nye initiativ med at opsplitte motionsløbet i en seriøs og useriøs del. Af andre møder og arrangementer som undertegnet har været inde over kan nævnes halvårligt møde i Videnskabsministeriet med alle studenterorganisationer, deltagelse i møder vedr. uddannelsespolitik papir for DTU s undervisere, strategimøde ift. DTU s markedsførings strategi, afholdelse af receptionerne i forbindelse med årsfesten 2009, medarrangør af PF festen på La Hacienda samt afholdelse af debataften i forbindelse med kommunalvalget 2009.

Fra møde d. 25 november 09 26. november 2009

Fra møde d. 25 november 09 26. november 2009 Formalier: Navnerunde: Simon, Michael, Anders Schlaikjer, Solveig, Hyldig, Lasse, Andreas, Sigurd, Lukas, Stinne, Bjarke, Anders Chr., Anders, Lasse Valentini, Henrik, Halvor, Bjarne, Dennis. Derudover

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Velkommen til Design og Innovation!

Velkommen til Design og Innovation! Kære nye studerende Rigtig hjertelig velkommen til Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og til dit kommende studium på bachelorretningen Design og Innovation. Der kommer rigtig mange breve ind ad døren

Læs mere

Referat til Diplomkemi Rådsmøde Mandag d. 15.09.2014 kl. 18:00

Referat til Diplomkemi Rådsmøde Mandag d. 15.09.2014 kl. 18:00 Referat til Diplomkemi Rådsmøde Mandag d. 15.09.2014 kl. 18:00 1. Formalia - Tilstede Navne Stude nr. Kostudret Rune L Andersen S104241 + Chastina Nygaard S100473 + Michal Roland S093870 + Sigurt S120003

Læs mere

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign.

Kære nystartende studerende på Bygningsdesign. Kære nystartende studerende på. Velkommen som studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og tillykke med din optagelse på Civil. Vi ved, at der kommer rigtig mange breve i postkassen for tiden og

Læs mere

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl.

Vi afslutter dagen omkring kl.16:00 i fredagsbaren Verners Kælder, hvor det vil være muligt at snakke over en kold sodavand eller en kold øl. Kære nye studerende Du ønskes hjerteligt velkommen til Diplom Elektroteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)! Vi, dine vektorer og KABS, vil i dette brev forklare lidt om vores studiestartsprogram,

Læs mere

Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15

Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15 Referat af Diplomkemi Rådsmøde Torsdag d. 20.11.2013 kl. 17:15 1. Formalia (Behandlingstid: 15 min.) - Tilstede: Hanne Jensen, Ida Simonsen, Shelia Hansen, Cecilie Wehnert, Simone Wehnert, Helle H.H.,

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 28 d. 15.11.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 28 d. 15.11.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 28 d. 15.11.2013 (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Natashia (c) Til stede: Alle undtagen Kolding og Ditte. (d) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. (e) Godkendelse

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Bestyrelsen referat Aalborg, d. 15. oktober 2009 Dagsorden 1. Formelt (B) [10 min] 2. International komite (ODB)[15 min] 3. Regnskab (ODB)[60 min] 4. Kandidat til bestyrelsen (ODB)[15 min] 5. Microsoft

Læs mere

Årsberetning 2007. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2007. Polyteknisk Forening Årsberetning 2007 Polyteknisk Forening 30. januar 2008 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Dagsorden til Dkemi Rådsmøde Tirsdag d. 10.09.2013 kl. 18:00

Dagsorden til Dkemi Rådsmøde Tirsdag d. 10.09.2013 kl. 18:00 Dagsorden til Dkemi Rådsmøde Tirsdag d. 10.09.2013 kl. 18:00 1. Formalia (Behandlingstid: 15 min.) - Tilstede - Valg af dirigent: Christian - Valg af referant: Simone - Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Studentersamfundet - For alle studerende

Studentersamfundet - For alle studerende Uddannelsespolitisk Forum Aalborg, d. 16. december 2010 Møde i Uddannelsespolitisk Forum Den 13. december 2010 kl. 17.00 Lokale 407, Studenterhuset Revideret dagsorden 1.Formelt (B) [10 min] 2. SU (O)

Læs mere

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15.

Studentersamfundet. Møde i studentersamfundets bestyrelse. - For alle studerende. Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale, Fibigerstræde 15. Møde i studentersamfundets bestyrelse Den 30. maj klokken 17.00, Kantinens lokale,. Ordinære medlemmer: Milan Vestetergaard, Erik Lander, næstformand Kasper Gram, kasserer Anne Kathrine Krushave, bestyrelsesmedlem

Læs mere

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer

Politrådsmøde 25.02.13. 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer Politrådsmøde 25.02.13 1.) Valg af referent og ordstyrer Lea er vælges som referent Petra er vælges som ordstyrer 2.) Godkendelse af dagsorden og referat Begge godkendt uden indsigelser. 3.) Orientering

Læs mere

S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t

S t u d e n t e r r å d e t v e d A a r h u s U n i v e r s i t e t Arbejdsplan 2009 forår Arbejdsplanen er et vigtigt redskab for SR, idet den tydeliggør, hvad organisationen arbejder med. Frem for, som før set, at lave en detaljeret plan, der beskæftiger sig med alt

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København.

I 2013 har vi startet to fuldt tegnet byggeøkonomhold. Det vil sige 2x 24 studerende. Der er venteliste både i Aarhus og København. Årsberetning 2013-2014, for foreningen Danske Byggeøkonomer INDLEDNING: September 2014 Denne årsberetning er den første som dækker et helt år efter vi har flyttet regnskabsåret til at starte 1.juli. Overordnet

Læs mere

Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210

Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210 Referatet fra mødet hos Diplom Kemirådet Tirsdag d. 20.11.2012 kl. 12:00 i bygning 210 1. Formalia Valg af dirigent Christian Wolff Nygaard Valg af referent Rune L Andersen Godkendelse af referater fra

Læs mere

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE.

Referat, Konvent 13. Punkter. VIA- DSR, VIA University College 1. - d. 18/1-2013 AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE. VIADSR, VIA University College 1 Referat, Konvent 13 d. 18/12013 Punkter AD 1. VALG AF ORDSTYRER, REFERENT OG 2 STEMMETÆLLERE AD. 2 VIA-DSR S ÅRSBERETNING VED FORMAND OG NÆSTFORMAND AD. 3 BEHANDLING AF

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet

Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet Dagsorden til møde i Diplom Kemirådet Mandag d. 15.04.2013 kl. 18:00 i Delta 1. Formalia - Valg af dirigent Christian - Valg af referent Signe - Godkendelse af re ferater fra de sidste møder Ændres til

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 32 d. 07.01.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 32 d. 07.01.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 32 d. 07.01.2014 (a) Ordstyrer: Natashia (b) Referent: Ditte (c) Til stede: Hele B13 samt B14, pånær Randi. (d) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. (e)

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Møde i Studentersamfundets bestyrelse

Møde i Studentersamfundets bestyrelse Møde i Studentersamfundets bestyrelse Den 4. februar, 2015 klokken 16.30, Ridderlokalet,. Ordinære medlemmer: Anders Steen Mortensen, Kristoffer Mæng, næstformand Johan Sørensen, kasserer ** (AFBUD) Pia

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. X d. XX.XX.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. X d. XX.XX.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. X d. XX.XX.2014 (a) Ordstyrer: Louise (b) Referant: Engstrøm (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard), Kristoffer,

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2007 kl. 17:00 20:00 i mødelokalet på Fibigerstræde.

Referat til bestyrelsesmøde tirsdag d. 2. oktober 2007 kl. 17:00 20:00 i mødelokalet på Fibigerstræde. Ordinære medlemmer af bestyrelsen Carsten Rune Jensen, formand Kevin Harritsø, næstformand Christian K. Refshauge, kasserer Anne la Cour Sigvardsen Jakob Lemming Katja Bundgaard Meyer - afbud Martin Hundebøll

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2010-2011 Regnskabet er opdelt i 3. Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo

Læs mere

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2008. Polyteknisk Forening Årsberetning 2008 Polyteknisk Forening 5. februar 2009 Indhold 1 PF Organisationen 7 1.1 Bestyrelsen............................. 7 1.2 Fællesrådet............................. 10 1.2.1 Fællesrådets Forretningsudvalg..............

Læs mere

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2012. Polyteknisk Forening Årsberetning 2012 Polyteknisk Forening 2. april 2013 ii Forord Dette er beretningen for PF for PF-året der løber fra februar 2012 til februar 2013. Den består i hovedparten af en række kortere tekster

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Referat fra bestyrelsesmøde, mandag d 18.1.16 Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Jette Navntofte (JN), Erik Hygum (EH), Karsten Geertsen (KG), Hans Kjeldsen (HK), Mathias Egholm (ME),

Læs mere

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde

FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde FU-appendiks til konstituerende bestyrelsesmøde Indhold FU-bilag fra d. 21. juni 2013... 1 FU-referat fra d. 21. juni 2013... 8 FU-bilag fra d. 26. juni 2013... 9 FU-referat fra d. 26. juni 2013... 18

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 13 d. 14.05.2014 (a) Ordstyrer: Kristoffer (b) Referant: Christian E. (Engstrøm) (c) Til stede: Anne-Marie (AM), Christian E. (Engstrøm), Christian N. (Nygaard),

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

KABS13-møde 10/1-2013

KABS13-møde 10/1-2013 KABS13-møde 10/1-2013 1. Formalia a. Valg af referent: Bals b. Valg af ordstyrer: Gugli c. Tilstedeliste 1. Gugli 2. Sissel 3. Legenden 4. Maag 5. Mike 6. Ciabatta 7. Toke 8. Igor 9. Vinge 10. Dahl 11.

Læs mere

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines)

2. Nyt fra landsbestyrelsen 2.1 Landbestyrelses møde d. 14-15. februar (se bilag med headlines) Dagorden til SDS møde d. 2.3 09 1. Formalia: Tilstede : Kasper, Marie, Anne, Lotte, Mette og Bodil Lisbeth (næstformand er på besøg) Afbud: Louise 1.1 Valg af ordstyrer Marie er ordstyrer 1.2 Valg af referent

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 23 d. 04.10.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 23 d. 04.10.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 23 d. 04.10.2013 (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Kolding (c) Til stede: Monika, Camilla, Trine, Kim, Kolding, Ditte og Natashia. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16

Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Side 1 af 13 Forslag til aktiviteter i KALIF i 2015/16 Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i det aktivitetskatalog, der blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 2013. Erfaringer opnået ved

Læs mere

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.

REFERAT. Møde den: 4. marts Dekanmøde med studerende. Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref. Møde den: 4. marts 2011 REFERAT Dekanmøde med studerende Til stede: Mette Thunø, Jan Ifversen, 10 studenterrepræsentanter, Aske Dahl Sløk (ref.) Dato: 09. marts 2011 Sagsnr.: Ref: Side 1/5 Dagsorden 1.

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933

Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Årsberetning 2013 for Byggeforeningen af 1933 Indledning og formål Formålet med årsberetningen er at orientere byggeforeningens interessenter om foreningens aktiviteter i forhold til foreningens formål.

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold

Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015 Indhold Formandens beretning, 2014-2015... 1 Indledning... 2 Bestyrelsens arbejde... 2 Principper og værdier... 2 Arbejdsgrupper... 3 Andre emner... 3 Synlighed... 4 Afslutning...

Læs mere

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014.

Ansøgning til Københavns kommunes kultur- og fritidsforvaltning om økonomisk tilskud til Karneval i København 2014. Til Københavns kommune Kultur- og fritidsforvaltningen Planlægning & tilskud Nyropsgade 1, 3. sal 1602 København V Att. Julie Birkvig København d. 20. oktober 2013 Ansøgning til Københavns kommunes kultur-

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 20 d. 19.09.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 20 d. 19.09.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 20 d. 19.09.2013 (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Alle pånær Monika. (d) Godkendelse af referat fra 20.06.2013: Godkendt. (e) Godkendelse

Læs mere

KABS13 møde 9/5-2013

KABS13 møde 9/5-2013 KABS13 møde 9/5-2013 1. Formalia a. referent: Caroline b. ordstyrer: Toke c. tilstedeliste: i. Legenden ii. Caroline iii. Susanne iv. Kanna v. Mike vi. Norge vii. Maag viii. Sissel ix. Christina x. Ciabatta

Læs mere

Den mundtlige beretning

Den mundtlige beretning Den mundtlige beretning Planer for det fremtidige arbejde i 2012 Vi havde i april 2010 et fællesmøde, hvor regionsledelsen havde inviteret træningskoordinatorerne, udvalgsmedlemmerne og andre, der har

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål

FORRETNINGSORDEN. Indholdsfortegnelse. 1 Formål FORRETNINGSORDEN Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 Bestyrelsen 2.1 Bestyrelsens sammensætning 2.2 Krav til bestyrelsen 2.3 Bestyrelsens beslutningsdygtighed 2.4 Evaluering af bestyrelsen 2.5 Udtrædelse af

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vedtægter for SAMRåd ved RUC

Vedtægter for SAMRåd ved RUC Vedtægter for SAMRåd ved RUC Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Stk. 1 Foreningens navn er SAMRåd. Foreningen har hjemsted på Roskilde Universitet. Artikel 2: Formål 2 Formål Stk. 1 Foreningen

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat, Generalforsamling

Referat, Generalforsamling Referat, Generalforsamling Landemærket, 08.11.13 Dagsorden 1. Reception 2. Velkomst v/formanden for Cphbusiness Students 3. Valg af ordstyrer 4. Valg af referent 5. Cphbusiness and the student organisation

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening Dansk Cøliaki Forening Forretningsorden 1. Indledning I dette dokument fastlægger bestyrelsen mandat samt beføjelser for: - Bestyrelsen - Forretningsudvalget - Sekretariatslederen med sekretariat - Aktivgrupper

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013 1. Formalia Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 17 d. 20.06.2013 (a) Ordstyrer: Trine (b) Referant: Monika (c) Til stede: Camilla, Ditte fra pkt. 5, Kim fra pkt. 5, Kolding, Monika, Nanna, Natashia og

Læs mere

3. Interessekonflikt i at sidde i bestyrelsen hos såvel FGHF som KNord.

3. Interessekonflikt i at sidde i bestyrelsen hos såvel FGHF som KNord. Referat af bestyrelsesmøde den 3. juni 2014. Tilstede: Lars Kirdan (LK), Kirsten Jensen (KJ), Mathias Dahl Christensen, 2u (MD), Cecilie Ristorp, 1n (CR), Lars Visti (LV), Poul Kristensen (KRi), Hanne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen

Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen Brug Folkeskolen Mandag d. 24. august 2015, kl. 17:00-19:00 Søllerødgade 33, Nørrebro Tilstede: Jakob, Anja, Anna, Henriette, Marianne, Yanaba (Pia Hegner

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Referat af MRs konstituerende møde

Referat af MRs konstituerende møde Referat af MRs konstituerende møde Dato og tid: 08/09/2015 kl. 17-19 Sted: Loungen, Medicinerhuset Referent: Silje Ordstyrer: Peter Tilstede: Peter, Vibeke, Kasper (studenterrådet), Sara, Mai-Britt, Tharsika,

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13

Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Referat for bestyrelsesmøde # 3 i Dramaterne 2012/13 Torsdag den 6. september 2012 Sted: Haraldsgade 47 (Morten) Tid: 17.30 Afbud/Forsinkelser: Rikke (orlov), Camilla (orlov), Line (Højskole) 1. Velkomst

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 8 d. 11.04.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Kim (b) Referant: Camilla (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18

Studienævnet ved Institut for Antropologi. Forum. Møde afholdt: 16. februar 2015 fra kl. 13:00-15:45. Sted: 33.1.18 I N S T I T U T F O R A N T R O P O L O G I K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 17. FEBRUAR 2015 Forum Studienævnet ved Institut for Antropologi INSTITUT FOR ANTROPOLOGI Møde

Læs mere

KABS13 møde 16/5-2013

KABS13 møde 16/5-2013 1. Formalia KABS13 møde 16/5-2013 a. referent: Hammerbak b. ordstyrer Mike c. tilstedeliste: i. Hammerbak ii. Norge iii. Christiane iv. Igor v. Dahl vi. Caroline vii. Boyshower viii. Kirstrand ix. Chris

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME VEDTÆGTER FOR FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Vestdansk Investeringsfremme Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2. Formål Foreningen Vestdansk

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden

Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Tidspunkt 7. april kl. 18.00 21.00 Århus Ungdommens Fællesråd Styrelsesmøde Dagsorden Sted ÅUF Sankt Nicolaus Gade 2, 8000 Aarhus C Indbudte Afbud Tilstede Ikke til Navn stede X Cecilie Hansen, formand

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond.

Love og vedtægter. 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. ATLS Denmark Fond Love og vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse ATLS Denmark Fond har hjemsted i Greve Kommune.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K

Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Referat af bestyrelsesmøde den 25. juni 2014 kl. 10-14 - Ny Vestergade 17, 2. sal 1471 KBH K Til stede: Knud Henning Andersen, Ebbe Lilliendal, Kurt Pedersen, Finn Stengel Pedersen, Lasse Breddam, Helle

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 8/1 2015 kl.17.15 i mødelokale 1 0. Fotografering af RSV-medlemmer 16-17.15 1. Formalia 17.15 Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse

Læs mere

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Notat 23. februar 2016 Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Generalforsamling den 23. februar 2016 Den 23. marts er det 5 år siden, at IDA Sundhedsteknologi havde stiftende generalforsamling. Gennem

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011.

Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. Knabstrup Idrætsforening Ventedgårdsvej 42, Knabstrup 4440 Mørkøv, Tlf.: 59 27 32 55 Referat at bestyrelsesmøde i KIF tirsdag d. 28-6 2011. 1. Præsentation. Hvem er mødt op? Vi skal have opdateret listen

Læs mere