NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13%

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13%"

Transkript

1 POWERED BY NKT 2011 dansk NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles 3

2 Photonics group 20% EBItdA-margin 2015 strategi Koncernens mål for 2015 er at nå 16 mia kr. i omsætning, 15% i EBITDA-margin, 50 kr i resultat pr. aktie, EPS og 20% i afkast af investeret kapital baseret opkøb og på organisk vækst i de fire forretningsområder nkt flexibles 20-25% nkt cables 13% EBItdA-margin 2015 EBItdA-margin 2015 nilfisk-advance 14% EBItdA-margin 2015 Omsætning er opgjort til standardmetalpriser; EBITDA, udtrykker det operationelle EBITDA som er resultat før renter, skat, ned- og afskrivninger, justeret for engangsposter. EBITDA-margin er operationelt EBITDA i forhold til omsætning opgjort til standardmetalpriser. 2

3 Powered by NKT NKTs strategi for årene hedder Powered by NKT. Som industriel ejer er NKT garant for at forretningsområderne drives efter et langsigtet globalt tankesæt og med fokus på finansielle resultater Christian Kjær, bestyrelsesformand Thomas Hofman-Bang, administrerende direktør NKT er et moderne industrikonglomerat, og gennem vores 120-årige historie har NKT vist evnen til at udvikle industrivirksomheder til succes i et langsigtet ejerskab, og hvis opportunt - sælge dem, når en anden ejer bedre kunne forløse det nye potentiale og honorere den skabte værdi. Dette er NKTs mission: At skabe værdi ved udøvelse af langsigtet og aktivt ejerskab i forretningsområder, hvor NKT er bedste ejer. I dag ejer vi energikabelvirksomheden NKT Cables, Nilfisk-Advance som er en global producent af professionelle rengøringsmaskiner samt 51% af NKT Flexibles, der producerer fleksible rør til offshore olie- og gasindustrien. Dertil kommer virksomhederne i Photonics Group, hvor vi arbejder på at udvikle en ny teknologiplatform inden for laserindustrien. I perioden siden 2008, hvor vi lancerede strategien Building Power, har vi styrket virksomhederne markant. Hovedingredienserne har været: Global tilstedeværelse og styrket konkurrenceevne, opnået dels ved øget produktion i, - og sourcing fra - lavomkostningslande og dels ved satsning på mere værdifulde produkter og produktionsanlæg. I begyndelsen af strategiperioden indtraf den økonomiske krise. Det betød, at de finansielle mål vi havde defineret, ikke kunne indfris. Men de planlagte initiativer blev fremrykket og i dag står virksomhederne stærkere end før og en ny strategi kan defineres. Powered by NKT Powered by NKT bygger videre på Building Power strategien. Virkemidlerne er grundlæggende de samme. Med forventning om en mere normal udvikling uden ekstreme cykliske udsving forventer vi over perioden at levere en årlig organisk vækst i omsætningen på omkring 7-8% og at udvikle virksomhedsporteføljen til i 2015 at levere en EBITDA-margin på 15% og et afkast af investeret kapital på omkring 20%. Vi vil fastholde bedste ejer filosofien og dette betyder også, at hvis der i omegnen af vores forretningsområder findes virksomheder, som med fordel vil kunne udvikles med vores bistand, så vil vi være åbne over for det. Værdier Grundlaget for Powered by NKT ligger i NKTs værdier: At være et kompetent, troværdigt, åbent og kvalitetsbevidst selskab med fokus på langsigtet ejerskab. Det er disse værdier, som dagligt styrer beslutningerne i bestyrelse og direktion. I denne brochure finder du en kort beskrivelse af vores fire forretningsområder. Tag med på rejsen gennem NKT i ord og billeder. God læselyst. Har du en mobiltelefon med internetadgang: Se filmen om NKT her Skan koden og kom direkte til filmen Har du ikke et skanner-program 1: Sms TAG2GO til 1220, for at hente skanneren 2: Download og installer den gratis skanner 3: Åbn skanneren på din telefon og skan koden med dit mobilkamera Det koster alm. SMS- og datatrafik at hente skanneren og skanne koden. 3

4 De nye markeder I 2010 havde NKT fokus på at udnytte den styrke, der blev opnået i kriseårene. Nye fabrikker blev taget i brug og markedsandelene voksede, særligt på de nye vækstmarkeder NKT koncernen 2011 NKT Cables NKT i 2010 Omsætningen slog alle rekorder. Ved indgangen til 2010 forventedes en organisk vækst på 6-10%, men omsætningen blev på 14,5 mia. kr., svarende til en organisk vækst på 12%. NKT Holding Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles 51% Koncernen realiserede en operationel indtjening, EBITDA, på niveau med de oprindelige forventninger. NKT Cables indtog søkabel-markedet med sin enestående teknologi, men havde samtidig store midlertidige udfordringer og indkøringsomkostninger, der påvirkede koncernens indtjening negativt. De andre dele af NKT Cables havde en positiv udvikling ligesom de øvrige forretningsområder - herunder i særdeleshed Nilfisk-Advance - leverede bedre resultater end forventet ved indgangen til året. I 2010 var der fokus på de nye markeder i BRIK-MT landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Mexico og Tyrkiet), hvor alle fire forretningsområder var aktive og så fremgang. Og specielt mod slutningen af året kom NKT Cables tilbage på sporet med meget høje organiske vækstrater. I Nilfisk-Advance bidrog de seneste års flytning af produktion fra høj- til lavomkostningslande til den positive indtjening. Kursudvikling De tre virksomheder i Photonics Group fokuserede på erobring af markedsandele på industrielle markeder, hvilket bidrog til den voksende omsætning. I NKT Flexibles bar flere års satsning på det brasilianske offshore-marked frugt med meget store leverancer til Brasilien i DKK NKT Holding 2009 OMX-C20 (omregnet) 2010 Koncernens operationelle indtjening blev 985 mio. kr. i 2010 mod 935 mio. kr. i 2009, en stigning på 50 mio. kr. Årets resultat efter skat blev 270 mio. kr. mod 238 mio. kr. året før. udbytte På generalforsamlingen den 23. marts 2011 vil NKTs bestyrelse foreslå et udbytte på 2,00 kr. pr. aktie, svarende til en samlet udbyttebetaling på 47 mio. kr., hvilket udgør 18% af resultatet efter skat i I 2010 blev der udbetalt 3,50 kr. i udbytte pr. aktie. 4

5 kort om nkt aktionærer medarbejder Ejerne Ved udgangen af 2010 havde NKT aktionærer, hvoraf var navnenoterede. Udenlandske aktionærer tegnede sig for 28% af aktiekapitalen, det samme som i 2009, mens 72% af aktiekapitalen ejedes af aktionærer i Danmark. Aktiekapitalen NKT aktien er noteret på børsen NASDAQ OMX København og er én af de mest handlede aktier (C20 indekset). Aktiekursen steg med 2% i 2010 og sluttede året på kurs 297,2 mod kurs 291,0 ultimo Aktiekapitalen er på 475 mio. kr. og det svarer til 23,7 mio. stk. aktier á 20 kr. NKT har én aktieklasse og ingen aktier har særlige rettigheder. Markedsværdien af aktierne udgjorde 7,1 mia. kr. pr. 31. december Innovation Produktudvikling foregår i tæt samspil med kunderne for at skabe unikke løsninger og dermed skabe fremtidens forretning. I Nilfisk-Advance har en international kundeundersøgelse kortlagt kundernes prioriteringer, i NKT Cables er produktionen af søkabler unik i hvert enkelt projekt, ligesom produktudvikling i NKT Flexibles og Photonics Group også ofte sker i tæt samspil med kunderne. International arbejdsplads NKT har medarbejdere internationalt inklusive medarbejderne i NKT Flexibles arbejder i Danmark. NKT er en global virksomhed, der i 2010 bl.a. har fået nye medarbejdere i lande som Australien, Kina, Mexico og Brasilien. Fortid på film På NKTs tidligere industriområde i Brøndby får man et håndgribeligt indtryk af koncernens 120-årige historie. Et udstillingscenter med gen stande, film og fotos i to etager fortæller om tilblivelsen af LK, Nilfisk-Advance og Nordisk Kabel og Tråd. Siden museet åbnede i 1998 er mange tusinde gæster budt indenfor i elektricitetens og kablernes verden. For at endnu flere kan få glæde af museet og historien, kan man se film fra og om museet på NKTs hjemmeside 5 års hovedtal (uddrag fra årsrapporten 2010) Beløb i mio kr Omsætning Omsætning til std. pris* Organisk vækst (%) 12% -10% 2% 11% 12% Operationelt EBITDA* Operationelt EBITDA-margin (std. pris) (%) 8,6% 9,4% 11,6% 12,6% 10,2% Egenkapital Balancesum Antal ansatte, ultimo, minus NKT Flexibles * Se side 2 5

6 energikabler der forbinder verden NKT Cables udvikler, producerer og sælger en lang række kabeltyper. Lige fra lavspændingsprodukter, der forbinder lamperne i stuen, til køreledninger, som driver høj-hastighedstogene mellem Kinas storbyer. Fra søkabler, der forbinder offshore vindmølle-parker, til ledningsnettet i bilen. NKT Cables har hovedsæde i Tyskland og har fabrikker i Europa og Kina. Salg på nye markeder er en del af NKT Cables vækststrategi. Med kabler produceret i Europa og Kina sikres energiforsyningen over landegrænser Strøm til Europa Europas energiforsyning er under omlægning. Strøm fra hav- og landvindmøller kobles til det eksisterende net. Det stiller nye krav til netværkets kapacitet og driftssikkerhed. NKT Cables har udviklet en unik teknologi, hvor lange længder undersøiske kabler kan optimere kabellægningen. NKT Cables leverer både høj- og mellemspændingskabler, så luftledninger kan erstattes med jordkabler, lokale elnet kan bindes sammen, og den samlede kapacitet kan udvides. f2c NKT Cables nye højspændings- og søkabelfabrik i Køln i Tyskland er nu i fuld gang under overskriften f2c, en forkortelse af flow to customer. Det vil sige, at produktionen er designet til fleksibelt at kunne producere kundespecifikke løsninger. Alle arbejdsgange er tilrettelagt så gennemløbstiden er så kort som mulig og produktionsprocessen så effektiv som mulig. Hermed mindskes ressourceforbruget drastisk og bidrager ud over en bedre indtjening også til nå koncernens mål om at sænke det samlede CO2-forbrug med i alt 12% i årene Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Omsætning Omsætning til std. pris* Organisk vækst 16% -7% EBITDA* EBITDA-margin 5,9% 8,0% Balancesum Antal ansatte, ultimo * Se side 2 Kina og Australien NKT Cables har i 2010 åbnet en ny højspændingsfabrik i Kina, som i disse år står over for store investeringer i energi-infrastrukturen. Opkøb førte også til etablering i Australien, hvor NKT Cables tilbyder nøglefærdige projekter. Hermed er der åbnet for adgang til markederne i nærområdet, eksempelvis New Zealand. NKT Cables i Kina og Australien opererer specielt inden for høj- og mellemspændingskabler samt tilbehør til kabelprojekterne.

7 rengøring i alle verdenshjørner Nye markeder, kundetilfredshed og bæredygtighed er grundlaget for Nilfisk-Advances globale vækststrategi Kundens foretrukne valg Den ny strategi i Nilfisk-Advance: Kundens foretrukne valg sætter kunden i centrum. Fremover vil kunderne i endnu højere grad blive inddraget i udvikling af nye produkter, og det øgede kundefokus skal sikre, at både organisation og produkter lever op til kundernes ønsker. Kundens foretrukne valg dækker 5 hovedområder: at udvikle den bedste kundetilfredshed, at reducere kompleksitet i forretningen, at sikre lederskab i vigtige, hurtigt voksende markeder, at udvikle en stærk kultur og gode lederevner hos medarbejderne, og at leve op til kundernes forventninger om levering til tiden. Markeder i vækst Økonomisk vækst og stigende levestandard forøger efterspørgslen efter professionelle rengøringsmaskiner. Derfor er tidlig positionering på nye markeder en del af Nilfisk-Advances vækststrategi. I 2010 er den brasilianske rengøringsmaskinproducent Plataforma blevet en del af Nilfisk- Advance familien. Herefter er Nilfisk-Advance i stand til at levere endnu bedre service til de brasilianske kunder og får samtidig adgang til lokalt indkøb af komponenter, markeder og finansieringsmuligheder. EcoFlex Det nye Ecoflex-koncept bliver godt modtaget af kunderne. Det er en brugervenlig og fleksibel måde at rengøre gulve på. Ved tryk på en knap kan man skifte mellem vandbaseret rengøring uden brug af rengøringsmidler, eller gøre rent med en afmålt mængde rengøringsmiddel på mere snavsede områder. Ecoflex-teknologien minimerer anvendelsen af vand, rengøringsmidler og energi uden at gå på kompromis med kvaliteten og tilbydes på 7 varianter af gulvvaskemaskiner. Nilfisk-Advance producerer rengøringsmaskiner til inden- og udendørs brug til en global, professionel kundekreds samt støvsugere til privat brug. Herudover tilbydes individuelle serviceaftaler og salg af reservedele, der sikrer, at kunderne altid har funktionsdygtige maskiner. Nilfisk-Advance har hovedsæde i Danmark og har fabrikker i Europa, Nord- og Sydamerika og Kina. Centrallagre i hhv. Danmark, Tyskland og USA. Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Omsætning Organisk vækst 7% -13% Operationelt EBITDA* Operationel EBITDA-margin 10,7% 9,2% Balancesum Antal ansatte, ultimo * Se side 2 7

8 når forskning bliver til produkt 8 Photonics Group består af tre virksomheder, der alle arbejder indenfor optisk fiberteknologi. Der er tale om avancerede produkter, som bygger på optiske fibres særlige lysledende egenskaber. NKT Photonics, Danmark, producerer krystalfibre og lasere, bl.a. bredspektrede laserlyskilder til medicinalindustrien. LIOS Technology, Tyskland, leverer temperaturmåleudstyr til eksempelvis brandovervågning af tunneller. Vytran, USA, fremstiller udstyr, som både kan splejse optiske fibre, samle og forme dem. Der lægges stor vægt på at udvikle og indgå samarbejde med ledende producenter og installatører i laser-, medico-, energi-, fødevareog forsvarsindustrisektorerne. Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Omsætning Organisk vækst 14% -8% EBITDA* Balancesum Antal ansatte, ultimo * Se side 2 Et eksempel på at forskning sættes i arbejde for industrien er fiberlasere, som kan vise detaljer, der tidligere var usynlige At se olie under havbunden I dag udnytter man kun ca. 30 % af et oliefelt. For at øge udvindingsgraden er det vigtigt at se, hvor olien befinder sig. For offshore felter er akustiske optiske metoder - at lytte med lys - særdeles lovende. I 2010 er der i Nordsøen lagt et fiberoptisk kabelnet med sensorer over et areal på 60 km 2. NKT Photonics har leveret KOHERAS fiberlasere til dette system og til 5 andre testsystemer. Temperaturen i oliebrønde Man tilsætter vanddamp for at øge udvindingen af tungtflydende olier. Bruger man distribuerede temperaturmålesystemer (DTS) i oliebrønde, kan man lokalisere dampfronten og registrere utilsigtede dampgennembrud til brønden. Med den viden kan operatøren styre ventilerne, så visse zoner i brønden isoleres. På den måde forhindres udslip, miljøet beskyttes og den tilførte damp udnyttes mere effektivt. LIOS Technology har i 2010 med succes leveret et betydeligt antal DTS-systemer til olie- og gasindustrien. Kirurgi i blodkar Vytrans fiberoptiske splidseudstyr bruges til at forme præcise miniaturelinser - en slags optisk tip - på fiberenden af Optical Coherence Tomography (OCT) endoskoper. OCT er en optisk billedteknik, der gør det muligt for brugeren at se og præcist karakterisere vævsoverflader inde i blodkar. Denne skånsomme teknik giver klare, detaljerede og direkte 3D-billeder og hjælper herved læger og kirurger med at diagnosticere og behandle karsygdomme.

9 Fra dybt til ekstra dybt vand Olie hentes op fra undergrunden på stadig dybere vand og fremtiden stiller krav om rør, der kan modstå presset på helt ned til 2,5 km vanddybde Fabriksudvidelse i Kalundborg Med en ny produktionslinje i Kalundborg har NKT Flexibles i 2010 øget sin produktionskapacitet med ca. 40%. Produktionslinjerne lever op til fremtidens krav i forbindelse med olie- og gasudvinding på ultradybt vand. Udvidelsen giver endnu større sikkerhed i leveringen og styrker dermed NKT Flexibles i den internationale konkurrence. 3.parts kontrol I offshore branchen er kvalitetssikring en naturlig integreret del af arbejdsprocessen med fremstilling af fleksible rørsystemer. Hos NKT Flexibles gennemføres kvalitetssikringen både af medarbejdere og af inspektører fra NKT Flexibles kvalitets- og miljøafdeling. Derudover vil kunden ofte sende egne inspektører for at kontrollere, at produktion og produkt lever op til kravene. 3. parts inspektion (BV, DNV, Lloyds, etc.) gennemføres når dette er et krav fra kundens side, og den endelige tryktest af de fleksible rør bevidnes og godkendes altid af en 3. parts-inspektør som supplement til NKT Flexibles egen kvalitetskontrol. NKT Flexibles producerer fleksible rør til offshore olie- og gasproduktion. Som én ud af bare tre virksomheder i verden producerer NKT Flexibles fabrik i Kalundborg rør, som skal modstå et indre tryk så højt som 600 bar og temperaturer på op til 130 C. Rørene forbinder platformen med brønden og er fleksible, så de kan følge havets og de flydende platformes bevægelser. NKT Flexibles hovedsæde ligger i Danmark og det væsentligste marked er Brasilien. NKT Flexibles ejes af NKT Holding (51%) og offshore installatøren Subsea7 (49%) i et såkaldt joint-venture med fælles ledelse. Test i Danmarks Akvarium Alle opgaver er unikke med individuelle specikikationer. I forbindelse med leverancer til en sydamerikansk kunde har NKT Flexibles i løbet af 2010 gennemført en lang række krævende kvalifikationstest for at verificere produkternes evne til at operere på havdybder helt ned til 2000m. Blandt andet har man testet en overtryksventil i naturtro omgivelser i Danmarks Akvarium, hvor ventilen gennem et halvt år blev udsat for tropiske havvandsforhold med konstant vandtemperatur på 25 grader samt højt saltindhold. Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Omsætning Nom. vækst -9% -6% EBITDA* EBITDA-margin 18,7% 23,3% Balancesum Antal ansatte, ultimo Resultatandel indregnet i NKT * Se side 2 9

10 4 Bestyrelsen Christian Kjær, R 1 (1943) Formand Kammerherre, hofjægermester, advokat, cand.jur Medlem og næstformand 1987, formand Nomineringsudvalgsformand Vederlagsudvalgsformand Antal aktier ultimo 2010 i NKT: (2009: ) A/S Segalit af 1/4 1987, formand Sankt Gjertruds Stræde 10 A/S, formand Skærbæk Plantage A/S, formand Ejendomsselskabet D.F.K. A/S Medlem af repræsentantskabet for Rudersdal Forsyning A/S Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune Særlige kompetencer: Industriel ledelseserfaring på bestyrelsesniveau Jens Due Olsen (1963)** Næstformand cand.polit Medlem af bestyrelsen 2006, næstformand Revisionsudvalg og formand Nomineringsudvalgsmedlem Vederlagsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2010 i NKT: (2009: 0) Atchik Realtime A/S, formand Pierre.dk A/S, formand Cryptomathic A/S EG A/S Industriens Pension A/S (Investeringsudvalgsmedlem) Royal Unibrew A/S Medlem af Investeringskomiteen for LD Equity 2 K/S Særlige kompetencer: Erfaring indenfor økonomiske og finansielle forhold samt erfaring fra forskellige brancher 10

11 3 Krister Ahlström (1940) Direktør, Diplomingeniør, 1966, bergsråd, Dr. dr.h.c. Medlem af bestyrelsen 1995 Aldersgrænse på 70 år nås i 2011, hvorfor genvalg ikke finder sted Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 0 (2009: 0) Desigence Oy, Finland samt to svenske og en finsk fondsbestyrelse Særlige kompetencer: Erfaring indenfor international, industriel ledelse 4 Jan Erik Jensen* (1956) Driftsassistent Nilfisk-Advance, ansat 1978 Medlem af bestyrelsen 2010 Valgt for en fireårig periode, der udløber i 2014 Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 0 Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance 5 Gunnar Karsten Jørgensen* (1946) Montør, NKT Flexibles I/S, ansat 1997 Medlem af bestyrelsen 2005 Valgt for en fireårig periode, der udløber i 2014 Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 50 (2009: 50) Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i NKT Flexibles 6 Arne Dan Kjærulff* (1948) Reparatør, Nilfisk-Advance A/S, ansat 1974 Medlem af bestyrelsen 2006 Valgt for en fireårig periode, der udløber i 2014 Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 994 (2009: 624) Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance 7 Jens Maaløe (1955) ** Adm. direktør, Terma A/S Civilingeniør 1979, ph.d Medlem af bestyrelsen 2004 Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 515 (2009: 450) Topdanmark A/S Ingeniørhøjskolen i Århus Medlem af Dansk Industris forretningsudvalg og hovedbestyrelse Særlige kompetencer: Teknologisk viden og erfaring med højteknologiske udviklingsaktiviteter 8 Lone Fønss Schrøder (1960)** cand.jur. 1987, cand.merc. uh 1985 Medlem af bestyrelsen 2008 Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 500 (2009: 0) Aker ASA, næstformand, revisionskomitémedlem Det Norske Oljeselskap ASA, Suppleant Svenska Handelsbanken AB, revisionskomitémedlem Vattenfall AB, revisionskomitémedlem Volvo Car Corporation AB Særlige kompetencer: Erfaring indenfor globalt orienterede industriaktiviteter 9 Jan Trøjborg (1955)** Borgmester i Horsens, Ingeniør, 1986 Medlem af bestyrelsen 2005 Næstformand Revisionsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 796 (2009: 429) Billund Lufthavn A/S Formand for Kommunernes Landsforening Særlige kompetencer: Erhvervspolitisk og organisatorisk erfaring På generalforsamlingen den 23. marts 2011 er de ikke-medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle genopstiller for den næste et-årige periode, bortset fra Krister Ahlström, som går af på grund af NKTs aldersgrænse. Som nyt medlem foreslår bestyrelsen: Kurt Bligaard Pedersen (født 1959)** Executive Vice President, Dong Energy A/S. cand.scient.pol Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 0 BRF Holding A/S, næstformand BRF Fonden Københavns Zoologiske Have Medlem af bestyrelsen for organisationen Eurogas Særlige kompetencer: Indsigt i energiindustrien, erfaring med ledelse og økonomi samt finansiel og politisk administration * Medarbejdervalgt ** Uafhængigt medlem iflg. Anbefalinger om god selskabsledelse afsnit 5. Oplysninger om bestyrelsesposter er givet i overensstemmelse med 107 i årsregnskabsloven vedrørende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder samt NKTs Corporate Governance praksis. 11

12 børskalender marts - generalforsamling 11. maj - delårsrapport, 1. kvt. 23. august - delårsrapport, 2. kvt. 15. november - delårsrapport, 3. kvt. NKT Holding A/S Vibeholms Allé Brøndby Tel Velkommen indenfor Den 2. april 2011 inviterer NKT til aktionærdag på udstillingscentret i Priorparken, Brøndby. Tilmelding nødvendig, læs mere på CVR No Copyright: NKT, marts 2011 Kailow Graphic A/S NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de hel- eller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler og tilbehør til både el- og transportsektoren Nilfisk-Advance Global udbyder af rengøringsmaskiner til professionel anvendelse Photonics Group Producent af fiberlasere, krystalfibre, udstyr til fiberhåndtering og fiberbaseret måleudstyr NKT Flexibles En af tre globale producenter af fleksible rør til offshore olieog gasindustrien 2

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand

NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand Aktivt ejerskab 2012 1 NKT koncernen 2011 Christian Kjær, bestyrelsesformand Timing har været altafgørende ved vores køb og salg af virksomheder. I NKTs nyere historie har vi gentagne gange set, at dygtig

Læs mere

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKT 2013 DK Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING [Slide nr.] [1 Forside] [2 - Koncernstruktur] På det ydre ser NKT nok ud, som det plejer. En koncern med en bestyrelse, fællesfunktioner og tre forretningsområder.

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG

DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG NKT Holding A/S ordinære generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 DAGSORDEN OG FULDSTÆNDIGE DAGSORDENSFORSLAG 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2014. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S, CVR-NR.: 15 10 77 07 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S indkalder herved i henhold

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen

Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen Jeudan A/S, CVR nr. 14 24 60 45 Fuldstændige forslag til vedtagelse på generalforsamlingen den 16. april 2015 Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Strategi 2011-2015. powered by nkt

Strategi 2011-2015. powered by nkt Dansk Strategi 2011-2015 powered by nkt NKT Holding A/S Strategi 2011-2015 Indhold 2 / 18 Indhold Strategi 2011-2015 - Powered by NKT Powered by NKT... 3 NKT Cables... 7 Nilfisk-Advance... 10 Photonics

Læs mere

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Delårsrappor t 3. kvar tal 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på 2.981 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 21. MARTS 2014,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden

Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 i hovedtræk 2014 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 INDLEDNING Et stærkt 2014 giver Esbjerg Havn rygstød til fremtiden 2014 var det første år i Esbjerg Havns nye 10 års-strategi. Dermed giver året fingerpeg

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand

Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023. Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Esbjerg Havn Strategi for Esbjerg Havn frem mod 2023 Årets Offentlige Bestyrelseskonference Flemming N. Enevoldsen, Bestyrelsesformand Indhold Esbjerg Havn - En kommunal selvstyrehavn Lidt tal Forretningsområder

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i H+H International A/S Til aktionærerne i H+H International A/S H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon info@hplush.com www.hplush.com CVR No. 49 61 98 12 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Brødrene A & O Johansen A/S, CVR-nr. 58 21 06 17, indkalder herved til ordinær generalforsamling til afholdelse FREDAG DEN 20. MARTS 2015,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 4 2014/15 Allerød den 4. juni 2014 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling mandag den 30. juni 2014 kl.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø SELSKABSMEDDELELSE NR. 204 1. april 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Aktionærerne i

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 ÅRSRAPPORT 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1

Årsrapport 2007. NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Årsrapport 2007 NKT årsrapport 2007 / xxx lxxx xx 1 Indhold Side Kort fortalt 2007 4 5 års hoved- og nøgletal 5 Ledelsesrapport 2007 Belysning af regnskabets tal 6 Forventninger til 2008 9 NKTs Building

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden.

NKT Generalforsamling 2013. Verdens byer vokser, og NKT er med til at gøre væksten mulig. Vores produkter skaber fremtiden. NKT Generalforsamling 2013 Film: Verden omkring os er i rivende forandring. Overalt flytter befolkningen mod byerne, som hvert år vokser med millioner af mennesker. Shanghai i Kina. På få år har byen bredt

Læs mere

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport

Årsrapport 2012. Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport Årsrapport 2012 Download årsrapporten på www.nkt.dk/årsrapport NKTs bestyrelse besøgte i begyndelsen af september 2012 koncernens fabrikker i området omkring den kinesiske millionby Shanghai. Indhold Ledelsesberetning

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2013

Direkte investeringer Ultimo 2013 Direkte investeringer Ultimo 213 14. oktober 214 DIREKTE INVESTERINGER I UDLANDET STIGER FORTSAT I 213 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet steg igen i 213, mens værdien af de indadgående

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Strategi 2008-2012. Building Power

Strategi 2008-2012. Building Power Strategi 2008-2012 Building Power Indhold 2 3 4 4 5 6 6 7 8 10 13 16 18 20 Status medio 2007 Udbygning af den hidtidige strategi NKTs forretningsmæssige fundament Tankesæt Koncernstruktur Ejerstruktur

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS

27. marts 2014 Transcript :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: Transcript STREAMING VIDEO EXPERTS Side 1 28 :: NKT Generalforsamling, 25 Marts 2014: NKT generalforsamling 2014 (00.01 - Jens Due Olsen) Jamen så vil jeg gerne byde god eftermiddag, og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Selskabsmeddelelse 08 2015/16 Allerød den 28. maj 2015 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bestyrelsen for Matas A/S indkalder til selskabets ordinære generalforsamling onsdag den 24. juni 2015 kl.

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år

Torsdag den 26. april 2012 kl. 17.00, Deltaq, Agiltevej 19, 2970 Hørsholm. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 22. marts 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 02-12 Indkaldelse

Læs mere

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113

NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 NKT Holding A/S Årsrapport 2011 Ledelseberetning 1 / 113 Årsrapport 2011 Indhold Koncernledelsens forord 2 Ledelsesberetning Overblik 3 5 års hoved- og nøgletal 4 Finansiel målopfyldelse 2011 5 Forventninger

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere