NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2011-2015 NKT flexibles 20-25% PHoToNiCs group 20% NilfisK-advaNCe 14% NKT Cables 13%"

Transkript

1 POWERED BY NKT 2011 dansk NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles 3

2 Photonics group 20% EBItdA-margin 2015 strategi Koncernens mål for 2015 er at nå 16 mia kr. i omsætning, 15% i EBITDA-margin, 50 kr i resultat pr. aktie, EPS og 20% i afkast af investeret kapital baseret opkøb og på organisk vækst i de fire forretningsområder nkt flexibles 20-25% nkt cables 13% EBItdA-margin 2015 EBItdA-margin 2015 nilfisk-advance 14% EBItdA-margin 2015 Omsætning er opgjort til standardmetalpriser; EBITDA, udtrykker det operationelle EBITDA som er resultat før renter, skat, ned- og afskrivninger, justeret for engangsposter. EBITDA-margin er operationelt EBITDA i forhold til omsætning opgjort til standardmetalpriser. 2

3 Powered by NKT NKTs strategi for årene hedder Powered by NKT. Som industriel ejer er NKT garant for at forretningsområderne drives efter et langsigtet globalt tankesæt og med fokus på finansielle resultater Christian Kjær, bestyrelsesformand Thomas Hofman-Bang, administrerende direktør NKT er et moderne industrikonglomerat, og gennem vores 120-årige historie har NKT vist evnen til at udvikle industrivirksomheder til succes i et langsigtet ejerskab, og hvis opportunt - sælge dem, når en anden ejer bedre kunne forløse det nye potentiale og honorere den skabte værdi. Dette er NKTs mission: At skabe værdi ved udøvelse af langsigtet og aktivt ejerskab i forretningsområder, hvor NKT er bedste ejer. I dag ejer vi energikabelvirksomheden NKT Cables, Nilfisk-Advance som er en global producent af professionelle rengøringsmaskiner samt 51% af NKT Flexibles, der producerer fleksible rør til offshore olie- og gasindustrien. Dertil kommer virksomhederne i Photonics Group, hvor vi arbejder på at udvikle en ny teknologiplatform inden for laserindustrien. I perioden siden 2008, hvor vi lancerede strategien Building Power, har vi styrket virksomhederne markant. Hovedingredienserne har været: Global tilstedeværelse og styrket konkurrenceevne, opnået dels ved øget produktion i, - og sourcing fra - lavomkostningslande og dels ved satsning på mere værdifulde produkter og produktionsanlæg. I begyndelsen af strategiperioden indtraf den økonomiske krise. Det betød, at de finansielle mål vi havde defineret, ikke kunne indfris. Men de planlagte initiativer blev fremrykket og i dag står virksomhederne stærkere end før og en ny strategi kan defineres. Powered by NKT Powered by NKT bygger videre på Building Power strategien. Virkemidlerne er grundlæggende de samme. Med forventning om en mere normal udvikling uden ekstreme cykliske udsving forventer vi over perioden at levere en årlig organisk vækst i omsætningen på omkring 7-8% og at udvikle virksomhedsporteføljen til i 2015 at levere en EBITDA-margin på 15% og et afkast af investeret kapital på omkring 20%. Vi vil fastholde bedste ejer filosofien og dette betyder også, at hvis der i omegnen af vores forretningsområder findes virksomheder, som med fordel vil kunne udvikles med vores bistand, så vil vi være åbne over for det. Værdier Grundlaget for Powered by NKT ligger i NKTs værdier: At være et kompetent, troværdigt, åbent og kvalitetsbevidst selskab med fokus på langsigtet ejerskab. Det er disse værdier, som dagligt styrer beslutningerne i bestyrelse og direktion. I denne brochure finder du en kort beskrivelse af vores fire forretningsområder. Tag med på rejsen gennem NKT i ord og billeder. God læselyst. Har du en mobiltelefon med internetadgang: Se filmen om NKT her Skan koden og kom direkte til filmen Har du ikke et skanner-program 1: Sms TAG2GO til 1220, for at hente skanneren 2: Download og installer den gratis skanner 3: Åbn skanneren på din telefon og skan koden med dit mobilkamera Det koster alm. SMS- og datatrafik at hente skanneren og skanne koden. 3

4 De nye markeder I 2010 havde NKT fokus på at udnytte den styrke, der blev opnået i kriseårene. Nye fabrikker blev taget i brug og markedsandelene voksede, særligt på de nye vækstmarkeder NKT koncernen 2011 NKT Cables NKT i 2010 Omsætningen slog alle rekorder. Ved indgangen til 2010 forventedes en organisk vækst på 6-10%, men omsætningen blev på 14,5 mia. kr., svarende til en organisk vækst på 12%. NKT Holding Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles 51% Koncernen realiserede en operationel indtjening, EBITDA, på niveau med de oprindelige forventninger. NKT Cables indtog søkabel-markedet med sin enestående teknologi, men havde samtidig store midlertidige udfordringer og indkøringsomkostninger, der påvirkede koncernens indtjening negativt. De andre dele af NKT Cables havde en positiv udvikling ligesom de øvrige forretningsområder - herunder i særdeleshed Nilfisk-Advance - leverede bedre resultater end forventet ved indgangen til året. I 2010 var der fokus på de nye markeder i BRIK-MT landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Mexico og Tyrkiet), hvor alle fire forretningsområder var aktive og så fremgang. Og specielt mod slutningen af året kom NKT Cables tilbage på sporet med meget høje organiske vækstrater. I Nilfisk-Advance bidrog de seneste års flytning af produktion fra høj- til lavomkostningslande til den positive indtjening. Kursudvikling De tre virksomheder i Photonics Group fokuserede på erobring af markedsandele på industrielle markeder, hvilket bidrog til den voksende omsætning. I NKT Flexibles bar flere års satsning på det brasilianske offshore-marked frugt med meget store leverancer til Brasilien i DKK NKT Holding 2009 OMX-C20 (omregnet) 2010 Koncernens operationelle indtjening blev 985 mio. kr. i 2010 mod 935 mio. kr. i 2009, en stigning på 50 mio. kr. Årets resultat efter skat blev 270 mio. kr. mod 238 mio. kr. året før. udbytte På generalforsamlingen den 23. marts 2011 vil NKTs bestyrelse foreslå et udbytte på 2,00 kr. pr. aktie, svarende til en samlet udbyttebetaling på 47 mio. kr., hvilket udgør 18% af resultatet efter skat i I 2010 blev der udbetalt 3,50 kr. i udbytte pr. aktie. 4

5 kort om nkt aktionærer medarbejder Ejerne Ved udgangen af 2010 havde NKT aktionærer, hvoraf var navnenoterede. Udenlandske aktionærer tegnede sig for 28% af aktiekapitalen, det samme som i 2009, mens 72% af aktiekapitalen ejedes af aktionærer i Danmark. Aktiekapitalen NKT aktien er noteret på børsen NASDAQ OMX København og er én af de mest handlede aktier (C20 indekset). Aktiekursen steg med 2% i 2010 og sluttede året på kurs 297,2 mod kurs 291,0 ultimo Aktiekapitalen er på 475 mio. kr. og det svarer til 23,7 mio. stk. aktier á 20 kr. NKT har én aktieklasse og ingen aktier har særlige rettigheder. Markedsværdien af aktierne udgjorde 7,1 mia. kr. pr. 31. december Innovation Produktudvikling foregår i tæt samspil med kunderne for at skabe unikke løsninger og dermed skabe fremtidens forretning. I Nilfisk-Advance har en international kundeundersøgelse kortlagt kundernes prioriteringer, i NKT Cables er produktionen af søkabler unik i hvert enkelt projekt, ligesom produktudvikling i NKT Flexibles og Photonics Group også ofte sker i tæt samspil med kunderne. International arbejdsplads NKT har medarbejdere internationalt inklusive medarbejderne i NKT Flexibles arbejder i Danmark. NKT er en global virksomhed, der i 2010 bl.a. har fået nye medarbejdere i lande som Australien, Kina, Mexico og Brasilien. Fortid på film På NKTs tidligere industriområde i Brøndby får man et håndgribeligt indtryk af koncernens 120-årige historie. Et udstillingscenter med gen stande, film og fotos i to etager fortæller om tilblivelsen af LK, Nilfisk-Advance og Nordisk Kabel og Tråd. Siden museet åbnede i 1998 er mange tusinde gæster budt indenfor i elektricitetens og kablernes verden. For at endnu flere kan få glæde af museet og historien, kan man se film fra og om museet på NKTs hjemmeside 5 års hovedtal (uddrag fra årsrapporten 2010) Beløb i mio kr Omsætning Omsætning til std. pris* Organisk vækst (%) 12% -10% 2% 11% 12% Operationelt EBITDA* Operationelt EBITDA-margin (std. pris) (%) 8,6% 9,4% 11,6% 12,6% 10,2% Egenkapital Balancesum Antal ansatte, ultimo, minus NKT Flexibles * Se side 2 5

6 energikabler der forbinder verden NKT Cables udvikler, producerer og sælger en lang række kabeltyper. Lige fra lavspændingsprodukter, der forbinder lamperne i stuen, til køreledninger, som driver høj-hastighedstogene mellem Kinas storbyer. Fra søkabler, der forbinder offshore vindmølle-parker, til ledningsnettet i bilen. NKT Cables har hovedsæde i Tyskland og har fabrikker i Europa og Kina. Salg på nye markeder er en del af NKT Cables vækststrategi. Med kabler produceret i Europa og Kina sikres energiforsyningen over landegrænser Strøm til Europa Europas energiforsyning er under omlægning. Strøm fra hav- og landvindmøller kobles til det eksisterende net. Det stiller nye krav til netværkets kapacitet og driftssikkerhed. NKT Cables har udviklet en unik teknologi, hvor lange længder undersøiske kabler kan optimere kabellægningen. NKT Cables leverer både høj- og mellemspændingskabler, så luftledninger kan erstattes med jordkabler, lokale elnet kan bindes sammen, og den samlede kapacitet kan udvides. f2c NKT Cables nye højspændings- og søkabelfabrik i Køln i Tyskland er nu i fuld gang under overskriften f2c, en forkortelse af flow to customer. Det vil sige, at produktionen er designet til fleksibelt at kunne producere kundespecifikke løsninger. Alle arbejdsgange er tilrettelagt så gennemløbstiden er så kort som mulig og produktionsprocessen så effektiv som mulig. Hermed mindskes ressourceforbruget drastisk og bidrager ud over en bedre indtjening også til nå koncernens mål om at sænke det samlede CO2-forbrug med i alt 12% i årene Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Omsætning Omsætning til std. pris* Organisk vækst 16% -7% EBITDA* EBITDA-margin 5,9% 8,0% Balancesum Antal ansatte, ultimo * Se side 2 Kina og Australien NKT Cables har i 2010 åbnet en ny højspændingsfabrik i Kina, som i disse år står over for store investeringer i energi-infrastrukturen. Opkøb førte også til etablering i Australien, hvor NKT Cables tilbyder nøglefærdige projekter. Hermed er der åbnet for adgang til markederne i nærområdet, eksempelvis New Zealand. NKT Cables i Kina og Australien opererer specielt inden for høj- og mellemspændingskabler samt tilbehør til kabelprojekterne.

7 rengøring i alle verdenshjørner Nye markeder, kundetilfredshed og bæredygtighed er grundlaget for Nilfisk-Advances globale vækststrategi Kundens foretrukne valg Den ny strategi i Nilfisk-Advance: Kundens foretrukne valg sætter kunden i centrum. Fremover vil kunderne i endnu højere grad blive inddraget i udvikling af nye produkter, og det øgede kundefokus skal sikre, at både organisation og produkter lever op til kundernes ønsker. Kundens foretrukne valg dækker 5 hovedområder: at udvikle den bedste kundetilfredshed, at reducere kompleksitet i forretningen, at sikre lederskab i vigtige, hurtigt voksende markeder, at udvikle en stærk kultur og gode lederevner hos medarbejderne, og at leve op til kundernes forventninger om levering til tiden. Markeder i vækst Økonomisk vækst og stigende levestandard forøger efterspørgslen efter professionelle rengøringsmaskiner. Derfor er tidlig positionering på nye markeder en del af Nilfisk-Advances vækststrategi. I 2010 er den brasilianske rengøringsmaskinproducent Plataforma blevet en del af Nilfisk- Advance familien. Herefter er Nilfisk-Advance i stand til at levere endnu bedre service til de brasilianske kunder og får samtidig adgang til lokalt indkøb af komponenter, markeder og finansieringsmuligheder. EcoFlex Det nye Ecoflex-koncept bliver godt modtaget af kunderne. Det er en brugervenlig og fleksibel måde at rengøre gulve på. Ved tryk på en knap kan man skifte mellem vandbaseret rengøring uden brug af rengøringsmidler, eller gøre rent med en afmålt mængde rengøringsmiddel på mere snavsede områder. Ecoflex-teknologien minimerer anvendelsen af vand, rengøringsmidler og energi uden at gå på kompromis med kvaliteten og tilbydes på 7 varianter af gulvvaskemaskiner. Nilfisk-Advance producerer rengøringsmaskiner til inden- og udendørs brug til en global, professionel kundekreds samt støvsugere til privat brug. Herudover tilbydes individuelle serviceaftaler og salg af reservedele, der sikrer, at kunderne altid har funktionsdygtige maskiner. Nilfisk-Advance har hovedsæde i Danmark og har fabrikker i Europa, Nord- og Sydamerika og Kina. Centrallagre i hhv. Danmark, Tyskland og USA. Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Omsætning Organisk vækst 7% -13% Operationelt EBITDA* Operationel EBITDA-margin 10,7% 9,2% Balancesum Antal ansatte, ultimo * Se side 2 7

8 når forskning bliver til produkt 8 Photonics Group består af tre virksomheder, der alle arbejder indenfor optisk fiberteknologi. Der er tale om avancerede produkter, som bygger på optiske fibres særlige lysledende egenskaber. NKT Photonics, Danmark, producerer krystalfibre og lasere, bl.a. bredspektrede laserlyskilder til medicinalindustrien. LIOS Technology, Tyskland, leverer temperaturmåleudstyr til eksempelvis brandovervågning af tunneller. Vytran, USA, fremstiller udstyr, som både kan splejse optiske fibre, samle og forme dem. Der lægges stor vægt på at udvikle og indgå samarbejde med ledende producenter og installatører i laser-, medico-, energi-, fødevareog forsvarsindustrisektorerne. Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Omsætning Organisk vækst 14% -8% EBITDA* Balancesum Antal ansatte, ultimo * Se side 2 Et eksempel på at forskning sættes i arbejde for industrien er fiberlasere, som kan vise detaljer, der tidligere var usynlige At se olie under havbunden I dag udnytter man kun ca. 30 % af et oliefelt. For at øge udvindingsgraden er det vigtigt at se, hvor olien befinder sig. For offshore felter er akustiske optiske metoder - at lytte med lys - særdeles lovende. I 2010 er der i Nordsøen lagt et fiberoptisk kabelnet med sensorer over et areal på 60 km 2. NKT Photonics har leveret KOHERAS fiberlasere til dette system og til 5 andre testsystemer. Temperaturen i oliebrønde Man tilsætter vanddamp for at øge udvindingen af tungtflydende olier. Bruger man distribuerede temperaturmålesystemer (DTS) i oliebrønde, kan man lokalisere dampfronten og registrere utilsigtede dampgennembrud til brønden. Med den viden kan operatøren styre ventilerne, så visse zoner i brønden isoleres. På den måde forhindres udslip, miljøet beskyttes og den tilførte damp udnyttes mere effektivt. LIOS Technology har i 2010 med succes leveret et betydeligt antal DTS-systemer til olie- og gasindustrien. Kirurgi i blodkar Vytrans fiberoptiske splidseudstyr bruges til at forme præcise miniaturelinser - en slags optisk tip - på fiberenden af Optical Coherence Tomography (OCT) endoskoper. OCT er en optisk billedteknik, der gør det muligt for brugeren at se og præcist karakterisere vævsoverflader inde i blodkar. Denne skånsomme teknik giver klare, detaljerede og direkte 3D-billeder og hjælper herved læger og kirurger med at diagnosticere og behandle karsygdomme.

9 Fra dybt til ekstra dybt vand Olie hentes op fra undergrunden på stadig dybere vand og fremtiden stiller krav om rør, der kan modstå presset på helt ned til 2,5 km vanddybde Fabriksudvidelse i Kalundborg Med en ny produktionslinje i Kalundborg har NKT Flexibles i 2010 øget sin produktionskapacitet med ca. 40%. Produktionslinjerne lever op til fremtidens krav i forbindelse med olie- og gasudvinding på ultradybt vand. Udvidelsen giver endnu større sikkerhed i leveringen og styrker dermed NKT Flexibles i den internationale konkurrence. 3.parts kontrol I offshore branchen er kvalitetssikring en naturlig integreret del af arbejdsprocessen med fremstilling af fleksible rørsystemer. Hos NKT Flexibles gennemføres kvalitetssikringen både af medarbejdere og af inspektører fra NKT Flexibles kvalitets- og miljøafdeling. Derudover vil kunden ofte sende egne inspektører for at kontrollere, at produktion og produkt lever op til kravene. 3. parts inspektion (BV, DNV, Lloyds, etc.) gennemføres når dette er et krav fra kundens side, og den endelige tryktest af de fleksible rør bevidnes og godkendes altid af en 3. parts-inspektør som supplement til NKT Flexibles egen kvalitetskontrol. NKT Flexibles producerer fleksible rør til offshore olie- og gasproduktion. Som én ud af bare tre virksomheder i verden producerer NKT Flexibles fabrik i Kalundborg rør, som skal modstå et indre tryk så højt som 600 bar og temperaturer på op til 130 C. Rørene forbinder platformen med brønden og er fleksible, så de kan følge havets og de flydende platformes bevægelser. NKT Flexibles hovedsæde ligger i Danmark og det væsentligste marked er Brasilien. NKT Flexibles ejes af NKT Holding (51%) og offshore installatøren Subsea7 (49%) i et såkaldt joint-venture med fælles ledelse. Test i Danmarks Akvarium Alle opgaver er unikke med individuelle specikikationer. I forbindelse med leverancer til en sydamerikansk kunde har NKT Flexibles i løbet af 2010 gennemført en lang række krævende kvalifikationstest for at verificere produkternes evne til at operere på havdybder helt ned til 2000m. Blandt andet har man testet en overtryksventil i naturtro omgivelser i Danmarks Akvarium, hvor ventilen gennem et halvt år blev udsat for tropiske havvandsforhold med konstant vandtemperatur på 25 grader samt højt saltindhold. Hoved- og nøgletal Beløb i mio. kr Omsætning Nom. vækst -9% -6% EBITDA* EBITDA-margin 18,7% 23,3% Balancesum Antal ansatte, ultimo Resultatandel indregnet i NKT * Se side 2 9

10 4 Bestyrelsen Christian Kjær, R 1 (1943) Formand Kammerherre, hofjægermester, advokat, cand.jur Medlem og næstformand 1987, formand Nomineringsudvalgsformand Vederlagsudvalgsformand Antal aktier ultimo 2010 i NKT: (2009: ) A/S Segalit af 1/4 1987, formand Sankt Gjertruds Stræde 10 A/S, formand Skærbæk Plantage A/S, formand Ejendomsselskabet D.F.K. A/S Medlem af repræsentantskabet for Rudersdal Forsyning A/S Medlem af kommunalbestyrelsen i Rudersdal Kommune Særlige kompetencer: Industriel ledelseserfaring på bestyrelsesniveau Jens Due Olsen (1963)** Næstformand cand.polit Medlem af bestyrelsen 2006, næstformand Revisionsudvalg og formand Nomineringsudvalgsmedlem Vederlagsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2010 i NKT: (2009: 0) Atchik Realtime A/S, formand Pierre.dk A/S, formand Cryptomathic A/S EG A/S Industriens Pension A/S (Investeringsudvalgsmedlem) Royal Unibrew A/S Medlem af Investeringskomiteen for LD Equity 2 K/S Særlige kompetencer: Erfaring indenfor økonomiske og finansielle forhold samt erfaring fra forskellige brancher 10

11 3 Krister Ahlström (1940) Direktør, Diplomingeniør, 1966, bergsråd, Dr. dr.h.c. Medlem af bestyrelsen 1995 Aldersgrænse på 70 år nås i 2011, hvorfor genvalg ikke finder sted Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 0 (2009: 0) Desigence Oy, Finland samt to svenske og en finsk fondsbestyrelse Særlige kompetencer: Erfaring indenfor international, industriel ledelse 4 Jan Erik Jensen* (1956) Driftsassistent Nilfisk-Advance, ansat 1978 Medlem af bestyrelsen 2010 Valgt for en fireårig periode, der udløber i 2014 Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 0 Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance 5 Gunnar Karsten Jørgensen* (1946) Montør, NKT Flexibles I/S, ansat 1997 Medlem af bestyrelsen 2005 Valgt for en fireårig periode, der udløber i 2014 Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 50 (2009: 50) Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i NKT Flexibles 6 Arne Dan Kjærulff* (1948) Reparatør, Nilfisk-Advance A/S, ansat 1974 Medlem af bestyrelsen 2006 Valgt for en fireårig periode, der udløber i 2014 Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 994 (2009: 624) Særlige kompetencer: Erfaring med produktionsforhold i Nilfisk-Advance 7 Jens Maaløe (1955) ** Adm. direktør, Terma A/S Civilingeniør 1979, ph.d Medlem af bestyrelsen 2004 Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 515 (2009: 450) Topdanmark A/S Ingeniørhøjskolen i Århus Medlem af Dansk Industris forretningsudvalg og hovedbestyrelse Særlige kompetencer: Teknologisk viden og erfaring med højteknologiske udviklingsaktiviteter 8 Lone Fønss Schrøder (1960)** cand.jur. 1987, cand.merc. uh 1985 Medlem af bestyrelsen 2008 Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 500 (2009: 0) Aker ASA, næstformand, revisionskomitémedlem Det Norske Oljeselskap ASA, Suppleant Svenska Handelsbanken AB, revisionskomitémedlem Vattenfall AB, revisionskomitémedlem Volvo Car Corporation AB Særlige kompetencer: Erfaring indenfor globalt orienterede industriaktiviteter 9 Jan Trøjborg (1955)** Borgmester i Horsens, Ingeniør, 1986 Medlem af bestyrelsen 2005 Næstformand Revisionsudvalgsmedlem Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 796 (2009: 429) Billund Lufthavn A/S Formand for Kommunernes Landsforening Særlige kompetencer: Erhvervspolitisk og organisatorisk erfaring På generalforsamlingen den 23. marts 2011 er de ikke-medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Alle genopstiller for den næste et-årige periode, bortset fra Krister Ahlström, som går af på grund af NKTs aldersgrænse. Som nyt medlem foreslår bestyrelsen: Kurt Bligaard Pedersen (født 1959)** Executive Vice President, Dong Energy A/S. cand.scient.pol Antal aktier ultimo 2010 i NKT: 0 BRF Holding A/S, næstformand BRF Fonden Københavns Zoologiske Have Medlem af bestyrelsen for organisationen Eurogas Særlige kompetencer: Indsigt i energiindustrien, erfaring med ledelse og økonomi samt finansiel og politisk administration * Medarbejdervalgt ** Uafhængigt medlem iflg. Anbefalinger om god selskabsledelse afsnit 5. Oplysninger om bestyrelsesposter er givet i overensstemmelse med 107 i årsregnskabsloven vedrørende ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder samt NKTs Corporate Governance praksis. 11

12 børskalender marts - generalforsamling 11. maj - delårsrapport, 1. kvt. 23. august - delårsrapport, 2. kvt. 15. november - delårsrapport, 3. kvt. NKT Holding A/S Vibeholms Allé Brøndby Tel Velkommen indenfor Den 2. april 2011 inviterer NKT til aktionærdag på udstillingscentret i Priorparken, Brøndby. Tilmelding nødvendig, læs mere på CVR No Copyright: NKT, marts 2011 Kailow Graphic A/S NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de hel- eller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler og tilbehør til både el- og transportsektoren Nilfisk-Advance Global udbyder af rengøringsmaskiner til professionel anvendelse Photonics Group Producent af fiberlasere, krystalfibre, udstyr til fiberhåndtering og fiberbaseret måleudstyr NKT Flexibles En af tre globale producenter af fleksible rør til offshore olieog gasindustrien 2

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand

NKT koncernen. Christian Kjær, bestyrelsesformand Aktivt ejerskab 2012 1 NKT koncernen 2011 Christian Kjær, bestyrelsesformand Timing har været altafgørende ved vores køb og salg af virksomheder. I NKTs nyere historie har vi gentagne gange set, at dygtig

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 21. september 2016 Meddelelse nr. 45 INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

Læs mere

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download

NKT 2013. Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKT 2013 DK Download NKT 2013 www.nkt.dk/download NKTs univers NKT arbejder med langsigtet, aktivt ejerskab og i 2012 blev 15 års udvikling af NKT Flexibles realiseret med et stort provenu til NKT NKT

Læs mere

Et stærkere NKT. NKT koncernen består af: Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr

Et stærkere NKT. NKT koncernen består af: Photonics Group Producerer fiberlasere, krystalfibre og fiberbaseret måleudstyr Et stærkere NKT NKT koncernen består af: NKT Holding Siden 1991 børsnoteret moderselskab for de heleller delejede virksomheder NKT Cables En af Europas førende producenter af energikabler til el- og energisektoren

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 I 1 6 Generalforsamling 2016 I 2 Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse Nilfisk NKT Cables NKT Photonics Accelerate Vækst Konsolidering af markedsledende position Udvalgte initiativer: Investering

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden. Globale forandringer

Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden. Globale forandringer Foro: Fiberoptiske kabler indrammer kloden Globale forandringer 1 NKT har været tilbageholdende med gældsætning og det drager vi fordel af nu Vi bruger krisen til noget positivt og forbereder os på at

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING [1 - Forside] Endnu engang hjertelig velkommen. [2 - Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse] 2015 har været et travlt og udfordrende år for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 25. marts 2014 I 2 2013 i NKT Bestyrelse Ny struktur i NKT Direktørskifte i Nilfisk-Advance Effektiviseringsprogram i NKT Cables NKT Holding Betydelige

Læs mere

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen

Intel køber GIGA - et selskab i NKT koncernen NKT Holding A/S Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K NKT Allé 1 DK-2605 Brøndby Telefon 43 48 20 00 Telefax 43 96 18 20 www.nkt.dk e-mail nkt.holding@nkt.dk Den 15. marts 2000 Intel køber

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 21. marts 2013 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 21. marts 2013 21. marts 2013 I 2 Solid nedbringelse af gæld Nettorentebærende gæld 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Q1-09 Q2-09 Q3-09

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING [Slide nr.] [1 Forside] [2 - Koncernstruktur] På det ydre ser NKT nok ud, som det plejer. En koncern med en bestyrelse, fællesfunktioner og tre forretningsområder.

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 NKT Holding A/S 11. maj 2011 Meddelelse nr. 8 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2011 1 / 19 INDHOLD...SIDE Resumé... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Ledelsesberetning... 3 Forventninger til 2011... 6

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS

NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT holding NKT cables NilFiSK-AdvANce PhOTONicS GROuP NKT FlexibleS NKT ÅRSRAPPORT 2010 NKT Holding NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles NKT Holding A/S Årsrapport 2010 Indhold 2 / 118 Læsevejledning til årsrapport 2010 Strukturen i årsrapporten for

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni).

mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2009 (1. januar 30. juni). Meddelelse # 65 27. august mermaid technology a/s Halvårsmeddelelse for (1. januar 30. juni). : Stor ordreindgang, men omsætningsnedgang i samt nedgang i resultatet før afskrivninger (EBITDA). Tabel 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år.

Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2014 Delårsrapport for 1. halvår 2013/14. Roblon forbedrer 1. halvår i forhold til sidste år. Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 2/2003

KVARTALSRAPPORT 2/2003 KVARTALSRAPPORT 2/2003 Kvartalsrapport 2/2003 - Fondsbørsmeddelelse nr. 18 Indhold Hovedtal og overblik 1 Koncernberetning 2 Koncernstruktur pr. 1. august 2003 2 Forventninger til 2003 3 NKT Aktien 3 Selskaber

Læs mere

Forventningen til hhv. omsætning og operationel

Forventningen til hhv. omsætning og operationel Delårsrapport 2. kvartal 2010 NKT Holding A/S 24. august 2010, meddelelse nr. 18 Med en koncernomsætning i 2. kvartal på 3.635 mdkk svarende til en organisk vækst på 5% fortsatte den positive udvikling

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 5. april 2013 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36 21 37

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Bilag 1: Dagsorden og det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer DAGSORDEN OG DET VÆSENTLIGSTE INDHOLD AF FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER

Bilag 1: Dagsorden og det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer DAGSORDEN OG DET VÆSENTLIGSTE INDHOLD AF FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER Bilag 1: Dagsorden og det væsentligste indhold af forslag til vedtægtsændringer NKT Holding A/S ordinære generalforsamling torsdag den 10. april 2008 DAGSORDEN OG DET VÆSENTLIGSTE INDHOLD AF FORSLAG TIL

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

DANSK AKTIONÆRFORENING

DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 I 1 DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 1. april 2014 I 2 125 års historie med innovation og entrepreneurship 891 NKTs MISSION At skabe værdi ved udøvelse af langsigtet og aktivt ejerskab

Læs mere

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011

Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 First North Meddelelse 31. august 2011 København den 31. august 2011 Guava A/S Halvårsrapport for regnskabsåret 2011 Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode i 2010. Guava A/S perioderegnskab

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING [slide nr.] [1] Kære aktionærer. Velkommen til NKTs generalforsamling. 2013 var et år med forandringer. Vi sagde for et år siden - i dette forum - farvel

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 I 1 6 Generalforsamling 2017 I 2 NKT-aktiens positive udvikling DKK 600 550 Stigning i 2016 40% Stigning siden GF 2016 til i dag 36% 500 450 400 350 300 250 200 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Læs mere

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger

Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Resultat - Basisindtjening fastholdt gennem fald i omkostninger Mio. kr. 2002 2001 Indeks 02/01 Basisindtægter 27.065 28.307 96 Omstruktureringsomkostninger 350 100 - Omkostninger 15.139 16.175 94 Basisindtjening

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Vejen til højere indtjening

Vejen til højere indtjening Vejen til højere indtjening v/ Thomas Honoré koncernchef Kapitalmarkedseftermiddag 2. september AGENDA Highlights første halvår 2015 Præsentation af Columbus Columbus15 strategi Værdi til aktionærerne

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008

Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 9. april 2008 Ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S 2008 Bestyrelsen for DONG Energy A/S indkalder hermed i henhold til vedtægternes 6 til ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S, CVR-nr. 36

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Ordinær generalforsamling april 2014

Ordinær generalforsamling april 2014 Ordinær generalforsamling 2014 10. april 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige delårs- og årsrapporter udarbejdes og aflægges på engelsk 2. Ledelsens beretning

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 1/2003

KVARTALSRAPPORT 1/2003 KVARTALSRAPPORT 1/2003 Indhold Hovedtal og resumé 1 Uddybning af 1. kvartals resultater 2 Forventninger til 2003 2 Koncernstruktur pr. 1. april 2003 2 NKT aktien 3 Selskaber NKT Cables 4 Nilfisk-Advance

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009

Delårsrappor t 2. kvar tal 2009 Delårsrapport 2. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 25. AUGUST 2009, MEDDELELSE NR. 12 Med en omsætning på 3.144 mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 294 mdkk i 2. kvartal 2009 er resultatet på

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

NKT generalforsamling 2013

NKT generalforsamling 2013 NKT generalforsamling 2013 Jeg havde gerne set at omsætningen havde været 25 milliarder kr., og at overskuddet havde været væsentligt højere - men det satte recessionen en stopper for! NKT GENERALFORSAMLING

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Selskabsmeddelelse nr. 3/2012 14. marts 2012 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S ONSDAG DEN 11. APRIL 2012 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8.1 til afholdelse:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

3. kvartal 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 3. november 2009

3. kvartal 2009. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad. 3. november 2009 3. kvartal 2009 Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 3. november 2009 DAGSORDEN Kort om SP Group Resultaterne i 3. kvartal Strategiske indsatsområder Finansielle mål og forventninger Frank Gad (født

Læs mere

Fakta om kapitalfonde i Danmark

Fakta om kapitalfonde i Danmark Fakta om kapitalfonde i Danmark Kapitalfondene har været omgærdet af mange myter, men fakta er, at: Der skabes arbejdspladser højere beskæftigelse god medarbejdertilfredshed En samfundsøkonomisk gevinst

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

RTX Generalforsamling 26. januar 2017

RTX Generalforsamling 26. januar 2017 RTX Generalforsamling 26. januar 2017 1 VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen har udpeget advokat Malene Krogsgaard, advokatfirmaet Vingaardshus til dirigent 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets

Læs mere

NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber

NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber Selskabsmeddelelse 18. september 2017 Meddelelse nr. 19 NKT A/S Vibeholms Allé 25 DK-2605 Brøndby Denmark T: +45 43 48 20 00 www.nkt.com CVR 62725214 NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder

Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Halvårsrapport 2007/2008 for Euroinvestor.com A/S Stigende aktivitetsniveau på alle Euroinvestors forretningsområder Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2007/2008 en omsætning på DKK 12,5

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2010, hvorfra følgende kan fremhæves: DK TREND INVEST A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dktrendsinvest.dk

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr

Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i. Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr Den 25. april 2012 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Topsil Semiconductor Materials A/S CVR nr. 24 93 28 18 hos advokatfirma Plesner, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Dagsordenen var: 1.

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark

Siemens 2011. Siemens globalt og i Danmark Siemens 2011 Siemens globalt og i Danmark Siemens Aktiv i tre sektorer Omsætning efter region Healthcare 93 mia DKK Energy 190 mia DKK 16% 29% 7,7 % 33% 6% 45% 49% Cross-Sector aktiviteter 36 mia DKK Industry

Læs mere