Redaktørberetning for 2. halvår 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktørberetning for 2. halvår 2013"

Transkript

1 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T Jacob Mollerup D E 9. januar 2014 Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 2. halvår 2013 I. Overblik Afsnit II kommenterer de usædvanligt mange etiske problemer i det forløbne år. De hænger snævert sammen med den programmæssige offensiv, men mange initiativer er sat i gang for at modvirke gentagelser. Afsnit III behandler de principielle diskussioner om råbånd og åbenhed om redigeringen, der er opstået efter serien I Skattely. Afsnit IV samler op på en række tidligere anbefalinger og forklarer faldet i ankesager. Afsnit V kommenterer beretningens tre bilag, der rummer statistik over henvendelser, en gennemgang af større klagetemaer samt en oversigt over den konkrete klagebehandling i hhv. Pressenævnet og hos lytternes og seernes redaktør.

2 2 II. Etikkriser 2013 Når DR laver væsentlige fejl går det sjældent stille for sig. Er antallet af erkendte fejl stort over en kort periode eller er enkelte fejl opsigtsvækkende kommer ordet krise hurtigt i anvendelse i den offentlige debat. Har et forløb været særlig uheldigt, meddeler DR typisk, at man nu vil stramme op. Det indebærer som regel indskærpelse af de etiske retningslinjer, øget fokus på at informere de eksterne producenter om DR s regler, afholdelse af interne møder med diskussion af særlige problemer, nye initiativer m.h.t. undervisning osv er blevet kaldt et etisk kriseår for DR. Men det bør understreges, at debatten har handlet om sager af meget forskellig karakter. Der har været mindre fejl, som er blevet gjort til en stor historie i andre mediers omtale, og der har været kritik, som kan og bør tilbagevises. Men selv med disse forbehold har der været for mange fejltrin. Hvorfor? Og hvorfor i 2013? Forklaringen er ikke, at man har sænket sine standarder. Derimod er der fire andre faktorer, som har været stærkt medvirkende: - En markant vækst i antallet af nyudviklede programmer. Hele den store kanalomlægning og forøgelsen af programbudgetterne satte mange bolde i spil på én gang. - En markant vækst i antallet af nye redaktører på centrale poster og flere eksterne partnere for at kunne realisere de mange programsatsninger. Sammen med en lang række centrale jobskift, har det skabt et underskud af erfaring. Man har ikke længere kunnet regne med, at de etiske værdier så at sige lå i væggene. - Et fortsat øget pres for at forene mange hensyn på en gang ikke mindst ved at lave nye og nærværende formater om væsentlige emner. Opgaven er både at lave bedre, skarpere og mere seriøs public service og samtidig nå bredere ud på DR1 og nå yngre seergrupper på DR3.

3 3 - Summen af disse udfordringer har været undervurderet fra starten og i løbet af året. Det har således bidraget væsentligt til det samlede indtryk, at den samme type af problemer er opstået flere gange i løbet af året. Man kan med fordel skelne mellem tre forskellige aspekter, når man ser på de mest omdiskuterede sager i 2013: Faktuelle fejl: Der har været nogle faktuelle fejl, men faktisk ikke usædvanligt mange. Samtidig er de i hovedsagen blevet erkendt og rettet. Forkerte etikskøn: Det usædvanlige ved 2013 har derimod været de mange forkerte etikskøn. Der er en direkte sammenhæng mellem disse fejl og indsatsen for at lave de mange nye spændende formater og satsninger. Utilstrækkelig kommunikation: Kritik af DR er populært stof i medierne (DR inkluderet) og mange står klar til at kommentere og udlægge. Derfor er der behov for, at DR reagerer hurtigt og fyldestgørende på kritik. De gange, hvor det ikke lykkes, kommer problemerne ofte til at fylde mere i offentligheden. Ser man på de mest omstridte sager, er det karakteristisk, at der i forhold til DR s Programetik og god presseskik ikke er tale om nye diskussioner. Det er så at sige klassiske redaktionelle temaer, der er til debat: Unfair redigering, misvisende tal, manglende hensyn til medvirkende, uklare interviewaftaler, forkert brug af iscenesættelser, mangelfulde programoplysninger osv. Det hører som sagt med til historien, at der også har været offentlig kritik af mange udsendelser, der kan/bør forsvares. Det er langt fra alle de kritiserede udsendelser, der bør henregnes som fejl af den ene eller anden slags. En række af dem er bevidste og gennemtænkte forsøg på at lave debatskabende og provokerende udsendelser. Man kan og bør diskutere udsendelser som f.eks. Blachman, 9Z mod Kina, I Skattely og Gift ved første blik, ligesom man bør diskutere DR s forskellige interview- og

4 4 debatformer. Men i mange af disse tilfælde er konklusionen, at også et omstridt og omdiskuteret program kan være både relevant og forsvarligt. I alle fald er det helt afgørende, at DR fastholder modet til at udfordre. I en klumme i september sammenfattede jeg udviklingen i 2013 under overskriften DR-offensiv forsømte etikken. Det er stadig en rimelig karakteristik. Efterfølgende klummer har tilføjet nye eksempler herunder: Landbrugets faste tv-folk lavede svine-tema og Langt tilløb til skandaløs DR-prognose. Samtidig har der været kritik af DR s praksis for interviewaftaler det har ført til en relevant præcisering af de etiske retningslinjer. En anden erfaring har været, at nye fortælleformer og ny brug af satire ikke stiller mindre men tværtimod ekstra store krav til saglig præcision. I DR s vedtægt står der bl.a.: 28. Lytternes og seernes redaktør skal overvåge DR s behandling af henvendelser fra lyttere, seere og brugere, herunder klager over DR s virksomhed, med henblik på at sikre en høj programetisk og journalistisk standard i den samlede programvirksomhed. Stk. 2. Lytternes og seernes redaktør kan som led i sin virksomhed fremsætte kritik, afgive henstillinger eller i øvrigt fremsætte sin opfattelse af konkrete sager eller redaktionel praksis. DR s etiske problemer i 2013 har givet rigeligt med anledninger til kritik og henstillinger. Der har i det forløb været gode muligheder for at sige både for meget og for lidt. Mit udgangspunkt har været, at lytter- og seerredaktøren i en sådan situation skal fastholde det vigtige og principielle, men ikke nødvendigvis skal blande sig i samtlige de større offentlige debatter om DR-sager. Funktionen skal på et grundlag af indsigt og facts fastholde de etiske perspektiver men ikke ende som en løbende omgang tv-anmeldelser.

5 5 DR s ledelse har i flere omgange i løbet af 2013 fremlagt planer for en stærkere indsats på etikområdet. Planerne er på linje med initiativer, der tidligere har været anbefalet i disse rapporter. Samlet er der tale om en klar prioritering af det etiske arbejde. Fire ting kan tilføjes: - Når tidligere etikkampagner ikke har været bedre til at forebygge problemerne, skyldes det også reelle forskelle i de etiske vurderinger. Som jeg skrev i september (se en del af de kritiske reaktioner er kommet meget bag på de folk, der står bag udsendelserne. Det er i sig selv bekymrende og viser i mine øjne, at debatten er tiltrængt. Det er med andre ord ikke kun et spørgsmål om erfaring, oplysning og undervisning. Det er også et spørgsmål om at skabe en fælles tolkning af DR s etiske værdier. Og netop det er ekstra vigtigt i en periode, hvor man (på mange måder med succes) formår at forny sig og at inddrage nye dygtige og kreative kræfter i udviklingen af programfladerne. - Det er centralt, at sagerne ikke ender med overdreven frygt for at lave fejl eller for at eksperimentere. Den holdbare løsning er en redaktionel kultur, hvor både hensynene til at nå og at engagere nye seer- og lyttergrupper og kravene til oplysning, god journalistik, kvalitet og etik står stærkt. Det gælder både i de programproducerende afdelinger og i de centrale funktioner i DR Medier, hvor så mange af de afgørende beslutninger træffes. - Undervisning i etik for nyansatte har tidligere været opprioriteret (også med deltagelse af lytternes og seernes redaktør), men er i flere rolige perioder endt med reelt at blive neddroslet. Den nye afdeling DR Etik kunne med fordel fremover lave en kort årlig oversigt for at vise, hvordan det står til med prioriteringen af undervisning mv. på etikområdet. - Hverken faktuelle fejl eller etiske fejlskøn vil i praksis kunne undgås. Det ville kræve en så minutiøs kontrol, at det ville slå meget andet ihjel. Men det er helt afgørende at lære af sine fejl, så man kun begår dem en gang.

6 6 III. Råbånd og hensyn En af efterårets store etiske diskussioner handlede om råbånd med afsæt i Jyske Banks krav om at få udleveret de optagelser, som DR havde lavet af bankens rådgivning til serien I Skattely. DR afviste i første række kravet alene under henvisning til, at man af helt principielle grunde aldrig ville udlevere sådanne optagelser. Det er af flere grunde en uheldig måde at argumentere på. Dels kan der vitterligt være undtagelser, og dels leder en sådan argumentation logisk nok til en debat om, hvorvidt DR principielt helt kan afvise at lade sig kigge i kortene. Man er i sådanne situationer af mange grunde nødsaget til at argumentere så konkret som muligt for sin beslutning. Efter at have gennemgået de konkrete hensyn med redaktionen er jeg overbevist om, at der rent faktisk er meget tungtvejende grunde til ikke at udlevere de omtalte optagelser. Optagelserne rummer angiveligt andre oplysninger og udsagn, som ikke kan offentliggøres eller udleveres, uden at det rejser en stribe nye og større problemer. Der optræder f.eks. flere mennesker på optagelserne, der ikke er navngivet i det, DR har udsendt. De har krav på beskyttelse, når optagelserne og deres identitet ikke er nødvendige for udsendelsens dokumentation. Det samme gælder andre virksomheder og personer, der omtales under optagelserne. Skulle de dele også offentliggøres ville det kræve nye undersøgelser, kommentarer fra de omtalte osv. Det ville så at sige kræve en helt ny udsendelse. Endvidere er der dele af optagelserne, som rejser problemer om beskyttelse af privatlivets fred. Alle disse mere konkrete begrundelser omtalte direktør Anne-Marie Dohm, DR Danmark, i et indlæg i Berlingske Tidende den 12. november.

7 7 Det vil i fremtidige sager være anbefalelsesværdigt helt fra starten at komme med sådanne konkrete argumenter i stedet for blot at gentage, at man af princip aldrig offentliggør mere, end man allerede har gjort. Der kan være sager, hvor det er rimeligt og forsvarligt at udlevere eller offentliggøre optagelser (eller udsnit), der ikke indgik i den oprindelige udsendelse. Det kan f.eks. være for at dokumentere sin redigering eller for at give særligt interesserede et dybere indblik. Det sker jævnligt på seriøse medier verden over. Ved per refleks at udelukke offentliggørelse af yderligere materiale kan alle, der vil hævde sig dårligt behandlet, blot anklage DR for unfair redigering i tryghed om at de samlede optagelser ikke offentliggøres. Under diskussionen om råbåndene opfordrede jeg DR s ledelse til, at lytterog seerredaktøren med fuld respekt for hensynet til fortrolighed og beskyttelse af de medvirkende og de omtalte gennemgik alle råbåndene for at undersøge, om kritikken af redigeringen var berettiget. Foreløbig er denne opfordring ikke blevet fulgt. Hvor stort behovet for en gennemgang af optagelserne vil være, må den kommende klagebehandling vise. Diskussionen har vist et generelt behov for at få afklaret, hvordan DR sikrer en troværdighed selvkontrol, når det handler om store projekter med massivt brug af skjult kamera. Af mange grunde er det i sådanne tilfælde sundt, at også andre i DR end den redaktion, der har arbejdet med sagen, i dyb fortrolighed har mulighed for at se den samlede dokumentation. At udlevere råbånd er et meget vidtgående skridt det er ikke noget, medier skal tvinges til. Men omvendt skal seriøse medier altid selv søge at være så åbne som muligt om deres arbejdsmetoder og deres dokumentation. Som altid i medieetikken er der nogle hensyn, man skal veje mod hinanden.

8 8 IV. Opfølgninger og arbejdsform Tre korte kommentarer i forlængelse af tidligere beretninger: Programinformation for programmer der streames på dr.dk Forrige rapport kritiserede, at DR ikke giver ordentlige programinformationer om de udsendelser, der kan streames på dr.dk/tv. Bortset fra at man er ophørt med at tale om premierer, når det gælder streaming af flere år gamle udsendelser, er situationen uændret. Det er således almindeligt, at der ikke gives oplysninger om f.eks. produktionsår eller tidligere udsendelse. Det er ellers oplysninger, der normalt kan findes for de samme programmer, hvis man går til DR s programoversigter for de seks tv-kanaler. Ved på dr.dk/tv kun at oplyse, hvornår udsendelserne (senest) er vist på tv-kanalerne, bliver man som streaming-seer usikker på, om det er en ny eller en gammel udsendelse. Henvendelsessystemet Det kan være trættende med mange opdateringer på langstrakte processer. For at søge at forebygge nye forsinkelser vil jeg alligevel gerne fremhæve dette: Gentagne gange de sidste seks år har jeg peget på det store behov for et effektivt henvendelsessystem i DR. For fire år siden lovede direktionen at prioritere et sådant system og sætte det på investeringsplanen. Efter en række udsættelser er arbejdet med designet af systemet nu omsider godt i gang. Jeg håber meget, at projektet nu kan realiseres i Forventningen er, at det vil give en bedre service og et langt bedre overblik over kritik, spørgsmål og forslag. Prioritering af ankesager Som den opmærksomme læser vil bemærke, er der i dette halvår tale om det laveste antal ankesager i en årrække. Det er i hovedsagen udtryk for en bevidst prioritering.

9 9 Et voksende antal sager er afsluttet uden den formelle ankebehandling, fordi de har kunnet løses i starten af sagsbehandlingen. Det er typisk sket ved, at redaktionen har erkendt problemet og f.eks. lavet en rettelse eller givet klageren mulighed for at komme til orde. I andre tilfælde har klageren - efter lytter- og seerredaktørens undersøgelse af sagen - fået en redegørelse for, hvorfor anken efter alt at dømme vil blive afvist og har på den baggrund taget konklusionen til efterretning. Klagere, der forlanger en formel ankebehandling, får imidlertid dette med mindre klagen er åbenlys grundløs eller umulig at behandle. Fordelen ved øget brug af denne fremgangsmåde er, at den arbejdsmæssigt er mere overkommelig. Hele processen med at lave indstillinger til generaldirektøren er ganske tidskrævende og indebærer en række høringsrunder. Ulempen er, at ankesystemet bliver mindre synligt, og at praksis i indstillingerne ikke kommer til at fremstå så klart. V. Resumé og kommentarer til bilag Bilag 1 rummer statistik over henvendelser. Lidt færre går via DR s Programservice, men det opvejes af øget aktivitet af andre kanaler. Bilag 2 opstiller en top-20 liste over de mest udbredte klagetemaer i andet halvår af Listen rummer flere temaer, der ikke har været fremtrædende i den offentlige debat om DR. Bilag 3 rummer et kort resumé af alle halvårets afgørelser i DR-sager for Pressenævnet samt alle indstillinger i ankesager behandlet af lytter- og seerredaktøren. DR fik i halvåret kritik fra Pressenævnet to gange. I den ene sag fik Kontant på DR1 kritik for optagelser foretaget i et receptionsområde, hvor man efterspurgte en kommentar fra en direktør. Sagen var ikke grov: Der var ikke tale om aggressive optagelser, og ingen enkeltpersoner blev udstillet unfair. Efterfølgende blev DR pålagt at bringe

10 10 kendelsen igen, da den ikke var bragt i begyndelsen af udsendelsen, som nævnet havde krævet. Udover de to næser fik en klager ret til genmæle, selvom DR havde gjort ganske meget for at indhente en kommentar. Klageren afstod fra at få genmælet bragt. Set i forhold til DR s etiske problemer i 2013 fik DR således kun få næser i Pressenævnet (fire på årsplan) og ingen af dem var alvorlige. Det illustrerer, at antallet af næser i sig selv ikke er nogen god målestok for etiske problemer. Blandt de seks ankesager, der er behandlet af lytternes og seernes redaktør, endte de to sager med medhold. Var sagerne endt i Pressenævnet havde de antagelig ført til kritik af DR

11 11 Bilag vedr. henvendelser og klagebehandling 2. halvår 2013 Bilag til redaktørberetning Januar 2014 Jacob Mollerup Lytternes og seernes redaktør i DR

12 12 Bilag 1 Trends og tal for henvendelser... s.13 a. Tendenser og samlet skøn b. Klagefunktionen på Kontakt DR Bilag 2 Gennemgang af 23 klagetemaer... s.17 a. Fjorten nye temaer b. Ni gengangere Bilag 3 Andet led i klagebehandlingen...s.31 a. Pressenævnssager b. Ankesager for lytternes og seernes redaktør

13 13 Bilag 1 Trends og tal for henvendelser Hovedtendensen er fortsat, at dialog og antallet af henvendelser samlet er i vækst. Den fortsatte stigning i nye kontaktformer og i indlæg på sociale medier mere end opvejer tilbagegangen på andre områder. a. Tendenser og samlet skøn Det samlede antal henvendelser til DR s Programservice (som primært består af telefonsamtaler og skriftlige henvendelser via Kontakt DR på dr.dk) var i 2013 lidt over et fald på godt 10 pct. i forhold til året før. Med de mange muligheder for at skrive om og til DR bl.a. på de mange DR-sider på Facebook kan der være store debatter, som ikke længere afspejles markant i henvendelserne via Kontakt DR. Et eksempel: Da digteren Yahya Hassan den 7. oktober trådte frem i Deadline på DR2, gav det mange forskellige herunder også voldsomt kritiske reaktioner på programmets side på Facebook. Mens der kun kom få formelle henvendelser, var der over 6000 indlæg i debatten på bare en tråd på Facebook. b. Klagefunktionen på Kontakt DR I mangel af et totalt overblik over klager til DR gennemgår disse rapporter systematisk, hvad der modtages via klagefunktionen på Kontakt DR. Disse tal bruges som et pejlemærke for den samlede udvikling, men er som sagt ikke fyldestgørende, da de ikke afspejler andre formelle henvendelser til DR og heller ikke klager, som kommer i debatter på sociale medier mv.

14 14 DR s nye henvendelsessystem vil forbedre kvaliteten af klagestatistikken. Som det fremgår af tabel 1 nedenfor, falder klagerne i tre hovedgrupper: Emner omfattet af DR s Programetik, tekniske problemer og endelig anden og generel kritik. Sidste kategori rummer også mange af de enkeltsager, der fremgår af gennemgangen af klagernes top-20 i bilag 2. Tabel 1. Klager fordelt på hovedkategorier, 2. halvår 2013 Fordelingen af henvendelser 2.hv.2013 Unfair og tendentiøs dækning 108 Partisk valgdækning 8 Krav om berigtigelse 4 Klager fra medvirkende 10 Voldsomme effekter 36 Ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse 25 Upassende sprog 31 Utroværdig konkurrence 13 Skjult reklame, sponsorering 9 Klager over DR s klagesystem 59 Andre 273 Antal henvendelser vedrørende programetik i alt 576 Kritik af tekniske problemer, manglende opdateringer, mv. 967 Generelle udsagn vedrørende DR - Kritiske 1313 Kritik af omfanget af egenreklame 9 Kritik af omfanget af genudsendelser 52 Kritiske henvendelser i alt 2917 Generelle udsagn vedrørende DR - positive 0 Øvrige kommentarer 26 Spørgsmål 25 Antal henvendelser i alt 2968 Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk. De klager, der modtages via klageknappen, besvares enten af DR Programservice eller sendes til besvarelse i den relevante afdeling.

15 15 På halvårsplan er især kategorien ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse faldet. Det skyldes primært, at der i første halvår var mange Blachmanrelaterede klager i denne kategori. Samtidig er klager over unfair og tendentiøs dækning faldet, ligesom der kun et registreret få klager i den særlige kategori for tendentiøs valgdækning efter dækningen af kommunalvalget. Hovedtendenser for de sidste tre år fremgår af tabel 2 nedenfor. På årsplan er der tale om et fald i de programetiske klager på ca. 20 procent i forhold til 2012, men datamaterialet er ikke godt nok til at drage stærke konklusioner. Faldet i voldsomme effekter skyldes i høj grad opsplitningen af børne-tv på hhv. Ramasjang og DR Ultra. Tabel 2. Klager over brud på DR s Programetik Unfair og tendentiøs dækning Partisk valgdækning Voldsomme effekter Ærekrænkelse, fornærmelse, forhånelse Kritik af DR's klagebehandling Anden programetik Henvendelser om programetik i alt Kritiske henvendelser i alt Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk. Som det fremgår af tabel 3 nedenfor, er antallet af tekniske klager svagt faldende fra 2012 til Dog er der tilsyneladende igen stigende problemer med radio-afviklingen, ligesom der også igennem 2013 var massive problemer med net-tv. Overgangen til det nye streamingsystem skete først i sidste del af december.

16 16 Tabel 3. Tekniske klager TV Mgl. eller mangelfulde undertekster Udfald i billede eller lyd Radio: Udfald i lyd eller tavshed dr.dk NetTV On demand NetTV Livestreaming Andet Henvendelser om tekniske fejl i alt: Note: Baseret på gennemgang af alle henvendelser via klageknappen på dr.dk.

17 17 Bilag 2 Gennemgang af 20 klagetemaer Klagetemaerne er som i tidligere halvår udvalgt på basis af klager modtaget via Kontakt DR (jf. tabel 1) samt på basis af alle de henvendelser, lytternes og seernes redaktør i øvrigt har modtaget - eller fået kendskab til - i årets løb. Der er også skelet til, om sager har været meget omtalte i web-debatter og på avisernes debatsider. Herunder trækker listen på løbende rundspørger i huset og på månedsrapporter fra DR Licens- og Programservice. Teksterne er udarbejdet i samarbejde med de relevante direktørområder. Afsnittene om opfølgning rummer således DR s konklusioner. Lytter- og seerredaktørens rolle har her været at samle materialet, sikre åbenhed og modgå søforklaringer. Emner uden for programvirksomheden herunder f.eks. licensklager og klager fra koncertgængere er ikke omfattet. a. Fjorten nye temaer Blandt de hyppigst forekommende nye klagetemaer gennemgås de fjorten, som medførte flest kritiske henvendelser i halvåret. Det er altså ikke nødvendigvis de vigtigste eller mest principielle men det er dem, der har fået flest lyttere og seere til at reagere kritisk over for DR. Rækkefølgen er ikke udtryk for en rangorden. Dongbold Baggrund DR Sporten lukkede i september for dr.dk-tjenesten Dongbold, der leverede live-stillinger fra aktuelle fodboldkampe. Dongbold, der gik i luften i 2003, var meget populær blandt dr.dk s brugere, og flere hundrede gav udtryk for deres utilfredshed over lukningen på DR Sportens hjemmeside. De

18 18 fremhævede især, at Dongbold var bedre end andre tilsvarende tjenester, og at den nye live-tjeneste ikke levede op til forgængerens kvalitet. DR s svar Som reaktion på de mange klager over lukningen lagde DR Sporten i oktober en længere forklaring ud på dr.dk. Her redegjorde man for baggrunden for beslutningen om at nedlægge Dongbold og erstatte den med en ny, opdateret tjeneste. Et centralt problem havde været, at Dongbold ikke levede op til public service-kontraktens krav om tilgængelighed for svagtseende og at redesignet af dr.dk i der blandt andet skulle sikre bedre tilgængelighed på smartphones og tablets - nødvendiggjorde nedlæggelsen af det ti år gamle Dongbold. Opfølgning I DR Sporten har de mange klager gjort indtryk, men lukningen af Dongbold var uundgåelig, da det gamle design ikke var foreneligt med de krav, DR har sat for tjenester på nettet. Brugernes input vil blive brugt i den nye live-tjeneste, som DR håber, at brugerne vil tage til sig efter en tilvænningsperiode. Deadline-interview med bemærkning om biskop Karsten Nissen Baggrund Over tyve seere klagede over, at Deadline-vært Adam Holm under en udsendelse den 8. juli fejlagtigt påstod, at Viborg-biskop Karsten Nissen nægter at give hånd til kvindelige præster. Ordene faldt, da Adam Holm stillede et spørgsmål til Venstres Inger Støjberg under en debat om integration og Islam. DR s svar DR bragte dagen efter udsendelsen en berigtigelse på såvel DR s Fejl & Fakta-side som i Deadline-udsendelsen kl. 23, ligesom biskop Karsten Nissen modtog en undskyldning.

19 19 Opfølgning Fejlen skyldtes en beklagelig misforståelse, som kan være svært helt at undgå i en live-situation, hvor debatten kan være ophedet. Deadline stiller som format store krav til en vært, da man ønsker at turde stille de mere kontroversielle spørgsmål og sikre en levende debat i studiet. Det kan betyde, at man ikke altid på forhånd har kunnet planlægge, præcist hvor debatten styrer hen. Men det er taget til efterretning, at det fordrer særlig præcision, når man i en debat nævner tredjepart, som ikke selv er til stede til at svare på kritik. Exitprognosen fra kommunalvalget Baggrund DR modtager altid mange henvendelser i forbindelse med valg. Kommunalog regionsvalget i 2013 var ikke nogen undtagelse med op mod 100 henvendelser. Valget blev dækket massivt på alle platforme og havde mange større initiativer som Demokratiets aften, og den store kandidatdatabase på dr.dk. På selve valgaftenen bragte DR en såkaldt exitprognose lavet af analyseinstituttet Epinion. Den forudså fejlagtigt, at Socialdemokraterne på landsplan ville gå voldsomt tilbage, og at Venstre ville blive det største parti. Over 30 skrev direkte til DR og klagede over den forkerte prognose. DR's svar DR beklagede allerede på valgnatten og har besluttet ikke at ville bruge disse exit-prognoser for landsresultater ved fremtidige kommunalvalg, da usikkerheden ved disse målinger, i modsætning til målingerne ved et Folketingsvalg, er for store. Opfølgning DR Nyheder har efterfølgende tilknyttet professor Søren Risbjerg Thomsen fra Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet til sammen med DR og

20 20 Epinion at evaluere på forløbet. Derudover har DR valgt at indgå i et forskningssamarbejde med kommunalforsker Kasper Møller Hansen fra KU om konsekvenserne af prognoser i forbindelse med valgdækning. DR har ligeledes været i dialog med den øvrige mediebranche for at diskutere fremtidig brug af meningsmålinger i forbindelse med valg. DR's dækning af DGI s Landsstævne Baggrund DR's transmission fra DGI s landsstævne i Esbjerg i starten af juli fik over en snes seere til at klage - primært på grund af åbningsceremonien den 4. juli, som de fandt blev ødelagt af begrænset sendetid og af interviews og arkivklip, der stjal fokus fra gymnastikopvisningen. DR's svar DR svarede, at landsstævnet var en særlig stor udfordring at dække i et år, hvor der var inkluderet megen anden idræt end gymnastik. Åbningen af landsstævnet blev voldsomt forsinket, da indmarchen tog længere tid end varslet. Det betød, at seerne fik mindre af selve opvisningen end planlagt. Opfølgning DR har vendt problematikken med arrangørerne for at undgå gentagelse af et lignende forløb. DR Nyheders dækning af Lars Løkke Rasmussen og GGGI Baggrund En snes seere henvendte sig til DR i forbindelse med dækningen Lars Løkke Rasmussens rejser for klimaorganisationen Global Green Growth Institute. De pågældende brugere mente, at DR i dækningen af sagen havde gjort uret mod Lars Løkke Rasmussen og kørt en hetz imod ham, ligesom de mente, at dækningen af overdrev skandalens omfang.

21 21 DR's svar DR fulgte og dækkede sagen om Lars Løkke Rasmussens rejser for GGGI tæt, fordi det var en vigtig politisk historie. I den situation var det helt indlysende at stille kritiske spørgsmål til Lars Løkke Rasmussen om de rejser, han siden selv har beklaget. Politikeres troværdighed hænger nøje sammen med sammenhængen mellem det de siger, og det de gør. I denne sag var der en modstrid mellem Venstres krav om nøje kontrol med alle offentligt udgifter og den konkrete praksis i GGGI, der delvist er finansieret af danske bistandsmidler. Opfølgning Det bliver taget alvorligt, når et større antal mennesker, retter enslydende kritik af en del af dækningen, men DR Nyheder kan ikke genkende det billede af en hetz, som brugerne beskriver. Kritikken i denne konkrete sag har derfor ikke givet anledning til større ændringer. DR Nyheder vil fortsat følge sager som denne tæt. Afbrydelse af Taggart på DR1 ved Nelson Mandelas død Baggrund Godt 20 seere klagede over, at et afsnit af krimiserien Taggart d. 5. december blev afbrudt af en ekstra udgave af TV-Avisen i anledning af Nelson Mandelas død. Krimien blev afbrudt i ca. 40 minutter. Seerne klagede især over, at DR2 på tidspunktet for afbrydelsen i forvejen sendte om dødsfaldet, og at den ekstraordinære nyhedsudsendelse på DR1 samtidig blev vist på DR2. Seerne fandt det unødvendigt at afbryde Taggart, når man blot kunne skifte til DR2, hvis man ønskede at se dækningen af Mandelas død. DR s svar DR svarede de utilfredse seere, at Mandelas død var en så stor og vigtig verdensnyhed, at man gerne ville give alle danskere en tæt dækning af den

22 22 historiske begivenhed, herunder også på hovedkanalen DR1. Derfor sendte DR1 Breaking News sammen med DR2 i 40 minutter, hvorefter resten af Taggart-udsendelsen blev vist. Opfølgning Seerreaktionerne vil indgå i fremtidige overvejelser, men DR Nyheder fastholder, at en begivenhed som den omtalte kræver tæt og hurtig dækning på begge hovedkanaler. Live-transmission fra mindehøjtideligheden for Nelson Mandela Baggrund DR's live-transmission fra 9 til 15 den 10. december fra Soccer City Stadium i Johannesburg, gav anledning til mere end 20 klager over, at der blev kommenteret for meget i forbindelse med live-transmissionen. DR s svar Da DR aftenen forinden ikke kendte indholdet af talerne, havde man ikke mulighed for at tekste talerne. Derfor var der hele tiden tale om en balancegang. Samtidig var der ofte lydproblemer fra transmissionen fra Johannesburg i Sydafrika, og når man ikke kunne høre, hvad der blev sagt, valgte redaktionen i stedet at bryde ind og kommentere. Opfølgning Der er meget modstridende seerønsker til kommentatorerne til den slags begivenheder. Derfor er det næsten umuligt at undgå klager. DR2-udsendelsen Hele svineriet Baggrund I forbindelse med DR2 s temalørdag den 16. november bragte kanalen udsendelsen Hele svineriet, der omhandlede svineproduktionen i

Redaktørberetning for 2. halvår 2011

Redaktørberetning for 2. halvår 2011 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 9. januar 2012 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2006 BM den 7. februar 2007 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 M +45 2854 8020 E jmol@dr.dk 19. januar

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse.

[Klager] har klaget over, at han ikke er blevet forelagt artiklens indhold inden offentliggørelse. Kendelse afsagt den 19. april 2017 Sag nr. 17-70-01112 [Klager] mod Friedanskere.net [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Imod Frihed 3. december 2016 bragt på Frie Danskeres hjemmeside,

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2015

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2015 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/lsr Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 26. august 2015 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på.

Manglende rengøring og forkert opbevaring af kølevarer har givet en sur smiley til [Bageri A] kroner lyder bøden på. Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01063 [Klager] mod Fyens Stiftstidende [Klager] har klaget til Pressenævnet over artiklen Manglende rengøring: Endnu en bøde og sur smiley til fynsk bageri

Læs mere

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information.

Kendelse. afsagt den 31. august Sag nr Foreningen Far. og i dagbladet Information. Kendelse afsagt den 31. august 2017 Sag nr. 17-70-01171 Foreningen Far mod Dagbladet Information Foreningen Far har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01160, Foreningen Far mod dagbladet

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 2. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 2. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/lsr Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 14. januar 2015 Lytternes og seernes redaktør

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Nyfortuna Danmark i TV-Avisen sendt på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 27. juni 2013 Sagsnr: 2013-005767 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Redaktørberetning for 1. halvår 2013

Redaktørberetning for 1. halvår 2013 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 14. august 2013 Lytternes og seernes

Læs mere

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv.

[Klager] har klaget over, at han ikke blev oplyst om, at en telefonsamtale blev optaget, og at optagelsen efterfølgende er afspillet i Radio24syv. Kendelse afsagt den 3. august 2017 Sag nr. 17-70-01144 [Klager] mod Radio24syv [Klager] har klaget til Pressenævnet over et indslag i en radioudsendelse i Radio24syv den 3. maj 2017, idet han mener, at

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr: 2013-009058 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren]

Kendelse. afsagt den 10. august Sag nr Ekstra Bladet. mod. [Moren] [Stedsøsteren] Kendelse afsagt den 10. august 2017 Sag nr. 17-70-01170 Ekstra Bladet mod [Moren] og [Stedsøsteren] Ekstra Bladet har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 17-70-01059, [Moren] og [Stedsøsteren]

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Kendelse afsagt den 20. november 2017

Kendelse afsagt den 20. november 2017 Kendelse afsagt den 20. november 2017 Sag nr. 2017-80-0018 [Klager] mod TV MIDTVEST [Klager] har klaget til Pressenævnet over nyhedsudsendelsen Regeringen forlanger nødplan ved konkurs, som blev bragt

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014

Lytternes og seernes redaktør Redaktørberetning for 1. halvår 2014 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2014 Lytternes og seernes

Læs mere

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge.

Jeg fremsender hermed indstillingen, hvis konklusion jeg har valgt at følge. XX X XX X GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 18.09.2012 Kære X Du har klaget over satire-indslag i

Læs mere

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007

DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. København den 12. oktober 2007 Klage over skjult reklame for køkkenfirmaet Invita i programmet Hammerslag sendt

Læs mere

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004

TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 20. januar 2004 Klage over reklameafbrydelser i diverse programmer på TV Danmark Ditlev Brodersen

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 6. januar 2012 Sagsnr: 2011-006335 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup

Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C. Kære Jacob Christian Mollerup Lytternes og seernes redaktør DR Byen 0999 København C Kære Jacob Christian Mollerup Som det blev tilkendegivet inden jul, ønsker Den Uafhængige Politiklagemyndighed at indgive en formel klage over Danmarks

Læs mere

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle. Pressenævnet Gyldenløvesgade 11, 4. 1600 København V 25. marts 2008 Klage over afslag på anmodning om genmæle Dansk Avis Omdeling indbringer herved for Pressenævnet DR's afslag på anmodning om genmæle.

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr Journalista.dk. mod. Sjællandske Medier Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01068 Journalista.dk mod Sjællandske Medier Netmediet Journalista.dk har klaget over artiklen Fejlagtigt hængt ud for skyhøje topmødeudgifter bragt på

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 2. februar 2012 en formidlingsaftale for 6 måneder med de indklagede. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne Øster Farimagsgade 95 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 10. september

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt

Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Bilag 3 Telefoninterview med Jakob Sloma Damsholt Forud for nedenstående interview, fremsendte vi følgende spørgsmål til Jakob Damsholt i en e-mail: 1. Hvordan forholder redaktionen på Debatten sig til

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Juridisk Politisk Sekretariat Radio- og tv-nævnet 1. december 2010 Sagsnr. 2009-007339 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Høring om medieansvar

Høring om medieansvar Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Side 1 af 7 Høring om medieansvar Oplæg af formand for Danske Medier, Per Lyngby Thomas Jefferson var i 1776

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: 2011-027308 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier.

Mobning på nettet er et stigende problem, der særligt er udbredt blandt unge. Problemet omtales ofte i forskellige medier. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 1. halvår 2011

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 1. halvår 2011 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 1, 3 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 12. august 2011 Lytternes og seernes

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0220 aq. København, den 6. maj 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. maj 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Kaas & Marksø ApS v/ Advokatfirmaet Erritzøe Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 15. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager

Jytte Scharlings talepapir. Jeg er blevet bedt om at sige noget om. Erfaring fra nævnets behandling af sager Kulturudvalget, Retsudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 192, REU Alm.del Bilag 408 Offentligt Pressenævnet Jytte Scharlings talepapir TAK FOR INDBYDEL- SEN Jeg har glædet mig til at deltage i denne høring

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi RADIO- OG TV-NÆVNET 7. december 2011 Sagsnr: 2010-018591 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke

TV 2 ØSTJYLLAND. De store øjeblikke TV 2 ØSTJYLLAND De store øjeblikke Lige nu På tv, online og on demand er TV 2 ØSTJYLLAND østjydernes førstevalg, når det gælder nyheder og tv-programmer af høj journalistisk kvalitet om livet i Østjylland.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE:

I Landinspektørnævnets sag nr. 269: A og B mod landinspektør L afsagde nævnet den 4. marts 2005 følgende KENDELSE: Landinspektør L var indklaget for Landinspektørnævnet for at have initieret afholdelsen af en skelforretning og misbrugt skelforretningsinstituttet for at dække over, at Landinspektørfirmaet, som L er

Læs mere

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert.

[Klager] havde sagsøgt Sommersted Vest Vandværk. [Klager] har klaget over, at Vandposten har omtalt retstilstanden forkert. Kendelse afsagt den 30. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0010 [Klager] mod Vandposten [Klager] har klaget til Pressenævnet over en artikel bragt i Danske Vandværkers medlemsblad, Vandposten, udgave nr. 209

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten

Kendelse. afsagt den 28. februar Sag nr [Klager] mod. Jyllands-Posten Kendelse afsagt den 28. februar 2017 Sag nr. 17-70-01071 [Klager] mod Jyllands-Posten [Klager] har klaget til Pressenævnet, da Jyllands-Posten har afvist at fjerne et link med hendes navn og adresse til

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik.

Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BA-rapportskrivning omkring etik. ETIK Plan for i dag Intention Hvad er hensigten med det, vi skal igennem? Vi vil præsentere teori der er relevant i forhold til vores BArapportskrivning omkring etik. Det kan være nyttigt at kende sin

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr.: 2012-018919 Att.: DR Jura, Politik og Strategi Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne.

KENDELSE. Indklagede havde 3 ejerlejligheder til salg i en ejendom. Klagerne var interesserede i at afgive bud på en af ejerlejlighederne. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Annemette Lyngh Fælledvej 18 2200 København N Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2009 August 2009 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2010

Lytternes og seernes redaktør i DR Redaktørberetning for 2. halvår 2010 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 1, 3 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 24. januar 2011 Lytternes og seernes

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp,

Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma. mho@plesner.com. Kære Michael Hopp, Advokat Michael Hopp Plesner Advokatfirma mho@plesner.com GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Maria Rørbye Rønn D +45 3520 8012 E mrr@dr.dk 08.07.2014

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere

Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Retssikkerhedspakke II Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 2 Borgeren skal stå stærkere Borgeren skal stå stærkere 3 Fuld omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde Reglerne i dag

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

25. november 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 25. november 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Jan B. Jans Specialkonsulent, cand.jur. jbj@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Redaktørberetning for 1. halvår 2012

Redaktørberetning for 1. halvår 2012 Lytternes og seernes redaktør DR Byen Emil Holms Kanal 20 Opg. 8, 2 DK-0999 København C. T +45 3520 3040 www.dr.dk/etik Jacob Mollerup D +45 3520 8020 E jmol@dr.dk 10. august 2012 Lytternes og seernes

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010

Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 Henvendelser til DR om programvirksomheden 1. halvår 2010 August 2010 Jacob Mollerup Lyttternes og seernes redaktør i DR 2 1. Sammenfatning...s.3 2. Trends og tal for henvendelser...s.3 3. Gennemgang af

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Pressenævnet. Til: Kopi til: 3 0. SEP. 2013. Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N

Pressenævnet. Til: Kopi til: 3 0. SEP. 2013. Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N Pressenævnet Natha Yogacenter Att.: Emanuel Langhoff Nordre Fasanvej 230 2200 København N Til: 3 0. SEP. 2013 Kopi til: TV 2 DANMARK A/ S Att.: Rikke Buch-Rønne Rugaardsvej 25 5100 Odense Den 27. september

Læs mere

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche

AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche AFSLØRING AF URENT TRAV I UNDERSØGELSE AF LÆGESKØN - om Randers Kommunes undersøgelse af lægeskøn fra Lægeservice og Vibeke Manniche INDHOLD SAGEN KORT 3 DOKUMENTATION 7 1. Randers Kommunes aftaler med

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed

Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed Oktober 2016 Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon 72 26 84 00 Email

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0021 li/bib. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Realmæglerne Silkeborg ApS v/advokat Lars Kyhl Nielsen Frederiksgade 72 Postboks 5052 8100 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19.

1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Årre Torvegade Esbjerg. København den 19. RADIO- OG TV-NÆVNET 1. TV Varde 2. Esbjerg Kommune Fmd. Hanne Louise Knudsen Att.: Magda Christensen Præstebrovej 26 Børn & Kultur 6818 Årre Torvegade 74 6700 Esbjerg København den 19. maj 2005 1.Ved brev

Læs mere