Grønt Miljø NOVEMBER 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Miljø NOVEMBER 2007"

Transkript

1 9 NOVEMBER 2007 Grønt Miljø 4 Kampen for træernes vækst 8 Storbladet lind 10 Saltet akkumuleres i gadetræernes jord 16 Lysdiodens revolution 18 En lille perle ved Øresund 22 Fra kedelige til attraktive erhvervsfriarealer 24 Trimmer hegn i kraftig vækst 28 Ledes af landskabets karakter 34 Vendsyssels faunapassager virker 44 Forskellige identiteter med fælles grundlag 50 Parlamentet i Canberra og det grønne græs GRØNT MILJØ 9/2007 1

2 A/S Kommandantens Gaard, København Inspirerende udemiljøer anlægges og vedligeholdes Torve & Veje Skolegårde & Sportsanlæg Boligområder Firmadomiciler Slotsparker Med base på Midtsjælland er vores 100 engagerede medarbejdere klar til at rykke ud og gøre dine omgivelser grønnere. Læs mere på as.dk OK grøn anlæg as Tlf.: P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage Hovedgaden 92, Ubby 4490 Jerslev Per: Fax: BIRKHOLM PLANTESKOLE FARREMOSEN 3450 ALLERØD TLF FAX KVALITETSBEVIDST ANLÆGSGARTNERI - DET MAGTER VI Anlægsgartnermester leverandør af alle planteskoleartikler Dragsmøllevej 24, 4534 Hørve Tlf homepage: produktion af træer, buske og bunddækkeplanter i alle sorter og størrelser rekvirér vort katalog og aflæg besøg i planteskolen tilbud gives på alle leverancer SKÆLSKØR: T F Teglværksvej 2B, Tystofte, 4230 Skælskør ØLSTYKKE: T F Frederikssundsvej 235, 3650 Ølstykke 2 GRØNT MILJØ 9/2007

3 RUL DIN GRÆSPLÆNE UD ÅRET RUNDT SMÅ RULLER: 40 x 250 x 1,5 cm = 1m 2 pr. rulle STORE RULLER: Bredde cm. Længde op til 35 meter. Dansk Produceret Priser pr. m 2 excl. moms & transport: 1-24 m 2... kr. 30, m 2... kr. 25, m 2... kr. 18, m 2... kr. 15, m 2... kr. 13,- Over 3000 m 2... kr. 12,- Græstage, 1-39 m 2... kr. 40,- Græstage, over 40 m 2... kr. 30, Ringsted Tlf KOMMENTAR MERE END ÆSTETIK Hvad skal en landskabsarkitekt kunne? Ikke så lidt at dømme efter den debatdag om Danske Landskabsarkitekter nyligt afholdt om de tre, næsten fire, uddannelser som man vælge imellem i Danmark hvis man vil være landskabsarkitekt. Som færdiguddannet skal man have bred og basal akademisk forståelse så man kan arbejde selvstændigt, alsidigt, metodisk, analytisk og med holdning. Man skal have teknisk, biologisk og administrativ viden og arkitektonisk kunnen. Man skal kunne samarbejde - strategisk, tværfagligt, proces- og brugerorienteret. Man skal kunne det så godt at man tør udfordre de ældre ræve i faget, og inden for visse nicher - især edb - overtrumfe dem. Man skal forstå sin rolle i den demokratisk proces. Have hjertet med. Arbejder engageret. Kunne udtrykke sig på alle platforme. Det kan lyde som om debatten var alsidig og balanceret. I virkeligheden var det en bestemt synsvinkel - æstetikken, formen, skønheden - der fyldte mest. Debatdagen efterlod det indtryk at evnen til at vurdere skønheden er uddannelsernes primære kendetegn og berettigelse. Det matcher tilsyneladende tonen på skolerne. Selv på den mest tekniske af uddannelserne er de studerende kun interesseret i teknik hvis det kan bruges æstetisk. Ham der underviser i fagets teknik kaldes mildt overbærende for lektor i drænrør og kantsten. Alligevel opfattes disse landskabsarkitekter fra den gamle Landbohøjskole (nu KU-Life) som nærmest teknikere på Arkitektskolerne der er erklæret kunstneriske i mål og metode. Er landskabsarkitekter ved at blive kunstnere der har glemt at skabe frodige grønne miljøer der fungerer? Sådan kan det lyde. Og måske har nogle også næsten glemt det. Der er brug for et mere basalt og bredt udgangspunkt. Det kan - som Per Stahlschmidt (KU Life) gjorde rede for - være evnen til at bedømme kvalitet, ikke bare ud fra en æstetisk synsvinkel, men også fra en biologisk, funktionel, teknisk og miljømæssig. Bliver kvalitetsbedømmelsen reduceret til kun at være æstetisk, amputeres landskabsarkitektens klassiske styrke og evne til at skabe synteser. Tilbage står rollen som den æstetiske konsulent. Den er ikke ambitiøs nok til at fastholde og udvikle den position landskabsarkitektfaget omsider har kæmpet sig frem til. FORSIDEN Træernes vanskelige odds på byggepladser og gader stod i centrum da Skov & Landskab og Dansk Træplejeforening holdt deres årlige bytræseminar. Komprimereret vækstjord og kørsel oven på træers rodzone hører til de klassiske problemer. Uden skærmet beskyttelseszone respekteres træet ikke. Den ukyndige ser ikke de skader der sker i jorden. Tyske forsøg bekræfter hvad vi ved i forvejen: Den største skade sker allerede første gang jorden belastes tungt. Her er skaden måske allerede sket. Foto: Oliver Bühler. GRØNT MILJØ Sankt Knuds Vej 25, 1903 Frederiksberg C Tlf Fax Redaktion: Søren Holgersen, ansv. (sign.: sh). Tlf Annoncer: Steen Lykke Madsen. Tlf Adr.: B2B Press, Sydvestvej 110, 1. sal, 2600 Glostrup. Tlf Udgiver: Danske Anlægsgartnere via ProVerte A/S. Tryk: Jørn Thomsen A/S. Trykoplag: Distribueret: : jf. Fagpressens Medie Kontrol. Abonnement: 350 kr. pr. år med moms. Udgives 10 gange pr. år. Medlem af Dansk Fagpresse. 25. årgang. ISSN GRØNT MILJØ 9/2007 3

4 Kampen for træernes vækst Bytræseminaret 2007 fokuserede især på bevaring, beskyttelse og etablering af træer på byggepladser og i gader fyldt med ledninger og opgravninger Træerne har problemer på byggepladserne. Og i gaderne hvor der er et virvar af ledninger i jorden som der skal graves op til med jævne mellemrum. Med der er også gode modforholdsregler hvoraf gravefri underføring er en af de mest perspektivrige. Men også med sund fornuft og en planlægning på træernes præmisser kan man nå langt. Også når det gælder ældre skrantende træer. Det fremgik af Bytræseminar 2007 som Skov & Landskab og Dansk Træplejeforening holdt for cirka knap 100 deltagere den 11. oktober på Frederiksberg. No-dig som mulighed Gravefri underføring (no-dig) er ofte et alternativ til den traditionelle opgravning, forklarede ingeniør Morten Hansen fra Østergaard A/S der er specialiseret i de gravefri metoder. De sædvanlige opgravninger til kloakker, kabler mv. fører hyppigt til alvorlige rodskader på træer, ringe vækst og farlige træer der let vælter. Det undgår man med nodig. Træer, rødder og alt andet lades urørt. Retablering spares. Man generer heller ikke trafik, installationer og har ingen udgifter til forurenet jord. Det er fordele der tit kan gøre no-dig prismæssigt konkurrencedygtigt. I Danmark har no-dig dog endnu ikke fået sin berettigede udbredelse. Entreprenørerne vil gerne bruge deres dyrt indkøbte gravemaskiner. Teknisk set er der mange varianter med hver deres muligheder og begrænsninger. Der er løsninger til enhver opgave. Mulighederne gennemgås nærmere i en artikel i næste nummer af Grønt Miljø. Pladsens problemer Også på byggepladser er der fortsat problemer med træer der skades. Ph.d.-studerende på Skov & Landskab Oliver Bühler gennemgik - primært ud fra tyske og britiske kilder - de velkendte problemer og hvordan de kan forebygges. Selv om gravning og påkørsel kan såre træet og give vækst- og stabilitetsproblemer, er det største problem fortsat den usynlige jordkomprimering, ikke kun på grund af kørsel, men også på grund af materialelagring og parkering helt ind til stammen. Og da den største skade sker allerede ved første belastning, skal man passe på fra begyndelsen. Og hvis kørsel ikke kan undgås, skal man beskytte jorden. Helst ikke kun med køreplader, også med et mellemliggende trykfordelende lag af mindst 20 cm grus eller bark. Det er langtfra standard på danske byggepladser. Ved afgravninger kan rødderne såres og træerne miste de finrødder som især findes i de øverste iltrige jordlag. Selv overfladiske afgravninger kan gøre stor skade. Hvis man kun graver af i den ene side, f.eks. til en rørgrav, kan man fjerne uforholdsmæssigt mange finrødder fordi rodsystemet sjældent er symmetrisk. Amerikanske førsøg med grøftegravning 70 cm fra stammen viste at træets tilvækst blev markant mindre de næste 4-5 år og toppen tør sammenlignet med et kontroltræ. Modforholdsregler kan ifølge Bühler være no-dig. Eller forsigtig håndgravning hvor rødderne klippes over i stedet for at rives over. Det dæmper problemet med at rødder udtørrer eller dør af frost. Af samme grund bør man grave om efteråret - og ellers afdække rødderne med f.eks. jutelærred og vande indtil graven igen fyldes. Man kan også på forhånd lave en grøft, klippe rødderne og opsætte en rodspærre. Det bør ske en sæson før den endelige opgravning og mindst 2,5 meter fra stammen. En anden udvej er kronebeskæring der kan kompensere for rodtabet. Når man fylder jord på rodzonen, får finrødderne ikke den ilt de før fik. Og træerne kan ikke uden videre danne nye finrødder længere oppe. Kan påfyldning ikke undgås, bør man i det mindste undgå påfyld nær træet. En tysk standard siger indtil 2,5 meter fra stammen. En anden siger stammeomfanget gange fire. En - udokumenteret - mulighed er også at etablere udluftningssektioner i påfyldet. Byggeri kan ændre grundvandsspejlet, normalt midlertidigt, men det kan også være varigt så der er behov for enten vanding eller dræning. En mur kan f.eks. dæmme grundvandsspejlet op. Træets beskyttelseszone på byggepladsen er efter tyske normer dryplinjen plus 1,5 meter, for søjleformede træer plus 5 meter. Britiske normer siger en radius på 4 gange stammeomfanget. Hegnet skal være stabilt og mindst 180 cm højt. Arbejdet indledes med en registrering og beslutning om hvilke træer der skal bevares. Træerne kan skades på mange måder. Her har asfaltudlæggerens udstødning tegnet en svedet brun linje i trækronerne. Foto: Palle Kristoffersen. Vellykket rehabilitering Hensynet til gadens ledninger i jord og træer er altid et kompromis. Men træerne kan sikres rimelige forhold forudsat de ikke-trækyndige aktører i gaden gøres opmærksom på 4 GRØNT MILJØ 9/2007

5 I Ørestaden har den stramme overordnede plantestruktur ikke helt kunnet opretholdes i den vanskelige jord. Nu forsøger man at tilpasse principperne til forholdene, bl.a. med plantefelter hvor jorden er særlig forberedt. Foto: Thing & Wainø Landskabsarkitekter. træernes rolle og behov, understregede diplomingeniør Örjan Staal der havde gode erfaringer med at revitalisere gamle træer i svenske byer. Med vilje er renoveringen typisk tilrettelagt så man ser de revitaliserede og de ikke revitaliserede træer ved siden af hinanden. Det overbeviser. Teknikken er i store træk at belægningen brydes og jorden forsigtigt suges eller skylles væk fra rødderne. Der etableres ny rodvenlig befæstelse med skærver og grus og udluftningsanordninger, f.eks. i form af luftbrønde der fører ned til stenlaget. Denne udluftning anser Staal som meget afgørende. Øverst afsluttes eventuelt med et staudedækket bed bag et fodhegn og kantsten, men det kan også være med en grusbelægning. Typisk ses bedre vitalitet i træerne allerede sæsonen ef- ter og gentagne kontroller de følgende år har bekræftet den positive udvikling. Det gælder også de træer der står i grusbelægninger - selv om saltproblemet her er større. Metoden bør ifølge Staal kun bruges hvor der er dårlige forhold. Er forholdene bare rimelige, gavner den ikke. Og det forudsættes at anlægsarbejdet er i top. I Stockholm kræves fotodokumentation af hvert trin. I de svenske byer accepteres den rodvenlige befæstelse også til tung trafik. Det er de danske vejfolk for skeptiske til at acceptere. Opbinding med logik Opbindingens pris er ofte helt urimelig stor set i forhold til prisen for træet. Hvorfor ikke hellere øge træstørrelsen eller få et træ med klump i stedet for at bruge penge på opbinding? Relevant spørgsmål fra Her er der tidligere gravet til venstre for stammen og efterfyldt med grus. Man ser de gule strimler. Nu graves på en anden led af træet. Det kan blive katastrofalt for stabiliteten. Foto: Gentofte Kommune. seniorrådgiver Palle Kristoffersen, Skov & Landskab. Han fastslog at opbinding enten er unødvendig eller teknologisk simpel - eller burde være det. Formålet er stabilisere roden indtil den er groet fast. Det skal store barrodsplanter have hjælp til. Det skal små klumpplanter også så den runde klump ikke roterer, og træet kommer til at stå skævt. Derimod kræver store klumpplanter normalt ikke hjælp. Den flade, tunge klump kræver højst en enkel opklodsning og tiltrædning under klumpen. For så vidt træerne har brug for opbinding, er én pæl god til barrodsplanter str , men opbindingen skal være stram og med afstandsklods for at pælen ikke skal skade stammen. To pæle er velegnet til barrodsplanter str , mens tre pæle med eller uden ramme er gode til både barrodsplanter og klumpplanter str I begge tilfælde kan opbindingen være mere løs. Leverandørerne har et meget detaljeret program i remme. For klumpplanter er der også mulighed for underjordiske systemer der med sele og jordankre holder klumpen fast. Et spyd der bankes op i klumpen og fastgøres i plantehullets bund (Arbofix), er en ny mulighed der dog gør det svært at plante præcis på række. Uens planteskoletræer Når man køber planteskoletræer, forventer man at ensartetheden er høj. Dansk Planteskoleejerforenings plantestandard regulerer handelen, men sikrer ikke ensartetheden, påviste landskabsarkitektstuderende Ane Ville Lund. Hun har i sin bacheloropgave undersøgt fire lindesorter på fire planteskoler. Hun målte bl.a. totalhøjde, grenantal, stammerethed, grenhøjde, grendiameter, vinkel mellem gren og stamme og grenens kompasretning. Konkret set regulerer plantestandarden kun stammens højde og rethed, men selv ikke på disse punkter var træerne fra de enkelte planteskoler ens. Forskellene var ofte meget markante, selv inden for samme sort. Det betyder at man ikke uden videre kan sætte træer fra forskellige planteskoler sammen i det der skulle være en homogen plantning. I det hele taget er der ikke sikkerhed for hvordan træer i en given sort og størrelse reelt vil se ud når de bestilles ubeset. Det kan tale for at man i større udstrækning udvælger træerne på planteskolerne. Årets træ og træpleje Efter elmesygen savnes et robust og vindstærkt træ. Tilia platyphyllos, storbladet lind, er i størrelse og robusthed det nærmeste vi kommer Ulmus glabra, og blev valgt af tidligere forskningsleder Poul Erik Brander som årets træ på træplejekonferencen. Træet forekommer naturligt i Danmark, GRØNT MILJØ 9/2007 5

6 men ses og plantes ikke ret meget i modsætning til dens mere sarte lillesøster, småbladet lind. Se artiklen af Poul Erik Brander side 8. Årets træ er et fast indslag på bytræseminaret. Et nyt fast indslag blev indført i form af årets træplejeopgave. Og i år blev det pleje af et måske 200 år gammelt morbærtræ i Ærøskøbing. Opgaven som arborist Jørn Skov udførte, var speciel, men plejeindgrebet relativt behersket i form af en let kronereducering. Jørn Skov efterlyste i øvrigt en national standard rettet især mod de krav som Arbejdstilsynet stiller til arbejdsmiljøet i træplejen. Ask med problemer For fire år siden blev ask valgt som årets træ. Dengang var det en sund art med askebarkbiller og askekræft (svamp og bakterie) som eneste kendte skadevoldere. I dag er den nye sygdom asketoptørre det største problem. Skaden er kendt i landene omkring Østersøen og det østlige Mellemueropa. Asketoptørre blev set første gang i Danmark i Dengang mente man der var tale om en kuldeskade, men det har senere vist sig at være en svampesygdom, forklarede forstpatolog Iben M. Thomsen. Den viser sig først som tørre spidser, og dernæst som døde barkområder på større grene. Ifølge Iben M. Thomsen har vi endnu det værste tilbage. Sygdommen breder sig på rekordtid, ask i alle aldre angribes, og 40-60% dør. Men selv i de værste områder er der typisk nogen som overlever. Den store genetiske variation i modtageligheden tyder på, at man kan forædle sig ud af problemet. Tilsyneladende er det også kun almindelig ask (Fraxinus excelsior) der angribes, ikke hvidask og mannaask. Plant ikke ask på store arealer. Og brug ikke ask som alletræ, konkluderede Iben Thomsen. Dog mente et par planteskoler at visse sorter ser sunde ud. Hun anbefalede at afvente forskningens resultater om resistens og infektionsbiologi idet der er søgt midler til et projekt om asketoptørre. Ørestadens træer De problematiske forhold træer tilbydes på byggepladser, blev illustreret i årets træplantningsprojekt der også hører til seminarets faste program. Projektet var Ørestaden, den nye københavnerbydel med højhuse og moderne arkitektoniske ambitioner. Her belastes træerne yderligere af masser af turbulens og en beliggenhed på en fugtig strandeng med påfyld og opfyld. Landskabsarkitekt Marie Thing fra tegnestuen Thing & Wainø Landskabsarkitekter er rådgiver for Ørestadsselskabet hvad angår beplantningen, men ikke den overordnede grønne og blå hovedstruktur. I Arborist Jørn Skov står ved morbærtræet, Morus nigra, i Ærøskøbing. Haven hører til det gamle postmesterkontor der i dag er feriebolig. Før plejen var flere grene understøttet, og der var tilsyneladende problemer med flækninger. Plejen endte med en relativ begrænset kronereducering. Kun en enkelt større gren blev helt fjernet. Flækningerne var kun tilsyneladende for der var hårdt træ inde i flækkerne. Kun enkelte grene får nu støtte, og det sker med diskrete støtter i form af ubehandlede grene der hviler på fliser dækket af tagpap. Nogle grene der af sig selv støtter på jorden, er bevaret. De kan slå rødder. Træets alder er uvist. Den lokale historie siger 200 år. Det var søfolk der bragte eksoten til Ærø. Et postkort fra 1930 viser træet som engang så højere ud. Det er som om træet synker i jorden, og kronen med de omslyngende grene deler sig i jordoverfladen. denne struktur er alle større plantninger lagt ud i et lineært system. Men jorden er leret, tung og sammenpresset, og der er ringe dræning. Vandet siver til så snart der er et plantehul. Træerne kan ikke klare sig, og så er det et problem at strukturen er så stærk, for når træerne går ud, begynder strukturen at falde sammen. Vi er derfor gået på kompromis med den overordnede struktur og forsøger at tilpasse principperne til forholdene, bl.a. med plantefelter hvor jorden er særlig forberedt, forklarede Marie Thing. F.eks. står der på Kaj Fiskers Plads spidsløn på række. De har det dårligt, især dem nærmest bygningen. Her skal rækkestrukturen opløses med popler i gruppe i et udvidet plantefelt. Bedre ser det ud på Arne Jacobsens Allé hvor platanerne har fået godt fat efter en hård etableringsperiode hvor de tit væltede i suset. sh På Kaj Fiskers Plads i Ørestaden står der spidsløn på række, men de har det dårligt. Og dem nærmest bygningskroppen har det dårligst på grund af turbulens. Plantehullet er ellers ikke ringe. Nu skal rækkestrukturen opløses med popler sat i gruppe i et udvidet plantefelt. Foto og tegning: Thing & Wainø Landskabsarkitekter. 6 GRØNT MILJØ 9/2007

7 GRØNT MILJØ 9/2007 7

8 Tilia platyphyllos rank og strunk ved Hjortal Kirke i Han Herred, kun to kilometer i luftlinje fra Jammerbugten. Foto: Arne Kronborg Arten synes let dyrkelig og tåler beskæring som andre Tiliaarter, men formdannelsen kan være sværere fordi grenene er tykkere og grovere end hos på Tilia cordata. STORBLADET LIND Efter elmesygen savnes et robust og vindstærkt træ. Det sjældent plantede Tilia platyphyllos har egenskaberne og blev valgt som årets træ på træplejekonferencen Af Poul Erik Brander Storbladet lind, Tilia platyphyllos, er en af de arter der forekommer naturligt i Danmark. Den skulle vel i kraft af interessen for - og nogle gange kravet om - hjemmehørende arter være sikret en vis interesse. Alligevel er den meget sjældent plantet. Arten synes tilmed, hvad angår størrelse og robusthed, at have egenskaber der er det nærmeste, vi kan komme storbladet elm, Ulmus glabra, der efter elmesygen er meget savnet. Det kunne være grund til at give storbladet lind større udbredelse og anvendelse. Storbladet lind er hjemmehørende i Mellem- og Nordeuropa med spredte forekomster i England, Danmark og Sydsverige. I Danmark findes den mest i blanding med småbladet lind, mest på øerne, men også i Jylland, men altid kun med nogle få spredte træer. Tilia platyphyllos har tidligere været plantet en del, især på Fyn og Sjælland, mest i alleer eller som enkelttræer ved gårde, og som sådanne ses de endnu. I Jylland har træet været mindre plantet, men kan i dag ses som gamle aller eller enkelttræer f.eks. på kirkegårde og ved slotte. Disse gamle plantninger viser med al tydelighed at der er tale om et vindstærkt og robust træ, der fortjener en langt større udbredelse. Ligner elmen Arten bliver her i landet normalt meter høj, sjældent op til 28 meter. Kronen er på unge træer nærmest ægformet. På ældre træer kan den variere fra kuppel- til ægformet, ofte lidt uregelmæssig og med store, grove sidegrene. Derved kommer træet til at ligne Ulmus glabra og ikke Tilia cordata. Grenene er oprette til udbredte, også på gamle træer. Nye grene på ældre træer er mere hængende, de er i øvrigt brune. Unge skud er stærkt hårede og grønne til rødlige i solsiden. Bladene er store, på langskud cm. De er lange, stærkt hårede, mest på unge skud. Frugterne er ret store, hængende på lange stilke, hårede, brune og med tydelige ribber. Arten udvikler fertilt frø i Danmark, i modsætning til Tilia cordata som kun gør dette i de mildeste egne på øerne og kun i få år. Arten sætter ofte en del stødskud, dvs. skud nederst på stammen. Tolerant og robust Tilia platyphyllos er både frostog vindfør. Erfaringer tyder på at den kan tåle at vokse i kystområder og stadig holde en rank vækstform uden at bladene slides eller udtørrer. Det skyldes både bladenes behåring, og at bladene er tykke og ret grove. Arten er også robust over for byklima og stressende forhold i byerne. Den viden vi har, tyder også på en meget stor sundhed med få eller ingen angreb af de skadedyr vi kender fra Tilia cordata, såsom mider. Tilia platyphyllos er meget tolerant over for forskellige jordbundsforhold og klarer sig på næsten alle jordtyper, også tør og sandet jord, hvor Tilia cordata klarer sig dårligt. Arten trives ikke godt på våd jord og mosejord ifølge vort nuværende kendskab til den. Frugter hos storbladet lind. Foto: Arne Kronborg Fire sorter Der findes en del sorter af storbladet lind, men i Danmark dyrkes kun få. Fenris er udvalgt ved Det jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Årslev. Det er en ret svagtvoksende sort med tæt vækst som har oprindelse i samlingen ved arboretet i Hørsholm. Kavaleren er også udvalgt ved Årslev hvor moderplanten stadig står og er godt 20 meter høj. Det er en kraftigt voksende sort med en næsten oval kroneform. Den er ikke eller kun sjældent i produktion. Rubra er en gammel sort, kraftigtvoksende, op til 30 meter høj, med en mere pyramidal form. Unge skud er stærkt rødlige i vinterperioden. Örebro er en svensk sort, mere svagt voksende, knap 15 meter høj, sjældere 20 meter, med en tæt, regelmæssig krone. Den sætter kun få stødskud. Der findes ingen naturbevoksninger i Danmark der kan give frø af erhvervsmæssig interesse. Der er dog anlagt frøhaver på basis af planter af dansk oprindelse. Arten er af omfattet af EU s rådsdirektiv der bestemmer, at kun frø fra kårede kilder på omsættes. FORFATTER Poul Erik Brander er tidligere forskningsleder ved Danmarks Jordbrugsforskning, nu freelance-produktudvikler for planteskoler. 8 GRØNT MILJØ 9/2007

9 GRØNT MILJØ 9/2007 9

10 Saltet akkumuleres i gadetræernes jord Tilsaltningsundersøgelser på Holte Stationsvej viser at der trods begrænset salttilførsel sker en opsaltning, men også at saltværn hjælper Af Lars Bo Pedersen, Morten Ingerslev, Mads Krag og Flemming Larsen Holte Stationsvej er en bygade med lav trafikhastighed. Hvert år opsættes der halmmåtter for at beskytte mod vejsalt. Alligevel sker der med årene en tilsaltning af jorden som kan spores gennem et øget indhold af natrium i jorden. Det fører til at jorden bliver stadig mere kompakt med stadigt dårligere vandgennemstrømning og ilttilgang. Og det medvirker til at forværre vækstbetingelserne. Det viser en undersøgelse i Rudersdal Kommune (den daværende Søllerød Kommune). Her blev Holte Stationsvej omlagt i vinteren 1996/1997, bl.a. gennem tilplantning med spidsløn, Acer platanoides Emerald Queen, størrelse De blev plantet langs med vejen, i midterrabatten og i et parkeringsanlæg. I bedene blev der anvendt landbrugsjord der ikke tidligere havde været belastet med vejsalt. Omlægningen var et ideelt grundlag for at undersøge forløbet og betydningen af tilsaltningen af den kommende midterrabats byjord. Siden 1997 har vejen lagt jord, planter mv. til den længste danske undersøgelse af vejsaltets betydning i vejnære omgivelser. Den er betalt af Rudersdal Kommune og Skov & Landskab i fællesskab. Ud over at jordens saltindhold akkumuleres, viser undersøgelsen at opstilling af saltværn har klart reduceret saltbelastningen, selv ved de lave trafikhastigheder på Holte Stationsvej. Omvendt synes større højder på saltværnene ikke at have hjulpet. Tidligere undersøgelser har vist at det nytter at opstille saltværn hele vejen rundt om gadetræer på strækninger med større trafikhastighed hvis vækstbetingelserne skal være optimale. Undersøgelser understreger at denne anbefalinger også gælder for bygader med lav trafikhastighed. Ti års målinger Undersøgelsen begyndte i Hvert år blev der udtaget jordprøver til bestemmelse af saltindholdet før og efter opsætning af saltværn (halmmåtter). Herved har det været muligt at følge saltningen og halmmåtternes virkning de enkelte vintersæsoner og igennem hele forsøgsperioden fra 1997 til Jordprøverne blev indsamlet i dybden 0-25 cm centralt i midterrabatten og på begge sider af de centralt plantede træer. Derefter blev prøverne slået sammen på tværs af bedet. Jorden blev analyseret for salt og for næringsstoffer. Der blev desuden udført målinger af træernes vækst samt næ- SALTET STRESSER - ISÆR VIA JORDEN Både nationale og internationale undersøgelser har vist at vejsalt har en negativ påvirkning af de fleste træbeplantninger langs vejene, og at vejsalt måske er den af mange stressfaktorer der har den mest uheldige påvirkning af træernes udseende, sundhed og vækst. I Danmark, ikke mindst i byerne, regnes den indirekte saltpåvirkning gennem jorden for at have klart større betydning end den direkte overjordiske virkning på stammer og grene. Det skyldes at der bruges løvtræer der er uden løv i saltningsperioden, og at trafikhastigheden i byen ofte er så lav at saltet ikke sprøjtes op til trækronernes hvilende knopper. Flasker med tragte til indsamling af prøver af vejsprøjt og nedbør på Holte Stationsvejs midterrabat, opsat december Målerne er placeret i nedgravede grå plastrør. Foto: Lars Bo Pedersen. 10 GRØNT MILJØ 9/2007

11 Holte Stationsvej 1999 fotograferet ned mod Kongevejen. Rundkørslen bryder midterrabatten i to dele. Foto: Lars Bo Pedersen. salttilførsel, g/m 2 pr. sæson ingen lav høj saltværnshøjde Figur 1. Gennemsnitlig tilførsel af vejsalt (2005/07 og 2006/07) tværs over Holte Stationsvej bag de opstillede halmmåtter. ringsstofstatus gennem bladanalyser. De sidste to år er mængden af vejsalt der havner i midterrabatten målt ved hjælp af opstillede tragte langs hele Holte Stationsvej. Målingerne blev sammenlignet med analyser på træer fra Dronninggårdsskolen i Holte som stammer fra samme planteparti. Disse træer blev plantet samtidig med træerne på Holte Stationsvej, men har kun modtaget minimale mængder salttilførsel, g/m 2 pr. sæson rundkørsel vejsalt. Endelig er der udført referenceanalyser af blade fra spidsløn i Geels Skov tæt vej Holte Stationsvej. Rudersdal Kommune opstiller halmmåtter på Holte Stationsvej for at beskytte træer og jord mod vejsalt. Disse halmmåtter har en højde på cirka 70 cm. Som en del af undersøgelsen er denne højde øget til 90 cm på en mindre strækning af vejen, ligesom der er etableret en strækning Bed 1, træ 1-8 Bed 2, træ 9-15 Bed 3, træ 16 Forsøgsområdet på Holte Stationsvej med 16 træer fordelt i tre bede. forgængerovergang v 16ø Holte station målerposition ved trænummer Kongevejen Figur 2. Tilførslen af vejsalt til Holte Stationsvej i midterrabatten. De 12 målere er placeret ved de angivne træer. helt uden saltværn frit eksponeret mod kørebanen. Salttilførslen langs vejen Saltførslen (NaCl) har været ekstraordinær lille de sidste to vintersæsoner hvor netop tilførslen er blevet målt, men der har vist sig nogle tydelige mønstre: Tilførslen har været en smule større 0,5 meter bag halmmåtterne sammenlignet med i midten af rabatten (figur 1). Mønstret har været det samme i de to år målingerne har foregået. Det skyldes formodentlig at størstedelen af saltet der tilføres midterrabatten, stammer fra saltsprøjt fra vejbanen der ikke når så langt ind over saltværnene. Det vindbårne salt kan nå længere ind over saltværnet. Under hensyntagen til den forskellige tilførsel til rabattens midte og sider kan den gennemsnitlige salttilførsel de to vintre beregnes til 3,3 g/m 2 (3,5 g/m /06, 3,1 g/m / 07) bag de opstillede halmmåtter. Det er langt mindre end de 105 g/m 2 og 45 g/m 2 som blev fundet bag halmmåtter på henholdsvis Kongevejen nord for København og Ravnsnæsvej i Birkerød i slutningen af 1990 erne. Årsagen skyldes meget store forskelle i den mængde salt der er udbragt i de to perioder, men også forskelle i trafikhastigheden. Holte Stationsvej er en mindre bygade hvor trafikhastigheden normal ligger mellem 30 og 50 km/t, mens hastigheden er betydeligt større på de andre to veje, ikke mindst Kongevejen, som er en stor indfaldsvej til København. Selv om der kan anes en tendens til en stigning i tilførslen af vejsalt til midterrabatten ned mod Kongevejen, så fremtræder tilførslen nogenlunde ens på Holte Stationsvej når der ses bort fra den lille del af midterrabatten der befinder sig mellem den tilstødende og trafikerede Kongevej og fodgængerfeltet lige ved indgangen til Holte Midtpunkt (figur 2). I dette bed er den årlige tilførsel vokset meget kraftigt til over fire gange så meget som i den øvrige del af midterrabatten, svarende til 14 g/m 2. I overensstemmelse med de små mængder vejsalt der er blevet bragt ud i 2005/06 og 2006/07, er den målte tilførsel af salt til denne del af midterrabatten stadig relativt beskeden. Tilførslen må dog vurderes at være mange gange større i normale vintre og til at være en alvorlig trussel for normal sund plantevækst. Tilførslen af vejsalt der blev målt i midten af midterrabatten bag de 70 cm og 90 cm høje halmmåtter, var ikke statistisk forskellig. Derimod var salttilførslen, hvor der ikke var opstillet saltværn, øget med GRØNT MILJØ 9/

Grønt Miljø OKTOBER 2006

Grønt Miljø OKTOBER 2006 8 OKTOBER 2006 Grønt Miljø 4 Byens træer, før nu og efter 10 Hedelyngen der til sidst springer i skov 12 En rystende oplevelse 16 Kronen i løn og lind 18 Asketræer med tørre toppe 22 Mellem himmel, hav

Læs mere

Grønt Miljø SEPTEMBER 2007

Grønt Miljø SEPTEMBER 2007 7 SEPTEMBER 2007 Grønt Miljø 4 Ukrudtsfrie fortove uden pesticider 12 Fagfolket på udstilling 20 De vilde urter i det urbane miljø 28 Vejen til vand 32 Taghaven i London 42 Hybenrosen i fri udfoldelse

Læs mere

9 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 9/2008 1

9 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 9/2008 1 4 Klima, risikotræer og god drift 14 Når landskabet er en golfbane 18 Golfbanens nye klima 24 Ud på nye eventyr 30 Færdig have er kommet for at blive 36 Skolens og børnehavens gode legeplads 40 Grønne

Læs mere

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2013

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2013 Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2013 SALTE, SYGE OG SUNDE VEJTRÆER Salttørke, tømidler, sygdomme, gødskning og beskæring på årets bytræsemiar. Side 4 SAVANNE OG JUNGLE I LAHOLM Peter Gaunitz står bag et naturinspireret,

Læs mere

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011

Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011 Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2011 4 Forskning i terapihaver får dybere rødder 8 Knust beton, tegl og asfalt med nye forskrifter 12 Færdsel langs vandløb giver kun få gener 14 Et nyt liv til bytræerne 22 Vitaminer

Læs mere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere

KORTEGAARD.DK. Vi vil være Danmarks bedste anlægsgartnerfirma. Prøv at teste os! Danske træer til danske anlæg. Vi gør Danmark grønnere 4 Udemiljøets kunstige lys 10 Den spektakulære grønne oase 18 Højmoser kræver udstyr med lavt marktryk 24 Big business og bold i Bredballe 30 Vil du lade slagteren snitte din vorte af? 36 De farlige træer

Læs mere

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1

1 / JANUAR 2012 GRØNT MILJØ 1/2012 1 1 / JANUAR 2012 METROEN OG DE EFTERLADTE TRÆER Mange træer skal fjernes under metrobyggeriet i København. De tages op med hydraulisk træspade og videresælges. Men kommunen siger nej tak og forsker protesterer.

Læs mere

Grønt. Miljø. LANDSKABET EFTER GRUSET Grusgravning i 100 år har ændret et jævnt agerland til Hedeland Naturpark med bakker og rig natur.

Grønt. Miljø. LANDSKABET EFTER GRUSET Grusgravning i 100 år har ændret et jævnt agerland til Hedeland Naturpark med bakker og rig natur. Grønt Miljø 10 / DECEMBER 2014 STORMFALD, NYE ELM OG GAMLE ALLÉER Vi kan forebygge stormskader og bruge nye elmesorter og DNA-markører. Over 200 var til bytræseminar. Side 4 LANDSKABET EFTER GRUSET Grusgravning

Læs mere

Grønt. Miljø. NYE LINDE OG SKULPTURER I BREDE ALLÉ Med fornyelsen af det centrale element er Fredensborg Slotshave fit som næsten aldrig før.

Grønt. Miljø. NYE LINDE OG SKULPTURER I BREDE ALLÉ Med fornyelsen af det centrale element er Fredensborg Slotshave fit som næsten aldrig før. Grønt Miljø 5 / JUNI 2014 FREMTIDENS BY ER GRØN OG TÆT Forureningen kan imødegås ved at fortætte byerne, men kompakte byer er sårbare over for bl.a. skybrud. Side 4 TRE DAGE I AUGSBURG MED TRÆER Godt arrangement,

Læs mere

Grønt Miljø. REKORDERNES HAVE I WALES Bodnant Garden fra sidst i 1700-tallet rummer en snes af de største træer i Storbritanien.

Grønt Miljø. REKORDERNES HAVE I WALES Bodnant Garden fra sidst i 1700-tallet rummer en snes af de største træer i Storbritanien. Grønt Miljø 9 / NOVEMBER 2013 REKORDERNES HAVE I WALES Bodnant Garden fra sidst i 1700-tallet rummer en snes af de største træer i Storbritanien. Side 4 BERLIN ER TRÆERNES BY Berlinerne elsker deres træer

Læs mere

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1

8 / OKTOBER 2012 GRØNT MILJØ 8/2012 1 8 / OKTOBER 2012 18 GODE GADE- OG VEJTRÆER Ny anbefaling skal sikre stor efterspørgsel og tilsvarende stor produktion af de bedste arter og sorter til det specielle formål hvor træerne let skal kunne stammes

Læs mere

Have & Landskab 13. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013

Have & Landskab 13. Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013 Grønt Miljø 6 / AUGUST 2013 Have & Landskab 13 Slagelse 28.-30. august UDSTILLING MED INNOVATION Have & Landskabs udstillere viser ikke kun fagets bredde og dybde - men også fornyelsen. Side 4 FAGET VIL

Læs mere

Grønt Miljø OKTOBER 2007

Grønt Miljø OKTOBER 2007 8 OKTOBER 2007 Grønt Miljø 4 Parkdage på heden 12 Produkter og tendenser 26 Den første rigtige planteudstilling 30 Nørrebroparkens mange ansigter 36 Regnvand uden om kloaknettet 44 Motorveje og nye landskaber

Læs mere

Grønt Miljø 5 / JUNI 2010 GRØNT MILJØ 5/2010 1

Grønt Miljø 5 / JUNI 2010 GRØNT MILJØ 5/2010 1 4 Lok folk ud i byens grønne områder 12 Pas godt på vækstjorden 18 Der vokser ikke penge på træerne 26 Kommunen er 12 minutter fra verden 32 Haver til glemme ondskab i 36 Sansehave for vordende mødre 44

Læs mere

Grønt Miljø SEPTEMBER 2006

Grønt Miljø SEPTEMBER 2006 7 SEPTEMBER 2006 Grønt Miljø 4 Slip sommerhusenes landskab løs 12 Byens landskab i børns perspektiv 22 Kommunalreformen 26 Danske parkdage 34 Beplantede filteranlæg 38 Lykkegård 40 Små gadetræer med problemer

Læs mere

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet

Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011. 42 Den forudsigelige risiko 28 Ode til kastanjen. 20 Kallus. 54 Regnvandsbassinet skaber biodiversitet Grønt Miljø 8 / OKTOBER 2011 4 Risikotræer med synlige symptomer 34 Sådan får man succes med landskabsstier 12 At drive en by i krisens kølvand 38 Joggerne på løbervekslerne 20 Kallus 42 Den forudsigelige

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1

Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 GRØNT MILJØ 4/2015 1 Grønt Miljø 4 / MAJ 2015 ANLÆGSGARTNERNORMER. Revideret regelopsamling med mange rettelser og tilføjelser. 4 KONKURRENCE. Danmarks grimmeste have viste hvad der ses som grimt - og smukt. 14 ØKOSYSTEMTJENESTER.

Læs mere

www.kortegaard.dk P. Kortegaards Planteskole Kvalitet året rundt! 2 GRØNT MILJØ 4/2010 www.kortegaard.dk

www.kortegaard.dk P. Kortegaards Planteskole Kvalitet året rundt! 2 GRØNT MILJØ 4/2010 www.kortegaard.dk 4 En Århushistorie om risikotræer 12 Udbud kan effektivisere kirkegårdens drift 14 Tyggegummi og cigaretskod 18 Europæisk inspiration til bæredygtige byer 22 Fra Registervej til fritidslandskabet 28 Kulsvampens

Læs mere

Grønt Miljø 3 / APRIL 2010

Grønt Miljø 3 / APRIL 2010 Grønt Miljø 3 / APRIL 2010 4 De grønne kirkegårde og kulturarven 10 Få overblik over kirkegårdens drift 18 Integreret pleje i praksis - med golf som eksempel 20 Få gang i banens græs efter vinteren 24

Læs mere

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage

P. MALMOS ANLÆGS- GARTNER- MESTER. Vi bygger og plejer grønt Etablering af grønne tage 4 Se tilbage. Kig ud. Bevar særpræget 10 Kommuner vil spare på den grønne drift 12 Sådan fanger du politikerne og borgerne 18 Beboerne dyrker haver og venskaber 22 Skinnende maskiner og blinkende lygter

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 GRØNT MILJØ 1/2015 1

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 GRØNT MILJØ 1/2015 1 Grønt Miljø 1 / JANUAR 2015 FORHAVER. En grøn kultuarv bliver grå, men måske kan den bevares i en ny form. 4 STÅLKANTER. De er hypermoderne i udemiljøet, men kræver også teknisk indsigt. 10 ARBEJDSMILJØ.

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2011

Grønt Miljø 4 / MAJ 2011 4 En beskæring er en såring 14 90 år med græsfrø 16 Buksbom trues af agressiv svamp 20 Fredsegen 28 De gode udbud kommer ikke af sig selv 32 Den varme ø 38 Ungdomshusets nye træer er krigsveteraner Grønt

Læs mere

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010

Grønt Miljø 1 / JANUAR 2010 4 Global tøven kræver lokal handling 10 Naturens sundhedseffekt bruges aktivt 14 Isbræen i Bjørvika 20 Den digitale legeplads første beep 26 Hårdføre stauder til hårde bymiljøer 36 Lænken mellem forskeren

Læs mere

Den økologiske forbindelse

Den økologiske forbindelse 4 Den økologiske forbindelse 8 Landskabet skal forvaltes dynamisk 10 Der bygges og bygges i naturen 14 Nye skovoplevelser der kan sælges 20 Det mikrobiologiske alternativ 26 Helhedstanke 34 Masser af rododendron

Læs mere

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2011

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2011 4 Find byens naturkvaliteter 10 Citrustræbukken på dansk visit 14 258 udstillere mødte 9000 grønne fagfolk 34 Minigraverens mester 44 En succes man må justere for at bevare 48 Økologi og æstetik i Sävsjö

Læs mere

Grønt Miljø. 4 Skov- og landskabskonferencen 2005. 10 Når de grønne opgaver skal styres. 16 Indeplanternes lys. 26 Grøn helse i 150 år

Grønt Miljø. 4 Skov- og landskabskonferencen 2005. 10 Når de grønne opgaver skal styres. 16 Indeplanternes lys. 26 Grøn helse i 150 år 2 MARTS 2005 Grønt Miljø 4 Skov- og landskabskonferencen 2005 10 Når de grønne opgaver skal styres 16 Indeplanternes lys 26 Grøn helse i 150 år 28 Parker forebygger velfærdssygdomme 32 Termisk ydelse og

Læs mere

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1

2 Grønt Miljø GRØNT MILJØ 2/2009 1 2 FEBRUAR 2009 Grønt Miljø 4 Den grønne velfærd 12 Direktøren der vil være mester 20 Planteskolen og humlebien 28 Nogle gange vokser naturen inden for 36 Et landbrugsbryggeri der finder sit sted 42 Elmetræet

Læs mere

Grønt Miljø 4 / MAJ 2013

Grønt Miljø 4 / MAJ 2013 Grønt Miljø 4 / MAJ 2013 BIODIVERSITET I BYUDVIKLINGEN Hensyn til flora og fauna skal integreres i alt det man gør når man f.eks. plejer det grønne. Side 4 KIRKEGÅRDE SKAL VÆRE FOR ALLE Kunsten er at tilgodese

Læs mere

Strategi for alléerne i Lejre Kommune The strategy for the avenues in the municipality of Lejre

Strategi for alléerne i Lejre Kommune The strategy for the avenues in the municipality of Lejre Strategi for alléerne i Lejre Kommune The strategy for the avenues in the municipality of Lejre Bacheloropgave i landskabsarkitektur 2010 af Dorthe Thejll Jensen (LAB 07026) Vejleder: Oliver Bühler Revideret

Læs mere

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013

Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013 Grønt Miljø 7 / SEPTEMBER 2013 DANSKE PARKDAGE I VARDE Frivillige, Facebook og driftsudbud er en del af forvaltningernes værktøjskasse. Side 4 HAVEUDSTILLING LØFTER HAMBORG Den ser ikke kun godt ud. Internationale

Læs mere