MadX. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et MadX. August 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MadX. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et MadX. August 2010"

Transkript

1 Mad Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad August 2010 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 1

2 Mad Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ISBN nr. (tryk): ISBN nr. (web): Forsidefoto: Molekylærgastronomisk rødgrød med fløde, Lars Gundersen Foto: Jes Buusmann, Lars Bahl, Consensus Online, Colourbox og istockphoto Design: Par No 1 Tryk: Schjølin Tryk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K Tlf.:

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 4 Introduktion... 6 Udvalget for MadExperimentariet... 6 Udvalgets sammensætning... 7 Udvalgets arbejdsmetoder... 7 Definitioner... 8 Mad- og måltider udfordringer og behov for MadExperimentariet Vision og mission for Mad Udvalgets anbefalinger Mad i 4 spor spor mere kvalitet i mad og måltider Mad et internationalt fyrtårn Mad en videnbank Mad en koblingsboks Mad en oplevelsesgenerator Målsætninger for Mad Organisation Forretningsplan Faciliteter i Mad Bilag Oversigt over aktører på området Mad til Mange Oversigt over aktører på innovationsområdet Oversigt over aktører på uddannelsesområdet Udgifter fordelt på årene Oversigt over lignende internationale huse med fokus på mad... 39

4 Sammenfatning Præsentation Regeringen ønsker et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, der kan øge værditilvæksten og medvirke til at sikre, at Danmark fortsat står stærkt på det globale marked. Som et led i denne indsats vil der blive etableret et MadExperimentarium. Udvalget for MadExperimentariet anbefaler, at centeret får navnet Mad som betegnelse for at udfordringerne og behovene lige nu er placeret i krydsfeltet mellem innovation, uddannelse og mad til mange. Mad vil, når det finansieringsmæssige grundlag foreligger, blive drevet som et selvejende center, der arbejder for at højne kvaliteten af mad og måltider herunder fremme af et konkurrencedygtigt fødevareerhverv. For at indfri ambitionen om at løfte madkulturen samt udvikle og afsætte kvalitetsfødevarer både nationalt og i udlandet, er det nødvendigt, at Mad udfordrer alle led i fødevarekæden. Målgruppen for centerets aktiviteter spænder fra råvareproducent over forarbejder til detail, catering, restaurant, madprofessionelle og forbrugere. Strategi Udvalget anbefaler 4 overordnede styringsmål 4 spor: 1 Mad et internationalt fyrtårn for udvikling og nytænkning på hele mad- og måltidsområdet. Centret skal være firstmover, Europas spydspids, når det handler om uddannelse, gastronomi og innovation af mad og måltider, så det internationale fokus på dansk madkultur og kvalitetsfødevarer styrkes. 2 Mad en videnbank med samlet indsigt i madog måltider. Centret skal have fokus på at indsamle, systematisere og formidle viden samt skabe nye trends. 3 Mad en koblingsboks for aktører inden for mad og måltider. Centret skal have fokus på fremme af interaktionen i udviklingsprocesserne mellem aktører i hele fødevarekæden, relevante fødevarenetværk samt aktører fra andre fagdiscipliner, f.eks. design og markedsføring. Og med blik for lignende transformationer af uforløste potentialer i andre industrier. Vision Mad er et dagsordensættende og førende center inden for fødevarer, mad- og måltider både lokalt, nationalt og internationalt. Mission Mad vil påvirke udviklingen og afsætningen af flere kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt ved at: forbedre kvaliteten af de daglige måltider samt øge kvalitetsbevidstheden og evne til at tilberede mad blandt forbrugerne udvikle uddannelsesmuligheder for madprofessionelle og fremme dansk gastronomi øge produktudvikling og radikal innovation i fødevareerhvervet med nye samarbejdsformer, åben innovation, og moderne metoder, teknikker og koncepter 4 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

5 4 Mad en oplevelsesgenerator for kvalitet i mad og måltider. Centeret skal højne kvaliteten af mad og måltider ved at give den brede offentlighed oplevelser og ny viden om den mad, de spiser. Forbrugerne skal gennem indsigt, viden og oplevelser motiveres til at efterspørge den gode kvalitet og lære at tilberede sunde og velsmagende måltider. Og turismen skal nyde godt af aktiviteterne. Mad vil med en klar og ambitiøs kommunikationsstrategi sætte nye dagsordener på mad- og måltidsområdet både i fødevareerhvervet og hos offentligheden. I perioden vil Mad: Gennemføre to opsigtsvækkende formidlingsprojekter, der kommer bredt ud både nationalt og internationalt Afdække behov for og gennemføre uddannelsesforløb baseret på det nordiske køkken I samarbejde med relevante aktører igangsætte tre radikale innovationsprojekter, der tilsammen afspej ler spændvidden i Mad s virkefelt Med en ambitiøs kommunikationsstrategi sætte mad og måltider på den lokale, nationale og internationale dagsorden 5

6 Introduktion Et dansk MadExperimentarium indgår som en del af aftalen om Grøn Vækst fra juni Aftalens formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt dansk landbrugs- og fødevare erhverv, og i forslaget fremgår det bl.a., at indsatsen skal: Fremme innovation og erhvervs- og produktudvikling Sætte fokus på madhåndværket, maddannelse og sunde kostvaner Etablere nye uddannelser, der skal medvirke til at fremme den danske hverdagskost MadExperimentariet skal etableres som et offentligtprivat partnerskab og fremme brobygning og tværvidenskabeligt samarbejde mellem fødevareindustrien, den gastronomiske sektor, råvarerudbydere og forbrugere. MadExperimentariet skal have fokus på hele værdi kæden og være en arena, hvor eliten og bredden mødes og gensidigt inspirerer hinanden. Og det skal være et fyrtårn et førende internationalt videns- og innovationsmiljø, der kan benyttes til udviklingsseancer og brugerfinansierede aktiviteter inden for bl.a. uddannelse, forskning/produktudvikling, udstillinger og konkurrencer. Desuden skal MadExperimentariet udvikle og tilbyde nye uddannelser og kursusaktiviteter for fødevare- og gastronomisektoren samt have fokus på fødevarekvalitet og ernæring særligt i relation til børn og uddannelsesinstitutioner. Udvalget for MadExperimentariet I oktober 2009 blev udvalget, der skulle undersøge muligheder og rammer for etablering af et MadExperimentarium, nedsat af fødevareministeren. Udvalgets sammensætning favner kompetencer fra relevante myndigheder, erhvervet, organisationer og eksperter. Udvalget fik til opgave at udarbejde en projektbeskrivelse for et kommende MadExperimentarium med konkretisering af: Eksisterende tiltag Brugernes behov og udfordringer inden for fødevareområdet En kundeportefølje, herunder konference og udstillingsfaciliteter uddannelsesaktiviteter, herunder kortvarige og længerevarende uddannelsesforløb aktiviteter, der kan fremme danskernes sundhed og generelle maddannelse Organisering og placering, herunder identifikation af mulige samarbejdspartnere Indretning faciliteter Budget og forretningsmodel 6 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

7 Udvalgets medlemmer Lisbeth Klode, formand for Netværket Smagen af Danmark Jan Krag Jacobsen, præsident, Det Gastronomiske Akademi Lone Njor Hulth, adm. direktør, HORESTA Morten Andersen Linnet, afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer Pelle Øby Andersen, markedsføringschef, Økonomi- og Erhvervsministeriet Gitte Skare, medejer SkareGruppen, repræsentant for DI Fødevarer Peder Michael Sørensen, kontorchef, Undervisningsministeriet Arne Astrup, professor, institutleder, KU Life René Logie Damkjer, direktør AgroTech Claus Meyer, gastronomisk iværksætter, Meyers Madhus Helle Brønnum Carlsen, madanmelder, lektor Gitte Gross, leder, Viffos Alfred Josefsen, direktør, Irma Susanne Folmer, direktør, Lykkeberg A/S Mogens Eliasen, konsulent, Fødevareforbundet NNF Thomas Herman, køkkenchef, Restaurant Herman Peter Gæmelke, tidl. præsident for Landbrugsraadet, formand for udvalget Udvalgets arbejdsprogram Udvalget har indsamlet, udvekslet og profileret erfaringer, viden og data og har bl.a.: Kortlagt temaerne Mad til Mange, Innovation og Uddannelse sammen med konsulentfirmaerne Capacent og Kvistgaard. Analysen beskriver hvilke aktører, aktiviteter og behov, der er aktuelle for alle tre temaområder. Inviteret til workshop den 20. januar 2010 med mere end 100 fremmødte interessenter og meningsdannere. Deltagerne bidrog med ideer, analyser og erfaringer til et nyt dansk Mad- Experimentarium. Gennemført separate møder med udvalgte interessenter om temaerne Mad til Mange, Innovation og Uddannelse. På møderne gik man i dybden med udfordringer og behov og spillede ind med konkrete anbefalinger og ideer. Afholdt 8 udvalgsmøder. Udvalget sekretariatsbetjenes af: Karen Lorenzen, Louise Stenstrup og Kim Rægaard, Fødevareministeriet Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 7

8 Definitioner Mad til Mange, er mad, der serveres i stor skala uden for hjemmet. Innovation er en ny eller forbedret proces, tjeneste, produkt eller organisationsstruktur, som skaber økonomisk eller anden samfundsmæssig værdi. Gastronomi er i videnskabelig forstand refleksion over kogekunsten og måltidet beskrivelser, analyser, tolkninger, kritik. Ordet bruges ofte i forbindelse med særlig fin og avanceret mad. Et måltid er den situation, hvor en person spiser et eller andet alene eller sammen med andre. Fødevareerhvervet er samtlige aktører i processen jord/hav til bord primærproducenter, grossister, forarbejdnings-/ forædlingsled, detailhandlen, catering- og restaurationsbranchen og madprofessionelle. Sund mad er mad, der lever op til de officielle anbefalinger målrettet forskellige grupper. Madprofessionelle er personer, der erhvervs mæssigt er beskæftiget med mad og måltider inden for produktion, catering, i restauranter, i offentlige institutioner, undervisning, forskning og formidling. Kvalitet er når noget er bedre end standard, og anvendes her som spise-, sundheds- og smags kvalitet, oplevelsen af måltidet, ansvarlige produktionsformer samt den samlede produktionspåvirk ning af klima og miljø. 8 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

9 Mad og Måltider Dansk madkultur er under forandring. Tid er for mange en knap ressource og indtagelsen af de daglige måltider sker i dag i stigende grad uden for hjemmet: på arbejdspladsen, på hospitalet, i skolen eller på farten. Samtidig er det globale fødevaremarked rykket ind i de danske køkkener og blevet en integreret del af dansk madkultur. Både nationalt og internationalt stiller forbrugere og madprofessionelle nye krav til fødevarerne. Der er bl.a. stigende efterspørgsel på discount, økologi og kvalitetsfødevarer ligesom fastfood og convenienceprodukter er et voksende marked. Danmarks fødevareerhverv er kendt for høj produktivitet, leveringsgaranti og god fødevaresikkerhed. Denne profil er skabt gennem forskning, udvikling og innovation finansieret af både offentlige og private midler. Det har givet Danmark en førende position på det globale fødevaremarked. Den danske position er nu truet af stigende konkurrence fra omverdenen. Fødevarebranchen må derfor forny sig dvs. øge produktiviteten og innovationen samt forfine og udvikle nye metoder, produkter, processer og anvendelser. Det er alt sammen nødvendigt, hvis Danmark fortsat skal være konkurrencedygtig internationalt. Ændret livsstil, nye behov og aktuelle trends stiller store krav til et veludviklet og tidssvarende uddannelsessystem inden for fødevarer, kogekunst og gastronomi, der kan reagere hurtigt for at kunne matche tidens udfordringer og behov bl.a. en stigende efterspørgsel efter sund og velsmagende mad af høj kvalitet. Sundhed og livskvalitet er centrale omdrejningspunkter for den samfundsmæssige udvikling, og danske øjne må derfor være rettet mod muligheder og udfordringer ikke mindst i forhold til fødevareerhvervets og uddannelses- og forskningssektorens samlede indsats. 9

10 6 udfordringer og behov for Mad 2. Bedre samarbejde og videndeling Succesfuld innovation af nye, sundere og mere velsmagende produkter samt bedre måltidsløsninger kræver et åbent og forpligtende samspil mellem mange forskellige personer og kompetencer. Virksomheder oplever interne barrierer i form af manglende erfaringer med håndtering af innovationsprocesser, og aktørerne i fødevarekæden samarbejder kun i begrænset omfang på tværs af leddene fra råvareproducent over forarbej der til detailhandlen, restauranter, catering, kokke og forbrugerne. Det betyder en begrænset udvikling af nye produkter, koncepter og forretningsmodeller, der kan matche eksisterende behov hos brugerne eller skabe nye behov for fødevarer i særklasse og velsmagende mad. En udfordring er derfor at motivere og skabe rum for øget samarbejde mellem relevante aktører og sikre bedre videndeling om nye behov, tendenser, metoder, projekter, best practices mv. Styrket samarbejde og viden deling vil gavne udviklingen af bedre måltidsløsninger og innovationen af nye produkter og løsningsmodeller, der kan omsættes til virkelighed. 1. Bedre mad uden for hjemmet Mange både offentlige og private aktører arbejder i dag på at forbedre den mad, der serveres i det offentlige rum. Men der er lang vej før hovedparten af maden lever op til de officielle anbefalinger for sund mad. Derfor er der behov for at påvirke udbuddet af den mad, der serveres uden for hjemmet i en sundere og mere velsmagende retning. Bedre mad uden for hjemmet vil sætte fokus på lyst og glæde og motivere forbrugerne til generelt at efterspørge bedre madoplevelser. Det vil styrke trivsel, maddannelse og sundheden i befolkningen samt fremme produktudviklingen i virksomhederne. 3. Bedre viden om forbrugernes udækkede behov Skal nye produkter og innovative løsninger blive til virkelighed, kræver det, at markedet matcher brugernes ønsker eller formår at skabe nye behov. Det er derfor nødvendigt, at virksomheder producenter, forarbejdningsindustri, uddannelsesinstitutioner, grossister, detailhandel, offentlige institutioner og private virksomheder mere systematisk har kendskab til forbrugernes udækkede og fremtidige behov. I dag er opsamlingen af eksisterende viden om trends og forbrugerønsker sparsom, ikke systematiseret og derfor heller ikke tilgængelig. Der er derfor behov for, at innovationsaktørerne tilvejebringes tilstrækkelig viden om trends og udækkede behov blandt forbrugerne. Det vil bidrage til at målrette innovation og produktudvikling, og således skabe merværdi for både erhverv og forbruger. 4. Bedre videnbank I dag eksisterer der ikke nogen samlet indgang til viden om emner inden for mad og måltider, hvor bl.a. fødevarevirksomheder, madprofessionelle, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan henvende sig for at få inspiration til nye projekter og kendskab til erfaringer og eksisterende tiltag på området. På samme måde findes der heller ikke en samlet information om, hvilke uddannelsesmuligheder der eksisterer inden for området, hvilken forskning, der foregår, eller hvilke muligheder udlandet byder på. Det er derfor en udfordring at opsamle, bearbejde og sprede viden om emner inden for mad og måltider. Det vil styrke idéudviklingen på kryds og tværs og give grobund for innovation, uddannelse og forskning. 10 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

11 5. Bedre uddannelsessystem De kompetencer og den viden, de madprofessionelle har adgang til, skal kunne leve op til de samfundsmæssige udfordringer på mad- og måltidsområdet. Nye trends, behov og spisevaner stiller nye krav til udvikling af de madprofessionelles kompetencer, kundskaber og viden inden for gastronomi, sundhed, råvarer og kogekunst. I den sammenhæng er det en udfordring at tilrettelægge og anvende grund-, videre- og efteruddannelsessystemet, så det kan reagere hurtigt og tidssvarende på forandringer, nye behov og teknologiske udviklinger. Det vil give madprofessionelle de nødvendige kompetencer til at kunne løfte opgaverne. 6. Bedre forbrugerfærdigheder I dag er der ikke nogen fælles platform eller noget sted, der kan motivere, inspirere og fremme læring og lyst til god mad samt formidle viden og oplevelser om råvarer, sundhed og madkundskaber. Den direkte kontakt mellem producent og forbruger er gået tabt, og forbrugere har ofte vanskeligt ved at forholde sig til det, de spiser de ved ikke tilstrækkeligt om, hvordan maden bliver produceret, varens kvalitet og sundhed, og mange har begrænsede færdigheder i råvarekendskab og tilbered ning af både mad og måltider. En udfordring er derfor at fremme forbrugernes glæde ved og evne til at priori tere og tilberede dejlig, frisk, sund og velsmagende mad af gode råvarer. Det vil styrke maddannelsen i alle aldre og ruste forbrugerne til bedre at kunne efterspørge og vælge kvalitetsfødevarer. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 11

12 Vision og mission for Mad Vision Mad er et dagsordensættende og førende center inden for fødevarer, mad- og måltider både lokalt, nationalt og internationalt. Udfordringerne og behovene for at ændre, nytænke og forbedre mad og måltider er mange. Derfor vil et Mad etablere sig i krydsfeltet mellem Mad til Mange, innovation og uddannelse for at samle den mangfoldige indsats og styrke udviklingen af flere kvalitetsfødevarer og en bedre madkultur. Mission Mad vil påvirke udviklingen og afsætningen af flere kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt ved at: forbedre kvaliteten af de daglige måltider samt øge kvalitetsbevidstheden og evne til at tilberede mad blandt forbrugerne udvikle uddannelsesmuligheder for madprofessionelle og fremme dansk gastronomi øge produktudvikling og radikal innovation i fødevareerhvervet med nye samarbejdsformer, åben innovation, og moderne metoder, teknikker og koncepter. 12 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

13 Udvalgets anbefalinger Mad i 4 spor En væsentlig udfordring for at udvikle og afsætte flere danske kvalitetsfødevarer er at øge danskernes fokus på kvalitet, madkundskaber og madglæde. Både børn og voksne skal vide, hvordan man sammensætter og tilbereder et sundt og velsmagende måltid. De skal føle sig inspireret, når de gør deres daglige indkøb i supermarkederne, spiser ude på en af landets restauranter eller i kantinen på skolen, børnehaven, arbejdspladsen eller i idrætshallen. De skal have adgang til spændende produkter og måltidsløsninger. Og de skal kunne kende forskel på god og dårlig madkvalitet og ikke mindst være motiveret til at prioritere og tilberede sund og velsmagende mad i hverdagen. Udvalget anbefaler et Mad i 4 spor: 1. Internationalt fyrtårn 2. Videnbank 3. Koblingsboks 4. Oplevelsesgenerator Et dansk center, hvis mål er at højne kvaliteten af mad og måltider i Danmark gennem øget fokus på mad til mange, innovation og uddannelse, vil i dette krydsfelt kunne skabe rammerne for sunde, velfungerende og robuste forbrugere, et styrket og konkurrencedygtigt fødevareerhverv i international topklasse og en gastronomisk og madkulturel oplevelsesøkonomi, der bl.a. medvirker til øget værdiskabelse og mere turisme i Danmark. Udvalget anbefaler, at centeret får navnet Mad som betegnelse for, at udfordringerne og behovene er placeret i krydsfeltet mellem innovation, uddannelse og mad til mange. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 13

14 4 spor mere kvalitet i mad og måltider Mad et internationalt fyrtårn for udvikling, nytænkning og formidling af mad og måltider. Centret skal være firstmover og have fokus på at fremme et konkurrencedygtigt fødevare erhverv, flere kvalitetsfødevarer og en bedre madkultur, der kan styrke Danmarks position på det gastronomiske verdenskort. Mad en videnbank og trendspotter med samlet indsigt i mad og måltider. Centret skal have fokus på at indsamle, systematisere og formidle viden og nye trends. Mad en koblingsboks for aktører inden for mad og måltider. Centret skal have fokus på fremme af interaktionen i udviklingsprocesserne mellem aktørerne i hele fødevarekæden, relevante fødevarenetværk og aktører fra andre fagdiscipliner, f.eks. design og markedsføring. Og med blik for lignende transformationer af uforløste potentialer i andre industrier. Mad en oplevelsesgenerator for mad og måltider. Centret skal højne kvaliteten af mad og måltider ved at give den brede offentlighed oplevelser og ny viden om den mad, de spiser. Forbrugerne skal gennem indsigt, viden og oplevelser motiveres til at efterspørge bedre kvalitet og tilberede sunde og velsmagende måltider. Også turismen skal nyde godt af aktiviteterne. Mad vil med en klar og ambitiøs kommunikationsstrategi sætte nye dagsordener blandt aktører og i offentligheden på mad- og måltidsområdet. I det følgende bliver udmøntningen af de 4 spor foldet ud med prioritering af aktiviteter og indsatser i forhold til centerets forskellige interessenter, samarbejdspartnere og målgrupper. 14 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

15 Uddannelse Kandidatuddannelse i måltidskundskab Seminarer/ Kurser/ Workshops Vidensindsamling og Spredning Formidling Udvikling Vidensindsamling Fødevareproducent, forarbejder mv. Detailhandlen/catering Offentlige institutioner Madprofessionelle Int. og danske vidensinstitutioner, forskningsmiljøer, uddannelsesinst. og madprofessionelle Internationalt fyrtårn Vidensbank og trendspotter Koblingsboks Oplevelsesgenerator Formidling Udvikling Vidensindsamling Formidling Krav til viden Vidensindsamling Innovation Produkt, koncept, metode- og forretningsudviklingsprojekter Danske forbrugere (børn & voksne) Udenlandske besøgende Offentlige institutioner (skoler, børnehaver mv.) Virksomheder Madprofessionelle Mad til mange Maddannelse Folkeoplysning/ Kampagne Events/ Oplevelser Kurser Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 15

16 Mad et internationalt fyrtårn Dansk madkultur har brug for et fyrtårn til udvikling af fødevarekvalitet, måltidsløsninger og gastronomi en platform, der formidler fortællingen om danske kvalitetsfødevarer og innovation, og som er firstmover, når det handler om at påpege og skabe nye behov, trends og tendenser. Som internationalt fyrtårn skal Mad i samarbejde med andre aktører som f.eks. Gastronomikonsortiet øge et internationalt fokus på danske fødevarer og madople velser. Det kan bl.a. ske gennem events, udstillinger og kurser. Og det kan ske ved at sprede gastronomielitens succes til bredden og dermed styrke grundlaget for madkultur af høj kvalitet. Det kræver, at kokke og andre madprofessionelle kan uddanne sig på et tilstrækkeligt højt niveau, så de kan bidrage til en madkultur i det offentlige rum og i udespisningsbranchen af så høj kvalitet, at det tiltrækker turister, udenlandske eksperter, presse og samtidig øger danskernes eget fokus på kvalitetsfødevarer. Kokke og andre madprofessionelle skal have de bedste muligheder for at udvikle og forbedre deres kompetencer, så dansk gastronomi kan blive styrket og brandet endnu mere både nationalt og internationalt. Mad skal bl.a. tage initiativ til, at der sammen med et relevant universitet og en relevant professionshøjskole bliver gennemført en behovsanalyse for etablering af en master/ kandidatuddannelse og en professionsbachelor i måltidskundskab. I samarbejde med eksisterende uddannelser er målet, at der bliver tilbudt specielle kurser/ masterclases på højt internationalt niveau for professionelle. Det kan f.eks. dreje sig om kurser og træning, der kvalificerer endnu flere danske madhåndværkere til en plads i de internationale kvalitetsvurderinger og konkurrencer. Det nordiske køkken er allerede i en rivende udvikling og i dag bredt anerkendt internationalt. Mad skal gå foran og bruge dette køkkens værdier og fokus på råvarekendskab som et centralt element i udviklingen af flere kvalitetsfødevarer og en forførende og eftertragtet madkultur. 6 forslag til indsatser: Mad et internationalt fyrtårn 1 Mad igangsætter en behovsanalyse om en kandidatuddannelse og professionsbachelor i måltids kundskab. 2 Mad tager initiativ til etablering af efteruddannelseskurser/masterclases på højt, internationalt niveau, der kan vække interesse også for udenlandske studerende. 3 Mad igangsætter projekter og events, der styrker og brander dansk gastronomi både nationalt og internationalt i samarbejde med eksempelvis Gastronomikonsortiet. Det kan f.eks. være etablering af en større årlig Madfestival. 4 Mad er firstmover og sætter nye standarder for mad og måltiders sundhed, kvalitet og velsmag. 5 Mad bistår med formidling af det nordiske køkken til internationale journalister, kokke og andre i samarbejde med relevante partnere. Målet er bl.a. at skabe ambassadører for det nye nordiske køkken og de råvarer og værdier, det bygger på 6 Mad inddrager løbende internationale kompetencer i løsning af opgaver. 16 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

17 17

18 Mad en videnbank Mange virksomheder, forskningsinstitutioner, kokke og offentlige aktører igangsætter løbende forskellige innovations- og udviklingsprojekter, der skal medvirke til at højne fødevarekvaliteten og udvikle nye produkter og måltidsløsninger. Der eksisterer et hav af forskellige uddannelsesmuligheder for madprofessionelle. Og der findes en lang række af spredte pilotprojekter og spændende forskning om måltider i det offentlige rum. Men det er en viden, der sjældent bliver samlet systematisk og spredt ud til de relevante aktører. Mad skal kunne pege på behov og inspirere til udvikling inden for de eksisterende uddannelser samt presse på for en øget systematik, bedre merit- og prestigegivende uddannelser og bedre koordinering mellem forskellige discipliner. På den måde skal Mad arbejde for, at alle har mulighed for at udvide relevante kompetencer inden for mad og måltider. Mad skal derfor samle, behandle og formidle ny viden, erfaringer, state of the art og best practice og løbende være med til at skabe nye trends på området. Med én samlet indgang til ny viden kan behov for ny forskning, nye innovationsprojekter og nye uddannelsesmuligheder nemmere blive identificeret. På det grundlag kan nye og relevante indsatser blive igangsat med fokus på sund og velsmagende mad. Mad skal indsamle og skabe overblik over ordninger, der giver støtte til innovation og forskning i både privat og offentligt regi. Mad skal skabe overblik over de mange forskellige uddannelsesmuligheder inden for mad og måltider, så virksomheder, studerende og undervisere kan henvende sig dette ene sted for at modtage vejledning om de eksisterende muligheder. 18 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

19 7 forslag til indsatser: Mad en videnbank 1 Mad etablerer en videnbank med eksisterende og ny viden fra Danmark og fra udlandet. Indholdet bliver samlet og stillet til rådighed for alle f.eks. via en portal. 2 Mad vurderer løbende nye behov for uddannelse, kursustilbud og efteruddannelsesaktiviteter inden for mad- og måltidsområdet. Etablering af nye uddannelsestilbud sker i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner i overensstemmelse med gældende regler. 3 Mad foretager en løbende indsamling af viden, erfaringer og best practise om innovation på madog måltidsområdet. På den baggrund peges på behov for at igangsætte nye projekter. 4 Mad foretager en løbende indsamling af viden, erfaringer og best practise om temaet Mad til Mange. På den baggrund peges på behov for at igangsætte nye projekter. 5 Mad påtager sig rollen som trendspotter og identificerer nye behov hos danskerne, der kan skabe et spændende og nødvendigt grundlag for virksomhedernes, fødevarebranchens og andre aktørers udvikling af kvalitetsfødevarer. 6 Mad styrker kompetenceudviklingen af kokke og de madprofessionelle. Alle kurser og uddannelser på mad- og måltidsområdet bør være meritgivende, så de studerende kan udvikle kompetencer på et anerkendt, højt akademisk niveau. 7 Mad motiverer til efteruddannelse af alle, der underviser i fødevarefremstilling, fødevarebearbejdning, kost og ernæring. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 19

20 Mad en koblingsboks Der er brug for tiltag og utraditionelle samarbejdsformer til innovation og udvikling af metoder, teknologier, produkter og forretningsmodeller. Tiltag og samarbejder, der kan omsætte nye behov og færdigheder i praksis, så kvalitet og sundhed kommer i centrum. Og tiltag, der gør op med vanetænkningen for at styrke nytænkningen. Aktører på tværs af traditionelle brancher og fagdiscipliner skal dyrke kompetencer, innovative løsninger og konkurrencekraft i udviklingen af flere kvalitetsfødevarer og en bedre madkultur. Mad skal tilbyde fødevareerhvervet og de madprofessionelle et nationalt kompetence- og innovationsmiljø med et internationalt netværk. Aktører i hele værdikæden skal her kunne mødes for at sparre, dele erfaringer og udvikle nye ideer og projekter ikke kun aktører inden for fødevarebranchen, men også aktører inden for områder som logistik, emballage, detailhandel, markedsføring og design. Projekterne skal bestræbe sig på at involvere så mange led i værdikæden som overhovedet muligt. Der ligger et meget stort vækstpotentiale i at tænke på tværs og radikalt anderledes med hensyn til innovation og koncept- og produktudvikling for industrien, producenter, detailledet og gastronomien. Netop den udvikling skal Mad understøtte og skabe dynamiske rammer for. Mad skal bringe de mange aktører sammen og igangsætte Man-on-the-moon projekter helt nye og agendasættende projekter der kan generere viden og tiltag, som virksomheder ikke kan tilvejebringe ved egen kraft. Mad skal kunne indgå som sparringspartner for virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre aktører, der beskæftiger sig med mad og måltider. Målet er at udvikle nye tværfaglige udviklingsprojekter, nye forretningsmodeller, ny proceshåndtering samt at koble til relevant forskning og andre ressourcepersoner. Mad skal tilbyde en platform, der giver mulighed for at samle eksisterende og kommende netværk og statslige/private initiativer. En bedre koordination mellem indsatserne vil fremme synergi og give effekt ud over det enkelte initiativ. Koblingsbox for værdikædens aktører Forbrugeren (kvalitet, sundhed og oplevelser) Råvare producent/ leverandør Forarbejdning/ forædling Grossist/ distribution Catering / restaurant, institutionskøkkener/ detailhandel Eliten/ design/ sundhed 20 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Den 16 juni 2009 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn Vækst, hvis formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is

Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail. ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Hvem er jeg? Over 20 års erfaring i detail Underdirektør i Netto ISO Supermarked 5 år som fødevarerådgiver Forretningsudvikler Bestyrelsesmedlem Svaneke Is Flere gode fødevarer, tak! Vi skal have vækst

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Et nyt fyrtårn for mad og måltider ser snart dagens lys

Et nyt fyrtårn for mad og måltider ser snart dagens lys Et nyt fyrtårn for mad og måltider ser snart dagens lys Fødevareminister Henrik Høegh Skal vi være kendte for den gode kvalitet og en beundringsværdig madkultur? Skal Danmark være førende, når det handler

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

En løftestang for bedre måltidskvalitet. Judith Kyst, direktør, Madkulturen

En løftestang for bedre måltidskvalitet. Judith Kyst, direktør, Madkulturen Offentlige fødevareindkøb En løftestang for bedre måltidskvalitet og lokal fødevarevækst Judith Kyst, direktør, Madkulturen Oplægget vil handle om: Præsentation af Madkulturen Offentlige fødevareindkøb

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network

Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network Øresund Food - en klynge? Maria Olofsdotter, Øresund Food Network 1 Øresund Food en klynge? En geografisk afgrænset kritisk masse af sammenkædede industrier og institutioner fra leverandører til universiteter

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Etablering af ACTIVinstitute med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 1,5 mio. kr. over 3 år. 1. Resume Der lægges

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige

Uddannelser. Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Uddannelser Kost-, ernærings- og sundhedsfaglige Mestre i mad & sundhed I den kost-, ernærings- og sundhedsfaglige profession arbejder vi i alle dele af den offentlige og private sektor. Vi vejleder, rådgiver

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA

INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA INVITATION TIL FORSKNINGENS DØGN 2017 I AABENRAA Sønderjyske Fødevarer kvalitet og sundhed Aabenraa Kommune ønsker at styrke kendskabet til og skabe ny viden om sønderjyske fødevarer. Derfor sætter vi

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder

Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder Ny madkultur skabes i køkkener men kræver omlægning og forandring af hoveder og gryder Hvad skal der til for at indføre et nyt måltids- og sundhedsparadigme? Skal OPUS blive til mere end et forskningsprojekt,

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Danmark som Gourmetland. Pelle Andersen Danske Regioner, 4. september 2009

Danmark som Gourmetland. Pelle Andersen Danske Regioner, 4. september 2009 Danmark som Gourmetland Pelle Andersen Danske Regioner, 4. september 2009 Baggrund 1. 2. 3. 4. Gourmetoplevelser: Den stigende internationale opmærksomhed omkring dansk madkultur har et stort turismepotentiale.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION

LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION Team Livets By: LIVETS BY PROCESPRÆSENTATION -PROJEKT FOR FASE 2 AF KØGE KYST KONKURRENCEN PROCESBESKRIVELSE Vores overordnede fokus for arbejdet i projektkonkurrencens fase 2 er at styrke, kvalificere

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE

KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE KVALITET OG RELEVANS I PROFESSIONSBACHELOR- UDDANNELSERNE Indspil til Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser fra Danske Professionshøjskoler, KL, Danske Regioner, FTF og LO September

Læs mere

Danmarks nye internationale fødevareudstilling

Danmarks nye internationale fødevareudstilling Danmarks nye internationale fødevareudstilling Forum Copenhagen Julius Thomsens Plads 1 1925 Frederiksberg 24.-25. august 2017 Torsdag & fredag kl. 9-18 Bitecopenhagen.dk I samarbejde med: Koncept Bite

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Faglig chef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Fag med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov

Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Veje til viden om fremtidens kompetencebehov_færdig.indd 1 03-06-2015 09:44:53 Veje til viden om fremtidens kompetencebehov Side 2 Hvordan arbejder uddannelsesinstitutionerne

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Vision og strategi Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vision og strategi Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vision og strategi 2012-2015 Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere PARTNERSKABET Måltidspartnerskabet er et offentligt/privat partnerskab mellem erhverv, forbruger- og sundhedsorganisationer, faglige

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Uddannelsesråd Lolland-Falster

Uddannelsesråd Lolland-Falster STRATEGI Uddannelsesråd Lolland-Falster UDDANNELSESRÅD LOLLAND-FALSTER 2016 INDLEDNING Uddannelse og uddannelsesinstitutioner har afgørende betydning for landsdelen; De understøtter erhvervslivets adgang

Læs mere

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling

Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM. 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø. 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling Fem fælles MÅLSÆTNINGER BORNHOLM 1:..tilbyder DK s bedste fødevaremiljø 2:..producerer DK s bedste fødevarefortælling 3:..vælger den lokale råvare & produktion 4:..fremtidssikrer gennem mangfoldighed 5:..søger

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016

APPETIT PÅ LIVET. Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 APPETIT PÅ LIVET Mad- og måltidspolitik for ældre i Københavns Kommune 2012-2016 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal tilbyde velsmagende og nærende mad, og måltiderne skal være med til at skabe fællesskaber

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Vedtægt. for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Vedtægt for International Centre for Research in Organic Food Systems GENERELLE BESTEMMELSER Navn og organisation 1. Stk. 1. Forskningscentrets navn er International

Læs mere

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012

APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 APPETIT PÅ LIVET UDKAST MARTS 2012 MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK FOR ÆLDRE I KØBENHAVNS KOMMUNE 2012-2016 1 INDHOLD Forord...3 APPETIT PÅ LIVET...4 Madkvalitet...5 Det gode måltid...6 Det rette tilbud til den

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole

Ansøgning om projekttimer i efteråret 2012 Sundhedsfaglig Højskole Del 1: Stamoplysninger Projekttitel Ansøger(e)s navn(e) Uddannelsestilknytning Antal timer der søges i 2012 Kan hele projektet gennemføres inden for ovenstående time-/tidsramme? Hvis nej: Hvilke faser

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske...

SYDDANSK FØDEVAREKLYNGE FØDEVARE FØDEVARE KLYNGE KLYNGE. Megatrends SYDDANSK SYDDANSK SYDDANSK FØDEVARE. klynge KLYNGE. Lidt af det praktiske... ... styrkelse af individuelle og fælles udviklingskompetencer klynge... udvikling af nye koncepter og produkter, der er grundlag for vækst... branding af dig og de øvrige medlemmer - både nationalt og

Læs mere

Strategisk partnerskabsaftale

Strategisk partnerskabsaftale Version 28. februar 2017 Strategisk partnerskabsaftale 2017-2020 mellem VIA University College og En rammeaftale for samarbejdet mellem VIA University College og Januar 2017 1. Parterne i aftalen Den strategiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere