MadX. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et MadX. August 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MadX. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et MadX. August 2010"

Transkript

1 Mad Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad August 2010 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 1

2 Mad Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ISBN nr. (tryk): ISBN nr. (web): Forsidefoto: Molekylærgastronomisk rødgrød med fløde, Lars Gundersen Foto: Jes Buusmann, Lars Bahl, Consensus Online, Colourbox og istockphoto Design: Par No 1 Tryk: Schjølin Tryk Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotsholmsgade København K Tlf.:

3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 4 Introduktion... 6 Udvalget for MadExperimentariet... 6 Udvalgets sammensætning... 7 Udvalgets arbejdsmetoder... 7 Definitioner... 8 Mad- og måltider udfordringer og behov for MadExperimentariet Vision og mission for Mad Udvalgets anbefalinger Mad i 4 spor spor mere kvalitet i mad og måltider Mad et internationalt fyrtårn Mad en videnbank Mad en koblingsboks Mad en oplevelsesgenerator Målsætninger for Mad Organisation Forretningsplan Faciliteter i Mad Bilag Oversigt over aktører på området Mad til Mange Oversigt over aktører på innovationsområdet Oversigt over aktører på uddannelsesområdet Udgifter fordelt på årene Oversigt over lignende internationale huse med fokus på mad... 39

4 Sammenfatning Præsentation Regeringen ønsker et mere innovativt og konkurrencedygtigt fødevareerhverv, der kan øge værditilvæksten og medvirke til at sikre, at Danmark fortsat står stærkt på det globale marked. Som et led i denne indsats vil der blive etableret et MadExperimentarium. Udvalget for MadExperimentariet anbefaler, at centeret får navnet Mad som betegnelse for at udfordringerne og behovene lige nu er placeret i krydsfeltet mellem innovation, uddannelse og mad til mange. Mad vil, når det finansieringsmæssige grundlag foreligger, blive drevet som et selvejende center, der arbejder for at højne kvaliteten af mad og måltider herunder fremme af et konkurrencedygtigt fødevareerhverv. For at indfri ambitionen om at løfte madkulturen samt udvikle og afsætte kvalitetsfødevarer både nationalt og i udlandet, er det nødvendigt, at Mad udfordrer alle led i fødevarekæden. Målgruppen for centerets aktiviteter spænder fra råvareproducent over forarbejder til detail, catering, restaurant, madprofessionelle og forbrugere. Strategi Udvalget anbefaler 4 overordnede styringsmål 4 spor: 1 Mad et internationalt fyrtårn for udvikling og nytænkning på hele mad- og måltidsområdet. Centret skal være firstmover, Europas spydspids, når det handler om uddannelse, gastronomi og innovation af mad og måltider, så det internationale fokus på dansk madkultur og kvalitetsfødevarer styrkes. 2 Mad en videnbank med samlet indsigt i madog måltider. Centret skal have fokus på at indsamle, systematisere og formidle viden samt skabe nye trends. 3 Mad en koblingsboks for aktører inden for mad og måltider. Centret skal have fokus på fremme af interaktionen i udviklingsprocesserne mellem aktører i hele fødevarekæden, relevante fødevarenetværk samt aktører fra andre fagdiscipliner, f.eks. design og markedsføring. Og med blik for lignende transformationer af uforløste potentialer i andre industrier. Vision Mad er et dagsordensættende og førende center inden for fødevarer, mad- og måltider både lokalt, nationalt og internationalt. Mission Mad vil påvirke udviklingen og afsætningen af flere kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt ved at: forbedre kvaliteten af de daglige måltider samt øge kvalitetsbevidstheden og evne til at tilberede mad blandt forbrugerne udvikle uddannelsesmuligheder for madprofessionelle og fremme dansk gastronomi øge produktudvikling og radikal innovation i fødevareerhvervet med nye samarbejdsformer, åben innovation, og moderne metoder, teknikker og koncepter 4 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

5 4 Mad en oplevelsesgenerator for kvalitet i mad og måltider. Centeret skal højne kvaliteten af mad og måltider ved at give den brede offentlighed oplevelser og ny viden om den mad, de spiser. Forbrugerne skal gennem indsigt, viden og oplevelser motiveres til at efterspørge den gode kvalitet og lære at tilberede sunde og velsmagende måltider. Og turismen skal nyde godt af aktiviteterne. Mad vil med en klar og ambitiøs kommunikationsstrategi sætte nye dagsordener på mad- og måltidsområdet både i fødevareerhvervet og hos offentligheden. I perioden vil Mad: Gennemføre to opsigtsvækkende formidlingsprojekter, der kommer bredt ud både nationalt og internationalt Afdække behov for og gennemføre uddannelsesforløb baseret på det nordiske køkken I samarbejde med relevante aktører igangsætte tre radikale innovationsprojekter, der tilsammen afspej ler spændvidden i Mad s virkefelt Med en ambitiøs kommunikationsstrategi sætte mad og måltider på den lokale, nationale og internationale dagsorden 5

6 Introduktion Et dansk MadExperimentarium indgår som en del af aftalen om Grøn Vækst fra juni Aftalens formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt dansk landbrugs- og fødevare erhverv, og i forslaget fremgår det bl.a., at indsatsen skal: Fremme innovation og erhvervs- og produktudvikling Sætte fokus på madhåndværket, maddannelse og sunde kostvaner Etablere nye uddannelser, der skal medvirke til at fremme den danske hverdagskost MadExperimentariet skal etableres som et offentligtprivat partnerskab og fremme brobygning og tværvidenskabeligt samarbejde mellem fødevareindustrien, den gastronomiske sektor, råvarerudbydere og forbrugere. MadExperimentariet skal have fokus på hele værdi kæden og være en arena, hvor eliten og bredden mødes og gensidigt inspirerer hinanden. Og det skal være et fyrtårn et førende internationalt videns- og innovationsmiljø, der kan benyttes til udviklingsseancer og brugerfinansierede aktiviteter inden for bl.a. uddannelse, forskning/produktudvikling, udstillinger og konkurrencer. Desuden skal MadExperimentariet udvikle og tilbyde nye uddannelser og kursusaktiviteter for fødevare- og gastronomisektoren samt have fokus på fødevarekvalitet og ernæring særligt i relation til børn og uddannelsesinstitutioner. Udvalget for MadExperimentariet I oktober 2009 blev udvalget, der skulle undersøge muligheder og rammer for etablering af et MadExperimentarium, nedsat af fødevareministeren. Udvalgets sammensætning favner kompetencer fra relevante myndigheder, erhvervet, organisationer og eksperter. Udvalget fik til opgave at udarbejde en projektbeskrivelse for et kommende MadExperimentarium med konkretisering af: Eksisterende tiltag Brugernes behov og udfordringer inden for fødevareområdet En kundeportefølje, herunder konference og udstillingsfaciliteter uddannelsesaktiviteter, herunder kortvarige og længerevarende uddannelsesforløb aktiviteter, der kan fremme danskernes sundhed og generelle maddannelse Organisering og placering, herunder identifikation af mulige samarbejdspartnere Indretning faciliteter Budget og forretningsmodel 6 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

7 Udvalgets medlemmer Lisbeth Klode, formand for Netværket Smagen af Danmark Jan Krag Jacobsen, præsident, Det Gastronomiske Akademi Lone Njor Hulth, adm. direktør, HORESTA Morten Andersen Linnet, afdelingsleder, Landbrug & Fødevarer Pelle Øby Andersen, markedsføringschef, Økonomi- og Erhvervsministeriet Gitte Skare, medejer SkareGruppen, repræsentant for DI Fødevarer Peder Michael Sørensen, kontorchef, Undervisningsministeriet Arne Astrup, professor, institutleder, KU Life René Logie Damkjer, direktør AgroTech Claus Meyer, gastronomisk iværksætter, Meyers Madhus Helle Brønnum Carlsen, madanmelder, lektor Gitte Gross, leder, Viffos Alfred Josefsen, direktør, Irma Susanne Folmer, direktør, Lykkeberg A/S Mogens Eliasen, konsulent, Fødevareforbundet NNF Thomas Herman, køkkenchef, Restaurant Herman Peter Gæmelke, tidl. præsident for Landbrugsraadet, formand for udvalget Udvalgets arbejdsprogram Udvalget har indsamlet, udvekslet og profileret erfaringer, viden og data og har bl.a.: Kortlagt temaerne Mad til Mange, Innovation og Uddannelse sammen med konsulentfirmaerne Capacent og Kvistgaard. Analysen beskriver hvilke aktører, aktiviteter og behov, der er aktuelle for alle tre temaområder. Inviteret til workshop den 20. januar 2010 med mere end 100 fremmødte interessenter og meningsdannere. Deltagerne bidrog med ideer, analyser og erfaringer til et nyt dansk Mad- Experimentarium. Gennemført separate møder med udvalgte interessenter om temaerne Mad til Mange, Innovation og Uddannelse. På møderne gik man i dybden med udfordringer og behov og spillede ind med konkrete anbefalinger og ideer. Afholdt 8 udvalgsmøder. Udvalget sekretariatsbetjenes af: Karen Lorenzen, Louise Stenstrup og Kim Rægaard, Fødevareministeriet Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 7

8 Definitioner Mad til Mange, er mad, der serveres i stor skala uden for hjemmet. Innovation er en ny eller forbedret proces, tjeneste, produkt eller organisationsstruktur, som skaber økonomisk eller anden samfundsmæssig værdi. Gastronomi er i videnskabelig forstand refleksion over kogekunsten og måltidet beskrivelser, analyser, tolkninger, kritik. Ordet bruges ofte i forbindelse med særlig fin og avanceret mad. Et måltid er den situation, hvor en person spiser et eller andet alene eller sammen med andre. Fødevareerhvervet er samtlige aktører i processen jord/hav til bord primærproducenter, grossister, forarbejdnings-/ forædlingsled, detailhandlen, catering- og restaurationsbranchen og madprofessionelle. Sund mad er mad, der lever op til de officielle anbefalinger målrettet forskellige grupper. Madprofessionelle er personer, der erhvervs mæssigt er beskæftiget med mad og måltider inden for produktion, catering, i restauranter, i offentlige institutioner, undervisning, forskning og formidling. Kvalitet er når noget er bedre end standard, og anvendes her som spise-, sundheds- og smags kvalitet, oplevelsen af måltidet, ansvarlige produktionsformer samt den samlede produktionspåvirk ning af klima og miljø. 8 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

9 Mad og Måltider Dansk madkultur er under forandring. Tid er for mange en knap ressource og indtagelsen af de daglige måltider sker i dag i stigende grad uden for hjemmet: på arbejdspladsen, på hospitalet, i skolen eller på farten. Samtidig er det globale fødevaremarked rykket ind i de danske køkkener og blevet en integreret del af dansk madkultur. Både nationalt og internationalt stiller forbrugere og madprofessionelle nye krav til fødevarerne. Der er bl.a. stigende efterspørgsel på discount, økologi og kvalitetsfødevarer ligesom fastfood og convenienceprodukter er et voksende marked. Danmarks fødevareerhverv er kendt for høj produktivitet, leveringsgaranti og god fødevaresikkerhed. Denne profil er skabt gennem forskning, udvikling og innovation finansieret af både offentlige og private midler. Det har givet Danmark en førende position på det globale fødevaremarked. Den danske position er nu truet af stigende konkurrence fra omverdenen. Fødevarebranchen må derfor forny sig dvs. øge produktiviteten og innovationen samt forfine og udvikle nye metoder, produkter, processer og anvendelser. Det er alt sammen nødvendigt, hvis Danmark fortsat skal være konkurrencedygtig internationalt. Ændret livsstil, nye behov og aktuelle trends stiller store krav til et veludviklet og tidssvarende uddannelsessystem inden for fødevarer, kogekunst og gastronomi, der kan reagere hurtigt for at kunne matche tidens udfordringer og behov bl.a. en stigende efterspørgsel efter sund og velsmagende mad af høj kvalitet. Sundhed og livskvalitet er centrale omdrejningspunkter for den samfundsmæssige udvikling, og danske øjne må derfor være rettet mod muligheder og udfordringer ikke mindst i forhold til fødevareerhvervets og uddannelses- og forskningssektorens samlede indsats. 9

10 6 udfordringer og behov for Mad 2. Bedre samarbejde og videndeling Succesfuld innovation af nye, sundere og mere velsmagende produkter samt bedre måltidsløsninger kræver et åbent og forpligtende samspil mellem mange forskellige personer og kompetencer. Virksomheder oplever interne barrierer i form af manglende erfaringer med håndtering af innovationsprocesser, og aktørerne i fødevarekæden samarbejder kun i begrænset omfang på tværs af leddene fra råvareproducent over forarbej der til detailhandlen, restauranter, catering, kokke og forbrugerne. Det betyder en begrænset udvikling af nye produkter, koncepter og forretningsmodeller, der kan matche eksisterende behov hos brugerne eller skabe nye behov for fødevarer i særklasse og velsmagende mad. En udfordring er derfor at motivere og skabe rum for øget samarbejde mellem relevante aktører og sikre bedre videndeling om nye behov, tendenser, metoder, projekter, best practices mv. Styrket samarbejde og viden deling vil gavne udviklingen af bedre måltidsløsninger og innovationen af nye produkter og løsningsmodeller, der kan omsættes til virkelighed. 1. Bedre mad uden for hjemmet Mange både offentlige og private aktører arbejder i dag på at forbedre den mad, der serveres i det offentlige rum. Men der er lang vej før hovedparten af maden lever op til de officielle anbefalinger for sund mad. Derfor er der behov for at påvirke udbuddet af den mad, der serveres uden for hjemmet i en sundere og mere velsmagende retning. Bedre mad uden for hjemmet vil sætte fokus på lyst og glæde og motivere forbrugerne til generelt at efterspørge bedre madoplevelser. Det vil styrke trivsel, maddannelse og sundheden i befolkningen samt fremme produktudviklingen i virksomhederne. 3. Bedre viden om forbrugernes udækkede behov Skal nye produkter og innovative løsninger blive til virkelighed, kræver det, at markedet matcher brugernes ønsker eller formår at skabe nye behov. Det er derfor nødvendigt, at virksomheder producenter, forarbejdningsindustri, uddannelsesinstitutioner, grossister, detailhandel, offentlige institutioner og private virksomheder mere systematisk har kendskab til forbrugernes udækkede og fremtidige behov. I dag er opsamlingen af eksisterende viden om trends og forbrugerønsker sparsom, ikke systematiseret og derfor heller ikke tilgængelig. Der er derfor behov for, at innovationsaktørerne tilvejebringes tilstrækkelig viden om trends og udækkede behov blandt forbrugerne. Det vil bidrage til at målrette innovation og produktudvikling, og således skabe merværdi for både erhverv og forbruger. 4. Bedre videnbank I dag eksisterer der ikke nogen samlet indgang til viden om emner inden for mad og måltider, hvor bl.a. fødevarevirksomheder, madprofessionelle, uddannelsesinstitutioner og kommuner kan henvende sig for at få inspiration til nye projekter og kendskab til erfaringer og eksisterende tiltag på området. På samme måde findes der heller ikke en samlet information om, hvilke uddannelsesmuligheder der eksisterer inden for området, hvilken forskning, der foregår, eller hvilke muligheder udlandet byder på. Det er derfor en udfordring at opsamle, bearbejde og sprede viden om emner inden for mad og måltider. Det vil styrke idéudviklingen på kryds og tværs og give grobund for innovation, uddannelse og forskning. 10 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

11 5. Bedre uddannelsessystem De kompetencer og den viden, de madprofessionelle har adgang til, skal kunne leve op til de samfundsmæssige udfordringer på mad- og måltidsområdet. Nye trends, behov og spisevaner stiller nye krav til udvikling af de madprofessionelles kompetencer, kundskaber og viden inden for gastronomi, sundhed, råvarer og kogekunst. I den sammenhæng er det en udfordring at tilrettelægge og anvende grund-, videre- og efteruddannelsessystemet, så det kan reagere hurtigt og tidssvarende på forandringer, nye behov og teknologiske udviklinger. Det vil give madprofessionelle de nødvendige kompetencer til at kunne løfte opgaverne. 6. Bedre forbrugerfærdigheder I dag er der ikke nogen fælles platform eller noget sted, der kan motivere, inspirere og fremme læring og lyst til god mad samt formidle viden og oplevelser om råvarer, sundhed og madkundskaber. Den direkte kontakt mellem producent og forbruger er gået tabt, og forbrugere har ofte vanskeligt ved at forholde sig til det, de spiser de ved ikke tilstrækkeligt om, hvordan maden bliver produceret, varens kvalitet og sundhed, og mange har begrænsede færdigheder i råvarekendskab og tilbered ning af både mad og måltider. En udfordring er derfor at fremme forbrugernes glæde ved og evne til at priori tere og tilberede dejlig, frisk, sund og velsmagende mad af gode råvarer. Det vil styrke maddannelsen i alle aldre og ruste forbrugerne til bedre at kunne efterspørge og vælge kvalitetsfødevarer. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 11

12 Vision og mission for Mad Vision Mad er et dagsordensættende og førende center inden for fødevarer, mad- og måltider både lokalt, nationalt og internationalt. Udfordringerne og behovene for at ændre, nytænke og forbedre mad og måltider er mange. Derfor vil et Mad etablere sig i krydsfeltet mellem Mad til Mange, innovation og uddannelse for at samle den mangfoldige indsats og styrke udviklingen af flere kvalitetsfødevarer og en bedre madkultur. Mission Mad vil påvirke udviklingen og afsætningen af flere kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt ved at: forbedre kvaliteten af de daglige måltider samt øge kvalitetsbevidstheden og evne til at tilberede mad blandt forbrugerne udvikle uddannelsesmuligheder for madprofessionelle og fremme dansk gastronomi øge produktudvikling og radikal innovation i fødevareerhvervet med nye samarbejdsformer, åben innovation, og moderne metoder, teknikker og koncepter. 12 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

13 Udvalgets anbefalinger Mad i 4 spor En væsentlig udfordring for at udvikle og afsætte flere danske kvalitetsfødevarer er at øge danskernes fokus på kvalitet, madkundskaber og madglæde. Både børn og voksne skal vide, hvordan man sammensætter og tilbereder et sundt og velsmagende måltid. De skal føle sig inspireret, når de gør deres daglige indkøb i supermarkederne, spiser ude på en af landets restauranter eller i kantinen på skolen, børnehaven, arbejdspladsen eller i idrætshallen. De skal have adgang til spændende produkter og måltidsløsninger. Og de skal kunne kende forskel på god og dårlig madkvalitet og ikke mindst være motiveret til at prioritere og tilberede sund og velsmagende mad i hverdagen. Udvalget anbefaler et Mad i 4 spor: 1. Internationalt fyrtårn 2. Videnbank 3. Koblingsboks 4. Oplevelsesgenerator Et dansk center, hvis mål er at højne kvaliteten af mad og måltider i Danmark gennem øget fokus på mad til mange, innovation og uddannelse, vil i dette krydsfelt kunne skabe rammerne for sunde, velfungerende og robuste forbrugere, et styrket og konkurrencedygtigt fødevareerhverv i international topklasse og en gastronomisk og madkulturel oplevelsesøkonomi, der bl.a. medvirker til øget værdiskabelse og mere turisme i Danmark. Udvalget anbefaler, at centeret får navnet Mad som betegnelse for, at udfordringerne og behovene er placeret i krydsfeltet mellem innovation, uddannelse og mad til mange. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 13

14 4 spor mere kvalitet i mad og måltider Mad et internationalt fyrtårn for udvikling, nytænkning og formidling af mad og måltider. Centret skal være firstmover og have fokus på at fremme et konkurrencedygtigt fødevare erhverv, flere kvalitetsfødevarer og en bedre madkultur, der kan styrke Danmarks position på det gastronomiske verdenskort. Mad en videnbank og trendspotter med samlet indsigt i mad og måltider. Centret skal have fokus på at indsamle, systematisere og formidle viden og nye trends. Mad en koblingsboks for aktører inden for mad og måltider. Centret skal have fokus på fremme af interaktionen i udviklingsprocesserne mellem aktørerne i hele fødevarekæden, relevante fødevarenetværk og aktører fra andre fagdiscipliner, f.eks. design og markedsføring. Og med blik for lignende transformationer af uforløste potentialer i andre industrier. Mad en oplevelsesgenerator for mad og måltider. Centret skal højne kvaliteten af mad og måltider ved at give den brede offentlighed oplevelser og ny viden om den mad, de spiser. Forbrugerne skal gennem indsigt, viden og oplevelser motiveres til at efterspørge bedre kvalitet og tilberede sunde og velsmagende måltider. Også turismen skal nyde godt af aktiviteterne. Mad vil med en klar og ambitiøs kommunikationsstrategi sætte nye dagsordener blandt aktører og i offentligheden på mad- og måltidsområdet. I det følgende bliver udmøntningen af de 4 spor foldet ud med prioritering af aktiviteter og indsatser i forhold til centerets forskellige interessenter, samarbejdspartnere og målgrupper. 14 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

15 Uddannelse Kandidatuddannelse i måltidskundskab Seminarer/ Kurser/ Workshops Vidensindsamling og Spredning Formidling Udvikling Vidensindsamling Fødevareproducent, forarbejder mv. Detailhandlen/catering Offentlige institutioner Madprofessionelle Int. og danske vidensinstitutioner, forskningsmiljøer, uddannelsesinst. og madprofessionelle Internationalt fyrtårn Vidensbank og trendspotter Koblingsboks Oplevelsesgenerator Formidling Udvikling Vidensindsamling Formidling Krav til viden Vidensindsamling Innovation Produkt, koncept, metode- og forretningsudviklingsprojekter Danske forbrugere (børn & voksne) Udenlandske besøgende Offentlige institutioner (skoler, børnehaver mv.) Virksomheder Madprofessionelle Mad til mange Maddannelse Folkeoplysning/ Kampagne Events/ Oplevelser Kurser Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 15

16 Mad et internationalt fyrtårn Dansk madkultur har brug for et fyrtårn til udvikling af fødevarekvalitet, måltidsløsninger og gastronomi en platform, der formidler fortællingen om danske kvalitetsfødevarer og innovation, og som er firstmover, når det handler om at påpege og skabe nye behov, trends og tendenser. Som internationalt fyrtårn skal Mad i samarbejde med andre aktører som f.eks. Gastronomikonsortiet øge et internationalt fokus på danske fødevarer og madople velser. Det kan bl.a. ske gennem events, udstillinger og kurser. Og det kan ske ved at sprede gastronomielitens succes til bredden og dermed styrke grundlaget for madkultur af høj kvalitet. Det kræver, at kokke og andre madprofessionelle kan uddanne sig på et tilstrækkeligt højt niveau, så de kan bidrage til en madkultur i det offentlige rum og i udespisningsbranchen af så høj kvalitet, at det tiltrækker turister, udenlandske eksperter, presse og samtidig øger danskernes eget fokus på kvalitetsfødevarer. Kokke og andre madprofessionelle skal have de bedste muligheder for at udvikle og forbedre deres kompetencer, så dansk gastronomi kan blive styrket og brandet endnu mere både nationalt og internationalt. Mad skal bl.a. tage initiativ til, at der sammen med et relevant universitet og en relevant professionshøjskole bliver gennemført en behovsanalyse for etablering af en master/ kandidatuddannelse og en professionsbachelor i måltidskundskab. I samarbejde med eksisterende uddannelser er målet, at der bliver tilbudt specielle kurser/ masterclases på højt internationalt niveau for professionelle. Det kan f.eks. dreje sig om kurser og træning, der kvalificerer endnu flere danske madhåndværkere til en plads i de internationale kvalitetsvurderinger og konkurrencer. Det nordiske køkken er allerede i en rivende udvikling og i dag bredt anerkendt internationalt. Mad skal gå foran og bruge dette køkkens værdier og fokus på råvarekendskab som et centralt element i udviklingen af flere kvalitetsfødevarer og en forførende og eftertragtet madkultur. 6 forslag til indsatser: Mad et internationalt fyrtårn 1 Mad igangsætter en behovsanalyse om en kandidatuddannelse og professionsbachelor i måltids kundskab. 2 Mad tager initiativ til etablering af efteruddannelseskurser/masterclases på højt, internationalt niveau, der kan vække interesse også for udenlandske studerende. 3 Mad igangsætter projekter og events, der styrker og brander dansk gastronomi både nationalt og internationalt i samarbejde med eksempelvis Gastronomikonsortiet. Det kan f.eks. være etablering af en større årlig Madfestival. 4 Mad er firstmover og sætter nye standarder for mad og måltiders sundhed, kvalitet og velsmag. 5 Mad bistår med formidling af det nordiske køkken til internationale journalister, kokke og andre i samarbejde med relevante partnere. Målet er bl.a. at skabe ambassadører for det nye nordiske køkken og de råvarer og værdier, det bygger på 6 Mad inddrager løbende internationale kompetencer i løsning af opgaver. 16 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

17 17

18 Mad en videnbank Mange virksomheder, forskningsinstitutioner, kokke og offentlige aktører igangsætter løbende forskellige innovations- og udviklingsprojekter, der skal medvirke til at højne fødevarekvaliteten og udvikle nye produkter og måltidsløsninger. Der eksisterer et hav af forskellige uddannelsesmuligheder for madprofessionelle. Og der findes en lang række af spredte pilotprojekter og spændende forskning om måltider i det offentlige rum. Men det er en viden, der sjældent bliver samlet systematisk og spredt ud til de relevante aktører. Mad skal kunne pege på behov og inspirere til udvikling inden for de eksisterende uddannelser samt presse på for en øget systematik, bedre merit- og prestigegivende uddannelser og bedre koordinering mellem forskellige discipliner. På den måde skal Mad arbejde for, at alle har mulighed for at udvide relevante kompetencer inden for mad og måltider. Mad skal derfor samle, behandle og formidle ny viden, erfaringer, state of the art og best practice og løbende være med til at skabe nye trends på området. Med én samlet indgang til ny viden kan behov for ny forskning, nye innovationsprojekter og nye uddannelsesmuligheder nemmere blive identificeret. På det grundlag kan nye og relevante indsatser blive igangsat med fokus på sund og velsmagende mad. Mad skal indsamle og skabe overblik over ordninger, der giver støtte til innovation og forskning i både privat og offentligt regi. Mad skal skabe overblik over de mange forskellige uddannelsesmuligheder inden for mad og måltider, så virksomheder, studerende og undervisere kan henvende sig dette ene sted for at modtage vejledning om de eksisterende muligheder. 18 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

19 7 forslag til indsatser: Mad en videnbank 1 Mad etablerer en videnbank med eksisterende og ny viden fra Danmark og fra udlandet. Indholdet bliver samlet og stillet til rådighed for alle f.eks. via en portal. 2 Mad vurderer løbende nye behov for uddannelse, kursustilbud og efteruddannelsesaktiviteter inden for mad- og måltidsområdet. Etablering af nye uddannelsestilbud sker i samarbejde med relevante uddannelsesinstitutioner i overensstemmelse med gældende regler. 3 Mad foretager en løbende indsamling af viden, erfaringer og best practise om innovation på madog måltidsområdet. På den baggrund peges på behov for at igangsætte nye projekter. 4 Mad foretager en løbende indsamling af viden, erfaringer og best practise om temaet Mad til Mange. På den baggrund peges på behov for at igangsætte nye projekter. 5 Mad påtager sig rollen som trendspotter og identificerer nye behov hos danskerne, der kan skabe et spændende og nødvendigt grundlag for virksomhedernes, fødevarebranchens og andre aktørers udvikling af kvalitetsfødevarer. 6 Mad styrker kompetenceudviklingen af kokke og de madprofessionelle. Alle kurser og uddannelser på mad- og måltidsområdet bør være meritgivende, så de studerende kan udvikle kompetencer på et anerkendt, højt akademisk niveau. 7 Mad motiverer til efteruddannelse af alle, der underviser i fødevarefremstilling, fødevarebearbejdning, kost og ernæring. Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad 19

20 Mad en koblingsboks Der er brug for tiltag og utraditionelle samarbejdsformer til innovation og udvikling af metoder, teknologier, produkter og forretningsmodeller. Tiltag og samarbejder, der kan omsætte nye behov og færdigheder i praksis, så kvalitet og sundhed kommer i centrum. Og tiltag, der gør op med vanetænkningen for at styrke nytænkningen. Aktører på tværs af traditionelle brancher og fagdiscipliner skal dyrke kompetencer, innovative løsninger og konkurrencekraft i udviklingen af flere kvalitetsfødevarer og en bedre madkultur. Mad skal tilbyde fødevareerhvervet og de madprofessionelle et nationalt kompetence- og innovationsmiljø med et internationalt netværk. Aktører i hele værdikæden skal her kunne mødes for at sparre, dele erfaringer og udvikle nye ideer og projekter ikke kun aktører inden for fødevarebranchen, men også aktører inden for områder som logistik, emballage, detailhandel, markedsføring og design. Projekterne skal bestræbe sig på at involvere så mange led i værdikæden som overhovedet muligt. Der ligger et meget stort vækstpotentiale i at tænke på tværs og radikalt anderledes med hensyn til innovation og koncept- og produktudvikling for industrien, producenter, detailledet og gastronomien. Netop den udvikling skal Mad understøtte og skabe dynamiske rammer for. Mad skal bringe de mange aktører sammen og igangsætte Man-on-the-moon projekter helt nye og agendasættende projekter der kan generere viden og tiltag, som virksomheder ikke kan tilvejebringe ved egen kraft. Mad skal kunne indgå som sparringspartner for virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner og andre aktører, der beskæftiger sig med mad og måltider. Målet er at udvikle nye tværfaglige udviklingsprojekter, nye forretningsmodeller, ny proceshåndtering samt at koble til relevant forskning og andre ressourcepersoner. Mad skal tilbyde en platform, der giver mulighed for at samle eksisterende og kommende netværk og statslige/private initiativer. En bedre koordination mellem indsatserne vil fremme synergi og give effekt ud over det enkelte initiativ. Koblingsbox for værdikædens aktører Forbrugeren (kvalitet, sundhed og oplevelser) Råvare producent/ leverandør Forarbejdning/ forædling Grossist/ distribution Catering / restaurant, institutionskøkkener/ detailhandel Eliten/ design/ sundhed 20 Udvalget for MadExperimentariets forslag og anbefalinger til etablering af et Mad

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium

Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Kommissorium og udvalg for etablering af et MadExperimentarium Den 16 juni 2009 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om Grøn Vækst, hvis formål er at fremme et grønnere og mere konkurrencedygtigt

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere

Bliv partner. Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere Bliv partner Måltidspartnerskabet Nemt at spise sundere DU KAN DELTAGE NEMT AT SPISE SUNDERE Måltidspartnerskabet samarbejder om, at danskere i fremtiden skal have nemt ved og lyst til at træffe sundere

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur

Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur Sund mad i hallen? Bliv Fyrtårn eller Frontløber og få succes med ny madkultur I kan blive aktive medspillere og være med til at sætte dagsordenen for fremtidens idrætshaller. Søg om at blive Fyrtårn eller

Læs mere

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet

Fremtidsscenarier. For fødevareerhvervet Fremtidsscenarier For fødevareerhvervet Metode Kombination af scenarie og Delphiteknik Scenarie-teknik opstille en eller flere sandsynlige fremtider ud fra nutidens tendenser Delphi-teknik. eksperter bliver

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Madexperimentarium, madanalfabetisme og maddannelse Jan Krag Jacobsen præsident i Det danske Gastronomiske Akademi 10.

Madexperimentarium, madanalfabetisme og maddannelse Jan Krag Jacobsen præsident i Det danske Gastronomiske Akademi 10. Madexperimentarium, madanalfabetisme og maddannelse Jan Krag Jacobsen præsident i Det danske Gastronomiske Akademi 10. februar 2010 Fødevareministeren skriver i kommissoriet for Madexperimentariet: Et

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland

Informations- og kommunikationsstrategi for. Fødevareplatform Region Sjælland Informations- og kommunikationsstrategi for Fødevareplatformens mål er at sikre en koordinering mellem relevante aktører og videninstitutioner samt at fungere som katalysator og inspirator indenfor fødevareområdet

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag

Mediebrug for fremtidens fødevareforbrugere - Antal timer, unge anvender på medier en gennemsnitlig hverdag Fremtidens fødevareforbrugere vil have nemme løsninger via mobil og Internet Af chefkonsulent Lise Walbom, licw@di.dk den 14. juli 2010 Fremtidens fødevareforbruger er i dag mellem 13 og 18 år gammel.

Læs mere

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden

Alle kan lave mad! Sanne Vinther Arla Fonden 2 Alle kan lave mad! Alle kan lave mad, hvis de lærer hvordan. Gennem de seneste år er det desværre gået ned ad bakke, når man ser på madlavningen herhjemme. Der er nemlig færre og færre, som kan tilberede

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling

Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Erhvervsskoler som partnere for innovation og virksomhedsudvikling Hvad er REG LAB? Formål: Et medlemsbaseret laboratorium der indsamler, udvikler og formidler god praksis inden for regional erhvervsudvikling.

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD

Mad med mening. Lise Lykke Steffensen. Cand. Agro., HD Mad med mening Lise Lykke Steffensen Cand. Agro., HD Ny Nordisk Mad -En succeshistorie om innovation og mad med mening En innovativ satsning baseret på værdier og sammenhængskraft Et innovationskryds mellem

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild

Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Resultater fra workshoppen på konferencen om mindre madspild Eftermiddagens program gennemførtes som en workshop. Deltagerne blev inddelt i 7 grupper. Hver gruppe blev bedt om at formulere ét fælles brændende,

Læs mere

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler

Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kompetenceudvikling for køkkenpersonale på ungdomsuddannelsesinstitutioner og efterskoler Kursusnummer.: 12 Hvornår: 27.9., 2.10., 23.10. og 7.11.2013 Hvor: UCR; Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde Deltagergebyr:

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Fødevareerhverv i. forandring. kan vi det vi skal kunne? Region Midtjylland Regional Udvikling

Fødevareerhverv i. forandring. kan vi det vi skal kunne? Region Midtjylland Regional Udvikling Fødevareerhverv i forandring kan vi det vi skal kunne? Region Midtjylland Regional Udvikling Region Midtjyllands særlige indsats Klog hverdagsmad som sund forretning understøtter indsatser, der bidrager

Læs mere

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen

Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet. - resumé af analysen Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet - resumé af analysen Februar 2011 Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Hvis

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1

Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Sund madglæde Fødevareministeriets mad- og måltidspolitiske udspil August 2012 1 Forord Vores liv påvirkes på godt og ondt af vores madvaner. Mad, måltider og motion giver os gode oplevelser, trivsel og

Læs mere

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed

RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i. -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs aktiviteter i Fødevareprojektet om Mad og måltider i Region Sjælland -unikke oplevelser baseret på sundhed, kvalitet og bæredygtighed RUCs udgangspunkt Oplevelsesøkonomi Viden Stort innovationspotentiale

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Efteruddannelsesudvalgets

Efteruddannelsesudvalgets Efteruddannelsesudvalgets HANDLINGSPLAN Analyse af kompetencebehovet hos medarbejdere inden for bager- og konditorområdet Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen

Læs mere

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS

Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS Københavns Universitets plan for øget samarbejde med virksomheder med begrænset F&U-kapacitet via GTS For at kunne iværksætte et konstruktivt samarbejde med nationale og internationale virksomheder, der

Læs mere

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012

Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 MEYER KANTINER - OM KUNDER OG CORPORAT KOMMUNIKATION Med udgangspunkt i det gode tilbud v/ Merete Holst Direktør i Meyer Kantiner A/S 26. januar 2012 Jo bedre udbud jo bedre tilbud! og hvad er så et godt

Læs mere

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde

Øget lighed i sundhed gennem måltider. Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Øget lighed i sundhed gennem måltider Professionstopmøde 18. januar 2014 Kost- og Ernæringsforbundet, Comwell Vestre Kirkevej 12 4000 Roskilde Rugknækkeren Rugknækkeren er et godt eksempel på et projekt

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri- FødevareErhverv

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri- FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri- FødevareErhverv Notat vedr. kortlægning af indsatser indenfor Mad til Mange, Innovation og Uddannelse i forbindelse med indholdsbestemmelsen af MadEksperimentariet

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer

Leverandøren skal bidrage til at styrke indsatsen for fortsat at højne mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune ved: Behov Mål Kompetencer Bilag 4: Oplæg til overordnede mål, behov og krav til leverandørens kompetencer i den kommende aftale for udvikling af mad- og måltidskulturen i Københavns Kommune Nedenfor listes på baggrund af et tværgående

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus

Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus Kost Forebyggelse Behandling Sundhed Velkommen til en uddannelse fuld af muligheder Ernæring og Sundhedsuddannelsen i Århus er en spændende og udfordrende uddannelse,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder

Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Kursustilbud for mindre fødevarevirksomheder Produktudvikling Smag dit produkt kurset er overtegnet 13.2. Roskilde Skab rammerne for dit produkt kurset er overtegnet 14.2. Roskilde Den smagsmæssige produktudvikling

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference

Jagten. innovation. Innovation Hub 2012. DI s Innovationskonference. di.dk/innovationskonference DI s Innovationskonference Innovation Hub 2012 Tegnet af Jens Hage, som i løbet af konferencen vil trække essensen ud af indlæggene i inspirerende tegninger. Jagten på indbringende innovation Tirsdag den

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn

Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn Uddannelsesforløb i Fremtidsfabrikken Sydfyn En af hovedopgaverne i projektet Fremtidsfabrikken Sydfyn er at udvikle og gennemføre tre uddannelsesforløb for henholdsvis kreative entreprenører, erhvervsrådgivere

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN

27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN 27-01-2015 Randi Friis Hansen Gustaf Bock ØKOLOGISK VÆRDITILVÆKST FRA SET FRA GÅRDSPLADSEN DAGENS INDHOLD Værditilvækst med udgangspunkt i GÅRDSPLADSEN 1. Intro til os - hvad kan vi gøre for jer!! 2. Markedet

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Identificerede barrierer 6. maj 2015

Identificerede barrierer 6. maj 2015 Identificerede barrierer 6. maj 2015 Aktører i fødevarekæden Interne barrierer for begrænsning af madspild Eksterne barrierer for begrænsning af madspild Primærproduktion Viden og fokus: - Manglende fokus

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere