CYKELSTATIVET ADESTO TIL FLEX-PARKERING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKELSTATIVET ADESTO TIL FLEX-PARKERING"

Transkript

1 CYKELSTATIVET ADESTO TIL FLEX-PARKERING

2 2/28 Titelblad Uddannelsessted Syddansk Universitet - Det tekniske falkutet Niels Bohrs Allé Odense M Lise Lund Sørensen Uddannelse Semesterprojekt Diplomingeniør - Integreret Design 4. semesterprojekt Mia Zeiler Aflevering Torsdag d. 22 maj 2014 kl Projektemne Projekt vejledere Samarbejde med virksomhed: Byform Christina Askløf Jens Chr. Jensen Dennis Christensen Antal sider Hovedrapport 28 (Normal sider) Metoderapport 11 PL-rapport 16 Procesdagbog 16 Antal bilag Bilagsrapport 82 Andet Arbejdstegninger 6 Alexander Skov-Thuesen Christian Løvendahl Dinnsen

3 3/28 Abstract Problem statement This is a fourth semester project, by five Integrated Design students at University of Southern Denmark. First of all the goal was to work together with a company, here ByForm, who creates urban furniture. The task, given by ByForm, was to develop an (preferably) automatic physical product, for the Flex-parking concept in Copenhagen. The problem that was perceived and sought to solve was How can we make a bicycle rack into a car parking spot without human interaction. Approach The group approached the task with several idea generating methods, which led to a number of sketches all focusing on solving the problem. From that point a series of models was created to illustrate and test the ideas and concepts. One idea was selected and developed further. In the process of developing the concept, requirements like the environment, safety and project proposal were taken in to consideration. times. An analysis of the product and the possible market shows an estimated sales number of 3578 units. The price per unit is calculated to DKK after VAT. The estimated lifespan on the product is 30 years, by exception of the electrical components in the product. Conclusion In the end, Adesto lives up to the designated requirements of the project and is there by achievable. During the project, interaction with the end-user was very limited due to the fact that there were no working prototypes. Adesto has potential in the future if Byform chooses to develop it further. A redesign of the bars would be a necessity, because of the slightly dangerous shape. Results The result was Adesto, a dynamic bicycle rack that can transform into a car parking spot at the required

4 4/28 Indholdsfortegnelse Abstract 3 Forord 5 Indledning 6 Konceptkoncentrat 7 Markedsundersøgelse 8 Målgruppe 8 Markedssituation 9 Konkurrentanalyse 10 Kravspecifikationer 11 Produkt beskrivelse 12 Idegenerering 12 Idebeskrivelse 14 Produktprogram 15 USP 15 Produktion 16 Materialer 17 El-teknik 18 Komponenter 21 Miljø 24 Økonomi 23 Økonomi 25 Konklusion 28

5 5/28 Forord Denne rapport er udarbejdet af 5 studerende på uddannelsen; Diplomingeniør i Integreret Design på teknisk fakultet, Syddansk Universitet. informationer omkring projektforløbet og dets endelige resultat. Yderligere information forefindes som bilag, se henvisninger undervejs i rapporten. Rapporten er en del af 4. semesters projektopgave i samarbejde med en virksomhed, som i dette tilfælde er Byform. Byform har eksisteret siden og designer samt skaber byinventar til det offentlige rum. I samarbejde med Byform er projektgruppen blevet stillet følgende opgave: udarbejd og design et cykelstativ til Flex-parkering for Københavns kommune. Se senere for forklaring om Flex-parkering. Arbejdet med opgaveformuleringen har resulteret i denne rapport, samt modeller, produkt-, bilag-, metode- og PL-rapport. Udviklingsprocessen, der har ført til denne rapport er opdelt i fire faser, heraf forprojekt, idéfase, koncept- og konstruktionsfasen, som i dette semesterprojekt er den sidste fase. Normalvis ville konstruktionsfasen være efterfulgt af implementeringsfasen, som i dette projekt vil blive udført af Byform. Rapporten her beskriver kort, de vigtigste valg og 1 13/

6 6/28 Indledning I 2011 påbegyndte Københavns kommune, i samarbejde med Atkins, projektet Flex-parkering, som skulle forbedre parkeringsmulighederne for cyklister. 2 Flexparkering blev etableret foran Ingrid Jespersens Gymnasieskole i København centrum, som test af ideen. Ideen med Flex-parkering er at bruge bilparkeringspladserne som cykelparkeringspladser i den periode, hvor folk er på arbejde og bilerne dermed er væk. Dette resulterede i cykelparkering fra 7.00 til og bilparkering fra til 7.00 i hverdagene. Under evalueringen af testforløbet blev det konkluderet at projektet gav positive resultater og forbedrer forholdene for cyklisterne, da dette projekt gav cykellisterne som minimum 93 ekstra cykelparkeringspladser. Dog blev det noteret at mange cykler væltede, hvilket skabte dominoeffekt. 1 Derfor opstod problemformuleringen, som ligger til grund for dette projekt: At designe og udvikle et cykelstativ, som kan holde cykler mellem 7.00 og og ikke være i vejen for bilerne mellem og Evaluering af Flex-parkering af Atkins

7 7/28 Konceptet bygger på det tidligere nævnte projekt Flex-parkering og et ønske fra Københavns Kommune om at kunne tilbyde, cykelbrugerne af Flex-parkering, cykelstativer i tidsrummet 7:00-17:00 og ikke hindre den senere bilparkering. Cykelstativet Adesto består af et kabinet, som erstatter kantstenen og den første del af fortovet. I kabinettet er der placeret to bøjler, som i tidsrummet for cykelparkering kører ud af kabinettet ved hjælp af en motor. Disse to bøjler skal, ligesom på normale cykelstativer, holde cyklens forhjul. For at holde cyklen bedre og passe til forskellige Dækstørrelser, er disse bøjler vinklet en smule, så mellemrummet imellem bøjlerne snævrer ind. Når klokken er 17:00, skal bøjlerne igen køre ind i kabinettet, så disse ikke er i vejen for bilerne i den periode, hvor pladsen fungerer som bilparkering. Der er placeret fire fjederswitches i systemet, som fortæller mikrokontrolleren positionen på bøjlerne. Mikrokontrolleren sørger for at tidsgrænserne overholdes, ved hjælp af en indbygget timer. Derudover er der placeret en sensor, som skal sørge for at bøjlerne ikke kører ud, hvis der for eksempel holder en bil på parkeringspladsen. Systemet vil kunne opbygges i moduler, ved at placere disse moduler ved siden af hinanden, så der opnås flere pladser til cykler på parkeringspladsen. For yderligere information se idebeskrivelsen. Konceptkoncentrat

8 8/28 Målgruppe For yderligere information se bilag Primære målgruppe Da det er Københavns Kommune, der har udstedet denne opgave, er de den primære målgruppe. Når kommunerne køber byinventar holder de sig ofte til den samme samarbejdsvirksomhed eller produkt, hvilket vil sige at der er tale om et rutinekøb, da de allerede har haft det enkelte produkt, og derved ikke har et behov for dybere informationssøgning. Hvis ikke der er tale om et rutinekøb, opstilles der kravspecifikationer som fx. design, funktionalitet, levetid og pris, som dog ikke altid er altafgørende. Sekundære målgruppe Herunder hører beboere i området, elever og ansatte på den enkelte skole. Området omkring Ingrid Jespersens Gymnasieskole, hører ind under Conzoom, byens puls. Her er der tale om enlige og par med eller uden børn. De har en god indkomst, har altid den nyeste teknologi og er storforbrugere af kaffe to-go. Udover den primære og sekundære målgruppe er der en række interne og eksterne interessenter. Under de interne interessenter hører medarbejdere og bestyrelsen for Byform, som alle har en stor interesse i den mulige indkomst og godkendelse fra Københavns kommune. De eksterne interessenter er leverandører, de større cykelbyer som Århus, Aalborg eller Odense, pressen, konkurrenter og lovgivningen.

9 Markedssituation 9/28 For yderligere information se bilag 3-3.2, 3.9 og 4 For dette projekt er den generelle cykeltendens i samfundet en stor fordel. Det er i storbyerne, at der er størst behov for cykelstativer og det er samtidig her antallet af cyklister stiger, hvilket sætter yderligere krav til cykelparkering. Da evalueringen af forsøget med Flex-parkeringen har været positiv og 8 andre københavnske uddannelsesinstitutioner har udvist stor interesse samt at Københavns Kommune ser potentiale ved 17 andre, vil der være stor interesse i at udvide brugen af Adesto til alle potentielle uddannelsesinstitutioner. Dette vil give et salgstal for Københavns Kommune på ca stk. Derudover vil der være stor mulighed for at sælge til andre større cykelbyer som f.eks. Århus, Aalborg og Odense. Dette vil give et ca. salgstal på: 3578 stk. Salgstal Ialt 3578 København 1575 Århus 894 Aalborg 586 Odense 541 Dog er det en svær branche at etablere sig i, da der er stærke konkurrenter på markedet. Et offentligt udbudt projekt er desuden risikabelt, da store beløb ofte er på spil for de virksomheder, som byder ind. Med den rigtige ide, er der dog stadig gode chancer.

10 10/28 Konkurrentanalyse For yderligere information se bilag 3.3 og 3.4 Den største konkurrent til Adesto er P-plans produkt Biceberg. Virksomheden er totalleverandør samt rådgiver i forbindelse med alle former for parkeringsanlæg. Firmaet blev etableret i 2009 og har afdelinger i Danmark, Sverige og Norge. Virksomheden leverer til hele Europa. Biceberg-systemet består af en silo, der er placeret under terrænet med en modtage- og afhentningsterminal, der er placeret ovenpå terrænet. Biceberg-terminalen er den eneste synlige del af systemet i bybilledet, og kan udformes på mange måder, som f.eks. en transparent glaskasse. Bicebergs kapacitet: 23, 42, 69 eller 92 cykler og ligger på et prisniveau på kr. til kr. pr. cykel. Udover konkurrentanalysen på P-Plan er der blevet udført en undersøgelse af eksisterende cykelstativer på markedet, for at danne et overblik over deres funktion og hvordan cyklerne støtter i disse. De sksisterende cykelstativer ligger mellem 7 til 9 cm mellem bøjlerne, som skal støtte cyklen. Ud fra denne analyse blev det tydeligt, at de bøjler, som havde en vinkel på afstanden mellem dem, holdt cyklerne bedst. Vinklingen gør desuden parkering af cykler med forskellige dækstørrelser nemmere. P-plans fordele: Overvågning Tyverisikring samt beskyttelse mod vind og vejr Online vedligeholdelsessoftware P-plans ulemper: Stort installationsarbejde og pris Lav aflæselighed Giver ikke mulighed for bilparkering Optager stadig en stor del af bybilledet

11 Kravspecifikationer 11/28 For yderligere information se bilag 5 og 6 Kravspecifikationerne er lavet for at have et overblik over de krav, der har været igennem udviklingen, for løbende i projektet at kunne tage hensyn til disse. Gennem idefasen blev der opstillet krav, som skulle bidrage til valget af ide. Er ideen realiserbar Økonomisk overkommelig Indgår elektroniske komponenter Er ideen spændende og relevant for gruppen Ingen brud på asfalten Disse krav førte til, at den tidligere beskrevne ide blev valgt. Senere blev der desuden opstillet krav igennem arbejdet med Man Machine Interface, og Københavns Kommune, som tager hensyn til miljøet. Disse beskrives senere i denne rapport. Uddrag fra bilag 5 MMI: Det skal være tydeligt at det er et cykelstativ Undgå skarpe kanter, som kan gøre skade på brugeren. Serviceringen skal være minimal. Skal laves i stål eller andet materiale med lignende egenskaber. Have nem og minimal vedligeholdelse. Solid, robust og diskret. Hver cykel skal have 30 cm plads til hver side og 25 cm ved 45 graders parkering. Kravene er mål, som skal forsøges at opfylde for cykelstativet. De vigtigste krav Skal kunne holde alle typer cykeldæk (23mm-60mm) Kabinettet skal kunne modstå at en lastbil kører over kantstenen Høj levetid på delene Automatiseret Holdbart og kan modstå hærværk

12 12/28 Idégenerering For yderligere information se bilag 1 og 2 Som første led i processen frem mod den endelige idé, blev associationsteknikken valgt som idégenereringsteknik. Formålet med idégenerering, er at finde frem til en idé, som skaber grundlag for konceptudviklingen. Idéen skal kunne leve op til problemformuleringens krav og projektbeskrivelsen. Derudover skal idéen være noget, som gruppen synes er spændende og har lyst til at arbejde videre med. Teknikken gav 11 relevante idéer. Idéudvægelse Med disse som inspirationskilde blev mulige løsninger af problemstillingen skitseret. For at indsnævre antallet af idéer blev krav til idéen opsat: Er idéen realiserbar Økonomisk overkommelig Indgår elektroniske komponenter Er idéen spændende og relevant for gruppen Nedenstående skitserede idé blev valgt, som udgangspunkt for idéudviklingen.

13 13/28 Idéudvikling Næste skridt er at idéudvikle. Dette blev gjort ved at finde forskellige måder at løse problemstillingen på, ud fra teknikken fra den valgte idé i idéudvælgelsen. Disse koncepter blev skitseret og få af dem blev tegnet i 3D, for at få et mere klart billede af mulighederne. Under idéudviklingen opstod en ny ide, hvor kantstenen og noget af fortovet erstattes af et modul som indeholder 2 bevægelige bøjler. Disse skal holde cykelhjulets forhjul og skal i tidsrummet hvor parkeringspladsen fungerer som cykelparkering, komme ud fra kantstenen. Denne idé førte til det endelige koncept. Konceptudvikling Ved udformningen og udviklingen af konceptet, lægges der vægt på at MMI, formprincipperne samt at regler og love omkring cykel- og bilparkeringspladser overholdes. I konceptudviklingen blev der lavet simple funktionsmodeller for at afprøve metoden. Derudover blev det undersøgt hvilke komponenter der skal til, for at få systemet til at fungere, hvordan det skal udformes og størrelsen på det.

14 14/28 Idébeskrivelse For yderligere information se bilag 9 og 10 Som tidligere nævnt er der blevet udviklet et dynamisk cykelstativ i forbindelse med projektet Flex-parkering i Københavns Kommune, ved navn Adesto. Stativet består af to bøjler, som skal holde den enkelte cykel. Disse to er indbygget i et kabinet, der placeres i stedet for kantsten og den første del af fortovet. Da kabinettet skal erstatte fortovet, er låget lavet af en dørkplade, som sikrer at den er skridsikker. Dette cykelstativ skal kunne fungere som cykelstativ mellem og ikke være til gene for bilparkering mellem og Dette sker ved, at en motor i kabinettet får en aksel og hjul til at rotere. Friktionen mellem hjulet og bøjlerne, får bøjlerne til at køre ind og ud. Hvornår bøjlerne skal køre ind og ud styres ved hjælp af en programmeret mikrokontroller. For at holde cyklen på bedst mulige måde, vil bøjlerne køre ud i en vinkel, der gør at cykelhjul med forskellige bredder kan blive støttet i cykelstativet. Som en sikkerhed, for at bøjlerne ikke medfører skade på mennesker eller biler, og som sikkerhed for at mennesker ikke kan udføre skade på systemet, er der installeret en sensor, som sørger for at bøjlerne ikke kører ud og kører ind hvis der er noget i vejen.

15 15/28 Produktprogram I fremtiden er det planen at udvide Byforms produktprogram i forbindelse med det dynamiske cykelstativ, så forskellige modeller, designs samt montering og reparation af produkterne indgår i produktprogrammet. Det vil være oplagt at sælge stativerne i moduler af forskellig størrelse, så der findes moduler med plads til eksempelvis 5, 8 eller 12 cykelparkeringspladser. Kunden ville så kunne sammensætte modulerne efter eget specifikke ønske, så antallet af ønskede cykelparkeringspladser opfyldes. Ligeledes vil det være en mulighed for kunden at vælge stativet med en pulverlakering i forskellige standardfarver, som det er tilfældet hos Byforms øvrige produkter. Da Byform i forvejen leverer totalløsninger indenfor byinventar, er det selvfølgelig også en mulighed at få Byform til at montere produkterne. Montagen og prisen forudsætter dog at der ingen kabler er i jorden, frie tilkørselsforhold, frostfrit, ingen belægning, ingen reetablering efter montage og ingen bortkørsel af opgravet materiale. Derudover vil Byform også kunne være behjælpelig med reparation af produkterne. P-plan Byform Veksø USP For yderligere information se bilag 3.5 Stativet differentier sig ved at tilbyde et dynamisk stativ, som derved giver optimal udnyttelse af byrummet og giver mulighed for bilparkering samme sted. Der er, som markedet ser ud nu, ingen konkurrenter, der tilbyder produkter med samme egenskaber. Derudover tilbyder Adesto også minimal påvirkning af bybilledet i forhold til den førende konkurrent P-plan. Dette gør at produktet kan integreres alle steder uden at kræve store installationsomkostninger og forarbejde og vigtigst af alt, så udnyttes byens begrænsede plads mest optimalt.

16 16/28 Produktion For yderligere information se bilag 8 Kabinettet skal laserskæres ud fra arbejdstegning 2, side 1. Derefter vil kassen blive bukket og svejst sammen. For at kabinettet kan holde til de opstillede styrkekrav svejses afstivere i kabinettet, som arbejdstegning 2, side 3, viser. Bøjlerne ekstruderes, som et rundstål i de ønskede dimensioner. Herefter vil disse profiler blive valset i en bue med en radius på 400 mm og herefter skåret ud. Akslen laves af centerslebet stål, som afskæres i den ønskede længde. Rampen som bøjlerne skal køre i, fræses og monteres i bunden af kassen som arbejdstegning 1, side 1 og 2. strømforsyning og switches) blive monteret på afstandsstykker i bunden af kabinettet, og sensoren vil blive monteret i fronten. Til sidst vil alle elektriske komponenter blive forbundet med ledninger. Leveringsmetode Cykelstativet skal sælges samlet og installationsklar til kunden. Adesto indeholder mange dele, både elektroniske og mekaniske, og dét er derfor ikke en mulighed at kunden selv skal samle produktet. Derudover vil Byform som virksomhed heller ikke være interesseret i en eventuel forringelse af kvaliteten af produktet, som følge af at kunden selv skal samle produktet. Dog skal cykelstativet efterfølgende monteres på den valgte lokation, men dette tilbyder Byform også. Monteringspladerne til akslen vil blive fræset ud, og derefter vil hullerne blive boret til senere montering. Samling Først vil akslen og hjulene blive samlet, derefter bøjlen og rampen. Som det næste vil akslen og rampen blive samlet ved hjælp af monteringspladen. På samme tid vil kuglelejet blive monteret og herefter vil dette blive monteret i bunden af kabinettet. Efterfølgende vil motoren blive monteret på monteringspladen. Samtidig vil alle elektriske komponenter (mikroprocessor,

17 Materialer 17/28 For yderligere information se bilag Materialevalget er sket på grundlag af styrkeberegninger af konstruktionen og driftssituationen for produktet. POM Skal bruges til rampen. Materialet er valgt på baggrund af den lave friktionskoefficient mellem stål og POM. Dette gør, at bøjlerne vil kunne køre nemt frem og tilbage. POM er genanvendeligt og overholder kravene for miljøvenlige materialer fra Københavns Kommune. Gummi Skal bruges til hjul Dette materialevalg er valgt grundet den høje friktion mellem gummi og stål, hvilket gør det perfekt til hjulets formål. Derudover forbedres monteringen, da gummi har et højt e-modul og derved giver nem montering. Gummi kan ikke genanvendes og skal derfor forbrændes. PLA plast Skal bruges til afstandsstykker Dette materialevalg er grundet den nemme produktion ved hjælp af sprøjtestøbning. Stål AISI 1022 Skal bruges til aksel, afstivere og bøjler Dette materialevalg er grundet den nemme formbarhed og modstandsdygtighed over for høje belastninger ved muligt hærværk. Stålet kan desuden genbruges og overfladebehandles mod korrosion. Stål 235JRG Skal bruges til kabinet og låg Dette materialevalg er valgt på grundlag af dimensioneringen af kabinettet og låget, da dette skal kunne modstå belastningen fra en lastbil på N. Stålet kan genbruges og kan overfladebehandles mod korrosion.

18 18/28 El-teknik Der er blevet bygget en prototype af elektronikken for at få et indblik i hvordan det fungere. Modellen består af en motor, en gearing, 2 switches, 3 kontakter, som simulerer mikrokontrolleren og et element, som skal simulere en af bøjlerne, som kører ud og ind. Desuden er der installeret 3 dioder. En, som fortæller om konstruktionen er tændt, og 2 der fortæller om klokken enten er mellem 7-17 eller Altså om bøjlen skal være ude eller om den skal være inde i kabinettet. Da motoren kørte meget hurtigt blev det besluttet at geare den ned. Selve huset af konstruktionen er bygget i LEGO og hele konstruktionen er placeret på en plade af krydsfiner, som er laserskåret. Hvad skal laves anderledes på den rigtige konstruktion i forhold til modellen? På det færdige produkt er der nogle ting, som skal laves om i forhold til prototypen. For det føste skal der laves to bøjler i stedet for en. Desuden skal de kunne køre ud i buer, i stedet for at køre i et spor som elementet gør i prototypen. De tre kontakter skal erstattes af en Arduino Uno R3, som skal fungere som hjernen i systemet og som sørger for, at timeren og sensorerne virker som de skal. Model Kontakter Disse kontakter skal simulere Arduinoen. Kontakten til venstre er den, der styrer strømmen til systemet altså om det skal være tændt eller slukket. De to andre knapper styrrer om elementet skal køre fra højre mod venstre eller venstre mod højre, som på det endelige system betyder ud eller ind. Gearing Da motoren i systemet kørte for hurtigt, blev det besluttet at sætte en gearing på systemet. Motoren er blevet gearet 5 gange ned, da det lille tandhjul har 8 tænder og det store tandhjul har 40. Switch Switchen fungerer som en afbryder, på den måde at når den er aktiv, trykket ind, stopper systemet med at køre. Den switch, som er blevet brugt til at bygge prototypen kan også bruges i det endelige system. Element/Bøjle Elementet, som kører frem og tilbage, skal simulere bøjlen som kører ud og ind.

19 19/28 Derudover er det en anden type motor, der skal bruges i virkeligheden, hvor der er brugt en almindelig 12V motor i prototypen skal det være en 24V, 43W motor med worm gear, som giver et højt moment og en lav hastighed. Principskitser af systemet Formålet med dette afsnit er, at få styr på, hvilke komponenter, der skal til, for at få systemet til at fungere. Den overordnede idé er, at bøjlerne automatisk skal køre frem og tilbage inden for et givent tidsrum. Til at drive bøjlerne, skal der bruges en motor. Motoren får signal fra mikrokontrolleren, når tiden er inde, om hvilken vej den skal køre. Når motoren kører, får den, via en kobling, en aksel til at dreje. På akslen er der monteret et hjul til hver bøjle. For at bøjlen følger den rigtige retning, er der en rampe, som fører bøjlerne ud i den ønskede vinkel. Når bøjlerne er i den rette position, fortæller en switch motoren, at den skal stoppe. Ligeledes stopper motoren hvis bøjlerne kommer i nærheden af noget. Dette gøres ved hjælp af en sensor, og er til for at undgå skader. For at det hele skal fungere, skal mikrokontrolleren programmeres. Flowdiagrammet til højre viser hvordan mikrokontrolleren skal tænke og reagere.

20 20/28 Kalender ændringer Der er nogle specielle tidspunkter, der skal tages højde for når mikrokontrolleren bliver programmeret. Dette gælder skudår, som forekommer hvert fjerde år, weekender, da Københavns Kommune ikke ønsker at systemet kører i weekenden. Det samme gælder for helligdage. Det sidste problem som timeren skal tage højde for er sommer- og vintertid. Derudover skal skoleferie også kunne programeres, da der ikke er behov for cykelparkering på disse tidspunkter. Alle disse problemer skal mikrokontrolleren programmeres til selv at kunne registere, da Københavns Kommune ikke ønsker at bruge personel til at passe systemet. Forbedringer til systemet Efter at der er blevet arbejdet med, at bygge modellen er der opstået nogle alternativer til systemet, som vil være med til at forbedre dette. Den første forbedring, er at skifte de nuværende switches ud med sensorer. Dette vil give en mere præcis registrering af bøjlerne, plus levetiden bliver længere, da en switch er mekanisk og der er derved stor fare for, at de kan gå i stykker. Udover at skifte switches ud, kan der med fordel indbygges et trådløst system således at mikrokontrolleren kan programmeres fra en computer eller en smartphone. Fx hvis der skal afholdes et arrangement, hvor det kræves at systemet skal køre anderledes end det er programmeret til.

21 21/28 Komponenter For yderligere information om andre komponenter se bilag 11 Motor Den valgte motor er en 43 watt motor med worm gear. Fordelen ved denne motor og grunden til valget, er at den fylder mindre i konstruktionen. Derudover tillader gearet en gaering på 30:1, sådan at navet kører med 98 rpm og et konstant maks moment på 2,7 Nm. Modellen hedder WRD og kan købes hos Transmotec. Lejer Lejestørrelsen er bestemt ud fra den udregnede akselstørrelse på 28mm. Dette gør at lejet, der skal bruges hedder 62/28. Kuglelejet skal kunne holde til at køre ca. 27 timer i løbet af 30 år, og har en forventet levetid på ca. 217 timer. Arduino Uno R3 Til at styre hele systemet er der blevet valgt en Arduino Uno R3. Det er en billig mikrokontroller, som er simpel at installere og programere. Strømforsyning Strømforsyningen der er valgt, er en Mean Well RS Dette er en AC/DC 24V forsyning, som har den fordel at den kan levere 12 volt til mikrokontrolleren og 24 volt til motoren.

22 22/28 Ping Ultrasonic Range Finder Denne sensor er bygget til direkte at kunne monteres på Arduino Uno R3. Sensoren kan måle afstande fra mm. Måden sensoren virker på er ved, at sende ultralyd ud og vente på ekkoet, der opstår når dette rammer en genstand. Arduinoen modtager så et signal med den tid dette signal tager om at ramme objektet og komme tilbage til sensoren. Mikrokontrolleren bruger så tiden til, at beregne distancen. Kobling Der skal bruges en kobling imellem motor og aksel - her vælges en klokobling. Den er valgt, da den er en smule elastisk og fleksibel, så den kan kompensere for fejl på akselopretning. Fjederswitch Switchen bruges til at registrere bøjlernes position. Det en fjedermicroswitch, som ved kontakt aktiveres og deaktiveres, når der ikke længere er kontakt. Den er produceret af Omron. 2-kanals relæ shield modul til Arduino For at styre motoren skal der bruges to relæer. Hvert relæ får motoren til, at køre i hver sin retning. Grunden til at et relæ er nødvendigt er, at der ikke kan sendes 24V i gennem Arduino mikrokontrolleren. Ved hjælp af 24V fra strømforsyningen og to relæer kan der laves et kredsløb, som kører for sig selv. Relæerne slår til og fra mekanisk, ved signal fra mikrokontrolleren. Dette relæ tillader et 5V signal og det passer med signalet fra mikrokontrolleren.

23 23/28 Teknisk beskrivelse af komponenter For at skabe bedre forståelse af hvordan systemets komponenter fungerer, er der lavet en beskrivelse af nogen af de vigtigste komponenter. 2-kanals relæ Et relæ består af en elektromagnet, som kan aktives ved at give et signal. Dette signal får en bevægelig kontakt til at flytte sig og derved aktiverer eller deaktiverer en kontakt. Fordelen ved et relæ er, at den kan holde to systemer adskilt. For eksempel i et system hvor der er behov for en mikrokontroller, som ikke kan klare særlig høj spænding og strømstyrke. Her kan man forsyne mikrokontrolleren med 12V og via et 5V output aktivere relæet, hvor der er monteret en motor med en spænding på 24V. 31 Ultrasonic Range Detector En ultrasonisk transducer bruges til at afstandsbedømme. Måden dette gøres på, er ved at omdanne et elektrisk signal til en højfrekvenstone, som ikke kan høres af det menneskelige øre. Lyden sendes ud og hvis der er et objekt foran, vil den sende lyden retur og inden for komponentens rækkevidde, vil en anden transducer opfange lyden. Måden selve afstandsbedømmelsen finder sted på, er ved at sende en puls tilbage til mikrokontrolleren og længden på pulset afgører afstanden PowerPoint: Basic Electromechanical relays af Paul Smart 4 Sensor-Product-Guide-v2.0.pdf 20/

24 24/28 Miljø For yderligere information se bilag 3.10 og 15 For at få skabt et overblik over hvordan produktet påvirker miljøet, er der udført en miljøanalyse. Driften for produktet: 200 dage x 30 år = 6000 dages ind og udkørsel. Energiforbrug: 45,2 W (Motor). Ud fra en ECO Audit er det blevet tydeligtgjort, at Adesto vil udlede omkring 80 kg CO 2, med et tilbagekast efter bortskaffelsen på 28 kg CO 2. Da Adesto ikke forbruger meget strøm ved brug, vil den store CO 2 -synder være materialeproduktionen. Dette vil kunne formindskes ved at bruge genbrugsmaterialer, hvor det er muligt. Til sammenligning og for at få et bedre billede af hvad 80 kg CO 2 svarer til, er det et EU-krav at biler pr ikke må udlede mere en 130 g CO 2 pr km. Det vil sige at en bil skal køre 615 km for at nå omkring 80 kg CO 2. Det lyder måske af meget, men med biler i Danmark pr. 21. marts 2014, er CO 2 -udledningen for Adesto minimal. Københavns Kommunes miljø krav Der skal anlægges en totaløkonomisk betragtning i et livscyklusperspektiv med henblik på valg af konstruktioner, installationer og materialer. Sikring af god funktionalitet og fleksibilitet, så de brugsmæssige kvaliteter og levetid forlænges. Sikring af, at installationers drifts- og virkemåde løbende kan overvåges og ajourføres. Der skal til konstruktionens dele så vidt muligt anvendes fornybare og genanvendelige materialer. Der skal bruges egnede genbrugsmaterialer såfremt dette er muligt. Der må IKKE benyttes materialer der udgør en høj sundheds- og miljøbelastning i livscyklussen. Såfremt det er muligt må der ikke benyttes materialer, der er på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer.

25 Økonomi 25/28 For yderligere information se bilag Når kommunen fremviser et åbent projekt, som alle kan byde ind på, vil de indbydende virksomheder investere et beløb til at udvikle et udkast, som derefter fremvises for kommunen. Hvis kommunen siger god for projekt, begynder virksomheden at investere et større beløb på udviklingen, da kommunen nu vil betale for den ydelse, som virksomheden udfører og til sidst bliver det præsenteret for kommunen. Hvis kommunen siger nej til det produkt som bliver præsenteret, vil virksomheden have tabt de penge, som de indtil da har investeret i projektet. Dog vil virksomheden få et symbolsk beløb. I dette projekt vil projektgruppen virke, som en supplerende virksomhed, der udarbejder et dybere gennemarbejdet projektudkast, end der normalt ville fremvises for kommunen. Derudover vil der vedlægges en fremtidsplan for projektet, hvori det beskrives hvordan den videre udvikling af projektet kunne forløbe. Fremtidsplan og økonomi for dette. Efter aflevering af projektudkast vil Byform overtage den videre udvikling, de dybere tests og produktionen. Krav til økonomi Kommunen har disse krav til projektet: Minimal nedgravning i jorden, da dette giver større udgifter og ødelægger asfalten hurtigere Lang levetid på 30 år Høj sikkerhed Installation og vedligeholdelse Når disse krav er opfyldt vil det lægge et godt grundlag for at Københavns Kommune vil vælge projektet. Derudover vil en god pris for både produktet og installationen virke positivt. Det vil også være en mulighed at spille på funktionaliteten og minimale vedligeholdelsesomkostninger på produktet. Byform har disse krav: Dækningsgrad på 35% Leveringssikkerhed Producenten har disse krav: Tjene penge på produktionen Færdige tegninger Forhandlingskraften for Byform og producenten ligger i at prissætte overfor hinanden.

FLEX-PARKERING BILAGSRAPPORT

FLEX-PARKERING BILAGSRAPPORT FLEX-PARKERING BILAGSRAPPORT 2/82 Indholdsfortegnelse Forarbejde Bilag 1 Ideudvikling 3 Bilag 2 Formprincipper 7 Bilag 3 Markedsundersøgelse 8 Bilag 3.1 Porters Five Forces 11 Bilag 3.2 PESTEL 13 Bilag

Læs mere

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4

Titelblad. Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet. Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Titelblad Arkitektur & Design Industriel Design v/ Aalborg Universitet Titel: Nova Periode: 02/02/09-03/06/09 Gruppe: AD10-ID4 Anders Rafn Hansen Kvist Vejleder: Kaare Eriksen Ann Pedersen Kristian Trier

Læs mere

PORTFOL O. Mathias Riisgaard. +45 23398511 mail@mbriisgaard.dk. År 2014

PORTFOL O. Mathias Riisgaard. +45 23398511 mail@mbriisgaard.dk. År 2014 PORTFOL O Mathias Riisgaard +45 23398511 mail@mbriisgaard.dk År 2014 Indhold Kettlebell Side 2-3 Trædrejebænk Side 4-5 Træ Gulvlampe Side 8-9 Træstol Side 10-11 PROJEKTER Kettlebell 4. semesterprojekt

Læs mere

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger

Glasfiberskabe. El-komponenter & kapslinger Glasfiberskabe & kapslinger Glasfiberskabe uden plexiglas Tekniske data 7 størrelser Modulopbygget og justerbar ramme Højdejusterbare DIN-skinner Robust konstruktion Innovativt design Hurtig og nem montering

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM

TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM TEKNIKFAG HTX TEKNISK GYMNASIUM Teknikfag På 3. år på HTX uddannelsen kommer teknikfaget på skemaet. Det fylder ca. halvanden dag om ugen. Det obligatoriske teknikfag kan vælges frit på tværs af studieretningerne.

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Personbiler og Varebiler

Personbiler og Varebiler Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande for Personbiler og Varebiler EWJ TEKNIK A/S, INDUSTRIVÆNGET 1, 3320 SKÆVINGE Tel: 45 81 45 45 Κ Fax: 45 81 46 46 Opdatering af HPA og HH bremseprøvestande. Hvorfor

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Teknologi rapport Mennesket i bevægelse Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Indholdsfortegnelse Problemanalyse af tema/indledning... 3 Problemformulering og problemanalyse... 3 Produkttype... 3 Tidsplan...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole

ENERGIOPSAMLER. Vores produkt består af: NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole ENERGIOPSAMLER ) Vores produkt består af: - Rapport, 23 sider - 3D printet vandmølle - En Energiopsamler - Poster NICKLAS FREDERIKSEN MATHIAS SKIFTER ANDERSEN RASMUS KEIWE 8.B Antvorskov Skole Energiopsamler

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb

gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb gladsaxe.dk Idékatalog På cykel til indkøb 1 Gladsaxe Cykler er Gladsaxe Kommunes overordnede indsats for at få flere til at benytte cyklen som transportmiddel. Et af flere indsatsområder, som Trafikog

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt programmering C Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleverings-dato: 02-03-2012 Afleverings-dato: 11-05-2012 Programmeringvejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

elektronik og software

elektronik og software af elektronik og software Amfitech Amfitech startede startede 1. 1. januar januar 1998. 1998. Amfitech Amfitech ejes ejes af af Jørn Jørn Eskildsen Eskildsen og og Lars Lars Munch. Munch. Vi Vi er er begge

Læs mere

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave

A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago 16W HF sensor og Master / Slave A LED Santiago LED lampe med soft dæmp er forsynet med HF sensor og master/slave funktion. Santiago kan trådløst kommunikere mellem Master og Slave.aled.dk

Læs mere

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Spar på strømmen det er op til dig Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Strømforbruget betyder noget spar penge med batteridrevet trådløs adgangskontrol Adgangskontrol med ledninger

Læs mere

Den Gode Cykelstation

Den Gode Cykelstation Knud Trubbach, DSB Niels Hoé-Svendsen, DSB S-tog Kristoffer Kejser, DSB Indledning Hvordan kan man indrette en station, så cyklister for alvor føler sig velkomne? Hvordan kan man sikre, at cykelparkeringen

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Dansk Brugervejledning

Dansk Brugervejledning Dansk Brugervejledning E-Fly Premium Series 2014 1 TranzX PST (Power Support Technology) El - cykler Indledning Tillykke med købet af en E-Fly med TranzX PST, der vil give dig mange kilometer cykelglæde

Læs mere

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER

PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER PRODUKTKATALOG MAGNETKONTAKTER Alarmtech Sweden AB er et firma med mere end 30 års erfaring i udvikling og fremstilling af sikkerhedsprodukter af høj kvalitet. Vort produktsortiment består bl.a. af magnetkontakter,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Ventilatorer. Teknisk info

Ventilatorer. Teknisk info Teknisk info 2 Teknisk info 1 Produktbeskrivelse 1.1 Generelt for ECT-/DCT-ventilatorer ECT-/DCT-ventilatorene udmærker sig specielt ved en genial lejeopbygning der giver meget lang levetid for lejerne

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Wattmåling: hvad, hvorfor og hvordan?

Wattmåling: hvad, hvorfor og hvordan? Wattmåling: hvad, hvorfor og hvordan? SMT-KLUBAFTEN 25.11.2014 WATTMÅLING Wattmåling: hvad er det? Kraft X hastighed= watt Så jo hurtigere du drejer pedalerne rundt og jo mere kraft du bruger (højere gear)

Læs mere

Brugervejledning DANSK

Brugervejledning DANSK Brugervejledning DANSK E-FLY PREMIUM M25C SERIES 1 Indhold Indledning... 3 Tekniske data for E-Fly med TranzX PST... 3 Karakteristiske egenskaber for E-Fly... 4 Oversigt over dele på el-cyklen... 4 Display

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model.

Elektronisk Hjulkontrol 2 og 3-akslet model. 2 og 3-akslet model. PIC_Vx-1-xxx-xx BESKRIVELSE, BRUGS og MONTERINGS VEJLEDNING (revision 3.06) Elektronisk Hjulkontrol er udviklet og produceret af : Tjørneager 16 4330 Hvalsø e.mail : Service@fp-engin.dk

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish

Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish tyrolit premium POLERINGSPROGRAM Følg vores metode til at omdanne en rå overflade til en spejlblank finish PREMIUM Lamelrondel SCM PREMIUM Forpolerings Rondel PREMIUM Polerings Rondel og polerings pasta

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 12 Institution Gymnasiet HTX Skjern Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Htx Teknologi A Arne Lund Mogensen,

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern

Modulopbyggede GENERATORANLÆG. - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Modulopbyggede GENERATORANLÆG - og alt, hvad dertil hører... KVA Diesel ApS Borrisvej 10, Astrup DK-6900 Skjern Tel. (+45) 9736 4111 Fax (+45) 9736 4013 info@kva-diesel.dk www.kva-diesel.dk Diesel generatoranlæg

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel

UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA. Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel UPONOR VVS PRÆISOLERET RØRSYSTEM ECOFLEX SUPRA Ecoflex Supra Præisoleret Rørsystem med el-varmekabel 02 2007 10002 Ecoflex Supra røret som aldrig fryser Indret byggepladsen eller f.eks. fritidshuset med

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BALL-TIK. Skydeportbeslag

BALL-TIK. Skydeportbeslag BALL-TIK Skydeportbeslag Produktoversigt A/S Tobias Jensen Production Februar 2012 BALL-TIK Skydeportbeslag Februar 2012 Forord BALL-TIK Styrke 0 BALL-TIK Styrke 1 BALL-TIK Styrke 1 Rustfri BALL-TIK Styrke

Læs mere

Interaktiv. Information. AktiView

Interaktiv. Information. AktiView Interaktiv Information AktiView AktiView Idéen Hvorfor ikke have lidt sjov? AktiView er legemliggørelsen af en idé om, at dagens forbrugere ikke bare passivt vil dynges til i reklamer og information, de

Læs mere

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis

HPK. Biobrændsel. Stokerkedel til træpiller eller træflis Biobrændsel HPK Stokerkedel til træpiller eller træflis Virkningsgrad > 9 % Opfylder kravene i EN 0.5 - klasse 5 Modulerende drift fra 0-00% Mulighed for brug af fastbrændsel Automatisk rensning af røgrør

Læs mere

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk

JINMA TRAKTOR DK Aps. Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk. www.jinma-traktor.dk JINMA TRAKTOR DK Aps Ringstedvej 645, 4100 Ringsted, Tlf: 22858444, per@kjulerup.dk www.jinma-traktor.dk JINMA Jinma traktorerne udfylder springet mellem havetraktorer og de store landbrugstraktorer.takket

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Maskiner og robotter til bevægelse og styring

Maskiner og robotter til bevægelse og styring Hjulet blev opfundet for at mindske gnidningsmodstanden. Derved fik menneskene nye muligheder for at transportere sig selv og andet over længere afstande på landjorden. Lige siden hjulet har mennesker

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Et holdbart samarbejde

Et holdbart samarbejde Et holdbart samarbejde Off-shore Marine Industri Food - I Hele Europa Underleverandører af stålkonstruktioner og engineering Beregning Konstruktion Produktion Dokumentation KAMI der består af KAMI STÅL

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer?

Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Hvad skal du vide for at bygge din egen computer? Kender du alle de her dele og hvad de gør godt for? Er du mellem 11 og 16 år, og tænker på at sammensætte din egen computer? Så er denne her guide lige

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

DEFA introducerer verdens mest

DEFA introducerer verdens mest DEFA introducerer verdens mest intelligente bilalarm? DVS90 alarm fra DEFA sætter en ny standard for alarmsystemer for køretøjer Alarmen tilpasses køretøjet ved montering DVS90 er konstrueret på en fleksibel

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere