Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept. 2006 NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!"

Transkript

1 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - sept NYE IDEER ER AFGØRENDE FOR VORES OVERLEVELSE!, SAGDE FØDEVARE- MINISTEREN PÅ HÅNDVÆRKSRÅDETS TEMADAG OM FØDEVARER... SIDE 8-9 Arbejdskraftmangel fører til øgede maskininvesteringer og ansættelse af udlændinge... side 6 Ny mesterlære tegner til at blive en bragende succes... side 5

2 DE SELVSTÆNDIGE Udgives af Håndværksrådet Islands Brygge 26 Postboks København S Tlf.: Fax: REDAKTION Ansvh. redaktør: Søren Nicolaisen Redaktion og layout: Martin Kalkerup ANNONCER BK Media Kim Odderskjær Hansen & Birgit Waltenburg Hovedgaden 55 C, Hørsholm Tlf Fax: TRYK OG OPLAG Hertz bogtrykkergården a/s Oplag: Medlem af Bladet udkommer 5 gange om året til virksomheder i Håndværksrådets medlemskreds. ISSN FORSIDEN Foto: Jasper Carlberg HØJKONJUNKTUR OG SKATTELETTELSER Lavere skat på arbejde vil få flere til at yde mere og derfor betyde vækst og initiativrigdom i vores samfund. Derfor er lavere skat på arbejde en af Håndværksrådets løbende opfordringer til Christiansborgs politikere. Lavere skat betyder også, at danskerne får flere penge på lommen. At flere køber mere, og at der derfor bliver brug for endnu flere hænder. Og når de fleste er i arbejde som nu, så indebærer skattelettelser først og fremmest mere efterspørgsel - og altså i mindre grad, at flere kommer i arbejde. Derfor er store skattelettelser ikke så hensigtsmæssige lige nu. Sommerens debat om skat endte da også med, at de fleste - heriblandt statsministeren - erklærede, at det ikke er tid til skattelettelser nu. Det ville være uansvarligt. Også økonomi- og erhvervsministeren endte med det synspunkt, mens nogle af hans partikolleger gjorde deres for at holde skattedebatten i gang. Vi kan heller ikke i Håndværksrådet melde os som frontkæmpere for, at skatten skal ned for enhver pris til en hver tid. Prisen er for høj, hvis det nuværende opsving kan komme ud af kontrol. Men vi vil gerne være med til at holde skattedebatten i gang, for på længere sigt skal skatten på arbejde ned. I dag er ventetiden på fx byggehåndværkere betragtelig. Og industrien kan ikke følge med. Der er lang ventetid på mange typer materialer. Vi får yderligere damp på kedlerne, hvis danskerne får lovning om flere penge mellem hænderne, og så bliver det endnu sværere at få folk og at få materialer til tiden. Det næste kan blive, at også lønningerne stiger for meget, og det er skidt for både danske virksomheders konkurrenceevne og dansk økonomi. Lige nu går det rigtig godt, og lad os holde fast i det. Virksomhederne arbejder helt ud til kanten, men må ikke falde ud over den. Når højkonjunkturen er taget lidt af, og der bliver plads til skattelettelser igen, skal vi nok være der. Vores budskab vil igen være, at der er mest brug for skattelettelser i bunden af skatteskalaen. Den økonomiske forskel på at være uden arbejde og i arbejde er fortsat lille, og den kan man fx løse ved at give et væsentligt større beskæftigelsesfradrag. Hvis der er plads til det, ser vi også meget gerne, at færre skal betale topskat, så topskat kun er noget, der betales af folk med høje indkomster - og ikke som i dag af næsten hver anden i arbejde. Sådan vil rigtig mange blive tilskyndet til at arbejde mere, og det er der brug for i fremtiden, når der bliver færre på arbejdsmarkedet og flere udenfor. På længere sigt er der brug for skattelettelser. Lige nu er der brug for at holde lidt igen med dem. Lars Jørgen Nielsen Adm. direktør i Håndværksrådet

3 INDHOLD FOR LIDT NYTÆNKNING I ERHVERVSUDDANNELSERNE SIDE 4 DEN NY MESTERLÆRE EN BRAGENDE SUCCES SIDE 5 MANGLEN PÅ ARBEJDSKRAFT FØRER TIL ANSÆTTELSE AF UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT OG TIL ØGEDE MASKININVESTERINGER SIDE 6 FINANSLOV MED EN STOR POSE PENGE TIL UDVIKLING OG UDDANNELSE SIDE 7 HVAD STÅR MORGENDAGENS MENU PÅ - FOR FORBRUGERNE OG FOR VIRKSOMHEDERNE I SPECIALFØDEVAREBRANCHEN? SIDE 8-9 MIDT I MASKINRUMMET - I HO CHI MINH CITY SIDE INTERNETET BYDER PÅ NY MILJØGUIDE TIL SMV ER SIDE 12 HVOR FÅR MAN ET GODT RÅD? - OM ERHVERVSSERVICE OG OM IVÆRKSÆTTER- OG VÆKSTHUSE SIDE 13 RUNDT OM ET VÆKSTFORUM: VÆKSTFORUM SYDDANMARK ER I FULD GANG MED ARBEJDET SIDE 14 FORBEDREDE REGLER FOR BUTIKKER I CENTRE SIDE 15 DE MINDRE VIRKSOMHEDER NYDER GODT AF GLOBALISERINGEN SIDE 17 EFTERLYSNING: INFORMATION OM BYGGEVARER SIDE 18 HANSE-PARLAMENTETS ÅRSMØDE: ØSTERSØ-REGIONEN ER EN AF EU S STÆRKESTE SIDE DET JURIDISKE HJØRNE: ÆNDRING AF MARKEDSFØRINGSLOVEN SIDE 22 STRAFFESAG MOD KENDTE ANNONCEHAJER SIDE NYT OM HÅNDVÆRKSRÅDETS RABATORDNINGER SIDE 26 OVERSKUD MED OMTANKE - GRATIS DAGSKURSER I SOCIAL ANSVARLIGHED SIDE 27 HÅNDVÆRKSRÅDETS DIREKTØR GÅR NYE VEJE SIDE 28 FAIRPLAY 2006 Under sloganet SORT ARBEJDE: Hvem er det egentlig du snyder? sætter Skatteministeriet i uge for 3. år i træk ved hjælp af kendte sportsstjerner fokus på sort arbejde Kuglestøder og nyslået bronzevinder ved VM, Joachim B. Olsen, og de to kendte håndboldpiger Rikke Hørlykke og Josephine Touray er igen Skatteministeriets ansigter i indsatsen mod sort arbejde - den såkaldte Fairplay-kampagne. Som sportsstjerner kan de stå inde for, at det ikke er sjovt at folde sig ud og konkurrere, hvis nogen snyder undervejs. Der skal være Fairplay. Med et budskab, som opfordrer til eftertanke - SORT ARBEJDE: Hvem er det egentlig du snyder? - på buslangsider, hængeskilte i busser og tog og netbanner på flere avisers hjemmesider, vil Skatteministeriet få folk til at debattere sort arbejde. Og som noget nyt opfordres folk til at deltage i en konkurrence via sms og på ministeriets hjemmeside Hjemmesiden besvarer en masse spørgsmål om sort arbejde. Hvad kan man som borger og samfund få for pengene, hvis sort arbejde blev afskaffet? Hvad er konsekvenserne ved at arbejde sort? Både for arbejdsgiveren, for den, der laver sort arbejde og for den, der får det gjort. Og på opfordring fra en lang række organisationer, herunder Håndværksrådet, vil hjemmesiden desuden indeholde 5 gode argumenter for, hvorfor man skal holde sig fra sort arbejde. Argumenter, der vil gøre det lettere for alle, som ønsker at tage afstand fra sort arbejde, at komme igennem middagsselskaber, hvor der bliver pralet med sort arbejde.

4 FOR LIDT NYTÆNKNING I ERHVERVSUDDANNELSERNE Der skal mere fokus på nytænkning på de tekniske skoler, hvis landets kommende faglærte skal kunne leve op til fremtidens krav om løbende fornyelse og innovation af chefkonsulent Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet En ny analyse fra Håndværksrådet viser, at 35 % af eleverne er utilfredse med, at skolerne ikke giver dem et tilstrækkeligt fundament til at tænke nyt og få nye ideer. 13 % af eleverne savner dette i praktikvirksomhederne. Analysen konkluderer, at der er brug for en række forandringer i både skoleundervisningen og i forhold til praktikoplæringen, hvis vi for alvor skal fremme elevernes innovative kompetencer inden for erhvervsuddannelserne. Undersøgelsen omfatter 443 elever inden for bygge- og anlægsuddannelserne. STRAM, LÆRERSTYRET SKOLEUNDERVISNING Skoleundervisningen er meget lærerstyret og stramt planlagt, og eleverne savner ny viden om de nyeste arbejdsmetoder, produkter og materialer. Eleverne mangler frirum til at tænke kreativt i forhold til opgaveløsningen. Der er også for lidt tværfaglighed i undervisningen, ligesom man ikke er god nok til at inddrage elevernes praktikerfaringer i undervisningen. Eleverne fremhæver til gengæld, at der er et trygt og godt læringsmiljø på skolerne, hvor man godt må stille dumme spørgsmål og begå fejl, hvilket er vigtigt for at fremme elevernes evne til at tænke nyt. OGSÅ PRAKTIKSTEDERNE KAN BLIVE BEDRE Praktikvirksomhederne bidrager ifølge eleverne i højere grad til at fremme elevernes innovative kompetencer. I virksomhederne får hovedparten af eleverne skærpet deres mod, nysgerrighed og evnen til at få nye ideer. Selvom eleverne oplever, at de har forholdsvis store frihedsgrader i virksomhederne i forhold til den konkrete opgaveløsning, så mener 29 % af eleverne, at de ikke bliver taget med på råd inden en opgave skal udføres. I nogle virksomheder mangler der tid til, at eleverne kan overveje, hvordan de vil løse en opgave inden de går i gang. En del elever giver udtryk for, at kulturen ikke altid tillader, at man laver fejl, hvilket er en hæmsko for at turde prøve nyt. Hver tredje elev giver udtryk for, at der er for travlt i virksomhederne til at prøve nyt. På basis af analysen har Håndværksrådet opstillet en række forslag, der kan medvirke til at sikre, at eleverne i erhvervsuddannelserne fremover bliver mere nytænkende og innovative. GODE RÅD TIL PRAKTIKVIRKSOMHEDERNE, DER KAN GØRE ELEVERNE BEDRE TIL AT TÆNKE NYT: Virksomhederne har behov for mere viden om, hvordan de i den praktiske oplæring kan medvirke til at fremme elevernes innovative kompetencer. Ofte er der tale om meget enkle fif, som fx at give eleverne luft til at tænke over, hvordan en opgave løses inden de går i gang. Virksomhederne bør gøre op med holdningen eleverne skal lære at kravle før de kan gå - altså at det faglige fundament skabes under læretiden, og først når de er udlærte kan de være nytænkende. Det er vigtigt at elevernes lyst til at prøve nyt og bidrage med egne ideer udvikles allerede under læretiden, ellers risikerer man at præge dem negativt til at være modstandere af nye ting. Virksomhederne bør arbejde med at skabe et trygt læringsmiljø, hvor der er tid og forståelse for til at lave fejl. Virksomhederne bør være mindre opmærksomme på at diktere, præcis hvordan en opgave skal løses, men lade eleven prøve på sin egen måde - dvs. mere fokus på resultatet frem for processen. Virksomhederne bør gøre op med holdningen sådan plejer vi at gøre tingene her! og være mere lydhøre over for nye måder at gøre tingene på. Virksomhedsejere bør fungere som rollemodeller og være åbne over for nye forslag til arbejdsmetoder og redskaber som kan forbedre arbejdet. De skal gøre en aktiv indsats for at motivere medarbejdere og elever til at komme med nye ideer. GODE RÅD TIL ERHVERVSSKOLERNE, DE FAGLIGE OG DE LOKALE UDDANNELSESUDVALG: Undervisningsplaner på skolerne bør gøres mere fleksible, så det er muligt at tilrettelægge undervisningen på nye måder og på tværs af fag. Generelt bør der være mindre fokus på svendeprøven i undervisningen, da det hæmmer muligheden for at eksperimentere med undervisningsformer og metoder, som kan få eleverne til at blive mere innovative. Skolerne bør sætte som mål, at en større del af undervisningen skal være tværfaglig. Der bør eksperimenteres med mere frirum og mindre lærerstyring i undervisningen. Skolerne bør arbejde med at skabe en kultur, hvor projektarbejde og andre former for innovationsfremmende undervisning bliver mere reglen end undtagelsen. Skolerne bør have en bredere opfattelse af innovationsbegrebet, idet lærerne i højere grad burde præsentere nye materialer, værktøjer, arbejdsmetoder mv. Lærerne skal være rollemodeller. Svendeprøven bør fornyes, så den vægter innovation højere. Svendeprøven kan virke som en barriere for udviklingen af innovative kompetencer, hvis den primært fokuserer på elevernes faglige færdigheder.

5 DEN NY MESTERLÆRE EN BRAGENDE SUCCES 102 virksomheder har på bare 14 dage tegnet uddannelsesaftaler med lærlinge i den ny mesterlære. Det tegner til at blive en kæmpesucces. Håndværksrådet tror på, at det vil føre til, at endnu flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og det har vi brug for, da virksomhederne sukker efter faglært arbejdskraft som aldrig før af chefkonsulent Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet Håndværksrådet får mange henvendelser og spørgsmål fra virksomheder, der vil have gode råd om, hvordan man kommer i gang med den ny mesterlære. Vi har derfor lavet en praktisk guide med en konkret køreplan til, hvordan man får succes med den ny mesterlære. Det er vigtigt for os, at den ny mesterlære ikke kun bliver en succes på papiret, men at eleverne også får den bedst mulige uddannelse. Derfor skal virksomhederne klædes godt på. Vi har allerede sendt pjecen ud til tusindvis af virksomheder, og den kan også hentes på Håndværksrådets hjemmeside. VIRKSOMHEDERNE STÅR FOR DEN GRUN- DLÆGGENDE INDFØRING I FAGET Den ny mesterlære indebærer, at lærlingen fremover kan springe grundforløbet over og erstatte det med praktisk oplæring i virksomheden. Det betyder, at virksomhederne overtager en større del af ansvaret for at uddanne lærlingene end i dag. Mange virksomheder foretrækker at give lærlingene den første grundlæggende indføring i faget, inden de sendes på skole, og det giver den ny mesterlære god mulighed for. Frisørmester Søren Nielsen, Trend of Hair, har længe ventet på, at mesterlæren kom tilbage. De unge bliver nemlig hurtigt dygtigere, når de ikke i forvejen har været et år på fagskole. Derfor kommer vi ikke til at tage andet end mesterlære-elever i fremtiden; det er helt sikkert. Sådan sagde Søren Nielsen, da successen for den nye mesterlære dominerede Jyllands-Postens forside den 23. august. Eleven er den 18-årige Aliihsan Yildirim Vi tror på, at den ny mesterlære betyder mere tilfredse elever og virksomheder - og dermed et lavere frafald i erhvervsuddannelserne. Dels fordi lærlingene hurtigere får et indblik i fagområdet, og dels fordi de hurtigere får tilført faglige kompetencer, som vil motivere dem bedre til at gennemføre de boglige fag på teknisk skole efter det første år UDDANNELSESAFTALER SKAL INDGÅS Det glæder os, at virksomhederne har taget så godt imod den ny mesterlære, for Håndværksrådet har gennem de sidste par år kæmpet for, at der indføres en reel praktisk indgang til erhvervsuddannelserne. Målet for antallet af uddannelsesaftaler efter den ny mesterlære er 2.500, og det ser ikke ud til at blive noget problem. Vores håb er også, at flere virksomheder får mod på at ansætte lærlinge med den ny mesterlære, så vi får skabt endnu flere praktikpladser. DE POPULÆRESTE FAG Tre ud af fire elever i den ny mesterlære er inden for de tekniske erhvervsuddannelser. Særligt populær er den ny mesterlære i frisør-, smede-, skibsbygger-, tømrer-, bager- og mekanikerfagene. Der er indtil nu tegnet flest mesterlærekontrakter på Odense Tekniske Skole, CPH West, Niels Brock, Aarhus tekniske skole, CEU Kolding og EUC Ringsted. Fra august 2006 træder den ny mesterlære i kraft. Det er en praktisk adgangsvej til en erhvervsuddannelse. Læs her, hvordan du griber en uddannelsesaftale an. KLAR BESKED OM DEN NY MESTERLÆRE Pjecen Klar besked om den ny mesterlære kan downloades fra Håndværksrådets hjemmeside

6 FLASKEHALSE FØRER TIL ANSÆTTELSE AF UDLÆNDINGE OG ØGEDE INVESTERINGER Tidens største problem er flaskehalse. Mangel på arbejdskraft og materialer gør, at mange af de mindre virksomheder ikke kan producere det, de har mulighed for at sælge af Håndværksrådets cheføkonom Jakob Brandt Det er brandærgerligt at måtte sige nej til nye opgaver, men det er situationen i mange virksomheder i øjeblikket. Det er ikke muligt at tiltrække nye medarbejdere gennem de gængse kanaler, og annoncer i aviserne giver meget begrænsede resultater. Iflg. Håndværksrådets analysepanel har mere end hveranden lille eller mellemstore virksomhed problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Og ser man alene på de virksomheder, der har haft brug for at ansætte flere, melder 3 ud af 4, at de har søgt forgæves. UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Ejerne af de mindre virksomheder er ikke et folkefærd, der lader mangel på arbejdskraft ødelægge mulighederne for at udvikle deres livsværk. Som med alle andre problemer går de konstruktivt til værks for at finde en løsning. Udenlandsk arbejdskraft er i dette tilfælde en af løsningerne. Generelt set er de mindre virksomheder gode til at vende globaliseringen til en fordel frem for en trussel. Undersøgelsen viser, at 9 % af SMV erne allerede har ansat udenlandsk arbejdskraft - vel og mærke arbejdskraft, som de selv henter til landet. Der er altså ikke tale om dansk-bosiddende udlændinge. Yderligere 14 % overvejer at ansætte polakker, tyskere eller andre inden årets udgang. Føres disse planer ud i livet, betyder det et vigtigt og tiltrængt bidrag til den danske arbejdsstyrke. Et bidrag, der nok vil få mere permanent karakter, da mangel på arbejdskraft er et af de hovedproblemer, vi står over for de kommende mange år. FÅ HJÆLP I UDLÆNDINGESTYRELSEN Ansættelse af arbejdskraft fra de gamle EU-lande er det letteste at have med at gøre. Skal den ansatte være her under 6 måneder, er det ikke nødvendigt at foretage sig noget. Ved længere ophold skal den ansatte have et opholdsbevis, som det lokale statsamt udsteder. Østaftalen gør det lidt mere kompliceret at ansætte arbejdskraft fra de nye EU-lande. Virksomheder med overenskomst kan dog få en forhåndsgodkendelse hos Udlændingeservice således, at hver ny medarbejder ikke skal have sin sag behandlet enkeltvis. Ansøgningsskema og vejledning til ansættelse af personer fra både Østeuropa og det gamle EU kan findes på ØGEDE INVESTERINGER Ansættelse af udlændinge er ikke den eneste måde at øge produktionen på. SMV er overvejer i høj grad maskininvesteringer for at imødegå manglen på arbejdskraft. Mere end hver tredje virksomhed ser maskininvesteringer som en løsning. Og at hver tredje virksomhed har mulighed for at erstatte arbejdskraft med maskiner kan være med til at forbedre Danmarks konkurrenceevne på længere sigt. Nye investeringer kan være med til at sænke virksomhedernes driftsomkostninger og dermed forbedre vores konkurrenceevne. Maskininvesteringer kan desuden være med til at fastholde produktion i Danmark, der ellers ville blive outsourcet til lavtlønslandene. Så skal man finde noget positivt at sige om de nuværende flaskehalse, er det, at manglen på arbejdskraft betyder øgede investeringer, der på langt sigt kan styrke dansk økonomi og være med til at fastholde arbejdspladser i Danmark. MANGE GØR NOGET VED DET Det er ikke kun en lille, meget fremsynet skare af virksomheder, der tænker i nye baner for at kunne imødekomme efterspørgslen. Knapt 6 ud af 10 virksomheder har enten udenlandsk arbejdskraft eller maskininvesteringer med i planerne for, hvordan de kan imødegå arbejdskraftmanglen. 18 % af virksomhederne spiller på alle strenge og satser både på at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og maskininvesteringer. MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER FORFØLGER TO- STRENGET STRATEGI Der er klar sammenhæng mellem virksomhedernes størrelse og deres handlinger. Overraskende nok er andelen, der satser alene på enten udlændinge eller investeringer stort set ens for alle virksomhedsstørrelser. Men der er væsentligt flere af de mellemstore virksomheder, der arbejder med en tostrenget strategi. Det betyder - når man ser på virksomheder med mere end 10 ansatte - at 2 ud af 3 bruger udlændinge eller maskininvesteringer som erstatning for kvalificeret dansk arbejdskraft. HVER FEMTE VIRKSOMHED HAR I 1. HALVÅR 2006 INVESTERET I MASKINER FOR AT GØRE SIG MINDRE AFHÆNGIG AF ARBEJDSKRAFT. I 2. HALVÅR AF 2006 OVERVEJER YDERLIGERE KNAP 20 % DET SAMME - SE HÅNDVÆRKS- RÅDETS ANALYSE PÅ UNDER PRESSEMEDDELELSEN HVER 4. VIRKSOMHED SØGER UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

7 FINANSLOV MED EN STOR POSE PENGE TIL UDVIKLING OG UDDANNELSE Gode ideer fra Globaliseringrådets arbejde udmønter sig i årets finanslovsudspil af Håndværksrådets kommunikationschef Søren Nicolaisen Det er en af de tilbagevendende begivenheder på den politiske scene hvert år i sensommeren og efteråret. Budgettet for forretningen Danmark skal fastlægges. Og som vanligt startede forhandlingerne med, at regeringen lagde et forslag frem sidst i august, som så er til diskussion med støttepartier og oppositionen i nogle måneder frem - indtil man typisk midt i november bliver enige om detaljerne. Regeringens forslag kommer naturligvis ikke ud af den blå luft. Langt de fleste omkostninger kan der ikke pilles ved, og mange af de nye forslag er blevet til i udvalg eller forhandlinger i en kortere eller længere periode inden finanlovsforslaget. De væsentligste forarbejder til dette - og formentlig også de kommende - års finanslovsforslag har man arbejdet med i Globaliseringsrådet. Globaliseringsrådet har med statsministeren for bordenden - og Håndværksrådets formand Poul Ulsøe som et af medlemmerne - leveret en lang række forslag til, hvordan Danmark skal få fordele af, at verden er blevet mere global. Og nu foreslår regeringen så, at der afsættes 2 mia. kr. i 2007 årligt til at gennemføre de første af disse initiativer. Det beløb skal gradvist stige til 10 mia. kr. i En markant satsning. POUL ULSØES OG GLOBALISERINGS- RÅDETS ARBEJDE FØRER NU TIL MAS- SIVE INVESTERIN- GER I FREMTIDEN. I 2007 AFSÆTTES 2 MIA. KR. FLERE IVÆRKSÆTTERE OG MERE INNOVATION I VIRKSOMHEDERNE Foreløbig er midlerne ikke øremærkede. Forhandlingerne med de øvrige partier vil afklare, hvordan de skal anvendes, men der er lagt op til at dansk forskning skal have et løft, og at der skal investeres i at få flere iværksættere og mere innovation i virksomhederne. Herudover skal der satses på uddannelse. Erhvervsuddannelserne skal forbedres for 150 mio. kr. i 2007 stigende til 300 mio. kr. i Det er et vigtigt led i regeringens bestræbelser på, at 95 % af alle unge skal have en uddannelse i Og det er ligeledes meget vigtigt for de mange virksomheder, som ellers i de kommende år vil få sværere ved at finde faglærte ansatte, fordi ungdomsårgangene bliver mindre. Også voksen- og efteruddannelserne skal have et markant løft, ligesom der er afsat penge til initiativer til flere voksenlærlinge. Voksenlærlinge er populære i mange virksomheder, fordi de lidt ældre lærlinge oftest er meget målrettede og ansvarlige. Derfor er det en rigtig idé at øge incitamentet til at søge ind som voksenlærling. BRUGERDREVEN INNOVATION Håndværksrådet følger også nøje et bebudet forslag om at iværksætte et program for brugerdreven innovation. Udvikling og vækst knytter sig i mange små og mellemstore virksomheder til den dialog, virksomhedens ansatte har med kunderne. Rådgivning og instrumenter, der kan dygtiggøre virksomhederne til at lære af kunderne, vil skabe nytænkning og vækst i mange små virksomheder. Derfor er det som udgangspunkt et helt rigtigt fokusområde. Men der er også tidsler i pakken. Det er et udbredt ønske i regeringen at gennemføre en fradragsordning for iværksættere, der giver nystartede virksomheder fradrag i skatten de første år, der er overskud. Det er unfair konkurrence, og det har altid været Håndværksrådets holdning, at virksomheder skal konkurrere på lige skattemæssige vilkår. I øvrigt er der jo brug for støtte i opstartsårene - ikke når virksomheden begynder at give overskud! Men denne tidsel - som man jo kan håbe falder bort i forhandlingerne - rykker ikke ved det samlede positive indtryk af budgetforslagets erhvervsrettede del. Den indeholder også en satsning på at få flere i arbejde. 400 mio. kr. skal anvendes på at få flere nydanskere, seniorer og andre ledige i arbejde, og 270 mio. kr. skal anvendes til at forebygge nedslidning og forbedre arbejdsmiljøet. Det er positive udmeldinger - ikke mindst i lyset af den tiltagende mangel på arbejdskraft, som kan blive af mere permanent karakter om få år, når ungdomsårgangene blive mindre, og store årgange træder ud af arbejdsmarkedet. Og så er der forslag om velfærdsforbedringer for godt 4 mia. kr. til hospitaler, ældre, børnefamilier og udsatte grupper. Og samlet er der lagt op til, at staten skal bruge 560 mia. kr. i Statens samlede indtægter fra især skatter er noget højere, nemlig 80 mia. kr. og dermed bliver der plads til et væsentligt afdrag på statsgælden. Mindre gæld og massive investeringer i fremtiden er den rigtige vej at gå.

8 SPECIALFØDEVAREBRANCHEN: HVAD STÅR MORGENDAGENS MENU PÅ? Godt 90 virksomheder var den 29/8 samlet i Kødbyen til Håndværksrådets store temadag om Visioner for fremtidens specialfødevarevirksomheder af chefkonsulent Anne Holm Sjøberg, Håndværksrådet Fødevareminister Hans Christian Schmidt påpegede i sit indlæg på Håndværksrådets temadag, at der først og fremmest er god grund til optimisme blandt specialfødevarevirksomhederne, idet forbrugerne i stigende grad efterspørger kvalitetsfødevarer. Vi har fået råd til at forkæle os selv som ministeren udtrykte det. Vi spiser ikke blot for at overleve, men for at opleve fortsatte han, og det skal specialfødevarevirksomhederne udnytte. Ministeren understregede, at nye ideer er afgørende for vores overlevelse i forhold til udlandet. Derfor skal der endnu mere fokus på udvikling af nye produkter. FORBRUGERNE EFTERSPØRGER HISTORIER Forbrugerrådets direktør Rasmus Kjeldahl gav konkrete bud på, hvad han mente, at specialfødevarevirksomhederne skulle sætte fokus på de kommende år. Han fremhævede, at forbrugerne i stigende grad lægger vægt på kvalitet, både i forhold til indholdet i selve varen og i forhold til alsidigheden i produktsortimentet. Desuden efterspørger forbrugerne historier, dvs. baggrunden for varerne, og her bør specialfødevarevirksomhederne gøre mere ud af at formidle information og historier til kunderne. Virksomhederne bør medtænke forbrugernes stadig større interesse for etik og dyrevelfærd, fx ved at sikre bedre kontakt til produkternes oprindelse. Endelig opfordrede han virksomhederne til at opdrage forbrugerne til at vurdere, hvad gode kvalitetsfødevarer er, og hvordan man bedst kan tilberede dem. FREMTIDENS UDFORDRINGER Inco Danmarks administrerende direktør Ole Bang Nielsen ridsede i sit indlæg en række af de problemer op, som specialfødevarevirksom- Temadagen i Kødbyen, der åbnedes af Håndværksrådets adm. direktør Lars Jørgen Nielsen, bød også på networking og gruppediskussioner

9 hederne står over for. Blandt disse er brancheglidning, dårlig beliggenhed, generationsskifte, personalerekruttering og en stærk selvstændighedstrang. Sidstnævnte vanskeliggør eventuelle kædesamarbejder, som han mente mange kunne få glæde af. Ole Bang Nielsen pegede på, at specialfødevarehandlen lige nu har en unik mulighed for at genvinde fodfæstet, men ikke ved at gøre som den plejer. Der skal nyt til, og nøgleordene er: Forandring, kvalitet og bekvemmelighed. Forbrugerrådets direktør Rasmus Kjeldahl opfordrede branchens virksomheder til at opdrage forbrugerne til at vurdere, hvad gode kvalitetsfødevarer er, og hvordan man bedst kan tilberede dem Vi spiser ikke blot for at overleve, men for at opleve, sagde fødevareminister Hans Christian Schmidt GOURMET DANMARK Projektchef Kirsti Storinggaard fra Videncenter for Fødevarer præsenterede en dugfrisk undersøgelse om små fødevareproducenter. Hun præsenterede også planerne om et nyt nationalt netværk Gourmet Danmark, som er underopdelt i 9 regionale netværk af små fødevareproducenter. Budskabet fra hende var, at specialfødevarevirksomhederne i højere grad skal betragte sig selv som kollegaer end konkurrenter. Ved at samarbejde i branchen kan mange virksomheder opnå storskala-fordele, som kan styrke dem i konkurrencen. TRE GODE SMV-HISTORIER Tre repræsentanter for virksomhederne gav hver deres bud på, hvordan fremtiden ser ud for deres virksomheder. Peter Lund fra Slagter Lund pegede på, at en fast strategi var vejen frem for hans forretning. Michael Spottag fra Langenæs Bageriet slog på, at kurser og efteruddannelse samt fokus på topkvalitet er opskriften på virksomhedens fremtid. Jacob Nagel fra Rosemarys satte i sine to nye fastfood-butikker fokus på den ekstraordinære kundeservice og brugen af gode danske råvarer. TVÆRGÅENDE FØDEVARENETVÆRK Afslutningen på temadagen bød på networking og gruppediskussioner, hvor deltagerne kom med en række forslag til emner, som Håndværksrådet v. chefkonsulent Anne Holm Sjøberg og økonom Mads Engberg - kan arbejde videre med. Desuden tilkendegav en del af virksomhederne, at de gerne vil indgå i et tværgående fødevarenetværk.

10 MIDT I MASKINRUMMET - I HO CHI MINH CITY Hvis nogen for 4 år siden havde fortalt mig, at jeg i dag ville have investeret 10 mio. kr og masser af timer og andre omkostninger i en fabrik i Vietnam, ville jeg være blevet urolig for, om det nu også ville gå godt. Det er her, Danidas støtte har givet os et kolossalt vigtigt rygstød, som har gjort, at vi lidt efter lidt har kunnet forvisse os om, at vi var på rette vej og dermed har turdet satse mere og mere af vores egen kapacitet og kapital på projektet, siger Svend Lund, adm. direktør i og medejer af plastvirksomheden WBL A/S i Skive Adm. direktør Svend Lund og hans vietnamesiske partner Mr. Hai af chefkonsulent i Håndværksrådet Jens Kvorning Svend Lund, medejer af WBL A/S i Skive, der er en del af Phasion Group, har tilbragt næsten 2 af de sidste 4 år i Ho Chi Minh City i Vietnam. Det siger lidt om, hvor stor vægt han lægger på, at WBL skal komme bedst muligt ind i den globalisering, alle taler om. Mange studser nok over, at man som adm. direktør vælger at lægge så stor en del af sit arbejde udenfor virksomheden. Men Svend Lund føler på ingen måde, at han arbejder udenfor virksomheden, når han er i Vietnam. Tværtimod står han midt i maskinrummet og kan takket være de moderne IT- og kommunikationsmidler følge med i, hvad der sker overalt i virksomheden både i Danmark og i Vietnam. Som direktør må jeg vide, nøjagtig hvad der foregår i alle hjørner af virksomheden, især i en opbygningsfase, som den vi er inde i. Og det har været guld værd konstant at diskutere problemer og muligheder med medarbejderne, siger Svend Lund. NØDVENDIGT MED ET BROHOVEDE For 4 år siden etablerede Svend Lund - med assistance fra Håndværksrådets internationale afdeling - et joint venture selskab, Viedam, med sin vietnamesiske partner Mr. Hai, der dengang havde en lille værktøjsfabrik og en dertil knyttet plastproduktion. Svend Lund ville dermed sikre sig et brohovede for at etablere produktion i et land med lave omkostninger, i tilfælde af at konkurrencen fra Kina skulle blive skærpet. Det viste sig hurtigt at blive tilfældet. Allerede året efter starten på samarbejdet fandt han ud af, at hans mål om at flytte de 25 % af produktionen - de mere simple forme - til Vietnam i løbet af et par år var alt for lavt sat. WBL s danske kunder kom én efter én og fortalte, at de fik tilbud fra Kina på % under WBL s priser, og selv om kvaliteten ikke helt kunne matche, ville de være nødt til at vælge dem på sigt. De gav derfor WBL et år til at effektivisere produktionen så meget, at virksomheden kunne levere til fuldt konkurrencedygtige priser. Det gav stødet til, at WBL i løbet af 3 år flyttede hele produktionen af værktøjer fra de simple til de mest avancerede, der kræver helt rene rum med konstante temperaturer, til Vietnam. Det var en beslutning med store konsekvenser. Det skaber i sagens natur en del usikkerhed i en virksomhed med ca. 100 ansatte, at hovedaktiviteten skal flyttes væk. TACKLEDE UDFORDRINGERNE FRA STARTEN Derfor var det også et stort held, at WBL allerede havde startet processen et år tidligere, og at man havde taget så stort et skridt som at flytte hele 25 % af produktionen. Det viste

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 SLUT MED UGESEDLER: HOS OMØ VÆRKSTEDERNE TIMEREGISTRERER DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - dec. 2006 Små virksomheder skal betale TV-licens for de store... side 10 Find udenlandsk arbejdskraft via internettet...

Læs mere

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES

NÅR DET LANGE SEJE TRÆK LYKKES DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 1 - febr. 2007 PAUL MOLLERUP - INTERVIEW MED HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE ADM. DIREKTØR... SIDE 4-7 Hvordan ansætter du udenlandsk

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #2 april 2006 SOCIALT ANSVAR I HELE PRODUKTIONSKÆDEN - DANSKE FIRMAER KAN IKKE BARE SLAPPE AF... SIDE 4-6 Håndværksrådets

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #4 oktober 2005 EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9 Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 PP Møbler: Danish design

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007 KØBMANDEN OG DEN SYMPATISKE NETVÆRKER: PORTRÆT AF HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE FORMAND NIELS-ERIK LUNDVIG... SIDE

Læs mere

KOMMUNALT FAIRPLAY DE SELVSTÆNDIGE

KOMMUNALT FAIRPLAY DE SELVSTÆNDIGE DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #5 december 2005 SKATTEMINISTEREN OG HÅNDVÆRKSRÅDETS DIREKTØR I EN SNAK OM SORT ARBEJDE... SIDE 4-6 STATUS: Om et virksomhedstjek

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 4 - oktober 2007 MED FULD TRYK PÅ: DAM GRAPHIC ER MED I PROJEKTER FRA BOLIVIA OVER ZIMBABWE TIL VIETNAM... SIDE 6-8 Annoncehaj

Læs mere

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S årsberetning 07-08 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 07-08 Redaktion: Frederik Faurby & Martin Kalkerup Layout & grafisk tilrettelæggelse: Katja Petersen Fotos: Forsidefoto venligst udlånt af Pluskontoret A/S

Læs mere

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent

Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent årsberetning 12-13 HÅNDVÆRKSRÅDETS Årsberetning 12-13 Redaktion: Kommunikationschef Frederik Faurby og kommunikationskonsulent Lars Solberg Layout & grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationskonsulent Katja

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE!

CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! 6. årgang nr 1 januar 2008 CRAMO HAR BYGGE- MASKINERNE! Landets bredeste sortiment. Cramo har landets bredeste og mest moderne byggemaskineflåde. Vi kan sikre dig stor effektivitet i dit arbejde, om det

Læs mere

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir

Meninger om Københavns Erhvervsstrategi - et arbejdspapir Competencehouse ADRESSE TELEFON FAX MAIL WEB DATO MOVING HUMAN CAPITAL Forbindelsesvej 12 DK-2100 København Ø +45 38 38 00 00 +45 38 38 00 11 mbu@competencehouse.dk www.competencehouse.dk 27. januar 2005

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere

ÅRSBERETNING 04-05 1

ÅRSBERETNING 04-05 1 ÅRSBERETNING 04-05 1 Redaktør Håndværksrådets kommunikationschef, Marie Scott Poulsen Redaktionel tilrettelæggelse Håndværksrådets kommunikationsafdeling Layout og grafisk tilrettelæggelse Louise Breyen,

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

INDHOLD LEDER AKTUELT FAGLIGT

INDHOLD LEDER AKTUELT FAGLIGT 4. årgang nr 4 juni/juli 2006 22 9 6 LEDER 5 Den danske model gør livet lettere Jens Klarskov AKTUELT 6 Dansk Byggeris Repræsentantskab TEMA: ARBEJDSKRAFT Bygge- og anlægssektoren skal arbejde målrettet

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Nye tider nye muligheder

Nye tider nye muligheder Nr. 9 marts 2010 Bevar optimismen - og vær realistisk... En moderne leder med gamle værdier... Bedre vilkår på vej for de lokale virksomheder... Plads til 45 iværksættere i Holbæks nye vækstfabrik... Ansæt

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie MED.MERE NYT FRA SELANDIA - ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2013 TEMA PRAKTIKPLADSER Har du praktikelever? Læs om, hvordan du spotter de gode praktikanter og hvilke fordele og muligheder, der er ved

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005

Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 agitator Nyhedsbrev for medlemshververe nr. 1 og 2 Marts og juli 2005 Indhold Fortsat tilbagegang i medlemstal Medlemstallet i LO-forbundene er faldet i de seneste ti år, og udviklingen er accelereret

Læs mere