Professionshøjskolerne i tal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolerne i tal"

Transkript

1 Professionshøjskolerne i tal 2010

2 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side Institutioner... side Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side uddannelser... side Fakta om professionshøjskolens uddannelser... side dimensionering, søgning og optag... side Dimensionering... side Søgning... side Optag... side økonomi... side Omsætning og resultat... side Aktivitet... side internationalisering... side Udvekslingsstuderende... side Studerende på en hel uddannelse... side Kilder... side 19 side 2

3 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAl Med denne publikation præsenterer Professionshøjskolernes Rektorkollegium fakta om og nøgletal for professionshøjskolesektoren, som den ser ud i 2010 efter tre års virke. I publikationen samles få og tilgængelige data, der giver et indtryk af professionshøjskolesektorens størrelse, økonomi og uddannelsesopgave. Professionshøjskolernes Rektorkollegium iværksætter hermed også en systematisk registrering af faktuelle oplysninger om professionshøjskolesektoren, inkl. de to ingeniørhøjskoler (Ingeniørhøjskolen i København og Ingeniørhøjskolen i Århus), fra deres etablering pr som følge af professionshøjskoleloven. Publikationen er udarbejdet af sekretariatet for Professionshøjskolernes Rektorkollegium i anden halvdel af Redaktionen er afsluttet den 12. november En systematisk registrering af faktuelle oplysninger side 3

4 01 Præsentation af professionshøjskolesektoren 1.1Institutioner Professionshøjskolesektoren i sin nuværende form blev etableret pr. 1. januar 2008 ved en fusion af de tidligere CVU er og fritstående MVU-institutioner. Professionshøjskoleloven regulerer sektorens institutioner, og det ligger desuden i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, at der skal være et tæt samarbejde mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler om at styrke det teknisk-merkantile vækstlag. Fra politisk hold ønskes der et stærkt udbud af uddannelser på professionsbachelorniveau indenfor disse to fagområder. Professionshøjskoler og erhvervsakademier har derfor indgået partnerskaber om udbud af uddannelser på området, og enkelte institutioner har fusioneret. Med virkning fra januar 2009 fusionerede UC Nordjylland og Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) under navnet UC Nordjylland, og samtidig blev TEKO Center Danmark en del af VIA UC. I denne publikation er tal for TEKO og NOEA kun inkluderet i 2008-tallene for så vidt angår søgning og optag. Professionsbacheloruddannelser i Danmark udbydes dermed af syv professionshøjskoler og to ingeniørhøjskoler. Enkelte andre institutioner udbyder dog i et begrænset omfang også professionsbacheloruddannelser. Ud over de ni erhvervsakademier, der udbyder tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser i et partnerskab med en professionshøjskole, udbyder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole professionsbacheloruddannelse inden for medie- og kommunikationsområdet. Den frie Lærerskole i Ollerup udbyder læreruddannelse rettet mod friskolesektoren, og Aalborg Universitet udbyder socialrådgiveruddannelse. Figur 1: Professionshøjskolernes dækningsområder UC Nordjylland VIA UC UC Syddanmark UC Lillebælt UCC Metropol UC Sjælland Kilde: Undervisningsministeriet Dækningsområder i henhold til 4 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Ingeniørhøjskolerne i hhv. København og Aarhus har ikke særlige dækningsområder og fremgår derfor ikke af kortet. side 4

5 1.2Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede De syv professionshøjskoler og to ingeniørhøjskoler havde i 2009 i alt ca studerende på de ordinære uddannelser og ca ansatte. Institutionerne optog i nye studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding. Hertil kommer studerende under Åben Uddannelse og på korte kurser. Nedenstående tabel viser optag under Den Koordinerede Tilmelding fordelt på alle landets videregående uddannelsesinstitutioner. Det fremgår, at de syv professionshøjskoler er blandt de 13 største videregående uddannelsesinstitutioner målt ud fra antallet af optagne studerende. Kun de to største universiteter optog i 2010 flere studerende end den største professionshøjskole VIA UC. De to ingeniørhøjskoler er placeret som nummer 21 og 25, og de er dermed større end IT-Universitetet, som er det mindste universitet i Danmark. Tabel 1: Optaget under Den Koordinerede Tilmelding i 2010 fordelt på uddannelsesinstitutioner Institution Optag pr Andel af optag pr Universiteter under Videnskabsministeriet 1. Københavns Universitet ,4 % 2. Aarhus Universitet ,0 % 3. VIA University College ,7 % 4. Syddansk Universitet ,3 % 5. Professionshøjskolen Metropol ,5 % 6. Aalborg Universitet ,2 % 7. University College Capital, UCC ,6 % 8. Copenhagen Business School, CBS ,6 % 9. University College Nordjylland ,4 % 10. University College Lillebælt ,5 % 11. University College Sjælland ,4 % 12. Roskilde Universitet ,1 % 13. University College Syddanmark ,0 % 14. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy ,0 % 15. Danmarks Tekniske Universitet, DTU ,3 % 16. Erhvervsakademi Århus ,2 % 17. Erhvervsakademiet Lillebælt ,0 % 18. KEA Københavns Erhvervsakademi ,0 % 19. Erhvervsakademi Sjælland 831 1,6 % 20. Erhvervsakademi Dania 749 1,4 % 21. Ingeniørhøjskolen i Århus, IHA 522 1,0 % 22. Erhvervsakademi SydVest 460 0,9 % 23. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 420 0,8 % 24. Erhvervsakademi Kolding 386 0,7 % 25. Ingeniørhøjskolen i København, IHK 326 0,6 % 26. Erhvervsakademi MidtVest 286 0,5 % 27. Århus Maskinmesterskole 280 0,5 % 28. Kunstakademiets Arkitektskole 240 0,5 % 29. Pharmakon 235 0,4 % 30. IT-Universitetet 207 0,4 % 31. Det Informationsvidenskabelige Akademi 206 0,4 % (Danmarks Biblioteksskole) 32. Arkitektskolen Aarhus 157 0,3 % 33. Danmarks Designskole 126 0,2 % 34. Københavns Maskinmester- og Elinstallatørskole 110 0,2 % 35. Designskolen Kolding 79 0,2 % 36. Den frie Lærerskole 77 0,1 % 37. Frederikshavns Maskinmesterskole, MARTEC 33 0,1 % 38. Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 31 0,1 % 39. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 24 0,0 % Professionshøjskoler under Undervisningsministeriet Erhvervsakademier under Undervisningsministeriet Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Maskinmesterskoler under Undervisningsministeriet Ingeniørhøjskoler under Undervisningsministeriet Øvrige videregående uddannelses - institutioner under Undervisnings - ministeriet Kilde: Den Koordinerede Tilmelding side 5

6 02 Uddannelser 2.1 Fakta om professionshøjskolernes uddannelser Professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne udbyder 45 professionsrettede videregående uddannelser på fuldtid, også kendt som grunduddannelser, se tabel 2. Derudover udbydes ni overbygningsuddannelser, der kræver en bestået erhvervsakademiuddannelse, samt en række efter- og videreuddannelser. Pædagoguddannelsen er den største videregående uddannelse i Danmark. Den udbydes 27 steder i landet. Sygeplejerskeuddannelsen udbydes 22 steder, og den er samtidig den tredjestørste videregående uddannelse i landet. Uddannelsen til folkeskolelærer udbydes 17 steder og er den næststørste videregående uddannelse i Danmark. Som det fremgår af tabellen, er 17 af uddannelserne dimensioneret, hvilket vil sige, at Undervisningsministeriet fastsætter det maksimale optagelsestal på hver enkelt institution. Tabel 2: Professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolernes udbud af grunduddannelser i 2010 Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De pædagogiske uddannelser Læreruddannelsen 17 X Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation 2 Professionsbachelor i natur- og kulturformidling 1 Professionsbachelor i tekstile fag og formidling 2 X Pædagoguddannelsen 27 X Tegnsprogs- og MHS tolkeuddannelsen 1 X * Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De sundhedsfaglige uddannelser Afspændingspædagoguddannelsen 2 X Bachelor of Global Nutrition and Health 2 X Bandagist 1 Bioanalytikeruddannelsen 5 X Ergoterapeutuddannelsen 7 X Fysioterapeutuddannelsen 9 X Jordemoderuddannelsen 3 X Laborant * 2 X Professionsbachelor i ernæring og sundhed 4 X Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare og procesteknologi 1 Procesteknolog * 1 Radiografuddannelsen 3 X Sygeplejerskeuddannelsen 22 X Angiver, at uddannelsen også udbydes af et erhvervsakademi (X) Angiver, at uddannelsen også udbydes af andre videregående uddannelsesinstitutioner (O) Angiver, at uddannelsen er en overbygningsuddannelse side 6

7 Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De social- og samfundsfaglige uddannelser Administrationsøkonom * 1 Professionsbachelor i offentlig administration 5 Socialrådgiveruddannelsen (x) 7 Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De teknisk/merkantile uddannelser Automationsteknolog * 1 Byggetekniker * 2 Bygningskonstruktør * 2 Datamatiker * 1 Designteknolog * 1 X Diplomingeniør, maskin (x) 1 Diplomingeniør, bygning (x) 1 Diplomingeniør, eksport (global business engineering) (x) 1 Energi teknolog * 1 Finansøkonom * 1 Installatør * 1 International Hospitality Management (O) 1 IT- og elektronikteknolog * 1 Kort og landmålingstekniker * 2 Markedsføringsøkonom * 2 Multimediedesigner * 1 Professionsbachelor i design og business (O)* 1 Professionsbachelor i e-koncept-udvikling (O)* 1 Professionsbachelor i eksport og teknologi 1 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation (x) 1 Professionsbachelor i finans* 1 Professionsbachelor i grafisk kommunikation (x) 1 X Professionsbachelor i international handel og markedsføring (O)* 2 Professionsbachelor i karakteranimation 1 X Professionsbachelor i katastrofe- og risikomanagement 1 Professionsbachelor i leisure management 2 Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation 1 Professionsbachelor i procesøkonomi og værdiledelse (value chain management) 1 Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (O)* 2 Professionsbachelor i softwareudvikling (O)* 1 Professionsbachelor i sportsmanagement (O)* 1 Professionsbachelor i webudvikling (O)* 1 Produktionsteknolog * 2 Serviceøkonom * 1 * Angiver, at uddannelsen også udbydes af et erhvervsakademi (X) Angiver, at uddannelsen også udbydes af andre videregående uddannelsesinstitutioner (O) Angiver, at uddannelsen er en overbygningsuddannelse side 7

8 Følgende 18 uddannelser udbydes også på engelsk, se tabel 3. Tabel 3: De 18 engelsksprogede uddannelser, som udbydes på professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler Uddannelse Antal udbudssteder Bachelor s degree in global nutrition and health 2 Leisure management 1 Architectural technology and construction management 2 Civil engineering 1 Global business engineering 1 Engineering in information and communication technology 1 Character animation 1 Mechanical engineering 1 Value chain management 1 AP Graduate in design, technology and business (*) 2 AP Graduate in marketing management (*) 2 AP Graduate in computer science (*) 1 AP Graduate in financial management (*) 1 AP Graduate in multimedia design and communication (*) 1 AP Graduate in service, hospitality and tourism management (*) 1 AP Graduate IT technology (*) 1 Financial management and services (*) 1 (*) Angiver, at uddannelsen også udbydes af et erhvervsakademi side 8

9 Sektoren udbyder desuden 18 professionsbacheloruddannelser på erhvervs akademierne gennem partnerskabsaftaler, se tabel 4. Tabel 4: Professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier (partnerskabsaftale med en professionshøjskole) Uddannelse Professionsbachelor inden for offshore (O) Professionsbachelor i international hospitality management (O) Professionsbachelor i finans Professionsbachelor, bygningskonstruktør (O) Professionsbachelor i webudvikling (O) Professionsbachelor i softwareudvikling (O) Professionsbachelor i e-konceptudvikling (O) Professionsbachelor i have- og parkvirksomhed Professionsbachelor i international handel og markedsføring (O) Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (O) Professionsbachelor i offentlig administration Professionsbachelor i sportsmanagement (O) Professionsbachelor i mejeriteknologi Professionsbachelor i eksport og teknologi Professionsbachelor som optometrist Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Bygningskonstruktør med afstigning til byggetekniker Professionsbachelor i design og business (O) Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi (O) Angiver, at uddannelsen er en overbygningsuddannelse side 9

10 03 Dimensionering, søgning og optag 3.1 Dimensionering Der er som udgangspunkt frit optag på uddannelser, som udbydes af professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler eller andre udbydere af videregående uddannelser. Det vil sige, at institutionerne selv fastsætter deres kapacitet under hensyntagen til muligheden for at sikre en forsvarlig undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Det frie optag indebærer principielt, at alle uddannelsessøgende, der som udgangspunkt opfylder adgangskravene, har krav på at blive optaget. I visse situationer giver uddannelseslovene dog mulighed for central styring af kapaciteten i form af dimensionering af antallet af uddannelsespladser. Dimensioneringen sker primært af hensyn til antallet af praktikpladser og beskæftigelsesmulighederne for færdiguddannede, men kan også have til formål at sikre en regional fordeling af uddannelsespladserne. I sidstnævnte tilfælde sker dimensioneringen i forhold til den enkelte institution, således at en given uddannelse ikke nødvendigvis vil være dimensioneret på alle institutioner med samme udbud. Dimensioneringen kan også være begrundet i, at uddannelserne er meget udstyrstunge eller stiller særlige krav til faciliteterne, der gør, at uddannelserne enten er meget omkostningstunge eller kun kan udbydes med en begrænset kapacitet. På området for de professionsrettede videregående uddannelser er det typisk uddannelser, som retter sig mod beskæftigelse i den offentlige sektor, der er dimensioneret. Det gælder bl.a. en række pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser. Desuden bliver nye tekniske og merkantile uddannelser ofte dimensioneret ved oprettelsen, ligesom særlige specialer i visse tilfælde dimensioneres. Generelt dimensioneres nye uddannelser ud fra et forsigtighedsprincip, da praktikplads- og beskæftigelsessituationen ofte ikke er kendt. For studieåret 2010/2011 er i alt 17 videregående uddannelser og et speciale (klinisk diætist) dimensioneret på professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne. På disse uddannelser kan antallet af studiepladser således ikke forøges uden tilladelse fra undervisningsministeren. side 10

11 3.2 Søgning Generelt har professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne oplevet en stigning i søgningen til uddannelserne fra 2009 til Antallet af ansøgere med 1. prioritet steg således med 18,3 pct. i 2010 i forhold til året før. Professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes andel af alle 1. prioritetsansøgere under Den Koordinerede Tilmelding steg i 2010 til fra 30,8 pct. til 32,5 pct Uddannelsen er den mest søgte i landet efterfulgt af uddannelserne til folkeskolelærer og sygeplejerske. Antallet af 1. prioritetsansøgere på sundhedsområdet steg med 13,7 pct. til i alt personer. Her er den største relative stigning fra 2009 til 2010 sket på uddannelsen til ergoterapeut, hvor 43,5 pct. flere søgte ind. Det største hovedområde målt på søgning er det pædagogiske med ansøgere i 2010, svarende til 38,2 pct. af det samlede antal ansøgere til professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne. Det er 19,1 pct. flere end i Den største stigning ses på pædagoguddannelsen, hvor søgte ind med 1. prioritet, hvilket er 23,8 pct. flere end i Figur 2: Antal 1. prioritetsansøgere fordelt på hovedområder Det medie- og kommunikations faglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde: Den Koordinerede Tilmelding side 11

12 3.3 Optag Andre ikke statslige indtægter Anden ekstern rekvirentbetaling Professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes Deltagerbetalingoptag steg fra 2009 til 2010 med 13,4 pct. til i alt personer. Derved steg professionshøjskolernes Andet (bl.a. konsulentordning) og ingeniørhøjskolernes andel af det samlede optag under Den Særlige statstilskud Koordinerede Tilmelding fra 35,2 pct. i 2009 til 35,7 pct. i Det sundhedsfaglige område oplevede den mindste stigning med kun 9,5 pct., hvilket i høj grad kan tilskrives, at mange sundhedsfaglige uddannelser Bygningstaxameter er dimensioneret således at der er et loft over antallet af studiepladser. Det Fællesudgiftstilskud pædagogiske område steg med 13 pct. til personer, hvilket udgør 41 pct. af professionshøjskolesektorens Undervisningstaxameter samlede optag. Øvrige driftsindtægter (statstilskud) Andre ikke statslige i Anden ekstern rekvir Sektorens største uddannelser er uddannelserne til pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske, socialrådgiver Deltagerbetaling og fysioterapeut. Tilsammen står disse fem uddannelser i Andet 2010 for mere end 65 procent af optaget på professionsbachelor- og ingeniøruddannelserne. Det svarer til ca. 24 Særlige statstilskud pct. af de optagne på de videregående uddannelser under Den Koordinerede Tilmelding. Øvrige driftsindtægt Bygningstaxameter Fællesudgiftstilskud Undervisningstaxam Antal tilbudte studiepladser Figur 3: Antal optagne fordelt på hovedområder Uddannelsesområde Det medie- og kommunikationsfaglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde: Den Koordinerede Tilmelding side 12

13 04 Økonomi 4.1 omsætning og resultat Professionshøjskolernes økonomi baserer sig på tilskud fra staten, deltagerbetaling for uddannelse samt øvrige indtægter. De forskellige indtægter fordeler sig i følgende kategorier: Statstilskud: Taxametertilskud til grunduddannelse og Åben Uddannelse baseret på aktivitet Institutionstilskud Tilskud til Centre for Undervisningsmidler Tilskud til forsøgs- og udviklingsaktiviteter, tilskud i forbindelse med overgang til bygningstaxameterordningen, små-fagstilskud mv. Politisk aftalte midler (globaliseringsaftale, trepartsaftale, kvalitets- og institutionsudviklingstilskud samt tilskud til regionale videncentre) Øvrige indtægter: Deltagerbetaling til Åben Uddannelse Jobcentrenes betaling for lediges deltagelse i grunduddannelse og Åben Uddannelse (anden ekstern rekvirering) Eksterne midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter IV-indtægter mv. ud) Andre ikke statslige indtægter Figur 4: Relativ fordeling af sektorens indtægter i 2009 Anden ekstern rekvirentbetaling Kilde: Regnskabsportalen, Andre ikke statslige indtægter Andre ikke statslige indtægter Deltagerbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Andet Deltagerbetaling Deltagerbetaling Andet Andet (bl.a. konsulentordning) (bl.a. konsulentordning) Særlige statstilskud Særlige statstilskud Særlige statstilskud Øvrige driftsindtægter Øvrige (statstilskud) (statstilskud) (statstilskud) Bygningstaxameter Bygningstaxameter Fællesudgiftstilskud Fællesudgiftstilskud Fællesudgiftstilskud Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter Andre ikke statslige i Anden ekstern rekvir Deltagerbetaling Andet Særlige statstilskud Øvrige driftsindtægt Bygningstaxameter Fællesudgiftstilskud Undervisningstaxam Sektorens omsætning nåede i 2009 op på over 5,1 mia. kr., hvilket er en stigning på over 11 pct. i forhold til Dette skyldes delvist, at opgørelsen for 2008 hverken medtager UC Nordjyllands teknisk-merkantile område i det tidligere Erhvervsakademi Nordjylland eller VIAs merkantile område i det tidligere TEKO Center Danmark, jf. fusioner i januar I sektoren uden for de to fusionerede professionshøjskoler var stigningen på 5,5 pct. side 13

14 Fra 2009 til 2010 faldt professionshøjskolernes taxametertilskud mellem 0,5 pct. og 1,3 pct., afhængig af uddannelse. Nedenstående graf viser udviklingen fra i professions høj skolernes taxametertilskud for fem af de største uddannelser. Figur 5: Taxametertilskud for udvalgte uddannelser (2010-priser) Socialrådgiver Fysioterapeut Sygeplejerske Pædagog Lærer Kilde: Takstkataloget 2009 og 2010, Tabel 5: Driftsresultat samlet for sektoren 08/09 Nøgletal Omsætning i alt Finansielle poster i alt Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat 77 8 Kilde: Regnskabsportalen, Årets resultat for den samlede sektor faldt fra ca. 77 mio. kr. til ca. 8 mio. kr. Dette skyldes dog, at der i 2008 var ekstraordinære poster på 152 mio. kr., hvilket primært kom fra indfrielse af rente- og afdragsfrie statslån og fra salg af bygninger. Driftsresultatet før ekstraordinære poster var i 2008 et underskud på 75 mio. kr., hvilket i 2009 blev reduceret til 1 mio. kr. Egenkapitalen er fra 2008 til 2009 øget med ca. 54 mio. kr., svarende til 2,6 pct., til ca. 2,1 mia. kr. Ifølge regnskaberne skyldes dette primært tilgang ved fusion. Tabel 6: Udviklingen i politisk prioriterede midler til sektoren 2010-priser (mio. kr.) Globaliseringsmidler Andre politisk prioriterede midler I alt Globaliseringstilskuddene steg med 72 pct. fra til 214 mio. kr. Sammen med andre politisk prioriterede midler er der tildelt professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne 264 mio. kr. i 2009, hvilket er 80 pct. mere end i 2008 men stadigvæk under niveauet i Kilder: Aftaler om fordeling af globaliseringspuljen, Trepartsaftalen, diverse finanslov og Undervisningsministeriets udmeldebreve til institutionerne, side 14

15 Figur 6: Relativ fordeling af udgifter i 2009 Særlige aktiviteter Bygningsdrift Ledelse & administration Markedsføring Undervisning Særlige aktiviteter Bygningsdrift Ledelse & administration Markedsføring Undervisning Kilde: Regnskabsportalen, 4.2 Aktivitet Aktiviteten steg fra 2008 til 2009 med 1,3 pct. på de ordinære fuldtidsuddannelser og med 14,1 pct. på Åben Uddannelse se figur 7. Dette skyldes til dels, at tal for 2008 er uden indregning af UC Nordjyllands tekniskmerkantile område (det tidligere Erhvervsakademi Nordjylland) og TEKO Center Danmark, som nu er en del af VIA UC. Antallet af dimittender steg med 6,3 pct. til fra 2008 til Figur 7: Studenterårsværk (STÅ) på ordinære uddannelser samt årselever (ÅE) under Åben Uddannelse STÅ STÅ/ÅE Kilde: Regnskabsportalen, ÅE årsværk var beskæftiget i sektoren i pct. med undervisning, resten med ledelse og administration. Fordelingen ses i figur 8. Figur 8: Fordeling af årsværk i 2009 Årsværk Undervisning Ledelse og administration Kilde: Regnskabsportalen, side 15

16 05 Internationalisering 5.1 Udvekslingsstuderende Udvekslingsstuderende defineres af Styrelsen for International Uddannelse som studerende, der tager på et meritgivende studieophold i udlandet af minimum tre måneders varighed. Opholdet foregår oftest inden for et program eller en udvekslingsaftale, men kan også være arrangeret af den studerende selv. Alle professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler arbejder med både ind- og udgående mobilitet i regi af udvekslingsaftaler. Udgående mobilitet Antallet af danske professionsbachelorstuderende, der tager til udlandet som en del af deres uddannelse, har været nogenlunde stabilt de seneste par år. Andelen af professionsbachelorer på udvekslingsophold udgjorde i 2008/09 ca. 20 pct. af det samlede antal danske udvekslingsstuderende fra alle videregående uddannelser. Af de i alt 1071 professionsbachelorstuderende tog 43 pct. på studieophold i et land indenfor Europa. Resten fordelte sig nogenlunde lige mellem USA/Canada/Australien, Asien og resten af verden. Studerende fra det pædagogiske fagområde udgør med 49 pct. størstedelen af den udgående udvekslingsmobilitet i 2008/09. Det næststørste område er det tekniske område med ca. 27 pct. i 2008/09. Indgående mobilitet Antallet af professionsbachelorstuderende, der tager til Danmark som en del af deres uddannelse, har også været nogenlunde stabilt set over de seneste par år. Andelen af internationale professionsbachelorer på udvekslingsophold i Danmark udgjorde i 2008/09 ca. 25 pct. af det samlede antal internationale udvekslingsstuderende. Af de i alt 1941 internationale professionsbachelorstuderende kom 90 pct. fra et andet europæisk land. Kun 5,5 pct. var på udveksling fra Asien. 2/3 af de internationale udvekslingsstuderende læste en teknisk uddannelse, 1/4 læste pædagogik. Tabel 8. Internationale studerende på studieophold i Danmark, fordelt på sektorer Udannelser 2006/ / /09 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets uddannelser I alt Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse Tabel 7. Danske studerende på studieophold i udlandet, fordelt på sektorer Uddannelser 2006/ / /09 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets uddannelser I alt Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse side 16

17 5.2 Studerende på en hel uddannelse Danske studerende kan tage til udlandet og læse en hel uddannelse. Tendensen for alle videregående uddannelser er, at der fra var en lille stigende interesse blandt danske unge for at læse i udlandet. Set over de seneste fem år har aktiviteten dog været faldende. De fleste danske studerende, der vælger at læse i udlandet, tager til et andet EU/EØS land for at læse primært samfundsvidenskab eller humaniora. Internationale studerende i Danmark I studieåret 2008/09 var internationale studerende i gang med en hel uddannelse i Danmark. Dette er et lille fald på ca. 2 pct. i forhold til 2007/08. Fordelingen på videregående uddannelser fremgår af tabellen nedenfor. Det bemærkes, at både erhvervsakademiuddannelser og Ph.D.-uddannelser har oplevet en stigning, mens både universitets- og professionsbacheloruddannelserne har oplevet mindre aktivitet. Tabel 9. Internationale studerende på en hel videregående uddannelse i Danmark, fordelt på uddannelsessektorer Uddannelsestype 2006/ / /09 Erhversakademiuddannelse Professionsbachelor Universitetsuddannelse ph.d I alt Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse Figur 9: Internationale studerende på en hel videregående uddannelse i Danmark, fordelt på geografisk oprindelse Oprindelse Latinamerika og Caribien Karibien USA og Canada Ukendt/ ikke oplyst Afrika Asien og Oceanien Øvrige Europa Norden Antal studerende Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse 2/3 af de internationale studerende i Danmark kommer fra et andet EU/EØS-land, og på professionsbacheloruddannelserne udgør nordiske studerende ca. halvdelen af de internationale studerende, se figur 9. side 17

18 06 Kilder Aftaler om fordeling af globaliseringspuljen: Diverse finanslove: Udmeldebreve til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler: Undervisningsministeriet Hovedtal 2010: Den Koordinerede Tilmelding Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09: Styrelsen for International Uddannelse under Videnskabsministeriet Regnskabsportalen: Takstkatalog 2009: Takstkatalog 2010: Trepartsaftalen: side 18

19 Udgivet af Professionshøjskolernes Rektorkollegium 2010 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, sekretariatschef Redaktion & produktion: Anne Schultz Pinstrup, chefkonsulent Claus P.B. Hansen, konsulent Kristoffer Eliasen, konsulent Mette Thorsen, chefkonsulent Sarah Wurr Stjernqvist, stud. polit. Tryk og layout: Aakjærs A/S side 19

20

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper

Optag 2015. Nr. 1. Oversigt, uddannelsesgrupper Optag 2015 Nr. 1 Oversigt, uddannelsesgrupper og institutioner 1. Samlet optag Det samlede optag på de videregående uddannelser er i 2015 på 65.298 studerende, hvilket er 2 pct. højere end sidste år, svarende

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2012 Indhold Side forord... 3 1. præsentation af professionshøjskolesektoren... 4 1.1 Institutioner... 4 1.2 Professionshøjskolerne set i et videregående uddannelsesbillede...

Læs mere

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015)

Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper. Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Søgning 2015 Oversigt over søgningen fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 6. juli 2015 (revideret 30. juli 2015) Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser

Læs mere

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017

Søgning Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner. Den 20. marts, 2017 Søgning 2017 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 20. marts, 2017 2. udgave, revideret 23. marts 2017 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner

Søgning 2015. Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Søgning 2015 Oversigt over søgningen pr. 15. marts fordelt på uddannelsesgrupper og institutioner Den 19. marts, 2015 Indhold 1. Søgningen fordelt på uddannelsesniveauer og udvalgte uddannelser 3 2. Søgningen

Læs mere

PAES - STÅ PROGNOSE 2012

PAES - STÅ PROGNOSE 2012 PAES - STÅ PROGNOSE 2012 STÅANTAL ØKONOMI BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 BUDGET 2012 PROGNOSE 1 REALISERET 20120731 HVIS 1,5% STÅ KOMMER TIL INDEN 30. SEPTEMBER Arbejdslivsstudier 24,00 24,00

Læs mere

Optaget på de videregående uddannelser 2011

Optaget på de videregående uddannelser 2011 11-0731 Jørgen Pater - 10.08.2011 Kontakt: jopa@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Optaget på de videregående uddannelser 2011 Optaget på de videregående uddannelser i 2011 viser en rekordstor stigning. Gennemsnitlig

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 1. marts 2010 fordelt efter uddannelseslængde Stigning 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2010 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på optagelsesr med optagelsesprøve

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Forskningsudvalget 2013-14 FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K I brev af 28. august 2014 har udvalget efter ønske

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 256 Offentligt Ansøgertallet pr. 15. marts til Undervisningsministeriets videregående uddannelser Nedenfor opdeles ansøgerne på type, område og

Læs mere

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36 Notat Bilag 1: Dimensionering 2015/16 institutionsvis 4. juni 2015 Juridisk enhed Uddannelse UFMs dimensionering 2015/16 Professionshøjskolen UCC (Bornholms Sundheds og Sygeplejeskole) Sygeplejerske 36

Læs mere

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet

Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Til erhvervsakadem ier og professionshøjskoler, der udbyder dim ensionerede videregående uddannelser under Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392

Læs mere

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14

Ledighed (pct.) Kandidatuddannelse Aalborg Universitet Kandidatuddannelse Københavns Universitet University College Nordjylland, 39 14 Notat Dimittendledighed, szoom Tabellerne viser opgørelser over dimittendledighed (4.-7. kvartal efter endt uddannelse) for udvalgte videregående uddannelser fordelt på udbudsniveau. Tallene er opgjort

Læs mere

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Årsberetning 2015. bilagsdel. Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 118 Offentligt Årsberetning 2015 bilagsdel Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Februar 2016 Udgivet af Styrelsen

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Optag Nr. 12. Køn

Optag Nr. 12. Køn Optag 2017 Nr. 12 Køn 1. Optaget fordelt på køn Kvinderne udgør også i 2017, med 56 procent, flertallet blandt de nye studerende. Årets optag ændrer ikke på den kønsmæssige sammensætning af optaget i forhold

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau

Tabel 1 - Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark fordelt henholdsvis på geografi og uddannelse/fakultet. Antallet

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Side 1 af 5 Finanslovsudspil placerer professionshøjskolers rolle i forskning og udvikling på europæisk niveau - 27.8. Pressemeddelelse - udsendt af Bestyrelsesforeningen for Professionshøjskoler i Danmark

Læs mere

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010

Årgang 2008. Årgang 2007. Total optaget 67 150 100 44 14 18 9 6 1 409. Årgang 2008. Årgang 2009. Årgang 2010 Optaget via KOT2012 fra Svendborg Gymnasium og HF I alt er 409 fra Svendborg Gymnasium og HF optaget via KOT 2012. Heraf: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Total optaget 67 150 100 44 14 18

Læs mere

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016

Mentor-netværksmøde Certificering. John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 Mentor-netværksmøde Certificering John Midtgaard Jensen, 9. Maj 2016 1 Agendaen Velkomst og præsentation JMJ (12:00) Frokost (12:15-12:45) Introduktion til UCN (rundvisning) fortid, nutid for altid JMJ

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler 2014 OPLAG 300 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Marianne la Cour Sonne, direktør REDAKTION & PRODUKTION Claus P.B. Hansen, administrator David

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2014-15 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2013 Nordjylland har i de sidste 5 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime

3,94 4 3,42 3,29. uddannelsesinstitution. Kunstneriske. Martime Notat Nyuddannedes vurdering af uddannelsernes relevans s- og Forskningsministeriet har bedt dimittender fra ordinære videregående uddannelser, der færdiggør deres uddannelse i perioden 1. oktober 2012

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne:

Uddannelserne er opdelt i to grupper ud fra følgende principper for rækkefølgen af turnusakkrediteringerne: Turnusakkrediteringsplan for videregående uddannelser Uddannelsesudbuddene er opdelt i to grupper med et vist tidsmæssigt overlap for at give muligheder for fleksibilitet i opgavevaretagelsen under hensyn

Læs mere

Fremtid VIA uddannelse

Fremtid VIA uddannelse Fremtid VIA uddannelse Møde med KKR den 8. november 2011 60 % af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i 2020! 1 FAKTA OM VIA Danmarks største professionshøjskole Ca. 17.000 STÅ Ca. 2100

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende , status pr. 31. december 2014. r af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund Studiestart 2009/2010 Studiestart 2010/2011 Lærer (4 år) Aarhus 407 107 26 447 110 25 439 114 26 Silkeborg 155 55 35 215

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 215 Nordjylland har i de sidste 7 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen. I

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L

PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler 2016 OPLAG 300 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Søren Nedergaard, direktør REDAKTION & PRODUKTION Hanne Bech, Chefkonsulent Claus P.B. Hansen,

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011

Tabel 1 Optaget på Syddansk Universitet og Aalborg Universitet Esbjerg fordelt på fakultetsniveau 2000 2011 Bilag 18 Oversigt over optaget på videregående uddannelser I bilaget findes en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark, fordelt henholdsvis på geografi og Uddannelse/fakultet.

Læs mere

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse

Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Til institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser mv. og videregående uddannelser under lov om åben uddannelse Orientering om Forslag til finanslov for finansåret 2014 27.

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015

Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Notat vedr. søgning til og optag på de videregående uddannelser i Nordjylland 2015 Nordjylland har i de sidste 8 år oplevet en markant stigning i interessen for de videregående uddannelser i regionen.

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008

Orientering om rettelser til bilag 1 til orienteringsbrev af 17. april 2008 om Finanslov for finansåret 2008 Professionshøjskolerne Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere

Studievalg Sydjylland. Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Studievalg Sydjylland Hjælper dig med valg af videregående uddannelse og karriere Hvem er Studievalg Sydjylland? 1 af 7 vejledningscentre under Uddannelsesministeriet Specialiseret i vejledning om videregående

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner

Data om censur og bedømmelse. Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner Data om censur og bedømmelse Tabelrapport med data fra de videregående uddannelsesinstitutioner 2016 Data

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Svar på Spørgsmål 216 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Redegørelse for ikke optagne ansøgere

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 495 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2010 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L

PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L PROFESSIONS HØJSKOLER I TA L INDHOLD UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler 216 OPLAG 3 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR Søren Nedergaard, direktør REDAKTION & PRODUKTION Hanne Bech, Chefkonsulent Claus P.B. Hansen,

Læs mere

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society

Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society Adgangskrav for kandidatuddannelsen i Spatial Designs and Society 1. Adgangsgivende bacheloruddannelser fra RUC Humanistiske bacheloruddannelser Performance Design og Dansk Performance Design og Historie

Læs mere

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009

Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Sektorregnskab for erhvervsakademier 2009 Erhvervsakademierne omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage uddannelse på et videregående niveau: erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Formandskabets beretning

Formandskabets beretning Til Bestyrelsesforeningen for professionshøjskoler i Danmark. Repræsentantskabsmøde den 23. april 2013 08. april 2013 Formandskabets beretning Der er sket meget for professionshøjskolerne, siden vi var

Læs mere

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015

Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Oversigt over optaget på videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 Dette bilag indeholder en oversigt over optaget på de videregående uddannelser i Syddanmark i 2015 sammenlignet med 2012, 2013 og 2014.

Læs mere

På vej mod et nyt koncept

På vej mod et nyt koncept På vej mod et nyt koncept foreløbige overvejelser 1 Titel lorem ipsum dolor sit amet Den politiske aftale Uddannelsesakkrediteringer i en overgangsfase Institutionsakkrediteringer (3-4 år) Gennemgang af

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer Februar 2009 Velkommen til uddannelse i virkeligheden Af: Niels Horsted, rektor Kære nye studerende > Nyhedsbrev for UCN

Læs mere

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14

Optag 2016. Udviklingen i grænsekvotienter. Nr. 14 Optag 2016 Udviklingen i grænsekvotienter Nr. 14 1. Udvikling i grænsekvotienter 50 pct. af uddannelserne (optagelsesområderne) har, som det ses af tabel 1.1, i år flere kvalificerede ansøgere end studiepladser

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 518 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE I UGE 43 2012 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER ANSØG 12.-19. SEPTEMBER 2012

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 5 Offentligt. Prækvalifikation

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 5 Offentligt. Prækvalifikation Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 5 Offentligt Prækvalifikation Resultater og erfaringer 2013 til 2015 RUVU s rapport om resultater og erfaringer med prækvalifikation Med lov

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 246 (Alm. del): I brev af 15. marts 2010 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13

Optag Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser. (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag 2016 (Revideret, 31. oktober 2016) Nr. 13 Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser 1. Optag af udenlandske statsborgere og optaget på engelsksprogede uddannelser

Læs mere

6858 7093 7859 8478 9023 9688 7,4% Mellemlange videregåen- de uddannelser 22273 20565 19369 22458 26003 29582 13,8%

6858 7093 7859 8478 9023 9688 7,4% Mellemlange videregåen- de uddannelser 22273 20565 19369 22458 26003 29582 13,8% Notat til pressen Samlet ansøgertal til de videregående uddannelser 2011 I 2011 er der i alt 75.161 ansøgere (1. prioritetsansøgninger) til de videregående uddannelser, som er omfattet af den koordinerede

Læs mere

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1

Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser i Danmark 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om udenlandske studerende på hele uddannelser

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5

U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 U d d a n n e l s e s p r o g r a m 2 0 1 5 Om uddannelsesprogrammet Uddannelsesprogrammet indgår i det samlede ledelsesgrundlag for 2015 sammen med årets udviklingsprogram og budget. Uddannelsesprogrammet

Læs mere

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet

Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab Indledende bemærkninger til beredskabet 20. februar 2013 J.nr. 2013-5617-04 IM Noter til Universiteternes Statistiske Beredskab 2012 Indledende bemærkninger til beredskabet Universiteternes Statistiske Beredskab har eksisteret siden 2005. Gennem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

vælg uddannelser 9.-21.

vælg uddannelser 9.-21. vælg mellem BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID en VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 441 uddannelser bliv studerende i tre dage efteråret 2009 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt

Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland. Oversigt Videregående Uddannelsesinstitutioner i Region Sjælland Oversigt University College Sjælland, UCSJ UCSJ Administration Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf: +45 7248 1000 www.ucsj.dk UCSJ Roskilde Trekroner Forskerpark

Læs mere