Professionshøjskolerne i tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolerne i tal"

Transkript

1 Professionshøjskolerne i tal 2010

2 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side Institutioner... side Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side uddannelser... side Fakta om professionshøjskolens uddannelser... side dimensionering, søgning og optag... side Dimensionering... side Søgning... side Optag... side økonomi... side Omsætning og resultat... side Aktivitet... side internationalisering... side Udvekslingsstuderende... side Studerende på en hel uddannelse... side Kilder... side 19 side 2

3 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAl Med denne publikation præsenterer Professionshøjskolernes Rektorkollegium fakta om og nøgletal for professionshøjskolesektoren, som den ser ud i 2010 efter tre års virke. I publikationen samles få og tilgængelige data, der giver et indtryk af professionshøjskolesektorens størrelse, økonomi og uddannelsesopgave. Professionshøjskolernes Rektorkollegium iværksætter hermed også en systematisk registrering af faktuelle oplysninger om professionshøjskolesektoren, inkl. de to ingeniørhøjskoler (Ingeniørhøjskolen i København og Ingeniørhøjskolen i Århus), fra deres etablering pr som følge af professionshøjskoleloven. Publikationen er udarbejdet af sekretariatet for Professionshøjskolernes Rektorkollegium i anden halvdel af Redaktionen er afsluttet den 12. november En systematisk registrering af faktuelle oplysninger side 3

4 01 Præsentation af professionshøjskolesektoren 1.1Institutioner Professionshøjskolesektoren i sin nuværende form blev etableret pr. 1. januar 2008 ved en fusion af de tidligere CVU er og fritstående MVU-institutioner. Professionshøjskoleloven regulerer sektorens institutioner, og det ligger desuden i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, at der skal være et tæt samarbejde mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler om at styrke det teknisk-merkantile vækstlag. Fra politisk hold ønskes der et stærkt udbud af uddannelser på professionsbachelorniveau indenfor disse to fagområder. Professionshøjskoler og erhvervsakademier har derfor indgået partnerskaber om udbud af uddannelser på området, og enkelte institutioner har fusioneret. Med virkning fra januar 2009 fusionerede UC Nordjylland og Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) under navnet UC Nordjylland, og samtidig blev TEKO Center Danmark en del af VIA UC. I denne publikation er tal for TEKO og NOEA kun inkluderet i 2008-tallene for så vidt angår søgning og optag. Professionsbacheloruddannelser i Danmark udbydes dermed af syv professionshøjskoler og to ingeniørhøjskoler. Enkelte andre institutioner udbyder dog i et begrænset omfang også professionsbacheloruddannelser. Ud over de ni erhvervsakademier, der udbyder tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser i et partnerskab med en professionshøjskole, udbyder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole professionsbacheloruddannelse inden for medie- og kommunikationsområdet. Den frie Lærerskole i Ollerup udbyder læreruddannelse rettet mod friskolesektoren, og Aalborg Universitet udbyder socialrådgiveruddannelse. Figur 1: Professionshøjskolernes dækningsområder UC Nordjylland VIA UC UC Syddanmark UC Lillebælt UCC Metropol UC Sjælland Kilde: Undervisningsministeriet Dækningsområder i henhold til 4 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Ingeniørhøjskolerne i hhv. København og Aarhus har ikke særlige dækningsområder og fremgår derfor ikke af kortet. side 4

5 1.2Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede De syv professionshøjskoler og to ingeniørhøjskoler havde i 2009 i alt ca studerende på de ordinære uddannelser og ca ansatte. Institutionerne optog i nye studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding. Hertil kommer studerende under Åben Uddannelse og på korte kurser. Nedenstående tabel viser optag under Den Koordinerede Tilmelding fordelt på alle landets videregående uddannelsesinstitutioner. Det fremgår, at de syv professionshøjskoler er blandt de 13 største videregående uddannelsesinstitutioner målt ud fra antallet af optagne studerende. Kun de to største universiteter optog i 2010 flere studerende end den største professionshøjskole VIA UC. De to ingeniørhøjskoler er placeret som nummer 21 og 25, og de er dermed større end IT-Universitetet, som er det mindste universitet i Danmark. Tabel 1: Optaget under Den Koordinerede Tilmelding i 2010 fordelt på uddannelsesinstitutioner Institution Optag pr Andel af optag pr Universiteter under Videnskabsministeriet 1. Københavns Universitet ,4 % 2. Aarhus Universitet ,0 % 3. VIA University College ,7 % 4. Syddansk Universitet ,3 % 5. Professionshøjskolen Metropol ,5 % 6. Aalborg Universitet ,2 % 7. University College Capital, UCC ,6 % 8. Copenhagen Business School, CBS ,6 % 9. University College Nordjylland ,4 % 10. University College Lillebælt ,5 % 11. University College Sjælland ,4 % 12. Roskilde Universitet ,1 % 13. University College Syddanmark ,0 % 14. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy ,0 % 15. Danmarks Tekniske Universitet, DTU ,3 % 16. Erhvervsakademi Århus ,2 % 17. Erhvervsakademiet Lillebælt ,0 % 18. KEA Københavns Erhvervsakademi ,0 % 19. Erhvervsakademi Sjælland 831 1,6 % 20. Erhvervsakademi Dania 749 1,4 % 21. Ingeniørhøjskolen i Århus, IHA 522 1,0 % 22. Erhvervsakademi SydVest 460 0,9 % 23. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 420 0,8 % 24. Erhvervsakademi Kolding 386 0,7 % 25. Ingeniørhøjskolen i København, IHK 326 0,6 % 26. Erhvervsakademi MidtVest 286 0,5 % 27. Århus Maskinmesterskole 280 0,5 % 28. Kunstakademiets Arkitektskole 240 0,5 % 29. Pharmakon 235 0,4 % 30. IT-Universitetet 207 0,4 % 31. Det Informationsvidenskabelige Akademi 206 0,4 % (Danmarks Biblioteksskole) 32. Arkitektskolen Aarhus 157 0,3 % 33. Danmarks Designskole 126 0,2 % 34. Københavns Maskinmester- og Elinstallatørskole 110 0,2 % 35. Designskolen Kolding 79 0,2 % 36. Den frie Lærerskole 77 0,1 % 37. Frederikshavns Maskinmesterskole, MARTEC 33 0,1 % 38. Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 31 0,1 % 39. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 24 0,0 % Professionshøjskoler under Undervisningsministeriet Erhvervsakademier under Undervisningsministeriet Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Maskinmesterskoler under Undervisningsministeriet Ingeniørhøjskoler under Undervisningsministeriet Øvrige videregående uddannelses - institutioner under Undervisnings - ministeriet Kilde: Den Koordinerede Tilmelding side 5

6 02 Uddannelser 2.1 Fakta om professionshøjskolernes uddannelser Professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne udbyder 45 professionsrettede videregående uddannelser på fuldtid, også kendt som grunduddannelser, se tabel 2. Derudover udbydes ni overbygningsuddannelser, der kræver en bestået erhvervsakademiuddannelse, samt en række efter- og videreuddannelser. Pædagoguddannelsen er den største videregående uddannelse i Danmark. Den udbydes 27 steder i landet. Sygeplejerskeuddannelsen udbydes 22 steder, og den er samtidig den tredjestørste videregående uddannelse i landet. Uddannelsen til folkeskolelærer udbydes 17 steder og er den næststørste videregående uddannelse i Danmark. Som det fremgår af tabellen, er 17 af uddannelserne dimensioneret, hvilket vil sige, at Undervisningsministeriet fastsætter det maksimale optagelsestal på hver enkelt institution. Tabel 2: Professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolernes udbud af grunduddannelser i 2010 Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De pædagogiske uddannelser Læreruddannelsen 17 X Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation 2 Professionsbachelor i natur- og kulturformidling 1 Professionsbachelor i tekstile fag og formidling 2 X Pædagoguddannelsen 27 X Tegnsprogs- og MHS tolkeuddannelsen 1 X * Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De sundhedsfaglige uddannelser Afspændingspædagoguddannelsen 2 X Bachelor of Global Nutrition and Health 2 X Bandagist 1 Bioanalytikeruddannelsen 5 X Ergoterapeutuddannelsen 7 X Fysioterapeutuddannelsen 9 X Jordemoderuddannelsen 3 X Laborant * 2 X Professionsbachelor i ernæring og sundhed 4 X Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare og procesteknologi 1 Procesteknolog * 1 Radiografuddannelsen 3 X Sygeplejerskeuddannelsen 22 X Angiver, at uddannelsen også udbydes af et erhvervsakademi (X) Angiver, at uddannelsen også udbydes af andre videregående uddannelsesinstitutioner (O) Angiver, at uddannelsen er en overbygningsuddannelse side 6

7 Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De social- og samfundsfaglige uddannelser Administrationsøkonom * 1 Professionsbachelor i offentlig administration 5 Socialrådgiveruddannelsen (x) 7 Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De teknisk/merkantile uddannelser Automationsteknolog * 1 Byggetekniker * 2 Bygningskonstruktør * 2 Datamatiker * 1 Designteknolog * 1 X Diplomingeniør, maskin (x) 1 Diplomingeniør, bygning (x) 1 Diplomingeniør, eksport (global business engineering) (x) 1 Energi teknolog * 1 Finansøkonom * 1 Installatør * 1 International Hospitality Management (O) 1 IT- og elektronikteknolog * 1 Kort og landmålingstekniker * 2 Markedsføringsøkonom * 2 Multimediedesigner * 1 Professionsbachelor i design og business (O)* 1 Professionsbachelor i e-koncept-udvikling (O)* 1 Professionsbachelor i eksport og teknologi 1 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation (x) 1 Professionsbachelor i finans* 1 Professionsbachelor i grafisk kommunikation (x) 1 X Professionsbachelor i international handel og markedsføring (O)* 2 Professionsbachelor i karakteranimation 1 X Professionsbachelor i katastrofe- og risikomanagement 1 Professionsbachelor i leisure management 2 Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation 1 Professionsbachelor i procesøkonomi og værdiledelse (value chain management) 1 Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (O)* 2 Professionsbachelor i softwareudvikling (O)* 1 Professionsbachelor i sportsmanagement (O)* 1 Professionsbachelor i webudvikling (O)* 1 Produktionsteknolog * 2 Serviceøkonom * 1 * Angiver, at uddannelsen også udbydes af et erhvervsakademi (X) Angiver, at uddannelsen også udbydes af andre videregående uddannelsesinstitutioner (O) Angiver, at uddannelsen er en overbygningsuddannelse side 7

8 Følgende 18 uddannelser udbydes også på engelsk, se tabel 3. Tabel 3: De 18 engelsksprogede uddannelser, som udbydes på professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler Uddannelse Antal udbudssteder Bachelor s degree in global nutrition and health 2 Leisure management 1 Architectural technology and construction management 2 Civil engineering 1 Global business engineering 1 Engineering in information and communication technology 1 Character animation 1 Mechanical engineering 1 Value chain management 1 AP Graduate in design, technology and business (*) 2 AP Graduate in marketing management (*) 2 AP Graduate in computer science (*) 1 AP Graduate in financial management (*) 1 AP Graduate in multimedia design and communication (*) 1 AP Graduate in service, hospitality and tourism management (*) 1 AP Graduate IT technology (*) 1 Financial management and services (*) 1 (*) Angiver, at uddannelsen også udbydes af et erhvervsakademi side 8

9 Sektoren udbyder desuden 18 professionsbacheloruddannelser på erhvervs akademierne gennem partnerskabsaftaler, se tabel 4. Tabel 4: Professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier (partnerskabsaftale med en professionshøjskole) Uddannelse Professionsbachelor inden for offshore (O) Professionsbachelor i international hospitality management (O) Professionsbachelor i finans Professionsbachelor, bygningskonstruktør (O) Professionsbachelor i webudvikling (O) Professionsbachelor i softwareudvikling (O) Professionsbachelor i e-konceptudvikling (O) Professionsbachelor i have- og parkvirksomhed Professionsbachelor i international handel og markedsføring (O) Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (O) Professionsbachelor i offentlig administration Professionsbachelor i sportsmanagement (O) Professionsbachelor i mejeriteknologi Professionsbachelor i eksport og teknologi Professionsbachelor som optometrist Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Bygningskonstruktør med afstigning til byggetekniker Professionsbachelor i design og business (O) Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi (O) Angiver, at uddannelsen er en overbygningsuddannelse side 9

10 03 Dimensionering, søgning og optag 3.1 Dimensionering Der er som udgangspunkt frit optag på uddannelser, som udbydes af professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler eller andre udbydere af videregående uddannelser. Det vil sige, at institutionerne selv fastsætter deres kapacitet under hensyntagen til muligheden for at sikre en forsvarlig undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Det frie optag indebærer principielt, at alle uddannelsessøgende, der som udgangspunkt opfylder adgangskravene, har krav på at blive optaget. I visse situationer giver uddannelseslovene dog mulighed for central styring af kapaciteten i form af dimensionering af antallet af uddannelsespladser. Dimensioneringen sker primært af hensyn til antallet af praktikpladser og beskæftigelsesmulighederne for færdiguddannede, men kan også have til formål at sikre en regional fordeling af uddannelsespladserne. I sidstnævnte tilfælde sker dimensioneringen i forhold til den enkelte institution, således at en given uddannelse ikke nødvendigvis vil være dimensioneret på alle institutioner med samme udbud. Dimensioneringen kan også være begrundet i, at uddannelserne er meget udstyrstunge eller stiller særlige krav til faciliteterne, der gør, at uddannelserne enten er meget omkostningstunge eller kun kan udbydes med en begrænset kapacitet. På området for de professionsrettede videregående uddannelser er det typisk uddannelser, som retter sig mod beskæftigelse i den offentlige sektor, der er dimensioneret. Det gælder bl.a. en række pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser. Desuden bliver nye tekniske og merkantile uddannelser ofte dimensioneret ved oprettelsen, ligesom særlige specialer i visse tilfælde dimensioneres. Generelt dimensioneres nye uddannelser ud fra et forsigtighedsprincip, da praktikplads- og beskæftigelsessituationen ofte ikke er kendt. For studieåret 2010/2011 er i alt 17 videregående uddannelser og et speciale (klinisk diætist) dimensioneret på professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne. På disse uddannelser kan antallet af studiepladser således ikke forøges uden tilladelse fra undervisningsministeren. side 10

11 3.2 Søgning Generelt har professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne oplevet en stigning i søgningen til uddannelserne fra 2009 til Antallet af ansøgere med 1. prioritet steg således med 18,3 pct. i 2010 i forhold til året før. Professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes andel af alle 1. prioritetsansøgere under Den Koordinerede Tilmelding steg i 2010 til fra 30,8 pct. til 32,5 pct Uddannelsen er den mest søgte i landet efterfulgt af uddannelserne til folkeskolelærer og sygeplejerske. Antallet af 1. prioritetsansøgere på sundhedsområdet steg med 13,7 pct. til i alt personer. Her er den største relative stigning fra 2009 til 2010 sket på uddannelsen til ergoterapeut, hvor 43,5 pct. flere søgte ind. Det største hovedområde målt på søgning er det pædagogiske med ansøgere i 2010, svarende til 38,2 pct. af det samlede antal ansøgere til professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne. Det er 19,1 pct. flere end i Den største stigning ses på pædagoguddannelsen, hvor søgte ind med 1. prioritet, hvilket er 23,8 pct. flere end i Figur 2: Antal 1. prioritetsansøgere fordelt på hovedområder Det medie- og kommunikations faglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde: Den Koordinerede Tilmelding side 11

12 3.3 Optag Andre ikke statslige indtægter Anden ekstern rekvirentbetaling Professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes Deltagerbetalingoptag steg fra 2009 til 2010 med 13,4 pct. til i alt personer. Derved steg professionshøjskolernes Andet (bl.a. konsulentordning) og ingeniørhøjskolernes andel af det samlede optag under Den Særlige statstilskud Koordinerede Tilmelding fra 35,2 pct. i 2009 til 35,7 pct. i Det sundhedsfaglige område oplevede den mindste stigning med kun 9,5 pct., hvilket i høj grad kan tilskrives, at mange sundhedsfaglige uddannelser Bygningstaxameter er dimensioneret således at der er et loft over antallet af studiepladser. Det Fællesudgiftstilskud pædagogiske område steg med 13 pct. til personer, hvilket udgør 41 pct. af professionshøjskolesektorens Undervisningstaxameter samlede optag. Øvrige driftsindtægter (statstilskud) Andre ikke statslige i Anden ekstern rekvir Sektorens største uddannelser er uddannelserne til pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske, socialrådgiver Deltagerbetaling og fysioterapeut. Tilsammen står disse fem uddannelser i Andet 2010 for mere end 65 procent af optaget på professionsbachelor- og ingeniøruddannelserne. Det svarer til ca. 24 Særlige statstilskud pct. af de optagne på de videregående uddannelser under Den Koordinerede Tilmelding. Øvrige driftsindtægt Bygningstaxameter Fællesudgiftstilskud Undervisningstaxam Antal tilbudte studiepladser Figur 3: Antal optagne fordelt på hovedområder Uddannelsesområde Det medie- og kommunikationsfaglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde: Den Koordinerede Tilmelding side 12

13 04 Økonomi 4.1 omsætning og resultat Professionshøjskolernes økonomi baserer sig på tilskud fra staten, deltagerbetaling for uddannelse samt øvrige indtægter. De forskellige indtægter fordeler sig i følgende kategorier: Statstilskud: Taxametertilskud til grunduddannelse og Åben Uddannelse baseret på aktivitet Institutionstilskud Tilskud til Centre for Undervisningsmidler Tilskud til forsøgs- og udviklingsaktiviteter, tilskud i forbindelse med overgang til bygningstaxameterordningen, små-fagstilskud mv. Politisk aftalte midler (globaliseringsaftale, trepartsaftale, kvalitets- og institutionsudviklingstilskud samt tilskud til regionale videncentre) Øvrige indtægter: Deltagerbetaling til Åben Uddannelse Jobcentrenes betaling for lediges deltagelse i grunduddannelse og Åben Uddannelse (anden ekstern rekvirering) Eksterne midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter IV-indtægter mv. ud) Andre ikke statslige indtægter Figur 4: Relativ fordeling af sektorens indtægter i 2009 Anden ekstern rekvirentbetaling Kilde: Regnskabsportalen, Andre ikke statslige indtægter Andre ikke statslige indtægter Deltagerbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Andet Deltagerbetaling Deltagerbetaling Andet Andet (bl.a. konsulentordning) (bl.a. konsulentordning) Særlige statstilskud Særlige statstilskud Særlige statstilskud Øvrige driftsindtægter Øvrige (statstilskud) (statstilskud) (statstilskud) Bygningstaxameter Bygningstaxameter Fællesudgiftstilskud Fællesudgiftstilskud Fællesudgiftstilskud Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter Andre ikke statslige i Anden ekstern rekvir Deltagerbetaling Andet Særlige statstilskud Øvrige driftsindtægt Bygningstaxameter Fællesudgiftstilskud Undervisningstaxam Sektorens omsætning nåede i 2009 op på over 5,1 mia. kr., hvilket er en stigning på over 11 pct. i forhold til Dette skyldes delvist, at opgørelsen for 2008 hverken medtager UC Nordjyllands teknisk-merkantile område i det tidligere Erhvervsakademi Nordjylland eller VIAs merkantile område i det tidligere TEKO Center Danmark, jf. fusioner i januar I sektoren uden for de to fusionerede professionshøjskoler var stigningen på 5,5 pct. side 13

14 Fra 2009 til 2010 faldt professionshøjskolernes taxametertilskud mellem 0,5 pct. og 1,3 pct., afhængig af uddannelse. Nedenstående graf viser udviklingen fra i professions høj skolernes taxametertilskud for fem af de største uddannelser. Figur 5: Taxametertilskud for udvalgte uddannelser (2010-priser) Socialrådgiver Fysioterapeut Sygeplejerske Pædagog Lærer Kilde: Takstkataloget 2009 og 2010, Tabel 5: Driftsresultat samlet for sektoren 08/09 Nøgletal Omsætning i alt Finansielle poster i alt Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat 77 8 Kilde: Regnskabsportalen, Årets resultat for den samlede sektor faldt fra ca. 77 mio. kr. til ca. 8 mio. kr. Dette skyldes dog, at der i 2008 var ekstraordinære poster på 152 mio. kr., hvilket primært kom fra indfrielse af rente- og afdragsfrie statslån og fra salg af bygninger. Driftsresultatet før ekstraordinære poster var i 2008 et underskud på 75 mio. kr., hvilket i 2009 blev reduceret til 1 mio. kr. Egenkapitalen er fra 2008 til 2009 øget med ca. 54 mio. kr., svarende til 2,6 pct., til ca. 2,1 mia. kr. Ifølge regnskaberne skyldes dette primært tilgang ved fusion. Tabel 6: Udviklingen i politisk prioriterede midler til sektoren 2010-priser (mio. kr.) Globaliseringsmidler Andre politisk prioriterede midler I alt Globaliseringstilskuddene steg med 72 pct. fra til 214 mio. kr. Sammen med andre politisk prioriterede midler er der tildelt professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne 264 mio. kr. i 2009, hvilket er 80 pct. mere end i 2008 men stadigvæk under niveauet i Kilder: Aftaler om fordeling af globaliseringspuljen, Trepartsaftalen, diverse finanslov og Undervisningsministeriets udmeldebreve til institutionerne, side 14

15 Figur 6: Relativ fordeling af udgifter i 2009 Særlige aktiviteter Bygningsdrift Ledelse & administration Markedsføring Undervisning Særlige aktiviteter Bygningsdrift Ledelse & administration Markedsføring Undervisning Kilde: Regnskabsportalen, 4.2 Aktivitet Aktiviteten steg fra 2008 til 2009 med 1,3 pct. på de ordinære fuldtidsuddannelser og med 14,1 pct. på Åben Uddannelse se figur 7. Dette skyldes til dels, at tal for 2008 er uden indregning af UC Nordjyllands tekniskmerkantile område (det tidligere Erhvervsakademi Nordjylland) og TEKO Center Danmark, som nu er en del af VIA UC. Antallet af dimittender steg med 6,3 pct. til fra 2008 til Figur 7: Studenterårsværk (STÅ) på ordinære uddannelser samt årselever (ÅE) under Åben Uddannelse STÅ STÅ/ÅE Kilde: Regnskabsportalen, ÅE årsværk var beskæftiget i sektoren i pct. med undervisning, resten med ledelse og administration. Fordelingen ses i figur 8. Figur 8: Fordeling af årsværk i 2009 Årsværk Undervisning Ledelse og administration Kilde: Regnskabsportalen, side 15

16 05 Internationalisering 5.1 Udvekslingsstuderende Udvekslingsstuderende defineres af Styrelsen for International Uddannelse som studerende, der tager på et meritgivende studieophold i udlandet af minimum tre måneders varighed. Opholdet foregår oftest inden for et program eller en udvekslingsaftale, men kan også være arrangeret af den studerende selv. Alle professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler arbejder med både ind- og udgående mobilitet i regi af udvekslingsaftaler. Udgående mobilitet Antallet af danske professionsbachelorstuderende, der tager til udlandet som en del af deres uddannelse, har været nogenlunde stabilt de seneste par år. Andelen af professionsbachelorer på udvekslingsophold udgjorde i 2008/09 ca. 20 pct. af det samlede antal danske udvekslingsstuderende fra alle videregående uddannelser. Af de i alt 1071 professionsbachelorstuderende tog 43 pct. på studieophold i et land indenfor Europa. Resten fordelte sig nogenlunde lige mellem USA/Canada/Australien, Asien og resten af verden. Studerende fra det pædagogiske fagområde udgør med 49 pct. størstedelen af den udgående udvekslingsmobilitet i 2008/09. Det næststørste område er det tekniske område med ca. 27 pct. i 2008/09. Indgående mobilitet Antallet af professionsbachelorstuderende, der tager til Danmark som en del af deres uddannelse, har også været nogenlunde stabilt set over de seneste par år. Andelen af internationale professionsbachelorer på udvekslingsophold i Danmark udgjorde i 2008/09 ca. 25 pct. af det samlede antal internationale udvekslingsstuderende. Af de i alt 1941 internationale professionsbachelorstuderende kom 90 pct. fra et andet europæisk land. Kun 5,5 pct. var på udveksling fra Asien. 2/3 af de internationale udvekslingsstuderende læste en teknisk uddannelse, 1/4 læste pædagogik. Tabel 8. Internationale studerende på studieophold i Danmark, fordelt på sektorer Udannelser 2006/ / /09 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets uddannelser I alt Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse Tabel 7. Danske studerende på studieophold i udlandet, fordelt på sektorer Uddannelser 2006/ / /09 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets uddannelser I alt Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse side 16

17 5.2 Studerende på en hel uddannelse Danske studerende kan tage til udlandet og læse en hel uddannelse. Tendensen for alle videregående uddannelser er, at der fra var en lille stigende interesse blandt danske unge for at læse i udlandet. Set over de seneste fem år har aktiviteten dog været faldende. De fleste danske studerende, der vælger at læse i udlandet, tager til et andet EU/EØS land for at læse primært samfundsvidenskab eller humaniora. Internationale studerende i Danmark I studieåret 2008/09 var internationale studerende i gang med en hel uddannelse i Danmark. Dette er et lille fald på ca. 2 pct. i forhold til 2007/08. Fordelingen på videregående uddannelser fremgår af tabellen nedenfor. Det bemærkes, at både erhvervsakademiuddannelser og Ph.D.-uddannelser har oplevet en stigning, mens både universitets- og professionsbacheloruddannelserne har oplevet mindre aktivitet. Tabel 9. Internationale studerende på en hel videregående uddannelse i Danmark, fordelt på uddannelsessektorer Uddannelsestype 2006/ / /09 Erhversakademiuddannelse Professionsbachelor Universitetsuddannelse ph.d I alt Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse Figur 9: Internationale studerende på en hel videregående uddannelse i Danmark, fordelt på geografisk oprindelse Oprindelse Latinamerika og Caribien Karibien USA og Canada Ukendt/ ikke oplyst Afrika Asien og Oceanien Øvrige Europa Norden Antal studerende Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse 2/3 af de internationale studerende i Danmark kommer fra et andet EU/EØS-land, og på professionsbacheloruddannelserne udgør nordiske studerende ca. halvdelen af de internationale studerende, se figur 9. side 17

18 06 Kilder Aftaler om fordeling af globaliseringspuljen: Diverse finanslove: Udmeldebreve til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler: Undervisningsministeriet Hovedtal 2010: Den Koordinerede Tilmelding Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09: Styrelsen for International Uddannelse under Videnskabsministeriet Regnskabsportalen: Takstkatalog 2009: Takstkatalog 2010: Trepartsaftalen: side 18

19 Udgivet af Professionshøjskolernes Rektorkollegium 2010 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, sekretariatschef Redaktion & produktion: Anne Schultz Pinstrup, chefkonsulent Claus P.B. Hansen, konsulent Kristoffer Eliasen, konsulent Mette Thorsen, chefkonsulent Sarah Wurr Stjernqvist, stud. polit. Tryk og layout: Aakjærs A/S side 19

20

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012

Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 Notat om afviste ansøgere til UC-sektoren. 3. august 2012 I 2012 var der atter stigning i antallet af tilbudte studiepladser inden for UC-sektoren, dvs. de syv professionshøjskoler, Danmarks Medie- og

Læs mere

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde

Tabel 1. Antal 1. prioritetsansøgninger pr. 15. marts 2011 fordelt efter uddannelseslængde Notat 15. marts ansøgninger til videregående uddannelser 2011 15. marts ansøgere til de videregående uddannelser er enten kvote 2-ansøgere, eller ansøgere der har adgangsgrundlag fra udlandet, søger på

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011

Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grunduddannelser 2011 1/11 Kort 1: Kort over Professionshøjskoler og Ingeniørhøjskolen i Københavns udbudssteder for grund 2011 Storkøbenhavn Bornholm UC Syd 2/11 Oversigt over udviklingen i antallet af optagne fordelt på institutioner

Læs mere

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser

Kolding 18020 Informationsvidenskab, it og interaktionsdesign, Kolding, Studiestart: Sommerstart 13 0 44 11 alle optaget, ledige pladser Syddansk Universitet Kolding 18005 Bibliotekskundskab og videnskommunikation, Kolding, Studiestart: Sommerstart 16 0 53 17 alle optaget, ledige pladser Kolding 18035 Designkultur, Kolding, Studiestart:

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning

Notat om de lovgivningsmæssige rammer for regional uddannelsesdækning Rådet for uddannelser og Professionsbacheloruddannelser Sekretariatet BILAG 18/10 Rådsmøde 5/10 Tirsdag den 12. oktober 2010 Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College

Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College Partnerskabsaftale mellem Erhvervsakademi Dania og VIA University College 1. Partnerskabets parter: Erhvervsakademi Dania Cvr-nr. 31 56 51 62 Minervavej 63 8960 Randers SØ Professionshøjskolen VIA University

Læs mere

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift

Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift Erhvervsakademi 2015 Status og fremdrift 3. Opfølgningsmøde 22. september 2011, Kl. 15.45-17.00 Konferencecenteret Kosmopol, København 1 Program 1. Velkomst 2. Fremdriften i arbejdet med styrkelse af erhvervsakademierne,

Læs mere

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange

Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange Optagne excl. Standby Afgangsskole: Svendborg Gymnasium og HF Uddannelse Institution Dimittendår 2005 2006 2007 2008 2009 2010 i alt Lange videregående uddannelser Lægevidenskab Københavns Universitet

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2010 side 4 Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi

Læs mere

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5

Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 Den Koordinerede Tilmelding Hovedtal 2011 side 5 10 Københavns Universitet 20 10110 Lægevidenskab 554 75 2494 1646 10,7 10,1 30 10115 Folkesundhedsvidenskab 70 15 329 153 9,7 9,1 40 10117 Farmaceut 245

Læs mere

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat Statusrapport 2013-14 fra Professionshøjskolernes Censorsekretariat v/sekretariatsleder Peter Thode Loft Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev Tlf.: 7266 5160 pc@ucsyd.dk Indledning I det forløbne år har opgaverne

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc...

https://spreadsheets.google.com/a/berlingskemedia.dk/ar?w=1&id=t_vi7rtodqknuc... Page 1 of 17 Antal optagne Antal ansøgere Adgangskvotient Optagelsesområder stand- 1. prio- kvote 1 standby optagne by total ritet kvotient kvotient Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL

PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL PROFESSIONS HØJSKOLER I TAL INDHOLD PROFESSIONSHØJSKOLERNE I 2014 4 1 PROFESSIONSHØJSKOLESEKTOREN 6 1.1 Baggrund og lovgrundlag 8 1.2 Det videregående uddannelsesbillede 10 UDGIVET AF Danske Professionshøjskoler

Læs mere

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX

Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX Videregående uddannelser i Danmark, man normalt tager efter en HHX Videregående uddannelser i Danmark, du ikke vidste, du kunne komme ind på med en HHX A Administrationsøkonom (Erhvervsakademiuddannelse)

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave

KOT HOVEDTAL 2014. 1. udgave KOT HOVEDTAL 2014 1. udgave Uddannelses- og Forskningsministeriet. 2014 INDHOLD side 2 Københavns Universitet Copenhagen Business School Handelshøjskolen IT-Universitetet i København Danmarks Tekniske

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende

Frafald, status pr. 31. december 2014. Uddannelser af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund. Studiestart 2008/2009 Studerende , status pr. 31. december 2014. r af 3½ og 4 års varighed VIA Pædagogik og Samfund Studiestart 2009/2010 Studiestart 2010/2011 Lærer (4 år) Aarhus 407 107 26 447 110 25 439 114 26 Silkeborg 155 55 35 215

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Velkommen til. Onsdag d. 22. april

Velkommen til. Onsdag d. 22. april Velkommen til Onsdag d. 22. april Oplæg 1 kl. 12.05-12.50 Oplæg 2 kl. 12.55-13.40 Uddannelsesmesse kl. 13.45-14.30 Evt. fremmøderegistrering fra kl. 14.25 Arrangementet er slut kl. 14.30 Skal du med bus,

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog

Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Institution Optagelsesområdenr. Uddannelse Undervisningssprog Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering 32010 Designer, København K, Studieretning: Beklædningsdesign,

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012

KOT HOVEDTAL 2012. Den Koordinerede Tilmelding. 1. udgave FIVU. ansøgere. Optagne. Afviste. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 KOT HOVEDTAL 2012 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2012 90000 80000 ansøgere 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland

Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmateriale om videregående uddannelsesudbud i Nordvestsjælland Baggrundsmaterialet er bygget op om 4 kapitler: 1) Demografi og mobilitet 2) Offentlig transport fra bopæl til studiested 3) Udbud

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser

HOVEDTAL 2010. Syddansk Universitet Biologi 29 0 81 23 alle optaget, ledige pladser Datalogi 38 0 72 36 alle optaget, ledige pladser Københavns Universitet Lægevidenskab 555 75 2928 2023 10,8 10,5 Folkesundhedsvidenskab 68 15 258 100 8,8 8,0 Farmaceut 242 15 586 238 6,8 4,0 Odontologi (tandlæge) 99 20 755 342 9,4 9,2 Veterinærmedicin

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015

Erhvervsakademi 2015. Interessentkredsmøde 11/4-2012. En midtvejsstatus på EA2015 Erhvervsakademi 2015 Interessentkredsmøde 11/4-2012 En midtvejsstatus på EA2015 1 Interessentkredsmøde 11.4.2012 Dagsorden: Status på indsatsområderne fra 2011 Forslag til nye indsatsområder 2012 Erhvervsakademiernes

Læs mere

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole

(KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole (KPB) Kar., gns (7-tr. m. omr.) Skoleår Hovedinstitution Udd5 2006/2007 2007/2008 2008/2009 Hovedtotal Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole Sygeplejerske,prof.bach. 7,13 7,94 6,88 7,35 Bornholms Sundheds-

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse

UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk. Udkast til afslag på godkendelse UC Syddanmark ucsyd@ucsyd.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af UC Syddanmarks ansøgning om godkendelse af nyt udbud,

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse

Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutioner, der udbyder professionsbachelor- og erhvervsakademiuddannelser mv., herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3.

Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (KEA) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Institutionsbeskrivelse vedrørende Københavns Erhvervsakademi (K) Indhold: 1. Generel institutionsbeskrivelse 2. Akkrediteringshistorik 3. Nøgletal 1. GENEREL INSTITUTIONSBESKRIVELSE Institutionsadresse

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og optagelse. Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og optagelse Skole Navn Vejleder Studievalg Nordjylland 3.g / htx /hhx 2.g / htx /hhx Indkredsning 1.g / htx /hhx Information Studievalg og videregående uddannelse Inspiration Studievalgsprocessen

Læs mere

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger]

Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens målsætninger] Afrapportering på udviklingskontrakt for 2008-2009 [Institutionens navn] Sammenfatning af målopfyldelsen [Her angives en kort sammenfatning af arbejdet med udviklingskontrakten og opfyldelsen af kontraktens

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk

Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kvote 1 og ledige pladser: Kontaktinfo geografisk Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Grenaa... 1 Herning... 1 Holstebro... 1 Horsens... 2 Ikast... 3 Nørre Nissum... 3 Randers... 4

Læs mere

vælg uddannelser 9.-21.

vælg uddannelser 9.-21. vælg mellem BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID en VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 441 uddannelser bliv studerende i tre dage efteråret 2009 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 9.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt)

Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser. Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Kvote 2: Kontaktinfo uddannelser Kontaktoversigt (klik for at gå direkte til en kontakt) Administrationsbachelor... 1 AP Degree in Marketing Management... 1 Architectural Technology and Construction Management...

Læs mere

Praktikermøde 9. oktober 2014

Praktikermøde 9. oktober 2014 9. oktober 2014 Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelser med en normeret varighed på mindst tre år fremover skal være adgangsgivende til samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Censorsekretariatets. Organisering

Censorsekretariatets. Organisering Censorsekretariatets Organisering Rektorkollegiet Censorsekretariatets bestyrelse FIVU Censorsekretariatet Formandskaberne Censorsekretariatet, Porthusgade 1, 9000 Aalborg, kontakt@censorsekretariatet.dk

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Tryk på language-knappen nedenfor og vælg English hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk next for at fortsætte. Velkommen til Introundersøgelsen // Welcome to the Introduction Survey Tryk på "language"-knappen nedenfor og vælg "English" hvis du ønsker en engelsk version af spørgeskemaet. Tryk "next" for at fortsætte.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK

UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Uddannelsespolitik 2 Att.: Kontorchef Jette Søgren Nielsen Bredgade 43 1260 København K Degnevej

Læs mere

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser

Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser Rådets beretning for 2008 Rådet for Erhvervsakademi uddannelser og Professionsbachelor uddannelser Rådets beretning for 2008 Undervisningsministeriet

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 25. august 2009 Sags nr.: 116.273.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 25. august 2009 Sags nr.: 116.273. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2014 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale studerende - før, under

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Antal studerende på e-læring

Antal studerende på e-læring Antal studerende på e-læring Opgørelse over antal e-læringsstuderende oktober 2012 - oktober 2013 på otte professionsbacheloruddannelser på UCSJ Fakta om e-læringsuddannelser UCSJ har i de senere år udbredt

Læs mere

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13

Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område. EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Optag på Erhversakademiet Lillebælt pr. september 2008-2013 Område EA Lillebælt 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ændring 08-13 Ændring 12-13 Produktion, teknologi og logistik Produktionsteknolog 20 37 30

Læs mere

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne

Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne U N V E R S T Y C O L L E G E LLLEBÆLT Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende på professionsuddannelserne Oplæg temadag klinisk undervisning 22.08.2012 Jette Rasmussen UNVERSTY

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012

Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 2010-2012 1-1 - BORA - 21.1.1 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Professionshøjskolernes udviklingskontrakter 1-12 Notatet giver et overblik over indholdet af de udviklingskontrakter, som er

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1

Institutionernes struktur, antal og styring samt regional dækning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 16 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Institutionernes struktur, antal og styring samt

Læs mere

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes

Undervisningsministeriets årlige rapport omkring censorformandskabernes Afdelingen for videregående uddannelser og internationalt samarbejde Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Undervisningsministeriets

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne

Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over. samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne Introduktion til projektværktøjet, der giver overblik over samarbejdsmulighederne med uddannelsesinstitutionerne - kom godt i gang med projektværktøjet og få overblik over hvordan det kan anvendes. Tusindvis

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1

Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 2 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 Bilag om bevillinger til offentlig forskning 1 30. november

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Forslag om etablering af et uddannelsesforum

Forslag om etablering af et uddannelsesforum 17.2.2010 Forslag om etablering af et uddannelsesforum 1. Behov for en sammenhængende uddannelsespolitik Uddannelsesniveauet udgør en nøglefaktor for Danmarks internationale konkurrenceevne og er dermed

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024

UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 MARTS 2015 REGION SYDDANMARK UDBUDDET AF SUNDHEDSARBEJDSKRAFT I REGION SYDDANMARK 2014-2024 RAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser

Holstebro d. 23. april 2015. Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Holstebro d. 23. april 2015 Til Styrelsen for Videregående Uddannelser Under henvisning til brev af 13. april vedr. afslag på Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om udbud af professionsbachelor i International

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende

Rigets tilstand. Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Rigets tilstand Survey blandt EASJs danske nyoptagne studerende Efterår 2013 Om evalueringen Undersøgelsen er blevet gennemført af 248 respondenter ud af et samlet optag på 1158 (baseret på optagsindberetning

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012. www.fsr.dk Udviklingen i HD-uddannelsernes prisniveau - 2012 ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu

Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne. Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Efter- og videreuddannelsessystemet for voksne Ulla Nistrup, uni@viauc.dk www.nvr.nu Historisk udvikling Uddannelse brugt i erhvervs- / arbejdsmarkedsudviklingen Livslang læring 1970 erne UNESCO Uddannelse

Læs mere

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser

notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser notat Geografisk spredning i søgningen til de videregående uddannelser Det seneste årti er der foregået en omfattende centralisering i det danske uddannelseslandskab for videregående uddannelser. Over

Læs mere