Professionshøjskolerne i tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionshøjskolerne i tal"

Transkript

1 Professionshøjskolerne i tal 2010

2 Indhold 1. Præsentation af professionshøjskolesektoren... side Institutioner... side Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede... side uddannelser... side Fakta om professionshøjskolens uddannelser... side dimensionering, søgning og optag... side Dimensionering... side Søgning... side Optag... side økonomi... side Omsætning og resultat... side Aktivitet... side internationalisering... side Udvekslingsstuderende... side Studerende på en hel uddannelse... side Kilder... side 19 side 2

3 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAl Med denne publikation præsenterer Professionshøjskolernes Rektorkollegium fakta om og nøgletal for professionshøjskolesektoren, som den ser ud i 2010 efter tre års virke. I publikationen samles få og tilgængelige data, der giver et indtryk af professionshøjskolesektorens størrelse, økonomi og uddannelsesopgave. Professionshøjskolernes Rektorkollegium iværksætter hermed også en systematisk registrering af faktuelle oplysninger om professionshøjskolesektoren, inkl. de to ingeniørhøjskoler (Ingeniørhøjskolen i København og Ingeniørhøjskolen i Århus), fra deres etablering pr som følge af professionshøjskoleloven. Publikationen er udarbejdet af sekretariatet for Professionshøjskolernes Rektorkollegium i anden halvdel af Redaktionen er afsluttet den 12. november En systematisk registrering af faktuelle oplysninger side 3

4 01 Præsentation af professionshøjskolesektoren 1.1Institutioner Professionshøjskolesektoren i sin nuværende form blev etableret pr. 1. januar 2008 ved en fusion af de tidligere CVU er og fritstående MVU-institutioner. Professionshøjskoleloven regulerer sektorens institutioner, og det ligger desuden i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, at der skal være et tæt samarbejde mellem erhvervsakademier og professionshøjskoler om at styrke det teknisk-merkantile vækstlag. Fra politisk hold ønskes der et stærkt udbud af uddannelser på professionsbachelorniveau indenfor disse to fagområder. Professionshøjskoler og erhvervsakademier har derfor indgået partnerskaber om udbud af uddannelser på området, og enkelte institutioner har fusioneret. Med virkning fra januar 2009 fusionerede UC Nordjylland og Nordjyllands Erhvervsakademi (NOEA) under navnet UC Nordjylland, og samtidig blev TEKO Center Danmark en del af VIA UC. I denne publikation er tal for TEKO og NOEA kun inkluderet i 2008-tallene for så vidt angår søgning og optag. Professionsbacheloruddannelser i Danmark udbydes dermed af syv professionshøjskoler og to ingeniørhøjskoler. Enkelte andre institutioner udbyder dog i et begrænset omfang også professionsbacheloruddannelser. Ud over de ni erhvervsakademier, der udbyder tekniske og merkantile professionsbacheloruddannelser i et partnerskab med en professionshøjskole, udbyder Danmarks Medie- og Journalisthøjskole professionsbacheloruddannelse inden for medie- og kommunikationsområdet. Den frie Lærerskole i Ollerup udbyder læreruddannelse rettet mod friskolesektoren, og Aalborg Universitet udbyder socialrådgiveruddannelse. Figur 1: Professionshøjskolernes dækningsområder UC Nordjylland VIA UC UC Syddanmark UC Lillebælt UCC Metropol UC Sjælland Kilde: Undervisningsministeriet Dækningsområder i henhold til 4 i lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser. Ingeniørhøjskolerne i hhv. København og Aarhus har ikke særlige dækningsområder og fremgår derfor ikke af kortet. side 4

5 1.2Professionshøjskolerne i et videregående uddannelsesbillede De syv professionshøjskoler og to ingeniørhøjskoler havde i 2009 i alt ca studerende på de ordinære uddannelser og ca ansatte. Institutionerne optog i nye studerende gennem Den Koordinerede Tilmelding. Hertil kommer studerende under Åben Uddannelse og på korte kurser. Nedenstående tabel viser optag under Den Koordinerede Tilmelding fordelt på alle landets videregående uddannelsesinstitutioner. Det fremgår, at de syv professionshøjskoler er blandt de 13 største videregående uddannelsesinstitutioner målt ud fra antallet af optagne studerende. Kun de to største universiteter optog i 2010 flere studerende end den største professionshøjskole VIA UC. De to ingeniørhøjskoler er placeret som nummer 21 og 25, og de er dermed større end IT-Universitetet, som er det mindste universitet i Danmark. Tabel 1: Optaget under Den Koordinerede Tilmelding i 2010 fordelt på uddannelsesinstitutioner Institution Optag pr Andel af optag pr Universiteter under Videnskabsministeriet 1. Københavns Universitet ,4 % 2. Aarhus Universitet ,0 % 3. VIA University College ,7 % 4. Syddansk Universitet ,3 % 5. Professionshøjskolen Metropol ,5 % 6. Aalborg Universitet ,2 % 7. University College Capital, UCC ,6 % 8. Copenhagen Business School, CBS ,6 % 9. University College Nordjylland ,4 % 10. University College Lillebælt ,5 % 11. University College Sjælland ,4 % 12. Roskilde Universitet ,1 % 13. University College Syddanmark ,0 % 14. Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy ,0 % 15. Danmarks Tekniske Universitet, DTU ,3 % 16. Erhvervsakademi Århus ,2 % 17. Erhvervsakademiet Lillebælt ,0 % 18. KEA Københavns Erhvervsakademi ,0 % 19. Erhvervsakademi Sjælland 831 1,6 % 20. Erhvervsakademi Dania 749 1,4 % 21. Ingeniørhøjskolen i Århus, IHA 522 1,0 % 22. Erhvervsakademi SydVest 460 0,9 % 23. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole 420 0,8 % 24. Erhvervsakademi Kolding 386 0,7 % 25. Ingeniørhøjskolen i København, IHK 326 0,6 % 26. Erhvervsakademi MidtVest 286 0,5 % 27. Århus Maskinmesterskole 280 0,5 % 28. Kunstakademiets Arkitektskole 240 0,5 % 29. Pharmakon 235 0,4 % 30. IT-Universitetet 207 0,4 % 31. Det Informationsvidenskabelige Akademi 206 0,4 % (Danmarks Biblioteksskole) 32. Arkitektskolen Aarhus 157 0,3 % 33. Danmarks Designskole 126 0,2 % 34. Københavns Maskinmester- og Elinstallatørskole 110 0,2 % 35. Designskolen Kolding 79 0,2 % 36. Den frie Lærerskole 77 0,1 % 37. Frederikshavns Maskinmesterskole, MARTEC 33 0,1 % 38. Svendborg International Maritime Academy, SIMAC 31 0,1 % 39. Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole 24 0,0 % Professionshøjskoler under Undervisningsministeriet Erhvervsakademier under Undervisningsministeriet Uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Maskinmesterskoler under Undervisningsministeriet Ingeniørhøjskoler under Undervisningsministeriet Øvrige videregående uddannelses - institutioner under Undervisnings - ministeriet Kilde: Den Koordinerede Tilmelding side 5

6 02 Uddannelser 2.1 Fakta om professionshøjskolernes uddannelser Professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne udbyder 45 professionsrettede videregående uddannelser på fuldtid, også kendt som grunduddannelser, se tabel 2. Derudover udbydes ni overbygningsuddannelser, der kræver en bestået erhvervsakademiuddannelse, samt en række efter- og videreuddannelser. Pædagoguddannelsen er den største videregående uddannelse i Danmark. Den udbydes 27 steder i landet. Sygeplejerskeuddannelsen udbydes 22 steder, og den er samtidig den tredjestørste videregående uddannelse i landet. Uddannelsen til folkeskolelærer udbydes 17 steder og er den næststørste videregående uddannelse i Danmark. Som det fremgår af tabellen, er 17 af uddannelserne dimensioneret, hvilket vil sige, at Undervisningsministeriet fastsætter det maksimale optagelsestal på hver enkelt institution. Tabel 2: Professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolernes udbud af grunduddannelser i 2010 Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De pædagogiske uddannelser Læreruddannelsen 17 X Professionsbachelor i kristendom, kultur og kommunikation 2 Professionsbachelor i natur- og kulturformidling 1 Professionsbachelor i tekstile fag og formidling 2 X Pædagoguddannelsen 27 X Tegnsprogs- og MHS tolkeuddannelsen 1 X * Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De sundhedsfaglige uddannelser Afspændingspædagoguddannelsen 2 X Bachelor of Global Nutrition and Health 2 X Bandagist 1 Bioanalytikeruddannelsen 5 X Ergoterapeutuddannelsen 7 X Fysioterapeutuddannelsen 9 X Jordemoderuddannelsen 3 X Laborant * 2 X Professionsbachelor i ernæring og sundhed 4 X Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare og procesteknologi 1 Procesteknolog * 1 Radiografuddannelsen 3 X Sygeplejerskeuddannelsen 22 X Angiver, at uddannelsen også udbydes af et erhvervsakademi (X) Angiver, at uddannelsen også udbydes af andre videregående uddannelsesinstitutioner (O) Angiver, at uddannelsen er en overbygningsuddannelse side 6

7 Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De social- og samfundsfaglige uddannelser Administrationsøkonom * 1 Professionsbachelor i offentlig administration 5 Socialrådgiveruddannelsen (x) 7 Uddannelse Antal udbudssteder Dimensionering De teknisk/merkantile uddannelser Automationsteknolog * 1 Byggetekniker * 2 Bygningskonstruktør * 2 Datamatiker * 1 Designteknolog * 1 X Diplomingeniør, maskin (x) 1 Diplomingeniør, bygning (x) 1 Diplomingeniør, eksport (global business engineering) (x) 1 Energi teknolog * 1 Finansøkonom * 1 Installatør * 1 International Hospitality Management (O) 1 IT- og elektronikteknolog * 1 Kort og landmålingstekniker * 2 Markedsføringsøkonom * 2 Multimediedesigner * 1 Professionsbachelor i design og business (O)* 1 Professionsbachelor i e-koncept-udvikling (O)* 1 Professionsbachelor i eksport og teknologi 1 Professionsbachelor i erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation (x) 1 Professionsbachelor i finans* 1 Professionsbachelor i grafisk kommunikation (x) 1 X Professionsbachelor i international handel og markedsføring (O)* 2 Professionsbachelor i karakteranimation 1 X Professionsbachelor i katastrofe- og risikomanagement 1 Professionsbachelor i leisure management 2 Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation 1 Professionsbachelor i procesøkonomi og værdiledelse (value chain management) 1 Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration (O)* 2 Professionsbachelor i softwareudvikling (O)* 1 Professionsbachelor i sportsmanagement (O)* 1 Professionsbachelor i webudvikling (O)* 1 Produktionsteknolog * 2 Serviceøkonom * 1 * Angiver, at uddannelsen også udbydes af et erhvervsakademi (X) Angiver, at uddannelsen også udbydes af andre videregående uddannelsesinstitutioner (O) Angiver, at uddannelsen er en overbygningsuddannelse side 7

8 Følgende 18 uddannelser udbydes også på engelsk, se tabel 3. Tabel 3: De 18 engelsksprogede uddannelser, som udbydes på professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler Uddannelse Antal udbudssteder Bachelor s degree in global nutrition and health 2 Leisure management 1 Architectural technology and construction management 2 Civil engineering 1 Global business engineering 1 Engineering in information and communication technology 1 Character animation 1 Mechanical engineering 1 Value chain management 1 AP Graduate in design, technology and business (*) 2 AP Graduate in marketing management (*) 2 AP Graduate in computer science (*) 1 AP Graduate in financial management (*) 1 AP Graduate in multimedia design and communication (*) 1 AP Graduate in service, hospitality and tourism management (*) 1 AP Graduate IT technology (*) 1 Financial management and services (*) 1 (*) Angiver, at uddannelsen også udbydes af et erhvervsakademi side 8

9 Sektoren udbyder desuden 18 professionsbacheloruddannelser på erhvervs akademierne gennem partnerskabsaftaler, se tabel 4. Tabel 4: Professionsbacheloruddannelser på erhvervsakademier (partnerskabsaftale med en professionshøjskole) Uddannelse Professionsbachelor inden for offshore (O) Professionsbachelor i international hospitality management (O) Professionsbachelor i finans Professionsbachelor, bygningskonstruktør (O) Professionsbachelor i webudvikling (O) Professionsbachelor i softwareudvikling (O) Professionsbachelor i e-konceptudvikling (O) Professionsbachelor i have- og parkvirksomhed Professionsbachelor i international handel og markedsføring (O) Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- og procesteknologi (O) Professionsbachelor i offentlig administration Professionsbachelor i sportsmanagement (O) Professionsbachelor i mejeriteknologi Professionsbachelor i eksport og teknologi Professionsbachelor som optometrist Professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration Bygningskonstruktør med afstigning til byggetekniker Professionsbachelor i design og business (O) Professionsbachelor i økonomi og informationsteknologi (O) Angiver, at uddannelsen er en overbygningsuddannelse side 9

10 03 Dimensionering, søgning og optag 3.1 Dimensionering Der er som udgangspunkt frit optag på uddannelser, som udbydes af professionshøjskoler, ingeniørhøjskoler eller andre udbydere af videregående uddannelser. Det vil sige, at institutionerne selv fastsætter deres kapacitet under hensyntagen til muligheden for at sikre en forsvarlig undervisning med kvalificerede undervisere og tilstrækkelig bygningskapacitet. Det frie optag indebærer principielt, at alle uddannelsessøgende, der som udgangspunkt opfylder adgangskravene, har krav på at blive optaget. I visse situationer giver uddannelseslovene dog mulighed for central styring af kapaciteten i form af dimensionering af antallet af uddannelsespladser. Dimensioneringen sker primært af hensyn til antallet af praktikpladser og beskæftigelsesmulighederne for færdiguddannede, men kan også have til formål at sikre en regional fordeling af uddannelsespladserne. I sidstnævnte tilfælde sker dimensioneringen i forhold til den enkelte institution, således at en given uddannelse ikke nødvendigvis vil være dimensioneret på alle institutioner med samme udbud. Dimensioneringen kan også være begrundet i, at uddannelserne er meget udstyrstunge eller stiller særlige krav til faciliteterne, der gør, at uddannelserne enten er meget omkostningstunge eller kun kan udbydes med en begrænset kapacitet. På området for de professionsrettede videregående uddannelser er det typisk uddannelser, som retter sig mod beskæftigelse i den offentlige sektor, der er dimensioneret. Det gælder bl.a. en række pædagogiske og sundhedsfaglige uddannelser. Desuden bliver nye tekniske og merkantile uddannelser ofte dimensioneret ved oprettelsen, ligesom særlige specialer i visse tilfælde dimensioneres. Generelt dimensioneres nye uddannelser ud fra et forsigtighedsprincip, da praktikplads- og beskæftigelsessituationen ofte ikke er kendt. For studieåret 2010/2011 er i alt 17 videregående uddannelser og et speciale (klinisk diætist) dimensioneret på professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne. På disse uddannelser kan antallet af studiepladser således ikke forøges uden tilladelse fra undervisningsministeren. side 10

11 3.2 Søgning Generelt har professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne oplevet en stigning i søgningen til uddannelserne fra 2009 til Antallet af ansøgere med 1. prioritet steg således med 18,3 pct. i 2010 i forhold til året før. Professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes andel af alle 1. prioritetsansøgere under Den Koordinerede Tilmelding steg i 2010 til fra 30,8 pct. til 32,5 pct Uddannelsen er den mest søgte i landet efterfulgt af uddannelserne til folkeskolelærer og sygeplejerske. Antallet af 1. prioritetsansøgere på sundhedsområdet steg med 13,7 pct. til i alt personer. Her er den største relative stigning fra 2009 til 2010 sket på uddannelsen til ergoterapeut, hvor 43,5 pct. flere søgte ind. Det største hovedområde målt på søgning er det pædagogiske med ansøgere i 2010, svarende til 38,2 pct. af det samlede antal ansøgere til professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne. Det er 19,1 pct. flere end i Den største stigning ses på pædagoguddannelsen, hvor søgte ind med 1. prioritet, hvilket er 23,8 pct. flere end i Figur 2: Antal 1. prioritetsansøgere fordelt på hovedområder Det medie- og kommunikations faglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde: Den Koordinerede Tilmelding side 11

12 3.3 Optag Andre ikke statslige indtægter Anden ekstern rekvirentbetaling Professionshøjskolernes og ingeniørhøjskolernes Deltagerbetalingoptag steg fra 2009 til 2010 med 13,4 pct. til i alt personer. Derved steg professionshøjskolernes Andet (bl.a. konsulentordning) og ingeniørhøjskolernes andel af det samlede optag under Den Særlige statstilskud Koordinerede Tilmelding fra 35,2 pct. i 2009 til 35,7 pct. i Det sundhedsfaglige område oplevede den mindste stigning med kun 9,5 pct., hvilket i høj grad kan tilskrives, at mange sundhedsfaglige uddannelser Bygningstaxameter er dimensioneret således at der er et loft over antallet af studiepladser. Det Fællesudgiftstilskud pædagogiske område steg med 13 pct. til personer, hvilket udgør 41 pct. af professionshøjskolesektorens Undervisningstaxameter samlede optag. Øvrige driftsindtægter (statstilskud) Andre ikke statslige i Anden ekstern rekvir Sektorens største uddannelser er uddannelserne til pædagog, folkeskolelærer, sygeplejerske, socialrådgiver Deltagerbetaling og fysioterapeut. Tilsammen står disse fem uddannelser i Andet 2010 for mere end 65 procent af optaget på professionsbachelor- og ingeniøruddannelserne. Det svarer til ca. 24 Særlige statstilskud pct. af de optagne på de videregående uddannelser under Den Koordinerede Tilmelding. Øvrige driftsindtægt Bygningstaxameter Fællesudgiftstilskud Undervisningstaxam Antal tilbudte studiepladser Figur 3: Antal optagne fordelt på hovedområder Uddannelsesområde Det medie- og kommunikationsfaglige område Det pædagogiske område Det samfundsfaglige område Det sundhedsfaglige område Det tekniske område Det økonomiskmerkantile område Kilde: Den Koordinerede Tilmelding side 12

13 04 Økonomi 4.1 omsætning og resultat Professionshøjskolernes økonomi baserer sig på tilskud fra staten, deltagerbetaling for uddannelse samt øvrige indtægter. De forskellige indtægter fordeler sig i følgende kategorier: Statstilskud: Taxametertilskud til grunduddannelse og Åben Uddannelse baseret på aktivitet Institutionstilskud Tilskud til Centre for Undervisningsmidler Tilskud til forsøgs- og udviklingsaktiviteter, tilskud i forbindelse med overgang til bygningstaxameterordningen, små-fagstilskud mv. Politisk aftalte midler (globaliseringsaftale, trepartsaftale, kvalitets- og institutionsudviklingstilskud samt tilskud til regionale videncentre) Øvrige indtægter: Deltagerbetaling til Åben Uddannelse Jobcentrenes betaling for lediges deltagelse i grunduddannelse og Åben Uddannelse (anden ekstern rekvirering) Eksterne midler til forsknings- og udviklingsaktiviteter IV-indtægter mv. ud) Andre ikke statslige indtægter Figur 4: Relativ fordeling af sektorens indtægter i 2009 Anden ekstern rekvirentbetaling Kilde: Regnskabsportalen, Andre ikke statslige indtægter Andre ikke statslige indtægter Deltagerbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Anden ekstern rekvirentbetaling Andet Deltagerbetaling Deltagerbetaling Andet Andet (bl.a. konsulentordning) (bl.a. konsulentordning) Særlige statstilskud Særlige statstilskud Særlige statstilskud Øvrige driftsindtægter Øvrige (statstilskud) (statstilskud) (statstilskud) Bygningstaxameter Bygningstaxameter Fællesudgiftstilskud Fællesudgiftstilskud Fællesudgiftstilskud Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter Undervisningstaxameter Andre ikke statslige i Anden ekstern rekvir Deltagerbetaling Andet Særlige statstilskud Øvrige driftsindtægt Bygningstaxameter Fællesudgiftstilskud Undervisningstaxam Sektorens omsætning nåede i 2009 op på over 5,1 mia. kr., hvilket er en stigning på over 11 pct. i forhold til Dette skyldes delvist, at opgørelsen for 2008 hverken medtager UC Nordjyllands teknisk-merkantile område i det tidligere Erhvervsakademi Nordjylland eller VIAs merkantile område i det tidligere TEKO Center Danmark, jf. fusioner i januar I sektoren uden for de to fusionerede professionshøjskoler var stigningen på 5,5 pct. side 13

14 Fra 2009 til 2010 faldt professionshøjskolernes taxametertilskud mellem 0,5 pct. og 1,3 pct., afhængig af uddannelse. Nedenstående graf viser udviklingen fra i professions høj skolernes taxametertilskud for fem af de største uddannelser. Figur 5: Taxametertilskud for udvalgte uddannelser (2010-priser) Socialrådgiver Fysioterapeut Sygeplejerske Pædagog Lærer Kilde: Takstkataloget 2009 og 2010, Tabel 5: Driftsresultat samlet for sektoren 08/09 Nøgletal Omsætning i alt Finansielle poster i alt Driftsomkostninger i alt Driftsresultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster i alt Årets resultat 77 8 Kilde: Regnskabsportalen, Årets resultat for den samlede sektor faldt fra ca. 77 mio. kr. til ca. 8 mio. kr. Dette skyldes dog, at der i 2008 var ekstraordinære poster på 152 mio. kr., hvilket primært kom fra indfrielse af rente- og afdragsfrie statslån og fra salg af bygninger. Driftsresultatet før ekstraordinære poster var i 2008 et underskud på 75 mio. kr., hvilket i 2009 blev reduceret til 1 mio. kr. Egenkapitalen er fra 2008 til 2009 øget med ca. 54 mio. kr., svarende til 2,6 pct., til ca. 2,1 mia. kr. Ifølge regnskaberne skyldes dette primært tilgang ved fusion. Tabel 6: Udviklingen i politisk prioriterede midler til sektoren 2010-priser (mio. kr.) Globaliseringsmidler Andre politisk prioriterede midler I alt Globaliseringstilskuddene steg med 72 pct. fra til 214 mio. kr. Sammen med andre politisk prioriterede midler er der tildelt professionshøjskolerne og ingeniørhøjskolerne 264 mio. kr. i 2009, hvilket er 80 pct. mere end i 2008 men stadigvæk under niveauet i Kilder: Aftaler om fordeling af globaliseringspuljen, Trepartsaftalen, diverse finanslov og Undervisningsministeriets udmeldebreve til institutionerne, side 14

15 Figur 6: Relativ fordeling af udgifter i 2009 Særlige aktiviteter Bygningsdrift Ledelse & administration Markedsføring Undervisning Særlige aktiviteter Bygningsdrift Ledelse & administration Markedsføring Undervisning Kilde: Regnskabsportalen, 4.2 Aktivitet Aktiviteten steg fra 2008 til 2009 med 1,3 pct. på de ordinære fuldtidsuddannelser og med 14,1 pct. på Åben Uddannelse se figur 7. Dette skyldes til dels, at tal for 2008 er uden indregning af UC Nordjyllands tekniskmerkantile område (det tidligere Erhvervsakademi Nordjylland) og TEKO Center Danmark, som nu er en del af VIA UC. Antallet af dimittender steg med 6,3 pct. til fra 2008 til Figur 7: Studenterårsværk (STÅ) på ordinære uddannelser samt årselever (ÅE) under Åben Uddannelse STÅ STÅ/ÅE Kilde: Regnskabsportalen, ÅE årsværk var beskæftiget i sektoren i pct. med undervisning, resten med ledelse og administration. Fordelingen ses i figur 8. Figur 8: Fordeling af årsværk i 2009 Årsværk Undervisning Ledelse og administration Kilde: Regnskabsportalen, side 15

16 05 Internationalisering 5.1 Udvekslingsstuderende Udvekslingsstuderende defineres af Styrelsen for International Uddannelse som studerende, der tager på et meritgivende studieophold i udlandet af minimum tre måneders varighed. Opholdet foregår oftest inden for et program eller en udvekslingsaftale, men kan også være arrangeret af den studerende selv. Alle professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler arbejder med både ind- og udgående mobilitet i regi af udvekslingsaftaler. Udgående mobilitet Antallet af danske professionsbachelorstuderende, der tager til udlandet som en del af deres uddannelse, har været nogenlunde stabilt de seneste par år. Andelen af professionsbachelorer på udvekslingsophold udgjorde i 2008/09 ca. 20 pct. af det samlede antal danske udvekslingsstuderende fra alle videregående uddannelser. Af de i alt 1071 professionsbachelorstuderende tog 43 pct. på studieophold i et land indenfor Europa. Resten fordelte sig nogenlunde lige mellem USA/Canada/Australien, Asien og resten af verden. Studerende fra det pædagogiske fagområde udgør med 49 pct. størstedelen af den udgående udvekslingsmobilitet i 2008/09. Det næststørste område er det tekniske område med ca. 27 pct. i 2008/09. Indgående mobilitet Antallet af professionsbachelorstuderende, der tager til Danmark som en del af deres uddannelse, har også været nogenlunde stabilt set over de seneste par år. Andelen af internationale professionsbachelorer på udvekslingsophold i Danmark udgjorde i 2008/09 ca. 25 pct. af det samlede antal internationale udvekslingsstuderende. Af de i alt 1941 internationale professionsbachelorstuderende kom 90 pct. fra et andet europæisk land. Kun 5,5 pct. var på udveksling fra Asien. 2/3 af de internationale udvekslingsstuderende læste en teknisk uddannelse, 1/4 læste pædagogik. Tabel 8. Internationale studerende på studieophold i Danmark, fordelt på sektorer Udannelser 2006/ / /09 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets uddannelser I alt Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse Tabel 7. Danske studerende på studieophold i udlandet, fordelt på sektorer Uddannelser 2006/ / /09 Universitetsuddannelser Professionsbacheloruddannelser Erhvervsakademiuddannelser Kulturministeriets uddannelser I alt Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse side 16

17 5.2 Studerende på en hel uddannelse Danske studerende kan tage til udlandet og læse en hel uddannelse. Tendensen for alle videregående uddannelser er, at der fra var en lille stigende interesse blandt danske unge for at læse i udlandet. Set over de seneste fem år har aktiviteten dog været faldende. De fleste danske studerende, der vælger at læse i udlandet, tager til et andet EU/EØS land for at læse primært samfundsvidenskab eller humaniora. Internationale studerende i Danmark I studieåret 2008/09 var internationale studerende i gang med en hel uddannelse i Danmark. Dette er et lille fald på ca. 2 pct. i forhold til 2007/08. Fordelingen på videregående uddannelser fremgår af tabellen nedenfor. Det bemærkes, at både erhvervsakademiuddannelser og Ph.D.-uddannelser har oplevet en stigning, mens både universitets- og professionsbacheloruddannelserne har oplevet mindre aktivitet. Tabel 9. Internationale studerende på en hel videregående uddannelse i Danmark, fordelt på uddannelsessektorer Uddannelsestype 2006/ / /09 Erhversakademiuddannelse Professionsbachelor Universitetsuddannelse ph.d I alt Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse Figur 9: Internationale studerende på en hel videregående uddannelse i Danmark, fordelt på geografisk oprindelse Oprindelse Latinamerika og Caribien Karibien USA og Canada Ukendt/ ikke oplyst Afrika Asien og Oceanien Øvrige Europa Norden Antal studerende Kilde: Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser, Styrelsen for International Uddannelse 2/3 af de internationale studerende i Danmark kommer fra et andet EU/EØS-land, og på professionsbacheloruddannelserne udgør nordiske studerende ca. halvdelen af de internationale studerende, se figur 9. side 17

18 06 Kilder Aftaler om fordeling af globaliseringspuljen: Diverse finanslove: Udmeldebreve til professionshøjskoler og ingeniørhøjskoler: Undervisningsministeriet Hovedtal 2010: Den Koordinerede Tilmelding Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09: Styrelsen for International Uddannelse under Videnskabsministeriet Regnskabsportalen: Takstkatalog 2009: Takstkatalog 2010: Trepartsaftalen: side 18

19 Udgivet af Professionshøjskolernes Rektorkollegium 2010 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, sekretariatschef Redaktion & produktion: Anne Schultz Pinstrup, chefkonsulent Claus P.B. Hansen, konsulent Kristoffer Eliasen, konsulent Mette Thorsen, chefkonsulent Sarah Wurr Stjernqvist, stud. polit. Tryk og layout: Aakjærs A/S side 19

20

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv

Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 1 Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv 2. Udgave, 26. september 2011 Forfattere: Line Gry Knudsen (seniorkonsulent) Magnus Balslev Jensen (konsulent) Rapporten er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

BLIV KLOGERE FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE VÆLG MELLEM BLIV KLOGERE PÅ DIN PRØV FREMTID EN VIDEREGÅENDE UDDANNELSE 505 UDDANNELSER BLIV STUDERENDE I TRE DAGE EFTERÅRET 2011 DANMARKS VIDEREGÅENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER TILMELDING 14.-21. SEPTEMBER

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011

Professionshøjskolen University College Sjælland CVR-nr. 30 87 43 23. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Professionshøjskolen University College Sjælland

Læs mere

Tværgående censorårsberetning 2013

Tværgående censorårsberetning 2013 Tværgående censorårsberetning 2013 Konklusioner på baggrund af beretningerne fra censorformandskaberne for de erhvervsrettede videregående uddannelser (erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser,

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1

Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 DANSKE ERHVERVSAKADEMIER ÅRSBERETNING 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 nes historie... 6 nes selvstændighed i 2013... 8 Danske s organisering... 10 Udviklingsrådet for erhvervsakademisektoren...

Læs mere

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER

OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER 10. juni 2015 OVERSIGT OVER UDBUD AF PROFESSIONSBACHELOR UDDANNELSER OG ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSER, AKADEMIUDDANNELSER OG DIPLOMUDDANNELSER Oversigt over erhvervsakademier og professionshøjskoler UDBUD

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000.

KOT HOVEDTAL 2010. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 1. udgave. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000. KOT HOVEDTAL 2010 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2010 80.000 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 optagne 20.000 afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Læs mere

RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN

RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN Til Danske me Professionshøjskoler Dokumenttype Rapport Dato 28. Maj 2015 RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIO- NALISERING I PROFES- SIONSHØJSKOLESEK- TOREN RAPPORT OM BASELINE 2015 FOR INTERNATIONALISERING

Læs mere

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010

Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Rapport om Aarhus Universitet Dialogmøde onsdag den 5. maj 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning 6 2. Dagsorden 7 2.1 Dagsorden for dialogmøde med Aarhus Universitet

Læs mere

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen

Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen Billederne på forsiden er taget af fotograf: Tao Lytzen > Baggrundsmateriale om Handelshøjskolen i København Dialogmøde den 1. juni 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2010 Indhold > 1. Indledning

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere.

KOT HOVEDTAL 2009. Den Koordinerede Tilmelding. Tilmeldingssekretariatet 4. udgave 2009. Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009. ansøgere. KOT HOVEDTAL 2009 Den Koordinerede Tilmelding Den Koordinerede Tilmelding 1977-2009 70.000 60.000 ansøgere 50.000 40.000 30.000 20.000 optagne afviste 10.000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

Læs mere

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser.

Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: J. nr.: Fil-navn: Undervisningsministeriet. Mindre sektoranalyse vedrørende videregående KVU- og MVU-uddannelser. Dette afsnit beskriver udførelsen af myndigheds-

Læs mere

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser

Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Fremtiden for arkitektur og design Baggrundsrapport om de videregående kunstneriske uddannelser Udgivet af Omslag Foto Udvalget for fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses-

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2

Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Den Koordinerede Tilmelding Styrelsen for Videregående Uddannelser Optagelse 2014 Bilag til afslagsbrev 2014 - udvælgelseskriterier i kvote 2 Indhold Indledning... 2 Ledige pladser... 2 Adgangskrav...

Læs mere

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste

KOT HOVEDTAL 2013. 1. udgave. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. ansøger e. Optagne. Afviste KOT HOVEDTAL 2013 Den Koordinerede Tilmelding 1977-2013 100000 90000 80000 ansøger e 70000 60000 50000 40000 Optagne 30000 20000 Afviste 10000 0 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Læs mere

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010

Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Rapport om Aarhus Universitet Tilsynsmøde med Aarhus Universitet den 26. januar 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status 9 3.0 Opfølgning på sidste

Læs mere

Uddannelsesoversigt 43

Uddannelsesoversigt 43 Uddannelsesoversigt Københavns Universitet 44 Handelshøjskolen i København 45 Danmarks Tekniske Universitet 45 IT-Universitetet i København 46 Roskilde Universitet 46 Syddansk Universitet 46 Aarhus Universitet

Læs mere

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

KEAÅRSRAPPORT2010 1 ÅRSRAPPORT2010 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI KEAÅRSRAPPORT21 1 ÅRSRAPPORT21 KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 KEAÅRSRAPPORT21 Ryesgade 3F, 4 22 København N 46 46 CVR-nr: 3165626 Institutionskode: 1164 kea@kea.dk www.kea.dk REKTOR Ingo Østerskov REVISOR

Læs mere

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010

Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Rapport om Aalborg Universitet Møde med Aalborg Universitet fredag den 3. december 2010 Universitets- og Bygningsstyrelsen maj 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om Aalborg Universitet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013

Dimittendundersøgelse 2013 Dimittendundersøgelse 2013 Københavns Erhvervsakademi Rapport December 2013 AARHUS COPENHAGEN NUUK OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLD 1. INDLEDNING 3 1.1 Formål og baggrund 3 1.2 Resume 4 1.3 Læsevejledning

Læs mere

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011

Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Rapport om Handelshøjskolen i København Møde med Handelshøjskolen i København tirsdag den 8. marts 2011 Universitets- og Bygningsstyrelsen juni 2011 Indhold > 1. Indledning 7 2. Dagsorden 8 3. Status om

Læs mere

Internationalisering på de videregående uddannelser En statusrapport

Internationalisering på de videregående uddannelser En statusrapport Internationalisering på de videregående uddannelser En statusrapport Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling Indhold 6 7 5 Forord Hovedkonklusion Uddannelse og globalisering Om undersøgelsen

Læs mere

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk

Campusser. Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk ÅRSRAPPORT 2014 2 Campusser Campus Køge Lyngvej 19-21 4600 Køge Tlf: 5076 2620 campus-koge@easj.dk Campus Nykøbing Bispegade 5 4800 Nykøbing Falster Tlf: 5076 2660 campus-nykobing@easj.dk Campus Næstved

Læs mere