dforsk 4000 gravide gør verden klogere på influenza A TEMA EchoClip, flip-sonde, pilledispenser, intelligente kanyler og lagner... 2.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dforsk 4000 gravide gør verden klogere på influenza A TEMA EchoClip, flip-sonde, pilledispenser, intelligente kanyler og lagner... 2."

Transkript

1 dforsk OM forskning på Århus Universitetshospital 2. halvår gravide gør verden klogere på influenza A TEMA EchoClip, flip-sonde, pilledispenser, intelligente kanyler og lagner... Resultaterne er mange, når ideer og forskning bliver til gavn udforsk 1

2 udforsk Århus Univer si tets hospital Århus Univer si tets hospital er et samarbejde mellem Det Sundheds viden ska b e lige Fakul tet ved Aarhus Uni versi tet, Region Midtjylland, Region Nordjylland og følgende hospitaler under Århus Universitetshospital: Århus Sygehus Skejby Aalborg Sygehus, Risskov Aalborg Psykiatriske Sygehus Børne- og Ung doms psykiatrisk Regionscenter, Risskov Redaktionsudvalg Århus Sygehus Cheflæge Anne Thomassen, (fmd. og ansvarsh. i.h.t. presseloven) Kommunikationschef Eva Bundegaard Journalist, MPH Anne Westh Aarhus Universitet Prodekan Else Tønnesen Region Midtjylland AC-fuldmægtig Mette Byrgiel Bach Skejby Informationschef Lars Elgård Pedersen Journalist Anne-Mette Siem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Kommunikationsmedarbejder Finn Marsbøll Psykiatri og Social, Region Midtjylland Kommunikationsmedarbejder Mette Kristensen Aalborg Sygehus Kommunikationskonsulent Peter Friis Jeppesen Aalborg Psykiatriske Sygehus Projektsygeplejerske Heidi Borup Redaktør Journalist Gudrun Haller Tel: Øvrig henvendelse om bladet til: Århus Universitetshospital Tlf.: Lay-out Birgit Stenou Kommunikationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Forsidefoto Ole Hein Pedersen Udgiver Århus Universitetshospital Oplag Artikler må citeres med angivelse af kilde Tryk DeFacto Tryksagen kan genbruges Efter otte år med AUH Forskning og Klinik har vi fundet tiden moden til en fornyelse af bladet. Det er blevet til det blad, du sidder med nu. Dengang som nu er formålet at sætte fokus på nogle af de resultater, der kommer ud af forskningen på Århus Universitetshospital og vise, hvordan disse resultater omsættes til gavn for patienterne. UDFORSK er det nye navn på dette blad med god grund: Videnskabsmænd har altid været draget af at udforske vores univers og dets love. De har dog ikke altid gjort klogt i eller ønsket at bringe resultaterne ud til andres kendskab. Galileo Galilei blev idømt livsvarigt fængsel og måtte afsværge sine observationer af jordens bevægelser om solen. Isaac Newton opfandt differentialregningen og grundlagde spektroskopien, men fortalte det først til andre år senere. Han måtte presses til at skrive sit berømte værk Principia, og valgte at gøre det i et utilgængeligt sprog. Han ville ikke plages af matematiske undermålere. Astronomen Halley betalte for udgivelsen af egen lomme, da hverken Newton, Universitetet eller Royal Society ville ofre penge på dette! Anne Thomassen Cheflæge Århus Sygehus Forsk og ud med resultaterne til gavn! Klinisk forskning fører ofte til bedre, nemmere eller billigere behandling af en sygdom Nutidens forskere er stadig draget af at udforske nye sammenhænge og afprøve nye muligheder. De brænder også for at offentliggøre resultaterne, men må undertiden tøve lidt. Såfremt de har gjort en opfindelse, skal den nemlig anmeldes til arbejdsgiveren, som vurderer nyhedsværdi, nytte og mulighed for kommercialisering inden offentliggørelse. Det kan føre til patentering og senere salg af patent eller licens for at nyttiggøre opfindelsen en lang proces for et brugbart produkt. Vejen fra forskning til anvendelse kan også være kort. Klinisk forskning fører ofte til bedre, nemmere eller billigere behandling af en sygdom. Undertiden allerede under forskningsprojektets gennemførelse. Men offentliggørelse og anden formidling er nødvendig for at sprede den nye løsning til andre hospitaler og lande. Den endelige nytteværdi øges også hvis brugerne, f.eks. lægerne, inddrages i udvikling af nyt behandlingsudstyr, der undertiden straks produceres af opfinderen/brugeren. Dette blad illustrerer mange veje fra forskning til gavn. Udforsk det! 2 udforsk

3 Indhold 4 Vil skaffe viden om graviditet og influenza A Overlæge Rikke Bek Helmig forsker i influenza A s betydning for den gravide og barnet TEMA: Forskning til gavn 8 MR-scanninger er en dansk eksportsucces Professor Leif Østergaards metoder viser, om der kan reddes hjernevæv efter en blodprop i hjernen 10 Fokus på akutte patienter Danmarks første center for forskning i akutmedicin er i gang 12 TEMA: Forskning til gavn 14 Håndværkeren og ortopædkirurgen Ortopædkirurg Kjeld Søballe har opfundet et instrument, som gør hofteoperationer nemmere Det vil ikke klinge godt i folks ører, hvis de får at vide, at de skal smøre en creme med en komponent fra HIV-virus på huden 16 Fra ide til børsnoteret selskab? Technology Transfer Office undersøger om ideerne er bæredygtige og kan opnå patent 18 Læger og ingeniører i et stærkt makkerskab I T-forskning på Århus Universitetshospital, Skejby udvikles løbende nyt effektivt udstyr 22 Den irsk-danske sonde Samarbejde på tværs af landegrænser førte til udvikling af en særlig målesonde 26 Lille clips med stor betydning I Aalborg har to hjertekirurger gjort en revolutionerende opfindelse af en lille clips 28 Børns uforklarlige smerter Læge Charlotte Ulrikka Rask har fundet ny viden, som hun nu deler med praktiserende læger Dødelig virus kan gøre nytte Jeg havde overhovedet ikke mærket blodproppen komme Nye forskningsresultater 36 Sammenhæng mellem virus og psykisk sygdom? Ph.d.-projekt undersøger, om der er en sammenhæng mellem virus og psykisk sygdom 40 Forskningsresultater i gang 42 Kort nyt Bagside Forskerportræt: Ebba Nexø Hjulpet af nyeste forskning 6 Jette Kjølby Bohn var en halv time fra et liv i kørestol. udforsk 3

4 Gravide giver ny viden Århus Universitetshospital, Skejby udnytter unik mulighed for med et tværfagligt forskningsprojekt at se nærmere på betydningen af influenza A (H1N1) for den gravide kvinde og hendes barn. Af Gudrun Haller Foto Ole Hein Pedersen På Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y, Århus Universitetshospital, Skejby beder man alle de gravide, man er i kontakt med, om at være med i et splinternyt Overlæge Rikke Bek Helmig tager blandt andet blodprøver fra moderkager som led i forskningsprojektet forskningsprojekt, der skal belyse betyd - ningen af pandemisk influenza A (H1N1) under graviditet, fødsel og hos det nyfødte barn. Ambitionen er at skaffe sig en viden om graviditet og influenza A, som man mangler i dag, fortæller leder af forskningsprojektet overlæge Rikke Bek Helmig. Kombinationen af de gode danske databaser og de oplysninger, vi vil få ud af projektet, skulle gerne skaffe os noget validt, som er interessant på verdensplan, siger forsøgslederen, der blandt andet gerne vil kunne svare på, om det er influenzaen i sig selv eller den høje feber, der følger med, der kan have konsekvenser for nogle gravide og deres børn. Hvert år foregår der ca fødsler på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Y. På et givent tidspunkt af året er man i kontakt med ca gravide, som er imellem uge 12 og uge 38 i deres graviditet. Derudover indskrives ca. 400 nye gravide hver måned til fødsel. Spørger gravide om de vil deltage Alle disse kvinder er pr. brev blevet informeret om, at de i følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal opsøge egen læge for at få foretaget podning fra svælget og begynde antiviral behandling med tablet Tamiflu, hvis de opfylder kriterierne for influenza sygdom, som er feber over 38 grader, mu- skelsmerter og luftvejssymptomer. Men samtidig spørger vi så, om de vil deltage i vores projekt, fortæller overlæge Rikke Bek Helmig. Vi spørger om tilladelse til at tage en blodprøve fra moderkagen efter barnets fødsel. Desuden beder vi om en blodprøve fra kvinderne taget 2-3 døgn efter fødslen i forbindelse med, at der tages en hælprøve (PKU) på barnet. Serum fra disse blodprøver vil senere blive undersøgt på virologisk afdeling, Statens seruminstitut (SSI), København for antistoffer imod influenza A. Sideløbende er vi i gang med en spørgeskemaundersøgelse blandt de gravide angående influenza sygdom, fortæller Rikke Bek Helmig. Med undersøgelsen håber hun at skaffe værdifuld viden om influenza A til gavn for gravide og behandlere her og nu og fremover. Behov for viden om området Der er nemlig sparsom viden om den aktuelle influenza A, idet den kun har været i omløb i kort tid. Der er en enkelt publikation fra Lancet juli 2009, som omhandler de første 34 tilfælde af influenza A eller mistænkt influenza A hos gravide i USA. Disse sparsomme resultater indikerer, at gravide er i mulig øget risiko for komplikationer ved pandemisk influenza A og anbefaler prompte antiviral behandling ved mistænkt eller sikker influenza A, oplyser Rikke Bek Helmig. Hun fortæller videre, at den eksisterende viden ellers baserer sig på undersøgelser fra tidligere influenzapandemier. Der har i de seneste 100 år været tre store pandemier: Den spanske syge 4 udforsk

5 om influenza A ( ), Asiatisk influenza (1957) og Hongkong influenza (1968). Tidligere undersøgelser har vist, at der er øget risiko for indlæggelseskrævende luftvejsinfektion i forbindelse med influenza i graviditetens 2. og 3. trimester, angiveligt både på grund af nedsat lungevolumen og ændret immunstatus hos den gravide. I forbindelse med influenza pandemien i 1957 og ved sæsoninfluenza i 70 erne og 80 erne var antallet af indlagte gravide op til 3-4 gange forøget i forhold til kvinder i samme alder, som ikke var gravide. Det kan skyldes sværere sygdom hos den gravide, men det kan også blot være et udslag af, at tærsklen for indlæggelse af gravide er lavere, påpeger Rikke Bek Helmig. Der er desuden fundet øget forekomst af for tidlig fødsel under influenza pandemi. Men der findes ikke sikre holdepunkter for, at influenza virus kan give misdannelser hos fosteret, men høj feber har muligvis en sådan effekt. Nogle studier har desuden foreslået en årsagssammenhæng imellem influenzasygdom i graviditeten og psykisk sygdom senere i livet. I første trimester er der angiveligt højere risiko for spontan abort ved influenza sygdom, men det kan være alene på grund af febersygdom, siger Rikke Bek Helmig. Det er nogle af disse uafklarede spørgsmål det nye forskningsprojekt måske kan afdække. Den aktuelle undersøgelse løber frem til og med juli, når de gravide, der deltager, har født. Siden hen vil delundersøgelser komme til. Blandt andet vil børnelægerne følge de børn, hvis mødre får konstateret influenza. Forskningsprojekt godkendt på rekordtid Sædvanligvis kan det tage længere tid at få godkendt et forskningsprojekt af Videnskabsetisk Komite. Men da komiteen fik ansøgningen fra overlæge Rikke Bek Helmig, Århus Universitetshospital, Skejby, om et projekt, der skulle undersøge betydningen af pandemisk influenza A (H1N1) for graviditet, fødsel og det nyfødte barn, handlede komiteen hurtigt. Forskningsprojektet blev sat i gang på rekordtid, og det skyldes stor velvilje fra mange parter, fortæller forsøgsansvarlig Rikke Bek Helmig. Vi begyndte kolleger imellem at tale om et eventuelt projekt i august og skrev så anmeldelse til Videnskabsetisk Komite Region Midtjylland ved formand, overlæge, dr. med. Hanne Berg Ravn. Hun forstod straks, at hvis det skulle være, så skulle det være NU, og ikke om et halvt år. Så så snart projektbeskrivelse og protokol var sendt ind, blev der som noget ekstremt sjældent kaldt ind til telefonmøde i komiteen med henblik på hurtig sagsbehandling. Projektet blev efter enkelte ændringer godkendt, og den 15. september kunne vi sende breve ud til de første 2500 gravide, der skal indgå i projektet. Det er skønt, at det kunne lade sig gøre, siger en tilfreds Rikke Bek Helmig. Forskningsprojektet er et samarbejde mellem følgende afdelinger på Århus Universitetshospital, Skejby: Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling Y, Pædiatrisk Afdeling A, Infektionsmedicinsk Afdeling Q og Klinisk Immunologisk Afdeling samt Virologisk Afdeling, Statens Seruminstitut. Få mere at vide om influenza A på Region Midtjyllands hjemmeside og hos Sundhedsstyrelsen på Sundhedsstyrelsens Influenza A hotline har telefonnr udforsk 5

6 Hjulpet af nyeste forskning En halv time fra et liv Jette Kjølby Bohn kunne være endt med en svær hjerneskade, da hun som kun 34-årig fik en blodprop i hjernen. Men takket være de nyeste behandlingsteknikker er hun sluppet med et lille handicap. Af Anne Westh Foto Helene Bagger De fire store hunde Bonni, Blackie, Balderine og Baronessen hopper op og ned ad havelågen, da vi ankommer til det hvidkalkede hus i Hammershøj mellem Randers og Viborg. Jette skænder hjemmevant på den mest ivrige af hundene. Hold så op, Balderine. Lidt halten på det ene ben er eneste synlige tegn på den søndag nat i marts, som ændrede Jettes liv. Den nat, hvor hun uden varsel fik en blodprop i hjernen. Et energibundt Jette Kjølby Bohn havde ellers altid været en energisk pige, der aldrig fejlede noget. Hun passede sit arbejde som maler. Hun passede huset og de to børn Charlotte på 13 og Casper på 11 år. Og hun passede familiens mange dyr, som både tæller hunde, fugle, fisk og marsvin. Hun kunne aldrig sidde stille. Altid skulle hun være i gang med et eller andet. Den søndag nat i marts ville hun bare i seng for at sove, så hun kunne blive frisk til at komme på arbejde næste dag. Men midt om natten vågnede hendes mand Michael ved, at Jette lå og slog med den ene arm og talte i vildelse. Først troede han, at hun drømte. Men han kunne ikke vække hende. Han prøvede igen, men så begyndte hun at kaste op. Til sidst gik det op for mig, at et eller andet måtte være helt galt. Og så ringede jeg til vagtlægen, fortæller Michael. Behandling i ambulancen Vagtlægen sendte hurtigt en ambulance ud til hjemmet i Hammershøj, og Jette blev kørt til Viborg Sygehus. Her konstaterede 6 udforsk

7 i kørestol de med en CT-scanner, at hun havde en blodprop i et af de store kar i hjernen. Nu skulle der handles hurtigt, for der var allerede gået livsvigtige timer, siden Jette fik blodproppen. Hun blev straks sendt i en ambulance til Århus Sygehus, men allerede undervejs begyndte lægerne at give Jette den behandling, man kalder trombolyse d.v.s. en medicin, der opløser blodproppen. Da Jette ankom til Århus Sygehus, blev hun atter scannet. Denne gang med en MR-scanner, som er mere detaljeret end en CT-scanner. Her stod det klart, at man var nødt til at foretage en operation på Jette i forsøget på at få blodproppen ud en såkaldt trombektomi. Lægerne førte et millimetertyndt kateter gennem Jettes lyske op til blodkarrene i hjernen, og her lykkedes det med en lille lasso at fange blodproppen og trække den ud. Efter fire og en halv time havde lægerne genoprettet blodforsyningen til Jettes hjerne. Var behandlingen kommet i gang blot en halv time senere, var Jette endt med en svær hjerneskade. Vågnede først efter flere dage Men alt dette husker Jette intet af. Hun bare sov og sov. Og husker først, da hun tre dage senere sad op i hospitalssengen og fik besøg af sine børn. Jeg havde overhovedet ikke mærket blodproppen komme. Og da jeg vågnede, sagde jeg godmorgen akkurat som om jeg skulle af sted på arbejde, fortæller Jette. Da hun vågnede, var hun helt lam i højre side og kunne stort set ingenting selv. Efter at have ligget på Århus Sygehus og Regionshospitalet Viborg i nogle uger, kom hun til genoptræning på Regionshospitalet i Skive. Og her stod den på hård genoptræning. Både fysisk træning, fysioterapi, ergoterapi > udforsk 7

8 Hjulpet af nyeste forskning Professor Leif Østergaard har udviklet de metoder, som bruges til at MR-scanne patienter med en blodprop i hjernen. Nu er metoderne på vej til at blive udbredt i hele verden. MR-scanninger og talepædagog. Og da Jette blev udskrevet fra Skive lidt over en måned efter blodproppen, fortsatte samme genoptræning hjemme i lokalområdet. Og her træner Jette stadig flittigt hver tirsdag, onsdag og fredag. Lang vej igen I dag er lidt halten på det ene ben eneste synlige tegn på blodproppen. Og nogle gange kan Jette få lidt besvær med at tale, hvis hun bliver træt. Men selv om Jette stort set virker upåvirket, så er tilværelsen slet ikke som før i hjemmet i Hammershøj. Folk siger til mig, at jeg har været utrolig heldig, at jeg kom så hurtigt i behandling. Og at jeg er blevet genoptrænet hurtigt. Det er også rigtigt. Men jeg orker stadig kun en lille del af de ting, jeg lavede før blodproppen. Til gengæld er der mere tid til andre ting nu. Familien er blevet bedre til at finde ud af, hvad der er vigtigt for dem. Bedre til at lade støvet i hjørnerne ligge og lave noget sammen. Og bedre til at sige nej til de ting, som de ikke har overskud til. Blodproppen har fået mig til at tænke over dagen. Vi har det knap så stressende som før. Det har været rart for mig at kunne være hjemme, når børnene kommer fra skole. Og hvem ønsker ikke at kunne være mere for sine unger, siger Jette. Tilbage på arbejde Næste store udfordring bliver at skulle begynde på arbejdet som maler igen. Men bare det at skulle tage bilen og køre de 25 km til arbejdet er en overvindelse. Kollegerne har været søde og forstående, da Jette blev syg, men mester har haft svært ved at forstå, at det kan tage så lang tid at komme sig over en blodprop i hjernen. Mester mente godt, at jeg kunne begynde på arbejde igen efter tre uger. Men mester blev klogere. Indtil videre har han undværet Jette i seks måneder. Men nu synes Jette også, at hun er ved at være klar til at komme i gang igen. Og Jettes ergoterapeut er netop gået i gang med at undersøge, hvordan hun kan vende tilbage på arbejdsmarkedet. Jeg vil i gang som maler igen. De kan lige vove på andet. Og jeg satser på, at det kan blive i næste måned. Af Anne Westh Foto Helene Bagger Det startede som en idé i Leif Øster gaards hoved, da han var ph.d.-studerende på Harvard Medical School i USA. For hvordan kunne man måle blodgennemstrømningen i hjernen? Dengang var det mest et matematisk og statistisk problem, som Leif Østergaard tumlede med. Men senere prøvede han teknikken af på data fra patienter i USA og herhjemme. Og her viste det sig, at den var meget velegnet til at forudsige hvilke områder af vævet i hjernen, der var i fare for at dø hos patienter med en blodprop i hjernen. Det er efterhånden over 10 år siden, at Leif Østergaard sad som ph.d.-studerende på Harvard Medical School. I dag er han professor og leder af en stor hjerneforskningsgruppe på Århus Sygehus (CFIN Center of Functionally Integrative Neuroscience). Men hans idéer lever videre og har vist sig at få meget direkte betydning for de patienter, som skal behandles for en blodprop i hjernen. For i dag er hans MR-scanninger en fast del af behandlingen, når patienter med en blodprop i hjernen bliver bragt ind på Århus Sygehus. Da man begyndte at indføre trombolyse-behandling (blodprop opløsende medicin, red.), handlede man nok en smule i blinde. Man udelukkede kun, at patienten havde en blødning i hjernen, som behandlingen kunne forværre, siger Leif Østergaard. Med de nye MR-teknikker blev det muligt at se, om der rent faktisk var noget væv at redde i hjernen, hvis man havde fået en blodprop. Man kunne se, hvad 8 udforsk

9 er en dansk eksportsucces der var dødt, og hvad der var i fare for at dø. Og på den baggrund kunne man behandle patienter individuelt. Senere udførte Leif Østergaard vi den skabelige studier i samarbejde med Grethe Andersen fra Neurologisk Afd. F på Århus Sygehus, som viste, at anvendelsen af MR-teknikkerne markant forbedrede behandlingen af blodpropper i hjernen. Ekspertise på Århus Sygehus Århus Sygehus er det eneste sted i Danmark, hvor MR-scanninger bruges som en fast del af behandlingen ved blodpropper i hjernen. Det kræver en særlig ekspertise, fordi man skal kunne køre akutte MRscanninger dag og nat. Her er Århus Sygehus lidt speciel, fordi alt personale på den neuroradiologiske afdeling er uddannet til at kunne udføre disse undersøgelser. Men andre steder i verden har man også opdaget fordelen ved at kunne MRscanne patienter med blodpropper i hjernen. Så Leif Østergaards metoder bruges i dag i USA, Tyskland, Frankrig, Spanien og Japan. Og gennem et EU-projekt og oprettelsen af et firma er det nu meningen, at metoderne skal udbredes til hele verden. Vi har udviklet software til MRscanningerne, som har indbygget meget af den viden, vi har opnået gennem vores arbejde på dette felt. Det skal hjælpe læger rundt omkring til at bruge metoderne, selv om man ikke har ekspertisen opbygget lokalt. Successen med MR-scanninger breder sig både på Århus Sygehus og ude i den store verden. Her står professor Leif Østergaard i kælderen under Århus Sygehus, hvor der snart vil blive installeret en ny MR-scanner, som bl.a. skal bruges til at behandle patienter med en blodprop i hjernen udforsk 9

10 Fokus på akutte Danmarks første center for forskning i akutmedicin er kommet godt fra start patienter Af Gudrun Haller Foto Helene Bagger Danmark har grundlaget for at skabe værdifuld forskning i akutmedicin. Alligevel er de øvrige skandinaviske lande og USA længere fremme, når det gælder forskning omkring akutte patienter. Men nu sker der for alvor noget herhjemme, idet flere universitetshospitaler barsler med selvstændige forskningsenheder på området. Århus Universitetshospital etablerede sit Center for Akutforskning i maj i år. Akutforskning er et nyt klinisk forskningsfelt, som spænder over hele forløbet fra et menneske bliver syg, og der bliver ringet til vagtlægen, over indlæggelsen og til patienten er ude af sygehuset igen. Det er et område, hvor der gennem flere år er bedrevet glimrende forskning på Århus Universitetshospital, men nu får området sit eget forskningscenter, og det er af afgørende betydning, siger afdelingslæge, ph.d. Troels Krarup Hansen, der er ansat som forskningsleder og nu har travlt med opbygningen af centret. Det gælder om at skabe rammerne og mulighederne, for forskerne har vi, konstaterer han. De to første forskningsårsstuderende blev tilknyttet i august i år i samarbejde med Harvard Medical School, og den første ph.d.-studerende kom til i oktober. Herudover tilknyttes en lang række eksisterende og planlagte tværgående projekter til centret, der baserer sig på et tæt samarbejde med en lang stribe kliniske afdelinger og forskningsenheder på Århus Universitetshospital. Forskning sammen med akutmodtagelse Det nye forskningscenter har i øjeblikket til huse i et kontor på 3. sal hos Medicinsk Endokrinologisk Afdeling M på Århus Sygehus, men Troels Krarup Hansen håber hurtigt at få lokaler i tilknytning til Den fælles Akutmodtagelse på Århus Sygehus og senere midt i Akutcentret på Det Nye Universitetshospital i Skejby. Her er det 10 udforsk

11 Forskningsleder afdelingslæge, ph.d. Troels Krarup Hansen sammen med Julie Mackenhauer, som er forskningsårsstuderende ved Center for Akutforskning og Harvard Medical School, Boston med forskningslederens ord vigtigt at få videnskabsånden ind fra starten. Formålet med at etablere Center for Akutforskning er at opnå en bedre behandling af akutte patienter, og Troels Krarup Hansen finder, at det er af vital betydning, at centret ligger i tilknytning til Akutmodtagelsen. Centret skal jo bidrage med forskning i alle led af det akutte patientforløb, og det gør vi bedst ved at være en del af helheden, påpeger forskningslederen. Han er nu i gang med at opbygge en forskningsbiobank, hvor grundlaget skal være en blodprøve af hver eneste akutte patient, så materialet er der til at bedrive forskning. Desuden skal der opbygges en akutdatabase, som kan opsamle og levere de nødvendige data om akutte patienter vedrørende blodtryk, puls og temperatur under den præhospitale fase og ved selve indlæggelsen. Med disse grundpiller på plads skal der forskes i fremrykket diagnostik og behandling og i patientsikkerhed. Center for Akutforskning vil satse på forskning i den præhospitale indsats for at bidrage til, at tiden i ambulancen kan blive anvendt næsten lige så effektivt som tiden efter ankomst til sygehuset. Det handler om fremskudt diagnostik og behandling, hvor der tages hjertekardiogram og blodprøver, som kan analyseres allerede i ambulancen. Vi skal finde ud af, hvordan vi bedst får styr på patienten inden for de første timer ved at få analyse apparatet helt frem i døren, siger Troels Krarup Hansen. Desuden skal der forskes i, hvordan data bedst følger patienten, så man kan fjerne de risici for tab af data, der er, når patienter flyttes mellem forskellige afdelinger. Tove Nilsson, cheflæge, udtryktaalborg Sygehus Fra Amtssygehus til Universitetshospital Aalborg Sygehus har i mange år indtaget en særlig position. Frem til 2003 var sygehuset ikke et universitetshospital, og alligevel bl.a. ved at varetage en række landsdelsfunktioner og en pæn forskningsproduktion var det heller ikke et centralsygehus. I 1998 indgik Århus og Nordjyllands amter og Aarhus Universitet aftale om, at Aalborg Sygehus inden for 5 år kunne blive en del af Århus Univer sitetshospital. Det skete 1. januar At gå vejen fra amtssygehus til universitetshospital har budt på både barrierer, men også masser af gode oplevelser. Spektret er bredt, strækkende sig fra negative holdninger, animositet, ringe engagement over manglende økonomi, humane ressourcer, trange fysiske rammer til stort engagement, opbakning, anerkendelse og målopfølgelser på mange områder. Fra 2001, hvor der blev fokuseret og arbejdet målrettet for at opnå status som universitetshospital, oplevede vi blandt sygehusets ledere, de dengang relativt få professorer, kliniske lektorer og øvrige medarbejdere et stort engagement og en tro på, at planen skulle lykkes. Den store, politiske velvilje de første år var med til at sikre en nødvendig økonomi til forskning og udvikling, bl.a. til etablering af Forskningens Hus og oprettelse af forskningsstillinger. Samarbejdet mellem den sydlige og nordlige del af universitetshospitalet bød indledningsvis på udfordringer berettiget eller uberettiget opfattede mange afdelingsledelser i Aalborg sig som lillebror. Det seneste samarbejde i forbindelse med specialeplanlægningen og ansøgningen til Sundhedsstyrelsen har imidlertid vist, at de nødvendige drøftelser kan holdes på et professionelt plan, og der er vilje og forståelse fra begge sider for nødvendigheden af et godt samarbejde. I 2005 blev det besluttet, at Aalborg Sygehus kunne varetage 8. til 12. semesters undervisning og eksamination, og i 2009 fik de første kandidateksamen i Aalborg. Det har været motiverende for de kli niske afdelinger, lektorer og professorer at varetage kandidat uddannelsen, og for Sygehuset/Regionen har det vist sig at være en god investering i en fremtidig rekruttering af læger. Desværre har Universitetet ikke beføjelse til at anvise studerende udda r uddannelsespladser stiger i takt med, at optaget ved Aarhus Universitet øges. God og fokuseret forskningsledelse har betydet, at Aalborg Sygehus siden 2000 har tredoblet såvel den videnskabelige produktion, som den eksterne finansiering, der er rekrutteret forskningsaktive personer og lysten til at forske er tændt og iværksat blandt mange allerede ansatte og på tværs af specialer og faggrænser. udforsk 11

12 Forskning til gavn tema Der forskes i alle hjørner af Århus Universitetshospital. Lige fra store komplekse forskningsprojekter, der er mange år undervejs, til små projekter, hvor et øjebliks undren kan omsættes til en hurtig ide. Klinisk forskning har den fornemme opgave, at den skal komme patienterne til gavn, og det er der talrige eksempler på den gør. Hele tiden. Ideerne og opdagelserne bliver ofte til i samarbejde og samspil med andre på tværs af fag, specialer og lande, men også blandt kolleger, der finder, at dette og hint må kunne gøres bedre og mere effektivt. Alt sammen fører det til udvikling af nyt udstyr, nye teknikker og ny medicin til gavn for patienterne. > 12 udforsk

13 udforsk 13

14 tema: Forskning til gavn Håndværkeren Kjeld Søballes fortid som tømrer følger ham i jobbet som ortopædkirurg. Den har også hjulpet ham i forskningen, blandt andet i udviklingen af Søballes Instrument, som gør hofteoperationer nemmere og hurtigere. 14 udforsk

15 ! Flest kvinder opereres for hoftedysplasi Hoftedysplasi er en medfødt tilstand, som rammer mellem 5 og 10% af befolkningen. Den viser sig oftest i årsalderen, og 80% af de opererede er kvinder. Hoftedysplasi giver ofte invaliderende smerter, dårlig funktion af hofteleddet og medfører ofte slidgigt i hoften tidligt i livet. Patienterne kan hvis diagnosen stilles tidligt nok, og der ikke er slidgigt tilbydes en operation, kaldet Ganz osteotomi. Her drejes hofteledskålen, og dermed kan leddet bevares, smerterne afhjælpes og slidgigt forebygges. Operationen blev introduceret i Danmark af Kjeld Søballe i Kun ca. 50 kirurger i verden kan udføre denne operation, som nu varer ca. 1 time. og ortopædkirurgen Af Vibeke Uldall Harder Foto Ole Hein Pedersen Det var faktisk meningen, at jeg skulle have overtaget min fars tømrerfirma, fortæller Kjeld Søballe. Men sådan gik det ikke. Godt nok arbejdede han som tømrer i to år, men i dag er 55-årige Kjeld Søballe professor og overlæge ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Alligevel er der paralleller at spore mellem tømrerarbejdet og jobbet som ortopædkirurg, hvor der også ofte bruges både hammer og mejsel. Jeg valgte ortopædkirurgi netop fordi, jeg også havde en interesse i det håndværksmæssige, fortæller Kjeld Søballe. Forskning fangede interessen Kjeld Søballes forskerkarriere begyndte, da han skulle forberede sig på sit speciale i ortopædkirurgi. Der blev ikke uddannet ret mange ortopædkirurger, og der var konkurrence om pladserne. Og det var et krav, at man havde fået publiceret nogle artikler. Så Kjeld Søballe kløede på. Forskningen fangede hurtigt min interesse. Jeg syntes især, det var sjovt at arbejde med forsøgsdyr, og jeg udviklede blandt andet en ny model, som kunne sættes op i et hundeknæ. Ud fra den kunne vi se, hvordan en protese også ville opføre sig i et menneske, fortæller han. Slut med tidsspilde En stor del af Kjeld Søballes forskning bærer stadig præg af, at han er meget praktisk anlagt. For eksempel er hofteoperationsinstrumentet, Søballes Instrument, et resultat af, at hoftedysplasioperationerne tog unødigt lang tid. Og så handlede det om nogle vinkler, ligesom håndværkerarbejdet også ofte gør. Under selve operationen går jeg ind og mejsler hofteskålen fri og roterer den rundt. Tidligere måtte jeg, hver gang jeg havde roteret lidt, tage røntgenbilleder for at se, om det hele nu sad, som det skulle, forklarer han. Men al den fotografering slipper han for med det nye instrument, som monteres direkte på patientens hofte, og som kan måle de samme vinkler men uden at han skal vente på røntgenbilleder. Der er to vinkler, som er vigtige under denne operation og det er dem, instrumentet lynhurtigt kan måle, fortæller Kjeld Søballe. Tænker i løsninger Søballes Instrument er et typisk produkt af Kjeld Søballes forskning, hvor det sjældent er svært at se fra ideen til det færdige produkt. Problemstillingen var jo simpel: operationen tog for lang tid. Og så er det helt uundgåeligt, at jeg begynder at tænke i alternative løsninger, siger han. Jeg tegnede lidt i hånden til at starte med. Og da jeg havde en færdig tegning, gav jeg den til en gammel kollega, som er smed. Han fremstillede en model, og efter et par finjusteringer havde vi instrumentet klar, forklarer han. Kjeld Søballe og en ph.d.-studerende har desuden netop publiceret en videnskabelig artikel. Her testede de instrumentet kritisk og fandt en meget høj præcision af målingerne. De seneste par år har instrumentet været brugt ved samtlige hoftedysplasioperationer i Århus. Og nu er den gode idé ved at sprede sig. Således har hospitaler over det meste af Europa og endda et enkelt i Korea og et på Filippinerne købt instrumentet og sparer nu også værdifuld operationstid. udforsk 15

dforsk Der forskes...og dilemmaer opstår TEMA Vi udforsker etikken i klinisk forsk ning og forskning i etik og klinik

dforsk Der forskes...og dilemmaer opstår TEMA Vi udforsker etikken i klinisk forsk ning og forskning i etik og klinik dforsk. halvår 2010 OM FORSKNING PÅ ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL TEMA Der forskes...og dilemmaer opstår Vi udforsker etikken i klinisk forsk ning og forskning i etik og klinik Lægeuddannelsen i Aalborg fulgt

Læs mere

dforsk smerter Hver femte dansker lider af kroniske smerter TEMA

dforsk smerter Hver femte dansker lider af kroniske smerter TEMA dforsk 1. halvår 2011 OM forskning på AArhus Universitetshospital smerter TEMA Hver femte dansker lider af kroniske smerter Med de nyeste teknikker leder forskerne efter bedre mål for smerte og forsøger

Læs mere

Om fostergenetik, skånsomme undersøgelser og behandling af barnet før fødslen eller umiddelbart efter

Om fostergenetik, skånsomme undersøgelser og behandling af barnet før fødslen eller umiddelbart efter 2. halvår 2013 TEMA Om fostergenetik, skånsomme undersøgelser og behandling af barnet før fødslen eller umiddelbart efter Molekylærgenetik: Ny metode forbedrer mulighederne for at finde tegn på sygdomme,

Læs mere

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

FORSKNING UDVIKLING INNOVATION. Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden Region Hovedstaden FORSKNING UDVIKLING INNOVATION Resultater af forskning, udvikling og innovation i Region Hovedstaden JAN TABER SIG MED ET ÆRME I TARMEN. FORSKER OPKLAREDE MYSTERIET BAG NARKOLEPSI. BENT

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26

tæt på kræft Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 Side 26 Nr. 2 Juni 2011 9. årgang Kræftens Bekæmpelse tæt på kræft Side 26 Ny luft til lungekræftpatienter Hurtige diagnoser redder liv side 6 Når kræft spreder sig side 16 indhold 03 Hvordan kan du hjælpe børn

Læs mere

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen

NYE REJSE. Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen PATIENTERNES NYE REJSE Genvej til et bedre sundhedsvæsen Patienternes nye rejse Genvej til et bedre sundhedsvæsen Copyright 2014 Mandag Morgen Innovation

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

tema om livskvalitet lever du det gode liv?

tema om livskvalitet lever du det gode liv? diabetes december 2008 tema om livskvalitet lever du det gode liv? leder Får du, hvad du har brug for? Næppe. Hvis du bladrer frem til side 43, vil du se et nedslående danmarkskort. Kortet viser, hvor

Læs mere

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet

Forskningsberetning 2010. Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet Forskningsberetning 2010 Odense Universitetshospital og Klinisk Institut, Syddansk Universitet September 2011 Indhold Forskningsberetning 2010 Forskningsindsats i rivende udvikling... 3 Forskningsindsatsen

Læs mere

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten

Annette Klingenberg: Det giver mening at synge om brystkræft. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 44 I I 14. årg. 04 Danske hjertepuder hjælper i Belgien 16 Når brystkræftpatienten hedder Mogens 24 Alle fortjener et godt udseende Læs mere på side 06

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Skejbylæger laver rav i aktiekurserne forskningsresultat får medicinal gigant i frit fald side 10 11. Ergoterapeuterne træner gennem aktivitet

Skejbylæger laver rav i aktiekurserne forskningsresultat får medicinal gigant i frit fald side 10 11. Ergoterapeuterne træner gennem aktivitet Skejbylæger laver rav i aktiekurserne forskningsresultat får medicinal gigant i frit fald side 10 11 Personaleblad Århus Universitetshospital, Skejby 17. årgang nr. 6 december 2008 4 Ergoterapeuterne træner

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Godt indeklima øger lærdom

Godt indeklima øger lærdom D a n m a r k s Te k n i s k e u n i v e r s i t e t > s e p t e m b e r 2 0 0 6 > n r. 6 Tema om life sciences Godt indeklima øger lærdom Skolebørn lærer 10-20 procent mere i klasselokaler med godt indeklima

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

04 tema om pumper 16 læger: flere bør få pumpe 22 éngangspumper på vej også til type 2 38 debat: hvor går din grænse? 49 type 2-gravide svigtes

04 tema om pumper 16 læger: flere bør få pumpe 22 éngangspumper på vej også til type 2 38 debat: hvor går din grænse? 49 type 2-gravide svigtes diabetes APRIL 2009 04 tema om pumper 16 læger: flere bør få pumpe 22 éngangspumper på vej også til type 2 38 debat: hvor går din grænse? 49 type 2-gravide svigtes leder Pump flere penge ud! Under halvdelen

Læs mere

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen

Sygeplejeforskningens stilfærdige pionér. Interview. Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Nr 3 oktober 2010 Tema om forskning Flere sygeplejersker tager ph.d.-grad Efter afsløring af snyd: Hverdag i hjemmeplejen igen Lederforeningen: Vi vil have tillidsrepræsentanter for lederne Interview Sygeplejeforskningens

Læs mere

Egenomsorg ved kronisk sygdom

Egenomsorg ved kronisk sygdom Egenomsorg ved kronisk sygdom Tema-avis fra nordisk konference om egenomsorg Når det er mig selv, der tager blodprøver, noterer mine tal og fører skemaer, er det pludselig også mit ansvar at følge med.

Læs mere

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6

Fire ud af ti opereres nu efter Hvidovres hurtig-rask-metode TEMANUMMER. Accelereret kirurgi: Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 NYT PÅ HVIDOVRE HOSPITAL APRIL 2006 Ferier er farlige for patienterne Side 2 Stjerneforsker stiller naive spørgsmål Side 6 Smertefri og rask på rekordtid Side 8 TEMANUMMER Accelereret kirurgi: Fire ud

Læs mere

Man skal holde af forsøgsdyr for at arbejde med dem.

Man skal holde af forsøgsdyr for at arbejde med dem. Tema: Dyreforsøg Man skal holde af forsøgsdyr for at arbejde med dem. Forskningsbioanalytiker 10 08 Danske Bioanalytikere 3. oktober 2008 Tværsnit af rottehjerne med sølvfarvning Læs Mette-Maries fem råd

Læs mere

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label

TABUERNE OPGØR MED. Fokus. Vi har ikke råd til det hele fem bud på prioritering. Patientsikkerheden sættes over styr ved brug af off-label Kvalitet og prioritering Danmarks eneste nyhedsmagasin om sundhed SÆR- UDGAVE Kvaliteten ligger også i at finde patientens ressourcer Med erfaringer fra 20 års fortravlet hverdag som praktiserende læge

Læs mere

TILLØBSSTYKKE PÅ STEVNS

TILLØBSSTYKKE PÅ STEVNS medlemsblad for statsautoriserede fodterapeuter september 2009 7 TILLØBSSTYKKE PÅ STEVNS formandsstolen bliver Ledig sådan forbereder du dig til influenza a nydiagnosticerede diabetikere bør Have strømperne

Læs mere

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen

DebatMagasin. Sundhedsvæsenet. værdier og udfordringer. om det danske sundhedsvæsen DebatMagasin om det danske sundhedsvæsen Sundhedsvæsenet værdier og udfordringer Regionernes borgertopmøder Forår 2011 Indhold Tema 000 Op op og atter op 5 Tema 001 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 9

Læs mere

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen

Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nummer 1 Februar 2013 ADHD-foreningen Nyt hus til handicap- foreningerne Side 4 og 5 Mød Barkley på konferencen Side 13 Nyt om flexjobordningen Side 17 Resocialisering Side 28-29 Nummer 1 Februar 2013

Læs mere

Vores mission er at være Danmarks førende hospital for patienter med behov for højt specialiseret behandling.

Vores mission er at være Danmarks førende hospital for patienter med behov for højt specialiseret behandling. 2003 Å r s b e r e t n i n g I n d h o l d Leveren l-æ-n-g-e-r-e leve! 4 Den nødvendige ansigtskirurgi 6 Patientundervisning med potentiale 8 Stamceller skal reparere syge hjerter 10 Operation forbedret

Læs mere

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed

Smarter Care. Transformation af sundhedssektoren. Det digitale hospital. IBM Watson. Shared Care. Big Data. Mobility. Sporbarhed Shared Care Større medansvar, højere patientsikkerhed og en bedre økonomi. Side 14 Det digitale hospital Hvordan ser det ud? Og hvordan favner det bedst den fremtidige kompleksitet? Side 10 IBM Watson

Læs mere

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt

1 FEBRUAR 2014. Landsmøde. Knæk Cancer kampagnen. Tænk godt PROPANYT NR. 1 FEBRUAR 2014 Landsmøde Knæk Cancer kampagnen Tænk godt Nr. 1 februar 2014 PROPA NYT udgives af Prostatakræftforeningen. Adresseændringer, eventuel udmeldelse eller afmelding af PROPA NYT

Læs mere

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige

DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE. 30 år på kanten af det mulige DRCMR DANISH RESEARCH CENTRE FOR MAGNETIC RESONANCE 1985 2015 30 år på kanten af det mulige Indhold 3 Tak for et godt samarbejde! 4 Simon Spies og de store armbevægelser 8 Historien bag MR-billeddannelse

Læs mere