Vejledning til brug af hele materialet. 16 tematiske arbejdskort. Fem overheads med eksempler på tre karriereforløb 6. Arbejdskort til forældreaften

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til brug af hele materialet. 16 tematiske arbejdskort. Fem overheads med eksempler på tre karriereforløb 6. Arbejdskort til forældreaften"

Transkript

1 Formålet med materialet og undervisningsforløb 1 2 Vejledning til brug af hele materialet Del 1: Undervisningsmappen Del 2: Hjemmesiden 3 To x otte sæt pædagogiske quizkort med tilhørende facit- og resultatliste 16 tematiske arbejdskort 4 5 Supplerende opgaver til arbejdet med klassen: 16 ekstra, En helt almindelig dag og Mødet med manden fra virksomheden Fem overheads med eksempler på tre karriereforløb 6 Arbejdskort til forældreaften 7 Supplerende arbejdsopgave til forældrearrangement 8

2 Formålet med materialet Materialet Min Plan er lavet til lærere, UU-vejledere, skolebestyrelser, forældre og i særdeleshed til elever i klasse. Fokus er rettet mod uddannelses-, job- og karrieremuligheder inden for industrien. Formålet med materialet er At give både elever og forældre indblik i de uddannelser, job- og karrieremuligheder, der findes inden for industrien og derved give de unge mulighed for et kvalificeret uddannelsesvalg. At give eleverne mulighed for at arbejde kvalificeret med deres uddannelsesplaner. At give skolebestyrelsen mulighed for at være arrangør af en forældreaften for skolens klassers forældre. At give elever og forældre mulighed for at være aktive med det samme undervisningsmateriale og derved skabe grundlag for en kvalificeret dialog mellem dem. At give underviseren mulighed for, ud fra det samme materiale, at tale med både elever og forældre om uddannelsesplaner og karriereforløb. Da der kan komme ændringer til de forskellige uddannelser, der er brugt i materialet, tages der forbehold for ændringer. Formål 1

3 Undervisningsforløb Materialet Min Plan En undervisningsmappe og hjemmesiden Elever klasse Læreren står for undervisningen. Kan evt. invitere en gæstelærer fra industrien. Forældreaften UU vejleder/klasselærer og skolebestyrelse arrangerer aften for forældrene. Undervisningsforløb 1. Arbejde med pædagogiske quizkort 2. Arbejde med 16 tematiske arbejdskort 3. Arbejde med supplerende opgaver Forældreaften 1. Arbejde med pædagogiske quizkort 2. Præsentation af overheads med karriereforløb -> karrieremuligheder i industrien 3. Arbejde med arbejdskort til forældrene Elever og forældre kan i hjemmet arbejde videre med materialet og tale om elevens interesser, ønsker og muligheder efter skolen. Uddannelsesplanen laves i tæt dialog mellem elev og UU-vejleder Valg af ungdomsuddannelse Formål 2

4 Vejledning Materialets sammensætning og anvendelse Materialet består af en undervisningsmappe og hjemmesiden Del 1: Undervisningsmappen Undervisningsmappen indeholder både opgaver og lærervejledning til elevundervisning og til en forældreaften. Eleverne og forældrene finder svarene på opgaverne ved hjælp af hjemmesiden I undervisningen af eleverne kan underviseren bruge alle opgaverne. Ved forældrearrangement anbefaler vi, at underviseren starter aftenen med den pædagogiske quiz. Herefter kan man arbejde med overheadserien og forældrearbejdskortene. Er der yderligere tid, kan man gå i gang med den supplerende opgave til forældrene. Underviseren styrer forløbet ved hjælp af opgaverne i mappen. Undervisningsmappen indeholder: Formålet med materialet Vejledning til brug af hele materialet To x otte sæt pædagogiske quizkort med tilhørende facit- og resultatliste 16 tematiske arbejdskort Supplerende ideer til arbejdet med klassen: "16 ekstra", "En helt almindelig dag" og "Mødet med manden fra virksomheden" Fem overheads med eksempler på tre karriereforløb Arbejdskort til forældreaften Supplerende arbejdsopgave til forældreaften Vejledning 1

5 Quizkort Arbejdet med quizkortene giver deltagerne et indtryk af s indhold og muligheder. Materialet præsenteres dermed på tværs og vil skabe nysgerrighed og inspiration til det videre arbejde. Start derfor undervisningsforløbet med quizkortene. Quizzen består af otte forskellige kort med fem spørgsmål på hver. Hver gruppe skal igennem så mange af de otte kort som muligt inden for den afsatte tid. Anbefalet tid er 45 min. To sæt kort er vedlagt. Quizzen tager sit afsæt i faktuelle oplysninger om 39 job i virksomheden Karriere A/S på Alle opgaverne på kortene kan løses via informationerne på hjemmesiden eller ved brug af oplyste links i faktaboksene under hver af de 39 jobtitler. Vejledning Klassen inddeles i grupper af to til tre elever/forældre Hver gruppe får udleveret et kort ad gangen Grupperne skal finde de rigtige svar på så mange spørgsmål som muligt inden for den afsatte tid Når gruppen har besvaret spørgsmålene, afleverer de kort og besvarelser til underviseren, som herefter udleverer det næste kort Grupperne vurderer selv, hvor meget tid de vil bruge på det enkelte kort, men når kortet er afleveret, kan det ikke udleveres igen! Gruppen kan vælge at aflevere besvarelserne uden at have svaret på alle spørgsmålene; det er deres valg Når alle otte kort er besvaret, eller når tiden er udløbet, afsluttes quizzen, og underviseren opgør resultatet. Tag kopi af resultatlisten fra mappen Et rigtigt svar giver et point. Hvis alle fem svar på et kort er rigtige, får gruppen fem bonuspoint (hermed maks. 10 point pr. kort) Den gruppe, der får flest point, har vundet Vejledning 2

6 16 tematiske arbejdskort til eleverne 15 af de 16 tematiske arbejdskort er relateret til samtlige jobbeskrivelser og karriereforløb i virksomheden Karriere A/S. Kortene sigter mod, at eleverne arbejder selvstændigt. Arbejdskortene indeholder korte metodiske anvisninger på, hvordan eleverne i grupper kan arbejde med opgaven. Spørgsmålene tager afsæt i de oplysninger og links, der findes på Hvert af de 15 kort lægger op til, at eleverne undersøger et af karriereforløbene i virksomheden. Herigennem skaffer eleverne sig viden om de mange forskellige uddannelsesog jobmuligheder, der findes inden for industrien. Kortene lægger yderligere op til "ud af huset-aktiviteter" med virksomhedsbesøg og interviews. Kortene er udarbejdet, så de opfylder intentionerne i folkeskoleloven om projektarbejdsformen, projektarbejde og tværfaglighed. Eleverne får gennem opgaven mulighed for og inspiration til at arbejde kvalificeret med egne uddannelsesplaner. Arbejdet med denne plan skal starte på 8. klassetrin. Brugen af de tematiske arbejdskort Underviseren vælger selv, hvor store grupper klassen skal deles op i, og om alle grupper skal igennem alle kort. Det er generelt en god ide, at der maks. er tre elever i hver gruppe Kopier arbejdskortene i det antal, det er nødvendigt Alle grupperne afslutter med at fremlægge resultatet af deres arbejde, uanset brugen og fordelingen af arbejdskortene Inspirer eleverne til at være kreative ved fremlæggelsen. De kan eventuelt bruge skolens av-udstyr til at lave præsentationer, der fanger resten af klassen. Vejledning 3

7 Overrask dine venner med en karriereplan Det 16. arbejdskort "Overrask dine venner med en karriereplan" kan bruges som afslutning på hele arbejdet. Aktivitet og anslået tid 1. Del klassen i grupper af tre ud fra forskellige interesser. 10 min 2. Hver elev laver en profil af sig selv ud fra evner, interesser og lyst. 1-2 lektioner Gennemgå mindmap-modellen for eleverne. Arbejdet skal fortrinsvis foregå i klassen. Eleverne kan evt. hente hjælp fra forældre, familiemedlemmer, fritidsjob m.m. til at udarbejde denne profil. 3. Grupperne mødes og præsenterer deres profil for hinanden. 1 lektion Kopi af profilen udleveres til alle i gruppen. 4. Hvert gruppemedlem udarbejder forslag til en karriereplan for de 2 lektioner øvrige i gruppen med afsæt i de muligheder, industrien giver. 5. Grupperne præsenterer og argumenterer for de foreslåede 1 lektioner karriereplaner i gruppen. Er karriereplanerne realistiske? Selvvurdering. Gruppevurdering. NB! Mindmap-modellen er placeret på bagsiden af arbejdskortet til kopiering og udlevering til eleverne Et mindmap eller et tankekort er i denne sammenhæng en skematisk tegning, der skaber orden og viser sammenhængen mellem: Elevernes faglige evner og personlige egenskaber Elevernes interesser Elevernes lyst og ambitioner for fremtiden Tre "grene" er med til at tegne en profil af eleverne. Dens indhold er væsentlige elementer for valg af karriereforløb efter folkeskolen. Man starter med at skrive det vigtigste ord fra en brainstorm på grenen. Derefter skriver man nogle flere ord, der hver især har relation til startordet. Ordene tæt på grenen bør være ret generelle, så de kan give anledning til mange forgreninger. Typisk vil man ende med de mere specifikke ord yderst. Et mindmap kan udformes på mange måder. Det vigtigste er, at man får struktureret sine tanker. Mindmappet kan ofte give et overblik, som det kan være svært at få, uden at man tegner sig systematisk frem til det. I et mindmap kan man straks se en struktur i stoffet. Vejledning 4

8 Supplerende opgaver til arbejdet med klassen Ideen med disse opgaver er, at underviseren kan supplere med opgaver, der alle er af forskellig karakter og med fokus på karrieremuligheder i industrien. Opgaverne kan også bruges som ny udfordring for de grupper, der bliver færdige med arbejdskortene før andre. Opgaverne har generelt karakter af at være analytiske, informative og holdningsbearbejdende. Opgaverne kan med fordel også bruges i forbindelse med forældrearrangementer, hvor underviseren/forældrene ønsker at sætte fokus på bestemte temaer. Overheadserien De tre karriereforløb er Når de tre karriereforløb præsenteres, viser underviseren den øverste eller nederste del af karriereforløbet. Det øvrige forløb dækkes over med et stykke papir. Herefter skal eleverne/forældrene give et bud på den skjulte del af forløbet. 1. Laborant 2. Ingeniør 3. Adm. direktør Brug øvelsen med overheadserien inden forældrene skal ind på og arbejde. Vejledning 5

9 Arbejdskort til forældreaften Brug arbejdskortet efter at forældrene har arbejdet med quizkortene og de tre overheads. Ideen med forældrekortet er, at forældrene skal udarbejde en profil af deres eget barn og med denne profil afprøve mulighederne for en uddannelse eller karriere inden for industrien via Ideen med kortet er også, at forældrene lærer undervisningsmaterialet og dets muligheder at kende, så de bedre kan tage en kvalificeret dialog med deres børn. Supplerende opgave til forældre Brug den supplerende arbejdsopgave ved forældrearrangementet, hvis tiden tillader det. Forældrene skal i grupper vurdere forskellige udsagn. Efterfølgende skal de diskutere deres holdninger til udsagnene. Underviseren kan evt. udarbejde egne relevante udsagn og tilføje dem til opgaven. Vejledning 6

10 Del 2: Hjemmesiden En væsentlig del af arbejdet med undervisningsmaterialet er bygget op om hjemmesiden der indeholder følgende: Karriere A/S Film Min Plan Quiz HR Oplæsning Til underviseren DI og Dansk Metal Karriere A/S Karriere A/S Karriere A/S er den primære indgang til oplysningerne om de 39 uddannelser, der er fokus på i materialet. Virksomheden er delt op i fem afdelinger: Kontor Logistik Produktion Udvikling Ledelse I afdelingerne har brugeren, ved klik på medarbejderne, mulighed for at få informationer i form af: Filmsekvens, der gengiver det virkelige miljø, som eksempelvis en laborant eller finmekaniker befinder sig i til daglig Jobbeskrivelse Karriereforløb i både tekst og billeder Faktaboks med generelle informationer om, hvad man bør have interesse og flair for for at vælge den pågældende uddannelse. Hvordan man kan uddanne sig til jobbet, og hvilke muligheder for videreuddannelse, der findes. Ved et klik på HR-konsulenten får man en alfabetisk oversigt over samtlige jobbeskrivelser med tilhørende filmsekvenser i Karriere A/S. Vejledning 7

11 Film Film Ved klik på ikonet Film får brugeren adgang til samtlige filmsekvenser i materialet. Min Plan Min Plan For at bruge redskabet Min Plan skal brugeren oprettes med navn, og et kodeord. På denne måde sikres brugeren, at det kun er ham/hende selv, der kan se de personlige informationer, han/hun har valgt at gemme. Eleverne skal opfordres til at bruge samme og kodeord, som de har på skolen. De brugere, der oprettes i gruppen, er herefter sammen i én gruppe, men bruger hver deres og kodeord til at komme ind. Når brugerne efterfølgende logger ind i systemet, har de adgang til en fælles Gruppemappe, som alle i gruppen kan se, samt en Personmappe, som kun kan ses af den bruger, der er logget ind. Forældre og elever vil til enhver tid kunne logge sig på hjemmesiden enten på skolen eller hjemme, og arbejde videre med de indsamlede informationer og muligheder. Gruppemapper Grupperne har kun adgang til gruppens egen mappe med de tilhørende undermapper og dokumenter, som gruppen har oprettet. Der kan oprettes nye mapper og dokumenter i gruppemapperne. De oplysninger, gruppen har hentet fra nettet eller selv har skrevet, kan kun læses af medlemmerne i den pågældende gruppe. Personmapper Hver elev har sin egen personlige mappe, hvor der kan gemmes personlige referencer og tekster, som ikke skal deles med de andre i gruppen. Administration Elever og forældre administrerer selv deres grupper og mapper. Vejledning 8

12 Min Plan Alle mapper, hvad enten det er person- eller gruppemapper, bliver slettet automatisk efter tre år. Ved evt. skoleskift vil eleven stadigvæk have mulighed for at arbejde med de personlige informationer, som han/hun har gemt i sin personmappe. Alle informationer i mapperne kan printes ud. Quiz Quiz Ved klik på ikonet Quiz kommer brugeren ind i en elektronisk multiple choise-quiz. Formålet med quizzen er at udfordre brugerens viden om uddannelser inden for industrien. Quizzen er på tid, og til hvert spørgsmål er der tre svarmuligheder. Resultatet baseres på, hvor mange rigtige svar brugeren har fået, og hvor lang tid han/hun har brugt. Hvis brugeren ligger inden for top 5, har han/hun mulighed for at indtaste navn, klasse og skole, som derefter bliver vist på hjemmesidens Highscore Top 5-liste. Oplæsning Under punktet Oplæsning har brugeren mulighed for at få læst teksterne på hjemmesiden op. Eneste krav er, at pc'en har lydkort og højttaler/hovedtelefoner. Til underviseren Under punktet Til underviseren er der bl.a. mulighed for at bestille undervisningsmappen, downloade mappeindholdet, evaluere materialet og ad hoc tilmelde sig kurser i brugen af Min Plan-materialet. Logoer for Dan sk Metal og DI Ved klik på logoerne vil brugeren blive henvist til organisationernes hjemmesider. Vejledning 9

13 Materialets anvendelse med elever Der er mange muligheder for at arbejde med materialet, og det er op til den enkelte underviser, hvordan vedkommende vil implementere materialet i den daglige undervisning. Dette materiale omhandler uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering samt den kollektive del af vejledningen i uddannelsesvalget. Underviseren bør planlægge forløbet i god tid og aftale, hvem der gør hvad. Et godt tidspunkt for underviseren at tage kontakt til UU-vejlederen på er i foråret, hvor de overordnede planer for det kommende skoleår bliver tilrettelagt. Eksempel på et forløb Forløbet nedenfor er et eksempel på, hvordan du kan planlægge undervisningsforløbet med eleverne. Materialer m.m. Undervisningsmappen Adgang til pc er med internetopkobling Overheadprojektor Relevante brochurer Trin 1 Underviseren introducerer kort materialet og orienterer om den måde, forløbet vil blive afviklet på. Trin 2 Underviseren introducerer den pædagogiske quiz, hvorefter eleverne gruppevis får udleveret quizkortene. Quizzen afvikles efter de angivne regler og den fastsatte tid. Trin 3 Underviseren præsenterer de tre karriereforløb fra overheadserien. Arbejdet med de tre karriereforløb kan danne baggrund for en snak om karrieremuligheder i industrien. Vejledning 10

14 Trin 4 De 15 arbejdskort danner baggrund for det videre arbejde med klassen. Vi anbefaler, at underviseren afsætter ca. 10 lektioner til arbejdet med arbejdskortene. Eleverne opretter sig som enkeltbruger ved klik på ikonet Min Plan. Derefter etableres grupper af to til tre elever ud fra den givne opskrift under ikonet. Den enkelte elev og grupperne kan bruge redskabet Min Plan portefoliemetoden i arbejdet med opgaverne bag på de 15 arbejdskort. Gruppen/den enkelte elev har mulighed for at gemme samtlige informationer, de har fundet i deres research, i gruppe- eller personmappen på hjemmesiden. Brug de supplerende opgaver til de grupper, der har brug for udfordringer ud over arbejdskortene, eller som enkeltopgaver. Trin 5 Alle grupper afslutter med en fremlæggelse for klassen og andre interesserede. Fremlæggelsen og resultatet af arbejdet med kortene er en vigtig del af processen, og der bør afsættes god tid til denne del. På baggrund af elevernes opnåede faglighed med hensyn til indsigt i karrieremuligheder i industrien, er det en god ide at afslutte forløbet med det 16. arbejdskort. Den supplerende opgave "En helt almindelig dag" og "Mødet med manden fra virksomheden" er inspirerende og spændende input i elevens dagligdag. Ring til en virksomhed i dit lokalområde og hør, om de har en medarbejder, der kunne deltage i undervisningsforløbet. Vejledning 11

15 Materialets anvendelse med forældre Forældrene spiller en særdeles vigtig rolle, når de unge skal vælge uddannelse og job. Uanset hvor godt UU-vejlederne og klasselærerne gør deres arbejde, er det forældrene, der har den største indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Forældrenes rolle i forbindelse med uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er mere central end tidligere. Undervisningsmaterialet lægger op til, at klasselærer og evt. UU-vejleder og skolebestyrelse i samarbejde kan arrangere en temaaften med fokus på en karriere i industrien for skolens klassers forældre. Inviter gerne en person fra en virksomhed i lokalområdet til at deltage i arrangementet. Nogle virksomheder vil måske endda lægge lokale til. Undervisningsministeriets intentioner om at inddrage og ansvarliggøre forældrene stiller store krav til forældrene og til deres indsigt i det danske uddannelsessystem. Skolebestyrelsen kan med dette materiale være med til at sætte en god proces i gang. Eksempel på et forløb Forløbet nedenfor er et eksempel til klasselæreren, UU-vejlederen og skolebestyrelsen på, hvordan aftenen kan gribes an. Materialer m.m. Undervisningsmappe Adgang til pc med internetopkobling Overheadprojektor Relevante brochurer Tidsforbrug 2-3 lektioner ( ). Antal deltagere Maks. 30 deltagere. Gennemfør evt. arrangementet årgangsvis. Vejledning 12

16 Trin 1 Samtlige pc ere er tændt og er klar! Underviseren introducerer kort materialet og orienterer om den måde, forløbet vil blive afviklet på (5 min). Forældrene opretter sig som brugere og derefter som gruppe (2-3 i hver gruppe) på hjemmesiden (10 min). Efter underviserens anvisning gennemfører forældrene den samme pædagogiske quiz, som eleverne skal arbejde med (45 min). Brug og evt. brochuremateriale ved løsning af spørgsmålene på quizkortene. Trin 2 Underviseren præsenterer herefter de tre karriereforløb fra overheadserien. De tre karriereforløb kan danne baggrund for en snak om karrieremuligheder i industrien. Har I fået en person fra en virksomhed i lokalområdet til at deltage i arrangementet, vil det være helt naturligt at afslutte opgaven med hans/hendes personlige erfaringer og oplevelser (15 min). Trin 3 Forældrene har på de to foregående trin arbejdet i grupper. De skal nu arbejde individuelt med de arbejdskort, der er målrettet forældrene. Arbejdskortet deles ud, og forældrene arbejder med opgaven. Underviseren har på dette trin mulighed for at hjælpe den enkelte forælder. Som afslutning på dette trin gennemgår underviseren arbejdet med uddannelsesplanen, der danner baggrund for optagelse på samtlige ungdomsuddannelser i Danmark. Se evt. udannelsesplanen på Forældrene har et medansvar for indholdet af denne uddannelsesplan og tilmeldingen til ungdomsuddannelserne. Trin 4 Præsenter kort det undervisningsmateriale, som eleverne skal arbejde med (15 min). Hvis tiden tillader det, kan man afslutte med den supplerende opgave "Udsagn". Vejledning 13

17 Quiz 1 1 Som korpussølvsmed er det en fordel at være god til at tegne. Du skal have sans for form og linjer og kunne arbejde med nøjagtighed. Giv nogle eksempler på, hvad en korpussølvsmed laver. 2 Hvilken person på hjemmesiden kan du få hjælp fra? 3 Find filmen: Han arbejder med udstyr til lufthavne. Han har ofte arbejdsplads i andre lande. Fremhævet tekst i filmen: "Liv afhænger af viden". Hvilket job er der tale om? 4 Alle unge, der tilmelder sig et grundforløb på en teknisk skole, vil få en kontaktlærer. Hvad er kontaktlærerens opgave? 5 Hvor mange forskellige afdelinger er der i Karriere A/S?

18 Quiz 2 1 Indkøbsassistent Alice er en af de ni medarbejdere på kontoret i virksomheden. Efter tre år på handelsskolen fik hun mulighed for at komme i forretning i Tyskland via PIU. Hvad står PIU for? 2 Uddannelsen til finmekaniker er en erhvervsuddannelse. Hvor lang tid tager det at blive uddannet til finmekaniker? 3 Ifølge er der hvor mange indgange til erhvervsuddannelserne? 4 Hvad indeholder "Vil du vide mere" i faktaboksene? 5 Ved ansættelsessamtalen fortalte laboranten Mahnaz, hvorfor hun valgte laborantuddannelsen. Hun er specielt interesseret i to ting. Hvad er det, hun er interesseret i?

19 Quiz 3 1 Som elektronikfagtekniker kommer du bl.a. til at arbejde med servicering af elektronisk udstyr. Desuden skal du være med til at udvikle og konstruere nye apparater. Hvilke kan det for eksempel være? 2 Du kan starte uddannelsen som plade- og konstruktionssmed på to forskellige måder, enten ad skolevejen eller ad virksomhedsvejen. Skolevejen indeholder et grundforløb Hvor langt er dette grundforløb? 3 Der er flere forskellige uddannelsesmuligheder inden for erhvervsuddannelserne. Nævn mindst fire forskellige indgange. Brug evt. 4 Hvilket ikon på hjemmesiden skal du trykke på for at få en markeret tekst læst op? 5 En datatekniker har muligheder for ansættelse på mange forskellige arbejdspladser. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Hvor længe varer uddannelsen?

20 Quiz 4 1 Procesoperatøren Jes er afdelingsleder. Han har deltaget i forskellige lederkurser for at kunne varetage dette arbejde. Hvad har han bl.a. været på kursus i? 2 For at vælge uddannelsen til industritekniker er det vigtigt, at du er interesseret i it og har gode færdigheder i flere almindeligt kendte skolefag. Hvilke tre fag er det tale om? 3 Har du planer om at uddanne dig til civilingeniør, er det vigtigt, at det vil interessere dig at bruge matematik og andre naturvidenskabelige fag som fysik, kemi, datalogi og biologi. Men der er to andre faktorer, der er meget vigtige. Hvilke to faktorer er det? 4 Som teknisk designer kan dine opgaver være meget forskellige, men de kan inddeles i tre hovedområder. Hvilke tre hovedområder? 5 Hvor mange filmklip af job er der under ikonet Film på hjemmesiden?

21 Quiz 5 1 Hvor lang tid tager det at uddanne sig til civilingeniør? 2 Hvis du er fyldt 18 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvor på nettet kan du læse om SU? 3 I dag arbejder lager- og transportoperatør Rene i virksomhedens lager- og logistikafdeling på tredje år. Han skal i gang med et nyt kursus. Hvilket? 4 Hvor kan gruppen gemme sine tekster og besvarelser på opgaver fra arbejdskortene? 5 Hvad hedder HR-konsulenten i Karriere A/S?

22 Quiz 6 1 Hvis du vil være skibstekniker, er det en fordel at have flair for bl.a. matematik og it. Der er også et sprog, du skal være god til. Hvilket? 2 Hvad er det, virksomhedens laborant foretager sig, inden de nye produkter bliver sendt på markedet i Danmark og i resten af verden? 3 Hvor mange af de 15 ansatte i Karriere A/S er piger? 4 Går du på teknisk skole for at uddanne sig til plastmager, bliver du i grundforløbet undervist i grundfag og områdefag. Hvilke områdefag undervises der i? 5 Find filmen, hvor der bliver sagt: "Jeg synes bare, det er en fed fornemmelse at starte med en flad plade og så bare lig' pludselig forme det!" og "Jeg vil helst køre mit eget ræs!". Fremhævet tekst i filmen: "Hvad er vigtigt for dig?". Hvilket job er der tale om?

23 Quiz 7 1 Uddannelsen til industritekniker kan du gennemføre via virksomhedsvejen. Her indgår du en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du starter med at arbejde fra tre til seks måneder på virksomheden. Hvad sker der herefter? 2 For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du tilmelde dig via FTU-skemaet den 15. marts, men hvad skal du også aflevere sammen med skemaet for at blive optaget? 3 Som administrerende direktør skal man tage mange, også svære, beslutninger, der påvirker medarbejderne. Hvad skal du være god til for at klare denne opgave? 4 Under hvilken overskrift i faktaboksene kan du få mere at vide om jobbene og uddannelserne? 5 Find filmen, hvor der bliver sagt: Det kan være alt fra filter til trapper, kedler og og Man får en tegning ikk og så kan man se, at det bli r færdigt og kommer ud af døren. Fremhævet tekst i filmen: "Viden er fremtiden". Hvilket job er der tale om?

24 Quiz 8 1 Maskinsnedker Ib er en af virksomhedens mere erfarne medarbejdere. Ib har også et par tillidshverv på virksomheden. Hvilke tillidshverv er der tale om? 2 Uddannelsen til industrioperatør er en kort erhvervsuddannelse. Voksne over 25 år kan tage uddannelsen på halvandet år. Hvor lang tid tager det at uddanne sig til industrioperatør, hvis man er under 25 år? 3 På et skib er det maskinpersonalet, der sørger for drift og evt. reparationer af maskinerne. Hvem leder dette arbejde? 4 Hvor mange indgange er der til erhvervsuddannelserne? 5 Hvad står EUD for?

25

26 Facitliste til quizkort Quiz 1 1 Svar: At fremstille og reparere brugsting af sølv 2 Svar: HR-konsulenten 3 Svar: Elektrofagtekniker 4 Svar: Kontaktlæreren støtter og hjælper dig med at gennemføre og vedligeholde din uddannelsesplan ved jævnlige møder 5 Svar: Fem Quiz 2 1 Svar: Praktik i udlandet 2 Svar: Fire år 3 Svar: 12 4 Svar: Links til andre hjemmesider 5 Svar: Mahnaz er interesseret i matematik og forskning Quiz 3 1 Svar: Nyt måleudstyr 2 Svar: Mellem 10 og 60 uger 3 Svar: Dyr, planter og natur, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it, Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Transport og logistik, Merkantil, Medieproduktion, Mad til mennesker, Sundhed, omsorg og pædagogik, Krop og stil 4 Svar: Oplæsning 5 Svar: Fem år Quiz 4 1 Svar: Han har deltaget i forskellige lederkurser for at kunne foretage dette arbejde, fx personaleledelse 2 Svar: Gode færdigheder i matematik, sprog og dansk 3 Svar: At man er god til at lære og kan lide at tilegne sig ny viden 4 Svar: Konstruktion, tegne og beregningsarbejde, planlægnings- og driftsarbejde, illustrations- og teknisk design 5 Svar: 39 Quizsvar 1

27 Quiz 5 1 Svar: Fem år 2 Svar: 3 Svar: Et kursus, hvor han kan få kørekort til påhængsvogn 4 Svar: Ikonet Min Plan 5 Svar: Laila Quiz 6 1 Svar: Engelsk 2 Svar: Analyser og kontrol af nye produkter 3 Svar: Fem 4 Svar: Produktionsanlæg og processer, kvalitetskontrol og kontrolteknik samt materialekendskab og anvendt fysik 5 Svar: Korpussølvsmed Quiz 7 1 Svar: Herefter følger skoleophold på teknisk skole 2 Svar: Din uddannelsesplan 3 Svar: Konflikthåndtering 4 Svar: Vil du vide mere 5 Svar: Klejnsmed Quiz 8 1 Svar: Tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant i Sikkerhedsudvalget 2 Svar: To år 3 Svar: Maskinmesteren 4 Svar: 12 5 Svar: Erhvervsuddannelser Quizsvar 2

28 Resultatliste til quizkort Gruppe/kort Samlet resultat Til kopiering

29 arbejdskort 1:16 Skibstekniker Opgave Du/I skal undersøge, hvilke uddannelses- og jobmuligheder der ligger inden for skibsteknikeruddannelsen. Du/I kan bruge opgaverne bag på dette kort. Du skal sammen med dine kammerater præsentere et færdigt resultat af arbejdet for de andre i klassen. Sådan kommer du/i i gang Vælg en eller flere opgaver på kortets bagside. Kontakt personer, der ved noget om området, fx en vejleder fra en teknisk skole. Tal med UU-vejlederen og find hjælp i relevante bøger, brochurer eller evt. computerprogrammet Maxi Due og hjemmesiden Brug relevante hjemmesider. Se henvisninger i faktaboksene på Vær kreativ! Brug skolens av-udstyr eller et præsentationsprogram (fx PowerPoint) ved præsentationen for resten af klassen. Opret dig/jer som bruger Klik dig ind på og vælg ikonet Min Plan. Følg derefter vejledningen på siden. OBS! Erhvervsuddannelserne er delt op i 12 indgange. Skibsteknikeruddannelsen ligger under indgangen Produktion og udvikling.

30 Arbejdsopgaver til gruppen Gruppen har en fælles mappe, som kun I har adgang til. De oplysninger, I finder frem til, kan I gemme i gruppemappen. Når I planlægger jeres fremlæggelse, kan I hente materiale fra mappen og bruge det sammen med det andet materiale, I har. Skibstekniker Lav en liste over de opgaver, I tror, en skibstekniker beskæftiger sig med. Gå ind i Karriere A/S og se, hvad skibstekniker Jon beskæftiger sig med. Se filmklippet. Se jobbeskrivelsen. Lav en liste over de ting, I finder spændende ved skibsteknikerens job. Uddannelsen Hvor foregår uddannelsen? Hvad laver man under uddannelsen fag m.m.? Hvordan er undervisningsforløbet (skoleforløb/praktik)? Hvilke muligheder er der for økonomisk støtte under uddannelsen SU m.m.? Praktik hvor og hvordan? Praktik i udlandet en mulighed? Find selv på flere relevante spørgsmål. Brug evt. de forskellige link i faktaboksen. Uddannelsesaftale For at komme i lære som skibstekniker skal du lave en uddannelsesaftale med en virksomhed. Hvad er en uddannelsesaftale? Teknisk skole Det er ikke alle tekniske skoler, der tilbyder skibsteknikeruddannelsen. Men hvor tilbydes den? Lav en kort informationsside om de oplysninger, I finder på den/de tekniske skoler, der tilbyder uddannelsen. Skibstekniker andet end skibe Som skibstekniker kan I komme til at lave andet end moduler til skibe. Hvad er en skibstekniker også med til at lave? Videreuddannelse en mulighed? Undersøg muligheder og krav for videreuddannelse inden for skibsteknikerområdet. Skibsteknikerens fremtid Med udgangspunkt i de informationer, I har samlet om skibsteknikerens job, og med jeres almindelige kendskab til samfundsudviklingen, skal I give et bud på, hvordan hverdagen bliver for en skibsbygger om 10 år. Hvad består dagens opgaver i? Hvordan er mødetiderne? Hvordan er lønnen set i forhold til i dag? Find selv på flere relevante spørgsmål. Køn og job Undersøg hvor mange kvinder og mandlige medarbejdere, der er ansat i en eller flere af gruppen valgte virksomheder. Hvilke job udfører de typisk? Er der medarbejdere i virksomhederne, der udfører job, som I ikke havde forventet set i forhold til deres køn? Hvordan reagerer omgivelserne, når de fortæller om deres job? Osv. For en del år siden var det næsten utænkeligt, at en pige havde en håndværksmæssig uddannelse. I malerfaget er en stor del af de faglærte i dag piger! Hvad mener I, det er utraditionelt for en pige at beskæftige sig med, og hvad mener I, det er utraditionelt for drenge at beskæftige sig med eller at uddanne sig til? Lav jeres liste over, hvad I mener, der ikke passer til de to køn. Begrund jeres liste! Handicap og job Har de handicappede en chance for at blive ansat i industrien? Hvilke arbejdsfunktioner udfører de typisk? Kontakt handicappede, der er ansat i industrien, og inter view dem om deres karriereforløb, og hvordan de føler, de bliver behandlet på arbejdsmarkedet. Karriereforløb Beskriv et muligt karriereforløb for en skoleelev, der for lader 9. klasse til sommer, og som gerne vil have et job som skibs-tekniker på en lokal virksomhed. Undersøg evt. via Film-ikonet, hvilke andre jobmuligheder der er inden for metalindustrien. Giv en kort beskrivelse af disse muligheder. arbejdskort 1:16

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 7. 9. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10)

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Bidrag til elev- og uddannelsesplanen (for elever i 8. klasse 2009-10) Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: UU-vejleder: Til eleven Efter 9. eller 10. klasse skal du vælge ungdomsuddannelse.

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse

Om uddannelsesmuligheder og vejledning. 10. klasse Om uddannelsesmuligheder og vejledning 10. klasse Aug 2013 Program Uddannelsessystemet et overblik Erhvervsuddannelserne EUX 2 uddannelser i én De gymnasiale uddannelser Adgangskrav Uddannelsesparathed

Læs mere

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10.

FAGRETNINGER ERHVERVSUDDANNELSERNE. Erhvervsskolen Nordsjælland. Esnord.dk. for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. Etablering og udvikling Erhvervsskolen Nordsjælland FAGRETNINGER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE for dig, som vil starte på EUD direkte fra 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX

Læs mere

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse

Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Bidrag til elev- og uddannelsesplanen for elever i 8. klasse Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobilnr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om elev- og uddannelsesplanen Fra 8. klasse indeholder elev- og uddannelsesplanen

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Præsentation Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger.

Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Det personlige valg 0.-3.klasse Vores lokalsamfund Eleven kan beskrive egne drømme og forventninger. Rammerne er et lokalsamfund, hvor eleverne er aktive medspillere. Tværfagligt samarbejde i dansk, matematik,

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

8. klasse. Uddannelse

8. klasse. Uddannelse 8. klasse Uddannelse Uddannelse Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema: Informationssøgning Uddannelsesveje UIC messen Løn, skat og budget Kompetencer og uddannelsesvalg 1. lektion Intro til

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 4. 6. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2009/10. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf.: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk www.uutaarnby.dk 2009/10 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13

Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Bidrag til uddannelsesplanen for elever i 10. klasse 2012-13 Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Klasse: Skole: Klasselærer: Vejleder: Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du

Læs mere

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL

HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL HANDELSSKOLEN BUTIK OG HANDEL EUX BUSINESS DEN KORTESTE VEJ TIL KARRIERE INDEN FOR HANDEL, KONTOR, BUSINESS OG DETAIL SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i handel,

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2008/09. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING Ungdommens Uddannelsesvejledning i Tårnby Saltværksvej 191 2770 Kastrup Tlf: 3252 5274 uu.uk@taarnby.dk http:/ /uv.taarnby.dk/uu 2008/09 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013

Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Forældremøde Rønde Efterskole November 2013 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning

Forældreinformation. om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning. Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Forældreinformation om vejledning i folkeskolen for elever med særlig behov for vejledning UU Center Himmerland Ungdommens Uddannelsesvejledning Kære forældre Dit barn skal vælge uddannelse efter grundskolen.

Læs mere

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN

EUX HÅNDVÆRKER ERHVERVSUDDANNELSE MED GYMNASIAL EKSAMEN EUX åbner mange nye veje for mig. Jeg vil gerne læse til maskinmester og starter med mekanikeruddannelsen. Jeg har hele tiden gerne villet have en erhvervsuddannelse, og det er fint, at jeg har mulighed

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav Ansøgning og optagelse E-vejledning Sådan valgte

Læs mere

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

UDSKOLING 2011/12. Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2011/12 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. klasse 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Sally Damgaard, UU-vejleder (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 29 22 02 68 E-mail: sd@uu-herning.dk Aftenens program Oplæg:

Læs mere

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget

handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget handelsskolen - HG et godt afsæt til en karriere inden for handel, kontor, business og detail Fag du kan bruge til noget SIDE 2 / handelsskolen.com handelsskolen er vejen til job Er du interesseret i handel,

Læs mere

Læseplan for emnet uddannelse og job

Læseplan for emnet uddannelse og job Læseplan for emnet uddannelse og job Indhold Indledning 3 1. trinforløb for børnehaveklasse til 3. klassetrin 4 Det personlige valg 5 Fra uddannelse til job 5 Arbejdsliv 6 2. trinforløb for 4.- 6. klassetrin

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2016-17. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2016-17 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KLASSE - DIT VALG! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune

2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune UDSKOLING 2010/11 Orientering til forældre og elever i 9. klasse i Tårnby Kommune og Dragør Kommune Til forældrene. I dette hæfte har vi samlet en oversigt over de aktiviteter, jeres børn får tilbudt i

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge?

Unge på vej. Hvad kan jeg vælge? Unge på vej Hvad kan jeg vælge? Hvorfor uddannelse? For at få et godt job For at få en god løn, så man kan For at få et godt liv Men hvad er god og godt? Er det det samme for os alle? Har vi de samme ønsker

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - elever og forældre. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - elever og forældre 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3148-0 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesinfo. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesinfo På vej mod ungdomsuddannelse Program Klar til at træffe det overordnede valg EUD - GYM High School - 10. Klasse? Første overordnede valg Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering

Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Uddan nelse Uddannelses- Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering FORORD Elevens vej fra grundskole til uddannelse og job skal ses som en sammenhængende læreproces, der støttes af både skole og vejledning.

Læs mere

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk.

Grundfag Grundfagene er erhvervsøkonomi, salg og service, dansk, engelsk, samfundsfag, it samt 2. fremmedsprog f.eks. tysk, fransk eller spansk. ER DU INTERESSERET I HANDEL, SERVICE, IT, ADMINISTRATION ELLER MÅSKE EGEN VIRKSOMHED? HG (handelsskolernes grundforløb) er vejen til job i spændende virksomheder med gode muligheder for udvikling og karriere

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Naturfag i folkeskolen

Naturfag i folkeskolen marts 2011 Naturfag i folkeskolen Resume Unge menneskers interesse for naturfagene har været dalende i de seneste år, og det har betydning for bl.a. søgningen til ingeniøruddannelserne såvel som til læreruddannelsernes

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

Karriereforløbet. Hvis du vil videre!

Karriereforløbet. Hvis du vil videre! Hvis du vil videre! Karriereforløbet Et grundforløb for dig, der vil have et godt afsæt mod en eventuel videregående efteruddannelse - efter din tekniske erhvervsuddannelse er afsluttet med et svendebrev

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG

HANDS-ON TOUR HÅNDBOG HANDS-ON TOUR HÅNDBOG FORORD Danske produktionsvirksomheder har brug for dygtige faglærte. Men erhvervsuddannelserne, som skal uddanne de dygtige industriteknikere, plastmagere, tekniske designere og

Læs mere

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET

HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET HANDELSSKOLEN EUS DEN KORTESTE VEJ TIL ERHVERVSLIVET SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM HANDELSSKOLEN ER VEJEN TIL JOB Er du interesseret i kontor, handel, forretningsservice, it, administration - eller måske

Læs mere

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2014 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

Lærervejledningen til Pumpefabrikken

Lærervejledningen til Pumpefabrikken Formål: At styrke elevernes evne til at foretage et kvalificeret karrierevalg og give dem indblik i industrivirksomhedernes muligheder. Materialet tager udgangspunkt i det timeløse fag Uddannelse og Job

Læs mere

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre?

Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? 1 Ud af skolen 2015 Ud af skolen og videre i uddannelsessystemet hvad skal jeg gøre? Der er to ting, du skal udfylde, og som begge sendes til den skole, du ønsker at begynde på efter sommerferien. Det

Læs mere

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet

9. klasse. Det gode liv arbejdsmarkedet 9. klasse Det gode liv arbejdsmarkedet Det gode liv arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Dagens tema Introduktion og arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet og film Messedag Uddannelsesplan Ude af arbejdsmarkedet

Læs mere

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk

8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk 8. klasse - UEA Opgaver til www.ug.dk Arbejdsark 1 Opgave 1 Jacob leder efter en erhvervsuddannelse. Han vil gerne arbejde med dyr og planter og vil gerne se på mulighederne. 1. Hvor mange erhvervsuddannelser

Læs mere

2014 Elevtrivselsundersøgelsen

2014 Elevtrivselsundersøgelsen 14 Elevtrivselsundersøgelsen For erhvervsuddannelserne Selandia - CEU Svarprocent: 64% (1927 besvarelser ud af 39 mulige) Elevtrivsel Selandia - CEU Landsgennemsnit EUD ekskl. SOSU Bedste resultat for

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

En stærk start på din ungdomsuddannelse

En stærk start på din ungdomsuddannelse En stærk start på din ungdomsuddannelse. Klassecenter Efter sommerferien 22 samler Aalborg Kommune sine undervisningstilbud til. årgang i et nyt. Klassecenter med adresse på Seminarieskolen og Løvvangskolen.

Læs mere

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds-

Læs mere

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014

Tilbud. Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering. fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering Tilbud fra UEA centret UU København 2013 / 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning København Korsgade 30, 2200 København N www.uu.kk.dk Trinmål Trinmål

Læs mere

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne

Fælles orientering BUM 2014. Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne Fælles orientering BUM 2014 Ansøgning og optagelse på ungdomsuddannelserne VURDERING AF UDDANNELSESPARATHED I 8. KLASSE (SKOLEN VURDERER SENEST DEN 1. DECEMBER) 1. De faglige forudsætninger Elever med

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1

Vejledning til studievalgsportfolio. - vejledere og lærere. Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere Titel 1 Vejledning til studievalgsportfolio - vejledere og lærere 1. udgave, juni 2017 ISBN: 978-87-603-3147-3 (webudgave) Udgivet af Undervisningsministeriet,

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Skjern 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc.

Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Hvad laver en UU-vejleder? Vejleder unge uden ungdomsuddannelse 13-25 år Skolevejledning, ungevejledning, mentoropgaver, netværksgrupper etc. Kontor v. Skive Kommune, Torvegade 10 Tilknytning til alle

Læs mere

VID ERHVERVSUDDANNELSER

VID ERHVERVSUDDANNELSER METAL, MEKANIK, STRØM OG MAD VID ERHVERVSUDDANNELSER HVIS DU vil have en fremtid som faglært håndværker i en virskomhed, læse videre eller være selvstændig... VID ERHVERVSUDDANNELSER HER FÅR DU DEN BEDSTE

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 10. klasse til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af,

Læs mere

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser

PROJEKT X:IT Undervisningsvejledning til konkurrence for X. IT klasser til konkurrence for X. IT klasser Indledning Konkurrencen for 7.-9. klasser på X:IT skoler har to formål: Dels skal konkurrencen være med til at fastholde elevernes interesse for projektet og de røgfri

Læs mere

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering

ufrederiksberg UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering UEA i 1. 3. klasse Råd og vejledning til (klasse)lærer / lærerteam om uddannelses-, erhvervsog arbejdsmarkedsorientering Ungdommens Uddannelsesvejledning April 2006 u ufrederiksberg Kære (klasse)lærer

Læs mere

I Haderslev kommune har vi, i samarbejde med de 3 andre sønderjyske UUér, designet en pakkeløsning af én uges varighed.

I Haderslev kommune har vi, i samarbejde med de 3 andre sønderjyske UUér, designet en pakkeløsning af én uges varighed. Introduktionskurser i 8. klasse I Haderslev kommune har vi, i samarbejde med de 3 andre sønderjyske UUér, designet en pakkeløsning af én uges varighed. Eleverne vælger så i samråd med vejleder, forældre

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse

8. skoleår. Elever og lærer deltager i erhvervsintroducerende dag (E-dag) - besøg på en erhvervsuddannelse Information om UU vejledning og parathedsvurdering Kære forældre og elever I Danmark er det besluttet, at 95 % af alle unge skal have en ungdomsuddannelse. I det følgende vil I få et overblik over de aktiviteter

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET

ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET ÉN UDDANNELSE. TO VERDENER. FLERE MULIGHEDER. EUX AKADEMIET 2 JEG VIL HOLDE MINE MULIGHEDER ÅBNE Bjørg Carstensen, elev på EUX Akademiet 3 HVAD ER EUX? EUX kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag.

Læs mere

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8

Alle 10'ere 10./11. skoleår 2,2 3,3 2,0 1,6 EUD 29,3 23,4 31,1 31,4 Gymnasiale 59,8 62,2 58,8 59,5 STU/EGU 2,7 2,9 2,5 2,8 Andet 6,0 8,1 5,7 4,8 Alle 9'ere Hele UU Faxe Næstved Vordingborg 10. skoleår 44,7 48,3 36,8 55,7 EUD 10,6 11,5 11,7 7,8 Gymnasiale 39,9 35,9 46,4 31,6 STU/EGU 0,4 0,2 0,3 0,6 Andet 4,5 4,1 4,8 4,4 Alle 10'ere 10./11. skoleår

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2014-15 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! Indhold 10. KLASSE DIT VALG! Introforløb 3 Tværsuger og skolerejse 3 Dit præg på arbejdsmiljøet 3 Brobygning 4

Læs mere

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB

LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB LÆR NOGET NYT: 5 INDGANGE TIL GRUNDFORLØB BYGGE OG ANLÆG PRODUKTION OG UDVIKLING STRØM, STYRING OG IT BIL, FLY OG ANDRE TRANSPORTMIDLER TRANSPORT OG LOGISTIK ERHVERVSUDDANNELSER GRUNDFORLØB ER DIN VEJ

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet

Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Bilag 2 Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet De følgende figurer viser en fordeling af elever efter deres første prioriterede søgeønske (indgang) med tilgang til søgekøen 2008-2013

Læs mere

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Tekstil. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Tekstil Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

TECH LEARNMARK.DK/TECH

TECH LEARNMARK.DK/TECH LEARNMARK TECH LEARNMARK.DK/TECH RESULTATER MULIGHEDER AMBITIONER Har du ambitioner om at tjene en god løn som faglært i en virksomhed, læse videre eller blive selvstændig? Vil du have mange muligheder,

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere