Vejledning til brug af hele materialet. 16 tematiske arbejdskort. Fem overheads med eksempler på tre karriereforløb 6. Arbejdskort til forældreaften

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til brug af hele materialet. 16 tematiske arbejdskort. Fem overheads med eksempler på tre karriereforløb 6. Arbejdskort til forældreaften"

Transkript

1 Formålet med materialet og undervisningsforløb 1 2 Vejledning til brug af hele materialet Del 1: Undervisningsmappen Del 2: Hjemmesiden 3 To x otte sæt pædagogiske quizkort med tilhørende facit- og resultatliste 16 tematiske arbejdskort 4 5 Supplerende opgaver til arbejdet med klassen: 16 ekstra, En helt almindelig dag og Mødet med manden fra virksomheden Fem overheads med eksempler på tre karriereforløb 6 Arbejdskort til forældreaften 7 Supplerende arbejdsopgave til forældrearrangement 8

2 Formålet med materialet Materialet Min Plan er lavet til lærere, UU-vejledere, skolebestyrelser, forældre og i særdeleshed til elever i klasse. Fokus er rettet mod uddannelses-, job- og karrieremuligheder inden for industrien. Formålet med materialet er At give både elever og forældre indblik i de uddannelser, job- og karrieremuligheder, der findes inden for industrien og derved give de unge mulighed for et kvalificeret uddannelsesvalg. At give eleverne mulighed for at arbejde kvalificeret med deres uddannelsesplaner. At give skolebestyrelsen mulighed for at være arrangør af en forældreaften for skolens klassers forældre. At give elever og forældre mulighed for at være aktive med det samme undervisningsmateriale og derved skabe grundlag for en kvalificeret dialog mellem dem. At give underviseren mulighed for, ud fra det samme materiale, at tale med både elever og forældre om uddannelsesplaner og karriereforløb. Da der kan komme ændringer til de forskellige uddannelser, der er brugt i materialet, tages der forbehold for ændringer. Formål 1

3 Undervisningsforløb Materialet Min Plan En undervisningsmappe og hjemmesiden Elever klasse Læreren står for undervisningen. Kan evt. invitere en gæstelærer fra industrien. Forældreaften UU vejleder/klasselærer og skolebestyrelse arrangerer aften for forældrene. Undervisningsforløb 1. Arbejde med pædagogiske quizkort 2. Arbejde med 16 tematiske arbejdskort 3. Arbejde med supplerende opgaver Forældreaften 1. Arbejde med pædagogiske quizkort 2. Præsentation af overheads med karriereforløb -> karrieremuligheder i industrien 3. Arbejde med arbejdskort til forældrene Elever og forældre kan i hjemmet arbejde videre med materialet og tale om elevens interesser, ønsker og muligheder efter skolen. Uddannelsesplanen laves i tæt dialog mellem elev og UU-vejleder Valg af ungdomsuddannelse Formål 2

4 Vejledning Materialets sammensætning og anvendelse Materialet består af en undervisningsmappe og hjemmesiden Del 1: Undervisningsmappen Undervisningsmappen indeholder både opgaver og lærervejledning til elevundervisning og til en forældreaften. Eleverne og forældrene finder svarene på opgaverne ved hjælp af hjemmesiden I undervisningen af eleverne kan underviseren bruge alle opgaverne. Ved forældrearrangement anbefaler vi, at underviseren starter aftenen med den pædagogiske quiz. Herefter kan man arbejde med overheadserien og forældrearbejdskortene. Er der yderligere tid, kan man gå i gang med den supplerende opgave til forældrene. Underviseren styrer forløbet ved hjælp af opgaverne i mappen. Undervisningsmappen indeholder: Formålet med materialet Vejledning til brug af hele materialet To x otte sæt pædagogiske quizkort med tilhørende facit- og resultatliste 16 tematiske arbejdskort Supplerende ideer til arbejdet med klassen: "16 ekstra", "En helt almindelig dag" og "Mødet med manden fra virksomheden" Fem overheads med eksempler på tre karriereforløb Arbejdskort til forældreaften Supplerende arbejdsopgave til forældreaften Vejledning 1

5 Quizkort Arbejdet med quizkortene giver deltagerne et indtryk af s indhold og muligheder. Materialet præsenteres dermed på tværs og vil skabe nysgerrighed og inspiration til det videre arbejde. Start derfor undervisningsforløbet med quizkortene. Quizzen består af otte forskellige kort med fem spørgsmål på hver. Hver gruppe skal igennem så mange af de otte kort som muligt inden for den afsatte tid. Anbefalet tid er 45 min. To sæt kort er vedlagt. Quizzen tager sit afsæt i faktuelle oplysninger om 39 job i virksomheden Karriere A/S på Alle opgaverne på kortene kan løses via informationerne på hjemmesiden eller ved brug af oplyste links i faktaboksene under hver af de 39 jobtitler. Vejledning Klassen inddeles i grupper af to til tre elever/forældre Hver gruppe får udleveret et kort ad gangen Grupperne skal finde de rigtige svar på så mange spørgsmål som muligt inden for den afsatte tid Når gruppen har besvaret spørgsmålene, afleverer de kort og besvarelser til underviseren, som herefter udleverer det næste kort Grupperne vurderer selv, hvor meget tid de vil bruge på det enkelte kort, men når kortet er afleveret, kan det ikke udleveres igen! Gruppen kan vælge at aflevere besvarelserne uden at have svaret på alle spørgsmålene; det er deres valg Når alle otte kort er besvaret, eller når tiden er udløbet, afsluttes quizzen, og underviseren opgør resultatet. Tag kopi af resultatlisten fra mappen Et rigtigt svar giver et point. Hvis alle fem svar på et kort er rigtige, får gruppen fem bonuspoint (hermed maks. 10 point pr. kort) Den gruppe, der får flest point, har vundet Vejledning 2

6 16 tematiske arbejdskort til eleverne 15 af de 16 tematiske arbejdskort er relateret til samtlige jobbeskrivelser og karriereforløb i virksomheden Karriere A/S. Kortene sigter mod, at eleverne arbejder selvstændigt. Arbejdskortene indeholder korte metodiske anvisninger på, hvordan eleverne i grupper kan arbejde med opgaven. Spørgsmålene tager afsæt i de oplysninger og links, der findes på Hvert af de 15 kort lægger op til, at eleverne undersøger et af karriereforløbene i virksomheden. Herigennem skaffer eleverne sig viden om de mange forskellige uddannelsesog jobmuligheder, der findes inden for industrien. Kortene lægger yderligere op til "ud af huset-aktiviteter" med virksomhedsbesøg og interviews. Kortene er udarbejdet, så de opfylder intentionerne i folkeskoleloven om projektarbejdsformen, projektarbejde og tværfaglighed. Eleverne får gennem opgaven mulighed for og inspiration til at arbejde kvalificeret med egne uddannelsesplaner. Arbejdet med denne plan skal starte på 8. klassetrin. Brugen af de tematiske arbejdskort Underviseren vælger selv, hvor store grupper klassen skal deles op i, og om alle grupper skal igennem alle kort. Det er generelt en god ide, at der maks. er tre elever i hver gruppe Kopier arbejdskortene i det antal, det er nødvendigt Alle grupperne afslutter med at fremlægge resultatet af deres arbejde, uanset brugen og fordelingen af arbejdskortene Inspirer eleverne til at være kreative ved fremlæggelsen. De kan eventuelt bruge skolens av-udstyr til at lave præsentationer, der fanger resten af klassen. Vejledning 3

7 Overrask dine venner med en karriereplan Det 16. arbejdskort "Overrask dine venner med en karriereplan" kan bruges som afslutning på hele arbejdet. Aktivitet og anslået tid 1. Del klassen i grupper af tre ud fra forskellige interesser. 10 min 2. Hver elev laver en profil af sig selv ud fra evner, interesser og lyst. 1-2 lektioner Gennemgå mindmap-modellen for eleverne. Arbejdet skal fortrinsvis foregå i klassen. Eleverne kan evt. hente hjælp fra forældre, familiemedlemmer, fritidsjob m.m. til at udarbejde denne profil. 3. Grupperne mødes og præsenterer deres profil for hinanden. 1 lektion Kopi af profilen udleveres til alle i gruppen. 4. Hvert gruppemedlem udarbejder forslag til en karriereplan for de 2 lektioner øvrige i gruppen med afsæt i de muligheder, industrien giver. 5. Grupperne præsenterer og argumenterer for de foreslåede 1 lektioner karriereplaner i gruppen. Er karriereplanerne realistiske? Selvvurdering. Gruppevurdering. NB! Mindmap-modellen er placeret på bagsiden af arbejdskortet til kopiering og udlevering til eleverne Et mindmap eller et tankekort er i denne sammenhæng en skematisk tegning, der skaber orden og viser sammenhængen mellem: Elevernes faglige evner og personlige egenskaber Elevernes interesser Elevernes lyst og ambitioner for fremtiden Tre "grene" er med til at tegne en profil af eleverne. Dens indhold er væsentlige elementer for valg af karriereforløb efter folkeskolen. Man starter med at skrive det vigtigste ord fra en brainstorm på grenen. Derefter skriver man nogle flere ord, der hver især har relation til startordet. Ordene tæt på grenen bør være ret generelle, så de kan give anledning til mange forgreninger. Typisk vil man ende med de mere specifikke ord yderst. Et mindmap kan udformes på mange måder. Det vigtigste er, at man får struktureret sine tanker. Mindmappet kan ofte give et overblik, som det kan være svært at få, uden at man tegner sig systematisk frem til det. I et mindmap kan man straks se en struktur i stoffet. Vejledning 4

8 Supplerende opgaver til arbejdet med klassen Ideen med disse opgaver er, at underviseren kan supplere med opgaver, der alle er af forskellig karakter og med fokus på karrieremuligheder i industrien. Opgaverne kan også bruges som ny udfordring for de grupper, der bliver færdige med arbejdskortene før andre. Opgaverne har generelt karakter af at være analytiske, informative og holdningsbearbejdende. Opgaverne kan med fordel også bruges i forbindelse med forældrearrangementer, hvor underviseren/forældrene ønsker at sætte fokus på bestemte temaer. Overheadserien De tre karriereforløb er Når de tre karriereforløb præsenteres, viser underviseren den øverste eller nederste del af karriereforløbet. Det øvrige forløb dækkes over med et stykke papir. Herefter skal eleverne/forældrene give et bud på den skjulte del af forløbet. 1. Laborant 2. Ingeniør 3. Adm. direktør Brug øvelsen med overheadserien inden forældrene skal ind på og arbejde. Vejledning 5

9 Arbejdskort til forældreaften Brug arbejdskortet efter at forældrene har arbejdet med quizkortene og de tre overheads. Ideen med forældrekortet er, at forældrene skal udarbejde en profil af deres eget barn og med denne profil afprøve mulighederne for en uddannelse eller karriere inden for industrien via Ideen med kortet er også, at forældrene lærer undervisningsmaterialet og dets muligheder at kende, så de bedre kan tage en kvalificeret dialog med deres børn. Supplerende opgave til forældre Brug den supplerende arbejdsopgave ved forældrearrangementet, hvis tiden tillader det. Forældrene skal i grupper vurdere forskellige udsagn. Efterfølgende skal de diskutere deres holdninger til udsagnene. Underviseren kan evt. udarbejde egne relevante udsagn og tilføje dem til opgaven. Vejledning 6

10 Del 2: Hjemmesiden En væsentlig del af arbejdet med undervisningsmaterialet er bygget op om hjemmesiden der indeholder følgende: Karriere A/S Film Min Plan Quiz HR Oplæsning Til underviseren DI og Dansk Metal Karriere A/S Karriere A/S Karriere A/S er den primære indgang til oplysningerne om de 39 uddannelser, der er fokus på i materialet. Virksomheden er delt op i fem afdelinger: Kontor Logistik Produktion Udvikling Ledelse I afdelingerne har brugeren, ved klik på medarbejderne, mulighed for at få informationer i form af: Filmsekvens, der gengiver det virkelige miljø, som eksempelvis en laborant eller finmekaniker befinder sig i til daglig Jobbeskrivelse Karriereforløb i både tekst og billeder Faktaboks med generelle informationer om, hvad man bør have interesse og flair for for at vælge den pågældende uddannelse. Hvordan man kan uddanne sig til jobbet, og hvilke muligheder for videreuddannelse, der findes. Ved et klik på HR-konsulenten får man en alfabetisk oversigt over samtlige jobbeskrivelser med tilhørende filmsekvenser i Karriere A/S. Vejledning 7

11 Film Film Ved klik på ikonet Film får brugeren adgang til samtlige filmsekvenser i materialet. Min Plan Min Plan For at bruge redskabet Min Plan skal brugeren oprettes med navn, og et kodeord. På denne måde sikres brugeren, at det kun er ham/hende selv, der kan se de personlige informationer, han/hun har valgt at gemme. Eleverne skal opfordres til at bruge samme og kodeord, som de har på skolen. De brugere, der oprettes i gruppen, er herefter sammen i én gruppe, men bruger hver deres og kodeord til at komme ind. Når brugerne efterfølgende logger ind i systemet, har de adgang til en fælles Gruppemappe, som alle i gruppen kan se, samt en Personmappe, som kun kan ses af den bruger, der er logget ind. Forældre og elever vil til enhver tid kunne logge sig på hjemmesiden enten på skolen eller hjemme, og arbejde videre med de indsamlede informationer og muligheder. Gruppemapper Grupperne har kun adgang til gruppens egen mappe med de tilhørende undermapper og dokumenter, som gruppen har oprettet. Der kan oprettes nye mapper og dokumenter i gruppemapperne. De oplysninger, gruppen har hentet fra nettet eller selv har skrevet, kan kun læses af medlemmerne i den pågældende gruppe. Personmapper Hver elev har sin egen personlige mappe, hvor der kan gemmes personlige referencer og tekster, som ikke skal deles med de andre i gruppen. Administration Elever og forældre administrerer selv deres grupper og mapper. Vejledning 8

12 Min Plan Alle mapper, hvad enten det er person- eller gruppemapper, bliver slettet automatisk efter tre år. Ved evt. skoleskift vil eleven stadigvæk have mulighed for at arbejde med de personlige informationer, som han/hun har gemt i sin personmappe. Alle informationer i mapperne kan printes ud. Quiz Quiz Ved klik på ikonet Quiz kommer brugeren ind i en elektronisk multiple choise-quiz. Formålet med quizzen er at udfordre brugerens viden om uddannelser inden for industrien. Quizzen er på tid, og til hvert spørgsmål er der tre svarmuligheder. Resultatet baseres på, hvor mange rigtige svar brugeren har fået, og hvor lang tid han/hun har brugt. Hvis brugeren ligger inden for top 5, har han/hun mulighed for at indtaste navn, klasse og skole, som derefter bliver vist på hjemmesidens Highscore Top 5-liste. Oplæsning Under punktet Oplæsning har brugeren mulighed for at få læst teksterne på hjemmesiden op. Eneste krav er, at pc'en har lydkort og højttaler/hovedtelefoner. Til underviseren Under punktet Til underviseren er der bl.a. mulighed for at bestille undervisningsmappen, downloade mappeindholdet, evaluere materialet og ad hoc tilmelde sig kurser i brugen af Min Plan-materialet. Logoer for Dan sk Metal og DI Ved klik på logoerne vil brugeren blive henvist til organisationernes hjemmesider. Vejledning 9

13 Materialets anvendelse med elever Der er mange muligheder for at arbejde med materialet, og det er op til den enkelte underviser, hvordan vedkommende vil implementere materialet i den daglige undervisning. Dette materiale omhandler uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering samt den kollektive del af vejledningen i uddannelsesvalget. Underviseren bør planlægge forløbet i god tid og aftale, hvem der gør hvad. Et godt tidspunkt for underviseren at tage kontakt til UU-vejlederen på er i foråret, hvor de overordnede planer for det kommende skoleår bliver tilrettelagt. Eksempel på et forløb Forløbet nedenfor er et eksempel på, hvordan du kan planlægge undervisningsforløbet med eleverne. Materialer m.m. Undervisningsmappen Adgang til pc er med internetopkobling Overheadprojektor Relevante brochurer Trin 1 Underviseren introducerer kort materialet og orienterer om den måde, forløbet vil blive afviklet på. Trin 2 Underviseren introducerer den pædagogiske quiz, hvorefter eleverne gruppevis får udleveret quizkortene. Quizzen afvikles efter de angivne regler og den fastsatte tid. Trin 3 Underviseren præsenterer de tre karriereforløb fra overheadserien. Arbejdet med de tre karriereforløb kan danne baggrund for en snak om karrieremuligheder i industrien. Vejledning 10

14 Trin 4 De 15 arbejdskort danner baggrund for det videre arbejde med klassen. Vi anbefaler, at underviseren afsætter ca. 10 lektioner til arbejdet med arbejdskortene. Eleverne opretter sig som enkeltbruger ved klik på ikonet Min Plan. Derefter etableres grupper af to til tre elever ud fra den givne opskrift under ikonet. Den enkelte elev og grupperne kan bruge redskabet Min Plan portefoliemetoden i arbejdet med opgaverne bag på de 15 arbejdskort. Gruppen/den enkelte elev har mulighed for at gemme samtlige informationer, de har fundet i deres research, i gruppe- eller personmappen på hjemmesiden. Brug de supplerende opgaver til de grupper, der har brug for udfordringer ud over arbejdskortene, eller som enkeltopgaver. Trin 5 Alle grupper afslutter med en fremlæggelse for klassen og andre interesserede. Fremlæggelsen og resultatet af arbejdet med kortene er en vigtig del af processen, og der bør afsættes god tid til denne del. På baggrund af elevernes opnåede faglighed med hensyn til indsigt i karrieremuligheder i industrien, er det en god ide at afslutte forløbet med det 16. arbejdskort. Den supplerende opgave "En helt almindelig dag" og "Mødet med manden fra virksomheden" er inspirerende og spændende input i elevens dagligdag. Ring til en virksomhed i dit lokalområde og hør, om de har en medarbejder, der kunne deltage i undervisningsforløbet. Vejledning 11

15 Materialets anvendelse med forældre Forældrene spiller en særdeles vigtig rolle, når de unge skal vælge uddannelse og job. Uanset hvor godt UU-vejlederne og klasselærerne gør deres arbejde, er det forældrene, der har den største indflydelse på de unges uddannelsesvalg. Forældrenes rolle i forbindelse med uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering er mere central end tidligere. Undervisningsmaterialet lægger op til, at klasselærer og evt. UU-vejleder og skolebestyrelse i samarbejde kan arrangere en temaaften med fokus på en karriere i industrien for skolens klassers forældre. Inviter gerne en person fra en virksomhed i lokalområdet til at deltage i arrangementet. Nogle virksomheder vil måske endda lægge lokale til. Undervisningsministeriets intentioner om at inddrage og ansvarliggøre forældrene stiller store krav til forældrene og til deres indsigt i det danske uddannelsessystem. Skolebestyrelsen kan med dette materiale være med til at sætte en god proces i gang. Eksempel på et forløb Forløbet nedenfor er et eksempel til klasselæreren, UU-vejlederen og skolebestyrelsen på, hvordan aftenen kan gribes an. Materialer m.m. Undervisningsmappe Adgang til pc med internetopkobling Overheadprojektor Relevante brochurer Tidsforbrug 2-3 lektioner ( ). Antal deltagere Maks. 30 deltagere. Gennemfør evt. arrangementet årgangsvis. Vejledning 12

16 Trin 1 Samtlige pc ere er tændt og er klar! Underviseren introducerer kort materialet og orienterer om den måde, forløbet vil blive afviklet på (5 min). Forældrene opretter sig som brugere og derefter som gruppe (2-3 i hver gruppe) på hjemmesiden (10 min). Efter underviserens anvisning gennemfører forældrene den samme pædagogiske quiz, som eleverne skal arbejde med (45 min). Brug og evt. brochuremateriale ved løsning af spørgsmålene på quizkortene. Trin 2 Underviseren præsenterer herefter de tre karriereforløb fra overheadserien. De tre karriereforløb kan danne baggrund for en snak om karrieremuligheder i industrien. Har I fået en person fra en virksomhed i lokalområdet til at deltage i arrangementet, vil det være helt naturligt at afslutte opgaven med hans/hendes personlige erfaringer og oplevelser (15 min). Trin 3 Forældrene har på de to foregående trin arbejdet i grupper. De skal nu arbejde individuelt med de arbejdskort, der er målrettet forældrene. Arbejdskortet deles ud, og forældrene arbejder med opgaven. Underviseren har på dette trin mulighed for at hjælpe den enkelte forælder. Som afslutning på dette trin gennemgår underviseren arbejdet med uddannelsesplanen, der danner baggrund for optagelse på samtlige ungdomsuddannelser i Danmark. Se evt. udannelsesplanen på Forældrene har et medansvar for indholdet af denne uddannelsesplan og tilmeldingen til ungdomsuddannelserne. Trin 4 Præsenter kort det undervisningsmateriale, som eleverne skal arbejde med (15 min). Hvis tiden tillader det, kan man afslutte med den supplerende opgave "Udsagn". Vejledning 13

17 Quiz 1 1 Som korpussølvsmed er det en fordel at være god til at tegne. Du skal have sans for form og linjer og kunne arbejde med nøjagtighed. Giv nogle eksempler på, hvad en korpussølvsmed laver. 2 Hvilken person på hjemmesiden kan du få hjælp fra? 3 Find filmen: Han arbejder med udstyr til lufthavne. Han har ofte arbejdsplads i andre lande. Fremhævet tekst i filmen: "Liv afhænger af viden". Hvilket job er der tale om? 4 Alle unge, der tilmelder sig et grundforløb på en teknisk skole, vil få en kontaktlærer. Hvad er kontaktlærerens opgave? 5 Hvor mange forskellige afdelinger er der i Karriere A/S?

18 Quiz 2 1 Indkøbsassistent Alice er en af de ni medarbejdere på kontoret i virksomheden. Efter tre år på handelsskolen fik hun mulighed for at komme i forretning i Tyskland via PIU. Hvad står PIU for? 2 Uddannelsen til finmekaniker er en erhvervsuddannelse. Hvor lang tid tager det at blive uddannet til finmekaniker? 3 Ifølge er der hvor mange indgange til erhvervsuddannelserne? 4 Hvad indeholder "Vil du vide mere" i faktaboksene? 5 Ved ansættelsessamtalen fortalte laboranten Mahnaz, hvorfor hun valgte laborantuddannelsen. Hun er specielt interesseret i to ting. Hvad er det, hun er interesseret i?

19 Quiz 3 1 Som elektronikfagtekniker kommer du bl.a. til at arbejde med servicering af elektronisk udstyr. Desuden skal du være med til at udvikle og konstruere nye apparater. Hvilke kan det for eksempel være? 2 Du kan starte uddannelsen som plade- og konstruktionssmed på to forskellige måder, enten ad skolevejen eller ad virksomhedsvejen. Skolevejen indeholder et grundforløb Hvor langt er dette grundforløb? 3 Der er flere forskellige uddannelsesmuligheder inden for erhvervsuddannelserne. Nævn mindst fire forskellige indgange. Brug evt. 4 Hvilket ikon på hjemmesiden skal du trykke på for at få en markeret tekst læst op? 5 En datatekniker har muligheder for ansættelse på mange forskellige arbejdspladser. Uddannelsen veksler mellem skole og praktik. Hvor længe varer uddannelsen?

20 Quiz 4 1 Procesoperatøren Jes er afdelingsleder. Han har deltaget i forskellige lederkurser for at kunne varetage dette arbejde. Hvad har han bl.a. været på kursus i? 2 For at vælge uddannelsen til industritekniker er det vigtigt, at du er interesseret i it og har gode færdigheder i flere almindeligt kendte skolefag. Hvilke tre fag er det tale om? 3 Har du planer om at uddanne dig til civilingeniør, er det vigtigt, at det vil interessere dig at bruge matematik og andre naturvidenskabelige fag som fysik, kemi, datalogi og biologi. Men der er to andre faktorer, der er meget vigtige. Hvilke to faktorer er det? 4 Som teknisk designer kan dine opgaver være meget forskellige, men de kan inddeles i tre hovedområder. Hvilke tre hovedområder? 5 Hvor mange filmklip af job er der under ikonet Film på hjemmesiden?

21 Quiz 5 1 Hvor lang tid tager det at uddanne sig til civilingeniør? 2 Hvis du er fyldt 18 år og går på en ungdomsuddannelse, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvor på nettet kan du læse om SU? 3 I dag arbejder lager- og transportoperatør Rene i virksomhedens lager- og logistikafdeling på tredje år. Han skal i gang med et nyt kursus. Hvilket? 4 Hvor kan gruppen gemme sine tekster og besvarelser på opgaver fra arbejdskortene? 5 Hvad hedder HR-konsulenten i Karriere A/S?

22 Quiz 6 1 Hvis du vil være skibstekniker, er det en fordel at have flair for bl.a. matematik og it. Der er også et sprog, du skal være god til. Hvilket? 2 Hvad er det, virksomhedens laborant foretager sig, inden de nye produkter bliver sendt på markedet i Danmark og i resten af verden? 3 Hvor mange af de 15 ansatte i Karriere A/S er piger? 4 Går du på teknisk skole for at uddanne sig til plastmager, bliver du i grundforløbet undervist i grundfag og områdefag. Hvilke områdefag undervises der i? 5 Find filmen, hvor der bliver sagt: "Jeg synes bare, det er en fed fornemmelse at starte med en flad plade og så bare lig' pludselig forme det!" og "Jeg vil helst køre mit eget ræs!". Fremhævet tekst i filmen: "Hvad er vigtigt for dig?". Hvilket job er der tale om?

23 Quiz 7 1 Uddannelsen til industritekniker kan du gennemføre via virksomhedsvejen. Her indgår du en uddannelsesaftale med en virksomhed. Du starter med at arbejde fra tre til seks måneder på virksomheden. Hvad sker der herefter? 2 For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du tilmelde dig via FTU-skemaet den 15. marts, men hvad skal du også aflevere sammen med skemaet for at blive optaget? 3 Som administrerende direktør skal man tage mange, også svære, beslutninger, der påvirker medarbejderne. Hvad skal du være god til for at klare denne opgave? 4 Under hvilken overskrift i faktaboksene kan du få mere at vide om jobbene og uddannelserne? 5 Find filmen, hvor der bliver sagt: Det kan være alt fra filter til trapper, kedler og og Man får en tegning ikk og så kan man se, at det bli r færdigt og kommer ud af døren. Fremhævet tekst i filmen: "Viden er fremtiden". Hvilket job er der tale om?

24 Quiz 8 1 Maskinsnedker Ib er en af virksomhedens mere erfarne medarbejdere. Ib har også et par tillidshverv på virksomheden. Hvilke tillidshverv er der tale om? 2 Uddannelsen til industrioperatør er en kort erhvervsuddannelse. Voksne over 25 år kan tage uddannelsen på halvandet år. Hvor lang tid tager det at uddanne sig til industrioperatør, hvis man er under 25 år? 3 På et skib er det maskinpersonalet, der sørger for drift og evt. reparationer af maskinerne. Hvem leder dette arbejde? 4 Hvor mange indgange er der til erhvervsuddannelserne? 5 Hvad står EUD for?

25

26 Facitliste til quizkort Quiz 1 1 Svar: At fremstille og reparere brugsting af sølv 2 Svar: HR-konsulenten 3 Svar: Elektrofagtekniker 4 Svar: Kontaktlæreren støtter og hjælper dig med at gennemføre og vedligeholde din uddannelsesplan ved jævnlige møder 5 Svar: Fem Quiz 2 1 Svar: Praktik i udlandet 2 Svar: Fire år 3 Svar: 12 4 Svar: Links til andre hjemmesider 5 Svar: Mahnaz er interesseret i matematik og forskning Quiz 3 1 Svar: Nyt måleudstyr 2 Svar: Mellem 10 og 60 uger 3 Svar: Dyr, planter og natur, Produktion og udvikling, Strøm, styring og it, Bil, fly og andre transportmidler, Bygge og anlæg, Bygnings- og brugerservice, Transport og logistik, Merkantil, Medieproduktion, Mad til mennesker, Sundhed, omsorg og pædagogik, Krop og stil 4 Svar: Oplæsning 5 Svar: Fem år Quiz 4 1 Svar: Han har deltaget i forskellige lederkurser for at kunne foretage dette arbejde, fx personaleledelse 2 Svar: Gode færdigheder i matematik, sprog og dansk 3 Svar: At man er god til at lære og kan lide at tilegne sig ny viden 4 Svar: Konstruktion, tegne og beregningsarbejde, planlægnings- og driftsarbejde, illustrations- og teknisk design 5 Svar: 39 Quizsvar 1

27 Quiz 5 1 Svar: Fem år 2 Svar: 3 Svar: Et kursus, hvor han kan få kørekort til påhængsvogn 4 Svar: Ikonet Min Plan 5 Svar: Laila Quiz 6 1 Svar: Engelsk 2 Svar: Analyser og kontrol af nye produkter 3 Svar: Fem 4 Svar: Produktionsanlæg og processer, kvalitetskontrol og kontrolteknik samt materialekendskab og anvendt fysik 5 Svar: Korpussølvsmed Quiz 7 1 Svar: Herefter følger skoleophold på teknisk skole 2 Svar: Din uddannelsesplan 3 Svar: Konflikthåndtering 4 Svar: Vil du vide mere 5 Svar: Klejnsmed Quiz 8 1 Svar: Tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant i Sikkerhedsudvalget 2 Svar: To år 3 Svar: Maskinmesteren 4 Svar: 12 5 Svar: Erhvervsuddannelser Quizsvar 2

28 Resultatliste til quizkort Gruppe/kort Samlet resultat Til kopiering

29 arbejdskort 1:16 Skibstekniker Opgave Du/I skal undersøge, hvilke uddannelses- og jobmuligheder der ligger inden for skibsteknikeruddannelsen. Du/I kan bruge opgaverne bag på dette kort. Du skal sammen med dine kammerater præsentere et færdigt resultat af arbejdet for de andre i klassen. Sådan kommer du/i i gang Vælg en eller flere opgaver på kortets bagside. Kontakt personer, der ved noget om området, fx en vejleder fra en teknisk skole. Tal med UU-vejlederen og find hjælp i relevante bøger, brochurer eller evt. computerprogrammet Maxi Due og hjemmesiden Brug relevante hjemmesider. Se henvisninger i faktaboksene på Vær kreativ! Brug skolens av-udstyr eller et præsentationsprogram (fx PowerPoint) ved præsentationen for resten af klassen. Opret dig/jer som bruger Klik dig ind på og vælg ikonet Min Plan. Følg derefter vejledningen på siden. OBS! Erhvervsuddannelserne er delt op i 12 indgange. Skibsteknikeruddannelsen ligger under indgangen Produktion og udvikling.

30 Arbejdsopgaver til gruppen Gruppen har en fælles mappe, som kun I har adgang til. De oplysninger, I finder frem til, kan I gemme i gruppemappen. Når I planlægger jeres fremlæggelse, kan I hente materiale fra mappen og bruge det sammen med det andet materiale, I har. Skibstekniker Lav en liste over de opgaver, I tror, en skibstekniker beskæftiger sig med. Gå ind i Karriere A/S og se, hvad skibstekniker Jon beskæftiger sig med. Se filmklippet. Se jobbeskrivelsen. Lav en liste over de ting, I finder spændende ved skibsteknikerens job. Uddannelsen Hvor foregår uddannelsen? Hvad laver man under uddannelsen fag m.m.? Hvordan er undervisningsforløbet (skoleforløb/praktik)? Hvilke muligheder er der for økonomisk støtte under uddannelsen SU m.m.? Praktik hvor og hvordan? Praktik i udlandet en mulighed? Find selv på flere relevante spørgsmål. Brug evt. de forskellige link i faktaboksen. Uddannelsesaftale For at komme i lære som skibstekniker skal du lave en uddannelsesaftale med en virksomhed. Hvad er en uddannelsesaftale? Teknisk skole Det er ikke alle tekniske skoler, der tilbyder skibsteknikeruddannelsen. Men hvor tilbydes den? Lav en kort informationsside om de oplysninger, I finder på den/de tekniske skoler, der tilbyder uddannelsen. Skibstekniker andet end skibe Som skibstekniker kan I komme til at lave andet end moduler til skibe. Hvad er en skibstekniker også med til at lave? Videreuddannelse en mulighed? Undersøg muligheder og krav for videreuddannelse inden for skibsteknikerområdet. Skibsteknikerens fremtid Med udgangspunkt i de informationer, I har samlet om skibsteknikerens job, og med jeres almindelige kendskab til samfundsudviklingen, skal I give et bud på, hvordan hverdagen bliver for en skibsbygger om 10 år. Hvad består dagens opgaver i? Hvordan er mødetiderne? Hvordan er lønnen set i forhold til i dag? Find selv på flere relevante spørgsmål. Køn og job Undersøg hvor mange kvinder og mandlige medarbejdere, der er ansat i en eller flere af gruppen valgte virksomheder. Hvilke job udfører de typisk? Er der medarbejdere i virksomhederne, der udfører job, som I ikke havde forventet set i forhold til deres køn? Hvordan reagerer omgivelserne, når de fortæller om deres job? Osv. For en del år siden var det næsten utænkeligt, at en pige havde en håndværksmæssig uddannelse. I malerfaget er en stor del af de faglærte i dag piger! Hvad mener I, det er utraditionelt for en pige at beskæftige sig med, og hvad mener I, det er utraditionelt for drenge at beskæftige sig med eller at uddanne sig til? Lav jeres liste over, hvad I mener, der ikke passer til de to køn. Begrund jeres liste! Handicap og job Har de handicappede en chance for at blive ansat i industrien? Hvilke arbejdsfunktioner udfører de typisk? Kontakt handicappede, der er ansat i industrien, og inter view dem om deres karriereforløb, og hvordan de føler, de bliver behandlet på arbejdsmarkedet. Karriereforløb Beskriv et muligt karriereforløb for en skoleelev, der for lader 9. klasse til sommer, og som gerne vil have et job som skibs-tekniker på en lokal virksomhed. Undersøg evt. via Film-ikonet, hvilke andre jobmuligheder der er inden for metalindustrien. Giv en kort beskrivelse af disse muligheder. arbejdskort 1:16

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2013 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelserne 2010

Ungdomsuddannelserne 2010 Ungdomsuddannelserne 2010 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale................................

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Ungdomsuddannelserne. Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2014 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Lærervejledning til Dansk på vej

Lærervejledning til Dansk på vej Lærervejledning til Dansk på vej Dansk på vej sigter mod at udvikle elevernes læsekompetencer, så de bliver klædt på til at arbejde med de forskellige typer af tekster, de vil møde på en erhvervsuddannelse.

Læs mere

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm

Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Ungdomsuddannelserne 2012 Thyborøn Struer Lemvig Holstebro Herning Hammerum Ikast Ringkøbing Skjern Tarm Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle

Læs mere

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Ungdomsuddannelserne. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2014 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro

Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Ungdomsuddannelserne 2012 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenå Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse

Læs mere

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland

Ungdomsuddannelser. i Nordjylland. UU-Centrene i Region Nordjylland Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2014 UU-Centrene i Region Nordjylland Indhold 2 3 Information om uddannelsesvalg Hvad kan du læse om i dette hæfte? En ungdomsuddannelse giver dig muligheder Før du vælger

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter

Uddannelse og Job. Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Uddannelse og Job Det obligatoriske emne uddannelse og job (folkeskolelovens 7) - Eksempler på forløb og aktiviteter Februar 2015 1 Indhold: s. 3 UJ i skolen. s. 4 Min by mit liv - 0.-3. kl. s. 5 Min butik

Læs mere

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord

Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013. UU-Centrene i Region Nord Ungdomsuddannelser i Nordjylland 2013 UU-Centrene i Region Nord Indhold Information om uddannelsesvalg 2 3 Information om uddannelsesvalg Et regionalt Erhvervsarbejde/Videreuddannelse Et regionalt uddannelseshæfte

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro

UNGDOMS- UDDANNELSERNE. Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro UNGDOMS- UDDANNELSERNE 2015 Silkeborg Randers Århus Hadsten Beder Skanderborg Odder Rønde Grenaa Viborg Bjerringbro Indholdsfortegnelse Et regionalt vejledningsmateriale.... 3 Uddannelse til alle unge....

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre...

Indholdsfortegnelse. Et lokalt vejledningsmateriale. Et lokalt vejledningsmateriale...3. Inden du beslutter dig...4. Til forældre... SØNDERBORG Indholdsfortegnelse Et lokalt vejledningsmateriale Et lokalt vejledningsmateriale....3 Inden du beslutter dig....4 Til forældre....5 Erhvervsuddannelse generelt....6 Særligt om EUX/EUX Business....9

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Bilag. Teknologi, byggeri og transport 2. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Bilag. Teknologi, byggeri og transport 2. Teknologi, byggeri og transport 1. Teknologi, byggeri og transport 2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser Bilag Teknologi, byggeri og transport 2 Teknologi, byggeri og transport 1 Teknologi, byggeri og transport 2 Fødevarer, jordbrug og oplevelser Kontor, handel og forretningsservice Omsorg, sundhed og pædagogik

Læs mere