Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers"

Transkript

1

2 Steen Kofoed & Steen Krarup Sjælens Univers

3 Indhold Kære læser! Tak Indledning Mennesket Æterlegemet Madens indvirkning Fødevarernes æteriske energiniveau Grønne fingre Astrallegemet Sanseoplevelser Farvernes psykologi Tankelegemet Når tanker bliver til sygdom Selvsuggestion Tanker er ikke toldfrie Tankelegemet kan stimuleres gennem Visualisering De 9 trin til en positiv visualisering Kroppen er et hylster Sjælen overlever døden Rejsebrev fra en klinisk død Livet efter livet De åndelige planer Kontakt med planerne Lav-astral planet Ånden i glasset Mødet med Ånden i glasset Mellem-astral planet, guide-planet Høj-astral planet Bøn Bøn er at åbne sig Omsorgen, der aldrig forsvinder Bøn i praksis Bønnen s udvikling Til grupper Spøgelser De fire årsager til, at væsener kan sidde fast Energicentrenes væsen Energisystemet og de psykiske evner Sjælens øje Er der problemer i de øverste centre, så kig i de nedre

4 Rodcentret Miltcentret Solar plexus-centret Hjertecentret Halscentret Pandecentret Kronecentret Hvad er Healing? Virkningen Fælles Psykiske evner og åndelig udvikling Et energicenters for tidlige åbning Stemmen i hovedet Kosmisk bevidsthed Sjælens historie Reinkarnation Dræbt af slangebid Alt liv er kredsløb Karma Inden det fysiske liv Et fysisk liv begynder Den spirituelle revolution Ingen er fortabte ingen er glemte Ordforklaring Uddybende links til Sjælens Univers Litteraturhenvisninger

5 Kære læser! Det er en stor glæde og noget af en opgave at skulle vende tilbage til noget, vi har skrevet for 9 år siden. Vi har glædet os over den meget positive modtagelse, som vores bog Sjælens univers har fået gennem årene. Mere end læsere i Danmark, Sverige og Tyskland er blevet inspireret til en dybere forståelse af eksistensen og de energier, som er selve livet. Nu er tiden inde til en uddybende og revideret udgave af Sjælens Univers! Typisk vil der ikke være fjernet noget tekst fra den originale udgave, men til gengæld vil der være kommet en del nye passager med, da vi som en del af livet siden udgivelsen i 1993 har fået nye indsigter og erfaringer, som vi nu gerne vil viderebringe til vores læsere. Et par praktiske bemærkninger: De steder, hvor ordene er markeret med * vil der være en yderligere ordforklaring bagerst i bogen. Ligeledes er der også lavet linkhenvisninger til nogle af de personer eller begreber som det kan være rart at tilegne sig yderligere viden om. Vi vil hermed ønske dig rigtig god fornøjelse med vores seneste bud på Sjælens Univers.

6 Tak Vi, forfatterne til denne bog, ønsker at takke vore forældre, som gjorde det muligt for os at komme ind på det fysiske plan, for at have givet os de helt rigtige betingelser, så vi i dag er i stand til at være dem, vi er, og gøre det, vi gør, med glæde. Vi ønsker ligeledes af hele vort hjerte at takke alle de venner på alle planer, som velvilligt har givet os af deres viden, indsigt og moralske støtte, så vi kunne manifestere denne bog på fysisk plan. Og fra dybet af vores sjæl en inderlig tak til den kreativt skabende bevidsthed, som har sat det hele i scene og var til vores disposition under arbejdet. Steen Krarup & Steen Kofoed

7 Indledning Djævelen og en af hans venner kom en dag gående ned ad gaden og så en mand bukke sig ned og samle noget skinnende op, som han nøje betragtede og derpå stak det i lommen. Vennen sagde til Djævelen: Hvad var det, den mand samlede op? Han tog et stykke af sandheden op, svarede Djævelen. Er det ikke rent galt for dig?, spurgte vennen. Nej, slet ikke, svarede Djævelen, for nu vil jeg hjælpe ham med at organisere den Citat: Krishnamurti Vi lever i en tid, hvor det svirrer med begreber i luften. Ord som aura, reinkarnation, ånder, spøgelser, chakra, psykiske evner, healing og guider er i dag en naturlig del af danskernes sprog. Tendensen afspejler sig også ved, at flere og flere film, teaterstykker, musik og andre former for kunst på forskellig vis udtrykker tanker og følelser om spirituelle emner. Men hvad er det alt sammen for noget? For nogle er det personlige oplevelser og erfaringer og dermed virkelighed. For andre er det en absolut umulig tanke, at der eksisterer noget som helst ud over den fysiske verden, som vi kender den. Og ikke overraskende har den etablerede videnskab, som vores nuværende verdensbillede bygger på, stadigvæk store problemer med at anerkende alle disse begreber af den grund, at det ikke er muligt at måle og veje dem med nutidens måleredskaber. Ser vi tilbage på kirkens og videnskabens historie, kan vi læse, at der altid har været stor modstand mod nye tanker, som kunne virke truende på det allerede bestående verdensbillede. Den dominikanske munk og tænker Giordano Bruno, der levede i Italien fra 1548 til år 1600, er et godt eksempel. Han argumenterede stærkt for den på den tid meget provokerende holdning, at solen og ikke jorden er universets centrum, og at Gud og verden udgør en enhed. Tankerne var ikke hans egne, de stammede fra en anden af tidens store filosoffer, Nikolaus Kopernikus, ( ). Nikolaus Kopernikus flyttede til Italien for at studere medicin og jura i 1495 og vendte først tilbage til Frauenburg, Polen i Her skrev han sit seks binds værk: De Revolutionibus Orbium Coelestium om de tanker, der på den tid var fuldstændig nye og revolutionerende. Netop derfor frigav han ikke bøgerne, før han lå på sit dødsleje, for han kendte kun alt for godt konsekvenserne af at give udtryk for samfundsomvæltende tanker og ideer. I stedet blev det Giordano Bruno, der fik magthavernes kirkens reaktion at føle. Han blev arresteret i Rom i 1591, dømt for kætteri og ni år senere blev han brændt på bålet. Denne tendens til at ville beskytte de bestående teorier finder vi også frem til vor tid. Grunden til den altid eksisterende lukkethed over for nye tanker og ideer skal først og fremmest findes i frygten for at miste den magt eller den autoritet, det giver at have patent på sandheden.

8 Heldigvis er der over hele verden, specielt i USA, Rusland og England, i dag forskere, som med åbent sind og absolut seriøsitet undersøger oversanselige oplevelser, de såkaldte ESP-fænomener. Flere af stederne, f.eks. Stanford Research Institut (SRI), har fået offentlige midler til deres projekter, og militæret har gennem tiden også vist stor interesse for disse projekter og evner. Selvfølgelig opstår der undervejs delte meninger om resultaterne og den videnskabelige fremgangsmåde, de har valgt at følge under forsøgene. Kritikken kommer primært fra deres mere traditionelt tænkende kolleger, som ofte kun har et skuldertræk og et hånligt smil tilovers for arbejdet, og som kalder forskningen uvidenskabelig og fantasifuld. Det kan imidlertid betragtes som et udtryk for deres egen frygt for, hvad det medfører for dem at ændre det verdensbillede, de har indlært og opbygget i sig selv, og dermed gentager historien sig. Men kun indtil den dag hvor vi forstår, at hver eneste af os er i stand til at ændre historiens gang og vores eget liv ved at ændre os selv.

9 Mennesket Den, der forstår andre, er virkelig klog; men den, som forstår sig selv, er visere endnu. Den, der kan besejre sin næste, har måske kræfter nok, men den, som besejrer sig selv, er stærkere endnu. Den, der er godt tilfreds, er en rig mand Citat: Lao Tse Ifølge den etablerede naturvidenskab er det primært vores hjerne, der gennem automatiske, kemiske og nervemæssige reaktioner i den fysiske krop opretholder livet for mennesket. Hjernen opfattes som en slags kommandocentral, der behandler alle de informationer, der opfanges af de fysiske sanser, og som er ansvarlig for at koordinere alle kroppens komplicerede processer. På samme måde opfatter man det at spise, drikke og sove som det, der giver en energi til at udføre alle hverdagens gøremål. Men er det virkelig det eneste, der skal til? Kan man fuldstændig udelukke den tanke, at der kan være en bagvedliggende, overordnet proces, som styrer og koordinerer alle disse komplicerede mekanismer, og som har sat det hele i scene? Man ved, at ethvert fysisk stof, og dermed også hele den biologiske krop, er opbygget af atomer. Man ved også, at disse er bygget op af endnu mindre partikler, og at man på et tidspunkt havner ved kvantefysikkens elementarpartikler, som på nuværende tidspunkt er den mindste enhed, videnskaben kan måle og regne sig frem til. Disse trillioner af atomer og partikler danner tilsammen den fysiske virkelighed, som vibrerer i en hastighed, der gør, at man generelt oplever en del af vores verden som faste og livløse materier. Menneskets krop består af ca. 100 billioner celler. Disse universer af atomer svinger i forskellige hastigheder alt efter deres funktion. Men hvad er det, som får dette enorme antal atomer og celler til at strukturere sig på netop den måde, at de danner vores fysiske krop? Og hvor får de energien fra til at opretholde deres form og deres funktion? Biologerne ved i dag, at vore nedarvede gener sørger for, at de rette aminosyrer, proteinstoffer osv., kort sagt livets byggemateriale, er til stede ved befrugtningen. Men

10 når det gælder de store strukturer, har man endnu ikke fundet nogen instruktion nedlagt i DNA-molekylerne (arvestoffet/generne). Det er således fortsat en stor, biologisk gåde, hvordan der fra ét æg og én sædcelle kan opstå en så utroligt lang række andre celler, der danner højst forskellige og højt specialiserede dele af vores legeme. Celler, som vel at mærke normalt lever og arbejder i fuldendt harmoni med hinanden. Biokemiker og vækstfysiolog Rupert Sheldrake udviklede i 1980 erne en videnskabelig teori om, at der må findes usynlige og hidtil ukendte kræfter i universet, som ikke følger de allerede kendte, videnskabelige naturlove. Han er sikker på, at den regelmæssighed og de stadige gentagelser, man møder i naturen, skyldes andet og mere end de velkendte, fysiske love, og kalder denne regelmæssighed for: Skaberfeltet. Teorien om skaberfeltet blev modtaget af den etablerede naturvidenskab som kætteri lidt i stil med fortidens måde at håndtere nytænkere på. Men Sheldrakes opdagelse er et afgørende skridt til erkendelse af, hvordan livet og dermed også mennesket er bygget op. I 1939 opfandt en russisk forsker og elektronikingeniør, Semyon D. Kirlian, en fotografisk metode, som påviser, at der omkring alle fysiske genstande findes en elektrisk udstråling. Kirlian foretog mange forsøg, og et af de mest tankevækkende og velkendte var med et efeublad, som han klippede toppen af. Til hans egen store overraskelse viste fotografiet af det halve blad, at der stadig var en udstråling der, hvor toppen havde været. Udstrålingen er altså ikke afhængig af, om der er et fysisk stof til stede. Måske er det denne udstråling, Sheldrake 42 år senere kalder skaberfeltet. Det viser sig, at når man placerer sin hånd på Kirlians fotografiske plade, fotograferer den et elektromagnetisk felt, som følger og stråler ud fra håndens form. Teorien om skaberfeltet og Kirlians fotografier, der tydeligt viser, at alt levende har et energifelt, går godt i spænd med Østens årtusindgamle viden om, at mennesket ligesom alt andet fysisk stof har et for øjet usynligt energifelt omkring sig. Østens vise kaldte det pranalegemet, men det bliver bl.a. også kaldt energilegemet, sundhedslegemet, æterlegemet, bioplasmalegemet eller vitallegemet, afhængig af hvilken terminologi, man anvender.

11 Kirlianfoto, der viser et blads elektromagnetiske udstråling. Dette energifelt findes både i og omkring den fysiske krop og er ansvarlig for, at kroppen, organerne, cellerne og atomerne har den livskraft, der behøves, for at kroppens mange processer fungerer. Den fysiske krop kan altså ikke eksistere uden dette æterlegeme, men kroppen kan komme i underskud af denne livsvigtige energi. Sker det, reagerer den på forskellige måder, der dybest set har til hensigt at afhjælpe den opståede ubalance i energifeltet. De første naturlige reaktioner på, at energien er blevet brugt, og vi trænger til ny energi, er, at vi bliver ukoncentrerede, sultne, tørstige og trætte, og ignorerer vi kroppens og æterlegemets naturlige behov for mad, væske, hvile og søvn gennem længere tid, risikerer vi at blive syge.

12 Æterlegemet Anklag ikke naturen, den har gjort sin del. Gør du kun din! Citat: John Milton Alt levende på jorden, planter, dyr og mennesker, er afhængig af solens energi. Mange mennesker føler, at deres humør er direkte afhængig af dens lys. Vi kender det fra vores måde at reagere på, når solen igen begynder at kigge frem efter en lang, mørk vinter. Mange bliver gladere, og det psykiske og fysiske overskud vokser. Indenfor den mere etablerede lægevidenskab arbejdes der i dag med lysbehandling af depressioner med stor succes. Lys har en stor virkning på visse menneskers hormonbalance og dermed på deres humør. De anbefales at sidde foran specielt designede lysstofrør hver dag, og på denne måde ophører mange med at have depressioner. En ting er at optage solens fysiske lysenergier, en anden er at få dens mere æteriske energi fordelt. Processen kan sammenlignes med at spise en masse mad. Efter spisningen kan kroppen føles tung og sløv; man bliver lidt træt og vil gerne hvile sig. Årsagen til denne træthed er, at for at kroppen kan nedbryde og fordele al den mad, den lige har indtaget, kræves der ekstra energi af den. Fordøjelsen og fordelingens proces trækker energi fra andre vitale områder i kroppen og man bliver træt.

13 Solens lys er af afgørende betydning for menneskets mentale og fysiologiske tilstand. Det samme princip gør sig gældende, når vi solbader. De fleste kender fornemmelsen af, at hvis vi falder i søvn i solen, sker der det forunderlige, at vi faktisk er trætte og lidt omtågede, når vi vågner, trods det faktum, at vi lige har sovet. Det kan lyde mærkeligt, men årsagen er igen det, at vi har indtaget for meget energi fra solen (æterisk energi), som skal fordøjes og derefter fordeles i vores æteriske legeme. Hvad der mere præcis sker, når vi sover, vender vi tilbage til senere i forbindelse med Miltcentret side 107. Madens indvirkning Hver dag kommer der nye teorier om, hvordan man skal spise og ikke mindst: Hvad man ikke skal spise. Mad fylder mere og mere i vores hverdag i takt med, at forskere undersøger dens indvirkning på kroppen. Det er efterhånden almindeligt kendt via flere sociologiske undersøgelser, at unge i Amerika, der i længere tid udelukkende har levet af junkfood og cola, bliver rastløse og uligevægtige, og at de i langt højere grad end andre unge er disponeret for at slå ind på en kriminel løbebane. Ser vi bort fra det meget ringe ernæringsmæssige indhold, som junkfooden har, og kigger udelukkende på dens æteriske energi, så er de unges adfærd en naturlig konsekvens af dens manglende eller svingende æteriske energi. Indtager man den type mad over længere perioder, overføres

14 denne ustabilitet med tiden til indtagerens æterlegeme, hvilket betyder dårlig koncentration, indlæringsevne og helbred, og det er dermed en af de helt store bidragsydere til stress! Det er faktisk nemt at gennemskue, hvordan den æteriske energi opfører sig i forbindelse med fødevarer. Hovedreglen er, at jo mere du udsætter et fødeemne for af belastninger, jo mere æterisk energi tabes der. Eksempel: Vi tager en gulerod op af jorden og giver den energitallet 6. Det betyder, at guleroden vil kunne berige ens krop med energi 6. Så vasker du den i koldt vand, skræller den og skærer den i skiver. Nu har guleroden mistet energi og er nede på energital 5. Dernæst koger du guleroden nu har den energi 4 tilbage. Du putter den i fryseren, og efter 1 måned tager du den ud af fryseren, tør den op og nu har guleroden kun energi 2 tilbage. Tilslut varmer du den op, og når du spiser den, bliver din krop beriget med energi 1. Tallene i dette eksempel er naturligvis kun forholdstal, men en nem måde at illustrere, hvordan de fødevarer, vi spiser, mister værdifuld energi, vi ellers kunne have haft gavn af. Æterlegemets intensitet bliver svagere ved ensidig og overdreven brug af: Nikotin gennem rygning Slik/sukker Friturestegt kød og grøntsager Alkohol For meget kød Hvidt brød Hash og andre euforiserende stoffer Mange former for medicin For lidt søvn For lidt vand Alt dette har en dårlig indvirkning på kroppen, fordi æterlegemet og kroppen skal bruge en masse energi på at nedbryde og udskille de skadelige stoffer, de er blevet påført. Og da de nævnte emner i sig selv ikke indeholder ret megen æterisk energi og slet ikke set i forhold til den energi, æterlegemet skal bruge til at hjælpe kroppen til at nedbryde dem giver det et æterisk energiunderskud. Hvis man gennem længere tid udsætter kroppen og æterlegemet for nogle af disse belastende påvirkninger, kan man derfor nemt blive træt, irritabel, ukoncentreret eller i værste fald syg. Omvendt kan man bevidst opbygge den fysiske krop og æterlegemet ved at spise og drikke ud fra en viden om, at alt har æterisk livsenergi i sig.

15 Æterlegemet opbygges, når man indtager og påvirkes af følgende: Grøntsager, helst dyrket økologisk* eller biodynamisk* Frisktilberedt mad helst vegetarisk, evt. med lidt magert kød Moden frugt Vand, 2-3 liter om dagen 6-8 timers søvn i døgnet, startende før midnat Yoga meditation Raske gåture i naturen Moderat motion Gøre de ting i livet, som gør en glad og tilfreds med sig selv Fødevarernes æteriske energiniveau Lytter man til sin krop og er opmærksom på at give den optimale livsbetingelser, får man til gengæld et overskud af æterisk energi, der styrker immunforsvaret, og det gør dermed også en mindre modtagelig for sygdomme. Diagrammet viser, at nogle af vores mest almindelige fødevarer ligger både under og over den stiplede linie. Ved at indtage de fødevarer, der ligger over linien, får æterlegemet tilført mere æterisk energi, end kroppen skal bruge på at omsætte maden. Det skal bemærkes, at vi her kun ser på den æteriske energi ikke på næringsværdierne. Der foregår med andre ord en konstant vekselvirkning mellem den livsenergi, der er i det, man spiser, og ens æterlegeme. Spiser man et æble, som har energital 5, og æterlegemet skal bruge energital 3 til at nedbryde og omsætte æblets næringsstoffer og æteriske energi, giver det et energioverskud på 2. Spiser man en ristet pølse med

16 energital 2, og æterlegemet skal bruge energital 5 på at nedbryde og omsætte pølsen, får man underskud af energi. Disse tal er endnu ikke videnskabeligt målelige, men vi angiver dem for at illustrere vekselvirkningen mellem fødevarernes æteriske del og vores fysiske og æteriske legeme. Ernæringseksperter lægger som bekendt megen vægt på at indprente os, hvor vigtigt det er, at vi spiser de rigtige fødevarer og drikker masser af vand. Det har de fuldstændig ret i. Også selv om de ikke tager hensyn til fødevarernes æteriske energi, men i stedet lægger vægt på, at vi skal spise fedtfattigt, sørge for at variere kosten tilstrækkeligt for at få alle de vitaminer, mineraler og sporstoffer, vi har brug for osv. Derfor er det vigtigt, at vi ikke kun sikrer at få dækket vore vitamin- og mineral behov, men i lige så høj grad også er opmærksomme på, at fødevarerne har et optimalt æterisk energiniveau. Med hensyn til det vigtige i at drikke rigeligt med vand, så skyldes det, at vandet udover at bevare væskebalancen i kroppen stabiliserer æterlegemets energier og får dem til at fordele sig bedre i hele kroppen. Alt, hvad vi kan sanse omkring os, planterne, dyrene, havet og stenene, har dette æterlegeme; det kommer blot til udtryk i forskellig konsistens alt efter bevidsthedens og stoffets opbygning. Og ligesom vi udveksler æterisk energi med vore fødevarer, udveksler vi også æterisk energi med alt i vore omgivelser. Det er en af grundene til, at det virker så positivt på os at opholde os i naturen, da dennes energi påvirker vores energilegeme meget stærkt. Et af de steder, hvor vi ligefrem kan se naturens overskud af det æteriske energifelt, er i gran- og nåleskove. Energien kan ses som små, lysende kugler, der farer rundt i solstrålerne mellem træerne uanset årstiden, dog stærkest om sommeren. Disse energikugler opsamles automatisk i vort æterlegeme og forøger dets energi. Vi kan selv stimulere denne proces ved at forestille os, at vi trækker energikuglerne til os, f.eks. gennem vores vejrtrækning eller via vores energicentre, mens vi går igennem skoven. Et princip, som gælder for både planter og dyr, er, at har de et liv i pagt med, hvad der er deres naturlig behov, uden stress fra kunstigt lys, ukrudtsmidler, kunstgødning osv., får de også et kraftigere æterlegeme. Vi nævnte, at en anden vigtig måde at opbygge både kroppen og æterlegemet på er ved motion, f.eks. cykling, løbe- og gåture, yoga og sport. Den fysiske aktivitet ilter blodet, og ilt er en vigtig del af den næring, kroppens celler skal bruge for at opbygge nye og sunde celler. Samtidig masseres æterlegemets blodårer, også kaldt meridianerne. Disse meridianer er energibaner, der ligger lige under huden, og som har forbindelse med kroppens organer. Denne dobbelte påvirkning, iltningen af blodet og massagen af meridianerne, har en meget positiv virkning på både sind og krop. Meridianerne har været kendt i årtusinder i bl.a. Kina og Japan og bliver stadig i høj grad anvendt af læger i disse lande. Flere læger fra Danmark og andre vestlige lande rejser i dag til Østen for at studere disse gamle helbredelsesmetoder. Herhjemme anvendes denne viden bl.a. i akupunktur kinesiologi tai chi yoga massage qi gong zoneterapi m.m. Desværre for de danske forbrugere er det de færreste der gennemgår et uddannelsesforløb, der matcher

17 de asiatiske akupunkturstuderende. Den æteriske energi er den energi, der i frekvensværdi ligger nærmest svingningstallet i den fysiske krops celler og er dermed den nemmeste at registrere. Den udstråling, som Kirlian-fotos viser, kan være den samme corona, som kan observeres, når vi intenst kigger på en person, en plante eller noget andet fysisk. Under de rette forhold er det muligt at se noget lysende omkring det, vi kigger på. I nogle tilfælde kan den også have farver, f.eks. gule, blå eller grønlige nuancer. Prøv selv! Øvelser: Træk energi til dig Sæt dig godt til rette i en stol. Sæt begge dine fødder godt i gulvet og sid med ret ryg. Luk dine øjne og forstil dig, at du ser disse lysende energikugler i rummet. Bliv opmærksom på din vejrtrækning og find en naturlig rytme og dybde. Via din vejrtrækning trækker du nu disse energikugler ind i dig. Når du ånder ud, så forstil dig, at du fordeler energien ud i din krop. Sid i max. 5 minutter. Bemærk, at det godt kan være, at du bliver lidt træt de første gange. Du kan også tage denne øvelse med ud i naturen og på den måde forøge processen og dermed din livsenergi. Mærk energien Gnid håndfladerne hurtigt mod hinanden. Bevæg derefter håndfladerne væk fra hinanden, indtil der er ca. 10 cm imellem dem. Luk øjnene og forstil dig, at hulrummet mellem håndfladerne er fyldt op med æterisk energi. Bevæg langsomt håndfladerne mod og fra hinanden og fornem den æteriske energi. Der er mange forskellige måder at registrere denne energi på. Nogle føler varme, andre, at de har svært ved at samle hænderne eller

18 få dem fra hinanden. Se energien Du kan starte med en af dine planter den skal helst have en rolig flade som baggrund; det gør det lettere at se dens energi. Sæt dig et par meter fra den og fokusér i midten af planten og forstil dig, at du kigger igennem dem (kig uden af fokusere). Efter lidt tid og øvelse skulle du begynde at ane et omrids af lys omkring bladene. Du kan også forsøge at se energien omkring andre mennesker. Principperne bagved at kunne se en del af den æteriske energi er de samme som ved planterne. Grønne fingre Ting er smukke, hvis du holder af dem Citat: Jean Anouilh Der er mange mennesker, der har grønne fingre eller varme hænder. Begrebet varme hænder dækker over mennesker, der bevidst eller ubevidst giver æterisk energi til det eller dem, de rører ved. I gamle dage var de kendt som magnetisører eller kloge mænd og koner. Men vi finder dem også i vores dagligdag. Hvem har ikke prøvet at være hos en frisør eller en tandlæge, hvor bare det, at de rører ved ens hoved, fylder en med en dyb salighed. Det er, som om man bliver fyldt af energi og bliver helt afslappet. Det er tilføjelsen af æterisk energi, som giver os denne oplevelse. Andre overfører i højere grad deres æteriske energi til planter via deres berøring deraf navnet grønne fingre. Energimæssigt sker der det, at vi overfører en del af vores æteriske energi til planternes/menneskets æterlegeme, når vi taler til og rører ved dem. Denne som regel ubevidste overførelse af energi kan øges, hvis vi møder en person, der er i underskud af energi. Omkostningen kan være stor for de personer, der har de varme hænder. De kan hurtigt komme til at dræne sig selv for energi og det uden at kende årsagen. Følelsen af udbrændthed kan være en naturlig følge af ikke at kende lovmæssigheden omkring energiudveksling, og hvordan man beskytter sig selv.

19 Astrallegemet Du kan ikke lære erfaring. Du må gennemleve den. Citat: Albert Camus Mennesket er meget mere end kød, blod og æterlegeme. Vi rummer også tanker og følelser. Den etablerede videnskab mener, at kun hjernen skaber vores tanker og følelser og det udelukkende ved hjælp af kemiske og elektriske impulser. Men bag de impulser, hjernen sender og modtager fra hele kroppens proces- og sanseapparat, er der en anden energi, som strømmer ind og påvirker vores hjerne til at kunne tænke tanker og føle følelser. Disse energier er vort egentlige jeg sjælen, og kaldes bl.a. for følelses- og tankelegemet eller det astrale og mentale legeme. Disse energier bruger bl.a. det æteriske legeme som et redskab til at omforme deres meget hurtigt svingende vibrationer til energimæssige signaler, som den fysiske krop, hjernen og nervesystemet kan reagere ud fra. Enhver sansning er opdelt i mange faser. Hvert sekund modtager vi millioner af informationer, som sjælen skal forholde sig til. En del af disse er bevidste, mens hovedparten forbliver ubevidste. Men uanset om det er det ene eller det andet, er det den samme proces, der forgår hele tiden. Og stoppede vi den proces et øjeblik for at se på hver enkelt del for sig, ville vi kunne se, at vibrationen (oplevelsen) først bliver modtaget i det æteriske legeme via sanserne. Derefter sendes vibrationen videre til sjælen, som genkender vibrationen og derved henter informationer i mental- og følelseslegemet. Denne erindring sendes tilbage igennem det æteriske legeme, som nedsætter vibrationens hastighed til en størrelse, som kroppens nervesystem og hjerne

20 kan reagere på. Astrallegemet er en energistruktur, der svinger hurtigere end både den fysiske krop og det æteriske legeme, og som gennemstrømmer og omslutter disse to strukturer. Astrallegemet indeholder alle de følelser af antipatier og sympatier, vi gennem livet har oplevet. Det betyder, at alle vores oplevelser fra den allerførste spæde sansning i mors mave og frem til i dag er lagret her. Hver af disse sansninger har sit eget vibrationsniveau, og alt efter, hvilke minder de har stimuleret i vores sjæl, giver det os bestemte reaktioner. Nogle clairvoyante er i stand til at se disse følelser som forskellige farver i astrallegemet. Hver enkelt lille følelsesnuance er knyttet til en bestemt farve, og afhængigt af hvad det er, vi har oplevet og dermed har oplagret i vort følelseslegeme, får disse følelseserindringer os til at reagere på en bestemt måde, når vi befinder os i en situation, der på et eller andet plan minder om det, vi før har oplevet. Det er en af grundene til, at mennesker, der bliver udsat for den samme påvirkning, ofte reagerer meget forskelligt, da deres grundoplevelse kan være meget varierende. Eksempel: Hvis man som barn har været ude for en ubehagelig oplevelse med vand, f.eks. at man har været ved at drukne i badekarret, kan det betyde, at man op gennem livet er bange for vand, selv om man for længst har glemt den ubehagelige oplevelse. Den ubevidste følelseserindring i astrallegemet kan være så stærk, at bare tanken om vand i større mængder et badekar, en sø eller havet eller synet af vand kalder angsten frem i dagsbevidstheden også selv om personen ud fra sin logiske tænkning kan se, at der ikke er nogen form for fare. Det betyder, at angst, som giver sig udslag i f.eks. fobier* og neuroser, har baggrund i en eller flere stærkt ubehagelige oplevelser i fortiden, som endnu ikke er blevet færdigbearbejdet af sindet. Oplevelsen sidder konstant som en angst i bl.a. følelseslegemet og fortæller dagsbevidstheden hjernen at vand er farligt. I det traditionelle psykologisprogbrug anvender man ikke begrebet følelseslegemet, men derudover bruges den samme indfaldsvinkel som netop beskrevet. Nemlig, at angst altid har baggrund i tidligere, ubehagelige, glemte eller undertrykte oplevelser, ofte fra barndommen. Men der findes forskere, der går så vidt som til at mene, at det hele i bund og grund handler om, at kroppen producerer for lidt eller for meget af de forskellige signalstoffer i hjernen, og/eller at det skyldes hormonale forstyrrelser.

21 Vand kan fremkalde mange forskellige følelser hos personer. Forstår man først følelseslegemets energier og evighedsnatur, giver det også forklaringen på noget, de fleste af os har undret os over. Enten har vi selv oplevet det, eller vi har hørt om andre, som har oplevet det: At et menneske, som beviseligt aldrig har haft en ubehagelig oplevelse med f.eks. vand eller slanger, eller som aldrig har prøvet at flyve før, alligevel kan blive panisk angst, når det står over for disse ting. Hvorfor? Det uddyber vi nærmere i kapitlet om reinkarnation, side 145). Alt har som sagt sin egen måde at svinge på. Og ligesom æterlegemet konstant udveksler energi med de æteriske energier i omgivelserne, udveksler astrallegemet også energi med andre astrallegemer. Astrallegemet behandler konstant de indtryk, vi får fra vore omgivelser, og sorterer dem i antipatier og sympatier. Det er blandt andet denne sortering, der får os til at reagere helt individuelt på den samme oplevelse. Sanseoplevelser Når vi oplever en god film, stimuleres vores følelser massivt gennem såvel billederne som musikken. Denne påvirkning sætter gang i vores følelses-erindringer og får os til at

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1

HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 HEALING HVAD ER DET? HEALING 1 Lyset kan kun opleves. Hvis jeg tør opleve mørket. Mørket kan kun forløses ved lyset. 2 HEALING Healing betyder at gøre hel. Skabe balance. Healeren er en kanal for en energi,

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Forebyg stress af Bjarne Toftegård

Forebyg stress af Bjarne Toftegård Forebyg stress af Bjarne Toftegård Hej, jeg hedder Bjarne Toftegård. Jeg hjælper mennesker med at forebygge stress, så de får et bedre arbejdsliv, et bedre familieliv og et bedre helbred. At forebygge

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ

Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Introduktion til MINDFULNESS & MEDITATION ved SUSSANNE WEXØ Det som vi tænker og gør, er begrænset af, hvad vi undlader at lægge mærke til. - Og fordi vi undlader at bemærke, at vi undlader at bemærke,

Læs mere

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse

En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse En brugerrejse med fokus på træning og bevægelse Jeg er indlagt på et hospital, hvor bevægelse og fysisk aktivitet er en naturlig del af indlæggelsen. Patienterne er derfor aktive, og omgivelserne inviterer

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Stress. Hvad er stress?

Stress. Hvad er stress? Stress Hvad er stress? Stress er en normal reaktion, som vi alle kommer ud for i mindre eller større grad. Stress kan hjælpe os til at præstere ekstra i kortvarige tidsperioder eller overskue en mulig

Læs mere

skyd genvej til bedre ydeevne

skyd genvej til bedre ydeevne skyd genvej til bedre ydeevne Løsningen er helt enkelt genial Idéen For flere tusind år siden opdagede kineserne, at vores krop har nogle nervebaner med direkte forbindelse til hjernen. Fx kan en nervebanes

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan

Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Det praktiske hvornår, hvor og hvordan Allerførst skal du planlægge de praktiske rammer for din meditation. Første skridt er at lægge aktiviteten ind i din kalender. Sæt allerførst en startdato, gerne

Læs mere

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center

Når døden nærmer sig. Information til pårørende. Regionshospitalet Silkeborg. Diagnostisk Center Når døden nærmer sig Information til pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt sygt menneske, opstår der ofte usikkerhed og spørgsmål

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Kommer du til din egen BEGRAVELSE?

Kommer du til din egen BEGRAVELSE? 1 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Steen Landsy www.visdomsnettet.dk 2 Kommer du til din egen BEGRAVELSE? Af Steen Landsy kursusleder en helt naturlig tanke for mennesker med en holistisk forståelse

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V

De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg Center for V De sidste levedøgn Center for Velfærd & Omsorg De sidste levedøgn De sidste levedøgn Når døden nærmer sig, opstår der tit usikkerhed og spørgsmål hos de nærmeste. Hvad kan man forvente i den sidste levetid?

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3

FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED. (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 FAKTA RAPPORT OM MORGENMAD OG SUNDHED (Forfatter: Selvstændig Herbalife forhandler og wellness Coach Peter Netz Lassen) RAPPORT #1 af 3 Spørgsmål: Hvorfor er din krop (form, vægt, udseende, almen sundhed

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM

neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? Commercial Development ApS www.b-n-r.dk - www.jobvejen.dk Neurosalg - NJAM neurosalg Hvordan tager du beslutninger når du skal sælge? Eller købe? 1 Hvordan kan man få kunden til at købe noget? Når kunden ikke selv er herre over sine egne beslutninger? Når vi træffer beslutninger

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse.

Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Kemohjerne eller kemotåge En tilstand med påvirkning af kognitionen eksempelvis nedsat koncentrationsevne og hukommelse. Ikke en lægelig veldefineret tilstand. Nogle oplever det i forbindelse med behandling

Læs mere

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik.

Kroniske smerter. Patientinformation. Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100. www.fysioterapiogsmerteklinik. Kroniske smerter Patientinformation Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Kroniske smerter en svær lidelse Smertens mange former Alle

Læs mere

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive.

Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. april 2013 Der findes børn i skolerne, der er særligt sensitive. Du kender dem i skolen... Det er de elever, som vi i fortvivlelsens øjeblik kalder sårbare, nærtagende, sarte, langsomme, arrogante eller

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING

EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING EFFEKT AF MINDFULNESS TRÆNING En samling af resultater og udsagn fra Mindful Leadership MANDRUP og Mindful & Company CO 2010-2013 BAG OM TALLENE Siden 2006 har Mandrup & Co gennemført mindfulnesstræning

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige

Fødselsreaktioner. Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Fødselsreaktioner Vores sårbarhed som nybagte forældre er forskellige Hvad er en fødselsreaktion * Efter en fødsel gennemlever mange forældre både en psykisk og legemlig forandring. * Stiller store krav

Læs mere

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi.

EFT er udviklet af Gary Craig (USA), og er den førende af de nye teknikker inden for området energipsykologi. Hvad er EFT? EFT er et nyt redskab til behandling af angst, depression, traumer, afhængighed, vægttab, smerter og meget mere. Det en skånsom og effektiv metode til at ændre alle problemer, der blokerer

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende

Lindrende behandling ved alvorlig sygdom. Når døden nærmer sig. Information til pårørende Palliativt Team Vejle Lindrende behandling ved alvorlig sygdom Sct. Maria Hospice Center Når døden nærmer sig Information til pårørende rev. Marts 2009 De sidste levedøgn Når døden nærmer sig hos et alvorligt

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland.

DBF-MIDTJYLLAND. Breddekonsulent Kirsten Leth. DBF- Midtjylland. DBF-MIDTJYLLAND. Hvad betyder kosten og hvorfor??. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn

GOD SØVN. Sådan skaber du rammerne! E-Bog af Charlotte Bang. Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn GOD SØVN Sådan skaber du rammerne! Inkl. en åndedrætsøvelse til god søvn E-Bog af Charlotte Bang Sådan skaber du rammerne til god søvn! Hvis du sover godt og tilstrækkeligt om natten, og vågner hver morgen

Læs mere

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget.

Mindfulness kursus en mere mindful hverdag. - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Mindfulness kursus en mere mindful hverdag - Erfaringer med 3 dag og 1 døgninstitution i Gentofte kommune. 100 ansatte og 80 børn har deltaget. Kære læser I materialet kan du læse om kurset i Gentofte

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem

Projekt Power Napping. For nattevagter. på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping For nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Projekt Power Napping for nattevagter på Dronning Ingrids Hjem Dato Bemærkninger Ansvarlig Projektbeskrivelse 100605 Lise Sommer Godkendt

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne

Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Institut for Holisme og Forskning Identifikation af SIQ (Spirituel Intelligens) hos børn og voksne Udfyld det efterfølgende spørgeskema og og identificér din din SIQ. Lær ved ved samme lejlighed mere om

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5

Normale efterreaktioner... 4 De fysiske... 4 - og de psykiske... 5 Indhold Forord... 2 At komme hjem... 3 Du er ikke helt den samme, når du kommer hjem... 3 Hjemkomsten kræver tilvænning... 3 Reaktioner kræver tid og plads... 4 Mange bække små... 4 Normale efterreaktioner...

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1.

Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. Nærvær og empati i pædagogisk praksis (mindfulness) - Pædagogisk konsulent Line Maxen, CFU, Sjælland - Pædagogkonferencen - den 1. oktober 2015 Program: Velkommen og øvelsen Pusterummet Introduktion til

Læs mere

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker.

Og så skal du igennem en guidet meditation, som hjælpe dig med at finde dine ønsker. Velkommen til dag 2: Find dine 10 hjerteønsker I dag skal vi tale om: Hvad er et hjerteønske? Hvorfor er det vigtigt, at vide hvad mine hjerteønsker er? Og så skal du igennem en guidet meditation, som

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere