Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag"

Transkript

1 Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi Der er udarbejdet tværgående effektiviseringsforslag på service for 40,2 mio. kr. og på efterspørgselsstyret indsats (EI) for 444 t.kr, hvilket sammen med de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer medfører et samlet effektiviseringspotentiale i alt på 80,5 mio. kr., fordelt med 79,2 mio. kr. på service og 1,3 mio. kr. kr. på EI. Forslagene fra Citizen 2017 pakken fremgår af særskilt bilag 7. I nedenstående tabel 1 er det foreløbige potentiale på service i de enkelte effektiviseringsforslag skitseret. Tabel 2 viser herudover hvilke forslag, der indeholder efterspørgselsstyret indsats (EI).

2 Tabel 1. Tværgående effektiviseringsforslag Kr p/l Forslag Koncernservice Effektivisering af afregninger fra KS M-aftalerne Schultz (NIS systemet) Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token Reduktion af den årlige abonnementspris for printere Forsinkelse af lønsystem i Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer (inkl. Nyt lønsystem) Total Koncernservice Københavns Ejendomme Genopretning af tekniske anlæg på ni skoler (50 % af effektivisering)* Central overvågning og support af tekniske anlæg Reduktion af administrationsudgifter til affaldsordning Renovering og udlejning af bunkers Rammeaftaler på kloakområdet og på ventilation** Øget udlejning i Kødbyen Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer Total Københavns Ejendomme Økonomiforvaltningen Indkøb Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer Total Økonomiforvaltningen HR Adm. af DIL/DOL Københavns Borgerservice Parkeringsbutik en online webbutik til bestilling af licenser Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning Refusion Stigende profil fra tidligere års effektiviseringer Total Københavns Borgerservice Heraf inkluderet i forvaltningsspecifikke effektiviseringer Øvrige stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer Effektiviseringer i alt, service, marginalt Måltal Afvigelse Efterspørgselsstyret indsats Stigende profil - Efterspørgselsstyret indsats Total - Efterspørgselsstyret indsats Effektiviseringer i alt, marginalt

3 * Fælles forslag mellem KEjd og BUF. 50 pct. af forslagets potentiale indgår i de tværgående effektiviseringsforslag, og 50 pct. skal indgå i BUF s forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. retningslinjerne for at modtage midler fra investeringspuljerne. ** Forslaget udmøntes på KEjds grundbudget. Forslaget har et potentiale på 850 t.kr., som vil blive tilført på grundbudgettet til vedligehold. Tabel 2. Tværgående effektiviseringer, efterspørgselsstyret indsats 1000 kr p/l Forslag Effektivisering af afregninger fra KS Central overvågning og support af tekniske anlæg Licensudvidelse af fælles Kontaktcenterløsning Indkøb Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token Reduktion af den årlige abonnementspris for printere Forsinkelse af lønsystem i Stigende profiler Total

4 Forslag 1 Indkøb Udbud af varer og tjenesteydelser giver mulighed for bedre priser og dermed driftseffektiviseringer. Realisering af gevinsten forudsætter, at der handles ind på aftalerne, og udbredelse af kommunens complianceværktøj støtter op herom. 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Indkøb* Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - * Inkl. effektiviseringer på bevillingen EI 1.2 Baggrunden for forslaget Som led i Københavns Kommunes indkøbspolitik skal der hvert år findes effektiviseringer ved indgåelse af aftaler på i alt 25 mio. kr. for de centrale obligatoriske aftaleområder. Nærværende forslag indeholder en oversigt over de centrale obligatoriske aftaler, der er indgået pr. 1. august 2014, og som derfor indgår i forhandlingerne til budget Det er vedtaget, at der kun indarbejdes effektiviseringer i budgetrammerne på baggrund af aftaler, der er indgået, og hvor effektiviseringspotentialet derfor er kendt. Datagrundlag og beregninger vedrørende alle indgåede aftaler er blevet kvalificeret af alle forvaltninger. 1.3 Forslagets indhold Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på følgende 14 fællesobligatoriske aftaleområder i 2015 kan hentes effektiviseringer: - HR- og Managementkonsulenter (miniudbud, indkøb over 500 t. kr.), - HR- og Managementkonsulenter (SKI-aftale, indkøb mellem 100 t. kr. og 500 t. kr.) - Vejsalt, 4

5 - Flytning, (indkøb under 75 t. kr.), - Flytning, (indkøb over 75 t. kr.), - Psykologbistand og krisehjælp, - Budkørsel, - IT-konsulenter, - Ekstern rengøringsservice (1. bølge), - Hotelovernatning (Storkøbenhavn), - Bankforretninger (ansvarlig: KS), - Kommunikationsydelser, - Rekrutteringsydelser, - AV-udstyr. Indkøbseffektiviseringerne på ovenstående områder er indregnet i tabel Forslagets potentiale Økonomiforvaltningen har beregnet, at der på de allerede indgåede aftaleområder kan opnås bruttoeffektiviseringer på 25,9 mio. kr. i 2015 stigende til 26,4 mio. kr. i 2016 og fordelt som følger: Tabel 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger (service) kr p/l Effektivisering som følge af udbud af nye centrale aftaleområder (service) Flytning, under 75 t. kr Flytning, over 75 t. kr HR & Management, t. kr HR & Management, over 500 t. kr Vejsalt Psykologbistand og krisehjælp Budkørsel Hotel IT-konsulenter Rengøringsservice, 1. bølge Bankforretninger (KS) Kommunikationsydelser Rekrutteringsydelser AV-udstyr Samlet bruttodriftseffektivisering

6 1.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelings 1000 kr. (2015 p/l) nøgle Udvalg Intern Revision Effektivisering 0,0% Omkostning Borgerrådgiveren Effektivisering 0,0% Omkostning Økonomiudvalget, ex. koncernenheder Effektivisering 2,46% Omkostning Københavns Brandvæsen Effektivisering 0,86% Omkostning Københavns Ejendomme Effektivisering 2,30% Omkostning Koncernservice Effektivisering 13,56% Omkostning Kultur- og Fritidsudvalget, ex. Koncernenheder Effektivisering 1,49% Omkostning Københavns Borgerservice Effektivisering 1,41% Omkostning Børne- og Ungdomsudvalget Effektivisering 19,27% Omkostning Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektivisering 14,73% Omkostning Socialudvalget Effektivisering 16,11% Omkostning Teknik- og Miljøudvalget Effektivisering 20,79% Omkostning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektivisering 5,82% Omkostning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI Effektivisering 1,19% Omkostning I alt Effektivisering 100% Omkostning

7 Forslag 2 Håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne Københavns Kommunes rammeaftale vedr. drift, vedligehold og videreudvikling af centrale it-systemer, konkurrenceudsat gennem de såkaldte M1-M4 miniudbud (M-aftalerne), står til at udløbe med udgangen af september For at håndtere M1- og M4-aftalernes udløb på den mest hensigtsmæssige måde, indgås aftale om fortsat drift og vedligehold af kommunens mainframe systemer og der afholdes udbud af kontrakt om driften af KØR. 2.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Drift af mainframe systemer (Inkl. Vagtplan) Vedligehold af mainframe systemer Ny drift og vedligehold af mainframe systemer Videre udfasning og modernisering Drift af nyt Vagtplansystem Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET Borgerrepræsentationen godkendte d. 19. juni 2013 en sag vedr. Københavns Kommunes større fælles IT investeringer i 2014 ( ). Med forslaget blev der givet en lånefinansieret rådighedsbevilling på t.kr. (2015 p/l), fordelt med t.kr. i 2013 og t.kr. i 2014, til håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne. M1-aftalen dækker driften af KØR og kommunens mainframe systemer, mens M4-aftalen dækker vedligehold af kommunens mainframe systemer. Rådighedsbevillingen blev udmøntet d. 22. oktober 2013 til håndtering af aftaleudløbene, ved at udbyde drift og vedligehold af kommunens mainframe systemer og drift af KØR. Som en del af udmøntningen blev det aftalt, at Koncernservice skulle vende tilbage med et effektiviseringsforslag til Effektiviseringsstrategi Med dette effektiviseringsforslag udmøntes det i praksis. 7

8 2.3 FORSLAGETS INDHOLD Effektiviseringsforslaget indebærer etablering af en ny aftale om mainframe drift og vedligehold af kommunens mainframe systemer. De eksisterende aftaler er blevet reduceret i omfang og efterfølgende konkurrenceudsat og konsolideret fra to separate aftaler til én. Oprindeligt skulle mainframe systemerne være flyttet til en mere tidssvarende og omkostningseffektiv standard it-platform, med lavere driftsudgifter til følge. Konkurrenceudsættelsen har dog ledt til at markedet har budt ind med mainframe priser, der matcher det besparelsesniveau, som ville kunne opnås med serverdrift. Som følge af konkurrenceudsættelsen er der opnået lavere omkostninger til drift og vedligehold af mainframe systemerne, således at disse kan afholdes indenfor en ramme på t.kr. fra 2015 og frem. Udover selve konkurrenceudsættelsen er det et centralt element i forslaget, at de systemer der skal driftes på mainframen i løbet de kommende år skal udfases. Herved skabes grundlag for yderligere besparelser, idet mainframen vil kunne udfases helt. For at kunne fastholde arbejdet med denne udfasning, modernisere hele den bagvedliggende it-arkitektur med nye fælles løsninger samt bane vejen for en smidigere implementering af nyt økonomisystem er der indarbejdet en driftsbevilling til Koncernservice på t.kr. fra 2015 og frem. Endelig indeholder forslaget driftsudgifter til det nye Vagtplan system, da det er en forudsætning for effektiviseringsforslaget at det gamle Vagtplan system lukkes. 2.4 FORSLAGETS POTENTIALE Som nedenstående tabel viser, forventes forslaget at resultere i en driftseffektivisering på t.kr. fra Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Drift af mainframe systemer (Inkl. Vagtplan) Vedligehold af mainframe systemer Omkostninger Ny drift og vedligehold af mainframe systemer Videre udfasning og modernisering Drift af nyt Vagtplansystem Samlet driftsbesparelse (brutto) Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingen af potentialet mellem udvalgene tager udgangspunkt i fordelingen af udgifterne til de eksisterende aftaler mellem forvaltningerne, som bortfalder, fratrukket de samlede faste nye drifts- og vedligeholdsudgifter. Alle udvalg er inkl. koncernenheder, ikke ekskl. som tabel 3 angiver. Det skyldes at business case skabelonen ikke muliggør rettelser i tabellerne og at de vedtagne fordelingsnøgler ikke er specificeret på koncernniveau. Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg 8

9 Fordelingsnøgle Kr. 2015p/l Udvalg Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed Effektivisering 25,43% Omkostning 30,2% Effektivisering 6,4% Omkostning 6,16% Børne- og Ungeudvalget Effektivisering 8,53% Omkostning 7,94% Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektivisering 18,54% Omkostning 18,03% Socialudvalget Effektivisering 21,73% Omkostning 21,09% Teknik- og Miljøudvalget Effektivisering 7,48% Omkostning 5,67% Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektivisering 11,89% Omkostning 10,91% I alt Effektivisering 100% , , , ,00 Omkostning 100% , , , ,00 De fordelingsnøgler der finder anvendelse, er de gældende fordelingsnøgler for M1- og M4-aftalerne som ses i tabellen herunder. Fordelingsnøgle Udvalg BIU BUU KFU SUD SOU TMU ØU M1-nøgle 17,62 % 12,11 % 8,11 % 26,63 % 22,52 % 8,91 % 4,10 % M4-nøgle 0,40 % 1,40 % 3,10 % 12,40 % 11,00 % 0,60 % 71,10 % M1-nøglen er en fast nøgle og gælder for driftsudgifterne for den gamle mainframe driftsaftale samt de nye driftsudgifter og driften af det nye Vagtplansystem. M4-nøglen er udregnet ud fra andel af systemejerskaber og gælder for vedligeholdsudgifterne for den gamle mainframe vedligeholdsaftale samt de nye vedligeholdsudgifter for mainframe systemerne. For de nøjagtige udregninger af fordelingen af effektiviseringer og omkostninger se bilag 1 Fordelingsudregninger. 2.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget implementeres med den nye leverandørs overtagelse af både drift og vedligehold af mainframe systemerne fra april og frem til september Herefter træder den nye aftale i kraft. Efterfølgende arbejdes løbende med at reducere antallet af de resterende systemer på kommunens mainframe gennem udfasning og modernisering, som beskrevet i afsnit 4. Som angivet i afsnit 3 er implementeringsomkostningerne allerede finansieret gennem et forudgående investeringsforslag, tabellerne er derfor tomme. 9

10 2.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslaget leder til en varig besparelse på mainframe drift og vedligehold gennem konkurrenceudsættelse og konsolidering. Derudover vil forslaget bidrage til moderniseringen af en række forældede systemer på mainframen. Endelig vil forslaget være med til at facilitere den endelige lukning af kommunens mainframe i forbindelse med den fulde implementering af nyt økonomisystem forventeligt i løbet af 2018, hvor de sidste mainframe systemer vil kunne lukkes. 2.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Der opfølges på forslaget gennem fakturakontrol. Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Angiv succeskriterium 1 Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås succeskriteriet? Hvordan måles succeskriteriet? Gennem konkurrenceudsættelse og aftalekonsolidering Gennemgang af faktura fra leverandør Hvem er ansvarlig for opfølgning? Contract Management enheden Hvornår gennemføres opfølgning? November RISICI Der er indgået en aftale med den nuværende driftsleverandør, hvorfor den primære risici for projektet nu vurderes til at ligge ved overtagelse af vedligehold. Idet driftsleverandøren også er tidligere vedligeholdsleverandør og har personale med indgående kendskab til mainframe systemerne vurderes denne risici dog at være minimal. Endvidere er risici yderligere mitigeret med en kontraktbestemt frozen zone, der forhindrer systemændringer under overtagelsen og en beskrivelse af kommende kendte ændringer i udbudsmaterialet. Tabel 5. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 10

11 Forslag 3 Reduktion i driftsomkostninger gennem udbud Besparelse opnået som følge af udbud af ny kommunelicens til Schulz Lovsystem 3.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Reduktion af licensomkostninger (på KS-bevilling "Fællessystemer") Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET Forslaget omfatter effekten af udbud af aftale vedr. betaling af kommunelicens til Schultz KommuneKoncept. Det er en applikation service ("webtjeneste") drevet af Schultz Information og hostet hos COLT Telecom for Schultz Information. Webtjenesten Schultz KommuneKoncept leverer lovtekst og tilhørende kommentarer til potentielt alle medarbejdere i KK. Desuden rummer Schultz KommuneKoncept et content management system som håndterer tekster produceret og vedligeholdt i KK indeholdende beskrivelser af arbejdsgange i KK. Igennem indgåelse af ny fireårig aftale og forhandling af denne, er der opnået lavere priser pr. licens i perioden FORSLAGETS INDHOLD Besparelsen opnås som følge af lavere licencsomkostninger pr. år. 3.4 FORSLAGETS POTENTIALE Effektiviseringspotentialet er opnået igennem reduktion af licensomkostninger som følge af udbud. I 2012 var de samlede omkostninger kr. (ex. Moms). Som følge af den nye aftale vil omkostningerne i 2014 blive kr. (ex. Moms), hvilket medfører en besparelse på kr. (ex. Moms) i På grund af 11

12 ændringer i systemet, øges udgiften fra 2016 med , hvorfor besparelsen reduceres til kr. (ex. Moms). Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Reduktion af licensomkostninger (på KS-bevilling "Fællessystemer") Samlet driftsbesparelse (brutto) Bevillingen til betaling af kommunelicens til Schultz KommuneKoncept er overført fra ØKF til KS. 3.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Da reduktionen i licensomkostningerne sker på KS-bevillingen fællessystemer, er det alene KS, der har andel i besparelsen. Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøgle Kr. 2015p/l Udvalg Koncernservice Effektivisering 100% Omkostning I alt Effektivisering 100% -660,00-610,00-610,00-610,00 Omkostning - 0,00 0,00 0,00 0, IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget er implementeret idet aftalen er trådt i kraft. 3.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Lavere omkostninger til licenser. 3.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Fakturakontrol 12

13 Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Angiv succeskriterium 1 Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås succeskriteriet? Fast model for gennemgang af faktura Hvordan måles succeskriteriet? Gennemgang af faktura fra leverandør Hvem er ansvarlig for opfølgning? Hvornår gennemføres opfølgning? CM-enheden i Digitalisering (enhedschef Morten Hartmann) Kvartalsvis i hele perioden 3.9 RISICI Der vurderes ikke at være risici forbundet med realisering af potentialet. Tabel 5. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 13

14 Forslag 4 Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger i KS Afbureaukratisering af betalingsstrømme mellem KS og forvaltningerne, igennem dels en omlægning af finansieringen af bestillerfunktionen i forvaltningerne, dels ved afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger. 4.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Brutto driftsbesparelse Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyr Da KS blev etableret, var der oprindeligt i bevillingsbindingen ikke taget hensyn til forvaltningernes ønske om decentraliserede afregninger. Derfor blev der ved decentrale afregninger pålagt et gebyr på 150 kr. til at dække de omkostninger, KS har i forbindelse hermed. Dette har ført til, at de decentrale institutioner i dag ofte oplever, at der betales et gebyr på 150 kr. ved ganske små afregninger, hvor gebyrets andel af regningen, har været alt for stor, eksempelvis ydelsen opdatering af distributionsliste En afskaffelse af gebyret vil bidrage til, at relativt små, decentrale budgetter ikke belastes unødigt med udgifter til at afholde håndterings- og afregningsgebyret. Ved oprettelsen af KS var der alene indtænkt ressourcer til at antallet af afregninger ville udgøre 7 i kvartalet, dvs. 28 om året. I 2013 er der imidlertid udsendt ca interne afregninger fra KS. Som følge af en lang række tiltag i KS svarer gebyrets størrelse imidlertid ikke til ressourceforbruget i KS. Årsagen til dette er blandt andet, at KS siden afholdelsen af afregningstaskforcen (2010), har brugt ressourcer til etablering af sikker drift vedrørende: - valide afregningsdatabaser/-dataselvbetjeningsløsninger - feedback i forbindelse med fejlrettelser i afregninger/databaser - workflowordningen for interne afregninger 14

15 - automatisering af masseindlæsninger i workflow Afskaffelsen af gebyret vil dog reducere KS indtægter med ca. 3,6 mio. kr., hvilket ikke kan håndteres inden for KS ramme uden serviceforringelser. Ændret finansieringsmodel for IT-bestillerfunktion Ved etableringen af KS i 2007 blev det besluttet at oprette en IT-bestillerfunktion i hver forvaltning, som skulle håndtere kommunikationen mellem KS og forvaltningerne. Det primære formål var at sikre, at KS leverede de aftalte ydelser rettidigt, i den rette kvalitet til den korrekte pris. Bestillerenhederne blev finansieret 50 pct. af forvaltningerne og 50 pct. af KS via en årlig refusion af et beløb svarende til 0,75 ÅV plus overhead, idet hver funktion var berammet til 1,5 ÅV. Denne overførsel er senest sket for IT-bestillerfunktionen har i dag en vigtig rolle i forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af KS ydelser, hvorfor der ikke bør være tale om at nedlægge en velfungerende funktion. Derimod er betalingsstrømmen mellem KS og forvaltningerne ikke hensigtsmæssig, hvorfor denne foreslås afskaffet, og derved bidrage til at KS kan afskaffe håndterings- og afregningsgebyret, jf. ovenfor. Dette frigør ca. 3,2 mio. kr. i KS i FORSLAGETS INDHOLD KS afskaffer dels opkrævningen af håndterings- og afregningsgebyret på 150 kr., ligesom forvaltningerne fremover ikke vil modtage refusion for bestillerfunktionen. Dette reducerer nettobetalingen til KS med 0,4 mio. kr. 4.4 FORSLAGETS POTENTIALE Jf. ovenstående er forslagets samlede potentiale på 0,4 mio. kr. Forslaget frigør et potentiale i KS, svarende til effektiviseringen, som følge af bortfald af opkrævning af håndterings- og afregningsgebyret. Endvidere vil KS fremadrettet tænke i løsninger, hvor antallet af regninger kan reduceres yderligere, både ved at fjerne regninger på små beløb, og ved at samle flere regninger på en. Dette vil yderligere reducere arbejdsbelastningen med Workflow i KS. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Brutto driftsbesparelse Samlet driftsbesparelse (brutto)

16 4.5 Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Nedenfor fremgår de fordelingsmæssige konsekvenser ved afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret, samt fjernelse af refusion vedr. bestillerfunktionen, ud fra aktiviteten i Forvaltninger med mange decentrale institutioner vil blive begunstiget af forslaget (SOF, BUF og SUF) og få en gevinst, mens de øvrige forvaltninger får et beskedent merforbrug. Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøgle Kr. 2015p/l Udvalg Intern revision Effektivisering 1,136% Omkostning Borgerrådgiveren Effektivisering 1,364% Omkostning Økonomiudvalget inkl. koncernenheder Kultur- og Fritidsudvalget - inkl. koncernenhed Effektivisering -74,1% Omkostning Effektivisering -13,9% Omkostning Børne- og Ungeudvalget Effektivisering 168,6% Omkostning Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektivisering 10,682% Omkostning Socialudvalget Effektivisering 133,409% Omkostning Teknik- og Miljøudvalget Effektivisering -49,318% Omkostning Beskæftigelses- og Integrationsudvalget service Beskæftigelses- og Integrationsudvalget EI Effektivisering -85,9% Omkostning Effektivisering 8,0% Omkostning I alt Effektivisering 100% -440,00-440,00-440,00-440,00 Omkostning - 0,00 0,00 0,00 0, IMPLEMENTERING AF FORSLAGET KS afskaffer allerede håndterings- og afregningsgebyret fra og med 2014, ligesom forvaltningerne ikke vil modtage refusion for bestillerfradraget fra 2014 og frem, idet Økonomikredsen har godkendt nærværende forslag. Forslaget er således implementeret. 4.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslaget forventes at øge den generelle tilfredshed med KS, idet de decentrale institutioner fremover ikke vil blive opkrævet for håndterings- og afregningsgebyret i forbindelse med IT bestillinger i KS. Herudover afbureaukratiseres en arbejdsgang mellem forvaltningerne og KS i forbindelse med refusion af bestillerenheden. 16

17 4.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Vurderes i forbindelse med KS dialog med forvaltningerne/institutionerne. Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome Metode Hvordan opnås succeskriteriet? Hvordan måles succeskriteriet? Højere tilfredshed med KS hos de decentrale institutioner Ved at de decentrale institutioner får bedre forståelse for afregninger fra KS Drøftes med forvaltningerne Succeskriterium Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvem er ansvarlig for opfølgning? KS Hvornår gennemføres opfølgning? Løbende 4.9 RISICI Forslaget har kun lav risiko, idet potentialet frigøres i KS ved at afbureaukratisere afregningsopgaven. Tabel 5. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 17

18 Forslag 5 Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd Det årlige abonnement, som giver adgang til internettet uden wifi-dækning, foreslås reduceret i 2015, idet Koncernservices driftsomkostninger til servicen er blevet reduceret. 5.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi 1000 kr p/l Bevilling Driftseffektiviseringer Brutto driftsbesparelse Samlet driftsændring (varig) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) BAGGRUND FOR FORSLAGET Koncernservices driftsomkostninger til servicen er blevet reduceret væsentligt grundet stigende mængder og lavere abonnementspris per måned. I takt med stigende antal tablets, og bærbare PC er i KK er mængden af mobile bredbånd steget fra 750 til 3000 over 3 år. 5.3 FORSLAGETS INDHOLD At reducere det årlige driftsabonnement på servicen mobilt bredbånd i KK fra kr. til kr. pr. 1. januar Grundlaget for besparelsen er dels lavere omkostninger på administrative omkostninger samt at gennemføre en konvertering i 2014, hvor alle mobile bredbånd i KK fra leverandøren 3 som er indkøbt via FM aftale konverteres til den gældende telefoniaftale (TDC) i KK. Nye abonnementer oprettes ligeledes også til den gældende telefoniaftale (TDC) i KK. 5.4 FORSLAGETS POTENTIALE En reduktion af det årlige driftsabonnement på servicen mobilt bredbånd i KK fra 1731 kr. til kr. gældende fra pr. 1. januar 2015 medfører en besparelse for forvaltningerne på 1,8 mio. kr. ved 3000 abonnementer. 18

19 Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger 1000 kr p/l Effektiviseringer Brutto driftsbesparelse Samlet driftsbesparelse (brutto) Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøglen er antallet af abonnementer på mobilt bredbånd 1. kvartal 2014 Tabel 3. Fordeling af forslagets potentiale mellem udvalg Fordelingsnøgle Kr. 2015p/l Udvalg Intern revision Effektivisering 0,34% -6,12-6,12-6,12-6,12 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Borgerrådgiveren Effektivisering 0,37% -6,66-6,66-6,66-6,66 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Økonomiudvalget - ekskl. koncernenheder Effektivisering 5,48% -98,64-98,64-98,64-98,64 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Københavns Brandvæsen Effektivisering 0,03% -0,54-0,54-0,54-0,54 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Københavns Borgerservice Effektivisering 3,38% -60,84-60,84-60,84-60,84 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Koncernservice Effektivisering 5,61% -100,98-100,98-100,98-100,98 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultur- og Fritidsudvalget - ekskl. koncernenhed Effektivisering 2,33% -41,94-41,94-41,94-41,94 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Københavns Ejendomme Effektivisering 1,05% -18,90-18,90-18,90-18,90 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Børne- og Ungdomsudvalget Effektivisering 32,89% -592,02-592,02-592,02-592,02 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Sundheds- og Omsorgsudvalget Effektivisering 9,60% -172,80-172,80-172,80-172,80 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Socialudvalget Effektivisering 27,05% -486,90-486,90-486,90-486,90 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Teknik- og Miljøudvalget Effektivisering 4,30% -77,40-77,40-77,40-77,40 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Effektivisering 7,57% -136,26-136,26-136,26-136,26 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget - EI Effektivisering 0% 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostning 0 0,00 0,00 0,00 0,00 I alt Effektivisering 100% , , , ,00 Omkostning - 0,00 0,00 0,00 0,00 19

20 5.6 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget implementeres endeligt med fremlæggelse af Koncernservices servicekatalog for 2015 for ØU, hvor priserne på Koncernservices leverancer til forvaltningerne fastlægges. 5.7 FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslaget medfører en mere kostægte pris på servicen mobilt bredbånd fra KS. 5.8 OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) KS følger løbende op på om priserne i servicekataloget er kostægte. 5.9 RISICI Da priserne fra TDC er kendte, er der ingen risiko forbundet med forslaget. Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 20

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2015: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi

Læs mere

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016

Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 NOTAT 07-05-2015 Sagsnr. 2015-0110034 Bilag 1 Dokumentnr. 2015-0110034-1 Til Socialudvalget Socialforvaltningens konsekvensvurdering af SUD s bidrag til tværgående effektiviseringer i B2016 På baggrund

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr

Bilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes

Læs mere

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 4. Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. En række

Læs mere

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016.

Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Bilag 7 Effektiviseringsstrategi 2016: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de foreløbige tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2016. Der er udarbejdet

Læs mere

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer. KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.

SOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302

07-06-2012. Til Økonomiudvalget. Sagsnr. 2012-73032. Foranalyse om nyt økonomisystem. Dokumentnr. 2012-442302 Koncernservice Koncernadministration NOTAT Til Økonomiudvalget Foranalyse om nyt økonomisystem I det følgende gives en status på foranalysen vedrørende nyt økonomisystem. Foranalysen er gennemført i foråret

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes Sygedagpengesystem

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Samlede Effektiviseringer, varige BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Kapacitetsstyring (Digital pladsbooking til daginstitutioner)

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold:

Citizen-projekterne og service- og kanalstrategi har baggrund i to forhold: Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2014. Citizen.2016 Dette katalog beskriver den overordnede ramme og målet med de effektiviseringsforslag, der indgår i Citizen.2016 og som er input til budgetforhandlingerne

Læs mere

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen

Til ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af

Læs mere

Bilag 2 administrative nøgletal

Bilag 2 administrative nøgletal Økonomiforvaltningen Administrationsanalysen Bilag 2 administrative nøgletal Dato: 17. januar 2006/CB Nøgletal for administration og styring af udvikling i udgifterne Nøgletal for kommunens administrationsudgifter

Læs mere

Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2014: Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i effektiviseringsstrategi 2014. Der

Læs mere

Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015. edoc: 2015-0012126

Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015. edoc: 2015-0012126 Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015 edoc: 2015-0012126 Effektiviseringsforslag 2016-2018 - marginale tal Nr. Forslag Potentiale Initial (marginalt i

Læs mere

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Dato: 15.04.2015 Sagsnr. 2015-0085469 Bilag 2b er et katalog med interne omprioriteringer for i alt 11,6 mio. kr.

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer

Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Bilag 1: Effektiviserings/omstillingsforslag og forslag til strukturelle effektiviseringer Økonomiudvalgets effektiviserings/omstillingsforslag Effektiviseringsforslag (1000. kr. ) Nr. 2014 Effektiviserin

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013

Bilag 4: Københavns Brandvæsens Effektiviseringsforslag til budget 2013 Forslag 1: Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslag Digitalisering af forebyggende og borgerrettede ydelser i Københavns Brandvæsen Forslaget indebærer digitalisering

Læs mere

Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag

Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag Bilag 6 Effektiviseringsstrategi 2017: Tværgående effektiviseringsforslag Dette katalog indeholder de tværgående effektiviseringsforslag, der indgår i budget 2017. Der er udelukkende et måltal for tværgående

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem.

Det vurderes, at den samlede effekt af de fire initiativer vil være ca. 200 nye helårsfleksjobbere i 2016 og frem. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Økonomiske konsekvenser af budgetnotat BI4 - Flere i fleksjob

Læs mere

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring

Varige ændringer Effektiviseringer på arbejdspladser i SOF Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV02: Investeringsforslag - Fra sygefravær til kernevelfærd: smarte

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag

Bornholms Regionskommune Budget Besparelsesforslag 61 Økonomi og Personale Økonomi og Personale Besparelse på personaleressourcer i Økonomi og Personale Forslag nr. ØPU-01 1.000 kr. 2015-priser Mindre udgift - 627-627 - 627-627 Nettobesparelse - 627-627

Læs mere

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr

21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt

Læs mere

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune

Indkøbsstrategi 2014-2017. Herning Kommune Indkøbsstrategi 2014-2017 Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Indsatsområder:... 3 2. Effektiv kontraktstyring... 4 2.1. E-handel (digitalisering af indkøbsprocessen)... 4 2.2. Fakturakontrol...

Læs mere

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)

Tabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl) NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet

It-provenu 2017 og 2018: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Notat Vedrørende: Plan for prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Sagsnavn: Anvendelse af IT-provenu/midler til IT-udvikling Sagsnummer: 17.00.00-G01-84-16 Skrevet af: Lone Thomsen, Bent

Læs mere

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Bilag 1.7 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Effektiviseringsforslag 2011 2012 2013 2014 Beskrivelse Teknik- og Miljøforvaltningen Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 2011 Vintertjeneste

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Investeringer i energioptimeringer i Børn og Unge. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 14. januar 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der er i Børn og Unges budget afsat 58,1 mio. kr. til investeringer

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering

Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Københavns Kommunes opgaveløsning Tre overordnede principper for organisering Aldersopdeling 0-16 år 17-25 år 25-65 år 65+ år Alle borgere Strategisk Tværgående

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag

Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Bilag 5 Katalog med tværgående effektiviseringsforslag I efteråret 2009 blev der nedsat en styregruppe for effektiviseringsstrategi 2011 med repræsentanter fra alle forvaltninger. Styregruppen har til

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI

Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015

Læs mere

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring

1000 kr p/l Styringsområde Varige ændringer Samlet varig ændring BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Optimering af driften af legepladserne i Valby, Kgs. Enghave

Læs mere

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret.

I de nedenstående tabeller er potentialet og omkostningerne forbundet med de 11 effektiviseringsforslag skitseret. Til Socialudvalget Bilag 2: Katalog over tværgående effektiviseringsforslag (Bilag 5 fra ØU s punkt 2, 23. august 2011) Katalog med tværgående effektiviseringsforslag Dette er et samlet katalog med de

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016

OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNINGEN Bilag 1: Effektiviseringskatalog 2016 OVERSIGT OVER EFFEKTIVISERINGER I 2016 Effektiviseringskrav i 2016 Kravet til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring

Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring Bilag 4. Model og business case for samlet kontraktstyring 1. Etablering af samlet kontrakt- og licensstyring i Koncernservice En samling af ansvaret for kontrakt- og licensstyring for kommunens it-systemer

Læs mere

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for

I forbindelse med, at Strukturudvalget den 7. september 2012 præsenteres for oplæg fra de tværgående enheder redegøres der i dette notat for KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet NOTAT Til Strukturudvalget 31-08-2012 Baggrundsnotat om kommunens tværgående enheder Baggrund Københavns Kommune har i dag fire tværgående

Læs mere

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service.

Stationær biblioteks-pc (adm.), med lavere licensudgifter og service. Bilag 1. Pris og ydelseskatalog 2008 Side 1 af 5 Pris på årligt abonnement på en pc Ydelsen omfatter det årlige abonnement på en standard, stationær pcarbejdsplads. Dette dækker over en almindelig it-arbejdsplads

Læs mere

Vagtplanlægning i dagtilbud

Vagtplanlægning i dagtilbud Vagtplanlægning i dagtilbud Business case Projektets formål Formålet med projektet er, at skabe et grundlag for effektiv udnyttelse af ressourcerne i daginstitutionerne ved at indføre et vagtplanlægningssystem.

Læs mere

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap,

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap, Forslag Botilbud til borgere med énslignende massivt plejebehov Der ønskes etableret et botilbud til samling af minimum 5 borgere med enslignende massivt plejebehov, der i dag bor i eget hjem og modtager

Læs mere

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014

Forslag. Effektiviseringsforslag til budget 2014 Forslag Opgradering og effektivisering af kommunens it-netværk It-netværket i Københavns Kommune har behov for en opgradering for at kunne imødekomme nuværende og fremtidig krav fra borgere medarbejdere

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner

Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen. Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner Evaluering af digitalt understøttet tidlig opsporing Bilag til business casen Gentofte, Greve, Silkeborg, Slagelse & Aalborg kommuner April 2017 Indhold 1 Indledning... 2 2 Gevinster... 2 2.1 Sparet tid

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kr p/l Styringsområde 2016/ BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb

Læs mere

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår

7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår 7. Godkendelse af budget 2017 og overslagsår Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 forslag til budget 2017 og overslagsår med forbehold for efterfølgende regulering blandt andet

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale:

Regionerne har opstillet følgende overordnede mål for indkøb og logistik (håndtering af varer) frem mod 2015, for at realisere områdets potentiale: N O T A T Regionernes mål for indkøb og logistik i 2015 11-04-2010 Sag nr. 10/413 Dokumentnr. 18141/10 Strategisk Indkøb Regionerne står stærkt inden for offentlige indkøb. Der er etableret fem centrale

Læs mere

Energi Kommunale Ejendomme - Sikker drift med et minimalt energiforbrug. Klima- og energi

Energi Kommunale Ejendomme - Sikker drift med et minimalt energiforbrug. Klima- og energi Energi Kommunale Ejendomme - Sikker drift med et minimalt energiforbrug Innovation og energiledelse Fredensborg Kommune, EnergiData og Dansk Standard samarbejder om at udvikle energiledelse målrettet kommunernes

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER?

SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER? SKAL VI OGSÅ FORSYNE JERES EJENDOMME MED BESPARELSER? En enkel løsning, der kan spare jeres ejendomsadministration for mange penge ved at benchmarke og overvåge vand- og energiforbruget i jeres ejendomme

Læs mere

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet

BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to som følge af ændret lovgivning på beskæftigelsesområdet Baggrund Københavns Kommune har en lang række forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato

BUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18

Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling

Læs mere