VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELFÆRD. Selvhjulpen med ny teknologi"

Transkript

1 VELFÆRD Selvhjulpen med ny teknologi

2 Hvis vi ikke gør noget, vil det på langt sigt blive vanskeligt at imødekomme borgernes behov for sundhedsindsatser inden for de økonomiske rammer, vi har. Vi ønsker gennem udvikling og nytænkning at skabe mere sundhed for pengene. Johnny Søtrup, borgmester, Esbjerg Kommune Indhold Udfordringer... side 2 Vi tager udfordringerne op. side 4 En platform for innovation. side 6 Stærke kompetencer.... side 8 Hvad har vi opnået?.... side 10 Vær med.... side 14 2 Velfærd selvhjulpen med ny teknologi

3 Udfordringer Mere sundhed for pengene Borgernes sundhed og livskvalitet gennem hele livet er en kerneprioritet for Esbjerg Kommune. Men hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest mulig sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af. Og der er god grund til at lede efter nye svar: Flere ældre og stadigt flere kronisk syge, som får brug for serviceydelser Generelt øgede forventninger til de ydelser, som sundhedsvæsenet skal levere Begrænsede økonomiske og personalemæssige ressourcer til at løse opgaverne Det er nogle af de udfordringer, Esbjerg Kommune ligesom de fleste andre kommuner står over for i de kommende år på sundheds- og omsorgsområdet. Derfor skal vi nytænke den måde, vi producerer og leverer velfærd til borgerne på. Mere innovation og vækst Esbjerg Kommune ønsker at understøtte lokal innovation og vækst. De højt kvalificerede kompetencer inden for energisektoren, som allerede findes i kommunen, skal bruges til at skabe vækst i erhvervslivet inden for ny teknologi, som kan understøtte tryghed, sikkerhed, daglige gøremål og mobilitet hos borgerne vi kalder det velfærdsteknologi. Ny teknologi i opgaveløsningen et kulturskifte At implementere velfærdsteknologi i opgaveløsningen vil kræve en ny måde at tænke og agere på både hos de borgere, som skal modtage indsatser på en ny måde, og hos de medarbejdere, som skal levere indsatserne. Teknologien skal ikke erstatte, men understøtte indsatserne. Det kræver et kulturskifte og ny læring at indføre og få nytteværdi af ny teknologi. For at få det fulde udbytte af teknologiens muligheder er det derfor vigtigt, at vi tager højde for de kulturelle aspekter i arbejdet med teknologi. esbjerg kommune 3

4 Vi tager udfordringerne op I Esbjerg Kommune ser vi ikke fremtidens udfordringer som et problem. De er blot et vilkår i dagligdagen, som vi opererer ud fra. Vi ser en positiv udfordring i at finde nye måder at tilbyde vores velfærdsydelser på. Brug af velfærdsteknologi er én af dem. Vi vil sammen med borgerne, medarbejderne og andre samarbejdspartnere finde muligheder for at bruge teknologi til at løse vores serviceopgaver mindst lige så godt, som vi gør det i dag for alle parter. Fokus på effekt Hvad vil vi opnå? Esbjerg Kommune ser på det nære sundhedsvæsen i helikopterperspektiv, før vi træffer beslutninger om konkrete indsatser. Også når det gælder anvendelsen af velfærdsteknologi. Først når vi har formuleret de effekter, vi ønsker på kort og langt sigt, kan vi begynde at tænke i løsninger og aktiviteter. Livskvalitet - den aktive borger Vi ønsker at øge borgernes sundhed og egenomsorg og understøtte, at borgerne i videst muligt omfang kan klare sig selv. Det handler om at skabe de bedst mulige rammer for, at borgeren selv kan tage ansvar for sit liv og få et aktivt liv med livskvalitet. De fleste borgere vil helst klare sig selv. Det viser en undersøgelse, som Esbjerg Kommune har foretaget blandt kommende seniorer. Velfærdsteknologi skal medvirke til, at borgere trods funktionsnedsættelse i videst muligt omfang kan tilrettelægge deres egen hverdag. Borgere og pårørende skal inddrages i udviklingen og brug af velfærdsteknologi med udgangspunkt i deres behov. Effektivitet og vækst - maksimal velfærd for skattekronerne Velfærdsteknologi skal understøtte kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen og frigive tid fra rutineprægede opgaver til pleje- og omsorgsopgaver. Samtidig skal udviklingen af velfærdsteknologi understøtte erhvervsudviklingen i området. Vi ønsker at fremme interessen blandt kommunens virksomheder for markedet inden for velfærdsteknologi og dermed skabe grobund for vækst. En bedre arbejdsplads Endelig skal velfærdsteknologi være med til at forbedre arbejdsforholdene for vores medarbejdere. Det er kommunens mål, at vi ved brugen af velfærdsteknologi kan mindske nedslidning og skabe attraktive arbejdspladser og dermed modvirke problemer med mangel på arbejdskraft. Nuværende og kommende medarbejdere skal inddrages i udviklingen og brug af velfærdsteknologi. 4 Velfærd selvhjulpen med ny teknologi

5 Udviklingen skal ske i samspil med borgerne og med sigte på høj brugeroplevet kvalitet. Den fortsatte kvalitetsudvikling skal have fokus på effekt og resultater. Det gøres blandt andet ved øget fokus på driftsoptimering, på anvendelse af ny viden og teknologi og på involvering af borgerne og deres nærmiljø. Arne Nikolajsen, direktør Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune esbjerg kommune 5

6 En platform for innovation Hvordan vil vi nå vores mål? Vi kan som kommune ikke gøre det alene, men vi kan facilitere udviklingen af løsninger. Vi vil opnå vores mål igennem samarbejder og partnerskaber med andre offentlige instanser, virksomheder, videns- og uddannelsesinstitutioner og brugere og borgere. KOMMUNE, REGION, STAT OG EU Vi ser det som vores vigtigste rolle at tilvejebringe en platform for innovation. Platformen er en arena, hvor de forskellige parter kan agere og interagere: VIRKSOMHEDER VIDENS- OG UDDANNELSES- INSTITUTIONER BRUGERE/BORGERE Vi skal i fællesskab udvikle en innovativ offentlig sektor, der skaber kvalitet, effekt og fælles ansvar. Det kræver ledelse, læring, innovation, kommunikation og samarbejde mellem Esbjerg Kommune, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne m.v. med borgernes behov i fokus. Arne Nikolajsen, direktør Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 6 Velfærd selvhjulpen med ny teknologi

7 Vi tror på, at vi på den måde både kan lære af andre og være med til at sætte dagsordenen for udviklingen og anvendelsen af velfærdsteknologi lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. Kommune, region, stat og EU Esbjerg Kommune samarbejder tæt med beslutningstagere på kommunalt, regionalt, nationalt og internationalt plan for at understøtte en udvikling, der sætter borgerens handlemuligheder for et aktivt meningsfuldt liv i centrum. Virksomheder Vi arbejder aktivt sammen med erhvervslivet for at udvikle og afprøve nye velfærdsteknologier. Vi indbyder virksomheder til at prøve deres teknologier af inden for vores opgaveportefølje og få viden om, hvorvidt deres ideer kan være med til at udvikle vores velfærd. Borgere/brugere Vi inddrager også borgere og brugere i processerne for at skabe aktive borgere. Ved at skabe en borgerinddragelsesproces, hvor borgeren får mulighed for at deltage aktivt, vil vi udvikle løsninger, der styrker borgernes handlekompetencer og mestringsevne eller det man kalder empowerment. Videns- og uddannelsesinstitutioner Esbjerg Kommune indgår i partnerskaber med videns- og uddannelsesinstitutioner for at kvalificere nuværende og kommende medarbejdere til at arbejde tværfagligt og dermed finde et optimalt match mellem teknologi og opgaveløsning. esbjerg kommune 7

8 Stærke kompetencer Vi har, som el-virksomhed og internet/ tv-udbyder, på kort tid opnået et stærkt samarbejde med Esbjerg Kommune inden for en ny branche for os. Vi skaber med hver vores stærke kompetencer innovation i velfærdsydelserne og resultater, der er til gavn for os alle som borgere. Niels Duedahl, administrerende direktør, SE ENERGIsektoren rådgivende ingeniører med speciale inden for energi og offshore i byen ansatte inden for olie-, gas og vindindustrien i Esbjerg Over 2/3 af de danske offshore jobs befinder sig i Esbjerg 8 Velfærd selvhjulpen med ny teknologi

9 Fra energi til velfærd På erhvervsområdet står Esbjerg Kommune meget stærkt inden for energisektoren og har kompetencer, der gør, at vi er markedsførende i Danmark og særdeles konkurrencedygtige internationalt. Branchen er kendetegnet ved stor professionalisme og høj effektivitet, ligesom den har stor fokus på at skabe et sikkert arbejdsmiljø, hvor arbejdsulykker reduceres til et absolut minimum. Vi søger at overføre kendt viden og måder at arbejde på fra energisektoren til arbejdet med velfærdsteknologi. Vi tror på, at erhvervsmulighederne for udvikling af velfærdsteknologier har et enormt potentiale for vækst. Uddannelse til fremtidens opgaver Esbjerg Kommune har et spændende og varieret udbud af uddannelsesmuligheder, der tilbyder uddannelse og efteruddannelse på højt niveau. Vi har bl.a. uddannelser inden for teknologi, sundhed og administration. Succesen med at anvende teknologi i vores arbejde afhænger af, at personalet har de rette kompetencer til at anvende teknologien som et værktøj i samarbejdet med borgeren. Også tværfagligt. Teknikere skal arbejde sammen med det sundhedsuddannede personale for at matche den rigtige teknologi med opgaveløsningen. Alt dette kræver, at vi har et tæt samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutionerne i byen, så vi sikrer, at personalet har kompetencerne til positivt at arbejde med teknologi. Og så vi kan finde nye felter, inden for hvilke vi kan anvende teknologi. 75% af alle vindmøller til det europæiske marked udskibes fra Esbjerg esbjerg kommune 9

10 Hvad har vi opnået? Vi oplever fra Esbjerg Kommune en stor interesse i at være med til at sikre, at vores elever og deres personale har de rette kompetencer til at løse fremtidens opgaver på omsorgsområdet. Det gælder i forhold til at tænke teknologi ind i den borgerrettede opgaveløsning, men også i forhold til, hvilken kultur der er nødvendig for at skabe rammer for læringsmiljø med teknologi både i uddannelserne og på arbejdspladsen. Vi oplever samarbejdet om denne udvikling meget professionelt. Lisbeth Nørgård, direktør, Social- og Sundhedsskolen, Esbjerg 10 Velfærd selvhjulpen med ny teknologi

11 % kultur - 20 % teknologi Esbjerg Kommune har igennem de seneste år opnået væsentlige resultater i arbejdet med velfærdsteknologi. Vi har fået en forståelse i vores organisation af, at det ikke er teknologien i sig selv, der skaber en mere effektiv og kvalitetsmæssig bedre opgaveløsning. Vi tror på, at 80 % af succes i arbejdet med teknologien afhænger af kultur og holdninger i organisationen og hos borgerne, og 20 % afhænger af teknologien. Organisationen og borgerne skal være indstillet til at arbejde med teknologi. Personalet og borgerne skal inddrages i teknologiarbejdet helt fra start, da det sikrer en medindflydelse og sundhedsmæssig vinkel på implementeringen. Personalet skal kompetenceudvikles til at kunne arbejde med teknologien, og vi investerer også kun i teknologi, som vores personale vurderer, har en gavnlig effekt for borgeren. Med dette som udgangspunkt har vi i Esbjerg Kommune skabt et rigtig godt samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der udvikler velfærdsteknologi. Vi har fået skabt en grobund for innovation, der kan vokse ud af såvel virksomheder, elever og studerende på uddannelsesinstitutionerne og ikke mindst i vores egen organisation. esbjerg kommune 11

12 Digital velfærdsplatform Et vigtigt resultat af vores samarbejder er etableringen af projektet Digital velfærdsplatform, som skal udvikle en digital velfærdsplatform, og som også inkluderer et care-center. Dette projekt er startet i 2012, og vi har store forventninger dertil. Med Digital velfærdsplatform vil vi skabe en national standard for, hvordan vi kommunikerer med borgere i eget hjem, som har behov for hjælp, og hvordan vi understøtter borgerne i at klare eget liv. Velfærdsteknologiske apps skal gøre borgerne mere selvhjulpne og uafhængige af offentlige indsatser. Disse apps skal bl.a. udvikles til at hjælpe med at måle blodtryk, lave slankeprogrammer, genoptræningsprogrammer m.v. Projektet udvikler en app store, hvor man som offentlig myndighed eller privat person kan downloade en app med de funktioner, man måtte ønske sig. Virksomhederne vil kunne udvikle apps til velfærdsteknologiske produkter og lægge dem på en digital portal. Projektet skal også etablere en fysisk location i form af et care-center. Dette skal fungere som det kommunikative interface mellem alle involverede parter: borger, læger, sygeplejersker, fysioterapeuter m.m. Care-centret skal håndtere de datatilbagemeldinger, der kommer via velfærdsteknologien, der er i borgerens hjem. Centret skal blandt andet håndtere nødkald. Når man f.eks. indgår dialog med borgeren via videokommunikation, kan man bedre afgøre, hvilken hjælp borgeren skal have, og om der egentlig er brug for akut hjælp. Målet er at reducere den nuværende vejtid. Digital velfærdsplatform er etableret i partnerskab mellem Esbjerg Kommune, Next Step Citizen A/S, Region Syddanmark og Esbjerg Erhvervsudvikling. 12 Velfærd selvhjulpen med ny teknologi

13 Andre projekter Blandt de projekter, som allerede er udviklet og afprøvet eller sat i værk, er: Virtuel genoptræning Borgerne kan ved hjælp af en touch-skærmcomputer og et 3D-kamera gennemføre deres træning i eget hjem. Træningen kan følges af den ansvarlige fysioterapeut, der altid kan se, om der er fremskridt i træningen, eller der er behov for opfølgende samtaler. Borgerne kan således træne, når de vil, og skal ikke transportere sig til kommunens sundhedscentre for at modtage genoptræning. Virtuel forflytningsvejledning Et virtuelt træningsrum, hvor personalet kan modtage undervisning og gennemføre forskellige forflytningssituationer uden risiko for, at eventuelle fejl giver skader. De fysiske konsekvenser, der er for borgeren eller medarbejderen ved en fejlslagen forflytning, kan illustreres i programmet, der logger, hvor godt den enkelte medarbejder har gennemført træningen. Lederen er således altid orienteret om, hvilke medarbejdere der har de rette kompetencer til at udføre de pågældende forflytninger, ligesom personalet kan træne, når de har tid i deres arbejdsdag. Programmet er kvalitetssikret af en af verdens førende eksperter i forflytninger. Tale til tekst Anvendelse af talegenkendelse, der gør det muligt for medarbejderne at indtale deres dokumentation i journalsystemet. Dette har forøget medarbejdernes arbejdsglæde og kvaliteten i dokumentationen. Det er meget hurtigere at tale tekst ind, end det er at skrive den ind. Der opnås derfor også en effektivisering af hele dokumentationsprocessen, og der bliver derfor mere tid til at løse andre opgaver. Elektronisk låsesystem En elektronisk lås, der sættes på indersiden af borgerens dør, og som gør, at personalet med et kort med givne rettigheder kan få adgang i det givne tidsrum i stedet for at have en gammeldags nøgle. Der er ingen signaler udefra om, at der her bor et menneske, der har brug for hjælp, ligesom uvedkommende ikke kan låse sig ind ved at stjæle en systemnøgle det fremgår ikke på kortet, at det kan åbne døre, eller hvilke områder det gælder indenfor. Kortet kan spærres, umiddelbart det opdages, det er væk. Borgeren opnår større tryghed ved løsningen, og medarbejderne opnår en hurtigere adgang til borgerens hjem. esbjerg kommune 13

14 Esbjerg is a leader in health care innovations. The focus on health care innovations from the municipality and local companies in Esbjerg can inspire health care innovators all over to address challenges in health IT. Damon Davis, Office of the National Coordinator for Health Information Technology, USA 14 Velfærd selvhjulpen med ny teknologi

15 Vær med International interesse Også internationalt er der interesse for måden at arbejde med teknologi i forbindelse med velfærdsydelser. Nordiske, tyske, kinesiske og amerikanske myndigheder og virksomheder har rettet blikket mod Esbjerg Kommune for at få inspiration til arbejdet med ved hjælp af teknologi at understøtte borgerne i et aktivt liv med livskvalitet. Vi vil gerne have flere samarbejdspartnere Kontakt os Har du forslag til projekter, eller ønsker du flere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte os: Esbjerg Kommune Torvegade Esbjerg Direktør for Sundhed & Omsorg Arne Nikolajsen Vi er langt fremme, og vi vil gerne have flere samarbejdspartnere. Vi vil altid gerne i kontakt med virksomheder og andre, som kunne tænke sig at være med til at udvikle, afprøve og implementere produkter inden for velfærdsteknologi. esbjerg kommune 15

16 I Esbjerg Kommune former vi morgendagens velfærdsindsatser og vi gør det med energi til mere. Kommunikation 2012

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje.

VELFÆRDSTEKNOLOGI DER SKAL SATSES PÅ VELFÆRDSTEKNOLOGI. Velfærdsdanmark står foran et langt, sejt træk. Heldigvis er der digitale genveje. DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET VELFÆRDSTEKNOLOGI FOKUS PÅ UDFORDRINGER OG LØSNINGER Plejesektoren Taleteknologi øger effektivitet og selvtillid hos medarbejderne Nytænkning er nødvendig,

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Investér før det sker

Investér før det sker Investér før det sker Et debatoplæg om fremtidens socialpolitik Marts 2013 I dette debatoplæg præsenteres KL s vision for fremtidens socialpolitik. Debatoplægget er offentliggjort op til KL s Kommunalpolitiske

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017

Venstre Bornholm KV13. Handlingsprogram 2014-2017 Venstre Bornholm KV13 Handlingsprogram 2014-2017 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E side 2 Vækst beskæftigelse arbejde til alle side 3 Indledning Vækst og arbejdspladser Bedre dagpasningstilbud Folkeskole

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi

Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi udkast Det gode liv som vækstskaber -- / Regional vækst- og udviklingsstrategi 2016-2019 attraktiv aktiv produktiv -- fra udfordring til indsats -- / Indhold s.4 Mål s.5 Vision, mål og indsatsspor s.6

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt

Kompetencekoncept. Hospitalsenhed Midt Kompetencekoncept Hospitalsenhed Midt - med hjerne, hjerte og vilje Hospitalsenhed Midt Administrationen HR INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...4 Del 1: Fælles ramme og fælles sprog for kompetenceudvikling.6

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er:

Forord. Der er særligt fire temaer, som vi sammen kan og skal gøre noget ved temaer som rummer både muligheder og potentialer. De fire temaer er: Den regionale udviklingsstrategi 2012-2015 Forord Den regionale udviklingsstrategi er Regionsrådets strategi for, hvad der skal til for at skabe fremtidens Region Sjælland. Med strategien vil vi gerne

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere