SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM"

Transkript

1 SÆT BORGEREN I CENTRUM MOBILE PLATFORM

2 UDFORDRINGER FOR BRUGERINDDRAGELSE I SUNDHEDSSEKTOREN Sundhedssektoren oplever i stigende grad en række eksterne pres fra behandlere, patienter og pårørende i forhold til effektivisering og ønsket om mobil behandling. EFFEKTIVISERING Sundhedssektoren møder i stigende grad krav om højere behandlingsgaranti men med stadig lavere omkostninger. ØNSKE OM MOBIL BEHANDLING 41% af patienterne ønsker at bruge mobile sundhedsløsninger i deres behandling 57% af behandlerne ønsker at bruge mobile devices til at monitorere patineternes udvikling. Disse pres skaber nogle konkrete udfordringer i sundhedssektoren som ledelsen på hospitaler og i kommuner kan afhjælpe ved at samarbejde med BridgeIT, som er domæneekspert inden for velfærdsteknologi. Konkret er den største udfordring i sundhedssektoren modstand mod forandringer. En udfording, der kan overkommes ved at arbejde med forandringerne i små skridt og fokusere på de underliggende udfordringer. UDVIKLINGEN AF DEN GODE SAMARBEJDSMODEL Patientinddragelse udfordrer fagligheden på tværs af sektorens interessenter. Udviklingen af en god samarbejdsmodel er et ledelsesmæssigt ansvar og kræver aktiv inddragelse af de forskellige grupper; patienter, behandlere og pårørende. PATIENTENS SELVSTÆNDIGGØRELSE At sikre den størst mulige selvstændiggørelse er udfordrende, da grupper af borgere enten ikke kan eller vil inddrages i eget behandlingsforløb bl.a. grundet mentale/psykiske barriere omkring sådanne forløb. EFFEKTIVISERINGS PRES Brugerinddragelse er tidskrævende og med det øgede fokus på effektivisering af sundhedssektoren, kræves det at løsningerne er intuitive og lette at arbejde med. Yderligere, med sygehus reformen og det øgede fokus på kortere indlæggelser samt færre sengepladser på de danske hospitaler, er der et fokus på præventiv behandling og behandling i hjemmet.

3 BRIDGEITS MHEALTH VISION BRIDGEITS MHEALTH VISION ER AT LEVERE EN EFFEKTIV OG INTUITIV MOBIL LØSNING DER: Giver patienten mulighed for at genvinde kontrollen med sygdommen og øge livskvaliteten gennem udviklingen af et brugbart værktøj. Skaber tværfagligt samarbejde og derved sikrer forbedring af kommunikationen mellem de enkelte interessenter ved at skræddersy løsningerne til de enkelte sygdomsområder. Giver sundhedsmyndighederne mulighed for at sikre færre genindlæggelser, kortere behandlingstid og færre sengepladser. LØSNINGEN ER BASERET PÅ EN RÆKKE GENNEMGÅENDE KONCEPTER: Udviklingen af brugerdefinerede løsninger baseret på standard komponenter særligt velegnede i velfærdsløsninger. Sikringen af et højt sikkerheds niveau for personfølsomme oplysninger gennem kryptering og adgangskontrol. Vedligeholdelsen af løsningen som en del af licenspakken. Deltagelsen i konceptudvikling og projekt implementering.

4 BRIDGEITS MHEALTH FUNKTIONER Kernen i BridgeITs mhealth løsning er et sæt standardiserede enkelt funktioner, som kan sammensættes og tilpasses den enkelte kundes behov og derved danner grundlaget for en unik løsning målrettet et bestemt kerne område eller målgruppe. HANDLINGSPLANER/ MÅLSÆTNINGER Fastsættelse af daglige mål sætter fokus på adfærdsbearbejdelse gennem opsætningen af gentagne gøremål. Milemæle hjælper brugeren med at arbejde målrettet frem mod det overordnede mål. NETVÆRK Etableringen af et personligt netværk som støtte i nødssituationer, hvor patienten har brug for let og hurtigt at komme i kontakt med pårørende eller behandlingssteder. RAPPORTERING AF UDBRUD ELLER ÆNDRINGER I SYGDOMS TILSTANDEN: Direkte rapportering til lægen, hvis der sker ændringer i sygdomsforløbet. VIDENSDELING Etablering af kontakt og erfaringsdeling med andre brugere. Denne funktion muliggør deling af alt fra videoer til inspirations læsning, til opskrifter og madplaner etc. STØTTE Opsætning af alarmer, som aktiveres hos pårørende og behandlere på baggrund af brugerens personligt definerede alerts og feedback. MONITORERING: Rapportering om udviklingen i sygdomen ved løbende monitorering af symptomer som eksempelvis; humør, kløe, udslæt, stress niveau etc. DAGBOGEN Registrering af livets gang med sygdommen med det formål at klarlægge udvikling og tilstand. Dagbogen giver patienten mulighed for på dårlige dage at holde fokus på helheden fremfor de enkeltstående dårlige tilfælde.

5 FORDELENE VED BRIDGEITS MHEALTH LØSNING BridgeITs mhealth løsning gør det muligt at udvikle en mobil løsning tilpasset de mange interessenter i sundhedssektoren gennem: Udviklingen af et stærkt ledelsesværktøj, der skaber konkrete rammer for patientinddragelsen ved at tilgodese alle interessenter og sikre konsistens på tværs af faggrupper etc. Inklusionen af brugerne i udviklingen af en løsning tilpasset de enkeltes behov med en intuitiv brugerflade der har til formål at mindske de mentale/psykiske barriere omkring brugen af værktøjet. Forbedringen af eksisterende effektiviserings initiativer ved at minimere risikoen for genindlæggelser, afkorte indlæggelserne og nedbringer tidsomkostningerne i relation til patientinddragelse, idet meget af arbejdet er lagt over til den enkelte bruger. MHEALTH ERFARINGER BridgeITs mhealth løsning bygger på en lang række erfaringer fra udviklingsarbejdet i den offentlige, såvel som private sundhedssektor. Med udgangspunkt i de udfordringer, der eksisterer på velfærdsområdet bidrager BridgeIT med: Dedikeret partnerskab i udvikling og implementering af projektet Indgående domænekendskab fra tidligere projekter Veludviklet IT sikkerhed som sikrer høj kvalitet og sikkerhed i behandlingen af personfølsom information Et veludviklet koncept, som er bevist i en lang række projekter.

6 DATASIKKERHED HVORFOR mhealth løsninger håndterer følsom personlig information, hvorfor der er særligt fokus på datasikkerheden i disse løsninger. Da løsningerne er decentral, er der behov for at data beskyttes på den mobile platform (Android, iphone, eller lignende). Dette sikres ved at anvende platformens indbyggede datasikkerhed, hvormed data krypteres og sikres ved brug af brugerens pin-kode. HVORDAN På systemets server er brugerdata sikret med kryptering, ligesom alle forbindelser imellem server og klient/mobilplatform er krypterede. I forbindelse med konkrete løsninger for de Danske Regioner, har BridgeIT opnået godkendelse som data behandler, hvilket blandt andet indebærer, at BridgeIT opfylder de strenge krav stillet i persondataloven.

7 CASE I - KØBENHAVNS KOMMUNE - MINVEJ Københavns Kommune har i samarbejde med BridgeIT udviklet løsningen minvej som er et metodeværktøj, der skal hjælpe sindslidende med at genvinde kontrollen over deres sygdom. Minvej er opbygget omkring tre elementer; en mobil app, en web app (borger) og en web app (administration) Minvej giver behandlere og patienter muligheden for at arbejde målrettet med præventiv behandling og dermed nedbringe de offentlige udgifter til genindlæggelser. FUNKTIONERNE Otte kerne funktioner giver patienten mulighed for løbende at rapportere om udviklingen i deres sygdomsforløb. Disse funktioner er; min plan, personlig næring, mit netværk, hvordan går det, støtte nu, inspiration, mine mål og dagbog. Funktionerne muliggør løbende dialog med behandler, øger selvmonitoreringen samt forbedrer den løbende kontrol med sygdommen. FORDELENE Patienten: Patienten får bedre kontrol med sygdommen, øget livskvalitet samt øget tilfredshed med behandlingen. Behandleren: Behandleren oplever øget compliance fra patienten samt bedre adgang til data om sygdoms udvikling. Kommunen: Kommunen vil opleve lavere omkostninger til rehospitalisering og behandling. EN APP MED RESULTATER Brugerne af minvej har set klare forbedringer i deres tilstand ved hjælp af appen. Helt klart fremgår det af tabellen nedenfor, hvordan brugerne har oplevet en direkte indflydelse i deres liv gennem forbedringer af en række forskellige mål. RECOVERY MÅL KERNEN Minvej er et metode værktøj, der kan tilpasses enkelte sygdoms-/velfærdsområder og fungerer som rammen for patientinddragelse i psykiatrien. Minvej muliggør inddragelsen af sindslidende i deres egen behandling vha. et brugervenligt og målrettet værktøj, der giver mulighed for at genvinde kontrollen og tage aktiv del i behandlingen. Mental Health Recovery Measure Skala for tro på mestring Før Efter Ændring N 67,7 72,8 + 5,2** 67 23,5 25,3 + 1,4* 74 Livstilfredshed 5 5,9 + 0,7 54 Ensomhed 5,2 4,8-0,8* 78

8 CASE II - REGION H, MOMENTUM Region H har i samarbejde med BridgeIT udviklet Momentum løsningen med fokus på at bringe psykiske patienter i centrum i recovery og rehabiliteringsprocessen. Løsningen er opbygget som en mobil app, der giver patienten mulighed for løbende at rapportere og reagere på udviklingen i dennes sygdom. løbende at rapportere og monitorere udviklingen i deres sygdomsforløb. Disse funktioner er; mødeforberedelse og mestringsstrategier. Mødeforberedelse: Bringer patienten gennem en række forberedende spørgemål, med fokus på at øge patientens bevidsthed om emnerne forud for samtalen med behandleren. Patienten kan vælge at dele sine svar med behandleren. Mestringsstrategier: Aktiviteter udviklet i samarbejde med behandleren med det fokus at hjælpe patienten til en stabil vej i livet. aktivt i behandlingsforløbet og organisere sit liv for at sikre bedst mulig kontrol og fremgang. Behandleren: Ved hjælp af løbende rapporteringer gør løsningen det lettere at fokusere behandlingen omkring egentlige hændelser frem for patienternes hukommelse.med patientens tilladelse kan behandleren tilgå besvarelserne, hvilket gør det lettere at forberede og optimere behandlingsforløbet KERNEN Momentum er et værktøj, der kan tilpasses det enkelte sygdoms/velfærdsområde og fungerer som ramme for patientinddragelse i psykiatrien i Region H. Momentum bringer patienten i centrum for egen behandling og motiverer derved til større aktiv deltagelse i behandlingsforløbet. FUNKTIONERNE To kernefunktioner giver patienten mulighed for FORDELENE Patienten: Løsningen gør det lettere for patienten at deltage Regionen: Løsningen gør det muligt for regionen at realisere strategien om at bringe patienten i centrum og derved forbedre behandlings kvaliteten.

9 MOBILE PLATFORM BridgeIT Tobaksvejen Søborg Søren Bolvig, CEO (+45) Vibeke Wara (+45)

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik

KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden KVALITET FØRST Patientsikkerhed og patientinddragelse Effektivitet og lighed i behandlingen - en kvalitetspolitik Region Hovedstaden kvalitetspolitik - 1 Hvorfor en kvalitetspolitik?

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed

UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed UDKAST til Referencearkitektur for Informationssikkerhed National Sundhed It November 2012 Version 0.96 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Baggrund... 4 1.2 Resumé... 5 1.3 Referencearkitekturens centrale indhold...

Læs mere

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE

BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE BAGGRUNDSPAPIR FOR GLADSAXE KOMMUNES DIGITALISERINGS- STRATEGI 2015 2018 ANALYSER OG METODE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning, mål og formål... 3 2 Strategigrundlaget... 4 2.1 Strategiens tilblivelse...

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Sundheds-it-strategi

Sundheds-it-strategi Region Hovedstaden Koncern IT Sundheds-it-strategi Koncern IT Region Hovedstaden Indholdsfortegnelse 1 Resume...3 1.1 Afgrænsning af it-strategien...6 2 Visioner og rammer...8 2.1 Forretningsmæssige visioner

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund

Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland. 1. Baggrund Strategi for udmøntning af Brugerpolitik for Sundhedsvæsenet i Region Sjælland Dato: 7. maj 2012 Sagsnummer: 1-42-64-0064-11 Initialer: lnsk 1. Baggrund Fremtidens bruger vil i højere grad inddrages og

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse

Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Kommunal velfærdsinnovation Potentialer og barrierer KMD Analyse Om KMD Analyse KMD Analyse udarbejder analyser om de digitale muligheder i det offentlige og private Danmark. KMD Analyse har blandt andet

Læs mere

April 2015 Psykiatri

April 2015 Psykiatri April 2015 Psykiatri PLAN FOR STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING INDHOLD FORORD INDLEDNING INDSATSOMRÅDER - PATIENTENS ØNSKER OG BEHOV - KOMPETENTE MEDARBEJDERE - KVALITET I BEHANDLINGEN - EFFEKTIVE ARBEJDSGANGE

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K København, 08-04-2013 Att: komoko@oim.dk Cc: khs@oim.dk Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Dansk

Læs mere

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen

Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling. for produktivitetskommissionen Innovation, effektiv ledelse og produktivitet i den offentlige sektor casesamling for produktivitetskommissionen Mere innovation og øget produktivitet er svaret på den offentlige sektors udfordringer med

Læs mere

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1

SUNDHEDSDATA I SPIL. En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 SUNDHEDSDATA I SPIL En politik om hvordan sundhedsdata kan gøre gavn DANSKE REGIONER 2015 / 1 3 Regionernes vision for brug af sundhedsdata 9 Sundhedsvæsenets håndtering af sundhedsdata i dag 13 Vi bruger

Læs mere

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan?

Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? Inddragelse af patienterne hvorfor og hvordan? En inspirationspjece til politiske og administrative ledere i sundhedsvæsenet December 2008 1 Indhold Formål 3 Patientinddragelse på forskellige niveauer

Læs mere

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7

1 INDLEDNING... 2 2 KERNEYDELSER... 7 Revision af psykiatriplanen 2013 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 1.1 SAMMENHÆNG MED FREMTIDENS PSYKIATRI... 2 1.2 SUNDHEDSVISION OG SUNDHEDSPLAN... 2 1.2.1 Vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark...

Læs mere

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28

Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases. Digitaliseringsplanen 2015 1 28 Digitaliseringsplan 2015 - frigivelse af anlægsmidler I Business cases 1 28 Indholdsfortegnelse Digital Post II...3 Digital kørselsgodtgørelse...5 Effektive møder...7 Analyse af HR- og lønarbejdsgange...9

Læs mere

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5

Forord... 3. Sammenfatning... 4. 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Sammenfatning... 4 1. Vision og målsætninger for brug af sundheds-it... 5 Principper for god udvikling og anvendelse af sundheds-it... 6 National koordination og regulering...

Læs mere