Personlige strategier mod stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personlige strategier mod stress"

Transkript

1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress!

2 Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! Personlige strategier mod stress er det andet værktøj i serien Vi finder os ikke i stress!. Serien består af 8 procesværktøjer, til at forebygge stress. Læs Vejledning til Vi finder os ikke i stress! før I går i gang med værktøjerne. Her finder I også en uddybende litteraturliste, hvis I ønsker at vide mere om emnet. Værktøjerne henvender sig både til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter og til ansatte i arbejdsmiljøenheder, HR- og uddannelsesafdelinger. Værktøjerne er udviklet i 2007 af arbejdspsykolog Pia Ryom i samarbejde med 19 arbejdspladser på ældreområdet, sygehusområdet, handicapområdet og børne- og ungeområdet og revideret af Ditte Lindvig og Lise Keller i Få hjælp til værktøjerne på Her kan I blandt andet finde kataloget Nye ideer til mindre stress. Det giver inspiration til, hvordan I kan arbejde med værktøjerne på en måde, der passer til jer og en måde, der får jeres udviklings- og stressindsats til at slå rod. Arbejdspladserne kan bruge værktøjerne på egen hånd, men de kan også udføres i samarbejde med konsulenter fx en arbejdsmiljøkonsulent i kommunen eller i regionen. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2010 Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 3. sal 1455 København K April 2010 Projektleder for Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed: Lise Keller. Styregruppen bag værktøjerne består af repræsentanter for Danske regioner, BUPL, Dadl, Danske Bioanalytikere, Dansk Sygeplejeråd, FOA Fag og Arbejde, KL, Socialpædagogerne og 3F. Tekst: Arbejdspsykolog Pia Ryom og journalist Søren Svith Revideret tekst og udgave: Psykolog Ditte Lindvig og Arbejdspsykolog Lise Keller Layout: Kenneth Bruhn Nielsen Collage: Periskop med fotos fra Creative Commons. Se fotografnavne på periskop.dk/collagefotos Evaluering: Søren Kristiansen og Anne-Kirstine Mølholt, Ålborg Universitet. Værktøjerne er afprøvet og udviklet i samarbejde med 19 arbejdspladser Læs mere om værktøjerne og få hjælp til at bruge dem på Læs mere om arbejdsmiljø på

3 Introduktion til værktøjet Dette værktøj sætter den enkelte i stand til at blive bedre til at håndtere stress. Det gøres ved, at alle vælger deres personlige strategi mod stress og arbejder videre med den. Selvom den enkelte er i fokus i dette værktøj, er processen bygget op, så kollegerne og lederen får en rolle i forhold til den enkeltes arbejde med at blive bedre til at mestre stress. Kort om processen Processen med dette værktøj varer ca. 3-4 timer men kan også kortes ned. Forløbet går ud på arbejde med den måde, vi opfatter krav på og at blive bedre til at tro på vores evne til at mestre situationen. Deltagerne skal hver især finde frem til en strategi, som de vil arbejde videre med, og de samles så i grupper efter hvilken strategi, de har valgt.

4 Overblik Første forløb: Måden vi opfatter krav 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde 3. Tilbagemelding Plenum 4. Konfrontér problemet og prioriter Individuelt og i grupper 5. De mest effektive strategier til at mestre stress: Plenum 6. Strategi-grupperne Gruppearbejde 7. Opsamling Plenum

5 u 1. Oplæg: Stress og personlige strategier Program for processen 1. Oplæg: Stress og personlige strategier SAMLET TIDSFORBRUG 3-4 timer VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN Dette er tænkt som et oplæg, konsulentgruppen holder som introduktion til forløbet. Tidsforbrug max 15 minutter. Foredraget handler om hovedmodellen til forståelse af stress og mestring af stress. Det kommer også ind på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med den enkeltes egen opfattelse af krav, og med troen på, at vi selv kan mestre situationerne. Det er vigtigt, at I prøver at tilpasse det til jeres egen arbejdsplads fx ved at krydre det med egne eksempler. Lav det eventuelt til en PowerPoint eller overhead. Stress er en individuel oplevelse Stress er en oplevelse af, at der ikke er balance mellem de krav, der bliver stillet til os, og de ressourcer, vi har til rådighed. Det er vigtigt at forstå, at der er tale om en oplevelse. Vi bliver nemlig ikke alle stressede af det samme eller på samme måde. Hvor stressede vi bliver, afhænger af to forhold: 1. Hvordan vi som enkeltpersoner oplever kravenes størrelse. 2. Hvordan vi som enkeltpersoner vurderer vores egne ressourcer til at mestre kravene. Din evne til at mestre situationen Din evne til at tackle situationer med krav kaldes med et dansk ord for mestring. Ofte bruges også den engelske betegnelse coping, men i dette værktøj bruger vi den danske betegnelse. Tre former for stress Vi bliver dagligt udsat for krav, og de varierer i omfang og intensitet. Når vi bliver udsat for et krav, kan der komme tre ting ud af det: Positiv stress Neutral stress Negativ stress Det er vores vurdering af vores egne muligheder for at mestre situationen, der bestemmer hvilken af de tre typer stress, det ender med. 5

6 u Program for processen 1. Oplæg: Stress og personlige strategier Positiv stress Der kan blive tale om positiv stress, hvis du vurderer kravene til at være høje og samtidig tror på, at du kan mestre situationen. I modsætning til den negative stress, kommer du nu i en positiv spiral, hvor du oplever at være effektiv, hurtigt opfattende og dygtig. Du oplever kravene som udfordrende og opgaverne som spændende og stimulerende. Derfor føler du, at du udvikler dig, og det fører til øget selvværd. Neutral stress Situationen fører til neutral stress, når du vurderer kravene til at være lave. Hvis der udelukkende er lave krav, kan der dog opstå negativ stress, fordi du bliver understimuleret. Det er typisk tilfældet, hvis du har meget viden og mange færdigheder, som ikke bliver brugt. Negativ stress Man taler om negativ stress, når du oplever kravene som høje og samtidig ikke har stor tiltro til dine egne evner til at mestre situationen. I den situation vil du opleve kravene uoverkommeligt høje. Måske vurderer du dine egne evner til at mestre situationen meget lavt, fordi du har samlet på fiaskoer i stedet for succeser eller fordi du på forhånd har meget lav tro på dig selv, og din egne muligheder for at tackle situationen. Lazarus stress-model Stress-forskeren Richard Lazarus har lavet en model, som forklarer stress. Den nedenstående grafiske fremstilling er lavet af Pia Ryom frit efter Lazarus KRAV PERCEPTION AF KRAV TRO PÅ EGEN MESTRING STOR LILLE POSITIV STRESS NEGATIV STRESS 6

7 u Program for processen 1. Oplæg: Stress og personlige strategier Modellen viser, at forudsætningen for at opleve stress er, at du oplever, at omgivelserne stiller krav til dig. Det gælder både den positive og den negative stress. Hvilken type stress, du oplever, afhænger af, hvordan du tolker kravene. Situationen fører til neutral stress, når du vurderer kravene til at være lave. Hvis du opfatter kravene som høje, kan situationen enten føre til negativ eller positiv stress. Den fører til negativ stress, hvis du samtidig har lille tiltro til dine egne evner til at mestre situationen. Den fører til positiv stress, hvis du har stor tiltro til dine egne evner til at mestre situationen. Vi opfatter krav forskelligt Vi oplever alle dagligt krav. Nogle krav oplever vi som meget store, og andre som meget små. At kunne ændre eller formindske kravene er en del af vores overordnede stress-strategi. To personer kan opleve de samme situationer meget forskelligt. Vi handler nemlig hver især ud fra vores personlige oplevelse og vurdering af den konkrete situation, og vurderingen er afhængig af vore tankemønstre, følsomhed og selvværd i den pågældende situation. Det kan være nødvendigt at arbejde med ændring af tankemønstre og/eller mindske følsomheden og arbejde med eget selvværd, for herved få ændret vurderingen af kravene. Vi har forskellige evner til at mestre stress Troen på egen mestring er central i udviklingen af stress. God mestring er karakteriseret ved, at du er bevidst om, at vi har et VALG i alle situationer. Der er også en forbindelse mellem selvværd og troen på egen mestring. At mestre stress betyder for det første at huske, at du har et valg og dermed ret og pligt til at sige nej, hvis kravene er for høje. For det andet skal du blive ved med at tro på din egen styrke. For det tredje har du ret og pligt til at bede om hjælp. Det sidste glemmer mange. I løbet af vores tilværelse skal vi forbedre vores evne til at mestre stress. Det kan vi blandt andet gøre ved at blive bedre til at planlægge og planlægge realistisk. Vi skal også lære at kommunikere bedre, og vi skal blive bedre til at opfylde vores mål med livet. Nogle bliver stressede, fordi de har mistet retningen med deres liv. De lader den ene dag gå efter den anden, og får derved en oplevelse af at være en mus i et hjul, der løber og løber og kommer ingen vegne. Hvis vi har et mål med livet, har vi en orientering og retning i livet, der sætter hverdagens krav i perspektiv. Strategier mod stress Ud fra modellen bliver det klart, at måden vi opfatter krav og troen på egen mestringsevne er afgørende i forhold til oplevelsen af stress. Det skal vi derfor arbejde videre med nu. Først med en indledende øvelse om gode måder at forholde sig til krav på og dernæst ved at alle vælger deres personlige strategi mod stress. 7

8 v Gruppearbejde Vi oplever krav forskelligt 2. Gruppearbejde TIDSFORBRUG 30 minutter VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN Her er en kort introduktion til selve processen, som I kan give efter introforedraget og før det første gruppearbejde går i gang: Vi oplever krav forskelligt Vi oplever situationer forskelligt. Den ene person kan opleve, at en situation indeholder krav, som er belastende, mens den anden person kan opleve, at den samme situation tværtimod indeholder udviklende krav. Der er en række forhold, som har betydning for, hvordan vi oplever at en situation indeholder krav til os: Hvor optimistiske vi er i hvor høj grad vi har samlet på egne succeser og tror på dem. Hvor stor en tendens vi har til at blive bekymrede. Graden af perfektionisme. Graden af overansvarlighed. Evnen til at holde distance. Evnen til at sige nej. Det kan være svært at skelne mellem det, man tænker, og det man gør. Men det er vigtigt at skelne for at forstå, at det vi tænker, bestemmer hvilke muligheder, vi får for at handle. Del jer op i mindre grupper på tre, og interview hinanden på skift med følgende spørgsmål: Kan du komme i tanke om nogen situationer, hvor du har set lyst på krav til dig og ikke ladet dig overmande af negative forventninger til hvilke forfærdelige ting, der kan ske? Det kan fx være krav fra en pårørende eller en bruger. Hvad er det, du tænker i disse situationer, der virker positivt? Hvad er det, du konkret gør i disse situationer, der virker positivt? Brug 10 minutter til hvert interview. I skal bruge svarene fra de to sidste spørgsmål til kort fremlæggelse i plenum bagefter. 8

9 v Vi oplever krav forskelligt 2. Gruppearbejde VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN Hvis det er svært at komme i gang, kan et hjælpespørgsmål være: Hvornår har du sidst i en situation fyldt med krav, formået at holde hovedet koldt, og bevare din positive indstilling Derefter kan der arbejdes videre med de næste spørgsmål. 9

10 w Plenum Tilbagemelding 3. Plenum TIDSFORBRUG 20 minutter Gruppe 1 starter med at skrive på en flip-over: Gode måder at handle på for at forblive positiv i en situation med krav. Gode måder at tænke på for at forblive positiv i en situation med krav. De næste grupper melder kun ind med nye handle- og tænkemåder, der ikke allerede er nævnt. VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN Forsøg at hjælpe folk til at svare konkret og ikke for generelt. Hvis det bliver for generelt eller abstrakt kan I hjælpe deltagerne ved at spørge til særlige situationer, hvor det de taler om har gjort sig gældende 10

11 x 4. Konfrontér problemet og prioriter Individuelt og i grupper på to 4. Konfrontér problemet og prioriter Tid: 40 minutter Tiden fordeles på 5 minutter til den individuelle del, samtale 15 minutter til hver, opsamling 5 minutter. VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN Vejledning til konsulentgruppen Start med denne introduktion: INTRODUKTION For at dæmpe stress-tilstanden varigt, er det vigtigt, at du bliver klogere på hovedårsagerne til stress. Ellers fortsætter stressen. Når du finder hovedårsagerne til stressen kan du blive nødt til at konfrontere din leder og dine kolleger eller bede nogen om hjælp. Og det kan betyde, at der er ting, du må tænke anderledes om. Når du oplever stress, vil du ofte have en fornemmelse af forvirring, du er rodløs og fastlåst. Det gør det vanskeligere at analysere situationen, da stressen har nedsat din evne til mere kompliceret tænkning og kreativitet. Du kan bruge den følgende øvelse til at få kontrol og overblik over situationen (del instruktionen ud eller vis den på powerpoint). Øvelse Individuel del Sæt dig roligt ned og træk vejret dybt, så du er i ro. Tag et stykke papir og lav en liste over alle de forhold/ting/årsager i den nuværende situation, der stresser dig. Del forholdene i grupper, hvor rød er de forhold der stresser dig mest, gul de forhold der stresser noget og grøn de forhold der kun stresser lidt. 11

12 x Individuelt 7 og i grupper på to 4. Konfrontér problemet og prioriter Samtale to og to Tal med en kollega om, hvad du er god til i forhold til at mestre stress og skriv det ned. Tal derefter om, hvad der kendetegner forholdene i det røde felt: Er det typisk Skal-krav (Kerneydelsen) eller kan-krav (det ekstra) der kendetegner den røde stress. Mangler du viden? Hvilke løsningsmuligheder har du: Har du mulighed for at søge hjælp hos lederen, kollegerne eller folk udefra, fx en psykolog? Del løsningerne op i mindre opgaver Sæt en plan op for hvad du vil gøre med deadline for alle punkterne. Hvis din røde stress skyldes, de måder du opfatter kravene, har du brug for at opfatte dem på en anden måde og handle på en anden måde. Bliv inspireret af det, du skrev ned i starten af samtalen og det forrige gruppearbejde. Se på forholdene i det gule felt: Er det typisk Skal-krav (Kerneydelsen) eller kan-krav (det ekstra) der kendetegner den gule stress. Mulige løsningsmuligheder: Har du mulighed for at bede lederen om hjælp? Har du mulighed for at bede kollegerne om hjælp? Hvis din gule stress skyldes, de måder du opfatter kravene, har du brug for at opfatte dem på en anden måde og handle på en anden måde. Bliv inspireret af det, du skrev ned i starten af samtalen og i forrige gruppearbejde. Se på forholdene i den grønne felt: Er det typisk Skal-krav (Kerneydelsen) eller kan-krav (det ekstra) der kendetegner den grønne stress. Glæd dig over, at her er der noget, der er nemt at gå til. Løs disse opgaver ind imellem de øvrige 12

13 y 5. De mest effektive strategier til at mestre stress Plenum 5. De mest effektive strategier til at mestre stress Introduktion For at kunne mestre stress er det godt at kunne anvende forskellige strategier, for på den måde er der større chance for at man kan håndtere forskellige stressende situationer. Nogle strategier har vist sig særligt virksomme i forhold til at opfatte krav på en hensigtsmæssig måde og mestre stress. Her er en liste over disse: Strategierne Vær mere optimistisk Vær mere ubekymret slip kontrollen Vær mindre perfektionistisk og overansvarlig Planlægning. Prioritering. Sig nej uden dårlige samvittighed. Sig pyt. Bed om hjælp. Sæt mål og prioriter dem. Brug din lyst som drivkraft i arbejdet. Dyrk motion. VEJLEDNING TIL KONSULENTGRUPPEN Disse strategier gennemgås i starten af næste øvelse, hvor alle skal vælge sig ind på den strategi, de selv vil få mest ud af at følge. Når deltagerne skal vælge den strategi de skal arbejde videre med, laver I et bord for hver strategi og beder grupperne om at samle sig her. På bordene lægger i en beskrivelse af hver strategi samt de spørgsmål, der skal interviewe hinanden ud fra. I kan vælge at skære ned på antallet af strategier hvis I synes det bliver for mange eller hvis der ikke er nok deltagere til at alle strategier kan danne en gruppe. Alternativt kan alle vælge to strategier og så kan I køre forløbet igennem af to omgange. 13

14 Gruppearbejde TIDSFORBRUG 1 time og 15 minutter Konsulentgruppens introduktion til hvad der skal ske: I skal nu diskutere erfaringer og interviewe hinanden og på den måde finde forslag til ændrede handle- og tankemønstre som kan modvirke stressen. I skal også finde et mantra som kan hjælpe jer til at holde fast i det I finder frem til. Alle grupperne arbejder efter samme fremgangsmåde. Programmet for denne øvelse er: 1: Gennemgang af strategier (ca. 10 min) 2: Alle vælger den strategi de vil arbejde videre med (ca. 5 min) 3: Gruppearbejde (ca. 60 min) Grupperne slutter af med at præsentere, den enkeltes projekt og den enkeltes hjemmearbejde i plenum (25 min). Gruppen: Vær mere optimistisk Gennemgang af strategien: Måden vi tænker på, bestemmer vores humør og måden vi handler på. Det er derfor vigtigt at tænke over, hvordan vi tænker. Den manglende optimisme kan udvikle sig når vi overgeneraliserer nogle få negative oplevelser til at gælde for mange af livets udfordringer. Det kan skyldes omstændigheder i vores liv, vaner og en deraf følgende tendens til at fokusere på det vanskelige, og det der går galt. Hvis vi overvejende forventer det værste, kommer vi nemt i en tilstand af negativ stress og indre spænding. Prøv bare at mærke forskellen på at sige Det går aldrig, sammenlignet med at sige Det skal nok gå. Forskningen viser, at vi kan træne os selv væk fra en pessimistisk tankegang over i en mere optimistisk. Vi kan lære at blive mere bevidste om at vælge at få det bedste ud af tingene og tænke positivt og konstruktivt. En positiv stil betyder, at du ser dårlige hændelser som konkrete begivenheder, du oftest kan gøre noget ved. En optimistisk stil vil medføre, at du aldrig opfatter forfærdelige ting som permanente og ude af kontrol. Du tager ansvar for dig selv og ved, at selvom der er visse ting, du ikke kan ændre, kan du altid ændre din opfattelse af dem. 14

15 Gruppearbejde Sammen med en kollega interview hinanden om: Hvilke konsekvenser har det, når du ikke er positiv i en situation med krav? For dig og for andre? Prøv at huske sidste gang det lykkedes dig at huske de positive historier, selvom du følte dig presset? Hvad gjorde det muligt for dig at gøre? Hvad gjorde du, der virkede godt i denne situation? Hvordan kan du bruge de erfaringer fremover? Hvordan skal du tænke anderledes for at det kan lykkes dig at blive bedre til at bevare optimismen? Hvordan skal du handle anderledes for at det lykkes dig at blive bedre til at bevare optimismen? Mantra I de samme grupper på to arbejder I med at finde et mantra: Hvad skal jeg sige til mig selv i disse situationer for at holde fast i en positiv tænkning? Hjælp hinanden med at finde et mantra. Det er en lille kort sætning, du kan sige til dig selv, når du er ved at blive negativ og presset af krav. Et mantra er den modtanke, du kan bruge til at stoppe stress. Det du kan og skal træne at sige til dig selv, når du er på vej ud i det røde felt. Et eksempel på et mantra kunne være det går nok eller jeg tror på, det går. Prøv mindst tre forskellige af for at finde den der passer bedst til dig. Kriterierne er, at sætningen skal være kort og positiv. I skal alle finde et mantra til jer selv. Hvis du ikke kan finde det på stedet, skal du lave det til næste møde. Hvis du til dette møde stadig ikke har kunnet finde et mantra, må de øvrige kolleger hjælpe med at formulere et. ERFARING FRA ARBEJDSPLADS På en arbejdsplads hvor de havde arbejdet med dette værktøj sagde en af medarbejderne efterfølgende: Selvom det er svært at tænke positivt, når der er travlt, så tror jeg at den positive tilgang gør, at det hele kommer til at glide lidt lettere. Og når man prøver at være positiv over for sine kolleger, så smitter det også af på dem, man er sammen med 15

16 Gruppen: Vær mere ubekymret slip kontrollen At slippe kontrollen Gennemgang af strategien: Hvis vi i en kravsituation hurtigt siger til os selv: Jeg kan se, at det og det kan gå galt og viser vores bekymring, er det ofte en måde at prøve at få kontrol med situationen på. Vi ser tab af kontrol som tab af styrke. Men hvis vi virkelig tænker over det, kan vi måske se, at meget af det, vi bekymrer dig om, er forhold ingen kan have fuld kontrol over. Hvis vi bekymrer os meget, er der så meget energi bundet i at opretholde kontrol, ofte over ting, som ikke kan kontrolleres, at det kan gå ud over vores psykiske sundhed. Det giver samtidig øget risiko for stress. Hvis vores hovedet er fyldt af alt det, der kan gå galt, er der heller ikke så meget plads til det, der kan gå godt. Når vi begynder at finde ud af, hvad vi kan have kontrol over, og hvad der er ukontrollerbart, begynder vi at have mere energi og der bliver mere plads til glæde i dagligdagen. Som udtrykt i disse ord: Gud give mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan og visdom til at se forskellen (Reinhold Niebuhr) Gruppearbejde: Sammen med en kollega interview hinanden om: Hvilke konsekvenser har det, når du bliver meget bekymret i en situation med krav? For dig og for andre? Prøv at huske sidste gang det lykkedes dig at holde bekymringerne på afstand og slippe kontrollen, selvom du følte dig presset? Hvad gjorde det muligt for dig at gøre? Hvad gjorde du, der virkede godt i situationen? Hvordan kan du bruge de erfaringer fremover? Hvordan skal du tænke anderledes for at det kan lykkes dig at blive bedre til at være ubekymret og slippe kontrollen? Hvordan skal du handle anderledes for at det lykkes dig at blive bedre til at være mere ubekymret? 16

17 Mantra I de samme grupper på to arbejder I med at finde et mantra: Hvad skal jeg sige til mig selv i disse situationer for at holde fast i at være ubekymret? Hjælp hinanden med at finde et mantra. Det er en lille kort sætning, du kan sige til dig selv, når du er ved at blive bekymret og presset af krav. Et mantra er den modtanke, du kan bruge til at stoppe stress. Det du kan og skal træne at sige til dig selv, når du er på vej ud i det røde felt. Et eksempel på et mantra kunne være jeg kan ikke bekymre mig til noget godt eller jeg tror på det går. Prøv mindst tre forskellige af for at finde den der passer bedst til dig. Kriterierne er at sætningen skal være kort og positiv. I skal alle finde et mantra til jer selv. Hvis du ikke kan finde det på stedet, skal du lave det til næste møde. Hvis du til dette møde stadig ikke har kunnet finde et mantra, må de øvrige kolleger hjælpe med at formulere et. 17

18 Gruppen: Vær mindre perfektionistisk og overansvarlig At holde mere af sig selv Gennemgang af strategien: Som perfektionist føler du dig ofte usikker, især på om du er noget værd. I bund og grund tror du, at du udelukkende er værd at elske, hvis du er perfekt. Derfor bliver det meget vigtigt, at der ikke kan sættes en finger på ens arbejdet, og du bliver nødt til at kontrollere dit arbejde flere gange. Du vil ofte opleve, at det at bede om hjælp, betyder at der kan sættes en finger på dit arbejdet. Hvis du er overansvarlig, er det vigtigt for dig at få bekræftelse fra andre på at du udfører dit arbejde godt og har betydning. Det får du ved at tage meget ansvar og ordne meget for andre. Hvis andre spørger dig om, hvad du får ud af at være overansvarlig, vil det ofte være lige så svært for dig som for perfektionisten at besvare spørgsmålet uden at referere til omgivelserne. Både perfektionisme og overansvarlighed er stress-fremkaldende, fordi du både direkte og indirekte gør kravene større til dig selv. For at komme væk fra perfektionismen og overansvarligheden er det vigtigt at arbejde med: 1: at lære at holde mere af sig selv 2: at tro på at det arbejde man udfører er godt nok uden nødvendigvis at behøve omgivelsernes tilkendegivelse af det. Gruppearbejde: Sammen med en kollega interview hinanden om: Hvilke konsekvenser har det, når du bliver meget perfektionistisk i en situation med krav? For dig og for andre? Prøv at huske sidste gang det lykkedes dig at holde perfektionismen på afstand, selvom du følte dig presset? Hvad gjorde det muligt for dig at gøre? Hvad gjorde du, der virkede godt i denne situation? Hvordan kan du bruge de erfaringer fremover? Hvordan skal du tænke anderledes for at det kan lykkes dig at blive bedre til at være mindre perfektionistisk? Hvordan skal du handle anderledes for at det lykkes dig at blive bedre til at være mindre perfektionistisk? 18

19 Mantra I de samme grupper på to arbejder I med at finde et mantra: Hvad skal jeg sige til mig selv i disse situationer for at holde fast i at være mindre perfektionistisk og overansvarlig? Hjælp hinanden med at finde et mantra. Det er en lille kort sætning, du kan sige til dig selv, når du er ved at blive perfektionistisk eller overansvarlig og presset af krav. Et mantra er den modtanke, du kan bruge til at stoppe stress. Det du kan og skal træne at sige til dig selv, når du er på vej ud i det røde felt. Et eksempel på et mantra kunne være 100% må være nok jeg plejer at yde 120% eller jeg tror på det går uden min indgriben. Prøv mindst tre forskellige af for at finde den der passer bedst til dig. Kriterierne er, at sætningen skal være kort og positiv. I skal alle finde et mantra til jer selv. Hvis du ikke kan finde det på stedet, skal du lave det til næste møde. Hvis du til dette møde stadig ikke har kunnet finde et mantra, må de øvrige kolleger hjælpe med at formulere et. 19

20 Gruppen: Planlæg din tid Planlæg så du undgår at skulle lave alt i sidste øjeblik. Gennemgang af strategien Når vi er stressede, oplever vi ofte at have for lidt tid. Derfor er det meget vigtigt, hvordan vi planlægger vores tid. Ofte får mennesker med stress et urealistisk forhold til tiden. De begynder at operere med ønsketid. Ønsketid er, at du bilder dig selv ind, at opgaverne kan løses hurtigere end de reelt kan. En anden typisk handlemåde er, at du planlægger som om uforudsete opgaver eller hændelser er en undtagelse. Forskning viser, at uforudsete hændelser snarere er en regel end en undtagelse. Derfor er det vigtigt, at du planlægger, så der er luft til det uforudsete. Vigtige principper: Planlæg din tid realistisk hav tidsbuffer til forsinkelser og uventede hændelser. Gør en ting ad gangen. Sørg for tid til afslapning. Når din planlægning ikke holder: Spørg dig selv, om den var realistisk. Gruppearbejde: Sammen med en kollega interview hinanden om: Hvad tror du står i vejen for at du får planlagt din tid? Hvilke konsekvenser har det, når du ikke får planlagt din tid? For dig og for andre? Prøv at huske sidste gang det lykkedes dig at få planlagt din tid. Hvor gjorde det muligt for dig? Hvad gjorde du der virkede godt i denne situation? Hvordan kan du bruge disse erfaringer fremover? Hvilke af de overordnede principper for god planlægning skal du bruge mere? Hvordan skal du tænke anderledes, for at dette kan lykkes? Hvordan skal du handle anderledes, for at det kan lykkes? Mantra Gå herefter over til at finde et mantra. Find et mantra/en lille kort sætning, der kan hjælpe dig, når du bliver overmandet af negative tanker om dine egne evner og muligheder for at planlægge din tid. Vi ved, at når vi bliver grebet af stress, gribes vi også nemt af negativ tænkning. Derfor er det vigtigt at have en positiv mod-tanke for at kunne stoppe den negative tænkning, der medfører at stress og oplevet pres øges. Det skal være en sætning, der virker, når du tænker tanker som ja så holdt min planlægning ikke igen eller det er totalt umuligt at planlægge i det her job. 20

21 Gruppen: Prioriter i opgaverne Gennemgang af strategien I en hverdag med mange opgaver er det vigtigt at kunne planlægge og prioriterer de vigtigste opgaver først. Mange er ikke helt bevidste om, hvad det er for nogle kriterier, de prioriterer efter. Ofte er det forventninger fra andre, ofte er det tilfældigt, og ofte er det nøden der lærer nøgen kvinde at spinde. De gode prioriteringskriterier kan hjælpes på vej af en større klarhed over hvilke opgaver, der knytter sig direkte til ens kerneydelse og som derfor er de opgaver der skal prioriteres højest. (Hvis I har arbejdet med værktøj 1 om prioritering kan I bygge videre på jeres viden fra opdelingen i skal-opgaver og kan-opgaver. ). Gruppearbejde Sammen med en kollega interview hinanden om: Hvad tror du står i vejen for at du får prioriteret ordentligt i dine opgaver? Hvilke konsekvenser har det, når du ikke får prioriteret i opgaverne? For dig og for andre? Prøv at huske sidste gang det lykkedes dig at prioritere. Hvor gjorde det muligt for dig? Hvad gjorde du der virkede godt i denne situation? Hvordan kan du bruge disse erfaringer fremover? Hvilke af de overordnede principper for god prioritering skal du bruge mere? Hvordan skal du tænke anderledes, for at dette kan lykkes? Hvordan skal du handle anderledes, for at det kan lykkes? Mantra Gå herefter over til at finde et mantra. Find et mantra/ en lille kort sætning, der kan hjælpe dig, når du bliver overmandet af negative tanker om dine egne evner og muligheder for at prioritere. Vi ved, at når vi bliver grebet af stress, gribes vi også nemt af negativ tænkning. Derfor er det vigtigt at have en positiv mod-tanke for at kunne stoppe den negative tænkning, der medfører at stress og oplevet pres øges. Det skal være en sætning, der kan virke, når du tænker tanker som ja jeg når aldrig det vigtige eller det er totalt umuligt at prioritere i det her job. 21

22 Gruppen: Sig nej med god samvittighed Gennemgang af strategien Problemet med at sige nej kan være, at man synes det er en uvenlig ting at gøre over for andre, men nogle gange er det nødvendigt at sige nej, for vi kan ikke magte det hele. Ofte kan vi ændre på en potentielt stressende situation ved at vurdere vores egen kapacitet realistisk og sige nej, på de rette tidspunkter. Det kan I gøre ved at skelne klarere mellem skal-opgaver (som knytter sig til kerneydelsen) og kan-opgaver (se værktøj 1 Prioritering hvor denne skelnen gennemgås nøjere). I din fremtidige prioritering må du bruge skal-kravene som kompas og have det godt med i en periode ikke at kunne nå alle kan-kravene. Det kræver, at du kan sige nej men et nej, bliver kun godt, hvis du giver det uden dårlig samvittighed. Derfor er det vigtigt, du lærer, at der er nogle opgaver og krav, det er okay at sige nej til. Vigtige principper Hold dig til, at du har lavet en vurdering af, hvad du kan klare, og dit nej er et udtryk for at grænsen er nået. Hold fast i dit nej, hvis det er lavet på baggrund af en konkret vurdering af, hvad du magter og hvad du ikke magter. Giv en kort begrundelse for dit nej, men lad være med at undskylde eller diskutere det. Husk at du har sagt nej på baggrund af ønsket om at gøre tingene så godt som muligt, men også ud fra en ansvarlighed overfor dig selv, som skal forebygge stress. Derfor er der ingen grund til dårlig samvittighed. Du har ikke sagt nej for at skuffe andres forventninger, men fordi du ikke kan nå mere og er nødt til at passe på dig selv. Gruppearbejde Sammen med en kollega interview hinanden om: Hvad tror du står i vejen for at du får sagt nej? Hvilke konsekvenser har det, når du ikke får sagt nej, når grænsen er nået? For dig og for andre? Prøv at huske sidste gang det lykkedes dig at sige nej. Hvor gjorde det muligt for dig? Hvad gjorde du der virkede godt i denne situation? Hvordan kan du bruge disse erfaringer fremover? Hvordan skal du tænke anderledes, for at dette kan lykkes? Hvordan skal du handle anderledes, for at det kan lykkes? 22

Lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress TEMA Psykisk arbejdsmiljø Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! Lederens arbejde med stress er det fjerde værktøj

Læs mere

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress

Lederens arbejde med stress. Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Lederens arbejde med stress Værktøj nr. 4 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 lederens arbejde med stress Indhold 1. Stress-samtaler 2. Stressforebyggende lederstil 3. Lederens egen stress Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen

Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Det gode personalemøde og arbejdspladskulturen Værktøj nr. 6 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 5 i serien Vi finder os ikke i stress! Det gode personalemøde og

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros stress og forebyggelse person- og godstransport stress Forord Denne værktøjskasse er skrevet til ledere og ansatte, der arbejder

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress

Stress magasinet. Du kan selv gøre meget for at undgå stress Stress magasinet Xxx BO NETTERSTRØM: VIRKSOMHEDER VIL BLIVE TVUNGET TIL AT TAGE STRESS ALVORLIGT KEND DIN STRESS LÆG ET PUSLESPIL Du kan selv gøre meget for at undgå stress Nr. 04 august 2006 Indhold Indhold

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

En værktøjskasse om omstillingsprocesser

En værktøjskasse om omstillingsprocesser En værktøjskasse om omstillingsprocesser Er du klar til at skifte plads? HÅNDTERING AF OMSTILLINGER I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER Forord Der er ingen tvivl om, at omstillingsprocesser og forandringer

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere