Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi"

Transkript

1 Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 2 Sikring, overvågning & strategi Forsikring & Pension Philip Heymans Allé Hellerup Tlf

2 Indholdsfortegnelse 10 Indledning Overblik over sikringsmetoder Aktører og interessenter Sikringsstrategi Sikringsprocedurer... 5 Side 1

3 10 Indledning Sikring er den overordnede betegnelse for de foranstaltninger, som iværksættes for at undgå indbrud. Sikring har også virkning mod andre former for kriminalitet: røveri, hærværk, svind og tyveri. Sikring koncentrerer sig om materielle værdier. Mange sikringsformer skaber tryghed, og kan have en forebyggende effekt. Til eksempel: alarmanlæg kan være tryghedsfremmende ligesom tv-overvågning kan reducere røveririsikoen. 20 Overblik over sikringsmetoder I det følgende præsenteres de mest almindeligt forekommende sikringsmetoder, som typisk anvendes, så de supplerer hinanden og giver en velfungerende helhed. Eksempel på helhedsløsning, hvor metoderne supplerer hinanden: En virksomheds parkeringsområde TV-overvåges for at undgå hærværk og ildspåsættelse. Rundt om virksomhedens perimeter er der etableret et hegn med låger, som efter kl. 22 aflåses af en runderende vagt. Bygningen er aflåst med låse, og udvalgte lokaler og døre er overvåget af en tyverialarm. I dagtimerne reguleres adgangen til serverrum, laboratorier og garderobe med et adgangskontrolsystem. I receptionen er der etableret tågesikring. På virksomhedens plæneklipper er der monteret et sporingssystem, som øger genfindingschancen efter et eventuelt tyveri. Kontantbeholdningen fra personalets gavekasse håndteres af en sekretær efter nedskreven procedure. Punkt beskriver de grundlæggende sikringsformer i sikringsniveauerne Mekanisk sikring Mekanisk sikring er det ene af de tre sikringselementer, som har relation til sikringsniveauerne, som er forsikringsselskabernes fælles minimumskrav. Mekanisk sikring omfatter alle fysiske foranstaltninger, som hæmmer, forsinker eller forhindrer indbrud. Det vil sige: låse, gitre, værdiopbevaringsenheder, hegn, krydsfinerplader og en lang række andre produkter. 22 Automatisk Indbrudsalarmeringsanlæg Automatiske Indbruds Alarmeringsanlæg (AIA) er det andet element i sikringsniveauerne. Et AIA-anlæg melder og dokumenterer hændelser, som finder sted efter, at brugeren har tilkoblet anlægget. Der benyttes mange forskellige typer detektorer til at overvåge skal, rum og objekter f.eks. åbningskontakter, passive infrarøde detektorer og seismiske kontakter. 23 Reaktion (Vagtydelse) Vagtydelse er det tredje element i sikringsniveauerne. Vagtydelse er den menneskelige sikringsforanstaltning, som kan fungere fast på stedet med regelmæssige besøg, på tilkald fra elektroniske overvågningssystemer eller tilstedeværende personer. Vagten kan se, melde og gribe ind. Side 2

4 Vagtydelsen har relation til sikringsniveauerne, såfremt en forsikringskunde har aftale om vagttilkald, når AIA-anlægget aktiveres. Krav om regelmæssigt vagttilsyn kan også være et forsikringskrav. Punkterne er at betragte som supplerende sikringsforanstaltninger. 24 Adgangskontrol Adgangskontrol kontrollerer og regulerer adgangen til et fysisk afgrænset område. Kontrollen af brugeren kan ske på mange niveauer; fra korrekt nøgle til en kombination af kort, kode, billede og stemmegenkendelse. Reguleringen vil ofte være i forhold til brugers rettigheder, men også tid, dato og andet er typiske reguleringsparametre. Et adgangskontrolsystem kan i nogle tilfælde medvirke til et højere sikringsniveau i åbningstiden, idet flere døre er låst, så uvedkommendes adgang hindres. Aflåsningen vil ofte skulle suppleres med manuel aflåsning for at opnå et passende sikringsniveau udenfor åbningstid. 25 TV-overvågning TV-overvågning (TVO) dokumenterer hændelser, som finder sted i det overvågede område, direkte på monitor og på forespørgsel på foretagne optagelser. Overvågningens formål skal være afstemt med billedernes kvalitet og inddeles i 3 hovedgrupper: observation, verifikation og identifikation, se definitionerne under kravspecifikationerne på Hvis natlig aktivitet skal overvåges, skal belysning og kamera tilpasses dette. TV-overvågning kan benyttes som supplerende informationskilde til et adgangskontrolsystem, så dokumentationens indhold forbedres. Visse TV-overvågningsanlæg kan programmeres, så der afgives meldinger om aktivitet i det overvågede område. Meldingerne kan efterfølgende behandles af en vagt på adressen eller videresendes til en kontrolcentral. TV-overvågning er lovreguleret. Se 26 Tågesikring Tågesikring er en særlig form for signalgiver, tilknyttet et AIA-anlæg, hvor en udløst alarm resulterer i tågeproduktion. Tågen udnytter tyvens afhængighed af sin synssans og virker hæmmende ud fra en visuel betragtning, men tågesikring er ikke egentligt fysisk hæmmende. Tågesikringsanlæg kan yderligere suppleres med stroboskoplys og en kraftig lydgiver. Tågesikring er et supplement til AIA-anlæg, men kan ikke erstatte en mekanisk sikring. 27 Sporingssystem Et sporingssystem er en elektronisk enhed, som bruges til at genfinde stjålne objekter. Sporingssystemer er ofte anvendt i entreprenørmateriel, dyrere biler, både og tilsvarende, hvor der er adgang til en energikilde eller mulighed for at gemme en energikilde. Sporingssystemet oplyser sin egen og dermed objektets position enten på forespørgsel eller kontinuerligt. Nogle sporingssystemer er baseret på radioudstyr Side 3

5 og kan derfor kun spores, når afstanden mellem sender og modtager er relativt kort. Andre sporingssystemer kan spores over hele verdenen f.eks. GPS, hvor vanskelighederne mere skyldes besværligheder med samarbejde over landegrænser. 28 Værdihåndtering Værdihåndtering er et område, som dels beskæftiger sig med procedurerne omkring udvekslingen og flytningen af pengerepræsentativer og værdikoncentrationer, samt beskæftiger sig med fysiske hjælpemidler til at samle og sikre værdierne i forbindelse med håndteringen. Den gode værdihåndtering skal modvirke risikoen for såvel røveri som svind. 30 Aktører og interessenter Sikring er et meget bredt område, hvilket også afspejler sig i et stort udbud af løsninger og leverandører. For at lette såvel forbrugerens som erhvervslivets mulighed for at vælge et korrekt kvalitetsniveau, har Forsikring & Pension registreret en række virksomheder og produkter. Denne registreringssystematik er lavet for at sikre, at etablering af sikring efter et krav fra forsikringen sker på et kendt og ensartet kvalitetsniveau. Forsikring & Pension registrerer mekaniske installatører, AIA-installatører, vagtvirksomheder, ADK-installatører, TVO-installatører og sikringsrådgivere, som er ISO 9001-certificerede og opfylder specifikke faglige krav. For AIA- og TVOinstallatører findes dog også rammesystemet SKS-AIA og SKS-ITV, udbudt under TEKNIQ. En del leverandører, som etablerer sikring og overvågning, er ikke registreret hos Forsikring & Pension. Ligeledes etableres der mange løsninger, hvor produkterne ikke er registrerede hos Forsikring & Pension. At vælge sådanne leverandører og produkter stiller større krav til køberen, som selv må undersøge og dokumentere kvalitetsniveauet for produkter og installation/montage. En lang række af håndværkere kommer ofte i fysisk kontakt med allerede etablerede sikringsløsninger. Det er af største vigtighed, at disse håndværkere holder sig for øje, at de ikke må adskille eller ændre på disse løsninger. Såfremt sikringsløsningen efter fremmed håndværkers arbejde ikke lever op til forsikringens krav, risikerer forsikringstageren reduceret eller ingen dækning ved en eventuel indbrudsskade. Forsikringsselskaber stiller ofte krav om sikring, så risikoen bliver nemmere at identificere, hvormed præmien også bliver mulig at afstemme med risikoen. Politi og forsvar kan også være kravstillere inden for sikringsområdet. Det gælder personsikkerhedsopgaver, våbenopbevaring, egne anlæg og kontorer, samt andre bygninger af særlig samfundsmæssig betydning. Side 4

6 40 Sikringsstrategi En virksomhed bør fastlægge en sikringsstrategi, hvorved virksomheden vurderer risikoen ved forskellige skadescenarier og vælger sine prioriteter. Nedenfor følger en række betragtninger om nyttevirkningen af forskellige tiltag. Succeskriteriet for en sikringsstrategi er mindst mulig skade. Heraf følger, at en sikring, som tidligt hæmmer og melder, vil have god virkning. Når de fysiske forhold muliggør det, og når tyvetækkeligheden er stor, kan sikringen og/eller overvågningen påbegyndes ved områdets perimeter. Etablering af hegn, pullerter eller anden perimetersikring virker hæmmende, mens etablering af et udendørs alarm- eller TV-overvågningssystem kan melde om uvedkommende tilnærmelse inden et egentligt angreb er påbegyndt. Bygningens skal (S) (den ydre grænseflade), giver den næste mulighed for at hæmme og melde om angreb. Gitre, sikringsglas, låse og forstærkninger vil forsinke, mens en overvågning af det sikrede område vil bidrage til hurtig alarmering og iværksætte en reaktion imod angrebet. Det kan være af stor gavn at etablere sin sikringsløsning, som melder om angreb på et meget tidligt tidspunkt. En indvendig montage af gitre på vinduer og døre, er eksempel på denne tankegang: Tyven knuser ruden, hvormed alarmen aktiveres, men gitret forsinker stadig angrebet. Når tyvetækkeligheden er begrænset til enkelte emner eller når tyvetækkeligheden varierer fra rum til rum, kan sikringen etableres med cellesikring (C) (et afgrænset område) for øje. I en sådan løsning forstærkes cellen, mens overvågningen ofte etableres både i og omkring cellen. Når det tyvetækkelige kan opbevares på et meget afgrænset område, f.eks. i et sikringsskab, vil sikringen kunne etableres som en objektsikring (O). Objektet vil normalt udgøre den mekaniske sikring som hæmmer, mens overvågning etableres på og omkring objektet. Med denne bevægelse udefra og ind til objektet, ses værdien af en god forsinkende sikring, og en hurtigt og konkret meldende overvågning. Formålet med forsinkelsen er at give ejer eller dennes repræsentant typisk en vagtvirksomhed tid til at komme frem til det angrebne sted og iværksætte yderligere foranstaltninger. 50 Sikringsprocedurer Sikring har sin virkning udenfor virksomhedens åbningstid, og kan være sat ud af funktion i åbningstiden. Dette skift nødvendiggør interne aftaler om, hvem der sætter sikringen i funktion. Udnævnelse af en sikringsansvarlig, som i det daglige og på et mere overordnet plan er ansvarlig for sikringsniveauet, kan anbefales. Dette kan også øge organisationens/virksomhedens bevidsthed om sikringen, fordi den Side 5

7 sikringsansvarlige inden sit fravær skal overdrage ansvaret til en anden person i virksomheden. 51 Sikringsgennemgang Dagligt bør der foretages en gennemgang af virksomhedens område. Daglige rutiner kan forebygge indbrud og skader. Hvem har f.eks. ansvaret for at lukke virksomheden efter arbejdstid? Det bør afklares og gerne skrives ned. Her er et eksempel på en kontrolliste til en fyraftensrunde. Kryds de rutiner af, som passer til virksomheden og print listen ud: Fyraftens tjekliste Sørg for at: Åbent udsyn rundt om virksomheden - der er ikke containere/skrald eller andet oplag, som man kan gemme sig bag Alarmanlæg - er tilkoblet Bærbart edb-udstyr og digitalt fotoudstyr - er låst inde, eller i det mindste ikke synligt udefra Belysning - er tændt eller slukket som aftalt Intet er unormalt og mistænkeligt - varer der af "uforklarlige" grunde er anbragt tæt ved porten Nøgler - er ikke efterladt i dørlåse og andre sikringsenheder Persienner og gardiner - er rullet ned/trukket for, så der ikke kan kigges ind Porte og lemme - er lukket og forsvarligt aflåst Rumovervågning - er ikke maskeret - er fuld dækkende i de fastlagte overvågningsområder eksempelvis efter flytning af varer, inventar og lignende Sikringsgitre - er på plads og fastlåst Udvendige lysfølere - er ikke dækket/ødelagt Værdiopbevaringsenheder og pengeskabe - er lukket og låst Side 6

8 Varer og ting - er ikke efterladt i uaflåst bygning Vinduer - er lukket og forsvarligt fastholdt (tilhaspet) Yderdøre - er lukket og forsvarligt aflåst Side 7

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817

SIKRING AF PRIVATE. Guide, Version 150817 SIKRING AF PRIVATE Guide, Version 150817 Introduktion Medierne svælger i kriminalstof, DR programmet Kontanten er eksempelvis kritisk overfor privatalarmer, brancheforeninger forsvarer særinteresser, leverandører

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger

Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger Den grundlæggende sikring af institutioner, virksomheder og boliger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning I Danmark udsættes institutioner, virksomheder og boliger for ca. 280 indbrud

Læs mere

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed

ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed ITEK og DI s Vejledning i fysisk IT-sikkerhed Udgivet af: ITEK og DI Redaktion: Henning Mortensen og Brigitte Kammersgaard ISBN: 87-7353-713-6 0.04.08 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Indledning...5

Læs mere

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network

Fysisk edb-sikring EN EIRM NETWORK HÅNDBOG. kopiering tilladt med kildeangivelse. Network Fysisk edb-sikring kopiering tilladt med kildeangivelse Network Introduktion Publikationen har til formål, at informere om hvorledes man med enkle tiltag og sund fornuft kan forhindre tyveri af edb-udstyr.

Læs mere

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER

Sikringsmanual. til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Sikringsmanual til IDEER OG TIPS TIL AT FOREBYGGE TYVERI OG BRAND I VIRKSOMHEDER Udarbejdet af Erhvervenes Hus Aabenraa, ITD og Syd- og Sønderjyllands Politi i samråd med Det Kriminalpræventive Råd. Anvendelse

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser

Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 13 Vagtydelser Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning

En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme. Sådan får du Udvidet hvalpedækning En vejledning i udvendig tyverisikring af minkfarme Sådan får du Udvidet hvalpedækning Vælg den rette alarmeringsløsning Der findes mange former for alarmudstyr og mange leverandører af alarmanlæg. Der

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER

VÆRKTØJSKASSE. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER VÆRKTØJSKASSE TIL INDBRUDSFOREBYGGELSE I ALMENT BOLIGBYGGERI ALMENE BOLIGER Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Udgivere: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Forfattere: Frank S.

Læs mere

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL

Gode råd om... Tyveri og indbrud. AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Gode råd om... Tyveri og indbrud AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Indholdsfortegnelse Indledning............................................. 4 Din sikringsrådgiver....................................

Læs mere

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE

VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE VERSION 150101 VEJLEDNING KØRETØJSSIKRING VAREVOGNE HOWENI INSTITUTE SIDE 1 1. Introduktion Denne vejledning er udarbejdet af Howeni Institute med det formål at kunne assistere og vejlede kunder og samarbejdspartnere

Læs mere

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier

Undgå tyverier i butikker. Kunde-, personale- og leverandørtyverier Undgå tyverier i butikker Kunde-, personale- og leverandørtyverier Kunde-, personale- og leverandørtyverier Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal DK-2600 Glostrup Telefon: (+45) 43 44 88 88 Telefax:

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning

Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 11 Perimetersikring & overvågning Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen

Butikstyveri. - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Butikstyveri - branchevejledning til arbejdsgiver, ledelse og arbejdsmiljøorganisationen Indholdsfortegnelse Sådan griber I det an... 2 Forebyggelse af butikstyveri... 2 Plan og instruktion af medarbejderne...

Læs mere

Forsikring & Pension

Forsikring & Pension Amaliegade 10, 1256 København K, Tlf. 33 43 55 00, www.forsikringenshus.dk Forlaget Forsikring, Varenr. 19 550 000/April 2005 April 2005 Vejledning om reaktion ved alarm fra indbrudsalarmanlæg Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRODUKTKATALOG VERSION 150330 HOWENI CARSECURE SIDE 1 HOWENI CARSECURE SIDE 1

PRODUKTKATALOG VERSION 150330 HOWENI CARSECURE SIDE 1 HOWENI CARSECURE SIDE 1 Personbiler Varevogne Højsikring Lastvogne Person Overvågning VERSION 150330 HOWENI CARSECURE SIDE 1 PRODUKTKATALOG HOWENI CARSECURE SIDE 1 INTRODUKTION Med Howeni Carsecure får din virksomhed direkte

Læs mere

Indhold. SikringsOrdbogen Side 2 af 33 1. udgave, december 2014. Forord side 3. Om SikkerhedsBranchen side 4. Læsevejledning side 4

Indhold. SikringsOrdbogen Side 2 af 33 1. udgave, december 2014. Forord side 3. Om SikkerhedsBranchen side 4. Læsevejledning side 4 Side 2 af 33 Indhold Forord side 3 Om SikkerhedsBranchen side 4 Læsevejledning side 4 SikringsOrdbogen A-Å side 5 Side 3 af 33 Forord CCTV, ITV, TVO, tv-overvågning hvad hedder det? Er der forskel på en

Læs mere

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker

Branchearbejdsmiljørådet for handel. Branchevejledning. Røveri i dagligvarebutikker Branchearbejdsmiljørådet for handel Branchevejledning Røveri i dagligvarebutikker Forord Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branchearbejdsmiljørådet for detailhandelsområdet. BAR Handel

Læs mere

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11

ORDFORKLARING. Indhold. Alfabetisk ordliste 2. Låsekasser 7. Låsedele 9. Låsesystemer 11 Indhold Alfabetisk ordliste 2 Låsekasser 7 Låsedele 9 Låsesystemer 11 1 Alfabetisk ordliste AIA-anlæg (Automatiske IndbrudsAlarmanlæg) Skafor-godkendt er et elektronisk overvågningsanlæg, der automatisk

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Kopiering tilladt med angivelse af kilde. April 2014 Fotos: Stig Hansen DKR.nr: 08-060-0161

Læs mere

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen

Røveri i butikker. Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen Røveri i butikker Branchevejledning til arbejdsgiver/ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen BAR Handel Denne vejledning er udarbejdet af BAR Handel, som er branche arbejdsmiljøråd for detailhandelsområdet.

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Tågegeneratorer til sikring af værdier

Tågegeneratorer til sikring af værdier Tågegeneratorer til sikring af værdier kopiering tilladt med kildeangivelse Network Hvad er et sikringstågesystem? Meget enkelt kan det vel siges, at det i de fleste tilfælde er en pumpe, der bringer en

Læs mere

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen

Vejledning om indbrudssikring af private hjem. April 2012 Energistyrelsen Vejledning om indbrudssikring af private hjem April 2012 Energistyrelsen 1 Energistyrelsen Tekst: Indholdet er udarbejdet af DBI - Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Sikringsafdeling 1. udgave,

Læs mere

Den Selvbetjente Biblioteksfilial

Den Selvbetjente Biblioteksfilial Den Selvbetjente Biblioteksfilial Projektmodning støttet af Biblioteksstyrelsens Udviklingspulje Projektmodning er foregået via en arbejdsgruppe på Silkeborg Bibliotek bestående af: Karen Thomsen (systemudvikler)

Læs mere

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse

Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Januar 2014 Sikringskatalog Kapitel 12 Nøglebokse Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Indledning...

Læs mere

Beskyt dig mod indbrud...

Beskyt dig mod indbrud... Beskyt dig mod indbrud... Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup 45 15 36 50 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Marts 2010 - Kopiering tilladt med angivelse af kilde. Fotos: Stig Hansen Tryk: Prinfo

Læs mere

Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012

Vagtvirksomhed. Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder. Forsikring & Pension Maj 2012 Maj 2012 Vagtvirksomhed Kravspecifikation til brug for certificering af virksomheder Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse (klikbar) 00 Forord

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vejledning til Maritim Sikring Havnefacilitetssikring Juni 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen... 2 2. Ordforklaring og forkortelser...

Læs mere