Indhold : God sommerferie - men HUSK hensyn til nabo og sæson for indbrud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold : God sommerferie - men HUSK hensyn til nabo og sæson for indbrud"

Transkript

1 Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr årgang 15. juni 2009 Indhold : God sommerferie - men HUSK hensyn til nabo og sæson for indbrud Side 1 Undgå indbrud Side 2 Deklaration og vedtægter Side 2 Husorden og farver Side 3 Campingvogne og større køretøjer Side 3 adresser og papirkopi Side 3 Hjemmesiden Side 3 Arbejdsweekend Side 4 Bestyrelsens sammensætning Side 4 Matrikelinformationer Side 4 Udførte ekstraordinære arbejder Side 4 Arrangementer Side 5 Grundejerforeningen Øresundsparken Kontaktinfo Side 6 God sommerferie - men HUSK hensyn til nabo og sæson for indbrud Bestyrelsen ønsker alle en god sommer. Sommer er tid til at grille og til udendørs aktiviteter. For begges vedkommende skal man tage hensyn til naboerne, da grillen ryger og lugter, og da høj musik kan høres langt ud over havens hæk. Men vi ved også, at sommerferieperioden er sæson for indbrud. Derfor anbefales alle at følge relevante forslag og anvisninger samt se ind på diverse hjemmesider, men især nok på Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside Fra denne hjemmeside er hentet gode råd gengivet på følgende side: 1 (Fortsættes på side 2)

2 (Fortsat fra side 1) Undgå indbrud Det er vigtigt, at du ikke skilter for meget med dine værdier, og når du og familien er væk, bør I få det til at se ud som om, der er nogen hjemme. Sørg for, at tyven ikke kan se dine værdifulde ting gennem vinduet. Sørg for, at din bolig kan ses fra nabohuse og vejen. Det kan være, du skal klippe hækken eller gøre plankeværket lavere. Tænd lys i et par værelser, hvis du ikke er hjemme om aftenen. Slå græsplænen, før du rejser på ferie. Lad lyset og radioen tænde og slukke ved hjælp af et tænd-og-slukur. Du skal ikke lade lyset være tændt konstant - det afslører, at du ikke er hjemme. Lad haveslangen eller trillebøren stå frit fremme. Få naboen til at hænge tøj til tørre på din tørresnor. Få naboen til at tømme postkassen og fylde affald i din affaldsspand. Sørg for, at der er en bil i din carport. Sæt friske potteplanter på terrassen og i vindueskarmene. Få naboen til at lægge gulvmåtten ned, når der er blevet vasket trapper. Vær kreativ! Få dit hjem til at se beboet ud. Døre og vinduer skal være forsvarligt lukkede og låste, når du forlader dit hjem. I sommerhalvåret skal du være opmærksom på åbenstående vinduer og døre, også når du er hjemme. Tyven kan nemlig godt blive fristet til et hurtigt indbrud, imens du slår græsset. Sørg for at låse værktøj og haveredskaber inde, så tyven ikke kan bruge det til indbrud. Hvis du har en stige, så lås den fast. Kilde: Deklaration og vedtægter Bestyrelsens forslag til ændring af deklaration og vedtægter blev godkendt på generalforsamlingen i marts 2009 og igen godkendt på ekstraordinær generalforsamling i april Forslagene er sendt til kommunen for godkendelse. Herefter vil materialet blive tinglyst. Når dette er sket vil meddelelse blive lagt på hjemmesiden. 2

3 Husorden og farver Husorden afventer principielt tinglysning af deklaration og vedtægter. Bestyrelsen forventer ikke problemer med tinglysningen, hvorfor husordenen, som blev vedtaget på generalforsamlingen skal efterleves. Bebyggelsens farver er anført i husordenen med RAL numre. Bestyrelsen anerkender det store arbejde, som nogle beboere har haft med at male træværket, men i den tidligere acceptable alternative grønne farve. Som meddelt på den ekstraordinære generalforsamling forventer bestyrelsen, at de nu godkendte farver vil slå igennem indenfor en periode af op til 5 år. Campingvogne og større køretøjer Regler for parkering af køretøjer, campingvogne m.m. er tidligere trykt i Ørenlyd og fremgår af Husorden. Mange beboere har henvendt sig til bestyrelsen om hvad de opfatter som ulovlig parkering af campingvogne og erhvervskøretøjer. Formanden meddelte Generalforsamlingen og den Ekstraordinære Generalforsamling, at bestyrelsen ikke agter at anmelde overtrædelser af Husordenen, men derimod minde om reglerne og dermed forvente, at disse så bliver efterlevet. Bestyrelsen håber således at få held hertil med dette indlæg, men ved i skrivende stund ikke, hvad de medlemmer, som har henvendt sig til bestyrelsen agter at gøre. I yderste tilfælde kan de melde forholdet til politiet, hvilket vil være en meget beklagelig udgang på en situation, som sagtens kan løses på en let måde. adresser og papirkopi Bestyrelsen mangler adresser på følgende husstande: BLÅ 5, 8, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 41, 42, 50, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 82, og 83. RØD 2, 3, 4, 6, 7, 8, 15, 33, 34, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 52, 55, 56, 57, 60, 62, 63, 67, 70, 72, 75, 76, 78, 79, og 86. Følgende har anmodet om papirkopi af Ørenlyd: BLÅ 21, 24, 25, 47, 55, 72, 80 og RØD 82. Bestyrelsen er interesseret i at mindske de administrative omkostninger, hvilket bl. a. kan gøres ved udsendelse af elektroniske meddelelser. De anførte manglende adresser bedes derfor snarest sendt til formanden. Ønsker om papirkopi af Ørenlyd og særlige meddelelser bedes samtidigt oplyst til formanden, da det er hensigten alene at sende papirkopi til de, som har meddelt ønske herom. Øvrige må nøjes med kopien på opslagstavlen på skuret! Hjemmesiden Vi har fået nyt webhotel, som gør det nemmere for bestyrelsen at redigere i hjemmesiden. Selve udseendet og indholdet er ikke ændret. Bestyrelsen vil imidlertid være glad for tilbagemeldinger om evt. mangler og forslag til forbedring. Det er bestyrelsens hensigt at bruge dette elektroniske medie så meget som muligt sammen med udsendelse af s til alle de, som har meddelt adresser. 3

4 Arbejdsweekend Der er behov for, at vi sammen giver fællesarealer og legeredskaber en ekstra omgang. Vores gartneraftale dækker rigtig mange ting, men ikke alt er økonomisk muligt. Fællesarealudvalget mangler medlemmer. Der planlægges på weekenden september, hvor fællesarealerne skal have en kærlig hånd og hvor legeredskaberne skal efterses og repareres. Interesserede bedes melde sig til Inge Kampmann Bestyrelsens sammensætning Efter generalforsamlingen blev det nødvendigt at inddrage suppleanten og finde ny suppleant, da bestyrelsens sekretær desværre fraflytter bebyggelsen. Bestyrelsen takker her Jette Wiese for hendes store arbejde som sekretær og drivkraft i fællesarealudvalget. Bestyrelsens sammensætning og kontaktinformation ses på bagsiden. Matrikelinformationer Kommunen udleverer ikke længere matrikelkort m.m. På kommunens hjemmeside findes et link weblager3/weblager3. Vælg kommune og tryk Offentlig Adgang. Herefter kan man søge på adresse, matrikelnummer eller ejendomsnummer. Der er rigtig mange værdifulde informationer om det enkelte hus og selve bebyggelsen inkl. diverse forundersøgelser m.m. 4 Udførte ekstraordinære arbejder Volden mod jernbanen er blevet tyndet ud og mange større træer fældet. Desværre er det ikke lykkedes at overtale DSB til at fælde nogle af de højeste træer, som står på DSB matrikel. Bestyrelsen arbejder fortsat på sagen og vil forsøge at få træerne beskåret. Dette vil give mere lys til beboerne langs volden og også - forhåbentligt - reducere mulighederne for rågerne at udbygge deres koloni. DSB har iværksat udtynding af rågekolonien i overensstemmelse med gældende lovgivning. Jægeren er bemyndiget til at anvende grundejerforeningens areal til bekæmpelsen. Læ- og støjmure ved indkørsel til Blålersvej har fået en tiltrængt ansigtsløftning efter 30 år i frost, regn, sol og tørke. Som vedtaget på generalforsamlingen skal de gamle og for store allétræer udskiftes, og de nye træer placeres nærmere skel for at tillade indkørsel til den mulige anden parkeringsplads. Bestyrelsen afventer tilbud på opgaven. Udpegning af første omgangs træer vil herefter foregå, men allerede nu forventer bestyrelsen at ca. 40 træer skal udskiftes. Tidligere på året blev 13 af de store søjleegetræer fældet. De blev udvalgt efter henvendelse fra beboerne og efter vurdering af gartner og bestyrelse.

5 Arrangementer Arrangementsudvalget gennemførte med succes historisk vandring i Nivå den 27. maj. Formanden for lokalhistorisk forening Niels Storgaard Simonsen holdt de næsten 30 deltagere fanget i Nivå og omegns historie. Desværre var der fodbold samme aften, som sikkert afholdt endnu flere i at deltage. Der er planlagt sommerfest med kræmmermarked den 29. August, den 29. november tændes juletræet og så planlægges fastelavn igen i Bestyrelsen takker udvalgets medlemmer for indsatsen. Kommende arrangementer i Øresundsparken Arrangementsudvalget foretog en rundspørge i ejerforeningen tidligere på året. Vi fik 24 besvarelser, og ud fra dem har vi nu lavet et program for det næste års tid. Der var heldigvis flere, der tilkendegav, at det er vigtigt for en forening som vores, at vi har nogle arrangementer sammen, så vi håber, at der også er opbakning til dem der er jo en del arbejde i det for os. Vi evaluerer arrangementerne i starten af 2010, og derefter tager vi stilling til, om der fortsat er basis for at lave forskellige arrangementer i ejerforeningen men det håber vi da på. De planlagte arrangementer er følgende: 29. august 2009: Kræmmermarked og grill-aften. Vi stiller hver især vore boder op inden kl. 12 og holder kræmmermarked til kl. 15, samtidig med at vi nyder det forhåbentlig gode vejr og hygger os. Vi vil gerne opfordre til at det ikke kun er legetøj der sælges i år. Selvfølgelig vil der være en del legetøj, men vi tror på at der vil være mere gang i salget, hvis vi alle gør en indsats for, at der også kommer alt muligt andet. Det kan være alt fra glas, porcelæn og gamle urtepotteskjulere til cykler, bøger, magasiner, tasker, tøj, sko, fodboldstøvler og smykker. Find selv på mere. Der plejer også at være gang i de boder, hvor der sælges kage og saftevand eller nybagte vafler. Mellem kl. 17 og 17.30, tænder vi op i grillen og slår pavillonerne op og så mødes vi med vores medbragte mad. Vi håber der bliver fuldt hus i år. 29. november 2009: 1. søndag i advent. Vi tænder bebyggelsens juletræ og synger et par julesange, mens vi nyder et glas gløgg og en småkage. 14. februar 2010: Fastelavn. Mange glade hilsner fra arrangementsudvalget: Anne (Blå 40) Susanne (Blå 63) Stefanie (Rød 19) Helle (Rød 34) Lise (Rød 69) Birgit (Rød 78) (og der er plads til flere) 5

6 Grundejerforeningen Øresundsparken - Kontakt Info Bestyrelsen: Formand: Dan Banja Blå Næstformand: Henrik Hoffmann-Hansen Blå Kasserer: Patrick Eriksson Rød Sekretær: Karen Libner Rød Medlem: Inge Kampmann Blå Suppleanter: Annie J. Larsen Blå Oversigt over udvalgene (det fremhævede navn er første kontaktperson): Forskønnelsesudvalg: Inge Kampmann Blå Drænudvalg: Henrik Hoffmann-Hansen Blå Thomas Rosenlund Rød Jean Marc Pedersen Blå Fællesarealudvalg: Karen Libner Rød Arrangementsudvalg: Stefany Bondy Jørgensen Rød Helle Falbe Hansen Rød Birgit Budolfsen Rød Anne Brinck Blå Andre kontakter: Antenne administrator: Patrick Eriksson Rød Web administrator: Thomas Rosenlund Rød Udlån af boremaskine: Inge Kampmann Blå (Koster 20 kr. pr. dag) Ejendomsforsikring: Ejendomsadministrationen Marianne Jensen Ørenlyd: Ansvarshavende redaktør: Dan Banja Blå Redaktion & layout: Per Rahbek Rød

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 146 21 årgang 23. juni 2011. Årets sommerfest

Ørenlyd. Indhold : Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 146 21 årgang 23. juni 2011. Årets sommerfest Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 146 21 årgang 23. juni 2011 Indhold : Årets sommerfest - lørdag den 13. august klokken 16 Side 1 Husk farvevalgskoderne til sommerens udendørs

Læs mere

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007

ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 ØRENLYD Grundejerforeningen Øresundsparken Informerer Nr. 133 17 årgang, 30-06-2007 Indhold : Forsikring Side 1 Korrektion af indlæg Problemer med antennesignal i Ørenlyd nr. 132 Side 2 Arbejdsweekend

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud

Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Guide fra Falck: Sådan kan du undgå indbrud Gode råd og forslag til, hvordan du kan forebygge indbrud i dit hjem Indhold Derfor skal du forebygge indbrud 3 Sådan tænker en tyv 4 Gør det svært for tyven

Læs mere

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012

Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere. Efterår 2012 Info til Kerteminde Sommerbys ejere og lejere Kære sommerhusejere og lejere Efterår 2012 Vi vil igen informere om det arbejde der er foregået i 2012 og prøve at se lidt frem mod 2013. Dette skrift vil

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Møllehøj Information April / Maj 2012

Møllehøj Information April / Maj 2012 Møllehøj Information April / Maj 2012 33. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Kasserer Næstformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsessuppleant Bestyrelsessuppleant Redaktør Ansvarshavende

Læs mere

Kikhavn Grundejerforening

Kikhavn Grundejerforening Referat fra den 54. ordinære generalforsamling den 9. august 2014 i Medborgerhuset Halsnæs, Nørregade 61, 3390 Hundested Formanden Hans Vøgg Færgsted bød velkommen til de mange fremmødte, 65 personer,

Læs mere

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR

GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nr. 2 december 2005 GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR Nyhedsbrevet indeholder denne gang: 1. Formandsklumme v/ Hans Eklund 2. Indsamling af papir 3. Sidste nyt fra festudvalget v/ Margrethe Heering 4. Til udlån

Læs mere

Beretning 2014. Velkommen:

Beretning 2014. Velkommen: Beretning 2014. Velkommen: Fra 1. januar 2014 blev det tilladt at koble sig på fælles kloakledningen. Der blev gravet alle steder og mange fik også lagt nye fliser samtidigt. Det er vor opfattelse, at

Læs mere

Møllehøj Information September 2013

Møllehøj Information September 2013 Møllehøj Information September 2013 34. årgang MØLLEHØJS BESTYRELSE Formand Næstformand Kasserer Bestyrelses medlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelses suppleant Bestyrelses suppleant Bilags kontrollant Bilags

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang.

Søndervang nyt. Sommeren 2015. H/F Søndervang. 2770 Kastrup. HF Søndervang. 2770 Kastrup. sondervang@sondervang.info www.sondervang. Søndervang nyt Sommeren 2015 H/F Søndervang Kære medlemmer Nu må det da snart blive sommer. Efter en kold, blæsende og regnfuld maj måned, hvor varmeapparatet har kørt hver dag, så tyder det i skrivende

Læs mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere

Side 2: Basketballbane/ Side 1: Borupgårdbladet. Side 3: Om visitkort. skøjtebane. detaljeret om fremtidige aktiviter. Kan man læse meget mere Side 16 Åbent Hus Boligkontoret Danmark holder Åbent Hus lørdag den 1. marts på Fabriksvej 8C. Der vil være en invitation til dig i et ekstra nummer af Bo-Danmark, hvor der også vil være yderligere information

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING

SKJOLDHØJ-POSTEN. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 25.marts 2013, Afholdt i menighedslokalerne i Skjoldhøj Kirke. FORMANDENS BERETNING SKJOLDHØJ-POSTEN Medlemsblad for Skjoldhøjparkens Grundejerforening www.skjoldhoj.dk Udgiver: Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Fejøvænget 33, 8381 Tilst, tlf. 70 22 00 54 36 årgang nr. 1. Jesper Kolling,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2

HESTHOLM ORIENTERING. April 2014 Nr. 2 HESTHOLM ORIENTERING April 2014 Nr. 2 Kalenderen 2014 Søndag den 13. april kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 4. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 18. maj kl. 10.00: Fællesarbejde Søndag den 1.

Læs mere

Leder. Susanne Voss Formand

Leder. Susanne Voss Formand RØNRØN-BLADET 38. årgang maj 2013 Nr. 145 Leder Endelig blev det forår for alvor Dette forår har godt nok ladet vente på sig. Men omkring bededagsferien var vejret så godt, at det for alvor sydede og boblede

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

33. årgang. September 2012. Nr. 124

33. årgang. September 2012. Nr. 124 33. årgang. September 2012. Nr. 124 1 Den Unge Euphrosúnê Runeparkens sommerfest Den Gamle Redacteur Cycle Team starter ud fra Runeparken I Runeparken er der en tradition. En tradition for at holde vejfest.

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk

INFORMATION FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND - NYT. maj 2014. www.kvaglund.dk INFORMATION NORDSKRÆNTEN FRA GRUNDEJERFORENINGEN KVAGLUND KVAGLUND SØ DEGNEVEJ KVAGLUND - NYT maj 2014 www.kvaglund.dk Foreningens bestyrelse: Formand: Erik Gram, Fyrrelunden, Tlf.: 75143495 / 20208287

Læs mere