Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015. Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts 2015."

Transkript

1 Bilag til referat af generalforsamling den 12. marts 2015 Nivåvænge Grundejerforening Bestyrelsen Bestyrelsens beretning til ordinær generalforsamling den 12. marts Indledning På generalforsamlingen den 24. september 2013 annoncerede bestyrelsen, at vi ville arbejde for at få moderniseret vedtægterne. Et af de væsentligste argumenter var, at ændring af regnskabsår var en forudsætning for at opnå de væsentlige besparelser på foreningsadministration, som vi længe havde haft som mål. Moderniseringen er gennemført, og bestyrelsens opfattelse er, at vi nu har vedtægter, der er holdbare, og besparelserne på administration er opnået. Med beretningen vil bestyrelsen give et overblik over arbejdet siden seneste beretning. Ikke alle detaljer er med, men formålet er at give et indblik i, hvad vi har arbejdet med - og gennemført. Ændring af regnskabsår og af vedtægter Vi var helt klare over at ændring af vedtægter, og derefter at få gennemført alle konsekvenserne af ændringerne, var en opgave af de større. Men som det ofte sker, så er det godt, at man ikke fra starten ved hvor stor en opgave man har kastet sig ud i! Til gengæld er glæden så meget større, når målet nås. Og det er det som nævnt. Nivåvænge Grundejerforening har nu vedtægter, hvor forældede formuleringer er ude, og hvor regnskabsåret for både grundejerforening og for varmeforsyning følger kalenderåret. En af de utallige særlige ting ved Nivåvænge er, at varmeforsyningen også er en del af Grundejerforeningens opgaver, så når regnskabsåret ændres, så har det ikke alene konsekvenser for Grundejerforeningens økonomi, men også konsekvenser i forhold til økonomi og afregning i forhold til varmeforsyningen.

2 Hovedmålet var at spare på grundejerforeningens udgifter til administration, og det forudsatte, at regnskabsåret blev ændret. Som det fremgår af budgettet for 2015, så er der en besparelse på administrationsudgifter på kr. årligt, og det er oven i nedgangen i udgifterne på ca kr. i Varmemester Frank Rygaard og Foreningsservice varetager fremadrettet hovedparten af de administrative opgaver, som BDO tidligere varetog. BDO varetager fortsat lønadministrationen og selvfølgelig regnskabs- og revisionsopgaverne. Ændringerne har desuden medført, at administration og regnskab, revision ikke længere varetages i samme firma (BDO). Selvom bestyrelsen har været helt trygge ved, at BDO holdt disse opgaver i forskellige afdelinger, så er der tilfredshed med, at opgavevaretagelsen nu er separeret. Et af bestyrelsens delmål var, at årsafregning for varme skulle ske tættere på årsaflæsning. Måleraflæsning blev for første gang foretaget ved årsskiftet, nærmere bestemt den , og årsafregning sker fremadrettet den 1.2. Tidligere blev måleraflæsning foretaget den og endelig afregning skete den I stedet for at vente tre en halv måned på f.eks. at få penge retur, så går der nu og fremadrettet - kun en måned. Endelig har bestyrelsen besluttet, at de kvartalsvise opkrævninger skal vise, hvad der betales i kontingent til Grundejerforeningen, og hvad der betales for YouSee grundpakken. Det er fortsat bestyrelsens opfattelse, at der er økonomiske fordele ved at have en samlet kontrakt med YouSee om grundpakken, men der er samtidig enighed om, at når YouSee regulerer prisen, så skal det ikke udhule grundejerforeningens muligheder for at udføre vigtige opgaver i Nivåvænge. Derfor opkræves den faktiske udgift til YouSee, og Grundejerforeningens ordinære kontingent fastlægges af generalforsamlingen. Bestyrelsen har i hele forløbet haft BDO som rådgiver og sparringspartner bl.a. for at sikre, at overgangen blev så sikker og gnidningsfri som mulig og så skal der lyde en stor tak til Thorkil Emborg for engagement og for at have lagt mange arbejdstimer i at finde de rigtige løsninger og selvfølgelig også til Frank Rygaard for at påtage sig de nye og ekstra administrative opgaver. På grund af vedtægternes krav til fremmøde for at få vedtaget vedtægtsændringer, så skulle der to generalforsamlinger til. Den første blev afholdt den 29. april og nummer to den 27. maj Bestyrelsen takker for den helt entydige opbakning, der har været til projektet. Vedtægtsændringer er noget, der kan medføre usikkerhed, men vi har oplevet god og konstruktiv stemning hele vejen igennem. Tak for det. Ny traktor en nødvendighed

3 Efter en lang og arbejdsom periode troede bestyrelsen, at nu ville der komme lidt ro på. Men nej grundejerforeningens trofaste og arbejdsomme traktor stod af efter 8 år. Traktoren kan ikke undværes - en ny skulle indkøbes. Priser blev indhentet og forskellige finansieringsmuligheder undersøgt. Vi fik en god pris for den gamle ( kr.) og det viste sig, at vi kunne spare mellem 40- og kr. ved at låne restbeløbet af varmefonden. Varmefonden ville fortsat indeholde mere end de kr. som bestyrelsen i det foregående års regnskab havde forudsat som det beløb, der skulle være til rådighed. Bestyrelsen var ikke i tvivl - men var heller ikke i tvivl om, at lånet skulle betales tilbage - det skulle det uanset, om det var til varmefonden eller til Real Kredit Danmark eller et andet finansieringsselskab. Lånet fra varmefonden vil være tilbagebetalt med udgangen af Kontingentet til grundejerforeningen er ikke steget siden Målet med at spare på administrationsudgifterne var, at kontingentet kunne nedsættes. Det er lykkedes, og forslaget om nedsættelse kommer vi til under forslag til budget og forslag til kontingent. Men så kom lånet til ny traktor på tværs. Kontingentnedsættelsen opvejes af udgiften til tilbagebetaling af lånet til den nye traktor. Bestyrelsen besluttede, at lånet skulle være tilbagebetalt med udgangen af Udgiften pr. hus er 750 kr. pr. hus pr. år, så fornøjelsen over at kontingentet til Grundejerforeningen nedsættes, den må vente til lånet er betalt tilbage til varmefonden som jo også er os, der bor i Nivåvænge. Tillæg til aftale med Forsyning Helsingør. Nogle husker måske, at vi får få år siden genforhandlede aftalen om varmeleverance og opnåede dermed væsentlige besparelser på ca. 22 % - på udgifterne til varme. Aftalen blev indgået med Forsyning Helsingør. De har nu henvendt sig, fordi de planlægger at anvende højere grad af biomasse eller flis som erstatning for naturgas. De forventer, at det i løbet af nogle år vil nedsætte prisen på varmeleverancer med samme høje forsyningssikkerhed. Hvis der fremadrettet alene fortsættes med naturgas, så vil priserne til gengæld stige. I bestyrelsen er vi ikke i tvivl om, at lavere priser på varme er godt, men Forsyning Helsingør har, for at sikre sig at der er et tilstrækkeligt og stabilt kundeunderlag til de store investeringer i et nyt værk, et ønske om, at vi kontraktmæssigt binder os for en periode på 20 år. Vi har valgt at søge professionel rådgivning hos Force Tec., for at få en vurdering af fordele og ulemper ved at underskrive en sådan tillægsaftale. Deres entydige konklusion og anbefaling er, at vi underskriver tillægsaftalen. Det skal nævnes, at Nordforbrænding er med i projektet sammen med Forsyning Helsingør. Nordforbrænding er eneste anden mulige varmeleverandør til Nivåvænge.

4 I bestyrelsen er vi ikke længere i tvivl om, at det vil være en fordel at indgå tillægsaftalen, men vi har ikke underskrevet tillægsaftalen, fordi vi mener, at det er afgørende, at generalforsamlingen er vidende om og bakker op om et tillæg til den eksisterende aftale med Forsyning Helsingør, som er bindende ca. 20 år frem i tiden. Bestyrelsen lægger desuden op til, at der i den kommende periode skal igangsættes undersøgelser af økonomi og fordele/ulemper ved en udskiftning af det eksisterende varmeledningsnet. Vi har et varmetab på ca. 30 %, og da ledningsnettet har samme alder som bebyggelsen, så er der sket meget både med hensyn til rørisolering og teknologi siden etableringen af bebyggelsens ledningsnet. Træer og beplantning i Nivåvænge Som bebyggelse har Nivåvænge passeret de små halvtreds år. De træer som fra starten var små har vokset sig store. Den første udfordring bestyrelsen stod overfor var, at store træers rødder ødelagde varmeledningerne langs garagerne. De skulle væk, og vi indgik en aftale med Garageforeningen om fordeling af udgifterne til fjernelse af træer og genplantning. Såvel bestyrelsen som Garageforeningen er tilfredse, og indtrykket er, at der generelt er tilfredshed med resultatet. Inden projektet blev sat i værk var der mange kommentarer gående på, at træerne ikke skulle fældes, men efter projektets afslutning har vi hørt mange positive kommentarer. Bestyrelsens holdning er, at der skal være træer i Nivåvænge, men Nivåvænge skal ikke være en skov. Træer skal ikke ødelægge varmeledninger eller være så store, at de er til gene for naboer eller ødelægger helhedsindtrykket. En arbejdsgruppe blev nedsat. Den har gennemgået alle fællesarealer inklusiv fællesarealerne ud for de enkelte huse. Opgaven var at give bebyggelsen er grundigt 40 års beplantnings-eftersyn. Bestyrelsen er fuldkommen beviste om, at træer og beplantning kan sætte gang i følelserne, og vi vil lægge os i selen for at nå størst mulig enighed gennem direkte dialog med de husejere, hvor der er behov for træfældning eller at få ryddet op i fællesarealer ud for de enkelte huse. Bestyrelsen ser det som sin opgave at arbejde for helheden og helhedsindtrykket. Vi håber at møde forståelse for, at der kan være behov for at fælde et træ eller rydde op i en forhave. Som det fremgår af budgettet, så er der afsat et beløb til genplantning, hvor træer fældes. De første nye træer er allerede plantet, og naturhegnet rundt om bebyggelsen er blevet renoveret. På generalforsamlingen i september 2013 opfordrede en gruppe medlemmer langs banestien til en gennemgang af beplantningen, fordi beplantningen og især træerne ifølge deres opfattelse var blevet for store. Området blev gennemgået, nogle træer blev fældet, og der blev ryddet ud i buskadser. Det foregik i god ro og orden og indtrykket er, at der er tilfredshed med resultatet.

5 Indbrud og forebyggelse Et indbrud eller forsøg på indbrud er - et for meget. Selvom kriminalitetsstatikkerne viser, at antallet af indbrud i private hjem stadig er for nedadgående, så ændrer det ikke ved, at indbrud i eller tæt på ens eget hjem skaber utryghed. Der var i en periode flere indbrud ovenikøbet i dagtimerne og hvor beboerne var hjemme. Bestyrelsen kontaktede Nordsjællands Politi, og den 3. april 2014 blev der afholdt et velbesøgt beboermøde, hvor en repræsentant fra politiet fortalte om, hvad man som husejer kunne gøre for at undgå indbrud og svarede på spørgsmål fra deltagerne. Mange har efterfølgende tilmeldt sig nabohjælp og politiets sms service, hvor de informerer om aktuelle sager og opfordrer til at informere, hvis man observerer noget udsædvanligt. Rotter i Nivåvænge Nu vi er i gang med de mere ubehagelige ting, så er der flere husejere, der har haft besøg af rotter. Det kommer vi tilbage til under forslag fra medlemmerne, men vi har valgt at tage problemet med her. Udover, at det er ubehageligt, så er det en særlig udfordring i den bebyggelse som Nivåvænge er, fordi huse, kloaker m.v. er sammenhængende. Fredensborg Kommune har ansvaret for de fælles kloakledninger, mens stikledninger er den enkelte husejers problem, ligesom rotter på loftet er den enkelte husejers problem. Bestyrelsen kontaktede Fredensborg Kommune, fordi vi mente, at Kommunen kunne assistere med at finde årsagerne til rotteforekomst. Kommune havde en aftale med et privat firma om at bekæmpe rotter, hvilket indebar, at de kom, når der var konstateret rotter. De opsatte fælder og forsøgte at finde ud af, hvor rotterne kom ind. Resten var ikke deres bord. Bestyrelsen forsøgte herefter at indgå en aftale med et professionelt firma om en pris for gennemfotografering af kloakker i en hel blok. Hvis konkret tilbud, som kunne tilbydes de enkelte blokke. Det lykkedes ikke, fordi de firmaer vi kontaktede ikke mente, det var muligt at give et tilbud på grund af bebyggelsens særlige karakter. De ville kun give en timepris. Herefter måtte bestyrelsen erkende, at det måtte være op til den enkelte husejer og meget gerne et samarbejde mellem husejere i en blok at finde en løsning på problemet med rotter. Bestyrelsen hører meget gerne om erfaringerne med rottebekæmpelse og er klar til at formidle disse erfaringer til andre husejere. Rensning af regnvandsbrønde

6 Opfordringer til at rense husenes regnvandsbrønde har i flere år været et fast årligt tema i Nivåvænge Nyt. Bestyrelsens indtryk var, at ingen var imod, men samtidig, at det var en af de opgaver, der hos mange landede nederst på to do listen. Derfor besluttede bestyrelsen at indhente et tilbud på rensning af samtlige regnvandsbrønde i Nivåvænge. Vi fik tilbudt en pris, som var på under det halve af, hvad man som enkelt husejer skulle betale for at få renset egne regnvandsbrønde. Flere end 100 husejere tog mod tilbuddet. Firmaet, der stod for rensningen, var noget overraskede over opgavens omfang, fordi en hel del regnvandsbrønde ifølge deres opfattelse ikke var blevet renset efter husenes opførelse. Den melding bekymrede selvfølgelig bestyrelsen, men rensningerne blev gennemført til tilbudsprisen. Bestyrelsen vil seriøst overveje at komme med et lignende tilbud - og forhåbentlig til en endnu billigere pris på et tidspunkt i de kommende år. Oprensede regnvandsbrønde er vigtige for bebyggelsens sundhed. Numre i Nivåvænge Bestyrelsen blev på en generalforsamling opfordret til at gøre noget i forhold til husnumrene i Nivåvænge. Dette bl.a. på baggrund af konkrete oplevelser med ambulancer, som havde svært ved at finde et hus, hvor der var akut behov for assistance. Bestyrelsen kontaktede Fredensborg Kommune for rådgivning. Kommunen vendte tilbage med information om lovgivningen, som fastlagde, at alle huse skal have et sammenhængende nummer, så husnumre med bindestreg, som vi har i Nivåvænge, var ikke længere en mulighed. Bestyrelsen overvejede, hvad vi kunne gøre og besluttede, at problemet var størst, når det handlede om akutte situationer, hvor der var behov for hurtigt at kunne finde det rette hus. Det vil sige ambulancer, politi og brandvæsen. Så de er kontaktet med henblik på at få deres bud på, hvad der kan/ skal gøres for at sikre hurtig assistance, men har endnu ikke svaret. Bestyrelsen drøftede selvfølgelig også, om det ville hjælpe at udskifte al skiltning, så det ikke var bloknumre men et samlet nummer, der fremgik af skiltningen. Bestyrelsen anser det for en vigtig opgave at vurdere, om udgifter står mål med resultater. Aktuelt er vurderingen, at det vil være en betydelig udgift, men bestyrelsen har fokus på sagen og overvejer, hvad der kan gøres. Beboer Information - Nivåvænge Nyt fra papir til elektronisk kommunikation Bestyrelsen lægger vægt på, at holde et højt informationsniveau. Det sker via Nivåvænge Nyt og Nivåvænges hjemmeside. Vi har længe drøftet, hvordan vi kunne spare på papir og omdeling eller med andre ord overgå til elektronisk kommunikation. Vi opfordrede til, at alle sendte deres e mail adresse. Flere end 100 ud af 137 huse sendte deres elektroniske adresse efter den første opfordring og flere er kommet til.

7 Den sidste papirudgave af Nivåvænge Nyt udkom i januar Næste nummer udsendes elektronisk, så nu er vi ligesom alle andre steder i samfundet gået over til digital kommunikation. Ingen skal dog udelukkes, så beboere, der ikke har en adresse vil fortsat få information på papir i deres postkasse. Afslutning Fastelavnsfest, Sankt Hans fest, loppemarked, sommerfest og fællespisning, det har også været en del af livet i Nivåvænge. Tak til alle, der har ydet en frivillig indsats for fællesskabet, og tak til Frank Rygaard for en altid engageret arbejdsindsats. Med disse ord overgives bestyrelsens beretning til generalforsamlingen..

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse

Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse Ganløse Nordre Vandværk AMBA Vandværksvej 1, Ganløse, 3660 Stenløse www.gnv.dk Referat af ordinær generalforsamling den 31. Marts 2014 Mødested: Rytterskolen, Østergade, Ganløse Deltagere ved Generalforsamlingen:

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4

Årets gang... 1. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 4 Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet.

Årets beretning. Velkomst. Konstituering. Årets gang for bestyrelsen. Opkrævningsproblemer. Tekniske problemer. Programrådet. Årets beretning Velkomst Konstituering Årets gang for bestyrelsen Opkrævningsproblemer Tekniske problemer Programrådet Serviceaftale Afslutning Velkomst Velkommen til Langeskov Antennelaugs generalforsamling

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl.

Generalforsamling. Vigtigt. Ordinær generalforsamling. www.dygrfor.dk. afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. Dyssegårdens Grundejerforening Udsendt 17. feb. 2015 Generalforsamling www.dygrfor.dk Indkaldelse til: Ordinær generalforsamling Vigtigt afholdes i Gnisten, Nyvej 38 Onsdag, den 25. marts 2015, kl. 19:00

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag, den 3. februar 2015 kl. 19.30 på Kokkedal Skole Vest På havedagen blev der ordnet fællesareal i S200-serien og luget ukrudt

Læs mere