En verden åbner sig Indholdsfortegnelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En verden åbner sig Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Brugervejledning 1

2 En verden åbner sig Indholdsfortegnelse Montering og fastgørelse Fuger... 5 Rengøring... 5 Komponent beskrivelse... 6 Sidehængt vindue Tophængt vindue... 9 Topstyret vindue Vendbart vindue Facadedør Halvdør Terrassedør Hæveskydedør Overfladebehandling Udluftning af boligen Garanti Termoruder Modtagelse, opbevaring og håndtering September

3 Montering og fastgørelse Generelt Korrekt montering er forudsætningen for optimal holdbarhed og problemfri funktion. Den håndværker, der er ansvarlig for monteringen, skal derfor påse, at korrekt montering udføres. Elementerne må aldrig belastes af andre bygningsdele og afstanden mellem karm og murhul bør være ca mm hele vejen rundt, dog således at der tages hensyn til sålbænken. Fastgørelsen skal ske med de bedst egnede befæstningsmidler, og afstanden mellem to fastgørelsespunkter må højst være 900 mm i sidekarme. Fast underlag og supplerende opklodsning skal have en passende størrelse, så der er plads til fugemateriale både udvendig og indvendig. Anlægsfladen bør ikke være mindre end 25 cm2, og materialet skal være trykfast som i f.eks. vandfast krydsfiner, oliehærdet masonit og murpap. Anvendes der befæstningsmiddel der sikrer karmens fiksering i murhullet kan fastgørelsen ske uden blivende underlag. Elementer, som fastgøres til bagmur inden skalmuring finder sted, skal efter opmuringen opklodses og fastgøres til skalmuren, så elementets stabilitet er sikret. Fastgørelsen af de forskellige hovedtyper af elementer illustreres og beskrives i det følgende. I lod på begge leder. Eksempel på befæstigelse. Eksempel på befæstigelse. 3

4 Vinduer Efter fastgørelsen skal karmen være i lod på begge leder. Frigangen - d.v.s. luften mellem karm og ramme skal under monteringen afpasses elementets funktion. I princippet skal frigangen være ensartet ved over og sidekarme, mens den kan være en anden ved underkarmen. Ved elementhøjder under 1188 mm kan den midterste fastgørelse i sidekarmens undlades. Ved elementbredder under 1000 mm kan fastgørelsen i over- og underkarm undlades. 2- eller 3-fags vinduer skal have blivende opklodsninger under lodposter. Grund fastgørelse alle typer vinduer Døre Supplerende opklodsning ved flere-fags vinduer Fastgørelse ved sammenbygning af flere elementer Efter fastgørelsen skal karmen være i lod på begge leder. Frigangen d.v.s. luften mellem karm og ramme skal under monteringen afpasses elementets funktion. I princippet skal frigangen være ensartet ved over- og sidekarme, mens den kan være en anden ved underkarmen. Fastgørelsen i hængselside placeres så tæt ved hængsler som muligt. Enkelt døre med en bredde over 1000 mm skal fastgøres i mindst 1 punkt i overkarmen. Ved døre skal der, som passiv sikring mod indbrud, altid være en supplerende opklodsning bag låseblikket. Det anbefales også at understøtte dørtrin midt i ganglinien. Aluminiumstrin understøttes på hele længden. Enkelt dør Hæveskydedør Bundkarmen skal opklodses under hver sidekarm og under køre - skinnens fikspunkter, så bundkarmen er vandret og snorlige. Bundkarmen skal fastgøres for hver 900 mm. Side- og topkarme skal opklodses og fastgøres for hver 900 mm. Fastgørelse med fast underlag Supplerende opklodsning Dobbelt dør 4

5 Fuger mellem karm og mur Der findes en række produkter til fugning mellem karm og ydervæg. De 3 mest anvendte typer er: - Plastisk eller elastisk fugemasse - Asfaltimprægneret skumplast - Kalk/cementmørtel Det er væsentligt for træværkets bevarelse, og et lavt varmeforbrug, at fugerne er intakte. Fugerne bør derfor udføres som beskrevet for det aktuelle projekt eller efter de anvisninger, der er udarbejdet af Fugebranchens Samarbejds- og Oplysningsråd, FSO. Under arbejdet med placering af isoleringsmateriale (stopningen), skal det nøje påses, at isoleringsmaterialet ikke presser karmen ud af facon. Ved anvendelsen af skum som isoleringsmateriale skal karmen afstives under udskumningen eller på anden måde sikres, så den ikke presses ud af facon. Forkant fuge Udskumningen ved lave temperaturer og under andre særlige forhold kan medføre en efterskumning, som kan presse karmen ud af facon. Ved udvendig side skal der altid afsluttes med en beskyttende afdækning i form af fugemasse, fugebånd eller anden effektiv foranstaltning. Ved træ/alu elementer må der ikke fuges på aluminiumskappen af hensyn til ventilation/dræn af trækonstruktionen. Alukappe Rengøring Forkant fuge Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelige mængder vand. Den normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask af med lunkent vand tilsat en teskefuld Ajax eller lignende pr. liter vand og træk af med gummiskraberen. Kanter og de nederste flader aftørres med vaskeskind eller en tør klud. Den udvendige afvaskning bør også omfatte karm og ramme. Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespolerermiddel, mens karm og ramme aftørres med en klud opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel. OBS Rudemærkater på nye ruder fjernes ved at opbløde dem i vand. Evt. limrester opløses med rensebenzin eller keramikrens uden silicone. 5

6 Komponent beskrivelse Karm Ramme Stanglås Låserulle (kolve) Glasliste Glasbånd Rude Låseblik (slutblik) Greb (håndtag) Hængselside Tætningslister på ramme Friktionsbremse Lukkeside Hængsel (illustration venstrehængt) Godt råd: En injektionssprøjte uden spids på kanylen er en fremragende smørekande, både til hus og bil. Den bøjelige kanyle kan komme ind alle steder og sprøjte olie ud, hvor der er brug for den. Den kan også anvendes som fedtsprøjte. 6

7 Sidehængt vindue Betjening, standard Det sidehængte vindue er i standardudgaven forsynet med almindelige anverfere. Efter særlig aftale kan anverferne være børnesikrede. Denne sikring fungerer ved at blokere anverferens arme ved konsollen. Vinduet fastholdes i åben stilling af et stormjern i hængselside. 2-fløjede vinduer kan, for at opfylde kravene til brandredningsåbning, være forsynet med løs midterpost. Det vil sige, at midterposten sidder fast på den ene ramme og følger med, når rammen åbnes. Den løse post frigøres ved at udløse skudriglerne for oven og for neden. Skudrigle Løs midterpost sidder på den ene ramme Evt. anverfer med børnesikring Justering af anverfer Betjening med paskvilgreb Sidehængte vinduer kan også være leveret med paskvilgreb og friktionsbremse. Vinduet betjenes da med et enkelt håndtag, der betjener både lukkemekanismer og friktionsbremsen. Friktionsbremsen i rammens underside gør det muligt at holde rammen fast i vilkårlig ventilationsstilling, fra ca.5 cm åben til næsten fuld åben stilling. Det må dog ikke forventes, at friktionsbremsen kan holde rammen fast i stærk blæst. Fastlåsning i ventilationsstilling sker ved at dreje håndtaget til lukkestilling mens vinduet er åbent. Luk aldrig vinduet med grebet i låsestilling. 7

8 Sidehængt vindue Rammer med pudsebeslag Vinduet har den fordel, at vinduespudsning kan klares indefra. Hængslingen er skjult i falsen. Rammen kan åbnes indtil 90. Samtidig fremkommer en spalte på ca. 12 cm ved rammens bagkant lige netop nok til at få en arm ud for at pudse glassets udvendige side. Vinduet lukkes enten med anverfere eller paskvilgreb. Adskillelse af karm og ramme Standard sidehængte rammer kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90. For rammer med paskvilgreb skal friktionsbremsen frigøres inden rammen løftes af. Det sker ved at fjerne de to skruer, der fastholder friktionsbremsens arm på karmen. Rammer med pudsebeslag kan adskilles ved at afmontere skruerne i rammen. Selv ved små rammer kræver adskillelse medvirken af 2 personer. Skjult pudsebeslag Smøring Hængsler, håndtaget, nitteforbindelser i de bevægelige led og evt. stanglås (paskvil) smøres mindst én gang om året eller efter behov med syrefri olie (almindelig olie til husholdningsbrug). For rammer med friktionsbremser og/eller skjult pudsebeslag er det vigtigt at holde glideskinnen fri for olie og snavs, ligesom overmaling ikke må finde sted. Justering Justering af hængsler kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Anverfere kan strammes eller slækkes ved drejning med en skruetrækker i øskenen på rammen. Smøring af hængsel Sidehængt med friktionsbremse, som aktiveres med håndtaget, kræver normalt ingen justering. For sidehængt med pudsebeslag kan justering af friktionen gøres ved at dreje på skruen i glideklodsen i topskinnen. I øvrigt Luk aldrig et sidehængt vindue op for udluftning uden at det fastholdes af enten stormkrog eller friktionsbremsen. I kraftig blæst kan det ikke påregnes, at friktionsbremsen kan fastholde rammen i ventilationsstilling eller i åben stilling. Tilbehør Der kan leveres/købes et særligt beslag til fastholdelse af rammen i børnesikker, indbrudshæmmet ventilationsstilling. Smøring af paskvillås 8

9 Tophængt vindue Betjening Det tophængte vindue er forsynet med anverfer og udskyderstang. Anverfer i siden anvendes til at aflukke vinduet med. Udskyderstang midt på rammen, anvendes til at fastholde vinduet i ventilationsstilling. Adskillelse af karm og ramme (træ) Ramme i træ kan adskilles fra karmen, når den er ført til vandret stilling. I denne stilling kan rammen løftes fri af hængslerne. Adskillelse kræver mindst 2 personer. Adskillelse af karm og ramme (træ/alu) Ramme i træ/alu kan adskilles fra karmen, når de skruer, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der er skruer i både sider og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30 gr. Adskillelse kræver mindst 2 personer. Smøring Hængsler skal smøres mindst én gang om året eller efter behov. Justering Justering af hængsler og udskyderstang kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Tilbehør Der kan leveres/købes et særligt beslag til fastholdelse af rammen i børnesikker/indbrudshæmmede ventilationsstilling. 9

10 Topstyret vindue Betjening Det topstyrede vindue åbnes og lukkes med håndtaget midt på underrammen. Nederst findes en kravepaskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til ventilationsstilling. Ventilationsstillingen sikrer at vinduesgrebet i ventilationsstilling altid står i synlig lodret stilling. Husk at forsikringsselskaberne ofte ikke accepterer at erstatte, hvis vinduerne har stået i ventilationsstilling! Når vinduet lukkes op og skubbes ud for neden, glider vinduesrammen samtidig ned for oven. Det giver en særdeles god og effektiv udluftningsstilling. Det kan dog ikke forventes, at vinduet kan blive stående i den trinløse ventilationsstilling i stærk blæst eller gennemtræk. Adskillelse af karm og ramme Rammen kan kun adskilles fra karmen, når de skruer, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der er skruer både i sider og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30. Adskillelse kræver normalt mindst to personer. Smøring Hængselbeslagets nitteforbindelse, håndtaget og rullepaskvil smøres mindst én gang om året eller efter behov. Glideskinnen må ikke smøres, men holdes fri for snavs og maling. Justering Kravepaskvillen kan justeres på de 2 yderste låsetapper. Justering af friktionen gøres ved at dreje på skruen i glide - klodsen i hver side. Det er vigtigt, at friktionsskruen er strammet lige meget i begge sider, da der ellers kan opstå skævheder i rammen. Tilbehør Vinduet kan børnesikres ved at håndtaget skiftes ud med et, der har indbygget sikring. Justering af friktion 10

11 Vendbart vindue Betjening Det vendbare vindue åbnes og lukkes med håndtaget midt på underrammen. Nederst findes en kravepaskvil, som fastholdes i låseblikket på karmen. Låseblikket har to huller. Det inderste hul er til lukning af vinduet, mens det yderste hul er til ventilationsstilling. Ventilationsstillingen sikrer at vinduesgrebet i ventilationsstilling altid står i synlig lodret stilling. Husk at forsikringsselskaberne ofte ikke accepterer, at erstatte, hvis vinduerne har stået i ventilationsstilling Vinduet er udstyret med børnesikring, der blokerer rammen, når den er åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning af vinduet sker ved at aktivere børnesikringen, og rammen kan herefter dreje 180 rundt uden for husets facade, så ydersiden kan pudses indefra. Adskillelse af karm og ramme Rammen kan kun frigøres fra karmen, når skruerne, der fastholder de bevægelige arme til rammen, er fjernet. Der sidder skruer både i sider og top. Skruerne kan fjernes, når vinduet er åbnet ca. 30 Adskillelse kræver mindst to personer. Smøring Hængselbeslagets nitteforbindelse, håndtaget og kravepaskvil smøres mindst én gang om året eller efter behov. Glideskinner må ikke smøres, men holdes fri for snavs og maling. Justering Kravepaskvillen kan justeres på de 2 yderste låsetapper. Justering af hængselbeslaget kræver håndværksmæssing indsigt og kunnen. Smørepunkter 11

12 Facadedøre og halvdøre Betjening Facadedøre leveres som standard med låsekasse til cylinder og 3-punktslukke. Nederste og øverste lukkepunkt træder kun i funktion, når håndtaget løftes opad, ligesom aflåsning med nøgle kun kan ske, når håndtaget har været løftet opad. Når håndtaget trykkes ned, frigøres alle tre lukkepunkter. 3-punktslukning gør døren mere tæt og sikrer bedre mod indbrud. Smøring Hængsler, håndtaget og lås smøres mindst én gang om året eller efter behov. Justering Justering af hængsler kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Slutblik i karm kan justeres. I øvrigt (tilbehør) Døren kan være leveret med 1-punktlukker. Facadedøre leveret som halvdøre Betjening De to dørhalvdele kan åbnes som én dør, når håndtaget på underdøren drejes til åben stilling før håndtaget på overdøren benyttes. Døren kan kun aflåses med nøgle, når håndtaget på overdøren har været løftet opad. Adskillelse af karm og ramme Når døren er åbnet ca. 90 kan den løftes af hængslerne. Smøring Hængsler, håndtaget og lås smøres mindst én gang om året eller efter behov. Justering Justering af hængsler kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Slutblik i karm kan justeres. Halvdøren kan være leveret uden nøgleaflåsning. (Betjening: Se under terrassedøre). 12

13 Terrassedøre Betjening Terrassedøre leveres som standard med indvendig paskvilgreb og friktionsbremse. Døren kan åbnes, når håndtaget er drejet 90 opad. Friktionsbremsen kan fastlåses i vilkårlig ventilationsstilling, fra ca. 5 cm åben til næsten fuld åben stilling, ved at dreje håndtaget til lukkestilling. Det må dog ikke forventes, at friktionsbremsen kan holde døren fast i stærk blæst. 2-fløjede terrassedøre har kun greb på den fløj, der åbner først. Den anden fløj er i lukket stilling fastholdt af to kantrigler, én for oven og én for neden. Adskillelse af karm og ramme Dørrammen kan løftes af karmen, når rammen er åbnet ca. 90. På døre med friktionsbremse skal de to skruer, som fastholder friktionsbremsens arm, fjernes før afløftning kan finde sted. Smøring Hængsler, håndtaget, stanglås og nitteforbindelse i de bevægelige led, smøres mindst én gang om året eller efter behov. Glideskinne ved friktionsbremse skal holdes fri for snavs og maling. Justering Justering af hængsler kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Slutblik i karm kan justeres. Tilbehør Som ekstra kan døren være forsynet med børnesikring, nøgleaflåsning eller gennemgående greb. 13

14 Hæveskydedøre Betjening Hæveskydedøren betjenes ved at aktivere grebet i åbningsretningen. Døren er nu hævet og kan skydes til side. Døren kan normalt kun åbnes fra indvendig side. Adskillelse af karm og ramme Døren åbnes lidt, og de 2 dækplader for oven på dørpladen afmonteres. Dørgrebet drejes i lukket stilling. Rammen løftes fri af køreskinnen forneden. Adskillelse kræver medvirken af to personer. Smøring For at få døren til at gå lettere kan styreskinnen foroven gnides med syrefri vaseline. Lukkebeslag og ruller smøres mindst én gang om året eller efter behov. Justering Justering af døre kræver håndværksmæssig indsigt og kunnen. Dækplade Tilbehør Som ekstra kan døren være forsynet med nøgleaflåsning, eller gennemgående greb. Tap på karm kan justeres Justering Tap på karm kan justeres Smøring 14

15 Overfladebehandling De leverede vinduer/døre har fået en industriel overfladebehandling i henhold til vinduesindustriens tekniske bestemmelser. Generelt Træ er et levende naturmateriale, der kan variere en del i struktur. For at gøre træet mere homogent og samtidig minimere, at harpiks trækker ud omkring knaster, kan karme og rammer mv. være sammenføjet af flere enkeltdele. Derfor må det accepteres, at der kan forekomme aftegninger af sammenføjninger og variationer i overfladens struktur, glans og finish. Harpiks Selv med den bedste overfladebehandling kan der dannes harpiksknopper i malingen, og der kan forekomme harpiksudtræk omkring knaster. Udtræk af harpiks og harpiksknopper kan i de fleste tilfælde afhjælpes med mineralsk terpentin. Mineralsk terpentin kan også fjerne gul misfarvning i et vist omfang Se i øvrigt datablad med»forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer«på side 16. Vedligeholdelse Vedligehold af overfladebehandlingen bør ske, når der er tegn på svigt af behandlingens vandafvisende funktion. Læs altid brugsanvisningen på produktemballagen grundigt inden der startes Alle flader skal være tørre og frie for snavs og støv inden arbejdet startes Tætningslister og bevægelige dele i hængsler og lukkebeslag må ikke overmales Garantimærker må ikke overstryges Der males lettest til kant, når der anvendes afdækningstape Hav altid en ren klud og en plasticpose ved hånden. Kluden bruges til at aftørre evt. fejlstrøg og dryp fra penslen, mens plastposen bruges til indpakning af penslen ved korte afbrydelser Oplukkelige rammer må ikke lukkes før behandlingen er helt tør Hårdtræsbundtrin vedligeholdes med olier til hårdt træ Udvendig vedligeholdelse af aluminium Vask karm/ramme et par gange om året, evt. i forbindelse med pudsning af vinduer. For opfriskning af farven, kan med fordel anvendes autovoks uden polermiddel. Overfladen bliver smudsafvisende og holder sig ren i længere tid. Ved mindre ridser anvendes først et polermiddel og der efterpoleres med autovoks. 15

16 Forventet udfald af industrielt overfladebehandlede træelementer Virksomheder certificeret efter VinduesIndustriens tekniske bestemmelser udfører en overfladebehandling på træelementer, der minimum giver følgende udfald: (Terminologi ifølge Malerfagligt Behandlings-Katalog, Teknologisk Institut) Alle flader er behandlet, men lagtykkelsen kan ikke forventes ens overalt. * Funktionsklasse III ** Dækket, lukket, Ikke synlige over- glat og IIIflader udfyldt (mod flade mur) (DLGU) *** Dækket og glat flade (DG) flade (DG) Forventet Funktions- Kommentarer udfald klasse* Synlige flader ved DLGU** III Lagtykkelsens middellukket element værdi > 60 µm (80 µm) Synlige flader ved DG*** III Overfladen skal åbent element være ikke sugende Ikke synlige over- flader (mod mur) Intet krav Henvisninger: Eksempler: * Funktionsklasse Syd- og vestvendte bygningsdele med III skiftende fugtpåvirkning eller trafikforurening Henvisninger: eller anden Eksempler: aggressiv påvirkning. Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse. Syd- og vestvendte Kommentarer bygningsdele med skiftende klasse* fugtpåvirkning eller trafikforurening eller anden værdi > 60 µm (80 Kommentarer aggressiv påvirkning. klasse* Se væredesuden ikke sugende supplerende udfaldsbeskrivelse. Intet krav værdi > 60 µm (80 Forventet Funktions- ** Dækket, lukket, Flader, kanter udfald og false står ensartede i kulør glat og udfyldt Synlige flader og ved glans DLGU** samt er glatte III at føle på. Lagtykkelsens middelflade (DLGU) lukket element Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger µm) er lukkede Synlige flader ved Forventet og udfyldte. DG*** Funktions- Ujævnhed hidrørende III Overfladen skal åbent element fra underlaget udfaldkan forekomme. Hårdtræ er undtaget fra krav om udfyldt flade. Synlige Ikke synlige flader over- ved DLGU** III Lagtykkelsens middellukket flader (mod element mur) µm) *** Dækket Synlige og glat flader Flader, ved kanter DG*** og false III står ensartede Overfladen i kulør skal flade (DG) Henvisninger: åbent element og glans samt Eksempler: er glatte at føle på. være ikke sugende Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og * Funktionsklasse samlinger Syd- hidrørende og vestvendte fra underlaget bygningsdele kan med forekomme. trafikforurening Flader, kanter og false står Intet krav ensartede skiftende fugtpåvirkning i kulør og eller glans samt eller anden er glatte aggressiv at påvirkning. føle på. Eksempler: Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede skiftende fugtpåvirkning eller eller anden og aggressiv udfyldte. påvirkning. Ujævnhed og glans samt er glatte at føle på. hidrørende fra underlaget kan forekomme. Hårdtræ er undtaget fra krav om udfyldt undtaget fra krav om udfyldt flade. og flade. glans samt er glatte at føle på. Henvisninger: Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse. * Funktionsklasse Syd- og vestvendte bygningsdele med III ** Dækket, lukket, trafikforurening Flader, kanter og false står ensartede i kulør glat og udfyldt Se desuden supplerende udfaldsbeskrivelse. flade (DLGU) Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldte. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme. Hårdtræ er ** Dækket, lukket, Flader, kanter og false står ensartede i kulør glat og udfyldt flade (DLGU) Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger *** Dækket og glat er Flader, lukkede kanter og og udfyldte. false står Ujævnhed ensartede hidrørende i kulør fra underlaget kan forekomme. Hårdtræ er Flader, kanter og false står og glans samt er glatte at føle på. undtaget ensartede fra krav i kulør om udfyldt og glans flade. samt er glatte at føle på. forekomme. Ujævnhed, åbne porer, og glans samt er glatte at føle på. huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget forekomme. kan forekomme. Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan *** Dækket og glat Flader, kanter og false står ensartede i kulør flade (DG) Ujævnhed, åbne porer, huller, revner og samlinger hidrørende fra underlaget kan Supplerende udfaldsbeskrivelse Generelt må det accepteres, at træ er et naturmateriale, der ofte er meget inhomogent. Der vil derfor forekomme struktur- og glansvariationer, vindridser og andre normale trævariationer som fx uregelmæssigheder omkring knaster, hvor partiel afskalning, opkog og rynkedannelse kan forekomme. Specielt ved lyse farver kan der ske farvegennemslag fra knaster. Knaster kan være proppede eller udfyldt med egnet materiale, men synligheden kan ikke undgås. Lignende kulørvariationer kan forekomme i form af gulskjoldede lameller/ flader. En anden uregelmæssighed i overfladebehandlingen kan forekomme som knopper (harpiks). Knopperne kan være tilfældigt fordelt på overfladen eller følge åretegningen i træet. Harpiksen kan også trænge igennem malingsfilmen og danne små dråber på overfladen. Når dråberne har siddet så længe på overfladen, at de er krystalliseret, kan de ved afbørstning eller let afskrabning fjernes, uden forringelse af overfladebehandlingen. Træemner med højt harpiksindhold forekommer. Harpiks kan i disse situationer give anledning til større udtræk. Produktionen foregår industrielt med de fordele, dette giver med hensyn til ensartet høj kvalitet og behandling på alle flader. Holdbarheden af overfladebehandling på bundglaslister af træ kan ikke forventes at svare til de øvrige overfladers holdbarhed. Ved sydvendte facader med særlig kraftigt sollys og havluft, eller hvor der er meget høj fugtpåvirkning fra rumsiden, bør vedligeholdsintervallet tilpasses forholdene. For vedligeholdelse henvises i øvrigt til Malerfagligt Behandlings-Katalog (MBK) eller malevareproducenterne. 16

17 Undgå fugtskader luk vinduet op Luften i en lejlighed kan hurtigt blive for fugtig som følge af f.eks. madlavning, vask, badning og vanding af potteplanter. Den fugtige luft kan være årsag til fugtskader (mugpletter) og til sundhedsskadelige påvirkninger (husstøvmider). Mange tror, at en lejlighed ventilerer sig selv, men det er sjældent tilfældet. Beboerne må derfor selv sørge for, at der udluftes tilstrækkeligt til at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden. I nyere ejendomme findes normalt et mekanisk ventilationsanlæg, som fjerner luften fra køkken og bad gennem udsugningsventiler i eller nær loftet. Disse skal være åbne og holdes rene for at virke effektivt. Ofte findes også udeluftventiler i eller nær ved vinduerne. Herfra kommer den luft, som senere suges ud gennem køkken og bad. Disse ventiler bør altid holdes åbne. I ældre ejendomme med trækruder små ventilationsruder kan det være nødvendigt altid at have dem på klem for at få nok friskluft. I opholdsrum Husk: Luft så meget ud, at der ikke kommer dug på ruderne. Selv om der skal spares på varmen, må spareiveren ikke føre til fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Heldigvis koster opvarmning af rimelig mængde friskluft ikke de store penge. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ensartet opvarmede. I nyopførte lejligheder kan der forekomme byggefugt. Udluft derfor særligt meget i det første års tid efter indflytning i en ny lejlighed. Vinduesudskiftning eller anbringelse af tætningslister på døre eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt, at der er behov for flere udluftninger end før. Især hvor der ryges, er det en god idé altid at holde udeventiler åbne eller lade trækruder stå på klem. Kontakt i øvrigt straks vicevært eller inspektør, hvis der opstår fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjælpe, hvis der gribes ind med det samme. Husk: Et godt indeklima forudsætter god ventilation. I soverum Luft ud et par gange om dagen eller benyt udeluftventiler, hvis sådanne findes. Hvis ruderne begynder at dugge, så sørg for mere udluftning. Luk ikke helt for varme i rum, som ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod en ydervæg rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mugpletter på væggen. Luft ud og sørg for, at sengetøjet bliver luftet hver morgen. Vend madrasserne af og til. Lad ikke soverum være helt uopvarmede. Hvis ruderne dugger, så sørg for bedre udluftning til det fri eller eventuelt til boligens andre rum. I køkken I baderum Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Luk helt op for udsugningsventil eller lad køkkenventilator eller emhætte køre for fuld kraft under madlavning. Læg låg på gryder under madlavning, så kommer der ikke så megen fugtighed ud i køkkenet. Luft godt ud under og efter madlavning. Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Undgå så vidt muligt tøjvask og især tøjtørring i lejligheden men kan det ikke undgås, så benyt baderummet og sørg for god udluftning. Luft godt ud efter badning. Afkast af varm og fugtig luft fra tørretumbler bør føres direkte til det fri. 17

18 10 års garantierklæring Reklamation Garantierklæringen er gældende for KPK døre og vinduer leveret og monteret i Danmark (eksklusiv Færøerne og Grønland) fra 1. september Under forudsætning af, at elementerne på din ordre, bliver monteret i overensstemmelse med KPK s monteringsanvisning og bliver vedligeholdt efter anvisningerne i KPK s brugervejledning, yder vi 10 års KPK garanti som følgende: På KPK s DVV mærkede produkter yder vi 10 års garanti, bestående af 5 års DVV garanti samt rudeproducent-garanti, i henhold til brancheforeningen VinduesIndustrien, plus KPK udvidet garanti i alt 10 års garanti. VinduesIndustriens DVV garanti samt rudeproducentens garanti finder du på: under garanti. Vi gør opmærksom på at ovennævnte garantier ikke omfatter: Skader og funktionsproblemer med baggrund i ingen eller manglende smøring og vedligeholdelse, samt afvaskning af elementets udvendige pulverlakerede overflade. Produkter der bliver belastet af ydre påvirkninger, såsom: andre bygningsdele, herunder diverse skumtyper, samt ekstreme varme-, fugt-, kemiskeog klimapåvirkninger m.m. Sliddele indenfor beslag (hængsler, låse, lukketøj) og tætningslister som må udskiftes med baggrund i daglig brug, anvendelse og betjening. Visuelle fejl på ruder vil blive bedømt i henhold til VinduesIndustriens: Visuelle kvalitetsafvigelser i termoruder. Reklamationsfristen for visuelle fejl på ruder er senest 1 år efter levering. Tæthed for døre med 1-punkts lås. Vand der presses ind ved dørtrinet på indadgående døre. Funktionsstabilitet i elementer, som er større end elementerne i KPK s prisliste. Pladedøre og fyldninger er undtaget KPK s udvidede garanti. Her gælder 5 års DVV garanti som standard. På el-tilbehør generelt ydes 1 års garanti. En eventuel reklamation skal rettes til den håndværker eller forhandler, hvor du har købt produkterne. Er årsagen til reklamationen en fejlagtig montage, skal reklamationen rettes til håndværkeren der har monteret elementerne. Skyldes en fejl forkert betjening eller manglende vedligeholdelse, dækker garantien ikke. KPK Døre & Vinduer er tilsluttet DVV - Dansk Vindues Verifikation, og alle produkter er DVVmærkede. DVV mærket signalerer at produkter og produktionen som minimum opfylder DVVs tekniske bestemmelser. VinduesIndustrien blev stiftet i 1977 af en række danske firmaer, der producerer vinduer og yderdøre af træ, plast og metal. Foreningens formål er bl.a. at fastlægge kvalitetsmæssige krav. DVC Produktcertificering For at sikre disse krav overholdes er alle medlemmer af VinduesIndustrien derfor underlagt kontrolorganet DVC, som kontinuerligt undersøger produkternes kvalitet. Som tegn på, at virksomheden lever op til kontrolordningens krav, mærkes produkterne med DVV mærket. 18

19 Termoruder Udskiftning Bliver det nødvendigt at skifte ruder bør al udskiftning foretages af fagfolk. Ved ruder fastholdt med glaslister, fjernes disse med forsigtighed inden ruden kan udtages. Er ruder fastholdt med aluafdækninger, afmonteres disse ved hjælp af specialværktøj mellem træ og alu, inden ruden kan udtages. Bedømmelseskriterier ved visuelle fejl Ruder skal bedømmes i en afstand af mindst 3 meter indefra og skal ske ved diffust lys (f.eks. overskyet himmel) uden direkte sollys eller kunstigt lys. Uregelmæssigheder, der ikke kan ses i en afstand af 3 meter betragtes ikke som fejl. Ved kontrol af refleksion skal afstanden udefra være mindst 5 meter. Ruden De anvendte termoruder er produceret efter Vindues- Industriens normer og garantier, herunder standarden EN 1279 for termoruder. Nedenstående er uddrag af industriens retningslinjer og garantier. Vedligeholdelse Ruden bør rengøres med jævne mellemrum alt afhængig af ydre påvirkninger. Monteringsmaterialet skal vedligeholdes eller udskiftes når der er tegn på nedbrud. Dette kræver en håndværksmæssig kunnen. Nedenstående er ikke reklamationsberettiget: Interferensfænomener Dobbeltrudeeffekt Anisotropier Kondens på udvendige og indvendige rudeflader Mærkedannelse på glasoverflader Anløbning Skader som følge af frostsprængninger, kemiske angreb på glasset eller termisk påvirkning Rudegaranti Der garanteres for at ruden forbliver fri for dug i rudens indre i garantiperioden. Garantien dækker erstatningsrude og udskiftning efter VinduesIndustriens erstatningstabel. Visuelle fejl Ruder der fraviger VinduesIndustriens retningslinjer for Termoruders Visuelle Kvalitet, erstattes med levering af ny rude indtil 1 år efter leveringen. Glas er et industrielt produkt bestående af blandt andet kalk, kvarts og soda. Selv om råmaterialerne renses meget omhyggeligt, kan det ikke undgås, at der i enkelte tilfælde vil kunne forekomme små urenheder og ridser i glasset indvendigt i termoruden. Reklamationer vedrørende urenheder i glasset, vurderes ud fra den nedennævnte fremgangsmåde, hvor der tages stilling til, om de er uvæsentlige som værende en naturlig del af materialet og som sådan ikke falder ind under garantiansvaret eller om de er så væsentlige, at de berettiger til en erstatningsrude 19

20 Tillykke med dine nye døre/vinduer fra KPK Døre & Vinduer Vi har bestræbt os på at fremstille et produkt som med en korrekt montering og regelmæssig vedligeholdelse vil kunne glæde dig i mange år fremover. Denne brugervejledning oplyser det man bør iagttage for at få den optimale udnyttelse af sine nye døre/vinduer. Skulle der være spørgsmål eller opstå problemer kan du kontakte din leverandør af KPK Døre & Vinduer. Han vil sammen med vor servicefunktion kunne træde hjælpende til. Modtagelse og opbevaring Ved aflæsning og videre håndtering af elementerne skal det sikres, at der anvendes hjælpemidler og metoder, således at disse kan håndteres sikkerhedsmæssig forsvarligt og som ikke medfører skader på elementerne. Ved modtagelse kontrolleres, om elementerne stemmer overens med leveringsaftalen, og om de er fejlfrie. Kontakt straks forhandler eller fabrik, hvis der er fejl eller mangler. Elementerne skal opbevares på et jævnt og tørt underlag. Der skal udføres en forsvarlig afdækning til beskyttelse mod vejrliget. Håndtering Håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger. Derfor skal der bruges egnede tekniske hjælpemidler til transport, både vandret og lodret, samt til montering. Vandret transport af det enkelte element, kan f.eks. foretages med elementvogn.vandret transport af elementer på paller kan f.eks. foretages med truck, byggelift, teleskoplæsser på jævnt og ikke skrånende underlag. Lodret transport kan foretages med gaffelagregat, f.eks. teleskoplæsser med pallegafler. Elementerne er ikke forberedt for løft med stropper, kroge eller lignende. Løft til monteringshul kan foretages med sugekop, f.eks. monteret på vinduesløfter, kran eller lignende. Elementerne sættes ind i vindueshullet og kiles fast inden permanent fastgørelse. Elementerne kan generelt håndteres som anvist i branchevejledning om håndtering af vinduer og døre, som kan hentes på Ligeledes kan der hentes brancheoversigt over tekniske hjælpemidler til tunge løft, på Oplysning om vægten på elementerne er angivet på elementerne. Er der specielle krav om håndtering vil dette fremgå af følgesedlerne. Rogalandsvej Nykøbing Mors Tlf Fax

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

AT VIDE OM VÆRD VINDUER

AT VIDE OM VÆRD VINDUER ÆRD AT VIDE OM Udgivet af VinduesIndustrien 1. udgave December 2009 ISBN: 978-87-993072-0-3 TAK VinduesIndustrien takker alle der har bistået i udarbejdelsen af denne publikation. En særlig tak til Energitjenesten

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre

Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 2012. Outline vinduer og døre Inkl. vejledende prisliste ekskl. moms. September 0. Outline vinduer og døre Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye

Læs mere

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre

Velkommen. til Outrup Vinduer og Døre Den ægte vare 1 Velkommen til Outrup Vinduer og Døre Velkommen til Outrup Vinduer & Døre, en familieejet og ejerledet dansk virksomhed beliggende på Mors. I mere end 40 år har vi produceret kvalitetsvinduer

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe.

Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte BV-Trappen A/S som leverandør af Deres nye trappe. Vi vil gerne starte med en tak for at De valgte som leverandør af Deres nye trappe. Denne monteringsvejledning er ment som en hjælp til samling og montering af Deres trappe. Den dækker de almindelige ting

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C VEJLEDNING TIL VILH. KIERS KOLLEGIUMS VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kollegiet/udlejer... 2 Lejer... 2 Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

Vinduer og døre i træ og træ/alu

Vinduer og døre i træ og træ/alu Vinduer og døre i træ og træ/alu Tryghed er at være sikker Vinduer og yderdøre i Træ/Alu ENERGY Træ/Alu TRÆ Vi ved godt, det er en stor beslutning at få nye vinduer og døre. åde økonomisk og i forhold

Læs mere

VOSS ønsker Dem tillykke.

VOSS ønsker Dem tillykke. ELI 670-1 1 948201044 VOSS ønsker Dem tillykke. Kære kunde, Tillykke med Deres nye VOSS komfur. Det er vigtigt at De lærer komfurets funktioner og finesser at kende. Læs derfor denne brugsanvisning, den

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus

køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus køkkenmontering Tips og tricks Specielle løsninger Tips & Tricks Bordplademontage Vordingborg Plus Udgave 10 - august 2010 Mekanisk fotografisk eller anden gengivelse af dette værk eller dele af det, er

Læs mere

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig

AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig Vejen til et lavere energiforbrug i din bolig INDHOLD Fakta & tal... 4 Tilskudsmuligheder... 7 Husets Web... 13 Hvilke tiltag er rentable ex. 1, 2, 3.... 28 Energi & Penge... 42 Tilbudshentning, en gratis

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 15. april 2014 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/borgbeboer

Læs mere