NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NybroTidende. Nybrogård Kollegiets interne blad"

Transkript

1 NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Årgang 38. Nr. 1. Januar 2011 NYT FRA BEBOERRÅDET PAS PÅ INDBRUDSTYVE! I den seneste tid har der været en mængde indbrud på værelser i stuen, og derfor bør alle være opmærksomme. Læs mere om indbruddene, signalement af gerningsmanden og gode råd til at undgå indbrud inde i bladet. NYE ÅBNINGSTIDER I SEKRETARIATET Mandag kl Torsdag kl NÆSTE BEBOERRÅDSMØDE Onsdag d. 2. februar 2011 Kl. 19 i GH-Kælderen KAMPEN MOD MULDVARPENE - Da sneen et kort øjeblik var væk fra græsplænen, kom et af De Blå Mænds største problemer til syne med det samme. Muldvarpene ynder at lave gange overalt i græsplænerne, og det er ikke kun besværligt for græsslåningen men kan være farligt for fx fodboldspillere, der kan falde i en af de nedstyrtede gange under græsset. De Blå Mænd har flere gange haft besøg af en skadedyrsbekæmper, og de forsøger at få bugt med graverne med gaspatroner, der er ufarlige for mennesker. I AB-gården (billede) har de dog måtte give op. Her er for mange muldvarpe til, at de kan følge med. En muldvarp er ikke farlig, og den viser sig sjældent. INDBRUD PÅ NYRBROGÅRD KOL- LEGIET De seneste måneder har der været et stort antal indbrud og indbrudsforsøg på kollegiets værelser. Læs om to kollegianere, der begge har haft besøg af tyven, og læs politiets beskrivelse. Side 4 og 5 ÅRET DER GIK Så er endnu et år forbi, og der er i de forgangne måneder sket en masse spændende ting på kollegiet med bl.a. opførsel af nye klubber, renovering og et jubilæum. Læs mere om nogle af dem inde i bladet. Side 6 og 7 JULETRÆSTÆNDING: NU TÆNDES TUSIND JULELYS Første søndag i advent blev i 2010 starten på en tradition med juletræstænding og æbleskiver hos Lars Kaj. 15 kollegianere var mødt op til det første af forhåbentlig mange tændinger de kommende år. Side 9

2 SIDE 2 NYBROTIDENDE ÅRGANG 38. NR. 1. Ny formand til motionsrummet søges Hej alle kollegianere. Grundet flytning fra kollegiet kan Jens og jeg desværre ikke varetage formandsposten for motionsrummet længere. Vi søger derfor en eller flere formænd der kan fortsætte arbejdet med motionsrummet. Arbejdet består af: Indmelding af medlemmer, i praksis afhentning af indmeldingssedler + penge hos Lars Kaj. Regnskab, dvs. medlemmerne og pengene registreres i et excelark, jeg har allerede sat det hele op. Rengøring ca. 2 timer hver 2. uge - med løn naturligvis. Fornyelse af motionsrummet. Dette er den sjoveste del, da klubben er begyndt at generere et overskud er der penge til nyt udstyr! Jeg står naturligvis til rådighed for spørgsmål. Bare skriv til mig på mail Vi håber virkelig at der er nogle, der vil fortsætte det arbejde, vi har lagt i moderniseringen af motionsrummet, så det ikke kommer til at ligne det rum, vi overtog i maj sidste år. Remember, Wednesday is social day! So come down and visit the art club in the F- cellar, every Wednesday from 7pm! Daniel og Jens har bl.a. indkøbt nye maskiner i deres tid som motionsformænd. Daniel M-6 Fakta om NybroTidende Ansvarshavende redaktør Cecilie Kristiansen (D-05) Udkommer en gang om måneden senest fire dage før næste beboerrådsmøde. Deadline for indlæg: den 20. i hver måned Oplagstal: ca. 200 NybroTidendes redaktion forbeholder sig retten til at rette i indlæg, samt fravælge indlæg, som ikke synes at have relevans for andre. Kom og lær kollegiet bedre at kende! Kære Beboer, Kender du dit kollegium og de muligheder, der er her? Nybrogård Kollegiet er et stort kollegium med næsten 700 beboere, og det skaber en masse forskellige tilbud og klubber, som alle sammen er med til at fremme det sociale liv på tværs af gangene. Alle nye forslag til ændringer af kollegielivets gang bliver taget op på de månedlige Beboerrådsmøder, hvor alle gange og lejligheder har mulighed for at have en repræsentant siddende. Det er også Beboerrådet, der beslutter hvilke nye tiltag, som skal have penge til at føres ud i livet. Vil du vide mere om Beboerrådet, de forskellige klubber og det sociale liv, så mød op: Tirsdag d. 15. februar kl Mødet holdes i KælderCaféen, som ligger under JK-køkkenet. Der vil være gratis pizza og sodavand til alle fremmødte. Vi glæder os til at se dig! Beboerrådet

3 ÅRGANG 38. NR. 1. NYBROTIDENDE SIDE 3 Referat af Beboermøde tirsdag d. 30. november 2010 Kl. 19 i GH-Kælderen Der var 14 fremmødte til mødet. Ad 1) Mikkel J21 valgt til ordstyrer Ad 2) Beboerrådets beretning for det forløbne år. I starten af året blev KælderCaféen lukket, og det blev der brugt meget tid på i Beboerrådet de første måneder, da der var mange udeståender. Der er blevet startet en filmklub, som kostede lidt mere end først budgetteret, men som er blevet rigtig god og har mange medlemmer. Filmklubben ligger i AB-kælderen. Desuden er der blevet oprettet en kunstklub og en rollespilsklub. Der er kommet nye formænd for motionsklubben, og der er blevet renoveret i lokalet, og der er kommet nye maskiner. Der er pt. ingen formand for cykelklubben, men interesserede kan henvende sig til Beboerrådet. Beboerrådet har fået ny kasserer, Anders D7. Der har været lidt problemer med at kunne udbetale løn, men der er kommet styr på det her til årsskiftet. Ad 3) Kollegiets driftregnskab for det forløbne år Driftregnskabet blev fremlagt til mødet. Der er kr. i overskud. Det er lidt mindre end normalt, hvor det ligger omkring kr. Der er blevet sparet lidt penge på vand og renovering i forhold til det budgetterede, men der har til gengæld været større udgifter til snerydning sidste vinter. Energiudgifterne til næste år sættes lavere end før pga. individuel afregning af varme og el. Regnskabet blev godkendt af de fremmødte. Ad 4) Valg af kollegianere til diverse poster Der skal vælges et nyt medlem til bestyrelsen, da det nuværende medlem ikke genopstiller. Camilla N15 stiller op og er derfor valgt. Jonas D59 genopstiller til suppleantposten i bestyrelsen og genvælges. Ad 5) Valg af formand til Beboerrådet samt Beboerrådsrepræsentanter og suppleanter Formanden for Beboerrådet er på valg. Mathias O-05 genopstiller som formand men kun for en kortere periode. Der skal derfor findes en ny i løbet af foråret. Der er ingen andre kandidater til valg på mødet. Mathias O-05 er dermed genvalgt som formand for Beboerrådet. Der blev foretaget en gennemgang af Beboerrådsmedlemmerne fra alle gangene og lejlighederne på kollegiet. Listen ser nu således ud: AB-ulige: Drude, B45, Amanda, A21 AB-lige: Jonas, B46 CD-ulige: Jonas D59, Lasse C21 CD-lige: Casper D64 EF-ulige: INGEN EF-lige: INGEN GH-ulige: INGEN GH-lige: Thomas G26 JK-ulige: Miranda K63 JK-lige: INGEN LM-ulige: Bjarne L17, David M55 LM-lige: INGEN NO-ulige: Camilla N15, Lærke N37 NO-lige: Atle O56, Daniel N40 PR-ulige: Jonas P27, Kasper P31 PR-lige: Casper P18 ST-ulige: Mathias O-05 ST-lige: INGEN CDG-lejligheder: Cecilie D-05 HL-lejligheder: INGEN MOS-lejligheder: INGEN Ad 6A) Multibane De personer, der oprindeligt forsøgte sig med at få lavet en multibane på kollegiet, står til at skulle flytte, og der skal derfor findes nye kræfter til projektet. Lasse C21 vil gerne være med til at fortsætte projektet. Der holdes møde torsdag den 16. december kl på B-lige køkkenet, hvor interesserede kan komme. Ad 6) Der var ingen punkter til eventuelt. Tak for god ro og orden! Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 30. november 2010 Kl. 20 i GH-Kælderen Til stede: Jonas B46, Søren B50, Lasse C21, Nina C23, Cecilie D5, Anders D7, Pernille D55, Jonas D59, Camilla N15, Mathias O5, Casper P18, Rasmus P23, Lars Kaj Afbud: Miranda K63 Ad 1) Lasse C21 valgt til ordstyrer Ad 2) 7 stemmeberettigede mødt Ad 3) Referat godkendt fra sidste beboerrådsmøde Ad 4) Dagordenen godkendt Ad 5) Økonomi: Der er nu adgang til alle konti for kassereren. Det koster 2000 kr. om året at få Dataløn til at administrere lønnen, og det er for besværligt selv at skulle indberette skat til SKAT. Det besluttes derfor at benytte Dataløn. Der er en månedlig trækning fra Dataløn på 213 kr. som man ikke ved, hvad går til. Dette undersøges nærmere. Der står pt kr. på NYKs konto og kr. på Netværkskontoen. Ad 6) Øvrige meddelelser Det oplyses, at beboere selv kan tilog framelde sig maillister på kollegiets hjemmeside under netværksindstillinger. Ad 7) Bestyrelsesmøde Der skal være bestyrelsesmøde i december, hvor regnskabet skal godkendes. Der skal laves årsberetning til kommunen, og så skal der forhandles om en ny administrationsaftale med KAB. Der kommer 2 forslag til køb af en kopimaskine, og så skal det besluttes, om der skal være lønforhøjelse til ansatte i klagenævnet og sekretariatet. Ad 8A) Julefrokost Det besluttes, at der bliver holdt julefrokost for aktive beboere på kollegiet lørdag den 15. januar. Der bliver givet 150 kr. per person fra NYK til arrangementet. Ad 8B) Kvartalsregnskab fra KælderCaféen Der mødte ikke nogen repræsentanter op fra KælderCaféen, og der blev dermed heller ikke fremvist noget regnskab. Derfor blev det besluttet at lukke KælderCaféen, indtil der bliver fremlagt et regnskab. Dette kan tidligst ske til næste Beboerrådsmøde, som er i februar. Fortsættes på næste side...

4 SIDE 4 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 1. Fortsat fra forrige side Ad 8C) Opfølgning på klage til KælderCaféen Der er blevet sendt en klage til KælderCaféen pga. larm og ekstraordinært lange åbninger, og det var meningen, at situationen skulle diskuteres, så der kunne blive fundet løsninger på problemerne, men da der ikke mødte nogen op fra KælderCaféens bestyrelse, bliver punktet rykket til næste møde. Ad 8D) Ny sekretær i Beboerrådet Nina C23 stiller op som sekretær og er dermed valgt. Ad 8E) Infomøde for nye beboere Der var mange fremmødte til infomødet, der blev afholdt i september, og derfor bliver der holdt et igen tirsdag den 15. februar kl. 19. Mere information senere. Camilla N15 står for koordineringen. Ad 9) Nye medlemmer og suppleanter Jonas B46 er ikke længere repræsentant for AB-lige. Søren B50 stiller op som suppleant. Ad 10) Evt. Status på den gamle KælderCafé er, at computeren er fundet, men mobiltelefonen er stadig væk. Der bliver stadigvæk kigget på regnskabet, men der er ikke meldt noget endeligt ud endnu. CVR-nummeret er blevet lukket. Der kan ikke blive redegjort 100 % for pengene, men underskuddet er mindre, end det var før den forhenværende bestyrelse tog over. Der blev besluttet at der stadig bliver undersøgt, om det er muligt at indkassere penge fra bartendere. Anders og Lasse kigger på kontoudskrifter og de manglende bartenderpenge for at få et overblik. Det er blevet besluttet, at hvis bestyrelsen vælger at hæve lønnen til de ansatte, så bliver den timetakst brugt, når der skal udbetales manglende løn til ansatte af NYK for Ad 11) Næste Beboerrådsmøde er onsdag den 2. februar 2011 kl i GH-kælderen. Punkter til dagsordnen skal være Nina C23, i hænde senest 10 dage før. Læg mærke til at det er en ny sekretær, der skal ske henvendelse til! Tak for god ro og orden! Indbrud på Nybrogård Kollegiet Kollegiet har hen over jul og nytår haft ubudne gæster på flere af kollegiets værelser i stueetagen. Hele elleve værelser har i den seneste tid været udsat for indbrud eller forsøg på indbrud. Nu sætter politiet en eftersøgning i gang og beder alle kollegianere om at holde godt øje med mistænkelige personer på kollegiets ejendom. Lige før jul skete det første indbrud. Døren blev sparket ind og tyvene løb af sted med ejerens bærbare computer. Siden er det samme sket for flere andre kollegianere mellem jul og nytår, og senest den 17. januar skete det igen. Tyvene har enten sparket døren ind eller smadret ruden i vinduet, og i alle tilfælde har de bærbare computere været målet for indbruddet. Mikkel, J-21, er en af de kollegianere, der har haft indbrud på værelset og fik stjålet sin egen og kærestens bærbare computere, mens de ikke var hjemme. Min kæreste gik fra værelset kl den 29. december, og da jeg kom hjem kl samme aften, var min dør sparket ind og tyvene havde taget begge vores computere. fortæller han. Mikkel bor i et af endeværelserne på JK-ulige, og der havde ikke været nogen hjemme i de andre værelser for enden af gangen. Derfor kunne tyvene mere eller mindre uforstyrret sparke døren til værelset ind og tage computerne med sig. Flere kollegianere har efterfølgende fortalt, at de godt hørte et brag, men at de i kke tænkte videre over det. Braget fra Tyvene er gået efter computere. Derfor kan det en indsparket dør lyder være en god ide at fjerne da heller computeren fra vinduet, ikke nær så når værelset forlades. højt, som man skulle tro, fortæller Mikkel: Det kan sagtens lyde ligesom en, der banker hårdt på døren. Derfor er det vigtigt, at være opmærksom på alle slags lyde, der virker mistænkelige eller aggressive. Mikkel ringede efter politiet, som straks sendte to mænd ud til kollegiet. Tyvene havde ikke taget andet end de to bærbare computere, og der var heller ikke rodet noget igennem. sagde Mikkel. Men tyvene havde været så dumme at tænde lys i gangen, så jeg håbede, at det måske kunne give nogle fingeraftryk at gå videre med. Desværre ville det være umuligt at skelne det fra de andre fingeraftryk. Også fodaftrykket på døren var for uklart til at kunne bruges i en efterforskning. Mikkel kunne også efterfølgende se spor i sneen ude foran hans vindue. Man kunne se fodspor fra nogen, som havde gået rundt foran vinduet og helt tæt på muren. fortæller han. Man kunne faktisk se, hvordan der havde stået en helt op af husmuren sådan ved siden af vinduet, som om han kiggede ind under rullegardinet for at tjekke, om nogen var hjemme. Det er bestemt ikke en rar oplevelse at få indbrud på sit værelse, og Mikkels to katte, der havde været på værelset under indbruddet, var da også meget forskræmte. Den ene gemte sig flere dage under sengen og ville ikke komme ud, fortæller Mikkel. Selvom Mikkel ikke har fået sin computer tilbage, har han endnu ikke opgivet håbet helt. Jeg har ledt efter computeren på Den Blå Avis, og jeg troede faktisk også, at jeg havde fundet den på et tidspunkt. fortæller han. Men den 3. januar loggede min computer på dropbox, som opdaterer automatisk, når man logger på nettet. Og det fortalte jeg selvfølgelig politiet. Mikkel har endnu ikke hørt fra politiet, men måske kan denne oplysning føre til, at de fanger gerningsmanden.

5 ÅRGANG 38. NR. 1. NYHEDSBREV SIDE 5 Indbrudsforsøg afværget Flere kollegianere har haft indbrud i de forgangne måneder. Heldigvis er det ikke hos alle, hvor tyven er kommet ind og har stjålet noget med sig. Grunden til de mislykkedes forsøg skyldes i mange tilfælde opmærksomme naboer, der har undret sig over en mistænkelig type, der ikke hørte til på kollegiet. Et af de steder, hvor det heldigvis ikke blev til mere end et forsøg for tyven, var hos Sarah på EF-ulige den 17. januar Tyven havde lavet indbrud hos en af beboerne to måneder forinden og så øjensynligt chancen til at vende tilbage til gangen og forsøge sig på et af de andre værelser. I en mail fortæller Sarah, hvordan det hele foregik (let redigeret af redaktionen): Jeg havde kl. 18:30 i går aftes (den 17. januar, red) forsøg på indbrud. Min nabo kiggede heldigvis ud ad vinduet, da han hørte en lyd, og derfor fik jeg ikke stjålet noget. Fyren var af anden etnisk herkomst og snakkede dansk med accent, havde rund hovedfacon, kort mørkt hår og sort lang dunjakke med pelskrave. Han står sandsynligvis bag flere af indbruddene her på kollegiet, så vær opmærksom, hvis du ser en, der passer på denne beskrivelse. Kontakt straks politiet, hvis han opfører sig mistænkeligt. Han startede med at spørge min nabo om en smøg og prøvede så at bilde ham ind, at han var min kæreste og ventede på, at jeg kom hjem. Han havde endda gjort sig den ulejlighed at finde ud af, hvad jeg hedder. Så det er vigtigt at være meget kritiske! Min nabo var heldigvis kritisk og ringede til mig. Fyren nåede derfor kun at ødelægge min rude (bemærk: det larmer nødvendigvis ikke meget!) Hvis I ser mistænkelige personer kigge ind ad vinduer eller tjekke dørhåndtag, så ring til dem, der bor på værelserne og til politiet med det samme. En anden på min gang havde i forgårs (den 16. januar, red.) set denne mand stå foran min dør. Politiet var ude ved mit værelse umiddelbart efter indbrudsforsøget, hvor de brugte lang tid på at få signalement, undersøge indbrudsmetode og snakke med mine naboer, så tro ikke, det er forgæves. Beskyt din bærbare med en kensington lås! Bærbare computere er attraktive goder for indbrudstyven. De er lette at få fat i, nemme at transportere og letomsættelige. Men din bærbare computer har allerede indbygget mulighed for aflåsning, så hvorfor ikke bruge den? Stort set alle bærbare computere har mulighed for at blive låst fast med en såkaldt kensington-lås. Måske har du allerede undret dig over, hvad den lille strække bagpå eller i siden af din bærbare computer er til. Det betyder, at du kan låse den fast med en lille wire. For enden af wiren er der en lås, som stikkes ind i den bærbare computere. Derefter låses computeren med enten nøgle eller kode. Når du igen har brug for at tage computeren med, så låses den blot op igen på samme måde. En kensington-lås kan fås for mellem 100 og 200 kroner. Læs mere på Opfordring fra politiet Kære beboere Da I har haft flere indbrud på jeres kollegieværelser, er vi i Indbrudspatruljen under Københavns Vestegns Politi begyndt at efterforske i disse. Der er blevet observeret en ung mand, der muligvis har lavet disse indbrud. Han beskrives som værende: Mand, udlænding, Ca år, Ca. 170 cm høj, Mørkt kort hår, Rundt hoved og stor næse. Han har ved to lejligheder været iklædt sort dunjakke med pelskrave. Hvis nogen kan nikke genkendende til dette signalement, må I gerne underrettet os på Hvis I ser ham i området eller andre mistænkelige personer, må I gerne kontakte politiet på føromtalte nummer og henvise til, at indbrudsgruppen har opfordret jer til at kontakte politiet. Da vi ofte oplever, at de mistænkelige personer er væk, når vi når frem, må I gerne prøve at filme ham/dem eller observere ham/dem indtil vi kommer frem. Vi er især nysgerrige om, hvordan gerningsmanden kommer fra og til stedet, hvis han ikke bor på kollegiet. Med venlig hilsen Kirsa Kofoed, pa Indbrudsgruppen Københavns Vestegns POLITI Gode råd til at undgå indbrud 1. Undlad at udstille dine værdigenstande tæt ved vinduer 2. Rul helt ned for rullegardin/ persienne, når du ikke er hjemme 3. Benyt tænd/sluk ur, der tænder lyset, selvom du ikke er der 4. Lås døren, hver gang du forlader værelset. Også selvom du bare skal ned på køkkenet. 5. Sørg for at lukke vinduet helt, når du forlader værelset. Hvis vinduet er på hasp, dækker forsikringen ikke 6. Invester evt. i en kensingtonlås, der kan låse din computer fast til en mindre flytbar genstand, fx et bord 7. Gør dine ting unikke med speciel- le kendetegn. Så er de meget sværere at sælge 8. Husk backup på computeren, så du ikke også mister data, hvis du får indbrud 9. Nedskriv serienummeret på din computer. Så kan den spores Mikkel, J-21

6 ÅRGANG 38. NR. 1. NYHEDSBREV SIDE 6 Året der gik på Nybrogård Kollegiet Året 2010 bød på mange nye tiltag og sjove arrangementer på Nybrogård Kollegiet. Jeg har samlet et udpluk af de allerbedste her. Januar: En kold start på det nye år Det nye år startede koldt, og søndag den 3. januar kunne danskerne vågne op til sne, is og minusgrader, der ledte tankerne hen på et sted længere mod nord. Også søerne var frosset til, og det benyttede mange i Lyngby og omegn til at finde skøjterne frem og bevæge sig ud på det dybe, frosne vand. På Lyngby Sø var der ingen skilte med færdsel forbudt, men på Bagsværd Sø var skiltet ikke til at misse. Alligevel trodsede mange advarslerne og fik sig en god skøjtetur på den kæmpe naturskabte skøjtebane. KælderCaféen lukket - åbnet - og lukket igen Pr. 1. januar 2010 udmeldte bestyrelsen i KælderCaféen, at de ikke længere ønskede at køre KælderCaféen. Og da der ikke var nogle til at tage over, blev det herefter besluttet at lukke den. Nogle måneder senere blev en ny bestyrelse valgt, og KælderCaféen kunne genåbnes med nye kræfter. Men i slutningen af 2010, da det første regnskab skulle forelægges, mødte ingen op til Beboerrrådsmødet, og den nyligt opstartede KælderCafé måtte lukkes igen indtil regnskabet kan blive forelagt og godkendt. Marts Individuel afregning af varme og el Fra 1. marts 2010 overgik kollegiet til individuel afregning af el og varme. De målere, der i løbet af 2009 blev sat op i alle boliger, skulle nu tages i brug. April Foredrag om sund ernæring Omkring 20 kollegianere var mødt op til foredrag om sund ernæring, men blev meget forundrede over foredragets indhold. Det affødte en masse kritiske kommentarer i NybroTidende. Filmklubben oprettes Den nye filmklub blev i april klar til åbning, efter at en flok frivillige kollegianere brugte en hel lørdag på at sætte inventar op og gøre rent i rummet under AB. Maj Nye fælleskøkkener CD-ulige fik i maj som de første nye elementer i deres ene fælleskøkken. Flere har siden fulgt efter, og planen er, at de sidste fælleskøkkener i den kommende tid også får udskiftet deres elementer. Juni 40 år med Nybrogård Kollegiet I år er det 40 år siden, kollegiet blev bygget. Helt præcis var det d. 12. juni Og det blev s e l v f ø l g e l i g fejret i Nybro- Tidende. Her kunne man bl.a. læse om Kenneth og Bent, der boede på kollegiet i erne. August CD-ulige suveræn vinder af køkkenhygiejnekonkurrencen Peiter og John var begge enige om, at CD-ulige var mest hygiejnisk og derfor skulle vinde titlen som Nybrogård Kollegiets mest hygiejniske køkken! Senere samme dag fik CDulige overrakt deres præmie en nettovogn fyldt med øl, boblevand, sodavand, chips, slik, popkorn og rengøringsmidler til en værdi af 500 kr.! Motionsrummet får makeover I foråret fik motionsrummet nye formænd, og de havde allerede før Fortsættes på næste side...

7 SIDE 7 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 1. fortsat fra forrige side deres tiltrædelse store planer med det svedlugtende rum under NO. I august blev drømmene realiseret, og drengene købte en masse nye maskiner til rummet. September Infomøde for nye beboere Tirsdag d. 14. september var Beboerrådet vært for et tiltag, der skulle få nye beboere til at føle sig mere velkomne på kollegiet. Kl. 19 var der inviteret på pizza og oplæg fra de mange klubformænd og andre aktive på kollegiet i KælderCaféen. Og mødet blev taget godt imod, da over 50 beboere mødte op for at høre mere. Team adventure Nybrogård er nok det kollegium, der ligger bedst placeret, når det kommer til aktivitet i n a t u r e n. Team adventure kørte i september mountainbikes og testede kvaliteten. De opfordrede også alle andre til også at komme ud på cyklen og prøve det af. November Ny rollespilsklub Nu er der også oprettet en rollespilsklub på Nybrogård Kollegiet, så alle rollespilsglade kollegianere kan få mulighed for at spille med andre på kollegiets arealer. December Vintervejr igen igen Året sluttede på nogenlunde samme måde, som det startede. Med snefyldte græsplæner og koldt vejr. KAB: Fakta om betaling af el og varmeforbrug Fra 1. april 2010 blev der iværksat individuel måling af varme- og elforbrug for alle boliger på Nybrogård Kollegiet. Hver måned bliver der opkrævet et a conto beløb for forbrug af henholdsvis varme og el. Når årsregnskabet er opgjort reguleres i overensstemmelse med faktisk forbrug i forhold til det, der er opkrævet a conto. I hver bolig er der opsat målere, der registrerer det løbende forbrug. Når det samlede årsforbrug er modtaget fordeles udgifterne efter forbruget på de enkelte forbrugsmålere. Forbruget i fælleskøkkener bliver fordelt blandt de værelser, der er tilknyttet det pågældende køkken. Årsafregning Det er forsyningsselskabet, der afgør hvornår der foretages årsafregning for det leverede forbrug. I kollegiets tilfælde er det pr. 1. januar, der foretages årsafregning fra forsyningsselskabet. Pr. samme dato foretages aflæsning af samtlige målere. På grundlag af de indsamlede data udarbejdes et fordelingsregnskab. Ifølge lovgivningen skal fordelingsregnskabet foreligge senest 4 måneder efter skæringsdato for årsafregning. Den enkelte beboer vil altså modtage en årsafregning senest 30. april. Aflæsning af målere De opsatte målere indgår i et radiobaseret aflæsningsystem, som sender målerens data i krypteret form, når data indsamles. På den måde aflæses forbruget, uden at beboeren behøver af være hjemme. Til og fraflyttere Aktuel målerstatus registreres elektronisk i forbindelse med ind- og udflytning. Herefter beregnes det aktuelle forbrug for den periode, man har beboet i boligen. Fraflyttere får årsafregningen sendt direkte til sin nye adresse. Spørgsmål Når du modtager årsafregningen vil det fremgå, hvortil spørgsmål om afregningen kan rettes. Du kan til enhver tid henvende dig på ejendomskontoret, såfremt du ønsker mere information om fordeling af el og varme. Kan de ikke svare, vil de henvise dig til KAB, der er administrator for kollegiet og desuden udarbejder fordelingsregnskab. Flemming, KAB

8 SIDE 8 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 1. Snerydning på Nybrogård Kollegiet De sidste par måneder har De Blå Mænd haft ekstra travlt. Siden midten af november sidste år har landskabet som bekendt været prydet med et tykt lag hvid sne, og det har givet mange overarbejdstimer for De Blå Mænd. Gennemsnitlig har de været ude med fejekost og skovle en gang dagligt også i weekenden for at holde stier, svalegange og parkeringspladser nogenlunde fri for sne. Lars Kaj og de andre sidder i frokoststuen med morgenkaffen. Udenfor er sneen næsten væk, fordi de sidste par dage har budt på en kærkommen omgang tøvejr. Denne vinter slår alt siger Lars Kaj. Forrige år skulle vi først i gang med snerydning og saltning midt i december, mens det sidste år jo allerede begyndte at sne i november. De andre nikker samstemmende. Vinteren var en hård omgang, og det var da også på høje tid, at tøvejret kom. Al salt er brugt op, og der er ikke så meget som et gram tilbage af de seks ton, der var til rådighed ved vinterens start. Vi fik desværre stjålet en palle salt (1 ton, red.) i december, så vi havde faktisk endnu mindre end planlagt til det lange stykke tid med sne og is. fortæller Jan. Derfor var det virkelig vigtigt hele tiden at spare på saltdoseringen. Vi kunne godt have brugt ca. 4-6 paller mere siger Lars Kaj. Men De Blå Mænd måtte nøjes med det, der var. Salt har længe været en mangelvare. Heldigvis har De Blå Mænd ikke hørt om nogen alvorlige skader som SNERYDNING: De Blå Mænd var i gang næsten hver dag siden november med at rydde arealerne på kollegiet for sne. Her er det John, der er i gang med skovl og håndkraft ude foran D-lejlighederne. følge af snevejret. Men vi har hjulpet en masse biler op af grøfter og snedriver fortæller de. Især biler ved børnehaven sad ofte fast og måtte have hjælp til at komme fri. For selvom De Blå Mænd nærmest arbejdede i døgndrift, var det stort set umuligt at følge med det massive snefald til tider. Vi ryddede mest sne om aftenen, hvis det da var holdt op med at sne fortæller Lars Kaj. Reglen er, at snerydningen skal begynde ved snefaldsophør eller senest kl. 7 om morgenen, men det hændte, at De Blå Mænd måtte ud med traktor og skovle før snefaldsophør, fordi der simpelthen var faldet så store mængder sne, at de var nødt til at fjerne noget af det for bare at kunne komme frem. En omgang snerydning på hele kollegiets areal tager et par timer i gennemsnit med alle mand til hjælp. En kører traktoren med fejekosten og fejer de store stier op til indgangene, mens to andre tager henholdsvis svalegangene og indgangspartierne. De sidste to udføres med håndkraft, og det er ikke så lidt sne, der er blevet løftet væk i de sidste par måneder. De Blå Mænd er derfor glade for tøvejret, selvom det kan skabe nye problemer, hvis vandmasserne bliver for store. I skrivende stund er det dog intet problem, og De Blå Mænd har derfor endelig tid til at koncentrere sig om alle de andre arbejdsopgaver, som følger med i arbejdet på et kollegium. Og lad os så håbe, at de kan lade traktor, fejekost og skovle stå i en rum tid endnu, inden vi igen får vinter på Nybrogård Kollegiet. Julefrokost for aktive beboere var en succes På Nybrogård Kollegiet findes der lige nu omkring 50 aktive beboere, som på hver deres måde bidrager til kollegielivet. Nogle er frivillige beboerrådsrepræsentanter for deres gang, andre har meldt sig som formænd for klubberne, mens andre igen har påtaget sig arbejdet som medarbejder i NYK. Alle har de til fælles, at de med deres engagement er med til at gøre Nybrogård Kollegiet til et lidt bedre sted at bo. Lørdag den 15. januar omkring kl. 19 samledes 20 af de aktive beboere på kollegiet til den årlige julefrokost på AB-lige. Julefrokosten var belønningen for det arbejde, hver aktive beboer havde gjort i løbet af Maden kom udefra og bestod af traditionelle julefrokostanretninger med sild, rejer, fiskefileter, lun leverpostej, svinekam med svesker, tarteletter og ikke mindst en stor omgang risalamande til dessert. Der var også indkøbt lidt øl og vin, men ellers havde folk selv drikkelse med. Festen var en stor succes og sluttede ikke før langt ud på de lyse timer. Vil du med til næste julefrokost? Så meld dig som repræsentant for din gang eller bliv formand for en af kollegiets klubber! Kom ned til næste Beboerrådsmøde og hør hvordan.

9 ÅRGANG 38. NR. 1. NYBROTIDENDE SIDE 9 Juletræstænding: Nu tændes tusind julelys... Følelsen af julestemning kom for alvor frem, da kollegiets eget juletræ blev tændt den første søndag i advent sidste år. 15 kollegianere fordelt på fem forskellige nationaliteter var samlet til juletræstændingen, hvor Lars Kaj og John også servede varme æbleskiver og gløgg til alle fremmødte. Juletræstændingsdagen var ikke tilfældig, men markerede kirkens nytår, idet kirkens kalender begynder første søndag i advent. Det er da også en kristen tradition at tænde lysene på juletræet. På netkirken.dk står der følgende om julelys: Midt i den mørke tid tænder vi lys for at jage mørket væk såvel bogstaveligt som åndeligt forstået. Om Jesus som verdens lys, der skinner i mørket, kan vi læse om i bibelen (Johannes evangeliets første kapitel) Der står, at Han (Jesus) var det sande lys, der oplyser ethvert menneske. Vi taler om at tænde et lys for andre. Lyset står for glæde, for renhed og varme. Vort juletræ pynter vi med julelys for på den måde at sprede lys i mørket. Efter at træet var blevet tændt og æbleskriverne spist, dansede en del af forsamlingen rundt om det lille oplyste juletræ. Træet har stået på kollegiet i tre år, men det var første gang, der var juletræstænding og arrangement. Som afslutning skulle træet måles, så Lars Kaj og to kollegianere gik ud i den 39 centimeter høje sne for at måle træets højde. Med møje og besvær fik de det målt: 3,10 meter højt var det. Hele 40 centimeter højere, end da det blev plantet for tre år siden. Alle de medvirkende var enige om, at dette skulle være starten på en juletræstændingstradition på Nybrogård Kollegiet. Så kom endelig forbi ved den næste første søndag i advent, hvor traditionen for alvor vil blive startet. Indkaldelse til Beboerrådsmøde onsdag den 2. februar 2011 Kl. 19 i GH-Kælderen Dagsorden: 1) Valg af ordstyrer 2) Antal stemmeberettigede 3) Godkendelse af referat fra sidste beboerrådsmøde 4) Godkendelse af dagsorden 5) Økonomi 6) Øvrige meddelelser 7) Evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde eller dagsorden for det næste. 8) Indkomne punkter: A) Ny Nøgleperson søges. Det kræver ren straffeattest og henvendelse til Beboerrådsformanden at blive ansat som Nøgleperson. B) KælderCaféen 1. Oplæg v. Jonas, D59 2. Spørgsmål 3. Forslag om videre handling v. Jonas, D59 4. Diskussion og eventuelt afstemning C) NYK s regnskab D) Oprettelse af Manderummet. Ansøger om penge til følgende: - Rengøring - Påsætning af lås - Maling - Loft - Indkøb af remedier Ansvarlig for projektet: Lasse Lund Svensson, Simon Hansen og Rasmus Nørregård E) Filmklubben søger om 7500kr til følgende: - Metalskab fra IKEA til 300kr - Højtalere fra Lydportalen til 5000kr - Kabler til 500kr - Trådløs lyskontrol fra Lauritz Knudsen til 1400kr - Diverse til 300kr 9) Evt. indvalg af nye medlemmer og suppleanter, herunder orientering om beboerrådsmedlemmer der træder ud af Beboerrådet. 10) Evt. 11) Ny mødedato Evt. afbud skal ske til Nina, C-23, senest tirsdag den 1. februar. Vel mødt!

10 SIDE 10 NYHEDSBREV ÅRGANG 38. NR. 1. Kort venteliste på kollegielejligheder Hej alle beboere Vi har i øjeblikket kort ventetid på lejlighederne på kollegiet, og vi i sekretariatet er derfor af bestyrelsen blevet bedt om at sende en mail ud til alle vores beboere omkring indstillingskriterierne for lejligheder, i tilfælde af nogle kunne være interesseret i at komme på venteliste. Indstillingskriterierne for lejlighederne (dvs. ikke de alm. kollegieværelser) er følgende (pr. 15/ ). Ventelisten vil blive behandlet i følgende rækkefølge: Studerende par der allerede bor på kollegiet - også med barn En studerende der allerede bor på kollegiet + en ekstern studerende - også med barn Enlig studerende med et eller to børn Studerende par der ikke allerede bor på kollegiet - også med barn Et par, hvoraf kun den ene studerer - også med barn Vennepar der allerede bor på kollegiet Eksternt vennepar Enlig studerende (skal stadig betale dobbelt husleje) I forbindelse med punkt 1 og 2 skal det bemærkes, at her menes et kærestepar/samlevende par. Hvis den ene part flytter, skal den tilbageblevne fraflytte lejligheden og tilbydes et enkelt værelse. Endvidere skal det nævnes at begge parter ved indflytning i lejlighed skal være studieaktive i minimum 6 måneder fra overtagelsesdatoen. Der kan læses mere om kollegiets regler på følgende adresse: ansoegning/ Hvis i er interesseret i at komme på ventelisten kan i bare kontakte sekretariatet med jeres informationer og ønsker, enten via mail eller ved at komme herned i vores åbningstider, som er mandage fra og torsdage fra Venlig hilsen sekretariatet Nye kræfter til multibaneprojekt Ved det seneste Beboerrådsmøde blev der ansøgt om nye kræfter til at overtage arbejdet med forberedelserne til den fælles multibane, som det er blevet foreslået at opføre på kollegiets arealer. Projektet har allerede fået bevilget kr. fra NYK, kr. fra bestyrelsen og kr. fra leje af vores skorsten. I alt er der altså samlet kr. ind, men der mangler stadig penge, ligesom der også skal indhentes tilladelse fra kommunen. Heldigvis var der to kollegianere, der gerne ville overtage arbejdet, og jeg har fået lov til at stille den ene, Lasse, nogle spørgsmål om det nye ansvarsområde. Lasse, du er den ene af de nye ansvarlige for arbejdet med opførelsen af multibanen. Hvem er ellers med? Ud over mig (Lasse, C-21, red.) er også Maria, D-53, med til at føre projektet videre Hvorfor har I valgt at overtage projektet? Maria er ude at rejse i øjeblikket, men jeg har valgt at overtage det, fordi det ville være rigtig godt for det sociale liv her på kollegiet med en multibane, og fordi jeg synes, det er spændende at få lov til at prøve kræfter med et projekt som dette. Multibaner fås i utallige farver, materialer og størrelser. Hvordan vores multibane på Nybrogård Kollegiet kommer til at se ud, ved vi ikke endnu. Men måske kommer den til at ligne denne her - bare mindre? Hvad er jeres planer med multibanen? Den kommer til at fungere som fodboldbane, hockeybane, basketballbane, volleyball, og så kan nettet til volleybanen sænkes, så multibanen også kan bruges som en lille tennisbane. Hvad mangler I at få gjort? VI mangler at søge nogle penge, og så har jeg taget kontakt til kommunen. Lige nu arbejder jeg på at få alle papirerne i orden for at få lov til at bygge den. Vi bor nemlig i et fredet område, så det er ikke så nemt. I dag (torsdag, red.) har jeg haft et møde med sælger. Om to uger får jeg mere materiale fra ham, og så begynder det at tage form. Den endelige pris kommer også i løbet af de næste to uger. Hvornår regner I så med, at den står klar? Det kan vi ikke sige noget om endnu, før vi har en tilladelse fra kommunen. Men når pengene og tilladelsen er der, går der ca. 5 uger, før de starter med at bygge, og så skal de bruge 3 uger på at færdigbygge den. Har I brug for frivillige til at hjælpe jer? Hvis man kender nogle gode fonde at søge, eller hvis man er en haj til at søge fonde, så må man meget gerne komme forbi mig i C-21 eller Maria D-53.

11 SIDE 11 NYBROTIDENDE ÅRGANG 38. NR. 1. Den personlige side Bestyrelsen Søren, Mikkel, B-50 J-21 Mikkel, Camilla, J-21 N-15 Bo, Jonas, S-30 D-59 (suppleant) Beboerrådet Formand Mathias, O-05 AB-ulige Martin, Drude, B-45 B-43 Amanda, A-21 AB-lige Søren, B-50 Morten, Søren, B-50 B-44 (sup.) CD-ulige Jonas, D-59 Mark, Lasse, C-27 C-23 (sup.) CD-lige Casper, D-64 Cecilie, C-34 (sup.) EF-ulige Maria, E-21 Casper, E-15 (sup.) EF-lige GH-ulige GH-lige Steffen, Thomas, H-52 G-26 Thomas, G-26 JK-ulige Magnus, Miranda K-43 K63 Jarl, K-41 (sup.) JK-lige LM-ulige Bjarne, L-17 David, M-55 (sup.) LM-lige NO-ulige Camilla, N-31 N-15 Thomas, Lærke, N-37 O-51 (sup.) NO-lige Jesper, Atle, O-56 N-16 Nanna, Daniel, N-40 O-62 (sup.) PR-ulige Jonas, P-27 Martin, Kasper, R-43 P-31 (sup.) PR-lige Kristine, Casper, P-18 P-20 ST-ulige Mathias, O-05 Jens Olav, S-39 (sup) ST-lige Anders, S-24 Lejligheder C, D, G Alice, Cecilie, G-7 D-5 (sup.) H, L Jakob, G-3 (sup.) H, M, L O, S M, Forslag O, S til beboerrådsmøder m.v. Forslag skal være til Pernille, beboerrådsmøder D-55, være Pernille, D-55, i hænde pernil- m.v. skal senest 10 dage før mødet. i hænde senest 10 dage før mødet. Administration Kasserer Julie, Anders, O-46 D-07 Beboerrådssekretær Pernille, Nina, C-23 D-55 Revisorer Casper, E-15 Erik, N-36 NybroTidende Cecilie, NybroTidende D-05 Cecilie, D-05 Sekretariatsgruppen/ fremleje Sekretariatsgruppen/ Kontortid fremleje mandag 16:45-17:45 og Kontortid torsdag mandag 18:45-19:45 kl i GH-okælderen. torsdag kl Tlf: i GH-kælderen Tlf: 4400 Klagenævn Kontortid Klagenævn tirsdag 19-19:30 i GH-kælderen Kontortid tirsdag 20-20:30 i Mail: GH-kælderen Tlf: Mail: 4400 Tlf: 4400 Netværkskontor Kontortid Netværkskontor mandag og onsdag Kontortid i GH-kælderen mandag Mail: i GH-kælderen Tlf: Mail: 4400 Tlf: 4400 Antennegruppen Lars Antennegruppen Kaj Lars Kaj Klubber Inspektør Lars Kaj Tlf: 4000 Kontortid mandag tirsdag-fredag 07: hverdag i md: Kanolauget Klubber Musikrum Søren, B-50 Allan, L-03 Kanolauget Musikrum Drude, Fodboldklub B-45 Allan, Havegruppen L-03 Kunstklub Ulrik, L-18 Havegruppen Alice, G-07 Julie, H-51 Miia, H-06 Hundeklub Cykelværksted Hundeklub Line og Janus, M-01 Cykelværksted Per, G-07 Line og Janus, M-01 Analia, G-03 Bryggerklub Motionsrum Bryggerklub Motionsrum Kristian, C-20 Paiman, M-65 Kristian, C-20 Daniel, M-6 T-Bone, S-17 Søren, N-33 Jens Christian, H-3 Filmklub Service Fodboldklub Lasse, Nøgleordning M-59 Emil, Bordtennis/hokey D-5 Qi Jon, Hu, M-3 M-41 CD-Kælderen Rollespilsklub Tlf: (46 83) Mikkel, Bo, S-30 R-61 Cykelværksted Tlf: (49 30) LM-Kælderen Service Nøgleordning Mikkel, J-21 Klapstole Mikkel, Tlf: J-21 (45 21) Bordtennis/hockey Stig, S-05 Tlf: For 46 at 97 blive (45 låst 21) ind CD-Kælderen Mik, koster R-49 det: Cykelværksted Trailer Tlf: Kl : 97 kr. (4850,- 49) LM-Kælderen Lars Kaj (insp.) Kl. 21-9: kr. 100,- Klapstole Stig, S-05 KælderCaféen For at blive låst ind Trailer koster Bestyrelsen det: Lars Kaj (insp.) Kl. Formand 9-21: kr. 50,- Fadølsanlæg Daglig leder Kl. Bo, 21-9: S-30 kr. 100,- Mikkel, Christoffer, J-21 K-55 Næstformand Casper, P-18 Udlejning og job Casper, E-15 KælderCaféen spørg på mail Kasserer KælderCaféen Mikkel, J-21 er pr Tlf: 4004 blevet lukket, da Beboerrådsrep. der ikke blev fremvist regnskab Mail: ved det aftalte Jesper, N-16 Beboerrådsmøde. Åbningstider Hvorvidt KælderCaféen genåbnes, kan tidligst Onsdag blive besluttet kun efter på Beboerrådsmødet aftale (kl ). i februar, Skriv såfremt minimum der fremlægges en uge i godkendt forvejen. mail regnskab. Fredag kl (05) happy hour Med venlig hilsen Lørdag kl Beboerrådet (05) Mulighed for privatfester lørdag De lokale Vaskeriet Åbent 8-7 Nærkøb og Pizzaria Tlf: 4002 Hverdage: Lør-søn: Maj-aug: åbent til 22 alle dage

12 BEZZERWIZZER SÆT DIN VIDEN PÅ SPIL Hvilket design og tekstilfirma er grundlagt af det finske ægtepar Armi og Viljo Ratia? Hvor mange uger varer en normal graviditet? Hvem udgav albummet Blood Sugar Sex Magic i 1991? Har du noget på hjerte? NybroTidende er Nybrogård Kollegiets informationsforum. Ud over de faste indlæg i bladet, såsom referat og indkaldelse/ dagsorden til beboerrådsmøde, har den enkelte kollegianer mulighed for, gratis, at sætte indlæg i bladet. Indlægget skal dog være forsynet med værelsesnummer og/eller instansbetegnelse (fremleje/sekretariat/ cykelklubben m.m.). Indlægget skal have en vis relevans for kollegiet. Indlæg kan sendes på mail til og evt. billede kan vedlægges. NybroTidende udkommer én gang om måneden i slutningen af hver måned. Indlæg, der skal med i NybroTidende, skal derfor være redaktøren i hænde senest den 20. i den forrige måned. Cecilie D-05 (redaktør) Hvad kaldes vand, der indeholder tun brint i stedet for almindelig brint? I hvilken dansk fodboldklub spillede Thomas Helveg inden sit skifte til italiensk fodbold i 1993? København får cool februar-festival I februar er det koldt, og turisterne holder sig væk. Det sidste vil nogle af byens kendte event-arrangører nu gøre noget ved. Wonderful Copenhagen har samlet en række af Københavns store eventbrands, som under titlen Wonder- COOL vil forsøge at blande de forskellige events til en årligt tilbagevendende festival i februar. En måned, der traditionelt hverken byder på sjov og ballade for fastliggere eller interessante tilbud for turister. Jazz, mad og design De, der skal få turister til byen og københavnere på gaden i vintermåneden er Copenhagen Jazz Festival, Dansk Design Center, Copenhagen Fashion Week, Copenhagen Cooking og den nye rockfestival FROST. Det er første gang de store københavnerbegivenheder samles til en slags "greatest hits" af oplevelser. På tværs Det er meningen, at WonderCOOLfestivalen skal sætte spot på nuværende begivenheder og introducere nye såkaldte fyrtårnsarrangementer på tværs af de kendte livsstils-brands og festivaler. Samtidig håber initiativtagerne, at festivalen vil skabe mere liv i byen. Programmet for festivalen kan ses på Ikke liv nok i byen Eventdirektør i Wonderful Copenhagen, Martin Bender siger om initiativet: Vi må desværre erkende, at der ikke helt er det liv her i byen om vinteren, som vi kunne ønske os. Derfor gør vi nu noget særligt for at give både borgere og turister nogle flere kulturelle tilbud. Vores vision er at skabe en unik tilbagevendende festival, der giver alle en god grund til at besøge København i vinterhalvåret. Rockmode og designmad De deltagende brands er allerede i fuld gang med at planlægge deres WonderCOOL-programmer både hver for sig og på tværs. Endnu er intet helt fastlagt i forbindelse med festivalen, men det skulle være ganske vist, at 50 restauranter i uge 7 i det nye år vil tilbyde tre retter for 200 kr. og at en event, der kombinerer mode og gastronomi er i støbeskeen. Ideen med 'WonderCOOL' er nemlig også, at den skal blande de forskellige begivenheder, institutioner og stilarter, så der bliver mulighed for at opleve arrangementer, med f.eks. rockmode eller designet mad. Fem temaer 'WonderCOOL' refererer, ifølge Wonderful Copenhagen, til den moderne københavnske livsstil, der underbygges af de fem temaer, der har været med til at sætte København på verdenskortet: Design, mode, gastronomi, rock og jazz. Hvad: WonderCOOL Hvor: Over hele byen Hvornår: Hele februar 2011 Fra

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad August 2010 Årgang 37. Nr. 7. Nyt fra Beboerrådet HUSK! Kom og lær dit kollegium bedre at kende tirsdag d. 14. september Kl. 19 i KælderCaféen Der er gratis

Læs mere

Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmøde den 8. august 2011 kl. 19:00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede Jacob 8C, Janni 6D, Jesper 4C, Mads 15C. Rådsmedlemmer afbud Kristian 7A, Thea 1D. Suppleanter til stede Claus 6B, Tobias

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat af beboermøde. 20/10 2015 kl. 19.00

Referat af beboermøde. 20/10 2015 kl. 19.00 Referat af beboermøde 20/10 2015 kl. 19.00 1. Mødet åbnes 1.1. Valg af dirigent og referent Referent: Daniel Dirigent: Karoline 1.2. Årsberetning v/formand for beboerrådet Formandens beretning Hvor Vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2010 Årgang 37. Nr. 9. Nyt fra Beboerrådet Klagenævnets nye åbningstider er Tirsdage kl. 20-20:30 i GH-kælderen. ------------------Kære alle beboere

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015.

Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. Borgerforenings bestyrelsesmøde d. 19. Nov. 2015. 1. Møde med fest udvalg Rindsholm 2. Tanja Barsel, Anette Ærbo sup. Mail tlf. Rettes på virs, rep. landsbyrådet? 3. Evaluering fællesspisning 4. Status

Læs mere

Dagsorden til d. 09/01-2014 klokken 19.30

Dagsorden til d. 09/01-2014 klokken 19.30 Dagsorden til d. 09/01-2014 klokken 19.30 Til stede: Simon Pham 1504 4259 8128 Morten Schnack 411 6177 7868 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Camilla Kjeldberg 1508 2773 7566 Kristian Jensen 1013 2424

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Kristian Jensen 1013

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen

Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmøde den 9/3 2008 kl. 19.00 i Centerbygningen Rådsmedlemmer til stede: Louise Grann Anderson (LGA) 19D Bettina Jørgensen () 20F Kasper Østergaard Linde (KØL) 8A Solvej Hansen (SH) 15F Cecilie Vej-Hansen

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00

Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00 Til stede: Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Kristian Jensen 1013 2424 8202 Simon Pham 1504

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. d. 16.08.06. Referat af: Referat nr. 8. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 08.08.06 kl. 18.30 22.45. DIRIGENT: MADS AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Klaus Kæstel, Freddy, Mads, Pia H., Karin, Sussie, Knud og Aase. Afbud fra Ejendomsinspektør Per Nielsen, David og Pia K. AD. 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge

Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole & Fribørnehave Side 1 af 10. Ny1hedsbrev uge Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk 111111111111111 Ny1hedsbrev uge 51-2013 Side 1 Glædelig jul Side 6 Spilleaften Side 2 Nyt fra bestyrelsen

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af d. 02/09-2013 klokken 20

Referat af d. 02/09-2013 klokken 20 Referat af d. 02/09-2013 klokken 20 Til stede: Johanne Jensen 1607 2857 2399 Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201 Kim Nielsen 1606 4036 9624 Simon Pham 1504 3118 2893 Andreas 3004 2081 8675 Nikolai

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00

Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Referat fra d. 8/10-2014 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 2081 8675 Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508 Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 Pil Sørensen 3001 6146

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5

Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Mødereferat Dato: Ref.: Side: 08. maj 2013 Mogens Elbek 1 af 5 Vedr.: Bestyrelsesmøde for LERBJERGCENTRET Deltagere: Kaj Hansen, Laila Herskind, Bjarne Mårtensson, Henrik Jørgensen, Jørgen Erik Molander

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO.

NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. NOVEMBER 2010. RØNNEBÆRPARKEN AFDELING 21/22. ET GODT STED AT BO. 1 Referat af Afd.bst.møde den 2. november 2010. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden og referat. 2. Siden sidst. 3. Haverundgang fremover.

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Beboerinformation Måløv Park marts 2011

Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Beboerinformation Måløv Park marts 2011 Indhold: Vinterparkering Parkeringsudvalg Postkasser Brug af grill, udendørs pejs eller bålfad Nye carporte Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Vinterparkering

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter.

Vi har købt udstyr til øvelokalet, hvilket betyder, at vi kan afholde flere og bedre koncerter. Ordstyrer: Jon Rostgaard Boiesen Referent: Jakob Larsen Tilstedeværende: Jon Rostgaard Boiesen, Jakob Larsen, Janne Wohlfeil, Maria Mertiri, Hans Riisgaard, Thomas R. Schaffalitzky, Jeremie Gnaedig, Alex

Læs mere

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland

Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland Referat fra OSK-møde i NA-Nordjylland 5.1.2017 1. Sindsrobøn og oplæsning af koncepter 2. Præsentationsrunde Helene Næstformand Andy Kasserer Carsten Sekretær GSR Jimmy Friheden GSS Anne-Dorte Friheden

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling Dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af årsregnskab 5. Fremlæggelse af budget a. Forslag til investering

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Januar 2009 Årgang 36. Nr. 1. Nyt fra Beboerrådet Ny sekretær søges Da Majbritt, S-5, har valgt at stoppe som sekretær for Beboerrådet, søges en ny til stillingen

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde. Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Referat Bestyrelsesmøde Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 20.00-22.00 Mødested: Fællesrummet Møde indkaldt af Mødetype Mads Hauberg Ordinært bestyrelsesmøde Arrangør Referent Cæcilie Overby Sander Tidtager Deltagere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Alssund Y s Men s Club

Alssund Y s Men s Club Alssund Y s Men s Club Årgang 2015 2016 Udgivelsesdag den 14. oktober nummer: 4 Redaktør Inger-Lise Hansen E-mail: inger-lise@ilos.dk Jeg vil gerne modtage indlæg til bladet Hvornår var det nu det var?

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde

Foreningen af kollegianer på Damager kollegiet. Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde REFERAT 13-11-12 20:00 TT:MM TAIS LEJLIGHED N. STUE 12 MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT Nissen Almindeligt bestyrelsesmøde Forening af kollegianer på Damager kollegiet Anne Johnson

Læs mere

Beboermøde på Lauritz

Beboermøde på Lauritz Frederiksberg, den 2. oktober 2012 Beboermøde på Lauritz Der indkaldes til ordinært beboermøde tirsdag den 26. september 2012 kl. 19.30 i festlokalet på 6. sal i opgang 5 og 9. Alle beboere forventes at

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00

Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Dagsorden til d. 14/04-2015 klokken 19.00 Til stede: Andreas Thingvad 3004 Kim Kofoed 1606 Pil Sørensen 3001 6146 1721 Christian Christiansen 1603 2276 6347 Simon Pham 1504 4259 8128 Mikkel Munch Jensen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014

Beboerforeningen Morbærhaven Dagsorden AB møde 20-11-2014 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 20. november 2014 klokken 19:00 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet

Læs mere

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning Åben - Referat d. 13. januar 2015, kl. 19.00-22.00 Indbudte: Sven Wortmann, Bonnie Zimmer Klosterskov, Lene Halkier, Dagmar Knudsen, Thomas Grølsted, Johanne Heinsen, Anni Wulff, Jette Pedersen, Tina Beck,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 17. Marts 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Nadia, Rasmus, Parbæk, Thorup, Steffen, Kåre Afbud: Bo Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse af

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv.

Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. December 2016/ Januar 2017 Vi ønsker alle en glædelig jul Samt et godt nytår. Julehilsner alle de søde i Værestedet Liv. Årsplan 2017 for værestedet Liv 1. Møde i værestedet om kommende arrangementer

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Referat ekstraordinært Beboermøde

Referat ekstraordinært Beboermøde Referat ekstraordinært Beboermøde 19.05.2016 1. Valg af dirigent: Niels Kristian er valgt. 2. Valg af referent: Aleksandra er valgt. 3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer. 4. Godkendelse

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB

GENERALFORSMLINGS REFERAT VESTERBY MOTIONSKLUB Til stede Bernd (Formand) Karim (Bestyrelsesmedlem) Rikke (Bestyrelsesmedlem)) Tine (Bestyrelsesmedlem) Nicolaj (Suppleant) Michael (Suppleant) 8 aktive medlemmer Generalforsamling torsdag d. 10. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013

GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 GHG-NYT nr. 9 d. 10/11-2013 Kære nabo _ Kære Nabo Så kommer der et nyhedsbrev her i det kolde vejr og efter stormen. Skønt! At vi ikke blev ramt hårdt af stormen. Siden sidste nyhedsbrev er der sket en

Læs mere

Generalforsamling, 2013

Generalforsamling, 2013 Generalforsamling, 2013 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 2 Generalforsamlingen afholdes i år d. 17.04. 2013 kl. 19.30 hos Skanderborg Erhvervsudvikling, Adelgade 105, st., 8660 Skanderborg. Dagsorden

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret

Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 3/10/2013 klokken 19:15 på beboerkontoret Kategorier for dagsordenspunkter Debat: Det primære i dette punkt er at skabe en debat. Orientering: Punktet er primært

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden.

Bestyrelsesmøde den 30. september 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 9. Dagsorden. Til stede: Susanne, Jette, Najha, Jytte, Anna. Afbud: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2.september 2013. Godkendt. 2. Godkendelse af bestyrelsens referat årsgennemgang den 24. september

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal.

Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Fællesmøde d. 28. april 2011, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Referat 1) Valg af ordstyrer Karsten 4-53 2) Valg af referent Martin 10-7 3) Valg af to stemmetællere Bille 6-31 og David 16-90

Læs mere