Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i Dagsorden:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i 2010. Dagsorden:"

Transkript

1 Akademisk Boldklub Referat af generalforsamling afholdt 10. marts 2010, kl Sted: Restauranten på AB Referent: Winnie Sørensen Velkomst v/formanden Tom Moeslund 1 minuts stilhed for 4 medlemmer, som er død siden generalforsamlingen i Dagsorden: Valg af dirigent Beretning om Klubbens stilling og virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab for det forløbne regnskabsår samt statusopgørelse pr. 31. december til godkendelse, jf. 25 Fondsregnskab Fastsættelse af grundkontingent og evt. særkontingent Indkomne forslag Valg af forretningsudvalg, jf. 21A A. Formand 2 år B. Sekretær 2 år Eventuelt Valg af dirigent Hovedbestyrelsen foreslog advokat Mikkel Andersen, fra advokatfirmaet Philip & Partnere, som blev valgt enstemmigt. Beretning v/formand Tom Moeslund Min beretning vil tage udgangspunkt i de opgaver, som vi har arbejdet med i HB og FU, og derefter vil jeg nævne, hvordan det er gået i 2010 i de 4 afdelinger, herunder de bedste sportslige resultater og højdepunkter. Jeg har på tidligere generalforsamlinger nævnt årsagerne til at jeg er formand, hvilket som udgangspunkt er ideen om at være med til at fastholde og udvikle AB til fortsat at være verdens bedste klub. Det kræver at en del anlægsopgaver udføres i disse år, hvilket jeg så igen vil komme tilbage til senere i min beretning. Vi har stadig ikke en forretningsfører på kontoret, som vi tidligere har været forvent med, og det gør at der stadig ligger et stort arbejde på FU s skuldre, primært på Torben Knudsens skuldre, men også på formandens. Det er så en af de opgaver, vi skal finde en løsning på i løbet af 2011, så den ledelsesmæssige struktur på AB igen kommer tilbage til en mere normal situation, hvor FU og primært hovedkassereren ikke arbejder deltids. Gladsaxe Kommune Vi fortsætter vores gode og konstruktive dialog med GK, herunder politikere og embedsfolk.

2 Vi planlægger at invitere os selv til møde hos Borgmesteren, således at vi fastholder den løbende møderække. Der er ingen tvivl om, at kommunerne har økonomiske udfordringer, som bl.a. gør, at sporten og herunder AB ikke bliver tilført de ressourcer, som der skal til, hvis vi skal leve op til samfundets krav om en moderne sportsklub. Der bliver ganske vist bevilget penge til forskellige anlægsforbedringer rundt i kommunen, men tingene går desværre langsommere end vi kunne håbe. Det er bl.a. et skisma, når GK år efter år beder os om at ansøge om de anlægsønsker vi måtte have, og så sker prioriteringen ud fra et politisk krav om at vi skal vedligeholde/forny bygningerne først, mens at kunstgræsbaner og fornyelse af tennisbaner lader vente på sig. Men det er vilkårene i 2011, og det må leve med. Halgulv Når ovennævnte klagesang er sunget, så glæder vi os meget over, at GK fremskyndede udskiftningen af gulvet i hallen. Det er blevet meget flot, og arbejdet blev udført i et godt samarbejde mellem GK, entreprenøren Sportsbyg og AB. Tidsplanen blev holdt, og selvom Håndboldafdelingen måtte ud i byen for at låne lidt baneplads, så kom de hurtigt i gang på det nye gulv. I forbindelse med renoveringen, fik vi indføjet i projektet, at der blev opmalet en håndboldbane på tværs i hallen, som har de korrekte mål til en divisionskamp. Det betyder så ikke, at vi spiller kampe på denne bane lige nu, men så har vi fremtidssikret håndholdafdelingens muligheder, hvis/når de rykker op i den bedste række, hvilket nok er mest sandsynligt på damesiden lige nu. Vi fik også lavet huller rundt om bane 3, så det er muligt at opsætte bander omkring en bane, og derved åbnes der mulighed for at spille indendørsfodbold med bander, og måske har fodboldafdelingen en dag mod på at arrangere et indendørsstævne, nu er muligheden der i hvert fald. Det svære ved at lægge nyt gulv på i hallen er at finde en belægning, som både håndbold og tennis kan leve med. Det tror jeg er lykkes ret godt, og jeg har læst mig til, at tennis er meget tilfreds med belægningen, så kan det vist ikke blive meget bedre. Kunstgræsbane på lille grus Som alle formentlig har set, så er arbejdet med at etablere en kunstgræsbane på lille grus igangsat, men desværre kom vinteren tidligt, og med både frost og sne, så stoppede arbejdet. Og arbejdet kommer først i gang igen, når frosten er gået af jorden og vi har en temperatur over 7 grader, så vi skal nok hen i slutningen af marts, før vi kan begynde igen. Så vores håb om at banen kunne stå færdig til denne vinters træning holdt desværre ikke. Vi må set i bakspejlets klare skær konstatere, at vi kom for sent i gang, hvilket primært skyldtes en længere sagsbehandling i GK s miljøafdeling end de havde indikeret fra start. Men som de sagde, det er jo ikke hver dag vi får ansøgninger om kunstgræsbaner. Og miljø kravene til

3 banerne øges hele tiden, hvilket vi kan se på Bagsværd Stadion, hvor der skal etableres en membran for at sikre grundvandet. Men nu er vi i gang, og inden længe så er banen forhåbentlig færdig. Lad mig understrege endnu en gang, at vi selv har betalt hele anlægsudgiften. Anlægsopgaver i øvrigt Hvad angår kunstgræsbane på den store grus, er det jo lidt spændende hvad der sker. I hvert fald har byrådet besluttet, at der skulle afsættes ,- kr. i budgettet for 2012 til forundersøgelser. Mig bekendt er de begyndt på disse undersøgelser, hvilket måske hænger sammen med, at vi gjorde dem opmærksom på, at DBU igen har åbnet for ansøgninger om tilskud til kunstgræsbaner. Vi håber at GK fik ansøgt i tide. Cricket har fået ny belægning i de to træningsbåse i hjørnet ved bane 5, og jeg har ladet mig fortælle, at det er de meget glade for. Hvis alt går vel i 2011, så opstiller vi to bokse ved bane 1, til brug for trænere og udskiftningsspillere under kampene, hvilket så medfører, at vi ikke skal stille bænke mv. oven på cricket pitchen mellem bane 1 og 2. Håbet er også at der kan opstilles en måltavle, som holdlederen kan styre fra bænken. Disse tiltag håber vi vil være med til at højne standarden omkring kampene på bane 1. Bestyrelsesarbejde I august måned valgte sekretæren Nils Crone at trække sig fra bestyrelsesarbejdet i AB. Nils har gjort et stort stykke arbejde som tovholder på hjemmeside projektet, og der skal lyde en stor tak for den indsats. Vi valgte at fortsætte med 3 medlemmer i FU frem til denne generalforsamling. I november meddelte tennisformanden Bent Randbøll så, at han stoppede med øjeblikkelig virkning på grund af stort arbejdspres på sit arbejde. Det er selvfølgelig ikke nogen nem situation, når en formand stopper midt i en periode, og ingen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer havde lyst til at tage over. Nu er der valgt en ny tennisbestyrelse med Ulrik Grage som formand, og vi ser vi frem til at de får sat gang i arbejdet med at styrke udviklingen i tennisafdelingen. FIG I 2010 fik vi valgt Mikkel Hartmann Grøn ind i FIG s bestyrelse, og vi håber det kan være med til at fremme sportens udvikling i GK. Alle der kender Mikkel ved, at han kæmper for sine projekter, som i flere tilfælde er nytænkende, hvilket til tider giver visse udfordringer hos GK. Hjemmeside: Hjemmesiden er kommet i luften, og selvom der måske mangler lidt smårettelser hist og her,

4 så fungerer siden meget fint. Vi mangler dog stadig, at nogle flere hold vil gøre brug af siden, og skrive informationer, historier osv. ind på siden. Sammen med informationsskærmen i forhallen, håber vi at informationerne om dagens aktiviteter vil være ajour i fremtiden. AB-hallen: Jeg har tidligere nævnt problemerne med taget på hallen, når det sner. Denne vinter har været næsten lige så hård som sidste år, og der er igen faldet meget sne. Vi har igen været stærkt bekymret for, om taget nu kunne bære de store snemængder, og ikke mindst om det flade tag langs med restauranten kunne holde til sneen, når nu det begyndte at tø, og sneen fra hallens tag rutsjer ud over tagrenderne og ned på pergola taget og stierne. Søren og hans folk har derfor haft afspærret området og forstærket bjælkerne midlertidigt, for at undgå ulykker med personskade til følge. Jeg kan ikke stærkt nok anbefale, at alle respekterer disse afspærringer, da det efter vores opfattelse er forbundet med livsfare at overskride afspærringerne. Kommunen har i samarbejde med et konsulentfirma undersøgt taget på hallen og det skulle være ok. Der pågår drøftelser med GK om en løsning, men p.t. ved vi ikke præcist hvad der skal ske. Fest for trænere og ledere: I 2010 afholdte vi en fest i restauranten for vores frivillige trænere og ledere. Selve arrangementet var en succes, vi havde fantastisk vejr, og Inge med hjælp fra hendes folk lavede noget helt fantastisk mad. Det er nu anden gang vi har holdt denne fest, og det er måske tæt på at være et fast indslag i klubben. Vi mener i HB, at det er vigtigt at påskønne trænere og ledere for det store arbejde de udfører i AB. Økonomi: Økonomi: Når vi senere gennemgår klubbens regnskab, og det gør hovedkassereren, så kan jeg allerede nu oplyse, at vi har fået afklaret med Gladsaxe Kommune, hvordan vi skal fortolke de i vores samarbejdsaftale, som omhandler anlægsudgifter bevilget af Gladsaxe Kommune. Vi har i samråd med klubbens revisor besluttet, at gælden til Gladsaxe Kommune ikke noteres i balancen, men alene i noterne, da gælden alene forfalder til betaling ved ophør af samarbejdsaftalen. Jeg henviser til note 4 i det udleverede regnskab. Rettelsen er foretaget med konsekvens for 2008 og Kort før generalforsamlingen bliver jeg kontaktet af revisionen, som oplyser, at de i revisionspåtegningen har anført et forbehold på baggrund af denne ændring.

5 Det er bestyrelsen selvfølgelig ikke tilfreds med, da ændringerne på forhånd var aftalt med revisionen. Vi følger op det her med revisionen. Cricket afdelingen - Der spilles i disse dages World Cup i cricket i Indien, Bangladesh og Sri Lanka. Ifølge officielle tal er World Cup i cricket den tredje største TV begivenhed i verdenen kun overgået af VM i fodbold og de olympiske lege. Det fortæller meget om det store potentiale, der er i den traditionsrige sport at den kan tiltrække mere end 2 milliarder tv seere over hele verden. Det er også meget sigende for cricketspillets vilkår i Danmark, at det er nærmest umuligt at følge World Cup i cricket i fjernsynet herhjemme. Sæsonen 2010 har budt AB s cricket afdeling på mange barske udfordringer. Hele afdelingen blev rystet da en af de største personligheder i AB og den danske cricketverden, Peter S Hargreaves, den 3. september 2010 afgik ved døden. Peter har i mange år været samlingspunkt for cricketafdelingen og han er stærkt savnet. Afdelingens førstehold spiller i landets bedste række. Holdet fik en dårlig start på sæsonen, men sluttede sæsonen stærkt og endte på en 5. plads i rækken. To af holdets spillere Bashir Shah og Naveed Moughal har været udtaget til det Danske Landshold, som spillede i Hong Kong i januar Klubbens ungdomshold råder også over mange store talenter, men det kniber med at tiltrække spillere nok til at fylde holdene ud, og derfor får AB ikke fuld sportslig udbytte af det store talentudviklingsarbejde klubben laver. Til gengæld har Akademisk Boldklub fået en del positiv opmærksomhed for det arbejde cricket afdelingen gør for unge med anden etnisk baggrund end dansk. Integrationsarbejdet har også bidraget til at klubben har kunnet starte et nyt pigehold op. Pigerne giver afdelingen nyt socialt liv, og vi har store forventninger til at AB igen vil blive dominerende på dette område. Af andre begivenheder fra 2010 skal nævnes at vi fik renoveret to kastegårde. Resultatet er sikrere og bedre træning for alle afdelingens medlemmer. Stor tak til AB for det arbejde, der er udført her. Når cricket afdelingen kigger fremad står vi overfor store udfordringer i 2011, men fremtiden rummer også mange muligheder for afdelingen. Klubbens oldboyshold har meddelt, at holdet i 2011 bliver nødt til at indstille deres cricketaktiviteter. Cricket afdelingen kommer ud af 2010 med et lille underskud og afdelingen skal være meget opmærksom på økonomien i På trods af udfordringerne ser afdelingen lyst på fremtiden. Vi har i 2009 og 2010 været involveret i en lang række aktiviteter, som har givet afdelingen flere og bedre træner ressourcer, og skabt større synlighed omkring cricketsporten i Gladsaxe Kommune. Vi tror på at vi har fået skabt et solidt fundament for cricketafdelingen og at forudsætningerne for vækst er til stede.

6 Fodbold afdelingen Sportsligt har vi haft et spændende år, hvor vi overordnet set har fortsat den udvikling som AB har været i gennem de sidste mange år. På ungdomssiden spiller vi med i de bedste rækker under DBU og DBU Sjælland, hvilket er en stor cadeau til vores dygtige trænere og ledere. På 1. senior niveau lå vi meget længe til at indfri AB A/S målsætning om oprykning til Superligaen. Dette skete desværre ikke, men har efterfølgende gjort, at vejen til rampelyset for talenter er blevet meget kortere, da AB i den nye sæson har flere unge spillere omkring holdet og ikke er bleg for at bruge dem. Statistisk set bød året på: Seks puljesejre En mængde 2. pladser Deltagelse i to pokalfinaler. Medlemsfremgang i mange årgange og meget mere. I 2010 har vi styrket vores sportslige set up ganske betragteligt ved at ansætte Kim Rasmussen. Kim er ansat som talentkoordinator med henblik på udviklingen af talentholdene. Udover Kim så søgte vi om at blive del af et tiltag, hvor DBU Sjælland tildeler udvalgte klubber en koordinator, som er i klubben 200 timer om året i en toårig periode. DBU Sjælland udvalgte AB som en af deltagerklubberne og her har vi fået glæde af Richard Lilja, som har fået ansvaret for, at guide, supervisere og understøtte alle hold fra U10 og ned. Organisationen På en stor del bestyrelsesmøderne har vi brugt megen tid på organisationsudvikling. Vi har på de 12 møder arbejdet meget med udviklingsplaner, processer og procedure mv. for at sikre, at motorrummet i foreningen fungere. Udviklingsplan 2012 er bestyrelsens arbejdsværktøj for, hvor vi skal hen de kommende år. Udviklingsplanen for fodboldafdelingen har fem fokusområder: Seniorafdelingen; herunder overgangen fra ungdoms- til seniorfodbold. Det sociale liv Remedier Økonomi Uddannelse

7 Organisatorisk er det vores ønske, at finde mange nye hænder der vil hjælpe i en form for et ad hoc aktivitetsudvalg. Bestyrelsen er en velfungerende størrelse og efterhånden meget sammentømret enhed, hvilket gør arbejde med AB lettere. Derfor er vi på jagt efter frivillige, som har lyst til at give nogle timer her og der omkring udvalgte opgaver mv. Vi har brug for ekstra hjælp for at få løst alle de opgaver vi har. Danmarks bedste trænerkorps Vi har brugt megen tid og mange ressourcer på vores trænere. Interne uddannelsesforløb, mange trænere på DBU trænerkurser, landskamparrangementer og sociale arrangementer blandt andet. DBUs fokus på Aldersrigtig træning stiller store krav til vores trænerkorps. Det forventes at trænerne er hjemme i spillernes aldersrelaterede udvikling, så vi kan fokusere på resultater når det er vigtigt og nødvendigt, og på udvikling når dette er det vigtigt. Derfor er uddannelse også et meget vitalt område i Fodboldafdelingen. Således kan vi bryste os af, at vi har to P-trænere (uddannet eller i gang!), syv A-trænere samt 10 B-trænere. Dertil kommer yderligere ni trænere der har B1 samt ydermere ca. 10 der har det obligatoriske grundkursus ATK. Samlet giver det 37 trænere der har papir på at være færdig eller i gang med DBU/UEFAs træneruddannelse. Og det er ud af en trænergruppe på ca. 60 +/- (alt efter hvornår på året der er optalt). Det er mere end 50 % af vores trænerstab der er i gang. Forventninger til 2011 Fodboldafdelingen fortsætter den udvikling der er i gang med fokus på udvikling af såvel spillere som trænere/ledere. Vi lykkes med at bringe A/S og Fodboldafdelingen tættere på hinanden, så vi kan blive endnu bedre til at gøre det vi i forvejen er rigtig gode til At udvikle fodboldspillere. Det sociale liv kommer til at blomstre endnu mere gennem mange nye og gamle sociale arrangementer, som er med til at gøre klublivet i AB langt bedre end det er nu. Også gerne på tværs af de fire afdelinger! Vi fortsætter med at drive en sund forretning, hvor fodboldafdelingen igen igen kommer ud med penge på bundlinjen. Vi fortsætter det organisatoriske arbejde der er i gang i bestyrelsen og bliver endnu skarpere på udarbejdelse af diverse politikker for driften af klubben. Håndbold afdelingen Vi kan igen melde om fremgang på medlemstallet, så vi nu er 368 medlemmer. Det gør os på ungdomssiden til en af de største klubber på Sjælland. På ungdomssiden har vi, med undtagelse af U18-drenge, hold i alle rækker!

8 Holdene har generelt klaret sig godt og vi har p.t. 3 divisionshold og et mesterhold i pigerækkerne. Og drengene ligger lunt i det næste lag og skal nok komme længere op i rækkerne de kommende sæsoner. På seniorsiden har vi 3. division damer og Serie 1 herrer. På damesiden startede sæsonen for fuld skrue med at snuppe 8 point ud af 10 mulige i de første 5 kampe. Men afgang, skader og manglende træningsindsats har placeret holdet midt i divisionen uden mulighed for at deltage i oprykningsspillet og uden overhængende risiko for at rykke ned. Holdet er dog så småt ved at finde rytmen og energien igen. Serie 1 herreholdet har også lagt godt fra land og er lige nu placeret på en flot 1. plads, som giver direkte oprykning til Kvalifikationsrækken, men der er stadig 3 kampe tilbage, hvor vi skal møde nr. 3, 4 og 5 i rækken, så vi har et lille stykke vej endnu men det tegner godt. Både damer og herrer har et 2. hold, damerne en god blanding af unge og noget ældre ligger i toppen af serie 3 og herrerne der mest består af yngre hygge-spillere med støtte fra trænerne og andre der kan gribe og kaste, ja, de ligger i bunden af serie 4, men de er der! Vores oldboys og vores oldgirls kan begge præsentere 3 hold, hvilket det er de færreste håndboldklubber der kan. Det er dejlige hold at have, både fordi de er med til at holde fast i gamle dyder og fordi vi kan regne med dem, når vi har brug for dem i andre sammenhæng. Fokus på den kommende sæson: I den kommende sæson har vi i håndboldbestyrelsen besluttet hovedsagelig at fokusere på seniorholdene i særdeleshed ungsenior. Formålet er, at vi skal være med til at gøre, hvad vi kan, for at de unge skal blive ved med at synes, at AB er det sted de har lyst til at spille håndbold. Også i de økonomisk hårde studieår og i de år, hvor man flytter hjemmefra og starter på en ny del af livet ofte med længere transporttid til AB. Dette betyder ikke, at vi vil glemme ungdomsafdelingen, men vi skal jo huske, at har vi ikke ungseniorer på et rimeligt niveau, så har vores ungdom ikke noget relevant at rykke op til og så flytter de fra AB. Så fuld fokus på seniorerne i den kommende sæson! AB håndbold er en afdeling i vækst både sportsligt og medlemsmæssigt, og med en sund økonomi har vi store forventninger til de næste år. Tennis afdelingen Medlemsstatus I slutningen af året bestod medlemsskaren af 190 seniorer (heraf ca. 30 passive) og 80 juniorer. Medlemstallet har desværre været svagt faldende gennem de sidste år. Træning og trænerteam Allerede d. 28. februar meddelte Nicolai Olsen, at han stoppede som cheftræner med udgangen af marts. Bjarne Sloth og Ulrik Grage overtog derefter ledelsen af trænerteamet. I løbet af foråret blev der lavet en cheftræneraftale, og Daniel Nielsen tiltrådte som sportschef i AB-tennis pr. 1. august. I den forbindelse blev der også indgået

9 samarbejdsaftale med Daniel Nielsens firma Nordic Tennis Academy. Daniel Nielsen opsagde imidlertid sin stilling med udgangen af oktober måned, hvorefter Bjarne Sloth siden har varetaget ledelsen af trænerteamet. Der har i perioden træningsmæssigt været satset på såvel juniorerne med tennisskole og udviklingsspillere, som seniorernes turneringsspillere. Motionisttræningen har også været videreført. Turneringshold I perioden har AB-Tennis haft 4 turneringshold blandt seniorerne. Førsteholdet, der i udendørssæsonen spillede i Sjællandsserien, samt de tre motionisthold. På grund af vanskelighederne med at stille fast hold, blev det besluttet, at førsteholdet ikke skulle stille op i indendørssæsonen, men vente til udendørssæsonen til foråret. Holdene sluttede udendørssæsonen noget forskelligt, - bedst klarede stærke motionister sig, idet de vandt deres række. Hos juniorerne havde AB-Tennis 5 turneringshold, som fik spillet rigtig mange kampe og høstet en del erfaring, som forhåbentlig har givet mere mod på den kommende sæson. Sportsarrangementer Ud over de mere hyppige mindre arrangementer som f.eks. DropIn, har der i perioden været afholdt nogle tilbagevendende arrangementer: Klubmesterskaber Venskabskampen Lyngby Tennisklub AB sidst i maj AB- Forårs Cup maj AB- Head U12 Cup Ekstra juni AB- Efterårs Cup september Jule Cup i december Ny bestyrelsesformand Medio november forlod formand Bent Randbøll sin bestyrelsespost på grund af arbejdspres. Som ny formand har afdelingen valgt Ulrik Grage. Det var så formandens samlede beretning, og til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke HB for et godt samarbejde. Torben dig vil jeg endnu engang gerne sige en særlig tak til, din arbejdsindsats for AB er helt outstanding. Også en stor tak til personalet på AB, som i det daglige får alle tingene til at spille sammen. Tak til GK for et godt samarbejde på mange niveauer. Tak til alle trænere/ledere for et kæmpe stort og entusiastisk arbejde. Tak til alle vores samarbejdspartnere, restauratøren, sponsorer og ikke mindst forældrene til vores ungdomsspillere, som bakker AB op på mange områder.

10 Spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen: Bent Jacobsen ville vide om Gladsaxe Kommune havde ansøgt DBU om tilskud til anlæggelse af den store kunstgræsbane. Svar fra formanden: Det ved vi ikke p.t. Bent Jacobsen (fodbold): Jeg ønsker referater fra hovedbestyrelsens møder offentliggjort, ikke kun på hjemmesiden, men også på tryk, og opsat rundt på klubbens anlæg. Svar fra formanden: Vi vil offentliggøre hovedlinjer fra møderne på hjemmesiden. Om det også skal ske på tryk, må vi overveje. Lis Callesen (Håndbold): Stor ros for arbejdet med den lille kunstgræsbane. Opfordrede til at vi fejrer det, når banen er klar. Svar fra formanden: Tak og det ligger i vores tanker. Forelæggelse af det reviderede driftsregnskab v/hovedkasserer Torben Knudsen Regnskabet er udleveret, og jeg gennemgår derfor alene nogle hovedtal, samt specifikationer til enkelte poster som yderligere forklaring. Bent Jacobsen (Fodbold): Posten Andre Tilskud, hvad dækker det over. Svar fra hovedkasserer: Det er trænerlønninger til tennis, samt for de fodboldtrænere, som AB A/S skal betale. Jørgen Collaitz (fodbold): Vi er ikke en forening, vi er en klub. John Andersen (fodbold): Skal vi forvente, at forbeholdet i regnskabet skal være der for evigt? Mener i øvrigt at forbeholdet er forkert, da det tager forbehold for hele regnskabet og ikke kun for egenkapitalens størrelse/balancen. Svar fra formanden: Som nævnt i beretningen, fik vi denne oplysning fra revisionen få timer før generalforsamlingen, så det var vanskeligt at gøre noget. Vi vil tage dette emne op med revisionen efterfølgende. Fondsregnskab: Kommentar fra hovedkassereren om at fonden stadig skylder klubben 4.000,- kr., men at dette beløb ikke kan udbetales, da fonden ikke har en bestyrelse, og vedtægterne aldrig er blevet udfærdiget. Debat mellem Bent Jacobsen, som oprindelig var initiativtager til fonden, og Brian Otte, som spurgte til formål med pengene.

11 Hovedbestyrelsens konklusion må være, at den oprindelige initiativtager, sammen med en juridisk kyndig, og evt. med hjælp fra forretningsudvalget, finder ud at løse denne problemstilling. Fastsættelse af grundkontingent og særkontingent: Ingen ændringer foreslået. Indkomne forslag: Der er indkommet et forslag, valg af nyt æresmedlem, som motiveres af fodboldformand Thomas Gram. Thomas Gram beskrev vedkommendes store indsats, som træner på mange niveauer gennem mere end 30 år i AB, hvorefter Tconny Nielsen (Trix) blev valgt med stående applaus. Trix takkede og nævnte, at han ikke på noget tidspunkt i sit liv havde drømt om at han ville blive valgt til æresmedlem i AB. Det var han stolt af. Valg til forretningsudvalget: Hovedformanden var på valg og Tom Moeslund (Fodbold) modtog genvalg for en 2-årig periode. Sekretærposten var ledig. Bent Rossen (Cricket) modtog nyvalg for en 2-årig periode. Herefter består forretningsudvalget af hovedformand Tom Moeslund, (Fodbold) næstformand Rasmus Nielsen (Håndbold), hovedkasserer Torben Knudsen (Fodbold) og sekretær Bent Rossen (Cricket). Eventuelt: Bent Jakobsen (Fodbold) spurgte til et forslag, som han havde sendt til bestyrelsen kort forinden generalforsamlingen i 2010, vedr. opsætning af overvågningskamera i senioromklædningsrummet for at undgå tyveri og indbrud. BJ var utilfreds med at han ikke havde fået noget svar, og mente derfor, at bestyrelsen ikke havde behandlet hans forslag. Svar fra formanden: Vi har behandlet forslaget, men beklager at du ikke har fået et skriftligt svar. Forslaget strandede på problemer i forhold til at overvåge omklædningsrummene, og HB mente ikke, at vi på dette tidspunkt ville bruge flere ressourcer på at undersøge sagen nærmere, da vi har og havde mange andre opgaver, som både kræver tid og økonomi. Brian Otte (Fodbold) foreslog at man evt. kunne bruge midlerne fra Jubilæumsfonden til at betale for overvågning.

12 Jørgen Collaitz (Fodbold) foreslog at der opsættes følere til at styre lyset i omklædningsrummene i stedet for en fast indstillet timer. JC mente desuden at fodboldene, som udleveres via vagten er for dårlige og ville gerne vide hvem som er boldsponsor. Thomas Gram (Fodboldformand) svarede at vi får fodbolde fra Select via SportDirect, og at man skal huske at kvittere for udleverede bolde i vagten, så der hele tiden leveres samme antal tilbage til vagten efter brug. Torben Knudsen (Fodboldafdelingen) supplerede med oplysning om at der er udleveret bold til alle hold. Kasper Kurland (Fodboldafdelingen) forslog at der evt. kunne opsættes kamera ved alle indgange til omklædningsrum Bent Rossen (Cricket) takkede for valget, og takkede samtidigt for den flotte indsats, som AB sammen med Dansk Cricket Forbund stod for i forbindelse med Peter S. Hargreaves bisættelse og efterfølgende kaffe arrangement i restauranten på AB. Lis Callesen (Håndbold) foreslog at vi søgte oplysninger fra andre klubber om, hvordan de evt. har løst tyveri-problemer Henning Kurland (Fodbold) refererede fra Vedbæk hvor opsat overvågning havde haft en præventiv virkning. Rasmus Nielsen (FU) mente at forslaget evt. skulle genovervejes i hovedbestyrelsen. Jørgen Collaitz (Fodbold) bakkede op om Kasper Kurlands forslag. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og gav ordet tilbage til formanden, som takkede dirigenten for indsatsen og kort præsenterede hovedbestyrelsens medlemmer fra de enkelte afdelinger. Til slut råbte vi 3 gange hurra for klubben. Generalforsamlingen sluttede.

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 12/3 2009 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015

Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 Referat Generalforsamling d. 22. april 2015 HG Badmintons generalforsamling blev afholdt i mødelokale M1+M2 og der var fremmøde af: Søren Lorentzen, Bent Lund, Lasse Lowater, Brian Vahlkvist, Hans Jørgen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk

FHIF (Fløng-Hedehusene Idræt Fodbold) co/ildvænget 15 2640 Hedehusene www.fhfodbold.dk - Email: fodbold@fhfodbold.dk Fodbold ordinær generalforsamling Dato & tid: 24. februar 2009 kl. 19.00 Sted: Hedehusene ny Idrætspark, Stenbuen 34, 2640 Hedehusene. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 3. Optælling

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

1. Valg af dirigent Preben Bagger blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Mødereferat Dato: 2. marts 2006 Referent: Henning Parbo Generalforsamling i Birkemose Golf Club Tid: Onsdag, den 1. marts 2006, kl. 19:00-20:00 Sted: Restaurant Birkemose Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011.

Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings mangeårigt medlem Arne Thestrup, som var gået bort i 2011. Referat fra KFD s ordinære generalforsamling 2012 i Frederiksberg Hallens restaurant kl. 19.00 tirsdag den 31. januar 2012. Formand Bjarne Nigaard (BN) bød velkommen og generalforsamlingen mindede indlednings

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent.

TUNE IF HÅNDBOLD. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller. 1. Valg af dirigent. Dagsorden Generalforsamling 26. marts 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. 7. Valg a. Kasserer Dorthe Toftebjerg genopstiller 3. Beretning a. Formandens beretning. b. Ungdomsafdelingens

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011

Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Side 1 af 7 Referat af Generalforsamling i Alssund Golfklub 2011 Mandag, den 21. februar 2011 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Alssund Golfklub på Sønderborg Bibliotek. Ca. 120 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB mandag den 28. marts 2011 kl. 18.30 i Hollænderhallen i mødelokale 4 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Lars Koch blev valgt som dirigent og konstaterede

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Generalforsamling - Referat

Generalforsamling - Referat Generalforsamling - Referat Stubbekøbing, den 23. februar 2013 Mødedato og sted: 22. februar 2013 kl. 17:30 Sted: Mødeleder: Referent: SB s klubhus Benny Larsen Johnny Brincker Bestyrelsesmøde: Dagsorden:

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 15. maj 2013 kl 17.00 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub

Ordinær generalforsamling i. Gladsaxe Volleyball Klub Ordinær generalforsamling i 27. august 2011 Med følgende dagsorden ifølge vedtægterne: Gladsaxe Volleyball Klub Tirsdag den 30. august kl. 19.00 i pavillonen ved Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling Århus 1900 Tennis, afholdt 9. marts 2015 Dagsorden i henhold til gældende vedtægter. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub

Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Forslag til organisations-og struktur udvikling i Odense Boldklub Generalforsamling den 17. marts 2011 Ådalen, Odense 07-03-2011 1 Odense Boldklub Medlemmer (1053) 109 Micro (drenge) 109 Børn (drenge)

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Referat af Grupperådsmøde lørdag d. 2. marts 2013 Hammermølle gruppe, DDS Pkt. 1; Gruppeleder Charlie byder velkommen, og der er enighed om at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Charlie vælges

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne.

Katja Dettmann blev valgt som dirigent. Katja konstaterede at generalforsamlingen var lovlig jævnfør vedtægterne. Støvring Son Taekwondo Kr. Østergårdsvej 2 9530 Støvring Generalforsamling 2012 Mødedato: 28. februar 2012 Referat Formand Michael Villadsen bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af referent og

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014

Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 Referat GTK generalforsamling 4. november 2014 1. Valg af dirigent: Claus Sylvest blev forslået og valgt 2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Peter orienterede først om medlemssituationen,

Læs mere

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers

Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers Referat fra Kredsgeneralforsamlingen den 18. marts 2015 i Arena Randers 1) Konstatering af antal fremmødte foreninger, samt valg af 3 stemmetællere. 30 foreninger deltog ud af kredsens 70 foreninger. Poul

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 REFERAT AF GENERALFORSAMLING 8. APRIL 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede 4. Beretning til godkendelse Generelt Børge Korsholm

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere