I den nye kommuneplan er reglerne for boligejerne forenklet således, at det gælder:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I den nye kommuneplan er reglerne for boligejerne forenklet således, at det gælder:"

Transkript

1 Referat Den 2. oktober 2014 Journal nr Dokument nr Deltagere Bilag 1 Fra Forvaltningen Referat fra borgmestermøde med grund-, andels- og ejerforeningerne torsdag den 2. oktober 2014 i Herlev Medborgerhus. 1. Velkomst ved Borgmester Thomas Gyldal Petersen (TGP) TGP indledte med at fortælle, at han kom lige fra indvielsen af hospitalets nye spildevandsrensningsanlæg. TGP kunne informere om, at det er det mest højteknologiske rensningsanlæg i verden til rensning af medicinfyldt spildevand. I sin tale havde TGP fokus på Herlev fremtidige udvikling: Letbanen, udvidelsen af Herlev Hospital og Disa. Projekter, der er nødvendige for at skabe tilstrækkelig økonomi til at holde skatten nede og serviceniveauet oppe. I den nye kommuneplan er reglerne for boligejerne forenklet således, at det gælder: - at man må bebygge 30 % af grunden - at mindste grundstørrelse er 700 m ved dobbelthuse og - at der kun må være 1 bolig pr. matrikel. Undtaget herfor er 3 områder i byen: Lokalplan 65 for Eventyrkvarteret, Lokalplan 68 ved Skinderskovvej og Byplanvedtægt 31 ved Stokholtbuen. TGP berørte også grundejernes stigende udgifter til grundskyld og påpegede, at kommunen i den forbindelse fungerer som ekspeditionskontor for staten. Det er alene SKAT som fastsætter grundværdierne, og de gennemsnitlige stigninger i grundværdien modregnes i kommunens bloktilskud. Ydermere har staten nedsat værdierne på erhvervsgrunde hvilket betyder, at Herlev Kommune alene fra hospitalet, mister en indtægt på 3 mio. kr. i dækningsafgift. Stigninger og fald i dækningsafgift modregnes ikke i bloktilskuddet. Kommuneplanen for Herlev Kommune forventes vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober og herefter går arbejdet med kommuneplanstrategien i gang. Side 1 af 15

2 Kommuneplanstrategi, kommuneplan og lokalplaner sætter rammerne for byens udvikling og TGP opfordrede derfor til at deltage i dialogen med kommunen og politikerne. 2. Oplæg ved Direktør Tony Christensen om Herlev Kommunes vejforhold og trafiksikkerhedsplan. Slides er vedlagt i Bilag Gennemgang af de indkomne spørgsmål og svar. De fremsendte spørgsmål og svar er vedlagt i Bilag 3. TGP foreslog at der næste år gives mere tid til debat og at de fremsendte spørgsmål og svar derfor ikke læses op på mødet. Der var enighed om, at det var en god idé. 4. Spørgsmål fra salen Mikkel Weidemann, Elverbo Foreningen er påvirket af DISA projektet og projektet ved Herlev Hovedgade. De har hørt at kommunen kan bestille hastighedskontrol hos politiet. De er glade for den støjreducerende asfalt, men hvis kommunen har mulighed for at fremme processen, ville det være fint. : Kommunen kan anmode politiet om fartkontroller. Der vil så være en dialog om prioritering og tidspunkt. Der vil fremover være bedre mulighed for at opsætte stærekasser. TGP lovede at nævne det i Kredsrådet, men pointerede også, at det er positivt, at hastigheden er faldende. Arne Møltoft, Lindberggårds Vejlaug Spørger om det er muligt at koble sig på den aftale kommunen har lavet med et asfaltfirma. : Forvaltningen lovede at undersøge. Efterfølgende er mulighederne undersøgt og det kan oplyses, at Herlev kommune har indgået en 4-årig aftale med firmaet Munck. Munck Asfalt a/s vil gerne give tilbud på udlægning af asfalt på privat fællesveje i Herlev. Grundejerne kan kontakte Ashraf Youssef på nedenstående kontaktoplysninger: Munck Asfalt a/s, Ashraf Maged Ibrahim Youssef, Entrepriseleder, tlf Munck Asfalt a/s - Lyngageren 63, 4000 Roskilde - Side 2 af 15

3 Herlev kommune kan ikke være behjælpelig i forbindelse med indgåelse af aftaler eller omkring arbejdets udførelse. Svend Åge Eeg, Vesterled Grundejerforening Der er problemer med de vejreparationer, der er blevet udført på vejene. Arbejdet er ikke udført godt nok, så alle hullerne er kommet igen. : Det er kommunens serviceafdeling, der foretager små reparationer på vejene. Reparationerne kontrolleres. Carsten Falkengaard, Havstokken Der er en del høje træer mod fodboldbanen fra spejderhytten og ned mod boldbanen. Der falder nogle gange grene af, og spørgsmålet går om træerne behøver at være så høje. : Kommunen fælder jævnligt store træer og udskifter dem med nye. Det koster at fjerne et træ, så derfor overvejes det grundigt hver gang. Kommunen vil efterse træerne langs banerne for at sikre, at alle træer er i orden. Hvorfor er der lavet de små bump på Tvedvangen, når de små biler kan køre lige igennem dem? : Vi kan se, at hastigheden er kommet ned i området, så det virker selvom de små biler kører i gennem. Gert Biilmann foreslog en dobbelt optrukken linje. Søren Theilgaard, Toftegården Området ved Elgiganten og trafikforholdende i krydset. Trafikafviklingen i krydset er ikke god. Gør man noget ved det? : Kommunen har været i dialog med politiet om, hvad vi kan gøre. Planen er at forlænge vejen ved Lyskær ud til et nyt kryds på ring 3 og forventningen er, at det vil løse nogle af problemerne. Heldigvis er Herlev også i den lykkelige situation, at folk står i kø for at komme til at bo i Herlev, og der skal derfor måske bygges boliger i området. Spørger om man kan sætte en servicebus ind, der gratis kan transportere folk fra det nordlige Herlev og ind til bymidten? : Der er sat en ekstra bus ind på ringruten og den alene koster 1 mio. om året. Bustransport er dyrt og det er vanskeligt at gøre det fleksibelt nok. Det er derfor en overvejelse at få Herlev med på flexturordningen, der kan være en hensigtsmæssig løsning af problemet. Side 3 af 15

4 Niels Knudsen, Rørløkken Spørger om der kan opsættes flere papirkurve ved Netto ved Rørløkken og Tvedvangen? Gymnasieeleverne har det med at tabe deres affald rundt omkring. : Kommune undersøger mulighederne. Efterfølgende er sagen undersøgt. Den blev også adresseret på grundejerforeningsmødet i 2013, hvor TGP lovede, at der ville blive opsat flere skraldespande. Serviceafdelingen opsatte derfor i januar 2014 tre ekstra skraldespande. Dialogen med gymnasiet fortsætter. Flemming Poulsen, Herlev Højslette Området har problemer med øl-stafet om foråret. Er der gjort nogle tanker om håndtering af knuste flasker ved gymnasiets fredagsbar? : Det er svært for både Herlev Kommune og Gymnasiet at bestemme hvordan folk skal opføre sig i deres fritid. Der er lavet en aftale om oprydning og transportable affaldskurve. De nuværende gymnasieelever har påtaget sig at forsøge at holde styr på det undlade at invitere til store fester osv. Hvis det ikke virker, kontakt borgmesteren, så tager han en snak med gymnasiet. TGP kontakter rektor vedr. engangsaffaldsbeholdere, der ikke er blevet er taget væk. Arne Enevoldsen, Nøddeskellet Trafiksikkerhed for cyklister ved rundkørslen ved Sortemosevej er dårlig. Det er billisterne, der har vigepligten, men mange ved det ikke. Det er farligt i krydset. : Et eksternt firma har gennemført en trafikrevison af det nye kryds ved ringvejen og herunder også trafikken gennem rundkørslen. Grundlæggende er vurderingen, at det er et sikkert kryds for alle, hvis man kører, som man skal. I arbejdet med trafiksikkerhedsplanen er der blevet peget på krydset som en lokalitet der måske bør vurderes nærmere. Den kommende trafiksikkerhedsplan vil vise, hvor der skal prioriteres. Mogens W. Jørgensen, Havmandsvej Kan man gøre noget ved det stigende grundvand i Eventyrkvarteret? : Det er efterhånden et gammelt problem, der er opstået fordi der ikke længere er vandindvinding i området. Der er dialog med HOFOR men problemet er, grundvandet er forurenet og at man derfor skal rense, hvis man vil indvinde det til drikkevand. Man kan lave dræn efter vandløbsloven, men det er så grundejerne selv, der skal finansiere det. Der er gang i mange forskellige overvejelser, men det er store penge, der er tale om. Side 4 af 15

5 Rasmus Skude, Stadagervej Kan man flytte ridestien? Der er hestemøg i asfalten. : Forvaltningen vurderer jævnligt om renholdelsen af vejen er i orden, men det kan ikke garanteres, at der er rent hele tiden. Frank Akkermann, Vingetoften. Der står mange og ryger på vejen ude foran gymnasiet. Kan man gøre noget ved det? : Der må ikke være rygefaciliteter på skolens matrikel og det kan ikke forhindres, at de går ud på vejen. Desværre. Men kreative løsningsforslag inden for lovens rammer modtages gerne. Line Ancker, Nøddeskellet Kan man sige noget mere om forløbet vedr. forlængelsen af Lyskær. : Der er pt. dialog med Letbaneselskabet om hvor den nye station skal ligge. Stationen skal ligge i et kryds, så Lyskær vil skulle forlænges derhen. Der kommer et udspil fra Letbaneselskabet om hvad de vil lave, og hvad kommunen selv skal finansiere. Svend Aage Eeg, Vesterled Grundejerforening. Hvad skal der ske med Gl. Hjortespring Skole? : Bygningen er solgt og skal rives ned. Der skal bygges rækkehuse på grunden. Svanes malerier flyttes til en evt. ny lade i parkområdet ved Gammelgård. Der skal arbejdes med området deroppe. På grunden ved Gl. Hjortespring skole er et hus, som politiet bruger til et projekt, der går på at holde de unge ude fra bander. Side 5 af 15

6 Bilag 1 Deltagerliste: Herlev Rådhus Borgmester Thomas Gyldal Petersen Herlev Rådhus Kommunaldirektør Helle Søeberg Herlev Rådhus Direktør Tony Christensen Udvalgsformand Gert Biilmann Herlev Rådhus Centerchef Per Jul Hansen Herlev Rådhus Centerchef Karen Dilling Herlev Rådhus Kontorchef Jeanette Magnussen Herlev Rådhus Udviklingskonsulent Pernille Bech Andelsboligforening Pitznersvej Børge Kronbak GF Ekkostien Birgitte Christensen Kjeld Klysner GF Bakkedragets Villaby Kirsten S. Fusager Karl Erik Pedersen Andelsboligforening Birkegården Henning Christiansen Poul Christensen GF Herlev grundejerforening Jan Busk Jacob Hagen GF Herlev Højslette Mogens Kristensen Flemming Poulsen GF Rørløkken 111A-D Niels Erik Knudsen & 113A-C GF Elverhøjen Hanne Marx Fie Clemmensen Andelsboligforening Herløv Stationspark Reiner D. Rasmussen Ingrid Sørensen 3,4 og 5 GF Gammelgård Claus Møller Madsen Christian Grønholm GF Vingetoften Bent Rasmussen Frank Akkermann GF Køllegaarden Johnnie Yndal Per Juul Hansen Andelsboligforening Toggangen Svend Erik Madsen Bo Johannesen GF Havstokken Carsten Falkengaard Steen Clausen GF Nøddeskellet Lone Arngren Arne Enevoldsen GF Hjortespringparken Tom Sund Frandsen Poul Dahl GF Lindberggårds Arne Møltoft Solveig Glamhøj Vejlaug Andelsboligforening Engkrogen Lisbeth Vadt Thomas Andersen Ejerforening Fagotvej Sven Hansen Andelsboligforening Elverparken Jørgen Andersen Jørgen Vikkelsø GF Højergaardens Grundejerforening Hanne Kyhnauv Karin Carver Side 6 af 15

7 GF Ålebrogård Susanne Cortsen Birthe Husum GF Toftegården Kaare Christiansen Søren Theilgaard GF Herlev-Marielund Hans H. S. Jensen Svend Melsen Pedersen Ejerforening Herlev Vang Elsebeth Møller Jensen Finn Andersen GF Vasehøj Mark Grabow Anders Derby Krag Schytter GF Havmandsvej Hanne Jørgensen Mogens W. Jørgensen GF Vesterled Poul Bastholm Svend Aage Eeg Ejerforening Elverbo Mikkel Weidemann GF Tibbevangen Jan Aagesen GF Stadagervej Rasmus Skude Kirsten Pedersen Side 7 af 15

8 Bilag 3 Forening og Spørgsmål E/F Fagotvej: På den meget benyttede sti mellem Fagotvej ud for Harpevej og stien langs Ringvejen benytter fodgængere og cyklister ikke den asfalterede sti, der har bomme i begge ender. Kan kommunen fjerne bommene, der i praksis fungerer som afspærring af stien? A/B Elverparken: Klipning af hæk /indbrud Forvaltningen har vurderet, at bommene kan fjernes pga. lav hastighed. Serviceafdelingen har fjernet bommene den 7. oktober Hækken er klippet længere ned, så det nu er muligt for en voksen at se over hækken. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, modtager vi gerne en tilbagemelding. Regnvand fra grus parkeringsplads. Der udarbejdes en plan for Elverparkens omlægning ved inddragelse af parkens brugere. Læs mere om projektet på kommunens hjemmeside på I den forbindelse udformes også en plan for omlægning af Elverparkens p-plads. Er der skitser vedr. trafikafviklingen i eventyrkvarteret, hvis skitseprojektet omhandlende posthusgrunden skulle blive en realitet. Her tænkes specielt på om de nuværende lukninger Tornerosevej, Rødhættevej og Hyrdindestien vil forblive lukket. Højergaardens Grundejerforening: Form for hastighedsbegrænsning på strækningen på Tvedvangen mellem Fuglehøjen og Gammel Klausdalsbrovej. Strækningen er ca. 800 meter med fri hastighed (50 km), som overhoved ikke overholdes. I forbindelse med lokalplanen for byggeriet afklares trafikafviklingen omkring posthusgrunden, men de lukkede veje vil ikke blive åbnet. Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til Hastighedsmåling målt nord for Bøgebakken i 2012 viser at gennemsnithastigheden er 44 km/t og 85%- fraktilen er 54 km/t. Til sammenligning viser en hastighedsmåling på den fartdæmpede del ud for Lindehøjskolen i 2014, at gennemsnithastigheden her er 41 km/t og 85%- fraktilen er 49 km/t. Side 8 af 15

9 Forening og Spørgsmål Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til Kan der etableres en dobbeltrettet cykelsti på strækningen Grønsvinget fra Tvedvangen gerne videre gennem Ålbrobuen ned til Herlev Hovedgade? Området er bredt nok. Cyklister på kørebanen er til stor fare for trafikken, da vejen er smal. Høje træer giver jævnligt henvendelser i form af forringet udsyn, skygge, nedfaldne blade og larm fra kragefugle. Vi kunne derfor godt tænke os at høre, om det er noget man har taget højde for i det regulativ, der er under udarbejdelse? Er der formuleringer i det nye regulativ der forhindrer etablering af rockerborge i vores foreninger? Dobbeltrettede cykelstier er ikke hensigtsmæssig på grund af de mange overkørsler/sideveje, som der er på strækningen. Kommuneplanen tager højde for så mange forhold som muligt, men det er umuligt at formulere retningslinjer, som er ens for alle høje træer i kommunen. Træernes vækstforhold, funktion og betydning er meget varieret afhængig af træernes placering. Generelt er der i kommunen et ønske om træer i grønne arealer, herunder rabatarealer langs veje og stier. Fordele og ulemper ved træer bliver afvejet konkret ved hver enkelt lokalitet. Planloven og mere konkret kommune- og lokalplaner indeholder ikke løsninger på problemer med rocker- og bandekriminalitet. Grundloven sætter nogle rammer, som hverken planloven og anden love kan gå på kompromis med. Det er helt grundlæggende frihedsrettigheder, som den private ejendomsret og retten til at forsamle sig. I udkast til den nye kommuneplan er der indarbejdet tiltag i form af krav om, at boligområderne skal fremstå grønne og, at haver omkring parcelhuse, villaer og rækkehuse kun må hegnes mod vej og nabo med levende hegn eller et lavt stakit /stensætning. GF. Ålebrogård: Sidste vinter klagede flere beboere over manglende snerydning. Vi kender til reglen omkring fribredde til sneplov, og også reglerne om, at der kun bliver ryddet i tidsrummet 7.00 til15.00 med 1. prioritet på de store veje. Villaveje, herunder private fællesveje, der har indgået aftale med Herlev Kommune om snerydning, ryddes som kategori 3 veje. Kategori 3 veje ryddes, når kategori 1 og 2 veje er ryddet, dog kun på hverdage mellem 07:00 og 15:00. De forskellige vejkategorier fremgår af Herlev Side 9 af 15

10 Forening og Spørgsmål Kommunes hjemmeside og opdateres hvert år inden 1. november. For at kunne rydde kategori 3 veje, forudsættes en fribredde på 2,75 meter, så lastbilen/traktoren med plov kan passere uhindret. Private fællesveje med aftale med kommunen har de samme regler som prioritet 3 veje. Eventuelle reklamationer kan rettes til Serviceafdelingen på GF. Toftegården: Hvilke vurderinger ligger der til grund for, at forvaltningen finder frem til hvilke veje man mener, skal have OB belægninger? På basis af erfaringerne fra de udførte forsøg vil der fremover kun blive udlagt OB belægninger efter en grundig dialog med berørte grundejerforeninger. Inden da vil forvaltningen vurdere trafikmængde og tilsvarende forhold. Spørgmål fra salen: En borger mangler tilbagemelding vedr. evalueringerne. Tony Christensen opfordrer til, at man går ind og ser på den rapport, der blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts EF. Herlev Vang: Planer for Herlev Hovedgade mellem DISA og ringvejen? Evt. støjdæmpende asfalt? Planer vedr. kloakdæksler? De befinder sig på soveværelse-siden af vores bebyggelse og holder os vågne med deres vippen og niveauforskel og det Dagsordenspunktet findes på herlev.dk under politiker Web højst oppe i venstre hjørne. Når de nye vejanlæg i forbindelse med nyt butiksbyggeri på DISA er udført sommer 2015, vil byggeriets bygherre udlægge et nyt støjreducerende slidlag på både Stationsalléen (Lidl Herlev Hovedgade) og på Herlev Hovedgade (bro M3 Herlev Ringvej). Glødelampen er et nyt boligbyggeri og her skal Miljøstyrelses vejledende støjgrænser overholdes i lokalplaner. Jeres byggeri er et eksisterende byggeri og der er ikke de samme krav, men Miljøstyrelsen ser gerne, at de samme vejledende støjkrav også overholdes ved eksisterende boligbyggerier. Hvis der er vippende kloakdæksler på Herlev Hovedgade, så kan man sende et foto af det aktuelle Side 10 af 15

11 Forening og Spørgsmål deraf følgende klonk-klonk fra alle biler i inderbanen døgnet rundt. kloakdæksel, så vi kan sende et par folk ud og kigge nærmere på det. Kloakdækslerne er efterfølgende blevet repareret. Yderligere fartbegrænsning? Nuværende nedsættelse har ikke haft mærkbar effekt på støjniveauet. Støjværn? Vi stiller gerne m2 til rådighed for et støjværn langs fortovet, så parkeringsmuligheden langs vejen bevares. GF. Vasehøj: Hvornår bliver vejbump på Sortemosevej lavet? GF. Havmandsvej: Hvor langt er kommunen, sammen med Gladsaxe Kommune, med projektet Kagsåen. Hvordan det går med at reducere grundvandstanden i Eventyrkvarteret Planerne for vedligeholdelse af villavejene, hvor der på en del veje er store mangler omkring vedligeholdelse. GF. Vesterled: Nedsættelsen af hastighedsgrænsen fra 70 til 60 km/t i maj 2012 har betydet et lille fald i bilernes hastigheder, fra snit ca. 61 km/t til snit ca. 59 km/t. Samtidig er trafikmængden faldet fra ca biler/snit/døgn til biler/snit/døgn. Begge dele har betydet, at trafikstøjen langs Herlev Hovedgade er faldet noget, ca. 1 db. Yderligere nedsættelse kræver at vejen skal laves helt om ellers vil politiet ikke godkende det. En støjskærm langs jeres bebyggelse vil skulle være ca. 140 m lang og erfaringsmæssigt koster 1 lbm støjskærm med projektering, levering og opstilling ca kr/lbm + moms, i alt ca. 1,4-2,1 mio. kr. Kommunens støjhandlingsplan omtaler muligheden for støjpartnerskaber, hvor boligforening og kommunen kan kigge på muligheden for at opstille støjskærm. I kommunens nuværende budgetter er der ikke afsat investeringer i nye støjskærme. Udlægning af nyt slidlag på Sortemosevej planlagt i Samtidig etableres en 40 km/t zone på Sortemosevej og ændring af bumpene. Projektet om Kagså: VVM arbejdet er under opstart. Borgerne vil blive inddraget i forbindelse med VVM høringen om projektet - formentlig i år Reduktion af grundvandsstand: Forvaltningen er i gang med at se på forskellige muligheder, i forhold til jordbunds- og grundvandsforhold samt jura og økonomi. Prioritering af slidlag er valgt ud fra en registrering af vejenes tilstand. Side 11 af 15

12 Forening og Spørgsmål I forbindelse med Kommuneplan har vi et stort ønske om at få etableret belysning på stien rundt om Vesterled sø. Stien bruges meget til og fra Hareskov Station, stien er uhyggelig og svær at se i den mørke tid. Har kommunen et forslag til hvordan Herlev Nords stisystem kan forbindes med det øvrige stisystem i Herlev. Her er det især passagen over eller under ring 4. der er problemet. Har Herlev kommune planer om, at nedsætte grundskylden til næste år? GF. Stadagervej: Angående ridesti der pt. går via Stadagervej hen til mosen. Beboerne på den del af Stadagervej, hvor hestene passerer, har klaget over mange hestepærer på kørebane, som ikke bliver fjernet. Er det muligt at ridestien kan ledes hen til mosen via Valnæsvej i stedet for Stadagervej? Valnæsvej er ikke nær så trafikeret som Stadagervej og den er ikke asfalteret. Ønsket vil indgå i kommunens overvejelser om fremtidige stibelysninger. Herlev Kommune gør dog opmærksom på, at strækningen i Herlev er privat sti. Overvejelser af evt. stibelysning vil bl.a. hænge sammen med afklaring af næste spørgsmål. Vejdirektoratet har i foråret 2014 bedt kommunerne melde ind omkring planer for stikrydsninger af statslige veje. Herlev Kommune har indmeldt stikrydsningen som et ønske og meddelt at man forventer at have økonomi til den tilknyttede sti i 2017/18. Grundskyldspromillen er uændret i Det er kun Lyngby-Taarbæk, der har sæt den ned. Forbindelsen mellem Valnæsvej og ridestinettet er ikke egnet til ridning, da området ligger lavt, og stierne periodevis er våde. Desuden er stierne så smalle, at det er vanskeligt at passere rytter og hest på stien, hvis man færdes i modsat retning end hest og rytter. Udbygning af stierne er bekostelig og kan ikke realiseres indenfor driftsbudgettet. GF. Herlev-Marielund: For flere år siden blev det lovet at området omkring Engskolen stod på prioriteringslisten i 2012! Noget af trafiksikkerheden behøver ikke at koste meget eller vente længe: Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til km-zone skilt ved Engskolen skal blot flyttes fra placering syd for Kærlundevej til syd for Herlev Hovedgade. Derved bliver skiltet synligt og hele området og skolevejen mellem Herlev Hovedgade til S-stationen bliver 30 km-zone. Kærlundevej og Engskolevej - der går forbi skolen - er udlagt til en del af den regionale øst-veststi fra Kagsmosen til Skovlunde. Stien kommer derved også med i 30 km-zonen, hvilket også forbedrer Side 12 af 15

13 Forening og Spørgsmål forholdene for cyklister til og fra job. Beplantning ved skolens hjørner ved Kærlundevej og Engskolevej samt langs hele Engskolevej til Klubben klippes ned i max. 0,5 m, så oversigten forbedres mod Kærlundevej både fra Engskolevej og fra skolens P-plads samt fra P-pladsens anden udkørsel mod Engskolevej. Genbrugsbeholdere ved bebyggelsen på Engløbet skal placeres længere inde pga. dårlige oversigtsforhold til og fra Kærlundevej ad Engløbet til og fra Herlev Hovedgade. Det er glædeligt og har hjulpet noget at beplantningen langs hjørnet Kærlundevej-Engløbet ER fjernet. Cykelstriber på skolevejen og hævede overkørsler ved Engskolevej-Kærlundevej og Kærlundevej- Engløbet ønskes stadig - men kan evt. afvente den snarlige planlægning og prioritering for Sikker skolevej for alle kommunens skoleveje. GF. Bakkedragets Villaby: Grundejerforeningen har gennem næsten et år forsøgt at få sat en ødelagt fortovsbom (ødelagt i november 2013) op, men der er tilsyneladende ingen der kan hjælpe med det. Oversigtsforholdene bliver vurderet og beplantningen bliver skåret ned, hvis det skønnes nødvendigt. Forvaltningen har tidligere besigtiget genbrugskuberne og placeringen af dem i forhold til udsyn. Her blev det vurderet at kuberne ikke står i vejen for udsynet. Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til Bommen vil blive vurderet iht. prioritering i 2015 eller 2016, da alle midler er brugt for Den er et led i: 1) at passe på fodgængere 2) at forhindre kørsel med cykel og knallert på stien samt at hindre, at disse ikke kommer drønende ud på Byskovvej, som på dette sted er ret trafikeret pga. krydset 3) at hindre heste i at komme via det lille stykke fortov der er imellem Byskovvej og Sortsøvej. Grundejerforeningen forsøgt at få en dialog med kommunen. Det drejer sig om den vejbelægning, der er blevet lagt på Sortsøvej; det er den samme belægning, der er blevet udlagt på Langdyssen og Paukevej. På trods af de dårlige erfaringer, man havde fra de to andre veje, valgte kommunen alli- På basis af erfaringerne fra de udførte forsøg vil der fremover kun blive udlagt OB belægninger efter en grundig dialog med berørte grundejerforeninger. Inden da vil forvaltningen vurdere trafikmængde og tilsvarende forhold. Vi undersøger, om det er muligt at mindske generne på de strækninger, hvor der er Side 13 af 15

14 Forening og Spørgsmål gevel at lægge den samme belægning på Sortsøvej. udlagt OB-belægninger. Vi er stadig ikke kommet videre. Der er stadig stor frustration hos beboerne over, at man tager asfalt med ind i sin bopæl fra under skoene, og at sten nogle steder flyver rundt, når bilerne kører på vejen. Desuden mangler der stadig hajtænder ved udmundingen til Byskovvej o.s.v. Foreningen havde i 2011 det, som kommunen kalder et vejsyn, hvor repræsentanter fra kommunen og foreningen var samlet på Sortsøvej for at drøfte en nedlægning af fortov, som kommunen havde ønsket. Det var inden da blevet drøftet på grundejerforeningens generalforsamling og godkendt med betingelse af en adgang til mosen der, hvor fortovet skulle ende ved ud for nr. 10). Ved nævnte vejsyn blev det vedtaget og efterfølgende bekræftet på mail til grundejerforeningen, at fortovet på den østlige side af Sortsøvej skulle nedlægges fra ud for nr. 10 og op til vendepladsen / indgangen til stisystemet i mosen. Dette skulle ske ved den forestående renovering af lysnettet. Da man startede renoveringen i grundejerforeningen blev der tegnet op på veje og master, og her var den aftalte nedlægning af fortov også optegnet, men undervejs er fortovet blevet fjernet helt op til svinget af Sortsøvej. Der er ej heller blevet lavet den indgang til mosen, som vi blev lovet. Det er trafiksikkerhedsmæssigt helt forkert og farligt at skulle krydse vejen på dette sted bl.a. pga. dårlige oversigtsforhold. Derfor ønsker vi i grundejerforeningen, at kommunen reetablerer det fortov tilbage til den oprindelige aftale, dvs, fortov forlænges ned til ud for nr. 10 på Sortsøvej og samtidig med en adgangssti til mosen. Vi har lige modtaget afslag fra Teknisk forvaltning på opsætning af skilte om Nabohjælp 4 steder ved indgangen til vejene i grundejerforeningen, hvilket undrer os. Hvorfor må vi ikke sætte disse Serviceafdelingen har etableret hajtænder den 7. oktober Der foreligger umiddelbart ikke nogen aftale om, at fortovet skulle fortsætte helt ned til nr. 10. Foreningen har bedt om at få fjernet fortovet på den østlige side af Sortsøvej, hvilket er blevet fjernet ifm. Kabellægningen af Dong Energys luftledninger. Center for Teknik og Miljø er blevet opmærksom på at en grundejer har inddraget fortovsarealet til privat brug, på Sortsøvejs vestlige side. Centeret vil gå i dialog med ejeren for at få fortovet retableret. Nabohjælpsskilte ikke er godkendt afmærkning. På vejarealer skal etablering af skilte og afmærkning ske i henhold til bekendtgørelse om vejafmærkning, hvori nabohjælpsskilte ikke findes (jf.færdselsloven Side 14 af 15

15 Forening og Spørgsmål vejskilte op? Heller ikke på den private del af vejene? Er det ikke også i kommunens interesse at undgå indbrud? A/B Herløv Stationspark: Ville det være muligt for Herlev kommune eventuelt i samarbejde med Bane Danmark at få ryddet op i det cykelkaos, der hersker foran Herlev station? Øst for stationsbygningen er der etableret plads til 150 cykler. Hvis denne plads yderligere udvides hen i mod Lidl, vil der uden problemer kunne skaffes plads til yderligere 300 cykler. Desuden skal der ansættes et par personer, der kan vejlede cyklisterne, når de skal af med deres cykler. 99, stk. 2). Vi er opmærksomme på problemet med de mange cykler, som bliver parkeret udenfor cykelstativerne. Vi vil søge at finde en løsning, som kan hjælpe med at fjerne cyklerne fra stationsforpladsen. Side 15 af 15

Indlæg fra Miljøafdelingen om Lev Smart i Herlev v. Dorte Hvid-Jacobsen. Pjecen er omdelt til alle i Herlev. Oplægget udsendes med referatet.

Indlæg fra Miljøafdelingen om Lev Smart i Herlev v. Dorte Hvid-Jacobsen. Pjecen er omdelt til alle i Herlev. Oplægget udsendes med referatet. Herlev Kommune Notat Teknisk Forvaltning Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6401 Dato Journal nr. 27.11.08 31164 Til Grundejerforeningerne Fra Teknisk Forvaltning Møde med grundejerforeninger

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO

QUINTO GRUNDEJERFORENINGEN QUINTO REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2013 19. april 2013 Generalforsamling i Grundejerforeningen Quinto onsdag den 20. marts 2013. i Pilegården, lokale 5, Brønshøjvej 17, Brønshøj. Dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side.

Det fremsendte materiale Bløde trafikanter, Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling blev gennemgået side for side. Referat fra møde mellem Vej & Park/Vejle Kommune og arbejdsgruppen/jelling Lokalråd den 18. juni 2014 Bløde trafikanter Fremkommelighed og sikkerhed i Jelling Til stede: Camilla Mølgaard, Anlæg & Infrastruktur/Vejle

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej

Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Januar 2015, udgave 1 Forslag til supercykelsti langs med Hold-An Vej Udarbejdet af en samarbejdsgruppe bestående af grundejere, som bor langs med Hold-An Vej i Bueparken og Vårbuen. Vi har igennem julen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane

Dagsorden. Referat fra mødet mandag den 11. august 2008. Mødet blev afholdt hos Jane Grundejerforeningen " Det gamle Egby " 12. august 2008 Dagsorden. 1. Valg af protokolfører Mødedeltagere: 2. Godkendelse af referat fra sidste møde Justesen 3. Meddelelser fra formanden Keld Graugart 4.

Læs mere

Referat fra møde med grundejerforeninger, andels- og boligforeninger d. 4/9-2013

Referat fra møde med grundejerforeninger, andels- og boligforeninger d. 4/9-2013 Referat Den 1. oktober 2013 Journal nr. 163-2013-12598 Dokument nr. 163-2013-121499 Deltagere fra Herlev Kommune Borgmester Thomas Gyldal Petersen Kommunaldirektør Helle Søeberg Teknisk Direktør Tony Christensen

Læs mere

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park

Notat. Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej. Teknik & Miljø Vej & Park Teknik & Miljø Vej & Park Notat Dato 9. november 2016 Indsigelser og tilkendegivelser vedr. eventuel nedlæggelse af den private fællesvej, Jedsted Møllevej Indsigelser til høringen - Indsigelse 1 fra Margit

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Bestyrelsesmøder 2008-2009

Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøder 2008-2009 Bestyrelsesmøde 06-05-2009 kl. 19.00 ved NC l: Godkendelse/opfølgning af referat fra 04. Februar 2009 2: Meddeleser/orientering fra formanden 3: Orientering fra kasserer 4: Orientering

Læs mere

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015.

NOTAT. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. NOTAT Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Godkendte projekter ved anlægspuljen for 2015. Teknisk Udvalgs anlægspulje er i 2015 på kr. 3.529.000. Indtil nu er der disponeret kr. 3.265.000 af

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer:

Notat. Indledning. Forvaltningen har undersøgt følgende alternativer: Notat Vedrørende: Notat om forbedrede vejadgange til Østervangsskolen Sagsnavn: Prioritering af midler i 2016 - Mobilitetspulje, anlæg af cykelstier samt sikre skoleveje m.m. Sagsnummer: 05.13.10-P20-23-15

Læs mere

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 5. maj 2014

Spørgsmål og svar. Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe. Mandag den 5. maj 2014 Spørgsmål og svar Møde mellem Gladsaxe Byråd og grundejerforeningerne i Gladsaxe Mandag den 5. maj 2014 Hegn langs banen. Kan kommunen gøre noget, således at indhegningen til banelegemet mellem Christoffers

Læs mere

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012

NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune 2. marts 2012 Svogerslev Lokalråd Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 66043 Brevid. 1430885 Ref. AUM Dir. tlf. 46 31 37 25 anitaum@roskilde.dk NOTAT: Referat af møde ml. Svogerslev Lokalråd og Roskilde Kommune

Læs mere

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning 2015 Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 67. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013

Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 Høringsspørgsmål og -svar til støjhandlingsplanen 2008-2013 DELTA - Venlighedsvej 4-2970 Hørsholm - Tlf. 72 19 40 00 - Fax 72 19 40 01 - www.delta.dk - CVR nr. 12275110 Bilag 1 Ballerup Kommune Forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler

Bilag 4a - Besigtigelser af private skoler Bilag a - Besigtigelser af private skoler Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 20 Bjerregrav Friskole Sted: Viborg Kommune Dato: Man 2/9-09 Tidsrum 7.0 -.00 Besigtiget af: Dorte Vejr: Overskyet

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamlingen 2016 i Grundejerforeningen Lindegården afholdt den 13. april 2016 i overensstemmelse med vedtægternes 13. Fremmøde: Der var fremmødt 11 husstande

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning

Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning Sag nr. 14/88777 Indsigelsesnotat vedrørende høring om Solgårdsvejs lukning Der var ved indsigelsesfristens udløb indkommet følgende bemærkninger/indsigelser: 1. Familien Vetter Poulsen, Solgårdsvej 26,

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast)

Hørsholm Kommune. Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering. Notat Udgave 1 (udkast) Notat Udgave 1 (udkast) 05.11.2017 Hørsholm Kommune Nye boliger på Louis Petersens Vej Overordnet trafikal vurdering Valentin Trafikplanlægning ApS Telefon: 51 95 55 51 E-mail: info@valentintrafik.dk www.valentintrafik.dk

Læs mere

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 65. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Grundejerforeningen Egegaarden

Grundejerforeningen Egegaarden Grundejerforeningen Egegaarden Referat af bestyrelses møde Tirsdag den 27. August 2013, kl.20 Færøvej 45, Hos Thomas Tang Til stede er Ib, Marc Dalgas, Nina Bruun, Christian Astrup og Afbud, Charlotte

Læs mere

Grundejerforeningen Hårbølle Strand

Grundejerforeningen Hårbølle Strand Grundejerforeningen Hårbølle Strand www.grfhs.dk e-mail: grfhs.post@gmail.com Mødereferat Den 13/11-2007 Emne: Vejbesigtigelse på Baldersvej Tid: Torsdag den 28/6-2007 kl. 15.00. Sted: Baldersvej i Hårbølle.

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

NBSG Nr. Bork Strands Grundejerforening af 1967

NBSG Nr. Bork Strands Grundejerforening af 1967 NBSG Nr. Bork Strands Grundejerforening af 1967 www.borkstrand.dk mail@borkstrand.dk Generalforsamling afholdt lørdag den 21. maj 2011 på Panorama. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov.

1. Grønne områder: b. Behov for dræn i områderne Problemer mange steder. Det bliver dog for uoverskueligt at dræne de steder, hvor der er behov. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde den 2. november 2015 (hos Preben) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Grønne områder: a. Evaluering af samarbejdet med Klock Park & Have

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten

Morud. Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten Morud Forslag til trafiksikring og forskønnelse af bymidten August 2004 Morud Side 2 af 10 Indledning Vi er en gruppe borgere i Morud, som gennem et par år har arbejdet på, at få gjort midtbyen kønnere

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2011 Sted: Klim Bjerg Dato: 23. april 2011 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Jørgen Pedersen, som

Læs mere

GF Indkilden. Referat fra 17. Bestyrelsesmøde. Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Tommy Breck

GF Indkilden. Referat fra 17. Bestyrelsesmøde. Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Tommy Breck GF Indkilden Emne: Referat fra 17. Bestyrelsesmøde Mødeleder: Breck Referent: Breck Dato: 28. November 2011 Varighed: 1900-2100 Tilstedeværende: Flemming Kristensen, Louise Holm, Arne Jensen og Breck Fraværende:

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital

Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital Høringssvar Reviderede forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 Kommuneplan 2009 2013 Lokalplan GL18.1 Glostrup Hospital Center for Miljø og Teknik Januar 2015 Susanne Nørgaard Fra: Alex Hansen

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have

Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have Møde den 18. september 2008 Udsendt den 24. september 2008 Referent: Rebecca Forsman Bestyrelsesmøde den 18. september 2008, kl.16.30 på ejendomskontoret i Grönings Have Fra bestyrelsen: Bente Forslund

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti

1. Opfølgning på beslutninger og opgaver 1.1. Vej & Sti Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Afbud: Dato: Frederik Agergaard, Georg Ørnskov Rønsch, Inge Lise Møller Jensen, Renè Olesen & Stefan Krebs Jensen Per René Schmidt 09. Februar 2015 kl. 19.30 på Skibelund

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Bilag 3 - Besvarelse af høringssvar til forslag til lokalplan nr. 1060. Forslag til lokalplan nr. 1060 Idrætsanlæg og rekreativt område ved Vidtskuevej i Viby samt kommuneplantillæg nr. 107 har været fremlagt

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken

Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Forslag til lokalplan 148, Produktionshus og Eventhal Priorparken Bilag 4 Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger I det følgende er de forskellige indsigelser og kommentarer samlet under

Læs mere

Borgermøde i Torrild - Arrangeret af Torrild lokalråds bestyrelse. Den 4. november 2013 klokken 19.30-21.30 i Torrild Forsamlingshus.

Borgermøde i Torrild - Arrangeret af Torrild lokalråds bestyrelse. Den 4. november 2013 klokken 19.30-21.30 i Torrild Forsamlingshus. Referat Borgermøde i Torrild - Arrangeret af Torrild lokalråds bestyrelse Den 4. november 2013 klokken 19.30-21.30 i Torrild Forsamlingshus. En høring blandt Torrild lokalområdes beboere om trafik og vækst

Læs mere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere

Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Ny bebyggelse i Jonstrup Opsummering af kommunikation mellem J89 og Furesø kommune og politikere Indholdsfortegnelse: 7. april 2014. J89 skriver til kommunen... 1 Svar fra kommunen 14. april 2014... 2

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Den 30. november 2012 Journal nr. 163-2012-29741 Dokument nr. 163-2012-183961. Referat fra mødet den 21. november 2012 med grundejerforeninger

Den 30. november 2012 Journal nr. 163-2012-29741 Dokument nr. 163-2012-183961. Referat fra mødet den 21. november 2012 med grundejerforeninger Referat Den 30. november 2012 Journal nr. 163-2012-29741 Dokument nr. 163-2012-183961 Deltagere: Repræsentanter fra grundejerforeninger, andelsboligforeninger og ejerforeninger Fra Jeanette Magnussen Referat

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

Bestyrelsens Beretning for 2007.

Bestyrelsens Beretning for 2007. Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem

Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Referat generalforsamling 08.05.07 Gug plejehjem Der var fremmødt 25 personer repræsenterende 18 parceller. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen pegede på Hans Østergaard nr. 84.

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg

Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Skema til indsigelser og ændringer af Lokalplanforslag nr. C-17.13.02 Valdemarsgades forlængelse, Vordingborg Lokalplanens redegørelse og 1 Lokalplanens formål Keidamsvej 56 Indsiger anfægter formålet

Læs mere

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune:

Vedr. Cykelstier på Aldershvilevej jf. brev af 29.juni 2016 samt 15.september 2016 fra Gladsaxe Kommune: Til Trafik- og Teknikudvalget Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 7 2860 Søborg Fra Beboerne i Ejendommen Aldershvilevej 110A 122, Matrikel 8n 2880 Bagsværd d. 9.juli 2016 + d.26.september 2016 Vedr. Cykelstier

Læs mere

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7.

Din klage Du klager over, at Kommunen den 27. februar 2014 har meddelt dig et påbud om at fjerne et træ placeret i vejareal ud for din ejendom, B 7. Dato 9. oktober 2014 Dokument 14/03405 Side Påbud om fjernelse af træ ud for B 7 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 4. marts 2014, hvor du klager over Kommunens påbud af 27. februar 2014 om fjernelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Grundejerforeningen Frugtparken

Grundejerforeningen Frugtparken Grundejerforeningen Frugtparken Formand Per Toft Kjelstrup Nøddevej 41 7800 Skive Tlf: 97 51 01 13 Udskrevet 16. marts 2010 Fejning: Stikvejene vil også i år blive fejet, hvilket vil ske inden konfirmationerne,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen

Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen Supplerende høring vedr. Lokalplan 27-005 Indsigelser/ bemærkninger Nr. Indsiger Kommentarer fra forvaltningen 1 Kenneth Klausen, Multebærvej 2, 9440 Niels Jørgen Nielsen, Multebærvej 6, 9440 (ændringer

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder mandag den 16. marts 2015 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter at de fremmødte var budt velkomne af

Læs mere