I den nye kommuneplan er reglerne for boligejerne forenklet således, at det gælder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I den nye kommuneplan er reglerne for boligejerne forenklet således, at det gælder:"

Transkript

1 Referat Den 2. oktober 2014 Journal nr Dokument nr Deltagere Bilag 1 Fra Forvaltningen Referat fra borgmestermøde med grund-, andels- og ejerforeningerne torsdag den 2. oktober 2014 i Herlev Medborgerhus. 1. Velkomst ved Borgmester Thomas Gyldal Petersen (TGP) TGP indledte med at fortælle, at han kom lige fra indvielsen af hospitalets nye spildevandsrensningsanlæg. TGP kunne informere om, at det er det mest højteknologiske rensningsanlæg i verden til rensning af medicinfyldt spildevand. I sin tale havde TGP fokus på Herlev fremtidige udvikling: Letbanen, udvidelsen af Herlev Hospital og Disa. Projekter, der er nødvendige for at skabe tilstrækkelig økonomi til at holde skatten nede og serviceniveauet oppe. I den nye kommuneplan er reglerne for boligejerne forenklet således, at det gælder: - at man må bebygge 30 % af grunden - at mindste grundstørrelse er 700 m ved dobbelthuse og - at der kun må være 1 bolig pr. matrikel. Undtaget herfor er 3 områder i byen: Lokalplan 65 for Eventyrkvarteret, Lokalplan 68 ved Skinderskovvej og Byplanvedtægt 31 ved Stokholtbuen. TGP berørte også grundejernes stigende udgifter til grundskyld og påpegede, at kommunen i den forbindelse fungerer som ekspeditionskontor for staten. Det er alene SKAT som fastsætter grundværdierne, og de gennemsnitlige stigninger i grundværdien modregnes i kommunens bloktilskud. Ydermere har staten nedsat værdierne på erhvervsgrunde hvilket betyder, at Herlev Kommune alene fra hospitalet, mister en indtægt på 3 mio. kr. i dækningsafgift. Stigninger og fald i dækningsafgift modregnes ikke i bloktilskuddet. Kommuneplanen for Herlev Kommune forventes vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober og herefter går arbejdet med kommuneplanstrategien i gang. Side 1 af 15

2 Kommuneplanstrategi, kommuneplan og lokalplaner sætter rammerne for byens udvikling og TGP opfordrede derfor til at deltage i dialogen med kommunen og politikerne. 2. Oplæg ved Direktør Tony Christensen om Herlev Kommunes vejforhold og trafiksikkerhedsplan. Slides er vedlagt i Bilag Gennemgang af de indkomne spørgsmål og svar. De fremsendte spørgsmål og svar er vedlagt i Bilag 3. TGP foreslog at der næste år gives mere tid til debat og at de fremsendte spørgsmål og svar derfor ikke læses op på mødet. Der var enighed om, at det var en god idé. 4. Spørgsmål fra salen Mikkel Weidemann, Elverbo Foreningen er påvirket af DISA projektet og projektet ved Herlev Hovedgade. De har hørt at kommunen kan bestille hastighedskontrol hos politiet. De er glade for den støjreducerende asfalt, men hvis kommunen har mulighed for at fremme processen, ville det være fint. : Kommunen kan anmode politiet om fartkontroller. Der vil så være en dialog om prioritering og tidspunkt. Der vil fremover være bedre mulighed for at opsætte stærekasser. TGP lovede at nævne det i Kredsrådet, men pointerede også, at det er positivt, at hastigheden er faldende. Arne Møltoft, Lindberggårds Vejlaug Spørger om det er muligt at koble sig på den aftale kommunen har lavet med et asfaltfirma. : Forvaltningen lovede at undersøge. Efterfølgende er mulighederne undersøgt og det kan oplyses, at Herlev kommune har indgået en 4-årig aftale med firmaet Munck. Munck Asfalt a/s vil gerne give tilbud på udlægning af asfalt på privat fællesveje i Herlev. Grundejerne kan kontakte Ashraf Youssef på nedenstående kontaktoplysninger: Munck Asfalt a/s, Ashraf Maged Ibrahim Youssef, Entrepriseleder, tlf Munck Asfalt a/s - Lyngageren 63, 4000 Roskilde - Side 2 af 15

3 Herlev kommune kan ikke være behjælpelig i forbindelse med indgåelse af aftaler eller omkring arbejdets udførelse. Svend Åge Eeg, Vesterled Grundejerforening Der er problemer med de vejreparationer, der er blevet udført på vejene. Arbejdet er ikke udført godt nok, så alle hullerne er kommet igen. : Det er kommunens serviceafdeling, der foretager små reparationer på vejene. Reparationerne kontrolleres. Carsten Falkengaard, Havstokken Der er en del høje træer mod fodboldbanen fra spejderhytten og ned mod boldbanen. Der falder nogle gange grene af, og spørgsmålet går om træerne behøver at være så høje. : Kommunen fælder jævnligt store træer og udskifter dem med nye. Det koster at fjerne et træ, så derfor overvejes det grundigt hver gang. Kommunen vil efterse træerne langs banerne for at sikre, at alle træer er i orden. Hvorfor er der lavet de små bump på Tvedvangen, når de små biler kan køre lige igennem dem? : Vi kan se, at hastigheden er kommet ned i området, så det virker selvom de små biler kører i gennem. Gert Biilmann foreslog en dobbelt optrukken linje. Søren Theilgaard, Toftegården Området ved Elgiganten og trafikforholdende i krydset. Trafikafviklingen i krydset er ikke god. Gør man noget ved det? : Kommunen har været i dialog med politiet om, hvad vi kan gøre. Planen er at forlænge vejen ved Lyskær ud til et nyt kryds på ring 3 og forventningen er, at det vil løse nogle af problemerne. Heldigvis er Herlev også i den lykkelige situation, at folk står i kø for at komme til at bo i Herlev, og der skal derfor måske bygges boliger i området. Spørger om man kan sætte en servicebus ind, der gratis kan transportere folk fra det nordlige Herlev og ind til bymidten? : Der er sat en ekstra bus ind på ringruten og den alene koster 1 mio. om året. Bustransport er dyrt og det er vanskeligt at gøre det fleksibelt nok. Det er derfor en overvejelse at få Herlev med på flexturordningen, der kan være en hensigtsmæssig løsning af problemet. Side 3 af 15

4 Niels Knudsen, Rørløkken Spørger om der kan opsættes flere papirkurve ved Netto ved Rørløkken og Tvedvangen? Gymnasieeleverne har det med at tabe deres affald rundt omkring. : Kommune undersøger mulighederne. Efterfølgende er sagen undersøgt. Den blev også adresseret på grundejerforeningsmødet i 2013, hvor TGP lovede, at der ville blive opsat flere skraldespande. Serviceafdelingen opsatte derfor i januar 2014 tre ekstra skraldespande. Dialogen med gymnasiet fortsætter. Flemming Poulsen, Herlev Højslette Området har problemer med øl-stafet om foråret. Er der gjort nogle tanker om håndtering af knuste flasker ved gymnasiets fredagsbar? : Det er svært for både Herlev Kommune og Gymnasiet at bestemme hvordan folk skal opføre sig i deres fritid. Der er lavet en aftale om oprydning og transportable affaldskurve. De nuværende gymnasieelever har påtaget sig at forsøge at holde styr på det undlade at invitere til store fester osv. Hvis det ikke virker, kontakt borgmesteren, så tager han en snak med gymnasiet. TGP kontakter rektor vedr. engangsaffaldsbeholdere, der ikke er blevet er taget væk. Arne Enevoldsen, Nøddeskellet Trafiksikkerhed for cyklister ved rundkørslen ved Sortemosevej er dårlig. Det er billisterne, der har vigepligten, men mange ved det ikke. Det er farligt i krydset. : Et eksternt firma har gennemført en trafikrevison af det nye kryds ved ringvejen og herunder også trafikken gennem rundkørslen. Grundlæggende er vurderingen, at det er et sikkert kryds for alle, hvis man kører, som man skal. I arbejdet med trafiksikkerhedsplanen er der blevet peget på krydset som en lokalitet der måske bør vurderes nærmere. Den kommende trafiksikkerhedsplan vil vise, hvor der skal prioriteres. Mogens W. Jørgensen, Havmandsvej Kan man gøre noget ved det stigende grundvand i Eventyrkvarteret? : Det er efterhånden et gammelt problem, der er opstået fordi der ikke længere er vandindvinding i området. Der er dialog med HOFOR men problemet er, grundvandet er forurenet og at man derfor skal rense, hvis man vil indvinde det til drikkevand. Man kan lave dræn efter vandløbsloven, men det er så grundejerne selv, der skal finansiere det. Der er gang i mange forskellige overvejelser, men det er store penge, der er tale om. Side 4 af 15

5 Rasmus Skude, Stadagervej Kan man flytte ridestien? Der er hestemøg i asfalten. : Forvaltningen vurderer jævnligt om renholdelsen af vejen er i orden, men det kan ikke garanteres, at der er rent hele tiden. Frank Akkermann, Vingetoften. Der står mange og ryger på vejen ude foran gymnasiet. Kan man gøre noget ved det? : Der må ikke være rygefaciliteter på skolens matrikel og det kan ikke forhindres, at de går ud på vejen. Desværre. Men kreative løsningsforslag inden for lovens rammer modtages gerne. Line Ancker, Nøddeskellet Kan man sige noget mere om forløbet vedr. forlængelsen af Lyskær. : Der er pt. dialog med Letbaneselskabet om hvor den nye station skal ligge. Stationen skal ligge i et kryds, så Lyskær vil skulle forlænges derhen. Der kommer et udspil fra Letbaneselskabet om hvad de vil lave, og hvad kommunen selv skal finansiere. Svend Aage Eeg, Vesterled Grundejerforening. Hvad skal der ske med Gl. Hjortespring Skole? : Bygningen er solgt og skal rives ned. Der skal bygges rækkehuse på grunden. Svanes malerier flyttes til en evt. ny lade i parkområdet ved Gammelgård. Der skal arbejdes med området deroppe. På grunden ved Gl. Hjortespring skole er et hus, som politiet bruger til et projekt, der går på at holde de unge ude fra bander. Side 5 af 15

6 Bilag 1 Deltagerliste: Herlev Rådhus Borgmester Thomas Gyldal Petersen Herlev Rådhus Kommunaldirektør Helle Søeberg Herlev Rådhus Direktør Tony Christensen Udvalgsformand Gert Biilmann Herlev Rådhus Centerchef Per Jul Hansen Herlev Rådhus Centerchef Karen Dilling Herlev Rådhus Kontorchef Jeanette Magnussen Herlev Rådhus Udviklingskonsulent Pernille Bech Andelsboligforening Pitznersvej Børge Kronbak GF Ekkostien Birgitte Christensen Kjeld Klysner GF Bakkedragets Villaby Kirsten S. Fusager Karl Erik Pedersen Andelsboligforening Birkegården Henning Christiansen Poul Christensen GF Herlev grundejerforening Jan Busk Jacob Hagen GF Herlev Højslette Mogens Kristensen Flemming Poulsen GF Rørløkken 111A-D Niels Erik Knudsen & 113A-C GF Elverhøjen Hanne Marx Fie Clemmensen Andelsboligforening Herløv Stationspark Reiner D. Rasmussen Ingrid Sørensen 3,4 og 5 GF Gammelgård Claus Møller Madsen Christian Grønholm GF Vingetoften Bent Rasmussen Frank Akkermann GF Køllegaarden Johnnie Yndal Per Juul Hansen Andelsboligforening Toggangen Svend Erik Madsen Bo Johannesen GF Havstokken Carsten Falkengaard Steen Clausen GF Nøddeskellet Lone Arngren Arne Enevoldsen GF Hjortespringparken Tom Sund Frandsen Poul Dahl GF Lindberggårds Arne Møltoft Solveig Glamhøj Vejlaug Andelsboligforening Engkrogen Lisbeth Vadt Thomas Andersen Ejerforening Fagotvej Sven Hansen Andelsboligforening Elverparken Jørgen Andersen Jørgen Vikkelsø GF Højergaardens Grundejerforening Hanne Kyhnauv Karin Carver Side 6 af 15

7 GF Ålebrogård Susanne Cortsen Birthe Husum GF Toftegården Kaare Christiansen Søren Theilgaard GF Herlev-Marielund Hans H. S. Jensen Svend Melsen Pedersen Ejerforening Herlev Vang Elsebeth Møller Jensen Finn Andersen GF Vasehøj Mark Grabow Anders Derby Krag Schytter GF Havmandsvej Hanne Jørgensen Mogens W. Jørgensen GF Vesterled Poul Bastholm Svend Aage Eeg Ejerforening Elverbo Mikkel Weidemann GF Tibbevangen Jan Aagesen GF Stadagervej Rasmus Skude Kirsten Pedersen Side 7 af 15

8 Bilag 3 Forening og Spørgsmål E/F Fagotvej: På den meget benyttede sti mellem Fagotvej ud for Harpevej og stien langs Ringvejen benytter fodgængere og cyklister ikke den asfalterede sti, der har bomme i begge ender. Kan kommunen fjerne bommene, der i praksis fungerer som afspærring af stien? A/B Elverparken: Klipning af hæk /indbrud Forvaltningen har vurderet, at bommene kan fjernes pga. lav hastighed. Serviceafdelingen har fjernet bommene den 7. oktober Hækken er klippet længere ned, så det nu er muligt for en voksen at se over hækken. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, modtager vi gerne en tilbagemelding. Regnvand fra grus parkeringsplads. Der udarbejdes en plan for Elverparkens omlægning ved inddragelse af parkens brugere. Læs mere om projektet på kommunens hjemmeside på I den forbindelse udformes også en plan for omlægning af Elverparkens p-plads. Er der skitser vedr. trafikafviklingen i eventyrkvarteret, hvis skitseprojektet omhandlende posthusgrunden skulle blive en realitet. Her tænkes specielt på om de nuværende lukninger Tornerosevej, Rødhættevej og Hyrdindestien vil forblive lukket. Højergaardens Grundejerforening: Form for hastighedsbegrænsning på strækningen på Tvedvangen mellem Fuglehøjen og Gammel Klausdalsbrovej. Strækningen er ca. 800 meter med fri hastighed (50 km), som overhoved ikke overholdes. I forbindelse med lokalplanen for byggeriet afklares trafikafviklingen omkring posthusgrunden, men de lukkede veje vil ikke blive åbnet. Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til Hastighedsmåling målt nord for Bøgebakken i 2012 viser at gennemsnithastigheden er 44 km/t og 85%- fraktilen er 54 km/t. Til sammenligning viser en hastighedsmåling på den fartdæmpede del ud for Lindehøjskolen i 2014, at gennemsnithastigheden her er 41 km/t og 85%- fraktilen er 49 km/t. Side 8 af 15

9 Forening og Spørgsmål Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til Kan der etableres en dobbeltrettet cykelsti på strækningen Grønsvinget fra Tvedvangen gerne videre gennem Ålbrobuen ned til Herlev Hovedgade? Området er bredt nok. Cyklister på kørebanen er til stor fare for trafikken, da vejen er smal. Høje træer giver jævnligt henvendelser i form af forringet udsyn, skygge, nedfaldne blade og larm fra kragefugle. Vi kunne derfor godt tænke os at høre, om det er noget man har taget højde for i det regulativ, der er under udarbejdelse? Er der formuleringer i det nye regulativ der forhindrer etablering af rockerborge i vores foreninger? Dobbeltrettede cykelstier er ikke hensigtsmæssig på grund af de mange overkørsler/sideveje, som der er på strækningen. Kommuneplanen tager højde for så mange forhold som muligt, men det er umuligt at formulere retningslinjer, som er ens for alle høje træer i kommunen. Træernes vækstforhold, funktion og betydning er meget varieret afhængig af træernes placering. Generelt er der i kommunen et ønske om træer i grønne arealer, herunder rabatarealer langs veje og stier. Fordele og ulemper ved træer bliver afvejet konkret ved hver enkelt lokalitet. Planloven og mere konkret kommune- og lokalplaner indeholder ikke løsninger på problemer med rocker- og bandekriminalitet. Grundloven sætter nogle rammer, som hverken planloven og anden love kan gå på kompromis med. Det er helt grundlæggende frihedsrettigheder, som den private ejendomsret og retten til at forsamle sig. I udkast til den nye kommuneplan er der indarbejdet tiltag i form af krav om, at boligområderne skal fremstå grønne og, at haver omkring parcelhuse, villaer og rækkehuse kun må hegnes mod vej og nabo med levende hegn eller et lavt stakit /stensætning. GF. Ålebrogård: Sidste vinter klagede flere beboere over manglende snerydning. Vi kender til reglen omkring fribredde til sneplov, og også reglerne om, at der kun bliver ryddet i tidsrummet 7.00 til15.00 med 1. prioritet på de store veje. Villaveje, herunder private fællesveje, der har indgået aftale med Herlev Kommune om snerydning, ryddes som kategori 3 veje. Kategori 3 veje ryddes, når kategori 1 og 2 veje er ryddet, dog kun på hverdage mellem 07:00 og 15:00. De forskellige vejkategorier fremgår af Herlev Side 9 af 15

10 Forening og Spørgsmål Kommunes hjemmeside og opdateres hvert år inden 1. november. For at kunne rydde kategori 3 veje, forudsættes en fribredde på 2,75 meter, så lastbilen/traktoren med plov kan passere uhindret. Private fællesveje med aftale med kommunen har de samme regler som prioritet 3 veje. Eventuelle reklamationer kan rettes til Serviceafdelingen på GF. Toftegården: Hvilke vurderinger ligger der til grund for, at forvaltningen finder frem til hvilke veje man mener, skal have OB belægninger? På basis af erfaringerne fra de udførte forsøg vil der fremover kun blive udlagt OB belægninger efter en grundig dialog med berørte grundejerforeninger. Inden da vil forvaltningen vurdere trafikmængde og tilsvarende forhold. Spørgmål fra salen: En borger mangler tilbagemelding vedr. evalueringerne. Tony Christensen opfordrer til, at man går ind og ser på den rapport, der blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts EF. Herlev Vang: Planer for Herlev Hovedgade mellem DISA og ringvejen? Evt. støjdæmpende asfalt? Planer vedr. kloakdæksler? De befinder sig på soveværelse-siden af vores bebyggelse og holder os vågne med deres vippen og niveauforskel og det Dagsordenspunktet findes på herlev.dk under politiker Web højst oppe i venstre hjørne. Når de nye vejanlæg i forbindelse med nyt butiksbyggeri på DISA er udført sommer 2015, vil byggeriets bygherre udlægge et nyt støjreducerende slidlag på både Stationsalléen (Lidl Herlev Hovedgade) og på Herlev Hovedgade (bro M3 Herlev Ringvej). Glødelampen er et nyt boligbyggeri og her skal Miljøstyrelses vejledende støjgrænser overholdes i lokalplaner. Jeres byggeri er et eksisterende byggeri og der er ikke de samme krav, men Miljøstyrelsen ser gerne, at de samme vejledende støjkrav også overholdes ved eksisterende boligbyggerier. Hvis der er vippende kloakdæksler på Herlev Hovedgade, så kan man sende et foto af det aktuelle Side 10 af 15

11 Forening og Spørgsmål deraf følgende klonk-klonk fra alle biler i inderbanen døgnet rundt. kloakdæksel, så vi kan sende et par folk ud og kigge nærmere på det. Kloakdækslerne er efterfølgende blevet repareret. Yderligere fartbegrænsning? Nuværende nedsættelse har ikke haft mærkbar effekt på støjniveauet. Støjværn? Vi stiller gerne m2 til rådighed for et støjværn langs fortovet, så parkeringsmuligheden langs vejen bevares. GF. Vasehøj: Hvornår bliver vejbump på Sortemosevej lavet? GF. Havmandsvej: Hvor langt er kommunen, sammen med Gladsaxe Kommune, med projektet Kagsåen. Hvordan det går med at reducere grundvandstanden i Eventyrkvarteret Planerne for vedligeholdelse af villavejene, hvor der på en del veje er store mangler omkring vedligeholdelse. GF. Vesterled: Nedsættelsen af hastighedsgrænsen fra 70 til 60 km/t i maj 2012 har betydet et lille fald i bilernes hastigheder, fra snit ca. 61 km/t til snit ca. 59 km/t. Samtidig er trafikmængden faldet fra ca biler/snit/døgn til biler/snit/døgn. Begge dele har betydet, at trafikstøjen langs Herlev Hovedgade er faldet noget, ca. 1 db. Yderligere nedsættelse kræver at vejen skal laves helt om ellers vil politiet ikke godkende det. En støjskærm langs jeres bebyggelse vil skulle være ca. 140 m lang og erfaringsmæssigt koster 1 lbm støjskærm med projektering, levering og opstilling ca kr/lbm + moms, i alt ca. 1,4-2,1 mio. kr. Kommunens støjhandlingsplan omtaler muligheden for støjpartnerskaber, hvor boligforening og kommunen kan kigge på muligheden for at opstille støjskærm. I kommunens nuværende budgetter er der ikke afsat investeringer i nye støjskærme. Udlægning af nyt slidlag på Sortemosevej planlagt i Samtidig etableres en 40 km/t zone på Sortemosevej og ændring af bumpene. Projektet om Kagså: VVM arbejdet er under opstart. Borgerne vil blive inddraget i forbindelse med VVM høringen om projektet - formentlig i år Reduktion af grundvandsstand: Forvaltningen er i gang med at se på forskellige muligheder, i forhold til jordbunds- og grundvandsforhold samt jura og økonomi. Prioritering af slidlag er valgt ud fra en registrering af vejenes tilstand. Side 11 af 15

12 Forening og Spørgsmål I forbindelse med Kommuneplan har vi et stort ønske om at få etableret belysning på stien rundt om Vesterled sø. Stien bruges meget til og fra Hareskov Station, stien er uhyggelig og svær at se i den mørke tid. Har kommunen et forslag til hvordan Herlev Nords stisystem kan forbindes med det øvrige stisystem i Herlev. Her er det især passagen over eller under ring 4. der er problemet. Har Herlev kommune planer om, at nedsætte grundskylden til næste år? GF. Stadagervej: Angående ridesti der pt. går via Stadagervej hen til mosen. Beboerne på den del af Stadagervej, hvor hestene passerer, har klaget over mange hestepærer på kørebane, som ikke bliver fjernet. Er det muligt at ridestien kan ledes hen til mosen via Valnæsvej i stedet for Stadagervej? Valnæsvej er ikke nær så trafikeret som Stadagervej og den er ikke asfalteret. Ønsket vil indgå i kommunens overvejelser om fremtidige stibelysninger. Herlev Kommune gør dog opmærksom på, at strækningen i Herlev er privat sti. Overvejelser af evt. stibelysning vil bl.a. hænge sammen med afklaring af næste spørgsmål. Vejdirektoratet har i foråret 2014 bedt kommunerne melde ind omkring planer for stikrydsninger af statslige veje. Herlev Kommune har indmeldt stikrydsningen som et ønske og meddelt at man forventer at have økonomi til den tilknyttede sti i 2017/18. Grundskyldspromillen er uændret i Det er kun Lyngby-Taarbæk, der har sæt den ned. Forbindelsen mellem Valnæsvej og ridestinettet er ikke egnet til ridning, da området ligger lavt, og stierne periodevis er våde. Desuden er stierne så smalle, at det er vanskeligt at passere rytter og hest på stien, hvis man færdes i modsat retning end hest og rytter. Udbygning af stierne er bekostelig og kan ikke realiseres indenfor driftsbudgettet. GF. Herlev-Marielund: For flere år siden blev det lovet at området omkring Engskolen stod på prioriteringslisten i 2012! Noget af trafiksikkerheden behøver ikke at koste meget eller vente længe: Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til km-zone skilt ved Engskolen skal blot flyttes fra placering syd for Kærlundevej til syd for Herlev Hovedgade. Derved bliver skiltet synligt og hele området og skolevejen mellem Herlev Hovedgade til S-stationen bliver 30 km-zone. Kærlundevej og Engskolevej - der går forbi skolen - er udlagt til en del af den regionale øst-veststi fra Kagsmosen til Skovlunde. Stien kommer derved også med i 30 km-zonen, hvilket også forbedrer Side 12 af 15

13 Forening og Spørgsmål forholdene for cyklister til og fra job. Beplantning ved skolens hjørner ved Kærlundevej og Engskolevej samt langs hele Engskolevej til Klubben klippes ned i max. 0,5 m, så oversigten forbedres mod Kærlundevej både fra Engskolevej og fra skolens P-plads samt fra P-pladsens anden udkørsel mod Engskolevej. Genbrugsbeholdere ved bebyggelsen på Engløbet skal placeres længere inde pga. dårlige oversigtsforhold til og fra Kærlundevej ad Engløbet til og fra Herlev Hovedgade. Det er glædeligt og har hjulpet noget at beplantningen langs hjørnet Kærlundevej-Engløbet ER fjernet. Cykelstriber på skolevejen og hævede overkørsler ved Engskolevej-Kærlundevej og Kærlundevej- Engløbet ønskes stadig - men kan evt. afvente den snarlige planlægning og prioritering for Sikker skolevej for alle kommunens skoleveje. GF. Bakkedragets Villaby: Grundejerforeningen har gennem næsten et år forsøgt at få sat en ødelagt fortovsbom (ødelagt i november 2013) op, men der er tilsyneladende ingen der kan hjælpe med det. Oversigtsforholdene bliver vurderet og beplantningen bliver skåret ned, hvis det skønnes nødvendigt. Forvaltningen har tidligere besigtiget genbrugskuberne og placeringen af dem i forhold til udsyn. Her blev det vurderet at kuberne ikke står i vejen for udsynet. Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til Bommen vil blive vurderet iht. prioritering i 2015 eller 2016, da alle midler er brugt for Den er et led i: 1) at passe på fodgængere 2) at forhindre kørsel med cykel og knallert på stien samt at hindre, at disse ikke kommer drønende ud på Byskovvej, som på dette sted er ret trafikeret pga. krydset 3) at hindre heste i at komme via det lille stykke fortov der er imellem Byskovvej og Sortsøvej. Grundejerforeningen forsøgt at få en dialog med kommunen. Det drejer sig om den vejbelægning, der er blevet lagt på Sortsøvej; det er den samme belægning, der er blevet udlagt på Langdyssen og Paukevej. På trods af de dårlige erfaringer, man havde fra de to andre veje, valgte kommunen alli- På basis af erfaringerne fra de udførte forsøg vil der fremover kun blive udlagt OB belægninger efter en grundig dialog med berørte grundejerforeninger. Inden da vil forvaltningen vurdere trafikmængde og tilsvarende forhold. Vi undersøger, om det er muligt at mindske generne på de strækninger, hvor der er Side 13 af 15

14 Forening og Spørgsmål gevel at lægge den samme belægning på Sortsøvej. udlagt OB-belægninger. Vi er stadig ikke kommet videre. Der er stadig stor frustration hos beboerne over, at man tager asfalt med ind i sin bopæl fra under skoene, og at sten nogle steder flyver rundt, når bilerne kører på vejen. Desuden mangler der stadig hajtænder ved udmundingen til Byskovvej o.s.v. Foreningen havde i 2011 det, som kommunen kalder et vejsyn, hvor repræsentanter fra kommunen og foreningen var samlet på Sortsøvej for at drøfte en nedlægning af fortov, som kommunen havde ønsket. Det var inden da blevet drøftet på grundejerforeningens generalforsamling og godkendt med betingelse af en adgang til mosen der, hvor fortovet skulle ende ved ud for nr. 10). Ved nævnte vejsyn blev det vedtaget og efterfølgende bekræftet på mail til grundejerforeningen, at fortovet på den østlige side af Sortsøvej skulle nedlægges fra ud for nr. 10 og op til vendepladsen / indgangen til stisystemet i mosen. Dette skulle ske ved den forestående renovering af lysnettet. Da man startede renoveringen i grundejerforeningen blev der tegnet op på veje og master, og her var den aftalte nedlægning af fortov også optegnet, men undervejs er fortovet blevet fjernet helt op til svinget af Sortsøvej. Der er ej heller blevet lavet den indgang til mosen, som vi blev lovet. Det er trafiksikkerhedsmæssigt helt forkert og farligt at skulle krydse vejen på dette sted bl.a. pga. dårlige oversigtsforhold. Derfor ønsker vi i grundejerforeningen, at kommunen reetablerer det fortov tilbage til den oprindelige aftale, dvs, fortov forlænges ned til ud for nr. 10 på Sortsøvej og samtidig med en adgangssti til mosen. Vi har lige modtaget afslag fra Teknisk forvaltning på opsætning af skilte om Nabohjælp 4 steder ved indgangen til vejene i grundejerforeningen, hvilket undrer os. Hvorfor må vi ikke sætte disse Serviceafdelingen har etableret hajtænder den 7. oktober Der foreligger umiddelbart ikke nogen aftale om, at fortovet skulle fortsætte helt ned til nr. 10. Foreningen har bedt om at få fjernet fortovet på den østlige side af Sortsøvej, hvilket er blevet fjernet ifm. Kabellægningen af Dong Energys luftledninger. Center for Teknik og Miljø er blevet opmærksom på at en grundejer har inddraget fortovsarealet til privat brug, på Sortsøvejs vestlige side. Centeret vil gå i dialog med ejeren for at få fortovet retableret. Nabohjælpsskilte ikke er godkendt afmærkning. På vejarealer skal etablering af skilte og afmærkning ske i henhold til bekendtgørelse om vejafmærkning, hvori nabohjælpsskilte ikke findes (jf.færdselsloven Side 14 af 15

15 Forening og Spørgsmål vejskilte op? Heller ikke på den private del af vejene? Er det ikke også i kommunens interesse at undgå indbrud? A/B Herløv Stationspark: Ville det være muligt for Herlev kommune eventuelt i samarbejde med Bane Danmark at få ryddet op i det cykelkaos, der hersker foran Herlev station? Øst for stationsbygningen er der etableret plads til 150 cykler. Hvis denne plads yderligere udvides hen i mod Lidl, vil der uden problemer kunne skaffes plads til yderligere 300 cykler. Desuden skal der ansættes et par personer, der kan vejlede cyklisterne, når de skal af med deres cykler. 99, stk. 2). Vi er opmærksomme på problemet med de mange cykler, som bliver parkeret udenfor cykelstativerne. Vi vil søge at finde en løsning, som kan hjælpe med at fjerne cyklerne fra stationsforpladsen. Side 15 af 15

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014

Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 GLADSAXE KOMMUNE Byrådssekretariatet Den 30. april 2014 Møde med grundejerforeningerne 5. maj 2014 Svar på spørgsmål fra Grundejerforeningerne i Gladsaxe Kommune J. nr. 00.01.00G01 1 Spørgsmål fra grundejerforeningerne

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride?

Hvis skolen skal modtage elever grundet ny skolestruktur, bliver p pladsen så udvidet? Kan man lave kiss n ride? Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Parkeringsbehov som følge af skolestruktur Dialogmøde: 2011 Teknik og miljø Hvis skolen skal modtage

Læs mere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere

Bilag. Rudersdal Kommune. Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Bilag Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2013 Kommentarer fra borgere Wilke A/S April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Trafik og miljø... 4 Kultur og fritid... 18 Ældre... 25 Dagtilbud til

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune

Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Titel: Støjpartnerskaber Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune Udgiver: Miljøstyrelsen Forfattere: Miljøstyrelsen Brian Kristensen,

Læs mere

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948

JULI 2007 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07 11:56 Side 1 JULI 2007 58. 56. ÅRGANG 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 Hornsvedbladet_2_2007:Hornsvedbladet 2_2005 09/07/07

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore.

Grundejermødet. Mødet i Prøveh. i Prøvehallen. allen. side 4-7. November 2010. Grundejeren.d. Glemmer du.. Rotteplager Buskorridore. Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 15 November 2010 Grundejermødet i Prøvehallen side 4-7 Indhold: Den lyse ide blev skudt ned af både grundejere og lokale politikere. Sagen ligger nu

Læs mere

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år

8. Eventuelt. 2. Beretning om det forløbne år Dall Villaby Grundejerforening og Dall Villaby Vandværk a.m.b.a. Referat fra den ordinære generalforsamling, mandag den 26. februar 2007 kl. 1930 i Fritidshuset i Dall Villaby Formanden, Flemming Hansen,

Læs mere

AUGUST 2010 61. ÅRGANG

AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2 27/07/10 7:58 Side 1 2 UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 AUGUST 2010 61. ÅRGANG 606775_Hornsved_2_2010:38079_Hornsvedbladet 2009_2

Læs mere

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7

Fokus på. Fokus på Svanemøllekvarteret. 21 Maj-juni 2012. Kommuner på private afveje...side 3. Svanemøllekvarteret...side 4-7 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København 21 Maj-juni 2012 Fokus på Svanemøllekvarteret Kommuner på private afveje...side 3 Fokus på Svanemøllekvarteret...side 4-7 Brugerforum på renovation...side

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Forord til generalforsamlingen 2005

Forord til generalforsamlingen 2005 Nummer 3 Årgang 38 November 2005 Efterårsfarver på Hundiegårdsvej Forord til generalforsamlingen 2005 I 2005 har vi ikke kunnet præsentere nye legepladser eller skulpturer. Bestyrelsen har dog ikke ligget

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT

UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON sept. 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E45/E20 motorvejen mellem Kolding og Fredericia - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende 2. offentlige høring

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14

31 marts 2015. Repræsentantskabsmøde 2015...side 9-14 Fællesforeningen af Grundejerforeninger i København... t e m e t s y s e t t a Ejendomssmkening til politkere og presse -mød op og sig din me d. 15. april torsdag 31 marts marts 2015 2015 Bestyrelsesansvar...side

Læs mere

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006.

FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. WILLIAM LERCHE 01 MARTS 2006 Formand G/F Pilegården FORMANDENS BERETNING VED GRUNDEJERFORENINGEN PILEGÅRDENS GENERALFORSAMLING TORSDAG 30. MARTS 2006. 01. VELKOMST. Allerførst vil jeg gerne have lov til

Læs mere

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011.

Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. 19. august 2010 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2011. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Vigtigt om

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere