I den nye kommuneplan er reglerne for boligejerne forenklet således, at det gælder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I den nye kommuneplan er reglerne for boligejerne forenklet således, at det gælder:"

Transkript

1 Referat Den 2. oktober 2014 Journal nr Dokument nr Deltagere Bilag 1 Fra Forvaltningen Referat fra borgmestermøde med grund-, andels- og ejerforeningerne torsdag den 2. oktober 2014 i Herlev Medborgerhus. 1. Velkomst ved Borgmester Thomas Gyldal Petersen (TGP) TGP indledte med at fortælle, at han kom lige fra indvielsen af hospitalets nye spildevandsrensningsanlæg. TGP kunne informere om, at det er det mest højteknologiske rensningsanlæg i verden til rensning af medicinfyldt spildevand. I sin tale havde TGP fokus på Herlev fremtidige udvikling: Letbanen, udvidelsen af Herlev Hospital og Disa. Projekter, der er nødvendige for at skabe tilstrækkelig økonomi til at holde skatten nede og serviceniveauet oppe. I den nye kommuneplan er reglerne for boligejerne forenklet således, at det gælder: - at man må bebygge 30 % af grunden - at mindste grundstørrelse er 700 m ved dobbelthuse og - at der kun må være 1 bolig pr. matrikel. Undtaget herfor er 3 områder i byen: Lokalplan 65 for Eventyrkvarteret, Lokalplan 68 ved Skinderskovvej og Byplanvedtægt 31 ved Stokholtbuen. TGP berørte også grundejernes stigende udgifter til grundskyld og påpegede, at kommunen i den forbindelse fungerer som ekspeditionskontor for staten. Det er alene SKAT som fastsætter grundværdierne, og de gennemsnitlige stigninger i grundværdien modregnes i kommunens bloktilskud. Ydermere har staten nedsat værdierne på erhvervsgrunde hvilket betyder, at Herlev Kommune alene fra hospitalet, mister en indtægt på 3 mio. kr. i dækningsafgift. Stigninger og fald i dækningsafgift modregnes ikke i bloktilskuddet. Kommuneplanen for Herlev Kommune forventes vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober og herefter går arbejdet med kommuneplanstrategien i gang. Side 1 af 15

2 Kommuneplanstrategi, kommuneplan og lokalplaner sætter rammerne for byens udvikling og TGP opfordrede derfor til at deltage i dialogen med kommunen og politikerne. 2. Oplæg ved Direktør Tony Christensen om Herlev Kommunes vejforhold og trafiksikkerhedsplan. Slides er vedlagt i Bilag Gennemgang af de indkomne spørgsmål og svar. De fremsendte spørgsmål og svar er vedlagt i Bilag 3. TGP foreslog at der næste år gives mere tid til debat og at de fremsendte spørgsmål og svar derfor ikke læses op på mødet. Der var enighed om, at det var en god idé. 4. Spørgsmål fra salen Mikkel Weidemann, Elverbo Foreningen er påvirket af DISA projektet og projektet ved Herlev Hovedgade. De har hørt at kommunen kan bestille hastighedskontrol hos politiet. De er glade for den støjreducerende asfalt, men hvis kommunen har mulighed for at fremme processen, ville det være fint. : Kommunen kan anmode politiet om fartkontroller. Der vil så være en dialog om prioritering og tidspunkt. Der vil fremover være bedre mulighed for at opsætte stærekasser. TGP lovede at nævne det i Kredsrådet, men pointerede også, at det er positivt, at hastigheden er faldende. Arne Møltoft, Lindberggårds Vejlaug Spørger om det er muligt at koble sig på den aftale kommunen har lavet med et asfaltfirma. : Forvaltningen lovede at undersøge. Efterfølgende er mulighederne undersøgt og det kan oplyses, at Herlev kommune har indgået en 4-årig aftale med firmaet Munck. Munck Asfalt a/s vil gerne give tilbud på udlægning af asfalt på privat fællesveje i Herlev. Grundejerne kan kontakte Ashraf Youssef på nedenstående kontaktoplysninger: Munck Asfalt a/s, Ashraf Maged Ibrahim Youssef, Entrepriseleder, tlf Munck Asfalt a/s - Lyngageren 63, 4000 Roskilde - Side 2 af 15

3 Herlev kommune kan ikke være behjælpelig i forbindelse med indgåelse af aftaler eller omkring arbejdets udførelse. Svend Åge Eeg, Vesterled Grundejerforening Der er problemer med de vejreparationer, der er blevet udført på vejene. Arbejdet er ikke udført godt nok, så alle hullerne er kommet igen. : Det er kommunens serviceafdeling, der foretager små reparationer på vejene. Reparationerne kontrolleres. Carsten Falkengaard, Havstokken Der er en del høje træer mod fodboldbanen fra spejderhytten og ned mod boldbanen. Der falder nogle gange grene af, og spørgsmålet går om træerne behøver at være så høje. : Kommunen fælder jævnligt store træer og udskifter dem med nye. Det koster at fjerne et træ, så derfor overvejes det grundigt hver gang. Kommunen vil efterse træerne langs banerne for at sikre, at alle træer er i orden. Hvorfor er der lavet de små bump på Tvedvangen, når de små biler kan køre lige igennem dem? : Vi kan se, at hastigheden er kommet ned i området, så det virker selvom de små biler kører i gennem. Gert Biilmann foreslog en dobbelt optrukken linje. Søren Theilgaard, Toftegården Området ved Elgiganten og trafikforholdende i krydset. Trafikafviklingen i krydset er ikke god. Gør man noget ved det? : Kommunen har været i dialog med politiet om, hvad vi kan gøre. Planen er at forlænge vejen ved Lyskær ud til et nyt kryds på ring 3 og forventningen er, at det vil løse nogle af problemerne. Heldigvis er Herlev også i den lykkelige situation, at folk står i kø for at komme til at bo i Herlev, og der skal derfor måske bygges boliger i området. Spørger om man kan sætte en servicebus ind, der gratis kan transportere folk fra det nordlige Herlev og ind til bymidten? : Der er sat en ekstra bus ind på ringruten og den alene koster 1 mio. om året. Bustransport er dyrt og det er vanskeligt at gøre det fleksibelt nok. Det er derfor en overvejelse at få Herlev med på flexturordningen, der kan være en hensigtsmæssig løsning af problemet. Side 3 af 15

4 Niels Knudsen, Rørløkken Spørger om der kan opsættes flere papirkurve ved Netto ved Rørløkken og Tvedvangen? Gymnasieeleverne har det med at tabe deres affald rundt omkring. : Kommune undersøger mulighederne. Efterfølgende er sagen undersøgt. Den blev også adresseret på grundejerforeningsmødet i 2013, hvor TGP lovede, at der ville blive opsat flere skraldespande. Serviceafdelingen opsatte derfor i januar 2014 tre ekstra skraldespande. Dialogen med gymnasiet fortsætter. Flemming Poulsen, Herlev Højslette Området har problemer med øl-stafet om foråret. Er der gjort nogle tanker om håndtering af knuste flasker ved gymnasiets fredagsbar? : Det er svært for både Herlev Kommune og Gymnasiet at bestemme hvordan folk skal opføre sig i deres fritid. Der er lavet en aftale om oprydning og transportable affaldskurve. De nuværende gymnasieelever har påtaget sig at forsøge at holde styr på det undlade at invitere til store fester osv. Hvis det ikke virker, kontakt borgmesteren, så tager han en snak med gymnasiet. TGP kontakter rektor vedr. engangsaffaldsbeholdere, der ikke er blevet er taget væk. Arne Enevoldsen, Nøddeskellet Trafiksikkerhed for cyklister ved rundkørslen ved Sortemosevej er dårlig. Det er billisterne, der har vigepligten, men mange ved det ikke. Det er farligt i krydset. : Et eksternt firma har gennemført en trafikrevison af det nye kryds ved ringvejen og herunder også trafikken gennem rundkørslen. Grundlæggende er vurderingen, at det er et sikkert kryds for alle, hvis man kører, som man skal. I arbejdet med trafiksikkerhedsplanen er der blevet peget på krydset som en lokalitet der måske bør vurderes nærmere. Den kommende trafiksikkerhedsplan vil vise, hvor der skal prioriteres. Mogens W. Jørgensen, Havmandsvej Kan man gøre noget ved det stigende grundvand i Eventyrkvarteret? : Det er efterhånden et gammelt problem, der er opstået fordi der ikke længere er vandindvinding i området. Der er dialog med HOFOR men problemet er, grundvandet er forurenet og at man derfor skal rense, hvis man vil indvinde det til drikkevand. Man kan lave dræn efter vandløbsloven, men det er så grundejerne selv, der skal finansiere det. Der er gang i mange forskellige overvejelser, men det er store penge, der er tale om. Side 4 af 15

5 Rasmus Skude, Stadagervej Kan man flytte ridestien? Der er hestemøg i asfalten. : Forvaltningen vurderer jævnligt om renholdelsen af vejen er i orden, men det kan ikke garanteres, at der er rent hele tiden. Frank Akkermann, Vingetoften. Der står mange og ryger på vejen ude foran gymnasiet. Kan man gøre noget ved det? : Der må ikke være rygefaciliteter på skolens matrikel og det kan ikke forhindres, at de går ud på vejen. Desværre. Men kreative løsningsforslag inden for lovens rammer modtages gerne. Line Ancker, Nøddeskellet Kan man sige noget mere om forløbet vedr. forlængelsen af Lyskær. : Der er pt. dialog med Letbaneselskabet om hvor den nye station skal ligge. Stationen skal ligge i et kryds, så Lyskær vil skulle forlænges derhen. Der kommer et udspil fra Letbaneselskabet om hvad de vil lave, og hvad kommunen selv skal finansiere. Svend Aage Eeg, Vesterled Grundejerforening. Hvad skal der ske med Gl. Hjortespring Skole? : Bygningen er solgt og skal rives ned. Der skal bygges rækkehuse på grunden. Svanes malerier flyttes til en evt. ny lade i parkområdet ved Gammelgård. Der skal arbejdes med området deroppe. På grunden ved Gl. Hjortespring skole er et hus, som politiet bruger til et projekt, der går på at holde de unge ude fra bander. Side 5 af 15

6 Bilag 1 Deltagerliste: Herlev Rådhus Borgmester Thomas Gyldal Petersen Herlev Rådhus Kommunaldirektør Helle Søeberg Herlev Rådhus Direktør Tony Christensen Udvalgsformand Gert Biilmann Herlev Rådhus Centerchef Per Jul Hansen Herlev Rådhus Centerchef Karen Dilling Herlev Rådhus Kontorchef Jeanette Magnussen Herlev Rådhus Udviklingskonsulent Pernille Bech Andelsboligforening Pitznersvej Børge Kronbak GF Ekkostien Birgitte Christensen Kjeld Klysner GF Bakkedragets Villaby Kirsten S. Fusager Karl Erik Pedersen Andelsboligforening Birkegården Henning Christiansen Poul Christensen GF Herlev grundejerforening Jan Busk Jacob Hagen GF Herlev Højslette Mogens Kristensen Flemming Poulsen GF Rørløkken 111A-D Niels Erik Knudsen & 113A-C GF Elverhøjen Hanne Marx Fie Clemmensen Andelsboligforening Herløv Stationspark Reiner D. Rasmussen Ingrid Sørensen 3,4 og 5 GF Gammelgård Claus Møller Madsen Christian Grønholm GF Vingetoften Bent Rasmussen Frank Akkermann GF Køllegaarden Johnnie Yndal Per Juul Hansen Andelsboligforening Toggangen Svend Erik Madsen Bo Johannesen GF Havstokken Carsten Falkengaard Steen Clausen GF Nøddeskellet Lone Arngren Arne Enevoldsen GF Hjortespringparken Tom Sund Frandsen Poul Dahl GF Lindberggårds Arne Møltoft Solveig Glamhøj Vejlaug Andelsboligforening Engkrogen Lisbeth Vadt Thomas Andersen Ejerforening Fagotvej Sven Hansen Andelsboligforening Elverparken Jørgen Andersen Jørgen Vikkelsø GF Højergaardens Grundejerforening Hanne Kyhnauv Karin Carver Side 6 af 15

7 GF Ålebrogård Susanne Cortsen Birthe Husum GF Toftegården Kaare Christiansen Søren Theilgaard GF Herlev-Marielund Hans H. S. Jensen Svend Melsen Pedersen Ejerforening Herlev Vang Elsebeth Møller Jensen Finn Andersen GF Vasehøj Mark Grabow Anders Derby Krag Schytter GF Havmandsvej Hanne Jørgensen Mogens W. Jørgensen GF Vesterled Poul Bastholm Svend Aage Eeg Ejerforening Elverbo Mikkel Weidemann GF Tibbevangen Jan Aagesen GF Stadagervej Rasmus Skude Kirsten Pedersen Side 7 af 15

8 Bilag 3 Forening og Spørgsmål E/F Fagotvej: På den meget benyttede sti mellem Fagotvej ud for Harpevej og stien langs Ringvejen benytter fodgængere og cyklister ikke den asfalterede sti, der har bomme i begge ender. Kan kommunen fjerne bommene, der i praksis fungerer som afspærring af stien? A/B Elverparken: Klipning af hæk /indbrud Forvaltningen har vurderet, at bommene kan fjernes pga. lav hastighed. Serviceafdelingen har fjernet bommene den 7. oktober Hækken er klippet længere ned, så det nu er muligt for en voksen at se over hækken. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, modtager vi gerne en tilbagemelding. Regnvand fra grus parkeringsplads. Der udarbejdes en plan for Elverparkens omlægning ved inddragelse af parkens brugere. Læs mere om projektet på kommunens hjemmeside på I den forbindelse udformes også en plan for omlægning af Elverparkens p-plads. Er der skitser vedr. trafikafviklingen i eventyrkvarteret, hvis skitseprojektet omhandlende posthusgrunden skulle blive en realitet. Her tænkes specielt på om de nuværende lukninger Tornerosevej, Rødhættevej og Hyrdindestien vil forblive lukket. Højergaardens Grundejerforening: Form for hastighedsbegrænsning på strækningen på Tvedvangen mellem Fuglehøjen og Gammel Klausdalsbrovej. Strækningen er ca. 800 meter med fri hastighed (50 km), som overhoved ikke overholdes. I forbindelse med lokalplanen for byggeriet afklares trafikafviklingen omkring posthusgrunden, men de lukkede veje vil ikke blive åbnet. Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til Hastighedsmåling målt nord for Bøgebakken i 2012 viser at gennemsnithastigheden er 44 km/t og 85%- fraktilen er 54 km/t. Til sammenligning viser en hastighedsmåling på den fartdæmpede del ud for Lindehøjskolen i 2014, at gennemsnithastigheden her er 41 km/t og 85%- fraktilen er 49 km/t. Side 8 af 15

9 Forening og Spørgsmål Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til Kan der etableres en dobbeltrettet cykelsti på strækningen Grønsvinget fra Tvedvangen gerne videre gennem Ålbrobuen ned til Herlev Hovedgade? Området er bredt nok. Cyklister på kørebanen er til stor fare for trafikken, da vejen er smal. Høje træer giver jævnligt henvendelser i form af forringet udsyn, skygge, nedfaldne blade og larm fra kragefugle. Vi kunne derfor godt tænke os at høre, om det er noget man har taget højde for i det regulativ, der er under udarbejdelse? Er der formuleringer i det nye regulativ der forhindrer etablering af rockerborge i vores foreninger? Dobbeltrettede cykelstier er ikke hensigtsmæssig på grund af de mange overkørsler/sideveje, som der er på strækningen. Kommuneplanen tager højde for så mange forhold som muligt, men det er umuligt at formulere retningslinjer, som er ens for alle høje træer i kommunen. Træernes vækstforhold, funktion og betydning er meget varieret afhængig af træernes placering. Generelt er der i kommunen et ønske om træer i grønne arealer, herunder rabatarealer langs veje og stier. Fordele og ulemper ved træer bliver afvejet konkret ved hver enkelt lokalitet. Planloven og mere konkret kommune- og lokalplaner indeholder ikke løsninger på problemer med rocker- og bandekriminalitet. Grundloven sætter nogle rammer, som hverken planloven og anden love kan gå på kompromis med. Det er helt grundlæggende frihedsrettigheder, som den private ejendomsret og retten til at forsamle sig. I udkast til den nye kommuneplan er der indarbejdet tiltag i form af krav om, at boligområderne skal fremstå grønne og, at haver omkring parcelhuse, villaer og rækkehuse kun må hegnes mod vej og nabo med levende hegn eller et lavt stakit /stensætning. GF. Ålebrogård: Sidste vinter klagede flere beboere over manglende snerydning. Vi kender til reglen omkring fribredde til sneplov, og også reglerne om, at der kun bliver ryddet i tidsrummet 7.00 til15.00 med 1. prioritet på de store veje. Villaveje, herunder private fællesveje, der har indgået aftale med Herlev Kommune om snerydning, ryddes som kategori 3 veje. Kategori 3 veje ryddes, når kategori 1 og 2 veje er ryddet, dog kun på hverdage mellem 07:00 og 15:00. De forskellige vejkategorier fremgår af Herlev Side 9 af 15

10 Forening og Spørgsmål Kommunes hjemmeside og opdateres hvert år inden 1. november. For at kunne rydde kategori 3 veje, forudsættes en fribredde på 2,75 meter, så lastbilen/traktoren med plov kan passere uhindret. Private fællesveje med aftale med kommunen har de samme regler som prioritet 3 veje. Eventuelle reklamationer kan rettes til Serviceafdelingen på GF. Toftegården: Hvilke vurderinger ligger der til grund for, at forvaltningen finder frem til hvilke veje man mener, skal have OB belægninger? På basis af erfaringerne fra de udførte forsøg vil der fremover kun blive udlagt OB belægninger efter en grundig dialog med berørte grundejerforeninger. Inden da vil forvaltningen vurdere trafikmængde og tilsvarende forhold. Spørgmål fra salen: En borger mangler tilbagemelding vedr. evalueringerne. Tony Christensen opfordrer til, at man går ind og ser på den rapport, der blev fremlagt på Teknik- og Miljøudvalgets møde i marts EF. Herlev Vang: Planer for Herlev Hovedgade mellem DISA og ringvejen? Evt. støjdæmpende asfalt? Planer vedr. kloakdæksler? De befinder sig på soveværelse-siden af vores bebyggelse og holder os vågne med deres vippen og niveauforskel og det Dagsordenspunktet findes på herlev.dk under politiker Web højst oppe i venstre hjørne. Når de nye vejanlæg i forbindelse med nyt butiksbyggeri på DISA er udført sommer 2015, vil byggeriets bygherre udlægge et nyt støjreducerende slidlag på både Stationsalléen (Lidl Herlev Hovedgade) og på Herlev Hovedgade (bro M3 Herlev Ringvej). Glødelampen er et nyt boligbyggeri og her skal Miljøstyrelses vejledende støjgrænser overholdes i lokalplaner. Jeres byggeri er et eksisterende byggeri og der er ikke de samme krav, men Miljøstyrelsen ser gerne, at de samme vejledende støjkrav også overholdes ved eksisterende boligbyggerier. Hvis der er vippende kloakdæksler på Herlev Hovedgade, så kan man sende et foto af det aktuelle Side 10 af 15

11 Forening og Spørgsmål deraf følgende klonk-klonk fra alle biler i inderbanen døgnet rundt. kloakdæksel, så vi kan sende et par folk ud og kigge nærmere på det. Kloakdækslerne er efterfølgende blevet repareret. Yderligere fartbegrænsning? Nuværende nedsættelse har ikke haft mærkbar effekt på støjniveauet. Støjværn? Vi stiller gerne m2 til rådighed for et støjværn langs fortovet, så parkeringsmuligheden langs vejen bevares. GF. Vasehøj: Hvornår bliver vejbump på Sortemosevej lavet? GF. Havmandsvej: Hvor langt er kommunen, sammen med Gladsaxe Kommune, med projektet Kagsåen. Hvordan det går med at reducere grundvandstanden i Eventyrkvarteret Planerne for vedligeholdelse af villavejene, hvor der på en del veje er store mangler omkring vedligeholdelse. GF. Vesterled: Nedsættelsen af hastighedsgrænsen fra 70 til 60 km/t i maj 2012 har betydet et lille fald i bilernes hastigheder, fra snit ca. 61 km/t til snit ca. 59 km/t. Samtidig er trafikmængden faldet fra ca biler/snit/døgn til biler/snit/døgn. Begge dele har betydet, at trafikstøjen langs Herlev Hovedgade er faldet noget, ca. 1 db. Yderligere nedsættelse kræver at vejen skal laves helt om ellers vil politiet ikke godkende det. En støjskærm langs jeres bebyggelse vil skulle være ca. 140 m lang og erfaringsmæssigt koster 1 lbm støjskærm med projektering, levering og opstilling ca kr/lbm + moms, i alt ca. 1,4-2,1 mio. kr. Kommunens støjhandlingsplan omtaler muligheden for støjpartnerskaber, hvor boligforening og kommunen kan kigge på muligheden for at opstille støjskærm. I kommunens nuværende budgetter er der ikke afsat investeringer i nye støjskærme. Udlægning af nyt slidlag på Sortemosevej planlagt i Samtidig etableres en 40 km/t zone på Sortemosevej og ændring af bumpene. Projektet om Kagså: VVM arbejdet er under opstart. Borgerne vil blive inddraget i forbindelse med VVM høringen om projektet - formentlig i år Reduktion af grundvandsstand: Forvaltningen er i gang med at se på forskellige muligheder, i forhold til jordbunds- og grundvandsforhold samt jura og økonomi. Prioritering af slidlag er valgt ud fra en registrering af vejenes tilstand. Side 11 af 15

12 Forening og Spørgsmål I forbindelse med Kommuneplan har vi et stort ønske om at få etableret belysning på stien rundt om Vesterled sø. Stien bruges meget til og fra Hareskov Station, stien er uhyggelig og svær at se i den mørke tid. Har kommunen et forslag til hvordan Herlev Nords stisystem kan forbindes med det øvrige stisystem i Herlev. Her er det især passagen over eller under ring 4. der er problemet. Har Herlev kommune planer om, at nedsætte grundskylden til næste år? GF. Stadagervej: Angående ridesti der pt. går via Stadagervej hen til mosen. Beboerne på den del af Stadagervej, hvor hestene passerer, har klaget over mange hestepærer på kørebane, som ikke bliver fjernet. Er det muligt at ridestien kan ledes hen til mosen via Valnæsvej i stedet for Stadagervej? Valnæsvej er ikke nær så trafikeret som Stadagervej og den er ikke asfalteret. Ønsket vil indgå i kommunens overvejelser om fremtidige stibelysninger. Herlev Kommune gør dog opmærksom på, at strækningen i Herlev er privat sti. Overvejelser af evt. stibelysning vil bl.a. hænge sammen med afklaring af næste spørgsmål. Vejdirektoratet har i foråret 2014 bedt kommunerne melde ind omkring planer for stikrydsninger af statslige veje. Herlev Kommune har indmeldt stikrydsningen som et ønske og meddelt at man forventer at have økonomi til den tilknyttede sti i 2017/18. Grundskyldspromillen er uændret i Det er kun Lyngby-Taarbæk, der har sæt den ned. Forbindelsen mellem Valnæsvej og ridestinettet er ikke egnet til ridning, da området ligger lavt, og stierne periodevis er våde. Desuden er stierne så smalle, at det er vanskeligt at passere rytter og hest på stien, hvis man færdes i modsat retning end hest og rytter. Udbygning af stierne er bekostelig og kan ikke realiseres indenfor driftsbudgettet. GF. Herlev-Marielund: For flere år siden blev det lovet at området omkring Engskolen stod på prioriteringslisten i 2012! Noget af trafiksikkerheden behøver ikke at koste meget eller vente længe: Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til km-zone skilt ved Engskolen skal blot flyttes fra placering syd for Kærlundevej til syd for Herlev Hovedgade. Derved bliver skiltet synligt og hele området og skolevejen mellem Herlev Hovedgade til S-stationen bliver 30 km-zone. Kærlundevej og Engskolevej - der går forbi skolen - er udlagt til en del af den regionale øst-veststi fra Kagsmosen til Skovlunde. Stien kommer derved også med i 30 km-zonen, hvilket også forbedrer Side 12 af 15

13 Forening og Spørgsmål forholdene for cyklister til og fra job. Beplantning ved skolens hjørner ved Kærlundevej og Engskolevej samt langs hele Engskolevej til Klubben klippes ned i max. 0,5 m, så oversigten forbedres mod Kærlundevej både fra Engskolevej og fra skolens P-plads samt fra P-pladsens anden udkørsel mod Engskolevej. Genbrugsbeholdere ved bebyggelsen på Engløbet skal placeres længere inde pga. dårlige oversigtsforhold til og fra Kærlundevej ad Engløbet til og fra Herlev Hovedgade. Det er glædeligt og har hjulpet noget at beplantningen langs hjørnet Kærlundevej-Engløbet ER fjernet. Cykelstriber på skolevejen og hævede overkørsler ved Engskolevej-Kærlundevej og Kærlundevej- Engløbet ønskes stadig - men kan evt. afvente den snarlige planlægning og prioritering for Sikker skolevej for alle kommunens skoleveje. GF. Bakkedragets Villaby: Grundejerforeningen har gennem næsten et år forsøgt at få sat en ødelagt fortovsbom (ødelagt i november 2013) op, men der er tilsyneladende ingen der kan hjælpe med det. Oversigtsforholdene bliver vurderet og beplantningen bliver skåret ned, hvis det skønnes nødvendigt. Forvaltningen har tidligere besigtiget genbrugskuberne og placeringen af dem i forhold til udsyn. Her blev det vurderet at kuberne ikke står i vejen for udsynet. Den kommende Trafiksikkerhedsplan vil vise de fremtidige prioriteringer frem til Bommen vil blive vurderet iht. prioritering i 2015 eller 2016, da alle midler er brugt for Den er et led i: 1) at passe på fodgængere 2) at forhindre kørsel med cykel og knallert på stien samt at hindre, at disse ikke kommer drønende ud på Byskovvej, som på dette sted er ret trafikeret pga. krydset 3) at hindre heste i at komme via det lille stykke fortov der er imellem Byskovvej og Sortsøvej. Grundejerforeningen forsøgt at få en dialog med kommunen. Det drejer sig om den vejbelægning, der er blevet lagt på Sortsøvej; det er den samme belægning, der er blevet udlagt på Langdyssen og Paukevej. På trods af de dårlige erfaringer, man havde fra de to andre veje, valgte kommunen alli- På basis af erfaringerne fra de udførte forsøg vil der fremover kun blive udlagt OB belægninger efter en grundig dialog med berørte grundejerforeninger. Inden da vil forvaltningen vurdere trafikmængde og tilsvarende forhold. Vi undersøger, om det er muligt at mindske generne på de strækninger, hvor der er Side 13 af 15

14 Forening og Spørgsmål gevel at lægge den samme belægning på Sortsøvej. udlagt OB-belægninger. Vi er stadig ikke kommet videre. Der er stadig stor frustration hos beboerne over, at man tager asfalt med ind i sin bopæl fra under skoene, og at sten nogle steder flyver rundt, når bilerne kører på vejen. Desuden mangler der stadig hajtænder ved udmundingen til Byskovvej o.s.v. Foreningen havde i 2011 det, som kommunen kalder et vejsyn, hvor repræsentanter fra kommunen og foreningen var samlet på Sortsøvej for at drøfte en nedlægning af fortov, som kommunen havde ønsket. Det var inden da blevet drøftet på grundejerforeningens generalforsamling og godkendt med betingelse af en adgang til mosen der, hvor fortovet skulle ende ved ud for nr. 10). Ved nævnte vejsyn blev det vedtaget og efterfølgende bekræftet på mail til grundejerforeningen, at fortovet på den østlige side af Sortsøvej skulle nedlægges fra ud for nr. 10 og op til vendepladsen / indgangen til stisystemet i mosen. Dette skulle ske ved den forestående renovering af lysnettet. Da man startede renoveringen i grundejerforeningen blev der tegnet op på veje og master, og her var den aftalte nedlægning af fortov også optegnet, men undervejs er fortovet blevet fjernet helt op til svinget af Sortsøvej. Der er ej heller blevet lavet den indgang til mosen, som vi blev lovet. Det er trafiksikkerhedsmæssigt helt forkert og farligt at skulle krydse vejen på dette sted bl.a. pga. dårlige oversigtsforhold. Derfor ønsker vi i grundejerforeningen, at kommunen reetablerer det fortov tilbage til den oprindelige aftale, dvs, fortov forlænges ned til ud for nr. 10 på Sortsøvej og samtidig med en adgangssti til mosen. Vi har lige modtaget afslag fra Teknisk forvaltning på opsætning af skilte om Nabohjælp 4 steder ved indgangen til vejene i grundejerforeningen, hvilket undrer os. Hvorfor må vi ikke sætte disse Serviceafdelingen har etableret hajtænder den 7. oktober Der foreligger umiddelbart ikke nogen aftale om, at fortovet skulle fortsætte helt ned til nr. 10. Foreningen har bedt om at få fjernet fortovet på den østlige side af Sortsøvej, hvilket er blevet fjernet ifm. Kabellægningen af Dong Energys luftledninger. Center for Teknik og Miljø er blevet opmærksom på at en grundejer har inddraget fortovsarealet til privat brug, på Sortsøvejs vestlige side. Centeret vil gå i dialog med ejeren for at få fortovet retableret. Nabohjælpsskilte ikke er godkendt afmærkning. På vejarealer skal etablering af skilte og afmærkning ske i henhold til bekendtgørelse om vejafmærkning, hvori nabohjælpsskilte ikke findes (jf.færdselsloven Side 14 af 15

15 Forening og Spørgsmål vejskilte op? Heller ikke på den private del af vejene? Er det ikke også i kommunens interesse at undgå indbrud? A/B Herløv Stationspark: Ville det være muligt for Herlev kommune eventuelt i samarbejde med Bane Danmark at få ryddet op i det cykelkaos, der hersker foran Herlev station? Øst for stationsbygningen er der etableret plads til 150 cykler. Hvis denne plads yderligere udvides hen i mod Lidl, vil der uden problemer kunne skaffes plads til yderligere 300 cykler. Desuden skal der ansættes et par personer, der kan vejlede cyklisterne, når de skal af med deres cykler. 99, stk. 2). Vi er opmærksomme på problemet med de mange cykler, som bliver parkeret udenfor cykelstativerne. Vi vil søge at finde en løsning, som kan hjælpe med at fjerne cyklerne fra stationsforpladsen. Side 15 af 15

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning 2015 Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 67. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget

Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe Nord, Lokalråd Ribe Syd og Lokalråd Ribe Midt og Teknik & Byggeudvalget Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. maj 2015 Journal nr. 15/7270 Login cow Sagsbehandler Jes Seerup Møller Telefon direkte 76 16 10 47 E-mail jsm@esbjergkommune.dk Referat fra møde mellem Lokalråd Ribe

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 65. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 14-01-2015. Tilstede: Torben (51), Henrik (65), Klaus (79), Ole (7), Connie (41), Dan (75) og (67) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet. 2. GODKENDELSE

Læs mere

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik.

Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende trafik. Tilkendegivelse omkring lukning af Heeringvej Att.: Hr. Vendel Larsen, Som beboere på Heeringvej, tilkendegiver vi hermed vores fulde opbakning, angående høringen omkring lukning af Heeringvejen for gennemkørende

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården 1 Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården A. Vedligeholdelse 1. Asfaltarbejder 2014 Endelig blev det udførte arbejde med hjørnet af Brovej/Lopholmen færdiggjort tilfredsstilende. Ligeledes blev

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Kilden-områdets Grundejerforening (GF)

Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Kilden-områdets Grundejerforening (GF) Referat af ordinær generalforsamling tirsdag, den 29. april 2014, kl. 19, i Kunstskoven på Café Fylle, Brønderslevvej 25, 9900 Frederikshavn. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen.

Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. Referat af generalforsamling i Ørslev Lokalråd 29-01-2013. Der var fremmødt 19 borgere foruden bestyrelsen. 1. Valg af stemmetællere blev Mette Laursen og Klaus Andersen. 2. Valg af dirigent blev Karl

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Generalforsamling i G/F Valby Have

Generalforsamling i G/F Valby Have Onsdag den 30. juni 2010 kl. 19:00 22:00 i S1, K1, K2 & K3 s fælleslokale. Første punkt var valg af ordstyrer og referent. Ordstyre blev Mie Sand G/F Kirsebærparken 3, referent blev Rasmus Anker G/F Kirsebærparken

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011

Referat ekstraordinær generalforsamling GF Sømod 3. august 2011 Ekstraordinær generalforsamling GF Sømod Onsdag d. 3 august 2011 kl. 19 Sted: Utterslev Kirkes Menighedssal Dagsorden: 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af referent 1.3. Fremlæggelse af anslået budget for

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005.

Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Lille Eskemosegaard 30/3-2005. Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen "Lille Eskemosegaard" 30/3-2005. Referat af generalforsamlingen og formandens beretning for året 2004. Dagsorden: 9. Valg af dirigent 10. Beretning for året

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor

Fraværende fra bestyrelsen var: Søren Barlebo (SB), formand Steen Andersen (SA), suppleant og Erik Rhode Andersen (ERA), revisor Mødereferat Strandgårdens Grundejerforening Ordinær generalforsamling Søndag 29.juli 2012 kl 10:00 Tilstede var: Mogens Jensen (MJ), sekretær Kjeld T Arp (KTA), kasserer - Anne Lise Overgaard (ALO), suppleant

Læs mere

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com

Grundejerforeningen 1DO Båstrup c/o Dannevang 455, 3480 Fredensborg, bestyrelsen1do@gmail.com Formandens beretning 203/ (Oktober 20) FORMANDENS BERETNING 203/ BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING DET FORLØBNE ÅR BEBOERSAGER EJERLAUGET GRØNNE OMRÅDER ARBEJDSDAGE VEJE KLOAKKER TAGENE I RÆKKEHUSENE ØKONOMI

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag.

Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Nærum Grundejerforening Generalforsamling 2010 Valg af dirigent. Beretning om foreningens virksomhed. Aflæggelse af det reviderede regnskab. Valg til bestyrelsen. Behandling af indkomne forslag. Diskussion

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

Regulativ for ophængning af valgplakater

Regulativ for ophængning af valgplakater Regulativ for ophængning af valgplakater Retningslinjer for ophængning af valgplakater på kommunens vejarealer i forbindelse med afholdelse af offentlige valg og folkeafstemninger. Marts 2014 side 1 Retningslinjer

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Velkommen til årets generalforsamling. I forhold til sidste år er der sket den fornyelse, at der ikke sendes breve med indkaldelse ud til medlemmerne. Det var vi i bestyrelsen

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Skriftlig beretning 2010-11

Skriftlig beretning 2010-11 Skriftlig beretning 2010-11 Trekanten på Valløvej Vejudvalget har været i fortsat dialog med naboforeningen GF af 11. februar 1931 vedrørende vedligeholdelse af trekanten. En repræsentant for vejudvalget

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1018 Hjortegården Mødedato: Mandag den 18. oktober 2010 Til stede: Afdelingsbestyrelsen og Jan Rossil Fra administrationen: JRO(referent) Referat sendt ud

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008.

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. 29. marts 2008 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 2008. Endnu et forenings år gået og vi er igen forsamlet til generalforsamling. Dette er den 26. ordinære generalforsamling. Siden vi sidst

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder V/ Jørgen Lakjer Ranunkelvej 171 8471 Sabro Tlf.: 75 53 31 39 Mobil: 30 70 31 39 E-mail: jorgen.lakjer@mail.dk Sabro, Referat Nr. 005-11 5. oktober 2011 Referat

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014

Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 29-05-2014 Projektgruppemøde Frederikssundsruten 28.05.2014 Til stede Anna Driscoll, Ballerup Kommune Linda Madsen, Herlev Kommune Nawsad Marouf, Frederikssund Kommune Line Groot, Sekretariatet Peter Jantzen,

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand.

Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. Vinterbrev 2007. Åens grundejerforening. Bjerge strand. 19 01-2007. Sket siden generalforsamlingen. Kalundborg kommune: Vi er nu en del af Kalundborg kommune, det betyder naturligvis store forandringer

Læs mere

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND

SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND SOMMERHUS- OG VEDLIGEHOLDELSESFORENINGEN GRENAA STRAND Årsberetning 2011. Formanden indledte sin beretning med en velkomst til alle de fremmødte og var glad for, at generalforsamlingen igen i år kunne

Læs mere

Pensionist- og nyttehaver

Pensionist- og nyttehaver Pensionist- og nyttehaver Herlev Kommune 2014 Et aktivt og socialt samvær I Herlev Kommunes 118 pensionisthaver og 272 nyttehaver, kan borgerne leje en have og dyrke blomster, urter og frugt. I haverne

Læs mere