das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre."

Transkript

1 das a/s drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre. Nærværende er en generel Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for facader, vinduer og døre fra das a/s, og dækker således over hele produktprogrammet

2 INDHOLD 1.0 Vedligeholdelsesskema s Vedligeholdelsesinstruks s Drift og vedligehold s Faglig assistance s. 16 d a s a / s J e g s t r u p v e j 6 D Skive

3 1.0 VEDLIGEHOLDELSESSKEMA Sag: Das ordre nr.: Vedligeholdelsesinstruks Alle bevægelige dele kontrolleres, justeres og smøres. Som smøremiddel anbefales Teflon spray eller evt. syrefri olie. Såfremt bevægelses- og sliddele viser for store tolerancer, skal de udskiftes omgående. Dørpumper kontrolleres for fjederspænding og lukkehastighed. Ilmodbånd eftergås for manglende vedhæftning. Samtlige udvendige metaldele afvaskes med et mildt rengøringsmiddel. Påføring af beskyttende voks eller penetrerende olie. Tætningslister efterses for fastgørelse, elasticitet og sprayes med silikonespray. Glassenes silikone-topforsegling eftergås for manglende vedhæftning. Stålvindue Aluvindue Ovenlys Alu-døre Facader ½-årligt Årligt Hvert 2. år Hvert 5. år X X X X X X X X X X X X X X X X X Efter behov X X X X 1. gang efter 5 år derefter hvert 2. år X X X 1. gang efter X 5 år derefter hvert 2. år X X X X

4 1.1 VEDLIGEHOLDELSESINSTRUKS Punkt 1 Punkt 2 Punkt 3 Punkt 4 Punkt 5 Punkt 6 Alle bevægelige dele efterkontrolleres og justeres én gang årligt. Som smøremiddel anbefales Teflon spray eller evt. syrefri olie. Især bør bevægelses- og sliddele efterkontrolleres. Såfremt disse viser for store tolerancer, skal de udskiftes omgående. Kalfatringsfuger efterses én gang årligt for manglende vedhæftning. Ved manglende vedhæftning udskiftes det med ny silikonefugeforsegling, som Bostik eller lignende. Samtlige udvendige metaldele afvaskes mindst én gang årligt. Rengøringsmiddel skal være syre-/alkalifrit og bruges koncentreret eller opløst i vand. Udvendige lakflader påføres f.eks. autovoks efter 5 år og derefter hvert 2. år. Penetrerende syrefri olie på anodiserede aluminiumflader. Tætningslister efterses for elasticitet og sprayes med silikonespray efter 5 år og derefter hvert 2. år. Glassets silikone-topforsegling efterses for manglende vedhæftning én gang årligt. Ved manglende vedhæftning udskiftes det med ny silikonefugeforsegling som Bostik eller lignende. 4

5 2.0 Drift og Vedligehold Vi ønsker tillykke med Deres nye das facader, -vinduer og -døre, som vi håber, De vil få glæde af i mange år fremover. Alle elementer er produceret på vor fabrik Jegstrupvej 6D i Skive. Fremstillingen af vore elementer bygger på moderne teknik, kombineret med godt dansk håndværk. Resultatet er et kvalitetsprodukt, som med et minimum af vedligeholdelse vil kunne holde i mange år. Denne brugervejledning beskriver hvordan de leverede elementer fungerer og betjenes, og hvordan de skal vedligeholdes. Rullepaskvil Ramme Saksebeslag Låserulle Karm Glasbånd Glasliste Låseblik eller låsebeslag Evt. midtertætning Håndtag (greb) Rude Tætnings lister Hængselside Lukkeside Godt råd En injektionssprøjte uden spids på kanylen er en fremragende smørekande, både til hus og bil. Den bøjelige kanyle kan komme ind alle steder og sprøjte olie ud, hvor der er brug for den. Uden kanyle kan injektionssprøjten også anvendes som fedtsprøjte. 5

6 Sidebundhængt (dreje-kip) vindue/dør Betjening Det sidebundhængte vindue har flere funktioner og kan have lukkepunkter hele vejen rundt, afhængig af størrelsen, men betjenes alligevel kun med et håndtag. Vinduesrammen er indadgående, både som sidehængt og som bundhængt. Lukkestilling I lukket stilling skal håndtaget vende nedad. Sidehængt funktion Håntaget drejes til vandret og rammen kan åbnes sidehængt. Når rammen er åbnet (sidehængt eller bundhængt) vil en indbygget fejlbetjeningsmekanisme hindre at håndtaget kan drejes til en anden stilling. Det er dermed sikret, at rammen altid er hængslet sidehængt eller bundhængt. Hvis den sidehængte funktion anvendes til ventilering, bør rammen sikres mod at blæse i. Bundhængt funktion Når rammen er trykket an mod karmen, kan håndtaget drejes til lodret stilling, hvorefter rammen kan åbnes ca. 10 cm foroven. Den bundhængte stilling anvendes til indbruds- hæmmet ventilation. En let og problemfri betjening sikres ved, at rammen altid presses let mod karmen inden en grebsstilling ændres. Lukket Sidehængt Bundhængt Adskillelse af karm og ramme. Mens rammen er lukket fjernes plastkapperne på det øverste og nederste hængsel. Tappen i det øverste hængsel trækkes eller slås nedad. Den går ikke helt ud af hængslet, men holdes på plads af en låsefjeder i udtrukket stilling. Rammen åbnes forsigtig cm og løftes af tappen på det nederste hængsel. Monteringen sker i omvendt rækkefølge. for ikke- fagkyndige vil adskillelsen normalt kræve medvirken af to personer. 6

7 Smøring Hængslet for neden er fyldt med smøremiddel og skal derfor ikke smøres. Alle øvrige bevægelige dele, som f.eks. led, låseruller og slidser, skal smøres een gang om året med syrefri olie (f.eks. symaskineolie). Tappen trækkes ud af det øverste hængsel Justering Rammens stilling i karmen kan justeres i alle retninger. For enden af saksebeslaget øverst på rammen sidder der en skrue, der sideværts kan justere rammen i låsesiden, så den præcist kan drejes på plads i karmen. Skruen drejes med en 4 mm Unbraco-nøgle. Vinduet åbnes bundhængt og rammen løftes af Ved at afmontere plastkapperne på det nederste hængsel, kan rammen justeres både sideværts og i højden. Justeringsskruerne betjenes med en 4 mm Unbraco-nøgle. Ved beslagets fastgørelse i overkarmen findes en justeringsskrue, der regulerer hvor stramt vinduet skal gå ind mod tætningslisterne. Skruen drejes med en 2½ mm Unbraco-nøgle. Rammens pres mod tætningslisterne kan også reguleres ved at der drejes på låserullerne.. Drejning med uret mindsker trykket ved lukningen, mens drejning mod uret får rammen til at lukke hårdere mod tætnings-listerne. Hvis rammen justeres op, ned eller sideværts, kan tilspændingen på låserullen i hængselsiden ændre sig. Rammen må ikke fjedre, når der trykkes på den ud for låserullen. Hvis det er tilfældet, drejes rullen indtil fjedringen ophører. skruen strammes I øvrigt (tilbehør) Der kan leveres et særligt beslag, så den bundhængte ventilationsstilling, kan reguleres til flere mindre åbninger. OBS Hvis rammen åbnes sidehængt for at give ekstra stor ventilationsåbning, bør den enten lukkes helt op (180º) eller sikres mod at blæse i ved pludselig gennemtræk. vær især opmærksom på dette i forbindelse med altanog terrassedøre. 7

8 Døre Betjening Das A/S døre leveres som standard med cylinderlås og 3-punktslukning med lukkepunkter på midten, for oven og for neden i lukkesiden. Lukkepunkterne i enderne træder kun i funktion, når håndtaget løftes opad, ligesom aflåsning med nøgle kun kan ske, når håndtaget er eller har været løftet opad. Når håndtaget trykkes ned, frigøres alle tre lukkepunkter. 3-punktslukningen gør døren mere tæt og sikrer bedre mod indbrud. Adskillelse af karm og ramme Når døren er åbnet ca. 90º kan den løftes af hængslerne. Smøring og justering Hængsler, lås og paskvil i rammens forkant samt evt. kantrigler smøres een gang om året med syrefri olie. Døren kan justeres, så den trykker hårdere mod tætningslisten. I lukkesiden sker det ved at dreje låserullerne som vist på skitsen. Justering af hængslerne kræver håndværkmæssig indsigt og kunnen. Justering af hængsel. Plastknappen fjernes og skruen drejes med en stor skruetrækker. 8

9 Tætningslister Vore vinduer og døre er forsynet med 2 eller flere lag tætningslister, som bevarer sin smidighed og vejrbestandighed langt ind i fremtiden. Tætningslisterne smidighed bevares bedst, hvis de et par gange om året smøres med silikoneolie af samme type, som anvendes til gummilisterne på bildøre. Rengøring af tætningslisterne må ikke ske med opløsningsmidler som benzin, fortynder o. lign. Anvend i stedet vand og et almindeligt rengøringsmiddel som f.eks. Ajax. Gummilister, især dem der udsættes for solens stråler, vil altid smitte af ved aftørring. Dette har dog ingen betydning for holdbarheden. Hvis en tætningsliste beskadiges, kan en ny leveres gennem vor serviceafdeling, tlf Glasisætning Glasset fastholdes af en på clipset glasliste. Termoruderne i vore døre og vinduer er produceret i overensstemmelse med kravene i EN 1279 Det betyder bl.a. at der ydes 5 års garanti mod punktering. Er termoruderne isat ved leveringen af elementerne er isætningen foretaget i overensstemmelse med monteringsforskrifterne fra EN 12488, samt øvrige konstruktionskrav i de Tekniske Bestemmelser for DVV. Isætning efter levering fra fabrikken skal også udføres efter disse forskrifter for at 5 års garantien er gældende. Glasbåndet sørger for tætheden Isætningsmetode Tætningen mellem glas og vinduesramme er udført med massive gummiprofiler af EPDM-gummi. Glaslisterne sidder normalt på rammens indvendige side. Det gør det nemmere ved en evt. udskiftning af termoruden og sikrer samtidig mod indbrud, da glaslisterne ikke kan fjernes udefra. Vedligeholdelse Isætningsbåndene kræver ikke nogen egentlig vedligeholdelse, men det må anbefales at efterse dem een gang om året for at undersøge, om der er opstået utætheder, - især ved de nederste hjørner. Hvis der konstateres utætheder, kan udbedring ske ved udfyldning med fugemasse. Ved omfattende utætheder bør gummilisterne udskiftes. Glaslisten kan løsnes med et stemmejern ell. lign. I øvrigt EPDM-gummi er meget bestandig over for almindeligt forekommende påvirkninger. Dog påvirker sollyset gummien på en sådan måde, at især de udvendige lister smitter af ved aftørring. Dette har ingen betydning for holdbarheden. Hvis udskiftning af gummilisterne kommer på tale, kan vor serviceafdeling levere nye, som passer til aluprofilerne, ligesom vi gerne giver tilbud på eftersyn og evt. udskiftning. 9

10 Overfladebehandling Overfladebehandling på de leverede vinduer/døre er i henhold til given ordre udført som anodisering eller lakering i aftalt farve. Hverken anodisering eller lakering kræver særlig vedligeholdelse og skal ikke som f.eks. træ, males med faste intervaller. Med iagttagelse af nedenstående vejledning kan der i mange år sikres en fortsat smuk og ensartet overflade. Anodisering Sealing Udførelse Aluminiumsoxyd I et almindeligt udendørsklima behøver aluminium ingen egentlig beskyttelse af overfladen. Ilten fra Farvepigmenter luften danner ved en kemisk forbindelse et ganske tyndt beskyttende lag på overfladen, men farven Barrierelag bliver ikke ensartet. Ved dypning i bade med forskellig kemisk sammensætning, kan den Aluminium beskyttende iltning ad kunstig vej udføres i en tykkelse, der er op til 100 gange så stor som den naturlige beskyttelse samtidig med, at farven bliver helt ensartet. En sådan behandling kaldes en anodisering. Beskyttelse under byggeperioden Den anodiserede overflade er hård og smudsafvisende, men ligesom mange andre naturprodukter er den påvirkelig af syre og stærke alkaliske væsker og stoffer. Under byggeperioden er det derfor vigtigt at afsyring af murværk foretages inden montage af aluminiumselementerne. I modsat fald bør al aluminium afdækkes med plastfolie inden afsyring. Stænk af mørtel eller cement efterlader pletter og skjolder, hvis de ikke straks vaskes af med rigelige mængder vand. Almindelig vedligeholdelse Når byggeriet er færdigt behøver den anodiserede overflade ingen anden vedligeholdelse end afvaskning med rent vand. Afvaskningen bør, afhængig af tilsmudsningen, udføres mindst een gang om året. Anvend aldrig stærke kemiske- eller slibende midler til rengøring af anodiserede overflader. Udsættes overfladen for graffiti eller anden stærk tilsmudsning, kontakt da vor serviceafdeling på tlf , vi er altid parate med gode råd eller, hvis det ønskes, et tilbud om assistance. 10

11 Lakering Udførelse Lakering af aluminium har de seneste år vundet stor udbredelse. Årsagen hertil kan føres tilbage til arkitekternes ønske om friere og mere farveglade udtryksformer, samt en teknisk udvikling, der muliggør en konkurrencedygtig og meget bestandig overfladebehandling udført på specielle anlæg. Beskyttelse under byggeperioden Den lakerede overflade er lidt mere modstandsdygtig over for kemiske påvirkninger end den anodiserede, men det pæne ensartede udseende kan kun bevares, hvis der i byggeperioden udvises den samme omsorg med afdækning og rengøring som beskrevet under anodisering. Hvis der under byggeriet eller senere skulle opstå mekaniske skader på overfladen, er vor serviceafdeling altid parat med vejledning og tilbud om hjælp. Almindelig vedligeholdelse Den lakerede overflade kræver vedligeholdelse som lakken på en bil. Det vil sige gerne hyppige afvaskninger (f.eks. samtidig med vinduespolering) med rent vand, eller evt. med tilsætning af et mildt rengøringsmiddel. Intervallerne for rengøring kan strækkes, hvis overfladen ind i mellem påføres autovask. Tilsmudsning med olieholdig eller spritopløselige ting fjernes med benzin eller sprit. Anvend aldrig stærke kemiske eller stærkt slibende midler til rengøring af lakerede overflader. Fjernelse af graffiti eller anden stærk tilsmudsning kræver fagkundskab. Kontakt f.eks. vor serviceafdeling på tlf

12 Fuger mellem karm og mur Fugen mellem karm og ydervæg er normalt udfyldt med fugemasse. Fugemassen kan enten være en elastisk gummiagtig type, der er absolut pillesikker eller en plastisk type der bliver ved med at være blød og formbar. Den plastiske er derfor ikke egnet på steder, hvor fugerne kan nås af børn eller andre "pilfingre". Begge typer fugemasse kræver ingen egentlig vedligeholdelse, men det anbefales at kontrollere tætheden samtidig med den årlige inspektion af glasisætning og tætningslister. Små utætheder kan nemt tætnes med fugemasse af samme type som den anvendte. Ved større utætheder bør hele fugen udskiftes. Rengøring Aluminiumsvinduer og døre kræver ingen egentlig vedligeholdelse, men bør med jævne mellemrum afvaskes for at bevare et rent og pænt udseende. Afvaskningen foretages med samme vaskevand, som anvendes til rengøring af glasset. De udvendige drænhuller i bundramme og karm renses for spindelvæv og andet snavs samtidig med afvaskningen. Undgå brug af stærke opløsningsmidler (cellulosefortynder, acetone o. lign.) til rengøring af aluminiumsvinduer og- døre. Brug aldrig sandpapir eller slibemidler til rengøring. Benzin og sprit kan anvendes til at fjerne olie- og spritopløselig snavs. Ved tilsmudsning i usædvanlig grad hjælper vor serviceafdeling gerne med råd og vejledning. Kontakt os på telefon Den første rengøring efter byggeriets afslutning skal altid udføres med rigelig vand. Den normale vinduespudsning udføres nemmest med klud eller børste og gummiskraber. Vask med lunkent vand tilsat Ajax el.lign. og træk af med gummiskraberen. Kanter og de nederste flader aftørres med vaskeskind eller en tør klud. Hvis forholdene under den normale vinduespudsning ikke tillader, at der spildes vand, eller hvis glasfladerne er meget små, kan glasset rengøres med et almindeligt vinduespolermiddel, mens karm og ramme aftørres med en klud opvredet i vand tilsat rengøringsmiddel. OBS Rudemærkater på nye ruder fjernes ved at opbløde dem i vand. evt. limrester opløses med benzin. Se også afsnittet om overfladebehandling. 12

13 Udluftning af boligen Hvis der i dag- og aftentimerne ved en udetemperatur på 0º dannes dug på den indvendige side af en 2-lags termorude i almindelige opholdsrum, er det tegn på, at luften i boligen er for fugtig. På næste side bringes et særtryk af SBI-anvisning nr. 76, som indeholder en række gode råd om udluftning og begrænsning af den daglige fugtproduktion i boligen. Vær derfor opmærksom på: Nye vinduer er betydeligt mere lufttætte end gamle. Efter en vinduesudskiftning er der derfor større behov for udluftning end tidligere. Nybyggede huse skal udluftes mere end gamle huse. Udtørringsfasen kan ofte strække sig over mere end et år. Dette gælder også ved om- og tilbygning. Et voksent menneske, - eller en middelstor hund, - afgiver ca. 2 liter vand i døgnet. Fugtproblemerne vokser, når rumtemperaturen sænkes, og svinder, når den hæves. Selv en kortvarig sænkning af rumtemperaturen om natten kan give kondensvand på ruderne. Det er en balanceakt at finde det optimale punkt for energibesparelse og minimering af fugtproblemer. Tætte gardiner og brede vinduesplader kan gøre luften stillestående ved ruderne, så luften bliver kold og fugtig og danner kondens på glasset. På dage med roligt vejr vil solen tilføre mere gratis varme end den, der forsvinder ved normal udluftning. Hvis en bolig i 8-14 dage eller mere har været udsat for høj luftfugtighed, kan dette kun afhjælpes ved at åbne 1-3 vinduer i ventilationsstilling døgnet rundt og hæve temperaturen 4-5ºC over det normale i en periode på 8-10 dage. Ventileringen kan også frembringes ved at lade emhætten i køkkenet køre døgnet rundt. Utilstrækkelig udluftning giver dårlig indeklima. Det kan give sig udslag i hoste, hovedpine, svien i øjnene, udslet og luftvejsallergi. Yderligere oplysning På bibliotekerne kan pjecen "luft ud" fås gratis. Den giver sammen med SBI-anvisning nr. 152 "indeklimaet i boligen", som kan lånes på bibliotekerne, en udtømmende beskrivelse af de forhold, der indvirker på indeklimaet. Beboerforeninger, grundejerforeninger og andre bruger- og interessegrupper kan gratis låne videofilmen" luft ud". Filmen fortæller populært om indeklimaet og kan rekvireres hos Energikonsulentsekretariatet, tlf eller Byggestyrelsen, Energikontoret, tlf

14 Undgå fugtskader-luk vinduet op! Luften i en lejlighed kan hurtigt blive for fugtig som følge af f.eks. madlavning, vask, badning, og vanding af potteplanter. Den fugtige luft kan være årsag til fugtskader (mugpletter) og til sundhedsskadelige påvirkninger (husstøvmider). Mange tror, at en lejlighed»ventilerer«sig selv, men det er sjældent tilfældet. Beboerne må derfor selv sørge for, at der udluftes tilstrækkeligt til at fjerne den fugt, der opstår i lejligheden. I nyere ejendomme findes normalt et mekanisk ventilationsanlæg, som fjerner luften fra køkken og bad gennem udsugningsventiler i eller nær loft. Disse skal være åbne og holdes rene for at virke effektiv. Ofte findes også udluftningsventiler i eller nær ved vinduerne. Herfra kommer den luft, som senere suges ud gennem køkken og bad. Disse ventiler bør altid holdes åbne. I ældre ejendomme med»trækruder«-små ventilationsruder kan det være nødvendigt altid at have dem på klem for at få nok frisk luft. Husk: Luft så meget ud, at der ikke kommer dug på ruderne. Selv om der skal spares på varmen, må spareiveren ikke føre til fugtig rumluft og dårlig luftkvalitet. Heldigvis koster opvarmning af rimelige mængder friskluft ikke de store penge. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ensartet opvarmede. I nyopførte lejligheder kan der forekomme byggefugt. Udluft derfor særligt meget i det første års tid efter indflytning i en ny lejlighed. Vinduesudskiftning eller anbringelse af tætningslister på døre eller vinduer kan gøre en lejlighed så tæt at der er behov for flere udluftninger end før. Især hvor der ryges, er det en god idé altid at holde udluftningsventiler åbne eller lade»trækruder«stå på klem. Kontakt i øvrigt straks vicevært eller inspektør, hvis der opstår fugtproblemer. Fejl er lettest at afhjælpe, hvis der gribes ind med det samme Husk: Et godt indeklima forudsætter god ventilation. I opholdsrum Luk ikke helt for varmen i rum som ikke benyttes. Anbring ikke skabe eller større møbler helt tæt op mod en ydervæg - rumluften skal kunne cirkulere bagom, ellers kan der komme mugpletter på væggen. Luft ud et par gange om dagen eller benyt udluftningsventiler, hvis sådanne findes. Hvis ruderne begynder at dugge, så sørg for mere udluftning. 14

15 I soverum Luft ud og sørg for, at sengetøjet bliver luftet hver morgen. Vend madrasserne af og til. Lad ikke soverum være helt uopvarmede. Hvis ruderne dugger, så sørg for bedre udluftning til det fri eller eventuelt til boligens andre rum. I Køkken Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller udsugningsventil. Luk helt op for udsugningsventil eller lad køkkenventilator eller emhætte køre for fuld kraft under madlavning, så kommer der ikke så megen fugtighed ud i køkkenet. Luft godt ud under og efter madlavning. I baderum Tilstop eller luk aldrig aftræksåbning eller Udsugningsventil. Undgå så vidt muligt tøjvask og især tøjtørring i lejligheden - men kan det ikke undgås, så benyt baderummet og sørg for god udluftning. Luft godt ud efter badning. Afkast af varm og fugtig luft fra tørretumbler bør føres direkte til det fri. 15

16 3.0 FAGLIG ASSISTANCE Ved nødvendig faglig assistance er De velkommen til at kontakte vore teknikere hos: das A/S Jegstrupvej 6d 7800 Skive Tlf.: Fax: Dato 16

I j. VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:.

I j. VINDUER FOR LlVET.-'\:,-,-~/=:. îi I j mm VINDUER FOR LlVET.-"'\:,-,-~/"=:. ) Indholdsfortegnelse Tilykke med dine nye vinduer 3 Sidehængt vindue 26 Læse-guide 3 Sidestyet vindue 28 Fast vindue 29 Liv, lys og luft 4 Indadgående vindue

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C KOLLEGIEKONTORET I AARHUS Nordhavnsgade 1, 1. th 8000 Aarhus C VEJLEDNING TIL VILH. KIERS KOLLEGIUMS VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENTET Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kollegiet/udlejer... 2 Lejer... 2 Rengøring/vedligeholdelse

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Lejlighedsmappe fra Atlantia

Lejlighedsmappe fra Atlantia Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Hasselhøj afdeling 311 Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere og lignende trækkes frem på bordpladen,

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 15. april 2014 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/borgbeboer

Læs mere

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej

HOLD HUMLEBY VEDLIGE. Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Vejledning for husejere, udgivet af Husejerforeningen ved Vesterfælledvej HOLD HUMLEBY VEDLIGE Baggrunden for dette hæfte er de senere års debat og mange henvendelser, som bestyrelsen

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af:

Indhold KAB. Marts 2007. Indhold 1. Udarbejdet af: Indhold 1 Indhold Vedligeholdelsesreglement Forord 2 Hvordan får jeg hjælp 3 Vedligeholdelse 4-14 Sådan bruger du vedligeholdelseskontoen Vedligeholdelse Indkøb af materialer Sådan istandsætter du lofter

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre

tips super Vægge Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre 40 super tips Vægge Lofter Gulve Vinduer og døre Der er fif, der er tricks, og så er der de dér supertips, som virkelig gør en forskel. Som gør arbejdet mange gange lettere, giver bedre resultater og fjerner

Læs mere

Pas på dine nye møbler...

Pas på dine nye møbler... Pas på dine nye møbler... Tillykke med de nye møbler. Boligen, og specielt møblerne, er en vigtig del af vor tilværelse og de er med til at skabe vores livskvalitet; derfor pas godt på møblerne. Det er

Læs mere

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE

Hvem - Hvad - Hvornår. Beboermappe HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Hvem - Hvad - Hvornår HVEM HVAD HVORNÅR - BEBOERMAPPE Beboermappe ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE 2009 HVEM - HVAD - HVORNÅR Indeks 1.1 1.1 Indeks Indeks 1.1-1.4 Når du flytter ind 2.1-2.5 Du har

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, Sønderparken afdeling 310. Brugervejledning

Boligkontoret Fredericia, Sønderparken afdeling 310. Brugervejledning Boligkontoret Fredericia, Sønderparken afdeling 310 Køkken: Brugervejledning For at undgå fugt- og dampskader på overskabe bør kaffemaskiner, elkedler, friturekogere og lignende trækkes frem på bordpladen,

Læs mere

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan

Vedligeholdelsesguide. Lang levetid til din altan Vedligeholdelsesguide Lang levetid til din altan Tillykke med din nye altan Har du ikke haft altan før, kan du roligt se frem til de mange glæder, som en altan giver. Har du fået udskiftet din eksisterende

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere