Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Underretningsguide for børn og unge. Skole og Familie - Okt. 2013"

Transkript

1 Underretningsguide for børn og unge Skole og Familie - Okt. 2013

2 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvornår skal du underrette?... 3 Foretag underretningen i tide gyldne råd om underretningspligt... 4 Børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold... 4 Retningslinjer for underretning om overgreb mod børn og unge... 5 Forældreinddragelse... 6 Hvordan skriver du en underretning?... 6 Gode råd til skriftlig underretning... 7 Underretningspligten kan ikke parkeres hos andre... 7 Hvad sker der, når du har sendt underretningen?... 8 Hvis du bliver i tvivl om du skal underrette... 8 Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger... 8 Lovgivning... 8 Videregivelse af personfølsomme oplysninger... 9 Oplysninger om særligt følsomme forhold... 9 Oplysninger om fortrolige forhold... 9 Til private... 9 Inden for samme forvaltningsmyndighed I forhold til anden forvaltningsmyndighed Undtagelser i forhold til videregivelse af oplysninger om særligt følsomme oplysninger Hvis du vil vide mere om underretning Bilag 1: Lov om social service pr. 1. oktober og 155 b Bilag 2: Underretningsskema i henhold til Lov om social service Bilag 3: Opmærksomhedsskala Bilag 4: Sammenhæng mellem underretning og børne- og ungepolitikken

3 Forord Denne underretningsguide beskriver de retningslinjer, der gælder, når der er formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte, herunder i sager om vold eller seksuelle overgreb mod børn og unge i alderen 0-18 år. Guiden henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge i Rudersdal Kommune. Guiden er revideret efter ændring af serviceloven den 1. oktober Lovændringen rummer en række præciseringer og udvidelser i forhold til tidligere love på området. Underretningspligten omfatter nu også behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skole fravær eller undladelse af at opfylde skolepligten (side 3). Loven præciserer, at alle underretninger skal vurderes indenfor 24 timer, og desuden har den underrettende part fremover krav på orientering om sagens videre forløb (side 8). Underretningsguiden er en hjælp og et værktøj til alle medarbejdere, og den skal være med til at sikre, at alle kender deres rolle og ansvar. Frivillige, der har kontakt med børn og unge, er omfattet af Servicelovens paragraf 154, mens ansatte i kommunen er omfattet af paragraf 153 i samme lovgivning (se bilag 1) Alle har en forpligtelse til at underrette Forebyggelse og Rådgivning, hvis der er formodning om, at et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Dvs. at behovet for støtte ligger udover, hvad forældrene med rådgivning og vejledning fra relevante fagpersoner kan klare. Når der er tale om sager om vold eller seksuelle overgreb mod børn eller unge, skal der altid foretages omgående underretning. På side 5 er der en oversigt, der skridt for skridt viser, hvordan denne type alvorlige underretninger skal foretages. Oversigten er tænkt som et værktøj til at sikre en systematisk sagsbehandling. Underretningsguiden skal ses som et redskab til at sikre en hurtig, åben og tillidsfuld dialog, mellem forældre, fagpersonale og Forebyggelse og Rådgivning. Charlotte Kruse Lange Chef for Forebyggelse og Rådgivning Skole og Familie området Vigtige telefonnumre Forebyggelse og Rådgivning, Stationsvej 36, 3460 Birkerød. Tlf , eller Udenfor kommunens åbningstid kontakt Den Sociale Døgnvagt via politiet. Tlf eller

4 Hvornår skal du underrette? Du har pligt til at underrette Forebyggelse og Rådgivning, når du igennem dit arbejde får kendskab til eller får grund til at antage: 1) At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte 2) At et barn umiddelbart efter fødslen kan have behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold, 3) At et barn eller ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af opfyldelse af undervisningspligten eller 4) At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. At barnet/den unge trænger til særlig støtte betyder, at behovet ligger ud over, hvad forældrene - bistået af rådgivning og vejledning fra den forebyggende sektor bestående af sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, logopæder og lærere og SSP m.v. - kan klare indenfor deres rammer. Personer i offentlig tjeneste eller hverv har pligt til at underrette Underretningspligten indtræder, når du får kendskab til forhold, der giver formodning om, at et barn eller ung under 18 år har behov for særlig støtte. Der foreligger underretningspligt, selv om du fortsat har mulighed for og kan benytte de hjælpemidler, som findes inden for dit arbejdsfelt. Det betyder fx, at skolen fortsat kan søge dialog med forældrene og tilbyde specialundervisning, uanset at Forebyggelse og Rådgivning er underrettet om barnets eller den unges problemer. Nedenstående liste er ikke udtømmende, men belyser nogle forhold, som du skal være opmærksom på. Der henvises i øvrigt bilag nr. 1: Når barnet/den unge har vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, ud over hvad der er almindeligt for alder og udviklingstrin, - personligt, med hensyn til leg og indlæring og socialt i samlivet med andre børn og voksne. Når forældrene har vanskeligheder på grund af f.eks. misbrug, psykisk lidelse eller svære sociale belastninger, som har konsekvenser for barnet/den unge. Når barnet/den unge er ude i eller på vej ud i misbrug, kriminel adfærd eller har andre svære sociale vanskeligheder. Når barnet/den unge har behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Når forholdene hos vordende forældrene giver formodning om, at barnet efter fødslen vil få vanskeligheder i forhold til de daglige omgivelser, eller i øvrigt vil leve under utilfredsstillende forhold. 3

5 Når barnet/den unge er truet i sin sundhed, udvikling eller er udsat for omsorgssvigt, vold eller andre overgreb Foretag underretningen i tide Selvfølgelig skal du tænke dig godt om inden du underretter, men du skal ikke vente for længe. Drøft altid din bekymring med din leder eller inddrag eventuel Forebyggelse og Rådgivning. 6 gyldne råd om underretningspligt Alle har et personligt ansvar for at handle i forhold til børn og unge i vanskeligheder. Din viden er nødvendig for at sikre et helhedssyn i hjælpen til familien. Tavshedspligten må aldrig forhale eller forhindre, at et barn eller en ung får hjælp. Er du i tvivl, så søg hjælp hos din leder, Skoleteam eller Småbørnsteam. Du kan også kontakte Forebyggelse og Rådgivning, hvor du også kan forelægge problematikken anonymt. Underret aldrig udenledelsen på din arbejdsplads er inddraget. Men husk samtidig, at underretningspligten gælder dig som medarbejder, og du behøver ikke være enig med din leder for at foretage en underretning jf. oversigten side 5. Inddrag forældrene og gør det så tidligt som muligt. Undtaget er dog de tilfælde, hvor der er mistanke om, at forældrene har krænket barnet/den unge. Børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold Der kan være tale om overgreb foretaget: Af en i familien (en forælder, søskende, bedsteforældre, onkler etc.) Af et eller flere børn Af andre voksne, herunder en ansat eller frivillig, der arbejder med børn/unge I disse typer af sager skal du handle med det samme. Du skal kontakte din leder for at drøfte problemstillingen. Hvis der er mistanke om seksuelt overgreb/fysisk/psykisk vold, skal lederen omgående kontakte Forebyggelse og Rådgivning. Se retningslinjerne på side 5. Der indgås aftale om det videre forløb, f.eks. undersøgelse/behandling, plan for inddragelse af forældre, politianmeldelse, skriftlig underretning m.v. Forebyggelse og Rådgivning overtager ansvaret for at handle og afgør det videre forløb. 4

6 Retningslinjer for underretning om overgreb mod børn og unge Underretningspligten gælder den enkelte medarbejder. Denne behøver ikke være enig med sin leder for at foretage en underretning. Medarbejderen får mistanke, eller viden, om overgreb. Drøftelse af problematikken med egen leder Hvis mistanke om overgreb Hvor krænker bor med barnet Fra andre voksne Fra andre børn Fra en ansat Kontakt socialrådgiver i Forebyggelse og Rådgivning, Skole og familie. Kontakt egen områdechef Plan for orientering af forældre udarbejdes sammen med Forebyggelse og Rådgivning Ansvaret for evt. undersøgelser ligger hos Forebyggelse og Rådgivning Evt. Politianmeldelse foretages af Forebyggelse og Rådgivning Forebyggelse og Rådgivning samarbejder med forældrene om det videre forløb, herunder Hjælp til barnet/den unge og familien Evt. undersøgelse. Evt. politianmeldelse. Forebyggelse og Rådgivning samarbejder med forældrene om det videre forløb, herunder Information til det krænkende barns forældre Hjælp til børn og forældre Evt. undersøgelse Evt. politianmeldelse Ansvaret for personalesagen ligger hos områdechefen Afklaring af orientering af forældrene Samarbejde ml. området og Forebyggelse og Rådgivning om håndtering af forældregruppe, personalegruppe mv. Kontakt socialrådgiver i Forebyggelse og Rådgivning Forebyggelse og Rådgivning samarbejder med forældre om det videre forløb, herunder: Evt. undersøgelse Hjælp til barnet /den unge og familien Er du i tvivl? Så kontakt psykolog, sundhedsplejerske eller socialrådgiver, der er tilknyttet institutionen/skolen eller kontakt Forebyggelse og Rådgivning direkte. Dette kan også ske som anonym forespørgsel. Kontakt: Forebyggelse og Rådgivning, Stationsvej 36, 3460 Birkerød. Tlf , eller Udenfor kommunens åbningstid: kontakt Den Sociale Døgnvagt via politiet tlf eller 114 5

7 Forældreinddragelse Som udgangspunkt: Inddrag altid forældrene så tidligt som muligt og underret helst i tæt samarbejde med forældrene. Undtaget er dog de tilfælde, hvor der er mistanke om, at forældre har krænket barnet eller den unge. Ofte vil du have løbende kontakt med forældrene. Hvis ikke det har været tilfældet før, skal du invitere til kontakt og samarbejde, når du skriver din underretning, og en meddelelse om underretning bør normalt ikke være første kontakt med forældrene. Kontakten i forbindelse med en underretning er nødvendig for alle parter. Barnet/den unge og forældrene har krav på at vide, hvordan du opfatter barnet/den unge, og hvad du skriver til kommunen, samt hvilke ændringer, der skal ske. Både du og familien har behov for, at kontakten ikke afskærer det videre samarbejde. Forebyggelse og Rådgivning skal kunne samarbejde med barnet og familien på et åbent grundlag, der ikke forstyrres af oplevelsen af, at nogen er gået bag om ryggen på dem. Fremlæg ved dit møde med barnet/den unge og forældrene dine observationer redeligt og roligt. Det er bedst, at din leder deltager i mødet. Hvis ikke det er muligt, bør du orientere familien om, at ledelsen er inddraget i underretningen. Vis interesse for barnets/den unges og forældrenes synspunkter og reaktioner og behandl dem med respekt. Du skal tilføje forældrenes bemærkninger i din underretning, men fasthold også dine/jeres observationer og pligten til at underrette kommunen. Understreg at det er din vurdering, at barnet/den unge og familien har behov for hjælp, som du og din arbejdsplads ikke selv kan yde. Giv forældrene en kopi af underretningen samtidig med, at du sender den til Forebyggelse og Rådgivning. Hvordan skriver du en underretning? Din underretning skal være skriftlig - du kan med fordel anvende et underretningsskema (Bilag nr. 2). Kun relevante oplysninger skal tages med. Du kan altid konsultere Forebyggelse og Rådgivning pr. telefon inden, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du skal skrive en underretning. Du kan kontakte den vagthavende sagsbehandler, sagsbehandleren i distriktet, den socialfaglige leder eller afdelingschefen. Hvis underretningen sendes elektronisk, skal det ske til Skole og Familie områdets Den kan også sendes til: Forebyggelse og Rådgivning, Administrationscentret, Stationsvej 36, 3460 Birkerød. 6

8 Underretningen skal underskrives af institutionens leder og af den/de fagpersoner, der kender barnet/den unge bedst. Vær opmærksom på ikke at sende en underretning op til længerevarende ferier uden at sikre dig en telefonisk bekræftelse på, at underretningen er modtaget. Gode råd til skriftlig underretning Her er nogle gode råd til, hvad du skal skrive, og hvad du ikke skal skrive, (se også underretningskemaet i bilag 2, der skal benyttes ved underretninger): Det er altid barnet/den unge, der skal være i centrum, medmindre dit udgangspunkt er viden om forældrenes vanskeligheder og de konsekvenser, det kan have for barnet/den unge. Beskriv barnet/den unge og dets vanskeligheder, men husk også at beskrive de gode ting og ressourcerne. Beskriv så konkret som muligt, gerne med typiske eksempler, der giver et dækkende billede af barnet eller den unge. Beskriv alle de forhold og relationer, som er betydningsfulde for barnet/den unge. Beskriv hvordan barnet/den unge selv oplever sine vanskeligheder og ressourcer. Beskriv kontakten og samarbejdet med forældrene, så man kan se den dynamik og proces, der har været. Herunder hvordan forældrene oplever barnets/den unges situation. Beskriv, hvad I har forsøgt af løsninger, og hvordan I arbejder med familien. Undgå at gætte om årsagerne til vanskelighederne. Hvis du alligevel har vigtige antagelser om, hvordan tingene hænger sammen, skal det være tydeligt, at det er dine hypoteser. Peg ikke på konkrete foranstaltninger eller tilbud til at afhjælpe problemerne. Underretningspligten kan ikke parkeres hos andre Du kan ikke overlade dit ansvar for at underrette kommunen til andre. Du kan f.eks. ikke nøjes med at henvise et barn eller ung med vanskeligheder til Forebyggelse og Rådgivning og regne med, at medarbejderen i Forebyggelse og Rådgivning på dine vegne tager stilling til, om der skal skrives en underretning. Medarbejdere i Forebyggelse og Rådgivning har naturligvis en selvstændig underretningspligt, men det har du også. 7

9 Hvad sker der, når du har sendt underretningen? Alle underretninger skal vurderes af Forebyggelse og Rådgivning senest 24 timer efter modtagelse. Vurderingen skal afklare om barnet eller den unges sundhed og udvikling er i fare og derfor har behov for akutte hjælpeforanstaltninger. Du skal inden 6 dage have en kvittering, så du kan se, hvilken rådgiver /sagsbehandler, der behandler familiens sag. Du skal som underretter orienteres om der er iværksat en undersøgelse eller andre foranstaltninger for det barn eller den unge, som underretningen vedrører. Du er ikke part i familiens sag, men din viden er nødvendig for rådgiverens/sagsbehandlerens arbejde. Når det er relevant, vil sagsbehandleren inddrage dig i et samarbejde omkring barnet/den unge. Sagsbehandleren kontakter familien og undersøger forholdene nærmere. Hvis forholdene for barnet eller den unge ændrer sig i positiv eller negativ retning, vil sagsbehandleren gerne høre fra dig igen. Hvis du bliver i tvivl om du skal underrette Hvis du er i tvivl, om, hvorvidt du skal foretage en underretning, kan du tage spørgsmålet op med din leder, i Skoleteamet eller Småbørnsteamet. Ligeledes er du altid velkommen til at kontakte Forebyggelse og Rådgivning pr. telefon og drøfte barnets eller den unges forhold. Se bilag nr. 3 Opmærksomhedsskala. Hvis du ikke har forældrenes samtykke til at drøfte sagen, kan det gøres anonymt. Forebyggelse og Rådgivning kan hjælpe med at afklare, om du bør skrive en underretning, og hvad du særligt skal lægge vægt på. Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger Underretningspligten går forud for tavshedspligten, og reglerne om tavshedspligt må ikke virke som en bremse for, at børn og unge får den nødvendige hjælp. I det tværfaglige samarbejde er det nødvendigt, at de involverede fagfolk udveksler oplysninger, så indsatsen bliver sammenhængende. Men det er lige så nødvendigt med nogle spilleregler, så oplysninger ikke flyder frit. Lovgivning Reglerne for tavshedspligt og videregivelse af oplysninger findes i Forvaltningsloven, Persondataloven og Retssikkerhedsloven. De vigtigste regler er: 8

10 Ifølge Forvaltningslovens 27 har alle offentligt ansatte pligt til over for andre at hemmeligholde oplysninger af rent privat karakter eller fortrolige oplysninger, der vedrører bl.a. enkeltpersoner (læs mere om personfølsomme oplysninger herunder) Efter Persondataloven 8 må oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold ikke udveksles mellem forskellige forvaltningsmyndigheder. Fra denne bestemmelse er der nogle undtagelser. Én af de vigtigste er, at der opnås samtykke fra den eller dem, oplysningerne handler om. Ifølge 11 c i Retssikkerhedsloven har de sociale myndigheder ret til at indhente nødvendige oplysninger hos andre myndigheder, men skal altid først prøve at indhente samtykke. Modsat kan andre myndigheder, f.eks. skoler, ikke indhente oplysninger fra de sociale myndigheder om enkeltpersoners rent private forhold. Oplysninger må aldrig udveksles, medmindre de er nødvendige for den konkrete problemstilling. Videregivelse af personfølsomme oplysninger Personfølsomme oplysninger kan deles op i to kategorier: Oplysninger om særligt følsomme forhold - drejer sig om oplysninger vedrørende privatlivet, f.eks. strafbare eller seksuelle forhold, helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug. Oplysninger om fortrolige forhold - drejer sig om oplysninger vedrørende cpr.nr., familiemæssige, økonomiske eller sociale problemer, der ikke kan defineres som væsentlige i forhold til underretningen. Fx sygdom eller sociale problemer i hjemmet. Til private Personfølsomme oplysninger om forældre og deres børn må ikke gives til private. Ved private forstås fx praktiserende læge, privat institution, privat pasning, privatskole, andre børns forældre, arbejdsgiver, journalist, skilsmisseadvokat, barnets bedsteforældre eller anden familie. I en nødsituation, f.eks. ved truende selvmord, skal du som offentligt ansat vælge at bryde din tavshedspligt. Den af forældrene, som ikke har forældremyndighed, har ret til at blive orienteret om barnet/den unges forhold fra skoler, børneinstitutioner samt social- og sundhedsvæsenet. Denne forælder har efter anmodning desuden ret til at få udleveret dokumenter om barnets/den unges forhold, hvis de findes på skoler og daginstitutioner. Oplysningerne skal alene handle om barnet og ikke den anden forælder. 9

11 Inden for samme forvaltningsmyndighed Der er juridisk set ret vid adgang til at udveksle personfølsomme oplysninger inden for samme myndighed. Du skal dog først bede om forældrenes samtykke både af etiske grunde, og for at behandle forældrene med respekt og invitere til samarbejde. Oplysninger kan kun gives til andre medarbejdere i samme forvaltningsmyndighed, når oplysningerne har betydning for, at medarbejderen kan udføre sit arbejde. En kommune er samme forvaltningsmyndighed, selvom den er opdelt i forskellige forvaltninger. Medarbejdere i Forebyggelse og Rådgivning og kommunale daginstitutioner, selvejende institutioner, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og rådgivere i forskellige afdelinger i kommunen osv. er ansat inden for den samme forvaltningsmyndighed. Skoler er dog undtaget, da de anses for at være selvstændige forvaltningsenheder. I forhold til anden forvaltningsmyndighed Eksempler på anden forvaltningsmyndighed er - for kommunalt ansatte - en anden kommune, Politi, Statsforvaltningen, den enkelte skole, og sygehuse. Oplysninger om særligt følsomme forhold må som hovedregel ikke gives videre til en anden forvaltningsmyndighed (se side 9 for definition af særligt følsomme oplysninger). Undtaget herfra er reglerne om den tværkommunale underretningspligt jf. 152 i Serviceloven. Andre fortrolige oplysninger må derimod gerne gives videre til en anden forvaltningsmyndighed, hvis de er nødvendige for denne myndigheds arbejde. (se side 9 for definition af andre fortrolige oplysninger). Undtagelser i forhold til videregivelse af oplysninger om særligt følsomme oplysninger Der er situationer, hvor oplysninger om særligt følsomme forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: Forældrene (den eller de der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke Lovgivningen fastslår, at oplysningerne skal gives videre, jf. Retssikkerhedslovens 12 om oplysningspligt, når de sociale myndigheder beder om oplysninger, Servicelovens 153 om underretningspligt og Straffeloven om forebyggelse af grove forbrydelser Hensynet til barnet klart er større end forældrenes interesser (den såkaldte værdispringsregel i Persondataloven 8 stk. 2 nr. 2). Desuden skal oplysningerne gives videre, når de er nødvendige for en anden myndighed, for at denne f.eks. kan udføre sin del af en behandlingsplan. 10

12 Hvis du vil vide mere om underretning Litteraturliste Lov om Social Service, LBK 1093 af 5/9 2013, 153 og 155 b Håndbog om barnets reform. Maj Servicestyrelsen Dialog om tidlig indsats Socialstyrelsen. Forvaltningsloven, kap. 8 om tavshedspligten mv. (2005) Hvad må du sige? - udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge. (Pjece udgivet Socialministeriet 2005) Håndbog om hjælp til børn og unge gennem dialog og samarbejde med forældrene - herunder gennemgang af reglerne om underretning og tavshedspligt. (Socialministeriet 2004) Persondataloven Forældreansvarsloven 11

13 Skole og Familie Bilag 1: Lov om social service pr. 1. oktober og 155 b. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage, 1) At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter kapitel 11 2) At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller - 3) At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om underretningspligt for andre grupper af personer, der under udøvelsen af deres erhverv får kendskab til forhold eller grund til at antage, at der foreligger forhold, som bevirker, at der kan være anledning til foranstaltninger efter denne lov. Social- og integrationsministeren kan endvidere fastsætte regler om, at andre grupper af personer har underretningspligt efter stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter uafhængigt af deres erhverv. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal, medmindre særlige forhold gør sig gældende, efter anmodning videregive oplysninger til den person, der har foretaget underretningen efter stk. 1 eller efter regler udstedt i medfør af stk. 2, 1. pkt., om, hvorvidt underretningen har givet kommunen anledning til undersøgelser eller foranstaltninger efter denne lov vedrørende det barn eller den unge under 18 år, underretningen vedrører. 12

14 Skole og Familie Bilag 2: Underretningsskema i henhold til Lov om social service 153 Hvis I har et observationsskema, er det en god ide at vedlægge det som bilag. Du bedes udfylde de relevante punkter nedenfor. Alle punkter skal ikke nødvendigvis berøres En underretning foretages så vidt muligt i samarbejde med forældre med en plan, der peger fremad og hvor relevante parter indgår. Barnet navn: Cpr-nr.: 1. Anledning til bekymring (Beskriv, hvad der har givet anledning til, at I er bekymret for barnet/den unge) 2. Har I talt med forældrene om bekymringen? Ja Nej Hvordan fungerer samarbejdet med forældrene? Hvad er der aftalt med forældrene om samarbejde og plan fremadrettet? 3. Hvad ønsker I med denne henvendelse? Hvad har I forsøgt at gøre? Hvor er I nået til? 4. Evt. tidligere skole, institution, dagpleje eller privat pasning: 13

15 5. Nuværende skole og klasselærer Nuværende dagtilbud / hvis relevant, tidligere dagtilbud / hvem følger barnet/den unge, hvis relevant? 6. Hvordan er barnets eller den unges fremmøde? Tidligere dagtilbud / nuværende skole Som 7-18 årig mødefrekvens Opgiv evt. barnets fravær 7. Hvordan er barnets/den unges sociale udvikling? (Beskriv barnets forhold til forældre, søskende, legekammerater, andre børn i institution og voksne i institution) Hvad er barnet/den unge god til? 8. Har der været iværksat særlige indsatser? Hvad har der været gjort for at støtte barnet? 9. Andre bemærkninger? Evt. søskende: 14

16 10. Samlet vurdering af barnet 11. Er forældrene orienteret om underretningen? Ja Nej Hvordan er forældrene orienteret? mundtligt eller skriftligt Forældrene er orienteret (Skriv dato) Forældrenes bemærkninger: 12. Navn Underretter: Lederen: Arbejdsplads: Underskrift: Dato: 15

17 Skole og Familie Bilag 3: Opmærksomhedsskala Opmærksomhedsskala Børn/unge i trivsel Barnet/den unge udvikler sig almindeligt både socialt, emotionelt, fysisk og intellektuelt med de almindelige udsving i trivselen, der naturligvis følger med Sårbare børn/unge - udsat for midlertidig belastning Barnet/den unge er udsat for lette, men konstante belastninger og viser tegn på, at noget er galt, eller barnet er udsat for en større, men forbigående belastning og viser tegn på, at noget er galt (barnet kan f.eks. være påvirket psykisk og socialt af en bestemt hændelse). BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE - UNDERRETNINGSPLIGT Sårbare børn/unge - udsat for langvarig belastning Barnet/den unge viser tydelige tegn på, at noget er galt, f.eks. ved handicap, spiseforstyrrelser m.m. Barnet/den unge udviser signaler i form af psykiske reaktioner, adfærdsreaktioner m.m. Truede børn/unge - påvirket af langvarig belastning Barnet/den unge er udsat for langvarig tung belasting og viser meget tydelige tegn på, at noget er galt. Barnet/den unge fungerer meget dårligt og udvikler sig permanent i en dårlig retning. Barnet/den unge har vanskeligt ved at knytte sig til eller skabe relationer til andre børn eller voksne. Personlighedsmæssig begyndende fejludvikling. Børn/unge med svære problemer Barnet/den unge sender dagligt signaler om forsinket udvikling som følge af omsorgssvigt. Barnet/den unge mistrives alvorligt, - Har sindslidelser - Har kontaktsvagheder - Har eventuelt et misbrug og/eller begår kriminalitet. Barnet/den unge har varige skader på personligheden. Forældre omsorgen er god. Forældrene søger rådgivning, hvis barnet/den unge i en periode ikke trives. Forældrene søger måske bistand hos læge, sundhedsplejerske, i døgninstitutioner, skole, m.v. Forældrene gør på opfordring brug af råd og vejledning fra lærer, pædagog, sundhedsplejerske, psykolog m.fl. Forældrenes omsorg er god (i relation til handicappede børn/unge). Eller Forældrenes omsorg er konstant eller midlertidigt reducereret pga. sygdom, misbrug, aktuel krise ved sygdom, dødsfald eller arbejdsløshed. Forældrenes omsorg er reduceret i så høj grad, at belastninger i familien ikke magtes. Barnet/den unge viser tegn på, at noget er galt tager derfor til i styrke og omfang. Forældrenes omsorg mangler helt eller er stærkt belastet i form af personlige, psykiske, sociale, økonomiske og/eller netværksmæssige faktorer. Alle lokale tilbud er afprøvet uden held. 16

18 Skole og Familie Bilag 4: Sammenhæng mellem underretning og børne- og ungepolitikken Underretningsguiden skal bl.a. ses i forlængelse af Den sammenhængende børne- og ungepolitik i Rudersdal Kommune. Af denne politik fremgår det: At alle børn og unge i Rudersdal Kommune sikres en god og tryg opvækst med læring livslyst og glæde At forældrene har ansvar for deres børn, da deres indflydelse har altafgørende betydning for børnenes trivsel og udvikling At barnets/den unges nære relationer og hele livssituation: Forældre, skole, daginstitution, fritidsliv, familie og venner altid er udgangspunktet for indsatsen At der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder At der er helhed og sammenhæng i Rudersdal Kommunes tilbud At alle tilbud tager udgangspunkt i barnets/den unges/familiens muligheder og aktuelle situation At alle tilbud er af høj kvalitet At der er gode overgange mellem de enkelte tilbud At Rudersdal Kommune sikrer sammenhængen på det generelle og forebyggende område over for børn og unge med særlige behov At udviklingsmuligheder fremmes hos børn og unge igennem en tidlig helhedsorienteret, koordineret og tværfaglig indsats med henblik på at fremme det enkelte barns muligheder At børn og unge så vidt muligt støttes i nærmiljøet At børn og unge med særlige behov modtager tilstrækkelig og tværfaglig/koordineret hjælp At alle arbejder for en effektiv, smidig og rationel organisation inden for de givne rammer behov.aspx Folketinget har i forbindelse med Barnets Reform, der træder i kraft den 1. januar 2011, valgt at tydeliggøre reglerne om fagpersoners underretningspligt i Servicelovens 153. (Bilag nr. 1). og Denne tydeliggørelse hænger bl.a. sammen med, at formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende. 17

19 Formålet med støtten kan være at: Sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile Relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk Sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk Understøtte barnets eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse Fremme barnets eller den unges sundhed og trivsel Forberede barnet/den unge til et selvstændigt voksenliv. Støtten skal være tidlig og helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt kan forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyndighedsindehaveren og for barnet/den unge. For at Rudersdal Kommune skal kunne leve op til disse formål kræves der et tæt samarbejde med familierne og de pågældende børn og unge og mellem fx dagtilbud, skoler, fritidstilbud og Forebyggelse og Rådgivning. Til understøttelse af dette tætte samarbejde har Forebyggelse og Rådgivning udarbejdet denne underretningsguide med underretningsskema. (Bilag 2: Underretningsskemaet skal altid anvendes ved skriftlig underretning). 18

20 RUDERSDAL KOMMUNE Skole og Familie Stationsvej Birkerød Åbningstid Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE

UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE UNDERRETNINGSGUIDE FREDENSBORG KOMMUNE Til brug for offentligt ansatte og andre med særlige ansvar over for børn og unge. Når du under dit arbejde får kendskab til forhold, der giver formodning om, at

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge

Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Til fagprofessionelle Vejledning vedrørende underretning om børn og unge Hvad siger loven? Alle offentligt ansatte har skærpet underretningspligt (servicelovens 153). Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Notat om underretninger i børnesager

Notat om underretninger i børnesager Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen 8. maj 2012 Margit Tang Møller Notat om underretninger i børnesager På landsplan er der en stor stigning i antal underretninger. Dette vurderes af eksperter i familiesager

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole

Den professionelle bekymring på Lyne Friskole 1 Den professionelle bekymring på Lyne Friskole November 2015 Lovgrundlag Dette er lovgrundlaget, der skal sikre, at der tages hånd om børn og unge, der har behov for særlig støtte Underretningspligt Underretningspligt

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen

Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune. Sådan handler Familierådgivningen Seksuelle krænkelser og vold mod børn og unge i Esbjerg Kommune Sådan handler Familierådgivningen Procedurer og retningslinjer for Familierådgivningens håndtering af sager med mistanke eller viden om seksuelle

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010

Lov om social service (serviceloven), nr. 1096 af 21. september 2010 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børne - og Familiecentret, skoler og daginstitutioner i Odder Kommune og Tandplejen, private opholdssteder samt Gerda Pedersen, Lise Gammelby, Jørgen Møholt og Mette Lunau

Læs mere

Vejledning til Dialogmøde.

Vejledning til Dialogmøde. Vejledning til Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar

Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning. (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE. Forvisitationen rolle og ansvar Oplæg temadag vedr. beredskab og handlevejledning (skoleområdet) august 2013 FAMILIERÅDGIVNINGEN ESBJERG KOMMUNE Forvisitationen rolle og ansvar Underretninger lovgivning, procedurer, den gode underretning

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge

Ballerupmodellen. Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Ballerupmodellen Den foregribende indsats over for risikobørn og unge Indhold Ballerupmodellen 03 Risikobørn/unge hvem er de? 04 Ballerupmodellens proces 06 Systematiseret observation 07 De tværfaglige

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Radikalisering og psykisk sygdom

Radikalisering og psykisk sygdom Radikalisering og psykisk sygdom 20.09.2017 Disposition Hvorfor mig? Hvorfor psykiatrien? Tavshedspligt Sygehistorier Hvorfor mig? Blekingegade, RAF, B-M, FARC, Den lysende Sti, etc. PSP Odense første

Læs mere

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden

Tak til Socialstyrelsen for gennemlæsning og kommentering af underretningsguiden Underretningsguide Hvad skal du gøre, når du får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung udsættes for fysisk, psykisk eller seksuelt overgreb eller af andre grunde har behov for

Læs mere

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER

Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 488 Offentligt LUKKEDE FAMILIER Handlemuligheder, når familier med udsatte børn ikke vil samarbejde med kommunen Udgivet af: Socialministeriet

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 SOU Alm.del Bilag 250 Offentligt Familierådgivningen Kolding Kommune Emne: Procedure for daglig visitation Visitationsenheden og den daglige visitation skal udover

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted

Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv. V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Den professionelle underretning som løftestang for et bedre børneliv V/Usma Qureshi og Christina Avnsted Ankestyrelsens vigtigste arbejdsopgaver på børneområdet: Vi træffer afgørelse i klagesager fra landets

Læs mere

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud

Tavshedspligt. Ansatte i dag- og botilbud Tavshedspligt Ansatte i dag- og botilbud 1. Tavshedspligt 4. Straffelovens 152 Ansatte i dag- og botilbud har tavshedspligt om fortrolige oplysninger, de får kendskab til via deres arbejde. Tavshedspligten

Læs mere

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.

Misbrugskonferencen 4. oktober 2012. Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup. Misbrugskonferencen 4. oktober 2012 Oplæg ved jurist Peter Sindal Lundsberg Kontakt: Tlf.: 2819 1728 e-mail: psl@nordiclawgroup.com Peter Sindal Lundsberg 2012 1 Relevant lovgivning Se evt. Unges Misbrugs

Læs mere

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304

SISO 2011. v. Anne Melchior Hansen, faglig leder SISO ame@servicestyrelsen.dk tlf. 51378304 Kommunernes rolle i det koordinerende myndighedsarbejde. Barnets reform og kommunernes beredskabsarbejde vedr. koordineret håndtering af sager, hvor børn udsættes for vold og seksuelle overgreb. SISO 2011

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl

Barnets Reform. Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl Barnets Reform Diakonhøjskolen i Århus 24. Februar 2011 Jane Røhl 1 Program Introduktion til barnets reform Forståelsesramme Udvalgte bestemmelser fra barnets reform i lov om social service Hvad mon ændringerne

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN - en handlevejledning for tidlig indsats KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret Indhold Forord 4 Hvem bør kende denne handlevejledning?

Læs mere

Skabelon for standard for sagsbehandling

Skabelon for standard for sagsbehandling Skabelon for standard for sagsbehandling Standard for sagsbehandling vedrørende: Den tidlige indsats, herunder hvordan kommunen sikre, at skoler, dagtilbud m.v. foretager de nødvendige underretninger,

Læs mere

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie Velkommen til 1. kursusdag At være plejefamilie 08.30 09.15 Velkomst, præsentation af kurset, etik og spilleregler, præsentationsrunde 09.15 10.15 Forventningsafstemning 10.15 10.30 Pause 10.30 10.45 Logbog

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse:

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse: Z Kommune 9. maj 2008 Z Kommune har forespurgt Statsforvaltningen Nordjylland om, hvorvidt videregivelse af information om en foretagen underretning efter bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007,

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger:

Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: Standard for Familieafdelingens håndtering af underretninger: 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Familieafdelingen håndterer underretninger. Notatet beskriver, at en underretning

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP

HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP Borgercenter Børn og Unge har modtaget en henvendelse om bekymring for dit barn. HAR DIT BARN BRUG FOR HJÆLP? INFORMATION TIL FORÆLDREMYNDIGHEDSINDEHAVERE 1 Du er kommet i kontakt med Borgercenter Børn

Læs mere

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune

Team Holmegaard. Juli Næstved Kommune Team Holmegaard Juli 2012 Næstved Kommune Tværfagligt team i lokalområderne Næstved Kommune har besluttet at etablere et tværfagligt team i alle lokalområderne. Alle team består af: Dagtilbud Repræsenteret

Læs mere

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune

Seksualpolitik i Ældre og Handicap. Langeland Kommune Seksualpolitik i Ældre og Handicap Langeland Kommune Baggrund Mennesker med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne har de samme grundlæggende behov og rettigheder som andre mennesker. Dette menneskesyn

Læs mere

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

Beredskabet i Bornholms Regionskommune. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Beredskabet i Bornholms Regionskommune Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 8.30-8.45 Kaffe/ brød og velkomst og præsentation af formålet med dagen V/Vibeke Juel Blem 8.45-9.15 Hvad er

Læs mere

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune

Vejledning om samtykke og tavshedspligt. 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Vejledning om samtykke og tavshedspligt 01-12-2014 Socialforvaltningen, Københavns Kommune Indhold 1. Samtykke... 3 1.1 Hvad er et samtykke og hvornår bruges det?... 3 1.2 Når borgeren ikke kan give et

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE

HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE HANDLEPLAN BØRN DER HAR BRUG FOR STØTTE ELLER UDSÆTTES FOR OMSORGSVIGT STEVNS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Underretningspligt:... 4 2.1. Underretning bør ske:... 4 2.2. Underretning

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge

Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Tavshedspligt og underretningspligt Når mistanken opstår Retningslinier/beskrivelser af arbejdsgangen i bekymringssager vedrørende børn og unge Nuup Kommunea Børne- og Kulturforvaltningen indsættes PPR-Nuuk

Læs mere

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder

Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Vejledning i at holde netværksmøder - Til medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Høje-Taastrup Kommune Netværksmødet når familien og professionelle samarbejder Netværksmødet Denne vejledning er

Læs mere

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling

INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. signal bekymring ansvar handling INDSATSMODELLEN FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV signal bekymring ansvar handling 1 Indhold Hvad vi vi med itide? 3 Værdigrundlaget og den professionelle indsats Hvad er itide? 4 Sådan bruger du itide

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

Handleguides til fagpersoner. - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Handleguides til fagpersoner - ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Bekymring, mistanke og viden om overgreb... 4 Gode råd til samtalen

Læs mere

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt

Bedre Tværfaglig Indsats. -kort fortalt Bedre Tværfaglig Indsats -kort fortalt Om pjecen Denne pjece giver en kort introduktion til den samarbejdsmodel kaldet Bedre Tværfaglig Indsats, som skal styrke en helhedsorienteret og tidlig indsats overfor

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv

Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv Barnets reform med Socialpædagogisk perspektiv To centrale diskussioner -Barnet i centrum -Økonomi og faglighed Barnets reform og Socialpædagogerne Udfordringer for tilbud og medarbejdere Barnet Reform

Læs mere

Almen indsats. Almen forebyggende indsats

Almen indsats. Almen forebyggende indsats SAMARBEJDE En struktur for samarbejdet omkring børn og unge, der mistrives og har behov for er fra forskellige faggrupper i Børn & Kultur 1 Formål Almen Almen Indsatsniveauer Særlig Indsats fra almensystemet

Læs mere

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær

Retningslinje. for håndtering af bekymrende fravær Retningslinje for håndtering af bekymrende fravær Forskning viser, at uddannelse er en af de vigtigste parametre i forhold til at sikre alle lige muligheder i voksenlivet. Ud fra et princip om tidlig

Læs mere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere

Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager. Voksensagsbehandlere Sådan gør vi! Handlevejledning til opsporing af børn i udsatte positioner i forbindelse med voksensager Voksensagsbehandlere Kerteminde Kommune 2010 1 Indledning Det er målet, at alle børn og unge i Kerteminde

Læs mere

Roskildemodellen Samarbejde

Roskildemodellen Samarbejde Roskildemodellen Samarbejde Samarbejdet med forældrene Hvis du ser tegn på mistrivsel hos et barn/ung, eller du ser tegn hos forældrene, der vækker bekymring, skal du på et tidligt tidspunkt inddrage forældrene

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn

ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE FEBRUAR OKTOBER 2013 2014 Handleguides til fagpersoner ved mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb

Læs mere

HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE?

HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE? Roskilde modellen HVAD GØR VI, HVIS OMSORGEN SVIGTER, ELLER ET BARN HAR BRUG FOR SÆRLIG STØTTE? a 1 R O S K I L D E KO M M U N E a 1 side 1 2 6 6 8 10 13 14 16 17 19 20 22 24 25 26 30 30 34 35 39 40 indhold

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere