1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, 2013"

Transkript

1 Beredskabsplan til forebyggelse og ha ndtering af overgreb mod børn og unge (Høringsudgave) Indledning Denne pjece Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge indeholder Mariagerfjord Kommunes skriftlige beredskab og handlevejledninger i tilfælde af mistanke eller viden om, at børn og unge i alderen 0-18 år har været udsat for seksuelle overgreb, fysisk eller psykisk vold. Pjecen henvender sig til alle medarbejdere og ledere, som har kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet skal fungere som handleguide på tværs af faggrupper, institutioner og i samarbejdet med andre sektorer, således at de fagpersoner, der skal være de aktive handleparter i beredskabet, oplever at have enkle, klare og overskuelige procedurer som hjælp til at huske alt det, der skal huskes. Formålet med pjecen er at skabe viden om definitioner, tegn og signaler - samt overskuelighed over handlemulighederne i tilfælde af viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge i alderen 0-18 år. 1

2 Definitioner pa seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold For at kunne reagere på viden eller mistanke om vold og seksuelle overgreb er det nødvendigt at definere, hvad der forstås ved vold og seksuelle overgreb. Følgende definitioner er Socialstyrelsens definitioner; du kan endvidere finde de væsentligste stafferetslige bestemmelser for vold og seksuelle overgreb på de følgende sider. Definition af vold Vold defineres som en handling eller trussel, der - uanset formålet er egnet til eller skader en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan både være en bevidst handling eller en handling, der sker i affekt. Uanset typen af vold der begås mod et barn, så er der tale om en adfærd fra forældrene eller andre omsorgsgivere, som er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet. Enhver form for vold bringer barnets udvikling og sundhed i fare 1. Definition af seksuelle overgreb Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved, at voksne udnytter barnets tillid. Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet og er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til. Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd. Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral 2. 1 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab, Socialstyrelsen, kommunalt beredskab,

3 Forebyggelse Mariagerfjord Kommune har udover Familierådgivningen en vifte af forebyggende tiltag på området. Sundhedsplejen Udover de opgaver, som sundhedsplejen normalt varetager ift. gravide, spædbørn, daginstitutioner og skoler, så holder sundhedsplejen åbent hus i samarbejde med andre fagpersoner, tilbyder ekstrabesøg ved særlige behov, tilbyder udvidet rådgivning til unge mødre, forældreuddannelse, undervisning i 8. klasserne om "SundSex" i samarbejde med Sexualisterne (UngtilUng samtaler) mm. Ungdomskonsulenter Ungdomskonsulenterne er et tilbud til unge, hvor man kan få en snak samt råd, vejledning og evt. hjælp til at komme videre i forhold til den unges givne situation. Ressourcecentret På Ressourcecenteret i Handest arbejdes der med børn, unge og familier, der har brug for praktisk, pædagogisk eller anden støtte. Der er mange forskellige problematikker og aldersgrupper tilknyttet og centret har derfor også flere forskellige slags tilbud og personale. Den Åbne Anonyme Rådgivning Den Åbne Anonyme Rådgivning er et tilbud til børn, unge og familier med bopæl i Mariagerfjord Kommune, hvor: - der er mulighed for at tale om problemerne i et tillidsfuldt rum - der tilbydes hjælp til at se, hvilke handlemuligheder der er - formidling af viden om yderligere hjælp. 3

4 Tidlig opsporing Det kan ofte være en vanskelig og kompleks opgave at opspore overgreb mod børn og unge, da overgreb ofte er omgærdet af tavshed og hemmeligholdelse. Det kan derfor være vanskeligt at få be- eller afkræftet en mistanke, hvilket kan betyde, at du som fagperson i sådanne tilfælde vil stå med tvivl og usikkerhed, om overgrebet har fundet sted. Det er vigtigt med åbenhed på arbejdspladsen omkring, hvordan man handler på en mistanke om overgreb, fordi symptomer og signaler ofte ikke er entydige. Hvis du er det mindste i tvivl, så kontakt din leder. Det er også vigtigt med et godt samarbejde med forældrene, men hvis din mistanke retter sig mod forældrene, skal de ikke inddrages. Hvilke tegn skal du være opmærksom på ved mistanke om overgreb? Det er typisk gennem barnet/den unge, at vi får viden eller mistanke om overgreb. Barnet kan udvise tegn eller reaktioner eller kommer med udsagn om overgreb. Hvis barnet/den unge viser tegn og reaktioner eller kommer med udsagn, der indikerer overgreb, så har barnet/den unge brug for, at et andet menneske aktivt og engageret reagerer og handler på det. Børns/unges tegn og reaktioner på overgreb er ofte komplekse, flertydige og multifaktorielle. Tegnene og reaktionerne kan være både somatiske, psykologiske og bestå af sociale aspekter i et barns/en ungs adfærd eller mistrivsel. Det er dog også vigtigt at være opmærksom på, at tegn på mistrivsel ikke nødvendigvis er ensbetydende med tegn på overgreb. Mistrivsel kan også skyldes andre belastende oplevelser i barnets/den unges liv, f.eks. skilsmisse, dødsfald i familien, skoleproblemer eller andet. Det er ikke muligt at udarbejde en facitliste, der rummer alle tegn og reaktioner, men du kan i det nedenstående læse om en række opmærksomhedspunkter. 4

5 Seksuelle overgreb I Mariagerfjord Kommune anvender vi JanusCentrets bekymringsbarometer til at vurdere, hvad vi skal være opmærksomme på i forhold til seksuelle overgreb. Bekymringsbarometeret sondrer mellem den adfærd børn/unge kan have i forskellige aldre. JanusCenterets bekymringsbarometer viser især hvilken adfærd hos børn/unge, du skal være opmærksom på. Bekymringsbarometeret er udleveret til alle skoler og daginstitutioner. JanusCentrets bekymringsbarometer kan findes på Udover JanusCenterets bekymringsbarometer kan du her også finde SISO s oversigt, som beskriver tegn og reaktioner på seksuelle overgreb. Der skelnes mellem fysiske, psykiske og sociale/adfærdsmæssige tegn og reaktioner. Det beskrives ligeledes i forhold til den aktuelle aldersgruppe. 5

6 Fysiske tegn på seksuelle overgreb Småbørn Mellemstore børn Teenagere Rødmen, irritation omkring kønsorganer; skedeendetarmsåbning Smerte, kløe, udslæt omkring kønsorganer; skedeendetarmsåbning Vaginal blødning, blødning fra kønsorganer og endetarmsåbning Blærebetændelse, skedekatar Blod i underbukserne Have svært ved at gå eller sidde Mave- fordøjelsesvanskeligheder Klager over utilpashed Stoppe ting/objekter op i skedeog endetarmsåbning Ufrivillig vandladning Encoprese Revner i mundvige, sår i munden Pådragelse af seksuelt overførte sygdomme Synkebesvær; ubehag i forhold til bestemte fødevarer Usædvanlig kropslugt (sæd) Mellemstore børn vil udvise de samme fysiske tegn og symptomer som småbørn Herudover: Psykosomatiske klager over smerter i underlivet, hovedpine, mavepine mm. Vanskeligheder ved kropslig kontakt, berøring Mangelfuld eller overdreven personlig hygiejne Teenagere vil udvise de samme tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn Herudover: Tidlig seksuel aktivitet Tidlig graviditet og abort Forsøg på at tilbageholde/skjule fysisk udvikling Følger ikke normal vækstkurve Kilde: Socialstyrelsen, kommunalt beredskab,

7 Psykiske tegn på seksuelle overgreb Småbørn Mellemstore børn Teenagere Humørsvingninger Mellemstore børn vil udvise de samme psykiske tegn og symptomer som småbørn Herudover: Teenagere vil udvise de samme psykiske tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn Herudover: Tristhed Lav selvfølelse Depression Angst Magtesløshed Mistillid til andre Uforklarlig gråd, skrigeture Apati Manglende identitetsfølelse Mareridt, bange for at falde i søvn Udvise ligegyldighed, robotlignende adfærd Ensomhedsfølelse Isolation Reagerer ikke på opfordring til kontakt, trækker sig ind i sig selv/i en skal Mistillid til voksne Utryg tilknytning Dissociation Skyldfølelse Skamfølelse Begyndende depression Indadvendthed Forvirret omkring kønsidentitet Forøget skyld- og skamfølelse Ukritisk i kontakten til andre Kilde: Socialstyrelsen, kommunalt beredskab,

8 Sociale og adfærdsmæssige tegn på seksuelle overgreb Småbørn Mellemstore børn Teenagere Ændring i adfærd Seksualiseret adfærd Overdreven/tvangspræget onani Usædvanlig interesse i og viden om seksualitet ud over alders- og udviklingsmæssigt niveau Koncentrationsvanskeligheder fx ved leg og samvær med andre Mellemstore børn vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn Herudover: Indlæringsvanskeligheder, manglende koncentration Udvise voksen seksuel adfærd, gå forførende, flirtende Påfaldende påklædning Manglende blufærdighed eller overdreven blufærdighed i forhold til egen krop og i relation til omgivelserne Teenagere vil udvise de samme sociale tegn og symptomer som småbørn og mellemstore børn Herudover: Selvskadende adfærd, cutting, selvmordstanker og forsøg Spiseforstyrrelser Alkohol og stofmisbrug Udvise pseudomodenhed Leg med dukker, hvor seksuelle overgreb illustrereres Begyndende selvdestruktiv adfærd Hemmelighedsfulde, skamfulde Regredierende adfærd, babysprog Udadreagerende, aggressiv adfærd, sparke, slå, bide Hyperaktivitet Frustration og vrede Frygt for og modvilje mod bestemte personer eller steder Umotiveret gråd Tavshed Tab af kompetencer Begyndende udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå seksuelle overgreb eller afsløring heraf Mobning Begyndende selvmordstanker Udvikling af specielt kropssprog, kropsholdning 8

9 Påførelse af selvforskyldt smerte, banke hovedet ind i ting, trække i hår, skære i sin krop Kilde: Socialstyrelsen, kommunalt beredskab,

10 Vold Vold kan være både fysisk og psykisk, du kan her nedenfor se nogle af de tegn og reaktioner, du bør være opmærksom på. Listen er ikke udtømmende. Tegn og reaktioner på vold Fysiske tegn Psykiske tegn Sociale og adfærdsmæssige tegn Mærker efter slag Tristhed Koncentrationsvanskeligheder i forhold til lege og samvær med andre Brandmærker Indadvendthed Leg med fx dukker, hvor vold illustreres Sår på kroppen Ensomhedsfølelse, føler sig anderledes Vanskeligheder med impulskontrol Mærker efter kvælningsforsøg Isolation Indlæringsvanskeligheder Brud på arme og ben, kraveben eller andre knoglebrud Symptomer på shaken baby syndrome Utryg tilknytning Mistillid til voksne Tab af kompetencer Udadreagerende, aggressiv adfærd Hyppige skadestuebesøg Dissociation Følelse af frustration og vrede Psykosomatiske klager Lav selvfølelse Hyperaktivitet, hypersensitivitet Vanskeligheder med kropslig kontakt, berøring Hjælpeløshed, magtesløshed Angst Søvnvanskeligheder Skyldfølelse, skamfølelse Selvdestruktiv og selvskadende adfærd Begyndende depression Udvikling af beskyttelsesstrategier for at undgå vold eller afsløring heraf Manglende identitetsfølelse Svært ved at løsrive sig fra forældre/løsriver sig for hurtigt Overtilpassethed Vanskeligheder med at regulere følelser Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD) Kilde: Socialstyrelsen, kommunalt beredskab,

11 Handlevejledning ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb, vold eller andet Enhver sag, der involverer mistanke eller viden om seksuelle overgreb mod et barn eller en ung under 18 år, kræver handling. Mange parter involveres, og loven udstikker rammerne for handling. Der er meget at huske på, mange detaljer - og mange tråde at holde sammen på. Det følgende er en tjekliste, som kan bruges som hjælp til at sikre, at du har husket det, du skal huske og som hjælp til at angive de mulige veje, forpligtelser og muligheder, du har i håndtering af mistanke eller konkret viden om vold eller seksuelle overgreb. Uanset hvad der er sket, sagens omfang, bekymringens tyngde, hvem der har gjort hvad mod hvem så er det vigtigt at fastholde fokus på barnet/den unge. Handlevejledning til dig, som er ansat i fx vuggestue, børnehave, skole, SFO klub eller andet lignende dag- eller fritidstilbud. Er du pædagog, lærer, medhjælper eller på anden måde ansat uden lederansvar, så er din primære opgave at videregive viden til din leder. Du har, som enhver kommunalt ansat, skærpet underretningspligt. Pligten er personlig, og du kan opfylde din pligt ved at videregive din viden til din leder. Dog har du fortsat ansvar for også at følge op på, at underretningen gives videre til de sociale myndigheder, når det er påkrævet. Ansat ikke leder Du skal videregive din viden til din leder Du har underretningspligt til Familierådgivningen Det er vigtigt at holde fokus på barnet/den unge og støtte det Leder Du har underretningspligt til Familierådgivningen Du har mulighed for at drøfte din bekymring med lederen af Familierådgivningen eller i tværfagligt team Lav en plan for håndtering af sagen internt i institutionen/skolen/klubben Tavshedspligt det er væsentligt, at du husker at overholde denne. Har du brug for sparring, så overvej hvem du bruger til dette Kontakt din fagchef hvis du er i tvivl Hvis mistanken retter sig mod en eller begge forældre Kontakt Familierådgivningen med det samme Lav en skriftlig underretning til Familierådgivningen 11

12 Husk at du i dette tilfælde ikke må orientere forældrene om mistanken Hvis mistanken retter sig mod en kommunalt ansat (medarbejder eller leder) Kontakt din fagchef der senere også kontakter kommunens personalechef om håndtering af sagen Lav en skriftlig underretning til Familierådgivningen Pressehåndtering. Overvej og aftal med din fagchef hvem der udtaler sig til pressen Overvej sammen med fagchefen orientering til berørte/alle forældre og børn Hvis mistanken retter sig mod en anden person end ansat eller forælder Lav en skriftlig underretning til Familierådgivningen Orienter forældrene til det krænkede barn/ung Overvej om der skal ske orientering til øvrige forældre og børn/unge, hvis andre børn/unge kunne være i risiko for også at blive krænket Pressehåndtering. Overvej og aftal med din fagchef hvem der udtaler sig til pressen Hvis mistanken retter sig mod et andet barn i institutionen Planlæg den pædagogiske indsats i forhold til børnene Det er væsentligt at tale med de involverede børn og deres forældre Lav en underretning til Familierådgivningen så der sikres hjælp til alle involverede børn Orientering til tilsynsmyndighed Pressehåndtering. Overvej og aftal med din fagchef hvem der udtaler sig til pressen Det kan være svært at bedømme, om en sag er alvorlig - måske akut, hvis signalerne eksempelvis ikke er klare. Hvis du er i tvivl, så kontakt Familierådgivningen og få råd og vejledning. Giv familierådgiveren en orientering og aftal, hvem der gør hvad - herunder hvornår og hvordan forældrene orienteres. Hvis det er udenfor åbningstiden, skal du kontakte politiet. Politiet kontakter så den sociale vagt, der ringer dig op. Den sociale vagt er til rådighed døgnet rundt. Se også SISO (Videnscenteret for sociale indsatser ved seksuelle overgreb på børn) 12

13 Underretning Hvis du er alvorligt bekymret for et barns/en ungs sundhed, trivsel eller udvikling, skal du underrette kommunen. Underretningen skal sikre, at barnet eller den unge og familien hurtigt får tilbudt hjælp. Når du har sendt en underretning vurderes det indenfor 24 timer, om underretningen er så alvorlig, at der er grund til at reagere samme dag. Enhver person, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år udsættes for overgreb, har pligt til at underrette kommunen jf. Servicelovens 154. Serviceloven , stk. 1. Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdragers side, udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen. Du har som offentligt ansat skærpet underretningspligt efter Servicelovens 153. Servicelovens , stk. 1. Personer, der udøver offentlig tjeneste eller offentligt hverv, skal underrette kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller grund til at antage: At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte At et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte på grund af de vordende forældres forhold At et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten eller At et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb. Når du underretter, skal det ske på den underretningsblanket, som kan findes på Underretningsblanketten er beregnet til underretninger fra ansatte i offentlig tjeneste og praktiserende læger, derudover kan blanketten også anvendes af privatskoler. 13

14 Hvordan skrives en underretning Når du skriver en underretning, udfylder du skemaet til underretninger, som findes på og indsender det til Familieafdelingen. Du kan også lave en skrivelse, men det er vigtigt, at indholdet fra skemaet indgår i skrivelsen. Det letter familierådgiverens arbejde og har en positiv betydning for sagsbehandlingstiden. Når du skriver underretningen, er det vigtigt, at du er så objektivt beskrivende som muligt. Fortæl hvad det er, du oplever i dit samspil med barnet/den unge og familien. Prøv at give eksempler på rent faktuelle forhold og observationer i dagligdagen men undgå at gætte på årsagerne til problematikken omkring barnet/den unge, da dette kan forvirre det billede, som familierådgiveren skal danne sig af barnets/den unges og familiens situation. Det er også vigtigt, at du ikke forsøger at pege på bestemte foranstaltninger i forhold barnet/den unge. Det forventes, at underretningen er gennemgået med forældrene, inden denne indsendes. Er du i tvivl om, hvordan du får det sagt til forældrene, er du velkommen til at kontakte familierådgiveren i dit distrikt. Hvis mistanken retter sig mod én eller begge forældre, orienteres de ikke om underretningen. Underretningen sendes direkte til kommunen. Kommunen koordinerer med politiet, hvornår forældrene orienteres om underretningen. Underretningen skal indeholde følgende (jf. skemaet): Ajourførte data på både børn og forældre, herunder hvem der har forældremyndigheden Beskrivelse af det der giver anledning til bekymring, hvor længe der har været grund til bekymring, og hvordan dette giver anledning til bekymring for barnets udvikling og trivsel Barnets udvikling og adfærd (barnets humør/sindsstemning - stabil, svingende, temperamentsfuld). Har der været ændringer i barnets humør/sindsstemning? Hvordan er barnets forhold til andre børn og voksne? (social, hjælpsom, afvisende, isolerer sig, krævende, provokerende etc.) Barnets ressourcer (f.eks. motorisk, socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt, sprogligt) Barnets familieforhold Barnets dagtilbud/skoleforhold Barnets sundhedsforhold Barnets fritidsforhold og venskaber Andre relevante forhold Anføre om forældrene er orienteret om underretningen, og hvis ikke begrundelsen herfor Ved indsendelse af en underretning bliver du ikke part i familiens sag, men din viden er nødvendig for familierådgiverens arbejde. 14

15 Hvad sker der, når underretningen er modtaget Det vurderes indenfor 24 timer efter modtagelsen af en underretning, om barnets/den unges sundhed eller udvikling er i fare, så der straks kan iværksættes en akut indsats overfor barnet/den unge. Hvis der vurderes, at der ikke er behov for en akut indsats, overgår den pågældende underretning til øvrige sagsgange for indkomne underretninger Visitator tager imod alle underretninger og vurderer fagligt, om der skal handles samme dag. På eksisterende sager noteres antallet af tidligere underretninger på sagen. Eksisterende sager videregives til familierådgiveren efter, at visitator har foretaget anden vurdering (jf. SEL 155a stk.1) og noteret vurderingen i journalen I weekend og helligdage modtages underretninger, der er indkommet via kommunens hjemmeside, på en særlig mail. Denne mail modtages af kommunes bagvagt, der inden 24 timer vurderer underretningen i forhold til hvor hurtigt, der skal handles på dette. Vurderingen noteres i journalen Ved underretninger, der er akutte (hvor der skal handles med det samme), tager sekretariatet telefonisk eller personlig kontakt til visitator og leder af Familierådgivningen. Skulle disse ikke være til stede, retter sekretariatet henvendelse til hverdagsvagt samt en af de øvrige rådgivningsledere eller familiechef, der træffer beslutning om eventuelle nødvendige akutte tiltag. Hvis det vurderes, at der ikke skal ske en akut indsats på din underretning, følger følgende sagsgang: Du vil få en skriftlig bekræftelse på, at Familierådgivningen har modtaget din underretning senest seks hverdage efter modtagelsen. I kvitteringsskrivelsen fremgår det hvilken familierådgiver, der fremover er ansvarlig for sagen Familierådgiveren tager kontakt til forældremyndighedsindehaveren for at træffe aftale om drøftelse af underretningen. Drøftelsen af underretningen med forældremyndighedsindehaveren sker senest ti arbejdsdage efter modtagelsen I forbindelse med familierådgiverens drøftelse med forældremyndighedsindehaveren, sikrer familierådgiveren samtykke til afholdelse af tværfagligt teammøde, såfremt det skønnes hensigtsmæssigt. Ved teammødet sikres deltagelse af forældremyndighedsindehaveren Der skal altid afholdes børnesamtale, dette sker hurtigst muligt. Familierådgiveren vurderer hvor, hvornår og hvorledes denne skal foregå Der afholdes tværfagligt teammøde, såfremt det er hensigtsmæssigt Visitator/familierådgiveren træffer i samråd med lederen af Familierådgivningen beslutning om, hvorvidt underretningen giver anledning til iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse Servicelovens 50 undersøgelse 15

16 Familierådgiveren sikrer forældremyndighedsindehaverens samtykke til indledning af 50 undersøgelse til afklaring af barnets og familiens eventuelle støttebehov, herunder samtykke til indhentelse af udtalelser om barnet hos de fagpersoner, der i dagligdagen er tæt på barnet i skole, dagtilbud og lignende Familierådgiveren udsender en skrivelse, der detaljeret belyser hvilke områder i barnets dagligdag og funktionsniveau, der ønskes beskrevet. Der vedlægges vejledning om udtalelse Fagpersonen fra skole, SFO, daginstitution, klub eller øvrige dagtilbud udarbejder udtalelse om barnet/den unge. Det er fagpersonens ansvar at sikre eventuel ledelsesmæssig godkendelse heraf Familierådgiveren skal altid give skolen eller daginstitutionen en tilbagemelding, så fagpersonerne kan arbejde videre med barnet/den unge, og der skal være klarhed over, hvornår familierådgiveren eventuelt skal kontaktes igen. Dette forudsætter dog, at forældrene har givet samtykke hertil Hvis du i din egenskab af fagperson har lavet en underretning, kan du få oplyst, om underretningen har givet anledning til børnefaglig undersøgelse eller foranstaltninger for barnet/den unge. Det er godt at vide, hvis du f.eks. ikke synes, at der ser ud til, at der sker ændringer for barnet. Disse oplysninger kan du ikke få, hvis du har underrettet som privatperson Når familieafdelingen modtager en underretning, vurderer de om sagen skal politianmeldes. Hvor sendes underretningen hen? Underretninger kan sendes både med almindelig post og digitalt. Du kan sende underretningen med almindelig post til: Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade Hobro Du kan også sende underretningen digitalt via kommunens hjemmeside eller via en sikker mail til Børn og Familiesekretariatet. I akutte tilfælde uden for Mariagerfjord Kommunes åbningstid kontaktes politiet, som kan henvise til den sociale døgnvagt. 16

17 Medarbejder Drøft sagen med din leder Leder af institution/skole Hvis mistanken retter sig mod Intern afklaring af mistanke/viden Intern afklaring af mistanke/viden Der tages kontakt til egen fagchef Intern afklaring af mistanke/viden Sagen må ikke drøftes med forældrene Inddragelse af forældre Inddragelse af forældre Inddragelse af forældre Skriftlig underretning til Familierådgivningen Skriftlig underretning til Familierådgivningen Skriftlig underretning til Familierådgivningen Skriftlig underretning til Familierådgivningen Orientering til andre forældre Videre samarbejde i tværligt forum Fasthold en normal hverdag for barnet/den unge med tryghed og forudsigelighed. Vær til rådighed for at lytte og give omsorg Familierådgivningen træffer ved modtagelse af underretning afgørelse om det videre sagsforløb hernunder også 17 eventuel politianmeldelse

18 I tilfælde af konflikt mellem medarbejder og den krænkende I tilfælde, hvor der har været overgreb mod børn, kan der opstå situationer, hvor medarbejderen i en eventuel konfrontation med krænkeren kan blive udsat for vold eller trusler. I sådanne tilfælde er det muligt for medarbejderen at få krisehjælp via Mariagerfjord Kommunes kriseberedskab. I sådanne tilfælde vil din leder sørge for, at kriseberedskabet kontaktes. Hvad er Mariagerfjord Kommunes kriseberedskab I tilfælde af en kritisk hændelse kan du få hjælp, råd og vejledning af Mariagerfjord Kommunes kriseberedskab. Om kriseberedskabet Kriseberedskabet er den enhed, der tager sig af medarbejdere i Mariagerfjord Kommune, som har været udsat for en hændelse, der kræver psykisk førstehjælp eller psykologisk krisehjælp. Kriseberedskabets sammensætning Kriseberedskabet består af: Privatpraktiserende psykologer Et team af RITS-uddannede, som er organisatorisk forankret i Mariagerfjord Kommunes Beredskabsafdeling Mariagerfjord Kommunes arbejdsmiljøkonsulent Den daglige brug af kriseberedskabet koordineres gennem arbejdsmiljøkonsulenten. 18

19 Handleplan for uddannelse af personale Der afholdes kursus for alle medarbejdere i Børn og Familie med det formål at udvikle forebyggende tiltag og tidligt opdage tegn på overgreb. Kurserne afholdes i distrikterne på tværs af fagområderne. Der uddannes i hvert distrikt en ressourceperson på området. En gang årligt afholdes der et opsamlingskursus for nye medarbejdere, men som også kan bruges som en mulighed for at opdatere viden og procedurer. 19

20 Nyttige adresser og telefonnumre Børn og Familiesekretariatet: Du kan kontakte Børn og Familiesekretariatet, hvis du kan praktiske spørgsmål på telefonnummer: SISO SISO er det nationale videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgreb og fysisk/psykisk vold mod børn. SISO hører under Socialstyrelsen. SISO tilbyder anonym telefonrådgivning til alle faggrupper, som arbejder med børn og unge, hvor der er bekymring, mistanke eller viden om, at et barn bliver udsat for vold og seksuelle overgreb. Telefonrådgivningen henvender sig også til pårørende, forældre, og børn og unge. SiSO s telefonrådgivning Mandag-onsdag kl Torsdag Fredag kl Telefonnummer:

21 Bilag - De strafferetslige bestemmelser vold mod børn/unge Når et barn eller en ung udsættes for fysisk eller psykisk vold, er der tale om, at barnet eller den unge udsættes for en adfærd fra forældre eller andre omsorgsgivere, som kan bringe barnets sundhed, udvikling og trivsel i fare. Vold er i følge straffeloven opdelt i flere kategorier af strafbare handlinger med tilknyttede strafferammer. I tilfælde af fysisk vold mod børn gør følgende straffelovsbestemmelser sig gældende. Der gøres opmærksom på, at det er uddrag af straffeloven; der henvises i øvrigt til straffeloven og forældreansvarsloven. Straffeloven: 244: Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. 245: Den, som udøver et legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil 6 år. Har et sådan legemsangreb haft betydelig skade på legeme eller helbred til følge, skal dette betragtes som en særlig skærpende omstændighed. Stk. 2: Den, som uden for de i stk. 1 nævnte tilfælde tilføjer en anden person skade på legeme eller helbred, straffes med fængsel indtil 6 år. 245a: Den, som ved et legemsangreb med eller uden samtykke bortskærer eller på anden måde fjerner kvindelige ydre kønsorganer helt eller delvist straffes med fængsel indtil 6 år. 246: Har et legemsangreb, der er omfattet af 245 eller 245 a, været af en så grov beskaffenhed eller haft så alvorlige skader eller døden til følge, at der foreligger særdeles skærpende omstændigheder, kan straffen stige til fængsel i 10 år. Forældreansvarsloven: 2, stk. 2: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling. Dette er uddrag af forældreansvarsloven; der henvises i øvrigt til forældreansvarsloven og straffeloven. Der gøres opmærksom på, at lovgivningen løbende bliver opdateret. For at følge med i hhv. straffeloven og forældreansvarsloven henvises til retsinformations hjemmeside: 21

22 Definition af seksuelle overgreb Seksuelle overgreb mod børn er karakteriseret ved følgende: Den voksne udnytter barnets tillid Det seksuelle overgreb krænker barnets integritet Det er en handling, som barnet ikke kan forstå eller misforstår, og som barnet ikke er modent til at give samtykke til Det seksuelle overgreb er udtryk for den voksnes behov og på den voksnes betingelser, eller et udtryk for børn og unge der udsætter andre børn og unge for seksuelt grænseoverskridende adfærd Det er en handling, som overskrider samfundets lovgivning og den almindelige moral 3. De strafferetslige bestemmelser seksuelle overgreb mod børn/unge Seksuelle overgreb er i følge straffeloven opdelt i flere kategorier af strafbare handlinger med tilknyttede strafferammer. I tilfælde af seksuelle overgreb mod børn/unge gør følgende straffelovsbestemmelser sig gældende. Der gøres opmærksom på, at det er uddrag af straffeloven; der henvises i øvrigt til straffeloven og forældreansvarsloven. Straffeloven: 210: Den, der har samleje med en slægtning i nedstigende linje, straffes med fængsel indtil 6 år. Adoptionsforhold sidestilles med biologisk slægtskab. Stk. 2: Den, der har samleje med sin broder eller søster, straffes med fængsel indtil 2 år. Straffen kan bortfalde for den, der ikke er fyldt 18 år. Stk. 3: Bestemmelserne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje. 216: For voldtægt straffes med fængsel indtil 8 år den, der 1) tiltvinger sig samleje ved vold eller trussel om vold eller 2) skaffer sig samleje ved anden ulovlig tvang, jf. 260, eller med en person, der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Stk. 2: For voldtægt straffes med fængsel indtil 12 år den, der har samleje med et barn under 12 år. Stk. 3: Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel i 12 år, hvis voldtægten har haft en særligt farlig karakter, eller der i øvrigt foreligger særligt skærpende omstændigheder. Stk. 4: Det skal ved straffens fastsættelse i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, at forurettede er offer for menneskehandel. 3 Socialstyrelsen, kommunalt beredskab,

23 220: Den, som ved groft misbrug af en persons arbejdsmæssige, økonomiske eller behandlings- eller plejemæssige afhængighed skaffer sig samleje med den pågældende, straffes med fængsel indtil 1 år eller, såfremt forholdet er begået over for en person under 18 år, med fængsel indtil 4 år. 222: Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år, medmindre forholdet er omfattet af 216, stk. 2. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at gerningsmanden har skaffet sig samlejet ved udnyttelse af sin fysiske eller psykiske overlegenhed. Stk. 2: Har gerningsmanden skaffet sig samlejet ved tvang eller fremsættelse af trusler, kan straffen stige til fængsel indtil 12 år. 223: Den, som har samleje med en person under 18 år, der er den skyldiges stedbarn eller plejebarn eller er betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse, straffes med fængsel indtil 4 år. Stk. 2: Med samme straf anses den, som under groft misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed forfører en person under 18 år til samleje. 224: Den, der medvirker til, at en person under 18 år mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en kunde, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Stk. 2: Den, der som kunde mod betaling eller løfte om betaling har samleje med en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 225: Bestemmelserne i finder tilsvarende anvendelse med hensyn til andet seksuelt forhold end samleje. 226: Den, der optager pornografiske fotografier, film el.lign. af en person under 18 år med forsæt til at sælge eller på anden måde udbrede materialet, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. 227: Den, der medvirker til, at en person under 18 år deltager i en forestilling med pornografisk optræden, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år. Stk. 2: Den, der som tilskuer overværer en forestilling som nævnt i stk. 1 med deltagelse af en person under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år. 232: Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år 235: Den, som udbreder pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 år. Som særligt skærpende omstændigheder anses navnlig tilfælde, hvor barnets liv udsættes for fare, hvor der anvendes grov vold, hvor der forvoldes barnet alvorlig skade, eller hvor der er tale om udbredelse af mere systematisk eller organiseret karakter. 23

24 Stk. 2: Den, som besidder eller mod vederlag eller gennem internettet eller et lignende system til spredning af information gør sig bekendt med pornografiske fotografier eller film, andre pornografiske visuelle gengivelser eller lignende af personer under 18 år, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år. Stk. 3: Bestemmelsen i stk. 2 omfatter ikke besiddelse af fotografier, film el.lign. af en person, der er fyldt 15 år, hvis den pågældende samtykker i besiddelsen. Dette er uddrag af straffeloven; der henvises i øvrigt til straffeloven og forældreansvarsloven. Forældreansvarsloven 2, stk. 2: Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling Dette er uddrag af forældreansvarsloven, der henvises i øvrigt til forældreansvarsloven og straffeloven 24

Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab. til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge 1 INDLEDNING 4 DEFINITIONER PÅ SEKSUELLE OVERGREB, FYSISK OG PSYKISK VOLD 5 DEFINITION AF VOLD 5 FOREBYGELSE 6 SUNDHEDSPLEJEN 6 UNGDOMSKONSULENTER

Læs mere

PROCEDURE ved OVERGREB

PROCEDURE ved OVERGREB PROCEDURE ved OVERGREB FORORD Som voksne har vi ansvar for at beskytte børn og unge, både vores egne og dem vi tager hånd om som professionelle, særligt når det handler om så alvorlige emner som vold og

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge

Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Retningslinjer og vejledning for håndtering af mistanke eller viden om overgreb mod børn og unge Dette beredskab henvender sig til alle professionelle i Fredensborg Kommune, der i deres arbejde har kontakt

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud Center for Dagtilbud og Skoler Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i skole, klub, SFO og dagtilbud forår 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser.

Brug dem som et udgangspunkt for arbejdet med jeres egen politik. De indeholder nogle af de emner, som I kan have med i jeres overvejelser. FAKTA Faktakortene giver jer et udpluk af de mest relevante lovtekster, fx underretningspligt, tavshedspligt, udveksling af oplysninger og straffelov, samt definitioner på seksualitet og overgreb. Sådan

Læs mere

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune

- beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Denne pjece henvender sig til alle fagpersoner, der er i direkte kontakt med børn under 18 år. - beredskab og handlevejledninger for ansatte i Viborg Kommune Hvad er overgreb? Overgreb defineres i dette

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Forebyggelse og håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Marts 2014 Indhold Indledning... 3 Definitioner af begreber... 4 Mulige tegn og reaktioner hos børn og unge,... 5 der er udsat

Læs mere

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING

BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING kolding kommune 2014 OV1_Kvadrat_RØD Kort udgave af BEREDSKABSPLAN OG HANDLEVEJLEDNING til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke og viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge 1 Forebyggelse

Læs mere

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området:

Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Handleplan ved vold og seksuelle overgreb i Hadsten By Området: Opstår der mistanke om vold eller seksuelle overgreb, er det vigtigt, at vi tager mistanken alvorligt. Det er vigtigt, vi er opmærksomme

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014

Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 Beredskab til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Forår 2014 1 Indledning Ifølge Servicelovens 19 stk. 5, skal kommunerne udarbejde et beredskab

Læs mere

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet.

WHO har lavet en definition. på seksualitet (se bilag) som vi her på skolen har valgt at tage udgangspunkt i, når vi snakker om seksualitet. Formål med Løvvangskolens seksualvejledning Formålet med at have en seksualpolitik og vejledning er altså, at skabe klarhed og rimelige rammer for, hvad der er socialt acceptabelt eller direkte lovpligtigt,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge

BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge BEREDSKABSPLAN Ved bekymring, mistanke eller viden om fysiske, psykiske og/eller seksuelle overgreb mod børn og unge 1 2 Indholdsfortegnelse Forord 4 Målgruppe 5 Frederikshavn Kommunes Omsorgsgruppe 5

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen

Overgreb. Handleplan for Herningsholmskolen Overgreb Handleplan for Herningsholmskolen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold

Læs mere

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013

Fysisk vold omfang. Program 07-02-2013 Randers Kommune, 6. februar 2013 Merete Bonde Jørgensen, konsulent i SISO Program Tegn og signaler hos børn i en voldsramt familie Hvad gør volden ved barnet? Hvordan taler du med barnet om volden? Hvad

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 INDHOLD 1. Indledning... 5 2. Målgruppe og definitioner... 6 Målgruppe... 6 Definitioner og lovgivning...

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn n Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning... 2 Definitioner på overgreb... 2 Tikøb Skole og Familiehus handle- og forebyggelsesplan for sager om vold

Læs mere

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge

Det kommunale beredskab. forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge Det kommunale beredskab forebyggelse, opsporing og indsats ved mistanke eller viden om overgreb begået mod børn og unge 1. Indledning Som menneske og fagperson kan vi alle blive i tvivl, når der opstår

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER - VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Oktober 2014 Billeder: colourbox.dk, shutterstock.com Indhold

Læs mere

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Beredskabsplan til forebyggelse, opsporing og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Indhold Vigtige oplysninger og kontakter... 1 Indledning... 2 Målgruppe og definitioner...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE ALLERØD KOMMUNE BEREDSKABSPLAN VED OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Allerød kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om, hvordan overgreb og mistanke om overgreb

Læs mere

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal.

Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn i Distrikt Bremdal. Bremdal Dagtilbud, SFO og Skole. Indledning Dette beredskabs- skriv retter sig mod alle medarbejdere og ledere ansat på Bremdal

Læs mere

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge.

HANDLEGUIDE. Vi passer på børn og unge. Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. HANDLEGUIDE Lolland Kommune - August 2015 Vi passer på børn og unge Beredskab til opsporing og håndtering af vold, seksuelle overgreb og omsorgssvigt mod børn og unge. Indhold Indledning... 3 1. Generel

Læs mere

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Beredskabsplan overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 VIDEN OM VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 4 DEFINITION AF BEGREBER 4 DET SIGER LOVEN OM VOLD 5 BØRNS OVERGREB PÅ ANDRE BØRN 6 TEGN OG

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn

Hørsholm Kommune. Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn Hørsholm Kommune Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb på børn 2013 1 Indholdsfortegnelse: Indledning.............................3 Forebyggelse...........................3 Bekymring mistanke

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge

RAPPORT. Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge RAPPORT Beredskabsplan ved mistanke om overgreb mod børn og unge Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Hvad er seksuelle overgreb og vold?...5 Strafferetslige bestemmelser...5 Tidlig opsporing...5

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB. Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB. Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB Vejledningsmateriale til håndtering af sager med overgreb mod børn og unge VIDEN og KOMPETENCER HANDLING Kolofon Titel Kommunalt beredskab Vejledningsmateriale til håndtering af sager

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger

Beredskab og handlevejledninger Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge 2 Beredskab og handlevejledninger Myndighedsafdelingen Juni2014 Billeder: colourbox.dk INDHOLD 1. INDLEDNING 4 2.

Læs mere

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge Familieafdelingen Side 1 af 22 Familie Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf,:

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE BEREDSKABSPLAN FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE DRAGØR KOMMUNE Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 22. juni 2017 Indhold Indledning... 2 Definition af et overgreb... 3 Forebyggelse

Læs mere

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb...

Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 2 Målgruppen... 2 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 2 Hvad er vold?... 2 Hvad er et seksuelt overgreb?... 3 Tegn

Læs mere

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben

Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Voldelige og seksuelle overgreb Handleplan Bikuben Den private selvejende daginstitution Bikuben Formål med politikken Politikkens overordnede formål er at sætte fokus på og skabe dialog om forebyggelse

Læs mere

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Beredskabsplan. i sager vedrørende seksuelle overgreb. Børne- Ungeforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Børne- Ungeforvaltningen og Beredskabsplan i sager vedrørende seksuelle overgreb Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved overgreb mod børn og unge Indhold Indhold...2 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 3. Tidlig forebyggelse og opsporing...5 4. Bekymring...7

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab.

Forord. Dette er Vordingborg Kommunes beredskab. Kommunalt beredskab Beredskab til opsporing, forebyggelse, og håndtering af sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i Vordingborg Kommune 1 Forord Der er igennem de sidste år kommet et større

Læs mere

Beredskabsplan ved overgreb

Beredskabsplan ved overgreb Beredskabsplan ved overgreb 0 Forord Dette beredskab henvender sig til alle professionelle, der i deres arbejde har kontakt med børn og unge under 18 år. Det gælder både ledere og ansatte i dagpleje, dagtilbud,

Læs mere

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb

Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Beredskab Handlemuligheder ved omsorgssvigt, fysiske og seksuelle overgreb Vejledning til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning... 3 Forebyggelse... 4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere

Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere Beredskabsplan for forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge i Albertslund Kommune en handleguide til medarbejdere og ledere 1 2 Tekstombrydning/layout Anne-Marie Andersen Det Administrative

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Oktober 2013 Indhold Indledning... 3 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet... 4 Tegn og signaler, du skal være opmærksom på...

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Børnehuset Molevitten

Overgreb. Handleplan for Børnehuset Molevitten Overgreb Handleplan for Børnehuset Molevitten Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definition af seksualitet, seksuelle overgreb og

Læs mere

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge

Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge Børne- og Ungeområdets Beredskabsplan ved overgreb mod Børn og Unge December 2014 Indhold 1. Indledning...3 2. Definitioner på seksuelle overgreb, fysisk og psykisk vold...4 2.1. Definition af seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge

Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa Kommunes beredskabsplan vedrørende håndtering af vold og seksuelle overgreb over for børn og unge Aabenraa kommunes koordinationsforum vedr. forebyggelse af og håndtering af vold og seksuelle

Læs mere

HANDLEGUIDE. om underretninger

HANDLEGUIDE. om underretninger HANDLEGUIDE om underretninger 1 INDHOLD Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE

1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE 1. oktober 2013 BEREDSKABSPLAN VEDRØRENDE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Indhold INDLEDNING... 4 Definitioner... 6 Definition af overgreb på børn og unge... 6 Definition - vold... 7 Strafferetslige bestemmelser

Læs mere

Syddjurs Kommunes beredskabsplan

Syddjurs Kommunes beredskabsplan Til: Medarbejdere under FI Udvalget Syddjurs Kommunes beredskabsplan 29. november 2014 Kontaktperson: Christina Kaae Simonsen Tlf.: 8753 5056 cksi@syddjurs.dk - til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger Handleguide Om underretning til Familieafdelingen ved bekymring for et barns situation eller udvikling Indledning Formålet med denne handleguide er at sikre, at alle kender

Læs mere

HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB

HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB HANDLEGUIDE BEREDSKAB TIL HÅNDTERING AF VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB 2 INDHOLD INDLEDNING... 4 BAGGRUND... 5 DEFINITIONER PÅ OG BEGREBER I SAGER OM VOLD, PSYKISK VOLD OG SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE...

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

Handleguide ved overgreb

Handleguide ved overgreb Handleguide ved overgreb Ishøj Kommune Handleguide ved overgreb 1 Denne pjece indeholder en handleguide til ansatte i Ishøj Kommunes skoler, dagtilbud og foreninger om hvordan overgreb mod børn og unge

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE

Beredskabsplan.... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE Beredskabsplan... hvis omsorgen svigter BRØNDBY KOMMUNE BEREDSKABSPLAN 2 Forebyggelse og håndtering af overgreb mod børn og unge Brøndby Kommunes beredskabsplan 2013 Indhold Indledning...3 Definition af

Læs mere

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn

Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Beredskabsplan vedr. seksuelt misbrug/vold mod børn Medarbejdere i skoler, dag- og døgninstitutioner samt medarbejdere i kommunens øvrige tilbud til børn og unge. Planen henvender sig til medarbejdere

Læs mere

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge

Sønderborg Kommune. Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge Sønderborg Kommune Beredskabsplan - overgreb mod børn og unge 28-01-2014 Indhold Side Vejledning til beredskabet 3 Kontaktside 4 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb 5 Hvad er

Læs mere

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og

Håndtering af sager med mistanke eller viden. om vold eller seksuelle krænkelser af børn og Håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge. Handlevejledning for medarbejdere i Ballerup Kommune Indhold Indledning... 3 Hvad er seksuelle overgreb

Læs mere

FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge

FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge FURESØ KOMMUNES Beredskab og handlevejledninger - ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge FURESØ KOMMUNES BEREDSKAB OG HANDLEVEJLEDNINGER VED VIDEN ELLER MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge

Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge gladsaxe.dk Bekymring om vold eller seksuelle overgreb på børn og unge Beredskabsplan ved mistanke om vold eller seksuelle overgreb af børn og unge 1 Indhold Forord... 3 Målgruppe og definitioner af vold

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge beredskabsplan for sager med vold og seksuelle overgreb mod børn og unge apr il 201 6 Beredskabsplanen er en del af: TIDE Indsatsmodellen i Forord Hvidovre Kommunes vision er, at uanset hvilke forudsætninger

Læs mere

Overgreb. Handleplan for Børnehøjen

Overgreb. Handleplan for Børnehøjen Overgreb Handleplan for Børnehøjen Center for Børn og Forebyggelse Center for Børn og Læring 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Definitioner af seksualitet, seksuelle overgreb og vold 4 3. Tegn

Læs mere

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie

Beredskabsplan. Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge. Center for Børn og Familie Beredskabsplan Ved viden eller mistanke om overgreb mod børn og unge Center for Børn og Familie Indhold Præsentation af målgruppen for det kommunale beredskab... 4 Forebyggende indsatser på børne- skole

Læs mere

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN

POLITIK TIL FORBYGGELSE OG OPSPORING AF OVERGREB MOD BØRN FORMÅL MED POLITIKKEN Med denne politik ønsker vi at sende et signal om, at forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb er en meget vigtig del af vores pædagogiske arbejde. Vi ønsker

Læs mere

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn.

Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Giv agt! En beredskabsplan til medarbejdere i Bording Børnehave ved mistanke om overgreb på børn. Maj 2016 1 Denne folder er lavet til medarbejdere i Bording Børnehave. Du kan finde vores kommunale beredskabsplan

Læs mere

Seksuelle overgreb mod børn og unge Temadag, småbørnsområdet Esbjerg Kommune 30. maj 2013 Anette Hammershøi og Merete Bonde Jørgensen, konsulenter i SISO Program Præsentation Seksuelle overgreb mod børn

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn

Vejledning til beredskabet. overgreb mod børn Vejledning til beredskabet overgreb mod børn Indhold Vejledning til beredskabet overgreb mod børn... 3 Målgruppen... 3 Definitioner og begreber i sager om vold og seksuelle overgreb... 5 Hvad er vold?...

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Overgreb mod børn og unge HVAD OBSERVERER DU? HVAD GØR DU? EN VEJLEDNING TIL PROFESSIONELLE, DER ARBEJDER MED BØRN TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Hvad er et overgreb?...

Læs mere

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fælles. Beredskab. aarhus kommune. Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse Fælles Beredskab aarhus kommune Børn og Unge, Kultur og Borgerservice og Sociale Forhold og Beskæftigelse indhold 01 02 03 04 05 06 07 08 Forord s. 3 s. 4 Indledning Definitioner på og begreber i sager

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med & Vold seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn begår overgreb mod andre børn... 4 Indholdet... 4 Loven... 5 Hvordan skal jeg

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing

Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE OKTOBER 2013 Forebyggelse og tidlig opsporing af vold og seksuelle overgreb mod børn Indhold Indledning 5 Fem grundpiller i forebyggelsesarbejdet

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

Temadag Viborg kommune juni 2012 Merete Bonde Jørgensen, Konsulent i SISO Malene Lund, Konsulent i SISO Program Præsentation af SISO Definition og omfang Hvordan kan vi som fagpersoner bidrage til en tidlig

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge

KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med. Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge KOMMUNALT BEREDSKAB for sager med Vold & seksuelle overgreb mod børn og unge Forord Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab. Det betyder

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune.

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn i de undertegnede private institutioner, som alle ligger i Kolding Kommune. INDLEDNING I oktober 2013 kom der en lovgivningsændring, der kaldes

Læs mere

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn

Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN. i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Brønderslev Kommunes BEREDSKABSPLAN i forhold til viden eller mistanke om overgreb mod børn Indhold Beredskabsplan ved mistanke eller viden om overgreb mod børn.... 4 Definitioner på overgreb.... 5 Tegn

Læs mere

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Vejle Kommunes handleplan Februar 2014 HANDLEPLAN overgreb mod børn og unge Indledning... 3 Definition af begreber... 4 Definition på seksuelt overgreb...

Læs mere

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge

Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge Baggrund Som Platangårdens egen erfaring samt en række undersøgelser viser, modtager døgninstitutioner børn og unge, som inden anbringelsen

Læs mere

Handleguide. om underretninger

Handleguide. om underretninger Handleguide om underretninger 1 indhold Indledning... 3 Underretningspligten... 4 Øjeblikkelig underretningspligt... 4 Handleveje ved overvejelse om underretning... 5 Hvad skal en underretning indeholde?...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere