2. årgang Nr. 7 oktober Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift inside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. årgang Nr. 7 oktober 2012. Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift 1954. inside"

Transkript

1 2. årgang Nr. 7 oktober 2012 Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift inside

2 Side 30 Side 12 Side 26 Kære læsere ALBOA inside bringer gerne nyt og det er virkelig en nyhed, at vi får en ny direktør i Som bekendt bygger vi fortsat, og rejsegilde er altid hyggeligt (blokaden har vi glemt). Vi skriver også gerne om gamle byggerier (se side 8-10). Vi skylder at præsentere den nye organisationsbestyrelse. Vi fortæller i dette nummer om de fire og vender tilbage til de øvrige fire. Vi præsenterer også vore 16 udvalg og fortæller om to jubilæer og tre nye medarbejdere. Desværre har vi haft brand og indbrud, og skriver hellere om livet i Håndværkerparken solbær livet ved bocciastævnet og livet ved pensionistfesten 2 december. Det sidste ALBOA inside i år udkommer inden juleaften. Hav det godt indtil da, siger redaktionen. Indhold Leder...3 Halvvejsgilde...4 Afskedsreception...5 Rejsegilde...6 Blokade...7 Byggeri i Byttelejlighed...11 Organisationsbestyrelsen...12 Udvalgsmedlemmer...14 Ejendomsfunktionærer nyansat Afdelingsbestyrelseskursus...18 Jubilæer Kunstudvalg...19 ALBOAs fritidsudvalg...21 Klubhus brændt...24 Solbærhæk...25 Der sker noget i Håndværkerparken Indbrud...29 Bocciastævne Pensionistfest...bagsiden 2. ÅRGANG oktober 2012 blad nr. 7 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet 19. september Næste nummer udkommer december 2012 Deadline næste nummer 23. oktober 2012 Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Oktober 2012

3 Generationsskifte Leder Kontinuitet i det stadige arbejde med at gøre ALBOA til et godt sted at bo og til en god arbejdsplads er meget vigtigt. Derfor har ALBOA s bestyrelse besluttet en plan for et kommende generationsskifte i den daglige ledelse. Der er tale om en meget langsigtet plan, som påbegyndes den og afsluttes med udgangen af Der er tale om en plan, som giver mulighed for, at den kommende leder får tid til at finde ud af, om det nu er det rigtige, og ALBOA s bestyrelse får mulighed for at vurdere, om personen er den rigtige. En enig bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 22. august 2012 besluttet at ansætte Jens Løkke Møller med virkning fra til overtagelse af direktørposten pr Hvem er Jens Løkke Møller????? Det er bestyrelsens opfattelse, at Jens Løkke Møller opfylder disse kvalifikationer, og at han er den rette til at overtage direktørposten, når ALBOA s nuværende direktør fratræder. ALBOA s bestyrelse har besluttet nedennævnte plan for generationsskiftet: Jens er 37 år, gift med Ann-Kristina og har to drenge på 2 og 4 år, bor i Hinnerup. Jens er uddannet cand.scient.pol. (statskundskab). Jens har siden 2007 været sekretariatschef i Det Boligsociale Fællessekretariat. I været projektmedarbejder i EU-parlamentet i Bruxelles. I konsulent i udviklingsafdelingen i Randers Kommune. I formidlingskonsulent indenfor socialområdet i Århus Amt. I forbindelse med personudvælgelsen er der lagt stor vægt på at finde den rigtige person med fokus på: Kendskab til den almene sektor Respekt for beboerdemokratiet og det beboerdemokratiske arbejde, der udføres i vore boligområder Uddannelse Alder Formuleringsevne Projekthåndtering Politisk kontakt 1/1-2013: Jens Løkke Møller ansættes som personalechef og leder af det boligsociale arbejde (en stabsfunktion til direktøren) og bliver samtidig en del af den daglige ledelse. 1/7-2013: Administrationschef Kjeld Jespersen overgår til seniorordning med fri hver fredag. 1/1-2014: Kjeld Jespersen fratræder som leder af ledelsessekretariatet og som stedfortræder for direktøren. Jens Løkke Møller tiltræder som sekretariatog souschef. 1/1-2016: Jens Løkke Møller tiltræder som direktør for AL- BOA. 1/7-2016: Kjeld Jespersen fratræder. Som daglig leder af ALBOA er jeg utrolig glad for den beslutning som ALBOA s bestyrelse traf på mødet den 22. august Jeg er sikker på, at man i Jens har fået den helt rigtige afløser, når jeg fratræder efter mere end 27 år som daglig leder. Jens vil helt sikkert være i stand til at påvirke udviklingen i den helt rigtige retning, således at min boligforening og mine beboerdemokrater fortsat vil være blandt de absolut bedste indenfor den almene sektor, ikke bare her i kommunen men også på landsplan, forankret på et fundament af aktive beboerdemokrater. Et stort tillykke til ALBOA med ansættelsen af Jens Løkke Møller. John Jensen Direktør for ALBOA, lidt endnu Oktober

4 Halvvejs-gilde Kjærslund Af Erlind Daugaard Tonny Mikkelsen byder velkommen. Som omtalt i ALBOA inside nr er afdeling 026 Kjærslund i fuld gang med at renovere alle blokkene. Projektet er grundigt belyst i artiklen, så det skal vi ikke gentage her. Ca. halvvejs i renoveringsfasen mente bestyrelsen, at dette skulle markeres med et lille rejsegilde. Det blev så afholdt den 14. juni 2012 med hvad der nu hører sig til i den slags anledninger. Formand for Kjærslund og medlem af hovedbestyrelsen, Tonny Mikkelsen, bød velkommen og glædede sig over et godt fremmøde. Bag os kan vi se en næsten færdig blok, sagde han og arbejdet skrider godt frem. En sådan renoveringsproces tager tid nogle gange måske lidt for lang tid. Han ridsede i store træk hele forløbet op siden starten på opgaven i 2003, hvor en byggeskaderapport blev grundstenen til den endelige plan. Stort fremmøde i Kjærslund. 4 Oktober 2012

5 Vi er overbevist om, at vi sammen med vore samarbejdspartnere har fundet de rigtige løsninger, der giver et helt nyt indtryk af afdelingen. Licitationen blev vundet af firmaet Enemærke og Petersen ovre fra øen! Og efter en lidt besværlig igangsætning, har de løftet opgaven godt, som man selv kan se rundt omkring i afdelingen. Beboerne synes godt nok, der arbejdes mange steder, og at det hele ser lidt uoverskueligt ud, samtidig med, at det kan være besværligt at komme rundt. Men det får en ende vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu. Men der bliver ikke noget 10 års jubilæum på projektet, det bliver færdigt inden årets udgang. Tonny Mikkelsen takkede Enemærke og Petersens medarbejdere for godt samarbejde og for den måde man har taklet opgaven på over for beboerne undervejs. Trefoldigt hurra for Kjærslund. Herefter takkede byggeleder Henrik Johansen, Enemærke og Petersen, bestyrelse og beboere for samarbejdet undervejs og ønskede Kjærslund til lykke med renoveringen. Og så var der øl og pølser! Henrik Johansen fra Enemærke og Petersen takker for samarbejdet. Afskedsreception for afgående medlemmer i ALBOAs organisationsbestyrelse I Håndværkerparkens Fælleshus blev der den 2. juli 2012 holdt afskedsreception for udtrædende medlemmer af ALBOAs første organisationsbestyrelse efter fusionen - den gamle overgangsorganisationsbestyrelse. Her skal lyde en stor tak for arrangementet, og takken her er ikke kun på egne vegne, men på vegne af alle de udtrædende medlemmer som deltog. Hvor var det en fin måde at slutte af på og få sagt tak for kampene og samarbejdet. Et samarbejde som for mit vedkommende startede i fusionsgruppen og sikke et forløb, sikke udfordringer, en proces, og sikke et stykke arbejde! Og det er ikke uden en anelse vemod stafetten med organisationsbestyrelsesarbejdet er givet videre, men også med en rigtig god følelse i maven. Der er naturligt meget arbejde, masser af udfordringer og mange beslutninger for den nye organisationsbestyrelse nu og i fremtiden. I ønskes rigtig god arbejdslyst og jeg håber, at uanset hvilke valg og beslutninger I måtte træffe, at det vil være som en åben og synlig organisationsbestyrelse. Endnu engang stort og inderligt tak til alle de som mødte op og gjorde dagen festlig, tak for taler, tak for de personlige gaver, gaverne fra revisionsfirmaet Beierholm, Clemens Advokater og DAI (arkitekter/ingeniører) og tak til Organisationsbestyrelsen og ALBOAs administration for afskedsgaver og et rigtig fint arrangement. Ulla Elisabeth Folmer Christiansen Afd. 47, Råhøjparken, Stavtrup Oktober

6 Salamanderparken Rejsegilde Af Erlind Daugaard Foto: Kim B. Olsen, inspektør Vejret viste sig fra sin bedste side onsdag den 29.august. Det var den dag, ALBOA havde valgt at holde rejsegilde på Salamanderparkens 2. byggeafsnit, som omfatter 40 familieboliger og 20 stk. +55 boliger. Der var da også stort fremmøde af beboere, teknikere og andre medarbejdere fra Boligbyg, der har det overordnede ansvar for bebyggelsen. I det gode vejr blev rejsegildet gennemført i fri luft på pladsen mellem de to rækker +55 boliger. ALBOA`s formand, Poul Ankersen, bød velkommen. Han glædede sig over en velordnet og ryddelig byggeplads, som det også havde været tilfældet ved rejsegildet på 1.afsnit, hvor indflytning er påbegyndt. Nu glæder vi os til at afdelingen færdiggøres og sættes i drift. Der skal herfra lyde en tak for en god indsats til alle ansatte på byggepladsen lige fra yngste arbejdsdreng til ældste svend og teknikere. Også tak til Dansk Boligbyg for en flagstang med tilhørende flag og vimpel. Som det er skik og brug ved en sådan lejlighed, udråbte deltagerne et leve for Salamanderparken. Herefter talte arkitekt Per Laustsen fra Årstiderne Arkitekter. Han konstaterede, at byggeriet kørte som smurt, man var endda foran tidsplanen! Også han takkede for såvel samarbejdet med ALBOA, som alle medarbejderne på projektet. Der udbragtes endnu et leve for byggeriet. Selv om der selvfølgelig mangler en del finish inden indflytningen kan påbegyndes, var der lejlighed til at bese 3 af boligerne og det så rigtig godt ud! 6 Oktober 2012

7 Salamanderparken blokade I sommerperioden har der været en del skriveri vedr. byggerier, hvor håndværkere bliver underbetalt. Et af de byggerier, som har været omtalt er vort nybyggeri i Salamanderparken, hvor der har været beskæftiget polske håndværkere, som ikke har fået udbetalt deres tilgodehavender. Der var altså ikke tale om underbetaling! Problemerne i den aktuelle sag var ikke overholdelse af regler, men manglende betalingsevne. Sagen blev heldigvis løst til alles tilfredshed på kort tid hvilket vi også havde en forventning og et krav om. På Salamanderparken har vi en kontrakt med én entreprenør om hele byggesagen. Totalentreprenøren er Dansk Boligbyg. Dansk Boligbyg har selv ansvaret for aftaler med alle underentreprenører, det har vi ingen indflydelse på. Dansk Boligbyg havde indgået aftale med tømrerfirmaet Michael Rasmussen om udførelse af en del af tømrerarbejderne. Michael Rasmussen havde engagement med fa. Handtrade som havde 12 polakker ansat. Polakkerne var medlemmer af 3F, som gik ind i sagen, da polakkerne kun havde fået udbetalt en del af deres tilgodehavende. 3F gennemførte en blokade mod Dansk Boligbyg og dele af tømrerarbejdet. ALBOA stillede krav overfor Dansk Boligbyg om at få bragt forholdene i orden, hvilket skete efter 4 dage, og blokaden blev ophævet. På grund af sommerferien kom vore synspunkter ikke så tydeligt til udtryk i den skrivende presse. I ALBOA har vi en pressepolitik som siger: ALBOA s formand udtaler sig om den politiske del ALBOA s direktør udtaler sig om den administrative del. ALBOA s direktør havde ferie, og derfor var der kun få kommentarer fra ALBOA. Hvad gør vi for at sikre at udenlandsk arbejdskraft følger gældende kollektiv dansk overenskomst? Som professionel bygherre stiller vi i alle byggesager de krav, vi kan og må i relation til udenlandsk arbejdskraft. Vi har i flere år anvendt nedennævnte betingelser, som gælder alle udførende entreprenører. Betingelserne er udarbejdet af vores advokat, så det er disse krav, vi kan og må stille. Kort fortalt, sikrer vi og får dokumentation for, at der som minimum udbetales overenskomstmæssig løn, ligesom firmaer skal være tilmeldt det såkaldte RUT-register, der sikrer, at firmaerne betaler skat m.v. Hvis forpligtelserne ikke overholdes, kan vi tilbageholde beløb hos entreprenøren med henblik på at betale fx tilgodehavende løn. Vi synes således, at vi indenfor de givne rammer gør, hvad vi kan, så det foregår på en ordentlig måde, når der er en udenlandsk arbejdskraft på byggepladserne. Vort udbudsmateriale omhandler følgende vedr. udenlandsk arbejdskraft: Såfremt entreprenøren vælger at benytte udenlandsk arbejdskraft til gennemførelse af projektet, herunder også eventuelle underentreprenører, forpligter entreprenøren sig til som minimum at betale den løn, der i henhold til gældende dansk kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver og ansatte er fastsat for udførelsen af arbejder, der henhører under entreprisen. Ved overtrædelse af denne forpligtelse, som medfører et berettiget krav fra de ansatte, kan ordregiver tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese sådanne krav. Nedenfor er angivet, adresse, internetadresse og telefonnummer m.v. for de relevante statslige tjenester, hvor tilbudsgiverne kan indhente oplysninger om 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse og 3) sikkerhed på arbejdspladsen samt arbejdsvilkår i Danmark. 1) SKAT Hovedcentret 4 Østbanegade København Ø telefon: fax: internet: 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K telefon: fax: internet: 3) Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø telefon: fax: internet: Med de initiativer, som ALBOA har taget er der en vis sandsynlighed for at udenlandsk arbejdskraft beskæftiget med ALBOA-projekter behandles på samme vilkår som dansk arbejdskraft, og dermed undgås dumping til ugunst for de danske håndværkere! John Jensen direktør i ALBOA Oktober

8 Forstadsavisen Forstadsavisen hed en nu hedengangen avis, som blev udgivet i Viby, Kongsvang, Rosenvang og Fredensvang i 1930erne og op til engang i 1970erne. Heri har vi fundet en artikel af daværende forretningsfører Thorvald Jensen. Ved gennemlæsning af artiklen, som gengives i sin fulde længde her, kan man nikke genkendende til mange boligpolitiske problemstillinger, som også findes den dag i dag. Læs artiklen og mærk historiens vingesus også i Viby. Den handler om den gule Vestergaardspark. Den Byggeriet i Vestergaardsparken er nu afsluttet Nyt Bykvarter planlægges og påbegyndes Af Thorvald Jensen Ved Aarets Afslutning gør man almindeligvis Status og anlægger Budget for det kommende Aar. Dette gælder indenfor Regnskabsvæsenet, og noget lignende kan der vel være Grund til at gøre indenfor Boligbyggeriet, da dette Problem er lige saa aktuelt, og paa nuværende Tidspunkt stadig ret alvorligt, selv om der tilsyneladende er bygget meget de senere Aar. I denne Anledning har Forstadsavisen bedt om en kort Oversigt over Arbejdet i Aaret, der nu er svundet, samt lidt om Boligforeningens Planer for 1953, og jeg skal lige her forsøge at trække Linierne lidt op for Arbejdet i 1952 og Foreningens Planer i det kommende Aar. Vi Boligfolk beskæftiger os nu mere med vore Fremtidsplaner, end med det færdigudførte Arbejde, men en kort Omtale af vort Byggeri i Aaret her kan dog være berettiget, navnlig ud fra den Betragtning, at Foreningen nu sikkert må holde Flyttedag, hvad Arbejdsomraade angaar, idet Afdeling VI Byvangen nu er færdig, og man har endnu ikke fastlagt, hvad man vil have projekteret og opført på Arealet langs Grundtvigsvej mellem de to store Bebyggelser Afdeling V og VI. Med de sidste 72 Lejligheder, som nu er blevet færdigbygget i Aar og taget i Brug i Juni Maaned, er Afdeling VI hermed færdig og beboet. Om dette Byggeri skal siges, at Bebyggelsen i sin Helhed har opfyldt de Forventninger, man har stillet til den, idet selve Blokkenes Placering med anlagte Friarealer har opfyldt de Krav, man skal stille til en Parkbebyggelse. Lejlighederne er store og rummelige og med en god og moderne Indretning, og Boligafgiften er her rimelig, selv om den endelige Afgift ikke er fastsat, da man ikke har den endelige Financiering færdig. Saa meget kan dog siges, at Boligafgiften vil komme til at ligge i Underkanten af, hvad man ellers maa præstere for tilsvarende Lejligheder. Med Afslutningen af denne Afdeling har Boligforeningen nu godt 400 Lejligheder og 88 Loftværelser, og det er vel nok med noget Vemod i Sindet, at Foreningens Ledelse maa flytte sit Arbejdsomraade, da man helst havde set en forbindende Bebyggelse som en smuk Afslutning paa Byvænget ud langs Grundtvigsvej, men dette bliver nu sikkert en kommunal Opgave, som Sogneraadet vil søge løst paa bedste Maade. Foreningens Arbejdsfelt bliver nu ude i den anden Ende af Byen ved det nye Stadion og den nye Skole, og her er Mulighederne til Stede for at faa et nyt Boligkvarter opbygget, som vil faa de smukkeste Omgivelser og sikkert blive meget eftertragtet. Vi har vel alle set den nye Vestergaardsskole som høster almindelig Anerkendelse for sin enkle og smukke Udformning tillige med en fornuftig Indretning og ikke mindst en stærk Hensyntagen til de størst mulige Besparelser ved de aarlige Vedligeholdelser. Med disse Blomster til samtlige medansvarlige og medvirkende ved Skolens Opførelse, maa vi dog indrømme, at Skolen ligger lidt ensom og ligesom trænger til Selskab, og dette har Bestyrelsen ved sit Initiativ til nye Fremstød mod Boligmanglen nu forsøgt at raade Bod paa ved det nye Projekt til Bebyggelsen Vestergaardsparken, som vil rumme 156 Lejligheder. I al beskendenhed skal hermed siges, at faar Boligforeningens Projekt her en smuk Nabo i den nye Skole og det nye Stadion, faar Skolen ligesaa en smuk udformet Bebyggelse som Nabo i Vestergaardsparken, som Foreningens Arkitekt C.K. Gjerrild har projekteret Grønnegaarden s 52 Lejligheder beliggende paa Arealet V. 8 Oktober 2012

9 Kongevej 25 overfor det nye Stadion. Med disse 2 Bebyggelser er Grundlaget for Starten til et nyt Bykvarter lagt til Rette. Vestergaardsparken er indsendt til Ministeriet, og der foreligger Forhaandstilsagn om Statslaan til Opførelsen. Projektet er færdigbehandlet af de respektive Myndigheder, saa Foreningen forventer Igangsættelsen af dette Byggeri snarest. Ved denne Bebyggelse har man som hidtil lagt stor Vægt på den ideelle Indretning af Lejlighedstyperne og tillige gjort Forsøg paa at aflive den Indstilling, som er almindelig gældende, at moderne Bebyggelser er blottet for Udsmykninger, da man jo ikke som for Aar tilbage har Taarne, Gesimser og Søjler til at smykke Bygningerne med. Moderne Byggeri er unægtelig mere funktionalistisk præget, dog er Facadeinddelingen og selve Udformningen her saaledes, at Bebyggelsen udvendigt set vil komme til at forme sig som en smuk og tilligemed hensigtsmæssig Bebyggelse og med et stort Friareal overfor den nye Skole. Dette, at man her er fri for Genboere, er noget, vi af Erfaring ved, vore Medlemmer sætter Pris paa. Denne Fordel opnaas ved den Randbebyggelse, som vi har faaet frem, en Byggeform, som sikkert er den ideelle, men som man sjælden kan opnaa, idet det kræver en dertil egnet Grund, som er vanskelig at faa fat paa. Standarden af dette Byggeri er paa Linie med Afdeling VI, d.v.s. al moderne Komfort med undtagelse af Køleskabet, som for Tiden ikke maa medtages i Statslaansbyggeriet, og selv om man har prøvet næsten alle Muligheder for nyt indenfor Lejlighedsindretningen, har vi dog Nyheder her, som er noget uprøvet for os og vistnok nyt i al Almindelighed herhjemme, idet Lejlighederne som for øvrigt bestaar af 12 forskellige Typer, har det efter vores Mening helt rigtige Spisekøkken med 2 gode Vinduer og god Spiseplads. Som tegningen viser, er der Adgang fra Køkken til Badeværelse, hvilket er en Nyindretning, som man venter vil vise sig at være en Fordel for Husmoderen og en Lettelse i det daglige Arbejde. Ligeledes har man opdelt Entreen i en Forstue og Entre, saaledes at den egentlige Entre er i den bageste Del med de indbyggede Skabe, noget, som da ogsaa har vundet almindelig Anerkendelse, og som sikkert vil vise sig at være en Fordel, da man herved opnaar en Slags Tumleplads for Børnene mellem Køkken og Opholdsstuen. Med denne Omtale af det nye Projekt vil det vel være på sin Plads at komme ind paa det mere alvorlige: Priserne og den Boligafgift, der betales i Dag for en moderne Lejlighed. Emnet er fortærsket, idet man snart hver Dag læser om de høje Huslejer. Det er uden for enhver Tvivl, at det i Dag kniber for mange med at klare Udgiften til lejen i de nye Ejendomme; paa den anden Side er man dog tilbøjelig til at undlade en Sammenligning med vore Lønninger, som vi jo alle maa erkende er steget samtidig med Stigningerne i Huslejerne. Det, der er saa urimeligt, er vel ogsaa snarest dette, at der er for stor en Forskel Oktober

10 paa lejen i gamle og nye Ejendomme, hvilket virker uretfærdigt for de unge, som skal sætte Bo og etablere Hjem. Det er rigtigt, at Boligafgiften her i Vestergaardsparken vil komme til at ligge paa ca Kr. pr. Etagemeter, det er det samme, som man er oppe paa i Boligafgift i andre Bebyggelser; sandt er det ogsaa, at det er en Fordobling af lejen i Boligforeningens Ejendomme siden dens Start i 1942, da man i den første Afdeling ligger paa en Leje paa 11,00 Kr. pr. Etagemeter. Udstyret og Kravene er da ogsaa steget betydelig siden, men at det er vanskelig for mange er sikkert uden al Tvivl, saa det er forstaaeligt, om man til Tider fristes til at gøre Forsøg paa Besparelser ved at nedskære Standarden og skrabe Byggeriets indvendige Udstyrelse ved at undlade en Del af de moderne Installationer. Denne Linie har Bestyrelsen taget Stilling til, og man vil ikke ind paa en Sænkning af Standarden, hvilket da ogsaa er en uhyre farlig Udvikling for Byggeriet, idet man maa huske paa, at vort Byggeri skal staa i en lang Aarrække. Det opføres i en Periode, hvor den tekniske Udvikling er i rivende Vækst, saaledes at en umoderne Bebyggelse til dels fra Starten er forældet og hurtig mister sin Værdi, saafremt man opnaar en Boligreserve, som vi jo da alle maa haabe, idet Tilstandene nu med de fortvivlede Boligproblemer er for alvorlige til, at man kan lade fem og syv være lige. Boligforeningens Ledelse har ikke ligget paa den lade Side i aaret, der er gaaet, selv om der tilsyneladende ikke er noget større Byggeri i gang for Tiden. Der er 22 Rækkehuse under Opførelse ved Lykkeholmsallé og Bjørnholmsallé, og disse er naturligt revet væk med det Behov, der er for Lejligheder. Foreningen har ca. 300 Medlemmer paa Ekspetancelisten, saa der er Opgaver nok at tage fat paa. Foreningen har ogsaa tilendebragt det forberedende Arbejde ved Projektering af Grønnegaarden og Vestergaardsparken, som tilsammen rummer 208 Lejligheder; heri ligger baade fra Teknikernes Side og fra Boligforeningens Side et stort Arbejde, selv om det ikke er synligt. Nu vil Ønsket for det nye Aar være, at man ikke strammer Vilkaarene for det almennyttige Boligbyggeri, men snarere letter disse, saa vi kan komme det håbløse Onde til Livs, der ligger i selv den Boligmangel, vi har. Det er sikkert, at det er nedbrydende for de Familier med Børn og de unge, der gifter sig og maa bo hjemme ved deres Forældre, at der ikke kan skaffes en Lejlighed. Det er en Tilstand, som vi, der til daglig har Føling med disse Mennesker, til dels kan sætte os ind i, men som man ikke til fulde forstaar, uden at man selv er i denne haabløse Nødsituation. Givet er det, at en Stramning af Byggeriets Vilkaar vil forøge Mangelen af Lejligheder, og derved opstaar der de to værste Onder, et Samfund kan rammes af, nemlig Boligmangel og en forøget Arbejdsløshed. Sker det, opstaar Tilstande ingen kan være tjent med. Vi haaber hermed, at Forstadsavisen har faaet de orienterende Oplysninger, den har eftersøgt, dels om hvad der er sket samt vore Ønsker for det kommende aar. Emnet er som før omtalt i Artiklen noget fortærsket, men vel alligevel saa aktuelt, at det maa have alles interesse. Og saa fortsætter Boligforeningen sit Arbejde til alles gavn, og her maa indføjes, at vi støttes stærkt af vort Sogneraad, hvilket fortjener at fremhæves, idet man der er klar over og enig med os i, at dette Arbejde skal gøres. Vi har den Opfattelse, at paa dette Omraade sættes den politiske Opfattelse i Baggrunden, saaledes at man i fuld enighed, støtter vore Bestræbelser i vort arbejde. Administrationen Vestergårdsvej 15 Postboks Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag...kl Torsdag... kl Fredag... LUKKET Telefontid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Driftsafdelingen: Telefontid: Som resten af administrationen. Træffetid: Gå ikke forgæves, ring og få en aftale inden du kommer. Kontortid i Galten: Inspektøren træffes torsdag: kl Gyvelparken 7A EJENDOMSFUNKTIONÆRER Ejendomsfunktionærer: Se listen bagest i bladet. Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.g.a. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! 10 Oktober 2012

11 Byttelejlighed? Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Brug venligst denne vedstående kupon. Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer 23. oktober 2012 er sidste frist til næste nr. Haves: Ønskes: Henvendelse: Tlf.: Evt. navn/kontaktperson: Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Haves: 3 vær. 2. sal, Ormslevvej, Viby Ønskes: 3 vær. Kridthøjparken Henv.: Tlf eller Kontaktperson: Bettina Haves: 3 vær. 1. sal Skanderborgvej, Viby Ønskes: 2-3 vær. Rækkehus, afd. 39, Hjulbjergvej, Borupvej, Tranbjerg Henv.: Tlf Kontaktperson: Mariann Haves: 2 etagers rækkehus i Lystrup i dejligt og grønt område med udsigt over marker, Århusbugten og Djursland. Søde og venlige naboer. Rum: 3. Areal: 84,9 kvm, Pris: 6.014,- Alt nyt i hårde hvidevarer, nyt køkken og badeværelse. Ønskes: 1 etagers bolig i stueplan, hvor man må have en kat. Størrelse fra 70 kvm. Pris ca ,- Beliggenhed: Højbjerg, Holme, Skade, Aarhus C, Trøjborg Henv.: Tlf Mail: Kontaktperson: Natalia Haves: 2 vær. 1. sal, Solbjerg Ønskes: 2 vær. Beder Henv.: Tlf Kontaktperson: Thomas Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Oktober

12 ALBOA inside præsenterer den nye organisationsbestyrelse Før valgene blev alle kandidaterne bedt om at præsentere sig. Poul Ankersen, der er 67 år, blev valgt som formand for to år: Bosat i afd. 72, Klokkeblomstvej, Stavtrup. Anciennitet i det beboerdemokratiske arbejde siden 1988 (26 år) formand Jeg er pensionist fra ansat i Boligkontoret Aarhus med udlejning og klagesager. Bestyrelsesmedlem i Viby Elværk Bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Arkiv, Viby Journalist på VA-bladet, nu ALBOA inside siden 1975 Visioner: Ønsker fortsat at præge ALBOA således at vi er blandt de bedste boligforeninger i Aarhus eller helt i toppen, hvad angår beboerdemokrati og beboerservice. Vi skal fortsat være en byggende boligorganisation. Vi skal vedligeholde vore boliger, så de lever op til tidens kvalitetskrav. Niels Skov Nielsen, 60 år: Bosat i afd. 47, Råhøjparken Har været i afdelingsbestyrelsen siden 1995, i organisationsbestyrelsen siden 2004 Niels er gået på efterløn efter at have været i isenkræmmerbranchen i 44 år. Udpræget familiemenneske med børn, børnebørn, svingerbørn og hund. Spiller badminton og har stor interesse for boligforeningsarbejde. Visioner: Fortsat udbygning af beboerdemokratiet. Vil gerne bygge nye boliger og fortsat renovere nuværende boliger, så de bliver tidssvarende vel at mærke til en pris, som beboerne kan betale. Håber administrationen bliver til gavn for beboerne, og at den fortsat kan være mellem de tre billigste m.h.t. administrationsbidrag. 12 Oktober 2012

13 Kim Schmidt Jensen, 51 år: Anciennitet i det beboerdemokratiske arbejde i 12 år, heraf 6 år som formand i afd. 43 Bosat i Håndværkerparken (afd. 43) Arbejder dagligt som bygningsingeniør/projektleder Har en stor byggefaglig indsigt (både byggeteknisk og økonomisk) Er aktiv badmintonspiller Har været ALBOAs repræsentant i Fondsbestyrelsen Idrætscenter Lyseng i 2 ½ år Har stor interesse i den almene sektor, som har stor betydning for samfundet. Visioner: Vil arbejde seriøst og engageret for beboerne, samt være med til at sikre: En større overensstemmelse mellem afd. bestyrelsernes ønsker og organisationsbestyrelsens beslutninger. En fornuftig økonomisk og kritisk sparring med administrationen Kontinuitet i ALBOA med henblik på det kommende generationsskifte Alle afdelinger (store, små, høj, lav) sikres på lige fod med hinanden At afdelingerne ved behov får den nødvendige opbakning (også økonomisk) i org. bestyrelsen Har bl.a. været med til: V.h.a. udarbejdelse af dispensationsansøgning at sikre opførelsen af Håndværkerparkens genbrugsplads (Administrationen havde opgivet projektet, da myndighederne ikke ville give byggetilladelse i første omgang). At varetage beboernes interesser i.f.m. renoveringsprojekt Håndværkerparken II gennem stort set hele projektforløbet. Lone Terkildsen: Bosat i afd. 38, Tranbjergparken Formand i Tranbjergparken i 8 år og har deltaget i kredsvalgmøder og kredskonferencer i 5. kreds Visioner: Beboerdemokratiet betyder meget. Hendes kerneområder er renoveringssager og hun kæmper for at få flere beboere til at deltage i afdelingsmøderne. Hun har deltaget i BL-kurser, hvor ikke mindst erfaringsudvekslinger giver meget. De sidste 4 følger i næste nummer af ALBOA inside. Oktober

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen

inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen 2. årgang Nr. 5 marts 2012 inside Ny Vestergårdspark afd. 19 II afsnit under opførelse. Billedet er taget den 7. august 1963. Betonelementerne blev støbt på byggepladsen Side 15-18-19 Side 7 Side 22 Side

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013

inside 3. årgang Nr. 10 juli 2013 3. årgang Nr. 10 juli 2013 inside Langt om længe blev det forår. Torben Møller fejer op i Salamanderparken efter nybyggeriet. Afdelingen ligger et godt stykke ude ad Ormslevvej. I baggrunden holder hans

Læs mere

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011

inside 1. årgang Nr. 4 december 2011 1. årgang Nr. 4 december 2011 inside Dette billede er snart historie. På havnearmen længst væk fra den gamle containerterminal, bygges der i øjeblikket boliger med navne som Ligthhouse og Isbjerget. En

Læs mere

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954

inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 ÌSHBOH t /S EFDFNCFS inside Rejsegilde i Grønnegaarden i Viby, 1954 Side 13 Bagsiden Side 6-9 Kære læsere Så er vi her igen! Der er fremover repræsentantskabsmøde to gange om året, så når du har læst om

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013

inside 3. årgang Nr. 9 marts 2013 3. årgang Nr. 9 marts 2013 inside Vinteren har givet rig anledning til at svinge kosten og strø salt på fortovene. Her er det Jes der er i gang i Søndervangen en tidlig morgen efter nattens snefald. Det

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år.

inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. 2. årgang Nr. 6 juli 2012 inside Rejsegilde i Byvangen 1951. Afdelingen gik i drift i 1952 og har derfor 60 års jubilæum i år. Side 44 Side 43 Side 23 Side 44 Kære læsere ALBOA inside var sidste gang på

Læs mere

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside

4. årgang Nr. 14 juni 2014. inside 4. årgang Nr. 14 juni 2014 inside Side 4 Side 21 Side 6 Kære læsere Så er det blevet sommer, og en ny udgave af ALBOA inside har ramt gaden. Dette er blad nummer 14 i rækken, siden ALBOA blev til. Vi vil

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

for Viby Andelsboligforening 1/2009

for Viby Andelsboligforening 1/2009 Beboerblad for Viby Andelsboligforening 1/2009 Kære læser Tro det eller ej, men administrationssamarbejdet mellem Højbjerg Andelsboligforening og Viby Andelsboligforening, Alboa, - har ledige boliger.

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING Nr. 1 marts 2008 INDHOLD Varmepenge retur 3 Lej en urtehave 4 Fastelavn og rejsegilde afd. 22 5 Kamp- og muskelhunde forbudt 6 Havearbejde i Saralystparken 7

Læs mere

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING

BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING BEBOERBLAD FOR HØJBJERG ANDELSBOLIGFORENING NR. 1 JUNI 2009 1 INDHOLD HABbladet på gaden 3 Afdelingsmøderne 2009 4 Min lejlighed skal synes 5-7 Læserbreve 8-9 Svar om skimmelsvamp 10 Rundt i afdelingerne

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014

BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 BERETNING PERIODEN 1. JANUAR 2014-31. DECEMBER 2014 INDHOLD BERETNING 2014 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 AKTIVITETER I 2014 6 Pensionistfest

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO

juni 2012 9. årgang nr. 1 Nyt NAB SØBO juni 2012 9. årgang nr. 1 NAB SØBO Nyt Nyt Beboerblad for de almene boligorganisationer Nordborg Andelsboligforening NAB Boligforeningen SØBO 9. årgang nr. 1. Juni udgaven 2012. Bladet udsendes 2 gange

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13

3B s beboerblad. hjælpe, Evner man at. skal man gøre det. Nybyggeri i 3B Side 6-9. Større fokus på huslejekronerne Side 12-13 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 9 Maj 2012 Nybyggeri i 3B Side 6-9 Større fokus på

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere