2. årgang Nr. 7 oktober Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift inside

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. årgang Nr. 7 oktober 2012. Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift 1954. inside"

Transkript

1 2. årgang Nr. 7 oktober 2012 Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift inside

2 Side 30 Side 12 Side 26 Kære læsere ALBOA inside bringer gerne nyt og det er virkelig en nyhed, at vi får en ny direktør i Som bekendt bygger vi fortsat, og rejsegilde er altid hyggeligt (blokaden har vi glemt). Vi skriver også gerne om gamle byggerier (se side 8-10). Vi skylder at præsentere den nye organisationsbestyrelse. Vi fortæller i dette nummer om de fire og vender tilbage til de øvrige fire. Vi præsenterer også vore 16 udvalg og fortæller om to jubilæer og tre nye medarbejdere. Desværre har vi haft brand og indbrud, og skriver hellere om livet i Håndværkerparken solbær livet ved bocciastævnet og livet ved pensionistfesten 2 december. Det sidste ALBOA inside i år udkommer inden juleaften. Hav det godt indtil da, siger redaktionen. Indhold Leder...3 Halvvejsgilde...4 Afskedsreception...5 Rejsegilde...6 Blokade...7 Byggeri i Byttelejlighed...11 Organisationsbestyrelsen...12 Udvalgsmedlemmer...14 Ejendomsfunktionærer nyansat Afdelingsbestyrelseskursus...18 Jubilæer Kunstudvalg...19 ALBOAs fritidsudvalg...21 Klubhus brændt...24 Solbærhæk...25 Der sker noget i Håndværkerparken Indbrud...29 Bocciastævne Pensionistfest...bagsiden 2. ÅRGANG oktober 2012 blad nr. 7 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet 19. september Næste nummer udkommer december 2012 Deadline næste nummer 23. oktober 2012 Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Oktober 2012

3 Generationsskifte Leder Kontinuitet i det stadige arbejde med at gøre ALBOA til et godt sted at bo og til en god arbejdsplads er meget vigtigt. Derfor har ALBOA s bestyrelse besluttet en plan for et kommende generationsskifte i den daglige ledelse. Der er tale om en meget langsigtet plan, som påbegyndes den og afsluttes med udgangen af Der er tale om en plan, som giver mulighed for, at den kommende leder får tid til at finde ud af, om det nu er det rigtige, og ALBOA s bestyrelse får mulighed for at vurdere, om personen er den rigtige. En enig bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 22. august 2012 besluttet at ansætte Jens Løkke Møller med virkning fra til overtagelse af direktørposten pr Hvem er Jens Løkke Møller????? Det er bestyrelsens opfattelse, at Jens Løkke Møller opfylder disse kvalifikationer, og at han er den rette til at overtage direktørposten, når ALBOA s nuværende direktør fratræder. ALBOA s bestyrelse har besluttet nedennævnte plan for generationsskiftet: Jens er 37 år, gift med Ann-Kristina og har to drenge på 2 og 4 år, bor i Hinnerup. Jens er uddannet cand.scient.pol. (statskundskab). Jens har siden 2007 været sekretariatschef i Det Boligsociale Fællessekretariat. I været projektmedarbejder i EU-parlamentet i Bruxelles. I konsulent i udviklingsafdelingen i Randers Kommune. I formidlingskonsulent indenfor socialområdet i Århus Amt. I forbindelse med personudvælgelsen er der lagt stor vægt på at finde den rigtige person med fokus på: Kendskab til den almene sektor Respekt for beboerdemokratiet og det beboerdemokratiske arbejde, der udføres i vore boligområder Uddannelse Alder Formuleringsevne Projekthåndtering Politisk kontakt 1/1-2013: Jens Løkke Møller ansættes som personalechef og leder af det boligsociale arbejde (en stabsfunktion til direktøren) og bliver samtidig en del af den daglige ledelse. 1/7-2013: Administrationschef Kjeld Jespersen overgår til seniorordning med fri hver fredag. 1/1-2014: Kjeld Jespersen fratræder som leder af ledelsessekretariatet og som stedfortræder for direktøren. Jens Løkke Møller tiltræder som sekretariatog souschef. 1/1-2016: Jens Løkke Møller tiltræder som direktør for AL- BOA. 1/7-2016: Kjeld Jespersen fratræder. Som daglig leder af ALBOA er jeg utrolig glad for den beslutning som ALBOA s bestyrelse traf på mødet den 22. august Jeg er sikker på, at man i Jens har fået den helt rigtige afløser, når jeg fratræder efter mere end 27 år som daglig leder. Jens vil helt sikkert være i stand til at påvirke udviklingen i den helt rigtige retning, således at min boligforening og mine beboerdemokrater fortsat vil være blandt de absolut bedste indenfor den almene sektor, ikke bare her i kommunen men også på landsplan, forankret på et fundament af aktive beboerdemokrater. Et stort tillykke til ALBOA med ansættelsen af Jens Løkke Møller. John Jensen Direktør for ALBOA, lidt endnu Oktober

4 Halvvejs-gilde Kjærslund Af Erlind Daugaard Tonny Mikkelsen byder velkommen. Som omtalt i ALBOA inside nr er afdeling 026 Kjærslund i fuld gang med at renovere alle blokkene. Projektet er grundigt belyst i artiklen, så det skal vi ikke gentage her. Ca. halvvejs i renoveringsfasen mente bestyrelsen, at dette skulle markeres med et lille rejsegilde. Det blev så afholdt den 14. juni 2012 med hvad der nu hører sig til i den slags anledninger. Formand for Kjærslund og medlem af hovedbestyrelsen, Tonny Mikkelsen, bød velkommen og glædede sig over et godt fremmøde. Bag os kan vi se en næsten færdig blok, sagde han og arbejdet skrider godt frem. En sådan renoveringsproces tager tid nogle gange måske lidt for lang tid. Han ridsede i store træk hele forløbet op siden starten på opgaven i 2003, hvor en byggeskaderapport blev grundstenen til den endelige plan. Stort fremmøde i Kjærslund. 4 Oktober 2012

5 Vi er overbevist om, at vi sammen med vore samarbejdspartnere har fundet de rigtige løsninger, der giver et helt nyt indtryk af afdelingen. Licitationen blev vundet af firmaet Enemærke og Petersen ovre fra øen! Og efter en lidt besværlig igangsætning, har de løftet opgaven godt, som man selv kan se rundt omkring i afdelingen. Beboerne synes godt nok, der arbejdes mange steder, og at det hele ser lidt uoverskueligt ud, samtidig med, at det kan være besværligt at komme rundt. Men det får en ende vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu. Men der bliver ikke noget 10 års jubilæum på projektet, det bliver færdigt inden årets udgang. Tonny Mikkelsen takkede Enemærke og Petersens medarbejdere for godt samarbejde og for den måde man har taklet opgaven på over for beboerne undervejs. Trefoldigt hurra for Kjærslund. Herefter takkede byggeleder Henrik Johansen, Enemærke og Petersen, bestyrelse og beboere for samarbejdet undervejs og ønskede Kjærslund til lykke med renoveringen. Og så var der øl og pølser! Henrik Johansen fra Enemærke og Petersen takker for samarbejdet. Afskedsreception for afgående medlemmer i ALBOAs organisationsbestyrelse I Håndværkerparkens Fælleshus blev der den 2. juli 2012 holdt afskedsreception for udtrædende medlemmer af ALBOAs første organisationsbestyrelse efter fusionen - den gamle overgangsorganisationsbestyrelse. Her skal lyde en stor tak for arrangementet, og takken her er ikke kun på egne vegne, men på vegne af alle de udtrædende medlemmer som deltog. Hvor var det en fin måde at slutte af på og få sagt tak for kampene og samarbejdet. Et samarbejde som for mit vedkommende startede i fusionsgruppen og sikke et forløb, sikke udfordringer, en proces, og sikke et stykke arbejde! Og det er ikke uden en anelse vemod stafetten med organisationsbestyrelsesarbejdet er givet videre, men også med en rigtig god følelse i maven. Der er naturligt meget arbejde, masser af udfordringer og mange beslutninger for den nye organisationsbestyrelse nu og i fremtiden. I ønskes rigtig god arbejdslyst og jeg håber, at uanset hvilke valg og beslutninger I måtte træffe, at det vil være som en åben og synlig organisationsbestyrelse. Endnu engang stort og inderligt tak til alle de som mødte op og gjorde dagen festlig, tak for taler, tak for de personlige gaver, gaverne fra revisionsfirmaet Beierholm, Clemens Advokater og DAI (arkitekter/ingeniører) og tak til Organisationsbestyrelsen og ALBOAs administration for afskedsgaver og et rigtig fint arrangement. Ulla Elisabeth Folmer Christiansen Afd. 47, Råhøjparken, Stavtrup Oktober

6 Salamanderparken Rejsegilde Af Erlind Daugaard Foto: Kim B. Olsen, inspektør Vejret viste sig fra sin bedste side onsdag den 29.august. Det var den dag, ALBOA havde valgt at holde rejsegilde på Salamanderparkens 2. byggeafsnit, som omfatter 40 familieboliger og 20 stk. +55 boliger. Der var da også stort fremmøde af beboere, teknikere og andre medarbejdere fra Boligbyg, der har det overordnede ansvar for bebyggelsen. I det gode vejr blev rejsegildet gennemført i fri luft på pladsen mellem de to rækker +55 boliger. ALBOA`s formand, Poul Ankersen, bød velkommen. Han glædede sig over en velordnet og ryddelig byggeplads, som det også havde været tilfældet ved rejsegildet på 1.afsnit, hvor indflytning er påbegyndt. Nu glæder vi os til at afdelingen færdiggøres og sættes i drift. Der skal herfra lyde en tak for en god indsats til alle ansatte på byggepladsen lige fra yngste arbejdsdreng til ældste svend og teknikere. Også tak til Dansk Boligbyg for en flagstang med tilhørende flag og vimpel. Som det er skik og brug ved en sådan lejlighed, udråbte deltagerne et leve for Salamanderparken. Herefter talte arkitekt Per Laustsen fra Årstiderne Arkitekter. Han konstaterede, at byggeriet kørte som smurt, man var endda foran tidsplanen! Også han takkede for såvel samarbejdet med ALBOA, som alle medarbejderne på projektet. Der udbragtes endnu et leve for byggeriet. Selv om der selvfølgelig mangler en del finish inden indflytningen kan påbegyndes, var der lejlighed til at bese 3 af boligerne og det så rigtig godt ud! 6 Oktober 2012

7 Salamanderparken blokade I sommerperioden har der været en del skriveri vedr. byggerier, hvor håndværkere bliver underbetalt. Et af de byggerier, som har været omtalt er vort nybyggeri i Salamanderparken, hvor der har været beskæftiget polske håndværkere, som ikke har fået udbetalt deres tilgodehavender. Der var altså ikke tale om underbetaling! Problemerne i den aktuelle sag var ikke overholdelse af regler, men manglende betalingsevne. Sagen blev heldigvis løst til alles tilfredshed på kort tid hvilket vi også havde en forventning og et krav om. På Salamanderparken har vi en kontrakt med én entreprenør om hele byggesagen. Totalentreprenøren er Dansk Boligbyg. Dansk Boligbyg har selv ansvaret for aftaler med alle underentreprenører, det har vi ingen indflydelse på. Dansk Boligbyg havde indgået aftale med tømrerfirmaet Michael Rasmussen om udførelse af en del af tømrerarbejderne. Michael Rasmussen havde engagement med fa. Handtrade som havde 12 polakker ansat. Polakkerne var medlemmer af 3F, som gik ind i sagen, da polakkerne kun havde fået udbetalt en del af deres tilgodehavende. 3F gennemførte en blokade mod Dansk Boligbyg og dele af tømrerarbejdet. ALBOA stillede krav overfor Dansk Boligbyg om at få bragt forholdene i orden, hvilket skete efter 4 dage, og blokaden blev ophævet. På grund af sommerferien kom vore synspunkter ikke så tydeligt til udtryk i den skrivende presse. I ALBOA har vi en pressepolitik som siger: ALBOA s formand udtaler sig om den politiske del ALBOA s direktør udtaler sig om den administrative del. ALBOA s direktør havde ferie, og derfor var der kun få kommentarer fra ALBOA. Hvad gør vi for at sikre at udenlandsk arbejdskraft følger gældende kollektiv dansk overenskomst? Som professionel bygherre stiller vi i alle byggesager de krav, vi kan og må i relation til udenlandsk arbejdskraft. Vi har i flere år anvendt nedennævnte betingelser, som gælder alle udførende entreprenører. Betingelserne er udarbejdet af vores advokat, så det er disse krav, vi kan og må stille. Kort fortalt, sikrer vi og får dokumentation for, at der som minimum udbetales overenskomstmæssig løn, ligesom firmaer skal være tilmeldt det såkaldte RUT-register, der sikrer, at firmaerne betaler skat m.v. Hvis forpligtelserne ikke overholdes, kan vi tilbageholde beløb hos entreprenøren med henblik på at betale fx tilgodehavende løn. Vi synes således, at vi indenfor de givne rammer gør, hvad vi kan, så det foregår på en ordentlig måde, når der er en udenlandsk arbejdskraft på byggepladserne. Vort udbudsmateriale omhandler følgende vedr. udenlandsk arbejdskraft: Såfremt entreprenøren vælger at benytte udenlandsk arbejdskraft til gennemførelse af projektet, herunder også eventuelle underentreprenører, forpligter entreprenøren sig til som minimum at betale den løn, der i henhold til gældende dansk kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver og ansatte er fastsat for udførelsen af arbejder, der henhører under entreprisen. Ved overtrædelse af denne forpligtelse, som medfører et berettiget krav fra de ansatte, kan ordregiver tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese sådanne krav. Nedenfor er angivet, adresse, internetadresse og telefonnummer m.v. for de relevante statslige tjenester, hvor tilbudsgiverne kan indhente oplysninger om 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse og 3) sikkerhed på arbejdspladsen samt arbejdsvilkår i Danmark. 1) SKAT Hovedcentret 4 Østbanegade København Ø telefon: fax: internet: 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K telefon: fax: internet: 3) Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø telefon: fax: internet: Med de initiativer, som ALBOA har taget er der en vis sandsynlighed for at udenlandsk arbejdskraft beskæftiget med ALBOA-projekter behandles på samme vilkår som dansk arbejdskraft, og dermed undgås dumping til ugunst for de danske håndværkere! John Jensen direktør i ALBOA Oktober

8 Forstadsavisen Forstadsavisen hed en nu hedengangen avis, som blev udgivet i Viby, Kongsvang, Rosenvang og Fredensvang i 1930erne og op til engang i 1970erne. Heri har vi fundet en artikel af daværende forretningsfører Thorvald Jensen. Ved gennemlæsning af artiklen, som gengives i sin fulde længde her, kan man nikke genkendende til mange boligpolitiske problemstillinger, som også findes den dag i dag. Læs artiklen og mærk historiens vingesus også i Viby. Den handler om den gule Vestergaardspark. Den Byggeriet i Vestergaardsparken er nu afsluttet Nyt Bykvarter planlægges og påbegyndes Af Thorvald Jensen Ved Aarets Afslutning gør man almindeligvis Status og anlægger Budget for det kommende Aar. Dette gælder indenfor Regnskabsvæsenet, og noget lignende kan der vel være Grund til at gøre indenfor Boligbyggeriet, da dette Problem er lige saa aktuelt, og paa nuværende Tidspunkt stadig ret alvorligt, selv om der tilsyneladende er bygget meget de senere Aar. I denne Anledning har Forstadsavisen bedt om en kort Oversigt over Arbejdet i Aaret, der nu er svundet, samt lidt om Boligforeningens Planer for 1953, og jeg skal lige her forsøge at trække Linierne lidt op for Arbejdet i 1952 og Foreningens Planer i det kommende Aar. Vi Boligfolk beskæftiger os nu mere med vore Fremtidsplaner, end med det færdigudførte Arbejde, men en kort Omtale af vort Byggeri i Aaret her kan dog være berettiget, navnlig ud fra den Betragtning, at Foreningen nu sikkert må holde Flyttedag, hvad Arbejdsomraade angaar, idet Afdeling VI Byvangen nu er færdig, og man har endnu ikke fastlagt, hvad man vil have projekteret og opført på Arealet langs Grundtvigsvej mellem de to store Bebyggelser Afdeling V og VI. Med de sidste 72 Lejligheder, som nu er blevet færdigbygget i Aar og taget i Brug i Juni Maaned, er Afdeling VI hermed færdig og beboet. Om dette Byggeri skal siges, at Bebyggelsen i sin Helhed har opfyldt de Forventninger, man har stillet til den, idet selve Blokkenes Placering med anlagte Friarealer har opfyldt de Krav, man skal stille til en Parkbebyggelse. Lejlighederne er store og rummelige og med en god og moderne Indretning, og Boligafgiften er her rimelig, selv om den endelige Afgift ikke er fastsat, da man ikke har den endelige Financiering færdig. Saa meget kan dog siges, at Boligafgiften vil komme til at ligge i Underkanten af, hvad man ellers maa præstere for tilsvarende Lejligheder. Med Afslutningen af denne Afdeling har Boligforeningen nu godt 400 Lejligheder og 88 Loftværelser, og det er vel nok med noget Vemod i Sindet, at Foreningens Ledelse maa flytte sit Arbejdsomraade, da man helst havde set en forbindende Bebyggelse som en smuk Afslutning paa Byvænget ud langs Grundtvigsvej, men dette bliver nu sikkert en kommunal Opgave, som Sogneraadet vil søge løst paa bedste Maade. Foreningens Arbejdsfelt bliver nu ude i den anden Ende af Byen ved det nye Stadion og den nye Skole, og her er Mulighederne til Stede for at faa et nyt Boligkvarter opbygget, som vil faa de smukkeste Omgivelser og sikkert blive meget eftertragtet. Vi har vel alle set den nye Vestergaardsskole som høster almindelig Anerkendelse for sin enkle og smukke Udformning tillige med en fornuftig Indretning og ikke mindst en stærk Hensyntagen til de størst mulige Besparelser ved de aarlige Vedligeholdelser. Med disse Blomster til samtlige medansvarlige og medvirkende ved Skolens Opførelse, maa vi dog indrømme, at Skolen ligger lidt ensom og ligesom trænger til Selskab, og dette har Bestyrelsen ved sit Initiativ til nye Fremstød mod Boligmanglen nu forsøgt at raade Bod paa ved det nye Projekt til Bebyggelsen Vestergaardsparken, som vil rumme 156 Lejligheder. I al beskendenhed skal hermed siges, at faar Boligforeningens Projekt her en smuk Nabo i den nye Skole og det nye Stadion, faar Skolen ligesaa en smuk udformet Bebyggelse som Nabo i Vestergaardsparken, som Foreningens Arkitekt C.K. Gjerrild har projekteret Grønnegaarden s 52 Lejligheder beliggende paa Arealet V. 8 Oktober 2012

9 Kongevej 25 overfor det nye Stadion. Med disse 2 Bebyggelser er Grundlaget for Starten til et nyt Bykvarter lagt til Rette. Vestergaardsparken er indsendt til Ministeriet, og der foreligger Forhaandstilsagn om Statslaan til Opførelsen. Projektet er færdigbehandlet af de respektive Myndigheder, saa Foreningen forventer Igangsættelsen af dette Byggeri snarest. Ved denne Bebyggelse har man som hidtil lagt stor Vægt på den ideelle Indretning af Lejlighedstyperne og tillige gjort Forsøg paa at aflive den Indstilling, som er almindelig gældende, at moderne Bebyggelser er blottet for Udsmykninger, da man jo ikke som for Aar tilbage har Taarne, Gesimser og Søjler til at smykke Bygningerne med. Moderne Byggeri er unægtelig mere funktionalistisk præget, dog er Facadeinddelingen og selve Udformningen her saaledes, at Bebyggelsen udvendigt set vil komme til at forme sig som en smuk og tilligemed hensigtsmæssig Bebyggelse og med et stort Friareal overfor den nye Skole. Dette, at man her er fri for Genboere, er noget, vi af Erfaring ved, vore Medlemmer sætter Pris paa. Denne Fordel opnaas ved den Randbebyggelse, som vi har faaet frem, en Byggeform, som sikkert er den ideelle, men som man sjælden kan opnaa, idet det kræver en dertil egnet Grund, som er vanskelig at faa fat paa. Standarden af dette Byggeri er paa Linie med Afdeling VI, d.v.s. al moderne Komfort med undtagelse af Køleskabet, som for Tiden ikke maa medtages i Statslaansbyggeriet, og selv om man har prøvet næsten alle Muligheder for nyt indenfor Lejlighedsindretningen, har vi dog Nyheder her, som er noget uprøvet for os og vistnok nyt i al Almindelighed herhjemme, idet Lejlighederne som for øvrigt bestaar af 12 forskellige Typer, har det efter vores Mening helt rigtige Spisekøkken med 2 gode Vinduer og god Spiseplads. Som tegningen viser, er der Adgang fra Køkken til Badeværelse, hvilket er en Nyindretning, som man venter vil vise sig at være en Fordel for Husmoderen og en Lettelse i det daglige Arbejde. Ligeledes har man opdelt Entreen i en Forstue og Entre, saaledes at den egentlige Entre er i den bageste Del med de indbyggede Skabe, noget, som da ogsaa har vundet almindelig Anerkendelse, og som sikkert vil vise sig at være en Fordel, da man herved opnaar en Slags Tumleplads for Børnene mellem Køkken og Opholdsstuen. Med denne Omtale af det nye Projekt vil det vel være på sin Plads at komme ind paa det mere alvorlige: Priserne og den Boligafgift, der betales i Dag for en moderne Lejlighed. Emnet er fortærsket, idet man snart hver Dag læser om de høje Huslejer. Det er uden for enhver Tvivl, at det i Dag kniber for mange med at klare Udgiften til lejen i de nye Ejendomme; paa den anden Side er man dog tilbøjelig til at undlade en Sammenligning med vore Lønninger, som vi jo alle maa erkende er steget samtidig med Stigningerne i Huslejerne. Det, der er saa urimeligt, er vel ogsaa snarest dette, at der er for stor en Forskel Oktober

10 paa lejen i gamle og nye Ejendomme, hvilket virker uretfærdigt for de unge, som skal sætte Bo og etablere Hjem. Det er rigtigt, at Boligafgiften her i Vestergaardsparken vil komme til at ligge paa ca Kr. pr. Etagemeter, det er det samme, som man er oppe paa i Boligafgift i andre Bebyggelser; sandt er det ogsaa, at det er en Fordobling af lejen i Boligforeningens Ejendomme siden dens Start i 1942, da man i den første Afdeling ligger paa en Leje paa 11,00 Kr. pr. Etagemeter. Udstyret og Kravene er da ogsaa steget betydelig siden, men at det er vanskelig for mange er sikkert uden al Tvivl, saa det er forstaaeligt, om man til Tider fristes til at gøre Forsøg paa Besparelser ved at nedskære Standarden og skrabe Byggeriets indvendige Udstyrelse ved at undlade en Del af de moderne Installationer. Denne Linie har Bestyrelsen taget Stilling til, og man vil ikke ind paa en Sænkning af Standarden, hvilket da ogsaa er en uhyre farlig Udvikling for Byggeriet, idet man maa huske paa, at vort Byggeri skal staa i en lang Aarrække. Det opføres i en Periode, hvor den tekniske Udvikling er i rivende Vækst, saaledes at en umoderne Bebyggelse til dels fra Starten er forældet og hurtig mister sin Værdi, saafremt man opnaar en Boligreserve, som vi jo da alle maa haabe, idet Tilstandene nu med de fortvivlede Boligproblemer er for alvorlige til, at man kan lade fem og syv være lige. Boligforeningens Ledelse har ikke ligget paa den lade Side i aaret, der er gaaet, selv om der tilsyneladende ikke er noget større Byggeri i gang for Tiden. Der er 22 Rækkehuse under Opførelse ved Lykkeholmsallé og Bjørnholmsallé, og disse er naturligt revet væk med det Behov, der er for Lejligheder. Foreningen har ca. 300 Medlemmer paa Ekspetancelisten, saa der er Opgaver nok at tage fat paa. Foreningen har ogsaa tilendebragt det forberedende Arbejde ved Projektering af Grønnegaarden og Vestergaardsparken, som tilsammen rummer 208 Lejligheder; heri ligger baade fra Teknikernes Side og fra Boligforeningens Side et stort Arbejde, selv om det ikke er synligt. Nu vil Ønsket for det nye Aar være, at man ikke strammer Vilkaarene for det almennyttige Boligbyggeri, men snarere letter disse, saa vi kan komme det håbløse Onde til Livs, der ligger i selv den Boligmangel, vi har. Det er sikkert, at det er nedbrydende for de Familier med Børn og de unge, der gifter sig og maa bo hjemme ved deres Forældre, at der ikke kan skaffes en Lejlighed. Det er en Tilstand, som vi, der til daglig har Føling med disse Mennesker, til dels kan sætte os ind i, men som man ikke til fulde forstaar, uden at man selv er i denne haabløse Nødsituation. Givet er det, at en Stramning af Byggeriets Vilkaar vil forøge Mangelen af Lejligheder, og derved opstaar der de to værste Onder, et Samfund kan rammes af, nemlig Boligmangel og en forøget Arbejdsløshed. Sker det, opstaar Tilstande ingen kan være tjent med. Vi haaber hermed, at Forstadsavisen har faaet de orienterende Oplysninger, den har eftersøgt, dels om hvad der er sket samt vore Ønsker for det kommende aar. Emnet er som før omtalt i Artiklen noget fortærsket, men vel alligevel saa aktuelt, at det maa have alles interesse. Og saa fortsætter Boligforeningen sit Arbejde til alles gavn, og her maa indføjes, at vi støttes stærkt af vort Sogneraad, hvilket fortjener at fremhæves, idet man der er klar over og enig med os i, at dette Arbejde skal gøres. Vi har den Opfattelse, at paa dette Omraade sættes den politiske Opfattelse i Baggrunden, saaledes at man i fuld enighed, støtter vore Bestræbelser i vort arbejde. Administrationen Vestergårdsvej 15 Postboks Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag...kl Torsdag... kl Fredag... LUKKET Telefontid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Driftsafdelingen: Telefontid: Som resten af administrationen. Træffetid: Gå ikke forgæves, ring og få en aftale inden du kommer. Kontortid i Galten: Inspektøren træffes torsdag: kl Gyvelparken 7A EJENDOMSFUNKTIONÆRER Ejendomsfunktionærer: Se listen bagest i bladet. Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.g.a. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! 10 Oktober 2012

11 Byttelejlighed? Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Brug venligst denne vedstående kupon. Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer 23. oktober 2012 er sidste frist til næste nr. Haves: Ønskes: Henvendelse: Tlf.: Evt. navn/kontaktperson: Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Haves: 3 vær. 2. sal, Ormslevvej, Viby Ønskes: 3 vær. Kridthøjparken Henv.: Tlf eller Kontaktperson: Bettina Haves: 3 vær. 1. sal Skanderborgvej, Viby Ønskes: 2-3 vær. Rækkehus, afd. 39, Hjulbjergvej, Borupvej, Tranbjerg Henv.: Tlf Kontaktperson: Mariann Haves: 2 etagers rækkehus i Lystrup i dejligt og grønt område med udsigt over marker, Århusbugten og Djursland. Søde og venlige naboer. Rum: 3. Areal: 84,9 kvm, Pris: 6.014,- Alt nyt i hårde hvidevarer, nyt køkken og badeværelse. Ønskes: 1 etagers bolig i stueplan, hvor man må have en kat. Størrelse fra 70 kvm. Pris ca ,- Beliggenhed: Højbjerg, Holme, Skade, Aarhus C, Trøjborg Henv.: Tlf Mail: Kontaktperson: Natalia Haves: 2 vær. 1. sal, Solbjerg Ønskes: 2 vær. Beder Henv.: Tlf Kontaktperson: Thomas Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Oktober

12 ALBOA inside præsenterer den nye organisationsbestyrelse Før valgene blev alle kandidaterne bedt om at præsentere sig. Poul Ankersen, der er 67 år, blev valgt som formand for to år: Bosat i afd. 72, Klokkeblomstvej, Stavtrup. Anciennitet i det beboerdemokratiske arbejde siden 1988 (26 år) formand Jeg er pensionist fra ansat i Boligkontoret Aarhus med udlejning og klagesager. Bestyrelsesmedlem i Viby Elværk Bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Arkiv, Viby Journalist på VA-bladet, nu ALBOA inside siden 1975 Visioner: Ønsker fortsat at præge ALBOA således at vi er blandt de bedste boligforeninger i Aarhus eller helt i toppen, hvad angår beboerdemokrati og beboerservice. Vi skal fortsat være en byggende boligorganisation. Vi skal vedligeholde vore boliger, så de lever op til tidens kvalitetskrav. Niels Skov Nielsen, 60 år: Bosat i afd. 47, Råhøjparken Har været i afdelingsbestyrelsen siden 1995, i organisationsbestyrelsen siden 2004 Niels er gået på efterløn efter at have været i isenkræmmerbranchen i 44 år. Udpræget familiemenneske med børn, børnebørn, svingerbørn og hund. Spiller badminton og har stor interesse for boligforeningsarbejde. Visioner: Fortsat udbygning af beboerdemokratiet. Vil gerne bygge nye boliger og fortsat renovere nuværende boliger, så de bliver tidssvarende vel at mærke til en pris, som beboerne kan betale. Håber administrationen bliver til gavn for beboerne, og at den fortsat kan være mellem de tre billigste m.h.t. administrationsbidrag. 12 Oktober 2012

13 Kim Schmidt Jensen, 51 år: Anciennitet i det beboerdemokratiske arbejde i 12 år, heraf 6 år som formand i afd. 43 Bosat i Håndværkerparken (afd. 43) Arbejder dagligt som bygningsingeniør/projektleder Har en stor byggefaglig indsigt (både byggeteknisk og økonomisk) Er aktiv badmintonspiller Har været ALBOAs repræsentant i Fondsbestyrelsen Idrætscenter Lyseng i 2 ½ år Har stor interesse i den almene sektor, som har stor betydning for samfundet. Visioner: Vil arbejde seriøst og engageret for beboerne, samt være med til at sikre: En større overensstemmelse mellem afd. bestyrelsernes ønsker og organisationsbestyrelsens beslutninger. En fornuftig økonomisk og kritisk sparring med administrationen Kontinuitet i ALBOA med henblik på det kommende generationsskifte Alle afdelinger (store, små, høj, lav) sikres på lige fod med hinanden At afdelingerne ved behov får den nødvendige opbakning (også økonomisk) i org. bestyrelsen Har bl.a. været med til: V.h.a. udarbejdelse af dispensationsansøgning at sikre opførelsen af Håndværkerparkens genbrugsplads (Administrationen havde opgivet projektet, da myndighederne ikke ville give byggetilladelse i første omgang). At varetage beboernes interesser i.f.m. renoveringsprojekt Håndværkerparken II gennem stort set hele projektforløbet. Lone Terkildsen: Bosat i afd. 38, Tranbjergparken Formand i Tranbjergparken i 8 år og har deltaget i kredsvalgmøder og kredskonferencer i 5. kreds Visioner: Beboerdemokratiet betyder meget. Hendes kerneområder er renoveringssager og hun kæmper for at få flere beboere til at deltage i afdelingsmøderne. Hun har deltaget i BL-kurser, hvor ikke mindst erfaringsudvekslinger giver meget. De sidste 4 følger i næste nummer af ALBOA inside. Oktober

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2013 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. JUNI 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde 18. december 2013 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. NOVEMBER 2012 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Michael Korsholm Peter Andersen administrationschef Kjeld Jespersen direktør John Jensen

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

Bedre beboerservice OKTOBER 2017

Bedre beboerservice OKTOBER 2017 djursbo NYT OKTOBER 2017 Bedre beboerservice Beboerne i djursbos afdelinger i Ebeltoft-området har siden sommeren fået adgang til henholdsvis et grønt og blåt serviceteam. De nye teams er kommet godt fra

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke

Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Referat Repræsentantskabsmøde mandag den 8. oktober 2012, kl. 19.00 i Oasen, Stengårdens Selskabslokaler, Lokes Plads 1, Ølstykke Til stede: Bjørli Denbak, Aksel Hein Pedersen, Anne Larsen, Birgit Pedersen,

Læs mere

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014. side nr. 137

AARHUS. Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014. side nr. 137 f11menbo AARHUS side nr. 137 Referat af bestyrelsesmøde 28. august 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Administrationen: Nielsen Vicky E. Jensen Frederik Vester Steffen Espersen Mødets dagsorden: 1. Protokol 2.

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det?

Ordblindhed. Mine erfaringer med det at være ordblind, samt undervise ordblinde. Hvad er ordblindhed, og kan man gøre noget ved det? [deadline mandag kl. 8.30] Det Søde Hjørne er navnet på vores arbejdende værksted. Vi kaster os ud i at producere bolsjer, karameller, konfekt og andre sukrede sager, som på basaren vil blive solgt i gennemsigtige

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. AUGUST 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. AUGUST 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Niels

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården.

Medieavisen. Dette nummer indeholder fire fantastiske artikler om det nye byggeri på Knagegården. Medieavisen 2014 nr. 1 Hv em er Mediehuset? Mediehuset på Skovgården består af Medieværkstedet på Skovgården og det tidligere Infohuset. De to medietilbud er i dag slået sammen og hedder Mediehuset. Denne

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 5. november 2013 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Retsgrundlaget... 3 Tilbudsfasen... 3 Randers Kommunes kontrolbud... 4 Tilbudsafgivelsen...

Læs mere

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet.

Afbud fra forretningsfører Esbern Ott, Bianca Balslev, Dennis Johansen og Christian Hansen. Godkendelse af referat nr. 11., samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 20.10.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat no. 1. BESTYRELSEMØDE: Tirsdag d. 14.10 14 kl. 18.30 21.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN AD.

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014

Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 side nr. 119 Referat af bestyrelsesmøde 27. marts 2014 Tilstede: Bestyrelsen: Afbud: Administrationen: Chris Cully Erling Sørensen Lis Fræer Nielsen Børge Skovsende Morten Glud Irene Madsen Graver Vicky

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 23. SEPTEMBER 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Niels Skov Nielsen Carsten Bach Mikkelsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne)

Endelig dagsorden. Fra organisationsbestyrelsen deltog: (7 repræsentanter iht. vedtægterne) Boligselskabet Futura Fredericia Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde mandag den 27. juni 2011 kl. 19.00. Mødet blev holdt i fælleshuset Thygesmindevej 81, 7000 Fredericia, og startede med spisning.

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016

Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Afdelingsmøde afd. 7 Ryttervænget, den 18. april 2016 Deltagere: 19 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Lars Johansen Kjeld Nielsen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 26-02-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Jørn Stevns, Peter Fynbo Hansen, Knud Weiss, Robert Madsen, John Nilsson, Poul Jeppesen, Lis Bentin

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe.

Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Nibe Ældreboligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 1. marts 2012 Kl. 13.30, i fælleshuset, Munchs Vej 7 i Nibe. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Driftsleder Jan Kristensen byder først velkommen og giver herefter ordet til afdelingens formand Pia Hornbæk:

Driftsleder Jan Kristensen byder først velkommen og giver herefter ordet til afdelingens formand Pia Hornbæk: Byggegilde for garager, badeværelser m.m. Onsdag den 3. december 2014 blev der afholdt byggegilde for afslutning af garagerne, velfærdbygning for rengøringspersonalet i Ø-gaderne P-pladser samt ikke mindst

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 22. januar 2009 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Onsdag d. 6. maj 2009 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Nørresundby Boligselskab att. Tove Christiansen Gl. Østergade 16 9400 Nørresundby 20.03.2016 Afdelingsmøde i afd. 66, Laurits Hauges Vej 3-23, Nørresundby Vi har haft følgende udgifter i udlæg til afdelingsmødet

Læs mere

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt. Afdelingsmøde for afd. 29 Sdr. Allé 5 Torsdag, den 3. september 2015 kl. 16.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH) og Karina Karlsen. Fra bestyrelsen var Henrik Kruse mødt.

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30.

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Side 1/6 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 10. oktober 2016, kl. 16,30. Dagsorden: Åbent møde. 1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 15. august 2016. 2. Revisionsprotokol. 3. Meddelelser.

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 6/5-2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Ernst (nr. 259) og Jørgen (nr. 157). Referent: Thora.

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010

REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 REFERAT AF KONST. BESTYRELSESMØDE I VESTERBO DEN 13. OKTOBER 2010 X Robert Thorsen Bestyrelsesformand X Lars Hansen Næstformand X Heidi Bindløv Bestyrelsesmedlem X Hans-Jørgen Krickhahn Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 134. Vibeengen 7. marts 2011 Formanden bød velkommen og konstaterede at 45 husstande var fremmødt. Efterfølgende blev "panelet" præsenteret. Fra Vibo: Dinah,

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. november 2016 Referat af Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid torsdag

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere