2. årgang Nr. 7 oktober Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift inside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. årgang Nr. 7 oktober 2012. Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift 1954. inside"

Transkript

1 2. årgang Nr. 7 oktober 2012 Rejsegilde i Vestergaardsparken. I drift inside

2 Side 30 Side 12 Side 26 Kære læsere ALBOA inside bringer gerne nyt og det er virkelig en nyhed, at vi får en ny direktør i Som bekendt bygger vi fortsat, og rejsegilde er altid hyggeligt (blokaden har vi glemt). Vi skriver også gerne om gamle byggerier (se side 8-10). Vi skylder at præsentere den nye organisationsbestyrelse. Vi fortæller i dette nummer om de fire og vender tilbage til de øvrige fire. Vi præsenterer også vore 16 udvalg og fortæller om to jubilæer og tre nye medarbejdere. Desværre har vi haft brand og indbrud, og skriver hellere om livet i Håndværkerparken solbær livet ved bocciastævnet og livet ved pensionistfesten 2 december. Det sidste ALBOA inside i år udkommer inden juleaften. Hav det godt indtil da, siger redaktionen. Indhold Leder...3 Halvvejsgilde...4 Afskedsreception...5 Rejsegilde...6 Blokade...7 Byggeri i Byttelejlighed...11 Organisationsbestyrelsen...12 Udvalgsmedlemmer...14 Ejendomsfunktionærer nyansat Afdelingsbestyrelseskursus...18 Jubilæer Kunstudvalg...19 ALBOAs fritidsudvalg...21 Klubhus brændt...24 Solbærhæk...25 Der sker noget i Håndværkerparken Indbrud...29 Bocciastævne Pensionistfest...bagsiden 2. ÅRGANG oktober 2012 blad nr. 7 Udkommer 4 gange årligt Oplag: eksemplarer / Tryk/Layout: Uni-Tryk Redaktion sluttet 19. september Næste nummer udkommer december 2012 Deadline næste nummer 23. oktober 2012 Redaktion: Øyvind Kragh-Larsen (ansvarshavende) tlf Poul Ankersen tlf Poul Fisker tlf Erlind Daugaard tlf Lis-Linette Knoth Grand tlf Alle skriftlige henvendelser vedrørende bladet kan ske til boligforeningens kontor: Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J Tlf , Fax Bladets adresse: Foreningens hjemmeside: Meninger, der tilkendegives i bladet, må ikke tages som udtryk for foreningens officielle standpunkt. Ret til ændringer forbeholdes 2 Oktober 2012

3 Generationsskifte Leder Kontinuitet i det stadige arbejde med at gøre ALBOA til et godt sted at bo og til en god arbejdsplads er meget vigtigt. Derfor har ALBOA s bestyrelse besluttet en plan for et kommende generationsskifte i den daglige ledelse. Der er tale om en meget langsigtet plan, som påbegyndes den og afsluttes med udgangen af Der er tale om en plan, som giver mulighed for, at den kommende leder får tid til at finde ud af, om det nu er det rigtige, og ALBOA s bestyrelse får mulighed for at vurdere, om personen er den rigtige. En enig bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 22. august 2012 besluttet at ansætte Jens Løkke Møller med virkning fra til overtagelse af direktørposten pr Hvem er Jens Løkke Møller????? Det er bestyrelsens opfattelse, at Jens Løkke Møller opfylder disse kvalifikationer, og at han er den rette til at overtage direktørposten, når ALBOA s nuværende direktør fratræder. ALBOA s bestyrelse har besluttet nedennævnte plan for generationsskiftet: Jens er 37 år, gift med Ann-Kristina og har to drenge på 2 og 4 år, bor i Hinnerup. Jens er uddannet cand.scient.pol. (statskundskab). Jens har siden 2007 været sekretariatschef i Det Boligsociale Fællessekretariat. I været projektmedarbejder i EU-parlamentet i Bruxelles. I konsulent i udviklingsafdelingen i Randers Kommune. I formidlingskonsulent indenfor socialområdet i Århus Amt. I forbindelse med personudvælgelsen er der lagt stor vægt på at finde den rigtige person med fokus på: Kendskab til den almene sektor Respekt for beboerdemokratiet og det beboerdemokratiske arbejde, der udføres i vore boligområder Uddannelse Alder Formuleringsevne Projekthåndtering Politisk kontakt 1/1-2013: Jens Løkke Møller ansættes som personalechef og leder af det boligsociale arbejde (en stabsfunktion til direktøren) og bliver samtidig en del af den daglige ledelse. 1/7-2013: Administrationschef Kjeld Jespersen overgår til seniorordning med fri hver fredag. 1/1-2014: Kjeld Jespersen fratræder som leder af ledelsessekretariatet og som stedfortræder for direktøren. Jens Løkke Møller tiltræder som sekretariatog souschef. 1/1-2016: Jens Løkke Møller tiltræder som direktør for AL- BOA. 1/7-2016: Kjeld Jespersen fratræder. Som daglig leder af ALBOA er jeg utrolig glad for den beslutning som ALBOA s bestyrelse traf på mødet den 22. august Jeg er sikker på, at man i Jens har fået den helt rigtige afløser, når jeg fratræder efter mere end 27 år som daglig leder. Jens vil helt sikkert være i stand til at påvirke udviklingen i den helt rigtige retning, således at min boligforening og mine beboerdemokrater fortsat vil være blandt de absolut bedste indenfor den almene sektor, ikke bare her i kommunen men også på landsplan, forankret på et fundament af aktive beboerdemokrater. Et stort tillykke til ALBOA med ansættelsen af Jens Løkke Møller. John Jensen Direktør for ALBOA, lidt endnu Oktober

4 Halvvejs-gilde Kjærslund Af Erlind Daugaard Tonny Mikkelsen byder velkommen. Som omtalt i ALBOA inside nr er afdeling 026 Kjærslund i fuld gang med at renovere alle blokkene. Projektet er grundigt belyst i artiklen, så det skal vi ikke gentage her. Ca. halvvejs i renoveringsfasen mente bestyrelsen, at dette skulle markeres med et lille rejsegilde. Det blev så afholdt den 14. juni 2012 med hvad der nu hører sig til i den slags anledninger. Formand for Kjærslund og medlem af hovedbestyrelsen, Tonny Mikkelsen, bød velkommen og glædede sig over et godt fremmøde. Bag os kan vi se en næsten færdig blok, sagde han og arbejdet skrider godt frem. En sådan renoveringsproces tager tid nogle gange måske lidt for lang tid. Han ridsede i store træk hele forløbet op siden starten på opgaven i 2003, hvor en byggeskaderapport blev grundstenen til den endelige plan. Stort fremmøde i Kjærslund. 4 Oktober 2012

5 Vi er overbevist om, at vi sammen med vore samarbejdspartnere har fundet de rigtige løsninger, der giver et helt nyt indtryk af afdelingen. Licitationen blev vundet af firmaet Enemærke og Petersen ovre fra øen! Og efter en lidt besværlig igangsætning, har de løftet opgaven godt, som man selv kan se rundt omkring i afdelingen. Beboerne synes godt nok, der arbejdes mange steder, og at det hele ser lidt uoverskueligt ud, samtidig med, at det kan være besværligt at komme rundt. Men det får en ende vi må væbne os med tålmodighed lidt endnu. Men der bliver ikke noget 10 års jubilæum på projektet, det bliver færdigt inden årets udgang. Tonny Mikkelsen takkede Enemærke og Petersens medarbejdere for godt samarbejde og for den måde man har taklet opgaven på over for beboerne undervejs. Trefoldigt hurra for Kjærslund. Herefter takkede byggeleder Henrik Johansen, Enemærke og Petersen, bestyrelse og beboere for samarbejdet undervejs og ønskede Kjærslund til lykke med renoveringen. Og så var der øl og pølser! Henrik Johansen fra Enemærke og Petersen takker for samarbejdet. Afskedsreception for afgående medlemmer i ALBOAs organisationsbestyrelse I Håndværkerparkens Fælleshus blev der den 2. juli 2012 holdt afskedsreception for udtrædende medlemmer af ALBOAs første organisationsbestyrelse efter fusionen - den gamle overgangsorganisationsbestyrelse. Her skal lyde en stor tak for arrangementet, og takken her er ikke kun på egne vegne, men på vegne af alle de udtrædende medlemmer som deltog. Hvor var det en fin måde at slutte af på og få sagt tak for kampene og samarbejdet. Et samarbejde som for mit vedkommende startede i fusionsgruppen og sikke et forløb, sikke udfordringer, en proces, og sikke et stykke arbejde! Og det er ikke uden en anelse vemod stafetten med organisationsbestyrelsesarbejdet er givet videre, men også med en rigtig god følelse i maven. Der er naturligt meget arbejde, masser af udfordringer og mange beslutninger for den nye organisationsbestyrelse nu og i fremtiden. I ønskes rigtig god arbejdslyst og jeg håber, at uanset hvilke valg og beslutninger I måtte træffe, at det vil være som en åben og synlig organisationsbestyrelse. Endnu engang stort og inderligt tak til alle de som mødte op og gjorde dagen festlig, tak for taler, tak for de personlige gaver, gaverne fra revisionsfirmaet Beierholm, Clemens Advokater og DAI (arkitekter/ingeniører) og tak til Organisationsbestyrelsen og ALBOAs administration for afskedsgaver og et rigtig fint arrangement. Ulla Elisabeth Folmer Christiansen Afd. 47, Råhøjparken, Stavtrup Oktober

6 Salamanderparken Rejsegilde Af Erlind Daugaard Foto: Kim B. Olsen, inspektør Vejret viste sig fra sin bedste side onsdag den 29.august. Det var den dag, ALBOA havde valgt at holde rejsegilde på Salamanderparkens 2. byggeafsnit, som omfatter 40 familieboliger og 20 stk. +55 boliger. Der var da også stort fremmøde af beboere, teknikere og andre medarbejdere fra Boligbyg, der har det overordnede ansvar for bebyggelsen. I det gode vejr blev rejsegildet gennemført i fri luft på pladsen mellem de to rækker +55 boliger. ALBOA`s formand, Poul Ankersen, bød velkommen. Han glædede sig over en velordnet og ryddelig byggeplads, som det også havde været tilfældet ved rejsegildet på 1.afsnit, hvor indflytning er påbegyndt. Nu glæder vi os til at afdelingen færdiggøres og sættes i drift. Der skal herfra lyde en tak for en god indsats til alle ansatte på byggepladsen lige fra yngste arbejdsdreng til ældste svend og teknikere. Også tak til Dansk Boligbyg for en flagstang med tilhørende flag og vimpel. Som det er skik og brug ved en sådan lejlighed, udråbte deltagerne et leve for Salamanderparken. Herefter talte arkitekt Per Laustsen fra Årstiderne Arkitekter. Han konstaterede, at byggeriet kørte som smurt, man var endda foran tidsplanen! Også han takkede for såvel samarbejdet med ALBOA, som alle medarbejderne på projektet. Der udbragtes endnu et leve for byggeriet. Selv om der selvfølgelig mangler en del finish inden indflytningen kan påbegyndes, var der lejlighed til at bese 3 af boligerne og det så rigtig godt ud! 6 Oktober 2012

7 Salamanderparken blokade I sommerperioden har der været en del skriveri vedr. byggerier, hvor håndværkere bliver underbetalt. Et af de byggerier, som har været omtalt er vort nybyggeri i Salamanderparken, hvor der har været beskæftiget polske håndværkere, som ikke har fået udbetalt deres tilgodehavender. Der var altså ikke tale om underbetaling! Problemerne i den aktuelle sag var ikke overholdelse af regler, men manglende betalingsevne. Sagen blev heldigvis løst til alles tilfredshed på kort tid hvilket vi også havde en forventning og et krav om. På Salamanderparken har vi en kontrakt med én entreprenør om hele byggesagen. Totalentreprenøren er Dansk Boligbyg. Dansk Boligbyg har selv ansvaret for aftaler med alle underentreprenører, det har vi ingen indflydelse på. Dansk Boligbyg havde indgået aftale med tømrerfirmaet Michael Rasmussen om udførelse af en del af tømrerarbejderne. Michael Rasmussen havde engagement med fa. Handtrade som havde 12 polakker ansat. Polakkerne var medlemmer af 3F, som gik ind i sagen, da polakkerne kun havde fået udbetalt en del af deres tilgodehavende. 3F gennemførte en blokade mod Dansk Boligbyg og dele af tømrerarbejdet. ALBOA stillede krav overfor Dansk Boligbyg om at få bragt forholdene i orden, hvilket skete efter 4 dage, og blokaden blev ophævet. På grund af sommerferien kom vore synspunkter ikke så tydeligt til udtryk i den skrivende presse. I ALBOA har vi en pressepolitik som siger: ALBOA s formand udtaler sig om den politiske del ALBOA s direktør udtaler sig om den administrative del. ALBOA s direktør havde ferie, og derfor var der kun få kommentarer fra ALBOA. Hvad gør vi for at sikre at udenlandsk arbejdskraft følger gældende kollektiv dansk overenskomst? Som professionel bygherre stiller vi i alle byggesager de krav, vi kan og må i relation til udenlandsk arbejdskraft. Vi har i flere år anvendt nedennævnte betingelser, som gælder alle udførende entreprenører. Betingelserne er udarbejdet af vores advokat, så det er disse krav, vi kan og må stille. Kort fortalt, sikrer vi og får dokumentation for, at der som minimum udbetales overenskomstmæssig løn, ligesom firmaer skal være tilmeldt det såkaldte RUT-register, der sikrer, at firmaerne betaler skat m.v. Hvis forpligtelserne ikke overholdes, kan vi tilbageholde beløb hos entreprenøren med henblik på at betale fx tilgodehavende løn. Vi synes således, at vi indenfor de givne rammer gør, hvad vi kan, så det foregår på en ordentlig måde, når der er en udenlandsk arbejdskraft på byggepladserne. Vort udbudsmateriale omhandler følgende vedr. udenlandsk arbejdskraft: Såfremt entreprenøren vælger at benytte udenlandsk arbejdskraft til gennemførelse af projektet, herunder også eventuelle underentreprenører, forpligter entreprenøren sig til som minimum at betale den løn, der i henhold til gældende dansk kollektiv overenskomst mellem arbejdsgiver og ansatte er fastsat for udførelsen af arbejder, der henhører under entreprisen. Ved overtrædelse af denne forpligtelse, som medfører et berettiget krav fra de ansatte, kan ordregiver tilbageholde vederlag til entreprenøren med henblik på at tilgodese sådanne krav. Nedenfor er angivet, adresse, internetadresse og telefonnummer m.v. for de relevante statslige tjenester, hvor tilbudsgiverne kan indhente oplysninger om 1) skatter, 2) miljøbeskyttelse og 3) sikkerhed på arbejdspladsen samt arbejdsvilkår i Danmark. 1) SKAT Hovedcentret 4 Østbanegade København Ø telefon: fax: internet: 2) Miljøstyrelsen Strandgade København K telefon: fax: internet: 3) Arbejdstilsynet Landskronagade København Ø telefon: fax: internet: Med de initiativer, som ALBOA har taget er der en vis sandsynlighed for at udenlandsk arbejdskraft beskæftiget med ALBOA-projekter behandles på samme vilkår som dansk arbejdskraft, og dermed undgås dumping til ugunst for de danske håndværkere! John Jensen direktør i ALBOA Oktober

8 Forstadsavisen Forstadsavisen hed en nu hedengangen avis, som blev udgivet i Viby, Kongsvang, Rosenvang og Fredensvang i 1930erne og op til engang i 1970erne. Heri har vi fundet en artikel af daværende forretningsfører Thorvald Jensen. Ved gennemlæsning af artiklen, som gengives i sin fulde længde her, kan man nikke genkendende til mange boligpolitiske problemstillinger, som også findes den dag i dag. Læs artiklen og mærk historiens vingesus også i Viby. Den handler om den gule Vestergaardspark. Den Byggeriet i Vestergaardsparken er nu afsluttet Nyt Bykvarter planlægges og påbegyndes Af Thorvald Jensen Ved Aarets Afslutning gør man almindeligvis Status og anlægger Budget for det kommende Aar. Dette gælder indenfor Regnskabsvæsenet, og noget lignende kan der vel være Grund til at gøre indenfor Boligbyggeriet, da dette Problem er lige saa aktuelt, og paa nuværende Tidspunkt stadig ret alvorligt, selv om der tilsyneladende er bygget meget de senere Aar. I denne Anledning har Forstadsavisen bedt om en kort Oversigt over Arbejdet i Aaret, der nu er svundet, samt lidt om Boligforeningens Planer for 1953, og jeg skal lige her forsøge at trække Linierne lidt op for Arbejdet i 1952 og Foreningens Planer i det kommende Aar. Vi Boligfolk beskæftiger os nu mere med vore Fremtidsplaner, end med det færdigudførte Arbejde, men en kort Omtale af vort Byggeri i Aaret her kan dog være berettiget, navnlig ud fra den Betragtning, at Foreningen nu sikkert må holde Flyttedag, hvad Arbejdsomraade angaar, idet Afdeling VI Byvangen nu er færdig, og man har endnu ikke fastlagt, hvad man vil have projekteret og opført på Arealet langs Grundtvigsvej mellem de to store Bebyggelser Afdeling V og VI. Med de sidste 72 Lejligheder, som nu er blevet færdigbygget i Aar og taget i Brug i Juni Maaned, er Afdeling VI hermed færdig og beboet. Om dette Byggeri skal siges, at Bebyggelsen i sin Helhed har opfyldt de Forventninger, man har stillet til den, idet selve Blokkenes Placering med anlagte Friarealer har opfyldt de Krav, man skal stille til en Parkbebyggelse. Lejlighederne er store og rummelige og med en god og moderne Indretning, og Boligafgiften er her rimelig, selv om den endelige Afgift ikke er fastsat, da man ikke har den endelige Financiering færdig. Saa meget kan dog siges, at Boligafgiften vil komme til at ligge i Underkanten af, hvad man ellers maa præstere for tilsvarende Lejligheder. Med Afslutningen af denne Afdeling har Boligforeningen nu godt 400 Lejligheder og 88 Loftværelser, og det er vel nok med noget Vemod i Sindet, at Foreningens Ledelse maa flytte sit Arbejdsomraade, da man helst havde set en forbindende Bebyggelse som en smuk Afslutning paa Byvænget ud langs Grundtvigsvej, men dette bliver nu sikkert en kommunal Opgave, som Sogneraadet vil søge løst paa bedste Maade. Foreningens Arbejdsfelt bliver nu ude i den anden Ende af Byen ved det nye Stadion og den nye Skole, og her er Mulighederne til Stede for at faa et nyt Boligkvarter opbygget, som vil faa de smukkeste Omgivelser og sikkert blive meget eftertragtet. Vi har vel alle set den nye Vestergaardsskole som høster almindelig Anerkendelse for sin enkle og smukke Udformning tillige med en fornuftig Indretning og ikke mindst en stærk Hensyntagen til de størst mulige Besparelser ved de aarlige Vedligeholdelser. Med disse Blomster til samtlige medansvarlige og medvirkende ved Skolens Opførelse, maa vi dog indrømme, at Skolen ligger lidt ensom og ligesom trænger til Selskab, og dette har Bestyrelsen ved sit Initiativ til nye Fremstød mod Boligmanglen nu forsøgt at raade Bod paa ved det nye Projekt til Bebyggelsen Vestergaardsparken, som vil rumme 156 Lejligheder. I al beskendenhed skal hermed siges, at faar Boligforeningens Projekt her en smuk Nabo i den nye Skole og det nye Stadion, faar Skolen ligesaa en smuk udformet Bebyggelse som Nabo i Vestergaardsparken, som Foreningens Arkitekt C.K. Gjerrild har projekteret Grønnegaarden s 52 Lejligheder beliggende paa Arealet V. 8 Oktober 2012

9 Kongevej 25 overfor det nye Stadion. Med disse 2 Bebyggelser er Grundlaget for Starten til et nyt Bykvarter lagt til Rette. Vestergaardsparken er indsendt til Ministeriet, og der foreligger Forhaandstilsagn om Statslaan til Opførelsen. Projektet er færdigbehandlet af de respektive Myndigheder, saa Foreningen forventer Igangsættelsen af dette Byggeri snarest. Ved denne Bebyggelse har man som hidtil lagt stor Vægt på den ideelle Indretning af Lejlighedstyperne og tillige gjort Forsøg paa at aflive den Indstilling, som er almindelig gældende, at moderne Bebyggelser er blottet for Udsmykninger, da man jo ikke som for Aar tilbage har Taarne, Gesimser og Søjler til at smykke Bygningerne med. Moderne Byggeri er unægtelig mere funktionalistisk præget, dog er Facadeinddelingen og selve Udformningen her saaledes, at Bebyggelsen udvendigt set vil komme til at forme sig som en smuk og tilligemed hensigtsmæssig Bebyggelse og med et stort Friareal overfor den nye Skole. Dette, at man her er fri for Genboere, er noget, vi af Erfaring ved, vore Medlemmer sætter Pris paa. Denne Fordel opnaas ved den Randbebyggelse, som vi har faaet frem, en Byggeform, som sikkert er den ideelle, men som man sjælden kan opnaa, idet det kræver en dertil egnet Grund, som er vanskelig at faa fat paa. Standarden af dette Byggeri er paa Linie med Afdeling VI, d.v.s. al moderne Komfort med undtagelse af Køleskabet, som for Tiden ikke maa medtages i Statslaansbyggeriet, og selv om man har prøvet næsten alle Muligheder for nyt indenfor Lejlighedsindretningen, har vi dog Nyheder her, som er noget uprøvet for os og vistnok nyt i al Almindelighed herhjemme, idet Lejlighederne som for øvrigt bestaar af 12 forskellige Typer, har det efter vores Mening helt rigtige Spisekøkken med 2 gode Vinduer og god Spiseplads. Som tegningen viser, er der Adgang fra Køkken til Badeværelse, hvilket er en Nyindretning, som man venter vil vise sig at være en Fordel for Husmoderen og en Lettelse i det daglige Arbejde. Ligeledes har man opdelt Entreen i en Forstue og Entre, saaledes at den egentlige Entre er i den bageste Del med de indbyggede Skabe, noget, som da ogsaa har vundet almindelig Anerkendelse, og som sikkert vil vise sig at være en Fordel, da man herved opnaar en Slags Tumleplads for Børnene mellem Køkken og Opholdsstuen. Med denne Omtale af det nye Projekt vil det vel være på sin Plads at komme ind paa det mere alvorlige: Priserne og den Boligafgift, der betales i Dag for en moderne Lejlighed. Emnet er fortærsket, idet man snart hver Dag læser om de høje Huslejer. Det er uden for enhver Tvivl, at det i Dag kniber for mange med at klare Udgiften til lejen i de nye Ejendomme; paa den anden Side er man dog tilbøjelig til at undlade en Sammenligning med vore Lønninger, som vi jo alle maa erkende er steget samtidig med Stigningerne i Huslejerne. Det, der er saa urimeligt, er vel ogsaa snarest dette, at der er for stor en Forskel Oktober

10 paa lejen i gamle og nye Ejendomme, hvilket virker uretfærdigt for de unge, som skal sætte Bo og etablere Hjem. Det er rigtigt, at Boligafgiften her i Vestergaardsparken vil komme til at ligge paa ca Kr. pr. Etagemeter, det er det samme, som man er oppe paa i Boligafgift i andre Bebyggelser; sandt er det ogsaa, at det er en Fordobling af lejen i Boligforeningens Ejendomme siden dens Start i 1942, da man i den første Afdeling ligger paa en Leje paa 11,00 Kr. pr. Etagemeter. Udstyret og Kravene er da ogsaa steget betydelig siden, men at det er vanskelig for mange er sikkert uden al Tvivl, saa det er forstaaeligt, om man til Tider fristes til at gøre Forsøg paa Besparelser ved at nedskære Standarden og skrabe Byggeriets indvendige Udstyrelse ved at undlade en Del af de moderne Installationer. Denne Linie har Bestyrelsen taget Stilling til, og man vil ikke ind paa en Sænkning af Standarden, hvilket da ogsaa er en uhyre farlig Udvikling for Byggeriet, idet man maa huske paa, at vort Byggeri skal staa i en lang Aarrække. Det opføres i en Periode, hvor den tekniske Udvikling er i rivende Vækst, saaledes at en umoderne Bebyggelse til dels fra Starten er forældet og hurtig mister sin Værdi, saafremt man opnaar en Boligreserve, som vi jo da alle maa haabe, idet Tilstandene nu med de fortvivlede Boligproblemer er for alvorlige til, at man kan lade fem og syv være lige. Boligforeningens Ledelse har ikke ligget paa den lade Side i aaret, der er gaaet, selv om der tilsyneladende ikke er noget større Byggeri i gang for Tiden. Der er 22 Rækkehuse under Opførelse ved Lykkeholmsallé og Bjørnholmsallé, og disse er naturligt revet væk med det Behov, der er for Lejligheder. Foreningen har ca. 300 Medlemmer paa Ekspetancelisten, saa der er Opgaver nok at tage fat paa. Foreningen har ogsaa tilendebragt det forberedende Arbejde ved Projektering af Grønnegaarden og Vestergaardsparken, som tilsammen rummer 208 Lejligheder; heri ligger baade fra Teknikernes Side og fra Boligforeningens Side et stort Arbejde, selv om det ikke er synligt. Nu vil Ønsket for det nye Aar være, at man ikke strammer Vilkaarene for det almennyttige Boligbyggeri, men snarere letter disse, saa vi kan komme det håbløse Onde til Livs, der ligger i selv den Boligmangel, vi har. Det er sikkert, at det er nedbrydende for de Familier med Børn og de unge, der gifter sig og maa bo hjemme ved deres Forældre, at der ikke kan skaffes en Lejlighed. Det er en Tilstand, som vi, der til daglig har Føling med disse Mennesker, til dels kan sætte os ind i, men som man ikke til fulde forstaar, uden at man selv er i denne haabløse Nødsituation. Givet er det, at en Stramning af Byggeriets Vilkaar vil forøge Mangelen af Lejligheder, og derved opstaar der de to værste Onder, et Samfund kan rammes af, nemlig Boligmangel og en forøget Arbejdsløshed. Sker det, opstaar Tilstande ingen kan være tjent med. Vi haaber hermed, at Forstadsavisen har faaet de orienterende Oplysninger, den har eftersøgt, dels om hvad der er sket samt vore Ønsker for det kommende aar. Emnet er som før omtalt i Artiklen noget fortærsket, men vel alligevel saa aktuelt, at det maa have alles interesse. Og saa fortsætter Boligforeningen sit Arbejde til alles gavn, og her maa indføjes, at vi støttes stærkt af vort Sogneraad, hvilket fortjener at fremhæves, idet man der er klar over og enig med os i, at dette Arbejde skal gøres. Vi har den Opfattelse, at paa dette Omraade sættes den politiske Opfattelse i Baggrunden, saaledes at man i fuld enighed, støtter vore Bestræbelser i vort arbejde. Administrationen Vestergårdsvej 15 Postboks Viby J Tlf Fax Kontor/ekspeditionstid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag...kl Torsdag... kl Fredag... LUKKET Telefontid: Mandag... kl Tirsdag/onsdag... kl Torsdag... kl Fredag... kl Driftsafdelingen: Telefontid: Som resten af administrationen. Træffetid: Gå ikke forgæves, ring og få en aftale inden du kommer. Kontortid i Galten: Inspektøren træffes torsdag: kl Gyvelparken 7A EJENDOMSFUNKTIONÆRER Ejendomsfunktionærer: Se listen bagest i bladet. Uregelmæssigheder uden for normal arbejdstid: Ved problemer, af uopsættelig karakter, dvs. ting som absolut ikke kan vente til det bliver hverdag: Ring til ALBOA Telefonsvarer giver anvisning. Se også Det henstilles at vagtudkald begrænses mest muligt. Unødvendige udkald f.eks. p.g.a. af sprunget sikring, overkog på komfuret o.l. betales af andelshaveren! 10 Oktober 2012

11 Byttelejlighed? Ønsker du at bytte din lejlighed, aflever blot denne kupon til boligforeningens kontor, så vil den komme med i næste blad. ALBOA Vestergårdsvej 15, 8260 Viby J. Brug venligst denne vedstående kupon. Husk tydeligt navn, adresse og telefonnummer 23. oktober 2012 er sidste frist til næste nr. Haves: Ønskes: Henvendelse: Tlf.: Evt. navn/kontaktperson: Indsendt af: (bringes ikke i bladet) Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Haves: 3 vær. 2. sal, Ormslevvej, Viby Ønskes: 3 vær. Kridthøjparken Henv.: Tlf eller Kontaktperson: Bettina Haves: 3 vær. 1. sal Skanderborgvej, Viby Ønskes: 2-3 vær. Rækkehus, afd. 39, Hjulbjergvej, Borupvej, Tranbjerg Henv.: Tlf Kontaktperson: Mariann Haves: 2 etagers rækkehus i Lystrup i dejligt og grønt område med udsigt over marker, Århusbugten og Djursland. Søde og venlige naboer. Rum: 3. Areal: 84,9 kvm, Pris: 6.014,- Alt nyt i hårde hvidevarer, nyt køkken og badeværelse. Ønskes: 1 etagers bolig i stueplan, hvor man må have en kat. Størrelse fra 70 kvm. Pris ca ,- Beliggenhed: Højbjerg, Holme, Skade, Aarhus C, Trøjborg Henv.: Tlf Mail: Kontaktperson: Natalia Haves: 2 vær. 1. sal, Solbjerg Ønskes: 2 vær. Beder Henv.: Tlf Kontaktperson: Thomas Lokalerne udlejes til fest, foredrag, reception, konference, kursusvirksomhed m.v. til både private og firmaer. For yderligere information: Beboerhuset Pottemagertoften Højbjerg Tlf Oktober

12 ALBOA inside præsenterer den nye organisationsbestyrelse Før valgene blev alle kandidaterne bedt om at præsentere sig. Poul Ankersen, der er 67 år, blev valgt som formand for to år: Bosat i afd. 72, Klokkeblomstvej, Stavtrup. Anciennitet i det beboerdemokratiske arbejde siden 1988 (26 år) formand Jeg er pensionist fra ansat i Boligkontoret Aarhus med udlejning og klagesager. Bestyrelsesmedlem i Viby Elværk Bestyrelsesmedlem i Lokalhistorisk Arkiv, Viby Journalist på VA-bladet, nu ALBOA inside siden 1975 Visioner: Ønsker fortsat at præge ALBOA således at vi er blandt de bedste boligforeninger i Aarhus eller helt i toppen, hvad angår beboerdemokrati og beboerservice. Vi skal fortsat være en byggende boligorganisation. Vi skal vedligeholde vore boliger, så de lever op til tidens kvalitetskrav. Niels Skov Nielsen, 60 år: Bosat i afd. 47, Råhøjparken Har været i afdelingsbestyrelsen siden 1995, i organisationsbestyrelsen siden 2004 Niels er gået på efterløn efter at have været i isenkræmmerbranchen i 44 år. Udpræget familiemenneske med børn, børnebørn, svingerbørn og hund. Spiller badminton og har stor interesse for boligforeningsarbejde. Visioner: Fortsat udbygning af beboerdemokratiet. Vil gerne bygge nye boliger og fortsat renovere nuværende boliger, så de bliver tidssvarende vel at mærke til en pris, som beboerne kan betale. Håber administrationen bliver til gavn for beboerne, og at den fortsat kan være mellem de tre billigste m.h.t. administrationsbidrag. 12 Oktober 2012

13 Kim Schmidt Jensen, 51 år: Anciennitet i det beboerdemokratiske arbejde i 12 år, heraf 6 år som formand i afd. 43 Bosat i Håndværkerparken (afd. 43) Arbejder dagligt som bygningsingeniør/projektleder Har en stor byggefaglig indsigt (både byggeteknisk og økonomisk) Er aktiv badmintonspiller Har været ALBOAs repræsentant i Fondsbestyrelsen Idrætscenter Lyseng i 2 ½ år Har stor interesse i den almene sektor, som har stor betydning for samfundet. Visioner: Vil arbejde seriøst og engageret for beboerne, samt være med til at sikre: En større overensstemmelse mellem afd. bestyrelsernes ønsker og organisationsbestyrelsens beslutninger. En fornuftig økonomisk og kritisk sparring med administrationen Kontinuitet i ALBOA med henblik på det kommende generationsskifte Alle afdelinger (store, små, høj, lav) sikres på lige fod med hinanden At afdelingerne ved behov får den nødvendige opbakning (også økonomisk) i org. bestyrelsen Har bl.a. været med til: V.h.a. udarbejdelse af dispensationsansøgning at sikre opførelsen af Håndværkerparkens genbrugsplads (Administrationen havde opgivet projektet, da myndighederne ikke ville give byggetilladelse i første omgang). At varetage beboernes interesser i.f.m. renoveringsprojekt Håndværkerparken II gennem stort set hele projektforløbet. Lone Terkildsen: Bosat i afd. 38, Tranbjergparken Formand i Tranbjergparken i 8 år og har deltaget i kredsvalgmøder og kredskonferencer i 5. kreds Visioner: Beboerdemokratiet betyder meget. Hendes kerneområder er renoveringssager og hun kæmper for at få flere beboere til at deltage i afdelingsmøderne. Hun har deltaget i BL-kurser, hvor ikke mindst erfaringsudvekslinger giver meget. De sidste 4 følger i næste nummer af ALBOA inside. Oktober

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 21. MAJ 2014 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. MARTS 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 20. MARTS 2013 REFERAT TIL OFFENTLIGGØRELSE PÅ HJEMMESIDE Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Michael Korsholm Kim S. Jensen Peter Andersen Jens Løkke Møller, personalechef Kjeld Jespersen, administrationschef

Læs mere

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014

2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. OKTOBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Dagsorden:

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus

BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013. almen boligorganisation aarhus BERETNING PERIODEN 12. MAJ 2012-25. MAJ 2013 almen boligorganisation aarhus BERETNING 2012-2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 ALBOA

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2014 - vedlagt 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2014

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA TIRSDAG DEN 27. MAJ 2014 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C Dagsorden: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabsmødet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Organisationsbestyrelsens beretning 2013 4) Organisationsregnskab og afdelingsregnskaber 2013 til godkendelse

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013

BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 BERETNING PERIODEN 25. MAJ 2013-31. DECEMBER 2013 INDHOLD BERETNING 2013 Indhold: Den skriftlige beretning er opdelt i nedenstående hovedtemaer 3 INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 5 LIDT OM ALBOA I 2013 6 Pensionistfest

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J

VELKOMMEN 2014 AFD LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J VELKOMMEN 2014 AFD 10 LYKKESHOLMS ALLÉ VIBY J Side: Indhold: 3. Velkommen til afdeling 10 4. Kort om afdelingen Administrationen 5. Quick-oversigt, faciliteter 6. Afdelingsbestyrelsen Affald 7. Beboerdemokrati

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00.

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 153, mandag den 11. november 2013 kl. 16.00. Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum. (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 11 september 2013

inside 3. årgang Nr. 11 september 2013 3. årgang Nr. 11 september 2013 inside I juli kom varmen tid til at få huset malet også udendørs kunstværker. I Fiskergade arbejder ejendomsfunktionær Gert Schou, som her drøfter en detalje med kunstneren

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

råderet og godtgørelse

råderet og godtgørelse 2012 råderet og godtgørelse Forbedringsarbejder Forandringsarbejder Indendørs og udendørs Installationsretten Godtgørelse Individuelle moderniseringer almen boligorganisation aarhus Indhold: Om råderet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 24. maj 2011 32 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 12.11.06. Referat af: Referat nr. 11. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.11.06 kl. 18.30 21.15. DIRIGENT: SUSSIE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Claus Kæstel, Freddy, Pia H., Mads, Karin, Pia K., David, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 10. Rettelse til AD. 4 pkt. e.

Læs mere

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117).

Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). REFERAT AF AFD. BESTYRELSESMØDET D. 6/5-2013. Tilstede: Sanne (nr. 115), Jonas (nr. 271), Lene (nr. 181), Thora (nr. 175) og Nina (nr. 117). Afbud: Ernst (nr. 259) og Jørgen (nr. 157). Referent: Thora.

Læs mere

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010

Glostrup, den 30.08.2010 SA Referat Den 19. august 2010 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Glostrup, den 30.08.2010 SA

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger.

Godkendelse af referat nr. 6, samt beslutningsreferat. Referaterne blev godkendt, ingen bemærkninger. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Varmemester Jan Grzona (JG) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Bestyrelsesmødereferat Dato: 12. maj 2011 Afd. 18 Hornemanns Vænge Sted: bestyrelseslokalet Indkaldte E-mail Deltaget Afbud Ej mødt Ulla Lind (UL) formand ulihn@stofanet.dk X Inge Grønlund (IG) næstformand

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013

inside 3. årgang Nr. 12 december 2013 3. årgang Nr. 12 december 2013 inside Bladarbejde. Stormen den 28. oktober ribbede mange træer for de sidste blade. Det giver fedtede veje og fortove med risiko for ulykker. Ældre afdelinger i Alboa har

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive

Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Skive Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 3. oktober 2012 kl. 16.00, i gildesalen Lokesvej 68, 7800 Skive Dagsorden: Side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Skive Boligselskab...

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. HVALSØ BOLIGSELSKAB 24. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. Deltagere: Afbud: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30

Bestyrelsesmøde. Referat Sted Start. 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Referat Sted Start 23. oktober 2014 Mariebo-Møllen Kl. 16:30 Deltagere Niels Kruse, Karl Jørgensen, Lotte Pluzek, Lars Olsen, Kjeld Kjeldsen, Per Carstens og Palle Rasmussen. Endvidere deltog suppleant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48

Afdeling 63, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Side 1/6 Afdeling 63, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 20. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 48 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem

Sønderparken. Moderne lejligheder. Attraktive fællesarealer. Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Sønderparken Moderne lejligheder Attraktive fællesarealer Bliv en del af Sønderparkens fællesskab Velkommen hjem Danmarksgade 81 7000 Fredericia Tel 75 92 48 44 adm@boli.nu Åbningstider Mandag - fredag:

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

AB-møde den 1. oktober 2013

AB-møde den 1. oktober 2013 AB-møde den 1. oktober 2013 Tilstedeværende af AB-medlemer: Leif, Yasser, Mohammed, Mirsa, Hassan, Sabir og Ibrahim Afbud: Pia Mortensen Møde med Allan Søstrøm Fortalte kort om udviklingen i afd. 6 (Tryghed,

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus

Stillings- og personprofil. Direktør. ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Stillings- og personprofil Direktør ALBOA Almen Boligorganisation Aarhus Juni 2015 Opdragsgiver Organisationsbestyrelsen, ALBOA Adresse Vestergårdsvej 15 8260 Viby J Tlf.: 87 40 67 00 www.alboa.dk Stilling

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II.

Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Referat af Informationsmøde på Gildbroskolen mandag den 21. juni 2010 kl. 19.00 om renoveringen i Vildtbanegård II. Tilstede: ca. 100 125 beboere.afdelingsbestyrelsen, arkitekt Bernd Kjelland, NCC: Brian

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset

Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset ONM, den 24-5-11 Afdelingsbestyrelsesmøde i Ryhaven onsdag den 1. juni kl. 19 i Fælleshuset 1. Møde med beboere 2. Godkendelse af referat 3. Godkendelse af dagsorden 4. Informationer fra Varmemester/Inspektør

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS NY BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere Nr. 17 Marts 2013 Lathyrushaven FORÅR I LATHYRUSHAVEN 2013. Indhold: Velkommen til nye beboere - Ejendomskontoret

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014

Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 1 of 5 Bilag 1 vedrørende beskikkelse af medlemmer til huslejenævn og beboerklagenævn, Syddjurs Byråds møde den 29. oktober 2014 Formand og suppleant: Syddjurs Byråd og Norddjurs Kommunalbestyrelse skal

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere