Træner/leder-informationer 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner/leder-informationer 2015/2016"

Transkript

1 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt. Det betyder at man som træner skal have respekt for den enkelte spiller, være sig bevidst om, at man som træner er rollemodel, og at man lærer vores børn fair opførsel både i træning og kamp, og overfor med- og modspillere. Desuden at holde følgende pyramide for øje: TPI Holdet Spilleren Derfor gælder følgende regler for alle i TPI Håndbold: Alle taler ordentligt til hinanden. Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe. Et nej er et nej også i leg. Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum under omklædning. På ture med overnatning er der altid mindst to ledere/forældre med. At det ikke er enkelte, men hele holdet, der besøger træneren/holdlederen. Forældrene opfordres til at deltage aktivt i børnenes idrætsliv. Håndboldafdelingens mål og vision fremgår af Den røde tråd Registreringer: Alle trænere registreres i trænermappen, og alle skal aflevere børneattester 1 gang om året, uanset hvilke årgange man arbejder med (normalt kun op til 15 år). Dette gælder også seniortrænere, ledere og bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Kurser: Kurser afholdt af FHF, samt inspirationskurser fra DHF betales af klubben. Ønsker man at deltage på en DHF's træneruddannelse, kontaktes den kursusansvarlige. Mathias Rettig er kursusansvarlig, og kan kontaktes, hvis man ønsker vejledning med relevante kurser der udbydes. I kan finde kurser i FHF-regi, DHF-regi og DGI-regi på deres hjemmesider. Der er ingen tvivl om, at vi ønsker godt udannede trænere og ledere, så benyt muligheden når den byder sig. Blot vil vi sige, at man selvfølgelig møder op til de kurser man har tilmeldt sig. Man bliver opkrævet kursusgebyret, hvis man udebliver, da klubben skal betale uanset om tilmeldte kursister kommer eller ej. De enkelte årgange/hold: Det tilstræbes at der er min. 1 træner og holdleder pr. tilmeldt hold i turneringen. En af holdlederne fungerer som årgangskoordinator. Vi foreslår at kampplaner, vaske- og kørselsordninger, spilletøj, medicintasker m.v. ordens af holdledere/koordinator, således

2 trænerne kan koncentrere sig om træningen og kampe. Altså hjælp til det praktiske. Hvis træneren har givet udtryk for, at de ikke behøver holdledere, og det er selvfølgelig OK. Ordforklaring: Når der efterfølgende står årgang menes der f.eks U16-DR (ikke både U16-DR & PI). Når der står hold menes der f. eks U14-PI 2.hold. Medlemslister: De udsendte medlemslister skal rettes til, og sendes til kasser Chalotte Grønbek, senest 1. september 2015, af hensyn til kontingentopkrævning. Træner/leder-honorar: I denne sæson er reglerne for trænere/leder der IKKE er på kontrakt som følger: Trænere U6 og U8: Gavekort på kr. 500 Trænere U10, U12, U14, U16 og U18: Kontigentfrihed eller Gavekort på kr Holdledere: Gavekort på kr. 500 Ungtrænere U6 og U8: Gavekort på kr. 300 Ungtrænere U10 og U12: Gavekort på kr. 500 TPI sørger for at alle trænere/holdledere har en klubtræningsdragt, samt en t-shirt. Disse beklædningsgenstande forventer vi, der bruges hver gang man repræsenterer TPI til kampe, stævner m.v. Der udskiftes tøj hvert 2. år, trænere som træner to år i træk, vil få en t-shirt i år to. Årskalender: Tilmelding til Beach stævner Indberetning til Lone om tilmelding af hold Indberetning af spillerlister til kassereren Opstartsweekend Indberetning af spillerlister til kassereren Afholdelse af forældre- og spillermøder Juleafslutning Fælles afslutningsstævner Afslutningsfest Generelforsamling Start april August 1. september 1. eller 2. weekend september 1. september Se forældre- og spillermøder manual Midt december Omkring påske (Grænsecup for U10-U12 og Vejlestævne for U14-U18) April April Bestyrelsen Ansvarsfordelingen i bestyrelsen er som følger: Thomas Olsen Formand Overordnede sager, sponsorer m.v, presseansvarlig, kontakt til hovedbestyrelsen og HC Odense. Lone Saysette Sekretær Turneringsansvarlig, afvikling af hjemmekampe

3 incl. opgavefordeling, kontaktperson FHF Charlotte Grønbek Kasserer Medlemsregistrering, kontingent, spillercertifikater og afregninger. Tommy Simonsen Senior Trænerkontrakter, træneraftaler m.v. Kontaktperson Dame Senior og U18 Ane Sandal Materiale Tøj- og materialeansvarlig, mailansvarlig, trænerregistrering Mathias Rettig Ungdom Trænerkontrakter, træneraftaler m.v., kursusansvarlig, webmaster, udvikling Kontaktperson U14 og U16 Mette T. Hansen Ungdom Trivsel, træneraftaler m.v. Kontaktperson U12 Helle Madsen Forældre Repræsentant for forældreforeningen Carsten Simonsen Suppleant Kontakt til Korup/TPI, sponsoransvarlig Kontaktperson Herre Senior Ungdomsudvalget Mathias Rettig Mette T. Hansen Søren Busch Andersen Nicolaj Andersen Kontaktperson U6, U8 og U10 Trænerforum Seniorudvalget Tommy Simonsen Carsten Simonsen Lars Johansen Afvikling af 1. holds hjemmekamp, HC Odense Turneringsplanlægning Tina Rask Planlægning af hjemmekampe Kontaktes på eller

4 Daglig træning m.v. TPI ODENSE Brug af hallen: Tiderne bag nettet er fordelt som træningstiderne, og SKAL respekteres, er der ledigt må man være der, indtil "ejerne" beder om området. Ved gang til og fra hal 2, går alle trænere og spillere gennem hal 1 bag nettet d.v.s. ingen umiddelbar overgang over banen i hal 1. Hvis den ene halvdel ikke ser ud til at bruges kan man spørge om lov. P.g.a. hærværk, harpiks på døre og væge, tyverifare m.v. må alle være med til at overholde de nye regler i hallen om, at alle andre end klubbens medlemmer og trænere kun opholder sig på tilskuerpladserne eller i cafeteriet. Dette gælder specielt i gangen ved omklædningsrummene i hal 1, hvor vi ikke kan kaste øjne i nakken på uvedkommende. Håndboldrummet: Alle årgange får et skab til opbevaring af spillertøj, harpiks, medicintasker m.v. Desuden er der skabe med boldkasser i de enkelte boldstørrelser. DET ER EN FÆLLES OPGAVE AT HOLDE ORDEN I HÅNDBOLDRUMMET, BÅDE I EGNE SKABE OG BOLDKASSER OG I SELVE RUMMET GENERELT. Der udleveres hængelåse til skabe fra U14 og op, hvis det ønskes. Som hovedregel er det kun trænere og ledere der må komme i rummet. Der skal altid låses efter brug, og hvis spillerne ønsker deres bold pumpet, skal det ske af træneren, evt. kan spillerne låne trænerens udleverede håndpumpe. Rummet bliver ryddet op til sæsonstart og renoveringen går snart i gang. Vi har i det store opdelt rummet, så U6 -> U12 ting er til venstre og U14 -> senior (harpikshold) til højre. Postkassen til bestyrelsen, skal bruges til bilag og andet post til bestyrelsen. Tømmes regelmæssigt. Nøgler: Der udleveres nøgle til håndboldrummet til alle trænere og ledere. Der kvitteres for modtagelse (begge veje). Nøgle til musikanlægget i hal 1 udleveres efter behov hos Ane. Bolde: Hentes i boldrum, og afleveres samme sted. Vi beder jer om at stille boldkasserne ved dommerbordene i begge haller, så ikke andre end TPI's spillere kan komme til dem. Hvis der er andre interessere der gerne vil lege lidt med en bold, er der et net med legebolde i boldrummet. Det er trænernes ansvar at ALLE bolde kommer retur til boldrummet efter træning d.v.s. opdrag ungerne til at aflevere boldene i kasserne, og tjek hjørner, gange m.v. for bolde. Tag gerne andres bolde med ned i håndboldrummet, hvis der er nogle der har overset en bold, VI HAR MISTET ALT FOR MANGE BOLDE!!! M.h.t. til pumpning af bolde, bedes trænerne pumpe bolde for de yngre årgange. Vi har erfaret, at der er problemer med knækkede studse og ødelagte bolde, når det er ungerne der selv pumper op.

5 Alle spillere fra U14 og op skal selv have en bold. Klubben har tidligere mistet mange fællesbolde, så derfor har skal alle selv have en bold. Vi oplever at dette sikre at boldene holdes i bedre stand, samt klubben spare en masse penge. Der er enkelte str. 1,5, 2 og 3 bolde til rådighed for nye spillere som prøvetræner. Kegler: Kegler stilles i mellem skabene, og springstængerne stilles i skraldespanden. Øvrige rekvisitter: Vi har en del andre rekvisitter så som vippebrætter, måtter, sjippetove m.v. disse ligger på hylderne til venstre i rummet. Alle disse ting skal på plads i håndboldrummet efter brug. Overtrækstrøjer: Bliver udleveret til hvert hold. Efter sæsonen afleveres trøjerne igen. Harpiks: Til træning er der harpiks sat fast på harpiksborderne. Til udekampe ligger der 1 bøtte i medicintasken (put gerne bøtten i plastikpose eller lignende, så tasken ikke bliver fedtet for meget ind). Isposer: Til daglig træning og hjemmekampe bruges isposerne i fryseren (afleveres efter brug!). Til udekampe bruges de engangs-isposer der ligger i medicintaskerne. Tape: Der udleveres tape efter behov. Der føres statistik med det udleverede, for at sikre at ingen har et ekstremt overforbrug. I sådanne tilfælde vil det enkelte hold få en henvendelse. Medicintasker: Udleveres tasker til alle hold med isposer, tape, plaster, m.v. Desuden harpiks til udekampe for relevante hold. Hold der ikke bruger harpiks får en lille udgave, mens andre hold får en større. Ind- og udmeldelser: Skal gøres over hjemmesiden: Forældresamarbejde Der skal afholdes forældre- og/eller spillermøde som beskrevet, en fra bestyrelsen, samt forældreforeningen skal deltage! Emner og perioder for møderne, kan ses i det separate dokument forældre- og spillermøder. Turneringskampe m.v. Puljer, resultater m.v.: Turneringsprogram, resultater m.v. ligger på link via FHF s hjemmeside (boksen Håndboldinfo midt på siden) Hjemmekampe: For U seniorer i løbende turnering, planlægges af Tina Rask. Giv besked først i september, hvis der er specielle ønsker m.h.t. tidspunkt, spilledage man ikke kan, hensyn til

6 andre hold. m.v. Foreløbigt turneringsprogram offentliggøres på Håndboldinfo inden. Vi kan ikke love at opfylde alle ønsker, men vi forsøger. Alle trænere og ledere får tilsendt plan over kampene løbende, påført diverse opgaver i forbindelse med kampene. Det være sig turneringsvagter, dommerbordsvagter, dommere ved døm selv kampe og lign. Ved kampe på træningsaftener vil der ligeledes følge besked om træningsændringer, så det er vigtig læsning. M.h.t. dommerbordsvagter er det holdet selv der stiller med en sådan til egen kamp. For U10 og U12 skal det altid være en forældre (evt. en forældre og en spiller). Fra U14 til U18, kan det være en spiller eller en forældre (der skal altid være mindst en person ved dommerbordet der er 15 år eller derover). Gør jeres forældre og spillere opmærksom på at disse opgaver er en vigtig og naturlig del af klubarbejdet. Seniorer skaffer selv, bortset fra 1. dame og 1. herre. Der er altid fælles harpiks på harpiksbordet. Under bordet står der køletaske med genbrugsisposer (skal skiftes et par gange i løbet af dagen) sammen med et håndklæde. Der bliver lagt håndklæder ved hvert mål, til aftørring af gulv for sved og vand. Håndklæderne står i taske i håndboldrummet. Efter brug lægges håndklæderne i pose til brugte håndklæder (vaskes regelmæssigt) Udebanekampe: Kørselsordning arrangeres hvert hold selv. Udebanetøj se under Tøj m.v.. Spillestævner for U6 U12: Datoerne ligger på FHF's hjemmeside. Hvis vi skal have stævner hos os planlægges stævnet i samarbejde mellem Lone, Mathias og de respektive trænere. Niveaustævner for U14 - U18: Datoerne komme i august, og såfremt vi får et stævne, er det holdenes opgave, sammen med Lone og Mathias, at planlægge stævnet. Flytning af kampe: Aftales altid direkte med modstanderhold, se regler på FHF's hjemmeside. Flyt kampene i kampredigeringsperioden, da det ellers koster penge. Evt. flytninger efterfølgende SKAL aftales med et medlem af bestyrelsen! Husk også at der skal gives besked til FHF om flytningen via blanket på deres hjemmeside. Det er den der ønsker kampen flyttet der sørger for at melde flytningen. I skal huske af få navn og tlf. på den i aftaler flytning med - skal bruges ved flyttemeddelelsen. Når den nye tid står på Håndboldinfo, er flytningen godkendt. Træningskampe og weekendtræning: Hverdage - arrangeres af de enkelte hold. Hos os i egen træningstid og med hensyntagen til resten af årgangen. Træningskampe og ekstra træning kan også aftales i weekender, hvor hallen er ledig. Evt. åbning af cafeteriet aftaler holdene selv med Lars og Tina, mens bookning af hallen foregår via Mathias.

7 Husk at m.h.t. til åbning af cafeteria skal der være grundlag for indtjening til Lars og Tina. Ellers aftal med dem at I selv sælger sodavand m.v. Døm selv dommere: Turneringskampe for C række hold og U10 hold, samt spillestævnerne er døm selv kampe. Derfor er vi nødt til at trække på diverse ledere, trænere og andre for at kunne afvikle disse kampe. Dette gælder også for træningskampe. Anders Thoke står for påsætning af døm-selv kampe, så kontakt ham, hvis I ikke selv kan finde en dommer til en træningskamp, og vær åbne overfor at tage en tjans, når/hvis Anders kontakter jer. Anders' tlf. nr. er For at give dem som har lyst/mulighed de bedste kort på hånden betaler TPI dommerkurser. Det første afholdes i efteråret 2015 (spørg Mathias). Vi vil gerne opfordre så mange som muligt at gøre brug af dette tilbud. Vi trænger til nye gode dommere på Fyn, og vi ved flere af jer og jeres spillere har potentiale. Tøj m.v. Vores tøj sponsor er Hummel Vores leverandør er Sport Direct/Intersport Spilletøj: Målmandssæt udleves af efter størrelse. Dette kan betyde at målmandssæt ikke er samme model og/eller samme sponsor som spilletøjet. Der sættes en taske med 10 sæt spilletøj pr. tilmeldt hold i skabene. Er der brug for flere sæt, eller andre størrelser, så sig til. VIGTIGT! Hvis I sætter tape på en trøje for at ændre nr. e.lign., skal det fjernes straks efter kampen, da det ødelægger trøjen, hvis tapen bliver vasket ind i stoffet. Udebanetrøjer: U6, U8, U10 og U12 bruger overtrækstrøjer, hvis I skal spille mod hold der også har hvide trøjer (se FHFs hjemmeside). U14, U16, U18 kan tage et sæt røde udebanetrøjer i det blå skab skal afleveres straks efter vask! Vi beder både trænere og ledere om at hjælpe med at passe på tøjet, og det er jeres ansvar vi ikke mister noget. Tøjet skal indsamles lige efter hver kamp, og vaskes samlet (lav vaskeordning). D.v.s. spillerne må ikke tage spilletøj med hjem (bortset fra den der tager vasketøjet selvfølgelig) Træningsdragter: Klubtræningsdragterne sælges kun på WEB-shop. Der vil i løbet af sæsonen blive arrangeret klub-aftener hos Intersport i Tarupcentret. Nærmere følger.

8 Sponsorer Alle former for sponsorater modtages med glæde, og af muligheder kan nævnes: Skiltesponsor: Fast skilt i Paaruphallen 1. Prisen er afhængig af skiltes størrelse og placering i hallen. Tøjsponsor for ungdomstrænerne: Sponsoren kommer på alle ungdomstræneres tøj, og bliver tegnet over 2 sæsoner. Prisen kan være afhængig af placering på tøjet. Tøjsponsor for seniorhold: Sponsoren kommer på tøjet, samt nævnes til holdets hjemmekampe. Prisen kan være afhængig af placering på tøjet. Tøjsponsor for ungdomshold: Sponsoren kommer på tøjet. Prisen kan være afhængig af placering på tøjet. Øvrige sponsorater: Af andre muligheder kan nævnes websponsor, træningsdragtsponsor, kampsponsor m.v. Alle sponsorer for desuden en plads på TPI's hjemmeside, både på forsiden (rotere i venstre side) og på sponsorsiden med link til sponsorens hjemmeside. For at høre mere om priser og muligheder kontaktes Thomas Olsen. Oldies stævne Oldies stævnet bliver en MEGET VIGTIGT indtægtskilde for vores afdeling. Det er her pengene til alt det sjove kommer fra. Stævnet ligger i november. Trænere og ledere er ansvarlige for at skaffe de nødvendige medhjælpere, samt ansvarlige for at alle de oplysninger vi skal bruge kommer rettidigt ind. Desuden skal spillerne på U14, U16 og U18 holdene også være behjælpelige med dommerbordsvagter, giv dem besked i god tid. Der kommer selvfølgelig meget mere om dette senere.

9 Stævner Opstartsweekend: Vi opfordrer alle til at deltage i opstartsweekenden i Vejen. Alle hold fra U10 til senior inviteres, til træning, fællesskab og gode oplevelser. Turen har fra klubbens side stor prioritet, og vi forventer at alle trænere bakke 100 % op om dette! Julestævne: Hvis man ønsker at deltage i et julestævne, er det for egen regning. Afslutningsstævne: Alle U10- & U12-hold tilmeldes samme stævne, U14-18 ligeså. TPI betaler holdgebyret, spillerne betaler for sig selv. Tilmeldinger til stævner er bindende, og de spillere der melder fra hæfter for deltagergebyret, med mindre der findes en afløser. Dette fordi klubben betaler deltagergebyret forud. Transport til stævner: Opstartsweekend forældrekørsel. Afslutningsstævner forældrekørsel, dog bus til Kruså stævnet, men ikke hjem. M.h.t. til forældre/trænerkørsel, kan det enten klares som forældresponsorat, eller med opkrævning af benzinpenge oveni deltagergebyret (ved stævner udenfor Fyn). Oversigt over stævner: Vi får tilsendt invitationer på mail, kontakt Lone hvis I leder efter noget specifikt, ellers kan man finde oversigt på Afslutninger Der afholdes juleafslutning med fidusturnering, teamudvikling og spisning, dette koordineres af forældreudvalget. Vores store afslutningsfest i foråret afholdes i april, datoen kommer hurtigst muligt. Giv spillere og forældre besked om datoen i god tid, så dagen kan reserveres. Hjemmesiden Mathias er webmaster for håndboldafdelings hjemmeside. Hvert hold har sin egen side på hjemmesiden, hvor man kan sætte alt muligt ind. Det forventes at hvert hold laver 3-4 indlæg pr. halvsæson, samt opdatere holdets side. I får en bruger af Mathias, samt kodeord, og kan få tilsendt en guide til at lave et indlæg. Mathias sørger for træneroplysninger med billeder, træningstider, kampprogram og stilling.

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013 TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013-1 - Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2012/13 Snart skal dommernes fløjter igen lyde som sød musik i vore øre. Driblinger, mål og grønne trøjer bliver en del af vores hverdag,

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion

NYDUN-BREVET. Velkommen til NYdun-BREV. U4 og U6 NYDUN-BREV NR. 5 DATO 30. SEPTEMBER 2013. God sæson og god læselyst! Redaktion ÅRGANG 2, NUMMER 1 DATO 30. SEPTEMBER 2013 NYDUN-BREVET NYDUN-BREV NR. 5 Velkommen til NYdun-BREV Formand Andreas Nikolajsen Så starter turneringen endelig! I alle afdelinger har forberedelserne været

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16

Helt færdig! Helt færdig! Infohæfte. sæson 2015-16 Helt færdig! Regler Annexhallen Se midtersiderne! Infohæfte sæson 2015-16 Helt færdig! Ja, projektet med at renovere vores dejlige hal er lykkedes. Det har vi kæmpet for i mere end 10 år! Så glæd dig til

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere