Træner/leder-informationer 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner/leder-informationer 2015/2016"

Transkript

1 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt. Det betyder at man som træner skal have respekt for den enkelte spiller, være sig bevidst om, at man som træner er rollemodel, og at man lærer vores børn fair opførsel både i træning og kamp, og overfor med- og modspillere. Desuden at holde følgende pyramide for øje: TPI Holdet Spilleren Derfor gælder følgende regler for alle i TPI Håndbold: Alle taler ordentligt til hinanden. Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe. Et nej er et nej også i leg. Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum under omklædning. På ture med overnatning er der altid mindst to ledere/forældre med. At det ikke er enkelte, men hele holdet, der besøger træneren/holdlederen. Forældrene opfordres til at deltage aktivt i børnenes idrætsliv. Håndboldafdelingens mål og vision fremgår af Den røde tråd Registreringer: Alle trænere registreres i trænermappen, og alle skal aflevere børneattester 1 gang om året, uanset hvilke årgange man arbejder med (normalt kun op til 15 år). Dette gælder også seniortrænere, ledere og bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Kurser: Kurser afholdt af FHF, samt inspirationskurser fra DHF betales af klubben. Ønsker man at deltage på en DHF's træneruddannelse, kontaktes den kursusansvarlige. Mathias Rettig er kursusansvarlig, og kan kontaktes, hvis man ønsker vejledning med relevante kurser der udbydes. I kan finde kurser i FHF-regi, DHF-regi og DGI-regi på deres hjemmesider. Der er ingen tvivl om, at vi ønsker godt udannede trænere og ledere, så benyt muligheden når den byder sig. Blot vil vi sige, at man selvfølgelig møder op til de kurser man har tilmeldt sig. Man bliver opkrævet kursusgebyret, hvis man udebliver, da klubben skal betale uanset om tilmeldte kursister kommer eller ej. De enkelte årgange/hold: Det tilstræbes at der er min. 1 træner og holdleder pr. tilmeldt hold i turneringen. En af holdlederne fungerer som årgangskoordinator. Vi foreslår at kampplaner, vaske- og kørselsordninger, spilletøj, medicintasker m.v. ordens af holdledere/koordinator, således

2 trænerne kan koncentrere sig om træningen og kampe. Altså hjælp til det praktiske. Hvis træneren har givet udtryk for, at de ikke behøver holdledere, og det er selvfølgelig OK. Ordforklaring: Når der efterfølgende står årgang menes der f.eks U16-DR (ikke både U16-DR & PI). Når der står hold menes der f. eks U14-PI 2.hold. Medlemslister: De udsendte medlemslister skal rettes til, og sendes til kasser Chalotte Grønbek, senest 1. september 2015, af hensyn til kontingentopkrævning. Træner/leder-honorar: I denne sæson er reglerne for trænere/leder der IKKE er på kontrakt som følger: Trænere U6 og U8: Gavekort på kr. 500 Trænere U10, U12, U14, U16 og U18: Kontigentfrihed eller Gavekort på kr Holdledere: Gavekort på kr. 500 Ungtrænere U6 og U8: Gavekort på kr. 300 Ungtrænere U10 og U12: Gavekort på kr. 500 TPI sørger for at alle trænere/holdledere har en klubtræningsdragt, samt en t-shirt. Disse beklædningsgenstande forventer vi, der bruges hver gang man repræsenterer TPI til kampe, stævner m.v. Der udskiftes tøj hvert 2. år, trænere som træner to år i træk, vil få en t-shirt i år to. Årskalender: Tilmelding til Beach stævner Indberetning til Lone om tilmelding af hold Indberetning af spillerlister til kassereren Opstartsweekend Indberetning af spillerlister til kassereren Afholdelse af forældre- og spillermøder Juleafslutning Fælles afslutningsstævner Afslutningsfest Generelforsamling Start april August 1. september 1. eller 2. weekend september 1. september Se forældre- og spillermøder manual Midt december Omkring påske (Grænsecup for U10-U12 og Vejlestævne for U14-U18) April April Bestyrelsen Ansvarsfordelingen i bestyrelsen er som følger: Thomas Olsen Formand Overordnede sager, sponsorer m.v, presseansvarlig, kontakt til hovedbestyrelsen og HC Odense. Lone Saysette Sekretær Turneringsansvarlig, afvikling af hjemmekampe

3 incl. opgavefordeling, kontaktperson FHF Charlotte Grønbek Kasserer Medlemsregistrering, kontingent, spillercertifikater og afregninger. Tommy Simonsen Senior Trænerkontrakter, træneraftaler m.v. Kontaktperson Dame Senior og U18 Ane Sandal Materiale Tøj- og materialeansvarlig, mailansvarlig, trænerregistrering Mathias Rettig Ungdom Trænerkontrakter, træneraftaler m.v., kursusansvarlig, webmaster, udvikling Kontaktperson U14 og U16 Mette T. Hansen Ungdom Trivsel, træneraftaler m.v. Kontaktperson U12 Helle Madsen Forældre Repræsentant for forældreforeningen Carsten Simonsen Suppleant Kontakt til Korup/TPI, sponsoransvarlig Kontaktperson Herre Senior Ungdomsudvalget Mathias Rettig Mette T. Hansen Søren Busch Andersen Nicolaj Andersen Kontaktperson U6, U8 og U10 Trænerforum Seniorudvalget Tommy Simonsen Carsten Simonsen Lars Johansen Afvikling af 1. holds hjemmekamp, HC Odense Turneringsplanlægning Tina Rask Planlægning af hjemmekampe Kontaktes på eller

4 Daglig træning m.v. TPI ODENSE Brug af hallen: Tiderne bag nettet er fordelt som træningstiderne, og SKAL respekteres, er der ledigt må man være der, indtil "ejerne" beder om området. Ved gang til og fra hal 2, går alle trænere og spillere gennem hal 1 bag nettet d.v.s. ingen umiddelbar overgang over banen i hal 1. Hvis den ene halvdel ikke ser ud til at bruges kan man spørge om lov. P.g.a. hærværk, harpiks på døre og væge, tyverifare m.v. må alle være med til at overholde de nye regler i hallen om, at alle andre end klubbens medlemmer og trænere kun opholder sig på tilskuerpladserne eller i cafeteriet. Dette gælder specielt i gangen ved omklædningsrummene i hal 1, hvor vi ikke kan kaste øjne i nakken på uvedkommende. Håndboldrummet: Alle årgange får et skab til opbevaring af spillertøj, harpiks, medicintasker m.v. Desuden er der skabe med boldkasser i de enkelte boldstørrelser. DET ER EN FÆLLES OPGAVE AT HOLDE ORDEN I HÅNDBOLDRUMMET, BÅDE I EGNE SKABE OG BOLDKASSER OG I SELVE RUMMET GENERELT. Der udleveres hængelåse til skabe fra U14 og op, hvis det ønskes. Som hovedregel er det kun trænere og ledere der må komme i rummet. Der skal altid låses efter brug, og hvis spillerne ønsker deres bold pumpet, skal det ske af træneren, evt. kan spillerne låne trænerens udleverede håndpumpe. Rummet bliver ryddet op til sæsonstart og renoveringen går snart i gang. Vi har i det store opdelt rummet, så U6 -> U12 ting er til venstre og U14 -> senior (harpikshold) til højre. Postkassen til bestyrelsen, skal bruges til bilag og andet post til bestyrelsen. Tømmes regelmæssigt. Nøgler: Der udleveres nøgle til håndboldrummet til alle trænere og ledere. Der kvitteres for modtagelse (begge veje). Nøgle til musikanlægget i hal 1 udleveres efter behov hos Ane. Bolde: Hentes i boldrum, og afleveres samme sted. Vi beder jer om at stille boldkasserne ved dommerbordene i begge haller, så ikke andre end TPI's spillere kan komme til dem. Hvis der er andre interessere der gerne vil lege lidt med en bold, er der et net med legebolde i boldrummet. Det er trænernes ansvar at ALLE bolde kommer retur til boldrummet efter træning d.v.s. opdrag ungerne til at aflevere boldene i kasserne, og tjek hjørner, gange m.v. for bolde. Tag gerne andres bolde med ned i håndboldrummet, hvis der er nogle der har overset en bold, VI HAR MISTET ALT FOR MANGE BOLDE!!! M.h.t. til pumpning af bolde, bedes trænerne pumpe bolde for de yngre årgange. Vi har erfaret, at der er problemer med knækkede studse og ødelagte bolde, når det er ungerne der selv pumper op.

5 Alle spillere fra U14 og op skal selv have en bold. Klubben har tidligere mistet mange fællesbolde, så derfor har skal alle selv have en bold. Vi oplever at dette sikre at boldene holdes i bedre stand, samt klubben spare en masse penge. Der er enkelte str. 1,5, 2 og 3 bolde til rådighed for nye spillere som prøvetræner. Kegler: Kegler stilles i mellem skabene, og springstængerne stilles i skraldespanden. Øvrige rekvisitter: Vi har en del andre rekvisitter så som vippebrætter, måtter, sjippetove m.v. disse ligger på hylderne til venstre i rummet. Alle disse ting skal på plads i håndboldrummet efter brug. Overtrækstrøjer: Bliver udleveret til hvert hold. Efter sæsonen afleveres trøjerne igen. Harpiks: Til træning er der harpiks sat fast på harpiksborderne. Til udekampe ligger der 1 bøtte i medicintasken (put gerne bøtten i plastikpose eller lignende, så tasken ikke bliver fedtet for meget ind). Isposer: Til daglig træning og hjemmekampe bruges isposerne i fryseren (afleveres efter brug!). Til udekampe bruges de engangs-isposer der ligger i medicintaskerne. Tape: Der udleveres tape efter behov. Der føres statistik med det udleverede, for at sikre at ingen har et ekstremt overforbrug. I sådanne tilfælde vil det enkelte hold få en henvendelse. Medicintasker: Udleveres tasker til alle hold med isposer, tape, plaster, m.v. Desuden harpiks til udekampe for relevante hold. Hold der ikke bruger harpiks får en lille udgave, mens andre hold får en større. Ind- og udmeldelser: Skal gøres over hjemmesiden: Forældresamarbejde Der skal afholdes forældre- og/eller spillermøde som beskrevet, en fra bestyrelsen, samt forældreforeningen skal deltage! Emner og perioder for møderne, kan ses i det separate dokument forældre- og spillermøder. Turneringskampe m.v. Puljer, resultater m.v.: Turneringsprogram, resultater m.v. ligger på link via FHF s hjemmeside (boksen Håndboldinfo midt på siden) Hjemmekampe: For U seniorer i løbende turnering, planlægges af Tina Rask. Giv besked først i september, hvis der er specielle ønsker m.h.t. tidspunkt, spilledage man ikke kan, hensyn til

6 andre hold. m.v. Foreløbigt turneringsprogram offentliggøres på Håndboldinfo inden. Vi kan ikke love at opfylde alle ønsker, men vi forsøger. Alle trænere og ledere får tilsendt plan over kampene løbende, påført diverse opgaver i forbindelse med kampene. Det være sig turneringsvagter, dommerbordsvagter, dommere ved døm selv kampe og lign. Ved kampe på træningsaftener vil der ligeledes følge besked om træningsændringer, så det er vigtig læsning. M.h.t. dommerbordsvagter er det holdet selv der stiller med en sådan til egen kamp. For U10 og U12 skal det altid være en forældre (evt. en forældre og en spiller). Fra U14 til U18, kan det være en spiller eller en forældre (der skal altid være mindst en person ved dommerbordet der er 15 år eller derover). Gør jeres forældre og spillere opmærksom på at disse opgaver er en vigtig og naturlig del af klubarbejdet. Seniorer skaffer selv, bortset fra 1. dame og 1. herre. Der er altid fælles harpiks på harpiksbordet. Under bordet står der køletaske med genbrugsisposer (skal skiftes et par gange i løbet af dagen) sammen med et håndklæde. Der bliver lagt håndklæder ved hvert mål, til aftørring af gulv for sved og vand. Håndklæderne står i taske i håndboldrummet. Efter brug lægges håndklæderne i pose til brugte håndklæder (vaskes regelmæssigt) Udebanekampe: Kørselsordning arrangeres hvert hold selv. Udebanetøj se under Tøj m.v.. Spillestævner for U6 U12: Datoerne ligger på FHF's hjemmeside. Hvis vi skal have stævner hos os planlægges stævnet i samarbejde mellem Lone, Mathias og de respektive trænere. Niveaustævner for U14 - U18: Datoerne komme i august, og såfremt vi får et stævne, er det holdenes opgave, sammen med Lone og Mathias, at planlægge stævnet. Flytning af kampe: Aftales altid direkte med modstanderhold, se regler på FHF's hjemmeside. Flyt kampene i kampredigeringsperioden, da det ellers koster penge. Evt. flytninger efterfølgende SKAL aftales med et medlem af bestyrelsen! Husk også at der skal gives besked til FHF om flytningen via blanket på deres hjemmeside. Det er den der ønsker kampen flyttet der sørger for at melde flytningen. I skal huske af få navn og tlf. på den i aftaler flytning med - skal bruges ved flyttemeddelelsen. Når den nye tid står på Håndboldinfo, er flytningen godkendt. Træningskampe og weekendtræning: Hverdage - arrangeres af de enkelte hold. Hos os i egen træningstid og med hensyntagen til resten af årgangen. Træningskampe og ekstra træning kan også aftales i weekender, hvor hallen er ledig. Evt. åbning af cafeteriet aftaler holdene selv med Lars og Tina, mens bookning af hallen foregår via Mathias.

7 Husk at m.h.t. til åbning af cafeteria skal der være grundlag for indtjening til Lars og Tina. Ellers aftal med dem at I selv sælger sodavand m.v. Døm selv dommere: Turneringskampe for C række hold og U10 hold, samt spillestævnerne er døm selv kampe. Derfor er vi nødt til at trække på diverse ledere, trænere og andre for at kunne afvikle disse kampe. Dette gælder også for træningskampe. Anders Thoke står for påsætning af døm-selv kampe, så kontakt ham, hvis I ikke selv kan finde en dommer til en træningskamp, og vær åbne overfor at tage en tjans, når/hvis Anders kontakter jer. Anders' tlf. nr. er For at give dem som har lyst/mulighed de bedste kort på hånden betaler TPI dommerkurser. Det første afholdes i efteråret 2015 (spørg Mathias). Vi vil gerne opfordre så mange som muligt at gøre brug af dette tilbud. Vi trænger til nye gode dommere på Fyn, og vi ved flere af jer og jeres spillere har potentiale. Tøj m.v. Vores tøj sponsor er Hummel Vores leverandør er Sport Direct/Intersport Spilletøj: Målmandssæt udleves af efter størrelse. Dette kan betyde at målmandssæt ikke er samme model og/eller samme sponsor som spilletøjet. Der sættes en taske med 10 sæt spilletøj pr. tilmeldt hold i skabene. Er der brug for flere sæt, eller andre størrelser, så sig til. VIGTIGT! Hvis I sætter tape på en trøje for at ændre nr. e.lign., skal det fjernes straks efter kampen, da det ødelægger trøjen, hvis tapen bliver vasket ind i stoffet. Udebanetrøjer: U6, U8, U10 og U12 bruger overtrækstrøjer, hvis I skal spille mod hold der også har hvide trøjer (se FHFs hjemmeside). U14, U16, U18 kan tage et sæt røde udebanetrøjer i det blå skab skal afleveres straks efter vask! Vi beder både trænere og ledere om at hjælpe med at passe på tøjet, og det er jeres ansvar vi ikke mister noget. Tøjet skal indsamles lige efter hver kamp, og vaskes samlet (lav vaskeordning). D.v.s. spillerne må ikke tage spilletøj med hjem (bortset fra den der tager vasketøjet selvfølgelig) Træningsdragter: Klubtræningsdragterne sælges kun på WEB-shop. Der vil i løbet af sæsonen blive arrangeret klub-aftener hos Intersport i Tarupcentret. Nærmere følger.

8 Sponsorer Alle former for sponsorater modtages med glæde, og af muligheder kan nævnes: Skiltesponsor: Fast skilt i Paaruphallen 1. Prisen er afhængig af skiltes størrelse og placering i hallen. Tøjsponsor for ungdomstrænerne: Sponsoren kommer på alle ungdomstræneres tøj, og bliver tegnet over 2 sæsoner. Prisen kan være afhængig af placering på tøjet. Tøjsponsor for seniorhold: Sponsoren kommer på tøjet, samt nævnes til holdets hjemmekampe. Prisen kan være afhængig af placering på tøjet. Tøjsponsor for ungdomshold: Sponsoren kommer på tøjet. Prisen kan være afhængig af placering på tøjet. Øvrige sponsorater: Af andre muligheder kan nævnes websponsor, træningsdragtsponsor, kampsponsor m.v. Alle sponsorer for desuden en plads på TPI's hjemmeside, både på forsiden (rotere i venstre side) og på sponsorsiden med link til sponsorens hjemmeside. For at høre mere om priser og muligheder kontaktes Thomas Olsen. Oldies stævne Oldies stævnet bliver en MEGET VIGTIGT indtægtskilde for vores afdeling. Det er her pengene til alt det sjove kommer fra. Stævnet ligger i november. Trænere og ledere er ansvarlige for at skaffe de nødvendige medhjælpere, samt ansvarlige for at alle de oplysninger vi skal bruge kommer rettidigt ind. Desuden skal spillerne på U14, U16 og U18 holdene også være behjælpelige med dommerbordsvagter, giv dem besked i god tid. Der kommer selvfølgelig meget mere om dette senere.

9 Stævner Opstartsweekend: Vi opfordrer alle til at deltage i opstartsweekenden i Vejen. Alle hold fra U10 til senior inviteres, til træning, fællesskab og gode oplevelser. Turen har fra klubbens side stor prioritet, og vi forventer at alle trænere bakke 100 % op om dette! Julestævne: Hvis man ønsker at deltage i et julestævne, er det for egen regning. Afslutningsstævne: Alle U10- & U12-hold tilmeldes samme stævne, U14-18 ligeså. TPI betaler holdgebyret, spillerne betaler for sig selv. Tilmeldinger til stævner er bindende, og de spillere der melder fra hæfter for deltagergebyret, med mindre der findes en afløser. Dette fordi klubben betaler deltagergebyret forud. Transport til stævner: Opstartsweekend forældrekørsel. Afslutningsstævner forældrekørsel, dog bus til Kruså stævnet, men ikke hjem. M.h.t. til forældre/trænerkørsel, kan det enten klares som forældresponsorat, eller med opkrævning af benzinpenge oveni deltagergebyret (ved stævner udenfor Fyn). Oversigt over stævner: Vi får tilsendt invitationer på mail, kontakt Lone hvis I leder efter noget specifikt, ellers kan man finde oversigt på Afslutninger Der afholdes juleafslutning med fidusturnering, teamudvikling og spisning, dette koordineres af forældreudvalget. Vores store afslutningsfest i foråret afholdes i april, datoen kommer hurtigst muligt. Giv spillere og forældre besked om datoen i god tid, så dagen kan reserveres. Hjemmesiden Mathias er webmaster for håndboldafdelings hjemmeside. Hvert hold har sin egen side på hjemmesiden, hvor man kan sætte alt muligt ind. Det forventes at hvert hold laver 3-4 indlæg pr. halvsæson, samt opdatere holdets side. I får en bruger af Mathias, samt kodeord, og kan få tilsendt en guide til at lave et indlæg. Mathias sørger for træneroplysninger med billeder, træningstider, kampprogram og stilling.

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +?

Håndboldudvalg. Ungdom Kari og Mathias. Senior Hanne Ø +? Håndboldudvalg FanClub Sekretær Hanne Søe Turneringskoordinator John Indkøb Ungdom Kari og Mathias Senior Hanne Ø +? Hjemmestævnekoordinator Kari Aktiviteter Kalle Palm Tøj-tjek Kirsten /AnneGrethe Nors

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Træner og holdleder ABC

Træner og holdleder ABC Træner og holdleder ABC Dig som træner og holdleder Velkommen til Tune Håndbold. Her i ABC en får du de første informationer om klubben og dét, der er vigtigt at vide, når du er træner eller holdleder

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

V I P P E R Ø D B O L D K L U B

V I P P E R Ø D B O L D K L U B FORENINGSPLAN VIPPERØD BOLDKLUB Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Målsætning... 4 1. Generalforsamling... 4 2. Bestyrelse... 5 2.1 Formand... 5 2.2. Næstformand... 5 2.3. Kasserer... 5 2.3.3.

Læs mere

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold

Klubhåndbog. Erritsø GIF Rugby Venskab uden kendskab. Indhold Klubhåndbog Indhold Vision:... 2 Mission:... 3 Værdigrundlag:... 4 Funktionsbeskrivelser:... 5 Formand... 5 Bane & Rekvisit udvalg... 6 Holdleder... 7 Klubhus udvalg... 8 Kvinde/Ungdoms formand... 9 Kvinde/Ungdomsudvalg...

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser

MORSØ FC Den blå tråd Fodboldorganisation og arbejdsbeskrivelser Indholdsfortegnelse Organisationsdiagram for MorsØ FC Fodbold... 2 Årskalender MorsØ FC... 3 Arbejdsbeskrivelser MorsØ FC - Fodbold... 4 Fodboldudvalgsformand arbejdsopgaver... 4 Seniorudvalgsformands

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation.

Formand Bjarne Munck. Økonomi Søs Ellegaard. Sekretær. Pia Wille. Kontingenter Søs Ellegaard. Pia Wille. Egon Wille. Kommunikation. Formand Bjarne Munck Sponsorer Økonomi Søs Ellegaard Sekretær Pia Wille Sponsonudvalg Carsten Larsen Aktiviteter Kontingenter Søs Ellegaard Pia Wille Pigeraketten Connie Olsgaard Skattejagten Materiel

Læs mere

Velkommen som træner i Vejen Håndboldklub

Velkommen som træner i Vejen Håndboldklub Velkommen som træner i Vejen Håndboldklub Vejen HK ser trænerne som den vigtigste håndboldperson for den enkelte håndboldspiller og en vigtig kulturbærer for vores forening. Vi vil derfor gerne gøre, hvad

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT Vintertræning Efterårssæsonen er ved at være færdig for mange af ungdomsholdene. For de årgange der forsætte udetræningen efter efterårsferien, skal man være opmærksom på de udmeldinger der vil kommen

Læs mere

Vi håber på, at du finder nyhedsbrevet både nyttigt og interessant. DHF-Håndboldskole i Hammel

Vi håber på, at du finder nyhedsbrevet både nyttigt og interessant. DHF-Håndboldskole i Hammel #2, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Så er vi netop gået i gang med anden halvdel af turneringen og det er tid til sæsonens andet nyhedsbrev. Heri forsøger vi at komme med de mest

Læs mere

Lynge-Uggeløse IF, Håndboldafdelingen

Lynge-Uggeløse IF, Håndboldafdelingen Lynge-Uggeløse IF, Håndboldafdelingen www.lyngehaandbold.dk Referat Bestyrelsesmøde torsdag, 10. april 2014 Dagsorden: 1. Konstituering opgavefordeling 2. Fastlæggelse af mødefrekvens/ datoer mv/fastlæggelse

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Velkommen til Ålholm IF

Velkommen til Ålholm IF Velkommen til Ålholm IF Sponsor katalog Sæsonen 2015/16 Hvem er Ålholm IF - Håndbold? Å.I.F. Håndbold er en afdeling af Ålholm Idrætsforening, som oprindeligt blev stiftet under navnet Tjæreby Idrætsforening

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

30.01.2013. Thorkild Thorlund Tølbøll Formand

30.01.2013. Thorkild Thorlund Tølbøll Formand Beretning sæson 2012 Endnu et år er gået, og i Team Vest er der igen sket meget rundt på forskellige håndboldbaner i det danske land, men også uden for banen er der igen sket og ydet en flot indsats. Efter

Læs mere

Formanden/siden sidst:

Formanden/siden sidst: MØDEREFERAT Mødedeltagere Fraværende Kopi Sted Mona Jepsen Morten Bjerregaard Christina Pedersen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Mathias Normark Deltagerne Klubhuset Mødedato Torsdag den 5. april kl.

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE

Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriadrift ARBEJDSBESKRIVELSE Cafeteriet passes af alle hold. Ingen undtagelse. Cafeteriet holder åbent fra første kamp til sidste kamp, dvs. fra omkring 1. april til ultimo oktober. Start og slut

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

Støt Christiansbjerg IF

Støt Christiansbjerg IF Støt Christiansbjerg IF Håndbold på bjerget Kære sponsor I CIF Håndbold vil vi gerne byde velkommen til en ny sæson, med masser af smil, sammenhold og godt håndbold. CIF Håndbold holder til i Christiansbjerghallen

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2016-2017 Sæsonen 2016-2017 er startet op for alle hold. Vi har træning for mandag, tirsdag,

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2015/2016

Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2015/2016 Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2015/2016 Vi glæder os til at komme i gang med en ny sæson i Skjern Håndbold sæson 2015-16. Vi vil hermed byde dig hjertelig velkommen i klubben, hvor vi håber, du vil

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub

Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Velkommen til Humlebæk Badminton Klub Information til nye og øvede ungdomsspillere Kort information om sæsonen 2015-2016 Sæsonen 2015-2016 starter med første træningsdag den 11. august for holdspillerne

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget

Børne- og Ungeudvalget Jydsk Håndbold Forbund - Kreds 5 Børne- og Ungeudvalget Aktivitetsoversigt og øvrig information Sæsonen 2015/2016 Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen til sæsonen 2015/2016 Side 3 2. Totalhåndboldregler samt

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

TMG Håndbold Trænermappe

TMG Håndbold Trænermappe Indhold 1.0 Træner... 4 1.1 Trænermøder... 4 1.2 Hjælp... 4 1.3 Trænergodtgørelse... 4 1.4 Trænerkursus... 5 1.5 Deltagerliste... 5 1.6 Nøgler... 5 1.7 Alarmer... 5 1.8 Lys i hallen... 5 1.9 Oprydning...

Læs mere

Århus Fremad Håndbold Velkomstpjece sæsonen 2011 / 2012

Århus Fremad Håndbold Velkomstpjece sæsonen 2011 / 2012 Århus Fremad Håndbold Velkomstpjece sæsonen 2011 / 2012 www.fremad-haandbold.dk Trøjesponsorer for sæsonerne 2010/2011 og 2011/2012 Andre partnere Velkommen i Århus Fremad Håndbold! Vi, dine nye klubkammerater

Læs mere

THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING. Nyttig information til klubbens fodboldtrænere

THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING. Nyttig information til klubbens fodboldtrænere THORSØ-TUNGELUND IDRÆTSFORENING Nyttig information til klubbens fodboldtrænere 1. Hvem står bag TIF-fodbold Titel Navn Adresse Telefon Formand Klaus Sakskøbing Solskrænten 13, Thorsø 22 26 69 99 Næstformand

Læs mere

FORÆLDREFOLDER SÆSON 2015/16 Biersted håndbold ønsker, at bidrage til en positiv og støttende adfærd i forbindelse med klubbens kampe.

FORÆLDREFOLDER SÆSON 2015/16 Biersted håndbold ønsker, at bidrage til en positiv og støttende adfærd i forbindelse med klubbens kampe. FORÆLDREFOLDER SÆSON 2015/16 Biersted håndbold ønsker, at bidrage til en positiv og støttende adfærd i forbindelse med klubbens kampe. Derfor opfordrer vi alle til at bakke op omkring denne folder til

Læs mere

Klargøring af mål og net

Klargøring af mål og net Klargøring af mål og net Anlægsudvalg 2 Formål: Klargøring, vedligeholdelse og rengøring af Hammel Stadion Udarbejdet af : 4 4 Tjek af mål og net - evt. udskiftning af net Sættes ud på baner forår Sættes

Læs mere

Velkommen som træner i Vejen Håndboldklub

Velkommen som træner i Vejen Håndboldklub Velkommen som træner i Vejen Håndboldklub Vejen HK ser trænerne som den vigtigste håndboldperson for den enkelte håndboldspiller og en vigtig kulturbærer for vores forening. Vi vil derfor gerne gøre, hvad

Læs mere

U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner 2014-2015

U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner 2014-2015 U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner 2014-2015 Vejledning til de arrangerende foreninger Ca. 2 onsdage før et stævne, ligger kampprogrammet klar på hjemmesiden, med puljeinddeling og tidsrum for afvikling af de

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information

Indsatsområde: Planlægning Opfølgning Information Planlægning Opfølgning Information Finn Skytte Visionen: Verninge I.F. vil styrke det sociale samvær i lokalområdet ---------- understøttes af planlægning / opfølgning i indsatsområderne, så aktiviteter

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

RKG Klarup Ungdomsfodbold

RKG Klarup Ungdomsfodbold RKG Klarup Ungdomsfodbold Forældre Information 2016 Ungdomsudvalgets forventninger til sæsonen 2016 Sæsonen 2016 er lige skudt i gang. Tak for det store fremmøde af de mange ungdomsspillere samt forældre

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Nye Procedurer/Regler! U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner

Nye Procedurer/Regler! U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner Nye Procedurer/Regler! - jf. DHF TOTALHÅNDBOLD U-5, U-6, U-7 & U-8 Stævner 2016-2017 Vejledning til de arrangerende foreninger Ca. 2 tirsdage før et stævne, ligger kampprogrammet klar på hjemmesiden, med

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

Hvad hvis jeg bliver syg, skal jeg så aflyse træningen?

Hvad hvis jeg bliver syg, skal jeg så aflyse træningen? Velkommen til FB s trænerhåndbog FAQ Håndbogen er inddelt i følgende afsnit: Træning Kamp/stævner Materialer/udstyr Sociale aktiviteter/møder Praktiske oplysninger Opstart. Ind -og udmeldelse Trænerrollen

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere