Træner/leder-informationer 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner/leder-informationer 2015/2016"

Transkript

1 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt. Det betyder at man som træner skal have respekt for den enkelte spiller, være sig bevidst om, at man som træner er rollemodel, og at man lærer vores børn fair opførsel både i træning og kamp, og overfor med- og modspillere. Desuden at holde følgende pyramide for øje: TPI Holdet Spilleren Derfor gælder følgende regler for alle i TPI Håndbold: Alle taler ordentligt til hinanden. Ingen sjofle kommentarer eller tilråb om hinandens kroppe. Et nej er et nej også i leg. Respekt for børnenes blufærdighed ved omklædning og badning. Man går ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum under omklædning. På ture med overnatning er der altid mindst to ledere/forældre med. At det ikke er enkelte, men hele holdet, der besøger træneren/holdlederen. Forældrene opfordres til at deltage aktivt i børnenes idrætsliv. Håndboldafdelingens mål og vision fremgår af Den røde tråd Registreringer: Alle trænere registreres i trænermappen, og alle skal aflevere børneattester 1 gang om året, uanset hvilke årgange man arbejder med (normalt kun op til 15 år). Dette gælder også seniortrænere, ledere og bestyrelses- og udvalgsmedlemmer. Kurser: Kurser afholdt af FHF, samt inspirationskurser fra DHF betales af klubben. Ønsker man at deltage på en DHF's træneruddannelse, kontaktes den kursusansvarlige. Mathias Rettig er kursusansvarlig, og kan kontaktes, hvis man ønsker vejledning med relevante kurser der udbydes. I kan finde kurser i FHF-regi, DHF-regi og DGI-regi på deres hjemmesider. Der er ingen tvivl om, at vi ønsker godt udannede trænere og ledere, så benyt muligheden når den byder sig. Blot vil vi sige, at man selvfølgelig møder op til de kurser man har tilmeldt sig. Man bliver opkrævet kursusgebyret, hvis man udebliver, da klubben skal betale uanset om tilmeldte kursister kommer eller ej. De enkelte årgange/hold: Det tilstræbes at der er min. 1 træner og holdleder pr. tilmeldt hold i turneringen. En af holdlederne fungerer som årgangskoordinator. Vi foreslår at kampplaner, vaske- og kørselsordninger, spilletøj, medicintasker m.v. ordens af holdledere/koordinator, således

2 trænerne kan koncentrere sig om træningen og kampe. Altså hjælp til det praktiske. Hvis træneren har givet udtryk for, at de ikke behøver holdledere, og det er selvfølgelig OK. Ordforklaring: Når der efterfølgende står årgang menes der f.eks U16-DR (ikke både U16-DR & PI). Når der står hold menes der f. eks U14-PI 2.hold. Medlemslister: De udsendte medlemslister skal rettes til, og sendes til kasser Chalotte Grønbek, senest 1. september 2015, af hensyn til kontingentopkrævning. Træner/leder-honorar: I denne sæson er reglerne for trænere/leder der IKKE er på kontrakt som følger: Trænere U6 og U8: Gavekort på kr. 500 Trænere U10, U12, U14, U16 og U18: Kontigentfrihed eller Gavekort på kr Holdledere: Gavekort på kr. 500 Ungtrænere U6 og U8: Gavekort på kr. 300 Ungtrænere U10 og U12: Gavekort på kr. 500 TPI sørger for at alle trænere/holdledere har en klubtræningsdragt, samt en t-shirt. Disse beklædningsgenstande forventer vi, der bruges hver gang man repræsenterer TPI til kampe, stævner m.v. Der udskiftes tøj hvert 2. år, trænere som træner to år i træk, vil få en t-shirt i år to. Årskalender: Tilmelding til Beach stævner Indberetning til Lone om tilmelding af hold Indberetning af spillerlister til kassereren Opstartsweekend Indberetning af spillerlister til kassereren Afholdelse af forældre- og spillermøder Juleafslutning Fælles afslutningsstævner Afslutningsfest Generelforsamling Start april August 1. september 1. eller 2. weekend september 1. september Se forældre- og spillermøder manual Midt december Omkring påske (Grænsecup for U10-U12 og Vejlestævne for U14-U18) April April Bestyrelsen Ansvarsfordelingen i bestyrelsen er som følger: Thomas Olsen Formand Overordnede sager, sponsorer m.v, presseansvarlig, kontakt til hovedbestyrelsen og HC Odense. Lone Saysette Sekretær Turneringsansvarlig, afvikling af hjemmekampe

3 incl. opgavefordeling, kontaktperson FHF Charlotte Grønbek Kasserer Medlemsregistrering, kontingent, spillercertifikater og afregninger. Tommy Simonsen Senior Trænerkontrakter, træneraftaler m.v. Kontaktperson Dame Senior og U18 Ane Sandal Materiale Tøj- og materialeansvarlig, mailansvarlig, trænerregistrering Mathias Rettig Ungdom Trænerkontrakter, træneraftaler m.v., kursusansvarlig, webmaster, udvikling Kontaktperson U14 og U16 Mette T. Hansen Ungdom Trivsel, træneraftaler m.v. Kontaktperson U12 Helle Madsen Forældre Repræsentant for forældreforeningen Carsten Simonsen Suppleant Kontakt til Korup/TPI, sponsoransvarlig Kontaktperson Herre Senior Ungdomsudvalget Mathias Rettig Mette T. Hansen Søren Busch Andersen Nicolaj Andersen Kontaktperson U6, U8 og U10 Trænerforum Seniorudvalget Tommy Simonsen Carsten Simonsen Lars Johansen Afvikling af 1. holds hjemmekamp, HC Odense Turneringsplanlægning Tina Rask Planlægning af hjemmekampe Kontaktes på eller

4 Daglig træning m.v. TPI ODENSE Brug af hallen: Tiderne bag nettet er fordelt som træningstiderne, og SKAL respekteres, er der ledigt må man være der, indtil "ejerne" beder om området. Ved gang til og fra hal 2, går alle trænere og spillere gennem hal 1 bag nettet d.v.s. ingen umiddelbar overgang over banen i hal 1. Hvis den ene halvdel ikke ser ud til at bruges kan man spørge om lov. P.g.a. hærværk, harpiks på døre og væge, tyverifare m.v. må alle være med til at overholde de nye regler i hallen om, at alle andre end klubbens medlemmer og trænere kun opholder sig på tilskuerpladserne eller i cafeteriet. Dette gælder specielt i gangen ved omklædningsrummene i hal 1, hvor vi ikke kan kaste øjne i nakken på uvedkommende. Håndboldrummet: Alle årgange får et skab til opbevaring af spillertøj, harpiks, medicintasker m.v. Desuden er der skabe med boldkasser i de enkelte boldstørrelser. DET ER EN FÆLLES OPGAVE AT HOLDE ORDEN I HÅNDBOLDRUMMET, BÅDE I EGNE SKABE OG BOLDKASSER OG I SELVE RUMMET GENERELT. Der udleveres hængelåse til skabe fra U14 og op, hvis det ønskes. Som hovedregel er det kun trænere og ledere der må komme i rummet. Der skal altid låses efter brug, og hvis spillerne ønsker deres bold pumpet, skal det ske af træneren, evt. kan spillerne låne trænerens udleverede håndpumpe. Rummet bliver ryddet op til sæsonstart og renoveringen går snart i gang. Vi har i det store opdelt rummet, så U6 -> U12 ting er til venstre og U14 -> senior (harpikshold) til højre. Postkassen til bestyrelsen, skal bruges til bilag og andet post til bestyrelsen. Tømmes regelmæssigt. Nøgler: Der udleveres nøgle til håndboldrummet til alle trænere og ledere. Der kvitteres for modtagelse (begge veje). Nøgle til musikanlægget i hal 1 udleveres efter behov hos Ane. Bolde: Hentes i boldrum, og afleveres samme sted. Vi beder jer om at stille boldkasserne ved dommerbordene i begge haller, så ikke andre end TPI's spillere kan komme til dem. Hvis der er andre interessere der gerne vil lege lidt med en bold, er der et net med legebolde i boldrummet. Det er trænernes ansvar at ALLE bolde kommer retur til boldrummet efter træning d.v.s. opdrag ungerne til at aflevere boldene i kasserne, og tjek hjørner, gange m.v. for bolde. Tag gerne andres bolde med ned i håndboldrummet, hvis der er nogle der har overset en bold, VI HAR MISTET ALT FOR MANGE BOLDE!!! M.h.t. til pumpning af bolde, bedes trænerne pumpe bolde for de yngre årgange. Vi har erfaret, at der er problemer med knækkede studse og ødelagte bolde, når det er ungerne der selv pumper op.

5 Alle spillere fra U14 og op skal selv have en bold. Klubben har tidligere mistet mange fællesbolde, så derfor har skal alle selv have en bold. Vi oplever at dette sikre at boldene holdes i bedre stand, samt klubben spare en masse penge. Der er enkelte str. 1,5, 2 og 3 bolde til rådighed for nye spillere som prøvetræner. Kegler: Kegler stilles i mellem skabene, og springstængerne stilles i skraldespanden. Øvrige rekvisitter: Vi har en del andre rekvisitter så som vippebrætter, måtter, sjippetove m.v. disse ligger på hylderne til venstre i rummet. Alle disse ting skal på plads i håndboldrummet efter brug. Overtrækstrøjer: Bliver udleveret til hvert hold. Efter sæsonen afleveres trøjerne igen. Harpiks: Til træning er der harpiks sat fast på harpiksborderne. Til udekampe ligger der 1 bøtte i medicintasken (put gerne bøtten i plastikpose eller lignende, så tasken ikke bliver fedtet for meget ind). Isposer: Til daglig træning og hjemmekampe bruges isposerne i fryseren (afleveres efter brug!). Til udekampe bruges de engangs-isposer der ligger i medicintaskerne. Tape: Der udleveres tape efter behov. Der føres statistik med det udleverede, for at sikre at ingen har et ekstremt overforbrug. I sådanne tilfælde vil det enkelte hold få en henvendelse. Medicintasker: Udleveres tasker til alle hold med isposer, tape, plaster, m.v. Desuden harpiks til udekampe for relevante hold. Hold der ikke bruger harpiks får en lille udgave, mens andre hold får en større. Ind- og udmeldelser: Skal gøres over hjemmesiden: Forældresamarbejde Der skal afholdes forældre- og/eller spillermøde som beskrevet, en fra bestyrelsen, samt forældreforeningen skal deltage! Emner og perioder for møderne, kan ses i det separate dokument forældre- og spillermøder. Turneringskampe m.v. Puljer, resultater m.v.: Turneringsprogram, resultater m.v. ligger på link via FHF s hjemmeside (boksen Håndboldinfo midt på siden) Hjemmekampe: For U seniorer i løbende turnering, planlægges af Tina Rask. Giv besked først i september, hvis der er specielle ønsker m.h.t. tidspunkt, spilledage man ikke kan, hensyn til

6 andre hold. m.v. Foreløbigt turneringsprogram offentliggøres på Håndboldinfo inden. Vi kan ikke love at opfylde alle ønsker, men vi forsøger. Alle trænere og ledere får tilsendt plan over kampene løbende, påført diverse opgaver i forbindelse med kampene. Det være sig turneringsvagter, dommerbordsvagter, dommere ved døm selv kampe og lign. Ved kampe på træningsaftener vil der ligeledes følge besked om træningsændringer, så det er vigtig læsning. M.h.t. dommerbordsvagter er det holdet selv der stiller med en sådan til egen kamp. For U10 og U12 skal det altid være en forældre (evt. en forældre og en spiller). Fra U14 til U18, kan det være en spiller eller en forældre (der skal altid være mindst en person ved dommerbordet der er 15 år eller derover). Gør jeres forældre og spillere opmærksom på at disse opgaver er en vigtig og naturlig del af klubarbejdet. Seniorer skaffer selv, bortset fra 1. dame og 1. herre. Der er altid fælles harpiks på harpiksbordet. Under bordet står der køletaske med genbrugsisposer (skal skiftes et par gange i løbet af dagen) sammen med et håndklæde. Der bliver lagt håndklæder ved hvert mål, til aftørring af gulv for sved og vand. Håndklæderne står i taske i håndboldrummet. Efter brug lægges håndklæderne i pose til brugte håndklæder (vaskes regelmæssigt) Udebanekampe: Kørselsordning arrangeres hvert hold selv. Udebanetøj se under Tøj m.v.. Spillestævner for U6 U12: Datoerne ligger på FHF's hjemmeside. Hvis vi skal have stævner hos os planlægges stævnet i samarbejde mellem Lone, Mathias og de respektive trænere. Niveaustævner for U14 - U18: Datoerne komme i august, og såfremt vi får et stævne, er det holdenes opgave, sammen med Lone og Mathias, at planlægge stævnet. Flytning af kampe: Aftales altid direkte med modstanderhold, se regler på FHF's hjemmeside. Flyt kampene i kampredigeringsperioden, da det ellers koster penge. Evt. flytninger efterfølgende SKAL aftales med et medlem af bestyrelsen! Husk også at der skal gives besked til FHF om flytningen via blanket på deres hjemmeside. Det er den der ønsker kampen flyttet der sørger for at melde flytningen. I skal huske af få navn og tlf. på den i aftaler flytning med - skal bruges ved flyttemeddelelsen. Når den nye tid står på Håndboldinfo, er flytningen godkendt. Træningskampe og weekendtræning: Hverdage - arrangeres af de enkelte hold. Hos os i egen træningstid og med hensyntagen til resten af årgangen. Træningskampe og ekstra træning kan også aftales i weekender, hvor hallen er ledig. Evt. åbning af cafeteriet aftaler holdene selv med Lars og Tina, mens bookning af hallen foregår via Mathias.

7 Husk at m.h.t. til åbning af cafeteria skal der være grundlag for indtjening til Lars og Tina. Ellers aftal med dem at I selv sælger sodavand m.v. Døm selv dommere: Turneringskampe for C række hold og U10 hold, samt spillestævnerne er døm selv kampe. Derfor er vi nødt til at trække på diverse ledere, trænere og andre for at kunne afvikle disse kampe. Dette gælder også for træningskampe. Anders Thoke står for påsætning af døm-selv kampe, så kontakt ham, hvis I ikke selv kan finde en dommer til en træningskamp, og vær åbne overfor at tage en tjans, når/hvis Anders kontakter jer. Anders' tlf. nr. er For at give dem som har lyst/mulighed de bedste kort på hånden betaler TPI dommerkurser. Det første afholdes i efteråret 2015 (spørg Mathias). Vi vil gerne opfordre så mange som muligt at gøre brug af dette tilbud. Vi trænger til nye gode dommere på Fyn, og vi ved flere af jer og jeres spillere har potentiale. Tøj m.v. Vores tøj sponsor er Hummel Vores leverandør er Sport Direct/Intersport Spilletøj: Målmandssæt udleves af efter størrelse. Dette kan betyde at målmandssæt ikke er samme model og/eller samme sponsor som spilletøjet. Der sættes en taske med 10 sæt spilletøj pr. tilmeldt hold i skabene. Er der brug for flere sæt, eller andre størrelser, så sig til. VIGTIGT! Hvis I sætter tape på en trøje for at ændre nr. e.lign., skal det fjernes straks efter kampen, da det ødelægger trøjen, hvis tapen bliver vasket ind i stoffet. Udebanetrøjer: U6, U8, U10 og U12 bruger overtrækstrøjer, hvis I skal spille mod hold der også har hvide trøjer (se FHFs hjemmeside). U14, U16, U18 kan tage et sæt røde udebanetrøjer i det blå skab skal afleveres straks efter vask! Vi beder både trænere og ledere om at hjælpe med at passe på tøjet, og det er jeres ansvar vi ikke mister noget. Tøjet skal indsamles lige efter hver kamp, og vaskes samlet (lav vaskeordning). D.v.s. spillerne må ikke tage spilletøj med hjem (bortset fra den der tager vasketøjet selvfølgelig) Træningsdragter: Klubtræningsdragterne sælges kun på WEB-shop. Der vil i løbet af sæsonen blive arrangeret klub-aftener hos Intersport i Tarupcentret. Nærmere følger.

8 Sponsorer Alle former for sponsorater modtages med glæde, og af muligheder kan nævnes: Skiltesponsor: Fast skilt i Paaruphallen 1. Prisen er afhængig af skiltes størrelse og placering i hallen. Tøjsponsor for ungdomstrænerne: Sponsoren kommer på alle ungdomstræneres tøj, og bliver tegnet over 2 sæsoner. Prisen kan være afhængig af placering på tøjet. Tøjsponsor for seniorhold: Sponsoren kommer på tøjet, samt nævnes til holdets hjemmekampe. Prisen kan være afhængig af placering på tøjet. Tøjsponsor for ungdomshold: Sponsoren kommer på tøjet. Prisen kan være afhængig af placering på tøjet. Øvrige sponsorater: Af andre muligheder kan nævnes websponsor, træningsdragtsponsor, kampsponsor m.v. Alle sponsorer for desuden en plads på TPI's hjemmeside, både på forsiden (rotere i venstre side) og på sponsorsiden med link til sponsorens hjemmeside. For at høre mere om priser og muligheder kontaktes Thomas Olsen. Oldies stævne Oldies stævnet bliver en MEGET VIGTIGT indtægtskilde for vores afdeling. Det er her pengene til alt det sjove kommer fra. Stævnet ligger i november. Trænere og ledere er ansvarlige for at skaffe de nødvendige medhjælpere, samt ansvarlige for at alle de oplysninger vi skal bruge kommer rettidigt ind. Desuden skal spillerne på U14, U16 og U18 holdene også være behjælpelige med dommerbordsvagter, giv dem besked i god tid. Der kommer selvfølgelig meget mere om dette senere.

9 Stævner Opstartsweekend: Vi opfordrer alle til at deltage i opstartsweekenden i Vejen. Alle hold fra U10 til senior inviteres, til træning, fællesskab og gode oplevelser. Turen har fra klubbens side stor prioritet, og vi forventer at alle trænere bakke 100 % op om dette! Julestævne: Hvis man ønsker at deltage i et julestævne, er det for egen regning. Afslutningsstævne: Alle U10- & U12-hold tilmeldes samme stævne, U14-18 ligeså. TPI betaler holdgebyret, spillerne betaler for sig selv. Tilmeldinger til stævner er bindende, og de spillere der melder fra hæfter for deltagergebyret, med mindre der findes en afløser. Dette fordi klubben betaler deltagergebyret forud. Transport til stævner: Opstartsweekend forældrekørsel. Afslutningsstævner forældrekørsel, dog bus til Kruså stævnet, men ikke hjem. M.h.t. til forældre/trænerkørsel, kan det enten klares som forældresponsorat, eller med opkrævning af benzinpenge oveni deltagergebyret (ved stævner udenfor Fyn). Oversigt over stævner: Vi får tilsendt invitationer på mail, kontakt Lone hvis I leder efter noget specifikt, ellers kan man finde oversigt på Afslutninger Der afholdes juleafslutning med fidusturnering, teamudvikling og spisning, dette koordineres af forældreudvalget. Vores store afslutningsfest i foråret afholdes i april, datoen kommer hurtigst muligt. Giv spillere og forældre besked om datoen i god tid, så dagen kan reserveres. Hjemmesiden Mathias er webmaster for håndboldafdelings hjemmeside. Hvert hold har sin egen side på hjemmesiden, hvor man kan sætte alt muligt ind. Det forventes at hvert hold laver 3-4 indlæg pr. halvsæson, samt opdatere holdets side. I får en bruger af Mathias, samt kodeord, og kan få tilsendt en guide til at lave et indlæg. Mathias sørger for træneroplysninger med billeder, træningstider, kampprogram og stilling.

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010

RØDBOG. Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening. Overblik over arbejdsopgaver. Senest redigeret: 12. august 2010 RØDBOG Benløse Floorball Club En den af Benløse Idrætsforening Overblik over arbejdsopgaver Senest redigeret: 12. august 2010 Indhold alfabetisk Ansøgninger Bestilling af lokaler/faciliteter BIFs Venner

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Støt Christiansbjerg IF

Støt Christiansbjerg IF Støt Christiansbjerg IF Håndbold på bjerget Kære sponsor I CIF Håndbold vil vi gerne byde velkommen til en ny sæson, med masser af smil, sammenhold og godt håndbold. CIF Håndbold holder til i Christiansbjerghallen

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Klargøring af mål og net

Klargøring af mål og net Klargøring af mål og net Anlægsudvalg 2 Formål: Klargøring, vedligeholdelse og rengøring af Hammel Stadion Udarbejdet af : 4 4 Tjek af mål og net - evt. udskiftning af net Sættes ud på baner forår Sættes

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi

Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Lyngby Gladsaxe Volley Triologi Kids Kommunikation Klubmodul & Hjemmeside Teen anager Rekvisit konomiansvarlig ktivitetsansvarlig Ledelse Senior Elite Uddannelse Social Triologi Ledelse (bestyrelsen) Denne

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure

Uddybning af arbejdsopgaver. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure. Arbejdsopgave Ansvarlig person/hold Deadline Procedure Uddybning af arbejdsopgaver Årets Idrætsfest Kontaktperson (Maja) Ses i tilsendte invitation Se invitation Turneringsplan for foråret sekretær, bolddrenge og dommerpåsætning Bestyrelse (Maja og Martin)

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Uofficiel DM i Håndbold, Volleyball og Badminton 2010 i Aalborg

Uofficiel DM i Håndbold, Volleyball og Badminton 2010 i Aalborg Aalborg, den 15. februar 2010 DDI prøver får genopliver igen både Volleyball, håndbold og badminton med uofficiel DM i Aalborg, skulle gør efterår 2009, det blev ikke nogen gennemføre men prøve START arranger.

Læs mere

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople.

Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. Tilmelding til Tjæreborg Julestævne via BadmintonPeople. For at tilmelde dig stævnet kræver det at du har oprettet en profil på BadmintonPeople. Vejledningen til at oprette profil kan ligeledes hentes

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen.

TRÆNER-LEDER MØDE. 2. marts 2009. Grafik er fjernet af hensyn til størrelsen af filen. TRÆNER-LEDER MØDE 2. marts 2009 Disposition Velkomst og præsentation af dagsorden Status generelt i Vodskov IF - Claus Trænerstatus - alle Træningstider 2009 - Ole Nyt omkring fodboldreglerne - Ole Cafeteria

Læs mere

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget.

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014

RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 RSU HÅNDBOLD OG RINGKØBING HÅNDBOLD SÆSON 2013/2014 Velkommen til håndboldsæsonen 13/14 der på alle måder bliver et spændende år for os alle! I denne guide håber vi, du finder svar på de spørgsmål, der

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30

Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2010 kl. 17.30 Deltagende: Lene Sørensen, Jonas Niebling, Kristian Nielsen, Christian Thrysøe og Martin Andersen. Fraværende: Niels Monsen, Signe Baldvinsson 0. Godkendelse af referat. - Referat fra 25. november 2009

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d. Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

A) Medlemsadgang til tennisbanerne

A) Medlemsadgang til tennisbanerne Kære sponsor eller kommende sponsor i tennisklubben - Et tilbud du næsten ikke kan sige nej til! VIL DU SELV SPILLE TENNIS ELLER TILBYDE DINE ANSATTE AT SPILLE TENNIS GRATIS? Har du selv, din familie eller

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt.

Der er stadig nogle få som mangler at sende mig spilleroplysninger. Send det til mig hurtigst muligt. Side 1 af 5 Fra: Til: Dato: Emne: Berit Carmel (berit@carmel.dk) undisclosed-recipients, 03/08/2012 09:30 01 Drenge - Nyhedsbrev nr. 2 Attachments: Hej allesammen Så er sommerferien ved at være overstået

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Invitation til et samarbejde med Sønderborg Floorball Club The Vikings

Invitation til et samarbejde med Sønderborg Floorball Club The Vikings Sponsormateriale Invitation til et samarbejde med Sønderborg Floorball Club The Vikings Kære potentielle samarbejdspartner I sidder nu med Sønderborg Floorball Clubs sponsormateriale i hænderne. Med dette

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser... 5 2 Organisationen... 5 Furesø

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2 Sæson 2014/2015 Sæson 2014-2015 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra kontingentsatser

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Udgave nr.: 5 Januar 2013

TRÆNERHÅNDBOG Udgave nr.: 5 Januar 2013 TRÆNERHÅNDBOG Udgave nr.: 5 Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Baner... 6 Baneoversigt... 6 Baneadgang... 6 Banefordeling... 6 Sommerhalvåret... 7 Vinterhalvåret... 7 Baneklargøring... 7 Regler

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007 Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Velkommen. Det er med stor glæde, at Morud Idrætsforening igen kan byde

Læs mere