Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013-2014"

Transkript

1 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af Copenhagen JazzHouse' virksomhed som regionalt spillested i 2013 og 2014, udvalgets vurdering og anbefalinger for den resterende del af aftaleperioden samt en beskrivelse af eventuelle behov for aftalejusteringer. Evalueringsgrundlag Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger for spillestedet, som er udtrykt i den fireårige rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Københavns Kommune og Copenhagen JazzHouse for perioden 1. januar december Udvalgets viden om Copenhagen JazzHouse' virksomhed baserer sig dels på den statusrapport, spillestedet i april 2015 har udarbejdet til brug for evalueringen, dels på spillestedets årsrapporter og dels på den uddybende samtale med Københavns Kommune og Copenhagen JazzHouse på mødet den 20. maj Derudover følger udvalget løbende Copenhagen JazzHouse' aktiviteter gennem spillestedets hjemmeside, presseomtale mv. Ved evalueringsmødet den 20. maj 2015 deltog: For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Formand Bente Dahl, udvalgsmedlemmer Henrik Jansberg, Henrik Marstal og Mikael Rørsted samt chefkonsulent Jan Ole Traasdahl og student Amanda Berglund fra Kulturstyrelsen. For Københavns Kommune: Kontorchef Nanna Bugge og fuldmægtig Laura Bolt Sørensen. For Copenhagen JazzHouse: Næstformand for bestyrelsen Signe Lopdrup og daglig leder Bjarke Svendsen. Ud over nærværende evalueringsrapport om Copenhagen JazzHouse har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udarbejdet en samlet rapport om de 19 regionale spillesteder i Danmark. Rapporten analyserer og vurderer de regionale spillesteders virksomhed og betydning for dansk musikliv og foreslår tiltag, som de kommende år yderligere vil kunne styrke de regionale spillesteders betydning som kraftcentre for udvikling af mangfoldighed og kvalitet i musiklivet i hele landet. Evalueringsrapporterne om de regionale spillesteder offentliggøres på i juni Hvordan er det gået i A: Inden for rammeaftalens fem strategiske områder er det Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Copenhagen JazzHouse især har taget gode initiativer og vist gode resultater på følgende områder: 1

2 Koncertvirksomhed Copenhagen JazzHouse bidrager til at formidle og præsentere rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet inden for den etablerede såvel som den progressive og grænsesøgende jazz gennem et nytænkende og eksperimenterende koncertprogram, udvikling af vækstlaget samt fokus på formidling af jazzen som en levende kunstform. JazzHouse arbejde tager afsæt i en solid forståelse af sin omverden, både lokalt og nationalt, og spillestedet positionerer sig i forhold til andre rytmiske spillesteder med henblik på at sikre et rigt og varieret musikudbud i regionen. JazzHouse arbejder strategisk med at formidle jazz-områdets aktualitet og relevans for det yngre publikumssegment og skabe et rum, hvor jazzen kan udfolde sig, udfordre konventionerne, udforske mulighederne og afsøge grænserne med det mål at opdage nye musikalske udtryksformer og sammenhænge. Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Copenhagen JazzHouse arbejder målrettet på at understøtte, styrke og udvikle de lokale, regionale og nationale musikalske vækstlag gennem sit bredt favnende koncertprogram, som præsenterer, profilerer og formidler de helt smalle genrer inden for jazz, genrekryds, hybrider samt nye, up-coming talenter. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Copenhagen JazzHouse har styrket sin indsats inden for formidlingen af jazz-musikken til et yngre publikum ved at afprøve nye koncertformater og programlægning, med det mål at udfordre en jazzkultur, der for udenforstående kan opleves som fagligt indforstået, og som kan afholde nye eller utrænede publikumsgrupper fra at opsøge jazzen. Gennem målrettet og løsningsorienteret arbejde med kommunikation på de digitale medier har Jazz- House øget sin synlighed og skabt kontakt til nye publikumssegmenter. Eksternt samarbejde Copenhagen JazzHouse indgår i konstruktive og udbytterige samarbejder lokalt, i landsdelen og nationalt med bl.a. rytmiske spillesteder, genreorganisationer, foreninger og festivaller med henblik på at styrke og udvikle den rytmiske musik. Gennem samarbejde med eksterne musikarrangører og gæstebookere sikrer Copenhagen JazzHouse sig adgang og kendskab til nye og utraditionelle netværk, hvilket bidrager til at muliggøre en mangfoldighed af musikalske oplevelser af høj kvalitet. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Copenhagen JazzHouse ledes professionelt og udviklingsorienteret, og det er positivt, at ledelsen fortsat fremlægger ambitiøse visioner for genreområdet og spillestedets virksomhed. Spillestedets åbenhed om sit udviklingsarbejde og sin programprofil skaber en sund faglig debat om spillestedets virksomhed og prioriteringer. Anbefalinger til hvordan spillestedet kan blive endnu bedre frem mod 2017 B. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefaling, at Copenhagen JazzHouse frem mod 2017 især fokuserer på at udvikle flg. områder af sin virksomhed som regionalt spillested: Copenhagen JazzHouse bør videreføre sine overvejelser om at nedbringe sine lokaleomkostninger ved at finde nye og mere egnede lokaler. JazzHouse bør i endnu højere grad arbejde målrettet på at afklare og udvikle sine frivilliges kompetencer. 2

3 Der opfordres til at JazzHouse arbejder udviklingsorienteret på at initiere nye samarbejder med andre kulturaktører, herunder uddannelsesinstitutioner og musikskolen, og gentænker sin rolle i forhold til formidlingen af rytmisk musik til børn og unge, bl.a. i forbindelse med den nye skolelov og folkeskolereformen. Copenhagen JazzHouse bør videreudvikle åbenhed og transparens omkring sin virksomhed, herunder sikre at spillestedets vedtægter, rammeaftale, årsrapporter og statusrapport er nemt tilgængelige på spillestedets hjemmeside. Øvrige bemærkninger Det er udvalgets opfattelse, at Copenhagen JazzHouse udvikler sin strategi og kunstneriske profil på baggrund af en god forståelse af det musikliv, spillestedet er en del af. Spillestedet arbejder udviklingsorienteret med jazzgenren og beslægtede genreområder og bidrager derved til at styrke aktualitet, kvalitet og mangfoldighed i dansk musikliv. Justering af rammeaftalen for perioden Copenhagen JazzHouse har i de første to år af aftaleperioden afholdt væsentligt flere koncerter end forventet. Afvigelsen imellem koncerttal opgivet i rammeaftalen og de realiserede koncerttal skyldes dels en uklarhed om den ny optællingsmetode, som er beskrevet i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks samlede evalueringsrapport om de 19 regionale spillesteder, dels at spillestedet har haft et strategisk højt produktionsniveau forbindelse med at kommunikere den nye musikprofil. Copenhagen JazzHouse forventer flg. koncerttal i anden halvdel af aftaleperioden, 2015 og 2016: Koncertkategori Koncerttal 2013 realiseret Koncerttal 2014 realiseret Koncerttal 2015 forventet Koncerttal 2016 forventet Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) Koncerter i alt Konklusion Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Copenhagen JazzHouse fungerer som et kompetent og dynamisk kraftcenter for jazzmusikken og dens beslægtede genrer lokalt, nationalt og internationalt, og at spillestedet inden for alle sine opgaveområder bidrager markant til at styrke aktualitet, kvalitet og mangfoldighed i dansk musikliv. Copenhagen JazzHouse kultiverer, udvikler og understøtter vækstlag og smalle genrer, særligt gennem sin nytænkende og eksperimenterende programlægning, hvilket bidrager til et rigt og mangfoldigt musikliv. Dato: 23. juni 2015 Bente Dahl formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Henrik Wenzel Andreasen kontorchef, Kulturstyrelsen 3

4 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Culture Box' virksomhed som regionalt spillested i Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af Culture Box' virksomhed som regionalt spillested i 2013 og 2014, udvalgets vurdering og anbefalinger for den resterende del af aftaleperioden samt en beskrivelse af eventuelle behov for aftalejusteringer. Evalueringsgrundlag Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger for spillestedet, som er udtrykt i den fireårige rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Københavns Kommune og Culture Box for perioden 1. januar december Udvalgets viden om Culture Box' virksomhed baserer sig dels på den statusrapport, spillestedet i april 2015 har udarbejdet til brug for evalueringen, dels på spillestedets årsrapporter og dels på den uddybende samtale med Københavns Kommune og Culture Box på mødet den 20. maj Derudover følger udvalget løbende Culture Box' aktiviteter gennem spillestedets hjemmeside, presseomtale mv. Ved evalueringsmødet den 20. maj 2015 deltog: For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Formand Bente Dahl, udvalgsmedlemmer Henrik Jansberg, Henrik Marstal og Mikael Rørsted samt chefkonsulent Jan Ole Traasdahl og student Amanda Berglund fra Kulturstyrelsen. For Københavns Kommune: Kontorchef Nanna Bugge og fuldmægtig Laura Bolt Sørensen. For Culture Box: Spillestedsleder Kenneth Christiansen og daglig leder Loke Busch. Ud over nærværende evalueringsrapport om Culture Box har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udarbejdet en samlet rapport om de 19 regionale spillesteder i Danmark. Rapporten analyserer og vurderer de regionale spillesteders virksomhed og betydning for dansk musikliv og foreslår tiltag, som de kommende år yderligere vil kunne styrke de regionale spillesteders betydning som kraftcentre for udvikling af mangfoldighed og kvalitet i musiklivet i hele landet. Evalueringsrapporterne om de regionale spillesteder offentliggøres på i juni Hvordan er det gået i A. Inden for rammeaftalens fem strategiske områder er det Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Culture Box især har taget gode initiativer og vist gode resultater på følgende områder: Koncertvirksomhed Culture Box præsenterer et varieret program af høj kunstnerisk kvalitet, som favner store nationale og internationale navne såvel som smalle genrer og nye artister og styrker dermed mangfoldigheden inden for den elektroniske musik. Culture Box præsenterer og formidler en unik og ambitiøs profil, som har medvirket til, at spillestedet har oplevet fremgang i publikumstal og international eksponering og høstet stor anerkendelse i ind- og udland for koncertvirksomhedens høje internationale kvalitet. 1

5 Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Culture Box arbejder målrettet med at understøtte, styrke og udvikle de lokale, nationale og internationale musikalske vækstlag gennem forskellige initiativer og arrangementer for up-coming artister, vejledning, feedback og rådgivning, talentkonkurrencer mv. Culture Box bidrager til udviklingen af vækstlag og smalle genrer inden for elektronisk musik og har bl.a. udvidet sine faciliteter med en ny scene, White Box, som er velegnet til mindre koncerter, og er på forkant med nye trends og strømninger i det elektroniske miljø, hvilket har skabt stor international opmærksomhed. Der afvikles undervisningstilbud for folkeskoleelever inden for elektronisk musik, lys-/lydteknik og musikproduktion, hvilket medvirker til at udvikle publikumsinteressen samt at styrke vækstlaget og skabe en stærk fødekæde inden for den elektroniske musik og dens subgenrer. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Markedsføring og kommunikation er blevet prioriteret højt og fungerer succesfuldt. Der har bl.a. været en markant stigning i antallet af publikum, som kommer fra andre steder i landet end København og fra udlandet. Culture Box arbejder målrettet med formidling af nye kunstnere og genrer, bl.a. via spillestedets nyhedsbrev, hvilket har en positiv effekt på publikumstal til mindre kendte artister. Der er et godt kendskab i det elektroniske miljø til spillestedet, og nye up-coming artister opsøger i stor stil Culture Box med deres musik. Blandt børn og unge er opmærksomheden om undervisningstilbuddene stor, og der er ventelister til de målrettede børne- og ungeaktiviteter. Spillestedet har fået større synlighed ved at afholde eksterne koncerter på festivaller, herunder Distortion og Strøm-festivalen, hvor der er fokus på at sikre en programlægning og afvikling af høj kvalitet, som skaber genkendelighed og sammenhæng med aktiviteterne på spillestedet. Eksternt samarbejde Culture Box indgår i konstruktive samarbejder med de elektroniske festivaller i Danmark, hvilket giver spillestedet mulighed for at møde nye publikumsgrupper samt profilere, præsentere og formidle elektronisk musik af høj kunstnerisk kvalitet uden for spillestedets egne scener. Der samarbejdes med ca. 150 udenlandske bookinggrupper, samt eksterne danske promotere og arrangører, som medvirker til at skabe en bred og mangfoldig koncertprofil. Culture Box bevarer en åbenhed for ny inspiration og afprøver og udvikler up-coming kunstnere. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Culture Box ledes professionelt og udviklingsorienteret. Spillestedet har fået en fast medarbejder til at varetage opgaver med promovering, marketing og kommunikation. Det er positivt, at Culture Box har formået at tiltrække sponsorer og fonde, som støtter spillestedet. Anbefalinger til hvordan spillestedet kan blive endnu bedre frem mod 2017 B. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefaling, at Culture Box frem mod 2017 især fokuserer på at udvikle flg. områder af sin virksomhed som regionalt spillested: Culture Box bør i fortsat arbejde på at styrke sit genreområde på nationalt plan ved at initiere og udbygge samarbejder med aktører og relevante institutioner, f.eks. ved at bidrage til at arrangere tournéer og dele sine kompetencer med spillesteder og musikarrangører i hele landet. Det er positivt, at der er stor interesse fra børn og unge i at deltage i Culture Box undervisningstilbud, og det udgør en vigtig udviklingsmulighed for at udvikle musikinteressen hos børn og unge. Culture Box opfordres til at overveje sine muligheder for at formidle, understøtte og udvikle den elektroniske musik i forbindelse med den nye folkeskolereform. 2

6 Culture Box har udtrykt ønske om at påbegynde nødvendig renovering af bygningen og etablering af mere velegnede faciliteter omkring koncertafvikling. Culture Box bør videreføre de igangsatte bestræbelser på at forenkle sin formelle organisation. Culture Box bør videreudvikle åbenhed og transparens omkring sin virksomhed, herunder sikre at spillestedets vedtægter, bestyrelsessammensætning, rammeaftale, årsrapporter og statusrapport er nemt tilgængelige på spillestedets hjemmeside. Øvrige bemærkninger Det er meget positivt, at Culture Box i aftaleperioden har styrket og trimmet sin virksomhed ved at etablere en hensigtsmæssig økonomistyring og samtidig på en overbevisende måde har levet op til de høje kunstneriske målsætninger for spillestedet. Justering af rammeaftalen for perioden Culture Box har i de første to år af aftaleperioden afholdt væsentligt flere koncerter end forventet. Afvigelsen imellem koncerttal opgivet i rammeaftalen og de realiserede koncerttal skyldes dels en uklarhed om den ny optællingsmetode, som er beskrevet i Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks samlede evalueringsrapport om de 19 regionale spillesteder, dels et højere aktivitetsniveau end forventet på aftaletidspunktet. Culture Box forventer flg. koncerttal i anden halvdel af aftaleperioden, 2015 og 2016: Koncertkategori Koncerttal 2013 realiseret Koncerttal 2014 realiseret Koncerttal 2015 forventet Koncerttal 2016 forventet Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) Koncerter i alt Konklusion Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Culture Box fungerer som et kompetent og dynamisk kraftcenter for den elektroniske musik lokalt, nationalt og internationalt, og at spillestedet udfører et stort og værdifuldt arbejde for det regionale kultur- og musikliv. Culture Box kultiverer, udvikler og understøtter vækstlag og smalle genrer, særligt gennem sine aktiviteter målrettet børn og unge, samt talentudvikling og vejledning af up-coming artister, hvilket bidrager til et mangfoldigt, levende og engageret musikliv af høj kunstnerisk kvalitet. Dato: 23. juni 2015 Bente Dahl formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Henrik Wenzel Andreasen kontorchef, Kulturstyrelsen 3

7 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Det Musiske Hus' virksomhed som regionalt spillested i Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af Det Musiske Hus' virksomhed som regionalt spillested i 2013 og 2014, udvalgets vurdering og anbefalinger for den resterende del af aftaleperioden samt en beskrivelse af eventuelle behov for aftalejusteringer. Evalueringsgrundlag Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger for spillestedet, som er udtrykt i den fireårige rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Frederikshavn Kommune og Det Musiske Hus for perioden 1. januar december Udvalgets viden om Det Musiske Hus' virksomhed baserer sig dels på den statusrapport, spillestedet i april 2015 har udarbejdet til brug for evalueringen, dels på spillestedets årsrapporter og dels på den uddybende samtale med Frederikshavn Kommune og Det Musiske Hus på mødet den 21. maj Derudover følger udvalget løbende Det Musiske Hus' aktiviteter gennem spillestedets hjemmeside, presseomtale mv. Ved evalueringsmødet den 21. maj 2015 deltog: For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Formand Bente Dahl, udvalgsmedlemmer Henrik Jansberg, Henrik Marstal og Mikael Rørsted samt chefkonsulent Jan Ole Traasdahl og student Amanda Berglund fra Kulturstyrelsen. For Frederikshavn Kommune: Kulturkonsulent Uffe Borg. For Det Musiske Hus: Musikchef for Det Musiske Hus Jens Ole Amstrup og direktør for Arena Nord Per Malmberg. Ud over nærværende evalueringsrapport om Det Musiske Hus har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udarbejdet en samlet rapport om de 19 regionale spillesteder i Danmark. Rapporten analyserer og vurderer de regionale spillesteders virksomhed og betydning for dansk musikliv og foreslår tiltag, som de kommende år yderligere vil kunne styrke de regionale spillesteders betydning som kraftcentre for udvikling af mangfoldighed og kvalitet i musiklivet i hele landet. Evalueringsrapporterne om de regionale spillesteder offentliggøres på i juni Hvordan er det gået i A. Inden for rammeaftalens fem strategiske områder er det Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Det Musiske Hus især har taget gode initiativer og vist gode resultater på følgende områder: Koncertvirksomhed Det Musiske Hus bidrager i høj grad til at formidle, præsentere og udvikle den rytmiske musik af høj kunstnerisk kvalitet lokalt og i landsdelen gennem et bredt favnende koncertprogram, nytænkende samarbejder og målrettet arbejde med udvikling af vækstlagene. 1

8 Det Musiske Hus styrker musiklivet i hele landsdelen gennem sin fleksible og opsøgende koncertvirksomhed, som rækker ud over kommunegrænserne, bl.a. vha. koncerter ud af huset og et konstruktivt samarbejde med eksterne koncertarrangører og spillesteder i omegnen. Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Det Musiske Hus arbejder særdeles aktivt og engageret på at skabe sammenhæng i musiklivet i og uden for Frederikshavn Kommune og opsøger, understøtter og udvikler netværk og samarbejder til fremme af høj kunstnerisk kvalitet og en mangfoldighed af musikoplevelser. Det Musiske Hus understøtter og udvikler musikalske vækstlag gennem en række initiativer, bl.a. koncerter, arrangementer og events for up-coming talenter samt projektforløb for vækstlagsmusikere og arrangører. Det Musiske Hus understøtter, vejleder og kompetenceudvikler de frivillige med interesse for musikproduktion, booking, lyd-/lysteknik og koncertafvikling. Det Musiske Hus arbejder målrettet og innovativt med at inddrage lokalsamfundet i processer omkring booking, koncertafvikling og publikumsudvikling for at opnå adgang til nye netværk og publikumssegmenter, bringe nye kreative ressourcer i spil og øge det lokale engagement i musiklivet. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Det Musiske Hus arbejder målrettet på at nå ud til nye publikumsgrupper i og uden for Frederikshavns Kommune gennem netværk, eksterne koncerter og en styrket marketingsindsats. Det Musiske Hus har øget sin tilstedeværelse på de digitale medier og derved opnået større synlighed. Brugen af sociale medier som kommunikationsplatform har åbnet for en frugtbar dialog med det yngre publikumssegment på ungdomsuddannelserne, hvilket skaber nye muligheder for formidling og programlægning. Eksternt samarbejde Det Musiske Hus fremstår som en vigtig og dynamisk samarbejdspartner i regionen. Spillestedet udvikler effektivt og målrettet musiklivet i samarbejde med en bred vifte af eksterne aktører, herunder spillesteder og kulturinstitutioner i nabokommunerne, festivaller, eksterne koncertarrangører, uddannelsesinstitutioner, genreorganisationer og foreninger. Det Musiske Hus arbejder opsøgende og nytænkende med at initere nye samarbejder og finde og udvikle netværk i lokalområdet og i regionen med henblik på at udbrede og formidle rytmisk musik i hele regionen. Det Musiske Hus har et tæt og udbytterigt samarbejde med musikskolen om at øge interessen for og formidlingen af rytmisk musik og styrke vækstlagene. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Det Musiske Hus ledes professionelt og med blik for at udvikle uudnyttede potentialer og muligheder, både inden for og uden for organisationen. Der er i ledelse og bestyrelse et stort fokus på strategiudvikling og nytænkning. Det Musiske Hus er opmærksom på udviklingsmulighederne i forhold til kompetenceafklaring og -udvikling hos de frivillige, som er tilknyttet spillestedet. Anbefalinger til hvordan spillestedet kan blive endnu bedre frem mod 2017 B. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefaling, at Det Musiske Hus frem mod 2017 især fokuserer på at udvikle flg. områder af sin virksomhed som regionalt spillested: 2

9 Det anbefales, at Det Musiske Hus fortsætter sit gode, strategiske arbejde med at styrke kontakten til sit lokalområde, frivillignetværk og vækstlag gennem målrettede aktiviteter til engagerede unge, bl.a. i funktioner omkring booking, markedsføring, koncertproduktion og -afvikling, herunder videreførelse af arbejdet med at udvikle en brugerdrevet musikscene. Det Musiske Hus opfordres til at videreføre sit arbejde med at udvikle skarpe, genkendelige og relevante profiler til de tre scener, spillestedet råder over og fortsat udvikle nye koncertformater og alternative rammer for mødet mellem professionel levende musik, andre kunstarter og nye vækstlag. Det Musiske Hus opfordres til at fortsætte det frugtbare samarbejde med Musikskolen om at styrke glæden ved at skabe, udøve og opleve musik og udvikle landsdelens musikalske talent. I forbindelse med den nye folkeskolereform bør Det Musiske Hus især gentænke sine muligheder for at skabe nye samarbejdsmodeller med folkeskoler lokalt og regionalt for at præsentere og formidle rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet til børn og unge. Øvrige bemærkninger Intet. Justering af rammeaftalen for perioden Intet. Konklusion Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik vurderer, at Det Musiske Hus i høj grad fremstår og virker som et dynamisk og kompetent kraftcenter, der med udgangspunkt i mangfoldighed og fornyelse formidler, præsenterer, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i Frederikshavn Kommune og hele landsdelen. Gennem et frugtbart samarbejde med rytmiske spillesteder og andre musikformidlere og branchefællesskaber over hele landet bidrager Det Musiske Hus til at styrke udviklingen af dansk musikliv. Dato: 23. juni 2015 Bente Dahl formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Henrik Wenzel Andreasen kontorchef, Kulturstyrelsen 3

10 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Fermatens virksomhed som regionalt spillested i Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af Fermatens virksomhed som regionalt spillested i 2013 og 2014, udvalgets vurdering og anbefalinger for den resterende del af aftaleperioden samt en beskrivelse af eventuelle behov for aftalejusteringer. Evalueringsgrundlag Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger for spillestedet, som er udtrykt i den fireårige rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Herning Kommune og Fermaten for perioden 1. januar december Udvalgets viden om Fermatens virksomhed baserer sig dels på den statusrapport, spillestedet i april 2015 har udarbejdet til brug for evalueringen, dels på spillestedets årsrapporter og dels på den uddybende samtale med Herning Kommune og Fermaten på mødet den 19. maj Derudover følger udvalget løbende Fermatens aktiviteter gennem spillestedets hjemmeside, presseomtale mv. Ved evalueringsmødet den 19. maj 2015 deltog: For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Formand Bente Dahl, udvalgsmedlemmer Henrik Jansberg, Henrik Marstal og Mikael Rørsted samt chefkonsulent Jan Ole Traasdahl og student Niklas Smith fra Kulturstyrelsen. For Herning Kommune: Afdelingsleder Morten Koppelhus. For Fermaten: Bestyrelsesformand Ove Rytter. Ud over nærværende evalueringsrapport om Fermaten har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udarbejdet en samlet rapport om de 19 regionale spillesteder i Danmark. Rapporten analyserer og vurderer de regionale spillesteders virksomhed og betydning for dansk musikliv og foreslår tiltag, som de kommende år yderligere vil kunne styrke de regionale spillesteders betydning som kraftcentre for udvikling af mangfoldighed og kvalitet i musiklivet i hele landet. Evalueringsrapporterne om de regionale spillesteder offentliggøres på i juni Hvordan er det gået i A. Inden for rammeaftalens fem strategiske områder er det Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Fermaten især har taget gode initiativer og vist gode resultater på følgende områder: Koncertvirksomhed Fermaten bidrager til at formidle og præsentere rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i regionen gennem et bredt favnende koncertprogram og innovative tiltag om at skabe nye og stimulerende rammer om koncertafviklingen, blandt andet ved at anvende spillestedets koncertlokaler på nye måder. Fermaten bidrager til at udvikle en mangfoldighed af fornyende musikalske oplevelser i regionen, bl.a. ved at inddrage et kompetent frivilligt musikpanel, som tilfører nye musikalske ressourcer og ideer. 1

11 Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Fermaten bidrager til at udvikle og stimulere vækstlaget, bl.a. gennem arrangementer og talentkonkurrencer, en bevidst og strategisk programlægning, hvor kendte og ukendte kunstnere præsenteres ved samme koncertarrangement. Vækstlaget støttes desuden gennem samarbejde med foreninger, der støtter økonomisk og på anden måde. Fermaten bidrager til at præsentere, understøtte og skabe gode udfoldelsesmuligheder for de smalle genrer, bl.a. i kraft af et frugtbart samarbejde med engagerede lokale musikforeninger, især inden for jazz- og folk-området. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Fermaten markedsfører og kommunikerer sine aktiviteter effektivt i hele sit virkeområde, inklusive det regionale opland i Ikast, Brande og Holstebro, bl.a. gennem et målrettet arbejde med profilering på de digitale medier, som har øget spillestedets synlighed og skabt kontakt til nye publikumssegmenter Fermaten har igangsat en række frugtbare initiativer for at skabe bedre kontakt til børn- og ungesegmentet, bl.a. konceptet Elever spiller for elever. Eksternt samarbejde Fermaten fremstår som en vigtig og dynamisk samarbejdspartner i regionen, som effektivt og målrettet udvikler musiklivet med eksterne aktører, herunder kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, øvrige spillesteder samt lokale, regionale og nationale organisationer og foreninger. Fermaten bidrager til at udvikle og udbrede den rytmiske musik i hele regionen gennem et nært samarbejde med nabobyerne Ikast, Brande, Holstebro m.fl. Fermaten deltager aktivt i samarbejdet med regionale spillesteder og andre koncertarrangører i hele landet, bl.a. ved at bidrage aktivt til den fælles udvikling af livebranchen. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Fermaten er et professionelt drevet spillested med en engageret bestyrelse og daglig ledelse, der har stort fokus på strategiudvikling og nytænkning. Det frivillige engagement er stort og bidrager væsentligt til Fermatens drift. De frivillige indgår i centrale funktioner med en høj grad af ansvar og indflydelse, og spillestedet arbejder målrettet med at rekruttere, fastholde og udvikle sine frivilliges kompetencer. Anbefalinger til hvordan spillestedet kan udvikle sig frem mod 2017 B. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefaling, at Fermaten frem mod 2017 især fokuserer på at udvikle flg. områder af sin virksomhed som regionalt spillested: Fermaten bør fortsætte den frugtbare dialog med det regionale opland med henblik på at vedligeholde og styrke sin position som et udadvendt regionalt kraftcenter og en central samarbejdspartner i musiklivet. Fermaten bør fastholde sit fokus på den yngre målgruppe, og i forbindelse med den nye folkeskolereform opsøge nye muligheder for at skabe frugtbare samarbejdsmodeller med folke- og musikskoler lokalt, regionalt og nationalt. Fermaten opfordres til at afprøve og udvikle alternative koncertkoncepter, som kan tiltrække nye publikumsmiljøer. Fermaten bør videreudvikle åbenhed og transparens omkring sin virksomhed, herunder sikre at spillestedets vedtægter, rammeaftale, årsrapporter og statusrapport er nemt tilgængelige på spillestedets hjemmeside. 2

12 Øvrige bemærkninger Herning Kommune har interesse i et mangfoldigt musikliv af høj kvalitet i kommunen og i hele landsdelen, og arbejder på at støtte op om Fermatens arbejde som regionalt spillested. Justering af rammeaftalen for perioden Intet. Konklusion Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Fermaten fungerer som et kompetent og dynamisk kraftcenter for den rytmiske musik lokalt, nationalt og internationalt, og at spillestedet inden for alle sine opgaveområder bidrager markant til at styrke det regionale musikliv. Fermaten kultiverer, udvikler og understøtter vækstlag og smalle genrer og udbreder musikken i hele sit virkeområde, særligt gennem sin opsøgende og strategiske tilgang til samarbejder med nabokommunerne. Dato: 23. juni 2015 Bente Dahl formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Henrik Wenzel Andreasen kontorchef, Kulturstyrelsen 3

13 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Fonden VoxHalls virksomhed som regionalt spillested i Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af Fonden VoxHalls virksomhed som regionalt spillested i 2013 og 2014, udvalgets vurdering og anbefalinger for den resterende del af aftaleperioden samt en beskrivelse af eventuelle behov for aftalejusteringer. Evalueringsgrundlag Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger for spillestedet, som er udtrykt i den fireårige rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall for perioden 1. januar december Udvalgets viden om Fonden VoxHalls virksomhed baserer sig dels på den statusrapport, spillestedet i april 2015 har udarbejdet til brug for evalueringen, dels på spillestedets årsrapporter og dels på den uddybende samtale med Aarhus Kommune og Fonden VoxHall på mødet den 20. maj Derudover følger udvalget løbende Fonden VoxHalls aktiviteter gennem spillestedets hjemmeside, presseomtale mv. Ved evalueringsmødet den 20. maj 2015 deltog: For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Formand Bente Dahl, udvalgsmedlemmer Henrik Jansberg, Henrik Marstal og Mikael Rørsted samt chefkonsulent Jan Ole Traasdahl og student Niklas Smith fra Kulturstyrelsen. For Aarhus Kommune: Kulturchef Ib Christensen og Ole Jørgensen. For Fonden VoxHall: Bestyrelsesformand Astrid Elbek og musikchef Tom Fjederholt. Ud over nærværende evalueringsrapport om Fonden VoxHall har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udarbejdet en samlet rapport om de 19 regionale spillesteder i Danmark. Rapporten analyserer og vurderer de regionale spillesteders virksomhed og betydning for dansk musikliv og foreslår tiltag, som de kommende år yderligere vil kunne styrke de regionale spillesteders betydning som kraftcentre for udvikling af mangfoldighed og kvalitet i musiklivet i hele landet. Evalueringsrapporterne om de regionale spillesteder offentliggøres på i juni Hvordan er det gået i A. Inden for rammeaftalens fem strategiske områder er det Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Fonden Voxhall især har taget gode initiativer og vist gode resultater på følgende områder: Koncertvirksomhed Fonden Voxhall bidrager til at formidle og præsentere rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet i regionen gennem et mangfoldigt og genrebredt koncertprogram, målrettet arbejde med vækstlag og præsentation af mere smalle genrer, som både imødekommer og udfordrer publikums musikalske præferencer. Fonden Voxhall favner mange musikalske genrer og skaber grobund for udvikling og nybrud i det rytmiske musikliv gennem koncerter på to scener, Voxhall og Atlas, som har hver sin selvstændige profil og 1

14 programlægning og tilsammen tilbyder et bredt favnende musikprogram som appellerer til mange forskellige publikumsgrupper. Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Fonden Voxhall bidrager til udviklingen af musiklivet ved at understøtte de smalle genrer og vækstlagsmiljøer, bl.a. gennem et frugtbart samarbejde med lokale arrangører. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Fonden Voxhall arbejder strategisk med at udvikle sit publikum ved at differentiere koncertudbuddet, så der etableres et mangfoldigt publikumsmiljø, hvor publikum uanset alder, baggrund og musikalske præferencer kan opleve en mangfoldighed af rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Gennem målrettet og nytænkende arbejde med sin profilering på de digitale medier har Fonden Voxhall øget spillestedets synlighed og kommunikeret og markedsført Fonden Voxhall som et samlet regionalt spillested med to forskellige scener. Fonden Voxhall udvikler og afprøver nye indfaldsvinkler til den musikalske oplevelse, ved at sætte musikken ind i nye sammenhænge, f.eks. projektet Inspired by Music, hvor lokale personligheder præsenterer deres musikalske inspirationskilder og præferencer. Eksternt samarbejde Fonden Voxhall er med til at styrke og udvikle det rytmiske musikliv lokalt, regionalt, nationalt og internationalt ved at indgå i dialog og samarbejder med lokale kulturinstitutioner, genreorganisationer og ind- og udenlandske koncertarrangører. Fonden Voxhall indgår i et ligeværdigt, strategisk og udbytterigt samarbejde med de øvrige regionale spillesteder i lokalområdet, Radar og Train, hvilket giver frugtbare resultater på mange områder, bl.a. i forhold til koordination af spillestedernes koncertprofiler, fælles markedsføring og festivalsamarbejder. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Fonden Voxhall er et professionelt drevet spillested, som har et stort fokus på at efteruddanne sine medarbejdere for at udvikle nye kompetencer og metoder, der gavner udviklingen af det rytmiske musikliv. Anbefalinger til hvordan spillestedet kan udvikle sig frem mod 2017 B. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefaling, at Fonden Voxhall frem mod 2017 især fokuserer på at udvikle flg. områder af sin virksomhed som regionalt spillested: Fonden Voxhall bør videreudvikle skarpe og genkendelige profiler for både Voxhall-scenen og Atlasscenen. Profilerne bør supplere og adskille sig fra koncertprofilerne på de andre spillesteder i Aarhus og dermed medvirke til, at der samlet set skabes et rigt og mangfoldigt musikliv i Aarhus. FondenVoxhall og i særdeleshed Atlas-scenen har et stort potentiale for yderligere at understøtte og udvikle mangfoldighed, nyskabelse og kunstnerisk kvalitet i det rytmiske musikliv. Fonden Voxhall bør gentænke den kunstneriske profil og overveje nye koncepter og arrangementstyper for med henblik på at sikre en stærkere formidling af de smalle genrer. Fonden Voxhall bør gentænke den kunstneriske profil og overveje nye koncepter og arrangementstyper med henblik på at sikre en stærkere formidling af vækstlagene. I forbindelse med den nye folkeskolereform bør Fonden Voxhall i højere grad opsøge muligheder for at skabe frugtbare samarbejdsmodeller med folke- og musikskoler lokalt, regionalt og nationalt. 2

15 Fonden Voxhall bør videreudvikle åbenhed og transparens omkring sin virksomhed, herunder sikre at spillestedets vedtægter, rammeaftale, årsrapporter og statusrapport er nemt tilgængelige på spillestedets hjemmeside. Øvrige bemærkninger Intet. Justering af rammeaftalen for perioden Intet. Konklusion Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Fonden Voxhall præsenterer, formidler, profilerer og udvikler rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Spillestedet bidrager inden for alle sine opgaveområder til at styrke det regionale musikliv. Fonden Voxhall opfordres til at videreudvikle sit potentiale som et dynamisk kraftcenter som kultiverer, udvikler og understøtter det rytmiske musikliv, især vækstlag og smalle genrer, og dermed skaber et rigt og mangfoldigt musikliv. Dato: 23. juni 2015 Bente Dahl formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Henrik Wenzel Andreasen kontorchef, Kulturstyrelsen 3

16 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Gimles virksomhed som regionalt spillested i Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af Gimles virksomhed som regionalt spillested i 2013 og 2014, udvalgets vurdering og anbefalinger for den resterende del af aftaleperioden samt en beskrivelse af eventuelle behov for aftalejusteringer. Evalueringsgrundlag Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger for spillestedet, som er udtrykt i den fireårige rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Roskilde Kommune og Gimle for perioden 1. januar december Udvalgets viden om Gimles virksomhed baserer sig dels på den statusrapport, spillestedet i april 2015 har udarbejdet til brug for evalueringen, dels på spillestedets årsrapporter og dels på den uddybende samtale med Roskilde Kommune og Gimle på mødet den 21. maj Derudover følger udvalget løbende Gimles aktiviteter gennem spillestedets hjemmeside, presseomtale mv. Ved evalueringsmødet den 21. maj 2015 deltog: For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Formand Bente Dahl, udvalgsmedlemmer Henrik Jansberg og Mikael Rørsted samt chefkonsulent Jan Ole Traasdahl og student Amanda Berglund fra Kulturstyrelsen. For Roskilde Kommune: Kulturchef Poul Knop Damkjær. For Gimle: Bestyrelsesformand Henrik Rasmussen og spillestedsleder Lars Sloth. Ud over nærværende evalueringsrapport om Gimle har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udarbejdet en samlet rapport om de 19 regionale spillesteder i Danmark. Rapporten analyserer og vurderer de regionale spillesteders virksomhed og betydning for dansk musikliv og foreslår tiltag, som de kommende år yderligere vil kunne styrke de regionale spillesteders betydning som kraftcentre for udvikling af mangfoldighed og kvalitet i musiklivet i hele landet. Evalueringsrapporterne om de regionale spillesteder offentliggøres på i juni Hvordan er det gået i A. Inden for rammeaftalens fem strategiske områder er det Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Gimle især har taget gode initiativer og vist gode resultater på følgende områder: Koncertvirksomhed Gimle bidrager til at formidle og præsentere en mangfoldighed af rytmisk musik af høj kunstnerisk kvalitet. Koncerterne finder især sted i Gimles egne lokaler, men en stort antal arrangementer afvikles eksternt i hele regionen gennem et bredt favnende koncertprogram, nytænkende samarbejder og udvikling af vækstlag og koncertoplevelser. Gimle understøtter en bred vifte af koncepter og klubber, der appellerer til forskellige målgrupper og genremiljøer, og skaber gode betingelser for at udvikle og understøtte smalle genrer og præsentere et mangfoldigt musikprogram. 1

17 Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Gimle arbejder særdeles aktivt og engageret på at skabe sammenhæng i musiklivet i og uden for Roskilde og opsøger, understøtter og udvikler netværk og samarbejder til fremme af høj kunstnerisk kvalitet og gode musikoplevelser. Der arbejdes målrettet på at styrke, udvikle og understøtte de lokale og regionale musikalske vækstlag, både gennem egne initiativer og nationale samarbejder på området. Gimle udvikler vækstlagene inden for musikproduktion med fokus på lys- og lydteknik, koncertafvikling og organisering/administration, og mange frivillige fra Gimle fortsætter en karriere i musikbranchen inden for disse områder. Gimle formår at finde og fastholde kompetente frivillige fra lokalområdet, at styrke iværksætterånden og foreningslivet og fungere som rugekasse for engagerede aktører og ildsjæle, som tager initiativer til nye kulturelle aktiviteter af stor betydning for Roskilde og langt ud over kommunegrænsen, blandt andet Roskilde Festival. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Gimle arbejder målrettet på at møde publikum, hvor de er, blandt andet ved at afholde koncerter ud af huset og dermed nå nye publikumsgrupper og gøre rytmisk musik tilgængelig for et stort opland. Gimle har øget sin tilstedeværelse på de digitale medier og dermed opnået større synlighed, lokalt, regionalt og nationalt. Der afholdes arrangementer for børn og unge, herunder folkeskolekoncerter, for at udbrede kendskabet til og interessen for rytmisk musik og give børn og unge musikalske oplevelser af høj kunstnerisk kvalitet. De koncerter, som afholdes ud af huset, har haft en positiv effekt på spillestedets synlighed og publikums kendskab. Eksternt samarbejde Gimle fremstår som en vigtig og dynamisk samarbejdspartner i regionen, som effektivt og målrettet udvikler musiklivet med en meget bred kreds af eksterne aktører, f.eks. uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner og foreninger. Der samarbejdes med andre spillesteder og koncertarrangører i hele landet, både om konkrete musikprojekter og om mere generelle indsatser for at fremme musiklivet i hele landet. Gimle er integreret i Roskilde Kommunes kulturpolitiske målsætning om at Roskilde skal være en førende musisk kommune i Danmark baseret på engagement, frivillighed og nytænkning. Kendt uden for Roskilde Kommune for kreativitet og højt kunstnerisk niveau. Brugt og værdsat af kommunens borgere på grund af sin mangfoldighed af kulturtilbud og aktiviteter til alle aldre og målgrupper. Gimle samarbejder fleksibelt og med blik for nytænkning, som sikrer at nye udviklingsmuligheder afsøges og afprøves. Gimle har et tæt samarbejde med musikskolen og arbejder på at skabe nye samarbejder med folkeskolen. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Gimle ledes og administreres udviklingsorienteret og professionelt. Gimles organisation er i høj grad båret af frivillighed, som tilfører Gimle engageret arbejdskraft, og der arbejdes målrettet med kompetenceafklaring og -udvikling af frivillige. Gimles arbejde tager afsæt i en solid forståelse af sin omverden, både lokalt og regionalt, og samarbejdet med lokale foreninger, gæstebookere og eksterne arrangører bygger på en kultur af tillid og medejerskab, hvilket skaber de bedste betingelser for kvalitet og mangfoldighed i musiklivet. 2

18 Anbefalinger til hvordan spillestedet kan blive endnu bedre frem mod 2017 B. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefaling, at Gimle frem mod 2017 især fokuserer på at udvikle flg. områder af sin virksomhed som regionalt spillested: Gimle bør fortsat have fokus på samarbejde med regionale aktører, særligt med fokus på Vestsjælland og nye muligheder i regionen. Gimle bør arbejde målrettet mod at skabe og udvikle nye modeller for samarbejde med folkeskoler i forbindelse med den nye folkeskolereform. Gimle bør arbejde på fortsat at sikre en skarp, genkendelig og unik musikprofil for spillestedet. Gimle bør videreudvikle åbenhed og transparens omkring sin virksomhed, herunder sikre at spillestedets vedtægter, virksomhedsoplysninger, årsrapporter og statusrapport er nemt tilgængelige på spillestedets hjemmeside. Øvrige bemærkninger Både Gimle og Roskilde Kommune ser det som en fælles overordnet opgave at styrke musikken for børn og unge og arbejder aktivt for, at musikken skal blive en del af den nye skolereform. Gimles musikfremmende arbejde styrkes af Roskilde Kommunes aktive og målrettede arbejde med at understøtte tværgående samarbejder og udviklingen af nye, attraktive sammenhænge mellem de mange lokale aktører inden for kultur, uddannelse og byplanlægning. Justering af rammeaftalen for perioden Gimle har i de første to år af aftaleperioden afholdt flere koncerter end forventet og forventer flg. koncerttal i anden halvdel af aftaleperioden, 2015 og 2016: Koncertkategori Koncerttal 2013 realiseret Koncerttal 2014 realiseret Koncerttal 2015 forventet Koncerttal 2016 forventet Små koncerter (K1) Mellemstore koncerter (K2) Store koncerter (K3) Koncerter i alt Konklusion Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Gimle i høj grad fungerer som et kompetent og dynamisk kraftcenter for den rytmiske musik i Roskilde og de omkringliggende kommuner, og at spillestedet bidrager markant til at styrke det regionale musikliv. Gimle kultiverer, udvikler og understøtter lokale foreningsmiljøer, iværksætterånd og frivilligkultur og formår derved at skabe og udvikle frugtbare samarbejder, som bidrager til at skabe et levende og engageret musikliv. Dato: 23. juni 2015 Bente Dahl formand for Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Henrik Wenzel Andreasen kontorchef, Kulturstyrelsen 3

19 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Global Copenhagens virksomhed som regionalt spillested i Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af Global Copenhagens virksomhed som regionalt spillested i 2013 og 2014, udvalgets vurdering og anbefalinger for den resterende del af aftaleperioden samt en beskrivelse af eventuelle behov for aftalejusteringer. Evalueringsgrundlag Rapportens vurderinger og anbefalinger tager udgangspunkt i de forventninger for spillestedet, som er udtrykt i den fireårige rammeaftale mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, Københavns Kommune og Global Copenhagen for perioden 1. januar december Udvalgets viden om Global Copenhagens virksomhed baserer sig dels på den statusrapport, spillestedet i april 2015 har udarbejdet til brug for evalueringen, dels på spillestedets årsrapporter og dels på den uddybende samtale med Københavns Kommune og Global Copenhagen på mødet den 20. maj Derudover følger udvalget løbende Global Copenhagens aktiviteter gennem spillestedets hjemmeside, presseomtale mv. Ved evalueringsmødet den 20. maj 2015 deltog: For Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Formand Bente Dahl, udvalgsmedlemmer Henrik Jansberg, Henrik Marstal og Mikael Rørsted samt chefkonsulent Jan Ole Traasdahl og student Amanda Berglund fra Kulturstyrelsen. For Københavns Kommune: Kontorchef Nanna Bugge og fuldmægtig Laura Bolt Sørensen. For Global Copenhagen: Bestyrelsesformand Anders Laursen, kunstnerisk leder Peter Hvalkof og daglig leder Bjarke Svendsen. Ud over nærværende evalueringsrapport om Global Copenhagen har Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik udarbejdet en samlet rapport om de 19 regionale spillesteder i Danmark. Rapporten analyserer og vurderer de regionale spillesteders virksomhed og betydning for dansk musikliv og foreslår tiltag, som de kommende år yderligere vil kunne styrke de regionale spillesteders betydning som kraftcentre for udvikling af mangfoldighed og kvalitet i musiklivet i hele landet. Evalueringsrapporterne om de regionale spillesteder offentliggøres på i juni Hvordan er det gået i A: Inden for rammeaftalens fem strategiske områder er det Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering, at Global Copenhagen især har taget gode initiativer og vist gode resultater på følgende områder: Koncertvirksomhed Global Copenhagen formidler, profilerer, præsenterer og udvikler en mangfoldighed af verdensmusik af høj kunstnerisk kvalitet. Koncertprogrammet imødekommer og udfordrer publikums kendte musikpræferencer og bidrager væsentligt til et rigt og levende musikliv. 1

20 Global Copenhagen præsenterer en bred vifte af musikalske oplevelser fra hele verden, både det mere traditionsbundne og lokalt forankrede og det nytænkende, herunder fusionsgenrer og hybrider, og samler dermed mange forskellige publikumsgrupper, kulturer og etniske miljøer. Udvikling af musiklivet, herunder vækstlag og smalle genrer Global Copenhagen arbejder målrettet med at understøtte, styrke og udvikle de lokale, regionale, nationale og internationale musikalske vækstlag gennem en programlægning, som målrettet præsenterer, profilerer og formidler nye, up-coming kunstnere. Global Copenhagen følger op på koncertvirksomheden og giver feedback og vejledning til kunstnerne. Global Copenhagen er opsøgende og tager kontakt til minoritetskulturer i regionen og bidrager gennem disse sociale netværk til at berige og øge mangfoldigheden i musiklivet, bringe nye kunstneriske udfoldelsesmuligheder i spil og formidle oplevelser af musik med udspring i kulturer fra hele verden. Publikumsudvikling, markedsføring og kommunikation Global Copenhagen arbejder målrettet på at formidle verdensmusikken som et differentieret genreområde og en levende, aktuel og vedkommende kunstform gennem alternative koncertoplevelser med brug af visuelle virkemidler, såsom lyssætning og billeder mv. Global Copenhagen tilpasser og målretter sin markedsføring i overensstemmelse med de miljøer, som musikken særligt er forbundet til. Kontakten til alternative musikmiljøer, kulturelle fællesskaber og netværket af engagerede frivillige er en værdifuld ressource i forbindelse med formidlingen af verdensmusikken. Eksternt samarbejde Global Copenhagen har et stort og effektivt internationalt samarbejde med kunstnere og musikformidlere fra hele verden. Global Copenhagen øger og udvikler mulighederne for at tiltrække internationale kunstnere gennem et konstruktivt bookingsamarbejde med de andre regionale spillesteder med en stærk verdensmusikprofil, Atlas og Klaverfabrikken Live. Global Copenhagen indgår i en række konstruktive og udbytterige samarbejder lokalt, i landsdelen og nationalt med rytmiske spillesteder, festivaller, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, venskabsforeninger og øvrige koncertarrangører med henblik på at styrke og udvikle verdensmusikken. Global Copenhagen har et tæt og frugtbart samarbejde med Roskilde Festival om booking af verdensmusik, og Roskilde Festivalens internationale omdømme har en positiv effekt på spillestedets evne til at tiltrække spændende og markante navne. Global Copenhagen medvirker til at præsentere børn og unge for den mangfoldighed af musikalske oplevelser, verdensmusikken har at byde på, gennem et lovende samarbejde med folkeskoler i hovedstadsområdet. Professionel ledelse, organisation og opgaveløsning Global Copenhagen ledes professionelt og udviklingsorienteret og ledelsen er opmærksom på udviklingsmulighederne i at kompetenceafklare og udvikle sine ansatte og sit frivilligkorps. Anbefalinger til hvordan spillestedet kan blive endnu bedre frem mod 2017 B. Det er Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks anbefaling, at Global Copenhagen frem mod 2017 især fokuserer på at udvikle flg. områder af sin virksomhed som regionalt spillested: Global Copenhagen opfordres til at videreudvikle sin position som et nationalt kraftcenter for verdensmusikken, til glæde for spillesteder og øvrige koncertarrangører i hele landet. 2

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Østjyllands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af de regionale spillesteder i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks analyser, vurderinger

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse

Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse Rammeaftale om det regionale spillested Copenhagen JazzHouse 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Fonden Copenhagen JazzHouse. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle

Rammeaftale om det regionale spillested Gimle Rammeaftale om det regionale spillested Gimle 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Roskilde Kommune og Fonden Gimle. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Sjællands virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden RAMMEAFTALE UDKAST Rammeaftale for det regionale spillested Studenterhuset for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Dacapo Edition-S' virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live

Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live Rammeaftale om det regionale spillested Klaverfabrikken Live 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Hillerød Kommune og Klaverfabrikken Live. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Train

Rammeaftale om det regionale spillested Train Rammeaftale om det regionale spillested Train 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Train. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm

Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm Rammeaftale om det regionale spillested Musikhuzet Bornholm 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Bornholms Regionskommune og Fonden Musikhuzet Bornholm. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen

Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen Rammeaftale om det regionale spillested Global Copenhagen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Global Copenhagen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Godset

Rammeaftale om det regionale spillested Godset Rammeaftale om det regionale spillested Godset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Kolding Kommune og Kulturinstitutionen Godset ved Kolding Kommune. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus

Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus Rammeaftale om det regionale spillested Det Musiske Hus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Frederikshavns Kommune og Det Musiske Hus under Fonden Arena Nord. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Radar

Rammeaftale om det regionale spillested Radar Rammeaftale om det regionale spillested Radar 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Radar. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål og vision for de regionale

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box

Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box Rammeaftale om det regionale spillested Culture Box 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforening CB. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Vega

Rammeaftale om det regionale spillested Vega Rammeaftale om det regionale spillested Vega 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Koncertvirksomhedens Fond (Vega). 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010

Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Statens Kunstråds Musikudvalg: Midtvejsevaluering af de regionale spillesteder 2009-2010 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurderinger og anbefalinger vedrørende

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset

Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset Rammeaftale om det regionale spillested Studenterhuset 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aalborg Kommune og Aalborg Universitets Studenterhus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus

Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus Rammeaftale om det regionale spillested Sønderborghus 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Sønderborg Kommune og Sønderborghus. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall

Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall Rammeaftale om det regionale spillested Fonden VoxHall 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Aarhus Kommune og Fonden VoxHall. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen

Rammeaftale om det regionale spillested Loppen Rammeaftale om det regionale spillested Loppen 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Københavns Kommune og Musikforeningen Loppen. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Stars

Rammeaftale om det regionale spillested Stars Rammeaftale om det regionale spillested Stars 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Vordingborg Kommune og Stars - Storstrøms Amts Rytmiske Spillested. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter

Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter Rammeaftale om det regionale spillested Posten/Dexter 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Odense Kommune og Musikhuset Posten og Dexter. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016.

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af MGK Fyns virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks vurdering af MGK Fyns

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Status og udviklingsmuligheder for JazzDanmark, ROSA og World Music Denmark Denne rapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet

Formålet med rammeaftalen er at tilvejebringe et langsigtet og aftalt grundlag for Musikhuzet STATENS KUNSTFOND H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2/1553 KØBENHAVN V T: (+45) 33 73 33 73 / WWW.KUNST.DK RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested usikhuzet Bornholm for perioden 2017-2020 1. Aftalens

Læs mere

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision

NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN Vision MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 MAJ 2008 NYE TONER KULTURMINISTERIETS MUSIKHANDLINGSPLAN 2008-2011 Vision Dansk musik skal udfolde sit fulde potentiale. Både nationalt og internationalt. Kulturministeriets

Læs mere

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018

Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 J.nr. 15/1666 Resultatkontrakt for foreningen bag Forbrændingen 2015 2018 Aftale om tilskud til drift af Forbrændingen mellem Forbrændingen og Albertslund Kommune for perioden 1. januar 2015 31. december

Læs mere

Statusrapport for TOBAKKEN

Statusrapport for TOBAKKEN Statusrapport for TOBAKKEN I denne rapport gør TOBAKKEN status over sin virksomhed de første to år af rammeaftalen med Statens Kunstråds Musikudvalg og Esbjerg Kommune for perioden 1. januar 2013 til 31.

Læs mere

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011

Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 - den Statens Kunstråds Musikudvalg: Samlet evaluering af de fem basisensembler 2010-2011 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstråds Musikudvalgs analyser, vurde ringer og anbefalinger vedrørende

Læs mere

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

26. maj Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 26. maj 2011 Strategi for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium 1. Indledning Det Kongelige Danske Musikkonservatorium indtager en helt central rolle i Danmarks musik- og kulturliv. Lærerkorpset rummer

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSER- VICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 8 Til Til Kopi til Kulturudvalget Orientering Regionale spillesteder - ansøgningsproces til perioden 2017-2020 - Kulturpolitikken. Resume. Siden henholdsvis 1996, 2000 og 2001 har spillestederne

Læs mere

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

KulturKANten. Kulturaftale Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Formateret: Skrifttype: (Standard) Arial, Kontroller ikke stavning eller grammatik KulturKANten Kulturaftale 2013-2016 Mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik

Jammerbugt Kommunes. Kultur- og fritidspolitik Jammerbugt Kommunes - og fritidspolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2009 Vi udvikler gennem samarbejde! Jammerbugt Kommune betragter et levende kultur- og fritidsliv som en motor for

Læs mere

Strategi 2017-2020 for Fermaten

Strategi 2017-2020 for Fermaten Strategi 2017-2020 for Fermaten 1. Spillestedets formål Fermatens formål er at formidle live-musik af høj kvalitet til publikum i den midt- og vestjyske region. Fermatens primære fokus er at fremme den

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Copenhagen Jazz Festival 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Copenhagen Jazz Festival. Copenhagen

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Det Danske Suzuki Instituts virksomhed i 2013-2014

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Det Danske Suzuki Instituts virksomhed i 2013-2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik: Evaluering af Det Danske Suzuki Instituts virksomhed i 2013-2014 Denne evalueringsrapport indeholder Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musiks

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering...8

1. Godkendelse af dagsorden /1970 Ansøgning - Tobaksgården som regionalt spillested Orientering...8 Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Onsdag den 24. februar 2016 - kl. 17:45 Sted Mødelokale 2 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 16/1970 Ansøgning - Tobaksgården

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden

Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden RAMMEAFTALE Rammeaftale for det regionale spillested Sønderborghus for perioden 2017-2020 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg

Læs mere

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen.

REFERAT. Bente Dahl, Henrik Jansberg, Maria Frej, Henrik Marstal, Niels Rønsholdt og Søren B. Kristensen. 23. august 2016 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 27 Mødedato: 22. august 2016 Tidspunkt: fra kl. 9.30 til kl.15.30 Sted: Mødelokale 5 i stuen Mødtes med Lotte Toftemark og Line

Læs mere

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune

Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune Notat Side 1 af 11 Til Kulturudvalget møde 28. juni pkt. 1. Til Drøftelse Kopi til Regionale spillesteder 2017-2020 - Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for musiks udpegning. Foretræde fra de Regionale

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Strategi for Dansk Talentakademi

Strategi for Dansk Talentakademi Strategi for Dansk Talentakademi Baggrund I 2003 blev Nordvestjysk Talentcenter etableret med en ambition om, at det i Holstebro skulle være muligt at dygtiggøre sig inden for flere forskellige kunstarter,

Læs mere

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland

Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland KulturKANten 2013-2016 Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Nordjylland Navnet KulturKANten kom til verden som en kombination af idéen om at videreudvikle den gamle kulturaftale (KulturAftale

Læs mere

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland

Version 0.0. Kulturaftale Nordjylland Version 0.0 kulturkanten Kulturaftale Nordjylland 2013 2016 Indhold 3 Introduktion 5 Den store satsning 6 Nye Indsatser 7 Talentudvikling 8 Det overraskende møde 9 Alternative arenaer 11 Det etablerede

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014. Sammenfatning 28. maj 2014 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 14. 17. maj 2014 Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske deltagelse

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 7. november 2014. 25. oktober 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 8 Mødedato: 22.- 24. oktober 2014 Tidspunkt: Onsdag fra kl. 9.00 til 18.00 Torsdag kl. 9.00 til 18.00 Fredag kl. 9.00 til 13.00

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK

MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MÅL MISSION VÆRDIER SDMK MISSION Syddansk Musikkonservatorium har til opgave på kunstnerisk og, hvor det er relevant, videnskabeligt grundlag at give uddannelse i musik og musikpædagogik og tilgrænsende

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box

Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftale om drift af det regionale spillested Culture Box Aftaleparter: Kunstrådets Musikudvalg, Københavns Kommune og Kulturforeningen CB Aftaleperiode: 1. januar 2009 til 31. december 2012 Kapitel 1. Overordnet

Læs mere

Mission Vision Strategier

Mission Vision Strategier Mission Vision Strategier Op på tå Det Kongelige Teaters Balletskole Odense er en friskole og kulturinstitution der tilbyder en unik grunduddannelse inden for moderne dans og klassisk ballet i et innovativt

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. Marts 213 Rammeaftale 213-216 for ROSA Dansk Rock Samråd 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og ROSA Dansk Rock Samråd. ROSA er en selvejende

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Spot Festivalen 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Spot Festivalen. Spot Festivalen er en

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan

Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Nyborg Kulturhåndfæstning En kulturel handleplan Baggrund I Nyborg Kommunes Kultur -, Fritids - og Idrætspolitik er visionen: Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til hele verden: Sprudlende kultur,

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013.

REFERAT. Godkendt af udvalget den 5. november 2013. 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 29 Mødedato: 21. og 22. oktober 2013 Tidspunkt: mandag 10.00 17.00 og tirsdag 9 12.30 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED "DET MUSISKE HUS"

FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER FOR REGIONALT SPILLESTED DET MUSISKE HUS Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOa Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 OK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20 22 26 70 FONDEN ARENA NORD RESULTATOPGØRELSE MED NOTER

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

KULTUR POLITIK

KULTUR POLITIK Foto: Uggi Kaldan KULTUR POLITIK 2015-17 2 Foto: Randers Kunstmuseum, Henrik Espensen Karoline H. Larsen /copydanbilleder.dk I Randers har vi et mangfoldigt udbud af kulturaktiviteter. Vi ved, at dét vi

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere