Sundhedstilstanden hos norsk lundehund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedstilstanden hos norsk lundehund"

Transkript

1 Sundhedstilstanden hos norsk lundehund Forfatter: Ingvild Svorkmo Espelien Oversat fra norsk af: Susanne Stig Hansen Verdens mest specielle hunderace? Norsk lundehund er fortsat en af verdens mere sjældne hunderacer, og måske den mest enestående af dem alle. Alle nulevende lundehunde stammer fra et fåtal beslægtede individer. Medlemmerne af Norsk Lundehundklubb har vedvarende drevet en planmæssig avl for at øge avlsbredden så meget som muligt. Eftersom alle de oprindelige hunde var beslægtede, har det vigtigste mål med avlen været at opnå nye kombinationer af hundenes genetiske materiale. Alligevel skal vi være bevidste om at alle hundene indenfor racen er beslægtede. Vi kan derfor IKKE tale om linjer indenfor racen. En af verdens mest friske hunderacer? Norsk lundehund er en meget frisk og sund hunderace. Problemer der er kendt fra andre hunderacer, forekommer ikke eller har ikke skabt problemer hos norsk lundehund. Der er ikke registreret hofteledsdysplasi (HD) eller albueledsdysplasi (AD) hos racen. Hverken dyrlæger der kender racen eller Norsk Lundehundklubb mener der er behov for at kortlægge disse sygdomme eller andre lignende skeletlidelser. Øjensygdomme er heller ikke noget problem for racen. Let at pleje og robust Racen er meget let at pleje og den er robust. Den er utrættelig på tur og har ingen problemer med at følge med større hunde over lange distancer. Derfor er den en populær maskot blandt hundekørere. Den har et tydeligt og sikkert sprog, som de store hunde nemt forstår, og den tåler fint at løbe løs kilometer efter kilometer med de veltrænede slædehunde det være sig grønlandshunde eller samojedehunde. Den har en pels der tåler kulde og regn bedre end de fleste hunde, og specielt bedre end mange andre hunde på samme størrelse. Seks tæer og ujævnt bid Norsk lundehund har en del særegenheder som ingen andre hunderacer har, når det gælder anatomien. Den har seks tæer på alle fire ben, og den kan bevæge skulderled og nakkeled betydeligt mere end andre hunde. Dette kom den til gode når den arbejdede som fangst-hund i gangene hvor lunderne havde deres reder. Biddet er ofte ujævnt og det er meget almindeligt med underbid og omvendt saksebid. Det er almindeligt at de små præmolar tænder mangler. Dette hæmmer på ingen måde hundene og regnes ikke som fejl på racen. Perfekt saksebid er sjældent. Lundehunden kan blive meget gammel Lundehunden kan blive meget gammel. Mange bliver over 12 år, og det er ikke ualmindeligt at høre om lundehunde der fortsat er friske når de har passeret 14 år.

2 Sygdomme hos lundehunden Selv om norsk lundehund er en ualmindelig sund hund, forekommer der også sygdom hos denne race. De sygdomme som ses hos racen kan delvis knyttes til at alle nulevende hunde stammer fra nogle få beslægtede individer altså det vi kalder indavlseffekter. IL (intestinal lymfangiektasi) Norsk lundehund kan få en sygdom som forekommer hos anslået 1 ud af 10 lundehunde i Norge. Dette overslag er baseret på praktisk erfaring, da der ikke foreligger statistikker på dette område. Norsk Lundehundklubb benytter navnet Intestinal Lymfangiektasi (IL) for sygdommen, på anbefaling fra Norges Veterinærhøjskole. Navnet «lundehundesygen» eller «lundehundesyndromet» har også været benyttet. Dette navn er vi ikke så glade for. Dyrlæger som ikke kender racen har en tendens til at stille diagnosen «lundehundesyge» hos alle lundehunde som kommer ind med mave-tarm symptomer, og dermed er en del hunde blevet fejlbehandlet. Sygdommen er desuden kendt fra andre hunderacer og fra helt andre arter end hunde. IL er blandt andet kendt hos schæfer, grønlandshund, grosser münsterländer og engelsk setter. Sygdommen ses desuden tilfældigt hos de fleste øvrige hunderacer. Sygdommen er kendt hos kvæg og forekommer også hos mennesker. Intestinal lymfangiectasi (IL) er en tilstand hvor lymfesystemerne specielt den del af lymfesystemet som ligger omkring tarmen - i kroppen ikke fungerer og lukkes til, så lymfen lækker fra lymfeårerne og ud i tarmen og det omkringliggende væv. Detta kan enten skyldes medfødt unormal udvikling af lymfekarrene, resultat af betændelsesreaktion eller en svulst. Man har i dag ikke grundlag for at sige, at IL hos lundehund er en medfødt tilstand. Ved symptomer kontakt dyrlægen! Symptomer på IL hos lundehund er gerne diarré og opkast, samt væskeansamlinger i bughulen eller andre organer såsom hjerteposen. Hvis væsken samles i hjerteposen, vil hunden ikke få diarré og opkast som de første symptomer, men i stedet få symptomer på hjertesvigt (akut syg med gispende åndedræt, blå slimhinder og usikker gang). I begge tilfælde vil det være meget vigtigt at komme hurtigt til dyrlægen, og lige så vigtigt er det at gøre dyrlægen opmærksom på at hunden kan have IL. Symptomerne kan minde om forgiftning og forveksles ofte med dette. Årsagen til sygdommens opståen er ikke kendt, men en del faktorer og symptomer som knyttes til sygdommen er kendt. Den syge har en unormal udvidelse og tilstoppelse af lymfekarrene i tarmen. Lymfesystemet skal transportere overskud af væske ud fra vævet, samt fungere som rensningsanlæg for bakterier og ved betændelsestilstande. I og omkring tarmen er lymfen mælkehvid fordi den opsamler næringsrig væske med meget fedt fra tarmen. Ved IL svigter denne opsamling. Blodet skal indeholde en vis mængde af proteiner, inklusiv albumin, for at kunne udføre sin opgave med at transportere oxygen og næringsstoffer, samt væske ud til alt væv. Ved IL vil proteinrig og fedtrig lymfe ikke blive opsamlet i blodkarrene, men lækker ud til tarmen. Denne tilstand kaldes på engelsk for proteinloosing enteropati. Protein-tabet fører til øget produktion af proteiner i leveren og en øget belastning af leveren. Når proteintabet overstiger leverens evne til at producere ny protein, opstår proteinmangel i blodet (hypoproteinemi). Det påvirker den osmotiske balance i blodet, og vædske lækker ud i væv og hulrum i kroppen. Dette gælder særligt bughulen, som kan blive meget vædskefyldt og virke «spændt» og opfyldt at mærke på. Som nævnt får nogle hunde også betydelig vædskeansamling i hjerteposen eller i brysthulen noget som medfører en betydelig belastning af hjertet, som igen kan føre til hjertesvigt hvis det ikke behandles hurtigt. Mange hunde med IL får også vædskeansamling under huden. Noget som gør at hunden ser fed ud, men den føles

3 blød og svampeagtig at føle på. Som følge af betændelsesreaktionen i tarmen vil tarmtotterne blive beskadiget. Dette reducerer yderligere tarmens optagelsesevne, vædske lækker ud i tarmen og hunden får kraftig, vedvarende vandagtig diarré. En hund med kronisk IL kan have diarré og sprøjtende opkastninger. Den bliver tynd og pelsen bliver grim. Hunden bliver slap og taber muskelmasse. Kliniske fund Hunden bør behandles af en dyrlæge med erfaring i behandling af lundehunde med IL. En blodprøve påviser et lavt indhold af proteiner i blodet. Både albumin og globulin er lavt. Hunden kan også have lavt indhold af calcium og kolesterol i blodet. Den har reduceret mængde af hvide blodlegemer (lymfocytter). Calcium er bundet til albumin og frigives gennem tarmen. Kolesterol bliver lavt fordi fedt frigives gennem tarmen og optages dårligt. Årsager Årsagen til at enkelte lundehunde udvikler IL er ikke kendt. Praktisk erfaring fra lundehundeejere tyder på at hunden inden sygdomsudbruddet ofte har oplevet én eller anden form for akut eller kronisk stressbelastning. For eksempel psykisk stress i hundens miljø. Lundehunde på store kenneler har en tendens til at få sygdommen. Dette kan skyldes at hunden må konkurrere mere med sine artsfæller om menneskekontakt og en god position i flokken. Det kan også skyldes at der er en øget smittebelastning når mange hunde færdes sammen. Enkelte kan også få udbrud af IL ved intensiv konkurrencevirksomhed som udstillinger osv. Hunde som er blevet påkørt, angrebet og skadet af andre hunde eller har været udsat for ulykker som hugormebid og lignende, får ofte IL kort tid efter. Nogle har rapporteret om IL kort tid efter en antibiotikakur, uden at man dermed kan sige at det er antibiotikaen der gav IL. Det kan lige så vel være infektionen hunden fik antibiotika mod, som gav IL. Fodring af lundehunde Mange har påpeget af IL kan have noget med fodring at gøre. De fleste hundeejere fodrer i dag deres hunde med tørfoder. Et godt tørfoder vil normalt fungere godt til en frisk lundehund, men brug aldrig de billigste tørfodermærker. Vær opmærksom på at fodre med en fodertype der har et rigtigt forhold mellem de forskellige næringsstoffer i forhold til hundens aktivitetsniveau. En hund der trænes meget fysisk, behøver et foder med højt indhold af proteiner og fedt. En hund der er mindre aktiv, vil have et mindre behov for proteiner og fedt. Er hunden meget på tur ude i kulden, må den have en vis mængde fedt. Ønsker man at fodre med hjemmelavet foder, anbefales en diæt med lyst kød som kylling og fisk (ikke for meget sej) som den vigtigste animalske proteinkilde. Arv Der er helt klart et arveligt element i forekomsten af IL hos lundehund. Dette ved vi fordi norsk lundehund har mere IL end mange andre racer. Når man finder en ophobning blandt individer som er nærmere beslægtet end et tilfældigt udvalg af en hundepopulation, regnes sygdommen som genetisk betinget. Vi véd derimod ikke noget om hvordan IL nedarves. Det ser helt klart ud til at der er flere gener involveret, eftersom sygdommen indtræffer ved forskellig alder og med varierende symptomer, samt i forskellig grad hos forskellige individer. Det er også sandsynligt at det der arves er en vis disposition for af få sygdommen, ikke selve sygdommen. Ud over arv må der findes én eller flere miljøfaktorer i hundens levemiljø der er afgørende for om sygdommen bryder ud. En sådan kombination af arv og miljø kaldes gerne for multifaktoriel-polygenetisk.

4 Kan vi bortavle IL? Der er helt klart individuelle forskelle når det gælder IL. De allerfleste lundehunde (måske så mange som 90 % i Norge) får aldrig IL. Dette til trods for at de oplever både psykiske og fysiske belastninger af forskellig art. Jeg har gjort flere forsøg på at registrere forekomsten af IL og ledt efter fælles slægtninge, for at se om der er flere forekomster indenfor enkelte familier. Disse forsøg har jeg udført efter tips fra erfarne opdrættere, som ønskede råd i forhold til avl. Alle mine undersøgelser har vist at hunde med IL forekommer helt tilfældig og uden noget som helst mønster. En undersøgelse af slægtsskab omkring hunde med IL har ligeledes vist at det ikke er muligt at bortavle IL ved at udelukke enkelte hunde fra avl. Alle hundene er stadig så nært beslægtede, at vi så skulle udelukke hele racen. IL kan indtræde når som helst i hundes liv fra den er 4-6 måneder, til den er gammel. Dermed siger det sig selv at det er meget vanskeligt at bortavle IL. Arveligheden for IL indenfor racen er ukendt og vil være vanskelig at beregne. Det kræver et relativt stort antal syge hunde med sikker diagnose at undersøge det. Det ser også ud til at der er et vist smitsomt element i forekomst af IL, da flere opdrættere har rapporteret om udbrud af IL på flere hunde samtidig og disse har ikke været nært beslægtet. Vi fik selv IL på en samojedehund samtidig med at vi havde IL på én af vores lundehunde. De øvrige hunde i familien var raske. IL og genetisk variation IL er en sygdom der er relateret til immunforsvaret. Lymfesystemet er en del af hundens immunforsvar. Vi véd at et godt immunforsvar hos en hunderace er betinget af en vis grad af genetisk variation. Dette betyder at et avlsprogram som reducerer indavl, kan reducere forekomsten af IL, fordi vi derved får øget den genetiske variation, således at immunforsvaret hos racen bliver bedre. Behandling af lundehunde med IL Det er utrolig vigtigt at kontakte dyrlægen hvis hunden viser nogle af de beskrevne symptomer. Brug en dyrlæge der kender racen. Nogle dyrlæger ønsker at påvise IL ved en tarmbiopsi. Tarmtotterne hos en lundehund med IL vil være fyldt med mælkehvid lymfe og er desuden skadet således at formen er ændret. GÅ ALDRIG MED TIL TARMBIOPSI! Tarmbiopsi medfører unødig lidelse og stress som følge af indgrebet og kan gøre hunden mere syg. Indgrebet er ingen behandling og er helt unødvendig for at stille diagnosen. Tvært imod kan stress ved indgrebet blive for meget for den syge hund, så den dør. Diagnosen IL stilles ved at tage en blodprøve og måle blodproteiner samt undersøge hundens generelle sundhedstilstand. Følge eventuelt op med løbende måling af blodprotein. Blodprøver fra en lundehund med IL viser helt unormale blodværdier. En dyrlæge der ikke kender tilstanden, kan tro at hunden er døende som følge af organsvigt og foreslå at hunden aflives. Imidlertid vil rigtig behandling af hunden normalt gøre den helt rask. Hunden skal have kortison over kortere eller længere tid, samt fodres med diæt over længere tid. Ofte gives også vitamin B-injektion (folat). Nogle får antibiotika for at stoppe infektioner der komplicerer sygdommen yderligere. Tapning af væske fra bughulen kan give hurtig bedring, hvis hunden har en udspændt bug. Vanddrivende medicin og medicin der virker mod diarré, samt kvalmestillende midler gives ofte mens hunden er akut syg. Normalt bliver hunden rask og de fleste vil kunne gå tilbage til normalt foder efter en tid. Andre må have specielt tilpasset diæt i flere år. Meget få hunde dør af sygdommen. Dette gælder specielt hunde der også er ramt af andre lidelser som for eksempel mave- tarminfektion, kræft eller hjertesvigt.

5 Diæt til lundehunde med IL Hvis hunden får IL, vil det være nødvendigt med en diæt. En dyrlæge med kompetence indenfor sygdommen, vil kunne give gode råd om diæten. Det er normalt rigtigt at fodre med en diæt helt uden tørfoder eller med et specialtørfoder fra dyrlægen frem til sygdommen er under kontrol. En diæt bestående af ris, fisk eller kylling og nødvendige sporstoffer, kan anbefales. Mange tilsætter mineralstoffer med tangmel eller lignende. Det er vigtigt at fodre hyppigt med små portioner (måske bare en teske pr. måltid) mens hunden er syg. Dette kan hindre kvalme og opkast. Den må have rolige stabile forhold og beskyttes mod smitte fra andre hunde. Nogle anbefaler tilskud af johannesbrødkernemel for at binde maveindholdet samt tilskud af algebaserede mineraler for at erstatte mineraltabet fra diarréen. Det kan tage lang tid at få hunden rask og den kan få flere tilbagefald undervejs. Men de fleste bliver helt raske og lever siden et normalt liv. Nogle hunde er på grænsen til at få IL flere gange, uden at bliver alvorligt syge. Forebyggelse Norsk Lundehundklubb giver råd om forebyggelse af IL. Det vigtigste er at hunden får et godt, stabilt liv hos sine mennesker. Dette er IKKE en race der egner sig for stort hundehold i kennel. Lundehunden er afhængig af at være nær sin ejer og leve sammen med de mennesker den er glad for. Det frarådes også på det kraftigste at kastrere en lundehund, da kastrerede hunden har lettere ved at få IL. Dette kan skyldes hormonforandringerne efter kastreringen. Det kan også skyldes stress i forbindelse med selve indgrebet, da vi ofte ser udbrud af IL kort tid efter kastrering. En kastreret hanhund giver forvirrende signaler til andre hunde, og dette kan øge dens sociale stress noget der igen kan medføre udbrud af IL. Man skal ikke overbeskytte hunden. Giv den gerne lidt variation i kosten helt fra den er hvalp. Skift gerne mellem flere typer tørfoder, giv gerne lidt tillægsfoder og et tyggeben. Lad den smage middagsrester, særligt kogt fisk. Det samme gælder smitte. Vær ikke bange for at lade hunden leve et normalt hundeliv, hvor den får mulighed for at udforske verden på hundens præmisser og hvor den får lov til at hilse på andre hunde. For at få et godt immunsystem må den være veltrænet og ikke understimuleret eller overbelastet. Havde lundehundene i Lofoten IL? Dette spørgsmål får vi fra tid til anden. Vi véd det egentlig ikke. Der er grund til at antage at der var en vis dødelighed blandt hundene på Værøy. Der fandtes ingen dyrlæge og hundene var arbejdsdyr der gjorde nytte for føden. Blev de syge, blev de sikkert passet så godt det lod sig gøre, men fra tid til anden døde der nok hunde af sygdom uden at man med sikkerhed véd hvilke sygdomme. En ting er sikkert: lundehundene på Værøy blev IKKE fodret med tørfoder. De fik madrester, fiskeaffald og forsynede sig sikkert med rådne fisk og selvdøde fugle eller får der lå på fjeldet og ved kysten. Selv i dag er lundehunde der får lov til at være meget løse, gode til at brødføde sig selv. Min Herkules blev et forår slet og ret fed af at spise jordrotter som han fangede på markerne. De gamle fra Værøy har altid hævdet det samme som vi i dag siger om lundehunden: disse små spidshunde er utrolig sunde og nemme at pleje, og kan klare det meste, hvis de får husly, omsorg og kærlighed. IL og indavl Dagens lundehundetæver har let ved at føde og er gode mødre. Godt socialiserede hanner er gode avlshanner med sunde drifter. Lundehunden er i dag en race der er forholdsvis let at avle på. Norsk lundehund har tidligere haft enkelte symptomer på indavlsproblemer. Dette har vist sig i form af små hvalpekuld og problemer med frugtbarhed hos både hanner og tæver. Der har også været mistanke om dårligt immunforsvar hos enkelte hunde, muligvis i forbindelse med IL.

6 For at sikre at lundehunden fortsat skal være en sund race, må vi også i fremtiden avle så bredt som muligt. Dette indebærer at flest mulige hunde benyttes til avl. Norsk Lundehundklubb opfordrer derfor alle der har sunde tæver at avle på disse. Ejere af sunde hanner opfordres til at stille disse til rådighed for avl. Det frarådes at linjeavle på racen og indavlsprocenten bør holdes så lav som muligt. Et praktisk råd er, at ingen hund bør findes to gange på en fem-generationers stamtavle. Dette råd bør også følges hos lundehunde udenfor Norge, ellers vil der være risiko for indavlsdepression. Hvis man mangler avlspartner til sin hund, kan man få hjælp ved at kontakte Norsk Lundehundklubb eller de respektive landes klubber. Mange opdrættere er villige til at stille deres avlshanner til rådighed for tæver i andre lande. Avlsrådet for norsk lundehund i Norge vil så vidt muligt være behjælpelig med at formidle kontakt til eventuelle hanhunde. Lundehunden og dens sundhed i fremtiden Norges Veterinærhøjskole er Norges førende ekspert i forhold til norsk lundehund. I tilgift findes der gode praktiserende dyrlæger i de større byer. Norsk Lundehundklubb kan give råd om de til enhver tid bedste dyrlæger for racen i Norge. Norsk Lundehundklubb ønsker at videreføre det forskningsarbejde om lundehunden og IL der blev startet på veterinærhøjskolen for flere år siden. Vi ønsker også at foretage en grundig kortlægning af lundehundens sundhed i Norge. Ingvild Svorkmo Espelien er sekretær i avlsrådet for Norsk Lundehund i Norge, genetiker (cand. Scient. i cellebiologi fra NTNU i Trondheim) og lektor i smådyr.

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07%

Tekst Svar Antal. Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 4. Er dette din første pudel? Ja 32,93% Nej 67,07% Sundhedsundersøgelses i Pudelklubben Tekst Svar Antal 1. Hundens fødselsår: 1988-2009 Køn: Han 35,37% Tæve 64,63% 2. Størrelse på hunden: Ikke oplyst 2,44% Dværg 26,83% Mellem 31,71% Stor 28,05% Toy 10,98%

Læs mere

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat

Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Fodring af slædehunde Dyrlægeembedet i Ilulissat Uden mad og drikke duer hunden ikke. DENNE BROCHURE ER BASERET PÅ FAKTISKE FORDRINGSFORSØG MED GRØNLANDSKE SLÆDEHUNDE I ARKTIS Hvad lever en slædehund af?

Læs mere

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt

Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i. Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Newfoundlandklubben i 2012 Danmark Newfoundlandklubben Newfoundlandklubben i Danmark i Krav og avlsanbefalinger for newfoundlandopdræt Danmark NFK Sundhedsudvalget v/wivi Mørch 01-05- 2012 Indledning...

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1

Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria Hund Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2012 Agria Hund Gælder fra 01.01.2012 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere

UniQ Moments. Food f or uniq dogs. Uniq kvalitet. w w w. u n i q. d k. Mange producenter har har flere flere UniQ Moments Uniq kvalitet Mange producenter har har flere flere kvaliteter, vi vi har har kun kun én én og og det det har har vi vi for for at at leve leve op op til til missionen: missionen: skabe At

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND

DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND DEN GRØNLANDSKE SLÆDEHUND FRA HVALP TIL ARBEJDSHUND VEJLEDNING I HUNDEHOLD 1 FORORD Her finder du information om hunde og hundehold fra hunden er født til den går på pension. Det er ikke forsøgt at give

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm

Patientvejledning. Irritabel tarm. Tyktarm Patientvejledning Irritabel tarm Tyktarm Irritabel tarm (colon irritable) er en tilstand, hvor tyktarmens normale bevægelser er ændret, så tarmindholdet ikke føres fremad mod ende tarmen på normal vis.

Læs mere

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011

Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion hos kat (FIP) Dyrlæge Stig Feldballe Dyreklinikken Skovlunde-Herlev Racekatten 9.11.2011 Coronavirusinfektion Coronavirus giver i meget sjældne tilfælde FIP, som nok er den mest frygtede

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield.

Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk. www.samsfield. Sportsman s Pet Food ApS. Thorsvej 106 7200 Grindsted Danmark Tlf. 75 33 75 55 Fax 75 33 75 56 email@sportsmans.dk www.samsfield.dk super premium dog food Super Premium Kvalitetsfoder Grain -NO RISK OF

Læs mere

Pasningsvejledning til marsvin

Pasningsvejledning til marsvin Pasningsvejledning til marsvin Fakta om marsvin: Alder og størrelse: Marsvin bliver omkring 4-5 år, enkelte helt op til 10 år. Et fuldvoksent marsvin vejer omkring 900-1200 g. Enkelte racer bliver lidt

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier

Racespecifik avls strategi for Border-Terrier Racespecifik avls strategi for Border-Terrier 1. Racen historiske baggrund og udvikling 2. Beskrivelse af den nuværende situation 3. Målsætning og prioriteringer for fremtiden Historisk Borderterrieren

Læs mere

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975.

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975. Vores familie består, som tidligere fortalt på en af siderne, af: Ninna Oline, Michael og Kiki vores Shiba hund og sammen udgår vi '3kløveret'. For at starte med min mand Michael Kaus-Jensen, så er han

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING

SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING SÅDAN PASSER DU DIN HUND GENEREL PASNINGSVEJLEDNING Når du får din hund hjem For at give din hund den bedste start, har du naturligvis sørget for at have mindst 2 ugers ferie. Den første uge bruger hunden

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring

Prader-Willi Syndrom og kost. Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring Prader-Willi Syndrom og kost Jannie Susanne Stryhn Klinisk diætist Cand. scient. i klinisk ernæring 1 INDIVIDUALISERET DIÆT!!! 2 De officielle kostråd 1. Spis varieret, ikke for meget, og vær fysisk aktiv

Læs mere

Katalog 2015. Årets store nyheder. Kornfrit foder nu med grøntsager og den nye succes - tørret burgere. www.bravohundefoder.dk info@bravohundefoder.

Katalog 2015. Årets store nyheder. Kornfrit foder nu med grøntsager og den nye succes - tørret burgere. www.bravohundefoder.dk info@bravohundefoder. Katalog 2015 Årets store nyheder Kornfrit foder nu med grøntsager og den nye succes - tørret burgere www.bravohundefoder.dk info@bravohundefoder.dk Indholdsfortegnelse Hvordan blev Bravo Hundefoder til?...4

Læs mere

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse

Tag hånd om hundens led. For daglig bevægelse Tag hånd om hundens led En informationsguide til hundeejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor Leg, apportering, hundesport, jagt og lange spadsereture er blot nogle af de aktiviteter, som du

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel

Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel Det skræddersyede ernæringsprogram til Puddel www.royalcanin.dk En enestående intelligent hund Bag Puddelens elegante udseende gemmer der sig en livlig, nysgerrig sjæl med sjældne intellektuelle evner.

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft...

Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Driller maven mere end den plejer? - så kan det være tegn på æggestokkræft... Æggestokkræft rammer kun få, men opdages af færre i tide. Folderen her fortæller dig, hvad du skal være opmærksom på. Lyt til,

Læs mere

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel

www.cavalierklubben.dk Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Sundhedsstrategi for den danske Cavalier King Charles Spaniel Generalforsamling i Cavalierklubben den 27. April 2014 27. April 2014 Agenda Hvad er de gældende avlsrestriktioner for Cavalieren i DKK? Hvilke

Læs mere

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående.

Caspershus. Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Caspershus Til den, der står over for at skulle miste en nærtstående. Ud over informationen i denne folder, står vi naturligvis altid til rådighed med støtte, råd og vejledning. Det er meget individuelt,

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT

LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT DANSK PRODUCERET PREMIUMFODER TIL DIN HUND OG KAT ARCTIC - THE ACTIVE DOG PERFORMANCE - THE ACTIVE DOG ADULT - THE FAMILY DOG PUPPY - THE GROWING DOG LIGHT - THE FAMILY DOG THE FAMILY CAT Erling Mischorr

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen

Børn, allergi,astma. Pia Sønderby Christensen, Børnelæge Aalborg Universitetshospital. Pia Sønderby Christensen Børn, allergi,astma, Børnelæge Aalborg Universitetshospital 1 Atopisk dermatitis 2 Kolik? 3 Astmatisk bronchitis 4 Blod i afføringen Spædbarnskolitis? Blodig afføring hos klinisk raskt barn 5 Skolebarn

Læs mere

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt

Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei. Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber - et gådefuldt sygdomskompleks hos Shar-pei Skrevet af Søren Holt Familiær Shar-pei Feber er en arvelig sygdom, der rammer dele af immunsystemet. Da symptomerne kan tage sig meget

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Sygdomstegn hos kaniner

Sygdomstegn hos kaniner Sygdomstegn hos kaniner Er min kanin syg hvad betyder symptomet? Dette er ikke en fyldestgørende afdækning af sygdomme hos kaniner. Det kan jeg ikke give, da jeg ikke er dyrlæge. Skemaet er udarbejdet

Læs mere

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225

3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 3. udgave. 1. oplag. 2010. Foto: Linda Hansen. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr. 225 ENDOKARDIT Betændelse i hjertet SYMPTOMER PÅ ENDOKARDIT Symptomerne på endokardit kan variere fra person til person.

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2015 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2015 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

Tag hånd om kattens led

Tag hånd om kattens led Tag hånd om kattens led En informationsguide til katteejere Mange år med et aktivt liv sætter sine spor At hoppe ned fra sengen, jage og vogte sit revir er bare nogle af de aktiviteter, der udfylder kattens

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Er cola godt mod dårlig mave?

Er cola godt mod dårlig mave? Er cola godt mod dårlig mave? Af: Line Emilie Fedders 28. juni 2012 kl. 12:50 Har du dårlig mave, så snup en cola. Sådan lyder et gammelt råd, som mange følger, når uheldet og den dårlige mave rammer,

Læs mere

Den første tid med hunden

Den første tid med hunden Den første tid med hunden 1 Tillykke med din nye hund. Det er en stor omvæltning for din hund at komme til et nyt hjem, især hvis den er hvalp og kommer lige fra sin moder og sine kuldsøskende. Nedenfor

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning

Skinny/Skinnybærer vejledning Denne vejledning er lavet i samarbejde mellem: Christina Jensen, Von Sortfods Opdræt www.von-sortfod.dk samt Benedikte Jensen, Von Fancy Opdræt www.von-fancy.dk. Skinny/Skinnybærer vejledning Vejledningen

Læs mere

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt

Skinny/Skinnybærer vejledning. Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Skinny/Skinnybærer vejledning Von Sortfods Opdræt Von Fancy Opdræt Hvad er en Skinny? En Skinny er et marsvin, som næsten ingen pels har og dermed mere eller mindre er hårløst. Pelsmængden kan variere

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d.

Allergiske lidelser hos kat. Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Allergiske lidelser hos kat Specialdyrlæge Lene Boysen ph.d. Hudklinik for hund og kat www.dyrlaegeboysen.dk Program Loppeallergi Atopisk dermatitis Foderallergi Et eksempel Carmen, huskat på 5 år Kradset

Læs mere

ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde

ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde ABORTER OG KLAMYDIA Dyrlæge Flemming Thorup, VSP, SEGES Danvet Årsmøde Brædstrup 13. marts 2015 UDVIKLINGEN I FARINGSPROCENT I E-KONTROLLERNE (1995 2002 2013) VI HAR FÅET NYE PROBLEMER Der er flere aborter

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris!

HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! HorseLux hestefoder - høj kvalitet til en fornuftig pris! Udvikles og produceres i et samarbejde mellem Miljøfoder og Vestjyllands Andel. Findes i flere varianter, som tilgodeser de forskellige behov heste

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke

FLAD MAVE. HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Mad, sukker, alkohol, fordøjelse. Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Birgitte Nymann 2011 02-11-2011 FLAD MAVE HVORFOR, HVORDAN og HVOR HURTIGT? Spis maven flad Mad, sukker, alkohol, fordøjelse Sov maven flad Fedt på maven, stress, fordøjelse, immunforsvar, lykke Afspænd

Læs mere

Helena Louise Olsen Vedholm. ABC for brugshunde. Træningsøvelser til programtræning. Atelier

Helena Louise Olsen Vedholm. ABC for brugshunde. Træningsøvelser til programtræning. Atelier Helena Louise Olsen Vedholm ABC for brugshunde Træningsøvelser til programtræning Atelier 2006 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-758-0 2006 Tekst og billeder Helena Louise Olsen Vedholm

Læs mere

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014

Agria Hund. Gælder fra 01.01.2014 Agria Hund Gælder fra 01.01.2014 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI

02c STOMI INFO. Spis godt Lev godt ILEOSTOMI 02c STOMI INFO Spis godt Lev godt ILEOSTOMI Gode råd til dig som har en ileostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd, der er indeholdt i denne brochure er

Læs mere

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom

Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Graviditet ved colitis ulcerosa og Crohns Sygdom Colitis ulcerosa (blødende tyktarmsbetændelse) og Crohns sygdom (morbus Crohn, kronisk tarmbetændelse) er kroniske betændelsessygdomme i tarmen. Colitis

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse

Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Allergi i øjne og næse? hele året! Læs mere om allergi og behandling af symptomer i øjne og næse Hvad er allergi i øjne og næse? Ved allergi i øjne og næse sker der en allergisk reaktion i øjets og næsens

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

Information om maveplastik

Information om maveplastik Information om maveplastik Hvem kan have glæde af en maveplastik? Der findes fire væsentlige årsager til slaphed af huden på maven: Alder Med alderen mister huden sine elastiske egenskaber. Dette sker

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om

Årehindelækage (stressøje) Værd at vide om (den gule plet) Af Sara Brandi Bloch læge Øjenafdelingen Glostrup Hospital FIGUR 1 Det retinale pigmentepitel Værd at vide om Af Michael Larsen professor, overlæge, dr.med. Øjenafdelingen Glostrup Hospital

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft

Arv og øvrige dispositioner for prostatakræft Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at hjælpe mænd, som rammes af prostatakræft. Det gør vi bl.a. ved at afholde møder over hele landet og udgive et medlemsblad. Herigennem får du som medlem

Læs mere

Pelspleje og generel hygiejne

Pelspleje og generel hygiejne Pelspleje og generel hygiejne Uanset om din hund er kort- eller langpelset har hunden behov for regelmæssig pleje af pelsen. Pelspleje er ikke kun nødvendigt for at hundens pels ser godt ud, men også en

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011

Agria Kat. Gælder fra 01.01.2011 Agria Kat Gælder fra 01.01.2011 1 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed for dyr

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

kampen mod kemoterapiresistens

kampen mod kemoterapiresistens Brystkræft kampen mod kemoterapiresistens Af Ph.d. Sidsel Petersen, Biologisk Institut, Dette kapitel giver en introduktion til brystkræft og til behandling af denne kræftsygdom. Ligesom andre kræftsygdomme

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere