Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d."

Transkript

1 Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet skal bevilges af bestyrelsen. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.1/11 31/3 Beklædning: Trænere & ledere får en tøjpakke. Den kan bestå af træningsdragt, T-shirts, korte bukser, overtræksdragt, vinterjakke el. lign. Nye trænere og ledere får som standard den sidst udleverede udgave. Det er muligt at de enkelte trænere og ledere kan supplere til interne priser via den materialeansvarlige. Bold str.: Små fødder U9 Str. 3 U10 U14 Str. 4 U15 Str. 5 Dommerbetaling: Dommerbetaling til alle kampe fra U13, sker via klubben. U6 U12 står selv for at finde frivillige kampledere Dueslag: Alle trænere og ledere i fodboldafdelingen har et dueslag i kopirummet i Søholthuset. Hver enkelt træner og leder, er ansvarlig for at checke om der ligger besked til dem. Drikkedunke: Bestilles igennem materialeansvarlig. Alle hold skal bruge CARLSBERG drikkedunke. Egenbetaling: Der må pr. halvår maximalt betales, udover kontingent, til stævnedeltagelse (transport, ophold, aktiviteter mv.): Små føder U ,00 U12 - U ,00 U16 - U ,00

2 Falck: Silkeborg IF har et foreningsabonnement til Falck. Man kan hente forbindingsstoffer og plaster hos Falck mod at oplyse abonnements nr Abonnementet omfatter også sygetransport. Lægetaske udleveres sammen med Spillertøjet. Spørgsmål vedrørende abonnementet rettes til materialeansvarlig. Fodboldbestyrelsen: Bestyrelsen har ikke faste træffetider i huset, men kan kontaktes på mail eller tlf. Forsikring: Spillerne: Det er forældrenes ansvar at ulykkesforsikre børnene. Klubben har ingen forsikring der dækker spillerne. Her henvises til de forsikringer man selv har tegnet. Træner/Leder: Er dækket af organisationsaftalen DIF og DGI. Materiale fås hos hovedbestyrelsen. Forældremøde: Der opfordres til, at alle hold, starter hver halvårs-sæson med at afholde forældremøde, hvor der gennemgås hvad der skal ske i løbet af sæsonen. Inviter gerne konsulenten. Husk altid at booke lokaler til møde. Dette gøres hos husbestyren af Søholthuset. Tlf: Fotos: Der er aftalt en række standarder for billeder som må publiceres på hjemmesiden. Det gælder billeder af: Trænere, ledere, spillere, hold, kampe, begivenheder og aktiviteter Kontakt bestyrelse eller konsulenter for yderligere information. Frivillig: Silkeborg if hjælper til ved mange arrangementer og har derfor altid brug for frivillige. Kontakt bestyrelse eller konsulenter for nærmere info. Hjemmeside: giver svar på mange spørgsmål og rigtig megen god og relevant information omkring Silkeborg IF. Har du kommentarer og eller input til hjemmesiden kontakt da venligst webudvalget. Alle træner/leder vil gennem konsulenterne blive oprettet som administrator på hjemmesiden og vil kunne skrive og redigere hjemmesiden under deres eget hold

3 Indkøb: Kun få udvalgte personer må foretage indkøb på vegne af Silkeborg if. Disse personer er udpeget af fodboldbestyrelsen. Hvis andre skal foretage indkøb, skal der udstedes en rekvisition. Rekvisitioner udstedes ved henvendelse til kassereren. Indmeldelser: Kan ske på hjemmesiden under fodbold, eller afleveres til medlemsadministratoren i dennes dueslag, Søholthuset. Trænerne er selv ansvarlige for at egne spillere er spilleberettigede og har certifikat fra gammel klub. Spillercertifikater skal afleveres i medlemsadministratorens dueslag, i Søholthuset. En spiller er ikke spilleberettiget før der foreligger et spillercertifikat eller at den pågældende ikke har spillet for en anden klub i minimum 12 måneder. I sidstnævnte tilfælde hvor der er tvivl, kan der indsendes spillererklæring til JBU. Spilleren er således ikke spilberettiget før der kommer tilsagn fra JBU. Indendørs fodbold: Tilmeldingsgebyr til løbende turnering (JBU/DGI) betales af klubben. Transport til kampe betales af deltagerne. Yderligere stævnedeltagelse betales af spillerne selv. Privat tilmelding til indendørs fodbold skal altid koordineres med en træner. Klubbens spilletøj kan lånes. Hvis den ansvarlige ikke er en af klubbens trænere eller holdledere, skal denne optræde i henhold ti Silkeborg IF's kodeks for træner og holdledere. Indendørs træning koordineres indbyrdes mellem konsulenterne i respekt til de tider og steder som er til rådighed for Silkeborg IF. Ønsker til træningstider rettes til konsulenten senest 1/10 Information: Kontakten med information til og fra trænere og holdledere til fodboldbestyrelse, kampfordeler og materiale ansvarlig, varetages af konsulenterne. Træneren vil blive kontaktet, hvis konsulenten skal give forældreinformation. Isposer: Indkøb af isposer, foretages af den materialeansvarlige. Der anbefales at der bruges genbrugsposer. Kampe: Der opsættes kamplister, senest hver mandag, på opslagstavlen i Søholthuset. Det er til enhver tid, dem der gælder. Der opfordres til, at man efter hver kamp, opdaterer hjemmesiden med kampreferat, resultat m.v. Kampkort JBU/DGI: Træneren eller holdlederen er ansvarlig for, elektronisk eller telefonisk, indrapportering af kampresultat m.v. umiddelbart efter kampen er færdigspillet på Tlf nr , samt aflevering af kampkort til medlemsadministratoren, i dennes dueslag i kopirummet, Søholthuset.

4 Husk der også skal afleveres en kopi af kampkortet fra udebane kampe, til medlemsadministratoren i dennes dueslag. Kampfordeler: Håndterer også træningstider og baneplaner, i samarbejde med konsulenterne. Kampreferat: Der opfordres til, at man efter hver kamp, opdaterer hjemmesiden med kampreferat, resultat m.v. Koncerter/Events: Silkeborg IF's fodboldafdeling (amatør) har bundet sig til at stille med min. 2 personer til hver koncert arrangeret af Silkeborg IF. Man skal i løbet af dagen hjælpe med at stille scene op og man hjælper med at rydde op bagefter. Man kommer selv med til koncerten samt man får 1 stk. fribillet, så man kan tage en ledsager med. Alle hjælpere, også ikke SIF medlemmer, er omfattet af en ulykkesforsikring, hvis uheldet skulle være ude. Kontingent: Medlemsadministratoren fører medlemslisterne og udskriver girokort til brug for indbetaling af kontingent. Kontingentsatser fastsættes på generalforsamlingen i januar måned. Satserne nedenfor er gældende i 2013: Små fødder - U7 155,00 U8 - U9 300,00 U10 - U11 350,00 U12 - U13 400,00 U14 - U15 500,00 U16 - U17 600,00 U18 - U19 750,00 U21 - Senior. 800,00 NB. Studerende 600,00 Priserne er pr. halvår. Der er i fodbold-ungdom en regel om søskenderabat: Ældste barn betaler fuldt kontingent, øvrige søskende får 50 % rabat. Det er forældres opgave at gøre opmærksom på dette og selv rette det på girokortet. Eventuelle spørgsmål angående kontingent, rettes til fodboldbestyrelsen eller konsulenten. Kontingentrestance: En spiller der har kontingentrestance fra sidste sæson, må ikke spille turneringsfodbold for Silkeborg IF.

5 Kontrakter og lign: Forespørgsler vedr. omkostningsdækning, aflønning eller ydelser af nogen form, går via konsulenterne til bestyrelsen. Bevillingen af ydelser kan UDELUKKENDE ske, hos bestyrelsen eller formanden. Aftaler indgået af andre end disse, er ikke gældende og vil ikke blive honoreret. Der ydes udelukkende kørselsgodtgørelse til trænere og konsulenter, der har indgået en gældende kontrakt, der er bevilget af bestyrelsen. Kunststofbanen: Kunststofbanen må benyttes i vinterhalvåret 1. oktober til 31. marts, efter aftale med kampfordeleren og konsulenterne. Det er kampfordeleren, i samarbejde med konsulenterne, som egenhændigt og suverænt bestemmer, hvilke hold som kan benytte banen. Eventuelle spørgsmål rettes til konsulenterne. Kørsel: Regler for kørsel for 11 mandshold. Kørsel med bus: Som udgangspunkt INGEN buskørsel og ellers kun buskørsel for 1 hold senior i særlige tilfælde. Hvis der er problemer med bustransporten kontaktes kampfordeleren i god tid. Kør - selv: Her gives tilskud på kr.400,00 pr. kamp til forældrekørsel/tilskud til træningslejr/tur eller anden social begivenhed, såfremt denne, under normale omstændigheder, var dækket af buskørsel. Kørsels regelsæt: Ved kampe, som afvikles indenfor Silkeborg kommunes grænser eller mindre end 40 km fra Søholt, sker transporten ved privat kørsel uden kørselsgodtgørelse. Ved kampe, hvor kampene afvikles udenfor kommunen og afstanden er mere end 40 km fra Søholt, ydes kørselsgodtgørelse. For 11 mandshold, 4 biler, er beløbet 400,00 For 7 mandshold, 3 biler, er beløbet 300,00 For 5 mandshold, 2 biler, er beløbet 200,00. Ved stævner sørger man selv for transport. Kørepengene udbetales ved slutningen på turneringen og administreres af holdleder/træner. Udbetaling foregår via kassereren. Der skal afleveres kørselsregnskab til kassereren og beløbet udbetales på konto - der udbetales ikke kontanter. Vi kører med voksne chauffører ingen storebrødre, der lige har fået kørekort. Ingen kører med flere i bilen end at alle kan spændes lovligt fast. Vi kører alle biler samtidig både ud og hjem. Lys baner: Der er lys på kunstbanen, grusbanen/trekanten og bane 8.

6 Lyset på grusbanen/trekanten tændes/slukkes i omklædningsbygningen nærmest grusbanen. Kontakten sidder øverst på væggen, ved siden af rengøringsrummet nærmest grusbanen. Er lyset lige blevet slukket, skal der gå 20 min, før der kan tændes igen. Hvis lyset ikke virker, kontaktes Søholt Idrætspark. Lægetasker: Alle hold får udleveret A-Serve lægetaske, indholdet suppleres via materialeansvarlig. Se mere under punktet: Falck Mangler/fejl: Er der problemer med mål, baner, omklædning m.m. kontakt da konsulenten. Materialer: Er der spørgsmål vedrørende logistik og materialer, kontakt da venligst konsulenten. Mesterskaber: Når et hold kan vinde Jysk/ Fynsk Mesterskab i DGI regi, Jysk Mesterskab i JBU regi, uofficielle Danmarksmesterskaber for U10-15 i JBU regi samt officielle Danmarksmesterskaber i DBU regi, informerer træneren, konsulenten, senest én uge før begivenheden. Møder: Fodboldbestyrelsen holder møde én gang pr. måned. Konsulenterne indkalder til trænermøde 2-4 gange årligt. Ved forældremøde kan Søholthuset bookes, hus bestyreren kontaktes. Husk altid at booke lokaler til møde. Dette gøres hos husbestyren af Søholthuset. Tlf: Mål: Efter hver træning, flyttes mål tilbage på deres respektive pladser. Nytårskur: Afholdes i Søholthuset en lørdag i januar/februar. Fodboldbestyrelsen står for indkaldelse, tilmelding og program. Silkeborg IF's fodboldafdeling opfordrer til at alle deltager i dette arrangement. Nøgler: Nøgle til skabe i kælderen i Søholthuset: Ved sæsonstart udleveres én nøgle til hver træner og holdleder - max. to nøgler pr. hold. Nøgle til boldskab i omklædningsbygningens kælder: Der udleveres én nøgle til hver træner og holdleder - max. to nøgler pr. hold. Nøgle til omklædningsbygning: Der udleveres én nøgle til hver træner og holdleder - max. to nøgler pr. hold.

7 Nøglen passer til både hoveddør og omklædningsrum inkl. modstandernes omklædningsrum. Alle nøgler udleveres af den materialeansvarlige og tilbageleveres ved ophør som træner/leder i Silkeborg if. Der kvitteres for nøglerne ved udlevering. Nøgler og låsechips er personlige og må ikke udlånes til andre. Såfremt nøgler og låsechip ikke skal anvendes mere, f.eks. hvis man skifter hold eller forlader SIF, skal nøgler og låsechip afleveres til den materialeansvarlige. Hvis nøgler og låsechip ikke afleveres ved fratræden, faktureres man for kr.200,00 pr nøgle og for kr.50,00 pr låsechip. Omklædningsrum: Trænerne er ansvarlige for at låse omklædningsrummene HVER gang disse forlades. Man må selvfølgelig ikke gå ind med beskidte støvler. Plan over omklædningsrum er ophængt i Søholthuset og SKAL følges. Er der forslag til forbedringer kontaktes kampfordeler/konsulent. Trænere og holdledere er ansvarlige for, at omklædningsrum og bygning, behandles med respekt og efterlades aflåste og i pæn stand. Organisationsplan: Findes på hjemmesiden Protester: Såfremt vi kommer i en situation, hvor der berettiget kan indgives protest til JBU/DGI, skal denne præsenteres for konsulenten samt bestyrelsesformanden, inden en sådan indgives. Præsentation af vinderhold: Alle klubbens kredsvindere, JM vindere, DM vindere og Pokalvindere præsenteres ved sæsonafslutningen på Mascot Park. Det tilstræbes at det sker ved den sidste hjemmekamp på stadion. Holdene optræder altid i spillertøj eller klubtræningsdragt. Det sidste er trænerens ansvar. Rådighedsbeløb: Hver afdeling (eksklusive eliteholdene) tildeles et årligt rådighedsbeløb. Beløbet udbetales af fodboldbestyrelsens kasserer til træner/holdleder. Små fødder U9 U10 U12 U13 U15 U17 U21 2 x 125,00 = 250,00 pr. 5 mands hold 2 x 200,00 = 400,00 pr. 7 mands hold 2 x 350,00 = 700,00 pr. 11 mands hold 2 x 400,00 = 800,00 pr. 11 mands hold Beløbet udbetales 1 gang pr. halvsæson. Beløbet udbetales ved at kontakte kassereren pr. med kontonummer, efter at liste med alle spillernavne samt adresser er sendt til kasseren. Er dette ikke sket vil rådighedsbeløb ikke blive udbetalt. Skader: "Hubbe" står til rådighed i Søholthuset.

8 Kontakt evt. Søholthuset for at booke ham. Sommerfest: I løbet af august måned, afholdes traditionen tro en sommerfest for alle træner/leder i ungdomsafdelingerne. Husk at tage børn, ægtefæller og kærester med. Spillertøj: Spillertøj udleveres til alle hold, efter nærmere aftale med den materialeansvarlige. Spillercertifikat: Spillercertifikater udstedes af medlemsadministratoren. En spiller må IKKE benyttes uden at Silkeborg IF har et gyldigt spillercertifikat! Stævner: Ønsker om deltagelse i stævner, kontakt konsulenten. Når man tilmelder sit hold til et stævne, forudsættes det at trænere og holdledere deltager. Stævnebetaling: Klubben betaler stævnegebyrer til stævner. Der er egenbetaling for spillerne når det gælder transport og deltagergebyr. Involverer stævnet egenbetaling, kontakt da kassereren, som vil være behjælpelig med kontonummer til betaling. Der kan ansøges om tilskud. Kontakt konsulenten. Sæsonkort: Alle trænere, holdledere, udvalgs-, og bestyrelsesmedlemmer samt aktive fodboldspillere får et fordelskort. Fordelskortet er personligt, og giver adgang til ståpladser på MASCOT PARK ved Silkeborg IF's hjemmekampe i Ligaen. Det er medlemsadministratoren som udsteder kortene og udleverer dem til konsulenterne for de respektive årgange. Trænerne udleverer derefter kortene til de enkelte spillere. Der udleveres ikke sæsonkort til medlemmer som er i kontingentrestance. Søskenderabat: Ældste barn betaler fuldt kontingent, øvrige søskende får 50 % rabat. Dette skal man selv rette på girokortet. Taktiktavle: Kan rekvireres hos den materialeansvarlige. Tape: Strømpetape er for spillerens egen regning. Torden vejr: Ved lyn og torden i området, udsættes eller afbrydes kampen.

9 Er der udsigt til bedring i vejret, kan kampen genoptages. Afbrydes kampen skal det indberettes til konsulenten. Trænerkurser: Ønsker om trænerkursus, sendes til konsulenten. Godkendes af bestyrelse og konsulenter. Konsulenten vil kontakte trænere, når der er relevante kurser. Træningskampe: Træningskampe skal altid aftales med kampfordeleren. Tøjvask: Alle hold vasker selv Spillertøj. U.B. konto: Som en del af sponsoraftalen med CARLSBERG er der oprettet en U.B. konto (uden beregning). Kontoen kan anvendes til øl og sodavand som kan uddeles ved særlige lejligheder. Kontoen administreres af hovedbestyrelsen. Fodboldbestyrelsen skal orienteres før man henvender sig til hovedbestyrelsen. Udmeldelser: Skal ske skriftligt til medlemsadministratoren. Det er træneren for det pågældende hold der har ansvaret for at der sker en skriftlig udmeldelse. Denne skal afleveres i dueslaget til medlemsadministratoren. Vinter træning: Tider og steder ses under baneplan på hjemmesiden. Værdigenstande: Kan opbevares i Søholt husets cafeteria (én taske pr. hold). Gælder også for udehold. Hvis der er åbent. Værdier SKAL medbringes på banen, både ved kamp og træning, de må IKKE efterlades i omklædningsrummet. Webudvalget: Træffes via telefon eller . Udvalget mødes efter behov i Søholthuset. Se også punktet "Hjemmeside" Kontakt bestyrelsesformanden, hvis der er tilføjelser eller rettelser til ovennævnte. Husk nu på at Silkeborg if er en forening i evig bevægelse og konstant forandring.

10 Derfor har vi brug for dine kommentarer og input. Fodboldbestyrelsen: Formand: Jan Beck-Nielsen Tlf: Kasserer: René Nymann Tlf: Medlemsadministrator: Ole Simonsen Tlf: Medlemmer: Kim Erik Pieper Petersen Tlf: Mads Halkier Tlf: Christian Jepsen Tlf: Kampfordeler: Jacob Tind Tlf: Materiale ansvarlig: Send Ove Grønning Tlf: Konsulenter: Seniorkonsulent: Tlf: U17 konsulent: Jonna Ø Hansen Tlf:

11 Ungdomskonsulet: Henrik Bech Nielsen Tlf: Børnekonsulent: Mette Marie Bruun Tlf: Søholthuset: Søholthuset Tlf: Hus bestyrer: Lasse Svenstrup Tlf: GODE RÅD TIL TRIVSEL Hvis der er et 1. og 2. hold, start og slut altid træningen samlet. Husk altid VI et vi er fælles om vores fodbold, og ingen må føle sig udenfor eller overset. Udpeg Bedste kammerat hver gang. Fokuser på positiv tale den negative snak duer ikke. Sig tak for kampen og ros med og modspillere. Hav faste ritualer, når der kommer nye spillere. Sørg for at mødes i omklædningsrummet og gå fælles til træning/kamp. Kør samlet til kamp og lad træner fordele spillerne i bilerne. Sørg for at det ikke er de samme, der kører sammen hver gang. Lav fælles aktiviteter, der kan styrke sammenholdet. Fx fælles overnatning i klubhuset. Forslag til ændringer af ovenstående sendes mail til:

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

Spillerfolder 2. Udg. 2011

Spillerfolder 2. Udg. 2011 Spillerfolder 2. Udg. 2011 Indhold: 1. Fodboldafdelingens idégrundlag 2. Indmeldelse i fodboldafdelingen 3. Kontingent 4. Forældremøde 5. U13-15 turen 6. KUV Samarbejde 7. Afslutningsarrangement for ungdomsspillerne

Læs mere

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp

Indbydelse til Taastrup Beg/Øvet Cup Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 06-06-2015 Sted: T.I.K Hallerne Parkvej 78 2630 Taastrup Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Træner/leder-informationer 2015/2016

Træner/leder-informationer 2015/2016 Træner/leder-informationer 2015/2016 Trænere og ledere Det er et stort ansvar at have med børn og unge at gøre, og vi ønsker at gøre det så sjovt og trygt, at spille håndbold i TPI Odense, som muligt.

Læs mere

NYHEDSBREV JULI 2011

NYHEDSBREV JULI 2011 NYHEDSBREV JULI 2011 Dette dokument tilhører Boldklubben 1960 og alt kopiering forbydes uden skriftlig tilladelse fra bestyrelsen i Boldklubben 1960 i henhold til loven om ophavsret. Dog kan rangerende

Læs mere

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED

TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED Velkommen i klubben Erritsø GIF fodboldafdeling Snaremosevej 69 Erritsø 7000 Fredericia www.egif.dk TRYGHED ÅBENHED FÆLLESSKAB ENGAGEMENT ANSVARLIGHED I EGIF S FODBOLDAFDELING bliver der ydet et kæmpe

Læs mere

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold

Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Håndbog -for trænere/ledere i Ballerup-Skovlunde Fodbold Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Holdninger til børnefodbold... 2 2.1. Selektion / opsplitning / niveaudeling... 2 2.2. Håndtering af

Læs mere

Håndbog for træner og ledere.

Håndbog for træner og ledere. Håndbog for træner og ledere. Taarbæk Idrætsforening, (TIF) har lavet denne håndbog for trænere og ledere i klubben. Skulle du have forslag til ændringer eller tilføjelser er du altid velkommen til at

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007

Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Ledervejledning: Ajourført pr. november 2007 Afslutningsfest: I ungdomsafdelingen (U5-U14) holdes der fælles afslutning efter nærmere retningslinier fra ungdomsudvalget datoen fastsættes af sportsudvalget.

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Information til ledere i Orient Fodbold

Information til ledere i Orient Fodbold Information til ledere i Orient Fodbold Som leder i Orient Fodbold har du sikkert en lang række spørgsmål vedrørende alt det praktiske, der er forbundet med at virke som træner eller holdleder i en fodboldklub

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798

Centerleder Anja Astrup Larsen anja@vgf.dk Tlf.: 8660 3500 Mobil: 20739798 Velkommen som træner i VGF Bestyrelsen ønsker dig velkommen i Viborg Gymnastik-Forening. Som træner er du gymnasternes primære kontakt til foreningen, og du vil sikkert få mange forskellige spørgsmål.

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik

Instruktørmappe. Mejdal-Halgård Gymnastik Instruktørmappe Gymnastikbestyrelsen Formand Laila Poulsgaard 61664557 poulsgaard@sport.dk Næstformand Mette Johansen 29785886 mette_k_johansen@hotmail.com Kasserer Aase Nørgaard 22739613 aasenoergaard@webspeed.dk

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011 En håndbog for Nakskov Boldklubs ungdomstrænere 2010-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 GENERELT... 3 Ungdomsgruppens opgaver... 3 Vores gode forhold... 4 Alarm... 4 Møder eller arrangementer... 4 Information...

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Referat af trænermøde 21/8 2013

Referat af trænermøde 21/8 2013 Referat af trænermøde 21/8 2013 Deltagere :Lars, Charlotte, Emma, Maria, Vinnie, Polle, Lene, Kurt, Heidi, Bo, Bo og Jette Polle byder velkommen 1000 tak for at i valgte at blive træner, holdleder og hjælpere

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup

Indbydelse til Esbjerg Teknik Plus Cup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Esbjerg Taekwondo Klub Dato: 28-02-2014 Sted: EFI Hallerne Sportsvej 21 6705 Esbjerg Ø Regler: DTaF s regler for teknik mesterskaber Deltager krav: Gruppe oversigt

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd:

Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: Dagsorden til forældre-/spillermøde, den 18. juni 2011 for U-18 piger i Team Århus Syd: 1. Hvorfor holdsamarbejde 2. Hvilke hold er tilmeldt 3. Hvordan bliver man udtaget 4. Trænersammensætning 5. Træningsstart,

Læs mere

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager)

Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Fredag d. 28/6 Søndag d. 30/6 2013 (det er i år 16 gang SSK deltager) Hvad kan i læse om i præsentationen? Status på tilmeldinger Hvor mange bliver vi Transport til Kibæk og mødetid (for de spillere der

Læs mere

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2

GENERELT... 2 KONTINGENTSATSER... 2 SENIORUDVALG... 2 Sæson 2014/2015 Sæson 2014-2015 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra kontingentsatser

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00

U7-fodbold AAIF forår 2011. Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 U7-fodbold AAIF forår 2011 Onsdag den 13. april 2011 kl. 20:00 Agenda Træner team Spillere Træning Kampe Projekt nye spilletrøjer Forældre www.aabybrofodbold.dk Praktiske informationer Støt klubben Evt.

Læs mere

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF

GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD RINGKØBING IF Version 5 - august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ringkøbing IF... 4 3. Ungdomsudvalgets arbejdsopgaver... 5 4. Retningslinjer for dannelse af hold

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009

FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 FB Nyhedsbrev. nr. 3 april 2009 Så er Frederiksberg Boldklub på banen med årets tredje Nyhedsbrev, med de sædvanlige nyheder fra de forskellige afdelinger, både ungdom og senior samt generelle informationer

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Tennis i Hammel april 2014 1

Tennis i Hammel april 2014 1 Tennis i Hammel april 2014 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Elektronisk registrering

Elektronisk registrering Onsdag den 24. september 2014 i Svendborg Idrætshal Mandag den 29. september 2014 i Idrættens Hus, Odense Onsdag den 9. oktober 2014 i Ejbyhallen Import af spillere Alle klubber er i fuld gang med overførsel

Læs mere

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog

Asaa Håndbolds Trænerhåndbog Asaa Håndbolds Trænerhåndbog 1 Indhold Indhold side 2 Indledning side 3 Praktisk information side 4 Aktivitetssted side 4 Bolde og materiale side 4 Mødelokale side 4 Falck Abonnement side 4 Turnering side

Læs mere

Indbydelse til Beg/Talent Cup - Fredericia LÄrdag den 18. september 2010

Indbydelse til Beg/Talent Cup - Fredericia LÄrdag den 18. september 2010 Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste tilmelding: ArrangÄr: 27. august 2010 Fredericia Taekwondo Klub Info mail sendes til de klubber der har tilmeldt deltagere, info Dato: LÅgges ogsç pç forbundets

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014

Nyt fra bestyrelsen i VSB Juni-September 2014 Bestyrelsen: Næste bestyrelses møde er d. 29 Oktober 2014 Emner som I ønsker behandlet kan fremsendes til Lenelaungaard@hotmail.com ugen før mødet. Medlemstal Pr September 2014: 780 medlemmer Baner og

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Skjern Badmintonklub

Skjern Badmintonklub Skjern Badmintonklub OPSTARTSFOLDER 2012/13 Velkomst! Velkommen til en ny sæson i Skjern Badmintonklub. I denne sæson har vi flere spændende ting på programmet. Blandt andet en klubtur til Denmark Open

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R

INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R BORDTENNIS INDBYDELSE til FÆLLES HOLDTURNERING SÆSON 2015-2016 S E N I O R Seniorturneringen administreres af JBTU og afvikles efter JBTUs reglement. Seniorturneringen fortsætter med at være opdelt i en

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Silkeborg Karateklub

Silkeborg Karateklub 23 november 2013 - kl 1000-1330 1 Gennemgang af ref fra sidste møde Gennemgang af ref Fra generalforsamlingen? Referat fra sidste gang: Der er en udmeldinger fra Dan Ks udmelding, som skal rettes Noterne

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere