Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d."

Transkript

1 Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet skal bevilges af bestyrelsen. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.1/11 31/3 Beklædning: Trænere & ledere får en tøjpakke. Den kan bestå af træningsdragt, T-shirts, korte bukser, overtræksdragt, vinterjakke el. lign. Nye trænere og ledere får som standard den sidst udleverede udgave. Det er muligt at de enkelte trænere og ledere kan supplere til interne priser via den materialeansvarlige. Bold str.: Små fødder U9 Str. 3 U10 U14 Str. 4 U15 Str. 5 Dommerbetaling: Dommerbetaling til alle kampe fra U13, sker via klubben. U6 U12 står selv for at finde frivillige kampledere Dueslag: Alle trænere og ledere i fodboldafdelingen har et dueslag i kopirummet i Søholthuset. Hver enkelt træner og leder, er ansvarlig for at checke om der ligger besked til dem. Drikkedunke: Bestilles igennem materialeansvarlig. Alle hold skal bruge CARLSBERG drikkedunke. Egenbetaling: Der må pr. halvår maximalt betales, udover kontingent, til stævnedeltagelse (transport, ophold, aktiviteter mv.): Små føder U ,00 U12 - U ,00 U16 - U ,00

2 Falck: Silkeborg IF har et foreningsabonnement til Falck. Man kan hente forbindingsstoffer og plaster hos Falck mod at oplyse abonnements nr Abonnementet omfatter også sygetransport. Lægetaske udleveres sammen med Spillertøjet. Spørgsmål vedrørende abonnementet rettes til materialeansvarlig. Fodboldbestyrelsen: Bestyrelsen har ikke faste træffetider i huset, men kan kontaktes på mail eller tlf. Forsikring: Spillerne: Det er forældrenes ansvar at ulykkesforsikre børnene. Klubben har ingen forsikring der dækker spillerne. Her henvises til de forsikringer man selv har tegnet. Træner/Leder: Er dækket af organisationsaftalen DIF og DGI. Materiale fås hos hovedbestyrelsen. Forældremøde: Der opfordres til, at alle hold, starter hver halvårs-sæson med at afholde forældremøde, hvor der gennemgås hvad der skal ske i løbet af sæsonen. Inviter gerne konsulenten. Husk altid at booke lokaler til møde. Dette gøres hos husbestyren af Søholthuset. Tlf: Fotos: Der er aftalt en række standarder for billeder som må publiceres på hjemmesiden. Det gælder billeder af: Trænere, ledere, spillere, hold, kampe, begivenheder og aktiviteter Kontakt bestyrelse eller konsulenter for yderligere information. Frivillig: Silkeborg if hjælper til ved mange arrangementer og har derfor altid brug for frivillige. Kontakt bestyrelse eller konsulenter for nærmere info. Hjemmeside: giver svar på mange spørgsmål og rigtig megen god og relevant information omkring Silkeborg IF. Har du kommentarer og eller input til hjemmesiden kontakt da venligst webudvalget. Alle træner/leder vil gennem konsulenterne blive oprettet som administrator på hjemmesiden og vil kunne skrive og redigere hjemmesiden under deres eget hold

3 Indkøb: Kun få udvalgte personer må foretage indkøb på vegne af Silkeborg if. Disse personer er udpeget af fodboldbestyrelsen. Hvis andre skal foretage indkøb, skal der udstedes en rekvisition. Rekvisitioner udstedes ved henvendelse til kassereren. Indmeldelser: Kan ske på hjemmesiden under fodbold, eller afleveres til medlemsadministratoren i dennes dueslag, Søholthuset. Trænerne er selv ansvarlige for at egne spillere er spilleberettigede og har certifikat fra gammel klub. Spillercertifikater skal afleveres i medlemsadministratorens dueslag, i Søholthuset. En spiller er ikke spilleberettiget før der foreligger et spillercertifikat eller at den pågældende ikke har spillet for en anden klub i minimum 12 måneder. I sidstnævnte tilfælde hvor der er tvivl, kan der indsendes spillererklæring til JBU. Spilleren er således ikke spilberettiget før der kommer tilsagn fra JBU. Indendørs fodbold: Tilmeldingsgebyr til løbende turnering (JBU/DGI) betales af klubben. Transport til kampe betales af deltagerne. Yderligere stævnedeltagelse betales af spillerne selv. Privat tilmelding til indendørs fodbold skal altid koordineres med en træner. Klubbens spilletøj kan lånes. Hvis den ansvarlige ikke er en af klubbens trænere eller holdledere, skal denne optræde i henhold ti Silkeborg IF's kodeks for træner og holdledere. Indendørs træning koordineres indbyrdes mellem konsulenterne i respekt til de tider og steder som er til rådighed for Silkeborg IF. Ønsker til træningstider rettes til konsulenten senest 1/10 Information: Kontakten med information til og fra trænere og holdledere til fodboldbestyrelse, kampfordeler og materiale ansvarlig, varetages af konsulenterne. Træneren vil blive kontaktet, hvis konsulenten skal give forældreinformation. Isposer: Indkøb af isposer, foretages af den materialeansvarlige. Der anbefales at der bruges genbrugsposer. Kampe: Der opsættes kamplister, senest hver mandag, på opslagstavlen i Søholthuset. Det er til enhver tid, dem der gælder. Der opfordres til, at man efter hver kamp, opdaterer hjemmesiden med kampreferat, resultat m.v. Kampkort JBU/DGI: Træneren eller holdlederen er ansvarlig for, elektronisk eller telefonisk, indrapportering af kampresultat m.v. umiddelbart efter kampen er færdigspillet på Tlf nr , samt aflevering af kampkort til medlemsadministratoren, i dennes dueslag i kopirummet, Søholthuset.

4 Husk der også skal afleveres en kopi af kampkortet fra udebane kampe, til medlemsadministratoren i dennes dueslag. Kampfordeler: Håndterer også træningstider og baneplaner, i samarbejde med konsulenterne. Kampreferat: Der opfordres til, at man efter hver kamp, opdaterer hjemmesiden med kampreferat, resultat m.v. Koncerter/Events: Silkeborg IF's fodboldafdeling (amatør) har bundet sig til at stille med min. 2 personer til hver koncert arrangeret af Silkeborg IF. Man skal i løbet af dagen hjælpe med at stille scene op og man hjælper med at rydde op bagefter. Man kommer selv med til koncerten samt man får 1 stk. fribillet, så man kan tage en ledsager med. Alle hjælpere, også ikke SIF medlemmer, er omfattet af en ulykkesforsikring, hvis uheldet skulle være ude. Kontingent: Medlemsadministratoren fører medlemslisterne og udskriver girokort til brug for indbetaling af kontingent. Kontingentsatser fastsættes på generalforsamlingen i januar måned. Satserne nedenfor er gældende i 2013: Små fødder - U7 155,00 U8 - U9 300,00 U10 - U11 350,00 U12 - U13 400,00 U14 - U15 500,00 U16 - U17 600,00 U18 - U19 750,00 U21 - Senior. 800,00 NB. Studerende 600,00 Priserne er pr. halvår. Der er i fodbold-ungdom en regel om søskenderabat: Ældste barn betaler fuldt kontingent, øvrige søskende får 50 % rabat. Det er forældres opgave at gøre opmærksom på dette og selv rette det på girokortet. Eventuelle spørgsmål angående kontingent, rettes til fodboldbestyrelsen eller konsulenten. Kontingentrestance: En spiller der har kontingentrestance fra sidste sæson, må ikke spille turneringsfodbold for Silkeborg IF.

5 Kontrakter og lign: Forespørgsler vedr. omkostningsdækning, aflønning eller ydelser af nogen form, går via konsulenterne til bestyrelsen. Bevillingen af ydelser kan UDELUKKENDE ske, hos bestyrelsen eller formanden. Aftaler indgået af andre end disse, er ikke gældende og vil ikke blive honoreret. Der ydes udelukkende kørselsgodtgørelse til trænere og konsulenter, der har indgået en gældende kontrakt, der er bevilget af bestyrelsen. Kunststofbanen: Kunststofbanen må benyttes i vinterhalvåret 1. oktober til 31. marts, efter aftale med kampfordeleren og konsulenterne. Det er kampfordeleren, i samarbejde med konsulenterne, som egenhændigt og suverænt bestemmer, hvilke hold som kan benytte banen. Eventuelle spørgsmål rettes til konsulenterne. Kørsel: Regler for kørsel for 11 mandshold. Kørsel med bus: Som udgangspunkt INGEN buskørsel og ellers kun buskørsel for 1 hold senior i særlige tilfælde. Hvis der er problemer med bustransporten kontaktes kampfordeleren i god tid. Kør - selv: Her gives tilskud på kr.400,00 pr. kamp til forældrekørsel/tilskud til træningslejr/tur eller anden social begivenhed, såfremt denne, under normale omstændigheder, var dækket af buskørsel. Kørsels regelsæt: Ved kampe, som afvikles indenfor Silkeborg kommunes grænser eller mindre end 40 km fra Søholt, sker transporten ved privat kørsel uden kørselsgodtgørelse. Ved kampe, hvor kampene afvikles udenfor kommunen og afstanden er mere end 40 km fra Søholt, ydes kørselsgodtgørelse. For 11 mandshold, 4 biler, er beløbet 400,00 For 7 mandshold, 3 biler, er beløbet 300,00 For 5 mandshold, 2 biler, er beløbet 200,00. Ved stævner sørger man selv for transport. Kørepengene udbetales ved slutningen på turneringen og administreres af holdleder/træner. Udbetaling foregår via kassereren. Der skal afleveres kørselsregnskab til kassereren og beløbet udbetales på konto - der udbetales ikke kontanter. Vi kører med voksne chauffører ingen storebrødre, der lige har fået kørekort. Ingen kører med flere i bilen end at alle kan spændes lovligt fast. Vi kører alle biler samtidig både ud og hjem. Lys baner: Der er lys på kunstbanen, grusbanen/trekanten og bane 8.

6 Lyset på grusbanen/trekanten tændes/slukkes i omklædningsbygningen nærmest grusbanen. Kontakten sidder øverst på væggen, ved siden af rengøringsrummet nærmest grusbanen. Er lyset lige blevet slukket, skal der gå 20 min, før der kan tændes igen. Hvis lyset ikke virker, kontaktes Søholt Idrætspark. Lægetasker: Alle hold får udleveret A-Serve lægetaske, indholdet suppleres via materialeansvarlig. Se mere under punktet: Falck Mangler/fejl: Er der problemer med mål, baner, omklædning m.m. kontakt da konsulenten. Materialer: Er der spørgsmål vedrørende logistik og materialer, kontakt da venligst konsulenten. Mesterskaber: Når et hold kan vinde Jysk/ Fynsk Mesterskab i DGI regi, Jysk Mesterskab i JBU regi, uofficielle Danmarksmesterskaber for U10-15 i JBU regi samt officielle Danmarksmesterskaber i DBU regi, informerer træneren, konsulenten, senest én uge før begivenheden. Møder: Fodboldbestyrelsen holder møde én gang pr. måned. Konsulenterne indkalder til trænermøde 2-4 gange årligt. Ved forældremøde kan Søholthuset bookes, hus bestyreren kontaktes. Husk altid at booke lokaler til møde. Dette gøres hos husbestyren af Søholthuset. Tlf: Mål: Efter hver træning, flyttes mål tilbage på deres respektive pladser. Nytårskur: Afholdes i Søholthuset en lørdag i januar/februar. Fodboldbestyrelsen står for indkaldelse, tilmelding og program. Silkeborg IF's fodboldafdeling opfordrer til at alle deltager i dette arrangement. Nøgler: Nøgle til skabe i kælderen i Søholthuset: Ved sæsonstart udleveres én nøgle til hver træner og holdleder - max. to nøgler pr. hold. Nøgle til boldskab i omklædningsbygningens kælder: Der udleveres én nøgle til hver træner og holdleder - max. to nøgler pr. hold. Nøgle til omklædningsbygning: Der udleveres én nøgle til hver træner og holdleder - max. to nøgler pr. hold.

7 Nøglen passer til både hoveddør og omklædningsrum inkl. modstandernes omklædningsrum. Alle nøgler udleveres af den materialeansvarlige og tilbageleveres ved ophør som træner/leder i Silkeborg if. Der kvitteres for nøglerne ved udlevering. Nøgler og låsechips er personlige og må ikke udlånes til andre. Såfremt nøgler og låsechip ikke skal anvendes mere, f.eks. hvis man skifter hold eller forlader SIF, skal nøgler og låsechip afleveres til den materialeansvarlige. Hvis nøgler og låsechip ikke afleveres ved fratræden, faktureres man for kr.200,00 pr nøgle og for kr.50,00 pr låsechip. Omklædningsrum: Trænerne er ansvarlige for at låse omklædningsrummene HVER gang disse forlades. Man må selvfølgelig ikke gå ind med beskidte støvler. Plan over omklædningsrum er ophængt i Søholthuset og SKAL følges. Er der forslag til forbedringer kontaktes kampfordeler/konsulent. Trænere og holdledere er ansvarlige for, at omklædningsrum og bygning, behandles med respekt og efterlades aflåste og i pæn stand. Organisationsplan: Findes på hjemmesiden Protester: Såfremt vi kommer i en situation, hvor der berettiget kan indgives protest til JBU/DGI, skal denne præsenteres for konsulenten samt bestyrelsesformanden, inden en sådan indgives. Præsentation af vinderhold: Alle klubbens kredsvindere, JM vindere, DM vindere og Pokalvindere præsenteres ved sæsonafslutningen på Mascot Park. Det tilstræbes at det sker ved den sidste hjemmekamp på stadion. Holdene optræder altid i spillertøj eller klubtræningsdragt. Det sidste er trænerens ansvar. Rådighedsbeløb: Hver afdeling (eksklusive eliteholdene) tildeles et årligt rådighedsbeløb. Beløbet udbetales af fodboldbestyrelsens kasserer til træner/holdleder. Små fødder U9 U10 U12 U13 U15 U17 U21 2 x 125,00 = 250,00 pr. 5 mands hold 2 x 200,00 = 400,00 pr. 7 mands hold 2 x 350,00 = 700,00 pr. 11 mands hold 2 x 400,00 = 800,00 pr. 11 mands hold Beløbet udbetales 1 gang pr. halvsæson. Beløbet udbetales ved at kontakte kassereren pr. med kontonummer, efter at liste med alle spillernavne samt adresser er sendt til kasseren. Er dette ikke sket vil rådighedsbeløb ikke blive udbetalt. Skader: "Hubbe" står til rådighed i Søholthuset.

8 Kontakt evt. Søholthuset for at booke ham. Sommerfest: I løbet af august måned, afholdes traditionen tro en sommerfest for alle træner/leder i ungdomsafdelingerne. Husk at tage børn, ægtefæller og kærester med. Spillertøj: Spillertøj udleveres til alle hold, efter nærmere aftale med den materialeansvarlige. Spillercertifikat: Spillercertifikater udstedes af medlemsadministratoren. En spiller må IKKE benyttes uden at Silkeborg IF har et gyldigt spillercertifikat! Stævner: Ønsker om deltagelse i stævner, kontakt konsulenten. Når man tilmelder sit hold til et stævne, forudsættes det at trænere og holdledere deltager. Stævnebetaling: Klubben betaler stævnegebyrer til stævner. Der er egenbetaling for spillerne når det gælder transport og deltagergebyr. Involverer stævnet egenbetaling, kontakt da kassereren, som vil være behjælpelig med kontonummer til betaling. Der kan ansøges om tilskud. Kontakt konsulenten. Sæsonkort: Alle trænere, holdledere, udvalgs-, og bestyrelsesmedlemmer samt aktive fodboldspillere får et fordelskort. Fordelskortet er personligt, og giver adgang til ståpladser på MASCOT PARK ved Silkeborg IF's hjemmekampe i Ligaen. Det er medlemsadministratoren som udsteder kortene og udleverer dem til konsulenterne for de respektive årgange. Trænerne udleverer derefter kortene til de enkelte spillere. Der udleveres ikke sæsonkort til medlemmer som er i kontingentrestance. Søskenderabat: Ældste barn betaler fuldt kontingent, øvrige søskende får 50 % rabat. Dette skal man selv rette på girokortet. Taktiktavle: Kan rekvireres hos den materialeansvarlige. Tape: Strømpetape er for spillerens egen regning. Torden vejr: Ved lyn og torden i området, udsættes eller afbrydes kampen.

9 Er der udsigt til bedring i vejret, kan kampen genoptages. Afbrydes kampen skal det indberettes til konsulenten. Trænerkurser: Ønsker om trænerkursus, sendes til konsulenten. Godkendes af bestyrelse og konsulenter. Konsulenten vil kontakte trænere, når der er relevante kurser. Træningskampe: Træningskampe skal altid aftales med kampfordeleren. Tøjvask: Alle hold vasker selv Spillertøj. U.B. konto: Som en del af sponsoraftalen med CARLSBERG er der oprettet en U.B. konto (uden beregning). Kontoen kan anvendes til øl og sodavand som kan uddeles ved særlige lejligheder. Kontoen administreres af hovedbestyrelsen. Fodboldbestyrelsen skal orienteres før man henvender sig til hovedbestyrelsen. Udmeldelser: Skal ske skriftligt til medlemsadministratoren. Det er træneren for det pågældende hold der har ansvaret for at der sker en skriftlig udmeldelse. Denne skal afleveres i dueslaget til medlemsadministratoren. Vinter træning: Tider og steder ses under baneplan på hjemmesiden. Værdigenstande: Kan opbevares i Søholt husets cafeteria (én taske pr. hold). Gælder også for udehold. Hvis der er åbent. Værdier SKAL medbringes på banen, både ved kamp og træning, de må IKKE efterlades i omklædningsrummet. Webudvalget: Træffes via telefon eller . Udvalget mødes efter behov i Søholthuset. Se også punktet "Hjemmeside" Kontakt bestyrelsesformanden, hvis der er tilføjelser eller rettelser til ovennævnte. Husk nu på at Silkeborg if er en forening i evig bevægelse og konstant forandring.

10 Derfor har vi brug for dine kommentarer og input. Fodboldbestyrelsen: Formand: Jan Beck-Nielsen Tlf: Kasserer: René Nymann Tlf: Medlemsadministrator: Ole Simonsen Tlf: Medlemmer: Kim Erik Pieper Petersen Tlf: Mads Halkier Tlf: Christian Jepsen Tlf: Kampfordeler: Jacob Tind Tlf: Materiale ansvarlig: Send Ove Grønning Tlf: Konsulenter: Seniorkonsulent: Tlf: U17 konsulent: Jonna Ø Hansen Tlf:

11 Ungdomskonsulet: Henrik Bech Nielsen Tlf: Børnekonsulent: Mette Marie Bruun Tlf: Søholthuset: Søholthuset Tlf: Hus bestyrer: Lasse Svenstrup Tlf: GODE RÅD TIL TRIVSEL Hvis der er et 1. og 2. hold, start og slut altid træningen samlet. Husk altid VI et vi er fælles om vores fodbold, og ingen må føle sig udenfor eller overset. Udpeg Bedste kammerat hver gang. Fokuser på positiv tale den negative snak duer ikke. Sig tak for kampen og ros med og modspillere. Hav faste ritualer, når der kommer nye spillere. Sørg for at mødes i omklædningsrummet og gå fælles til træning/kamp. Kør samlet til kamp og lad træner fordele spillerne i bilerne. Sørg for at det ikke er de samme, der kører sammen hver gang. Lav fælles aktiviteter, der kan styrke sammenholdet. Fx fælles overnatning i klubhuset. Forslag til ændringer af ovenstående sendes mail til:

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob.

Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Tune den 6. april 2011 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011

En håndbog for Nakskov Boldklubs. ungdomstrænere 2010-2011 En håndbog for Nakskov Boldklubs ungdomstrænere 2010-2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 GENERELT... 3 Ungdomsgruppens opgaver... 3 Vores gode forhold... 4 Alarm... 4 Møder eller arrangementer... 4 Information...

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG Journal: HBC_Klubhaandbog_1.1.doc Dato: Revision: 1.4 Sider: 36 Initialer: jfr jfr/1.4 1/36 I N D H O L D Side 1. FORORD... 4 2. HURTIG KLUBINFORMATION... 5 2.1

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening

FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening FORENINGSHÅNDBOG Stillinge Idrætsforening Version 2.1/11.02.2013 Side 1 Indholdsfortegnelse FORENINGSHÅNDBOG... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Hvad er Stillinge IF... 5 Stillinge IF s vision og

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump

Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Generelle regler for Faldskærmsklubben Center Jump Center Jump, Odense marts 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Bestyrelsen i Center Jump... 4 2 Ansvarsområder i bestyrelsen... 4 3 Klubbens medlemmer... 4 3.1

Læs mere

Generalforsamling Hundige BK

Generalforsamling Hundige BK Generalforsamling Hundige BK Torsdag 26-02-15 kl 19:00 (22 medlemmer fremmødt.) 1. Valg dirigent : Youssef Lharraki blev valgt som dirigent, uden indvindinger. 2. Josef indleder med at finde en Referent

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere