Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træner håndbog. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d."

Transkript

1 Træner håndbog Afslutningsarrangementer m.v: Klubben yder som udgangspunkt udelukkende holdpenge som tilskud til de enkelte holds egne arrangementer. Udgifter derudover er egenbetaling. Tilskud til andet skal bevilges af bestyrelsen. Baneplan: Forefindes på hjemmesiden Forårsplan fra d.1/4 31/7 Efterårsplan fra d.1/8 31/10 Vinterplan fra d.1/11 31/3 Beklædning: Trænere & ledere får en tøjpakke. Den kan bestå af træningsdragt, T-shirts, korte bukser, overtræksdragt, vinterjakke el. lign. Nye trænere og ledere får som standard den sidst udleverede udgave. Det er muligt at de enkelte trænere og ledere kan supplere til interne priser via den materialeansvarlige. Bold str.: Små fødder U9 Str. 3 U10 U14 Str. 4 U15 Str. 5 Dommerbetaling: Dommerbetaling til alle kampe fra U13, sker via klubben. U6 U12 står selv for at finde frivillige kampledere Dueslag: Alle trænere og ledere i fodboldafdelingen har et dueslag i kopirummet i Søholthuset. Hver enkelt træner og leder, er ansvarlig for at checke om der ligger besked til dem. Drikkedunke: Bestilles igennem materialeansvarlig. Alle hold skal bruge CARLSBERG drikkedunke. Egenbetaling: Der må pr. halvår maximalt betales, udover kontingent, til stævnedeltagelse (transport, ophold, aktiviteter mv.): Små føder U ,00 U12 - U ,00 U16 - U ,00

2 Falck: Silkeborg IF har et foreningsabonnement til Falck. Man kan hente forbindingsstoffer og plaster hos Falck mod at oplyse abonnements nr Abonnementet omfatter også sygetransport. Lægetaske udleveres sammen med Spillertøjet. Spørgsmål vedrørende abonnementet rettes til materialeansvarlig. Fodboldbestyrelsen: Bestyrelsen har ikke faste træffetider i huset, men kan kontaktes på mail eller tlf. Forsikring: Spillerne: Det er forældrenes ansvar at ulykkesforsikre børnene. Klubben har ingen forsikring der dækker spillerne. Her henvises til de forsikringer man selv har tegnet. Træner/Leder: Er dækket af organisationsaftalen DIF og DGI. Materiale fås hos hovedbestyrelsen. Forældremøde: Der opfordres til, at alle hold, starter hver halvårs-sæson med at afholde forældremøde, hvor der gennemgås hvad der skal ske i løbet af sæsonen. Inviter gerne konsulenten. Husk altid at booke lokaler til møde. Dette gøres hos husbestyren af Søholthuset. Tlf: Fotos: Der er aftalt en række standarder for billeder som må publiceres på hjemmesiden. Det gælder billeder af: Trænere, ledere, spillere, hold, kampe, begivenheder og aktiviteter Kontakt bestyrelse eller konsulenter for yderligere information. Frivillig: Silkeborg if hjælper til ved mange arrangementer og har derfor altid brug for frivillige. Kontakt bestyrelse eller konsulenter for nærmere info. Hjemmeside: giver svar på mange spørgsmål og rigtig megen god og relevant information omkring Silkeborg IF. Har du kommentarer og eller input til hjemmesiden kontakt da venligst webudvalget. Alle træner/leder vil gennem konsulenterne blive oprettet som administrator på hjemmesiden og vil kunne skrive og redigere hjemmesiden under deres eget hold

3 Indkøb: Kun få udvalgte personer må foretage indkøb på vegne af Silkeborg if. Disse personer er udpeget af fodboldbestyrelsen. Hvis andre skal foretage indkøb, skal der udstedes en rekvisition. Rekvisitioner udstedes ved henvendelse til kassereren. Indmeldelser: Kan ske på hjemmesiden under fodbold, eller afleveres til medlemsadministratoren i dennes dueslag, Søholthuset. Trænerne er selv ansvarlige for at egne spillere er spilleberettigede og har certifikat fra gammel klub. Spillercertifikater skal afleveres i medlemsadministratorens dueslag, i Søholthuset. En spiller er ikke spilleberettiget før der foreligger et spillercertifikat eller at den pågældende ikke har spillet for en anden klub i minimum 12 måneder. I sidstnævnte tilfælde hvor der er tvivl, kan der indsendes spillererklæring til JBU. Spilleren er således ikke spilberettiget før der kommer tilsagn fra JBU. Indendørs fodbold: Tilmeldingsgebyr til løbende turnering (JBU/DGI) betales af klubben. Transport til kampe betales af deltagerne. Yderligere stævnedeltagelse betales af spillerne selv. Privat tilmelding til indendørs fodbold skal altid koordineres med en træner. Klubbens spilletøj kan lånes. Hvis den ansvarlige ikke er en af klubbens trænere eller holdledere, skal denne optræde i henhold ti Silkeborg IF's kodeks for træner og holdledere. Indendørs træning koordineres indbyrdes mellem konsulenterne i respekt til de tider og steder som er til rådighed for Silkeborg IF. Ønsker til træningstider rettes til konsulenten senest 1/10 Information: Kontakten med information til og fra trænere og holdledere til fodboldbestyrelse, kampfordeler og materiale ansvarlig, varetages af konsulenterne. Træneren vil blive kontaktet, hvis konsulenten skal give forældreinformation. Isposer: Indkøb af isposer, foretages af den materialeansvarlige. Der anbefales at der bruges genbrugsposer. Kampe: Der opsættes kamplister, senest hver mandag, på opslagstavlen i Søholthuset. Det er til enhver tid, dem der gælder. Der opfordres til, at man efter hver kamp, opdaterer hjemmesiden med kampreferat, resultat m.v. Kampkort JBU/DGI: Træneren eller holdlederen er ansvarlig for, elektronisk eller telefonisk, indrapportering af kampresultat m.v. umiddelbart efter kampen er færdigspillet på Tlf nr , samt aflevering af kampkort til medlemsadministratoren, i dennes dueslag i kopirummet, Søholthuset.

4 Husk der også skal afleveres en kopi af kampkortet fra udebane kampe, til medlemsadministratoren i dennes dueslag. Kampfordeler: Håndterer også træningstider og baneplaner, i samarbejde med konsulenterne. Kampreferat: Der opfordres til, at man efter hver kamp, opdaterer hjemmesiden med kampreferat, resultat m.v. Koncerter/Events: Silkeborg IF's fodboldafdeling (amatør) har bundet sig til at stille med min. 2 personer til hver koncert arrangeret af Silkeborg IF. Man skal i løbet af dagen hjælpe med at stille scene op og man hjælper med at rydde op bagefter. Man kommer selv med til koncerten samt man får 1 stk. fribillet, så man kan tage en ledsager med. Alle hjælpere, også ikke SIF medlemmer, er omfattet af en ulykkesforsikring, hvis uheldet skulle være ude. Kontingent: Medlemsadministratoren fører medlemslisterne og udskriver girokort til brug for indbetaling af kontingent. Kontingentsatser fastsættes på generalforsamlingen i januar måned. Satserne nedenfor er gældende i 2013: Små fødder - U7 155,00 U8 - U9 300,00 U10 - U11 350,00 U12 - U13 400,00 U14 - U15 500,00 U16 - U17 600,00 U18 - U19 750,00 U21 - Senior. 800,00 NB. Studerende 600,00 Priserne er pr. halvår. Der er i fodbold-ungdom en regel om søskenderabat: Ældste barn betaler fuldt kontingent, øvrige søskende får 50 % rabat. Det er forældres opgave at gøre opmærksom på dette og selv rette det på girokortet. Eventuelle spørgsmål angående kontingent, rettes til fodboldbestyrelsen eller konsulenten. Kontingentrestance: En spiller der har kontingentrestance fra sidste sæson, må ikke spille turneringsfodbold for Silkeborg IF.

5 Kontrakter og lign: Forespørgsler vedr. omkostningsdækning, aflønning eller ydelser af nogen form, går via konsulenterne til bestyrelsen. Bevillingen af ydelser kan UDELUKKENDE ske, hos bestyrelsen eller formanden. Aftaler indgået af andre end disse, er ikke gældende og vil ikke blive honoreret. Der ydes udelukkende kørselsgodtgørelse til trænere og konsulenter, der har indgået en gældende kontrakt, der er bevilget af bestyrelsen. Kunststofbanen: Kunststofbanen må benyttes i vinterhalvåret 1. oktober til 31. marts, efter aftale med kampfordeleren og konsulenterne. Det er kampfordeleren, i samarbejde med konsulenterne, som egenhændigt og suverænt bestemmer, hvilke hold som kan benytte banen. Eventuelle spørgsmål rettes til konsulenterne. Kørsel: Regler for kørsel for 11 mandshold. Kørsel med bus: Som udgangspunkt INGEN buskørsel og ellers kun buskørsel for 1 hold senior i særlige tilfælde. Hvis der er problemer med bustransporten kontaktes kampfordeleren i god tid. Kør - selv: Her gives tilskud på kr.400,00 pr. kamp til forældrekørsel/tilskud til træningslejr/tur eller anden social begivenhed, såfremt denne, under normale omstændigheder, var dækket af buskørsel. Kørsels regelsæt: Ved kampe, som afvikles indenfor Silkeborg kommunes grænser eller mindre end 40 km fra Søholt, sker transporten ved privat kørsel uden kørselsgodtgørelse. Ved kampe, hvor kampene afvikles udenfor kommunen og afstanden er mere end 40 km fra Søholt, ydes kørselsgodtgørelse. For 11 mandshold, 4 biler, er beløbet 400,00 For 7 mandshold, 3 biler, er beløbet 300,00 For 5 mandshold, 2 biler, er beløbet 200,00. Ved stævner sørger man selv for transport. Kørepengene udbetales ved slutningen på turneringen og administreres af holdleder/træner. Udbetaling foregår via kassereren. Der skal afleveres kørselsregnskab til kassereren og beløbet udbetales på konto - der udbetales ikke kontanter. Vi kører med voksne chauffører ingen storebrødre, der lige har fået kørekort. Ingen kører med flere i bilen end at alle kan spændes lovligt fast. Vi kører alle biler samtidig både ud og hjem. Lys baner: Der er lys på kunstbanen, grusbanen/trekanten og bane 8.

6 Lyset på grusbanen/trekanten tændes/slukkes i omklædningsbygningen nærmest grusbanen. Kontakten sidder øverst på væggen, ved siden af rengøringsrummet nærmest grusbanen. Er lyset lige blevet slukket, skal der gå 20 min, før der kan tændes igen. Hvis lyset ikke virker, kontaktes Søholt Idrætspark. Lægetasker: Alle hold får udleveret A-Serve lægetaske, indholdet suppleres via materialeansvarlig. Se mere under punktet: Falck Mangler/fejl: Er der problemer med mål, baner, omklædning m.m. kontakt da konsulenten. Materialer: Er der spørgsmål vedrørende logistik og materialer, kontakt da venligst konsulenten. Mesterskaber: Når et hold kan vinde Jysk/ Fynsk Mesterskab i DGI regi, Jysk Mesterskab i JBU regi, uofficielle Danmarksmesterskaber for U10-15 i JBU regi samt officielle Danmarksmesterskaber i DBU regi, informerer træneren, konsulenten, senest én uge før begivenheden. Møder: Fodboldbestyrelsen holder møde én gang pr. måned. Konsulenterne indkalder til trænermøde 2-4 gange årligt. Ved forældremøde kan Søholthuset bookes, hus bestyreren kontaktes. Husk altid at booke lokaler til møde. Dette gøres hos husbestyren af Søholthuset. Tlf: Mål: Efter hver træning, flyttes mål tilbage på deres respektive pladser. Nytårskur: Afholdes i Søholthuset en lørdag i januar/februar. Fodboldbestyrelsen står for indkaldelse, tilmelding og program. Silkeborg IF's fodboldafdeling opfordrer til at alle deltager i dette arrangement. Nøgler: Nøgle til skabe i kælderen i Søholthuset: Ved sæsonstart udleveres én nøgle til hver træner og holdleder - max. to nøgler pr. hold. Nøgle til boldskab i omklædningsbygningens kælder: Der udleveres én nøgle til hver træner og holdleder - max. to nøgler pr. hold. Nøgle til omklædningsbygning: Der udleveres én nøgle til hver træner og holdleder - max. to nøgler pr. hold.

7 Nøglen passer til både hoveddør og omklædningsrum inkl. modstandernes omklædningsrum. Alle nøgler udleveres af den materialeansvarlige og tilbageleveres ved ophør som træner/leder i Silkeborg if. Der kvitteres for nøglerne ved udlevering. Nøgler og låsechips er personlige og må ikke udlånes til andre. Såfremt nøgler og låsechip ikke skal anvendes mere, f.eks. hvis man skifter hold eller forlader SIF, skal nøgler og låsechip afleveres til den materialeansvarlige. Hvis nøgler og låsechip ikke afleveres ved fratræden, faktureres man for kr.200,00 pr nøgle og for kr.50,00 pr låsechip. Omklædningsrum: Trænerne er ansvarlige for at låse omklædningsrummene HVER gang disse forlades. Man må selvfølgelig ikke gå ind med beskidte støvler. Plan over omklædningsrum er ophængt i Søholthuset og SKAL følges. Er der forslag til forbedringer kontaktes kampfordeler/konsulent. Trænere og holdledere er ansvarlige for, at omklædningsrum og bygning, behandles med respekt og efterlades aflåste og i pæn stand. Organisationsplan: Findes på hjemmesiden Protester: Såfremt vi kommer i en situation, hvor der berettiget kan indgives protest til JBU/DGI, skal denne præsenteres for konsulenten samt bestyrelsesformanden, inden en sådan indgives. Præsentation af vinderhold: Alle klubbens kredsvindere, JM vindere, DM vindere og Pokalvindere præsenteres ved sæsonafslutningen på Mascot Park. Det tilstræbes at det sker ved den sidste hjemmekamp på stadion. Holdene optræder altid i spillertøj eller klubtræningsdragt. Det sidste er trænerens ansvar. Rådighedsbeløb: Hver afdeling (eksklusive eliteholdene) tildeles et årligt rådighedsbeløb. Beløbet udbetales af fodboldbestyrelsens kasserer til træner/holdleder. Små fødder U9 U10 U12 U13 U15 U17 U21 2 x 125,00 = 250,00 pr. 5 mands hold 2 x 200,00 = 400,00 pr. 7 mands hold 2 x 350,00 = 700,00 pr. 11 mands hold 2 x 400,00 = 800,00 pr. 11 mands hold Beløbet udbetales 1 gang pr. halvsæson. Beløbet udbetales ved at kontakte kassereren pr. med kontonummer, efter at liste med alle spillernavne samt adresser er sendt til kasseren. Er dette ikke sket vil rådighedsbeløb ikke blive udbetalt. Skader: "Hubbe" står til rådighed i Søholthuset.

8 Kontakt evt. Søholthuset for at booke ham. Sommerfest: I løbet af august måned, afholdes traditionen tro en sommerfest for alle træner/leder i ungdomsafdelingerne. Husk at tage børn, ægtefæller og kærester med. Spillertøj: Spillertøj udleveres til alle hold, efter nærmere aftale med den materialeansvarlige. Spillercertifikat: Spillercertifikater udstedes af medlemsadministratoren. En spiller må IKKE benyttes uden at Silkeborg IF har et gyldigt spillercertifikat! Stævner: Ønsker om deltagelse i stævner, kontakt konsulenten. Når man tilmelder sit hold til et stævne, forudsættes det at trænere og holdledere deltager. Stævnebetaling: Klubben betaler stævnegebyrer til stævner. Der er egenbetaling for spillerne når det gælder transport og deltagergebyr. Involverer stævnet egenbetaling, kontakt da kassereren, som vil være behjælpelig med kontonummer til betaling. Der kan ansøges om tilskud. Kontakt konsulenten. Sæsonkort: Alle trænere, holdledere, udvalgs-, og bestyrelsesmedlemmer samt aktive fodboldspillere får et fordelskort. Fordelskortet er personligt, og giver adgang til ståpladser på MASCOT PARK ved Silkeborg IF's hjemmekampe i Ligaen. Det er medlemsadministratoren som udsteder kortene og udleverer dem til konsulenterne for de respektive årgange. Trænerne udleverer derefter kortene til de enkelte spillere. Der udleveres ikke sæsonkort til medlemmer som er i kontingentrestance. Søskenderabat: Ældste barn betaler fuldt kontingent, øvrige søskende får 50 % rabat. Dette skal man selv rette på girokortet. Taktiktavle: Kan rekvireres hos den materialeansvarlige. Tape: Strømpetape er for spillerens egen regning. Torden vejr: Ved lyn og torden i området, udsættes eller afbrydes kampen.

9 Er der udsigt til bedring i vejret, kan kampen genoptages. Afbrydes kampen skal det indberettes til konsulenten. Trænerkurser: Ønsker om trænerkursus, sendes til konsulenten. Godkendes af bestyrelse og konsulenter. Konsulenten vil kontakte trænere, når der er relevante kurser. Træningskampe: Træningskampe skal altid aftales med kampfordeleren. Tøjvask: Alle hold vasker selv Spillertøj. U.B. konto: Som en del af sponsoraftalen med CARLSBERG er der oprettet en U.B. konto (uden beregning). Kontoen kan anvendes til øl og sodavand som kan uddeles ved særlige lejligheder. Kontoen administreres af hovedbestyrelsen. Fodboldbestyrelsen skal orienteres før man henvender sig til hovedbestyrelsen. Udmeldelser: Skal ske skriftligt til medlemsadministratoren. Det er træneren for det pågældende hold der har ansvaret for at der sker en skriftlig udmeldelse. Denne skal afleveres i dueslaget til medlemsadministratoren. Vinter træning: Tider og steder ses under baneplan på hjemmesiden. Værdigenstande: Kan opbevares i Søholt husets cafeteria (én taske pr. hold). Gælder også for udehold. Hvis der er åbent. Værdier SKAL medbringes på banen, både ved kamp og træning, de må IKKE efterlades i omklædningsrummet. Webudvalget: Træffes via telefon eller . Udvalget mødes efter behov i Søholthuset. Se også punktet "Hjemmeside" Kontakt bestyrelsesformanden, hvis der er tilføjelser eller rettelser til ovennævnte. Husk nu på at Silkeborg if er en forening i evig bevægelse og konstant forandring.

10 Derfor har vi brug for dine kommentarer og input. Fodboldbestyrelsen: Formand: Jan Beck-Nielsen Tlf: Kasserer: René Nymann Tlf: Medlemsadministrator: Ole Simonsen Tlf: Medlemmer: Kim Erik Pieper Petersen Tlf: Mads Halkier Tlf: Christian Jepsen Tlf: Kampfordeler: Jacob Tind Tlf: Materiale ansvarlig: Send Ove Grønning Tlf: Konsulenter: Seniorkonsulent: Tlf: U17 konsulent: Jonna Ø Hansen Tlf:

11 Ungdomskonsulet: Henrik Bech Nielsen Tlf: Børnekonsulent: Mette Marie Bruun Tlf: Søholthuset: Søholthuset Tlf: Hus bestyrer: Lasse Svenstrup Tlf: GODE RÅD TIL TRIVSEL Hvis der er et 1. og 2. hold, start og slut altid træningen samlet. Husk altid VI et vi er fælles om vores fodbold, og ingen må føle sig udenfor eller overset. Udpeg Bedste kammerat hver gang. Fokuser på positiv tale den negative snak duer ikke. Sig tak for kampen og ros med og modspillere. Hav faste ritualer, når der kommer nye spillere. Sørg for at mødes i omklædningsrummet og gå fælles til træning/kamp. Kør samlet til kamp og lad træner fordele spillerne i bilerne. Sørg for at det ikke er de samme, der kører sammen hver gang. Lav fælles aktiviteter, der kan styrke sammenholdet. Fx fælles overnatning i klubhuset. Forslag til ændringer af ovenstående sendes mail til:

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde

Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhus Leveregler/Praktiske oplysninger for trænere og ledere i Roskilde Boldklub / FC Roskilde Klubhusets åbningstider findes på tavler i Idrætsparken og på klubbens hjemmeside. Klubhuset har som hovedregel

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Ungdomskonsulent(erne)...2 Pædofili-attester...2 Ind- og udmeldelse...3 Indmeldelse...3

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli)

Bank Sparekassen Faaborg Reg.nr. 0828 Kontonr. 0003169014. Datoliste Generalforsamling 1. tirsdag i hver måned (dog ikke i juli) HÅNDBOG for Historie/Formål Boldklubben KR70 opstod på den stiftende generalforsamling den 5. november 1970. Baggrunden for den stiftende generalforsamling var, dels at de i områdets to skoler Kølstrup

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

Holsted fb - Trænervejledning

Holsted fb - Trænervejledning 1.0. Indledning Velkommen som træner i HFB. Vejledningen er lavet som et opslagsværk, hvor du kan finde de oplysninger du skal bruge som træner. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål, er der en kontakt

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter.

Ansættelsespolitik. i SIF-fodbold, således at ansættelses- og aftaleforhold er klare for begge parter. Ansættelsespolitik 1. Formål Formålet er at fastlægge retningslinier for alle; aftaler med ulønnede trænere, ansættelse / aftaler med andre, Fodboldafdelingen i SIF-fodbold, således at ansættelses- og

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 14. april 2015 kl. 18.30 i Caféen Tilstedeværende:, Henrik, Lau, Peskho,, Fraværende: Kirsten, Stig. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvar Deadline:

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD

SNEKKERSTEN IF-FODBOLD SNEKKERSTEN IF-FODBOLD TRÆNER & - HOLDLEDERHÅNDBOG 2014 Velkommen som træner/holdleder Snekkersten IF- fodbold byder dig velkommen som træner/holdleder omkring fodbolden. Vi holder til i Snekkersten Idrætscenter,

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

Træner Mappe HIF Ungdom

Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom Træner Mappe HIF Ungdom...1 Dig som Træner...2 HIF Fodbold...2 Ungsdomsudvalget...2 Kontaktperson...2 Kontor og kasserer...2 Stamkort...2 Børne-attester...3 Ind- og udmeldelse...3

Læs mere

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf

Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej Ansager Tlf Sæson 2015-2016 Bestyrelsen: Kasserer: Margrethe Johansen Vinkelvej 38 6823 Ansager Tlf. 27147834 mj0908@hotmail.com Ulla Dahlmann Åparken 34 6823 Ansager Tlf. 53300566 dahlmann2212@gmail.com Klaus Balling

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Kibæk IF trænervejledning fodbold

Kibæk IF trænervejledning fodbold Velkommen side 2 Fodboldudvalget side 3 Baneoversigt og banefordeling side 4 Etisk regelsæt gældende for KIF s fodboldafdeling side 5 Praktiske oplysninger Bolde til kamp og træning side 6 Spilletøj side

Læs mere

Den lille trænerhjælper

Den lille trænerhjælper KIMBRERKIDS en del af Aars IK Aars IK Lyngsøvej 2b 9600 Aars Telefon: 9862 2197 Mail: info@kimbrerkids.dk www.kimbrerkids.dk Den lille trænerhjælper Velkommen som træner i Aars IK For at give dig en lettere

Læs mere

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF

SPILLEREGLER 2014. Lemming IF SPILLEREGLER 2014 Lemming IF 1 Kontaktoplysninger: Formand: Jesper Bang jb@lambang.dk 86859111 30521040 Næstformand: Lasse Schultz logjbyg@hotmail.com 25136775 Kasserer: Diana Jørgensen dianamelgaard@hotmail.com

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 3. september 2015 kl. 16.30 Tilstedeværende: Lau,, Stig, Kirsten, og Henrik Afbud fra Peshko Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline:

Læs mere

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse.

Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Regelsæt Regelsættet revideres løbende, af den siddende hovedbestyrelse. Adfærdspolitik I forhold til vedtægternes 4, hvor bestyrelsen kan ekskludere medlemmer, som ved ukammeratlig optræden søger at skade

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Banefordeling... 2 Børneattester... 2 Foreningsportalen... 2 Foreningsservice... 3 Forplejning... 3 Genbrugsbutik DSUK... 3 Holdopdeling/niveaudeling...

Læs mere

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION

KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION KARLSLUNDE FODBOLD TRÆNER- OG LEDERINFORMATION Velkommen til Karlslunde Fodbold Tak fordi du har meldt dig som træner og leder i Karlslunde Fodbold. Med denne folder vil vi sørge for, at du kommer godt

Læs mere

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT

FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT FUNKTIONSBEKSRIVELSE DAGLIG DRIFT AF Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Formål... 3 2 Referencer... 3 3 Definitioner... 3 4 Ansvar... 3 5

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom

Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Håndbog for trænere og ledere i HVB børn og ungdom Denne håndbog er til hjælp til klubben trænere og ledere i HVB børn og ungdom. Er der punkter i syntes mangler så send mig en mail eva@hvb-fodbold.dk

Læs mere

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT

HGF FODBOLD: TRÆNER-NYT Vintertræning Efterårssæsonen er ved at være færdig for mange af ungdomsholdene. For de årgange der forsætte udetræningen efter efterårsferien, skal man være opmærksom på de udmeldinger der vil kommen

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom

NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom NBSIF-HÅNDBOG Fodbold ungdom Velkommen som ny træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner/leder i NBSIF Fodbold ungdom. Som ny træner/leder har du helt sikkert

Læs mere

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen!

Brabrand IF Fodbold. Praktiske informationer. Velkommen! Praktiske informationer Velkommen! TAK fordi DU i den kommende periode er ungdomstræner i Brabrand IF s fodboldafdeling. Vi er helt sikre på, at du får en af de bedste perioder i dit liv, og vi er ligeledes

Læs mere

Aktivitetskatalog 2011/2012

Aktivitetskatalog 2011/2012 Aktivitetskatalog 2011/2012 Indhold: 1. Klubdag en fællesskabs oplevelse for din klub 2. Billetter til kampe, plakater, nyhedsmails 3. Forkampe + indløb på stadion 4. Bolddrenge / piger 5. Besøg af trænere,

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2016 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af ligeværd,

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2016-17 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

Udvalg og opgaver beskrivelser:

Udvalg og opgaver beskrivelser: Udvalg og opgaver beskrivelser: Generalforsamling: Er foreningens øverste myndighed her fastsættes kontingentsatser og der er hvert år 2 bestyrelsesmedlemmer på valg Lige årstal: formand og kasserer Ulige

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger.

Stiftet den 7. maj 1937. Medlem af S.B.U. under Dansk Idræts Forbund og af De Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger. Trænermanual 2009 Check liste: 20 punkter man bare skal have styr på, for at komme i gang som træner. 1. Kontrakt og pædofilierklæring 2. Spilleliste er alle spillere indmeldt og betaler de kontingent?

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING

TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING TRÆNERHÅNDBOG HORNBÆK SPORTSFORENING VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 300 aktive spillere

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Håndbog for trænere og ledere

Håndbog for trænere og ledere Håndbog for trænere og ledere Denne håndbog er udarbejdet af bestyrelsen, til at belyse hvorledes klubben forholder sig overfor relevante problemstillinger i løbet af en sæson, samt i forbindelse med opstart,

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk

Velkommen i ØAB 86. ØAB 86s bestyrelse og forskellige udvalg kan ses på www.ornhojnet.dk Velkommen i ØAB 86. Hermed nogle praktiske oplysninger om at have barn/børn der spiller fodbold i ØAB 86. Vi håber folderen kan være med til at besvarer nogle af alle de spørgsmål, man kan have som forældre

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Velkommen. Organisation Kontakt: Formand RB 27 Ole Larsen. Information og Betaling: Carsten Lindholm

Velkommen. Organisation Kontakt: Formand RB 27 Ole Larsen. Information og Betaling: Carsten Lindholm Velkommen til Øens Hold Cup i Ringe Boldklub. Stævnet, hvor alt er tæt på og inden for kort gå-afstand. Det er nu 14. gang, vi byder velkommen til Øens Hold Cup i samarbejde med Øens Hold / OB. Vi krydser

Læs mere

Indbydelse til Begynder/Øvet Cup - Brande

Indbydelse til Begynder/Øvet Cup - Brande Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Brande Taekwondo Klub Dato: 14. september 2013 Sted: Blåhøj Hallen Indbydelse til Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 25. august 2013 Sidste tilmelding:

Læs mere

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub

Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Velkommen som ny træner i Aabenraa Boldklub Hermed vil vi gerne byde dig velkommen som træner i Aabenraa Boldklub. Som ny træner har du helt sikkert en lang række spørgsmål, som vi med dette velkomstbrev

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

Brøndby byder velkommen til Brøndby cup 2011

Brøndby byder velkommen til Brøndby cup 2011 Brøndby byder velkommen til Brøndby cup 2011 Igen i 2011 byder Brøndby IF velkommen til en stor international ungdomsfodbold turnering Mange drenge og piger fra hele verdenen har gennem årene gæstet Brøndby

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet

U17 DM nyhedsbrev. August 2015. Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet U17 DM nyhedsbrev August 2015 Vigtige datoer: Mandag 10.8: Forældremøde 19.15 i kursuslokalet Informationer til forældre og spillere på U17 DM. Mandag 31.8: Infomøde om uddannelse 19.30 i kursuslokalet

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19

UNGDOMS FODBOLD. U13 - U19 Samspil og relationer. Ungdomsfodbold U13-U19 UNGDOMS FODBOLD U13 - U19 Samspil og relationer 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Ungdomsfodbolden i Odense Boldklub vil gerne byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt

Læs mere

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015

28. november 2015 5. & 6. december 2015 12. & 13. december 2015 Åstrup/Hammelev Fod Velkommen til Intersport Cup 2015 Sponsorer: HUMMEL INTERSPORT Lillegade 2 Grenaa BRAZIL FOOTBALL COLLEGE U5 til U14 drenge Indendørs U15-U16-U17 drenge U14-U15-U17 piger Indendørs

Læs mere

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp

Indbydelse til SUMMERCUP 2013 (Beg/Talent Cup) Kamp Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: TAASTRUP TAEKWONDO TTKD.DK Tidsplan: Sidste frist for authorization på TPSS.NL 17. maj 2013 Sidste tilmelding: Dato: 20. maj 2013 8. juni 2013 Info mail sendes

Læs mere

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve

Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende bestemmelser for Schæferhundeklubben for Danmark Kreds 30 Greve Gældende Oktober 2013 Træningsplads og arealer... 2 Indskrivning... 2 Betaling... 2 PRØVER... 3 Kredsens præmieregler/tilskud...

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Referent: Henrik Dato: 6. maj 2015 kl. 18.45 i Cafe Tilstedeværende: Kirsten,,, Stig, Peshko, Henrik,. Dagsordenspunkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6

indholdsfortegnelse forord side 3 hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side 6 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 3 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 4 opgaver side 4 fodbold seniorudvalg sammensætning side 6 opgaver side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk

DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk DGI Vingsted Skovvej 1 7182 Bredsten Tlf. 7940 4040 CVR: 4001 1218 info@dgi.dk www.dgi.dk Velkommen til landsmesterskab hos DGI I har kvalificeret jer til at deltage i landsmesterskab i DGI. Tillykke med

Læs mere

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling

Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Velkommen til Herlev Svømnings Konkurrenceafdeling Herlev Svømning har en stor og bred svømmeskole, hvis formål er at lære børn, unge og voksne at svømme. Du har måske selv lært at svømme her. En anden

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp (SUMMERCUP.DK 2014) - Taastrup Promotor: Dansk Taekwondo Klub Arrangør: Taastrup Taekwondo Klub Dato: 14. juni 2014 Sted: TAASTRUP IDRÆTSHALLER PARKVEJ 78 2630 TAASTRUP Kampregler: DTaF s kampreglement BEMÆRK: Øvet vil bruge Daedo elektroniske

Læs mere

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub

Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Trænerhåndbog Tingsted Boldklub. Tingsted Boldklub Trænerhåndbog Trænerhåndbog Trænerhåndbog Revideret Oktober 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Klubbens formål s 3 2. Organisation s 4 3. Baneforhold s 4 4. Medlemmer s 5 5. Kampe og stævner s 7 6. Materialer

Læs mere

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5

indholdsfortegnelse forord side 2 hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side 5 Foreningshåndbog Side 1 indholdsfortegnelse forord side 2 sammensætning af bestyrelse og udvalg: hovedbestyrelsen sammensætning side 3 opgaver side 3 fodbold seniorudvalg sammensætning side 5 opgaver side

Læs mere

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16

En attraktiv klub i en attraktiv by. FU-håndbog 2015/16 En attraktiv klub i en attraktiv by FU-håndbog 2015/16 Visioner Fodbold-ungdomsafdelingens visioner er følgende: At skabe gode og trygge rammer for børn, hvor breddeidrætten tilgodeser børnene i form af

Læs mere

Haverslev Idrætsforening

Haverslev Idrætsforening Haverslev Idrætsforening Fodbold-Ungdom Træner mappe Med denne træner-mapper ønsker vi at give vores trænere et indblik i, dels klubbens holdninger til fodbolden, dels at give et praktisk værktøj hvor

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer.

VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE. Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. VELKOMMEN SOM TRÆNER I DHF FODBOLD KLUBBEN FOR ALLE Dette er et opslagsværk til alle trænere i DHF fodbold med nyttige oplysninger og informationer. DHF fodboldudvalg 2015 Indholdsfortegnelse HVAD ER DHF

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE SKAGEN IDRÆTS KLUB

HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE SKAGEN IDRÆTS KLUB HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE SKAGEN IDRÆTS KLUB Januar 2011 HÅNDBOG FOR TRÆNERE OG LEDERE Forord 3 Klubbens værdigrundlag 4 Årshjul oversigt over aktiviteter i årets løb 4 Retningslinjer for TRÆNINGEN

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014

EKIF Bestyrelsesmøde nr 2. d. 8/5 2014 EKIF Bestyrelsesmøde nr 2 d. 8/5 2014 REFERAT Deltagere: Per A., Birgit (badminton), Tommy (fodbold), Ann (tennis), Majbrit (håndbold), Kim S. (ansvarlig for EKIF på de sociale medier) Referat ifølge dagsorden:

Læs mere

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger:

Fodboldafdelingen optager aktive og passive medlemmer i alle aldre. Afdelingen deles i 4 underafdelinger: Klubbens vedtægter 1 Afdelingen Fodboldafdelingen er stiftet den 26. maj 1914 og er en afdeling under Karlslunde Idræts Forening og er underlagt dennes vedtægter og bestemmelser. Fodboldafdelingen har

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

Tranum GF. Struktur 2012

Tranum GF. Struktur 2012 Tranum GF Struktur 2012 Foreningens formål Foreningens formål er at skabe muligheder for at dyrke idræt for børn og voksne i alle aldre. Dette opnås ved at have engagerede og velkvalificerede trænere og

Læs mere

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket

Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket Brønderslev Ordningen Idrætssamvirket 1 Formål: Brønderslev Ordningens formål er at yde hjælp til selvhjælp for de i kommunen hjemmehørende og i samvirket optagne foreninger, der ud fra sine aktiviteter

Læs mere

2015/2016. Træner Lederhåndbog

2015/2016. Træner Lederhåndbog 2015/2016 Træner Lederhåndbog V2.0 29.07.2015 Den 27. maj 1913 besluttede en flok unge mennesker i Hobro at etablere en fodboldklub, og klubben blev en realitet den 13. juni samme år under navnet Hobro

Læs mere

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold

Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Håndbog til trænere m.fl. i GIF Fodbold Indholdsfortegnelse Banefordeling... 2 Børneattester... 2 DGI Foreningsportalen... 2 DGI Foreningsservice... 2 DGI Min Idræt... 3 Forplejning... 3 Genbrugsbutik

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012

MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 MEDLEMSFOLDER Sæson 2011/2012 Sæson 2011-2012 Kære spiller i Team Fyn Badminton. Denne lille folder er tænkt som et praktisk opslagsværk, som indeholder alverdens oplysninger. Du kan her finde alt fra

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Velkommen til Vodskov Cup 2015

Velkommen til Vodskov Cup 2015 Velkommen til Vodskov Cup 2015 Vodskov IF byder velkommen! Weekenden den 27.-28. juni Alle deltagende klubber ønskes velkommen til vores stævne Vodskov Cup 2015, der i år afvikles for 13. gang på Vodskov

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Badminton. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Badminton Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG HOG FODBOLD Team Børn og Team Unge 2013

TRÆNERHÅNDBOG HOG FODBOLD Team Børn og Team Unge 2013 TRÆNERHÅNDBOG HOG FODBOLD Team Børn og Team Unge 2013 Indholdsfortegnelse (klik på overskrift for at springe direkte til afsnit) 1 Håndbogens formål og indhold... 1 2 HOG Fodbold s målsætning... 2 3 Organisation

Læs mere

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september

LM ude 2015 i fodbold. Program. Senior og old i Farsø den september LM ude 2015 i fodbold Program Senior og old i Farsø den 5. - 6. september 2015 www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og ser frem til et spændende og festligt

Læs mere