Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog for Værløse Håndboldklub. Foto fra arnason.dk"

Transkript

1 Håndbog for Værløse Håndboldklub Foto fra arnason.dk September 2011

2 Indhold 1 Introduktion... 5 Om visionen... 5 Aldersfordeling... 5 Nyttige numre... 5 Nyttige adresser Organisationen... 5 Furesø Håndbold... 5 IF Værløse... 6 Funktioner og roller Medlemskab... 7 Kontingentsatser... 7 Indmeldelse i VHK... 7 Udmeldelse af VHK Materialer... 8 Bolde, materialer & harpiks... 8 Nøgler Kommunikation... 8 Internettet... 8 Takt og tone på mailen... 8 Andre informationskanaler... 8 Lokalavisen Årets gang... 9 Kvalifikationsturnering Ture i løbet af året

3 Præmier Træningstider Turneringsplanlægning Turneringen Fastsættelse af pokalkampe Husk på kampdagen Døm selv kampe Dommere Diskvalifikationer og karantæner Dommerbordet Spilletøj Skader, uheld etc Sponsorater og indtægter til klubben Sponsorer Andre støttemuligheder Loppemarked Tal i mobil og støt VHK Tank benzin og støt VHK Bliv passivt medlem og støt VHK Gensidige forventninger Sådan omgås vi hinanden Mobning Politikker og retningslinier Pædofili Retningslinier for trænere og lederes omgang med børn og unge i klubben Alkoholpolitik Generelt om alkohol på ture Hæderspræmier, flidspræmier etc Traditioner og fester

4 13 Udnyttelse af hallen til arrangementer og hygge Overnatning i hallen Klublokalet Cafeteriaet

5 1 Introduktion Denne håndbog har til formål at skabe åbenhed omkring praksis og arbejdsgange i Værløse Håndboldklub. Den skal læses som en vejledning til hvordan klubben arbejder og hvem, der har ansvar for hvad. Håndbogen vil løbende blive opdateret og justeret og en opdateret version vil til hver en tid være tilgængelig på hjemmesiden. Værløse Håndboldklub (VHK) er stiftet den 14. marts 1937 og har hjemsted i Furesø kommune. Klubbens hjemmebane er Værløse Hallen, Stiager 8 i Værløse. VHK danner sammen med Farum HF holdfællesskabet Furesø Håndbold, der involverer U14, U16, U18 og seniorhold. Hold i VHK er således: U6, U8, U10, U12 og oldies hold. Om visionen Værløse Håndboldklubs vision er at skabe sammenhæng: - På tværs af alder - Mellem bredde og elite - Mellem ledere og udøvere Værløse HK skal være en klub, hvor det at spille håndbold og have sportslige ambitioner går hånd i hånd med et stærkt fællesskab, der er forankret i at klubben til hver en tid er i centrum frem for enkelte hold eller enkelte spillere. Sammenhængen skal komme til udtryk ved at Værløse HK er en klub, hvor alle generationer er repræsenteret og hvor man har lyst til at være sammen på tværs af alder og evner på en håndboldbane. Aldersfordeling Ny betegnelse U6 U8 U10 U12 U14 U16 U18 Senior Oldies Tidl. betegnelse Mini Mini Lilleput Puslinge Drenge/ Junior Ynglinge - - piger Alder 5-6 år 7-8 år 9-10 år år år år år (kvinder) 32+ (mænd) Kun i ganske særlige tilfælde kan bestyrelsen godkende at spillere spiller med på ældre/yngre årgange. Nyttige numre Halinspektøren, Værløse: Halinspektøren, Farum: Cafeteriaet, Værløse: Kampresultater: Nyttige adresser Værløse Hallerne Stiager Værløse Farum Arena Stavsholtvej Farum En oversigt over regionens idrætsklinikker findes på: 2 Organisationen Navne, adresser og telefonnumre på trænere og ledere i klubben kan findes på hjemmesiden. Furesø Håndbold Furesø Håndbold er et såkaldt holdfællesskab. Furesø Håndbold er altså ikke en klub i sig selv, men et samarbejde mellem to klubber, Værløse og Farum, om bestemte hold. Holdfællesskabet er forankret i moderklubberne og spillerne er medlemmer i de to klubber. Organisatorisk ledes Furesø Håndbold af et samarbejdsudvalg, der består af repræsentanter fra de to klubber. Samarbejdet er styret af en rammeaftale. 5

6 IF Værløse IF Værløse er det organ, der varetager driften af hallerne på Stiager 8. I kredsbestyrelsen, som det så flot hedder, mødes repræsentanter fra de forskellige klubber, der bruger hallen og diskuterer de overordnede rammer for brugen og driften af hallen, samt budgetter og forpagtningsaftalen af hallens cafeteria. IF Værløse har ansat en driftsleder, der står for den daglige drift af hallen. Driftslederen hedder Poul-Erik Christiansen Funktioner og roller Det er bestyrelsens ansvar, at den daglige drift af klubben fungerer. Bestyrelsen skal tegne de overordnede linjer for klubben og i tæt dialog med klubbens trænere få de overordnede linjer og målsætninger omsat til aktiviteter, men for at få aktiviteterne afholdt, er der brug for endnu flere hænder. En stor del af det at være en klub kommer sig af aktiviteter uden for banen. VHK har traditioner, som vi skal værne om ligesom der skal være mulighed for at nye traditioner kan opstå. For at holde fast i det eksisterende og for at få nye ideer, er der brug for folk. Aktivitetskoordinatorer Aktivitetskoordinatorerne er bindeleddet mellem bestyrelsen og holdene. De ved hvad der rør sig på holdet og kan sætte nye ideer i søen, samtidig med at de kan være bestyrelsens forlængede arm, når der skal rekrutteres nye kræfter. Aktivitetskoordinatorerne skal ikke lave arbejdet selv. De skal kunne mobilisere de andre forældre på holdet til at stille op. Alle årgange fra U6 til U14 skal udpege minimum en aktivitetskoordinator. I bestyrelsen tror vi på, at det er sjovest at lave frivilligt arbejde med folk, som man kender og gerne vil arbejde samme med. Det er endnu en grund til at vi gerne vil holde aktiviteter i regi af holdene, hvor forældregrupperne som regel kender hinanden og synes det kunne være sjovt at lave noget sammen. Holdledere Alle hold bør tilstræbe at have en holdleder. En holdleder er typisk en forælder, der påtager sig en del af de praktiske opgaver, der er forbundet med at få et håndboldhold til at fungere. Efter aftale med træneren kan holdlederens opgaver fx være (stort og småt): Udfærdige kampoversigt (udsendes så snart programmet er lagt) og opdateres med ændringer Medbringe lægetaske/bolde m.m. til kamp Modtage ferieindberetninger fra spillerne og udfærdige oversigt Sørge for at lægetasken er fyldt (isposer m.m.) Informere spillere/forældre om diverse cups/weekendture/ pakkelister m.m. Jævnligt tjekke SHF s side vedr. c-række stævner og tilmelde til c-række stævner (kun c-række hold) Modtage tilmeldinger og betaling til cups m.m. Skrive holdkort til kamp Indtelefonere resultat samt indsende holdkort ved hjemmekampe Have styr på spillertøjet og drikkedunke, så det er klar til kamp/turnering Hjælpe spillerne i omklædningsrummet Bemærk, at klubben er forpligtet til at indhente børneattester på holdledere. 6

7 Fordeling af tilbagevendende begivenheder: For at lette bestyrelsens arbejde med at rekruttere hjælp til de mange tilbagevendende aktiviteter i klubben, har vi valgt at fordele aktiviteterne ud på holdene, så alle ved, hvem der har ansvaret for aktiviteten, men samtidig hænger de samme personer ikke på den samme aktivitet år efter år. Fordelingen sker i forbindelse med turneringsopstarten hvert år. Der er udarbejdet køreplaner for de fleste aktiviteter, så arrangørerne har noget at gå ud fra. Aktivitet Afslutningsfest U6-U14 (april/maj) Juleafslutning U10-U14 (december) Opsætning af fælles base med pavilloner til Albertslund Cup (juni) Loppemarked; bagning (oktober og marts) Loppemarked, vagter (oktober og marts) Loppemarked opsætning fredag (oktober og marts) 3 Medlemskab Kontingentsatser Kontingent betales forud og opkræves 2 gange årligt: Pr. 1. april og 1. oktober. Nye spillere kan træne med i en prøveperiode på 14 dage og skal derefter sørge for at melde sig ind. Kontingent vil blive opkrævet med tilbagevirkende kraft fra prøveperiodens udløb. Der følges op på medlemslisterne 1 gang i kvartalet. Trænerne er ansvarlige for at listen er opdateret og for at melde tilbage til den medlemsansvarlige med ind- og udmeldelser. Kontingentsatserne pr. år er: U6 og U8 800 U10 og U U14, U16 og U Senior 1 (ved tilbud om min. 2 gange træning + kamp om ugen): 1600 Senior 2 og oldies (ved tilbud om 1 gang træning + kamp om ugen): 1300 Motionister (ved tilbud om 1 gang træning om ugen og ingen turneringsudgifter): 900 Passive medlemmer 200 Indmeldelse i VHK Man melder sig ind ved at udfylde og aflevere en indmeldelsesblanket. Blanketten findes i papirformat i klublokalet og elektronisk på VHK s hjemmeside. Ved indmeldelse bedes oplyst en adresse til medlemmet eller dennes forældre. Adressen bruges til at formidle relevant information fra VHK og vil ikke blive udleveret til 3. mand. Medlemsprofilen for VHK ser pr. august 2011 således ud: Medlemsprofil VHK (aug. 2011) Mænd Kvinder U8 U10 U12 U14 U16 U18 Senior Oldies 7

8 Udmeldelse af VHK Udmeldelse skal ske skriftligt pr. brev eller til kassereren med otte dages varsel til udgangen af en kontingentperiode. I forbindelse med udmeldelse skal medlemmets eventuelle økonomiske mellemværender med klubben afvikles. Bemærk, at spillercertifikat ikke udleveres førend evt. restkontingent er betalt. Hvis medlemmet ikke skylder kontingent vil spillercertifikat blive fremsendt i løbet af 1 uge fra udmeldelsen er modtaget. 4 Materialer Bolde, materialer & harpiks Klubben stiller bolde og andet træningsudstyr til rådighed for holdene. Harpiks og tape stilles til rådighed i rimeligt omgang. Det er holdenes ansvar, at hallen er ryddet op efter træning og bolde og andet udstyr er placeret på rette pladser. Klubbens materialeansvarlige står for indkøb af bolde og udstyr. Kontakt Jens Henrik Mogensen/Henrik Kjeldsen med eventuelle ønsker. Klubben kan ikke refundere udgifter til materialer og udstyr, som trænerne har afholdt uden forudgående aftale med kassereren og de materialeansvarlige. Derudover sælger halinspektøren harpiks og tape til klubpris. Nøgler Alle trænere får udleveret en nøgle, der åbner til boldrummet, til opvarmningsrummet i kælderen og mødelokale C (ved siden af klublokalet). Dertil kommer en nøgle til balkonen, hvor hvert hold har sit eget skab. Jens Henrik Mogensen koordinerer udlevering af nøgler. 5. Kommunikation Internettet VHKs primære kommunikationskanal er internettet. Der er to hjemmesider, hvor man kan holde sig opdateret om hvad der sker i VHK. De er og På disse sider vil relevante informationer vedr. henholdsvis VHK og Furesø Håndbold være tilgængelige. Det er vigtigt, at klubbens medlemmer holder sig opdateret på hjemmesiderne. På siderne vil man kunne finde informationer om træningstider og -aflysninger, kontaktinformationer på trænere, ledere og kalender for klubbens aktiviteter. Alle trænere og ledere er forpligtet til at sørge for, at deres kontaktinformationer til hver en tid er opdateret på hjemmesiden. Webmaster skal kontaktes med eventuelle rettelser. Holdene er velkomne til at oprette egne hjemmesider, facebook-grupper etc. Der kan evt. linkes fra klubbens hjemmeside. Kontakt webmaster, hvis dette har interesse. Alle medlemmer, der har oplyst deres mailadresse til klubben, vil med jævne mellemrum modtage et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil indeholde diverse nyheder og praktiske informationer om klubben. Takt og tone på mailen Det er vigtigt at overveje hvilke kommunikationskanaler der bruges i forskellige sammenhænge og til hvilke informationer. Megen kontakt mellem de forskellige aktører i klubben foregår pr. mail og man bør holde sig for øje, at mail egner sig bedst til informationer og ikke til diskussioner. Bevar altid en respektfuld tone i mails og overvej om du ville sige det samme, hvis du stod ansigt til ansigt med modtageren af din mail. Hvis ikke, så bør du sandsynligvis omformulere din mail. Klubben opfordrer til at evt. uenigheder og afklaringer foregår ansigt til ansigt i stedet for skriftligt. Andre informationskanaler Ud over internettet, så er informationer tilgængelige på opslagstavlerne i gangen. Det vil fx være muligt at se billeder og navne på klubbens ledere på opslagstavlen. Hvert hold har mulighed for at hænge træningsplaner, kampprogrammer o.a. på det stykke opslagstavle, de hver især har fået tildelt. Sidst, men ikke mindst, så fastsætter trænerne på de enkelte hold hvordan de mest effektfuldt kommunikerer med deres spillere og/eller forældre. 8

9 Dog opfordres trænerne til at være opmærksomme på ikke at sende personlige beskeder til spillere; sms eller andre medier, som på nogen måde kan misforstås eller udlægges som forskelsbehandling af spillerne. Lokalavisen Holdene er velkomne til at kontakte lokalpressen med evt. resultater eller historier. Husk, at hvis der er et foto med, så er det tit lettere at komme i avisen. 6. Årets gang Sæsonen varer fra april til april. Der er ikke en fast dato for hvornår sæsonen ender, idet sæsonafviklingen afhænger af hvordan Påsken falder og om der er hold, der skal spille sjællandsmesterskaber. Bestyrelsen melder hvert år ud hvilken dato i april, der er oprykning og holdoverdragelse. Vinterturneringen starter første weekend i oktober og der er typisk kampe hver søndag helt frem til april. Kun afbrudt af skoleferierne og evt. helligdage. I månederne april til juni, hvor sommerferien starter er der mulighed for at deltage i sommerturneringen, men oftest nøjes holdene med at træne og spiller måske et stævne i en weekend. Fra august, når hallen åbner igen og frem til turneringsstart er der træning og de ældste ungdomshold spiller kvalifikationsturnering for at finde ud af hvilken række, de skal spille i, i turneringen. Bestyrelsens årshjul i forhold til de administrative opgaver ser således ud: Januar Frist for ansøgning til Kommunen om tilskud til kurser (15.1.) Indmelding af medlemstal til DIF og DGI Invitation til Påsketur Februar Marts Påsketur Tilmelding sommerturnering Frist for generalforsamling Planlægning af træningstider ny sæson April Kontingentopkrævning (1.4.) Medlemsopgørelse til Furesøafregning (1.4.) Vinterturnering slut Sommerturnering start Invitation til sommertur Oprykning Maj Frist for foreningsregnskab til kommunen (1.5.) Forældremøder nye årgange Årligt trænerseminar Juni Juli August September Tilmelding til kvalifikationsturnering Indmelding vedr. Holdfællesskaber (1.6.) Sommerturnering slut Børneattesterklæring Sommertur Opgørelse til aktivitetstilskud til kommunen periode (anden del) Furesø opstartsstævne (U14-U18) Tilmelding af hold til åbne rækker (A og B) Kvalifikationsturnering starter Kvalifikationsturnering slut Vinterturnering start Kick-off for holdledere og aktivitetskoordinatorer Oktober Frist for ansøgning til kommunen om aktivitetstilskud (1.10.) Frist for ansøgning til kommunen om medlemstilskud (1.10.) Kontingentopkrævning (1.10.) Medlemsopgørelse til Furesøafregning (1.10.) Invitation til juletur November December Opgørelse til aktivitetstilskud til kommunen periode (første del) Frist for medlemsopgørelse til kommunen til medlemstilskud (31.12.) 9

10 Frist for ansøgning til kommunen om lejrtilskud (31.12.) Juletur Kvalifikationsturnering U 14, U16 og U18 spiller kvalifikationsturnering, hvis det vurderes at de er gode nok til dette. De bedste hold spiller i 1. division og den næstbedste række er 2. division. Derefter kommer A rækken og B rækken. A og B rækker kan man melde sig til, og der skal således ikke spilles kvalifikationsturnering for at spille i disse rækker. Turneringen er delt op i to dele før og efter jul. Efter jul deles holdene i nye puljer baseret på resultaterne før jul. Kvalifikationsturneringen finder sted den sidste weekend i august og de to første weekender i september og det er meget vigtigt at spillerne deltager 100%, idet det har betydning for hvordan holdene placeres i turneringen. Træningen i august og september vil primært fokusere på at forberede første holdene til kvalifikationsturneringen. Tilmelding til kvalifikationsturneringen foregår i samråd mellem det relevante bestyrelsesmedlem og den enkelte træner. Ture i løbet af året For ungdomsholdene er der som udgangspunkt tilbud om deltagelse i 3 håndboldture i løbet af året: påske, sommer og jul. Turene fordeler sig således (med forbehold for ændringer) Påske Sommer Jul 2010 Holstebro (K): U10-U16 Bornholm: U12 piger og drenge, U16 drenge Lund (K): U10-U18 Prag: U16 piger-u18 Teramo (K): U14 pi, U14dr, U16pi, U18dr 2011 Holstebro (K): U10-U16 Bornholm (K): U10-U18 Evt. AB (F) Prag: U Holstebro (K): U10-U16 Bornholm (K): U10, U12, U14 Lund (K): U10-U18 Prag: U18 Teramo (K): U16-U18-U Holstebro (K): U10-U16 Bornholm (K): U10-U18 Evt. AB (F) Prag: U Holstebro (K): U10-U16 Bornholm (K): U10, U12, U14 Lund (K): U10-U18 Prag: U18 Teramo (K): U16-U18-U Holstebro (K): U10-U16 Bornholm (K): U10-U18 Evt. AB (F) Prag: U18 Markeret med (K) er en klubtur, der arrangeres af klubben og der tilknyttes en turleder. Markeret med (F) er fælles tilmelding, men det er ikke en klubtur Både Værløse og Furesø hold får tilbud om at deltage. Deltagerne skal selv dække alle udgifter til turene. I forbindelse med opstarten, kan holdene vælge at tage til et opstartsstævne. Ved deltagelse i opstartsstævner betaler klubben holdgebyret, mens spillerne selv betaler for deltagergebyr og transport. For seniorholdene er der typisk en opstartstur i september, som holdene bruger som del af deres forberedelse til sæsonen. Bestyrelsen anerkender, at der kan være økonomiske hensyn, der gør det svært at komme med på alle ture. Ture i ungdomsafdelingen har primært et socialt sigte og det er derfor vigtigt at alle får mulighed for at deltage. For at vi kan holde øje med om antallet af ture er rimeligt og udgifterne ligger på et fornuftigt niveau, opfordrer vi forældre eller andre til at informere bestyrelsen, hvis årets turprogram er for dyrt eller for krævende. Bestyrelsen udpeger ved klubbens deltagelse i stævner med overnatning en turleder, der er ansvarlig for gennemførelsen af turen, planlægning og økonomi. Der er udarbejdet en særlig vejledning til turledere. Præmier Ungdomshold, der vinder præmier ved stævner kan beholde deres præmier. Seniorhold kan beholde evt. tasker, t-shirts o.lign, men skal aflevere evt. kontante præmier til klubben, idet præmien går til dækning af de driftsudgifter der er til seniorholdene, herunder udgifter til stævnedeltagelse. 10

11 Træningstider Der er sommer- og vintertræningstider. Sommertræningstiderne fastlægges ved opstarten af den nye sæson i april måned. Vintertræningstiderne træder i kraft fra august. Værløse hold træner i Værløse hallen. Furesø hold træner både i Værløse hallen og Farum Arena. Træningsplanen fremgår af hjemmesiden. Træningstider fordeles på baggrund af trænernes ønsker for hvornår de kan træne, antallet af spillere og spillernes alder. Der vil være mulighed for at trænerne kan booke sig ind på ekstra haltid lørdag eftermiddag og søndage (dog kun frem til turneringsstart). Træningstid reserveres ved at kontakte turneringsplanlæggeren. Det vil fremgå af kalenderen på hjemmesiden om træningstiderne er booket. Turneringsplanlægning Det er muligt at planlægge klubbens hjemmekampe, så bestemte hold fx spiller efter hinanden, eller en kamp kan flyttes, hvis et hold har svært ved at stille hold en kampdag. Planlægningen foregår i slutningen af september, hvor databasen er åben for redigering i 48 timer. Derefter er det ikke muligt at flytte kampe uden at skulle betale gebyr for det. Trænerne vil blive bedt om at melde ind med eventuelle ønsker et par uger før fristen. Databasen åbner igen i slutningen af december, hvor det er muligt at planlægge forårets hjemmekampe, især med henblik på vinterferien. Det koster 850 kr. at flytte en kamp. Det kan hurtigt blive en stor udgiftspost for klubben, hvis alle hold flytter bare 1 kamp pr. sæson. Kampe må derfor kun flyttes, hvis et bestyrelsesmedlem har godkendt flytningen på forhånd. Og husk gebyret kan helt undgås, hvis man blot sørger for at flytte evt. kampe når databasen er åben. 7 Turneringen Almindelige turneringer og pokalturneringer Der er to almindelige turneringer i regi af Håndbold Region Øst: Sommer og vinter. Sommerturneringen spilles fra april til juni. Vinterturneringen spilles fra oktober til marts (ca.). Vinterturneringen er hovedturneringen. Sommerturneringen er sekundær. Der spilles kvalifikationsturnering for U14-U18 i september for at finde ud af hvilken række holdene skal spille i, i turneringen. Håndbold Region Øst udbyder to pokalturneringer; ungdomspokalen og H2O sportswear cup. Der spilles indledende puljer og derefter vind eller forsvind kampe. Kampene afvikles i træningstiden på hverdagene. For seniorholdene hedder pokalturneringerne Nordea Cup og Serie Cup. For oldies holdene er der Oldies Cup. DGI (Danmarks Gymnastik og Idrætsforeninger) afholder sommer- og vinterturnering i region Nordsjælland, når der er tilstrækkeligt med tilmeldte hold. Turneringen afvikles over et par weekender. Regionsmesteren inviteres til landsmesterskaberne, der er et weekendstævne, typisk i Jylland. Deltagelse i landmesterskaber sker for deltagernes egen regning. Tilmelding sker ved årlige frister og tilmeldingen koordineres fælles i klubben. Fastsættelse af pokalkampe Puljer for pokalkampe fremgår af holdoversigten på denne hjemmeside (HånbolddInfo): 1. Den der står først i kampprogrammet er hjemmehold og skal tage initiativ til at kontakte modstanderens træner for at aftale hvornår kampen skal spilles 2. Når kampen er aftalt sender man besked til det Håndbold Region Øst, der administrerer turneringen. Forbundet tidsætter kampen på HåndboldInfo og påsætter evt. dommer dage før kampen skal spilles, skal man checke på HåndboldInfo om der er påsat dommer. Hvis kampen er markeret dømselv, skal hjemmeholdet sørge for dommer. 4. Spilletidspunktet for pokalkampe skal enten være i egen træningstid eller lørdag eftermiddag. Check om hallen er ledig i kalenderen på VHK s hjemmeside. Send en mail til Gitte eller Lone, hvis der skal bookes haltid om lørdagen. Husk på kampdagen Husk altid at udfylde holdkortet med spillernes korrekte navne og årgange. Vær opmærksom på om nye spillere har afleveret spillercertifikat til klubben og er spilleberettiget. 11

12 Hvis dommeren ikke dukker op, er det hjemmebaneklubbens ansvar at kampen afvikles. Den bedst egnede i hallen skal dømme kampen. De to hold skal i fællesskab beslutte hvilken kvalificeret person, der kan dømme kampen. Kampen skal altid afvikles, og SHF skal informeres efterfølgende ellers får begge hold 0 point. Dommerens udeblivelse skal meldes til kassereren, således at vi kan få refunderet dommerhonoraret. Husk at resultatet af hjemmekampene ALTID skal indrapporteres til HåndInfo straks efter kampen. Det gøres ved at ringe på tlf.: og følge vejledningen. Man skal blot kende kampens resultat og kampnummeret, som står påført holdkortet. Når resultatet er ringet ind, sæt et kryds på kamplisten ved dommerbordet. Det er holdets ansvar at ringe resultatet ind og dommerbordets ansvar at tjekke om det er gjort. Døm selv kampe Børnehold og hold i de lavest rangerende rækker vil med stor sandsynlighed have en del døm selv kampe i løbet af sæsonen. VHK har en liste med ungdomsdommere, der gerne vil dømme kampen. Målsætningen er at have 5-6 ungdomsdommere, der skal have været på regelkursus. Ungdomsdommerne modtager godtgørelser fra klubben pr. kamp de dømmer. Det er træneren eller holdlederen, der kan booke en ungdomsdommer. VHK børneformand vedligeholder en liste over ungdomsdommere med navn og telefonnummer. Listen kan findes i klublokalet i Døm-selv kampe bakken i reolen. Kontakt: Lone. Dommere Alle dommere forsøger at gøre deres arbejde bedst muligt, og vi skal respektere, at nogen stiller sig op søndag efter søndag og trækker i det sorte tøj, så vores hold kan komme til at spille håndbold. Vi forventer, at dommere altid behandles med respekt af alle der er relateret til eller repræsenterer VHK. Diskvalifikationer og karantæner Hvis en spiller eller leder bliver præsenteret for et direkte rødt kort, som følge af en usportslig handling, er det klubbens og dermed den holdansvarlige træners opgave at sikre, at karantænen effektueres. Som udgangspunkt betaler klubben for bøden i forbindelse med røde kort. Det skal dog understreges, at klubben ikke betaler bøden, hvis det vurderes, at spilleren eller lederen har opført sig på en måde, der på ingen måde kan accepteres som del af kampens hede. Fx hændelser efter spilletidens afslutning. I sådanne tilfælde skal spiller eller træner selv betale. Karantænelister fremgår altid af HRØ s hjemmeside. Dommerbordet Dommerbordet skal bemandes af repræsentanter fra den klub, der har hjemmebane. Dommerbordet bemandes således at U6, U8, U10, U12, U14, U16 samt U18 selv skal sørge for at bemande dommerbordet, dvs. der er brug for forældrenes hjælp til at klare dette. De resterende hold, dvs. senior og oldies holdene indgår i en fælles ordning, hvor holdene bemander dommerbordet for hinanden. Det er som regel nok at være 1 person, der både agerer tidtager og sekretær, men hvis man er urutineret i betjening af dommerbordet anbefales at sidde 2. Til divisionskampe skal der sidde 2. Lovteksten vedr. dommerbordets rolle lyder: Regel 18:1: Principielt har tidtageren hovedansvaret for kontrol af spilletiden, time-outs og udvisningstiden for udviste spillere. Tilsvarende har sekretæren hovedansvaret for holdenes navnelister, kamprapporten, anmeldelse af spillere, som ankommer efter kampens begyndelse, og indtræden af spillere, der ikke er deltageberettigede. Taget fra Dommerudvalgets studiemappe: Spilleregler, fortolkninger og forklaringer (http://www.dhf.dk/media(3906,1030)/studiemappen_2007_-_5_udgave_-_version_2_-_august_2007.pdf). Det betyder: - Brug din sunde fornuft - Du er official i kampen - det betyder, at du skal være neutral - Du er dommerens forlængede arm - det betyder, at du er hans/hendes medhjælper. Dette gælder også i tilfælde, hvor dommerne har brug for assistance fx hvis en træner eller andre vil diskutere med dommeren efter en kamp. - Gennem hele kampen skal I/du være i dialog med dommeren - det betyder, at I/du skal give dommeren tydelige kvitteringer, når han/hun signalerer til tidtagerbordet Opgaver: Før kampen: 12

13 Dommerbordstaske ligger i reolen i klublokalet. Holdkort og stævneliste ligger i turneringsbakken i klublokalet. Første hold på stævnedagen er ansvarlig for at lægge stævneliste og holdkort ved dommerbordet. Dommerbordet skal tjekke om begge hold har udfyldt holdkortet inden kampen går i gang. Alle personer på bænken skal være anført på holdkortet. Indstil korrekt spilletid. Spilletid for hver enkelt kamp fremgår af stævnelisten og holdkortet. Indstil trøjefarve for henholdsvis hjemmehold og udehold. Under kampen: Følg med i kampen og følg dommerens anvisninger. Marker tydeligt over for dommeren, at du er med på hans/hendes anvisninger. Ved spillestart både når kampen startes og efter spillestop rækkes en hånd i vejret for at vise, at du er klar. Ved udvisninger, skal du række to fingre i vejret, når dommeren fløjter kampen i gang igen. Udvisningen skal først startes, når dommeren fløjter kampen i gang (bemærk, at dommeren ikke behøver at stoppe tiden ved udvisninger). Tidtageren skal stoppe tiden og trykke på hornet for at få dommerens opmærksomhed øjeblikkeligt hvis: - En holdofficial betræder banen. - En IKKE-deltageberettiget spiller betræder banen. - Der er fejlagtig udskiftning af spiller. - Der er for mange spillere på banen. I tilfælde af andre forseelser, der bør meddeles dommerne, må tidtageren først afbryde spillet ved næste spilstop. I de ovennævnte situationer, er det vigtigt at dommerbordet vurderer om situationen er af en sådan karakter, at der skal skrides ind, idet der vil falde en 2 minutters udvisning til det hold, der gør noget forkert. Efter kampen: Afvent at dommeren kommer hen til dommerbordet og udfylder stævnelisten og holdkortet. Tavlen må ikke nulstilles før dommeren har tjekket at resultatet er korrekt. Resultatet skal ringes ind til infosport. Sørg for enten at melde træneren om dette eller gør det selv. Nummeret står på stævneliste og holdkort. Kryds af på stævnelisten når resultatet er ringet ind. Hvis der ikke er flere kampe, der skal spilles samme dag, så skal stævneliste og holdkort (eller kun holdkort, hvis der er tale om pokalkamp) lægges i den medfølgende kuvert og sendes til SHF. Hvis du vil vide mere: Henvisning til manual for tidtagere og sekretærer: Spilletøj Alle hold skal spille i tøj af mærket Hummel. VHK spiller i blå bluser og hvide shorts. Furesø Håndbold spiller i grå bluser og sorte shorts. Klubben sørger for at alle hold har et sæt spilletøj. Standarden af tøjet kan variere afhængigt af om der er fundet sponsorer til alle hold. Hvert hold skal selv forsøge at finde en sponsor til deres spilletøj. Et sæt spilletøj forventes at holde i minimum to sæsoner. Hvis holdene kan finde en sponsor til træningsdragter eller selv ønsker at købe træningsdragter, så kan de gøre dette. Tøjet skal være af mærket Hummel. Klubben har en fælles træningsdragt, som alle har mulighed for at købe hos Sportigan. Der er en særlig klubpris på træningsdragten. Spilletøj skal altid holdes samlet i en trøjetaske. Tøjet skal vaskes samlet efter hver kamp, så det forbliver samlet og bevarer et ensartet udseende. Hver sommer ved sæsonens afslutning gås tøjet igennem for at få overblik over evt. mangler og tøjets standard. Spilletøj skal købes gennem klubben, der har en særlig aftale med leverandøren. Skader, uheld etc. Hvis uheldet er ude i forbindelse med kamp har DHF tegnet et abonnement med Falck, der gælder patientbefordring ved tilskadekomst under håndboldkampe for samtlige medlemmer tilknyttet foreninger under DHF. Det er ved bestilling af transport vigtigt at oplyse abonnementsnummeret, som er: Inden du ringer 112 ved skader i forbindelse med håndbold, så overvej om skaden er en sådan karakter, at der med fordel kan ringes til Falck i stedet for 112. Har man mindre akutte behov kan man opsøge idrætsskadeklinikken på Herlev Amtssygehus. Kontaktinfo fremgår ovenfor. 13

14 8 Sponsorater og indtægter til klubben VHK er afhængig af at kunne generere indtægter ud over kontingenter og den kommunale støtte. Dette sker bl.a. ved hjælp af sponsorater. Sponsorer Hvorfor blive sponsor i Værløse Håndboldklub? VHK har over 300 medlemmer. Dertil kommer forældre, bedsteforældre, søskende, venner osv., der også har deres gang i hallen Et sponsorat er støtte til foreningslivet! Hvad kan man sponsere? Man kan købe et skilt, der bliver permanent placeret i hallen så længe sponsoratet løber. Man kan sponsere et hold, enten helt eller delvist. Som sponsor får man trykt tekst eller logo på blusen, man bliver præsenteret på klubbens hjemmeside og man får sit logo med på klubbens tryksager. Mere info findes på klubbens hjemmeside, herunder prislisten. Kontakt bestyrelsen med spørgsmål om sponsorater. Andre støttemuligheder Ud over at indgå aftaler om sponsorater, arbejder klubben også på andre måder at tjene penge til at finansiere klubbens aktiviteter. En helt central aktivitet er VHK s loppemarked. Loppemarked Loppemarkedet finder sted hvert halve år (marts og oktober) i Værløse hallen. Der er 800 m2 til stadepladser, som kan lejes for 80 kr pr. stademeter = 2m 2. VHK har selv en mindre loppebod med ting og sager, samt en kage/kaffe bod, hvor der sælges kage og boller bagt af klubbens medlemmer. Loppemarkedet er efterhånden en veletableret tradition med omkring 800 besøgende hver gang. Der er altid en god stemning og altid en god mulighed for at gøre et godt køb. VHK står for alt det praktiske, opsætning, nedtagning og indgang. VHK sørger også for annoncering og reklame for loppemarkedet. Loppemarkedet organiseres af Loppegruppen med hjælp fra klubbens medlemmer. Overskuddet fra loppemarkedet går til at støtte aktiviteter i klubben, der kommer alle til gode. Tal i mobil og støt VHK Er du kunde hos CBB, så kan du vælge at støtte VHK når du taler i mobil. CBB Mobil donerer 6% af al din tale indenfor landets grænser til en forening efter dit valg. Derfor koster det ikke dig ekstra at støtte via mobiltelefonen. Læs mere på: https://www.cbb.dk/mobil/produkter-tjenester/tjenester/stoet-med-cbb/ Tank benzin og støt VHK VHK har indgået aftale med OK Benzin På alle nytegnede OK-benzinkort vil VHK få udbetalt 200 kr., når der er tanket 500 ltr. på kortet. På alle eksisterende kort vil VHK få udbetalt 5 øre pr. liter benzin/diesel, der købes på kortet. For at blive tilknyttet aftalen skal ansøgningen om kontokort påføres sponsornummeret. Ansøgningsskemaer vil være tilgængelige i klublokalet. Bliv passivt medlem og støt VHK Som passivt medlem kan du være med til at støtte VHK for bare 200 kr. om året. Passive medlemmer modtager nyhedsbrevet og vil få tilsendt kampprogrammet for divisionsholdenes hjemmekampe. Henvendelse til et bestyrelsesmedlem. 9 Gensidige forventninger VHK forventer af sine trænere, at de: Altid er forberedt og engageret til træning og kamp. Altid behandler alle spillerne venligt og med respekt under træning, kampe og ture. Udviser eksemplarisk opførsel overfor dommere, modstandere og egne spillere. Forsøger at løse tvister internt på holdet, men underretter den relevante kontaktperson om konflikten. Forsøger at inddrage forældrene aktivt i arbejdet med holdene. Dvs. holder forældremøder og rekrutterer holdledere til holdene. 14

15 Indgår i det sociale liv i klubben med de andre trænere og ledere. Så vidt det er muligt altid er omklædt i sportstøj og -sko til træning og kamp. Altid repræsenterer VHK på en værdig og positiv måde. Møder 2-4 gange årligt (forår/efterår) er der trænermøde. Alle trænere forventes at deltage 1 gang årligt er der holdledermøde i forbindelse med sæsonopstarten. Alle holdledere forventes at deltage. Alle trænere forventes at holde spillermøder jævnligt Alle trænere forventes at holde min. et forældremøde i løbet af sæsonen, helst i forbindelse med sæsonopstarten. Et medlem af bestyrelsen deltager gerne. VHKs forventninger til forældrene i klubben fremgår af en særlig folder. Hjælp klubben VHK er en forening af frivillige samlet omkring håndboldsporten. Der er mange opgaver der skal løses og jo flere hænder der er med til at løfte, jo nemmere går tingene. Som forældre til spillere i VHK er der mange muligheder for at deltage aktivt i dine børns idrætsliv. Vi har altid en række opgaver af praktisk karakter, som vi har brug for hjælp til at løse. Endvidere er der også mange muligheder for at tage initiativer omkring specifikke hold som holdleder. Sådan omgås vi hinanden VHK er en frivillig klub, hvor alle skal have lyst til at komme og være enten fordi de er aktive, eller fordi de ønsker at følge de aktive. Som udgangspunkt forventer klubbens bestyrelse, at alle behandler hinanden hensynsfuldt og respektfuldt. Man taler pænt til og om hinanden og anerkender det som den enkelte bidrager med til klubben. Personlige stridigheder forsøges løst af de involverede parter evt. med bestyrelsens hjælp, men altid under hensyntagen til klubbens fælles bedste. Mobning VHK tolererer ikke mobning af nogen art. Hverken blandt børn eller voksne. Mobning kan forekomme i mange afskygninger og det er vigtigt, at alle, der mener at opleve eller være vidne til mobning, gør klubbens ledere opmærksomt på det, så det kan blive stoppet. I VHK skal man ikke kun lære at spille håndbold. Man skal også lære at være en god kammerat, der viser hensyn og som sørger for andre. Det er mindst lige så vigtigt, som det at være en god håndboldspiller. 10 Politikker og retningslinier Pædofili For at sikre at pædofili ikke forekommer i VHK, så har bestyrelsen besluttet at indføre visse forholdsregler, der skal sikre, at klubbens børn og unge er sikret bedst muligt. Alle trænere og ledere på kontrakt skal følge disse retningslinier. VHK kontrollerer børne- og ungdomstrænere samt holdledere i Det Centrale Kriminalregister, hvor der findes oplysninger om personer, der er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Trænere skal give deres skriftlige godkendelse af, at klubben indhenter oplysninger om dem på den såkaldte børneattest. Bestyrelsen har vedtaget nedenstående retningslinier for indhentning og håndtering af børneattester: HVEM SKAL DER INDHENTES ATTEST PÅ? Der skal indhentes attest på alle trænere og holdledere, der har en fast funktion i forhold til foreningsmedlemmer under 15 år. I Værløse HK betyder det, at vi indhenter attester på alle trænere (cheftrænere, hjælpetrænere og ungdomshjælpetrænere over 14 år) samt holdledere og aktivitetskoordinatorer, der har en fast tilknytning til holdet. Bestyrelsen er forpligtet til hvert år at udarbejde en liste med de pågældende personer senest ved vinterturneringens start. En gang årligt skal bekræftes over for Kommunen, at klubben har indhentet børneattester på de pågældende trænere og holdledere. Dette er en forudsætning for at få udbetalt kommunalt tilskud. Bemærk, at der i forbindelse med ture kan opstå den situation, at den voksne, der tager med holdet, ikke har en fast tilknytning til holdet. Børneattest er ikke påkrævet, men for at imødekomme situationen, skal det fremgå af klubbens retningslinier for ture, at det skal tilstræbes, at alle hold skal have to voksne ledere med, heraf minimum en af samme køn som spillerne. HVOR OFTE SKAL DER INDHENTES ATTEST? 15

16 Attesten skal indhentes i forbindelse med tilknytning af nye personer til et hold. I Værløse HK betyder det, at vi indhenter attester i følgende tilfælde: - Når der skrives kontrakt med en træner - Når vi ved turneringsstart har udpeget holdledere og aktivitetskoordinatorer - Når vi har tilknyttet en ungdomshjælpetræner til et hold Idet mange trænere går igen fra år til år, så skal der indsendes en ny attest hvert 3. år. Hvis en person har været væk fra klubben i længere end 12 måneder, skal der indhentes en ny attest. HVEM INDHENTER ATTESTEN? Attesten skal indhentes af et bestyrelsesmedlem. Som udgangspunkt er det det bestyrelsesmedlem, der laver kontrakten på den pågældende årgang, der er ansvarlig for at indhente attester på de tilknyttede personer. Husk at afkrydse på blanketten, at DIF skal have tilsendt et evt. positivt svar. Husk at returadressen skal udfyldes med kassererens adresse. Hvis træneren, instruktøren, lederen m.v. modsætter sig, at foreningen indhenter en børneattest, må foreningen ikke ansætte ham/hende, ligesom han/hun ikke må virke i foreningen. HVORDAN SKAL ATTESTER HÅNDTERES? Foreningen må ikke registrere personfølsomme oplysninger og de personer, der håndterer attesterne har tavshedspligt omkring indholdet af attesterne. HANDLINGER VED SVAR Hvis svaret er negativt, destrueres attesten og bestyrelsen sørger for at det fremgår af en liste hos kassereren, at der har været indhentet attest og at den var negativ. Hvis svaret er positivt, vil DIF få besked først og vil derefter involvere bestyrelsen. På denne vis sikres en professionel håndtering uafhængig af eventuelle personrelationer i klubben. Hent blanketten her: Retningslinier for trænere og lederes omgang med børn og unge i klubben - Trænere og ledere af det modsatte køn må ikke være i omklædningsrummet under omklædning og bad. - Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges blufærdighed og være bevidste om ikke at udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter. - Trænere og ledere skal praktisere en omgangstone, som sikrer, at ingen udsættes for verbale krænkelser. - Trænere og ledere skal være opmærksomme på om børn og unge krænkes af andre børn og unge på en måde, der overskrider den enkeltes blufærdighed. - Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Kys og berøring af skridtet og bryster er aldrig acceptabelt. - Trænere og ledere skal være bevidste om deres betydning som voksne rollemodeller for børn og unge. - Trænere og ledere skal være opmærksomme på om andre trænere og ledere samt forældre lever op til disse retningslinier og hvis det ikke er tilfældet, sørge for at det bliver gjort bestyrelsen bekendt. Adfærd på ture, stævner m.m. På ture skal der være mindst en træner/leder af samme køn tilknyttet holdet. Kan det ikke lade sig gøre inden for træner/ledergruppens ressourcer, skal en forælder inddrages. Det er vigtigt at kunne følge spillerne overalt uden at kønnet sætter en begrænsning. Grænser for kropskontakt Håndboldsporten handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen, eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere i træningssituationer har kropskontakt med spillerne, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. Frygten for beskyldning om seksuelle overgreb må aldrig føre til, at træneren ikke tør røre spillerne. Trænere/lederes evt. samvær med børn og unge Trænere og ledere bør ikke bringe sig i situationer, som kan give anledning til misforståelser. Især bør man være opmærksom på situationer, hvor træneren eller lederen er alene med et barn/en ung i andre sammenhænge end i foreningsregi. 16

17 Alkoholpolitik Al indtagelse af alkohol i forbindelse med klubbens ture ved turneringer i ind- og udland er ikke tilladt for U14-spillere eller yngre. Overtrædelse heraf vil medføre hjemsendelse for spillerens egen regning. Ved VHK s egne arrangementer serveres der ikke alkohol til medlemmer under 15 år. Servering af alkohol for medlemmer mellem 15 og 18 år er kun tilladt såfremt tilladelse fra hjemmet er givet. Hvis en person bryder denne regel, vil det være uden ansvar for klubben. For øvrige spillere må alkohol i forbindelse med VHK s ture kun indtages med godkendelse af den for turen ansvarlige leder. For øvrige spillere bør alkohol i forbindelse med VHK s egne arrangementer kun indtages under skyldig hensyntagen til almindelig god opførsel og dannelse. For alle spillere vil indtagelse af alkohol i forbindelse med afvikling af kampe medføre bortvisning. Generelt om alkohol på ture Alle spillere og ledere forventes at repræsentere VHK på eksemplarisk vis. Der skal altid laves klare aftaler mellem lederne og spillerne inden turen om hvad der er tilladt, så alle kender reglerne. Alkoholindtag på ture for spillere mellem 15 og 18 skal ligesom til fester godkendes af forældrene på forhånd. Det skal i den forbindelse påpeges, at der i flere lande uagtet at spillerne er dækket af det gule sygesikringsbevis - skal betales for hospitalshjælp, hvis årsagen er åbenbart selvforskyldt. Det gælder fx hospitalsudgifter i fbm. indtagelse af alkohol. Spillerne hæfter i øvrigt selv for alle skader iht. almindelig forsikringspraksis. Hvis turlederen har godkendt det, så kan ledere, der ønsker at nyde en øl eller et glas vin, gøre det på de steder, der anvises af stævneledelsen det pågældende sted. Da lederen har ansvar for de unge, skal alkohol indtages i så moderate mængder, at lederen ikke på mindste måde er synlig påvirket. For de fleste mennesker går grænsen ved 1-2 genstande. Synligt berusede ledere, eller ledere, der lugter kraftigt af alkohol, vil blive hjemsendt, hvorefter det er op til bestyrelsen at tage yderligere skridt i sagen. 11 Hæderspræmier, flidspræmier etc. Hvert hold har en pokal til årets spiller, der uddeles ved sæsonafslutningen. Årets spiller er en spiller, der har været vigtig for holdet og igennem hele sæsonen har vist en stor sportslig fremgang. Derudover skal spilleren være flittig, pligtopfyldende, foregangsmand/kvinde, social velfungerende i truppen og ikke mindst en spiller, som der generelt sættes pris på og ses op til. Det er vigtigt, at selvom nogle hold er trænet af forældre med børn på holdet, skal disse trænere ikke tage specielle hensyn og bevidst undlade at belønne eget barn, når det er relevant. Hvert år ved sæsonafslutning uddeles desuden: Ungdomslederpokalen: En hædersbevisning for en ungdomsleder, der har ydet en særlig indsats. IF Værløses ærespokal: En hædersbevisning til en leder i klubben, der har ydet en særlig indsats. Mads Toft-Olsens pokal: Også kaldet divapokalen. Til en talentfuld ungdomsspiller (ikke nødvendigvis en god holdkammerat ;-)) 12 Traditioner og fester VHK har traditioner, som er værd at værne om. Traditionerne er med til at skabe fællesskab og klubånd. Klubbens fælles ture er en fast tradition og et afgørende element i opbygningen af en fælles klubkultur. Klubben holder juleafslutning og sæsonafslutning for alle medlemmer. En årlig sammenkomst for trænere og ledere. 13 Udnyttelse af hallen til arrangementer og hygge Overnatning i hallen Det er muligt for klubbens hold at lave arrangementer med overnatning i hallen. Der skal dog tages hensyn til følgende: - Tjek at hallen er ledig ved at kontakte Gitte Dahl. - Hvis I får grønt lys, skal hallen orienteres. Skriv til: - Senest to uger før overnatningen finder sted skal kommunen ansøges. 17

18 Anmeldelsen skal indeholde oplysninger om: Navn og adresse på ansvarlig leder Overnatningsadresse Kontaktperson Start og slut dato Antal personer, der skal overnatte Aldergruppe Anmodning sendes til: Forvaltningen for Plan og Byg, Stiager 2, 3500 Værløse. Læs mere: Klublokalet Husk at klublokalet gerne må bruges i forbindelse med holdhygge og fx kan der arrangeres fællesspisning og visning af store håndboldkampe i fjernsynet etc. Alle brugere af klublokalet opfordres til at hjælpe med at holde lokalet pænt og ryddet. Undgå så vidt muligt at sidde i møblerne med svedigt tøj. Cafeteriaet IF Værløse laver aftale om forpagtningen af cafeteriaet. Cafeteriaforpagteren skal kunne leve af den omsætning der skabes i cafeteriaet, hvilket er grunden til at der er restriktioner på hvad man må medtage af mad og drikke som privatperson i hallerne. Til gengæld er forpagteren forpligtet til at lytte til forslag og ønsker fra brugerne. Det er bestyrelsens holdning, at al mad (og drikke) til klubbens arrangementer i og uden for hallen skal leveres af forpagteren af hallens cafeteria. Uden for cafeteriaets normale åbningstid, er det tilladt at medbringe egen mad og drikkevarer, men alle brugere opfordres til at tjekke om forpagteren evt. er interesseret i at levere selvom det er uden for normal åbningstid. 18

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4

INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 Klub Håndbog Indholdsfortegnelse: INDHOLDSFORTEGNELSE:...2 1. INDLEDNING...4 2. BESTYRELSEN...4 3. ORGANISATION...4 4. MATERIALEFORHOLD...4 4.1 NYHØJ...5 4.2 TAASTRUP IDRÆTSPARK...5 4.3 GADEHAVESKOLEN...5

Læs mere

BK YDUN KLUB HÅNDBOG

BK YDUN KLUB HÅNDBOG BK YDUN KLUB HÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Om klubben... 4 2. Bestyrelsen... 5 2.1. Bestyrelsesmøder... 5 3. Klubbens organisering... 6 3.1. Afdelinger... 6 3.2. Elite... 6 3.3. Bredde... 6 4. Træner

Læs mere

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015

Næstved I.F. Fodbold. Info-håndbog for 2015 Næstved I.F. Fodbold Info-håndbog for 2015 1 Orientering til trænere og ledere m.fl. i Næstved IF Fodbold Info-håndbogen er tilgængelig på fodboldafdelingens hjemmeside www.niffodbold.dk, hvortil der også

Læs mere

Træner-, lederhåndbogen 2010

Træner-, lederhåndbogen 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Aalborg KFUM Fodbold Træner-, lederhåndbogen 2010 Februar 2010 Dokument nr. KFUM01 Revision nr. 5 Udgivelsesdato 1.februar 2010 Udarbejdet

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013

TRÆNERHÅNDBOG; 2012/2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 AKADEMISK BOLDKLUB TRÆNERHÅNDBOG 2012-2013 Revideret den 2012.08.16 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 4 Formålet med håndbogen Side 5 Mission Side 5 Vision Side 5 Værdigrundlag Side 6 Leveregler i

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub

Trænerhåndbog. Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Aarslev Boldklub Trænerhåndbog Side 1 L INDHOLDSFORTEGNELSE Baneoversigt... 3 Indledning... 4 Mission og vision... 5 Værdigrundlag... 5 Målsætninger... 5 Praktisk information... 6 Nøgleordning...

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd

IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd IF Frem Bjæverskov Fodbold Trænerhåndbog Den orange tråd Indledning Vision 2020 Den orange tråd er at skabe en klar målsætning for fodboldafdelingen om, hvor klubben står, og hvilke mål der skal arbejdes

Læs mere

TMG Håndbold trænermappe

TMG Håndbold trænermappe 1.0 Træner... 2 1.1 Trænermøder...2 1.2 Hjælp...2 1.3 Trænergodtgørelse...2 1.4 Trænerkursus...2 1.5 Deltagerliste...3 1.6 Nøgler...3 1.7 Alarmer...3 1.8 Lys i hallen...3 1.9 Oprydning...3 2.0 Medlem...

Læs mere

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010

Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Træner/leder i SSK Håndbold Sæsonen 2009/2010 Denne ungdomsleder vejledning bruges af trænere og ledere som opslagsværk. Er svaret ikke at finde i vejledningen, skal du ikke tøve med at kontakte undertegnede

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF

VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF VELKOMMEN TIL BRØNDBYERNES IF INFORMATION TIL TRÆNERE & LEDERE Klubbens målsætning At være en fremtidsorienteret forening tilpasset tidens krav og med respekt for ånd og holdninger, med fokus på både kvalitet

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013

TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013 TRÆNER LEDER MAPPE 2012 / 2013-1 - Velkommen til Skjern Håndbold Sæson 2012/13 Snart skal dommernes fløjter igen lyde som sød musik i vore øre. Driblinger, mål og grønne trøjer bliver en del af vores hverdag,

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG

HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG HORSENS BASKETBALL CLUB - HBC KLUBHÅNDBOG Journal: HBC_Klubhaandbog_1.1.doc Dato: Revision: 1.4 Sider: 36 Initialer: jfr jfr/1.4 1/36 I N D H O L D Side 1. FORORD... 4 2. HURTIG KLUBINFORMATION... 5 2.1

Læs mere

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN

VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN VEJLE BOLDKLUB UNGDOMSHÅNDBOGEN Denne håndbog har til formål: at beskrive opbygningen i Vejle Boldklub specielt Ungdomsafdelingen at give trænere og ledere indsigt i klubbens målsætninger at sammenfatte

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening

TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening TRÆNERHÅNDBOG Hornbæk Sportsforening VELKOMMEN SOM TRÆNER I HSF- FODBOLDAFDELING Klubben er etableret i 1945, og har siden starten stille og roligt udvidet sit medlemstal. Der er nu ca. 500 aktive spillere

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere