DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 ^ 4^0 y Sy/CcuÅ dll Q. 1/e.oi dawdi**? Jond.<LA yyzcoiij /g P' Smaatryk.

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK r' UUTKZCA P igta ri '.rnisnsis

5 Fortegnelse over Morskabsbiblioteket pa a Sindssygeanstalten ved Aarhus. Viborg. F V. Backhausens Bogtrykkeri

6

7 Indholdsfortegnelse. A. Skønlitteratur. Side. I. Danske Forfattere 5. II. Norske 14. III. Svenske i Oversættelse 15. IV. Engelske V. Franske VI. Tyske VII. Russiske VIII. Oversættelser fra forskellige Sprog 20. IX. F remmede Forfattere i Originalsproget: a. Svenske 20. b. Engelske. 21. c. Franske 22. d. Tyske 22. e. Latinske og græske 22. B. Videnskabelig Litteratur. I. Historie: a. Dansk og oversat: 1. Nordens Historie Verdenshistorie 26. b. Fremmede Sprog \ 26. II. Personalhistorie 27. III. Kunst-, Litteratur- og Kulturhistorie 29. IV. Jordbeskrivelse: a. Rejsebeskrivelser, Geografi og Topografi 30. b. Kort m. v 33. \. Naturvidenskab, Have- og Landbrug, Mathematik ete VI. Religion, Pædagogik, Filosofi m. m 36. C. Tidsskrifter. I. Danske og norske 38. II. Franske 39, III. Tyske D. Haandbøger og Sprogbøger 40. E. Musik F. Billedværker 43. G. Smaaskrifter af blandet Indhold 44.

8

9 A. Skønlitteratur. I. Danske Forfattere. Andersen, F. O. Ensomme Fyre 1 Andersen, 11. C. Samlede Værker, 1 28 (6, og 24 mangle) 15 Lykkepeer 1 Eventyr og Historier 14 I Spanien 1 Bagger, Carl. Samlede Skrifter, Baggesen, J. E. Skrifter Bauditz, Sofus. Ved Søen og i Skoven 1 Himmelbjerget 1 Arabesker 1 Under aaben Himmel 1 Klokkestøberen og andre Noveller 1 Novelletter 1 Historier fra Skovridergaarden.. 1 Krøniker fra Garnisonsbyen... 1 Bergsøe, Villi. Fra Piazza del Popolo 1 Fra den gamle Fabrik, I Sabinerbjergene 1 Fra gamle Dage 1 Fra sollyse Strande 1 Bernhardt, Carl (St. Aabain). Noveller, Blicher, St. St. Min Vinterbestilling 1

10 6 Bind Blicher, St. St. Fem Noveller Digte, 1 2 Noveller, 1 8 Samlede Noveller, 1 4 E Bindstouw Bondesen, Ingvor. Hersen paa Stejnarstad Kettergang og Skriftegang... Eventyrets Dyreverden I Strid og Stræb Kareten fra Lønneskov Skovstrup-Folk Skovstruphistorier Botli. Fra Heden til Havet Brandis, Henriette. Gamle Jfr. Trægaards Erindringer Bresdorff, Chr. Paa Feltfod Budde, L. Smaahistorier Tre Smaafortællinger, Fortællinger.7 ulefortællinger Bøgh, Erik. Noget og noget Mere Dramatiske Arbejder, Kalifen paa Eventyr Nytaarsnat 1869 Dit og Dat Udvalgte Fortællinger, Jonas Tværmoses Ærgrelser, C ar it Etlar. Gjøngehøvningen Vaabenmesteren. Hedemanden Tranens Varsel Gennem Ungarn og Siebenbürgen Undervejs Seet og Hørt, 2 Expl Viben Peter, 2 Expl Gennem Brændingen, 2 Expl... 2 Fangen paa Kalø, 2 Expl 2 Folk i Nød, 2 Expl 2

11 Carit Etlar. Smaafolk, 2 Expl 2 Salomon Baadsmand 1 Zilo 1 Livets Konflikter, 2 Expl 2 Pilesmeden 1 Fortællinger 1 T Stormvejr, 2 Expl 2 Arabere og Kabyler 1 Herremænd, 2 Expl 2 Strandrøveren. Medens de kæmpe 1 Herverts Krønike. Strandrøveren 1 Krigsbilleder. Medens de kæmpe 1 Broget Selskab, 2 Expl 3 Rejsende. Smuglerens Søn... 1 Krøniker. Herverts Krønike.. 1 Fra Alheden 1 Skuespil, En Balnat 1 Madsalune 1 Serafino fra Ota 1 Vendetta 1 Hofbal paa Trolborg 1 Eventyrslottet 1 I Løndom i Hjertets Kampe 1 Carstensen. Ombord og Iland 1 Christiansen, Einar. Joppe 1 Peter Plus 1 Dodt, Beatus. Niels Sparre 1 Holger Friis's Historie 1 Emil Larsens Hændelser 1 Drachmann, Holger. I Storm og Stille 1 Kunstnere 1 Rejsebilleder 1 Skyggebilleder 1 Danmark leve 1

12 8 Drachmann, llolger. Alkibiades To dramatiske Digte Tusind og en Nat Sangenes Bog Forskrevet, 1 2 Tarvis Elmgaard, Bertel. Under Straatag Ewald, H. F. Familien Nordby, 1 3 Johannes Falk, I 2 Valdemar Krone, 1 2 Svenskerne paa Kronborg, 1 2. Knud Rydbjerg Hvad Ellen vilde Den skotske Kvinde paa Tjele, 1 2 Agathe Knud Gyldenstjerne, 1 2 Niels Brahe, 1 2 Nyere Fortællinger Bianca Smaa Fortællinger Anna Hardenberg Georg Reinfeldt Charles Lyng Valdemarstoget, 1 2 Dronningens Jomfruer Griffenfeldt Caroline Mathilde Ewald, Johannes. Skrifter Fabricius. Fausbøll, V. Fædrelandske Digte Molboerne Gjellerup, Carl. Germanernes Lærling Brynhild En klassisk Maaned $

13 Gjellerup, Carl. Vandreaaret Helikon Kampen med Muserne Min Kjærligheds Bog Goldschmidt, 71/. Arvingen Den Vægelsindede paa Graahede. En Hederejse i Yiborgegnen... Ravnen Smaa Fortællinger Kjærlighedshistorier Avromche Nattergal En Skavank Fortællinger og Virkelighedsbilleder, 1 3 Rabbien og Ridderen En Jøde. 1 2 Hjemløs, 1 3 Smaa Skildringer Gyllembourg-Ehrensvard, Fru. Hverdagshistorier, 1 12 Hansen, Nis: Hansen, Peter. Harboe, H. Haucli, J. C. Olger Danskes Krønike Christian Kjøbenhavner Fra Dæk og Kaserne Bajazet og Tibér Gregorius den Syvende. Don Juan Carl d. V Død. Maastrichts Belejring Slottet ved Rhinen, 1 2 Vilhelm Zabern Tycho Brahes Ungdom Robert Fulton, 1 2 Kongens Yndling Charles de la Bussiére Lyriske Digte Valdemar Sejr Henrik af Navarra

14 10 Hauch, J. C. Fortælling om Haldor. Julian den Frafaldne Heegaard. Et Handelshus Familien Gorm Urolige Tider Heiberg, J. L. Poetiske Skrifter, 1 8 Heiberg, P. A. Udvalgte Skrifter Hehns, Johannes. Soldaterliv Grib Hcnckel, M..Tosias Rantzau Hemmingsen, Emanuel. Fra Folkelivet Folkelivsbilleder Korsets Stridsmænd Hertz, Henrik. Holberg, Ludvig. Holst, H. P. Hostrup, C. Bin Lystspil Dramatiske Værker < Digte, 1 4 Nytaarsgave 1868 Komedier, 3 Expl Peder Paars Niels Kliim Epistler Heltindehistorier Moralske Tanker Den lille Hornblæser Poetiske Skrifter, 1 5 Drøm og Daad Eva Karens Garde Under Snefog og Lyngbye. Regensvisebog Høyer-Møller. Ellen Ingemann, B. S. Valdemar Seir Erik Menveds Barndom Kong Erik og de Fredløse... Prins Otto af Danmark Dronning Margrethe

15 11 Ingemann, B. S. Landsbybørnene, Romancer m. m Eventyr, 1 13 (9 12 mangle). (Cornelia Levetzau). Fremtidsplaner c/akobsen, 1. P. Jakobsen, P. V. Justesen. Fru Marie Grubbe Mogens og andre Noveller... Trolddom Friluftsliv Kaalund, II. V. Fulvia Kok, Ehlers. Efterladte Digte Kok, Jens. Da jeg var Soldat Lange, Thomas. Lorenzen, C. C. Mari ager, P. Molbech. Chr. Møller, Carl. Møller, P. M. Nielsen, Anton. Aaen og Havet Nyt Liv Carl Gustav i Sønderjylland... Fra Hellas Den sidste Lamia Magthaverne paa Rhodos Dronningen af Kyrene Ambrosius Paa Farten Indenbys og Udenbys Mørupperne Ny paa Egnen Breinholm Badehotel Turistkompagniet Der er Forskel Nord-Tyskland Hotel Dania Paris og Rhinturen Vore Husdyr Efterladte Skrifter Tre Fortællinger 1

16 12 Nielsen, Anton. Nye Fortællinger 1 Bondeliv, Nielsen, Zacharias. To Landbyhistorier Gærende Kræfter Kulsviere Nyblom, Helene. Noveller Ungdomskamp Digt og Virkelighed Overskou, Th. En Valgdag Paludan-Møller, Fr. Ungdomsskrifter Tre Digte Nye Digte Paradiset Ivar Lykkes Historie, Pontoppidan, H. Muld Det forjættede Land Recke, E. v. d. Richardt, Chr. Rist. Rosenkilde, A. Hertuginden af Burgund Vintergrønt Blandede Digte En Rekrut fra fire og treds... Soldater Mellem Sæsonerne, 12 Anders Tikjøb ischandorph, S. Stillelivs Folk Ti Fortællinger Poet og Junker Sclijørring, Johanne. Fem Fortællinger... Fra den gamle Herregaard Beslægtede Naturer... Fra Jyllands Vestkyst... En Krise Steenbuch, A. Tre Fortællinger Stub, Ambrosius. Samlede Digte

17 13 Sylvester. Til Julen 1 Thiele, J. Thyra Boløxe 1 Tre Folkesagns Dramaer 1 Thyregod, C. A. Blandt Bøntier, A-R., Afsides Egne, 2 Expl 3 I)et virkelige Liv, Godtfolk og Kæltringer 1 Vildtvoxende Skikkelser 1 Historier og Sagn, 2 Expl 2 Mosgroede Minder 1 Tolderlund, 11. Fortællinger og Skildringer... 1 Hjemmefra 1 Fra Syd og Nord 1 Topsøe, Villi. (Xox). Skizzer 1 Nutidsbilleder 1 Taxen. Molbohistorier 1 Valentiner, A. Peter kommer paa Landet, Hvorledes Hans fandt Guld... 1 Wessel, J. H. Samlede Digte 1 Winther, Chr. Hjortens Flugt 1 Samlede Digtninger, Nye Digte af danske Digtere... 1 Øhlenschlæger, A. Tragedier, Digterværker ] Tragedier, Digterværker, Østergaard, Vilh. Danske Sagn 1 Unavngivne Forfattere. Nyere dansk Lyrik 1 Paa vilde Veje 1 Paa det Jævne 1 Fra Land og Sø 1

18 14 Unavngivne Forfattere. Hjemmekinesere. Husvennens Fortællinger Arnekrogen Julekvæld Onkel Niels Livets Konflikter... Livsbilleder, II, Norske Forfattere, Bjørnson, Bjømstjerne. Synnøve Solbilkken Fiskerjenten Kong Sverre Sigurd Slembe Maria Stuart. De Nygifte.. Paa Guds Veje Collett, Camilla. Ibsen, Henrik. Amtmandens Døtre De Unges Forbund, Samfundets Støtter. Et Dukkehjem.. En Folkefjende.. Kjelland, Alexander. Garman & Worse Skipper Worse... Sne Jacob Lie, Jonas. Fortællinger... Rutland Gaa paa Otte Fortællinger

19 Lie, Jonas. 15 Kommandørens Døtre Et Samliv Majsa Jons Trold Ny Samling Tho) 'esen, Magdalene. Signes Historie Billeder fra Vestkysten af Norge Herluf Nordal Christoffer Walkendorff Fra Midnatssolens Land, Mindre Fortællinger III, Svenske Forfattere i Oversættelse. Ahlgren, li. (Fru Benedictsscn). Folkelivsbilleder. Fru Marianne Carlén, Emilie Flygare. Eneboeren paa Johannesskæret Lagerlöf, Selma. Rydberg, V. Gösta Berlings Saga Fribytteren paa Østersøen Vaabensmeden IV, Engelske Forfattere i Oversættelse. Bell, Cur rer. Shirley, 1 2, 2 Expl 4 Bul iver, Lord Lytton. Harald 1 Den sidste Lehnsherre 1 Rienzi \

20 16 Cooper, J. F. Jack Tier 1 Marks Rev 1 Søløverne 1 Tilsøs og iland 1 Lucy Hardinge 1 Lodsen, 2 Expl 2 Vandringer i Schwejts 1 Banditten, 2 Expl 2 Stifinderen 1 Djæ vietaaen 1 De to Admiraler 1 Landmaaler-Assistenten 1 Jack O'Lantern 1 Spionen, 2 Expl 2 Hjemrejsen 1 Lionel Lincoln, 2 Expl 2 Wyandotte 1 Conancliet 1 Den sidste Mohicaner 1 Vildtskytten 1 Skarpretteren 1 Forsigtighed ^ Colonisterne 1 Steppen ^ Hedningemuren 1 Havfruen 1 Dickens, Charles. Samlede Skrifter, Fortællinger af Household words" 1 Disraeli, Benj. Vivian Grey, 1 2 w Hall, Caine. Forbrydelsens Skygge 1 Harte, Bret. Fortællinger og Skildringer 1 3. James, H. Røveren, 1 2 ^ Zigeuneren, 1 2 Huguenotten, 1 2 2

21 Lever, Charles. Ma) ry at. S. cott, W. Shakespeare, W. Swift, Jonathan. 17 Ridderen af Gwyne 1 3 Dødssejleren Kongens Eje Frank Mildmay Percival Keene Sørøveren m. ni Den fattige Jack Japhet der søger sin Fader. Midshipman Easy Jacob Ærlig Kapergasten Paschaen Newton Forster Nigels Hændelser... Ivanhoe Rob Roy Talismanen Astrologen Fængslet i Edinburgh Quentin Durward... Montrose Den sorte Dværg Woodstock Oldgranskeren Peveril fra Aasen, Kenilworth Klosteret Waverley St. Valentins Dag Dramatiske Værker, 1 18 Gullivers Rejse 3 Thacker ay, TV. M. Barry Lyndons Memoirer Snobberne.. Tre Fortællinger

22 18 Thackeray, W. 31. Mindre Fortællinger 1 Scener og Skizzer 1 Trollope, A. Enken Barnaby, Den gifte Enke, Barnaby's i Amerika, Weyman, Stanley. Bartoloraæusnatten 1 V. Franske Forfattere i Oversættelse. Daudet, Alphonse..Jack Fortællinger og Skizzer 1 Naboben 1 Det lille Pus 1 Landflygtige Monarker 1 Numa Roumestan 1 Geniernes Hustruer 1 Eline Ebsen 1 Tartarin paa Alperne 1 Helten fra Tarascon 1 Den Udødelige 1 Erindringer fra et Digterliv... 1 Merimée, Prosper. Fra Bartholomæusnattens Tid.. 1 Moliére. Lystspil, 1 3 ^ Vigny, A. de. Cinq Mars 1 VI. Tyske Forfattere i Oversættelse, Auerbach, B. Paa Højden, 1 2 -

23 19 ^ Bodenstedt. Mirza Schaffy's Sange 1 Ebers, Cr. Søstrene 1 Kejseren, Fru Borgmesterinden 1 Et Ord 1 Serapis 1 Grethe 1 Tre Eventyr 1 Per aspera, H ackländer, F. W. Værker, Den nye Don Quixote, Hebel. Fortællinger, Keller, Gottfried. Folkene i Seldwyla, Reuter, Fritz. Landmandsliv, Mit Fangeliv 1 Smaahistorier 1 Rejsen til Belgien 1 Spielhagen, Fr. Hammer og Ambolt 1 Problematiske Naturer 1 Gennem Nat til Lys 1 Familien von Hohenstein 1 Stormflod 1 Altid forrest 1 Angela 1 I sluttet Række, Mindre Fortællinger, Stinde, Jul. Familien Buchholtz 1 Unavngivne. Münchausens Eventyr 1 Reineke Fos, ved Chr. Winther. 1 2*

24 VII, 20 Russiske Forfattere i Oversættelse, Bind Kowalewsky, Sonja. Liv i Rusland 1 Tolstoy, Leo. Turgenjew, I. Ungdom 1 Krig og Fred, Fædre og Sønner 1 Smaa Fortællinger 1 Helene 1 Det unge Rusland 1 Ungdomsskrifter 1 Udvalgte Fortællinger af russiske Novellister, overs. af Villi. Møller 1 VIII, Oversættelser fra forskellige Sprog. Cantå, C. Margherita ['listeria Cervantes, Saavedra M. de. Don Quixote, i Cicero. Om Pligterne, ved Bloch-Suhr.. Fem Taler, ved R. Møller... Fire Taler mod Catilina, ved R. Møller Ovid. Forvandlinger, ved S. Mejsling.. Udvalgte Eventyr af 1001 Nat IX, Fremmede Forfattere i Originalsproget, a. Svenske. Bellmann. Fredmanns Epistler, 1-2

25 21 Runeberg, C. Fänrik Ståls Sägner, Hanna 1 Små Berättelser 1 Kan ej 1 Tegner, E. Frithjofs Saga 1 Samlede Skrifter, I VII 7 b. Engelske. Bell, Cur rer. Jane Eyre 1 Buliver, Lord Lytton. Ernst Maltravers 1 Alice 1 Rienzi 1 The last days of Pompeii 1 Cooper, J. F. The spy i Cummins. The lamplighter 1 Dickens. Domestic stories 1 Household words, Disraeli. Sybil 1 Lothair, Venetia, Endymion, Cantarini Flemming 1 Goldsmith, Oliver. Selected works 1 Irving, W. Oliver Goldsmith 1 Mar ~ryat. Snarleyyow 1 Midshipman Easy 1 Scott, W. lvanhoe 1

26 22 Scott, W. Kenilworth 1 Guy Mannering 1 c. Franske. ErcJcmann, Gliatrian. Histoire d'un sous-maitre... 1 Feuillet, Octave. Histoire de Sybille 1 Bellah 1 La petite comtesse 1 Gondinet. Christiane 1 Mermet. Roland ä Ronceveaux 1 Murgcr. Les buveurs d'eau 1 Souvestre, Emile. Un philosoph soifs les toits... 1 d. Tyske. Auerbach, B. Gesammelte Schriften, Goethe, W. Werke, Schiller, Fr. Werke, Wieland. Oberon 1 e. Latinske og Græske. Caesar. Commentarii de hello gallico... 1

27 23 Caesar. Werke, uebersetz von Baumstark, Cicero. Orationes, Opera, Cornelius Nepos. Vitæ excellentium imperatorum.. 1 Herodotus. Historia, do. uebersetz von Adolf Schøller, Homer. Ilias, Odyssea, Horatius. Opera 1 Livius. Opera Ovidius. Metamorphoses 1 Vir (j il ins. Opera 1 Xenophon. Opera 1

28 24 B. Videnskabelig Litteratur. I, Historie, a. Dansk og oversat. 1. Nordens Historie Allen, C. F. Fædrelandshistorie 1 Det danske Sprogs Historie i Sønderjylland , De tre nordiske Rigers Historie, Bache, N. Nordens Historie, Barfod, Fr. Fortællinger af Fædrelandets Historie, 2 Expl 2 Bech. Ryes Tilbagetog i Jylland 1 Bergmann. Gustav III 1 Blangstrnp. Christian VII og Caroline Mathilde 1 Bohr. Tordenskjold 1 Fabricius. Illustreret Danmarkshistorie, Fibiger. Historisk Læsebog 1 Fryxell. Karl XII 1

29 25 Galenga. Krigen i Slesvig Giessing. Frederik VII's Ungdoms- og Regeringsliistorie 1 Hammerich, Fr. Skildringer af den slesvigske Krig 1 Det 3die slesvigske Felttog... 1 Danmark fra , Hélweg. Jyske Minder fra Forsommeren Holm, E. Danmark Norges indre Historie under Enevælden , Holst, V. Felttogene Holst, Fr. og Axel Larsen. Felttogene Lund, Troels. Danmark og Norges Historie I, Liitken, O. Kampen ved Helgoland 1 Molbech. Fortællinger af den danske Historie Historisk biografiske Samlinger, Midler, Ludvig Clir. Danmarks Historie, Nissen. Danmarks Historie 1 Petersen, N. M. Danmarks Historie i Hedenold, Historiske Fortællinger om Islændernes Færd, Saxe Runemester. Danmarks Krønike 1 Sturleson, Snorre. Norges Kongekrønike, Sørensen, C. Den anden slesvigske Krig, Wegener. Frederik YI og Christian VIII's Historie 1 Worsaae, J. J. A. Nordens Forhistorie 1

30 26 2. Verdenshistorie. Bind Becker. Verdenshistorie, Berneck. Feltslagenes Bog 1 Bøttiger. Verdenshistorie i Levnetsbeskrivelser, Granzoiv. Vort Aarhundrede, Kofod. Verdenshistorie, 2 Expl 2 Petersen, Joh. Livet i Oldtiden 1 Prescott. Erobringen af Mexico, Erobringen af Peru 1 Philip II's Historie, Rosette & la Varenne. Det nye Italiens Historie. 1 Botteck. Almindelig Verdenshistorie, Schiern. Historiske Studier, 1 2 Thiers, A. I)en franske Revolutions Historie, Konsulatets og Kejserdømmets Historie, Thrige. Historisk Aarbog Wulff'. Den nordamerikanske Borgerkrig. 1 Wolsley. Krigen i China 1 b. Fremmede Sprog. Fryxell. Berättelser, Geijer. Skrifter, Macauley, Th. B. The history of England,

31 27 1 hiers, A. Histoire du consulat et de l'empire, Personalhistorie, Arentzen, Kr. Bardenfleth. Bille & Bøgh. Birkedal, Vilh. Bøgh, Nicolai. Adam Øhlenschliiger Livserindringer Breve til H. C. Andersen... Breve fra H. C. Andersen, 1 2 Personlige Oplevelser, Erindringer om.terichau Elisabeth Jerichau Baumann.. Clausen, H. N. Optegnelser om mit Levned og min Tids Historie Collin. H. C. Andersen og det Collinske Hus Dockum, E. v. Esr i cht. Gamle Minder Livserindringer Kaspar Hauser Fibiger, Margrethe. Clara Raphael... Forster. Dickens Levned, 1 3 Friis, F. B. Tyge Brahe Gade, Dagmar. Niels AV. Gade Galskjøt, J. B. S. Ingemanns Levnedsbog. Hammerich, Martin. Joh. Ewalds Levned Hauch, J. C. Minder,

32 28 Heiberg, Johan Ludvig. Breve fra og til Johan Ludvig Heiberg Breve fra Peter Andreas Heiberg Heiberg, Johanne Luise. Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg... Et Liv genoplevet i Erindringen. 1-4 He ise. Breve til og fra B. S. Ingemann Hjorth, P. Udvalg af Breve Holberg, Ludvig. Biografi Hostrup, G. Erindringer fra min Barndom og Ungdom Jung-Stilling, Johan Heinrich. Levnedsbeskrivelse, ved Chr. Winther Leffler, Anna Carlotta. Sonja Kowalewsky Lehmann, Orla. Efterladte Skrifter, 1 4 Liebenberg. Breve til og fra Christian Winther Mat 'tensen. Af mit Levned, 1 3 Mynster. Mindeblade om Øhlenschliiger Noer, Prinsen af. Optegnelser Overskou, Th. Af mit Liv og min Tid... Petersen, Richard. Henrik Steffens Jung-Stillings Liv Reinhardt. Itørdam, H. Sperling. Orla Lehmann Lyskanders Levned Peter Rørdam, 1 2 Selvbiografi Ulfeldt, Leonore Christine. Jammers Minde...

33 29 Winkel-Horn, Fr. Grundtvigs Liv 1 Ørsted, Mathilde. Breve til og fra H. C. Ørsted.. 1 III. Kunst-, Litteratur- og Kulturhistorie. Bang. Behrmann. Boisen. Both. Brunn, C. Custine. Davidsen. Dyrlund. Erslew T. II. Falke, J. Præstegaardsliv Latinskoleliv og Studenterliv.... Roskilde Græske Antikviteter Kjøbenhavn Pompeji Kjøbenhavn, Rusland 1839, Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn, 1-2 Tatere og Natmandsfolk Almindeligt Forfatter-Lexikon med Supplement, Kunstindustriens Grundsætninger. 1 Hansen, P. Hansen, Karl. liertzen. Holst. Illustreret dansk Litteraturhistorie, Ridderborge 1 En Russers Memoirer, Kjøbenhavns og Kjøbstædernes Historie 1 J, ansen, K. Vore Bedsteforældre 1

34 30 Lay ard, A. Liiblce. Løffler, I. B. Madsen, Karl. Mejborg, O. Moritz.?n, O. Nord au, Max. Bind Opdagelserne i Niniveh Kunsthistorie Udsigt over Danmarks Kirkebygninger Japanesisk Malerkunst Gamle danske Hjem Nordiske Bøndergaarde. 1. Slesvig Mythologisk Haandbog Kjøbenhavn paa Holbergs Tid.. Paris og Pariserne Fra Kreml til Al ham bra Petersen, B. v. Petersen, Richard, Ra l asmussen. Rohmann. Beretning om de dansk-vestindiske Øer Minder fra Øresundskysten... For 100 Aar siden Greve Reventlov og Bondens Frigørelse Skildringer at' forhistoriske Mærkværdigheder Schliemann. W inkel-hor, Udgravninger Den danske Litteraturs Historie. Mennesket i den forhistoriske Tid IV, Jordbeskrivelse. a. Rejsebeskrivelser, Geografi og Topografi. Adler, A. P. Optegnelser fra en Rejse 1

35 31 Barth. Bille, C. Bille, Steen. Barnes, B. Chandless, W Charton, E. D' Alviella. Davis. Ebers. Egyers. Erslev. Felinska, Eva. Felix. H. R. Henningsen. Holm. Ilolm & Garde. Hue. Humboldt, A. v. Ipsen, Alfred. Ingerslew. Kok, Joh. Konow, Henri. Kotzcbue. Kreitner. Rejser i Afrika, Erindringer fra Rejser i Italien, Rejse om Jorden, Rejse paa Indus Ved Saltsøen Rejser i ældre og nyere Tid, 1 4 Inde et Himalaya Kineserne, 2 Expl. Ægypten Erindringer fra Mexico. Den danske Stat.... Geografi Sibirien Langt fra Danmark. 1 2 Rejseskizzer fra Syden.. Det himmelske Rige Heimdals" Togt 1862 Den danske Konebaadsexpedition Souvenir d'un voyage dans la Tartaric et le Thibet Rejse i Sydamerika Rejse i det evropæiske og asiatiske Rusland Holland Geografi Det hellige Land I Asiens Farvande Rejse om Jorden, 2 Expl. Langt mod Øst

36 3<2 Lamartine. Lange O. Livingstone. Lumhöltz, C. Læssøe. Rejser i Østerland, 1 2, 2 Expl. 4 Kaukasus 1 Rejse i Sydafrika, den Rejse i Sydafrika Blandt Menneskeædere Et Glimt af Hindustan Mc. Ciure, Sir Jl. Opdagelsen af Nordvestpassagen Møllhausen, JB. Vandringer i Amerika Nansen, Frithjof. Nielsen, A. Nordenskjold, A. Petersen, C. Petersen, Th. Pontoppidan. Poppigs. Reedtz-Thott. Büppels. Schmidt. Semilasso. Spry. Stanley, H. M. Sørensen, F. Taine. Th. Tolderlund, H. Paa Ski over Grønland En Sommer i Amerika Vega"s "6 färd kring Asien og Evropa 1-2 Andra Dickson'ska Expeditionen Studier og Förskninger En Sommer paa Island Erindringer fra Polarlandene... I)en sidste Franklinsexpedition.. Et Besøg i Jerusalem og Omegn. Rejser i Sydamerika Rejser i Chile og Peru, Fem Uger i Finland... Rejse i Abyssinien, 1 2 Rejser i Grækenland Rejser i Afrika, 1 2, 2 Expl. Corvetten Challengers" Rejse KongoHoden, med Atlas... I det mørkeste Afrika, 1 2. Billeder fra Cuba Rejse i Pyrenæerne Erindringer fra St. Croix og Cuba Billeder fra Orienten

37 33 Topsøe, V. C. S. Fra Svejts og Frankrig 1 Fra Amerika 1 Trap. Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark 6 Do. Do. af Slesvig 2 Tr omholt, S. Under Nordlysets Straaler 1 Turistforeningens (norslie) Aarbog Urville, Dumont (V. Rejse om Jorden. 1 7, 2 Expl. 14 med Atlas 2 Undset, Ingvald. Fra Åkerslius til Akropolis... 1 Vambery. Rejser i Mellemasien 1 Watt, Robert (Bob). Fra Avstralien 1 Pariserfotografier 1 Igennem Evropa 1 Kjøbenhavn Melbourne Paris.. 1 Breve fra Rusland 1 b. Kort. S Kort. Den dansk Stat, ved Klee... Danmark i 17 Blade, ved Mansa. 1 De to Halvkugler, ved Friedenreich Evropa, 2 Expl Asien Afrika Australien Sverrig og Norge Tyskland Preussen Østrig Rusland Svejts 3

38 34 Stk. Kort. Nederlandene og Belgien 1 Frankrig, 2 Expl 2 Spanien og Portugal 1 Italien 1 Evropæiske Tyrki og Grækenland 1 Slesvig 1 Mellemtyskland, 2 Expl 2 Vesttyskland i Brandenborg, Schlesien, Posen.. 1 Over- og Mellemitalien 1 Evropæiske Tyrki og Grækenland 1 Palæstina 1 Stielers Haandatlas 1 Stjernekort, ved Andersen 1 V. Naturvidenskab, Have- og Landbrug, Mathematik m. m, Afbildninger af Planternes Naturhistorie 1 Andersen, C. C. Lærebog i Landmaaling 1 Naturbog for Bonden og Almueskoler 1 Bakewell. Vort Aarnundredes Opfindelser.. Bentsien. Anvisning til at indrette og passe Akvarier Bergsøe, V. Fra Mark og Skov, 1 2 Brehm. Pattedyrenes Liv Collin. Cotta. Naturvidenskaberne Geologiske Billeder Drejer. Planternes Metamorfoser Planternes Terminologi

39 35 Drewsen. Landøkonomien 1 Ersleiv.»Tordkloden og Mennesket, Esricht. Folkelige Foredrag 1 Figuier. Jordkloden før Syndfloden 1 Jordkloden efter Syndfloden... 1 Hartvig. Naturen og Menneskelivet i det høje Norden 1 Havet 1 Den tropiske Verdens Dyre- og Planteliv 1 Natur- og Folkelivet paa Sydhavsøerne 1 Humboldt, A. v. Kosmos, Jensen. Havebog 1 Kjærbølling. Danmarks Fugle, med Atlas... 2 Koppe. Anvisning til Jorddyrkning og Fædrift 1 Lange, J. Den danske Flora 1 Langkjær. Haandbog i Handelsregning... 1 Lavergne. Landøkonomiske Forhold i England 1 Liebig, J. Chemiske Breve, Lütken. Skildringer af Dyrelivet 1 Petersen, Jul. Trigonometri 1 Petersen. Almindelig Vejrlære 1 Petit. Botanik 1 Petit & Thor nam. Populære Naturskildringer 1 Proseh. Dy rerigets Naturhistorie 1 Prytz, Kr. Elektriciteten 1 3*

40 36 Rostrup. De vigtigste Foderurter 1 Sachs. Landøkonomiske Optegnelser... 1 Schjellerup. Populær Astrononi 1 Schou. Naturskildringer 1 Thomsen. Naturkræfterne i Menneskets Tjeneste 1 Tschudi. Dyrelivet i Alperne...' 1 Tuxen. Sol- og Planetsystemet 1 Stjerneverdenen 1 Luften og Havet Valentiner. Landbr uget 1 With. Husdyrene og deres Behandling. 1 Ørsted, II. C. Aanden i Naturen 1 VI, Religion, Pædagogik, Filosofi m. m, Bastholm. Filosofi 1 Biblia hebraica.. ved Hahn 1 Bindesbøll. Meddelelser 1 Clausen. De kirkelige Hovedlærdomme... 1 Franklin. Schatzkästlein 1 Hersieb. Bibelhistorie 1 Kniggc. Omgang med Mennesker 1

41 37 Lange. Skolen og Livet 1 Levinsen. Kirkehistorie 1 Mynster. Betragtninger, Philander. Kristelige Vink 1 Schmidt. Den Troendes daglige Paaminder 1 Wolff & Bredsdorff. Bibelske Skildringer 1

42 38 C. Tidsskrifter. I. Danske og norske. Aaret rundt, Aftenlæsning DanmarkJournalistforeningens Kalender Dansk Maanedsskrift ved Stenstrup Dansk Tidsskrift ved Scharling Familielæsning (Parmanns) 9 Folkekalender for Danmark og 71 7 Folkelæsning, 2 Exp] 180 For Romantik og Historie 1 44 (3 og 12 mangle). 42 Fra alle Lande Historisk Arkiv Husvennen Husflidstidende 1 Illustreret Tidende Illustreret Tidsskrift, ved Tuxen Illustreret Familie journal og Jylland Læsning for Folket, 1 4 4

43 39 Museum ^ Naturen og Mennesket 1 4 ^ Norden Nordstjernen Nordisk Universitets Tidsskrift S Nordslesvigsk Søndagsblad, Kirkelig Del 1S Folkelig Del Rises Arkiv ^ Rundt paa Jorden 1867, 69, 70, 72, 73, og 91 7 Skillingsmagazin o Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben Ude og hi emme ^ Ugentlige Blade ved Hertz Ugeskrift for Landmænd Franske. Almanach de Gotha Le tour du monde G Revue des deux mondes III. Tyske. Volkskalender 1856 og 58 2

44 40 D. Haandbøger og Sprogbøger. Bor ring. Grammaire francaise 1 Hammerich. Svenske Læsestykker 1 Hjorth. Tysk Sproglære 1 Lange. Græsk Grammatik 1 Madvig. Latinsk Sproglære 1 Mariboe. Engelsk Formlære 1 Handwörterbuch über das alte Testamente 1 Molbech. Dansk Ordbog 1 Meyer. Fremmedordbog 1 Ek. Dansk-svensk Ordbog 1 Rössing. Dansk-engelsk og engelsk-dansk Ordbog 2 Borring. Dansk-fransk og fransk-dansk Ordbog 1 Grönbcrg. Dansk-tysk og tysk-dansk Ordbog 2 Arnesen. Latinsk Ordbog 1 Græsk Ordbog 1 Flügel. Deutsch-englisch und englischdeutsch Wörterbuch 2 Dansk-fransk og fransk-dansk Lommeordbog 1 Dansk-tysk og tysk-dansk Lommeordbog 1 Dansk-engelsk og engelsk-dansk Lommeordbog... 1 Nordisk Conversationslexikon 5 Hof- og Statskalender 1870, 72, 74, 76, 78, , 84, 86, ,

45 41 E. Musik, j-j Derggreen. Bind Melodier til Salmebog til Kirkeog Husandagt 1 Folkesange og Melodier, Hartmann, I. P. E. Klaverstykker, Romancer og Sange, Hartmann. Etudes instructives Bertini: Etudes instructives Narret April Tre for En 1 Haydn, Jos. Ausgewählte Compositionen, Heyse, P. Romancer og Sange 1 Kaldan, Fr. Ausgewählte Compositionen Donizetti: Regimentets Datter Clementi: Original Sonaten Bertini: Etudes instructives 1 Juendelsohn-Bartholdy, Fr. Lieder ohne Worte.. 1 Mozart. Don.Tuan, 2 Expl 2 Figaros Bryllup 1 Sonater 1 Musikalsk Antliologi, udg. af.tru. Rée 4 Musikalsk Museum, udg. af Hornemann og Erslew, (12 og 14 mangle).. 12 Musikalske Nyheder, red. af Lumbye og Hornemann, 1 9 (b mangler) 6 Musikvennen, udg. af Aller, 1 2 2

46 42 Romancer og Sange. (Rung: Romancer og Sange Rung: Modersmaalet N. W. Gade: 3 Digte af Hauch N. W. Gade: Marietta Skandinaviske Sange R. Bay: Syd og Nord Crusell: Tolf sanger af Frithjofs Saga) 1 Tschirsch, Willi. Klassischer Jugendalbum für Piano und Violin, Vaudeviller. (En Landsbyhistorie Mester og Lærling Et enfoldigt Pigebarn For Alvor Lumbye: Dukkeballet) 1 Weber, Carl Maria v. Preciosa Euryanthe Oberon 1 Wey se. Romancer og Sange,

47 43 F. Billedværker. Tegninger fra Krigen Kronprinsens Formæling, 2 Expl den nordiske Udstilling 1872, 2 Expl. 2 Schjött. Vort Kongehus 1 Kjøbenhavn paa Kryds og Tværs 1 Udvalg af Karl Block's Kunst, 2 Expl 2 Galschiøt. Danmark, Daviller. Spanien 1 Ude og hjemmes Kunstner-Album 1 Billeder af berømte danske Mænd og Kvinder, Norge i Billeder 1 Danmark i Billeder, Richard og Secher. Danske Herregaarde, Carstensen og Liitken. Tordenskjold 1 Richardt. Vort Land 1 Kleinsorg og Ottosen. Sønderjylland 1 Nordiske Billeder, Fra Alverdens gemytlige Lande 1 Hans Tegner Album 1 Fritz Jørgensen. 40 Tegninger 1 Busch. Humoristiske Tegninger 1 Humoresker 1 Grandville. Scenes de la vie des animaux,

48 44 G. Smaaskrifter af blandet Indhold. Collin, M. Skaansk Kunstvævning 1 Grosch. Haandbog i huslige Kunstarbejder ] Guldberg. Kabaler 1 Rom. Husgerningsbog 1 S r. Søvnløse Nætter 1 Vejledning i Fotografi 1 vvn/vwuvvv-

49

50

51 i

52

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Red.: Sørensen, Preben Meulengracht; Red.: Steinsland, Gro: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Oversætter: Springborg, Peter; Lassen, Annette: Ravnkels saga 22

Læs mere

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom

LITTERATURHISTORIE. 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Red.: Steinsland, Gro; Red.: Sørensen, Preben Meulengracht: Vølvens Spådom 1 Kilde: Vølvens Spådom Høst & Søn, 2001 ISBN: 8714297612 2 Red.: Lund, Karin Birgitte; Red.: Lassen, Annette: Ravnkels saga

Læs mere

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG

KØBENHAVN. skildret af danske forfattere. En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG KØBENHAVN skildret af danske forfattere En antologi redigeret af OLE LARSEN CARIT ANDERSENS FORLAG Indhold Rastnus Ny er up: Danmark i Compendium*) 9 Fra»Kjøbenhavns Beskrivelse«, 1800 Jacob Paludan: Midnatsjunglen

Læs mere

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie"

Litteraturhistorie. 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: Modul 4: Litteraturhistorie 1 Studienævnet for Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab: "Modul 4: Litteraturhistorie" 1 Kilde: Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk, 2012-ordningen Det Humanistiske

Læs mere

Litteratur kryds og tværs f

Litteratur kryds og tværs f Sven Hakon Rossel Litteratur kryds og tværs f Af digtere til alle tider fra B.S. Ingemann til James Joyce UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBiBLIOTHEK - Hovedland Indhold Indledning 11 "I Danmark er

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker

Center for Undervisningsmidler Litteratur i Sætsamlingen til kanon-læsning i gymnasiet Marts 2005 Kanonværker Kanonværker Andersen, H.C. Det er ganske vist! 98 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1994 49 ex. Andersen, H.C. Eventyr, 1997 29 ex. Andersen, H.C. Den grimme ælling 49 ex. Andersen, H.C. Den lille havfrue, 1996

Læs mere

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare...

FORLAGET VISTOFT. Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap. med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT. 1. En lille lyrisk Aare... FORLAGET VISTOFT Den danske lejlighedssang fra Kingo til Rap med forord af HKH Prins Henrik DEL 1 INDSIGT 1. En lille lyrisk Aare... 11 INDLEDNING 11 Hvad taler vi om? 13 Sangkulturen er ændret 14 En ambitiøs

Læs mere

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1

Side 1. Transskriberet af Edla Lund Hansen Side 1. Ark 1 Side 1 Ark 1 ORTEGNELSE over de Mænd og Kvinder som ere fødte i Tidsrummet fra 15de ebruar 1883 til 15de ebruar 1885 ødsels=dat o orældrenes eller Værgens Aar 1 Mads Jensen Knudsen Søren Chr. Knudsen 16/1

Læs mere

Transskriberet af Lene Fabritius

Transskriberet af Lene Fabritius Fra 15 de Februar 1886 til 15 de Februar 1887 Lab 1 Zacharias Petersen 04/04 1886 Fisker Janus Petersen F 2 Carl Marinus Trolle 04/04 1886 Fisker August Trolle F 3 Niels Christian Lønstrup 30/04 1886 Fisker

Læs mere

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt

Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 8 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

I Dronningen og hendes efterkommere

I Dronningen og hendes efterkommere 1. I Dronningen og hendes efterkommere 3 I Dronningen og hendes efterkommere 1. Margrethe II, Danmarks Dronning. Født den 16. april 1940 på Amalienborg, København, Danmark. Bor på Amalienborg, København.

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul.

Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA. Under medvirken af Niels Ferlov. Billedredaktion: Hanne Finsen. Jul. Flemming Conrad og Lars P. Rømhild POESI OG PROSA Under medvirken af Niels Ferlov Billedredaktion: Hanne Finsen Jul. Gjellerups Forlag 1972 INDHOLDSFORTEGNELSE FRIEDRICH SCHLEGEL Fragmenter (2,5 ns.) 11

Læs mere

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang

Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Tekster til brug ved kanonarbejdet 7. 9. årgang Forfatter Tekst Ideer til anvendelsesmuligheder, parallelle tekster m.m. H. C. Andersen (1805 1875) Herman Bang (1857 1912) Historien om en moder Det døende

Læs mere

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016

Quiz-spørgsmål historiedysten 2016 3.-4. klasse: Christian 4. og kongerigets første koloni, Trankebar (40 spørgsmål) Barndom 1) Hvornår levede Christian 4.? Han lever endnu For 400 år siden* For 1500 år siden 2) Hvorfor havde Frederik 2.,

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder

Category. 20.80 Kristendom kristendom mystik gamle_teologisk_litteratur 20.90 Kristendom helgener historie biografie middelalder Decimal classification 01.56 Forfatter Leksikoner Danmark 01.62 Aszetische Literatur 03.00 Leksikoner og ordbøger 03.50 Leksikoner og ordbøger Teologiske Lexsika 03.81 Leksikoner og ordbøger Græske og

Læs mere

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation

08. Berg-Bjerggården. Anden Generation. Tredje Generation 08. Berg-Bjerggården 1. Hans Christensen. Han blev gift med Ved ikke. Hans død 8-nov-1899. 2. i Jørgen Hansen Bjergmand f. 16-jun-1689. Anden Generation 2. Jørgen Hansen Bjergmand, f. 16-jun-1689. Han

Læs mere

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi

Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Opstillinger på biblioteket for Forhistorisk Arkæologi Danmark Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Skandinavien Danske Tidsskrifter (står til sidst i opstillingen) Sverige Svenske Tidsskrifter

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING

HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING KATALOG Ns. 24 0 5 3. s " HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING f 7.-20. NOVEMBER HANS NIKOLAJ HANSEN UDSTILLING 7.-20. NOVEMBER DANSK KUNSTHANDEL NIKOLAJPLADS VINGAARDSTRÆDE 21 KATALOG NR. 24 De med * mærkede

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere

Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 1905-1935 Talere Foreningen af indbydere til Folkemøder i Sydsjælland ( Indbyderforeningen ) Side 1 (af 5) År Betalende deltagere Grundlovsmøder i Mogenstrup Skov 195-1935 Talere 195 1458 højsk.forstander Emil Dam og Holger

Læs mere

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20)

Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) Valdemarsmøder i Saras have i Vordingborg 1916-1920 (af John Gravesen) Side 1 (af 20) 15.6. 1916 15.6. 1917 15.6. 1918 15.6. 1919 15.6. 1920 RESUMÉ: Forstander Thomas Bredsdorff, Roskilde højskole, talte

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 09/10 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling

Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Norderstrasse 59, D-24939 Flensburg Signaturer & klassifikation Den Slesvigske Samling 08.001 08.1 08.001 Bøger og boghåndværk 08.01 Bibliografier 08.02 Biblioteker

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010- juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015

RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 29 11 2015 18:04:07 DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Grænsepokalskydning 15m. 2015 Gevær, 15m. Mesterskab UNG Stilling 1 1 43346 Marianne Clausen 13 343 Grænseegnens Skytteforening 188/02 188/00 376/02

Læs mere

Antikken i Europæisk Litteratur

Antikken i Europæisk Litteratur 1 NN: Reception 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: Tekstens appelstruktur 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Mikkelsdag var høsthelligdag, indtil Struense afskaffede den i 1770.

Mikkelsdag var høsthelligdag, indtil Struense afskaffede den i 1770. Mikkelsdagsmøder i Præstø 1916-1930 Side 1 (af 19) Mikkelsdag var høsthelligdag, indtil Struense afskaffede den i 1770. 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 10.11. 1930

Læs mere

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11)

15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930. Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) Valdemarsmøder i Vordingborg den 1926-1930 (af John Gravesen) Side 1 (af 11) 15.6. 1926 15.6. 1927 15.6. 1928 15.6. 1929 15.6. 1930 Forstander Alfred Povlsen, Ryslinge højskole, talte om sange, der betyder

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Litteraturhistorie 2

Litteraturhistorie 2 1 Lunding, Erik: Biedermeier og romantismen 1 Kilde: Kritik, 7, 1968 Gyldendal ISSN: INTET 2 Winther, Christian: Aftenmøde (1835) 19 Kilde: Poetiske skrifter. I Holbergselskabet, 1927 3 Exner, Julius:

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Vejledning til underviseren

Vejledning til underviseren Vejledning til underviseren Der er i alt 6 undervisningsforløb, som henvender sig til 7.-9. klasse. Undervisningsforløbene kan bruges direkte som de står, eller underviseren kan tilføje/plukke i dem efter

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

Tema. 12 Bøger. Historiske Romaner

Tema. 12 Bøger. Historiske Romaner Tema 12 Bøger Historiske Romaner Har vi ikke alle drømt om, bare for en tid, at leve i en helt anden tid eller få lov til at være med på sidelinjen under nogle af de helt store historiske begivenheder?

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne

Nordborg kirkebogsregister O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne Nordborg kirkebogsregister 1621-2000 O renskrevet og rettet ihenhold til KB af Astrid Thorsen og Ditlev Duus Guderup Efter- og fornavne fornavne fødte viede døde alder Oberførster's søn 16.05 1706 Qckens

Læs mere

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen

Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen KANON i folkeskolen baggrund og tekstudvalg Kanon forfattere lige til at bruge i undervisningen Undervisningsministeriets kanonudvalg har i 2004 arbejdet med udvælgelsen af væsentlige danske forfatterskaber,

Læs mere

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888.

Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Den bornholmske Familie J espersen ved Frændestævnet paa Den kgl. Skydebane den 31. Maj 1888. Amtmandsboligen i Neksø, hvor Amtmand Christian Jespersen boede 1809-1837. SLÆGTSGRENEN CHRISTIAN JESPERSEN

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

01 Aagesen. Anden Generation

01 Aagesen. Anden Generation 1. Peter Aagesen. Han blev gift med Ved ikke. Peter død 1693. 2. i Jacob Petersen Oggesen. 3. ii Peter Oggesen. iii Ellen Oggesen. Anden Generation 2. Jacob Petersen Oggesen. Han blev gift med Maren Matthisdatter,

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

Dansk litteratur historie 5

Dansk litteratur historie 5 Dansk litteratur historie 5 Steffen Auring Søren Baggesen Finn Hauberg Mortensen Søren Petersen Marie-Louise Svane Erik Svendsen Poul Aaby Sørensen Jørgen Vogelius Martin Zerlang Borgerlig enhedskultur

Læs mere

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen

hus nr 1nr navn standdag år alder fødested stilling erhverv 1 okt.1918 U 07.12 1908 13 Hundslev søn Bro 4 Anni Möisen FT 1921-1925 Bro og Skakkenborg renskrevet, oversat og påført fødselsdag eller dåbsdag og år og dåbs efternavn hos gifte kvinder af Ditlev Duus, Guderup FT 1921 Bro og Skakkenborg ægtefødsels- ophold den

Læs mere

Sigurd Swanes malerier på danske museer

Sigurd Swanes malerier på danske museer Sigurd Swanes malerier på danske museer Udarbejdet af Lise Fogh Indhold Sigurd Swanes malerier på danske museer... 1 Om dokumentet... 1 Sigurd Swanes malerier på danske museer... 2 Om dokumentet Dette

Læs mere

RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND. ARRANGEMENTER forår 2018

RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND. ARRANGEMENTER forår 2018 RANDERS AMTS HISTORISKE SAMFUND ARRANGEMENTER forår 2018 Tirsdag den 23. januar kl. 19.00 i Helligåndshusets store sal Kalø Slot i 700 år. Foredrag ved Vilfred Friborg Hansen, cand. mag i historie, tidligere

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation 23 maj 2006 Side 1 Første Generation 1. Kristian Martinus 1 Jensen #20, (søn af Laurits Jensen #1868 og Ane Marie Pedersdatter #1869). Han blev gift med Jacobine Andrea (Rubæck) Jacobsen #21. + 2 i. Laurits

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 10/11 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) htx Dansk A Pernille Frøling

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

J.P. Jacobsen og kunsten

J.P. Jacobsen og kunsten J.P. Jacobsen og kunsten Faaborg Museum Aarhus Universitetsforlag J.P. Jacobsen og kunsten Tak for støtte til bogen og udstillingen J.P. Jacobsen og kunsten: 15. Juni Fonden A. P. Møller og Hustru Chastine

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl

bolig person køn al- fødsels ægte- fødested 1 feb 1860 nr navn der dag år stand stand erhverv bopæl 1 Ernst Jacobsen Lange M 39 22.01 1822 G Sebbelev husfader boelsmand 3. F. 2 Catharina Maria født Jørgensen Lang K 36 01.10 1823 G husmoder hans kone 3. F. 3 Jacob Ernst Lamg M 11 03.12 1849 U Sebbelev

Læs mere

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel

Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Ungskytternes Turnering 50 meter riffel Resultatliste 2014 4. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Slægten. Slægten 1. Slægten 2. Slægten 3. Slægten 4

Slægten. Slægten 1. Slægten 2. Slægten 3. Slægten 4 Slægten Dane Slægten Slægten 1 Helleberg, Maria: Den hellige Knud (2005) En voksen Valdemar Dane ser ved kong Knud den Helliges skrinlæggelse i 1109 tilbage på tiden som viking i England, mødet med Knud,

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Antikken i europæisk litteratur

Antikken i europæisk litteratur 1 NN: "Reception" 1 Kilde: The Oxford Classical Dictionary Oxford University Press, 2003 ISBN: 0198606419 2 Iser, Wolfgang: "Tekstens appelstruktur" 2 Kilde: Værk og læser: En antologi om receptionsforskning

Læs mere

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50.

Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Bilag 2: Emnekoder Bemærk at position 52-53 kan indeholde koderne 90-98, hvis betydning er forskellig afhængig af position 50. Position 52-53 for S Fuld liste over position 52-53 for S som position 50

Læs mere

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen

Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen Nr Navn født sted 2 Anton Johannes Jensen 18-3-1888 Lindholm Aalborg 3 Augusta Victoria Thomsen 4-11-1891 Aasted Vejerbakken 4 Peder Nicolai Jensen 19-10-1827 Lindholm Aalborg 5 Maren Mogensen 23-3-1857

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

Korup Badminton. 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98. 4-5 Lør38 4-6 Lør69 5-6 Lør99. 7-8 Lør39 7-9 Lør70 8-9 Lør100. 10-11 Lør40 10-12 Lør71 11-12 Lør101

Korup Badminton. 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98. 4-5 Lør38 4-6 Lør69 5-6 Lør99. 7-8 Lør39 7-9 Lør70 8-9 Lør100. 10-11 Lør40 10-12 Lør71 11-12 Lør101 Herresingle U17 M Pulje 1 1 Kevin Hoff Odense OBK 2 Benjamin Gunnarstein 1-2 Lør37 1-3 Lør68 2-3 Lør98 3 Mikkel Søby Hansen Greve Herresingle U17 M Pulje 2 4 Mads Christiansen 5 Lasse Christensen Ringe

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE

MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE MODERNE DANSKE KÆRLIGHEDSDIGTE UDVALGT OG INDLEDET AF HAKON STANGERUP TEGNINGER AF EBBE SADOLIN JESPERSEN OG PIOS FORLAG KØBENHAVN MCMXLII INDHOLD INDLEDNING V KAI HOFFMANN Ensom Aften (»Liljer i Mørket«.

Læs mere

AUKTION BØGER & BOHAVE

AUKTION BØGER & BOHAVE ringsted@ AUKTION BØGER & BOHAVE Søndag den 22. marts 2015 kl. 12 Ringsted Museum og Arkiv er flyttet sammen. I den forbindelse sælges bohave, der er blevet til overs og brugte bøger, dubletter fra håndbogsbibliotek

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere