DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 ^ 4^0 y Sy/CcuÅ dll Q. 1/e.oi dawdi**? Jond.<LA yyzcoiij /g P' Smaatryk.

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK r' UUTKZCA P igta ri '.rnisnsis

5 Fortegnelse over Morskabsbiblioteket pa a Sindssygeanstalten ved Aarhus. Viborg. F V. Backhausens Bogtrykkeri

6

7 Indholdsfortegnelse. A. Skønlitteratur. Side. I. Danske Forfattere 5. II. Norske 14. III. Svenske i Oversættelse 15. IV. Engelske V. Franske VI. Tyske VII. Russiske VIII. Oversættelser fra forskellige Sprog 20. IX. F remmede Forfattere i Originalsproget: a. Svenske 20. b. Engelske. 21. c. Franske 22. d. Tyske 22. e. Latinske og græske 22. B. Videnskabelig Litteratur. I. Historie: a. Dansk og oversat: 1. Nordens Historie Verdenshistorie 26. b. Fremmede Sprog \ 26. II. Personalhistorie 27. III. Kunst-, Litteratur- og Kulturhistorie 29. IV. Jordbeskrivelse: a. Rejsebeskrivelser, Geografi og Topografi 30. b. Kort m. v 33. \. Naturvidenskab, Have- og Landbrug, Mathematik ete VI. Religion, Pædagogik, Filosofi m. m 36. C. Tidsskrifter. I. Danske og norske 38. II. Franske 39, III. Tyske D. Haandbøger og Sprogbøger 40. E. Musik F. Billedværker 43. G. Smaaskrifter af blandet Indhold 44.

8

9 A. Skønlitteratur. I. Danske Forfattere. Andersen, F. O. Ensomme Fyre 1 Andersen, 11. C. Samlede Værker, 1 28 (6, og 24 mangle) 15 Lykkepeer 1 Eventyr og Historier 14 I Spanien 1 Bagger, Carl. Samlede Skrifter, Baggesen, J. E. Skrifter Bauditz, Sofus. Ved Søen og i Skoven 1 Himmelbjerget 1 Arabesker 1 Under aaben Himmel 1 Klokkestøberen og andre Noveller 1 Novelletter 1 Historier fra Skovridergaarden.. 1 Krøniker fra Garnisonsbyen... 1 Bergsøe, Villi. Fra Piazza del Popolo 1 Fra den gamle Fabrik, I Sabinerbjergene 1 Fra gamle Dage 1 Fra sollyse Strande 1 Bernhardt, Carl (St. Aabain). Noveller, Blicher, St. St. Min Vinterbestilling 1

10 6 Bind Blicher, St. St. Fem Noveller Digte, 1 2 Noveller, 1 8 Samlede Noveller, 1 4 E Bindstouw Bondesen, Ingvor. Hersen paa Stejnarstad Kettergang og Skriftegang... Eventyrets Dyreverden I Strid og Stræb Kareten fra Lønneskov Skovstrup-Folk Skovstruphistorier Botli. Fra Heden til Havet Brandis, Henriette. Gamle Jfr. Trægaards Erindringer Bresdorff, Chr. Paa Feltfod Budde, L. Smaahistorier Tre Smaafortællinger, Fortællinger.7 ulefortællinger Bøgh, Erik. Noget og noget Mere Dramatiske Arbejder, Kalifen paa Eventyr Nytaarsnat 1869 Dit og Dat Udvalgte Fortællinger, Jonas Tværmoses Ærgrelser, C ar it Etlar. Gjøngehøvningen Vaabenmesteren. Hedemanden Tranens Varsel Gennem Ungarn og Siebenbürgen Undervejs Seet og Hørt, 2 Expl Viben Peter, 2 Expl Gennem Brændingen, 2 Expl... 2 Fangen paa Kalø, 2 Expl 2 Folk i Nød, 2 Expl 2

11 Carit Etlar. Smaafolk, 2 Expl 2 Salomon Baadsmand 1 Zilo 1 Livets Konflikter, 2 Expl 2 Pilesmeden 1 Fortællinger 1 T Stormvejr, 2 Expl 2 Arabere og Kabyler 1 Herremænd, 2 Expl 2 Strandrøveren. Medens de kæmpe 1 Herverts Krønike. Strandrøveren 1 Krigsbilleder. Medens de kæmpe 1 Broget Selskab, 2 Expl 3 Rejsende. Smuglerens Søn... 1 Krøniker. Herverts Krønike.. 1 Fra Alheden 1 Skuespil, En Balnat 1 Madsalune 1 Serafino fra Ota 1 Vendetta 1 Hofbal paa Trolborg 1 Eventyrslottet 1 I Løndom i Hjertets Kampe 1 Carstensen. Ombord og Iland 1 Christiansen, Einar. Joppe 1 Peter Plus 1 Dodt, Beatus. Niels Sparre 1 Holger Friis's Historie 1 Emil Larsens Hændelser 1 Drachmann, Holger. I Storm og Stille 1 Kunstnere 1 Rejsebilleder 1 Skyggebilleder 1 Danmark leve 1

12 8 Drachmann, llolger. Alkibiades To dramatiske Digte Tusind og en Nat Sangenes Bog Forskrevet, 1 2 Tarvis Elmgaard, Bertel. Under Straatag Ewald, H. F. Familien Nordby, 1 3 Johannes Falk, I 2 Valdemar Krone, 1 2 Svenskerne paa Kronborg, 1 2. Knud Rydbjerg Hvad Ellen vilde Den skotske Kvinde paa Tjele, 1 2 Agathe Knud Gyldenstjerne, 1 2 Niels Brahe, 1 2 Nyere Fortællinger Bianca Smaa Fortællinger Anna Hardenberg Georg Reinfeldt Charles Lyng Valdemarstoget, 1 2 Dronningens Jomfruer Griffenfeldt Caroline Mathilde Ewald, Johannes. Skrifter Fabricius. Fausbøll, V. Fædrelandske Digte Molboerne Gjellerup, Carl. Germanernes Lærling Brynhild En klassisk Maaned $

13 Gjellerup, Carl. Vandreaaret Helikon Kampen med Muserne Min Kjærligheds Bog Goldschmidt, 71/. Arvingen Den Vægelsindede paa Graahede. En Hederejse i Yiborgegnen... Ravnen Smaa Fortællinger Kjærlighedshistorier Avromche Nattergal En Skavank Fortællinger og Virkelighedsbilleder, 1 3 Rabbien og Ridderen En Jøde. 1 2 Hjemløs, 1 3 Smaa Skildringer Gyllembourg-Ehrensvard, Fru. Hverdagshistorier, 1 12 Hansen, Nis: Hansen, Peter. Harboe, H. Haucli, J. C. Olger Danskes Krønike Christian Kjøbenhavner Fra Dæk og Kaserne Bajazet og Tibér Gregorius den Syvende. Don Juan Carl d. V Død. Maastrichts Belejring Slottet ved Rhinen, 1 2 Vilhelm Zabern Tycho Brahes Ungdom Robert Fulton, 1 2 Kongens Yndling Charles de la Bussiére Lyriske Digte Valdemar Sejr Henrik af Navarra

14 10 Hauch, J. C. Fortælling om Haldor. Julian den Frafaldne Heegaard. Et Handelshus Familien Gorm Urolige Tider Heiberg, J. L. Poetiske Skrifter, 1 8 Heiberg, P. A. Udvalgte Skrifter Hehns, Johannes. Soldaterliv Grib Hcnckel, M..Tosias Rantzau Hemmingsen, Emanuel. Fra Folkelivet Folkelivsbilleder Korsets Stridsmænd Hertz, Henrik. Holberg, Ludvig. Holst, H. P. Hostrup, C. Bin Lystspil Dramatiske Værker < Digte, 1 4 Nytaarsgave 1868 Komedier, 3 Expl Peder Paars Niels Kliim Epistler Heltindehistorier Moralske Tanker Den lille Hornblæser Poetiske Skrifter, 1 5 Drøm og Daad Eva Karens Garde Under Snefog og Lyngbye. Regensvisebog Høyer-Møller. Ellen Ingemann, B. S. Valdemar Seir Erik Menveds Barndom Kong Erik og de Fredløse... Prins Otto af Danmark Dronning Margrethe

15 11 Ingemann, B. S. Landsbybørnene, Romancer m. m Eventyr, 1 13 (9 12 mangle). (Cornelia Levetzau). Fremtidsplaner c/akobsen, 1. P. Jakobsen, P. V. Justesen. Fru Marie Grubbe Mogens og andre Noveller... Trolddom Friluftsliv Kaalund, II. V. Fulvia Kok, Ehlers. Efterladte Digte Kok, Jens. Da jeg var Soldat Lange, Thomas. Lorenzen, C. C. Mari ager, P. Molbech. Chr. Møller, Carl. Møller, P. M. Nielsen, Anton. Aaen og Havet Nyt Liv Carl Gustav i Sønderjylland... Fra Hellas Den sidste Lamia Magthaverne paa Rhodos Dronningen af Kyrene Ambrosius Paa Farten Indenbys og Udenbys Mørupperne Ny paa Egnen Breinholm Badehotel Turistkompagniet Der er Forskel Nord-Tyskland Hotel Dania Paris og Rhinturen Vore Husdyr Efterladte Skrifter Tre Fortællinger 1

16 12 Nielsen, Anton. Nye Fortællinger 1 Bondeliv, Nielsen, Zacharias. To Landbyhistorier Gærende Kræfter Kulsviere Nyblom, Helene. Noveller Ungdomskamp Digt og Virkelighed Overskou, Th. En Valgdag Paludan-Møller, Fr. Ungdomsskrifter Tre Digte Nye Digte Paradiset Ivar Lykkes Historie, Pontoppidan, H. Muld Det forjættede Land Recke, E. v. d. Richardt, Chr. Rist. Rosenkilde, A. Hertuginden af Burgund Vintergrønt Blandede Digte En Rekrut fra fire og treds... Soldater Mellem Sæsonerne, 12 Anders Tikjøb ischandorph, S. Stillelivs Folk Ti Fortællinger Poet og Junker Sclijørring, Johanne. Fem Fortællinger... Fra den gamle Herregaard Beslægtede Naturer... Fra Jyllands Vestkyst... En Krise Steenbuch, A. Tre Fortællinger Stub, Ambrosius. Samlede Digte

17 13 Sylvester. Til Julen 1 Thiele, J. Thyra Boløxe 1 Tre Folkesagns Dramaer 1 Thyregod, C. A. Blandt Bøntier, A-R., Afsides Egne, 2 Expl 3 I)et virkelige Liv, Godtfolk og Kæltringer 1 Vildtvoxende Skikkelser 1 Historier og Sagn, 2 Expl 2 Mosgroede Minder 1 Tolderlund, 11. Fortællinger og Skildringer... 1 Hjemmefra 1 Fra Syd og Nord 1 Topsøe, Villi. (Xox). Skizzer 1 Nutidsbilleder 1 Taxen. Molbohistorier 1 Valentiner, A. Peter kommer paa Landet, Hvorledes Hans fandt Guld... 1 Wessel, J. H. Samlede Digte 1 Winther, Chr. Hjortens Flugt 1 Samlede Digtninger, Nye Digte af danske Digtere... 1 Øhlenschlæger, A. Tragedier, Digterværker ] Tragedier, Digterværker, Østergaard, Vilh. Danske Sagn 1 Unavngivne Forfattere. Nyere dansk Lyrik 1 Paa vilde Veje 1 Paa det Jævne 1 Fra Land og Sø 1

18 14 Unavngivne Forfattere. Hjemmekinesere. Husvennens Fortællinger Arnekrogen Julekvæld Onkel Niels Livets Konflikter... Livsbilleder, II, Norske Forfattere, Bjørnson, Bjømstjerne. Synnøve Solbilkken Fiskerjenten Kong Sverre Sigurd Slembe Maria Stuart. De Nygifte.. Paa Guds Veje Collett, Camilla. Ibsen, Henrik. Amtmandens Døtre De Unges Forbund, Samfundets Støtter. Et Dukkehjem.. En Folkefjende.. Kjelland, Alexander. Garman & Worse Skipper Worse... Sne Jacob Lie, Jonas. Fortællinger... Rutland Gaa paa Otte Fortællinger

19 Lie, Jonas. 15 Kommandørens Døtre Et Samliv Majsa Jons Trold Ny Samling Tho) 'esen, Magdalene. Signes Historie Billeder fra Vestkysten af Norge Herluf Nordal Christoffer Walkendorff Fra Midnatssolens Land, Mindre Fortællinger III, Svenske Forfattere i Oversættelse. Ahlgren, li. (Fru Benedictsscn). Folkelivsbilleder. Fru Marianne Carlén, Emilie Flygare. Eneboeren paa Johannesskæret Lagerlöf, Selma. Rydberg, V. Gösta Berlings Saga Fribytteren paa Østersøen Vaabensmeden IV, Engelske Forfattere i Oversættelse. Bell, Cur rer. Shirley, 1 2, 2 Expl 4 Bul iver, Lord Lytton. Harald 1 Den sidste Lehnsherre 1 Rienzi \

20 16 Cooper, J. F. Jack Tier 1 Marks Rev 1 Søløverne 1 Tilsøs og iland 1 Lucy Hardinge 1 Lodsen, 2 Expl 2 Vandringer i Schwejts 1 Banditten, 2 Expl 2 Stifinderen 1 Djæ vietaaen 1 De to Admiraler 1 Landmaaler-Assistenten 1 Jack O'Lantern 1 Spionen, 2 Expl 2 Hjemrejsen 1 Lionel Lincoln, 2 Expl 2 Wyandotte 1 Conancliet 1 Den sidste Mohicaner 1 Vildtskytten 1 Skarpretteren 1 Forsigtighed ^ Colonisterne 1 Steppen ^ Hedningemuren 1 Havfruen 1 Dickens, Charles. Samlede Skrifter, Fortællinger af Household words" 1 Disraeli, Benj. Vivian Grey, 1 2 w Hall, Caine. Forbrydelsens Skygge 1 Harte, Bret. Fortællinger og Skildringer 1 3. James, H. Røveren, 1 2 ^ Zigeuneren, 1 2 Huguenotten, 1 2 2

21 Lever, Charles. Ma) ry at. S. cott, W. Shakespeare, W. Swift, Jonathan. 17 Ridderen af Gwyne 1 3 Dødssejleren Kongens Eje Frank Mildmay Percival Keene Sørøveren m. ni Den fattige Jack Japhet der søger sin Fader. Midshipman Easy Jacob Ærlig Kapergasten Paschaen Newton Forster Nigels Hændelser... Ivanhoe Rob Roy Talismanen Astrologen Fængslet i Edinburgh Quentin Durward... Montrose Den sorte Dværg Woodstock Oldgranskeren Peveril fra Aasen, Kenilworth Klosteret Waverley St. Valentins Dag Dramatiske Værker, 1 18 Gullivers Rejse 3 Thacker ay, TV. M. Barry Lyndons Memoirer Snobberne.. Tre Fortællinger

22 18 Thackeray, W. 31. Mindre Fortællinger 1 Scener og Skizzer 1 Trollope, A. Enken Barnaby, Den gifte Enke, Barnaby's i Amerika, Weyman, Stanley. Bartoloraæusnatten 1 V. Franske Forfattere i Oversættelse. Daudet, Alphonse..Jack Fortællinger og Skizzer 1 Naboben 1 Det lille Pus 1 Landflygtige Monarker 1 Numa Roumestan 1 Geniernes Hustruer 1 Eline Ebsen 1 Tartarin paa Alperne 1 Helten fra Tarascon 1 Den Udødelige 1 Erindringer fra et Digterliv... 1 Merimée, Prosper. Fra Bartholomæusnattens Tid.. 1 Moliére. Lystspil, 1 3 ^ Vigny, A. de. Cinq Mars 1 VI. Tyske Forfattere i Oversættelse, Auerbach, B. Paa Højden, 1 2 -

23 19 ^ Bodenstedt. Mirza Schaffy's Sange 1 Ebers, Cr. Søstrene 1 Kejseren, Fru Borgmesterinden 1 Et Ord 1 Serapis 1 Grethe 1 Tre Eventyr 1 Per aspera, H ackländer, F. W. Værker, Den nye Don Quixote, Hebel. Fortællinger, Keller, Gottfried. Folkene i Seldwyla, Reuter, Fritz. Landmandsliv, Mit Fangeliv 1 Smaahistorier 1 Rejsen til Belgien 1 Spielhagen, Fr. Hammer og Ambolt 1 Problematiske Naturer 1 Gennem Nat til Lys 1 Familien von Hohenstein 1 Stormflod 1 Altid forrest 1 Angela 1 I sluttet Række, Mindre Fortællinger, Stinde, Jul. Familien Buchholtz 1 Unavngivne. Münchausens Eventyr 1 Reineke Fos, ved Chr. Winther. 1 2*

24 VII, 20 Russiske Forfattere i Oversættelse, Bind Kowalewsky, Sonja. Liv i Rusland 1 Tolstoy, Leo. Turgenjew, I. Ungdom 1 Krig og Fred, Fædre og Sønner 1 Smaa Fortællinger 1 Helene 1 Det unge Rusland 1 Ungdomsskrifter 1 Udvalgte Fortællinger af russiske Novellister, overs. af Villi. Møller 1 VIII, Oversættelser fra forskellige Sprog. Cantå, C. Margherita ['listeria Cervantes, Saavedra M. de. Don Quixote, i Cicero. Om Pligterne, ved Bloch-Suhr.. Fem Taler, ved R. Møller... Fire Taler mod Catilina, ved R. Møller Ovid. Forvandlinger, ved S. Mejsling.. Udvalgte Eventyr af 1001 Nat IX, Fremmede Forfattere i Originalsproget, a. Svenske. Bellmann. Fredmanns Epistler, 1-2

25 21 Runeberg, C. Fänrik Ståls Sägner, Hanna 1 Små Berättelser 1 Kan ej 1 Tegner, E. Frithjofs Saga 1 Samlede Skrifter, I VII 7 b. Engelske. Bell, Cur rer. Jane Eyre 1 Buliver, Lord Lytton. Ernst Maltravers 1 Alice 1 Rienzi 1 The last days of Pompeii 1 Cooper, J. F. The spy i Cummins. The lamplighter 1 Dickens. Domestic stories 1 Household words, Disraeli. Sybil 1 Lothair, Venetia, Endymion, Cantarini Flemming 1 Goldsmith, Oliver. Selected works 1 Irving, W. Oliver Goldsmith 1 Mar ~ryat. Snarleyyow 1 Midshipman Easy 1 Scott, W. lvanhoe 1

26 22 Scott, W. Kenilworth 1 Guy Mannering 1 c. Franske. ErcJcmann, Gliatrian. Histoire d'un sous-maitre... 1 Feuillet, Octave. Histoire de Sybille 1 Bellah 1 La petite comtesse 1 Gondinet. Christiane 1 Mermet. Roland ä Ronceveaux 1 Murgcr. Les buveurs d'eau 1 Souvestre, Emile. Un philosoph soifs les toits... 1 d. Tyske. Auerbach, B. Gesammelte Schriften, Goethe, W. Werke, Schiller, Fr. Werke, Wieland. Oberon 1 e. Latinske og Græske. Caesar. Commentarii de hello gallico... 1

27 23 Caesar. Werke, uebersetz von Baumstark, Cicero. Orationes, Opera, Cornelius Nepos. Vitæ excellentium imperatorum.. 1 Herodotus. Historia, do. uebersetz von Adolf Schøller, Homer. Ilias, Odyssea, Horatius. Opera 1 Livius. Opera Ovidius. Metamorphoses 1 Vir (j il ins. Opera 1 Xenophon. Opera 1

28 24 B. Videnskabelig Litteratur. I, Historie, a. Dansk og oversat. 1. Nordens Historie Allen, C. F. Fædrelandshistorie 1 Det danske Sprogs Historie i Sønderjylland , De tre nordiske Rigers Historie, Bache, N. Nordens Historie, Barfod, Fr. Fortællinger af Fædrelandets Historie, 2 Expl 2 Bech. Ryes Tilbagetog i Jylland 1 Bergmann. Gustav III 1 Blangstrnp. Christian VII og Caroline Mathilde 1 Bohr. Tordenskjold 1 Fabricius. Illustreret Danmarkshistorie, Fibiger. Historisk Læsebog 1 Fryxell. Karl XII 1

29 25 Galenga. Krigen i Slesvig Giessing. Frederik VII's Ungdoms- og Regeringsliistorie 1 Hammerich, Fr. Skildringer af den slesvigske Krig 1 Det 3die slesvigske Felttog... 1 Danmark fra , Hélweg. Jyske Minder fra Forsommeren Holm, E. Danmark Norges indre Historie under Enevælden , Holst, V. Felttogene Holst, Fr. og Axel Larsen. Felttogene Lund, Troels. Danmark og Norges Historie I, Liitken, O. Kampen ved Helgoland 1 Molbech. Fortællinger af den danske Historie Historisk biografiske Samlinger, Midler, Ludvig Clir. Danmarks Historie, Nissen. Danmarks Historie 1 Petersen, N. M. Danmarks Historie i Hedenold, Historiske Fortællinger om Islændernes Færd, Saxe Runemester. Danmarks Krønike 1 Sturleson, Snorre. Norges Kongekrønike, Sørensen, C. Den anden slesvigske Krig, Wegener. Frederik YI og Christian VIII's Historie 1 Worsaae, J. J. A. Nordens Forhistorie 1

30 26 2. Verdenshistorie. Bind Becker. Verdenshistorie, Berneck. Feltslagenes Bog 1 Bøttiger. Verdenshistorie i Levnetsbeskrivelser, Granzoiv. Vort Aarhundrede, Kofod. Verdenshistorie, 2 Expl 2 Petersen, Joh. Livet i Oldtiden 1 Prescott. Erobringen af Mexico, Erobringen af Peru 1 Philip II's Historie, Rosette & la Varenne. Det nye Italiens Historie. 1 Botteck. Almindelig Verdenshistorie, Schiern. Historiske Studier, 1 2 Thiers, A. I)en franske Revolutions Historie, Konsulatets og Kejserdømmets Historie, Thrige. Historisk Aarbog Wulff'. Den nordamerikanske Borgerkrig. 1 Wolsley. Krigen i China 1 b. Fremmede Sprog. Fryxell. Berättelser, Geijer. Skrifter, Macauley, Th. B. The history of England,

31 27 1 hiers, A. Histoire du consulat et de l'empire, Personalhistorie, Arentzen, Kr. Bardenfleth. Bille & Bøgh. Birkedal, Vilh. Bøgh, Nicolai. Adam Øhlenschliiger Livserindringer Breve til H. C. Andersen... Breve fra H. C. Andersen, 1 2 Personlige Oplevelser, Erindringer om.terichau Elisabeth Jerichau Baumann.. Clausen, H. N. Optegnelser om mit Levned og min Tids Historie Collin. H. C. Andersen og det Collinske Hus Dockum, E. v. Esr i cht. Gamle Minder Livserindringer Kaspar Hauser Fibiger, Margrethe. Clara Raphael... Forster. Dickens Levned, 1 3 Friis, F. B. Tyge Brahe Gade, Dagmar. Niels AV. Gade Galskjøt, J. B. S. Ingemanns Levnedsbog. Hammerich, Martin. Joh. Ewalds Levned Hauch, J. C. Minder,

32 28 Heiberg, Johan Ludvig. Breve fra og til Johan Ludvig Heiberg Breve fra Peter Andreas Heiberg Heiberg, Johanne Luise. Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg... Et Liv genoplevet i Erindringen. 1-4 He ise. Breve til og fra B. S. Ingemann Hjorth, P. Udvalg af Breve Holberg, Ludvig. Biografi Hostrup, G. Erindringer fra min Barndom og Ungdom Jung-Stilling, Johan Heinrich. Levnedsbeskrivelse, ved Chr. Winther Leffler, Anna Carlotta. Sonja Kowalewsky Lehmann, Orla. Efterladte Skrifter, 1 4 Liebenberg. Breve til og fra Christian Winther Mat 'tensen. Af mit Levned, 1 3 Mynster. Mindeblade om Øhlenschliiger Noer, Prinsen af. Optegnelser Overskou, Th. Af mit Liv og min Tid... Petersen, Richard. Henrik Steffens Jung-Stillings Liv Reinhardt. Itørdam, H. Sperling. Orla Lehmann Lyskanders Levned Peter Rørdam, 1 2 Selvbiografi Ulfeldt, Leonore Christine. Jammers Minde...

33 29 Winkel-Horn, Fr. Grundtvigs Liv 1 Ørsted, Mathilde. Breve til og fra H. C. Ørsted.. 1 III. Kunst-, Litteratur- og Kulturhistorie. Bang. Behrmann. Boisen. Both. Brunn, C. Custine. Davidsen. Dyrlund. Erslew T. II. Falke, J. Præstegaardsliv Latinskoleliv og Studenterliv.... Roskilde Græske Antikviteter Kjøbenhavn Pompeji Kjøbenhavn, Rusland 1839, Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn, 1-2 Tatere og Natmandsfolk Almindeligt Forfatter-Lexikon med Supplement, Kunstindustriens Grundsætninger. 1 Hansen, P. Hansen, Karl. liertzen. Holst. Illustreret dansk Litteraturhistorie, Ridderborge 1 En Russers Memoirer, Kjøbenhavns og Kjøbstædernes Historie 1 J, ansen, K. Vore Bedsteforældre 1

34 30 Lay ard, A. Liiblce. Løffler, I. B. Madsen, Karl. Mejborg, O. Moritz.?n, O. Nord au, Max. Bind Opdagelserne i Niniveh Kunsthistorie Udsigt over Danmarks Kirkebygninger Japanesisk Malerkunst Gamle danske Hjem Nordiske Bøndergaarde. 1. Slesvig Mythologisk Haandbog Kjøbenhavn paa Holbergs Tid.. Paris og Pariserne Fra Kreml til Al ham bra Petersen, B. v. Petersen, Richard, Ra l asmussen. Rohmann. Beretning om de dansk-vestindiske Øer Minder fra Øresundskysten... For 100 Aar siden Greve Reventlov og Bondens Frigørelse Skildringer at' forhistoriske Mærkværdigheder Schliemann. W inkel-hor, Udgravninger Den danske Litteraturs Historie. Mennesket i den forhistoriske Tid IV, Jordbeskrivelse. a. Rejsebeskrivelser, Geografi og Topografi. Adler, A. P. Optegnelser fra en Rejse 1

35 31 Barth. Bille, C. Bille, Steen. Barnes, B. Chandless, W Charton, E. D' Alviella. Davis. Ebers. Egyers. Erslev. Felinska, Eva. Felix. H. R. Henningsen. Holm. Ilolm & Garde. Hue. Humboldt, A. v. Ipsen, Alfred. Ingerslew. Kok, Joh. Konow, Henri. Kotzcbue. Kreitner. Rejser i Afrika, Erindringer fra Rejser i Italien, Rejse om Jorden, Rejse paa Indus Ved Saltsøen Rejser i ældre og nyere Tid, 1 4 Inde et Himalaya Kineserne, 2 Expl. Ægypten Erindringer fra Mexico. Den danske Stat.... Geografi Sibirien Langt fra Danmark. 1 2 Rejseskizzer fra Syden.. Det himmelske Rige Heimdals" Togt 1862 Den danske Konebaadsexpedition Souvenir d'un voyage dans la Tartaric et le Thibet Rejse i Sydamerika Rejse i det evropæiske og asiatiske Rusland Holland Geografi Det hellige Land I Asiens Farvande Rejse om Jorden, 2 Expl. Langt mod Øst

36 3<2 Lamartine. Lange O. Livingstone. Lumhöltz, C. Læssøe. Rejser i Østerland, 1 2, 2 Expl. 4 Kaukasus 1 Rejse i Sydafrika, den Rejse i Sydafrika Blandt Menneskeædere Et Glimt af Hindustan Mc. Ciure, Sir Jl. Opdagelsen af Nordvestpassagen Møllhausen, JB. Vandringer i Amerika Nansen, Frithjof. Nielsen, A. Nordenskjold, A. Petersen, C. Petersen, Th. Pontoppidan. Poppigs. Reedtz-Thott. Büppels. Schmidt. Semilasso. Spry. Stanley, H. M. Sørensen, F. Taine. Th. Tolderlund, H. Paa Ski over Grønland En Sommer i Amerika Vega"s "6 färd kring Asien og Evropa 1-2 Andra Dickson'ska Expeditionen Studier og Förskninger En Sommer paa Island Erindringer fra Polarlandene... I)en sidste Franklinsexpedition.. Et Besøg i Jerusalem og Omegn. Rejser i Sydamerika Rejser i Chile og Peru, Fem Uger i Finland... Rejse i Abyssinien, 1 2 Rejser i Grækenland Rejser i Afrika, 1 2, 2 Expl. Corvetten Challengers" Rejse KongoHoden, med Atlas... I det mørkeste Afrika, 1 2. Billeder fra Cuba Rejse i Pyrenæerne Erindringer fra St. Croix og Cuba Billeder fra Orienten

37 33 Topsøe, V. C. S. Fra Svejts og Frankrig 1 Fra Amerika 1 Trap. Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark 6 Do. Do. af Slesvig 2 Tr omholt, S. Under Nordlysets Straaler 1 Turistforeningens (norslie) Aarbog Urville, Dumont (V. Rejse om Jorden. 1 7, 2 Expl. 14 med Atlas 2 Undset, Ingvald. Fra Åkerslius til Akropolis... 1 Vambery. Rejser i Mellemasien 1 Watt, Robert (Bob). Fra Avstralien 1 Pariserfotografier 1 Igennem Evropa 1 Kjøbenhavn Melbourne Paris.. 1 Breve fra Rusland 1 b. Kort. S Kort. Den dansk Stat, ved Klee... Danmark i 17 Blade, ved Mansa. 1 De to Halvkugler, ved Friedenreich Evropa, 2 Expl Asien Afrika Australien Sverrig og Norge Tyskland Preussen Østrig Rusland Svejts 3

38 34 Stk. Kort. Nederlandene og Belgien 1 Frankrig, 2 Expl 2 Spanien og Portugal 1 Italien 1 Evropæiske Tyrki og Grækenland 1 Slesvig 1 Mellemtyskland, 2 Expl 2 Vesttyskland i Brandenborg, Schlesien, Posen.. 1 Over- og Mellemitalien 1 Evropæiske Tyrki og Grækenland 1 Palæstina 1 Stielers Haandatlas 1 Stjernekort, ved Andersen 1 V. Naturvidenskab, Have- og Landbrug, Mathematik m. m, Afbildninger af Planternes Naturhistorie 1 Andersen, C. C. Lærebog i Landmaaling 1 Naturbog for Bonden og Almueskoler 1 Bakewell. Vort Aarnundredes Opfindelser.. Bentsien. Anvisning til at indrette og passe Akvarier Bergsøe, V. Fra Mark og Skov, 1 2 Brehm. Pattedyrenes Liv Collin. Cotta. Naturvidenskaberne Geologiske Billeder Drejer. Planternes Metamorfoser Planternes Terminologi

39 35 Drewsen. Landøkonomien 1 Ersleiv.»Tordkloden og Mennesket, Esricht. Folkelige Foredrag 1 Figuier. Jordkloden før Syndfloden 1 Jordkloden efter Syndfloden... 1 Hartvig. Naturen og Menneskelivet i det høje Norden 1 Havet 1 Den tropiske Verdens Dyre- og Planteliv 1 Natur- og Folkelivet paa Sydhavsøerne 1 Humboldt, A. v. Kosmos, Jensen. Havebog 1 Kjærbølling. Danmarks Fugle, med Atlas... 2 Koppe. Anvisning til Jorddyrkning og Fædrift 1 Lange, J. Den danske Flora 1 Langkjær. Haandbog i Handelsregning... 1 Lavergne. Landøkonomiske Forhold i England 1 Liebig, J. Chemiske Breve, Lütken. Skildringer af Dyrelivet 1 Petersen, Jul. Trigonometri 1 Petersen. Almindelig Vejrlære 1 Petit. Botanik 1 Petit & Thor nam. Populære Naturskildringer 1 Proseh. Dy rerigets Naturhistorie 1 Prytz, Kr. Elektriciteten 1 3*

40 36 Rostrup. De vigtigste Foderurter 1 Sachs. Landøkonomiske Optegnelser... 1 Schjellerup. Populær Astrononi 1 Schou. Naturskildringer 1 Thomsen. Naturkræfterne i Menneskets Tjeneste 1 Tschudi. Dyrelivet i Alperne...' 1 Tuxen. Sol- og Planetsystemet 1 Stjerneverdenen 1 Luften og Havet Valentiner. Landbr uget 1 With. Husdyrene og deres Behandling. 1 Ørsted, II. C. Aanden i Naturen 1 VI, Religion, Pædagogik, Filosofi m. m, Bastholm. Filosofi 1 Biblia hebraica.. ved Hahn 1 Bindesbøll. Meddelelser 1 Clausen. De kirkelige Hovedlærdomme... 1 Franklin. Schatzkästlein 1 Hersieb. Bibelhistorie 1 Kniggc. Omgang med Mennesker 1

41 37 Lange. Skolen og Livet 1 Levinsen. Kirkehistorie 1 Mynster. Betragtninger, Philander. Kristelige Vink 1 Schmidt. Den Troendes daglige Paaminder 1 Wolff & Bredsdorff. Bibelske Skildringer 1

42 38 C. Tidsskrifter. I. Danske og norske. Aaret rundt, Aftenlæsning DanmarkJournalistforeningens Kalender Dansk Maanedsskrift ved Stenstrup Dansk Tidsskrift ved Scharling Familielæsning (Parmanns) 9 Folkekalender for Danmark og 71 7 Folkelæsning, 2 Exp] 180 For Romantik og Historie 1 44 (3 og 12 mangle). 42 Fra alle Lande Historisk Arkiv Husvennen Husflidstidende 1 Illustreret Tidende Illustreret Tidsskrift, ved Tuxen Illustreret Familie journal og Jylland Læsning for Folket, 1 4 4

43 39 Museum ^ Naturen og Mennesket 1 4 ^ Norden Nordstjernen Nordisk Universitets Tidsskrift S Nordslesvigsk Søndagsblad, Kirkelig Del 1S Folkelig Del Rises Arkiv ^ Rundt paa Jorden 1867, 69, 70, 72, 73, og 91 7 Skillingsmagazin o Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben Ude og hi emme ^ Ugentlige Blade ved Hertz Ugeskrift for Landmænd Franske. Almanach de Gotha Le tour du monde G Revue des deux mondes III. Tyske. Volkskalender 1856 og 58 2

44 40 D. Haandbøger og Sprogbøger. Bor ring. Grammaire francaise 1 Hammerich. Svenske Læsestykker 1 Hjorth. Tysk Sproglære 1 Lange. Græsk Grammatik 1 Madvig. Latinsk Sproglære 1 Mariboe. Engelsk Formlære 1 Handwörterbuch über das alte Testamente 1 Molbech. Dansk Ordbog 1 Meyer. Fremmedordbog 1 Ek. Dansk-svensk Ordbog 1 Rössing. Dansk-engelsk og engelsk-dansk Ordbog 2 Borring. Dansk-fransk og fransk-dansk Ordbog 1 Grönbcrg. Dansk-tysk og tysk-dansk Ordbog 2 Arnesen. Latinsk Ordbog 1 Græsk Ordbog 1 Flügel. Deutsch-englisch und englischdeutsch Wörterbuch 2 Dansk-fransk og fransk-dansk Lommeordbog 1 Dansk-tysk og tysk-dansk Lommeordbog 1 Dansk-engelsk og engelsk-dansk Lommeordbog... 1 Nordisk Conversationslexikon 5 Hof- og Statskalender 1870, 72, 74, 76, 78, , 84, 86, ,

45 41 E. Musik, j-j Derggreen. Bind Melodier til Salmebog til Kirkeog Husandagt 1 Folkesange og Melodier, Hartmann, I. P. E. Klaverstykker, Romancer og Sange, Hartmann. Etudes instructives Bertini: Etudes instructives Narret April Tre for En 1 Haydn, Jos. Ausgewählte Compositionen, Heyse, P. Romancer og Sange 1 Kaldan, Fr. Ausgewählte Compositionen Donizetti: Regimentets Datter Clementi: Original Sonaten Bertini: Etudes instructives 1 Juendelsohn-Bartholdy, Fr. Lieder ohne Worte.. 1 Mozart. Don.Tuan, 2 Expl 2 Figaros Bryllup 1 Sonater 1 Musikalsk Antliologi, udg. af.tru. Rée 4 Musikalsk Museum, udg. af Hornemann og Erslew, (12 og 14 mangle).. 12 Musikalske Nyheder, red. af Lumbye og Hornemann, 1 9 (b mangler) 6 Musikvennen, udg. af Aller, 1 2 2

46 42 Romancer og Sange. (Rung: Romancer og Sange Rung: Modersmaalet N. W. Gade: 3 Digte af Hauch N. W. Gade: Marietta Skandinaviske Sange R. Bay: Syd og Nord Crusell: Tolf sanger af Frithjofs Saga) 1 Tschirsch, Willi. Klassischer Jugendalbum für Piano und Violin, Vaudeviller. (En Landsbyhistorie Mester og Lærling Et enfoldigt Pigebarn For Alvor Lumbye: Dukkeballet) 1 Weber, Carl Maria v. Preciosa Euryanthe Oberon 1 Wey se. Romancer og Sange,

47 43 F. Billedværker. Tegninger fra Krigen Kronprinsens Formæling, 2 Expl den nordiske Udstilling 1872, 2 Expl. 2 Schjött. Vort Kongehus 1 Kjøbenhavn paa Kryds og Tværs 1 Udvalg af Karl Block's Kunst, 2 Expl 2 Galschiøt. Danmark, Daviller. Spanien 1 Ude og hjemmes Kunstner-Album 1 Billeder af berømte danske Mænd og Kvinder, Norge i Billeder 1 Danmark i Billeder, Richard og Secher. Danske Herregaarde, Carstensen og Liitken. Tordenskjold 1 Richardt. Vort Land 1 Kleinsorg og Ottosen. Sønderjylland 1 Nordiske Billeder, Fra Alverdens gemytlige Lande 1 Hans Tegner Album 1 Fritz Jørgensen. 40 Tegninger 1 Busch. Humoristiske Tegninger 1 Humoresker 1 Grandville. Scenes de la vie des animaux,

48 44 G. Smaaskrifter af blandet Indhold. Collin, M. Skaansk Kunstvævning 1 Grosch. Haandbog i huslige Kunstarbejder ] Guldberg. Kabaler 1 Rom. Husgerningsbog 1 S r. Søvnløse Nætter 1 Vejledning i Fotografi 1 vvn/vwuvvv-

49

50

51 i

52

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk

Folkeviser i middelalderen. Historisk. Litteraturhistorisk Folkeviser i middelalderen Middelalder her danses og synges folkeviserne - nedskrives først i 1500-1700 tallet i poesibøger af adelsdamer Folkeviser Trylleviser Ridderviser Kæmpeviser Historiske viser

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/st x/gsk/gif/fagpakke/hf+ Fag og niveau Fagbetegnelsen

Læs mere

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1

Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Alle-mod-alle skema optil 8 spillere - GRUPPE: BEGYNDER 1 Nr. Navn 1 2 3 4 5 6 Sum Placering 1. Phillip Nyborg 2. David Foy, Greve Skoleskak 3. August Rahn, Duevejens Skole 4. Lykke, Avedøre Børne og Ungdomsskole

Læs mere

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling.

Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. 1 Plus50.nu Prisliste 2014 Foredrag Annette Hilbert: erhvervspsykolog, indehaver af www.acosti.dk Livsglæde om livsappetit i udtryk og indtryk. Tangofortælling. Erik Lindsø: forfatter, foredragsholder

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27.

Velkommen til. El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup. I Ballerup Super Arena torsdag 27. Velkommen til El-installatør Claus Dalsgaard præsenterer 4000 meter holdforfølgelsescup I Ballerup Super Arena torsdag kl: 19.00-22.00 Løbsdag: torsdag kl: 19.00-22.00 Kl: 19.00 1. Start Damer Pointløb

Læs mere

Storauktion. Amagerbyt 2015

Storauktion. Amagerbyt 2015 Storauktion Amagerbyt 2015 Søndag den 1. marts 2015 på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup Åbningstid: kl. 10.00-16.00. Mødepræmier: kl. 11.00-12.00-13.00 Eftersyn: kl. 12.00-13.30 Auktion:

Læs mere

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur

1800-TALLET. - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1800-TALLET - Romantikken (Guldalderen) - Det Moderne Gennembrud - Det Folkelige Gennembrud (Skagensmalerne) Malerier og litteratur 1 ROMANTIKKEN 1800-1870 Karakteriseret ved: Fascination af folkeeventyret

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 17. juni 2009. Prøvenummer Indfødsretsprøven 17. juni 2009 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916

D n PROF. LAURITZ TUXENS. i i i UDSTILLING HHH 1916 D n 213 PROF. LAURITZ TUXENS i i i UDSTILLING HHH 1916 Fotografisamlingen PROFESSOR LAURITZ TUXENS UDSTILLING AF MALERIER STUDIER OG TEGNINGER 29. MARTS-12. APRIL 1916 HOTEL BRISTOL INDG. FRA VESTERGADE

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

TO LANDE, ÉN HISTORIE

TO LANDE, ÉN HISTORIE TO LANDE, ÉN HISTORIE Danmark og Norge fejrer fællesskab og folkestyre Vigtigste fælles begivenheder og events i Begivenheder i Norge Dato Arrangør Begivenheder Kontakoplysninger 13. 15. januar Riksarkivet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder

O 519. ældre og yngre danske Kunstnere FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst. D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek. en Samling Billeder D 27.768 ti Kunstakademiets Bibliotek 300000090372 O 519. FORTEGNELSE over en Samling Billeder af ældre og yngre danske Kunstnere Foreningen for national Kunst 1913 Charlottenborg En Salgsprotokol er fremlagt

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

SVEND BORBERG. Aabenbaringens Sted. Teaterkritik i udvalg ved Per Lykke UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL 1 - ZENTRALBIBLIOTHEK - Multivers

SVEND BORBERG. Aabenbaringens Sted. Teaterkritik i udvalg ved Per Lykke UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL 1 - ZENTRALBIBLIOTHEK - Multivers SVEND BORBERG Aabenbaringens Sted Teaterkritik i udvalg ved Per Lykke UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL 1 - ZENTRALBIBLIOTHEK - Multivers Indhold Forord Uden omsvøb. Om Svend Borberg som teaterkritiker Henrik

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af

S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af KLUBMESTERSKAB S.N.I.K Badmintonklub og Vedbæk Badmintonklub er fusioneret og det fejrer vi med et brag af et klubmesterskab fyldt med sjov, gode kampe og en fed weekend. Det foregår i VEDBÆKHALLEN - Henriksholms

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45

PIGER 10-11 R - 60 METER TORS KL. 10.15. DNS DAMM Mathilde Nyb l Skole 4.a PIGER 10-11 R - L NGDESPRING TORS KL. 11.45 PIGER 0- R - 0 METER TORS KL. 0. w: +0.0m/s 0. LANGE Sarah 0. MOLDT Nikoline.0 PEDERSEN Amalie. NIELSEN Pernille PETERSEN Ditte DAMM Mathilde PIGER 0- R - 00 METER TORS KL..00..0 LANGE Sarah.. PEDERSEN

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke

Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke Gravsten over Giertrud Kathrine Fibiger i Blovstrød kirke v/ kirkeværge Jørgen Jessen. Tirsdag den 27. januar 1767 var der barnedåb i Blovstrød kirke. Præsteparret Niels Hansen Møller og Karen Nielsdatter

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg.

CARL WENTORF. Iffi FORTEGNELSE. Foreningen for national Kunst 224. 1912. D 27.768 ti. over Arbejder af. Maleren. udstillede i. Charlottenborg. D 27.768 ti 224. Iffi FORTEGNELSE over Arbejder af Maleren CARL WENTORF udstillede i Foreningen for national Kunst 1912. Charlottenborg. Kunstakademiets Bibliotek O 300000151959 KUNSTAKADtMl BIBLIOTEK

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv

Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Den Økonomiske Udvikling: Oplysningstiden i perspektiv Martin Paldam Om mig se: http://www.martin.paldam.dk 1 Ud fra den nye bog: Oplysningens Verden. Aarhus Universitetsforlag. Den skulle I alle have!

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Ugebrev. Nr. 22, skoleåret 2013-14. 15. februar 2014. Og de levede lykkeligt til dagens ende. Eller noget i den retning...

Ugebrev. Nr. 22, skoleåret 2013-14. 15. februar 2014. Og de levede lykkeligt til dagens ende. Eller noget i den retning... Ugebrev Nr. 22, skoleåret 2013-14. 15. februar 2014 Og de levede lykkeligt til dagens ende. Eller noget i den retning... Det store eventyr i uge 6 sluttede med at Dronning Rødhætte d. 4 ringede med sin

Læs mere

MEDALLISTS BY EVENT. CARLE Nicolai. WAAENTZ Jakob. IPSEN Jonathan. JENSEN Arne. EGESTAD Peter. BJØRN Anne Sofie. AALBORG Julie.

MEDALLISTS BY EVENT. CARLE Nicolai. WAAENTZ Jakob. IPSEN Jonathan. JENSEN Arne. EGESTAD Peter. BJØRN Anne Sofie. AALBORG Julie. Recurve Junior Hold Sat 22 Aug GULD HALSKOV Aske CARLE Nicolai WAAENTZ Jakob IPSEN Jonathan JENSEN Arne EGESTAD Peter Recurve Kadet Hold Sat 22 Aug GULD LADEFOGED Magnus BJØRN Anne Sofie AALBORG Julie

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom

ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom ESG Klubmesterskab 2015 Ungdom Lørdag d. 18. april kl. 8.00 - ca. 20.00. Der bydes velkommen i Badmintoncenteret kl. 8.00, og der er åbent i hallen 30 min. før Tidsplanen er KUN vejledende. Du skal være

Læs mere

Korup Stævne 2009 U17 & U19

Korup Stævne 2009 U17 & U19 Korup Stævne 2009 Program U17 & U19 Lørdag 24/1: U17M indledende, U17A, U17B, U17C Søndag 25/1: U19 og U17M semifinaler og finaler. I Korup Hallen Spillested: Korup Hallen, Præstevej 12, 5210 Odense NV.

Læs mere

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland?

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland? Hvad hedder det nordligste punkt i (og Europa)? Grænser op til Tyskland? Grænser op til Italien? Svar: Nordkap Grænser op til Finland? Grænser op til Rusland? Har en konge eller en præsident? Svar: En

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom. Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved

Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom. Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Program for DGI Storstrømmen Landsdelsmesterskab for ungdom Lørdag den 10. november 2012 Herlufsholm Hallen, Herlufsholm Allé 233 4700 Næstved Søndag den 11. november 2012 Holmegard Hallen, Glasværksvej

Læs mere

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb.

Odense Cyklebane. Søndag den 30. november 2014. DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Odense Cyklebane Søndag den 30. november 2014 DM elite 4000 meter holdforfølgelsesløb DM junior Scratch DM junior pointløb. Børne omnium for U11 U 13 U 15. 1. 12.30 tidskørsel - 4000 meter holdforfølgelsesløb

Læs mere

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk

SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk SØREN KIERKEGAARD KULTURPRODUKTION SK Books SK Live www.kierkegaard-kultur.dk Skriv til os på: kierkegaardkultur@gmail.com Ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 KIERKEGAARD LIVE Musik-ledsagede

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

A. D. JØRGENSEN OG 1864

A. D. JØRGENSEN OG 1864 TROELS G. JØRGENSEN A. D. JØRGENSEN OG 1864 Mit livs tilskikkelse er blevet den, hver dag i det mindste én gang at føle bredden af mine særlige landsmænds tunge lod. A. D. Jørgensen i 1883 til M. Birkeland

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere