DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY"

Transkript

1 Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen

2 For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst For information on copyright and user rights, please consultwww.kb.dk

3 ^ 4^0 y Sy/CcuÅ dll Q. 1/e.oi dawdi**? Jond.<LA yyzcoiij /g P' Smaatryk.

4 DET KONGELIGE BIBLIOTEK r' UUTKZCA P igta ri '.rnisnsis

5 Fortegnelse over Morskabsbiblioteket pa a Sindssygeanstalten ved Aarhus. Viborg. F V. Backhausens Bogtrykkeri

6

7 Indholdsfortegnelse. A. Skønlitteratur. Side. I. Danske Forfattere 5. II. Norske 14. III. Svenske i Oversættelse 15. IV. Engelske V. Franske VI. Tyske VII. Russiske VIII. Oversættelser fra forskellige Sprog 20. IX. F remmede Forfattere i Originalsproget: a. Svenske 20. b. Engelske. 21. c. Franske 22. d. Tyske 22. e. Latinske og græske 22. B. Videnskabelig Litteratur. I. Historie: a. Dansk og oversat: 1. Nordens Historie Verdenshistorie 26. b. Fremmede Sprog \ 26. II. Personalhistorie 27. III. Kunst-, Litteratur- og Kulturhistorie 29. IV. Jordbeskrivelse: a. Rejsebeskrivelser, Geografi og Topografi 30. b. Kort m. v 33. \. Naturvidenskab, Have- og Landbrug, Mathematik ete VI. Religion, Pædagogik, Filosofi m. m 36. C. Tidsskrifter. I. Danske og norske 38. II. Franske 39, III. Tyske D. Haandbøger og Sprogbøger 40. E. Musik F. Billedværker 43. G. Smaaskrifter af blandet Indhold 44.

8

9 A. Skønlitteratur. I. Danske Forfattere. Andersen, F. O. Ensomme Fyre 1 Andersen, 11. C. Samlede Værker, 1 28 (6, og 24 mangle) 15 Lykkepeer 1 Eventyr og Historier 14 I Spanien 1 Bagger, Carl. Samlede Skrifter, Baggesen, J. E. Skrifter Bauditz, Sofus. Ved Søen og i Skoven 1 Himmelbjerget 1 Arabesker 1 Under aaben Himmel 1 Klokkestøberen og andre Noveller 1 Novelletter 1 Historier fra Skovridergaarden.. 1 Krøniker fra Garnisonsbyen... 1 Bergsøe, Villi. Fra Piazza del Popolo 1 Fra den gamle Fabrik, I Sabinerbjergene 1 Fra gamle Dage 1 Fra sollyse Strande 1 Bernhardt, Carl (St. Aabain). Noveller, Blicher, St. St. Min Vinterbestilling 1

10 6 Bind Blicher, St. St. Fem Noveller Digte, 1 2 Noveller, 1 8 Samlede Noveller, 1 4 E Bindstouw Bondesen, Ingvor. Hersen paa Stejnarstad Kettergang og Skriftegang... Eventyrets Dyreverden I Strid og Stræb Kareten fra Lønneskov Skovstrup-Folk Skovstruphistorier Botli. Fra Heden til Havet Brandis, Henriette. Gamle Jfr. Trægaards Erindringer Bresdorff, Chr. Paa Feltfod Budde, L. Smaahistorier Tre Smaafortællinger, Fortællinger.7 ulefortællinger Bøgh, Erik. Noget og noget Mere Dramatiske Arbejder, Kalifen paa Eventyr Nytaarsnat 1869 Dit og Dat Udvalgte Fortællinger, Jonas Tværmoses Ærgrelser, C ar it Etlar. Gjøngehøvningen Vaabenmesteren. Hedemanden Tranens Varsel Gennem Ungarn og Siebenbürgen Undervejs Seet og Hørt, 2 Expl Viben Peter, 2 Expl Gennem Brændingen, 2 Expl... 2 Fangen paa Kalø, 2 Expl 2 Folk i Nød, 2 Expl 2

11 Carit Etlar. Smaafolk, 2 Expl 2 Salomon Baadsmand 1 Zilo 1 Livets Konflikter, 2 Expl 2 Pilesmeden 1 Fortællinger 1 T Stormvejr, 2 Expl 2 Arabere og Kabyler 1 Herremænd, 2 Expl 2 Strandrøveren. Medens de kæmpe 1 Herverts Krønike. Strandrøveren 1 Krigsbilleder. Medens de kæmpe 1 Broget Selskab, 2 Expl 3 Rejsende. Smuglerens Søn... 1 Krøniker. Herverts Krønike.. 1 Fra Alheden 1 Skuespil, En Balnat 1 Madsalune 1 Serafino fra Ota 1 Vendetta 1 Hofbal paa Trolborg 1 Eventyrslottet 1 I Løndom i Hjertets Kampe 1 Carstensen. Ombord og Iland 1 Christiansen, Einar. Joppe 1 Peter Plus 1 Dodt, Beatus. Niels Sparre 1 Holger Friis's Historie 1 Emil Larsens Hændelser 1 Drachmann, Holger. I Storm og Stille 1 Kunstnere 1 Rejsebilleder 1 Skyggebilleder 1 Danmark leve 1

12 8 Drachmann, llolger. Alkibiades To dramatiske Digte Tusind og en Nat Sangenes Bog Forskrevet, 1 2 Tarvis Elmgaard, Bertel. Under Straatag Ewald, H. F. Familien Nordby, 1 3 Johannes Falk, I 2 Valdemar Krone, 1 2 Svenskerne paa Kronborg, 1 2. Knud Rydbjerg Hvad Ellen vilde Den skotske Kvinde paa Tjele, 1 2 Agathe Knud Gyldenstjerne, 1 2 Niels Brahe, 1 2 Nyere Fortællinger Bianca Smaa Fortællinger Anna Hardenberg Georg Reinfeldt Charles Lyng Valdemarstoget, 1 2 Dronningens Jomfruer Griffenfeldt Caroline Mathilde Ewald, Johannes. Skrifter Fabricius. Fausbøll, V. Fædrelandske Digte Molboerne Gjellerup, Carl. Germanernes Lærling Brynhild En klassisk Maaned $

13 Gjellerup, Carl. Vandreaaret Helikon Kampen med Muserne Min Kjærligheds Bog Goldschmidt, 71/. Arvingen Den Vægelsindede paa Graahede. En Hederejse i Yiborgegnen... Ravnen Smaa Fortællinger Kjærlighedshistorier Avromche Nattergal En Skavank Fortællinger og Virkelighedsbilleder, 1 3 Rabbien og Ridderen En Jøde. 1 2 Hjemløs, 1 3 Smaa Skildringer Gyllembourg-Ehrensvard, Fru. Hverdagshistorier, 1 12 Hansen, Nis: Hansen, Peter. Harboe, H. Haucli, J. C. Olger Danskes Krønike Christian Kjøbenhavner Fra Dæk og Kaserne Bajazet og Tibér Gregorius den Syvende. Don Juan Carl d. V Død. Maastrichts Belejring Slottet ved Rhinen, 1 2 Vilhelm Zabern Tycho Brahes Ungdom Robert Fulton, 1 2 Kongens Yndling Charles de la Bussiére Lyriske Digte Valdemar Sejr Henrik af Navarra

14 10 Hauch, J. C. Fortælling om Haldor. Julian den Frafaldne Heegaard. Et Handelshus Familien Gorm Urolige Tider Heiberg, J. L. Poetiske Skrifter, 1 8 Heiberg, P. A. Udvalgte Skrifter Hehns, Johannes. Soldaterliv Grib Hcnckel, M..Tosias Rantzau Hemmingsen, Emanuel. Fra Folkelivet Folkelivsbilleder Korsets Stridsmænd Hertz, Henrik. Holberg, Ludvig. Holst, H. P. Hostrup, C. Bin Lystspil Dramatiske Værker < Digte, 1 4 Nytaarsgave 1868 Komedier, 3 Expl Peder Paars Niels Kliim Epistler Heltindehistorier Moralske Tanker Den lille Hornblæser Poetiske Skrifter, 1 5 Drøm og Daad Eva Karens Garde Under Snefog og Lyngbye. Regensvisebog Høyer-Møller. Ellen Ingemann, B. S. Valdemar Seir Erik Menveds Barndom Kong Erik og de Fredløse... Prins Otto af Danmark Dronning Margrethe

15 11 Ingemann, B. S. Landsbybørnene, Romancer m. m Eventyr, 1 13 (9 12 mangle). (Cornelia Levetzau). Fremtidsplaner c/akobsen, 1. P. Jakobsen, P. V. Justesen. Fru Marie Grubbe Mogens og andre Noveller... Trolddom Friluftsliv Kaalund, II. V. Fulvia Kok, Ehlers. Efterladte Digte Kok, Jens. Da jeg var Soldat Lange, Thomas. Lorenzen, C. C. Mari ager, P. Molbech. Chr. Møller, Carl. Møller, P. M. Nielsen, Anton. Aaen og Havet Nyt Liv Carl Gustav i Sønderjylland... Fra Hellas Den sidste Lamia Magthaverne paa Rhodos Dronningen af Kyrene Ambrosius Paa Farten Indenbys og Udenbys Mørupperne Ny paa Egnen Breinholm Badehotel Turistkompagniet Der er Forskel Nord-Tyskland Hotel Dania Paris og Rhinturen Vore Husdyr Efterladte Skrifter Tre Fortællinger 1

16 12 Nielsen, Anton. Nye Fortællinger 1 Bondeliv, Nielsen, Zacharias. To Landbyhistorier Gærende Kræfter Kulsviere Nyblom, Helene. Noveller Ungdomskamp Digt og Virkelighed Overskou, Th. En Valgdag Paludan-Møller, Fr. Ungdomsskrifter Tre Digte Nye Digte Paradiset Ivar Lykkes Historie, Pontoppidan, H. Muld Det forjættede Land Recke, E. v. d. Richardt, Chr. Rist. Rosenkilde, A. Hertuginden af Burgund Vintergrønt Blandede Digte En Rekrut fra fire og treds... Soldater Mellem Sæsonerne, 12 Anders Tikjøb ischandorph, S. Stillelivs Folk Ti Fortællinger Poet og Junker Sclijørring, Johanne. Fem Fortællinger... Fra den gamle Herregaard Beslægtede Naturer... Fra Jyllands Vestkyst... En Krise Steenbuch, A. Tre Fortællinger Stub, Ambrosius. Samlede Digte

17 13 Sylvester. Til Julen 1 Thiele, J. Thyra Boløxe 1 Tre Folkesagns Dramaer 1 Thyregod, C. A. Blandt Bøntier, A-R., Afsides Egne, 2 Expl 3 I)et virkelige Liv, Godtfolk og Kæltringer 1 Vildtvoxende Skikkelser 1 Historier og Sagn, 2 Expl 2 Mosgroede Minder 1 Tolderlund, 11. Fortællinger og Skildringer... 1 Hjemmefra 1 Fra Syd og Nord 1 Topsøe, Villi. (Xox). Skizzer 1 Nutidsbilleder 1 Taxen. Molbohistorier 1 Valentiner, A. Peter kommer paa Landet, Hvorledes Hans fandt Guld... 1 Wessel, J. H. Samlede Digte 1 Winther, Chr. Hjortens Flugt 1 Samlede Digtninger, Nye Digte af danske Digtere... 1 Øhlenschlæger, A. Tragedier, Digterværker ] Tragedier, Digterværker, Østergaard, Vilh. Danske Sagn 1 Unavngivne Forfattere. Nyere dansk Lyrik 1 Paa vilde Veje 1 Paa det Jævne 1 Fra Land og Sø 1

18 14 Unavngivne Forfattere. Hjemmekinesere. Husvennens Fortællinger Arnekrogen Julekvæld Onkel Niels Livets Konflikter... Livsbilleder, II, Norske Forfattere, Bjørnson, Bjømstjerne. Synnøve Solbilkken Fiskerjenten Kong Sverre Sigurd Slembe Maria Stuart. De Nygifte.. Paa Guds Veje Collett, Camilla. Ibsen, Henrik. Amtmandens Døtre De Unges Forbund, Samfundets Støtter. Et Dukkehjem.. En Folkefjende.. Kjelland, Alexander. Garman & Worse Skipper Worse... Sne Jacob Lie, Jonas. Fortællinger... Rutland Gaa paa Otte Fortællinger

19 Lie, Jonas. 15 Kommandørens Døtre Et Samliv Majsa Jons Trold Ny Samling Tho) 'esen, Magdalene. Signes Historie Billeder fra Vestkysten af Norge Herluf Nordal Christoffer Walkendorff Fra Midnatssolens Land, Mindre Fortællinger III, Svenske Forfattere i Oversættelse. Ahlgren, li. (Fru Benedictsscn). Folkelivsbilleder. Fru Marianne Carlén, Emilie Flygare. Eneboeren paa Johannesskæret Lagerlöf, Selma. Rydberg, V. Gösta Berlings Saga Fribytteren paa Østersøen Vaabensmeden IV, Engelske Forfattere i Oversættelse. Bell, Cur rer. Shirley, 1 2, 2 Expl 4 Bul iver, Lord Lytton. Harald 1 Den sidste Lehnsherre 1 Rienzi \

20 16 Cooper, J. F. Jack Tier 1 Marks Rev 1 Søløverne 1 Tilsøs og iland 1 Lucy Hardinge 1 Lodsen, 2 Expl 2 Vandringer i Schwejts 1 Banditten, 2 Expl 2 Stifinderen 1 Djæ vietaaen 1 De to Admiraler 1 Landmaaler-Assistenten 1 Jack O'Lantern 1 Spionen, 2 Expl 2 Hjemrejsen 1 Lionel Lincoln, 2 Expl 2 Wyandotte 1 Conancliet 1 Den sidste Mohicaner 1 Vildtskytten 1 Skarpretteren 1 Forsigtighed ^ Colonisterne 1 Steppen ^ Hedningemuren 1 Havfruen 1 Dickens, Charles. Samlede Skrifter, Fortællinger af Household words" 1 Disraeli, Benj. Vivian Grey, 1 2 w Hall, Caine. Forbrydelsens Skygge 1 Harte, Bret. Fortællinger og Skildringer 1 3. James, H. Røveren, 1 2 ^ Zigeuneren, 1 2 Huguenotten, 1 2 2

21 Lever, Charles. Ma) ry at. S. cott, W. Shakespeare, W. Swift, Jonathan. 17 Ridderen af Gwyne 1 3 Dødssejleren Kongens Eje Frank Mildmay Percival Keene Sørøveren m. ni Den fattige Jack Japhet der søger sin Fader. Midshipman Easy Jacob Ærlig Kapergasten Paschaen Newton Forster Nigels Hændelser... Ivanhoe Rob Roy Talismanen Astrologen Fængslet i Edinburgh Quentin Durward... Montrose Den sorte Dværg Woodstock Oldgranskeren Peveril fra Aasen, Kenilworth Klosteret Waverley St. Valentins Dag Dramatiske Værker, 1 18 Gullivers Rejse 3 Thacker ay, TV. M. Barry Lyndons Memoirer Snobberne.. Tre Fortællinger

22 18 Thackeray, W. 31. Mindre Fortællinger 1 Scener og Skizzer 1 Trollope, A. Enken Barnaby, Den gifte Enke, Barnaby's i Amerika, Weyman, Stanley. Bartoloraæusnatten 1 V. Franske Forfattere i Oversættelse. Daudet, Alphonse..Jack Fortællinger og Skizzer 1 Naboben 1 Det lille Pus 1 Landflygtige Monarker 1 Numa Roumestan 1 Geniernes Hustruer 1 Eline Ebsen 1 Tartarin paa Alperne 1 Helten fra Tarascon 1 Den Udødelige 1 Erindringer fra et Digterliv... 1 Merimée, Prosper. Fra Bartholomæusnattens Tid.. 1 Moliére. Lystspil, 1 3 ^ Vigny, A. de. Cinq Mars 1 VI. Tyske Forfattere i Oversættelse, Auerbach, B. Paa Højden, 1 2 -

23 19 ^ Bodenstedt. Mirza Schaffy's Sange 1 Ebers, Cr. Søstrene 1 Kejseren, Fru Borgmesterinden 1 Et Ord 1 Serapis 1 Grethe 1 Tre Eventyr 1 Per aspera, H ackländer, F. W. Værker, Den nye Don Quixote, Hebel. Fortællinger, Keller, Gottfried. Folkene i Seldwyla, Reuter, Fritz. Landmandsliv, Mit Fangeliv 1 Smaahistorier 1 Rejsen til Belgien 1 Spielhagen, Fr. Hammer og Ambolt 1 Problematiske Naturer 1 Gennem Nat til Lys 1 Familien von Hohenstein 1 Stormflod 1 Altid forrest 1 Angela 1 I sluttet Række, Mindre Fortællinger, Stinde, Jul. Familien Buchholtz 1 Unavngivne. Münchausens Eventyr 1 Reineke Fos, ved Chr. Winther. 1 2*

24 VII, 20 Russiske Forfattere i Oversættelse, Bind Kowalewsky, Sonja. Liv i Rusland 1 Tolstoy, Leo. Turgenjew, I. Ungdom 1 Krig og Fred, Fædre og Sønner 1 Smaa Fortællinger 1 Helene 1 Det unge Rusland 1 Ungdomsskrifter 1 Udvalgte Fortællinger af russiske Novellister, overs. af Villi. Møller 1 VIII, Oversættelser fra forskellige Sprog. Cantå, C. Margherita ['listeria Cervantes, Saavedra M. de. Don Quixote, i Cicero. Om Pligterne, ved Bloch-Suhr.. Fem Taler, ved R. Møller... Fire Taler mod Catilina, ved R. Møller Ovid. Forvandlinger, ved S. Mejsling.. Udvalgte Eventyr af 1001 Nat IX, Fremmede Forfattere i Originalsproget, a. Svenske. Bellmann. Fredmanns Epistler, 1-2

25 21 Runeberg, C. Fänrik Ståls Sägner, Hanna 1 Små Berättelser 1 Kan ej 1 Tegner, E. Frithjofs Saga 1 Samlede Skrifter, I VII 7 b. Engelske. Bell, Cur rer. Jane Eyre 1 Buliver, Lord Lytton. Ernst Maltravers 1 Alice 1 Rienzi 1 The last days of Pompeii 1 Cooper, J. F. The spy i Cummins. The lamplighter 1 Dickens. Domestic stories 1 Household words, Disraeli. Sybil 1 Lothair, Venetia, Endymion, Cantarini Flemming 1 Goldsmith, Oliver. Selected works 1 Irving, W. Oliver Goldsmith 1 Mar ~ryat. Snarleyyow 1 Midshipman Easy 1 Scott, W. lvanhoe 1

26 22 Scott, W. Kenilworth 1 Guy Mannering 1 c. Franske. ErcJcmann, Gliatrian. Histoire d'un sous-maitre... 1 Feuillet, Octave. Histoire de Sybille 1 Bellah 1 La petite comtesse 1 Gondinet. Christiane 1 Mermet. Roland ä Ronceveaux 1 Murgcr. Les buveurs d'eau 1 Souvestre, Emile. Un philosoph soifs les toits... 1 d. Tyske. Auerbach, B. Gesammelte Schriften, Goethe, W. Werke, Schiller, Fr. Werke, Wieland. Oberon 1 e. Latinske og Græske. Caesar. Commentarii de hello gallico... 1

27 23 Caesar. Werke, uebersetz von Baumstark, Cicero. Orationes, Opera, Cornelius Nepos. Vitæ excellentium imperatorum.. 1 Herodotus. Historia, do. uebersetz von Adolf Schøller, Homer. Ilias, Odyssea, Horatius. Opera 1 Livius. Opera Ovidius. Metamorphoses 1 Vir (j il ins. Opera 1 Xenophon. Opera 1

28 24 B. Videnskabelig Litteratur. I, Historie, a. Dansk og oversat. 1. Nordens Historie Allen, C. F. Fædrelandshistorie 1 Det danske Sprogs Historie i Sønderjylland , De tre nordiske Rigers Historie, Bache, N. Nordens Historie, Barfod, Fr. Fortællinger af Fædrelandets Historie, 2 Expl 2 Bech. Ryes Tilbagetog i Jylland 1 Bergmann. Gustav III 1 Blangstrnp. Christian VII og Caroline Mathilde 1 Bohr. Tordenskjold 1 Fabricius. Illustreret Danmarkshistorie, Fibiger. Historisk Læsebog 1 Fryxell. Karl XII 1

29 25 Galenga. Krigen i Slesvig Giessing. Frederik VII's Ungdoms- og Regeringsliistorie 1 Hammerich, Fr. Skildringer af den slesvigske Krig 1 Det 3die slesvigske Felttog... 1 Danmark fra , Hélweg. Jyske Minder fra Forsommeren Holm, E. Danmark Norges indre Historie under Enevælden , Holst, V. Felttogene Holst, Fr. og Axel Larsen. Felttogene Lund, Troels. Danmark og Norges Historie I, Liitken, O. Kampen ved Helgoland 1 Molbech. Fortællinger af den danske Historie Historisk biografiske Samlinger, Midler, Ludvig Clir. Danmarks Historie, Nissen. Danmarks Historie 1 Petersen, N. M. Danmarks Historie i Hedenold, Historiske Fortællinger om Islændernes Færd, Saxe Runemester. Danmarks Krønike 1 Sturleson, Snorre. Norges Kongekrønike, Sørensen, C. Den anden slesvigske Krig, Wegener. Frederik YI og Christian VIII's Historie 1 Worsaae, J. J. A. Nordens Forhistorie 1

30 26 2. Verdenshistorie. Bind Becker. Verdenshistorie, Berneck. Feltslagenes Bog 1 Bøttiger. Verdenshistorie i Levnetsbeskrivelser, Granzoiv. Vort Aarhundrede, Kofod. Verdenshistorie, 2 Expl 2 Petersen, Joh. Livet i Oldtiden 1 Prescott. Erobringen af Mexico, Erobringen af Peru 1 Philip II's Historie, Rosette & la Varenne. Det nye Italiens Historie. 1 Botteck. Almindelig Verdenshistorie, Schiern. Historiske Studier, 1 2 Thiers, A. I)en franske Revolutions Historie, Konsulatets og Kejserdømmets Historie, Thrige. Historisk Aarbog Wulff'. Den nordamerikanske Borgerkrig. 1 Wolsley. Krigen i China 1 b. Fremmede Sprog. Fryxell. Berättelser, Geijer. Skrifter, Macauley, Th. B. The history of England,

31 27 1 hiers, A. Histoire du consulat et de l'empire, Personalhistorie, Arentzen, Kr. Bardenfleth. Bille & Bøgh. Birkedal, Vilh. Bøgh, Nicolai. Adam Øhlenschliiger Livserindringer Breve til H. C. Andersen... Breve fra H. C. Andersen, 1 2 Personlige Oplevelser, Erindringer om.terichau Elisabeth Jerichau Baumann.. Clausen, H. N. Optegnelser om mit Levned og min Tids Historie Collin. H. C. Andersen og det Collinske Hus Dockum, E. v. Esr i cht. Gamle Minder Livserindringer Kaspar Hauser Fibiger, Margrethe. Clara Raphael... Forster. Dickens Levned, 1 3 Friis, F. B. Tyge Brahe Gade, Dagmar. Niels AV. Gade Galskjøt, J. B. S. Ingemanns Levnedsbog. Hammerich, Martin. Joh. Ewalds Levned Hauch, J. C. Minder,

32 28 Heiberg, Johan Ludvig. Breve fra og til Johan Ludvig Heiberg Breve fra Peter Andreas Heiberg Heiberg, Johanne Luise. Peter Andreas Heiberg og Thomasine Gyllembourg... Et Liv genoplevet i Erindringen. 1-4 He ise. Breve til og fra B. S. Ingemann Hjorth, P. Udvalg af Breve Holberg, Ludvig. Biografi Hostrup, G. Erindringer fra min Barndom og Ungdom Jung-Stilling, Johan Heinrich. Levnedsbeskrivelse, ved Chr. Winther Leffler, Anna Carlotta. Sonja Kowalewsky Lehmann, Orla. Efterladte Skrifter, 1 4 Liebenberg. Breve til og fra Christian Winther Mat 'tensen. Af mit Levned, 1 3 Mynster. Mindeblade om Øhlenschliiger Noer, Prinsen af. Optegnelser Overskou, Th. Af mit Liv og min Tid... Petersen, Richard. Henrik Steffens Jung-Stillings Liv Reinhardt. Itørdam, H. Sperling. Orla Lehmann Lyskanders Levned Peter Rørdam, 1 2 Selvbiografi Ulfeldt, Leonore Christine. Jammers Minde...

33 29 Winkel-Horn, Fr. Grundtvigs Liv 1 Ørsted, Mathilde. Breve til og fra H. C. Ørsted.. 1 III. Kunst-, Litteratur- og Kulturhistorie. Bang. Behrmann. Boisen. Both. Brunn, C. Custine. Davidsen. Dyrlund. Erslew T. II. Falke, J. Præstegaardsliv Latinskoleliv og Studenterliv.... Roskilde Græske Antikviteter Kjøbenhavn Pompeji Kjøbenhavn, Rusland 1839, Fra det gamle Kongens Kjøbenhavn, 1-2 Tatere og Natmandsfolk Almindeligt Forfatter-Lexikon med Supplement, Kunstindustriens Grundsætninger. 1 Hansen, P. Hansen, Karl. liertzen. Holst. Illustreret dansk Litteraturhistorie, Ridderborge 1 En Russers Memoirer, Kjøbenhavns og Kjøbstædernes Historie 1 J, ansen, K. Vore Bedsteforældre 1

34 30 Lay ard, A. Liiblce. Løffler, I. B. Madsen, Karl. Mejborg, O. Moritz.?n, O. Nord au, Max. Bind Opdagelserne i Niniveh Kunsthistorie Udsigt over Danmarks Kirkebygninger Japanesisk Malerkunst Gamle danske Hjem Nordiske Bøndergaarde. 1. Slesvig Mythologisk Haandbog Kjøbenhavn paa Holbergs Tid.. Paris og Pariserne Fra Kreml til Al ham bra Petersen, B. v. Petersen, Richard, Ra l asmussen. Rohmann. Beretning om de dansk-vestindiske Øer Minder fra Øresundskysten... For 100 Aar siden Greve Reventlov og Bondens Frigørelse Skildringer at' forhistoriske Mærkværdigheder Schliemann. W inkel-hor, Udgravninger Den danske Litteraturs Historie. Mennesket i den forhistoriske Tid IV, Jordbeskrivelse. a. Rejsebeskrivelser, Geografi og Topografi. Adler, A. P. Optegnelser fra en Rejse 1

35 31 Barth. Bille, C. Bille, Steen. Barnes, B. Chandless, W Charton, E. D' Alviella. Davis. Ebers. Egyers. Erslev. Felinska, Eva. Felix. H. R. Henningsen. Holm. Ilolm & Garde. Hue. Humboldt, A. v. Ipsen, Alfred. Ingerslew. Kok, Joh. Konow, Henri. Kotzcbue. Kreitner. Rejser i Afrika, Erindringer fra Rejser i Italien, Rejse om Jorden, Rejse paa Indus Ved Saltsøen Rejser i ældre og nyere Tid, 1 4 Inde et Himalaya Kineserne, 2 Expl. Ægypten Erindringer fra Mexico. Den danske Stat.... Geografi Sibirien Langt fra Danmark. 1 2 Rejseskizzer fra Syden.. Det himmelske Rige Heimdals" Togt 1862 Den danske Konebaadsexpedition Souvenir d'un voyage dans la Tartaric et le Thibet Rejse i Sydamerika Rejse i det evropæiske og asiatiske Rusland Holland Geografi Det hellige Land I Asiens Farvande Rejse om Jorden, 2 Expl. Langt mod Øst

36 3<2 Lamartine. Lange O. Livingstone. Lumhöltz, C. Læssøe. Rejser i Østerland, 1 2, 2 Expl. 4 Kaukasus 1 Rejse i Sydafrika, den Rejse i Sydafrika Blandt Menneskeædere Et Glimt af Hindustan Mc. Ciure, Sir Jl. Opdagelsen af Nordvestpassagen Møllhausen, JB. Vandringer i Amerika Nansen, Frithjof. Nielsen, A. Nordenskjold, A. Petersen, C. Petersen, Th. Pontoppidan. Poppigs. Reedtz-Thott. Büppels. Schmidt. Semilasso. Spry. Stanley, H. M. Sørensen, F. Taine. Th. Tolderlund, H. Paa Ski over Grønland En Sommer i Amerika Vega"s "6 färd kring Asien og Evropa 1-2 Andra Dickson'ska Expeditionen Studier og Förskninger En Sommer paa Island Erindringer fra Polarlandene... I)en sidste Franklinsexpedition.. Et Besøg i Jerusalem og Omegn. Rejser i Sydamerika Rejser i Chile og Peru, Fem Uger i Finland... Rejse i Abyssinien, 1 2 Rejser i Grækenland Rejser i Afrika, 1 2, 2 Expl. Corvetten Challengers" Rejse KongoHoden, med Atlas... I det mørkeste Afrika, 1 2. Billeder fra Cuba Rejse i Pyrenæerne Erindringer fra St. Croix og Cuba Billeder fra Orienten

37 33 Topsøe, V. C. S. Fra Svejts og Frankrig 1 Fra Amerika 1 Trap. Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark 6 Do. Do. af Slesvig 2 Tr omholt, S. Under Nordlysets Straaler 1 Turistforeningens (norslie) Aarbog Urville, Dumont (V. Rejse om Jorden. 1 7, 2 Expl. 14 med Atlas 2 Undset, Ingvald. Fra Åkerslius til Akropolis... 1 Vambery. Rejser i Mellemasien 1 Watt, Robert (Bob). Fra Avstralien 1 Pariserfotografier 1 Igennem Evropa 1 Kjøbenhavn Melbourne Paris.. 1 Breve fra Rusland 1 b. Kort. S Kort. Den dansk Stat, ved Klee... Danmark i 17 Blade, ved Mansa. 1 De to Halvkugler, ved Friedenreich Evropa, 2 Expl Asien Afrika Australien Sverrig og Norge Tyskland Preussen Østrig Rusland Svejts 3

38 34 Stk. Kort. Nederlandene og Belgien 1 Frankrig, 2 Expl 2 Spanien og Portugal 1 Italien 1 Evropæiske Tyrki og Grækenland 1 Slesvig 1 Mellemtyskland, 2 Expl 2 Vesttyskland i Brandenborg, Schlesien, Posen.. 1 Over- og Mellemitalien 1 Evropæiske Tyrki og Grækenland 1 Palæstina 1 Stielers Haandatlas 1 Stjernekort, ved Andersen 1 V. Naturvidenskab, Have- og Landbrug, Mathematik m. m, Afbildninger af Planternes Naturhistorie 1 Andersen, C. C. Lærebog i Landmaaling 1 Naturbog for Bonden og Almueskoler 1 Bakewell. Vort Aarnundredes Opfindelser.. Bentsien. Anvisning til at indrette og passe Akvarier Bergsøe, V. Fra Mark og Skov, 1 2 Brehm. Pattedyrenes Liv Collin. Cotta. Naturvidenskaberne Geologiske Billeder Drejer. Planternes Metamorfoser Planternes Terminologi

39 35 Drewsen. Landøkonomien 1 Ersleiv.»Tordkloden og Mennesket, Esricht. Folkelige Foredrag 1 Figuier. Jordkloden før Syndfloden 1 Jordkloden efter Syndfloden... 1 Hartvig. Naturen og Menneskelivet i det høje Norden 1 Havet 1 Den tropiske Verdens Dyre- og Planteliv 1 Natur- og Folkelivet paa Sydhavsøerne 1 Humboldt, A. v. Kosmos, Jensen. Havebog 1 Kjærbølling. Danmarks Fugle, med Atlas... 2 Koppe. Anvisning til Jorddyrkning og Fædrift 1 Lange, J. Den danske Flora 1 Langkjær. Haandbog i Handelsregning... 1 Lavergne. Landøkonomiske Forhold i England 1 Liebig, J. Chemiske Breve, Lütken. Skildringer af Dyrelivet 1 Petersen, Jul. Trigonometri 1 Petersen. Almindelig Vejrlære 1 Petit. Botanik 1 Petit & Thor nam. Populære Naturskildringer 1 Proseh. Dy rerigets Naturhistorie 1 Prytz, Kr. Elektriciteten 1 3*

40 36 Rostrup. De vigtigste Foderurter 1 Sachs. Landøkonomiske Optegnelser... 1 Schjellerup. Populær Astrononi 1 Schou. Naturskildringer 1 Thomsen. Naturkræfterne i Menneskets Tjeneste 1 Tschudi. Dyrelivet i Alperne...' 1 Tuxen. Sol- og Planetsystemet 1 Stjerneverdenen 1 Luften og Havet Valentiner. Landbr uget 1 With. Husdyrene og deres Behandling. 1 Ørsted, II. C. Aanden i Naturen 1 VI, Religion, Pædagogik, Filosofi m. m, Bastholm. Filosofi 1 Biblia hebraica.. ved Hahn 1 Bindesbøll. Meddelelser 1 Clausen. De kirkelige Hovedlærdomme... 1 Franklin. Schatzkästlein 1 Hersieb. Bibelhistorie 1 Kniggc. Omgang med Mennesker 1

41 37 Lange. Skolen og Livet 1 Levinsen. Kirkehistorie 1 Mynster. Betragtninger, Philander. Kristelige Vink 1 Schmidt. Den Troendes daglige Paaminder 1 Wolff & Bredsdorff. Bibelske Skildringer 1

42 38 C. Tidsskrifter. I. Danske og norske. Aaret rundt, Aftenlæsning DanmarkJournalistforeningens Kalender Dansk Maanedsskrift ved Stenstrup Dansk Tidsskrift ved Scharling Familielæsning (Parmanns) 9 Folkekalender for Danmark og 71 7 Folkelæsning, 2 Exp] 180 For Romantik og Historie 1 44 (3 og 12 mangle). 42 Fra alle Lande Historisk Arkiv Husvennen Husflidstidende 1 Illustreret Tidende Illustreret Tidsskrift, ved Tuxen Illustreret Familie journal og Jylland Læsning for Folket, 1 4 4

43 39 Museum ^ Naturen og Mennesket 1 4 ^ Norden Nordstjernen Nordisk Universitets Tidsskrift S Nordslesvigsk Søndagsblad, Kirkelig Del 1S Folkelig Del Rises Arkiv ^ Rundt paa Jorden 1867, 69, 70, 72, 73, og 91 7 Skillingsmagazin o Tidsskrift for populære Fremstillinger af Naturvidenskaben Ude og hi emme ^ Ugentlige Blade ved Hertz Ugeskrift for Landmænd Franske. Almanach de Gotha Le tour du monde G Revue des deux mondes III. Tyske. Volkskalender 1856 og 58 2

44 40 D. Haandbøger og Sprogbøger. Bor ring. Grammaire francaise 1 Hammerich. Svenske Læsestykker 1 Hjorth. Tysk Sproglære 1 Lange. Græsk Grammatik 1 Madvig. Latinsk Sproglære 1 Mariboe. Engelsk Formlære 1 Handwörterbuch über das alte Testamente 1 Molbech. Dansk Ordbog 1 Meyer. Fremmedordbog 1 Ek. Dansk-svensk Ordbog 1 Rössing. Dansk-engelsk og engelsk-dansk Ordbog 2 Borring. Dansk-fransk og fransk-dansk Ordbog 1 Grönbcrg. Dansk-tysk og tysk-dansk Ordbog 2 Arnesen. Latinsk Ordbog 1 Græsk Ordbog 1 Flügel. Deutsch-englisch und englischdeutsch Wörterbuch 2 Dansk-fransk og fransk-dansk Lommeordbog 1 Dansk-tysk og tysk-dansk Lommeordbog 1 Dansk-engelsk og engelsk-dansk Lommeordbog... 1 Nordisk Conversationslexikon 5 Hof- og Statskalender 1870, 72, 74, 76, 78, , 84, 86, ,

45 41 E. Musik, j-j Derggreen. Bind Melodier til Salmebog til Kirkeog Husandagt 1 Folkesange og Melodier, Hartmann, I. P. E. Klaverstykker, Romancer og Sange, Hartmann. Etudes instructives Bertini: Etudes instructives Narret April Tre for En 1 Haydn, Jos. Ausgewählte Compositionen, Heyse, P. Romancer og Sange 1 Kaldan, Fr. Ausgewählte Compositionen Donizetti: Regimentets Datter Clementi: Original Sonaten Bertini: Etudes instructives 1 Juendelsohn-Bartholdy, Fr. Lieder ohne Worte.. 1 Mozart. Don.Tuan, 2 Expl 2 Figaros Bryllup 1 Sonater 1 Musikalsk Antliologi, udg. af.tru. Rée 4 Musikalsk Museum, udg. af Hornemann og Erslew, (12 og 14 mangle).. 12 Musikalske Nyheder, red. af Lumbye og Hornemann, 1 9 (b mangler) 6 Musikvennen, udg. af Aller, 1 2 2

46 42 Romancer og Sange. (Rung: Romancer og Sange Rung: Modersmaalet N. W. Gade: 3 Digte af Hauch N. W. Gade: Marietta Skandinaviske Sange R. Bay: Syd og Nord Crusell: Tolf sanger af Frithjofs Saga) 1 Tschirsch, Willi. Klassischer Jugendalbum für Piano und Violin, Vaudeviller. (En Landsbyhistorie Mester og Lærling Et enfoldigt Pigebarn For Alvor Lumbye: Dukkeballet) 1 Weber, Carl Maria v. Preciosa Euryanthe Oberon 1 Wey se. Romancer og Sange,

47 43 F. Billedværker. Tegninger fra Krigen Kronprinsens Formæling, 2 Expl den nordiske Udstilling 1872, 2 Expl. 2 Schjött. Vort Kongehus 1 Kjøbenhavn paa Kryds og Tværs 1 Udvalg af Karl Block's Kunst, 2 Expl 2 Galschiøt. Danmark, Daviller. Spanien 1 Ude og hjemmes Kunstner-Album 1 Billeder af berømte danske Mænd og Kvinder, Norge i Billeder 1 Danmark i Billeder, Richard og Secher. Danske Herregaarde, Carstensen og Liitken. Tordenskjold 1 Richardt. Vort Land 1 Kleinsorg og Ottosen. Sønderjylland 1 Nordiske Billeder, Fra Alverdens gemytlige Lande 1 Hans Tegner Album 1 Fritz Jørgensen. 40 Tegninger 1 Busch. Humoristiske Tegninger 1 Humoresker 1 Grandville. Scenes de la vie des animaux,

48 44 G. Smaaskrifter af blandet Indhold. Collin, M. Skaansk Kunstvævning 1 Grosch. Haandbog i huslige Kunstarbejder ] Guldberg. Kabaler 1 Rom. Husgerningsbog 1 S r. Søvnløse Nætter 1 Vejledning i Fotografi 1 vvn/vwuvvv-

49

50

51 i

52

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR

Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Indhold INTRODUKTION TIL BOGSAMLINGEN SKØ N LITTERATUR PÅ DANSK FAGLITTERATUR Introduktion til bogsamlingen Bogsamlingen En vigtig del af Niels Hansen Jacobsens mindestuer på Vejen Kunstmuseum er en mindre

Læs mere

Peter Grosell s Antiquariat

Peter Grosell s Antiquariat DANSK SKØNLITTERATUR ILLUSTREREDE BØGER DANISH FICTION ILLUSTRATED BOOKS 1. ANDERSEN NEXØ, MARTIN: Det bødes der for. Orig. udgave. Kbhvn. 1899. 198 s. Orig. komp. hellærred. solgt 4. ANDERSEN NEXØ, MARTIN:

Læs mere

DANSK GENNEM 300 AAR

DANSK GENNEM 300 AAR DANSK GENNEM 300 AAR 163 TEKSTER AF 113 FORFATTERE UDGIVET TIL UNDERVISNINGSBRUG AF EJNAR THOMSEN KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG 1940 INDHOLD I nedenstaaende forfatteralfabetiske Register

Læs mere

www.antikvariatetpennylane.dk SØGEFELT: CTRL+F Historie og Samfund. Titel Forfatter Pris Bemærkninger Forlag Årstal

www.antikvariatetpennylane.dk SØGEFELT: CTRL+F Historie og Samfund. Titel Forfatter Pris Bemærkninger Forlag Årstal www.antikvariatetpennylane.dk SØGEFELT: CTRL+F Historie og Samfund. Titel Forfatter Pris Bemærkninger Forlag Årstal okt-43 Bertelsen, Aage 5 kr. Rimelig pæn pb. okt-43 Bertelsen, Aage 5 kr. Lidt slidt

Læs mere

Katalog 34. December 2012

Katalog 34. December 2012 Katalog 34 December 2012 VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www. vangsgaards.dk København Antikvariat

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035)

KAPITEL I DANSK HISTORIE Spørgsmål til kap 1 afsnit 2. Danmark bliver ét rige (Vikingetiden 750-1035) FORÅR 2010. Spørgsmål til bogen "Danmark før og nu", der bruges som forberedelse til indfødsretsprøve. (Spørgsmålene er dels taget fra tidligere indfødsretsprøver, dels konstrueret af Jette Møller Nielsen)

Læs mere

Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er udarbejdet ved Brandesarkivet,

Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er udarbejdet ved Brandesarkivet, Arbejdspapir nr. 18 Institutu for Litteraturhistorie Aarhus Universitet Georg Brandes-tidstavle 1842-1927 Resumé/abstract m.v. side 48 Forord Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er

Læs mere

BOGSALG FRIT VALG PR. STK. 149SPAR OP TIL 150,- BEMÆRK. DISSE 5 TILBUD GÆLDER KUN lørdag den 29. jan. og søndag den 30. jan. 2011

BOGSALG FRIT VALG PR. STK. 149SPAR OP TIL 150,- BEMÆRK. DISSE 5 TILBUD GÆLDER KUN lørdag den 29. jan. og søndag den 30. jan. 2011 BOGSALG WEEKEND ÅBENT FRIT VALG PR. STK. 95 149 OP TIL 150,- BEMÆRK DISSE 5 TILBUD GÆLDER KUN lørdag den 29. jan. og søndag den 30. jan. 2011 BOGSALGSSTART lørdag 29. jan. kl. 9.00 Lørdag 9.00-15.00 Søndag

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere

DANSKE STUDIER 1975 AKADEMISK FORLAG KØBENHAVN HANNE RUUS ERIK DAL OG IVER KJÆR UDGIVET AF UNDER MEDVIRKEN AF

DANSKE STUDIER 1975 AKADEMISK FORLAG KØBENHAVN HANNE RUUS ERIK DAL OG IVER KJÆR UDGIVET AF UNDER MEDVIRKEN AF DANSKE STUDIER 1975 UDGIVET AF ERIK DAL OG IVER KJÆR UNDER MEDVIRKEN AF HANNE RUUS AKADEMISK FORLAG KØBENHAVN INDHOLD Leif Emerek, mag. art., Danmarks Biblioteksskole, Ålborg Romantismen i Danmark! II.

Læs mere

Hans Christian Andersen - hvordan var han egentlig?

Hans Christian Andersen - hvordan var han egentlig? Hans Christian Andersen - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen SIDE 2 3 Hjemmet og familien: På adressen Hans Jensen Stræde 43-45 i Sct. Hans Sogn i Odense, blev der 2. april 1805 kl. 1:00 født et

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

Nørre Nebel og Lydum.

Nørre Nebel og Lydum. 735 Klinte-G. og Marie Dor. Fjeldgaard. St. Odense 94, Kanel. 18. Juni 00 h. 2, paany 20. Juni 01 h. 1 (*1.-*1.), pers. Kapl. St. Nikolai K. Svendborg 24. Marts 03, ord, 22. April; g. 9. Juni 05 i St.

Læs mere

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f.

B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. 26 B BAAGØE (BÅGØ) Christoffer fh. Højskolelærer, R.; f. 5. Febr. 1836 paa Svaneapoteket i Kbhvn.; Søn af Apoteker J S Baagøe (død 1837) og Hustru Hedevig f. Andresen (død 1886); gift m. Anna Margrete

Læs mere

THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN

THEATERUDSTILLING INDUSTRIFORENINGENS HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER JUNI-SEPTEMBER 1898 DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE KØBENHAVN INDUSTRIFORENINGENS THEATERUDSTILLING HALVANDETHUNDREDE AAR EFTER DET KONGL. THEATERS GRUNDLÆGGELSE JUNI-SEPTEMBER 1898 KØBENHAVN TRYKT H O S NIELSEN & LYDICHE KUNSTAKADEMIETS BIBLK ' K. Theaterudstillingen.

Læs mere

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33

ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 København Antikvariat & Forlag Fiolstræde 34-36 1171 København K Tlf.:

Læs mere

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer]

23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger. m.v. Indre Missions Tidende. Årg. 98 (1951), s. 51 [lærer] 23. Biografiske bidrag om enkelte lærere, pædagoger og skolefolk m.v. Abelsen, Marius (1929-72) 8474 Høegh, Erling: Marius Abelsen. 1929-1972. I: Grønland. 1972, nr. 12, s. 374-75 [skoleinspektør] Abildtrup,

Læs mere

Bøger fra Dan Turèlls bibliotek

Bøger fra Dan Turèlls bibliotek 1 Dan Turèlls Bibliotek Under stor mediebevågenhed blev der sidste år afholdt en auktion over arven efter Dan Turèll. Hele indholdet af Turèlls arbejdsværelse blev sat under hammeren. Arbejdsværelset indeholdt

Læs mere

Katalog over spolebåndssamlingen i Lydarkivet for radiomedier

Katalog over spolebåndssamlingen i Lydarkivet for radiomedier Katalog over spolebåndssamlingen i Lydarkivet for radiomedier Arkivnr Titel Udsendelsesdato Kanal Varighed 13645 KOPENHAGEN - EIN STÄDTEBILD. 19310908 00:41:25 15868 TALE TIL D EN TYSKE NATION. 19311231

Læs mere

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek

Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek 1/484 bjoerna.dk Kultursociolog Bjørn Andersen post@bjoerna.dk Georg Brandes' Holberg-bog: Biografier fra Holberg til Rahbek Udvidet digital udgave 2007 Version 3.04a - 03.11.2007 - Det anbefales at bruge

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

VEJLE BIBLIOTEKERNE PRÆSENTERER ÅRETS BØGER 2011

VEJLE BIBLIOTEKERNE PRÆSENTERER ÅRETS BØGER 2011 VEJLE BIBLIOTEKERNE PRÆSENTERER ÅRETS BØGER 2011 NOTATER DANSKE Aburas, Lone: Den svære toer Gyldendal, 2011. - 170 sider. Kollektivroman om en flok yngre danskere fra de københavnske forstæder. Skildrer

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT Nordisk historie [31887] MAGAZIN til den danske Adels Historie. Første Bind. Udgivet af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog, København 1824. (VIII)+372 sider. Med træskårede

Læs mere

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG

VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Katalog 34 December 2012 Bøger fra Ole Wivels bogsamling VANGSGAARDS ANTIKVARIAT, BOGHANDEL & FORLAG Fiolstræde 34-36, 1171 København K. Tlf.: 33 12 13 44 Ryesgade 3, 8000 Århus C. Tlf.: 86 13 54 33 www.

Læs mere

300 (Zack Snyder, 2006) Periode: år 480 f.kr.

300 (Zack Snyder, 2006) Periode: år 480 f.kr. 300 (Zack Snyder, 2006) Periode: år 480 f.kr. Zack Snyder fortæller, i storslåede billeder og med en særegen visuel energi, historien om slaget ved Thermopylæ, hvor en række græske bystater tog kampen

Læs mere

Miguel de Cervantes Saavedras Don Quijotte udkom på nærværende forlag i eferåret 2013, og kan købes i de fleste netboghandler.

Miguel de Cervantes Saavedras Don Quijotte udkom på nærværende forlag i eferåret 2013, og kan købes i de fleste netboghandler. Om forsiden Forsiden er denne gang plakaten fra førsteopførelsen Jules Massenets opera "Don Quichotte" i 1910 - den er udført af Georges Rochegrosse (1859-1938), og er blot ét eksempel på, hvad Cervantes'

Læs mere

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis

Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis Fortegnelse Greve, Hofjægermester C. B. Scheeis m. fleres Samlinger af Kunstblade indeholdende ca. 700 danske Raderinger og Kobberstik, ca. 400 danske topografiske Blade, ca. 400 Portrætter, ca. 100 Haandtegninger

Læs mere

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015

BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 BIBLIOTEKSLISTE for DIS Sokkelund Herred Januar 2015 Søg: Ctrl + f Titel Forfatter Udgivet af Art Undertitel/Indhold Reol Hylde det var på Frederiksberg Strandbers Forlag Historie det var på Frederiksberg,

Læs mere

100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN

100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN EGON SOMMERS IKONER 100 ÅR MED SØLV GEORG JENSEN NATURENS FORMER SKØNVIRKE HVAD SEKRETÆREN GEMTE GULDALDERFUND UDSTILLINGSAUKTUEL JØRN UTZON PÅ AUKTION MED MOGENS RUKOV KUNST I VERDENSKLASSE OLESEN SAMLINGEN

Læs mere